BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11|回复: 0
收起左侧

[经典影片] 纳瓦隆第十突击队/六壮士续集 [重制版] Force 10 from Navarone 1978 REMASTERED 720p BluRaycd x264-SPOOKS 7.66GB

[复制链接]

3721

主题

4090

帖子

3万

积分

Post Share

金币
6771 枚
体力
6153 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-7-31 20:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
: \* e9 j: f; [! F9 }. ~6 c, Q3 `  ^7 b8 M% j/ M; M
◎译 名 纳瓦隆第十突击队/六壮士续集(港/台)& E4 o9 `2 h: ?
◎片 名 Force 10 from Navarone4 K1 C; f' Q5 j# G- S$ k/ \
◎年 代 1978# u: W& q# {  w5 [- l6 A
◎产 地 英国
) m' s+ d) F9 ]* `◎类 别 剧情/动作/战争  |# ^: W7 c+ X2 G+ o. `8 t
◎语 言 英语" X7 H' x  F3 c; m
◎上映日期 1979-02-012 [8 W0 ]/ y. y+ E7 G
◎IMDb评分  6.4/10 from 16,261 users' S) h' n4 \: b; K
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0077572/% H& N3 t% g  ~6 q% T
◎豆瓣评分 7.2/10 from 367 users  W( w8 B% w6 N8 ]( H! G
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1294311/
9 B5 b/ [* p* o8 A. b◎片 长 2 h 5 min& F6 T, n# F; I: m
◎导 演 盖伊·汉弥尔顿 Guy Hamilton
! r$ ?; e/ B) a% V* Q1 y◎编 剧 阿利斯泰尔·麦克林 Alistair MacLean
/ ^5 y  l  N% x5 _/ w     卡尔·福尔曼 Carl Foreman) t! I# N* |8 R! ~
     Robin Chapman
+ ?5 _* L5 }! F! \; K' [% ?2 ?◎主 演 哈里森·福特 Harrison Ford5 C6 u" n" Y* x: d! T
     罗伯特·肖 Robert Shaw
  L/ v/ A; q) \' p3 G, n     芭芭拉·贝芝 Barbara Bach6 s% A$ E8 D) N# @3 g# `
     安东尼·朗顿 Anthony Langdon
" C# a) N  R5 z$ O7 a     Irene Lamb
: O' W" o% b" g# {4 u
, f9 v9 X; J9 Z4 a$ p& @◎标 签 战争 | 二战 | 英国 | 哈里森·福特 | 英国电影 | 1978 | 美国 | 纳瓦隆
2 i1 {7 x. ~3 O& i; x% D6 q' s
. C: l: k4 k; H◎简 介  
5 d& m* @# T. Q7 u, A
1 p4 ]/ Y) q/ ]. O9 H+ o 在爱琴海中央,坐落着一座叫纳瓦隆的小岛。1943年,对同盟军一方它就如同一根芒刺,新型雷达控制的火炮深深地安装在这块古老的岩石的心脏,使德军最高统帅完全取得了战略性控制,空军和海军的进攻明显耗资巨大,而且效果甚微。在危机中,盟军转而采用渗透战术。9月24日夜,一支特训突击队成功潜入了巨炮阵地的核心,在巨型弹药库的底座安置了炸药,然后撤离并等待着皇家海军军舰的救援。纳瓦隆大炮终于被摧毁了,但这只是阶段性的胜利。" B6 e: x3 `6 r' d+ V
 炸毁德军纳瓦隆大炮后,队长马龙和破坏专家米勒是仅存的生还者,现在上级派他们执行另一项更艰巨的任务,就是炸毁一条让德军和意军得以联结的桥梁。而队长马龙另外还有一个秘密任务,就是要处理掉德军潜伏在我军的间谍尼科莱,而马龙是唯一曾经见过他的人。这次他们是在美军的指挥下作战,并加入了新的队员,组成了第十突击队小组。之前的几次的突击任务,都被内部间谍暴露了行踪。为了确保任务的万无一失,第十突击队决定采取秘密行动。) z3 B. `- o" ?6 R. k( q
 但却不想还没出军营,就与医疗队的战士发生火拼,对方的黑人士兵维沃中士立下了汗马功劳,并加入了他们的队伍。正当他们接近纳瓦隆小岛的时候,飞机遭到了袭击,无奈之下几人只能跳伞逃生。途中一行人等被伪装成游记队员的魔鬼党抓住,他们是德军的盟友。马龙和巴斯帕上校在德军长官情妇玛丽塔的帮助下逃离了魔爪,并来到了由佩特罗维奇领导的游击队。马龙一眼就认出了如今身为游击队上层领导的间谍尼科莱,但苦于没有证据,只能暂时按兵不动。
* i( a" A  x& w! A 想要完成炸毁桥梁的艰巨任务,没有炸弹专家米勒的帮助肯定是不行。马龙和巴斯帕上校只向佩特罗维奇要了两人增援,就前赴德军大牢救出米勒和维沃等人。炸桥计划紧锣密鼓地进行着,其间遇到各种困难,但都一一攻破。在行动过程中,尼科莱终于暴露了自己的真实身份,被马龙处死。炸桥计划实施得非常成功,但就在他们千辛万苦达成任务时,才发现他们自己身处在河的另一端,也就是敌人阵营的那一端,他们要如何平安返回则成了接下来要完成的艰巨任务。
" x+ w. p/ F, O" ^" Q# t/ L
Video. T8 A0 [4 @  A* Q! E
ID                                       : 1
& {# M+ |4 y8 }Format                                   : AVC/ l8 h& V, @. e% x+ h) u
Format/Info                              : Advanced Video Codec
  T/ X1 D" K. f: @- _Format profile                           : High@L4.12 P+ G- P0 X3 @  M* i6 @3 J' k
Format settings                          : CABAC / 12 Ref Frames! V' d' l; z: l! X: g% X! \
Format settings, CABAC                   : Yes
8 s$ I2 h% X% ^' ~2 \Format settings, Reference frames        : 12 frames
' T4 @. T8 w8 w* k- }! WCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC+ i" a& w! R4 \  j
Duration                                 : 2 h 5 min
" I% q* `2 l7 j' j/ O1 xBit rate                                 : 7 958 kb/s9 Y9 [2 h$ O0 c1 Q2 q" _- q  C1 A
Width                                    : 1 280 pixels
5 Q, I, [  |+ mHeight                                   : 534 pixels8 h1 |6 L5 v' s/ U: M% H; a
