BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 424|回复: 29
收起左侧

[蓝光原盘] 流浪地球 [REMUX原盘] The Wandering Earth 2019 CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 37.40GB

[复制链接]

7777

主题

7971

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10555 枚
体力
9607 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2019-10-31 02:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
, A2 Z7 D0 }1 ?/ B" a
" j8 Q( G9 D# L9 M5 n! Z1 u8 Q5 l4 ?/ p4 S) c( z# C( u9 M

& F7 t) B: i' i◎译 名 流浪地球8 {* r' P" I) F. l: S
◎片 名 The Wandering Earth
7 [! z0 O. E5 J0 ]$ o) A7 {◎年 代 2019
3 ~, |5 N  ^. M) C9 Z◎产 地 中国大陆
# ~: e% L1 C9 g+ Z; z5 \7 n2 s# W◎类 别 科幻/灾难
4 R. x- L/ W+ l6 ^; J0 E◎语 言 汉语普通话/英语/俄语/法语/日语/韩语/印尼语  a1 d# _/ G% t# \1 ]2 O
◎上映日期 2019-02-05(中国大陆)
; M5 F  Z  i1 x' P& q0 B- n◎IMDb评分 6.0/10 from 21,310 users
8 H2 a* \! u0 P, l. F- t◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7605074/
: ^  G! }. E; M/ b' X7 l◎豆瓣评分 7.9/10 from 1,343,540 users8 ?. m. K* q2 [, Q4 N- t1 `9 C
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26266893/0 e) u! \. P5 {9 p: z( i4 G
◎文件格式 x264 + DTS +TrueHD1 D! A9 ?' d1 _% f
◎视频尺寸 1920 x 1080: ?: U2 ^7 Q; {0 N
◎文件大小 1DVD 37.44 GiB
2 T$ M$ `; E  G) B" ?- F◎片 长 2 h 5 min
& |4 D, M* T1 c! i0 S◎导 演 郭帆 Frant Gwo; L' E# {7 M" E! Z. P, T
◎编 剧 龚格尔 Geer Gong+ Q- L: M" E: p% i& a& q
     严东旭 Dongxu Yan4 T! y$ G$ l% ~# l& \/ z) j
     郭帆 Frant Gwo3 h/ o/ u, I! [( W! r1 N
     叶俊策 Junce Ye
$ o- b7 w6 E4 D0 l     杨治学 Zhixue Yang$ s" e" l5 |" m: j& ?# [
     吴荑 Ti Wu
- W7 c/ Y6 {" s5 l$ f     叶濡畅 Ruchang Ye0 ]5 U4 k0 M( g. K2 C
     沈晶晶 Jingjing Shen9 O# ^  h" O1 r& ~2 g4 s
     刘慈欣 Cixin Liu
; a  O8 }/ C" B3 F% n; ?◎主 演 屈楚萧 Shaw
/ o7 \- J  O& ?+ K4 u! K/ \; |     吴京 Jing Wu
+ D0 b! x; _+ D! U# a4 Q     李光洁 Guangjie Li" Z4 B* f8 {6 n. Y
     吴孟达 Man Tat Ng% O+ b# p- h3 a8 K
     赵今麦 Jinmai Zhao
" Y, Z$ h9 _1 m     隋凯 Michael Stephen Kai Sui& |/ x( H5 I' Y) u: w/ a8 G% M
     屈菁菁 Jingjing Qu4 M# O4 a: w; J5 ?: u) u
     张亦驰 Yichi Zhang0 Y7 c8 O4 [0 s/ A
     杨皓宇 Haoyu Yang4 {8 ^8 s! o) w, i6 M
     阿尔卡基·沙罗格拉茨基
/ m* N; t5 d1 Y( G- B     李虹辰 Hongchen Li
2 B6 a# c6 a- B     杨轶 Yi Yang/ w& [  {6 n8 O+ n
     姜志刚 Zhignag jiang
4 P3 K( w" Q3 C- }+ |  R6 ]0 J; A8 y     张欢 Huan Zhang
7 M7 M$ t: ]. H' L, s6 c) v- V     雷佳音 Jiayin Lei7 N6 n/ G% B3 P9 j7 C
     宁浩 Hao Ning
+ A1 t' M0 W8 p  _' `! `3 t     刘慈欣 Cixin Liu
: V6 D. C' [6 I     郭京飞 Jingfei Guo
9 t+ g/ N; t/ s9 d. X6 R" |     王智 Zhi Wang3 f; j8 U* c! b
     张子贤 Zixian Zhang
7 ]- L  Z0 D8 F$ |6 i     路阳 Yang Lu7 N; x6 d* Q, d8 Y
     张宁 Ning Zhang
7 O' [1 j/ f( @/ V% M3 ?     张小北 Xiaobei Zhang5 ^4 I& T% Z* H* F
     饶晓志 Xiaozhi Rao* d& w7 f9 A2 W2 H4 G
     陶珞依 Luoyi Tao
+ h& t! b9 A7 Z     吴晓亮 Xiaoliang Wu
. B4 l0 Y( }2 Y- ]( ]4 L1 \     龚格尔 Geer Gong7 u: m7 `' p% ~" c0 K
     郭帆 Frant Gwo) J/ j3 n8 v* E7 y
& W7 X7 x" ~' h- |" f; r5 X% ]: t
◎简 介  / V4 F6 w/ h/ |) t

