BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 212|回复: 6
收起左侧

[4K极清电影] 天气之子 [4K REMUX无损版 自带中字] Weathering with You 2019 JAPANESE 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 5.1-FGT 48.43GB

[复制链接]

5374

主题

5728

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
3707 枚
体力
25335 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2020-6-24 18:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
A high-school boy who has run away to Tokyo befriends a girl who appears to be able to manipulate the weather.
! z( `( t0 y- }) }5 C; J. i: F3 u; O; \2 z8 ?" ^
3 r6 Q8 ~# B2 k' w" j
  w. c4 j# F; s# u7 a+ v
◎译 名 天气之子
8 K+ K; L0 f' K- s0 [7 q% ?◎片 名 天気の子 / Child of Weather / Weather Child / Weather's Child / Weathering With You6 Y' x( M; g1 P! e! G* Q- X# N0 W! m
◎年 代 2019
$ f7 p; y: u8 \1 k+ i* j% w) Q5 L◎产 地 日本! ]; a+ j; `+ K! k7 J
◎类 别 爱情/动画/奇幻* k) l5 n9 h% Z( Y  d/ x
◎语 言 日语: Z; D- e( J0 Y7 U% ^2 O
◎上映日期 2019-11-01(中国大陆)/2019-07-19(日本)
. C4 L/ C- R" c, Y( i# w# O◎IMDb评分  7.6/10 from 13,322 users  x; U& ]+ J) Q4 b, Y, ^  q
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9426210/$ n. G5 K0 m# U: K' g, m
◎豆瓣评分 7.1/10 from 197,265 users- m7 e1 c, L: {
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30402296/  g  R' j% N% @- N1 o& q. \
◎文件格式 x265 + DTS " N# D2 p, t( L! M0 N
◎视频尺寸 3840 x 21603 k. A! R* N- ]# {. s! {  l! w7 N4 H
◎文件大小 1DVD 48.43 GiB
6 X& y0 W& z) i" h" i1 k8 K# e* V3 ~◎片 长 1 h 52 min6 ]# u4 \% Q" j1 d. f# C" _5 L) |1 n3 r
◎导 演 新海诚 Makoto Shinkai( ?1 x0 `# L+ \5 t8 n/ c
◎编 剧 新海诚 Makoto Shinkai
4 v; ]0 [4 C5 ?8 F◎主 演 醍醐虎汰朗 Kotaro Daigo4 p. v- J4 P2 D. B' e
     森七菜 Nana Mori7 L. E- E, U9 Z$ ]" b' u
     小栗旬 Shun Oguri- ^3 p5 z2 L2 I- |9 j
     本田翼 Tsubasa Honda
. V4 |  q6 w$ U% p+ d, q     倍赏千惠子 Chieko Baishô7 |" G3 X8 }0 E& o5 @
     吉柳咲良 Sakura Kiryu! f, X2 g  X# z  }: ]  [; b
     平泉成 Sei Hiraizumi: d  c  R$ _3 M/ R
     梶裕贵 Yûki Kaji: Q2 d/ `8 b' ?! m8 \" p
     木村良平 Ryohei Kimura1 m* I- x3 Q/ d3 h
     柴田秀胜 Hidekatsu Shibata
; ?- _! z* d& M5 L     野泽雅子 Masako Nozawa5 j/ ^) m  n; E3 ]7 q! q
     花泽香菜 Kana Hanazawa
+ G; U0 c5 f% T     佐仓绫音 Ayane Sakura% l; Z& L0 t& O$ l

