BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 16|回复: 4
收起左侧

[喜剧爱情] 爱 [国语音轨 简繁英字幕] Love 2012 720p BluRaycd DD5.1 x264-MOMOHD 5.73GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

13万

积分

Post Share

金币
4477 枚
体力
33166 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2024-7-10 20:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
6 d& B0 o6 Q3 w2 \) k" L, i) `$ ?( Q- F3 X% W; ]  d. D
◎译 名 愛 / LOVE / Love
8 f/ b9 Q, `" r; Z/ {, }◎片 名 爱5 D9 K) g2 l* f0 _4 P" \
◎年 代 2012$ |$ M1 p8 _9 G9 V& m1 L3 i0 T
◎产 地 中国台湾/中国大陆
. [% t% o! R) l4 c0 s◎类 别 剧情/爱情( V0 K7 [8 x" F) k# R) o) c
◎语 言 汉语普通话
0 O; E9 A6 H* `* b- U/ P9 P. C◎上映日期 2012-02-13(中国大陆)/2012-02-10(中国台湾)
' F1 C) V1 ^% \1 J3 a. N5 B" t◎IMDb评分  6.5/10 (1,584人评价)1 Y$ H* A4 L& I) r; P0 ?1 d, C
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt2202471/
/ h( g" ~& n- \2 O◎豆瓣评分 6.9/10 (221,644人评价)
# F# e$ D6 i/ B* M+ Z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/6730004/! S' s* x* d* u& b* _8 @/ I3 o  V3 `
◎片 长 128分钟(台湾)
- A: q( m: A& r◎导 演 钮承泽 Doze Niu Chen-Zer
! P. a; T# n6 ]1 U" S+ E◎编 剧 曾莉婷 Li-ting Tseng
# F& C2 w# ^7 y/ }     汪启楠 Qinan Wang
: F8 R/ x# \2 f9 O     钮承泽 Doze Niu Chen-Zer
# f8 f1 f7 l- C6 h) E5 ?* q◎演 员 舒淇 Qi Shu
8 K+ y9 k% T! D     赵又廷 Mark Chao) K4 }# G7 q$ Z; g
     阮经天 Ethan Juan
  P" [; ]7 R8 t$ e     陈意涵 Ivy Chen
: s/ T; w+ w$ Y     郭采洁 Amber Kuo& [+ Z. i9 G" {
     彭于晏 Eddie Peng
1 V7 Z9 R2 M7 d3 Z7 O: |; H     钮承泽 Doze Niu Chen-Zer
- W& c4 e( ~1 ^0 A: S8 n/ R     龙劭华 Siu Wa Lung/ ^1 v1 H8 f: v, G8 U2 P* Z) t
     于美人 Belle Yu% H( w  I4 [$ L" B
     康晋荣 Chin-Jung Kang
% T- V- _3 n( ?4 m- r     王景春 Jingchun Wang
$ p- y3 u/ j6 D; }     林沐然 Muran Lin# Q! x( c% M& a
     杨贵媚 Kuei-Mei Yang