1 D/ y& @5 j+ G: t( G7 ?7 H; ~. D As the sun is dying out, people all around the world build giant planet thrusters to move Earth out of its orbit and sail Earth to a new star system. Yet the 2500-year journey comes with unexpected dangers, and in order to save humanity, a group of young people in this age of a wandering Earth fight hard for the survival of humankind. + J( E: ?* G/ `5 g

% C2 p! v6 C$ V 近未来,科学家们发现太阳急速衰老膨胀,短时间内包括地球在内的整个太阳系都将被太阳所吞没。为了自救,人类提出一个名为“流浪地球”的大胆计划,即倾全球之力在地球表面建造上万座发动机和转向发动机,推动地球离开太阳系,用2500年的时间奔往另外一个栖息之地。中国航天员刘培强(吴京 饰)在儿子刘启四岁那年前往国际空间站,和国际同侪肩负起领航者的重任。转眼刘启(屈楚萧 饰)长大,他带着妹妹朵朵(赵今麦 饰)偷偷跑到地表,偷开外公韩子昂(吴孟达 饰)的运输车,结果不仅遭到逮捕,还遭遇了全球发动机停摆的事件。为了修好发动机,阻止地球坠入木星,全球开始展开饱和式营救,连刘启他们的车也被强征加入。在与时间赛跑的过程中,无数的人前仆后继,奋不顾身,只为延续百代子孙生存的希望……
* z) {2 n" O- L, j# m1 |0 u: ^; c' k0 O$ ?, b0 a0 }
 本片根据刘慈欣的同名小说改编。
# g8 ~9 @6 I% F6 y$ X* z2 J6 W" i
◎获奖情况  ) C7 J. }; ?3 {' A; P
0 B+ J% C+ `. u8 j1 [, _. m
 第9届北京国际电影节(2019)
9 p8 R: @; R0 L4 n% b 天坛奖 最佳视觉效果奖* Y  I% H; e) c7 |) t) R% e
 天坛奖(提名) 郭帆9 l5 P* Q" z# K: q1 ^
9 _3 Q( ^7 y( D
 第26届北京大学生电影节(2019)
* y9 m# n2 u; ]6 t 最佳影片奖1 X1 \: ]  F3 E9 e4 ^
& @1 ~9 a1 z+ l& X4 C
 第5届豆瓣电影年度榜单(2018)3 ~1 j3 c1 r1 {( K$ j
 最值得期待的华语电影(提名)
; s& z1 `9 K* M) U3 A/ L! [$ a% L4 i/ V% t