# k* l$ ?# ^* Y8 C" w◎标 签 日本 | 爱情 | 青春 | 动画 | 治愈 | 2019 | 奇幻 | 神作
! e5 {# w1 [2 ]
5 o& t7 K9 ^2 ]6 o* P◎简 介  , P$ ?, O1 y9 n5 c7 I1 L$ F' c" J
6 j2 T. _( H0 r0 C( i( L8 s5 Z
 高一那年夏天,帆高(醍醐虎汰朗配音)离开位在离岛的家乡,独自一人来到东京,拮据的生活迫使他不得不找份工作,最后来到一间专门出版奇怪超自然刊物的出版社担任写手。不久,东京开始下起连日大雨,仿佛暗示着帆高不顺遂的未来,在这座繁忙城市里到处取材的帆高邂逅了与弟弟相依为命,不可思议的美少女阳菜(森七菜配音)。「等等就会放晴了喔。」阳菜这样告诉着帆高,不久,头顶的乌云逐渐散去,耀眼的阳光洒落街道……原来,阳菜拥有「改变天气」的奇妙能力……
' ^4 s7 A7 n) f" z' S5 a$ j& q* n- a# z7 v7 H# T" x' S
 High school freshman Hodaka Morishima leaves his home on an isolated island and moves to Tokyo, but he quickly finds himself in financial trouble. Living his days in isolation, he eventually lands a job as a writer for a shady occult magazine. Then one day in an alley, Hodaka meets a young girl named Hina Amano, bright and strong-­willed, who possesses a strange and wonderful ability: the power to stop the rain and clear the sky.
+ i* T# H5 J" Q- O5 ^: N! l/ I7 x* x: ]+ q1 p$ w
◎获奖情况  
' x. ]0 e( f" k* k0 i& t" i' c) E4 N# O8 |: o- ^
 第43届日本电影学院奖(2020)9 J& f6 Z. ]7 i& B& i" d
 最佳动画片$ V+ }1 D% X; u# ]
 最佳配乐
3 x+ {2 k' e; H# G
' p: k7 P+ X2 f5 ?0 }6 g 第47届动画安妮奖(2020), K8 B/ F. @8 ?7 \
 最佳独立动画长片(提名)
$ l! r3 G3 F4 K( p 最佳导演(提名) 新海诚
- v  g6 F1 A  C" J4 P% T2 _ 最佳编剧(提名) 新海诚
+ Z1 U* @7 l% h- i. l: Q7 O 最佳动画效果(提名)
) R0 s  \' t: F) h' c% B
/ p( G5 [8 A" P# Q* k 第24届金卫星奖(2020)
$ X' a- [/ Z) `6 j9 @7 f 电影部门 最佳动画片(提名)
1 l2 }6 |" b% q3 Y- z; r: ~: C, p% r- E, O6 q
 第44届报知映画赏(2019)8 e& g! B2 G, j2 H+ J
 最佳动画7 V. ?# H9 W4 s/ y$ J
Video
- Y1 x6 W% E" {ID                                       : 1
8 \: o7 I. l; DID in the original source medium         : 4113 (0x1011)9 S+ A5 G7 G2 r. J% K, r) {/ }
Format                                   : HEVC
  ^) h. b7 a+ [7 |& q! p& WFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding3 [1 F: j: \0 B4 [1 V" }
Format profile                           : Main 10@L5.1@High0 q' F/ {; X/ [
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible! _* P) Y) S( R* h
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC2 i9 d5 T: n2 q% n* T2 X2 c: X
Duration                                 : 1 h 52 min
) y' E* V0 a0 H6 H1 o0 M2 L" TBit rate                                 : 52.6 Mb/s$ ]. L2 ]' Z; R- P; f. E. N; w
Width                                    : 3 840 pixels4 S6 j' d/ [( J, U7 {! F
Height                                   : 2 160 pixels
! v7 G6 I& Z) f+ p6 LDisplay aspect ratio                     : 16:9
8 H# J. N! V5 B  \2 |! ^Frame rate mode                          : Constant
- [9 S* y9 I) W% jFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS4 Z% h, ~6 M6 j6 h0 a: p: d
Color space                              : YUV  c' V, S- z6 v
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
2 x# l; S' D( S6 MBit depth                                : 10 bits3 ~1 S- O, i7 D4 n* J# Q
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.264
! V* c" x4 o) H# yStream size                              : 41.2 GiB (85%)/ P6 g8 _7 M# A) H- r+ l
Title                                    : Weathering.with.You.2019.JAPANESE.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
9 N4 _6 V8 \0 N! e+ A* ~' a) [Language                                 : English; B) m1 w7 }" V" y
Default                                  : No
9 j5 _3 q: O1 {& a' UForced                                   : No
- [$ P9 T: Y/ P! S' z7 |' YColor range                              : Limited8 B  S- |) _9 A
Color primaries                          : BT.2020
$ Q% A* y$ A% P1 @% MTransfer characteristics                 : PQ: {' @0 y! n8 M. U
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
# v7 ^2 v7 {5 q, d4 C8 e4 S) ZMastering display color primaries        : BT.2020
$ `2 r# ]& c7 a0 [- _( b+ w6 ZMastering display luminance              : min: 0.0000 cd/m2, max: 1000 cd/m2
) E' @2 c9 _7 G6 w% m$ ]Maximum Content Light Level              : 992 cd/m27 Q  L6 D. ]. x0 X7 g
Maximum Frame-Average Light Level        : 772 cd/m2# a. p# @" c9 u  z
Original source medium                   : Blu-ray' d# N! g/ Y8 S# A- ~

