BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 3290|回复: 43
收起左侧

[蓝光原盘] 流浪地球 [REMUX原盘] The Wandering Earth 2019 CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 37.40GB

[复制链接]

9042

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
251 枚
体力
12731 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2019-10-31 02:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
. P1 U* @2 Z4 d  }. Z/ |4 ~/ `  f; ~$ t/ _2 b( k

9 s* R6 ?" w! r: _) b7 H, P# Y  C# N
◎译 名 流浪地球
' e8 g) K6 O+ D( |◎片 名 The Wandering Earth$ f. y" {9 |  I" m$ M
◎年 代 2019
0 c1 I/ j) A8 w+ _( I◎产 地 中国大陆
% {8 j' G% P8 }: ~/ b3 Q( w' `% T◎类 别 科幻/灾难
# P+ x4 W" L2 A  V$ s: a- }◎语 言 汉语普通话/英语/俄语/法语/日语/韩语/印尼语% [) D8 K& a# U  T; L* a
◎上映日期 2019-02-05(中国大陆)
% t7 D, v4 E. d6 s% T7 o/ [◎IMDb评分 6.0/10 from 21,310 users
% u( b3 }( g, r5 k$ U◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7605074/
. {" \1 S; d2 O◎豆瓣评分 7.9/10 from 1,343,540 users: F4 x- Z1 V. u$ Z) r$ a
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26266893/- @3 p8 N! f2 {7 ]
◎文件格式 x264 + DTS +TrueHD( j0 L8 U' F) Z! M! N% W, _- X
◎视频尺寸 1920 x 1080
" E4 `3 x8 e! r1 e◎文件大小 1DVD 37.44 GiB
1 J0 }( S, h6 y◎片 长 2 h 5 min
/ x& f/ i0 u4 s: R: t# J◎导 演 郭帆 Frant Gwo
4 U: Z8 P+ s9 K6 e- H, |3 C◎编 剧 龚格尔 Geer Gong
# Q5 o1 b  |/ n& p# \- {     严东旭 Dongxu Yan
. w# b! a9 t7 {6 {4 Z3 t/ n     郭帆 Frant Gwo
0 A: `" t% q' o, U4 R4 U     叶俊策 Junce Ye! N/ b7 e; {* P5 W& ?( f1 o9 t3 b
     杨治学 Zhixue Yang, L$ r  ?; Y+ w5 N, \
     吴荑 Ti Wu
% Q1 v5 X6 P, J+ l% t& F) e     叶濡畅 Ruchang Ye
: ~5 f0 H) h& I0 d5 B' g9 \     沈晶晶 Jingjing Shen- h! H4 q, [& O( T
     刘慈欣 Cixin Liu5 e5 E8 d7 e+ b' b3 a, o4 t
◎主 演 屈楚萧 Shaw
; r: N1 ?: x9 x# f/ {     吴京 Jing Wu5 j& |  B. d: ~& k9 s( P8 y+ c' `% z
     李光洁 Guangjie Li
3 `6 \. r' J$ C8 T8 p/ f     吴孟达 Man Tat Ng
4 Q" H  Z6 v( u# N     赵今麦 Jinmai Zhao
6 X$ m% x! k7 v3 D. Z5 B     隋凯 Michael Stephen Kai Sui
6 j1 @) I6 }' ?; \& U& S1 o     屈菁菁 Jingjing Qu
) y8 U# c: p4 g     张亦驰 Yichi Zhang
: g) M" G2 B( x# X" t, h0 l' B     杨皓宇 Haoyu Yang
  D# x4 K: x$ J) s; z/ Y7 K8 G5 ~     阿尔卡基·沙罗格拉茨基
: |' f: e+ `0 R     李虹辰 Hongchen Li: b& G# J2 U9 J/ n
