BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 100|回复: 2
收起左侧

[4K极清电影] 飞屋环游记/冲天救兵/天外奇迹 [4K REMUX无损版] Up 2009 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 41.50GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  擦汗
  5 天前
 • 签到天数: 348 天

  [LV.8]蓝盘专家

  3945

  主题

  4071

  帖子

  5万

  积分

  Post Share

  金币
  6689 枚
  体力
  15287 点

  卓越贡献勋章

  黄金嫖客 发表于 2020-2-26 23:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  78-year-old Carl Fredricksen travels to Paradise Falls in his house equipped with balloons, inadvertently taking a young stowaway.
  0 R  t% d7 O4 P" P' ?4 Y7 V6 T, _5 `( h' R. d$ f- n& a
  01.jpg ! H  k; R" o8 @$ w% |

  9 o5 a- I8 J# C! A4 E7 e4 s◎译 名 飞屋环游记/冲天救兵(港)/天外奇迹(台)/飞屋历险记
  3 g  `3 w( I# B, Z# |2 S1 C, G◎片 名 Up
  % o5 w+ ]2 d4 l4 j: F9 p◎年 代 2009
  - O/ T( s) C) y; ]7 @( `◎产 地 美国
  " _1 E5 B8 h2 e- m7 w◎类 别 剧情/喜剧/动画/冒险
  8 F; n; I. J5 `- P1 @) G◎语 言 英语
  5 a8 D% R! }) B# _3 P◎上映日期 2009-08-04(中国大陆)/2009-05-13(戛纳电影节)/2009-05-29(美国), ~9 e0 u2 A4 [6 ?6 x  ~5 y# F' B. B
  ◎IMDb评分 8.2/10 from 883,533 users$ M, C6 c1 g+ G3 z( E5 T
  ◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt1049413/- A: I% T& Y8 `
  ◎豆瓣评分 9.0/10 from 899,090 users
  8 k- Y# n7 N( g7 \$ ?◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2129039/
  ! |0 y: z$ D  d% q: z# W◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
  & U1 ?1 p1 G- s% Y& e/ u" g/ m9 K◎视频尺寸 3840 x 2160
  1 d8 g" |2 t$ Q5 k2 G( P5 k" U◎文件大小 1DVD 41.49 GiB1 \4 q; ^1 a" j. }& W. ]9 t* ^
  ◎片 长 1 h 36 min
  : K! |9 a& p- w9 |# ?1 z◎导 演 彼特·道格特 Pete Docter
  7 U$ X& X  x( L  I: p     鲍勃·彼德森 Bob Peterson) L" x) u) b+ E
  ◎编 剧 彼特·道格特 Pete Docter
  5 E) q; a% w9 j7 }     鲍勃·彼德森 Bob Peterson
  3 @+ ]: K! x. |' r7 u. D5 |& ~     汤姆·麦卡锡 Tom McCarthy' \; W( s6 I  u: @. ^9 B; Q3 Q& v
  ◎主 演 爱德华·阿斯纳 Edward Asner
  $ N. q0 K# g9 p$ |5 E' x     克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer
  8 j; H' u% g2 h) `+ y     乔丹·长井 Jordan Nagai( w! r: Y& P$ Q4 `0 S6 g0 m# F7 H( Q
       鲍勃·彼德森 Bob Peterson
  ! p8 R& F8 A8 ~, ?     戴尔里·林多 Delroy Lindo. J  @1 }1 S' ^3 y! ?. l, t
       杰罗姆·兰福特 Jerome Ranft
  3 a9 R2 Z0 q3 m3 H3 h     约翰·拉岑贝格 John Ratzenberger! R( z8 q8 [" }$ a7 R9 y
       大卫·卡耶 David Kaye  c! _: s1 k! g/ h0 _; R
       艾丽·道克特 Elie Docter
    |9 [1 Q, L* i6 O     杰里米·利里 Jeremy Leary
  # z# l' A: X/ y0 c     米凯·麦高万 Mickie McGowan
  ' @  ~7 Z- T* I5 K9 `- e     丹尼·曼恩 Danny Mann3 ~5 A( u0 ?9 ~# y( v2 N' \9 y
       唐纳德·富利洛夫 Donald Fullilove) B! ~5 g. q: A" [
       杰斯·哈梅尔 Jess Harnell! o- ~8 ?& Q  }& p5 q' k0 _# K4 L
       乔什·库雷 Josh Cooley
  $ v& ^6 F0 O' K) B& _+ T. x     彼特·道格特 Pete Docter
  : r3 m! Y# L) F4 s5 ]! D! J, ]' z* ^. |# N- ~( B
  ◎简 介   
  " L- N6 _5 n. c. i$ x
  4 {- n2 `( w3 L" a. s 小男孩卡尔(Carl Fredricksen)怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽(Ellie),而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷,相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。
  5 n4 G; k& K! m7 n/ A4 B7 i& `) }; [$ v4 L8 m% k3 u+ g7 F' `( Z
   他们有一个梦想,那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险,但直到艾丽去世,这个梦想也未能实现。终于有一天,曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空,他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是,门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗(Russell),小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。; `: x+ i* m0 h/ q