+ A9 a& y$ t* X  u8 S2 ~$ e" S8 x4 A& |; w) L+ K1 w1 U' E

- X" e# _" q6 P/ \/ O7 L+ L5 ]' P  M8 ^
Video
* h+ ]9 j  w  M$ b) c) |' g2 yID                                       : 1& u0 o1 ~+ O; C% |1 n! u
Format                                   : AVC
1 X9 I8 n7 G$ M0 i# S7 j  S- b# ?Format/Info                              : Advanced Video Codec( \  x# N( H. O' Q& @& ?
Format profile                           : High@L4.1
* c# C+ l7 P4 w+ q7 hFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
" ^2 Q2 m  ^( FFormat settings, CABAC                   : Yes
: k( O* F& X9 m6 aFormat settings, Reference frames        : 4 frames
! O. w6 G/ E4 M, h1 g' rCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
6 g; y% {+ n; V- N! j7 i$ O) t4 V* bDuration                                 : 2 h 5 min
# g) q. ^  Z) Q$ o) K( D- K+ aBit rate mode                            : Variable
9 J9 K9 |2 y# W; T! y" @Bit rate                                 : 32.5 Mb/s2 m9 N) E8 N7 Z6 b9 i" N
Maximum bit rate                         : 35.0 Mb/s
) L# z3 N' M( \2 y) K. d. KWidth                                    : 1 920 pixels
2 S. D; ]/ L3 `  b: C: |5 u1 T1 [Height                                   : 1 080 pixels8 {  J& d, T0 e- q0 J% t6 X
Display aspect ratio                     : 16:9
% R# S7 o9 v. ~" t4 [$ g, EFrame rate mode                          : Constant
( n1 U% g2 r' b$ A/ MFrame rate                               : 24.000 FPS
  b8 a( T: O. Y: cColor space                              : YUV
% J6 H% L" @* QChroma subsampling                       : 4:2:0
6 a8 W& r8 K' J9 H6 kBit depth                                : 8 bits
  C  [/ g7 ~  u& ZScan type                                : Progressive6 g2 f1 l6 V9 X$ p# V4 D: _2 Y
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.654
" M1 h$ K* g% C4 m/ [Stream size                              : 28.4 GiB (76%)
) k8 A  D" S4 CTitle                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT& L* Q  k0 v% {, L! q
Language                                 : English
5 o% i% ~/ ?" CDefault                                  : No5 ]: M  P8 z; K( m9 J
Forced                                   : No
  r: k4 Y! U! e" ]0 f$ m( |
8 g( H( x* Q% S$ dAudio #1) |0 }" T5 t9 u: Y/ m  k
ID                                       : 2
: U6 A1 D7 A, o; _8 [Format                                   : MLP FBA 16-ch
# g, h( |3 M5 P- Q, J7 ]4 r# tFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation$ U8 W. Z- h( C( u, B1 X, A
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
3 y- X  O& K, |8 m8 _4 wCodec ID                                 : A_TRUEHD
2 x6 @2 I# N% hDuration                                 : 2 h 5 min
. M2 k: B6 L9 M) m$ }Bit rate mode                            : Variable# p  J% T8 {% R) t
Bit rate                                 : 4 770 kb/s
0 Y2 ?$ F9 ?- k( p, }Maximum bit rate                         : 8 064 kb/s; y. P" r" P- T; i
Channel(s)                               : 8 channels
8 C# z7 F2 X: T: {* n7 dChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb1 U% V& w, O# u  Y
Sampling rate                            : 48.0 kHz% T+ v; \" L! s( G1 L: S2 ]
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)5 X  n7 x2 ~! M6 G2 v& k* s# Z
Compression mode                         : Lossless
$ Z& ^% J/ M* h& }: O- n, dStream size                              : 4.17 GiB (11%)  {- k. P5 R/ C1 @
Title                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT/ D9 I) f; D) e4 N  j
Language                                 : Chinese) v# Y# |2 \6 W8 {9 l
