BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 3555|回复: 47
收起左侧

[蓝光原盘] 流浪地球 [REMUX无损版] The Wandering Earth 2019 CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 37.44GB

[复制链接]

9221

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
516 枚
体力
13188 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2019-10-31 02:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg , T; G, ?% y5 G  D

* [8 H2 R( U7 ^- O◎译 名 流浪地球. h* A/ E! X, s& B9 ^5 m
◎片 名 The Wandering Earth
5 k# _- {+ c1 ?2 r9 v◎年 代 2019
" n+ |6 G1 t0 H2 d% v/ I! s: y◎产 地 中国大陆; n. e1 T' A8 q* J6 Z
◎类 别 科幻/灾难/ p* Q) B- N& B1 @  n
◎语 言 汉语普通话/英语/俄语/法语/日语/韩语/印尼语
3 J) E! v3 w0 S+ ^- L6 ~◎上映日期 2019-02-05(中国大陆)
: m8 X7 K" d+ k  w! _. q0 E◎IMDb评分  6.0/10 from 21,310 users9 g3 O9 U) Q( @$ @
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7605074/* d* M' n' {  ^" [& h9 [
◎豆瓣评分 7.9/10 from 1,343,540 users
6 ?/ x8 j7 x! \8 j◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26266893/
4 `8 |3 V9 V* \4 S) E◎文件格式 x264 + DTS +TrueHD9 ^8 d6 V- C+ R6 z
◎视频尺寸 1920 x 1080- x4 T# |6 L( g8 Z: n2 Q4 p" O
◎文件大小 1DVD 37.44 GiB
8 N0 B1 E6 m  m; M◎片 长 2 h 5 min
0 }8 c' w( C% C  V◎导 演 郭帆 Frant Gwo" T* M3 }, k7 a5 |
◎编 剧 龚格尔 Geer Gong' C% w5 @8 ?7 D" s/ ~
     严东旭 Dongxu Yan6 ?8 t6 u5 |# V
     郭帆 Frant Gwo, x! z' }% ?, b  s6 w( r; W
     叶俊策 Junce Ye& m: h1 [$ j- F( S. }
     杨治学 Zhixue Yang
% ~9 @. B% C. I5 e     吴荑 Ti Wu3 ~' G1 \; `- t  h* r* h& w7 C
     叶濡畅 Ruchang Ye* I2 R7 {% Q' N. |! Y! N
     沈晶晶 Jingjing Shen
3 T4 b0 g0 s; V7 N1 S% G* b) O7 r. u! I     刘慈欣 Cixin Liu
5 \0 S$ M1 P& T2 Q0 z& _$ E. z◎主 演 屈楚萧 Shaw
, M* p- _. F) U( Q0 j     吴京 Jing Wu* H. e& s  R! a3 x  y3 m, W
     李光洁 Guangjie Li3 Y/ h; @: {7 R$ D
     吴孟达 Man Tat Ng
3 e( ]7 I5 Q5 w2 _( t     赵今麦 Jinmai Zhao
* N  V& q; u% [0 `# j. p8 N     隋凯 Michael Stephen Kai Sui- z# R$ k4 F, O2 g' q7 t
     屈菁菁 Jingjing Qu
5 B9 n, t9 N' _6 ~, O9 T9 f9 E2 v9 Z     张亦驰 Yichi Zhang
! t& J* r6 D4 v6 E0 R: `  @* d     杨皓宇 Haoyu Yang: I* J  P& Y& R8 }6 c
     阿尔卡基·沙罗格拉茨基) n- S, {3 S3 \/ U5 n) \% ?
     李虹辰 Hongchen Li) T5 j0 u) B( ]* D" z; u
     杨轶 Yi Yang
# F' F! X2 }( R     姜志刚 Zhignag jiang
6 x. H; d4 ]# g7 l) M3 K% }; s! ^     张欢 Huan Zhang* U% V) r0 _" v& J; `' ]$ G4 u
     雷佳音 Jiayin Lei2 y, V" L: n6 m5 W7 W0 q' l/ l8 c
     宁浩 Hao Ning  |% A. w+ K. H* L* J' h6 k+ k; \
     刘慈欣 Cixin Liu
- Y7 T% ~% k: C7 F& f     郭京飞 Jingfei Guo  T# M* v, ~) X' a) m+ ?
     王智 Zhi Wang& B+ |: f9 _/ O7 I& ], J
     张子贤 Zixian Zhang
2 D4 ?, S4 m9 |  ?     路阳 Yang Lu9 P$ y, }; \- B' E7 i( P
     张宁 Ning Zhang# E( z+ p* A5 B; j8 R" T* [0 }
     张小北 Xiaobei Zhang
" o1 Q; N  x9 K     饶晓志 Xiaozhi Rao
9 N- \3 m; w" n' `     陶珞依 Luoyi Tao& ^/ Z; z3 P' X. I5 K% ?, p% m, b
     吴晓亮 Xiaoliang Wu( y& d0 C, j( \- P5 l3 O. M- ?
     龚格尔 Geer Gong
( C+ o% d1 j" Y' n1 g. }5 q9 L) _     郭帆 Frant Gwo
: l; [4 x5 q" a; h5 X" {7 T/ N* R8 @* p9 Z1 d) Y! j
◎简 介  5 ^# M% d9 C8 ^9 A" D+ U

