BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 33|回复: 3
收起左侧

[动作战争] 毒战/毒战寒流/毒战韩国版 [加长版 内封中字] Believer 2018 KOREAN EXTENDED 1080p BluRaycd x264 DTS-FGT 11.97GB & 8.26GB

[复制链接]

3897

主题

4271

帖子

3万

积分

Post Share

金币
7316 枚
体力
6584 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-9-8 20:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
% [- b5 r3 F1 S# A4 G' p7 _
$ i9 Y: q& E! _( b; w3 \◎译 名 毒战/毒战寒流(港)/信徒(台)/毒战韩国版
8 F/ t- g5 |* k& K* G- m◎片 名 독전 / Believer / Drug War
8 x% A; t( y0 E/ ?" v! `◎年 代 2018
- v. `1 ?0 d& {& d◎产 地 韩国- y4 P$ Z6 k& p6 T( a& [
◎类 别 动作/犯罪# w1 x5 H' _+ q% D$ o: ^2 d' t
◎语 言 韩语0 K4 H, c7 L3 L$ K) w7 S5 N
◎上映日期 2018-05-22(韩国)$ V8 t4 w- l6 d2 l7 _* ^8 I
◎IMDb评分  6.5/10 from 1,612 users
$ N: ^. x) m' Q" J6 R& n◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7095654/
. q. b7 J/ D' p/ E0 n( b7 F& ^◎豆瓣评分 6.6/10 from 15,592 users
. Z; \6 b! l+ a& T- \4 v◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26934399/
/ q8 X# K# k; O, d) s0 F◎片 长 2 h 11 min
" n6 Z; K6 _# @$ L. f. {◎导 演 李海暎 Hae-yeong Lee
, G% ~+ G; \- a' E1 o/ O5 r◎编 剧 郑瑞景 Seo-Gyeong Jeong
( j4 T; H  @/ y4 w     李海暎 Hae-yeong Lee8 i4 H% Y* \1 @/ X$ {( f  A" M
◎主 演 赵震雄 Jin-woong Jo
% \, I! v8 V! T& j     柳俊烈 Jun-yeol Ryu
& {1 k2 {/ ~- O     金柱赫 Ju-hyuk Kim' [$ D9 Q% t, ?/ J4 L* R
     金成铃 Sung-ryeong Kim1 T" y1 H, @$ {9 d& v9 }: v2 l
     朴海俊 Hea-jun Park8 q- W: S- H8 V; N! V' Z
     车胜元 Seung-won Cha+ q- {4 Z; J( q- i9 Y( |
     郑家兰 JUNG Garam
# e8 s1 T) H+ X% [; x9 b+ s; g     南文哲 Moon-cheol Nam  A  u! s6 e' b" |2 O# p6 v3 {& b
     徐贤宇 Seo Hyeon-woo
3 K  y* y; d1 a- R' x8 A  y! R& ?     姜承贤 Seung-hyun Kang. s/ w# ~8 m* }' g8 i
     京熙妍 Seo-yeon Jin
$ o4 l; A. {; S8 y$ H& [     金东英 Dong-yeong Kim
' u% u2 C, `+ }+ a7 F& A9 z' @     李周英 Lee Joo-young
  z; _" a/ {0 L9 n6 h) I" z4 |     琴世禄 Keum Sae-rok
/ |9 q' ~2 f+ Z& P- X& J+ _2 U3 P     郑钟宇 Jung Jong-woo
6 B. U7 I  F6 h, w! n, u: C     权度云 Do-woon Kwon
* @- I! x3 U1 J! T/ i, Z1 P' t5 X4 y+ |. G' H' ^% [5 B+ `; Y3 w
◎标 签 韩国 | 犯罪 | 韩国电影 | 翻拍 | 动作 | 2018 | 柳俊烈 | 赵震雄' O' R5 P3 S% W! L
! S9 ?2 Q5 A9 B
◎简 介  3 e& r! z- L! b' S0 _0 ~