Default                                  : Yes7 z* L% D3 |- U
Forced                                   : No! u  c' h0 w. ^3 l
Number of dynamic objects                : 11
$ @" S9 G; D  `4 BBed channel count                        : 1 channel  N- _9 `. W8 \& {8 [5 `3 R, v4 T
Bed channel configuration                : LFE+ C0 v/ T7 x! S* O( d) D5 ~( v0 |
( T! P- ^5 ]" a' Y9 u
Audio #2
2 ^7 n8 K+ b& Y& MID                                       : 33 ?  a7 `; \! B0 Y8 w& J% p$ n
Format                                   : DTS XLL' a  E$ N' D, e9 r& \( L( Q6 c7 s
Format/Info                              : Digital Theater Systems8 _) R  X* G5 |' }5 K
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
/ N# f, L; `+ K7 W/ d; KCodec ID                                 : A_DTS
+ m  }* z) H# E, ^2 r4 v/ C. SDuration                                 : 2 h 5 min3 J0 p! q1 D' R: X# E5 r/ [
Bit rate mode                            : Variable
; d! J! r; E- c; ?' [8 ]' i/ mBit rate                                 : 4 414 kb/s
0 v0 W- Q, x' oChannel(s)                               : 8 channels4 u- S) [! I* p/ ?) g: z
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
" O3 j# ?. [" o7 fSampling rate                            : 48.0 kHz! ^( E* z3 ?( t1 g, E
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)) [( z  u% y) x! v
Bit depth                                : 24 bits
) k8 @) Z/ R; |8 v5 f6 dCompression mode                         : Lossless
6 b* K4 B; D  d$ U2 @( \. C' d7 o& F0 IStream size                              : 3.86 GiB (10%)
) Z6 A; k# i7 U! lTitle                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
7 B: b) L% M- mLanguage                                 : Chinese
# Y$ H5 x, P( b; {Default                                  : No# _* J7 O1 k0 c* ]% ]; {$ t
Forced                                   : No
" c  I' G, ^6 v3 q# ]  u  S9 U
0 o" ]) W! A, g9 fAudio #3  c1 @* @, c: }5 {! T
ID                                       : 44 ?$ k5 \1 D" k, ^
Format                                   : AC-3+ M% _) H% R8 u7 u1 }2 m% i
Format/Info                              : Audio Coding 3/ B/ q9 Y0 I9 O' S, u: q! _
Commercial name                          : Dolby Digital0 a% n0 y7 V; S: e
Codec ID                                 : A_AC3
, E* s! _+ O* n% iDuration                                 : 2 h 5 min
3 Y3 k+ |% u( `% A, TBit rate mode                            : Constant
* \' s, y7 P) n0 Y1 s1 CBit rate                                 : 640 kb/s4 x% Q, \% J7 h
Channel(s)                               : 6 channels8 u  [+ C9 G  ]& r6 X6 u, E* _
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
9 f. n1 w* l* K; v. A7 m8 }Sampling rate                            : 48.0 kHz
, l: L) T% B2 t/ F5 u+ \! f/ DFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
* x9 N- m+ n8 E$ }Bit depth                                : 16 bits
/ a8 N. Z5 e; n4 dCompression mode                         : Lossy
1 C4 i7 A1 q/ _% UStream size                              : 573 MiB (1%)
8 e* P$ e: M1 ?  ]Title                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
) o2 W7 n1 B( w# ]: V# _Language                                 : Chinese
& Y4 p$ ^& L# }9 d; z' ]) ^Service kind                             : Complete Main
; H3 V! e- x3 J, IDefault                                  : No
# m' O) D; [, @5 G' U( V; cForced                                   : No
5 v" f: K' u* Y5 a/ j$ B' S) S# f1 [( R: Y+ h
Audio #4