  , L1 C0 J8 N% R6 c% E 一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”,在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时,他们遇到了不会飞的大鸟凯文(Kevin)和一只会说话的狗狗逗逗(Dug),让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹(Charles Muntz),而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时,老人离自己的梦想之地只有一步之遥……
  # X" q+ W) K( h' c7 i, J$ \# S; M1 }- d/ I; @4 ^* i0 @
   本片荣获第82届奥斯卡最佳动画长片、最佳配乐2项大奖。
  5 E% k3 _7 u0 F
  . t! H7 P9 i# j8 D$ ` 78-year-old balloon salesman Carl Fredricksen finally fulfills his lifelong dream of a great adventure when he ties thousands of balloons to his house and flies away to the wilds of South America. But he discovers all too late that his biggest nightmare has stowed away on the trip: an overly optimistic 8-year-old Wilderness Explorer named Russell. Their journey to a lost world, where they encounter some strange, exotic and surprising characters, is filled with hilarity, emotion and wildly imaginative adventure.
  & P) d8 U# N$ e/ B5 S/ l7 Z' i% I" r0 N! X! ?
  ◎获奖情况  
  5 A. ]1 }3 c) z* u: ]) V8 D" c* ]2 @7 [" B* ~2 W" a
   第82届奥斯卡金像奖(2010)5 m  P0 D  A2 ]; y- s$ |9 F
   最佳影片(提名) 乔纳斯·里维拉
    F9 q" \1 u5 V/ J 最佳原创剧本(提名) 汤姆·麦卡锡 / 彼特·道格特
  / ?5 r9 O6 B! |2 b, i! C 最佳动画长片 彼特·道格特
  $ `- D# z. F0 y5 P% d: r8 w8 I 最佳音效剪辑(提名) 迈克尔·席维斯 / Tom Myers# M; a0 @6 l/ W0 f
   最佳原创配乐 迈克·吉亚奇诺3 V/ R3 c; k) B2 z

  ) B7 L/ I$ V. [: g" C6 C; F 第66届威尼斯电影节(2009)
  5 [1 G7 P2 }9 L# u1 ^& r! l3 q$ K 未来电影数字奖-特别提及 彼特·道格特
  + s( c2 i: Q8 V1 }+ A' Z6 B0 ~9 O
  . ?7 z/ c# t  t6 P9 g 第67届金球奖(2010)
  - N' {" E6 W% I0 A0 K! { 电影类 最佳动画长片# c4 ~4 f' d3 P) j% ]; G2 |
   电影类 最佳原创配乐 迈克·吉亚奇诺
  5 `( m# B' j- g: S% b+ D
  ! c9 K% L8 Z- ?/ c* T# r$ w 第37届动画安妮奖(2010)
  ; l) k1 Y" ^" G1 z/ |3 Z8 O 最佳动画长片" |/ L0 W' W3 y' M( Y; z
   最佳导演 彼特·道格特, d) J2 r% j" Y) \. `$ {
   最佳编剧(提名) 汤姆·麦卡锡 / 彼特·道格特 / 鲍勃·彼德森
  2 q; ~5 r9 w+ w7 r' m. f 最佳配乐(提名) 迈克·吉亚奇诺
  ( b; D; b& L3 g# t6 ? 最佳分镜(提名) 罗纳尔多·德尔·卡门 / 彼得·孙$ Q( m$ ~5 I/ ^' A- g4 u
   最佳动画角色(提名)7 n+ L/ s6 }% p& p8 D5 q1 Q/ {
   最佳角色设计(提名) Daniel Lopez Munoz / Daniel Lopez Munoz
  6 Z+ \2 R$ ]3 @( {$ `% g4 u/ b 最佳动画效果(提名) Eric Froemling
  % {0 l+ J3 n! \6 h9 M4 F# w  v8 S9 }! c( r7 M7 y' F& W2 f: t5 N
   第75届纽约影评人协会奖(2009)# A/ X0 Y; K" x! p) S
   最佳动画片(提名)
  / a% P% H  z: A1 G, I7 f. |2 D$ y5 w5 r" L
   第10届美国电影学会奖(2009)5 q/ L1 [) Y1 d" ]5 R( }! Z
   年度佳片, P# `/ {: I7 T* m8 Y9 |2 H' I! E3 B2 k
  5 {/ s, i$ ]) {+ T5 |* k
   第8届华盛顿影评人协会奖(2009)
  ! h0 W+ _% N* }1 Q' Q 最佳影片(提名)
  5 s& u5 N4 o4 z8 K# M! t/ M) J 最佳原创剧本(提名) 彼特·道格特 / 鲍勃·彼德森, k+ _7 V( H! ]" U9 D: R
   最佳动画片
  " Z  R: A- }/ h' a! o8 ^+ V: o$ n" i/ H% M  K
   第14届圣地亚哥影评人协会奖(2009)" V! l  u/ q9 A  V( z
   最佳动画片
  + ^: b" C( ^- r9 z" f$ P* d 最佳配乐(提名) 迈克·吉亚奇诺+ a% t6 n: f& g6 J
  2 }" P  o0 ~% o* b; o$ F, i) l$ k
   第22届芝加哥影评人协会奖(2009)
    c  z+ ?4 [7 x8 {4 h 最佳原创剧本(提名) 鲍勃·彼德森
  : a) [+ E/ r" W& B2 V+ s 最佳动画片
  ; B' c' ^0 W0 w0 |+ [& C6 g 最佳原创配乐 迈克·吉亚奇诺8 p! H7 |% ]7 o- h