/ c) C, x% S) [7 _4 j& F# G3 [6 KAudio #1
+ @8 z, }0 |; _- e6 j+ t& T  ?ID                                       : 21 F2 E# c) k: ]- w
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)& @+ Z7 F' Y) ^: c1 H
Format                                   : DTS XLL" E% K3 c1 X1 ~
Format/Info                              : Digital Theater Systems
2 F# k9 i1 L& c6 w  @. fCommercial name                          : DTS-HD Master Audio0 a; Y% {3 t4 d0 ^
Codec ID                                 : A_DTS6 D: J  q# P+ F( O% w
Duration                                 : 1 h 52 min
7 T) V+ R  w: L% z2 I. SBit rate mode                            : Variable
2 v5 Y& V" u; X' j- v6 Q" h& M. K1 aBit rate                                 : 3 557 kb/s
* H1 Q$ o. M, H; b- PChannel(s)                               : 6 channels1 `( X. Z, t0 Y4 N3 y% F& S
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
4 Y3 ~4 G  ?- l; b9 }8 n' qSampling rate                            : 48.0 kHz- i3 ^$ m6 W1 o' j9 _( V
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
$ @- d+ l: i2 ~, q% {Bit depth                                : 24 bits: {+ g1 y" S' n9 c
Compression mode                         : Lossless
& b" @  p  j& M$ DStream size                              : 2.79 GiB (6%)$ ~& O! l9 v  n5 o' m. q
Title                                    : Weathering.with.You.2019.JAPANESE.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT: j+ \. k) r, l5 V$ C0 h9 @# o
Language                                 : Japanese- B8 ?$ P  b; V$ w/ J8 A  |- A
Default                                  : Yes
9 @+ S" \' {) o2 N% B+ B3 |# @9 RForced                                   : No
3 J: T+ Y. h. V  t7 l* nOriginal source medium                   : Blu-ray
- L& z& V( I! G- l
& }9 l9 }/ r2 w# G5 o$ bAudio #2
" |$ u. |8 u8 P9 k/ ^6 s: B" }2 VID                                       : 3
6 [- m* d8 m2 @7 ], D' EID in the original source medium         : 4353 (0x1101)- ]! x) o7 v3 L) n$ u
Format                                   : DTS XLL
8 a, c2 U* L3 lFormat/Info                              : Digital Theater Systems8 a8 B5 w3 K  \/ z. f' `
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
% s+ p1 m9 x/ OCodec ID                                 : A_DTS
4 D: P; _; N6 s2 }* N! r  j" uDuration                                 : 1 h 52 min
; S& F4 o& ^! D3 rBit rate mode                            : Variable. M+ d9 s$ p; x5 H2 b( w
Bit rate                                 : 2 043 kb/s" r$ E- V$ N6 l6 [4 d* f5 H
Channel(s)                               : 2 channels
# {! h" r2 s) ?+ l  f/ S5 @% j9 sChannel layout                           : L R( W, ~% V5 b, O: F- T
Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 [9 s3 U$ d$ f9 j# bFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)- A" h: h! H( F, w. t
Bit depth                                : 24 bits
. Q( _8 S, l! ~' {8 A* {Compression mode                         : Lossless
0 k4 t( M. J8 t8 @) DStream size                              : 1.60 GiB (3%)- F7 z# c  I$ j3 f8 E' r# a5 h
Title                                    : Weathering.with.You.2019.JAPANESE.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
5 _5 L( l- l$ B0 BLanguage                                 : Japanese; g2 M4 Y( I% {- x" B
Default                                  : No1 o) e8 I8 `$ K& s- _& y
Forced                                   : No$ {# F7 c* ^+ v6 Q8 K
Original source medium                   : Blu-ray
: C4 i5 \+ `8 K- J/ ]1 b; {
" J) K+ d: p9 \5 o; xAudio #3
. G! x0 f. X" V& Y3 L. }( DID                                       : 4& i# ]9 c0 C5 n
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
) p+ K1 U+ p, ^6 u  @! UFormat                                   : DTS XLL! f( e* a* `; E+ u0 k
Format/Info                              : Digital Theater Systems3 E: P. d. s9 A0 \: W- N1 P, \
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio( q) w3 |' ]4 Z: e  Y
Codec ID                                 : A_DTS
+ V; S& t( Z. i$ tDuration                                 : 1 h 52 min
4 y) U( |: E9 @  u# I8 a8 kBit rate mode                            : Variable
+ ?# F. L+ c$ VBit rate                                 : 3 565 kb/s0 E" V, ?5 `, S2 A; {3 \( n( ?  M
Channel(s)                               : 6 channels
! v. r- n5 Y# v$ E& ^/ ?& n: {Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
4 j( `; T4 Y$ E/ q2 }Sampling rate                            : 48.0 kHz- j* Z. e2 f5 K, }6 p5 s+ V
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
* H7 i% y% V) R/ t, I) _3 SBit depth                                : 24 bits. p  C% a" r. W: \" ]7 A
Compression mode                         : Lossless
& x" x3 Q5 L9 k$ R4 rStream size                              : 2.79 GiB (6%)
* I% n8 X2 x: s+ dTitle                                    : Weathering.with.You.2019.JAPANESE.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT) N! X4 n' h6 B+ d  j' r* Y