( y& A9 Q) W" j- Q1 J5 qID                                       : 5
, n: [( |; S+ V( M, h/ B0 L( S- SFormat                                   : AC-3
$ e' f+ D7 p* M8 S+ w# |' ?Format/Info                              : Audio Coding 3
: `1 @7 @9 \  E2 m; H% M$ Z% QCommercial name                          : Dolby Digital1 Z8 h" D5 n! H2 Y6 k1 ?* f! I7 {5 R1 |. u
Codec ID                                 : A_AC3
4 C1 K& X# T1 @Duration                                 : 2 h 5 min
# |" l* B1 C* P: R7 Q; b, uBit rate mode                            : Constant6 S+ @* q; r! ~9 X
Bit rate                                 : 384 kb/s
- [: K6 L: ]7 ]# w) n. }" _1 iChannel(s)                               : 2 channels
% Z( J' Q% y9 N4 `4 W, HChannel layout                           : L R
  `9 j" N* ]6 l" iSampling rate                            : 48.0 kHz
6 k2 i$ u  S- ~1 z1 V0 O1 HFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)- {6 L: I3 k) z3 s4 q2 V- q
Bit depth                                : 16 bits
/ T! C! z! X7 ^Compression mode                         : Lossy6 A1 g: B0 s* ]
Stream size                              : 344 MiB (1%)1 }  `; @2 m% x) f+ i' \" P( u
Title                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
, K4 U4 p' _6 ~: f. I: qLanguage                                 : Chinese
/ b8 r5 M$ @# }& B4 `* LService kind                             : Complete Main' K, s# X" T5 }! C; S6 B
Default                                  : No5 _0 y5 a) H& f6 Q2 s* s
Forced                                   : No
! s" ~* P( k: z* g% \1 ^# O" Z; H) j4 ~1 H/ o5 B+ h( A- }! v3 y* a
Text #1% d/ D8 S4 Y. ]+ w% t+ R' x
ID                                       : 6) G1 S2 N+ B( \0 _
Format                                   : UTF-8
2 I. K- B9 h7 B, j+ q* T$ {% z9 OCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 @- H9 `8 ?1 h6 n5 mCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 E4 e- N' |3 L  T: }) Q; p
Duration                                 : 1 h 57 min
9 u3 ?& M: c# IBit rate                                 : 54 b/s! ~& W6 @4 `! D/ ^2 z6 h- W3 z
Count of elements                        : 1758
  W8 p' z/ F0 X% H9 T0 fStream size                              : 47.4 KiB (0%)+ Z: ^4 `& I3 n, |  I: n; ^7 u
Title                                    : English-SRT
1 L0 e+ }: @7 Z. ]) bLanguage                                 : English
0 u, H. X, J: _: g& j1 }Default                                  : Yes6 H2 }' m# y7 v& e) X3 B7 _% C/ i
Forced                                   : No, i9 M* B. H  Z1 M' |3 [" w
* M! y* L" C8 f8 S
Text #2
/ {8 s5 w" W( {9 q: l+ xID                                       : 7
, B2 Q6 V' [  {7 ^3 Q7 gFormat                                   : PGS
0 N4 s2 o/ E( u* N1 d; _Muxing mode                              : zlib$ a: @: I1 r9 ?5 B2 \+ d( c0 k
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 n3 C! v( ]" S7 ^7 ?" j6 d" O
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 D! o2 y% ~: NDuration                                 : 1 h 57 min
* ]" [$ `$ b0 p, s3 kBit rate                                 : 35.0 kb/s
- Q5 M) @$ ?9 A% @- oCount of elements                        : 2711
2 h, |( t) w9 \; XStream size                              : 29.5 MiB (0%)' R( g& b* Q4 q& V! I3 K" H
Title                                    : English-PGS6 X8 _$ j, r3 o! V
Language                                 : English
+ W; D7 l' I( h& Q. q' wDefault                                  : No
. c: g8 E8 X+ U' {! ^Forced                                   : No8 O2 x* k7 l2 Y6 g9 B

