BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 97|回复: 3
收起左侧

[蓝光原盘] 惊魂记1/触目惊心 [REMUX无损版] Psycho 1960 UNCUT 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-X 7.1-FGT 23.06GB & 25.24GB

[复制链接]

4552

主题

4725

帖子

6万

积分

Post Share

金币
8721 枚
体力
16802 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2019-2-10 19:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
A Phoenix secretary embezzles $40,000. On the run she checks into the remote Bates Motel, run by a young man under the domination of his mother." W! I7 s1 w0 Q" B; B& s( q
/ H- i4 _6 Z! I, S% n& h3 v
01.jpg
, t" l% ~  E5 R* `8 w1 r/ }$ {# ~5 S* S0 m" U5 d
◎译 名 惊魂记/精神病患者/触目惊心(港)/精神病人) x& ~9 ~' R0 c5 y
◎片 名 Psycho% ^3 }! B+ F/ t8 ]1 G2 ?4 A/ @
◎年 代 1960; q9 P' J% |) ?3 R2 ~3 [
◎产 地 美国5 A7 d) B! q" N
◎类 别 悬疑/惊悚/恐怖
; l) p, a( J% i8 E# H* ^◎语 言 英语, u* i, \, r# s2 a% Z
◎上映日期 1960-06-16(纽约首映)/1960-09-08(美国)5 @% t1 F& f7 E0 ?9 ~$ H! J) q
◎IMDb评分  8.5/10 from 590,169 users
9 l+ I) ?! u' @◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0054215/
+ `7 E" Y: b% d3 N, s: U1 t+ T1 C◎豆瓣评分 9.0/10 from 180,536 users' r2 ^# b' O& q3 y- i: X7 F
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1294420/7 h# d7 O0 `/ `8 k
◎文件格式 x264 + DTS2 e! Y  j1 w6 {( w( }# R& g) ~
◎视频尺寸 1920 x 1080
: a( ]$ a! A% |! B( D7 Q* F◎文件大小 1DVD 23.06 GiB & 25.24 GiB8 q- D  Y* B" _$ T: m  ]
◎片 长 1 h 49 min' d( u- s& g4 c0 M
◎导 演 阿尔弗雷德·希区柯克 Alfred Hitchcock% y+ ^9 o! L% e2 a
◎编 剧 约瑟夫·斯蒂凡诺 Joseph Stefano ) G& o5 E4 {' x3 u0 v& S
     罗伯特·布洛克 Robert Bloch8 O' _* L, j& o* b; g( C
◎主 演 安东尼·博金斯 Anthony Perkins
6 e6 ]& ^7 ]$ m9 K& I8 m" |" Z; a     维拉·迈尔斯 Vera Miles
- {; N& F: T6 A2 {, w, d0 U     约翰·加文 John Gavin. V4 J  S/ o3 v3 f1 S+ e
     珍妮特·利 Janet Leigh+ p  M; C8 e7 X- Z, v: Z
     马丁·鲍尔萨姆 Martin Balsam
+ d+ q3 A# ^3 i- D. f     约翰·麦克因泰 John McIntire0 z" e$ ]( e% I8 U/ j6 z1 b
     西蒙·奥克兰 Simon Oakland! }( Q; M2 I% F5 U; x  A
     弗兰克·艾伯森 Frank Albertson
4 _+ O$ p. l' D+ a) x2 @     帕特里夏·希区柯克 Patricia Hitchcock
; H0 z2 F8 z4 E, n, i# t     沃恩·泰勒 Vaughn Taylor. {: g- w- `. H" D# w: y4 @5 l. a, k  r
     卢伦·塔特尔 Lurene Tuttle+ U. F* {$ p. B" C
     约翰·安德森 John Anderson
6 |6 ]& I1 F: V( i) o  F     莫特·米尔斯 Mort Mills
" n1 D, ^5 s0 o* u: y2 ?     吉特卡森 Kit Carson# M& b  L% R  E2 x2 Y' {8 G
     维吉尼亚·格雷格 Virginia Gregg
( M' w. `  x) E: y/ }. p/ g5 r( ^6 N     阿尔弗雷德·希区柯克 Alfred Hitchcock& B  ^' s8 u. S
     珍妮特·诺兰 Jeanette Nolan
2 i$ [+ X  s7 T5 P0 d2 I     罗伯特奥斯本 Robert Osborne
! T. {" o9 ~/ H4 c' s, Z     海伦·华莱士 Helen Wallace
& q  k; B  _; m6 ?$ K! r( Y; E: C, Z     Fletcher Allen7 }, O) v7 I( x6 P" ?/ d0 Q3 d
     Walter Bacon
: H; ]$ z" e5 X. ]3 F     Francis De Sales
9 V! P; L1 Z- V* [# _% O# B' Q9 h     George Dockstader1 C. R- c5 s# \
     George Eldredge1 \% L* M: P/ D0 ~! n* q3 [& L: S4 e- E
     Harper Flaherty
& N0 \, \' W; Z     Sam Flint1 r6 g8 B5 }& D0 b! V
     Frank Killmond
3 t8 I" m7 o$ _) d) c     Ted Knight1 H2 ], D* r/ x1 @- [, X3 Z7 ]
     Pat McCaffrie
1 ], O: O; n5 |! N3 B9 ~     Hans-Joachim Moebis* ?7 X2 }: r3 A/ p$ q  W+ f* x
     Fred Scheiwiller+ Q: E- |: `5 t' V/ x# ^, o. R

0 R+ w9 M% X1 H! r: X. o◎标 签 希区柯克 | 悬疑 | 惊悚 | 美国 | 经典 | 心理 | 1960 | AlfredHitchcock. y- X$ x! }- y3 y0 H( C
# W, }- K4 s/ \  s! G: l
◎简 介  
! F) g6 n# U- e% |3 k% a
3 |% Y9 t% k* d( G) x0 {& t, [% `1 A6 ~ 年轻的马里恩·克兰(珍妮特·利 饰)在Phoenix工作,深受老板洛厄里(沃恩·泰勒 饰)信任。男友萨姆·卢米斯(约翰·加文 饰)在Fairvale经营一家五金店,因要替亡父还债又要支付前妻赡养费而无力再婚,只能借出差的机会偶尔来与马里恩幽会。马里恩对此感到不满,于是在周五下午趁机携四万美元公款驾车潜逃。可是马里恩的潜逃之路并不顺利:先是在出城的时候被洛厄里目击,周六一大早又被警察怀疑。花了七百美元以旧车换新车之后,马里恩继续忐忑地行驶。入夜后,天降大雨,视线模糊,无法行驶,马里恩只得将车泊入路边的贝茨汽车旅馆投宿。老板诺尔曼(安东尼·珀金斯 饰)十分友善,试图邀请马里恩到家里共进晚餐,可惜被凶恶的母亲粗暴阻止,只得将晚餐端至旅馆客厅。马里恩在客厅一边进餐一边与诺尔曼交谈,终于决定周日返回Phoenix。用餐完毕,马里恩回房沐浴。这时,一个老妇的身影突然出现在卫生间…… ' \$ l8 r3 }: m6 ]
8 U- D, M  Y# B9 ~- [- X) l
 A Phoenix secretary embezzles forty thousand dollars from her employer's client, goes on the run, and checks into a remote motel run by a young man under the domination of his mother. 4 p, N5 K7 v4 e

0 ^+ Y2 L# [% g' K# x◎获奖情况  
9 w3 ^6 k6 b% O$ R  l4 t3 N: O( z( }1 I
 第33届奥斯卡金像奖(1961); v/ n! h7 Z9 j
 最佳导演(提名) 阿尔弗雷德·希区柯克
2 M! K+ S  g  E9 F( o$ [! Y3 j: I* A 最佳女配角(提名) 珍妮特·利
: Y3 Q. {" s5 V& C8 g 黑白片最佳摄影(提名) 约翰·L·拉塞尔
* u% h; G: s5 a" D+ F) s+ K 黑白片最佳艺术指导和布景(提名) Joseph Hurley / 乔治·米洛 / Robert Clatworthy5 c. P# \: \+ V( K' H