Language                                 : Japanese6 r; f+ l6 n7 b! x- I! o' ^5 P' {7 T
Default                                  : No
0 S! A# t& z/ D; P, I  y9 Q& @Forced                                   : No
8 M+ |; P5 w# {9 M8 U  z' SOriginal source medium                   : Blu-ray
: D8 A6 i0 x" |% z% x3 v3 ]- K' w
. s+ J/ ?/ g3 i! b9 X) @Text #1
' R. v) S) V, w; z6 ?# S: i* AID                                       : 5
. U& ~5 `, B: gFormat                                   : UTF-8
! g) a# X' a$ W/ b5 s' ^Codec ID                                 : S_TEXT/UTF89 o. V9 q; g, o. L, O
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
& n1 d9 y( Q3 E6 TDuration                                 : 1 h 51 min& n* p% r/ i- \- r3 g
Bit rate                                 : 65 b/s; u5 }; }  ^/ ?& H
Count of elements                        : 1703, i' ?. \- K8 J( R8 |3 ?
Stream size                              : 53.6 KiB (0%)
$ ]6 e7 [: h% ~/ iTitle                                    : English-SRT
! m, F* {' n) n4 i, G) P! |0 m/ jLanguage                                 : English
! P7 `) A  T8 E( U2 Y( D1 jDefault                                  : Yes+ k/ u  k* K( _' b$ A' Y% |
Forced                                   : No$ Q4 Z" C% b7 X5 B7 t
5 O! q. N. X7 M: O6 j, F- I
Text #2
6 T" r1 E0 G6 Z9 oID                                       : 6! Y9 f( n; d( l/ U2 {/ Y& T
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
$ z/ f$ ?* k7 w! S* M1 G. fFormat                                   : PGS
: e! F5 o1 `/ z: t+ PMuxing mode                              : zlib
4 a% x8 c. X0 n. tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) L/ M8 K8 F. O7 G: m0 `
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' ]; X% K% L4 G, @' q- }
Duration                                 : 1 h 51 min0 A; G' w1 u, R2 P. n
Bit rate                                 : 42.8 kb/s
& }# x* M1 h5 s- L: |Count of elements                        : 3506
% h! R  G6 O& B0 D8 M0 `3 _Stream size                              : 34.1 MiB (0%)
$ V( h% m1 }+ j, VTitle                                    : Japanese-PGS/ w! K! w( u) X
Language                                 : Japanese
3 }7 R! k7 L$ |  _" NDefault                                  : No
& M: d% i3 H8 HForced                                   : No
6 Z. ?- _/ `; A0 B& Y, o  ]6 |' JOriginal source medium                   : Blu-ray
: Q! x& w) v( h1 {* X& v7 d5 b+ a* f+ F. ]8 g& s- f2 H
Text #3
$ |+ X2 a% t! U" {& j1 o- HID                                       : 7
$ A" K6 b* P+ U4 a% r$ e8 ]3 N5 CID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
+ v# W/ P  c: |; |Format                                   : PGS0 i8 T! E# I7 f& z! s* t8 i3 ^/ Q
Muxing mode                              : zlib& I3 K5 W. I( r: |7 q1 z. P3 |
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ ?8 w  q9 h' Y" P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% |/ ]* v3 D6 \
Duration                                 : 1 h 51 min* [6 a5 b# p1 ^9 @4 @
Bit rate                                 : 33.4 kb/s- ^1 O3 `6 U; s. ?8 `; G( |. h4 {4 v
Count of elements                        : 3134
- z9 I* w! l; gStream size                              : 26.5 MiB (0%)2 y4 i  ~! n+ r" G* p2 N( G# _: P" G
Title                                    : English-PGS& }: l" |9 A2 U9 f( F/ R* O, _
Language                                 : English2 h% h4 |9 G; F4 z
Default                                  : No1 j' j1 T3 C, F6 g; n3 Q: z# C* \
Forced                                   : No
" _  B  R1 r6 _" w: X6 F! C9 Q* KOriginal source medium                   : Blu-ray$ a6 m4 _5 M" U
9 S. o6 X" z3 u8 Q
Text #4
6 h5 |/ \: ^+ T8 a  \2 P* i/ AID                                       : 87 x5 m/ A- \- q* x, s$ ~
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)1 N$ S! N' f9 k
Format                                   : PGS' V8 z# W* }. ~$ n2 F1 c3 _
Muxing mode                              : zlib
/ [0 R9 T) d6 h) Q- Z8 J4 PCodec ID                                 : S_HDMV/PGS  m" h  R8 s* s5 Q/ s- i; \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 Q9 E- H1 _% @6 W' P. E8 Q% BDuration                                 : 1 h 50 min
' f+ N% G) j; f) x; ~1 C- d+ O( Q, J( SBit rate                                 : 30.6 kb/s! g$ H8 z/ W  b* L+ f  Y
Count of elements                        : 3462
9 T$ w8 ~1 a+ `: S! ^Stream size                              : 24.3 MiB (0%)
' p. G+ r# A' c: XTitle                                    : Chinese-PGS6 |2 A$ T" \3 Q( U0 R% ~4 H$ O2 {0 d
Language                                 : Chinese
& s2 V# S0 z* v- [! N1 `" J7 KDefault                                  : No
# X) U% y" r' z+ g4 U0 \Forced                                   : No
' T; N9 `$ y$ N* {2 @Original source medium                   : Blu-ray8 R; m& S. w; B; N5 U