  ; x& F3 |' ?) M1 O0 W 第43届堪萨斯影评人协会奖(2010)6 ~( B2 h0 y* G0 t! W2 r7 r
   最佳动画片) c  e4 Y6 }/ n5 P) r
  0 y: J. Y1 S" Y6 p1 Q8 \
   第9届凤凰城影评人协会奖(2009)7 {' H( O9 W6 U  ]
   最佳原创剧本 彼特·道格特 / 鲍勃·彼德森
  ; X/ p2 o1 Z" o8 }+ | 最佳原创配乐 迈克·吉亚奇诺
  0 e5 |/ @. w: ~. D! a* c* L 最佳动画片, c6 [& F  L" ]9 b+ b; R1 N- c
  & }# P4 P1 l' G  w
   第18届东南影评人协会奖(2009)
  " O6 ~, \0 C; q; N. g( W# i+ l 最佳影片(提名)0 `! o2 z; G# o: M. G
   最佳动画片
  9 R7 n: w- c$ Q5 W% U+ D# g! a) ?% m
   第11届美国青少年选择奖(2009)1 r2 y; I4 d: f/ M- g
   最佳暑期喜剧片4 h2 M% t. R* p" p

  " }8 ]" E' R6 f6 W1 s
  Video
  . Z: N' q" C  ?ID                                       : 1
  ; m" L8 Q: s4 ^! ]# _5 ?Format                                   : HEVC* g/ S6 [4 R" B* K# d. ]+ ~
  Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
  ; [' w. w( `+ R) ?Format profile                           : Main [email protected]@High
  ) c6 I6 d8 z3 {6 ^. VHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
  7 _+ Q* d2 F" Z/ [Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
  9 `2 j2 c( H- E/ YDuration                                 : 1 h 36 min  ~! ?# |8 [6 @8 K! Q
  Bit rate                                 : 48.3 Mb/s
  " C* S1 N' ]' y* i: lWidth                                    : 3 840 pixels& N( A6 @0 @: i' f
  Height                                   : 2 160 pixels1 k+ h, F' B$ V5 b
  Display aspect ratio                     : 16:94 k* R' n% J0 k, D
  Frame rate mode                          : Constant
  / N* k, V3 w; \) Z2 e8 T5 j: RFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS: E$ p# H( |3 @
  Color space                              : YUV
  . t) l  A1 O, ?  I9 g+ qChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
  8 D8 P2 Z) p( g% u& ~  FBit depth                                : 10 bits
  * K% d* S+ E  G* @% R$ z: aBits/(Pixel*Frame)                       : 0.2439 Q5 w% D; `/ M! G  r5 d
  Stream size                              : 32.4 GiB (78%)
  . @: E0 r- Z2 }0 f3 [9 GTitle                                    : Up.2009.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  . z/ G7 s. u; G% K1 Y: gWriting library                          : ATEME Titan File 3.9.0 (4.9.0.0)        0 v1 z1 G# Z! N. A7 n0 _
  Language                                 : English! d. r+ v- I' Y+ _, ^* s6 Y
  Default                                  : No1 C6 A! ~1 z# _7 B/ p: E4 O
  Forced                                   : No
  + ^, ]# ~5 b: H: R( @  |Color range                              : Limited) [% w2 B5 ?3 f  [- g$ L
  Color primaries                          : BT.2020. j. o/ E: h( Y- |5 a6 _/ b% R( A/ _
  Transfer characteristics                 : PQ8 u7 x$ z8 o9 N
  Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
  1 J! N, B; V5 S) W% zMastering display color primaries        : Display P3; ]& v- w" S9 ?1 ]& {! J
  Mastering display luminance              : min: 0.0000 cd/m2, max: 1000 cd/m2
  , R9 E0 T  f* h. s: ]
  " {' k' e  j( s8 j; zAudio #1
  5 O3 Z+ n8 G1 ]8 tID                                       : 2$ }! ~! Y0 M7 Z% N
  Format                                   : MLP FBA 16-ch' [! @: S2 t  \* y0 _
  Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation/ o8 P! |2 s3 _% s7 H- D
  Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos1 r  L1 x3 }3 K1 D7 n3 z
  Codec ID                                 : A_TRUEHD
  5 C5 U3 ?5 {8 H$ Y# |: Y6 PDuration                                 : 1 h 36 min
  + ~; s1 Q8 u2 G0 u2 y, QBit rate mode                            : Variable
  / R+ m6 l8 a5 I3 |- A- @Bit rate                                 : 6 844 kb/s
  $ L- f& ~. ^+ }- P8 h! d) L/ tMaximum bit rate                         : 8 307 kb/s. u, f0 \% g! u& k. N
  Channel(s)                               : 8 channels
  7 e, Y- I, @/ _$ OChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
  ; M. C* r. W* w' uSampling rate                            : 48.0 kHz
  ! |2 W& @" l/ J- {! ?Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)6 h; H" t- w- M' ]  c4 z* M( \
  Compression mode                         : Lossless  D1 r$ B: H) M) ^( {
