BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 16|回复: 2
收起左侧

[4K极清电影] 假想友/熊出殁 [4K REMUX无损版] Imaginary 2024 2160p UHD BluRaycd REMUX DV HDR HEVC DTS-HD MA 5.1-Kebab 50.69GB

[复制链接]

9255

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
3204 枚
体力
28371 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2024-7-10 20:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
A woman returns to her childhood home to discover that the imaginary friend she left behind is very real and unhappy that she abandoned him.
& u2 n5 Y. O, E4 }/ _6 x  k2 c5 [( H0 Q  V9 I
01.jpg # |" F0 J) Z9 q
( c7 a$ G9 G' {% E, H7 b' Q: r5 p
◎译 名 假想友/熊出殁(港)/伏栗熊(台)/脑友惊魂
! C7 a2 l+ F+ J4 k, D◎片 名 Imaginary / Người ''Bạn'' Trong Tưởng Tượng) R7 y, N, b7 p) P+ [
◎年 代 2024
) V) O1 D0 D/ W* k, X6 N◎产 地 美国
! P3 J. e# p" Y) m' n4 I2 z1 g, O◎类 别 悬疑/惊悚/恐怖* W1 B' M9 ]7 u1 s5 `, q
◎语 言 英语3 y6 Z  [' c  d+ l) S8 u/ e& T
◎上映日期 2024-03-08(美国)# v$ n3 l; g$ O
◎IMDb评分  4.7/10 from 12,228 users) D8 a9 }: t4 l, g7 U* H
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt26658104/. Z/ V8 {7 M) v& D) O. h. X* V( J# S& Q
◎豆瓣评分 5.5/10 from 1,225 users' C8 s+ t$ l! D" R1 N7 _  n
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/36409311/
& a3 E; Y  a/ P5 ?8 G5 U% V◎文件格式 x265 + DTS
2 ?0 a$ H* ^6 U+ a4 v◎视频尺寸 3840 x 2160. P. g, s' f# P8 ]0 v) p/ J
◎文件大小 1DVD 50.69 GiB5 n- s1 {+ |5 I8 ?/ n2 |9 P
◎片 长 1 h 44 min. _! g0 a. v' ^" m, N
◎导 演 杰夫·瓦德洛 Jeff Wadlow8 G: z5 t3 e& b$ b; |. N
◎编 剧 杰夫·瓦德洛 Jeff Wadlow. `' V8 h8 q" e$ b) ]. |1 b' w
     格雷格·埃尔布 Greg Erb
7 C1 D: C: g# Y' |$ o2 n     杰森·奥雷姆兰 Jason Oremland4 ?4 @5 X4 I. D, o
◎制  片  人 杰森·布伦 Jason Blum. }* N8 F4 G0 f2 q: y+ u# P
     肖恩·阿尔伯特森 Sean Albertson9 f( Z. ]5 e3 D( t' n
     加雷特·拉特利夫·亨森 Garette Ratliff Henson6 ?2 A2 F5 e7 i) |  T2 w