Display aspect ratio                     : 2.40:1
/ m9 y  j! b) K( L5 i/ _  l& `Frame rate mode                          : Constant1 F5 ?1 g3 q1 h7 ~& F
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS% L1 ]6 W& w( \6 \2 O
Color space                              : YUV
6 h' d7 k& _% p; ?' VChroma subsampling                       : 4:2:0
5 i" j: u6 L0 kBit depth                                : 8 bits
: l& {3 V1 k* \0 ]/ HScan type                                : Progressive
/ P5 j4 ~, m7 i5 o4 U( W) p1 B* gBits/(Pixel*Frame)                       : 0.4861 A$ a0 g& K! n1 s
Stream size                              : 7.00 GiB (91%)
3 z4 O( z& O# [6 {0 J/ j7 n- P" M8 `Writing library                          : x264 core 161 r3018 db0d417* J$ I* R1 d% ^( ~6 E/ Z8 N
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.50:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=17 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.50$ Y2 j# j, C' o
Default                                  : Yes  ^+ v- B' H0 e" z3 u4 b  {
Forced                                   : No
! s: Y, h$ a! \5 a: NColor range                              : Limited2 G, K; r$ l+ R8 R4 V
Matrix coefficients                      : BT.709
5 E6 N3 q! [! BAudio #1" i( K8 \; m* n" U& G
ID                                       : 2
$ K! v, Z! S* @+ g0 t- [' uFormat                                   : AC-3
. U! C& W' K2 d- D$ c) GFormat/Info                              : Audio Coding 3
5 G2 p2 d% ?3 T. R6 f5 A/ QCommercial name                          : Dolby Digital
# g% K+ Q0 X: e  \6 ~Codec ID                                 : A_AC3
! v, Q4 g: i8 `Duration                                 : 2 h 5 min
* O. z7 _" E( K7 t  Q8 GBit rate mode                            : Constant
0 _# N1 [) n7 f# jBit rate                                 : 640 kb/s
. F- W" q5 H: b2 B) S* k: F' dChannel(s)                               : 6 channels9 x& k6 g/ _: _" L. h/ X5 `
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
% J' L! v* o% G3 O" g1 ESampling rate                            : 48.0 kHz
8 \7 E& ~$ |: {# d: xFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
( ]3 Q; v7 z; L2 n6 i3 @Bit depth                                : 16 bits
* f  ^! [2 V* ^' WCompression mode                         : Lossy' _  F  l& w6 g
Stream size                              : 577 MiB (7%)+ [% U/ D. U7 W1 T  n
Language                                 : English
& \: l6 P7 r7 B* [6 R* AService kind                             : Complete Main
( p, e, ~: s& r: q: dDefault                                  : Yes6 O7 ?$ }! I: h2 |
Forced                                   : No( \# d' ], ]$ Q
Audio #2$ v( c3 B" ?, X4 v
ID                                       : 39 [) T0 q& H8 d3 b
Format                                   : AAC LC; k9 V; a9 c; K, E1 M
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity! `" b/ {  v$ U3 t9 u+ `# L$ J. e
Codec ID                                 : A_AAC-2
1 R7 t" @8 [- V+ S/ i1 }8 tDuration                                 : 2 h 5 min# d; h2 I8 s: ]3 |
Bit rate                                 : 96.0 kb/s: F7 W& i+ V2 A, y
Channel(s)                               : 2 channels
, M+ [, ^* t+ lChannel layout                           : L R) x/ q2 k7 P" ^; f5 d9 x
Sampling rate                            : 48.0 kHz
# [0 D( D+ S) S& F; u3 S. L% uFrame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)
; {# b  A# q. d# ]' f& {, D; ~Compression mode                         : Lossy* L9 J% B  |  Q6 I4 d