  Stream size                              : 4.60 GiB (11%)
  - X. C2 E9 l0 @5 i8 pTitle                                    : Up.2009.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  5 t8 E& s" ?2 \) X% R3 Y4 P8 ~Language                                 : English/ L" Q# i' }. Z# f1 C  L  M7 D
  Default                                  : Yes
  7 V! z, Q' h. _* |* N0 X$ UForced                                   : No: o! J5 B' J- j/ a# |3 u* s/ \, l
  Number of dynamic objects                : 13
  " V0 @" H: E; e2 OBed channel count                        : 1 channel
  ) C$ O& i, {& c$ O: QBed channel configuration                : LFE
  * N+ }) }# d) \! `
  9 M: g1 y* ?* e# K* X+ c4 EAudio #2  K% l" z4 D7 S5 z5 D
  ID                                       : 3
  * H: W5 O$ {* G+ U8 BFormat                                   : AC-3
  # t; Y) A8 @: J9 YFormat/Info                              : Audio Coding 3* b# z& v  B+ ~/ V; x* `8 X; d
  Commercial name                          : Dolby Digital
  % ^' T8 a# y9 h( J& \+ A" K+ |Codec ID                                 : A_AC3
  3 F2 o. v  p# @* C& I9 ?# H9 JDuration                                 : 1 h 36 min4 g2 E  h, d* Q& T6 p$ W  s6 I" B' s9 t
  Bit rate mode                            : Constant
  # z) v; _  i1 B; r! @; u- \Bit rate                                 : 640 kb/s$ l: Y9 y& L/ m8 K$ m. {; `8 i9 h
  Channel(s)                               : 6 channels
  7 _% ~: ]6 T: S+ R. {+ s& CChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs1 i  O$ N( F5 l0 l! I; L
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  3 L2 f9 a6 s( o( g  S' t1 qFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  # _6 h: @$ p+ mBit depth                                : 16 bits
  - D5 u* F" x0 j4 e" T/ kCompression mode                         : Lossy
  3 \! D3 I  O) S2 V; P( i" cStream size                              : 440 MiB (1%)0 _3 V9 [  G4 v- n
  Title                                    : Up.2009.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT9 L0 ~3 U: L8 O) \( q
  Language                                 : English
  . Y3 k' `4 S( L4 {Service kind                             : Complete Main
  ( B4 d& I6 x" c1 ?Default                                  : No, B! B7 M' N8 c  z' G: e
  Forced                                   : No
  4 T  u4 H$ ^  W9 E3 U9 F# f  h! d0 Y3 L+ ^" m  h" f. S
  Audio #3
  + g# _4 i0 l6 E* x; _  fID                                       : 49 i% s6 o9 `6 n* @! o
  Format                                   : DTS ES XLL
    _4 |# O1 B  @  V8 _* y0 h3 kFormat/Info                              : Digital Theater Systems
  1 j: ]" O  J) k; PCommercial name                          : DTS-HD Master Audio% |: K8 f, ^/ s0 `
  Codec ID                                 : A_DTS4 t8 D" G4 r" z8 p+ E5 a. r1 A
  Duration                                 : 1 h 36 min
  " Z; J, t7 L$ N* ]& aBit rate mode                            : Variable
  & k' ]# @% a1 s$ iBit rate                                 : 4 034 kb/s
    P6 {7 P, [$ e% `& x6 NChannel(s)                               : 6 channels
  0 q2 k2 L, V: z1 _Channel(s)_Original                      : 7 channels
    q6 j9 L* [  Z1 tChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE Cb. E6 N* a' X* Z8 I
  Sampling rate                            : 48.0 kHz5 @$ g4 J; f! G
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  4 u) [+ N9 s/ [, _$ x3 `4 b  [Bit depth                                : 24 bits3 i4 ]6 g6 T8 n8 [
  Compression mode                         : Lossless
  : ^& C) |) k; ^8 J& R( jDelay relative to video                  : 667 ms8 C1 B" w  \$ f3 H  K" O
  Stream size                              : 2.71 GiB (7%)6 A& @) b3 z4 f, ?
  Title                                    : Up.2009.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  ' _2 n& W' Q( N4 N- PLanguage                                 : English+ k4 r; V7 Z  e) y5 x
  Default                                  : No
  " o0 ~7 g# g1 H: ^6 DForced                                   : No) \. x5 g" f( m. O' e, ^( T