     杨轶 Yi Yang
7 _  x* S; `' e& @     姜志刚 Zhignag jiang
' f2 T4 l) i4 @1 m( i7 J     张欢 Huan Zhang7 R# ~- f' y" Y# P. j* r  `4 @
     雷佳音 Jiayin Lei
6 J! g- o: J* h     宁浩 Hao Ning3 c% H% _" g; O0 V# A3 E
     刘慈欣 Cixin Liu) p9 J# F) ]5 b% R' L
     郭京飞 Jingfei Guo
( H; v+ t$ J" @# d- a. z( A  c     王智 Zhi Wang
' ~" c. a7 {5 v     张子贤 Zixian Zhang
7 H0 n& ]* h6 Y# W  E     路阳 Yang Lu5 r4 _( M& c! t6 X2 O
     张宁 Ning Zhang) `8 G  Y0 u2 b
     张小北 Xiaobei Zhang5 [- W5 ^* S; u9 g& l
     饶晓志 Xiaozhi Rao
; M8 ~+ E3 o) i$ S3 O% W     陶珞依 Luoyi Tao; b6 s9 k& W$ [' w( `7 d# c
     吴晓亮 Xiaoliang Wu
" i# O: k$ @5 d     龚格尔 Geer Gong3 T  ^6 u7 h! ]; d$ L. M
     郭帆 Frant Gwo2 r/ h" N6 n3 F
; `  I8 N9 n9 e" c# T* \3 f
◎简 介  - \& B. _, d' N# J; {& S
' h% _6 p! f9 U' f2 w/ O
 As the sun is dying out, people all around the world build giant planet thrusters to move Earth out of its orbit and sail Earth to a new star system. Yet the 2500-year journey comes with unexpected dangers, and in order to save humanity, a group of young people in this age of a wandering Earth fight hard for the survival of humankind.
, ~; Z" q. P) A$ r$ S: o5 L, x# i1 O: e
 近未来,科学家们发现太阳急速衰老膨胀,短时间内包括地球在内的整个太阳系都将被太阳所吞没。为了自救,人类提出一个名为“流浪地球”的大胆计划,即倾全球之力在地球表面建造上万座发动机和转向发动机,推动地球离开太阳系,用2500年的时间奔往另外一个栖息之地。中国航天员刘培强(吴京 饰)在儿子刘启四岁那年前往国际空间站,和国际同侪肩负起领航者的重任。转眼刘启(屈楚萧 饰)长大,他带着妹妹朵朵(赵今麦 饰)偷偷跑到地表,偷开外公韩子昂(吴孟达 饰)的运输车,结果不仅遭到逮捕,还遭遇了全球发动机停摆的事件。为了修好发动机,阻止地球坠入木星,全球开始展开饱和式营救,连刘启他们的车也被强征加入。在与时间赛跑的过程中,无数的人前仆后继,奋不顾身,只为延续百代子孙生存的希望……
1 K. v1 \- n9 _9 r  M4 }2 f& P* H
( J& e2 J% v' U: f3 X3 f* e' R 本片根据刘慈欣的同名小说改编。
: a* I. N! x- d
9 w6 O8 d* Q% c1 @◎获奖情况  , Y+ _7 n% U) l+ g) K7 Z# q
6 E* n4 O6 Q. E- v9 ]" G2 b
 第9届北京国际电影节(2019)' G5 |: G5 w( g  F
 天坛奖 最佳视觉效果奖4 h" c0 |) l; t& Y8 q' @
 天坛奖(提名) 郭帆/ a* g$ S+ f1 H8 t! U5 ~9 w, ?
; W  `' }3 d/ g, a  J7 B
 第26届北京大学生电影节(2019)
* ?( U! G: F+ z2 ~6 z0 e 最佳影片奖+ F) b% w% J9 m
2 \3 {, _) ^8 w+ L+ g. u0 L
 第5届豆瓣电影年度榜单(2018)% \0 e! e3 {' r6 e2 X/ l* t8 a# {
 最值得期待的华语电影(提名)
' P4 c0 P4 g7 h( C) M
, @8 A, F& E1 b! w/ ]# I
6 I* }7 ^. Z' {: D0 ?; y2 D& g5 f) b- W2 U( e1 o  T
  P" k: e+ I/ U& q