+ `: N7 @/ W  c2 K6 B/ Q As the sun is dying out, people all around the world build giant planet thrusters to move Earth out of its orbit and sail Earth to a new star system. Yet the 2500-year journey comes with unexpected dangers, and in order to save humanity, a group of young people in this age of a wandering Earth fight hard for the survival of humankind. / G4 N( i, p/ c' o7 m
1 [- {. g% [# j0 H
 近未来,科学家们发现太阳急速衰老膨胀,短时间内包括地球在内的整个太阳系都将被太阳所吞没。为了自救,人类提出一个名为“流浪地球”的大胆计划,即倾全球之力在地球表面建造上万座发动机和转向发动机,推动地球离开太阳系,用2500年的时间奔往另外一个栖息之地。中国航天员刘培强(吴京 饰)在儿子刘启四岁那年前往国际空间站,和国际同侪肩负起领航者的重任。转眼刘启(屈楚萧 饰)长大,他带着妹妹朵朵(赵今麦 饰)偷偷跑到地表,偷开外公韩子昂(吴孟达 饰)的运输车,结果不仅遭到逮捕,还遭遇了全球发动机停摆的事件。为了修好发动机,阻止地球坠入木星,全球开始展开饱和式营救,连刘启他们的车也被强征加入。在与时间赛跑的过程中,无数的人前仆后继,奋不顾身,只为延续百代子孙生存的希望……
# K% P: c! X& ~1 p  q# Z  R6 X: S' i  o: m; o  p0 `0 Y  N: i3 P
 本片根据刘慈欣的同名小说改编。' W6 D9 V% C8 n2 [0 ^8 w( @

5 e9 A1 F0 L5 |◎获奖情况  , d6 M" G0 w& L. H
% Y6 |0 @% x0 o7 Y/ A+ y% }1 A
 第9届北京国际电影节(2019)$ \0 V4 G- s6 M( ]8 o
 天坛奖 最佳视觉效果奖9 k, a, j/ q" t4 ]" V, n' R- c
 天坛奖(提名) 郭帆
: n8 s* U) N4 D# v7 k; s  x8 D% T. }# Z
 第26届北京大学生电影节(2019)
. D0 C- k2 h- t6 a# s- ^4 ?( O 最佳影片奖
3 g* ]: z: J2 w6 ?8 ^# f( q9 ]" K' S
( U* d2 c; i4 F) ]9 ]2 `  J' d 第5届豆瓣电影年度榜单(2018)
5 k: L" h* [( x7 B0 C9 ` 最值得期待的华语电影(提名)# S! S9 y& N7 i' X+ A, P' \
' F" t1 V) Q0 r3 ~

2 x" e5 t1 v/ e! X' u
/ e. n- D+ V, W# I& I0 W. [  F( ]/ w1 k# M: J4 u( q9 ]0 {+ F6 G% n