- y: C( d) P7 }5 b& x  q- O     丁强 Chiang Ting
, ?: `) L0 Q# N" S  K! `+ a     李璇 Hsuan Li( I/ S$ U5 \, `/ @4 G
     小野 Yeh Hsiao
# U0 x) E, J- b1 o$ N4 \     卜学亮 Hsueh-Liang Pu
7 I) l0 l0 }, N% z' _( m% s5 t* U     朱芷莹 Chih-ying Chu0 a4 _' ~& ~' [
     张海燕 Haiyan Zhang
) q! `8 \# \) T0 B' |9 w     张家鲁 Chia-lu Chang' o% B0 W7 ^* V6 W$ V
     杜家毅 Jiayi Du' n5 z* m( z8 e2 J) }
     凤小岳 Rhydian Vaughan4 m1 R8 e3 V- w, r# i
     黄镫辉 Huang Teng-Hui
. g; Z" N5 Q5 ~, l8 E     蔡昌宪 Chang-Hsien Tsai
  G. g  c7 G5 n     陈汉典 Han Dian Chen
2 S" T3 X. s/ y4 f% I; A9 v; k     陈玉勋 Yu-Hsun Chen4 n* N' F* l+ [( u
     黄健和 Teng-te Huang
0 D, d3 ^2 N8 \     邱彦翔 Ralf Ciou
( K* u! t0 H+ Q7 a/ c  n2 I     纪帅 Shuai Ji
3 t3 B! O9 R9 a1 F; |7 w     邱德洋 David Chiu
. t. J2 I' j$ T8 ~5 M& z: }& V& j' {     林玟谊 Grace Lin7 [4 D  _) e' |' y( d1 }, g! J
     璟宣 Elissa2 p0 K9 f- a4 ?; @# U0 O
     福海 Hai Fu
! W, }* {/ ]  z9 r# t& E     钮承泽 Doze Niu Chen-Zer
6 W- Q1 |! R# @( ?( I# D& t     黄志明 Chih-ming Huang
, _: @  E$ s  K# N     杨庭恺 Bernard Yang. F( w; B' j/ o7 ~  ~5 a, j3 J& ~* C
     陈建骐 Chien-Ci Chen
6 l7 L' x, U2 `' j9 s( b' m+ g     李屏宾 Mark Lee Ping Bing7 j7 v( h* N1 g9 M  a9 l' _/ F
     陈建利 Jianli Chen
9 Z6 Q. R+ N2 a5 Z4 F8 \& w; \     陈纯昆 Chun-Kun Chen! @' F3 e( x! h4 y9 L' a$ B1 E
     杜笃之 Du-Che Tu
' G! j8 ^, _$ w% T2 k
- _9 B0 T9 W6 v7 K& [◎简 介     R3 f1 r) T( T- J" S$ V- o5 L- d
0 R  T" k8 @5 Q. S2 I" K' P
 台湾富商马克(赵又廷 饰)跟名媛方柔伊(舒淇 饰)有染,但却无法给她承诺。这令她极为伤心,气急败坏离开酒店,在街头遭遇酒店服务生小宽(阮经天 饰)偷拍,柔伊怒砸相机,随即与富商陆平(钮承泽 饰)驾车离去。原来柔伊本是陆平的情人,但是却无法获得一纸婚约。倒是因为那次相遇,她和口吃的小宽发生了一段感情……
% I! C' A: H! _( f
* a3 b) E' h: H/ e5 C" d% t/ c 小宽的妹妹宜珈(陈意涵 饰)是自行车选手,她的闺蜜是钮承泽的独女小霓(郭采洁 饰),后者习惯性跟她抱怨男友阿凯(彭于晏 饰)的诸般不好,但是宜珈却持相反意见并暗度陈仓。于是一道三角恋开始分割友情……' K8 }  V. |6 w