  & i1 N, R7 W* j9 g1 @  wAudio #4% G# b/ ^5 E! P" t7 {
  ID                                       : 5
  4 n% }. X( Y) g1 p3 O/ P/ JFormat                                   : AC-3* ]! N  e9 ^+ [7 y" V2 e% J: I' v3 h
  Format/Info                              : Audio Coding 3  X+ k/ ~+ m/ Q1 ]& v8 O
  Commercial name                          : Dolby Digital
  . I+ d% a  V! C6 g" r0 i% SCodec ID                                 : A_AC3' N2 R! z% q- s( M2 d3 R
  Duration                                 : 1 h 36 min
  + u$ M7 \0 G, Z) yBit rate mode                            : Constant
  # _: G$ q" ?* r% Y2 nBit rate                                 : 320 kb/s8 K. Y/ |0 k2 m9 t/ z
  Channel(s)                               : 2 channels) M3 S; `6 S  w/ U* B# t( f
  Channel layout                           : L R
  ! \& T1 i0 a5 A4 q% JSampling rate                            : 48.0 kHz" Q( y% g! e8 Z' M5 v# f$ P- t- w  v4 ]
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  ! l" O6 T( I- L1 F& Q" ]8 {Bit depth                                : 16 bits
  ! H3 p( G7 q$ d$ LCompression mode                         : Lossy4 V3 Z5 k/ }; u- O, q
  Stream size                              : 220 MiB (1%)
  & O% k1 T  P; X4 l% R% [- tTitle                                    : Up.2009.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT+ l- j+ ?6 u& V/ A" p7 |
  Language                                 : English
  , r. l* o# ]4 m" w8 L0 D" rService kind                             : Complete Main* f" @! a! w* ^7 X- w" U- \
  Default                                  : No
  * i7 k: u; ?4 F6 E( \Forced                                   : No
  ) b* Y1 @/ H8 l. Z3 D
  8 Y, s7 Y* h7 W+ z9 RAudio #5
  8 l; G) F- c8 S5 f* vID                                       : 6
  % l2 ~! q3 b/ E* `9 Y& \3 T* Z6 |Format                                   : AC-37 V( X( m2 J4 f& i" `& u
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  6 u4 t" `/ ?* p8 ECommercial name                          : Dolby Digital
  0 K8 g0 S3 I  j* W; K7 |( H  C, lCodec ID                                 : A_AC3
  6 z, V8 l; D, d4 f2 W- i; U2 c0 pDuration                                 : 1 h 36 min
  ' f2 t# ~6 a. g/ Q& nBit rate mode                            : Constant
  0 g$ Y* ^( i! V4 S! g2 Q9 ^Bit rate                                 : 320 kb/s
  3 r& ?1 S2 ^+ y) w' IChannel(s)                               : 2 channels* G% ?- j/ Y6 u6 O* {
  Channel layout                           : L R
  & ], J. o4 d1 O4 o! F5 gSampling rate                            : 48.0 kHz
  6 y* D# s' J2 z$ rFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% K  D9 M+ B* V$ j
  Bit depth                                : 16 bits- k3 U6 r: [2 C8 x1 E" s; `3 B
  Compression mode                         : Lossy
  : Z9 W$ m; W9 n% {( cStream size                              : 220 MiB (1%)
  8 [6 A& F: @" Z% K3 r2 g3 Q: KTitle                                    : Up.2009.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  & t( I: ~) V: D/ o) L& a2 [Language                                 : English
  ; [9 l( i( ~5 @1 f7 h6 _; f9 oService kind                             : Complete Main
  8 S6 |/ n0 r( [9 K# G& [Default                                  : No3 ?' b# R5 `  S: z; I
  Forced                                   : No' S, T% [+ S" I
  ) y# W0 E; t# U% \+ M- y
  Audio #6