3 `% Y8 R4 [* O# ]+ T4 D' x
Video
+ a5 J' I( w6 K2 {" f# UID                                       : 1
3 v, v- J2 w$ N" f6 H3 x9 B; c& mFormat                                   : AVC  R% c! }0 v# g: Q: Z& w( c
Format/Info                              : Advanced Video Codec
+ c4 [* m7 K& z& P( s0 A. L2 `7 vFormat profile                           : High@L4.1
2 Q3 E6 C  x5 S$ hFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
( J* l4 b2 D( z7 jFormat settings, CABAC                   : Yes6 b. M: F# Q/ \# P2 }: F
Format settings, Reference frames        : 4 frames
: X1 j2 ?( O8 b$ F1 r" [$ ^Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
' @% K1 e9 [1 R$ N  k/ u/ SDuration                                 : 2 h 5 min
! P3 Q! K( }& B; \2 f+ ]) l( x, JBit rate mode                            : Variable7 }7 c# y+ J1 N, l# I) x& I
Bit rate                                 : 32.5 Mb/s( I: D. \  G! ]- I: D, u0 ?, j
Maximum bit rate                         : 35.0 Mb/s$ O7 z2 M, S9 V; s
Width                                    : 1 920 pixels
8 H6 K$ P6 r- y1 J: x, Z6 qHeight                                   : 1 080 pixels
8 r2 j7 {( {5 P5 `3 ^2 }0 CDisplay aspect ratio                     : 16:9
# Z6 M4 h/ A; Q& u6 w/ NFrame rate mode                          : Constant
9 p$ j$ b8 W  O) _Frame rate                               : 24.000 FPS
+ I, ?8 h$ T) mColor space                              : YUV
3 G# x5 s$ g2 O* [! {; K4 oChroma subsampling                       : 4:2:01 _7 l! r- d9 g! J
Bit depth                                : 8 bits
: P8 T, N; x9 u3 Y$ RScan type                                : Progressive
, r' r2 H, _, I* Y9 k" B0 eBits/(Pixel*Frame)                       : 0.654, H7 w- T- J0 C/ h/ v3 {
Stream size                              : 28.4 GiB (76%)2 Q' }% W8 V6 e' G# a  C6 f
Title                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
+ w1 ~5 \- p$ F; D) [: @: g5 [Language                                 : English
3 ^7 f3 p- [" ]5 Y# T  X, I" xDefault                                  : No8 k- r/ P: X# t$ h; ?
Forced                                   : No
7 G% ]9 Y9 e1 |) ~9 n% F$ \/ c6 _
5 d8 Z% g) n* w& x1 F; n* }+ W0 fAudio #14 q. I5 u% V5 |# S
ID                                       : 2
+ D. K# N9 A$ Y0 N4 i6 A& IFormat                                   : MLP FBA 16-ch
1 |/ A0 \- E* l( |+ HFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
# ^$ F+ C+ P9 q7 qCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos( B% \4 _+ U+ B4 D9 V. v/ d7 {
Codec ID                                 : A_TRUEHD1 V* x% A* L9 K9 ^" c' Z
Duration                                 : 2 h 5 min6 T  v* [: e7 W* p
Bit rate mode                            : Variable% K9 I. c( V* X% K! W
Bit rate                                 : 4 770 kb/s
2 n" C/ g" ^& }/ Q: E9 v7 `Maximum bit rate                         : 8 064 kb/s; W; w2 w, z) _6 N/ e) T7 r
Channel(s)                               : 8 channels! l6 ~+ a# R% v+ @4 T* t8 y
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
% z2 h, i5 H3 NSampling rate                            : 48.0 kHz
7 `- p$ S& n4 E/ k8 |7 s  ZFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
/ g6 a9 R; r% G: a3 B! k; @+ |Compression mode                         : Lossless
2 \* A1 v( S: _  ~% c1 R5 P% oStream size                              : 4.17 GiB (11%)* U0 x3 @7 @5 E
Title                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT& r& q' D& n- k1 \4 l9 ]
Language                                 : Chinese
# c% y' B4 r' X: G9 F! |Default                                  : Yes) L- V; w& u. ?2 d
Forced                                   : No5 u1 Y1 I3 C: c  j' w9 m
Number of dynamic objects                : 11
7 W) l# n- q, ~: vBed channel count                        : 1 channel! l8 a& w1 L) l! H% l/ |* C
Bed channel configuration                : LFE+ r. N$ W4 U( i1 C  b$ D( R% \

