BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 94|回复: 6
收起左侧

[蓝光原盘] 新蜘蛛侠2:英雄远征 [REMUX原盘] Spider-Man Far from Home 2019 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 30.60GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  奋斗
  5 天前
 • 签到天数: 187 天

  [LV.7]以坛为家

  7421

  主题

  7607

  帖子

  5万

  积分

  Forum Moderator

  金币
  9300 枚
  体力
  8669 点

  卓越贡献勋章

  24小时 发表于 2020-3-4 20:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  01.jpg
  * O; ^( ?; U) h( L" ~4 r: k9 W+ i( R1 P- O, e1 [* |8 p# T/ Y
  ◎译 名 蜘蛛侠:英雄远征/蜘蛛侠:决战千里(港)/蜘蛛人:离家日(台)/蜘蛛侠:归来2/蜘蛛侠:英雄归来2/蜘蛛侠2:英雄离乡/蜘蛛侠2:远离家乡/蜘蛛侠:远离故乡/新蜘蛛侠2/蜘蛛侠2:离家出走(豆友译名)
  & N6 |! R- M5 I" z◎片 名 Spider-Man: Far from Home
  - M4 Y+ Z" `+ f! ~4 {◎年 代 2019
  0 e7 I9 J, {/ Z; C' z◎产 地 美国, W1 A. a  ~& M8 |
  ◎类 别 动作/科幻/冒险
  % s  y' B  v8 m! m◎语 言 英语$ P4 m% m) L( J; M) I1 g, m
  ◎上映日期 2019-06-28(中国大陆)/2019-07-02(美国)
  2 y; K+ X# B, B7 x4 k/ \7 S% p◎IMDb评分 7.5/10 from  266,993 users: G! X5 u0 `6 ~6 h" T" {" d
  ◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt6320628/. b2 G' t" G: C% O
  ◎豆瓣评分 7.8/10 from 455,725 users
  3 Q1 N8 ~! c/ |: |) W2 L◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26931786/2 _# d  o- j  k& K
  ◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD8 d: }9 ~0 J9 W8 y, V  W
  ◎视频尺寸 1920 x 1080  
  8 z  n. d8 i+ ?. q# N1 [◎文件大小 1DVD 30.67 GiB  |0 v& V& u* P% @3 a$ S# g
  ◎片 长 2 h 9 min
  5 f  q, u) E- Q: V$ u◎导 演 乔·沃茨 Jon Watts4 X  [9 L# ]# q- O3 o
  ◎编 剧 克里斯·麦克纳 Chris McKenna
  6 y# U1 `8 r" B& r6 q     埃里克·萨默斯 Erik Sommers- m9 t, `0 |# R) t7 ?, |0 {
       史蒂夫·迪特寇 Steve Ditko
  : E! x8 ^" v& V, c) {6 ?     斯坦·李 Stan Lee
  / K% n  e2 K2 ^" J: z! X# ^) }◎主 演 汤姆·赫兰德 Tom Holland
  $ o( |; I9 x/ y0 S% x, s     赞达亚 Zendaya+ {) I; o3 J' ^! f  ~
       杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal' s4 A. k) M) Z7 j- M7 M; I
       寇碧·史莫德斯 Cobie Smulders
  ' o1 J; s2 E' v, b8 P     塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson
  " o; K! y% s- w6 }$ n. v     乔恩·费儒 Jon Favreau
  % O7 h+ r' k4 d2 i3 O9 U     玛丽莎·托梅 Marisa Tomei
  5 D6 b4 V5 f9 |4 h     雅各布·巴特朗 Jacob Batalon1 _9 F. j1 ]  P# `! V
       安格瑞·赖斯 Angourie Rice7 E8 k, u2 m: w% v, G
       马丁·斯塔尔 Martin Starr
  / A+ T. D* t# j     瑞米·海依 Remy Hii+ ^; N2 Z" w; C" ]) p( \, _# M
       纽曼·阿卡 Numan Acar# Z7 f' n$ b: D6 t* i6 r
       托尼·雷沃罗利 Tony Revolori
  & A4 b' Y) d0 U" H     J·B·斯穆夫 J.B. Smoove
  ) [" V( ?% @4 i; B; p& T, l     赫米基·马德拉 Hemky Madera7 k( W! N' H% y& T7 ?6 [- g
       戴维娜·西塔拉姆 Davina Sitaram  H" u6 R" B/ y1 U6 r5 o( a
       约瑟夫·朗 Joseph Long  _6 V# |# x" l4 T# k3 {' r+ ^
       露丝·霍洛克斯 Ruth Horrocks
  ' v" W, v" G) w* N) c$ ]     哈廷·帕特尔 Hiten Patel: s' a% _/ h0 e5 E) {8 W& ~8 k5 j
       杰罗恩·凡·康宁斯伯格 Jeroen van Koningsbrugge% N& B% M! C3 u; B
       列尼斯·德洛桑托斯 Leonys Delossantos
  7 q8 g7 G& Q% [     查利·蕾娅·埃斯奎尔 Charlie Rhea Esquér; [* d* h2 h) ?6 j
       费斯·洛根 Faith Logan
  3 D. q! S8 E( |6 F     J·K·西蒙斯 J.K. Simmons/ U. p, X! V5 {# B* n# f9 P
       小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr.
  # V. H3 H: `9 m0 C; j
  0 P6 j, [  I. ]! S0 x◎简 介   ! K" f% ]5 |; i! `/ k: X! k
  ! p3 Z( Y* ?2 D2 d% f
   Following the events of Avengers: Endgame (2019), Spider-Man must step up to take on new threats in a world that has changed forever. $ |9 t# H* F" [) G