4 B& O9 r# v/ {- W) ?Menu
  O/ j5 J. ]+ ?4 H: `00:00:00.000                             : en:Chapter 01
: t( r2 u0 v# @& S0 r) D5 m5 P00:03:52.232                             : en:Chapter 02' X7 C  n; u* O: S% n. C4 @7 u0 d
00:07:13.057                             : en:Chapter 036 m2 P. ~3 Z4 m, W3 ?# F
00:11:51.293                             : en:Chapter 047 L( F3 T) e" T2 [+ P$ A
00:17:26.795                             : en:Chapter 056 B3 D' k; U0 M( D' d( M: b6 V
00:19:46.351                             : en:Chapter 06
7 h  ~; h: S5 T& U" X+ x$ J3 |00:22:25.260                             : en:Chapter 07
8 H  ]" S  X% ]2 x3 y00:26:07.691                             : en:Chapter 08
: p$ r, H1 l, s00:30:07.972                             : en:Chapter 09% C, e3 S5 O0 F
00:34:27.982                             : en:Chapter 10- P7 x8 t) _# H6 k4 Q: J
00:38:29.682                             : en:Chapter 11
( Q- ~( I4 p& B00:41:36.243                             : en:Chapter 12; f% ~  f- H% ?5 X0 S
00:44:05.893                             : en:Chapter 136 @. G3 B6 O/ ~' O6 c8 }
00:47:59.126                             : en:Chapter 14/ }9 ?+ I1 v0 N& u; v+ H
00:52:11.253                             : en:Chapter 15
- ^  Q- ^5 r& p5 L6 e2 ?00:55:55.852                             : en:Chapter 16# ~4 i- C. S; K1 G2 m
00:58:46.773                             : en:Chapter 17
# G; K+ o  ~" N01:01:42.532                             : en:Chapter 18
' Q9 F" a3 w. u  C7 J: [01:05:18.247                             : en:Chapter 19
  Z, b1 E$ H8 D8 ?7 k4 g2 n% r01:08:55.923                             : en:Chapter 20
8 ?* B- f- f$ O' x01:13:53.178                             : en:Chapter 21! A4 a8 B, g, W1 s) t0 D4 W
01:16:58.322                             : en:Chapter 22
/ R1 b$ q# k7 R01:19:57.584                             : en:Chapter 23  w0 _/ b5 B$ [6 N
01:23:15.573                             : en:Chapter 248 W9 i6 e7 H( M
01:25:48.226                             : en:Chapter 25
5 \& P: F3 `% C5 Y* d: z01:28:51.117                             : en:Chapter 26
0 ?: }5 O: X6 X6 V01:33:02.868                             : en:Chapter 274 O) r0 j* W2 H9 j# c" V
01:38:32.907                             : en:Chapter 28, f5 P0 q8 W8 z6 T9 a) n
01:43:29.244                             : en:Chapter 29
+ R( L. j" \* s4 T  @- I" K( j01:47:40.579                             : en:Chapter 30
8 L  h3 @6 F, ~01:52:12.600                             : en:Chapter 31