$ a6 r  L2 A# N4 \ 第18届金球奖(1961)
5 C: S7 ~% o, ]+ C4 A7 h  t$ g 电影类 最佳女配角 珍妮特·利$ g! I# d8 H) S. P9 N
% J# E/ l3 D) Z8 R) \
Video' u# w7 H6 {- P" W9 \7 Q2 |
ID                                       : 1
  C9 F4 e* M5 j! ^0 H) SID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
% Y* _# ~) L& X: r, Z' @Format                                   : AVC8 [, b4 t7 G  N: y5 P  F8 X
Format/Info                              : Advanced Video Codec" ~0 b! G2 _/ T- e
Format profile                           : High@L4.1  w( I/ u: _- p8 Z& y
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames& A/ D' X1 [; r8 q$ X$ T
Format settings, CABAC                   : Yes
8 ^% q3 K4 A  q# F0 DFormat settings, Reference frames        : 4 frames' m; e! }+ s. b7 _5 {$ M, j# \& }
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC3 Z1 a6 A# O7 P4 I% R
Duration                                 : 1 h 49 min
0 K( z4 o4 X0 H" Z1 C- w, W7 pBit rate mode                            : Variable/ V* e- D, y+ [5 o
Bit rate                                 : 24.3 Mb/s
3 Q7 U. ?6 ~( b2 e, d4 O6 VMaximum bit rate                         : 34.0 Mb/s
. o# A5 {' f7 M" A, m' t# qWidth                                    : 1 920 pixels
- L3 p/ Z4 E! E5 g/ [Height                                   : 1 080 pixels* u1 L8 E) D" G+ ?( N2 Q
Display aspect ratio                     : 16:9
4 g- |4 Y! e8 O+ ^; a, XFrame rate mode                          : Constant5 g- y5 V7 w5 _% d, }
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
, ^- o  r5 E: z3 z3 zColor space                              : YUV: T" r, R& o+ k# F4 r9 `- U& D  g0 v
Chroma subsampling                       : 4:2:0. |) |) l: _0 z
Bit depth                                : 8 bits
: L4 b$ ?1 z1 w- VScan type                                : Progressive
6 j) Z1 z( i+ H/ X5 }Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.489) Z" v7 k3 }# `2 e4 Y9 b; `, \
Stream size                              : 18.5 GiB (80%)
9 ]: t+ \0 j7 ATitle                                    : Psycho.1960.UNCUT.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT, ]2 x" j3 b% `% c+ G# i* r
Language                                 : English3 s- ?& D+ N2 U) r+ F% v& Y4 E" J' v* \0 g
Default                                  : No
. P9 b6 `# c; {: T, R  G7 wForced                                   : No
( C) g: }/ i1 @' f$ y/ [- m3 W# fOriginal source medium                   : Blu-ray# j4 P3 q0 H! _9 y7 h
8 ^6 O" |, l2 l
Audio #1
0 \' w# r& y0 a3 Q$ d% Y9 X- tID                                       : 28 v+ ?5 o( f: M$ M6 B
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)) C, e2 T. s4 f
Format                                   : DTS XLL X
0 t. c$ U5 T. A# I, _Format/Info                              : Digital Theater Systems
, Z5 m) |7 `8 x' oCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
* N& {5 X. `' Y4 {; d3 t8 M7 v. oCodec ID                                 : A_DTS
5 p) z& J4 g( @0 i6 _Duration                                 : 1 h 49 min+ `8 D& m9 `/ H  r
Bit rate mode                            : Variable& a- }, g& v* A( w- g" D& G
Bit rate                                 : 3 376 kb/s
9 |. U1 M: k1 f" jChannel(s)                               : 8 channels
4 H" X0 h; v" x& J; a" fChannel(s)_Original                      : Object Based3 r% J2 F) I9 |0 ^# v0 ]  |/ ^
ChannelLayout_Original                   : Object Based
* R" ^9 h5 F1 jSampling rate                            : 48.0 kHz& t2 ^! A3 a- |$ ~- D% |
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)% c, e% j, U2 \( U
Bit depth                                : 24 bits, V' v! K; d  X5 X# _
Stream size                              : 2.57 GiB (11%)
. e! X" b7 Q. S0 LTitle                                    : Psycho.1960.UNCUT.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT+ t( c; B( u9 B, N3 `4 a
Language                                 : English
' |+ d$ [( D" r5 r; ~Default                                  : Yes
$ U! c* K9 k+ c% JForced                                   : No
  D7 A* }5 d. Y) V% lOriginal source medium                   : Blu-ray
- B9 G# J- x1 ~
) t! [: ~9 K* L8 yAudio #2
4 d7 }" a, j; G- `! J9 BID                                       : 3
' d  ^+ |  T& `, @2 j2 g% Q: ?+ wID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
/ X4 C" \2 H- s( I4 A/ Q6 HFormat                                   : DTS- x. c1 C( |) N7 m
Format/Info                              : Digital Theater Systems1 U3 X4 B" V+ I. z% l
Codec ID                                 : A_DTS6 @; P* c! [; @. Q9 r3 |. `
Duration                                 : 1 h 49 min! Y- {: Y- X" `" ]+ t
Bit rate mode                            : Constant% y7 V' ~6 w' F  ]  J0 g
Bit rate                                 : 447 kb/s
! `' t! ~/ a' i. g1 r* x& y+ wChannel(s)                               : 2 channels
" B0 m5 `. Q" ^0 L/ v) k1 J' c. wChannel layout                           : L R
/ L+ V. F& h8 ^% LSampling rate                            : 48.0 kHz) v" N1 ^4 s4 r5 Q4 }# C
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)" _% |6 e1 [' m& E. S
Bit depth                                : 24 bits
+ a7 x& Y$ @. T( DCompression mode                         : Lossy4 Y3 j, [: o2 b4 R
Stream size                              : 349 MiB (1%)" k% I, P5 e- K) y
Title                                    : Psycho.1960.UNCUT.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT3 R" }% |, h2 Q: U2 J; H
Language                                 : English/ m$ I6 K7 X2 o# T" N' H- d% j
Default                                  : No1 g. V" V4 ]  l% k
Forced                                   : No3 J6 K8 x1 P7 s' S. h$ V9 |, K
Original source medium                   : Blu-ray
+ Z2 R2 ?1 Z" T. k" W) ~( F
* l) p. M# _6 j$ \! ?1 Z  ~Audio #3
9 V: Y" H6 [6 T; v) w# M! gID                                       : 4  q2 _- E8 N. s+ z2 Y# s% V
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
1 C6 J$ H3 [3 E6 H( oFormat                                   : DTS/ o& K' _9 A; m. K1 Y
Format/Info                              : Digital Theater Systems
8 l1 `$ i: W* e. |) |Codec ID                                 : A_DTS
; [$ x# |" n8 ~& SDuration                                 : 1 h 49 min) B1 f7 x* A. M3 p0 h  p
Bit rate mode                            : Constant
9 R! K/ m, G# x4 n) y, @  e! Z# xBit rate                                 : 447 kb/s% j2 x/ s5 _9 |7 c
Channel(s)                               : 2 channels* f) x# `& h2 U0 r' A: |
Channel layout                           : L R" w5 K- |* t- O2 g/ h$ \/ F3 T7 O
Sampling rate                            : 48.0 kHz! T: O7 s0 q+ \, O) _
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
, }) ]( p$ P: A- YBit depth                                : 24 bits
3 c; x' v! q: D/ q% d' g4 Y7 y) BCompression mode                         : Lossy
- S7 I* D  h5 G3 Y- \Stream size                              : 349 MiB (1%)
9 ]' l8 x' P2 L, p! \9 A+ jTitle                                    : Psycho.1960.UNCUT.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT
+ V1 i6 P3 D' l0 R4 q* CLanguage                                 : German4 m: Z2 ]) B# O' e& \) k
Default                                  : No
: g8 V1 k6 ~$ I; x: f. e$ HForced                                   : No
' ]& k5 b8 K- P- y/ `% d8 iOriginal source medium                   : Blu-ray& c! i: J, d2 }# M. {/ \
6 F8 i9 x5 \* v& W% m
Audio #46 M4 c) A/ [: K
ID                                       : 5
+ T  d& S3 V; @9 c$ FID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
  \$ W% k, P# W$ C' b, S$ z. \Format                                   : DTS
: S* Q6 q% s' Q4 FFormat/Info                              : Digital Theater Systems# Z( Y% o$ h# I; z9 @
Codec ID                                 : A_DTS' e$ t9 }2 r1 g+ t
Duration                                 : 1 h 49 min
) \: y3 W- U7 OBit rate mode                            : Constant4 W; Z  d' }6 H+ Z" U% ?
Bit rate                                 : 447 kb/s' o2 ]: r2 x" v8 v+ V
Channel(s)                               : 2 channels
3 U) }) a2 N; V! @+ M' k$ m" JChannel layout                           : L R( S2 H1 D2 Z0 y
Sampling rate                            : 48.0 kHz
7 N& }+ z  p# I/ r& DFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF). A* O  z- M0 w1 k9 ^: G
Bit depth                                : 24 bits
4 r9 T1 ~, i4 Q0 a* u6 q! ZCompression mode                         : Lossy' H3 f6 |8 v  m
Stream size                              : 349 MiB (1%)0 R# N6 ]% Y& p1 L. T% C$ _! W: w
Title                                    : Psycho.1960.UNCUT.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT
- s) E" t+ p5 g8 S0 z3 b  vLanguage                                 : Italian
7 Q2 T1 ~* K/ ~4 cDefault                                  : No
+ C% T9 a( ]3 p1 F* sForced                                   : No4 X. k% c1 _% f9 l' @' I9 W
Original source medium                   : Blu-ray
  Q" r, [* ~) N: x% O9 N
" {2 U- D& I5 i; sAudio #5
; d; h# a' h4 `* P+ D1 c* P; ~# yID                                       : 6
. Z9 G8 |5 h4 D0 f& [# e/ {/ m) |ID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
, r: w6 X; |/ o! PFormat                                   : DTS
; u- j0 j; c) [0 vFormat/Info                              : Digital Theater Systems& {9 ^9 G6 o6 s0 F9 a
Codec ID                                 : A_DTS
+ o. B, Q5 \( \9 |1 e5 FDuration                                 : 1 h 49 min9 a7 z, ~- E5 o. E  n" g$ S3 Q
Bit rate mode                            : Constant/ A; f5 I, E, f5 T' U) ]) A$ V1 {' ~( s8 t
Bit rate                                 : 447 kb/s
; N4 Y5 W8 o# ], v! w3 lChannel(s)                               : 2 channels
8 \  D( ^9 l2 p8 H% ?Channel layout                           : L R
4 Y9 e3 G6 N, S8 ?# y! e& }Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 M: Q! o# c5 p8 s8 J+ |Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
* U0 P6 g7 Z+ BBit depth                                : 24 bits# j, s2 M, j- m6 Y
Compression mode                         : Lossy
6 ?$ `9 }# ?$ Q( B8 i! ?Stream size                              : 349 MiB (1%)
+ T; }& i$ I' C" O0 B) z% t/ k7 u7 tTitle                                    : Psycho.1960.UNCUT.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT- x9 t0 C# h  S( N! ?; @- J& R
Language                                 : Spanish
' j$ N$ [; |5 W$ BDefault                                  : No
- f& c" V5 a; d0 A7 |8 NForced                                   : No' R; @% S' x) F# ?
Original source medium                   : Blu-ray: ^& |/ ?% ^& w9 |( C/ M