  7 V# P% Z: S# l2 v/ K 在与灭霸史诗般的战争结束后,地球似乎暂时回归和平。皮特(汤姆·赫兰德 Tom Holland 饰)回到了校园生活之中,他和好友相谈甚欢,并且有了心仪的女孩,然而内心最深处依然放不下对钢铁侠的追悼缅怀。去往欧洲游学的路上,皮特试图找机会和个性女孩米歇尔(赞达亚 Zendaya 饰)表白,谁知接连出现的元素怪兽打乱了他的表白计划。在这一过程中,与神盾局合作的神秘客(杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰)挺身而出,击退怪兽。自感不堪大任的皮特谢绝了尼克·弗瑞(塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰),情愿将钢铁侠继承者的重任交到神秘客手中。  U+ E2 `6 g! Y% b

  ! ^8 I4 c0 Q$ g5 }8 ]* A/ T 令他意想不到的是,更可怕的危机接二连三袭来……
  1 O  B4 p) d% {# z2 _6 N4 Y% V4 M! ~9 E' m2 e) `3 @
   After the events of Avengers: Endgame, Peter Parker and his friends go on summer vacation to Europe and there Peter finds himself trying to save his friends against a villain known as Mysterio.
  : I9 s3 j+ x5 H5 t; O/ N
  , x) P; H1 X6 N◎获奖情况  * M% y: d8 z! b$ T. ~

  3 \1 v3 f: E0 w* Y7 T6 X 第5届豆瓣电影年度榜单(2018): u+ o0 K* |2 p: h9 Z, G( |/ ?
   最值得期待的外语电影(提名)+ Q/ `" ^4 f. B; X0 o4 o
  Video
  ) m7 T4 a! N0 o4 H' Y9 B0 C, EID                                       : 1, d" @' P( `# t1 S" o
  Format                                   : AVC
  0 I) ~/ A$ Z, k4 N) x8 b4 s; B  cFormat/Info                              : Advanced Video Codec
  $ Z/ @& d' o# }  f% D, x- K1 k) ?. HFormat profile                           : [email protected]
  1 C  f, U; k+ ~- G8 J$ vFormat settings                          : CABAC / 2 Ref Frames
  5 C, L8 K9 |  L: i  a/ \0 |Format settings, CABAC                   : Yes
  - Z4 k2 X) L4 j" f& f/ \# qFormat settings, Reference frames        : 2 frames' w9 Z. d$ {0 \. |# a% i
  Format settings, GOP                     : M=1, N=10
  / S2 [& h3 D# s' ~Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  % g! d( z! t/ Z; y0 u2 x; R: IDuration                                 : 2 h 9 min6 h5 o$ E2 t" S; Y8 K9 b5 F
  Bit rate mode                            : Variable7 s  t. _5 f! T
  Bit rate                                 : 24.9 Mb/s5 Y7 u! _% E. }! E
  Width                                    : 1 920 pixels, O" W& R" B" B: [  I6 R; H. s# M
  Height                                   : 1 080 pixels
  + V0 `# L' d$ y, D2 c9 RDisplay aspect ratio                     : 16:98 A6 U( @3 J$ ~
  Frame rate mode                          : Constant' h  l1 G5 q" s% x6 d5 L3 u" e9 i
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS% d9 \& \) E, G6 v5 W
  Color space                              : YUV
  4 v5 a1 q0 V9 i; C! s- hChroma subsampling                       : 4:2:0
  5 O. H8 o5 R- DBit depth                                : 8 bits* m) k) A  g. f8 w8 n0 M/ \' V
  Scan type                                : Progressive: j* W  R! H3 R) M5 X# Q- t+ O
  Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.501' V+ G! f, \2 a; l
  Stream size                              : 22.5 GiB (73%)
  + F3 M+ o2 p. }+ G* T+ R) e- ~Title                                    : Spider-Man.Far.from.Home.2019.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  3 A5 S* \: K# `  E! y# A7 nLanguage                                 : English
  $ ^# a- I. M* v3 `2 V9 f! h$ nDefault                                  : No, l; Y* T1 n- a% E( \+ H
  Forced                                   : No- s5 C; Z! b6 F6 O) P