  , i4 u3 O) k4 f  O1 GID                                       : 7
  " m4 H7 b+ C: n% |. ]Format                                   : AC-3
  4 B) |. q& R" i8 w8 WFormat/Info                              : Audio Coding 3/ G& Z5 n  |3 g/ s) U
  Commercial name                          : Dolby Digital$ f5 \4 A7 G7 D6 _- z# }% B' u  R! x
  Codec ID                                 : A_AC3
  5 V8 @: u8 T5 J! P  NDuration                                 : 1 h 36 min
  2 K* B6 I6 N- S: X. xBit rate mode                            : Constant
  ' C! s3 q' C% NBit rate                                 : 640 kb/s
  6 x* e1 M. u9 ^  ?9 jChannel(s)                               : 6 channels
  / _/ \; |- [9 s2 zChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  ' t" I/ ]1 a- {Sampling rate                            : 48.0 kHz. E/ v- O5 g" W4 X$ A+ N, K
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  9 @- D4 B6 A. rBit depth                                : 16 bits
  . W' C6 G2 B5 l$ h* i5 o% lCompression mode                         : Lossy
  . b3 J# ?" t2 G$ T. g' s; f# j" u1 V# qDelay relative to video                  : 667 ms  L1 f! \0 w) k, d7 K' s: e
  Stream size                              : 440 MiB (1%)
  8 R$ [6 x7 v4 |Title                                    : Up.2009.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  2 W; ]; ]- @! @$ sLanguage                                 : French; |# x8 S* ]9 j" g# p/ d
  Service kind                             : Complete Main6 t) |: z2 ~1 Y; Y: h
  Default                                  : No" S( O% V; A/ U- A9 `
  Forced                                   : No2 Q5 B8 g8 I0 ]0 j  j/ E+ _# }4 b4 e
  2 V& b4 U1 O2 D8 l
  Audio #70 N" j* b+ W. r/ G5 r: w1 e
  ID                                       : 81 V" s3 z$ Y. G4 w! h& I% A- g
  Format                                   : AC-3
  % m, t* g" g4 N; AFormat/Info                              : Audio Coding 3
  ; n* n1 V4 U0 l& S1 M/ c' ZCommercial name                          : Dolby Digital
  * d3 B8 ~5 R! Y* ]Codec ID                                 : A_AC30 G7 U/ m! ]3 `( i8 K
  Duration                                 : 1 h 36 min! z: h2 M. M4 S/ B+ \9 H
  Bit rate mode                            : Constant
  ' c4 y5 H5 N( S1 HBit rate                                 : 640 kb/s
  ; g% Q8 {5 ~5 f7 _$ ]: {Channel(s)                               : 6 channels5 i( S. R( u2 p+ U# ?5 [# c. N" R
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs$ }1 Q2 X' @: S1 @; Y  ]2 Z& v
  Sampling rate                            : 48.0 kHz2 e# G6 j: ]1 s/ C% O% I9 b: Z
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 N, Z  o5 ^- B# Z  p0 K- E. G
  Bit depth                                : 16 bits
  3 A9 u9 r# V' g" s- Q8 r- ^8 ?Compression mode                         : Lossy
  + J9 ^1 l2 n( g! }& L8 PDelay relative to video                  : 667 ms
  % H' M: n# y1 F# TStream size                              : 440 MiB (1%)
  # u4 n8 o8 d3 ?3 I0 FTitle                                    : Up.2009.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT% Q2 R6 e) ]/ B3 V
  Language                                 : Spanish$ f* z% X( U$ B
  Service kind                             : Complete Main
  " d. w& T7 x( j( wDefault                                  : No! @5 D2 Q( `  m1 s" b
  Forced                                   : No7 {3 F% Y6 z! i