  f+ i/ J1 }% i) v. l: g 马克去北京出差,欲购一套四合院,与房地产中介小姐小叶(赵薇 饰)不打不相识,并在民警的怂恿下,阴错阳差充当了她儿子豆豆的父亲。从此,一段海峡之恋由此展开……3 `) f1 h& t$ G  J! R# g
Love.2012.720p.BluRayCD.DD5.1.x264-MOMOHD 5.73 GB9 y; \4 ?1 l; U
2 W9 y1 k  `) v3 R; N$ @* n
##### MediaInfo ######
# m" V' @0 m! H* r: eGeneral2 L( e7 b1 M: w  e" D0 }
Unique ID : 59098263027673449750030403261237831058 (0x2C75E9544DD2DF4163B63F4738B02592)" [  [5 }# h; k7 }% E3 N
Complete name : Love.2012.720p.BluRay.DD5.1.x264-MOMOHD.mkv
9 `$ e4 ^3 x% A5 f% r' A' }Duration : 2 h 7 min2 x! g' P. I' d! ?
Overall bit rate : 6 419 kb/s& L0 }% U4 P1 ~! F/ P- `5 r1 m& v

2 \6 t/ I9 b2 i- g2 V+ xVideo
9 k8 B# T  E9 x* t1 y: ~ID : 1
7 w" j* r9 {) }4 l4 [Format : AVC, f7 f5 `! N' g! _% k4 F( `
Format/Info : Advanced Video Codec
0 s3 Z. K. b! {8 O8 \Format profile : High@L4.1+ e- O; c/ {  W( |  b
Format settings : CABAC / 12 Ref Frames
; F9 h% t* J8 i  m4 ]3 iFormat settings, CABAC : Yes
* P5 N2 h  v% [0 w3 `' tFormat settings, Reference frames : 12 frames0 G! ]( n- q+ y  ]0 |, F6 |) y3 N
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
3 l- R; ?; v0 O# ZDuration : 2 h 7 min: u" ]5 p1 F; \1 e* v) r( ^
Bit rate : 5 726 kb/s
* T! [7 x/ P" LWidth : 1 280 pixels
: A3 |- I$ u0 E, D( eHeight : 536 pixels% p" F: k; t  t7 \8 A
Display aspect ratio : 2.40:1, C8 G7 `$ f4 ~# q6 T
Frame rate mode : Constant
' m$ r1 W6 n5 i1 Z: n) _Frame rate : 24.000 FPS
+ W; Q1 }( L8 I1 H; _4 IColor space : YUV
& J4 L% A) ~$ U' d( WChroma subsampling : 4:2:0" T7 P# l5 h- z# K+ @" M$ u
Bit depth : 8 bits
/ A+ c+ N' E" @% m9 o# U. R4 ZScan type : Progressive
; T* b0 i0 U- u% l2 O% o8 ?  dBits/(Pixel*Frame) : 0.348
2 v# d% X# _7 `8 s1 O3 \Stream size : 5.11 GiB (89%)- D( x! J% |% L% z$ g+ N: m; V
Writing library : x264 core 164 r3094 bfc87b7
4 P* k5 H0 k. L) \. {/ C  bEncoding settings : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.02:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=16 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80 / zones=178262,184105,crf=22
% }- F& p* f+ x. ^4 E0 Q4 pLanguage : English
) T% l* |( S$ w/ n$ d+ iDefault : Yes
7 r' h7 D9 x) G* GForced : No+ {/ G0 E. p4 y; C# |
Color range : Limited
$ L' D  `( h" }  u- H# nColor primaries : BT.7099 u: @. L( n6 |9 b) a
Matrix coefficients : BT.7092 w7 s% n$ T. ?2 K& x+ [
5 ~0 @9 B8 }6 W* M
Audio
' o* m3 y1 w! E" {3 p% w8 a8 W3 ^( JID : 2
" E. t* r- @" n8 y+ OFormat : AC-3
2 D0 W+ i/ E$ n  s. r/ cFormat/Info : Audio Coding 34 [, U3 J# f% ^" @
Commercial name : Dolby Digital/ [! I1 }3 B( f, [6 _5 a/ g* Y
Codec ID : A_AC3
- `1 v) O& ]* U4 B# QDuration : 2 h 7 min
0 n9 L8 w- E9 b; M4 t; rBit rate mode : Constant) N, i. C  Q; f. l& Z
Bit rate : 640 kb/s
" V% G, C) }. W) b" @$ n* SChannel(s) : 6 channels
; ^/ C. L+ {+ _5 sChannel layout : L R C LFE Ls Rs. @# I& l& {2 Y# m& B( @
Sampling rate : 48.0 kHz" T# U% f3 p. a/ v+ t2 I8 A
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)- O" |7 ~. `4 Z5 `2 T$ i
Compression mode : Lossy
) z* d5 O* L  o5 q* f6 |: LStream size : 585 MiB (10%)" q0 ]) y+ u2 e  q7 R% \
Language : Chinese
3 c$ n1 {3 B, P1 F: y9 m4 sService kind : Complete Main
, k3 }& ]+ j: A) y  |1 QDefault : Yes+ l# `& o3 R  c8 p
Forced : No& l# V2 Q2 N; g9 L5 H