  . p2 C% M# b/ U! f# SAudio #1
  1 a' @. \! }% q2 lID                                       : 2
  & v! L0 K7 `" g0 G2 |Format                                   : MLP FBA 16-ch+ _) ^. l& u; b7 x* [/ g; \- w0 G" O
  Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
  ( {1 N  s" j3 u" \1 }/ h3 W7 `Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
  5 ~9 D# Y7 R6 q% v. Y3 fCodec ID                                 : A_TRUEHD3 D, ^9 k" O% R0 O: o
  Duration                                 : 2 h 9 min
  $ b+ J& }$ s* ~$ N7 a. mBit rate mode                            : Variable' C. V* d  K  p, A+ t% ?
  Bit rate                                 : 3 077 kb/s
  * \( z1 e4 t- DMaximum bit rate                         : 5 397 kb/s  k, s. }2 b* K: i, W9 u
  Channel(s)                               : 8 channels
  1 [: s/ e+ J/ X! DChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb, y' \& ^- A* q2 L3 H8 S$ Q( j
  Sampling rate                            : 48.0 kHz! t) \4 ^( _/ m9 }) x( x
  Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)& N: P6 n: G! K' `
  Compression mode                         : Lossless  V9 _+ Z& a% n/ u% L8 |3 [
  Stream size                              : 2.78 GiB (9%)3 \7 U* M1 f. X' y/ }* [
  Title                                    : Spider-Man.Far.from.Home.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT$ l8 U; V( x9 m# D
  Language                                 : English4 c6 k# m: f: n0 o" |6 p( y
  Default                                  : Yes
  4 k; A* H5 d  l4 k# SForced                                   : No
  1 f# w# l: }. G4 KNumber of dynamic objects                : 11
  0 h- L- h5 n9 x5 B; WBed channel count                        : 1 channel
  . k0 n3 o# E: I2 yBed channel configuration                : LFE9 x2 [- b9 J. `+ f, y
  " |& w2 l" ?& F8 |0 u2 }8 s9 o
  Audio #2
  7 O& ]% U3 p# o. G! w8 @2 WID                                       : 3
  / D* P$ e1 T9 K6 n" lFormat                                   : DTS XLL
  0 {% M" F& a1 C* n3 pFormat/Info                              : Digital Theater Systems+ O+ e& Q& X/ ?& d$ m3 x
  Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
  # b$ r3 X) [0 UCodec ID                                 : A_DTS
  % n( n4 |2 `1 W# u( P( z9 EDuration                                 : 2 h 9 min
  3 [# g- s: Z" z. `# @0 Q* WBit rate mode                            : Variable
  ) y, s( ?7 b7 Q* ^: qBit rate                                 : 2 594 kb/s/ ?. Z+ ?% l& H
  Channel(s)                               : 8 channels0 x. _" K1 w% J: G7 P" m; _
  Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  ) v7 K/ P- d) k4 vSampling rate                            : 48.0 kHz2 G! E- @8 _, n3 h  ?& R
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  - G& }% W; }$ ]: V. K" W% `6 T, s4 }0 P2 tBit depth                                : 16 bits
  2 Y8 c7 e9 ]* `: V, H+ XCompression mode                         : Lossless' ?1 L) i" B+ ^1 M& i
  Stream size                              : 2.34 GiB (8%)4 h0 ]2 J5 ~3 x: [5 p
  Title                                    : Spider-Man.Far.from.Home.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  2 f4 @! r, y) q0 W. L. D, [Language                                 : English
  - u5 R( k- r3 yDefault                                  : No1 ]1 A; }( ], U4 {% U( y2 j+ G9 M
  Forced                                   : No1 [* M5 B. E/ A2 s- ^( F
  % `# R( ^; b4 N9 q$ v
  Audio #3
  6 @0 J, |- R8 B6 ]. h% C5 ?ID                                       : 4
  $ I& b! [4 h7 y7 G8 T0 cFormat                                   : AC-3
  ' c: J# d- C! I0 J: gFormat/Info                              : Audio Coding 3$ b1 S9 G* D/ e% B  n/ w; [: t
  Commercial name                          : Dolby Digital
  9 a! e' h  T0 B+ G( B4 RCodec ID                                 : A_AC3
  ! ]1 Y3 r$ f; n. c3 Z6 a; RDuration                                 : 2 h 9 min, i9 ?0 y4 u! Y$ D5 n/ J6 G
  Bit rate mode                            : Constant) ~/ ]* o5 n: J& C9 p, f
  Bit rate                                 : 640 kb/s
  ; w4 i# Y" d- S; U0 iChannel(s)                               : 6 channels7 m$ ?, S' A- E+ M- N; a
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs1 I. K; K, i- [1 N1 a/ @3 D& }3 _" W
  Sampling rate                            : 48.0 kHz; k( D7 j: t% N+ W
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)! U% E; F7 p6 h2 |( C7 u% u
  Bit depth                                : 16 bits  x; M: |6 c( ^) x% w( l1 T
  Compression mode                         : Lossy+ H; d2 B. t5 ]0 ]# |  V
  Stream size                              : 592 MiB (2%)% Y' P# @* l6 z# F! N" C. h4 ~
  Title                                    : Spider-Man.Far.from.Home.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  % t  O) s& [/ Y5 R" {; }Language                                 : English
  ; Y3 K5 k' d$ ~4 X9 o5 ?& vService kind                             : Complete Main$ r3 L: d) e$ r  A3 N  `3 Z
  Default                                  : No
  . a9 Q  l1 u/ @0 O- C. `2 tForced                                   : No! s3 }; k: l- P7 t7 D% Z& Y