: C, ]- w- Y; |Audio #6, j$ J2 E6 O9 Z+ ]9 f
ID                                       : 7
( z" B4 s, l: B: Q' sID in the original source medium         : 4358 (0x1106)
' T. _* G' p7 T$ eFormat                                   : DTS5 I2 O7 ~% W! T* _3 b$ J
Format/Info                              : Digital Theater Systems
, t4 h7 d- x: @  ]$ _, ?* E% T& iCodec ID                                 : A_DTS; @' I8 L% X2 M0 @, c8 T% j' ~
Duration                                 : 1 h 49 min
; j! c9 \( }* K3 ABit rate mode                            : Constant+ q8 x0 r2 o- U( W( s% _
Bit rate                                 : 447 kb/s
4 N- ^: o% M9 J% ^. q( KChannel(s)                               : 2 channels4 @: W9 Y  h  e
Channel layout                           : L R
2 f0 Q8 f" w, ]. @0 Z" O7 TSampling rate                            : 48.0 kHz
) f6 u2 d& l  U7 s& M( r) vFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)/ A0 m( T3 _4 l! F9 \( n
Bit depth                                : 24 bits
+ l. g- q+ _, o! |9 z" p4 rCompression mode                         : Lossy% l2 d9 z# v1 y2 D- b6 P
Stream size                              : 349 MiB (1%)+ Z& p, u. Z. F5 c! ~( `
Title                                    : Psycho.1960.UNCUT.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT& X- l; B1 |  w' t: E
Language                                 : Portuguese
+ S7 U. f7 L1 L2 B7 g6 c/ l9 ADefault                                  : No
( @/ M7 Q7 v) _Forced                                   : No! o( }; u% ]' e9 X9 r/ y0 o3 T
Original source medium                   : Blu-ray3 m( j+ Y7 B4 g7 I1 Q6 S