2 K# F* H4 j8 F6 T& gText #1
8 o% _6 G) [6 B" CID : 36 d$ i/ M  W8 K% c% v
Format : PGS7 Z7 c& ^" |( l( J& l  w
Muxing mode : zlib
1 b* e$ t1 T' v" u4 t7 V) `Codec ID : S_HDMV/PGS
) q, v% F* W. I- E2 w% PCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) a2 D5 F( L9 y  Y5 G" U
Duration : 2 h 2 min) M3 I! p) p, X3 t! T9 B
Bit rate : 44.8 kb/s
8 E' P4 B; T. `& m+ ?. MFrame rate : 0.485 FPS
6 L: b2 P, B+ A$ V$ G0 yCount of elements : 3564' u0 o3 h& A% E% [' E' O$ \
Stream size : 39.2 MiB (1%)+ t2 w3 X1 r$ a5 u
Title : Simplified Chinese6 T1 F; D6 j/ S) n6 j2 l! \
Language : Chinese0 N. l! W" P+ E, {
Default : No4 }2 S8 L0 |! r+ W
Forced : No$ @( H$ S- T: Z* s2 B
- ^, R$ C$ P+ o% x
Text #2
, m7 W, _1 k8 I" ~ID : 4# V8 a2 x5 `- N) X
Format : PGS
! P, i9 ]* p( M9 h1 l9 o; |. Q* N; ]Muxing mode : zlib
: ]  P+ e) F0 C9 Z( w  ?Codec ID : S_HDMV/PGS
1 a+ n2 o1 d" j2 `! t* ACodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) @3 L9 l# I# T/ N+ s+ wDuration : 2 h 2 min( ]/ W* }3 @9 h9 F
Bit rate : 44.6 kb/s
8 K2 e. l8 m( t; a5 FFrame rate : 0.485 FPS  D+ ^; d7 ?6 Z& E
Count of elements : 3564
" ]1 i. R1 B6 q/ q0 s$ a. q2 ?7 WStream size : 39.1 MiB (1%)
: x" W- S  S3 L. ?3 _3 D7 y$ nTitle : Traditional Chinese% v, f, D6 O; G3 i, ^+ j% t7 @
Language : Chinese$ L: B. A0 b4 E1 L4 _) g0 K
Default : No' z# B- B+ N' w9 u
Forced : No
" q0 ~+ ^1 U% t' C, R' N3 d* |, f" m+ `0 D! B6 e0 t4 ~
Text #3
8 e) `" S( ~# N8 w7 ?ID : 5
0 r$ g4 {+ v! I$ SFormat : UTF-8# h" d1 i8 v8 U, n$ t( [8 G
Codec ID : S_TEXT/UTF8
" T7 G% H8 S1 I- J5 wCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
: L0 ?, z) R  s$ V! z9 GDuration : 2 h 2 min
+ m' i- |* V# t; b$ zBit rate : 43 b/s5 v; }# P* b) R2 W; t
Frame rate : 0.242 FPS
  ?/ O5 m( q; k+ k/ G& mCount of elements : 1784
4 `5 w* |+ H3 k7 k; P; |Stream size : 39.5 KiB (0%)9 t/ \( R% E; O6 G9 \$ c
Language : English8 ]! _; {; M; y1 k6 z; g
Default : No
; _& Q% x/ H# vForced : No: M  D+ @1 d$ V( d& l" g: S
* ^2 \4 h3 Z2 N) \1 _, y1 _. i
Menu
4 r! D3 u" `9 L! g00:00:00.000 : en:Chapter 1; D6 k7 F, p* u  h5 V
00:26:52.792 : en:Chapter 2
$ w4 v/ g$ m2 \9 a& \00:41:34.583 : en:Chapter 3- z. K1 D* J( d" V! E; L
00:59:55.917 : en:Chapter 4
( q* R# x* I) w6 E, x; u01:22:15.792 : en:Chapter 5
+ D. t' f0 i" v8 P" D' ^01:45:32.792 : en:Chapter 6

0 L- @8 b) G, A: Y
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

986

回帖

5192

积分

Sponsor

金币
196 枚
体力
3051 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2024-7-10 20:17:35 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

31

主题

4319

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3244 枚
体力
10389 点
QQ
shiji1973 发表于 2024-7-10 23:30:12 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!9 U- {0 ]+ R6 G' I# J$ o
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!; z5 F: _& x. e+ b( u; X

0

主题

2035

回帖

8390

积分

Sponsor

金币
688 枚
体力
3702 点
zzk980220 发表于 2024-7-11 19:46:24 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!5 F- b9 Q3 R, g
Blu-ray Film Forum: I will always support you!5 ?9 T4 k7 i5 i: }- D+ t$ P; I! }

31

主题

4319

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3244 枚
体力
10389 点
QQ
shiji1973 发表于 2024-7-12 09:29:46 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!7 g# Z: ~) u% W# t. s! k/ k
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
' U8 y( w3 g0 g: a$ S

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-7-21 06:15

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表