  5 l6 S9 T' F( D, w* `, g! HAudio #4, {4 `/ u+ H# ^/ `+ r7 l9 a
  ID                                       : 5
  8 O1 \, C: P* l# z, ^* O, t7 QFormat                                   : AC-3
  0 V, D" M) e( r% I$ l& _Format/Info                              : Audio Coding 3
  6 |* ]& ?' Y; D  @# j& ECommercial name                          : Dolby Digital
  ; Z$ ~+ r# C* ~4 \8 J5 F: GCodec ID                                 : A_AC3
  & N, l( K. a3 L' e& X, u7 G# P$ cDuration                                 : 2 h 9 min
  0 m2 t. _6 ?. V% T' b6 ^Bit rate mode                            : Constant
  - d  m( k; `/ a4 Y, M% ?Bit rate                                 : 640 kb/s$ ^  ~/ ?& m, c& ]' h
  Channel(s)                               : 6 channels
  + \% t/ ^, ^8 ]" V: AChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  " @- u5 u# K1 [4 n+ hSampling rate                            : 48.0 kHz
  9 ]. X' u7 X8 ?Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  * {& O) v! |. P7 j1 E$ S" IBit depth                                : 16 bits$ X+ V$ H" m6 D' I1 |3 D
  Compression mode                         : Lossy2 }; }# V' \3 Y8 k- i
  Stream size                              : 592 MiB (2%)
  " m2 A" I# o; G! R% }: F1 o8 Q: W' ATitle                                    : Spider-Man.Far.from.Home.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  : @+ B) s9 {0 hLanguage                                 : English) m8 r" ]9 ~8 W1 F2 X
  Service kind                             : Complete Main
  7 J% V5 s. ~1 C5 c' }1 z) {Default                                  : No
  $ Y7 O$ a6 p5 Y# \8 F, E" IForced                                   : No
  # d4 Y! P' @/ Y2 |, E9 W1 ?8 ?' N5 M( z: b4 l  I) D( ]: P; @
  Audio #5
  $ u. T1 q& ~: P' @+ OID                                       : 6
  1 D1 N, J6 D$ P3 uFormat                                   : AC-3
  , j8 P* ^5 w1 k& N3 J5 M! EFormat/Info                              : Audio Coding 3! {/ p6 N; n  }4 G( j/ q; g
  Commercial name                          : Dolby Digital. Y& c0 j& S3 B. w$ `
  Codec ID                                 : A_AC38 s: R/ s, U) A+ D* s+ E0 r9 p
  Duration                                 : 2 h 9 min) r. E% }6 U9 ^, s( `1 R$ \
  Bit rate mode                            : Constant
    U, ~* ~5 n. z3 c& _  nBit rate                                 : 640 kb/s
  " L3 e- C1 V: }9 G8 e; rChannel(s)                               : 6 channels
  ( D7 c* _( o+ P# F2 J* NChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs. d+ ]% H' Y& ~: l/ K
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  * [' D' i1 u; NFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 D1 j9 i7 [& C0 ]  m$ |
  Bit depth                                : 16 bits0 [8 E4 z$ W, d# G
  Compression mode                         : Lossy' t9 o1 b7 E: G! t# s0 c* d- U
  Stream size                              : 592 MiB (2%)0 E$ f4 ^9 \; n" X5 _, b
  Title                                    : Spider-Man.Far.from.Home.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  8 s' J9 g( c3 z5 E+ E" tLanguage                                 : French% k2 ~! n) ~0 G- z& k
  Service kind                             : Complete Main3 X( U" x6 p: Q5 ]1 `! m% \8 B4 Q' n
  Default                                  : No