  B  r+ \& b- F' y 韩国最大规模贩毒组织的神秘BOSS李先生气焰嚣张,他新近通过一起爆炸案除掉了无用的干部,甚至连侥幸逃生的骨干也被害死在警局之中。缉毒组组长赵元浩(赵震雄 饰)从爆炸案现场救出在组织内担任联络工作的徐永乐(柳俊烈 饰),经过审讯得知,徐原本负责与盘踞在中国吉林的毒枭陈河霖(金柱赫 饰)接洽,因提前回国而误卷入组织清洗之中。赵组长将计就计,决定周旋在李先生和陈河霖中间上演双簧,以将贩毒组织连根拔起。这一过程险象环生,危机不断,而真正的李先生却还未显现出他真实的用心……
) _; q/ e" @" l4 `  H- s) M) k3 b6 A' s+ _$ Q4 v; Q
 本片翻拍自杜琪峰的同名原作。0 L5 v# ^8 b- J: C% p! m& l' s
' M* q* L5 C) @
 A police detective determined to catch the unseen boss of Asia's biggest drug cartel joins hands with a revenge-thirsty member of the gang.
" }8 ?( c/ }7 k) I0 I! s; U; R" a9 K2 u0 P+ T# P
◎获奖情况  4 C7 O; S. r9 {. J; k5 ~
2 n/ E1 ~$ x- ?% k- ]8 A* w. ~- K
 第39届韩国电影青龙奖(2018)
) T; \3 O+ Z& n8 d$ Q+ Z8 ] 最佳男配角 金柱赫" _9 T5 [, J. Q+ t6 T) o3 x2 i
 最佳女配角(提名) 京熙妍 / 李周英
0 o& p9 z( o+ | 最佳配乐
5 ?1 ~1 U0 |  r+ R9 J4 i- i2 ?4 q4 Z0 X0 O3 ]
 第13届亚洲电影大奖(2019)) z8 k( q5 p# W8 g
 最佳女配角(提名) 京熙妍2 n, z% R/ j2 C$ T
 最佳原创音乐(提名) 达班伦" u' E% |3 H; N- l! ?  h
" I2 M/ i4 l4 H1 U
 第55届百想艺术大赏(2019)7 Z+ a, `; t0 D, B. n0 i5 F
 电影类 最佳导演(提名) 李海暎! w. d# m/ L5 _, M+ O& x
 电影类 最佳男配角 金柱赫
7 O3 p- Y4 c! j% o9 @9 F% `  n 电影类 最佳男配角(提名) 朴海俊# v+ s/ o( f+ X  n# @$ J
 电影类 最佳女配角(提名) 京熙妍
( I- D1 ^( w2 K+ y: N 电影类 最佳新人女演员(提名) 李周英8 b! i: l7 ?; j) g, q1 i
 电影类 最佳艺术奖(提名)8 H, ^- ^; ~4 k8 ~1 o

