BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 13|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 神偷联盟/幸运的罗根 [蓝光原盘] Logan Lucky 2017 1080p BluRaycd AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 34.40GB

[复制链接]

7672

主题

7866

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10250 枚
体力
9337 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2018-7-30 17:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

- _- x! `* A2 P8 ^8 e+ D9 R' c0 U( t& X$ A
◎译 名 神偷联盟/幸运的罗根/罗根好好运(台)/卢根急转弯(港)
5 S/ |, @8 @8 H/ b4 \& b2 Z0 c◎片 名 Logan Lucky* M/ _9 ]/ P4 Z. f% m/ y8 c# g6 Q
◎年 代 2017
6 X- u, W& K( B( s- {, y◎国 家 美国2 Y- ]. @' K* U, G
◎类 别 喜剧/犯罪
- m5 f1 o3 z% U+ s! F◎语 言 英语
) n* Y% h4 K0 l, O) ~◎上映日期 2017-08-18(美国)1 S. a/ E3 n% ]3 e
◎IMDb评分  7.0/10 from 87,851 users' N7 c$ }, _3 f: C9 W
◎IMDB链接  https://www.imdb.com/title/tt5439796/5 O2 Q0 X/ M2 \- v4 V1 C
◎豆瓣评分 7.1/10 from 21,780 users! R# m6 T* v& a' P
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26723165/
3 d0 C/ x. p% v◎文件格式 x264 + DTS
; K+ p6 e# [; ~- f◎视频尺寸 1920 x 1080" i) a% Q" i7 k
◎文件大小 1DVD 34.47 GiB4 O% g! s. C6 p: v
◎片 长 1:59:03.177 (h:m:s.ms)6 m1 e, m# _/ |& A
◎导 演 史蒂文·索德伯格 Steven Soderbergh* J. l9 J% |, T2 G; B& T
◎编 剧 丽贝卡·布朗特 Rebecca Blunt' y/ ~/ [( b$ J
◎主 演 查宁·塔图姆 Channing Tatum
5 T( n% p* a/ _' Q     丹尼尔·克雷格 Daniel Craig5 M* g! K; l1 T% m/ U% y
     亚当·德赖弗 Adam Driver8 s, D3 r" M, `! s( y9 Z
     丽莉·克亚芙 Riley Keough
5 d0 p: _. K% O  g. a  x     希拉里·斯万克 Hilary Swank! h) L- e; T( e* s# U7 j! `
     凯瑟琳·沃特斯顿 Katherine Waterston
. T' e1 {* s# \- y# W7 X     大卫·丹曼 David Denman
* b3 I& \$ ~  k; C0 R, M  ?$ b     杰克·奎德 Jack Quaid( L- B; m. @9 B5 P
     布莱恩·格里森 Brian Gleeson
6 e5 A# P$ ]& [" ]0 n: ^0 d9 L     吉姆·奥希尔 Jim O'Heir
! m( i2 B) f' Y* H     法拉·麦肯齐 Farrah Mackenzie3 a" U1 Q/ Q1 A
     布登·约翰斯顿 Boden Johnston
1 b/ @9 c3 m1 U3 }     萨顿·约翰斯顿 Sutton Johnston4 }$ P' I5 [5 D4 }$ }- |, t: C
     塞巴斯蒂安·斯坦 Sebastian Stan& d, x& H5 |) D  W; ^
     塞思·麦克法兰 Seth MacFarlane, f3 N) v$ }0 _5 R9 ^9 R
     凯蒂·霍尔姆斯 Katie Holmes
$ G& m; a2 O* }! R$ m# k, @' w- U& N/ h* k- [" j2 T& X
◎简 介   
; Q! Q& d  N+ n/ [* c6 h
9 M, z3 b8 z( G) `8 O+ j- z0 ?" \ Two brothers attempt to pull off a heist during a NASCAR race in North Carolina.3 ^" U7 @' o- X. s2 C

9 R; F3 F+ ]3 d# _- N  j 背负着家族厄运的罗根兄弟(查宁·塔图姆、亚当·德赖弗)决心摆脱屌丝命运,他们招募精英搞怪团队,与爆破专家乔·邦(丹尼尔·克雷格)一起,在纳斯卡车赛现场盗窃金库,并成功逃脱FBI的追查。
: W* l  ^7 c+ H  I# E8 `7 z
8 |. g3 u3 i9 i) d( O& Q0 ? When Jimmy Logan (Channing Tatum) gets fired he convinces his brother Clyde (Adam Driver) and sister Mellie (Riley Keough) to help him rob the Charlotte Motor Speedway during a NASCAR Race. But they will need the help of Joe Bang (Daniel Craig) a convicted safe-cracker who is currently doing time. All they have to do is break Joe out blow the racetrack vault get away with the cash return Joe to prison and get Jimmy to his daughter's beauty pageant on time. What could possibly go wrong? Well there is the Logan family curse .
8 |* b, l5 \: j. D5 n# v" @; x
5 s5 g9 t" Q7 h. m, |6 E◎获奖情况+ @: Z3 l3 }% G% B  n' t% i( P2 Q