  # p4 A, t& ]3 Q3 MForced                                   : No1 \' [+ S. N3 [$ z# C
  # S) D4 c2 T, a4 b+ Z1 r  H7 l
  Audio #6! q1 T8 {1 s, @$ m
  ID                                       : 78 K* s, ~! z' n& c. e2 t9 ~+ U
  Format                                   : AC-3
  : a( u# c# X* T0 A, z% h3 [/ RFormat/Info                              : Audio Coding 3! @: l, Z1 B6 H
  Commercial name                          : Dolby Digital
  % Q7 \3 P4 J1 H( V' E! g7 l4 t* X6 pCodec ID                                 : A_AC3/ g! c' }' \* I
  Duration                                 : 2 h 9 min
    b0 Q4 q$ r8 [Bit rate mode                            : Constant
  - k6 G& Q7 s- I* a3 E$ KBit rate                                 : 640 kb/s
  6 t+ e* c. i8 e# dChannel(s)                               : 6 channels
  / u5 X: p6 x0 _Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs( W) f. {3 `5 X7 {6 }
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  9 z) b  ~0 E9 R( l8 yFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  " _7 H/ {, m7 L' D% D6 PBit depth                                : 16 bits
  6 e2 `8 o5 O9 j% Z7 x* S- ]8 t( VCompression mode                         : Lossy
  % _) Y* V% P( X$ V" \Stream size                              : 592 MiB (2%)
  5 f; C! t* U& X4 C2 sTitle                                    : Spider-Man.Far.from.Home.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT% a+ v7 B: s8 A
  Language                                 : French$ ~2 C0 O+ L, v
  Service kind                             : Complete Main
  7 R2 H3 @; V- ~4 r  N, KDefault                                  : No
  $ j. c) w9 s( G/ Y2 l1 j& JForced                                   : No  T5 V5 ~! E0 l( i7 q! F
  2 k: I4 {& x# O" K
  Audio #7) S! n( c1 H2 F
  ID                                       : 8, z% i' R  n. _
  Format                                   : AC-3; v* A1 H$ G2 i0 W- P3 G
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  . n5 y9 H5 |, m* }Commercial name                          : Dolby Digital
  ! I( P7 v& [; }# aCodec ID                                 : A_AC3; T4 g! F) Q2 A! p4 A$ e
  Duration                                 : 2 h 9 min
    G/ x1 r+ _/ @Bit rate mode                            : Constant
  - H' i' ]- R  L' q  l2 [; V! mBit rate                                 : 640 kb/s
  ( c0 h; ]" S" `) x4 }+ I% tChannel(s)                               : 6 channels
  & m  J* d. [+ @) L  w, e. S; dChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs. X5 R1 m" E0 Y  t% \$ e$ s- c
  Sampling rate                            : 48.0 kHz+ C% m2 N, s) a5 ?9 \
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  3 w6 x2 A9 _, G$ h/ xBit depth                                : 16 bits& g% \: G% Z0 p2 h  t
  Compression mode                         : Lossy$ B9 l& S* _$ E
  Stream size                              : 592 MiB (2%)
  2 o" p$ I0 _9 A9 R' W8 Y: STitle                                    : Spider-Man.Far.from.Home.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  - O; \# q1 F( J3 E! N& X5 |2 CLanguage                                 : Spanish
  # E6 ?" j! t7 Y+ R' {: e' pService kind                             : Complete Main) D: Q* q% d. [: q  `/ P! M
  Default                                  : No
  ( q) t$ ~: H4 P/ w; LForced                                   : No, y/ \) \1 ^* F' ]5 m* Z) R, v