     詹妮弗·斯库德·特伦特 Jennifer Scudder Trent
) c( L! ?4 L8 ?) `: `* c/ B" \2 Z9 _     瑞恩·图雷克 Ryan Turek' k2 W5 I7 r! }, o
     保罗·乌多 Paul Uddo
2 n6 Z  O  u5 @; M# q     杰夫·瓦德洛 Jeff Wadlow9 Y( G+ p% ?# s2 i0 y, H
     德汪达·怀斯 DeWanda Wise
; D7 _/ \  _6 T5 a- a/ ^8 K8 h- l6 @◎音 乐 奥马尔·本·兹维 Omer Ben-Zvi
# e3 y* ^1 i, \     亚历山大·柯特 Alexandre Cote
3 V/ R. y0 g) B7 r. K     凯文·拉克斯 Kevin Lax
3 F, B0 ?/ W( c; _9 q4 s     贝尔·麦克里里 Bear McCreary2 H, ]8 o. O* s8 i
◎演 员 德汪达·怀斯 DeWanda Wise 9 ~' r- Y' x% C3 n5 r2 Y, E# }$ [
     塔根·伯恩斯 Taegen Burns  " n+ q: M, I* a
     派珀·布劳恩 Pyper Braun
' `5 x0 {" p9 i* t) ^8 t0 @9 O     贝蒂·巴克利 Betty Buckley  : T" m; C5 ^: X( ~8 t
     汤姆·佩恩 Tom Payne / }5 `7 V0 Z5 ^
     维罗尼卡·法尔孔 Veronica Falcón
+ w9 a9 q+ Q; n; u     塞缪尔·萨勒瑞 Samuel Salary ! t) g  |- Y. ^( Y2 z2 G
     马修·佐藤 Matthew Sato 9 d6 G$ E% i* G8 i7 l9 ?
     阿利克斯·安杰利斯 Alix Angelis  
  f7 u* z$ h! H% H     瓦妮塔·沃姆斯利 Wanetah Walmsley 5 j6 {1 H  e0 N7 R% y
     瑞泽姆·赫德 Rhythm Hurd 8 d( g; |/ _" C$ E
     肖恩·桑斯 Shawn Sanz 1 ?. v+ l" [. y
     小劳伦斯·韦伯 Lawrence Weber Jr. : F5 v8 b; i; y0 F+ U: G" a7 N5 ^  _
     诺亚·马丁内斯 Noah Martinez
! C3 j/ G; ^( i: J% M4 t) h* k     莉莉·桑谢恩 Lilly Sunshine
' p/ m# O, r1 V; G! g. x     塞西利娅·利尔 Cecilia Leal
+ x4 x: z% B7 l3 P, @+ h( l     爱德华多·坎皮拉诺 Eduardo Campirano
6 i4 |% t+ [# O" \5 L     迈克尔·贝克迈尔 Michael Bekemeier
+ g$ W/ V+ d- e0 J( X; j; C     戴恩·迪利格罗 Dane DiLiegro
& t9 f* f/ B2 `8 l3 F, A     罗纳德·比尼恩 Ronald Binion
" ~% ~! L' F, T     叙泽特·兰格 Suzette Lange ! m& R: _$ a2 c, ~; x: d  U) c9 a; K
     布鲁克林·美佐斯 Brooklyn Majors
  T" {: e9 S' w$ i" @     奥布里·美佐斯 Aubree Majors 1 E9 D$ _* G- D# H6 X3 }
     以赛亚·埃文斯 Isaiah Evans " x- W" p! I" n5 @) x9 k
     康纳·麦考伊 Conner McCoy
* n+ b4 }8 r" i% _6 w: t  y     小劳伦斯·J·韦伯 Lawrence J. Weber Jr. / P) {; M& E. X* v' [