/ o* K" r3 ^/ F0 Z8 I1 AText #3
. `& I. L3 T3 Z, z, w: R. ]ID                                       : 8% ^  m& [5 z: I  X; l. a
Format                                   : PGS
5 k4 v2 I$ X# n% S* \Muxing mode                              : zlib: u- O$ c( p3 ]3 W
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
. n! d% Z) s2 i( z9 n, MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. Y1 m. d3 p4 {# |% k& K$ }
Duration                                 : 2 h 3 min, T7 Y4 ?* P9 k2 A" G8 H
Bit rate                                 : 14.7 kb/s8 b/ n, j5 R. W7 q) U8 ~# I  E
Count of elements                        : 2802
- B6 W. g# M. R- \, {Stream size                              : 13.1 MiB (0%)
: M# k/ [+ z. ETitle                                    : Chinese-PGS7 Q) r0 i8 v$ [& r- ^7 ?1 M
Language                                 : Chinese1 @& F% K- B, W; B8 y* j, R
Default                                  : No
5 e% d, N+ `3 w: q) Q: e" eForced                                   : No* Y+ g$ A5 L8 }0 T4 `5 j

" Q% u; n7 P3 n" O; [, A* ^# Q8 QMenu) O7 u1 d* D* f0 G
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
! w7 ^" d! I% k4 P8 N* G0 U00:09:02.708                             : en:Chapter 02  q3 l5 s  Q) Q" ^( l3 L. ?- r4 V
00:22:19.250                             : en:Chapter 03: {: S; K; w6 G+ X$ j
00:32:36.416                             : en:Chapter 04
7 `+ x' R, u  j% P00:41:24.666                             : en:Chapter 051 h7 ]6 n! g% `4 }) ?% |
00:50:44.166                             : en:Chapter 06" {0 F5 k" a* a
00:58:43.333                             : en:Chapter 070 V9 `! O' {5 W3 `* D! }
01:09:27.625                             : en:Chapter 081 s! {. Q% z6 s% T
01:20:09.625                             : en:Chapter 09
- r. D- x/ a4 u" O. K# V: J$ E$ N01:34:25.291                             : en:Chapter 10
  o1 X" K( M. Z& v7 T" t01:45:38.583                             : en:Chapter 11
$ D. J1 y: U" _, d01:55:38.250                             : en:Chapter 12

4 e4 O; K4 N) p$ s$ J! ]3 I$ u) p
! q9 e  c3 ]- @
* G) Y& v4 S3 m. J
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

209

帖子

712

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
288 点
QQ
dailin 发表于 2020-10-10 20:24:46 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
1 a, O. K3 J. B0 M; S  C! Q$ FThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!. l) C$ p9 s0 p% m/ j# V! B
膜拜神人,后来者请保持队列……!
" u( j7 s% o& Sbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!. o; A+ B: Q! t$ `( n! |

0

主题

819

帖子

2953

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
1480 点
BlueCharlie 发表于 2020-1-30 21:22:46 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
/ h0 W+ \& P* `$ R5 g祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
! e# t( E8 C# c* v# ^

0

主题

322

帖子

1710

积分

Sponsor

金币
579 枚
体力
431 点
huayoujing 发表于 2020-1-29 00:13:03 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
+ E8 T) J5 ^$ [6 OThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
5 a1 X3 u  V; X

63

主题

1481

帖子

5390

积分

Sponsor

金币
291 枚
体力
2047 点
lanpanshuma 发表于 2019-11-1 22:46:49 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
. c. n1 V0 z3 K* [After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
  k( z+ W1 P) x' d
该会员没有 ...

0

主题

250

帖子

1339

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
797 点
sclzywxl 发表于 2019-11-3 23:56:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!

600

主题

1981

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1726 枚
体力
4518 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2019-11-4 06:27:52 | 显示全部楼层
流浪地球,一直在等你

0

主题

227

帖子

1256

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
678 点
QQ
yinger_0909 发表于 2019-11-10 12:15:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

2

主题

479

帖子

2171

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
1089 点
myg0123 发表于 2019-11-10 13:11:38 | 显示全部楼层
这个版本真心不错感谢楼主分享
蓝光论坛里 ...

0

主题

100

帖子

400

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
236 点
QQ
xzbb123 发表于 2019-11-18 19:39:07 | 显示全部楼层
谢谢分享好片!
蓝光论坛里 ...

6

主题

181

帖子

1111

积分

Sponsor

金币
240 枚
体力
554 点
QQ
hellangelcx 发表于 2020-1-28 03:33:04 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。8 r. I" R1 _/ ~% r. r2 P* c- X
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
( b4 X% [6 J4 D
蓝光论坛里

0

主题

23

帖子

190

积分

Sponsor

金币
85 枚
体力
53 点
zhaoxinlp 发表于 2020-1-30 18:06:07 | 显示全部楼层
非常感谢,电影好看

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-21 06:37

快速回复 返回顶部 返回列表