3 s9 u- s, K# N9 z- S/ q* AAudio #7
! a4 E' K3 q- ?( Z" u! lID                                       : 88 Y, I! w* J" N/ t  j3 y; T4 C
ID in the original source medium         : 4360 (0x1108); [/ R3 d: o' y+ \5 Z( {' T
Format                                   : AC-3
1 _0 c$ u4 c8 I. {' i' s6 FFormat/Info                              : Audio Coding 3# L8 [1 k$ U: {$ c2 Q9 I
Commercial name                          : Dolby Digital5 p$ w) Q: d) x  w. x
Codec ID                                 : A_AC3
4 M: ?- H  u. h9 K' z/ jDuration                                 : 1 h 49 min
/ ~( P6 }+ k) p5 N2 i) NBit rate mode                            : Constant8 n8 L8 c4 @) q
Bit rate                                 : 192 kb/s( r/ @+ r1 e: Q2 v
Channel(s)                               : 2 channels, r: p, y( s! }7 v9 S
Channel layout                           : L R
2 G" G0 Q$ R& `Sampling rate                            : 48.0 kHz
, d1 G+ |; j# c. t; T9 Q/ qFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)* s+ S8 v* k- A0 d0 q0 |' `* _
Compression mode                         : Lossy
8 D. M% v9 f; c5 B! HStream size                              : 150 MiB (1%)
$ W' Q0 W* i- I  V2 mTitle                                    : Psycho.1960.UNCUT.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-X.7.1-FGT% S) a  h0 r' s7 e; `7 M$ G
Language                                 : English3 s( G. o1 k* j) N+ `
Service kind                             : Complete Main' _" ?2 f7 y" U2 H0 _* F# Z
Default                                  : No3 A# D* n# M6 r
Forced                                   : No1 K+ d3 ?, J# C$ M# K+ U
Original source medium                   : Blu-ray
: F* n& N( G- ^" d5 l. z% \5 x; F3 A/ P2 X1 S
Text #1
- \) Z3 b7 ~+ _# Q) VID                                       : 9* c+ _' D9 H& w9 b  J/ t" n
Format                                   : UTF-8
2 a: I. L" k1 T. ^% FCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# f& u7 `0 H6 kCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
# Q" j# J1 N0 Z* N  e- \Duration                                 : 1 h 45 min1 v9 W8 a' T( w' }% R  v7 A; w  r
Bit rate                                 : 54 b/s4 G) g8 ?3 e9 }7 y" C1 l. V
Count of elements                        : 1131, c) H2 P( ]' r, [) S) p
Stream size                              : 42.2 KiB (0%)
) T( [. W1 X- c( w3 I- fTitle                                    : English-SRT! w! w1 k1 g# X0 Q, p9 h; b
Language                                 : English+ p0 Z  h$ q* o! x
Default                                  : Yes
$ w9 U, ~& V( W/ p. ~4 yForced                                   : No
+ C& d% }! W( ?: @+ ?
# ~) G( v( f6 X8 X9 @Text #2% Z) S1 ~" ?( r$ K" @% e; _: g
ID                                       : 10
8 i* c8 E4 y; P0 f' O$ r- ?4 uID in the original source medium         : 4608 (0x1200), R( z3 i7 r- z2 `3 g
Format                                   : PGS
  B5 }8 p5 H6 C* Q% V4 SMuxing mode                              : zlib% A7 D8 W, o+ l0 T0 ?( F8 S
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
) `$ _# I, `& T7 ~2 e' `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; D1 i$ |6 D% L; t% N8 r- q; HDuration                                 : 1 h 45 min! d0 p7 f. `. L$ j% ^, t
Bit rate                                 : 37.6 kb/s9 e; W  O) [- U$ S* z( G5 n
Count of elements                        : 2430/ y8 ]! J% E1 z; v. {( @* n
Stream size                              : 28.4 MiB (0%)5 X% W2 Y  i3 t( s) c8 }$ }) R
Title                                    : English-PGS( J' A  W, \8 |, J
Language                                 : English
2 ^3 v! e* C# P8 ?* Q" x4 ?/ EDefault                                  : No1 K. N4 }. ?) b) {2 R: U- t
Forced                                   : No/ L1 n/ r# A& I% ]" I0 m( Y
Original source medium                   : Blu-ray
: w6 s; T8 g' @2 Z/ C2 t  I" W( ?& W; o
Text #3
. T5 q  A# s3 j( K' K. j) lID                                       : 11* a' f& U7 s: d2 @: T* q/ |1 L
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)0 X0 i5 z8 |- F" E( g5 ?
Format                                   : PGS
$ k. y' ~# ~+ f# AMuxing mode                              : zlib
7 t8 {$ e" G0 |1 B2 i9 pCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
: V: ^% y8 W/ r- U) |9 p1 |$ ICodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 l0 {7 Q8 |% I  W+ EDuration                                 : 1 h 46 min
0 _# B: V: ?* ?0 Z$ BBit rate                                 : 35.8 kb/s% F: K: |0 k) d
Count of elements                        : 2091& r( z- r5 E4 g" j) J4 g
Stream size                              : 27.3 MiB (0%)2 U# b3 ~, ]! T$ _+ ?
Title                                    : German-PGS2 Q# [7 _$ k) F4 z3 d# z
Language                                 : German5 x" F+ W% Z# c4 y- P1 `) l$ G
Default                                  : No1 u$ I% ^2 g. P2 z% q) o4 e" A
Forced                                   : No
- `! U( L6 R: k; }, fOriginal source medium                   : Blu-ray6 I6 }5 T. j! v% q2 \" Y4 c6 b

* d8 Z$ Z; P) r3 n% ?, VText #4
+ K6 N$ a$ c+ B! T* d2 m5 B1 OID                                       : 12
+ N4 u& t; v/ E0 K& F3 y5 bID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
$ X& U0 T/ r: k6 N& j1 N" `Format                                   : PGS
7 N! E. u: c: u+ _, Y' \4 vMuxing mode                              : zlib
3 k9 x6 D& \4 n- c7 l7 \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
) z9 R7 Y& P0 Z6 QCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% _9 C0 S0 d/ \, {+ n" ]3 ?Duration                                 : 1 h 46 min. r* ^- I/ K) P6 M
Bit rate                                 : 31.7 kb/s9 p* F4 v" j+ `6 s* j  K+ b
Count of elements                        : 2093' y# _$ K# w* m$ l
Stream size                              : 24.1 MiB (0%)1 ?7 O( k) u' e. H# U
Title                                    : Italian-PGS
2 x, b2 \$ V) K- yLanguage                                 : Italian
4 e: K9 B: L$ H% F+ lDefault                                  : No
+ M9 U; K, w: A1 ~Forced                                   : No- U$ }0 ~. Z( e, K* {
Original source medium                   : Blu-ray
0 ~4 K  @7 W( n- t# Z$ z- k, h, }( ^& m7 m# c% p9 x
Text #5! C8 q8 o* M! \3 g$ p4 D
ID                                       : 13: H3 Y! X0 w! x, L* o( _
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)% a" `5 Z# u% [: H: r
Format                                   : PGS  ?$ X$ a9 Y3 {8 C5 |) P7 z
Muxing mode                              : zlib
# h2 v( @1 G9 E+ T* `% b  bCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! q, m7 i, w1 R! }2 p7 w) }
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ I3 f# {9 g4 m* z; R* o8 H
Duration                                 : 1 h 46 min- q' y, `7 s- e/ \
Bit rate                                 : 31.7 kb/s
. ?  v1 t; ~( T; jCount of elements                        : 20939 M* v" ^# _) N; v
Stream size                              : 24.1 MiB (0%)
% K# J; K% n0 Y6 F( uTitle                                    : Spanish-PGS
% Q0 B8 D: l# i* f, r. A/ zLanguage                                 : Spanish
0 v% f) l3 ], y3 p; s9 |7 NDefault                                  : No& q0 H) c% s. s6 f/ s  W6 r
Forced                                   : No; O2 T; T' s( c8 U# @
Original source medium                   : Blu-ray& I; z6 E6 f% U% E: K5 \
) C( b5 s' k6 o. F6 J+ e# C
Text #6
: q# I8 n( x% l# G' J- [ID                                       : 148 W$ [$ W* |, j  ^6 c: u
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)" r2 g% O8 O' y9 \$ l
Format                                   : PGS
0 p5 W9 N2 w$ i6 ~5 p4 iMuxing mode                              : zlib6 u8 b- p1 d2 ]0 y4 {, f9 f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 g+ d9 H( o* o, D* d# J6 f0 j
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# Z; N0 I. D. n) K) V# U. L
Duration                                 : 1 h 46 min
- @9 ], V9 ]9 ~  |' a& G8 zBit rate                                 : 33.5 kb/s
" b# t  l# }  J1 N. s- P/ P3 NCount of elements                        : 2093
' F; h) o! ?; W8 b, EStream size                              : 25.5 MiB (0%)
% y! N/ t* b) C/ I/ ^Title                                    : Portuguese-PGS! n0 k4 G' ^( D; [8 Y
Language                                 : Portuguese
* P! F3 ^9 `# o3 m2 e# zDefault                                  : No
( x3 t1 w' _! n% h, WForced                                   : No: ?% B& _: q, ]) O7 u6 R
Original source medium                   : Blu-ray1 S' i+ W4 }. w! \, H# W