  5 Z1 r+ n( Z# d' j! y) i/ oText #1) ^' f: \1 C8 K( `# F" O
  ID                                       : 99 A) u# l# G) V) r2 R* j& ~
  Format                                   : UTF-85 K- `* L/ g/ g$ H6 w- o# w
  Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  1 n# o" z+ |, L0 r5 Y- h' cCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  D/ X- O+ J  T/ S6 [, \
  Duration                                 : 2 h 7 min
  4 o. V/ J# H3 ?0 \8 e7 v% LBit rate                                 : 65 b/s
  . u( n6 B- J( Z* @& g+ mCount of elements                        : 1725
  0 b3 g. N# _+ [$ @" z; O9 H' T: xStream size                              : 61.1 KiB (0%)
  & @; q  q! C% O+ Y- o+ H, uTitle                                    : English-SRT
  2 E/ o% Z2 w' z/ M' K+ V, cLanguage                                 : English
  5 e) Y) |; }% w, tDefault                                  : Yes% {7 ^0 |% U; `. M; E/ E
  Forced                                   : No
  1 [& c# |  g8 h* W( p) C/ l8 B; H0 v9 B$ `7 R0 y" _
  Text #2
  ; ]- d8 r$ W! {4 h0 Y2 TID                                       : 102 i, N& u8 V2 j3 c4 O
  Format                                   : PGS9 _& Z* H  Z* L7 }1 L0 O1 W
  Muxing mode                              : zlib
  6 P, p5 F- a4 s+ d2 w4 ~  cCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  0 }8 {. u: @7 O# dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; x9 {4 p/ K/ d" y0 h
  Duration                                 : 2 h 7 min- z- n1 F4 {4 V7 m  \* y4 e
  Bit rate                                 : 38.9 kb/s; B# T% ]# c$ r! f5 x0 {; U7 O
  Count of elements                        : 3450
  ) L/ G$ u5 ?4 i& YStream size                              : 35.5 MiB (0%)4 j; Z5 ^) f2 k* ]
  Title                                    : English-PGS% N! U) p/ V3 Y' E1 Q
  Language                                 : English* I( q8 o& @  i9 N6 U$ ?/ \
  Default                                  : No" Z7 t. ^. S$ M% f! W; a
  Forced                                   : No; E! {2 n- u& n- V
  ! Y3 Q/ S" v( z1 _) W" U; |
  Text #34 V. j5 b. w- ]# M7 G. D) \) k% B- m" r
  ID                                       : 117 f! Y+ k2 ]' p% I" t
  Format                                   : PGS) _' ?$ ?; b0 O& K  ^2 B+ w& P
  Muxing mode                              : zlib5 f$ J9 c. U- U+ N
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ J, w+ Z2 P/ T9 F& W/ f
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, h, ~5 c. u! o; y4 [4 z0 w4 Q
  Duration                                 : 2 h 8 min
  ) [/ G7 L4 b' ^Bit rate                                 : 42.1 kb/s
  - T+ d2 ?. N4 t3 Z+ B' J5 GCount of elements                        : 3858; a$ ]6 u2 T6 s4 F% Q, \# a; p5 `
  Stream size                              : 38.6 MiB (0%)6 r& b& [( I$ g1 K& s/ D
  Title                                    : English-SDH-PGS  V1 g. z& J% m* r" _3 l
  Language                                 : English2 W. F4 d) w, M7 s( I
  Default                                  : No
  & ]& L  O$ u$ ^2 cForced                                   : No9 Y! j; H& F. i/ T0 |7 Z
  # x" U' K) W* r( i( H
  Text #4
  8 B' F1 U  d, v9 h: ~) v: L/ ~ID                                       : 12! p# n# o" j; I: n! a" I
  Format                                   : PGS
  ' P6 g% m" Y+ E# p+ t: oMuxing mode                              : zlib: _( S' u% L5 `4 W, y! r4 R
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  7 `5 _! U- y; x: s4 qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  % k$ K& y0 l( [7 n9 h  QDuration                                 : 2 h 8 min" {* E* x6 B8 [
  Bit rate                                 : 31.6 kb/s8 g7 x( E/ J$ k) H( |5 L# M
  Count of elements                        : 3348
  8 {+ m: G- D/ j/ i1 YStream size                              : 29.1 MiB (0%)" Y( ?; D' `2 }
  Title                                    : French-PGS
  ) @! T% a0 T7 H/ ~; K% qLanguage                                 : French9 y1 H; Q$ ]4 `" ~8 M
  Default                                  : No, h% {1 T3 s& \- I
  Forced                                   : No
    P1 e0 e. r! L0 N; S1 H2 v
  ( m/ X; ]: {! Q3 R8 n* BText #5
  $ L" w5 b, ]) LID                                       : 13
  4 p6 v. h0 K  F0 O6 D3 WFormat                                   : PGS
  9 C6 l: p5 Q4 ~Muxing mode                              : zlib  Q4 e7 J3 _8 ^% f7 H7 J
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  4 H. c8 H4 k8 m1 k4 C8 hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ) q% f/ N, c1 k7 q8 RDuration                                 : 2 h 8 min9 V" m( \4 h6 @2 y9 ~' C3 x
  Bit rate                                 : 36.5 kb/s
  , R) c1 k$ X' v8 c' \Count of elements                        : 3438
  ' M- Q4 L/ d: y2 J$ t! w7 ]! n+ EStream size                              : 33.6 MiB (0%)6 j6 E. K5 k9 g$ m
  Title                                    : Spanish-PGS  X# W; ^4 Q, ]; _  \
  Language                                 : Spanish
  * ]) D  h# M+ }6 k3 v+ R, Z" bDefault                                  : No
  ! `/ H" o" ]0 U1 UForced                                   : No# Q: p8 n4 c' G; X7 x