  2 M  j4 H. J9 K" ?) F7 T4 Q0 mText #1
  + q- N# w, W% UID                                       : 9% m, y" `$ K' l9 U, v% {8 h
  Format                                   : UTF-8) V/ S' g+ ~% P. v( H: Z, v( e* v1 ?0 O
  Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  5 v) V$ N+ z7 jCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( Z1 g4 c" ]( U. f
  Duration                                 : 1 h 34 min- [9 c/ ~& T* m. k& D! D
  Bit rate                                 : 44 b/s4 U, ^1 e2 _0 ]/ ~5 `/ p( Y. c
  Count of elements                        : 9081 b9 L* U6 C- K9 b+ w  l
  Stream size                              : 31.2 KiB (0%)
  * Z- B% b1 W( qTitle                                    : English-SRT
  $ U  h9 o0 H# G0 A3 _* j+ A( RLanguage                                 : English+ e2 Q$ `& _5 L; f; a* H
  Default                                  : Yes) L6 W: r, h8 `8 j- g' X( j, Q
  Forced                                   : No  J: C, M! [9 r

  # G9 i1 D9 F8 l5 R6 g8 E5 K0 I/ FText #2/ @* k$ v2 g& M- D( p' z
  ID                                       : 10/ O' s7 n4 ^! E' T
  Format                                   : PGS
  7 k4 w, P, _! G( I# A0 s: ~( t) FMuxing mode                              : zlib
  - g4 s9 V8 |0 E  c* SCodec ID                                 : S_HDMV/PGS; T$ P6 @9 ]: k3 p# t
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ( B8 V' W" G8 M0 H5 _& DDuration                                 : 1 h 35 min; K; j: i* \: j
  Bit rate                                 : 33.7 kb/s
  # c9 C7 k3 @* P, aCount of elements                        : 2400& T, Q$ v* E9 V% p9 f
  Stream size                              : 23.1 MiB (0%)" m% b" B! }) X( E" k( A
  Title                                    : English-PGS
  ! p% O* a. f4 K" J2 ~; gLanguage                                 : English, T# W8 W* W- u9 U% x. C; u
  Default                                  : No0 D1 x0 A! \$ N+ {6 a8 U
  Forced                                   : No
  8 B# j' d0 l' T. d+ R7 `) P; a: t  r# o
  Text #3
  & r$ w* {  O  a0 gID                                       : 11
  ) c/ ?) y0 i8 z7 H2 V7 d4 SFormat                                   : PGS; \- B0 x( i+ t7 z
  Muxing mode                              : zlib
  % i. a! V" @) f5 r+ w) QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  & R9 _/ O0 u/ G  iCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  - G2 r" l' [. k' B% z- g! j/ r( `Duration                                 : 1 h 35 min! c, M6 s) t. Y. Z- c6 ]" u
  Bit rate                                 : 25.8 kb/s  b2 {- ~. n, ~1 F6 I
  Count of elements                        : 1714
  ( f& o- o! B4 |: N8 oStream size                              : 17.7 MiB (0%), K5 }* {+ \5 j- C
  Title                                    : French-PGS
  + \  |( Y8 ^; r. X( B7 u# D6 R: [Language                                 : French
  - u0 b, S% x7 lDefault                                  : No
  5 I5 s. _5 {: `/ NForced                                   : No
  ( C5 x. t2 g8 T8 b# J& l7 j+ t, k7 R
  Text #4' ^: h3 G. I  j# U4 e" h
  ID                                       : 12
  : j4 R4 \& @8 ]  V0 CFormat                                   : PGS1 W( J" G3 Q3 m* `
  Muxing mode                              : zlib. {  P# H0 C9 ]  n% {# l
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& q) D& e8 f. A1 i
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ) r% \& I1 }: I. e, RDuration                                 : 1 h 35 min# Y* M3 j( Y1 m
  Bit rate                                 : 25.6 kb/s
  * J# T1 F) j# e; u  LCount of elements                        : 1716