7 d# D6 o6 |; I% j& K2 f 第55届韩国电影大钟奖(2018)
9 l# x; I& H3 ~% ] 最佳男主角(提名) 赵震雄
/ h- t, D. x/ g( B, Z$ P- d 最佳男配角 金柱赫& `7 Q" |' X/ u' ?; K
 最佳女配角 京熙妍
2 e1 Q. X& O7 i# E  K0 t; [ 最佳摄影(提名); ^4 k, D6 u1 M' ?$ m  L
 最佳美术(提名)! m2 M' V  b4 _6 f7 j* E1 N
 最佳音乐(提名) 姜其永
$ J8 v2 ^- A. X7 ]( W 最佳技术奖(提名)
: [! w! A2 t- m& ~6 C# D5 }* ?
Video
) I4 S3 h. G7 n- h3 ?0 |5 k( RID                                       : 1
: ~$ s* `1 l/ y3 iFormat                                   : AVC
" E# e# P. Z: ~# J: D/ iFormat/Info                              : Advanced Video Codec5 h& e% w, j, x- ^! }) y1 i+ }4 R
Format profile                           : High@L4.12 H7 b! K" U2 w8 ~; S7 F& p) V" v
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames. k8 p' M7 I( a0 i' x
Format settings, CABAC                   : Yes  N: |; p/ d$ b
Format settings, Reference frames        : 4 frames% {  a+ `- a( J* c
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC* B7 k, c# S! S+ Q  c$ X1 A2 s8 ^
Duration                                 : 2 h 11 min
& C7 V; a+ E2 I& {5 c5 t2 W  \, U1 qBit rate                                 : 11.5 Mb/s
5 s3 H' K7 z/ R- v3 dWidth                                    : 1 920 pixels
* k- [" a! I( X- D3 Y& t0 rHeight                                   : 804 pixels% @4 u; x& C5 S1 f! j6 N1 g
Display aspect ratio                     : 2.40:1; K! G$ e# i# s' y* u* Y: b
Frame rate mode                          : Constant
& P: u* U9 M3 qFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS1 w9 `, W) E, V
Color space                              : YUV
: Q( t% a2 e4 z4 `" V- M( Z- o, zChroma subsampling                       : 4:2:0
5 m, N, h, ^0 M- f& pBit depth                                : 8 bits- X6 c$ a  d* p, O% K
Scan type                                : Progressive- o7 x2 x  @) B, o$ j& i
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.311
# m( T) `4 I0 X( }Stream size                              : 10.6 GiB (88%)
$ o' R% j9 f' y- h* fTitle                                    : Believer.2018.KOREAN.EXTENDED.1080p.BluRayCD.x264.DTS-FGT
6 I/ s- X/ t$ y$ CWriting library                          : x264 core 148 r2748 97eaef2! O0 w* z9 g( S3 l
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
7 [9 N  K4 n! W* ]  O; J  B2 @4 SLanguage                                 : Korean
' h0 O  }2 N. ADefault                                  : Yes
' j: w0 r: V8 O4 SForced                                   : No
( a/ @+ W3 v; o8 S& _
) i/ j% v# f. y8 e* x, j5 o0 ]! eAudio# x8 w' {  y) W8 ]/ x
ID                                       : 2
/ ?  T% q1 N3 K, M/ b; NFormat                                   : DTS
& V& C* Z4 T$ g' m- I' x, DFormat/Info                              : Digital Theater Systems; l' D( e- q) ^" ^& ]0 @7 B8 s: X
Codec ID                                 : A_DTS! s1 C( ]% }, r; |8 ?) w
Duration                                 : 2 h 11 min8 v$ @& C" L. B+ v2 u; Z; L( @$ K
Bit rate mode                            : Constant
* G' @& O' m& X# Z0 v$ ~Bit rate                                 : 1 509 kb/s
$ `5 Y" m! {( GChannel(s)                               : 6 channels
; p3 O% q7 \+ g" j4 yChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
) l/ n* w8 b8 ASampling rate                            : 48.0 kHz
& t# a9 Q* c- m$ O6 D8 ?5 L3 v2 AFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
9 r3 k% S2 p8 g$ }9 r! wBit depth                                : 24 bits
6 e8 z' M' H$ P7 M- I4 eCompression mode                         : Lossy# K5 g1 M4 y) Z& Q. V
Stream size                              : 1.39 GiB (12%)! l) I4 t# `- }% `7 R* S% O$ z+ F
Title                                    : Believer.2018.KOREAN.EXTENDED.1080p.BluRaycd.x264.DTS-FGT
, G4 x8 d* D% GLanguage                                 : Korean# T! w' x( u7 n; ~3 W% M) k
Default                                  : Yes
" Q7 m$ }, q; c: k* e* J6 YForced                                   : No
" @7 i0 U* t9 ~, O5 I+ C. t5 b2 l- y5 h( X3 Z1 X" ?! `1 N) k
Text
7 a0 [9 ]# j3 K) M% LID                                       : 3
5 L8 }0 \- G* P  [4 e& R& W9 f7 A" [Format                                   : UTF-8
' C, d% u& Y" `; {. A7 c. D) WCodec ID                                 : S_TEXT/UTF84 `5 q0 E. K0 r* Y4 F
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ Q4 w& m6 w" M3 l
Duration                                 : 2 h 5 min
- @8 p, u5 C; Z. v3 a% ~Bit rate                                 : 37 b/s
0 w' \8 f7 i4 }% ]/ Z9 mCount of elements                        : 1232% D) [, _* [6 e* e% p
Stream size                              : 34.1 KiB (0%)
" T) ^" W3 N* w/ iLanguage                                 : English. }' T/ J: w" m7 p+ @  x+ b
Default                                  : Yes# N3 C9 j  e7 g% n
Forced                                   : No5 u; ~9 Z3 i1 N9 y