0 R' X% q  Y5 E$ D6 d1 \9 OText #7' u+ q1 v7 |; e/ V
ID                                       : 154 C( x* N4 m0 L
ID in the original source medium         : 4617 (0x1209)3 ]" g  _$ `; C
Format                                   : PGS9 c: {1 w- t% L" j5 e
Muxing mode                              : zlib0 l3 b+ y3 K( q! h: l0 o1 L
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 y' f* Y2 G7 K4 ?* n: Z5 k* @
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 k, J/ \+ R9 J  o& b! d) C1 m7 CDuration                                 : 1 h 48 min& G% [* u0 j% `
Bit rate                                 : 66.0 kb/s
; ]9 F) w% Q, I2 z9 ~1 Y5 O/ yCount of elements                        : 3198: V( J& `$ l- {; }2 o+ y# U
Stream size                              : 51.4 MiB (0%)1 {5 x" |( m5 p
Title                                    : English-COMMENTARY-PGS
& I4 O2 a  w  S7 W4 Y* iLanguage                                 : English
+ C, i; s3 G6 g# j" TDefault                                  : No
% }: h5 f! _( N, o+ p1 M4 \9 y) dForced                                   : No  i$ Z* }" T0 [3 D0 A
Original source medium                   : Blu-ray
# k4 U9 K% Y' y. o9 U+ _
8 `8 A  p) {  \# D3 CText #8/ F0 T- n* T; |$ ?; }, b
ID                                       : 16
  N4 d% R, z; I8 ZID in the original source medium         : 4618 (0x120A)$ d6 J* d" r) r; n6 i. d2 }
Format                                   : PGS
% Y% T+ f" j3 a! p1 c2 ~Muxing mode                              : zlib
7 h. z1 c% k3 GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ ~- F" N! Q9 y8 U* c  E1 ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& _/ p- b; F& a( @2 d% l4 L9 i
Duration                                 : 1 h 48 min# J4 H+ p# b2 ?% }2 u
Bit rate                                 : 69.8 kb/s2 r" D) S. J, V1 u& q1 \
Count of elements                        : 3459
  ?# [, l. A( D3 f5 lStream size                              : 54.4 MiB (0%)
! Z, ^4 F6 [. p7 FTitle                                    : German-COMMENTARY-PGS
# h. R- T, p, g( E- q1 fLanguage                                 : German3 m. F2 f8 a# a2 B8 r# _
Default                                  : No3 A3 S8 [3 s3 k* V- |6 u
Forced                                   : No$ X+ v  }/ l' ~, [% F" }. o: v, h% a
Original source medium                   : Blu-ray
$ i; e* v: ~$ A+ N- Y$ ]/ H
; A/ E  |2 ~3 y/ pText #9% V0 A) d- a2 [7 D
ID                                       : 17" r5 T) P* G$ l- E8 a
ID in the original source medium         : 4619 (0x120B)
7 o' N- t* O/ m; C8 b& l* @% pFormat                                   : PGS
6 j6 N# a; i0 V  WMuxing mode                              : zlib& j% l  ~( Z9 @$ d/ c% p. g7 s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 w5 L$ G# }+ h- `
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, m9 b9 P# U" K  r& _* m
Duration                                 : 1 h 48 min- f) a$ c( a1 Q2 T7 U8 X0 v9 H
Bit rate                                 : 63.2 kb/s
1 ?/ b9 g) @! Q# O. U2 FCount of elements                        : 3195
! R; h5 P! d8 F: [Stream size                              : 49.3 MiB (0%). g% e9 O6 n% X
Title                                    : Italian-COMMENTARY-PGS2 w) |6 H! n( h. G
Language                                 : Italian
( s% i1 V: ?: i# R( o8 CDefault                                  : No
( ]7 M: g6 w- Z7 a" K6 n9 xForced                                   : No* g2 O' T6 F6 v
Original source medium                   : Blu-ray* m# l  f0 I& H2 f% p
! p6 Y1 n0 q# q& C% {& }. g9 O; ?
Text #10
: W5 O3 Y$ E0 U% \ID                                       : 18
; A" X! E! Z! ^8 C! ?* W& iID in the original source medium         : 4620 (0x120C)3 h$ u+ ?8 `5 k) A$ J8 m2 z( ~% K6 E
Format                                   : PGS4 z( I0 l3 `8 a9 N
Muxing mode                              : zlib
% G) ]: s$ Y- L& \& jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS1 U" r" \" j; |% G9 Z) o- Z1 w: T
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 o8 O+ w4 A1 `
Duration                                 : 1 h 48 min6 ~  ]- m6 E9 P1 M: c# G4 o& x
Bit rate                                 : 64.5 kb/s- E& n% _8 [! o0 h9 q7 p
Count of elements                        : 32255 W0 u. n2 O% L% n4 I
Stream size                              : 50.3 MiB (0%)- ?+ l/ [" X# E  W1 z
Title                                    : Spanish-COMMENTARY-PGS8 Y  K: D# v0 i, G) ^
Language                                 : Spanish; x; R0 a- {& V. Z
Default                                  : No. ?2 d. g$ `7 D& T/ u
Forced                                   : No
! c! d% T4 L, |0 C! TOriginal source medium                   : Blu-ray. l+ H9 n, F- D7 r! H/ f

" l; a; s) X3 w1 m: b/ pText #11
! {1 K& `; r% R/ ~$ y7 H, ZID                                       : 19' _4 z' i- l, J) M. m
ID in the original source medium         : 4621 (0x120D)' h$ j" {: u6 t
Format                                   : PGS
& z2 K: K' a- R# ^Muxing mode                              : zlib
, C# w. H/ f$ w/ o" ]  z" J6 eCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ e0 q3 d( p* u7 W& }
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; }& C# I4 k1 d$ ?! n+ f
Duration                                 : 1 h 46 min* l% x$ ~' G1 s/ m
Bit rate                                 : 150 b/s. P6 d0 ]: \3 g+ L1 c/ H! r
Count of elements                        : 28
4 d9 G. f% h* i6 ~$ CStream size                              : 117 KiB (0%)
  `7 E( e4 Y$ ~1 d% ]& vTitle                                    : German-FORCED-PGS, v1 _+ O8 Y' U6 J5 g$ q
Language                                 : German/ ^- S( J' m7 R8 c; S. e3 m$ ^0 g
Default                                  : No; Y2 N* C- Z9 A: O2 N' N; a( y
Forced                                   : No8 |. E* y/ h- g/ a; F( u* g+ u) C
Original source medium                   : Blu-ray& U  |! ^. @8 s) L& o6 {4 w
( M' D! K5 K  ]/ u
Text #12
5 S( K" [/ C* j; LID                                       : 20( L- V, N( q& P- l8 H6 m, I) x% j
ID in the original source medium         : 4622 (0x120E), J8 p, z, u/ a; N: k0 Q5 ]( o
Format                                   : PGS- `$ p8 Z; Z0 ^5 Y" j
Muxing mode                              : zlib6 j7 j9 y7 U) u; ~1 m6 H& Z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 S( d9 E8 Y5 O& u; aCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: {2 L4 q, X, A+ kDuration                                 : 1 h 46 min" @# F' C$ M7 R3 W, n8 L- e
Bit rate                                 : 168 b/s- B9 B2 S0 s7 p# m" J4 U
Count of elements                        : 28
2 E4 l% T  e) F* ?Stream size                              : 131 KiB (0%)& k: H2 ^8 H! e. F4 X
Title                                    : Italian-FORCED-PGS
) w9 I3 W% Z  o6 r* E2 [1 y. [" GLanguage                                 : Italian
$ d4 Y9 F8 K3 vDefault                                  : No0 n* @1 G& h/ ^$ e
Forced                                   : No' e3 X+ e- M) E
Original source medium                   : Blu-ray
; g; ~5 T$ ~( B' O7 p; s% K# P4 u  A5 ]2 J0 o5 G
Text #13  p9 T+ h2 K8 p4 y) b
ID                                       : 212 h* |9 j9 \) q5 e/ h0 X
ID in the original source medium         : 4623 (0x120F)+ ^; L4 ]  z2 C4 e  b% u3 C
Format                                   : PGS
1 z! C- `0 g. ]; S! O1 _Muxing mode                              : zlib
  Q4 G6 J8 R% {, w2 ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS" c1 z, k3 [/ ?6 r# t5 T! X
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* R8 M' N9 P) S! _) t( ^: ~Duration                                 : 1 h 39 min6 S9 t( I+ i! r0 f" r
Bit rate                                 : 145 b/s( b% [. [- u- ]1 o" J
Count of elements                        : 24
6 h( [0 Y1 A. h5 P0 fStream size                              : 105 KiB (0%)2 l( {  q; E2 i) |: {+ [: F. I
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS
: W. }+ ~5 c$ F! B+ wLanguage                                 : Spanish
* m; v3 j0 y: w9 r, w: TDefault                                  : No
9 S8 c, S' F5 r! L/ t( tForced                                   : No# [8 P5 _" y# V
Original source medium                   : Blu-ray2 d' z8 l- r6 m- a. `