  0 Q" v7 r( a3 u& V" ^" E  G; ^" m8 L4 YStream size                              : 17.5 MiB (0%)
  7 }9 w1 X8 G; M: H: |$ i& @1 A7 @4 ETitle                                    : Spanish-PGS
  / M, v, }$ |4 V2 `5 iLanguage                                 : Spanish
  / T" Y5 b$ R$ LDefault                                  : No
  & [% U3 J9 Z0 ~; {: yForced                                   : No6 ]) R. O1 T+ Y% a' F7 i
  % Y  d. j5 v2 _/ Q" a# R6 C8 }6 z0 N
  Menu
  2 ~- N* C5 @) c* i. s00:00:00.000                             : en:Chapter 01
  - p; e. E& p6 L/ g+ H/ |1 M00:02:39.868                             : en:Chapter 02
  # B2 h' F0 {) o7 u" g6 k* ]! n00:07:14.475                             : en:Chapter 03
  ' Z. \9 m" _3 O5 B2 j00:11:38.155                             : en:Chapter 04
  * w7 W! n* }- l( K00:13:34.146                             : en:Chapter 05, Q8 N- r4 }  w; X4 \6 F9 _
  00:15:22.421                             : en:Chapter 06
  ; }, g  }3 K! O00:17:36.221                             : en:Chapter 07! G) J8 t8 G, I$ l2 \
  00:20:25.807                             : en:Chapter 08" T$ B+ K+ K: o* G' U. ]- _0 w  r9 C
  00:24:31.678                             : en:Chapter 09
  + a0 x' S* x3 Z; e/ v00:26:24.457                             : en:Chapter 10
  ' a9 T% [# S. }5 X+ I00:28:03.223                             : en:Chapter 11
  2 N2 H3 i8 @$ r0 E& c( r00:29:40.820                             : en:Chapter 12- ?$ Q% R0 f, R; g6 R
  00:33:20.832                             : en:Chapter 13! A1 s4 h, w5 x1 Y, d- u, k' u
  00:34:20.975                             : en:Chapter 14
  $ G$ Y- ^% @+ h; K5 y$ s00:35:15.154                             : en:Chapter 15& o/ i- ?3 E2 S+ S# k3 e9 ?
  00:39:50.179                             : en:Chapter 16) Y: G: A8 Y% i6 {# ^
  00:42:35.511                             : en:Chapter 17" G  n; |+ D4 ]# z# O/ f1 c
  00:44:41.845                             : en:Chapter 189 A) A# T/ y! l1 }- C3 [
  00:46:17.900                             : en:Chapter 19
  1 p& l) V. r( O- q00:49:19.790                             : en:Chapter 20
  ! e, {# M4 Y6 C" m0 L& c00:52:21.596                             : en:Chapter 213 g+ [) s9 T/ t6 j" O( d" v
  00:55:24.654                             : en:Chapter 22
  7 ]2 c% Q* I' H01:00:34.213                             : en:Chapter 23
  7 |- O" A8 }8 U3 d% |# c4 q01:04:19.856                             : en:Chapter 24% G# a, o: D# s, `$ U) {+ l
  01:06:14.929                             : en:Chapter 25
  6 k* ^9 X, {2 [/ N, x01:08:58.676                             : en:Chapter 26
  8 \7 Z" _3 A) Q6 F( s0 b01:10:21.008                             : en:Chapter 27
  , c- a  A# l/ O, {: ~01:13:35.994                             : en:Chapter 287 s+ f1 u1 {* M( v
  01:15:24.937                             : en:Chapter 29; x% Q) I" `0 Z* o, I+ @! B  W' w
  01:17:53.085                             : en:Chapter 30/ i/ d+ X; q1 z0 w8 t
  01:19:46.531                             : en:Chapter 310 t5 B/ d- J, N8 L" b
  01:21:54.534                             : en:Chapter 32& f( E7 ?5 q* w4 g7 a  z% i
  01:23:23.623                             : en:Chapter 33; r. x3 N% `  ]0 ^* G; _7 E" G
  01:26:03.324                             : en:Chapter 34
  $ K) n& B( E# u( ~7 q! p4 i1 a0 C01:29:03.004                             : en:Chapter 35
  / R. T. P) y3 A, N3 i" t  T
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
  论坛网友
  论坛网友  发表于 2020-3-12 23:29:14
  感谢楼主分享

  该用户从未签到

  0

  主题

  335

  帖子

  1300

  积分

  Sponsor

  金币
  0 枚
  体力
  655 点
  QQ
  neilwang1982 发表于 前天 17:27 | 显示全部楼层
  感人的动画

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-3-28 16:13

  快速回复 返回顶部 返回列表