. H: ?) Y, ^8 q. h, c& u◎简 介 
3 k( `' R. s' Q4 A
; R% K% [% T! R9 r5 f) B$ U7 c 故事描述杰西卡(德汪达·怀斯 DeWanda Wise 饰)带着家人回到老家时,发现了她小时候的熊布偶「巧芯」,而她的继女爱丽丝(派珀·布劳恩 Pyper Braun 饰)很快就跟这个 布偶变得形影不离,然而,随着爱丽丝跟巧芯玩的游戏内容越来越疯狂,杰西卡才意识到它可能不是单纯的熊布偶……* l) h; U  x2 a8 d8 ^9 v. q
8 c: Y9 }% J; v1 F; R# L! e
 A young girl who goes through a difficult experience begins to see everyone's imaginary friends who have been left behind as their real-life friends have grown up.% v. G( ]* r! Z% j% {

6 `: A* D& R+ n3 H9 i7 \
Imaginary.2024.2160p.UHD.BluRayCD.REMUX.DV.HDR.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-Kebab& D) C8 ~( l; y! g- v& k

  a7 a2 V& [( x/ K. x# b. p% A$ `Video) z7 l6 \" z2 \
ID                                       : 18 _: p) F- H5 a5 j* m( P3 q
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)8 _- u7 F  Y% s2 ]8 Y
Format                                   : HEVC
/ N% J2 |  ]& o1 k2 _' |Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
0 B9 a# r  U/ f, CFormat profile                           : Main 10@L5.1@High% Z6 \! ?" _& a$ R4 ]5 I' a
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible; A! `. ~) g: I. k) O: |- F
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC. d$ P( u4 O6 f$ s+ f4 O* G
Duration                                 : 1 h 44 min
5 i! c; K- e) X; T3 vBit rate                                 : 65.6 Mb/s
5 n1 N4 X1 H, KWidth                                    : 3 840 pixels4 ]& w  a0 U- L
Height                                   : 2 160 pixels
* K4 j6 i/ `2 n2 x' H, U8 ADisplay aspect ratio                     : 16:96 B2 L( k0 a" Q8 s, ?" a* \& O9 b
Frame rate mode                          : Constant$ a5 U2 r' H  ~
Frame rate                               : 24.000 FPS
: y/ ~2 N" s% h) K* L* z4 NColor space                              : YUV
6 I; x7 _1 ^* r( BChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)) V( b6 g- y% x
Bit depth                                : 10 bits
) E8 Y& z! i* z7 T8 fBits/(Pixel*Frame)                       : 0.329! \3 b: g. @( n7 I, b$ \
Stream size                              : 47.8 GiB (94%)
8 \* N  U  I% |' o9 j& Q, lTitle                                    : MPEG-H HEVC Video / 54411 kbps  / 2160p / 24 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 10 bits / HDR10 / BT.2020 / Dolby Vision FEL @ 11325 kbps kbps; L8 _# h. }, Q0 a& {
Language                                 : English
" Y0 ?& A* D* A( V, ^) VDefault                                  : Yes+ s2 }6 X# k8 g0 |
Forced                                   : No
) `6 b8 W% Z& @Color range                              : Limited: P2 i% p; x1 f- `
Color primaries                          : BT.2020
5 H2 y. l: m% H* X) q8 TTransfer characteristics                 : PQ: K  G  Z! v- K/ X
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant' c# i# G/ ?% ?: A+ j$ n( W3 B: G
Mastering display color primaries        : Display P3' t1 M; Z; B  b" L3 i) d$ d