  w+ }, M7 [1 j5 {Text #14
) j; }& @. e" t0 I. f8 T% S  p& e' LID                                       : 22
2 |5 g! [# ]9 b* @/ S  IID in the original source medium         : 4624 (0x1210)
0 m/ k5 x% U5 D% D/ H# WFormat                                   : PGS+ }& j0 T1 \' f
Muxing mode                              : zlib6 B4 ^/ u5 h, m( \9 @5 S
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  |# f6 H9 q8 o; J% V& _3 W6 S
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 d! b; r% x" r2 ^2 z8 W
Duration                                 : 1 h 39 min
. |1 w# l5 A& \( e3 O( EBit rate                                 : 154 b/s1 P' e5 `% l* I
Count of elements                        : 24
2 S( S) T  v, A1 o4 j6 `Stream size                              : 112 KiB (0%)
/ `4 ]3 s' O8 [; @( O. Z! }Title                                    : Portuguese-FORCED-PGS$ p1 ?9 U4 F: f4 t6 J
Language                                 : Portuguese
" s3 M; B( d- t5 \5 Z7 }! g" KDefault                                  : No6 _) w! ?/ c+ k4 ~6 A
Forced                                   : No
3 e: j9 `4 x3 u$ W9 A2 }# ROriginal source medium                   : Blu-ray: \& g% P) d$ n* }
' B$ z; A) T) k. t
Menu4 ~2 a% {% R1 `, ~, b  ?  L
00:00:00.000                             : en:Chapter 01. G: P. r6 S6 ^6 x; B
00:02:20.682                             : en:Chapter 02! h' k' z0 F0 V9 ]3 j8 i4 _
00:07:00.044                             : en:Chapter 03
. G' `: X. J# a( Q4 \) ~00:11:06.624                             : en:Chapter 04
  ~( Q- M! _0 T0 i, l' D' ~7 F0 {. I00:14:00.631                             : en:Chapter 05
8 x+ s5 S. K0 d5 I& A9 Z00:17:54.198                             : en:Chapter 06
3 G+ e- t  H, J' N: g1 g" O00:26:33.049                             : en:Chapter 07' I  a7 T& j3 U
00:34:51.005                             : en:Chapter 08
/ K& n# Y0 y! }1 Z) h00:38:35.271                             : en:Chapter 09
; a* i6 g0 @% Y5 K00:46:43.592                             : en:Chapter 10
* F/ K/ H8 Z7 [* p00:49:37.182                             : en:Chapter 11
4 i5 }+ o9 @7 `5 |8 |5 T00:58:51.861                             : en:Chapter 12# b. o" q2 w/ w& O- W
01:00:26.080                             : en:Chapter 13
* C$ w% R0 W" L: l01:04:10.847                             : en:Chapter 14
. O. c7 A, B1 x9 C- S0 i01:06:41.622                             : en:Chapter 154 R2 ]9 q5 x* i& w
01:12:35.476                             : en:Chapter 16
3 o# L; O0 K0 o9 f  ]0 ^' }01:16:41.972                             : en:Chapter 17
: V' m" y  z4 q. i7 o* j01:17:52.834                             : en:Chapter 18( G! Q, B. _0 @0 p( E0 Y! E( Z
01:20:29.741                             : en:Chapter 19- h3 J! |+ X4 B" e& e7 W$ I; {2 _
01:23:48.314                             : en:Chapter 20* k8 i* m: P2 Z' Q3 c, b9 K+ d
01:27:05.637                             : en:Chapter 21
/ Z* p0 Y! n- a  G. m6 E0 ]1 _01:32:19.242                             : en:Chapter 22
8 x9 I4 J1 G6 P/ u" r' n/ a01:35:21.882                             : en:Chapter 23
; }2 A6 x1 ^0 ~8 l7 M! q01:41:03.515                             : en:Chapter 24
2 j, X! U* F7 ?% N4 C01:42:08.580                             : en:Chapter 25
6 u: H( w6 ?" @01:47:29.526                             : en:Chapter 26
Video
! {1 Y3 K8 o" @/ gID : 1
. T2 o' q5 M! n8 A2 wFormat : AVC3 [2 R* m$ Z2 {" w& G
Format/Info : Advanced Video Codec
7 z4 b9 k+ ]9 aFormat profile : High@L4.19 P, H7 y- x6 H, e9 H
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames+ H4 G; @! f) Y" }$ d3 |
Format settings, CABAC : Yes
! o4 n, F; B6 X; F, h3 q& F; YFormat settings, ReFrames : 4 frames
: a) H5 I) w. SCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
# d; i' Y7 z$ g* w; o5 QDuration : 1 h 49 min% u, N5 ?' C. W5 q8 m! M6 |: g  P: n
Bit rate mode : Variable7 V1 H/ d$ T$ q7 x
Bit rate : 25.0 Mb/s
, l' A. ^! L3 v  E1 qMaximum bit rate : 35.0 Mb/s
3 m6 d: ], s" ?3 I& ^Width : 1 920 pixels: m* M1 ^$ y+ {6 L0 U3 L( b2 O
Height : 1 080 pixels& c5 Z5 D3 [) P& i* ]6 h
Display aspect ratio : 16:9+ G- K# l) X7 A- O; \
Frame rate mode : Constant% r4 S' q; ^! q9 p% f
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
: W4 ?) V: a5 c& DStandard : NTSC4 }& H8 F  M  d
Color space : YUV
) S( c& J$ y; i  sChroma subsampling : 4:2:0
  c9 n4 [& E% D: i" B, H- rBit depth : 8 bits
% K* d* ^. @# X0 j- X# V% TScan type : Progressive" r: Z0 ]2 u/ G6 E# g6 l- e% ?# ]9 x
Bits/(Pixel*Frame) : 0.5031 t; o7 e4 }6 K8 E: ], Y
Stream size : 19.1 GiB (75%)
0 a4 K. R2 L' S( T5 D7 W/ oTitle : Psycho.1960.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
" k" G( }: X  l6 n  X, PLanguage : English' b; g4 h+ i& \1 k1 B9 X
Default : No5 E/ H" |  O  v( [2 P; V9 f  V
Forced : No. }* S. s- q5 v# g1 m
Color range : Limited
7 S( {# H7 }& ?/ fColor primaries : BT.709
  W# F" M  i! t2 ]# J# O0 a& TTransfer characteristics : BT.709
4 B) ?1 x' v0 h. RMatrix coefficients : BT.709
4 ]5 P) Y% m% y, g
5 u' _8 J- ~+ M# FAudio #1, q# D: }3 [9 b
ID : 2
: P( S- O8 X+ G7 ~7 W, `Format : DTS XLL
% s, K4 k2 o( J: J0 TFormat/Info : Digital Theater Systems
* n1 b% V7 O9 Q7 C. N! q$ l4 HCommercial name : DTS-HD Master Audio& r  O& H: H7 h5 H; W6 {
Codec ID : A_DTS
7 P9 C% f2 j% ?/ ^) {) c! vDuration : 1 h 49 min
3 Q3 o: B5 h& D+ R5 x; D/ `Bit rate mode : Variable
2 \. _6 m7 c9 IBit rate : 1 895 kb/s+ P% Q& N0 s$ |
Channel(s) : 6 channels
2 a4 c* `1 p* h( pChannel layout : C L R Ls Rs LFE
) Y% i. Y1 {, O3 s! vSampling rate : 48.0 kHz
6 z+ m3 z! s6 C* X1 F+ xFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
1 E, w; V1 C7 g4 x: rBit depth : 16 bits
# q7 a4 R0 O; W! }Compression mode : Lossless
9 A+ V0 @9 N; {Stream size : 1.44 GiB (6%)
5 h/ W4 `. H" E- j' vTitle : Psycho.1960.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
" [0 a$ q6 E0 r+ Q8 FLanguage : English
: ^& j* b6 D8 x4 v! hDefault : Yes. L1 i/ `6 U, N" w
Forced : No
* K% Z8 t% r2 I$ `* P3 K8 V8 k
# n& [2 n5 T1 n, o6 a6 ZAudio #2' F  m' o; w2 Z7 y- S; U8 C0 N$ v. l
ID : 34 {, d$ U/ g0 i: s! ]) n9 M
Format : DTS$ c) y9 q3 G1 B
Format/Info : Digital Theater Systems
$ Q+ ^* l# E9 f0 S, x. T0 V5 F7 ICodec ID : A_DTS
1 x( n7 [! F9 ZDuration : 1 h 49 min
5 k% `% Y: v; R/ t4 r, l1 w' S8 VBit rate mode : Constant
4 B6 T; v4 N* g2 d  |Bit rate : 1 509 kb/s
1 |7 I% W) ]6 {* }1 vChannel(s) : 6 channels8 j. x& y, t6 g, S5 P, G
Channel layout : C L R Ls Rs LFE5 ]1 H/ M3 J) W7 Q) d1 e
Sampling rate : 48.0 kHz: o" z$ B$ i/ g4 ]( ?' A  w
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)( u% R! k5 I6 S9 h8 w
Bit depth : 16 bits
, b+ g) J8 f& Y: vCompression mode : Lossy
& Y1 f* T. P4 b6 ~; u8 RStream size : 1.15 GiB (5%). s1 i9 f7 A# U  D" u& M
Title : Psycho.1960.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT/ l4 \* x  H* h) Z
Language : English% d$ n6 _  y# x# Y2 C6 G: t. T
Default : No
! L- ^* v0 X0 h% c8 H' ]Forced : No
3 T  Y+ I/ V4 z8 x5 Y! _9 t
5 r4 N: P+ }& K' b9 v3 oAudio #3
% P6 {2 w3 A( uID : 4
' C& l& Q* K5 ]2 ~: O$ qFormat : DTS XLL, O# v5 I1 L! V0 |. [1 b# l
Format/Info : Digital Theater Systems8 l* u4 _- k# M3 q# O- l! D* d
Commercial name : DTS-HD Master Audio) y% {9 G# f# i1 d
Codec ID : A_DTS
  d$ c: D: S1 u! {' @/ VDuration : 1 h 49 min
4 w( h4 B' ~/ v/ o- n1 RBit rate mode : Variable! r2 R5 _* u' o3 d+ p( f$ \
Bit rate : 1 654 kb/s; i6 \5 Y3 ?- \# X" r5 k& i
Channel(s) : 2 channels
$ F5 B/ g- j& z. J3 Y) IChannel layout : L R
! [6 D% |2 J  w. |Sampling rate : 48.0 kHz2 I7 C; {! K9 x$ M* k/ X
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)* d: c5 h& ]8 @3 K2 g
Bit depth : 16 bits* \6 b/ a* j6 _
Compression mode : Lossless: F  m& {8 ~9 r, L( [2 @
Stream size : 1.26 GiB (5%): l6 U7 S& {( T: L
Title : Psycho.1960.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
8 a" o7 O5 c' Z: c5 qLanguage : English5 {; D0 K. e- |* ^3 ~! l+ u: q
Default : No
/ ]$ \( N- J1 `6 Y  R- [Forced : No+ J9 A& W( |+ ^, i; i! g0 C
1 s/ o' L: q9 a! s( D3 N
Audio #4
. O) _$ {, Z4 t/ F8 ?5 S/ ?ID : 5+ t5 T0 B; g. d
Format : DTS9 ^# i8 h0 D" J0 }
Format/Info : Digital Theater Systems/ G( h( W+ g) L8 {: r& R
Codec ID : A_DTS/ l- q* V& @3 ^6 c# y- D# H8 `
Duration : 1 h 49 min8 l9 ]; {2 e; J/ |0 x8 C
Bit rate mode : Constant
; K4 N5 c8 d+ w2 ]- g; g; V5 eBit rate : 1 509 kb/s# T3 n& l# t, K7 k
Channel(s) : 2 channels+ Q! L% I! {4 n7 \) [4 t/ T
Channel layout : L R5 C* O" h0 R: N! j
Sampling rate : 48.0 kHz; J+ P! b; X9 L2 l3 D5 A
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)9 o8 T7 L" a. n7 Z8 D
Bit depth : 16 bits
4 g1 H( \2 ~6 J% O3 ICompression mode : Lossy7 m6 e$ X" B9 J5 z9 U1 x
Stream size : 1.15 GiB (5%)
6 S/ p8 Q* P5 `& X/ L( t) RTitle : Psycho.1960.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
6 c% v4 M9 D2 S' a8 x# a" LLanguage : English
- e- @2 V4 L' {3 r7 U2 ^7 k2 g- SDefault : No! e% S* F% o/ A
Forced : No$ N5 [% p/ U6 b8 _' Y