+ _* z/ o$ k. g. b1 F 第89届美国国家评论协会奖  (2017) 转自BT之家
! c6 m- H' W1 ^5 ]  j2 W3 z) ?5 v 十佳独立电影- D* C5 x9 s8 N4 a$ b$ X

5 D& R& _! g- b9 Z0 |) z  l7 S( j& l 第4届豆瓣电影年度榜单  (2017)
3 G+ u# b: o) e; c; b. ` 评分最高的喜剧片(提名)9 M& A: ~% E" w" X# H7 b8 m4 b/ s: [
 1. DISC INFO:/ A& a% m1 c, u9 o$ V
 2. * U8 m" y6 q8 v: h
 3. Disc Title:     Logan.Lucky.2017.1080p.BluRayCD.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT7 P7 I  i% z" `- O" ~0 X1 s5 d
 4. Disc Size:      37,010,406,869 bytes( Z2 P. a9 w. {' z( X2 D8 Z
 5. Protection:     AACS
  2 j* p/ {+ X- f
 6. BD-Java:        Yes; g2 h6 h! h" o7 B1 O
 7. BDInfo:         0.5.8
  2 T9 e  [1 J+ D" v
 8.   y2 P; |" J3 W
 9. PLAYLIST REPORT:
    N5 T+ t# y0 F  U  z9 H

 10. 0 d* l5 V6 M+ x% W/ o" U  @
 11. Name:                   00800.MPLS& `: [6 \3 U1 @# M0 {
 12. Length:                 1:59:03.177 (h:m:s.ms)5 i# d' Y4 e% |) J+ p8 M' q: V
 13. Size:                   34,522,300,416 bytes, g! [! T+ v: `3 d' w
 14. Total Bitrate:          38.66 Mbps+ v* D4 H! K* @- t4 k
 15. ' b: s- n! W9 Z, G
 16. Video:
  / Z) f- Y( j; ]% h8 j

 17. 3 G( Q# V4 e' ?
 18. Codec                   Bitrate             Description     2 T5 i5 [# j: v5 W) j
 19. -----                   -------             -----------     # n6 B# N( R& w. V( ~
 20. MPEG-4 AVC Video        31747 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1* n- R- g! {. }# H3 k
 21. 6 Z9 J( \' P/ ^9 O
 22. AUDIO:
  7 w0 V8 t" {4 d
 23. ; f' i8 z4 T! d# D5 W9 u- v1 i
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description     ( u2 S' \; S$ X2 I& R
 25. -----                           --------        -------         -----------     , l9 O* _- ?8 H! U
 26. DTS-HD Master Audio             English         3267 kbps       5.1 / 48 kHz / 3267 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit), {8 y; E. x5 R% Y3 z
 27. DTS Audio                       English         448 kbps        2.0 / 48 kHz / 448 kbps / 24-bit
  $ Y( n2 {6 {. L& f
 28. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround! l! E) e" D3 v8 u  W. I) Y) F
 29. DTS Audio                       French          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
  ; Y/ k( i3 `7 E4 x% Q% {3 A

 30. # X) N7 E  d: p1 f8 J
 31. SUBTITLES:
  + _9 M/ U- x, S; _

 32. " K3 P$ S( q; L
 33. Codec                           Language        Bitrate         Description     
  ; `! q: n) d& c: [
 34. -----                           --------        -------         -----------     $ m6 W+ P/ w* A8 c$ M$ m8 {  M  J8 L' c" i
 35. Presentation Graphics           English         46.144 kbps                     2 O2 I5 A, T- a, Q. z
 36. Presentation Graphics           Spanish         35.739 kbps                     
  6 q) o! x3 g4 H' |
 37. Presentation Graphics           French          38.896 kbps                     " A  F& V2 e" V5 I" @4 f
 38. Presentation Graphics           French          2.094 kbps
复制代码
Screens:% w0 a( c, x  @7 q; _
* n* G4 ^% t9 A2 ~9 W* y

) R) l- L5 ~' w1 ]
; O  u, L, _# u- K. A9 Q
' A% h0 R5 C& ~0 ]+ P9 G4 T+ C* n1 _8 ?
! h% m  ?1 g( N. A) k2 P8 K
! O! t6 Y& v# w6 i7 o6 Z3 W0 k  I
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

% d4 d. V& `, ^$ T

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-8 16:00

快速回复 返回顶部 返回列表