# L4 C! Y$ }! X: J* q3 ~+ G0 nMenu% K; H4 x" {3 K/ b, @4 g
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
$ e9 {( l) y" N" |% }00:08:23.503                             : en:Chapter 02! v) l, x' s" H: J- {, c3 z
00:19:33.047                             : en:Chapter 03; D# j  q3 a6 Z! E- H7 K8 n
00:27:56.633                             : en:Chapter 04: }7 o- E, R0 r6 m- K" ]) f
00:40:02.400                             : en:Chapter 05
( e4 m) i2 o. {$ |00:53:31.834                             : en:Chapter 06
. _3 z& M7 |8 _9 G2 B01:03:19.295                             : en:Chapter 07
: @7 W  j1 L8 L) _/ @01:13:07.466                             : en:Chapter 082 T2 Y9 l7 s3 J' v- N
01:30:08.111                             : en:Chapter 09
( U. \& O" G, p( `, \/ q- _01:41:15.611                             : en:Chapter 10
$ O) X3 L# z1 u6 j: H6 K% W01:58:03.952                             : en:Chapter 11
; x, C* A  x: @* {8 ?0 x02:05:51.252                             : en:Chapter 12
Video
, }8 }5 t3 o0 PID                                       : 18 k$ y: `6 B6 d) M% c' _! w5 M0 y
Format                                   : AVC4 e4 Y# W. ?& H3 r9 \. y4 _
Format/Info                              : Advanced Video Codec6 L0 B) s0 H3 p1 [. A. [
Format profile                           : High@L4.1' k% w9 r& {, }/ p1 m
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
$ J, K4 ~1 ]( ]7 b( m5 K) o% V2 l9 fFormat settings, CABAC                   : Yes; i! \& {, q1 ?1 n
Format settings, ReFrames                : 4 frames
& f' Z& M; @# t6 \4 V$ ^; s# L6 jCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
1 R& T, v( W$ M% ~+ qDuration                                 : 2 h 3 min) k# p# C! r4 U7 E0 L
Bit rate                                 : 8 067 kb/s7 E! }. g. |6 Z3 o
Width                                    : 1 920 pixels  V. L* s% f$ q3 H4 N1 c
Height                                   : 804 pixels1 h" f7 e4 p' F0 ?4 W
Display aspect ratio                     : 2.40:15 @9 D& ^! w( A5 {6 M5 C6 }
Frame rate mode                          : Constant0 j9 V9 h. y$ Q) \; `  m- W$ v
Frame rate                               : 24.000 FPS( U, B/ c0 T9 t6 U1 k  [3 q" q
Color space                              : YUV
: a; s7 D* z% q+ g* v( HChroma subsampling                       : 4:2:0
: l  A: ^4 W' }: c- _9 w9 m# i' k( NBit depth                                : 8 bits. m$ D4 d1 j9 f! Z1 u1 }
Scan type                                : Progressive
- U" C' W6 u9 d) \. f7 b5 pBits/(Pixel*Frame)                       : 0.218
/ ^4 e8 n) r* cStream size                              : 6.96 GiB (84%)
9 A& \5 j1 n& N# k$ MWriting library                          : x264 core 157 r2935 545de2f
/ k+ e7 N8 c9 hEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.90:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=35000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.90
8 m- p% O) [% L- g" i9 Z! zLanguage                                 : Chinese
* w& x# Q" p. P, z  r1 R& nDefault                                  : Yes
5 \' ~) f) u9 sForced                                   : No
8 c* a) }7 t: O3 P3 K- G3 QColor range                              : Limited
( C$ w* n3 i9 ?& E9 i4 V8 Q! hMatrix coefficients                      : BT.709  @0 }$ \7 G& G- s