  % Y6 A8 j, B4 w+ r  L" N( j/ cText #6
  2 {6 v' ~" Y+ N: t4 wID                                       : 14" F. S9 G6 q: J( W2 U: G9 `, `1 z
  Format                                   : PGS' {" c4 c5 t: M" o. E& F( ~8 B; i4 J
  Muxing mode                              : zlib5 _, p, n: b$ l& k* e; }
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ d" s, Z  Y# R4 ]
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, `: A7 j0 w* Y/ f
  Duration                                 : 2 h 8 min
  ; n( c! w3 U2 R# @Bit rate                                 : 261 b/s
  5 A" d: D7 f) l% ?Count of elements                        : 249 I3 T5 l' a1 F  c9 s
  Stream size                              : 246 KiB (0%)# c2 a  o5 ^" x1 b$ ^
  Title                                    : Spanish-FORCED-PGS+ F/ R: z3 L8 h8 B4 `$ C; v6 @
  Language                                 : Spanish# ]9 u! P: I* K& A- l$ |
  Default                                  : No  @' @- _$ X% o; F
  Forced                                   : No% Z4 Q# W1 y( R/ W( R* i, g& S2 X

  . P# P, R/ v& Y- EText #7. p) q6 {" `3 E9 |2 U  {
  ID                                       : 15. W$ L% C. n2 S8 G3 H3 P
  Format                                   : PGS5 A! G7 k! a" W3 T3 _
  Muxing mode                              : zlib# N0 K5 ~0 s! |' i8 T) Z7 {* I, Z
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( W0 H- l7 U# s1 h6 ^8 K" {
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 g0 i: k9 i0 {1 C" J  p
  Duration                                 : 2 h 8 min
  3 i3 u; _+ B/ a; [Bit rate                                 : 237 b/s
  . R+ _$ L0 k7 JCount of elements                        : 22- x/ Y& Q# a/ c+ s4 M/ o- c; U
  Stream size                              : 224 KiB (0%)
  + l& X+ s  h7 R; }Title                                    : French-PGS
    i- K  ~( D3 v2 RLanguage                                 : French
  + c6 D' [% Z4 _* r6 \/ V  Q3 u0 [+ ~Default                                  : No% [* `9 e/ @( ?9 k  G3 H$ f
  Forced                                   : No
  + q6 N& U, x' ~3 V% l9 j. w% B; D% e
  + a2 A- r7 m" dText #8
  $ b; E, N2 |; e9 a( L& xID                                       : 16$ _" d  T& d7 @
  Format                                   : PGS
  ; q) R8 }* \! \( O9 u7 i0 T, k2 RMuxing mode                              : zlib, h$ V) N- J3 q3 ~+ a) d% o
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, a2 B+ j9 {7 Y4 W( J' U
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& j, O% {. j+ h1 B+ v
  Duration                                 : 2 h 8 min
  8 ?& t, ~5 B, I7 R- J+ rBit rate                                 : 237 b/s
  5 s) Z8 v6 l& |Count of elements                        : 22
  1 s6 m1 v0 a0 ^0 K4 W' PStream size                              : 224 KiB (0%). |3 k  l' r6 X! w0 l
  Title                                    : French-FORCED-PGS
  6 Z. N/ ~: d5 V9 n# [8 iLanguage                                 : French
  5 O7 W" Q( u2 \. H& g' G0 V# WDefault                                  : No% z9 D; n+ [' e' q. F9 T2 p/ o
  Forced                                   : No3 ]$ ^/ v8 i7 Q0 O- K% L% |( \