Delay relative to video                  : 20 ms
+ t( l. \1 E  P% {Stream size                              : 88.1 MiB (1%): S8 G6 a0 Y! C7 V: c2 @
Title                                    : Commentary
) `6 e: q0 J6 Y- U- vLanguage                                 : English, H* j& Z! M( F
Default                                  : No+ b6 M0 U+ c3 j! l- ?( m3 ~
Forced                                   : No: d$ d" D; j' ?" [
Text2 r$ o. T# k/ V+ ^- q2 w
ID                                       : 4
2 V3 ^% m7 i- _* H7 y% A$ T  [Format                                   : PGS
, D: y7 K% {$ @' P' Y2 LMuxing mode                              : zlib% W# I0 n, K4 N1 q5 F2 O
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
" `" M0 x' z7 Q: t7 \6 ?5 |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) Y$ |( E7 `, [6 F6 n( R! C
Duration                                 : 2 h 5 min
6 p/ U" [, m; b; u& d: z4 UBit rate                                 : 28.8 kb/s
  c. A' }! _1 [- L( T- O# P4 A7 zCount of elements                        : 2286' z+ x! M; w) k1 B" j
Stream size                              : 25.8 MiB (0%); Y- ^: a9 O  b4 Y
Title                                    : SDH* }* E6 ^5 E& n0 @1 K3 p; a2 X
Language                                 : English$ r  ?. Q' j9 b, L( L  r
Default                                  : No
# O- F0 |5 \9 Q! KForced                                   : No7 r4 z7 c' V8 J0 M+ a1 q5 ]
Menu; ^1 A7 P5 d- `! R
00:00:00.000                             : en:Chapter 01" a3 w9 j1 f3 H
00:14:18.733                             : en:Chapter 02
( ~' z& L; w" P/ ~9 J/ Z00:23:03.841                             : en:Chapter 03& u$ J/ `! A: j, z. z$ L: S
00:34:48.920                             : en:Chapter 04! R3 p3 e  k# o8 C0 v
00:45:17.673                             : en:Chapter 05- c/ v) x5 B( u8 {6 Q
00:55:27.533                             : en:Chapter 06# k/ I; q" x# E. V) B" A* n
01:05:07.487                             : en:Chapter 07, K, f. t4 k$ S& J' g3 u* J
01:14:47.108                             : en:Chapter 08
! ?, m! h' L- T# e) o4 d) _& T01:22:41.874                             : en:Chapter 09
0 W! e! Q6 O' R! {" P01:36:12.517                             : en:Chapter 10
1 f0 n6 J# ^4 N. b  P01:46:59.705                             : en:Chapter 11
' k4 u+ j. F6 t/ a% k, c6 L01:54:45.754                             : en:Chapter 12* \' M& f& W* Z3 t. z* C' C
( q4 ~9 T2 m( R& V% {( t5 \6 Z  }
Force.10.from.Navarone.1978.REMASTERED.720p.BluRayCD.x264-SPOOKS
' n; D$ u0 X/ O/ l  \9 y  X4 h
- m) _7 e6 g5 s+ _IMDB...........: https://www.imdb.com/title/tt00775729 }" @8 J$ s: R, H9 A( p1 {
4 b3 \# B9 Q- Q! e
Duration.......: 2 h 5 min- d6 Q# `! X% }0 q3 z" K% L, n( i2 t
Video..........: x264 @ CRF 16 (7958 Kbps)1 a( S7 E5 n* A2 P0 L/ H. n
Source.........: 32373 Kbps1 r5 g6 l; Z2 |9 I) v# u7 \
Frame Rate.....: 23.976 fps2 n5 J+ Q9 D  n/ L4 j2 c% |
Resolution.....: 1280x5342 T/ l. G9 m+ I+ }
Audio..........: English 5.1ch AC-3 @ 640 Kbps
& w3 x1 R% B! ]; d) s% ~Subtitles......: English, O% S+ h/ D& Y; ]. L+ A6 T- T
Size...........: 7.7 GB
2 R6 L. p" Q  nNotes..........: New remaster. Better colors and more picture on all sides.
1 w$ w) ^+ k8 }- v4 kComparison pictures included.
7 A0 ^( F; Q: a3 G7 O; b" C
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-9 12:58

快速回复 返回顶部 返回列表