% Z9 g# ^/ |" C, ^6 y- ^Audio #27 q5 |( z: j3 N! C
ID                                       : 3' o, ]4 S  i' d6 I
Format                                   : DTS XLL
' t4 H0 e% A, j  }8 }4 O( SFormat/Info                              : Digital Theater Systems% [' j$ c+ C8 K
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio2 s/ ?! u2 X6 v. X4 y
Codec ID                                 : A_DTS
& ?; E/ Q! V1 c3 {/ t+ pDuration                                 : 2 h 5 min- E( ^9 b3 h' Y7 x9 S" [5 x. R$ O
Bit rate mode                            : Variable% x, b. C9 p' {* _! a) R
Bit rate                                 : 4 414 kb/s, m5 X# R  W2 H
Channel(s)                               : 8 channels4 _" D3 p5 h4 ?/ c, r& p. i3 \
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss, ?8 o  ~* Y$ }
Sampling rate                            : 48.0 kHz
- @. e9 W4 w& QFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
+ r- j6 Y9 D! q" I0 Y8 FBit depth                                : 24 bits! b% k& n6 S& L2 a$ p8 G! `, U
Compression mode                         : Lossless1 ?/ k0 b+ Q3 L3 `, o; Z4 M( i
Stream size                              : 3.86 GiB (10%)
- D0 }8 y. ]# `5 v! P# J) y/ X) xTitle                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT; {+ x& s6 |0 H# B
Language                                 : Chinese
1 ]5 [+ L& ]! ]4 ~& zDefault                                  : No
* F$ n1 s4 y$ j1 N3 \! ZForced                                   : No9 b% m( y& J' @1 n. q

) H" P; S* x* ~. yAudio #3' Y4 G! q; S: Q
ID                                       : 4, @' @) B0 p4 Q" b
Format                                   : AC-3; f# N7 F) I( d; s3 }* t) |
Format/Info                              : Audio Coding 3: i1 b. o4 O  k8 s0 A$ U
Commercial name                          : Dolby Digital: i: m1 W4 X- {( m
Codec ID                                 : A_AC3: `. p5 {3 G. }6 L" m& ?7 i3 f
Duration                                 : 2 h 5 min9 G$ H7 \% ^1 a6 `
Bit rate mode                            : Constant
! g6 u  a$ a4 N/ i. M1 w+ \Bit rate                                 : 640 kb/s2 o: r6 Y9 S4 j  v+ k, K
Channel(s)                               : 6 channels9 n. h9 O  s6 Q# y7 Z6 ?
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
$ F; z7 X: P$ ~5 j- cSampling rate                            : 48.0 kHz( h& ?5 q8 L; F: A8 \  A$ j* b0 H5 H1 U
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
3 E* {  X# n) z' C7 A: YBit depth                                : 16 bits
* O' p, f7 Q" T3 {Compression mode                         : Lossy
% o8 R' z( t- w% UStream size                              : 573 MiB (1%)
  g, d7 ], X) _% @, V7 n( }Title                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT  D& i7 n# X. o# e4 Q+ f; T
Language                                 : Chinese' N+ @# A+ J  y5 ?. b+ P( C
Service kind                             : Complete Main: X, l- c9 T. w: n" N* h) {3 v* X
Default                                  : No$ I7 s6 C9 b; Q
Forced                                   : No
3 ]3 i+ l5 ~. Q
; R4 a/ ]4 o$ e; v- J5 GAudio #47 W& B" ?( \; F6 R% O
ID                                       : 5, ~6 j1 Q7 L/ i
Format                                   : AC-3$ X) }$ ^1 H/ s3 A
Format/Info                              : Audio Coding 3- `5 [& ^4 u6 G" o
Commercial name                          : Dolby Digital
! E7 N- C+ m* W$ a( g, I8 e2 o* T& UCodec ID                                 : A_AC3; R; m% Y  ~# {& G( T3 q
Duration                                 : 2 h 5 min0 d1 ]; F7 }, u7 g; M: e9 Y
Bit rate mode                            : Constant
8 z  N6 k/ m* x2 E. jBit rate                                 : 384 kb/s
) u9 Q) |7 f" I' Q1 }Channel(s)                               : 2 channels
8 S# i8 F4 R4 Q! }9 _% CChannel layout                           : L R
) f7 {# J; |# w9 @0 qSampling rate                            : 48.0 kHz; ^% a  \( {1 u% l( {
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF). Q. P; d2 m$ l0 m1 `# }( y
Bit depth                                : 16 bits6 B6 M$ N+ x0 R8 t3 ~1 j3 |" K
Compression mode                         : Lossy
/ n7 d# v+ O. D9 [: Y, z( }9 O8 W8 xStream size                              : 344 MiB (1%)+ z! x1 v% N6 ?6 e: T- n
Title                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT8 w. Z  N" f+ s7 O) U0 u" j& e
Language                                 : Chinese
7 J! f( ^, H5 R7 L2 xService kind                             : Complete Main
; ~+ Y  c9 w: KDefault                                  : No
2 `3 u, K$ H. m+ U' w4 P0 j7 uForced                                   : No* |" u& v5 }1 f6 L2 b$ P