( s) o/ E  a6 k( q: D# |0 kAudio #5# Z& y4 o5 f2 S
ID : 6
% ]5 J! J& i: vFormat : DTS
( K  H! p, R& u5 w4 c: R$ i/ C; kFormat/Info : Digital Theater Systems
4 T, X0 h) I6 RCodec ID : A_DTS
- |& R: I  Z4 i# qDuration : 1 h 49 min( ], t2 r9 X1 V( j6 a
Bit rate mode : Constant! b. y$ T# K$ g  N: O% U
Bit rate : 768 kb/s; A; q5 z( @, L+ J! t6 A# H0 n/ ]
Channel(s) : 2 channels1 r' [; L+ e4 h, p
Channel layout : L R  P: ]8 B+ L' M$ ~
Sampling rate : 48.0 kHz
" O, s2 m4 t( \4 s7 vFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
* H6 s( T5 {( ?1 ]9 @5 iBit depth : 16 bits
8 }' w2 l7 u1 j" `Compression mode : Lossy
) g& `5 l" v( k# C- v4 fStream size : 599 MiB (2%)
2 V9 n0 w6 v# }/ L% W1 PTitle : Psycho.1960.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT' Y* A( h9 J6 n7 D
Default : No
. K2 N. ]3 ^  g1 q6 n/ u* u. yForced : No
  [. f8 T' _; ?" d. ?, ~  M0 x9 {
Audio #6, A) b  _+ }" K3 x
ID : 7
4 O1 G( G$ C' h0 VFormat : DTS) J  Y! q+ }/ [& y$ r. c
Format/Info : Digital Theater Systems. C: \2 X& c- E. Y( i# N! D" k
Codec ID : A_DTS
) E+ U- q) }4 N; R/ o/ P4 p( oDuration : 1 h 49 min( r% B9 p/ F% d) Z; }. {
Bit rate mode : Constant
* j( ?) ~+ U( L- _: A' OBit rate : 768 kb/s+ c  o& o8 D! z3 {
Channel(s) : 2 channels% @7 o) _. ]$ G5 X
Channel layout : L R+ }8 u% v- A, S
Sampling rate : 48.0 kHz" R! {1 b) [3 x8 f1 }% X9 J
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)" x: p( ^- n, J9 Z; P* r; w( d
Bit depth : 16 bits
6 T) E+ \0 e6 W- UCompression mode : Lossy
; x1 O% D* |) {. l7 kStream size : 599 MiB (2%). p) |: ?9 E" M6 L; o$ x
Title : Psycho.1960.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT# H5 j" Y. D5 J2 M
Language : English. a  @# T, C/ I4 T0 K
Default : No
% Z8 s* G. Y4 m( a$ bForced : No
9 {; k- R7 c- `, ^. N# Z2 c
; M5 z4 z$ a6 l* OText
  ]: O9 m2 M$ k  U' w$ e) ]9 YID : 8" N( Y) [) A% B
Format : PGS
& l# I) p- v2 e" n  PMuxing mode : zlib
% `" `" d* s: c: `( RCodec ID : S_HDMV/PGS
# ?6 r" w6 ]7 dCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 v. ~5 U1 i' @/ d8 {! g2 `Duration : 1 h 45 min) |' L! ?4 F- |, d
Bit rate : 35.1 kb/s+ q" [) F+ e! H, P7 I2 U( F
Count of elements : 2156" B  P* q8 [: b! `1 x1 f
Stream size : 26.5 MiB (0%)4 G/ F. x) E6 ~) b  v; j: v
Title : English-PGS
4 E' E4 ]% F1 ]9 BLanguage : English
, q. u" f( D. Q! A; f7 u) m7 i" Z. V: PDefault : Yes% h, ]- {% f4 Q3 P% F+ a6 [
Forced : No: Q: Q/ u8 O7 F4 k0 t* x! Q, |; J
/ q8 }% F% v# |8 e+ i
Menu
% }8 I) i1 {9 |( M00:00:00.000 : en:Chapter 01
) N: J- d8 f% Z7 ]6 p3 a+ q00:02:20.140 : en:Chapter 02
& E0 z2 H% ^7 h# q00:07:00.461 : en:Chapter 03
- N' b1 k% w5 F. S) `' r00:11:06.207 : en:Chapter 04
' s$ z* h' I6 ]% ]# E+ Q% S: N00:14:00.965 : en:Chapter 05
& c4 G6 d# _. w* q; I& g00:17:58.118 : en:Chapter 06
% W5 l; z. D" A: d: u' l) `00:23:43.797 : en:Chapter 078 G% S6 `9 o$ ?/ g4 \0 N
00:28:14.192 : en:Chapter 08
' P. d$ t5 F1 H, S4 W! @00:33:37.306 : en:Chapter 09
$ W. ^: c; [6 M# A, P00:37:49.684 : en:Chapter 10% n* U5 T9 C* P/ E$ a
00:43:46.874 : en:Chapter 11! {5 ^5 K3 g1 p% h. i
00:46:55.687 : en:Chapter 125 @4 X9 Y% t- x2 V+ W0 n9 t
00:51:30.879 : en:Chapter 13
; ^/ ?0 G1 m! L1 X' w; C( y+ N00:54:48.034 : en:Chapter 14
! e# ?9 T6 w2 ^+ [01:00:26.414 : en:Chapter 15
* a+ J( e# r+ o5 T01:04:23.234 : en:Chapter 16
7 ~# v* y5 J4 w01:12:36.602 : en:Chapter 17( h2 |; w1 ~0 I* E: R3 A
01:17:53.502 : en:Chapter 18) d* d. T! _( B4 U9 V
01:20:29.658 : en:Chapter 19
% {1 a' P  Q" X6 A. E& D! B# e01:25:23.493 : en:Chapter 200 L! K- T8 `5 h; J& E  M) j& y4 E) v
01:27:06.095 : en:Chapter 21
) q9 I' J5 d9 Z, q01:31:11.716 : en:Chapter 22; a8 E' V% Y% ]3 [! S6 H( c0 W
01:35:22.216 : en:Chapter 23
, Y9 ^6 o* m: s, H( ]01:42:10.165 : en:Chapter 24
Psycho Blu-ray, Video Quality   & P$ Y& t6 w: }& b+ P