2 W4 m8 A1 H9 K! {/ C6 |; GAudio3 o' l5 }1 K. v4 n
ID                                       : 24 B1 @, t* B1 _9 C  s
Format                                   : DTS
8 A, O$ i" ^7 iFormat/Info                              : Digital Theater Systems
& x; J7 G8 Q2 `" ?8 SCodec ID                                 : A_DTS, I* D' r3 b4 g6 z
Duration                                 : 2 h 3 min$ p, f3 F$ a" g* K+ B6 p) ~- V
Bit rate mode                            : Constant1 C9 v- ~8 x& G) X5 \7 f6 g6 D( U
Bit rate                                 : 1 509 kb/s
# G4 p, P& r: v6 M. K/ h6 `Channel(s)                               : 6 channels
/ v" R; u( H4 }4 [9 c2 q: AChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
# k4 }9 ^$ a* k! H4 W6 hSampling rate                            : 48.0 kHz9 m* P8 p  e4 e9 J5 l) {
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
' w. [: Z2 W+ F4 ]" e5 mBit depth                                : 16 bits
7 Q# S/ J' r! t( zCompression mode                         : Lossy
9 {# K$ ~9 A& P4 p+ nStream size                              : 1.30 GiB (16%)
. P" ^* {" Y5 ?Language                                 : Chinese& Q# P3 F8 q7 ^" K
Default                                  : Yes# ^( }  l3 \# y
Forced                                   : No. d! V" Z0 r$ u4 B

" M  z+ r& b! D4 w/ K  WText2 V" g$ a- T. C! l
ID                                       : 3! R' R- [* E% e6 e# ?+ K
Format                                   : UTF-8: k5 F3 v) v5 q+ `7 K
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8( `- H3 C+ ?8 c9 J8 }
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ s! d. s8 }9 E! a( x- y
Duration                                 : 1 h 57 min2 {6 H! Z2 L/ }: ~6 s  ?  z+ U# ~
Bit rate                                 : 37 b/s
: X/ R8 a# s% v( k4 f3 P, M/ |; [Count of elements                        : 1160& ]2 Z# ]/ H1 j
Stream size                              : 32.5 KiB (0%)
- }+ n/ S1 F! F% A( s% X: }Language                                 : English6 _$ N$ [" h1 N3 v) W9 D
Default                                  : Yes' }% s) d, l" S5 C
Forced                                   : Yes3 P2 f7 g3 f8 F2 u# g
$ @  i# j5 X3 \4 l
Menu
9 M. L8 `( {& k  H8 Q) `00:00:00.000                             : en:绗?01 绔?
7 S* G: ~9 i+ z$ M- W' y00:08:35.042                             : en:绗?02 绔?& I& M7 t  O+ h  x7 b
00:17:07.750                             : en:绗?03 绔?
5 ?, \. z* u* Z* `00:28:33.083                             : en:绗?04 绔?
& f" f6 r* C' y' r; x00:38:27.458                             : en:绗?05 绔?* l/ e+ r' X! }3 O
00:51:12.917                             : en:绗?06 绔?
5 P( k) J: p8 H+ R- [01:05:15.625                             : en:绗?07 绔?
' q7 i, m$ J5 a0 g% g8 B4 @/ v; G01:13:37.750                             : en:绗?08 绔?7 s6 s- R: e4 W' X' J
01:23:39.125                             : en:绗?09 绔?& b4 T! x( W, e6 z: r
01:30:45.667                             : en:绗?10 绔?* S7 _, C; v% E' U) A
01:39:07.292                             : en:绗?11 绔?+ L4 S& X+ a5 [& n" J  f" V
01:48:28.125                             : en:绗?12 绔?
! S6 }8 R2 v" k. y- S01:57:41.875                             : en:绗?13 绔?

7 ?, Z3 U- m" L$ d+ Q
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

12

主题

192

帖子

976

积分

Sponsor

金币
76 枚
体力
457 点
wyyo 发表于 2020-9-10 09:35:13 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!/ `$ P( Y+ b! g. C
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
: n  p9 l2 W7 ?8 \% Z

2

主题

487

帖子

2212

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1115 点
myg0123 发表于 2020-9-17 19:50:09 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
蓝光论坛里 ...

3

主题

81

帖子

370

积分

Sponsor

金币
36 枚
体力
164 点
2360090999 发表于 2020-9-27 22:55:42 | 显示全部楼层
蓝光电影论资源多
又有新片了 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-29 03:37

快速回复 返回顶部 返回列表