  : m& N% n" W; KMenu
  # U6 L! ~$ b4 ?2 @00:00:00.000                             : en:Chapter 015 p0 i6 K- Q0 g
  00:09:35.032                             : en:Chapter 023 ]6 }# U$ t& |2 Z
  00:16:06.715                             : en:Chapter 03
  # I) k  p; E3 Y- L: y; W" L, ~00:25:18.475                             : en:Chapter 04
  # o1 Z; t; D+ [$ W00:35:26.499                             : en:Chapter 05
  / A5 |, L" P2 f$ c/ a1 p00:41:57.014                             : en:Chapter 06
  2 a8 \4 a9 N; v  m, h5 ^7 e, U00:49:49.653                             : en:Chapter 07# Y% X. l2 t7 @- F$ x7 d1 H9 S
  00:57:09.509                             : en:Chapter 08
  3 ?" w1 k# K+ C) w% ]8 r0 \! M( r01:04:50.636                             : en:Chapter 09
  4 A$ M5 n2 }( g01:15:57.219                             : en:Chapter 10
  8 L  ]1 u2 u" U% g8 e01:22:48.838                             : en:Chapter 11, B# R" c9 {, F3 Q7 g4 U& m( \( X
  01:29:25.193                             : en:Chapter 12
  8 y# h$ m; f6 P01:36:43.088                             : en:Chapter 13. y( x4 }( n+ j- W
  01:44:47.364                             : en:Chapter 14
  0 z7 {7 R3 s/ k01:52:17.063                             : en:Chapter 15' V1 b. C# [6 T
  01:57:45.433                             : en:Chapter 16

  % |& A& L( w0 L6 O  W9 R' F$ S
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

  该用户从未签到

  0

  主题

  87

  帖子

  1562

  积分

  Sponsor

  金币
  34 枚
  体力
  1349 点
  [email protected] 发表于 2020-3-6 13:56:00 | 显示全部楼层
  非常感谢!太好了~* M! w: v* H& B5 b$ u, h
 • TA的每日心情
  开心
  2015-2-6 23:29
 • 签到天数: 7 天

  [LV.3]偶尔看看

  0

  主题

  301

  帖子

  1619

  积分

  VIP Primary

  金币
  590 枚
  体力
  371 点
  huayoujing 发表于 2020-3-6 16:56:56 | 显示全部楼层
  这么好的帖子不回对不起自己!
  3 W/ U# ?# }9 A9 _0 F# A" F2 ZThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
  8 d1 ], J$ M2 U1 Y
 • TA的每日心情
  慵懒
  2020-2-20 15:10
 • 签到天数: 3 天

  [LV.2]路过蓝盘

  0

  主题

  49

  帖子

  311

  积分

  Sponsor

  金币
  56 枚
  体力
  149 点
  狐狸打扮也是猫 发表于 2020-3-6 19:15:52 | 显示全部楼层
  膜拜神人,后来者请保持队列……!% K( P) ~1 O1 `- Q7 J
  要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
  2 g0 H% X: Y: D1 @4 N
 • TA的每日心情
  擦汗
  7 天前
 • 签到天数: 12 天

  [LV.3]偶尔看看

  0

  主题

  156

  帖子

  1151

  积分

  Sponsor

  金币
  6 枚
  体力
  747 点
  xxff0130 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
  准备再看一遍,谢谢。
 • TA的每日心情
  开心
  3 天前
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来蓝盘

  0

  主题

  56

  帖子

  313

  积分

  Sponsor

  金币
  96 枚
  体力
  87 点
  wyyo 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
  膜拜神人,后来者请保持队列……!
  8 ?  r) v$ e' d至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
  # E/ Y! q1 N! z* U" P

  该用户从未签到

  0

  主题

  226

  帖子

  994

  积分

  Sponsor

  金币
  15 枚
  体力
  564 点
  QQ
  失落的虫子 发表于 昨天 17:53 | 显示全部楼层
  啥也不说了,楼主就是给力!
  8 K5 m0 v' w( |7 AThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!. e& O5 B9 A# V% ?& b- d% ?, ?

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-3-28 17:18

  快速回复 返回顶部 返回列表