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2" H! i: }9 i* u+ c
Maximum Content Light Level              : 702 cd/m2& t9 K( m; Q, A: W' e
Maximum Frame-Average Light Level        : 220 cd/m23 R+ q# C. _/ M0 ?  F3 P9 l
Original source medium                   : Blu-ray
, x* w! G+ z3 ~" J( |6 k5 d/ L0 f. h; H( ^2 e* P9 g" ^* \
Audio: @: f2 i5 d4 s0 p+ C& R' ~: \  P
ID                                       : 2
6 P. u: L9 s% kID in the original source medium         : 4353 (0x1101), v4 h& v) Y( Q7 K. O) z
Format                                   : DTS XLL3 {9 P2 _4 n2 y- E  X
Format/Info                              : Digital Theater Systems
# h* \+ G& a1 QCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
2 ?  h) ]$ h0 Z7 T3 V: \. k) HCodec ID                                 : A_DTS
- H/ n( `1 o3 y( [, |Duration                                 : 1 h 44 min; k0 B/ _" a2 f, q. g+ g1 ^7 k
Bit rate mode                            : Variable
: Q5 ~) e; B8 `' }7 g2 NBit rate                                 : 3 891 kb/s
2 u* Q2 N8 S9 N" j  N8 B9 f. _Channel(s)                               : 6 channels* s* J5 X  Z" b: `% D
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE. o2 {2 ^- O4 L4 \
Sampling rate                            : 48.0 kHz
6 n9 ^8 o" C% T  E7 g5 y9 fFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)* {+ J% q3 v  }7 D  z9 J% ^
Bit depth                                : 24 bits$ T: I  F" Y8 f& w
Compression mode                         : Lossless2 h& r: {: g& ^" r( B! a
Stream size                              : 2.84 GiB (6%)
. {4 G' s) I3 i0 \1 N% tTitle                                    : Surround Upmix / DTS-HD Master Audio / 5.1 / 48 kHz /  3898 kbps / 24-bit* {# f) `+ {% q
Language                                 : English9 S) C' ^3 M3 b% p- j
Default                                  : Yes+ j, m1 k5 B8 I$ L
Forced                                   : No
( h' l# h, K" h( WOriginal source medium                   : Blu-ray
9 }3 v4 J  m# N/ `
3 k, q/ E4 ~( G9 eText #1: z( b: L0 r. h+ E0 A  L
ID                                       : 33 N/ b! L- |% v4 D& j
Format                                   : UTF-8- Z# J( U# _% l* u; n" m: k
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
6 C. k& x. f( G+ {9 z: [% HCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 P) e- \, a! m8 C. i
Duration                                 : 1 h 42 min: M4 f) O+ `; K5 G5 `  S+ b
Bit rate                                 : 45 b/s
' |! R4 F! n9 i/ z2 V( JFrame rate                               : 0.219 FPS' r$ K6 W. M! z8 Y4 V8 k0 f- q
Count of elements                        : 13444 d+ {" r1 e# F. i+ y
Stream size                              : 34.3 KiB (0%)7 M+ W! B; g6 y, @; @
Language                                 : English2 Z9 t  N! }. E1 o! h4 Y
Default                                  : No9 t8 ~( \4 x$ V3 d  G9 T
Forced                                   : No3 \, I: Q. d( Y1 F: E4 r