3 x$ b# U# w; y. s$ S6 IText #1$ _/ q' J. n2 q& W
ID                                       : 6- D9 N0 {. H/ z
Format                                   : UTF-85 u6 N$ d( X! D
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8' L2 _( W8 z% P5 O8 L. k% f9 x
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  K- U5 h. g6 ~3 \9 s
Duration                                 : 1 h 57 min
6 \3 O* q3 r: fBit rate                                 : 54 b/s
2 o/ [  B3 G$ k1 [Count of elements                        : 1758
  ~: }; u2 L  _Stream size                              : 47.4 KiB (0%)+ ]$ M9 r, D7 I- r+ v3 T9 f" M
Title                                    : English-SRT7 t1 Z1 k7 ~, j* ~  ]
Language                                 : English
+ |( L8 G$ k& M# n" |* L( l% xDefault                                  : Yes  r) d3 W- H# l% ^
Forced                                   : No; r+ q7 g2 p* z$ }" ~3 R  g

9 I1 g  {& p5 U) T1 e) y% `Text #2/ h& v( R4 ]( g# ?9 V* ^6 t, S: ?
ID                                       : 7( M0 I7 Y8 u+ k- Z
Format                                   : PGS
/ k+ `' [7 I5 I8 H* T+ UMuxing mode                              : zlib
* v# d! W  D( h/ }! b" d8 f# ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 l1 W( y$ y& J3 S, A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* V6 p, `( y% _3 m1 r; I. fDuration                                 : 1 h 57 min
( u" L' l, T% {: s4 wBit rate                                 : 35.0 kb/s0 J0 l* L& M+ h( V5 W1 ?
Count of elements                        : 2711' P! L$ u% m' {9 K
Stream size                              : 29.5 MiB (0%)
* O/ E6 c) Q4 @# bTitle                                    : English-PGS
& a2 y1 e, I5 Y" a# YLanguage                                 : English
( A: O1 E, k% o6 N- ADefault                                  : No4 X. ]( m* g" T$ d4 H5 B+ _6 j+ n
Forced                                   : No0 Y$ t( E- X3 K) I# J
. L3 ]- K/ V+ V; B
Text #3
0 F* H/ r' c3 N$ d$ h, `9 d$ g5 r( W6 AID                                       : 8* g" q4 ^! q: A* D
Format                                   : PGS
& K  L* ~0 d4 i# mMuxing mode                              : zlib6 m7 j" F7 \: i8 A; o
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 B: S# G' B3 E# b
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* h' ^8 e6 q# x! b3 u& h; vDuration                                 : 2 h 3 min
; m8 }+ Y( d" N+ Z7 UBit rate                                 : 14.7 kb/s& t1 \- t; G1 [! F
Count of elements                        : 2802
: g: |7 u) r- G" y* z! h; |4 @Stream size                              : 13.1 MiB (0%)
6 h( p  h- h) {( L8 OTitle                                    : Chinese-PGS8 Y3 T! x7 A: B1 G8 H
Language                                 : Chinese! d2 K4 k9 T- Y. g! y: g* N
Default                                  : No
  B* q  V: k1 BForced                                   : No& A! v! v" L) C2 \, B