- B7 `0 L1 R+ ?0 h+ {# B
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

35

主题

1204

帖子

4264

积分

Sponsor

金币
219 枚
体力
1610 点
lanpanshuma 发表于 2020-6-25 16:41:59 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!4 M8 L, K: ?8 J: x! |' |$ Z
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!. \6 l+ A+ O; o+ N: ~1 }+ [
该会员没有 ...

0

主题

3

帖子

0

积分

Sponsor

金币
150 枚
体力
8 点
QQ
309307194 发表于 2020-7-5 23:29:51 | 显示全部楼层
Thank you for sharing such a good resource.^-^

0

主题

49

帖子

347

积分

Sponsor

金币
122 枚
体力
128 点
QQ
vivaking44 发表于 2020-7-8 14:29:11 | 显示全部楼层
感谢群主分享~~~

0

主题

26

帖子

289

积分

Sponsor

金币
158 枚
体力
90 点
yuanguanke 发表于 2020-7-9 14:58:33 | 显示全部楼层
对这样的动画片没有任何抵抗力。谢谢。

0

主题

25

帖子

163

积分

Sponsor

金币
80 枚
体力
35 点
838817008 发表于 2020-7-11 11:59:05 | 显示全部楼层
REMUX无损版 自带中字]

0

主题

57

帖子

252

积分

Sponsor

金币
27 枚
体力
112 点
QQ
fxg656262 发表于 2020-7-16 10:49:33 | 显示全部楼层
谢谢。楼主,摸摸哒

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-7 17:47

快速回复 返回顶部 返回列表