. ]* R, Q3 J3 T& s8 w1 YText #2
) N1 s# l$ h0 }2 bID                                       : 4
; t2 l7 m6 d. q7 g. @. h( {6 }Format                                   : UTF-8+ _* @, X: N6 ?" k+ z3 I
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ I' s4 d" ~& V) E' P
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
6 i+ b. t& ^* d0 g  }* y0 T2 _* IDuration                                 : 1 h 43 min# j- G" ^4 j. a- `! p; l
Bit rate                                 : 61 b/s
0 X* _/ w0 F4 s9 XFrame rate                               : 0.287 FPS3 W8 N# u/ G- K' W/ K' s# N
Count of elements                        : 1778
& R6 b- f2 n8 Z/ nStream size                              : 46.9 KiB (0%)
/ a& n, {8 W* u3 xTitle                                    : SDH
# y9 c( w. B& `0 F) P! D4 c; l) H5 V5 |& CLanguage                                 : English; p: e0 n  H. p  h
Default                                  : No+ y9 }8 B& T1 B0 l  q2 {
Forced                                   : No# y) M. e2 w2 k6 W" n
" e) O. c: X: Z9 s2 j7 Q/ h# J, q
Text #3
" x. T/ a% ^" B5 Q" S! fID                                       : 5& O! b! k6 }- U$ X' Y
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
8 r# b% ?. U7 `Format                                   : PGS4 D# v* b6 X7 L. N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 _, q" |3 q. W4 Z. M5 @+ |+ X6 Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, O8 R5 w% `7 ?9 p* vDuration                                 : 1 h 38 min5 c- D8 D, d( r
Bit rate                                 : 24.7 kb/s
* K# h$ C9 F8 [7 Q- X) h, WFrame rate                               : 0.340 FPS
2 d8 j  g! _+ ]8 ]" g5 {Count of elements                        : 2004( [6 \7 m' J, q/ M8 t+ S
Stream size                              : 17.4 MiB (0%)8 P& Y4 t0 s* u! E2 z/ M1 }
Language                                 : Italian( K/ \$ O6 b, ?! t1 c; v
Default                                  : No' F/ F+ A( U3 g, v9 \4 ]
Forced                                   : No
$ P/ k/ ?/ |- eOriginal source medium                   : Blu-ray2 C- e0 t% W* R2 z& v
4 R( ]6 M' B7 j8 x
Text #4
2 B0 ^. S5 L) F4 m9 gID                                       : 6
) Y% I" G$ r1 N9 `1 M7 JFormat                                   : UTF-81 k+ j( L+ }. B9 B9 n! P
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ L5 R, P$ b, ~0 k' D8 C& X
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 P0 A  G" \4 t' V
Duration                                 : 1 h 42 min
# m/ s# V" n+ X  H' g5 wBit rate                                 : 50 b/s  c# y/ q3 \2 `; ]/ W
Frame rate                               : 0.216 FPS% I$ V+ a# E9 b5 g( I; Z; p
Count of elements                        : 1328
: y- H2 |( O5 b$ r$ BStream size                              : 37.8 KiB (0%)' Q+ g8 m/ H9 i* o, C5 ~
Language                                 : Spanish (ES)+ B$ Y6 @7 ?# F( G& y& |
Default                                  : No
  T5 S: W1 U: q5 B) y) {Forced                                   : No
% U) m) e& |" G  F' c: \1 |  e0 z+ t, O* Z
Text #5
5 P- T4 J' v" j" p* ~ID                                       : 7* v$ C1 Z" J' D- `* R3 T. a5 x
Format                                   : UTF-8( R% N$ U& X( N8 j
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; l. n: _6 E4 `) qCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ z$ \/ L# f9 R( p: K8 Q/ W% R  ?9 c" }
Duration                                 : 1 h 42 min
' C% X' x8 J) u+ SBit rate                                 : 48 b/s: v/ ^+ ^' K3 r4 d* q/ a& a
Frame rate                               : 0.200 FPS
& T' P2 |* H' Z; tCount of elements                        : 1229
4 s8 f8 N6 z. S3 U; LStream size                              : 36.0 KiB (0%)/ A/ U: D9 `7 w2 G
Language                                 : French7 v0 g7 I' B# ?- C  m
Default                                  : No7 Y" s, _( i& C3 u" Z
Forced                                   : No: u/ @+ r( \6 q& A% l
3 U9 P6 R( B: {, W* B* i
Menu$ U1 e1 c; |1 |5 A; L" A$ _' ~
00:00:00.000                             : en:Chapter 01" o4 ^! H. q. M' C' t
00:05:59.000                             : en:Chapter 02/ x1 Y1 S6 T& _
00:16:29.958                             : en:Chapter 03
; b9 w! I, Q1 }+ ~5 W00:24:47.250                             : en:Chapter 04
. G9 y5 k# p5 X00:33:26.666                             : en:Chapter 057 M5 M! n/ a1 Z$ S: d
00:41:43.625                             : en:Chapter 06! Z3 ~( K9 @/ D" C; l8 s& {( f) ]6 v
00:53:09.750                             : en:Chapter 07+ Y+ w: r0 Q5 B" G6 y% j  |/ a3 n
00:58:12.458                             : en:Chapter 081 y" \- A. Z/ k7 a/ g8 K
01:07:16.958                             : en:Chapter 095 L; f9 f$ y2 a1 `0 q
01:16:19.708                             : en:Chapter 10" e1 N/ C9 L* O1 a) _- l
01:24:11.708                             : en:Chapter 117 n/ K2 m4 O+ a7 G8 I
01:32:13.291                             : en:Chapter 12; @# k9 J! z3 I- N  i
+ ?4 p) t/ L* I+ g6 ]
ReportBy                                 : MediaInfoLib - v23.10

; O/ ~( j9 |$ X& J" ?: m5 n7 I
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

4319

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3244 枚
体力
10389 点
QQ
shiji1973 发表于 2024-7-11 09:20:44 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!: h3 |5 f" i8 z0 I
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!( C: z) _' j* N# J% A' b

31

主题

4319

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3244 枚
体力
10389 点
QQ
shiji1973 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
& l* M$ G) \7 _0 ?, w& @After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
0 E' A1 j; A1 r# X. X

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-7-21 05:56

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表