, h# @. `& J1 }- T8 v0 lMenu
, n6 j( M+ c9 ]* i* I! L2 C00:00:00.000                             : en:Chapter 01
4 z! y4 m, x8 y  x  E$ A00:09:02.708                             : en:Chapter 02* \1 Z, P3 A. J! o8 U" b+ j
00:22:19.250                             : en:Chapter 033 M  \0 }$ \* A" m& x
00:32:36.416                             : en:Chapter 04/ r# Q, f( c. _9 g/ d8 _
00:41:24.666                             : en:Chapter 055 v/ N2 `: h  E! V% ^* ]
00:50:44.166                             : en:Chapter 06
, u) w# S2 d9 g$ O/ J) Z3 o00:58:43.333                             : en:Chapter 076 R$ m: y( d0 m+ Z# x
01:09:27.625                             : en:Chapter 08
- g5 g$ S1 ?; ?7 z) S# D  g& s01:20:09.625                             : en:Chapter 09
& D5 V" V( K, t( f% w01:34:25.291                             : en:Chapter 10
( H& {  F2 g; W' P01:45:38.583                             : en:Chapter 11: G% Q, n) V4 P- |& W# p
01:55:38.250                             : en:Chapter 12
; |( a4 p+ q: g  Y

& r8 N* ?: M9 W8 y2 W9 \& Y% {& H7 p  s/ p6 O
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

714

回帖

2906

积分

Sponsor

金币
460 枚
体力
1009 点
QQ
dailin 发表于 2020-10-10 20:24:46 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!0 _( \+ K  I! L$ v! d
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!5 L1 J" T+ ]. z, ?2 h! }: c
膜拜神人,后来者请保持队列……!
$ ?/ U/ Z! M# `; Q" Z" @5 tbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
3 x3 ~  x+ w/ n

0

主题

436

回帖

1821

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
946 点
RadiantYu 发表于 2021-11-8 00:43:58 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""% ^" v8 I. L& j
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

135

回帖

707

积分

Sponsor

金币
14 枚
体力
389 点
myoracle 发表于 2022-4-30 07:18:39 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!7 F& c" |# ^$ ~5 T! `
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!- s2 p( g- @* {, I1 |1 T4 p3 w

78

主题

4283

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2470 枚
体力
6262 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2019-11-1 22:46:49 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
+ @8 v/ I. c) w& IAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
0 K# m; m, p* b: |( u

0

主题

905

回帖

4073

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
2200 点
sclzywxl 发表于 2019-11-3 23:56:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!

752

主题

1752

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2624 枚
体力
5730 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2019-11-4 06:27:52 | 显示全部楼层
流浪地球,一直在等你

0

主题

260

回帖

1400

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
753 点
QQ
yinger_0909 发表于 2019-11-10 12:15:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

3

主题

914

回帖

4511

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
2553 点
myg0123 发表于 2019-11-10 13:11:38 | 显示全部楼层
这个版本真心不错感谢楼主分享
蓝光论坛里 ...

0

主题

120

回帖

541

积分

Sponsor

金币
12 枚
体力
271 点
QQ
xzbb123 发表于 2019-11-18 19:39:07 | 显示全部楼层
谢谢分享好片!
蓝光论坛里 ...

6

主题

344

回帖

3634

积分

Sponsor

金币
601 枚
体力
2470 点
QQ
hellangelcx 发表于 2020-1-28 03:33:04 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。* V% |- L5 D, F+ G( N
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!  \/ @3 L# j! _5 [) e9 k
蓝光论坛里

0

主题

338

回帖

1780

积分

知名人士

金币
563 枚
体力
485 点
huayoujing 发表于 2020-1-29 00:13:03 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!5 Z: k" z& |+ t/ t2 Z  n
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
4 J. o0 \! Q' \- A/ N1 o

0

主题

24

回帖

198

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
60 点
zhaoxinlp 发表于 2020-1-30 18:06:07 | 显示全部楼层
非常感谢,电影好看

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-3-23 02:50

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表