' }% K5 M6 j9 S$ v
Video0 ?" ^1 a+ d7 H
ID                                       : 19 I1 z" ?1 t! b. J+ x& {
Format                                   : AVC
/ u/ u* `5 u5 HFormat/Info                              : Advanced Video Codec
) v( z6 d* Q; c/ d4 b+ a, \: m1 BFormat profile                           : High@L4.1
8 j5 l6 G  r6 `" |& G0 s, P3 Y  sFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames% q; @7 f) V0 G+ I" i) I
Format settings, CABAC                   : Yes  y$ R: O$ l' E; T0 R5 j
Format settings, Reference frames        : 4 frames8 @5 ^( P/ h  F0 K! x0 C; a, G
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC' \  z# X" }. c& g7 h
Duration                                 : 2 h 5 min$ n% W( Y  @0 l9 g$ U* a+ {
Bit rate mode                            : Variable
( r# }$ d# G& o9 a5 }3 a4 }# RBit rate                                 : 32.5 Mb/s
# G3 |( p, a! k( }Maximum bit rate                         : 35.0 Mb/s
' r5 A- `5 H) E  IWidth                                    : 1 920 pixels
1 g% p, g! P- Z% F7 y* r* WHeight                                   : 1 080 pixels* o$ p1 P* w8 L5 @- n
Display aspect ratio                     : 16:9
2 {; E, c+ x) Q8 q2 ~5 X% K8 S: h7 bFrame rate mode                          : Constant: w8 N7 I( x& w/ c: }
Frame rate                               : 24.000 FPS: u' v7 j/ e. q" t7 i' ]* w
Color space                              : YUV" n9 k: H. T8 v1 ^: |1 S# [6 |
Chroma subsampling                       : 4:2:0
/ I/ G8 m* `+ Q6 A" fBit depth                                : 8 bits8 I0 S+ L' C4 M3 l
Scan type                                : Progressive
9 }0 r! _3 o; QBits/(Pixel*Frame)                       : 0.6549 b. o0 ]# |/ Y3 _- i6 q! m
Stream size                              : 28.4 GiB (76%)
, a5 |7 n4 n. F6 \; F+ s( V1 [- jTitle                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
- U/ L3 u8 N; b* O1 B$ mLanguage                                 : English
9 i) {  L- I" N2 }Default                                  : No
& j# W% s7 y1 v6 g# G7 @- `Forced                                   : No
3 g5 f; d8 w8 O! c2 R/ o+ r5 ^) L* y5 ~$ t+ M7 f
Audio #1& I, W, x6 G# ^+ F
ID                                       : 2
2 F) a% A+ c; \% X3 j; |6 h! X3 mFormat                                   : MLP FBA 16-ch
" Z3 P0 x3 @$ J1 mFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation7 I; c$ {5 L# U& p$ [
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos5 l! A% c% F$ W* ^$ Q
Codec ID                                 : A_TRUEHD% o/ b0 Q3 c- n3 b( p5 e
Duration                                 : 2 h 5 min
/ _2 u- ]  @8 n4 M& X. RBit rate mode                            : Variable4 L) I3 W# |+ ^( g
Bit rate                                 : 4 770 kb/s# L: M' h% ?( g0 J# d6 f/ i) S$ c. q& b
Maximum bit rate                         : 8 064 kb/s
/ d2 s2 Z& m# q2 Y1 ~) kChannel(s)                               : 8 channels) [/ }) }. y( O; m7 J
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
% A! C) X' V# I- c! |Sampling rate                            : 48.0 kHz
! `9 O4 V5 [( w( tFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
6 n+ z* R$ \5 J0 \  JCompression mode                         : Lossless
. K+ E) n! ^5 x9 QStream size                              : 4.17 GiB (11%)
% q+ V% E- j. Z1 GTitle                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
" q$ t! A" j- ^2 ]% `1 XLanguage                                 : Chinese. Q! J0 s$ f" [2 q9 O) o
Default                                  : Yes
% d! r9 E; b9 T; P3 nForced                                   : No  b3 l9 @9 ~2 N% n( L; _0 H
Number of dynamic objects                : 11" v. e! N- I8 ]/ f. @0 H
Bed channel count                        : 1 channel% M2 D/ W1 G% v7 g5 m3 z
Bed channel configuration                : LFE
! v  B5 ]8 [* B  D6 s; |& a+ G3 l1 v, m  z  g4 k8 T
Audio #2  Y7 x  |! h/ y3 V7 T+ k1 D
ID                                       : 3% E0 G. z8 @9 i# y1 U& @
Format                                   : DTS XLL7 b- ?' J6 Z3 f( z( |7 s; J
Format/Info                              : Digital Theater Systems$ I) {( k9 W! [: h
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
3 n; n# C6 Y  R  |. MCodec ID                                 : A_DTS  B+ H% ?& U0 p! q  ?
Duration                                 : 2 h 5 min
& d/ D5 W% _" E/ U) k9 G" yBit rate mode                            : Variable
/ @$ _) d7 @6 Y) X5 x: E1 CBit rate                                 : 4 414 kb/s
5 x, U& a5 b) `) ]; A( AChannel(s)                               : 8 channels
* K; G% Y3 F. f% V5 X2 i) P( |Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
4 }! L5 V, ^- n& m) PSampling rate                            : 48.0 kHz