! N% c5 k$ G0 r
& _- g# T3 R! W# IOnce again, Universal doesn't know quite how to handle its catalog product. While Psycho showers its way onto Blu-ray with an at times startlingly clear and well defined VC-1 encoded 1080p image (in 1.85:1), there are unfortunately some persistent artifacting issues to report. First the good news. For once, Universal doesn't seem to have manically digitally scrubbed their source elements, so grain is still apparent, though not overwhelming. Contrast is for the most part excellent, with an appealing array of gray shades and clearly defined whites and blacks. Clarity is very good, with fine detail pleasing. What hobbles this transfer are a number of very noticeable instances of shimmer, aliasing and other resolving issues, typically on patterns. You'll notice it right off the bat as the camera moves in toward the hotel room window where Leigh and Gavin will soon be revealed. Keep your eye on the bottom of the venetian blinds and you'll quite clearly see artifacting in the close knit parallel lines. Later, when obnoxious businessman Tom shows up at Marion's office and sits on her desk, his crosshatched suitcoat virtually pops off the screen, and not in a good way, as the Blu-ray can't quite deal with all the busy patterns. At the Bates Motel, we once again get some relatively minor shimmer on the plants around the Bates home, which in one shot comes very close to devolving into digital noise territory. These are all transitory issues and don't ultimately rob the film's image of substantial enjoyability, but they will bother the more persnickety videophiles who pick up this release. There's no arguing with the fact that there is certainly an uptick in sharpness and contrast from the previous SD-DVD releases, but Universal needs to take some lessons from Warner in the catalog release department, and go that extra mile in delivering solid transfers.
( J5 a6 I% w7 C4 b
5 l4 [; c3 G  O. }Psycho Blu-ray, Audio Quality   / c3 r8 F2 y: i" b- B/ o

8 ]6 H. l3 B. h" r" s  }- |
( t/ a) C- Q$ x' ?/ @I'll admit it, I'm usually not a fan of repurposed 5.1 mixes for films that don't really call for them, so take my comments on this lossless DTS-HD Master Audio 5.1 mix with that in mind. Psycho is, not to state the obvious, a very intimate film, one which gets so up close and personal with its subjects so as to make the audience squirm a great deal of the time. That means the original sound design of the film was often claustrophobic and intentionally narrow. Selecting discrete effects and pasting them in a side or rear channel just seems a little silly to me, but your mileage may vary. That said, the remixers here have not gone over the top in their redesign (which is frequently the case, unfortunately), so major kudos to them for keeping things relatively subdued. There is some decent immersion on this track in some unexpected moments, such as the torrential downpour in which Marion finds herself as she drives across the desert. Some sound effects nicely gurgle through the surrounds, as in the car sinking segment, or earlier when Marion buys her "new" used car and the passing traffic pans through the soundfield according to each individual car's direction. But overall the 5.1 mix, while sporting excellent fidelity (especially in that iconic Herrmann score, which really pushes the high frequencies), seems largely unnecessary for what this film is attempting to do, however well it happens to be done in this instance (and make no mistake, it is, for the most part, done very well here). There's little to no age related damage on this track, with virtually no hiss and, perhaps surprisingly, no noticeable compression in either the extreme highs or lows. A standard DTS 2.0 track is also included which reproduces the original mono soundmix extremely well, and purists may want to stick to that option.
  d8 R0 o: ?& o! P' C
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

601

主题

1995

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1747 枚
体力
4542 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2019-2-12 18:23:21 | 显示全部楼层
感谢分享经典影片
# M, k3 A! E$ y1 u# d

64

主题

1499

帖子

5461

积分

Sponsor

金币
300 枚
体力
2071 点
lanpanshuma 发表于 2020-9-19 08:59:49 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
- ]+ T# e+ `( t- \* f; \) d2 b! XThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
1 C" ~% M7 Z$ R4 d2 ~  [
该会员没有 ...

3

主题

81

帖子

370

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
164 点
2360090999 发表于 2020-10-8 21:57:16 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。7 i6 y" q* z2 P
又有新片了 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-25 18:14

快速回复 返回顶部 返回列表