3 u& B3 o5 j# ]5 o9 {! VFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
& B0 J, S9 R+ ?/ ^Bit depth                                : 24 bits
5 Z! U2 N0 l$ V/ dCompression mode                         : Lossless: j0 P7 x% D# h( ]: V
Stream size                              : 3.86 GiB (10%)
4 {. }3 ^) x& ]/ d3 {Title                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT6 q4 |% {+ e% V; ~8 F% [
Language                                 : Chinese4 J! ]+ g. W' o- \8 Y6 Y
Default                                  : No2 U' X- {/ R) M+ c" ?3 `7 {
Forced                                   : No2 c% m# P# H, h( f. b% z
# u7 R. ~5 }5 j* n
Audio #3
& Y$ y* r3 ]; r  JID                                       : 4- i; I- F: s1 n1 \( B( ~
Format                                   : AC-3
/ j5 u; O, F+ ~Format/Info                              : Audio Coding 34 H) T3 j1 M9 ~' a$ N  D! D* ~
Commercial name                          : Dolby Digital# h6 U) a% {  }( ?6 s; m- I9 h
Codec ID                                 : A_AC3
( h6 N! A$ J: I. B7 F. F7 zDuration                                 : 2 h 5 min' ]9 x/ T/ F6 \" M; T4 F( X) x
Bit rate mode                            : Constant/ W# z3 G  Q  e1 x. _/ o, }
Bit rate                                 : 640 kb/s; F& p* f1 q2 f% F; t% w
Channel(s)                               : 6 channels* E8 B$ C  M9 [
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
3 R1 @1 w: V; Q' ]Sampling rate                            : 48.0 kHz
. l" N- |" \! L5 Q; UFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)' `5 i+ N! U4 R2 H2 ?
Bit depth                                : 16 bits
: u$ Q7 s# j* ]2 `0 ?' w" U" I* u* WCompression mode                         : Lossy; E2 z$ V8 k& V$ W" ~/ `, N
Stream size                              : 573 MiB (1%)
' M: t# A5 o; d# OTitle                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT: t6 S  `2 M0 `  b7 _
Language                                 : Chinese
" C& U1 e/ z7 R* X+ B' w- JService kind                             : Complete Main) B* ^7 \4 h" W: U6 N& |
Default                                  : No
. M+ ~7 [2 N9 r0 J3 O: B/ V' MForced                                   : No
6 S( P& o( a* o0 A! r* L' b' e' k8 w9 s3 n3 x
Audio #4; O' d) e' e7 w6 r  D
ID                                       : 55 L) R2 v, m( s/ V8 D
Format                                   : AC-3
- J! I" z1 n" h7 e8 CFormat/Info                              : Audio Coding 3! V+ a1 n5 U1 [% ^8 N4 t+ Y1 u0 M
Commercial name                          : Dolby Digital. y0 L7 d* O/ `, t: I8 u% C
Codec ID                                 : A_AC3" p. F- @2 X* h- {! r% t' O4 F
Duration                                 : 2 h 5 min
( Y. f" m9 ^  c( @! T8 m( hBit rate mode                            : Constant
- k( s+ p& r  }$ X5 XBit rate                                 : 384 kb/s4 T, ^1 `( W( \4 I& y4 L; B
Channel(s)                               : 2 channels5 h6 K4 b( D1 a+ n4 }7 c
Channel layout                           : L R
5 V- J8 D6 [% k4 X: ^Sampling rate                            : 48.0 kHz
5 F) p& d" {% C. V+ A5 c) l" ZFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& M5 O7 e5 _. i3 G8 I9 b9 yBit depth                                : 16 bits
& T% i3 V) l% T! P# jCompression mode                         : Lossy( @) E/ m6 R6 }/ j
Stream size                              : 344 MiB (1%)! V' n' @0 b: O4 f& _
Title                                    : The.Wandering.Earth.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
) _; x" k  h" P" b" \Language                                 : Chinese5 `: A! Z" V3 K; ^8 c5 w- z0 H; B
Service kind                             : Complete Main. g! p# Z' R$ w+ I
Default                                  : No
" ?1 |; r7 F( Z2 R, HForced                                   : No
: R1 X) k+ A! G6 S' T" ~
# m9 F4 f& r+ K  G6 H* GText #10 x2 j  h; K/ b6 w; A
ID                                       : 6
$ X; A+ X2 m" F$ |) x; n5 l3 pFormat                                   : UTF-8; D1 K3 A3 ]# [  ~" Q$ t$ r
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF81 }7 {$ w" [0 P2 a) n
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  O5 u; z) @* D
Duration                                 : 1 h 57 min2 M- o! x# P  O' M2 n
Bit rate                                 : 54 b/s
! x, m5 o; d+ K* l# q) ^/ @Count of elements                        : 1758
$ d; C6 }4 r  s% e" K# D8 aStream size                              : 47.4 KiB (0%)0 h' h# F9 D% F5 [6 Q
Title                                    : English-SRT1 U* w* _; s2 m7 V) I
Language                                 : English! {* w! C$ z* h6 U
Default                                  : Yes' k( Q  L4 d4 i7 `& C! v
Forced                                   : No- v; q! v0 w( R2 q% y5 r( n5 a

0 Z6 a$ }1 \7 V5 ~' l8 ^4 hText #2
. M7 d) q- n& K; g8 E: ZID                                       : 7
8 I4 T0 }; e. _& ~" y# ]! l! [Format                                   : PGS
. i' O1 _* w' w7 q% r4 ?1 lMuxing mode                              : zlib; l3 e+ t) g: n/ h8 O
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# @; v# R0 }4 F
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 q- H/ j. ]! B5 H. T7 B$ G
Duration                                 : 1 h 57 min% j3 Z) |% W3 w  f+ R1 Q: ], X. Y
Bit rate                                 : 35.0 kb/s
' P, q' [! ?8 iCount of elements                        : 2711
: z; ~. C+ \5 u/ mStream size                              : 29.5 MiB (0%)# @* z, c; f8 F) E
Title                                    : English-PGS
2 n2 I; u8 }8 N: K; d3 eLanguage                                 : English9 o! t+ [' {1 O. T' J5 i) ^  Y
Default                                  : No
3 y% H) ~* f& b7 o: X( b: P6 \Forced                                   : No; o. ^! C1 u  [0 k7 z( q6 k8 C$ q
- N0 [" P% |: e+ W' e6 u# e
Text #3
3 V  m+ ^; ^' B" |2 O8 S3 Y. G: yID                                       : 8
! s: s2 Z5 d# BFormat                                   : PGS
# Y1 }/ F: V2 D4 ?+ v/ pMuxing mode                              : zlib
- g% N/ n% ^: H# X' U9 ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 Q2 R+ a& A9 g6 Q/ _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 B9 t0 I7 n& w  W. Q0 O
Duration                                 : 2 h 3 min( s5 _" N1 E/ @* I, Y; j6 N! q
Bit rate                                 : 14.7 kb/s
, z4 ?# G) {. Z1 j7 d: nCount of elements                        : 2802
9 Z! z( V- b$ l0 b( eStream size                              : 13.1 MiB (0%)# ^7 U& l) e. U7 V2 a
Title                                    : Chinese-PGS$ n1 ~, U, g5 p; F5 z* K
Language                                 : Chinese
9 h. Z, K$ m9 K: TDefault                                  : No( \7 r% m# a/ ^! N2 T6 E& n6 v
Forced                                   : No, w$ q3 w4 H3 Y* n$ r
( m' W) _8 U, z! ?% x( W
Menu* {) D7 Y/ z8 q, y
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
; U& p- K% b* ?7 Q/ j00:09:02.708                             : en:Chapter 023 _- ^3 ?$ g; K' p; d
00:22:19.250                             : en:Chapter 03
; Z0 u' C% z3 L# U  R00:32:36.416                             : en:Chapter 04
+ k" R4 ?. n' a2 Z0 P9 D& N00:41:24.666                             : en:Chapter 05
7 z7 q- S5 v7 b00:50:44.166                             : en:Chapter 06* {  M( C( J  @$ d1 j$ q! S5 `) b  O
00:58:43.333                             : en:Chapter 07
' {$ P" m+ G6 B& f# S0 `7 l01:09:27.625                             : en:Chapter 08
- R2 `) _$ w' R) S0 Z5 E+ L+ _01:20:09.625                             : en:Chapter 09
3 `& L; P9 e! Q01:34:25.291                             : en:Chapter 10
6 W" r( S$ h) s3 M# p* S01:45:38.583                             : en:Chapter 11
5 a( R! Y' P# ?4 m+ m01:55:38.250                             : en:Chapter 12
" `& |# d+ V: I. F

  ]9 Q, b$ R$ G) Z1 X4 x
$ k9 z- `, ^5 B) w0 h1 J4 I5 O2 l
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

720

回帖

2959

积分

Sponsor

金币
443 枚
体力
1066 点
QQ
dailin 发表于 2020-10-10 20:24:46 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!, |8 c& X2 u1 c9 I
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
6 R4 b9 a+ t" y! {8 \1 X膜拜神人,后来者请保持队列……!
% C$ Q9 U. H4 Qbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
( \1 D& ~' \( `: `

0

主题

483

回帖

2057

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
1082 点
RadiantYu 发表于 2021-11-8 00:43:58 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""' j8 e, d- n! [' w
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

141

回帖

797

积分

Sponsor

金币
13 枚
体力
457 点
myoracle 发表于 2022-4-30 07:18:39 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
, T- y! F, D0 i/ c# q7 W" b' U要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!9 J0 N; G8 ]. S5 b/ F

114

主题

4342

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2528 枚
体力
6454 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2019-11-1 22:46:49 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!% C6 M7 Q/ s! G  t! w
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
3 U2 E' r2 p$ n

0

主题

1140

回帖

5099

积分

Sponsor

金币
19 枚
体力
2749 点
sclzywxl 发表于 2019-11-3 23:56:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!

797

主题

1848

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2871 枚
体力
5981 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2019-11-4 06:27:52 | 显示全部楼层
流浪地球,一直在等你

0

主题

260

回帖

1400

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
753 点
QQ
yinger_0909 发表于 2019-11-10 12:15:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

3

主题

939

回帖

4742

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
2737 点
myg0123 发表于 2019-11-10 13:11:38 | 显示全部楼层
这个版本真心不错感谢楼主分享
蓝光论坛里 ...

0

主题

120

回帖

541

积分

Sponsor

金币
12 枚
体力
271 点
QQ
xzbb123 发表于 2019-11-18 19:39:07 | 显示全部楼层
谢谢分享好片!
蓝光论坛里 ...

6

主题

361

回帖

4518

积分

Sponsor

金币
570 枚
体力
3350 点
QQ
hellangelcx 发表于 2020-1-28 03:33:04 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
  s$ Q  d* T! {* B/ D6 OIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!* v: ~+ G9 p. y: u& p) U( {5 Y! G6 g
蓝光论坛里

0

主题

368

回帖

1905

积分

知名人士

金币
519 枚
体力
594 点
huayoujing 发表于 2020-1-29 00:13:03 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
! M" ]4 D6 ], O" ?( q* CThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!; P9 P: ^* ^- j/ [. q4 i

0

主题

24

回帖

198

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
60 点
zhaoxinlp 发表于 2020-1-30 18:06:07 | 显示全部楼层
非常感谢,电影好看

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-3-5 05:06

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表