BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 34|回复: 2
收起左侧

[科幻恐怖] 神童/后裔/鬼裔/魔诡怪胎 The Prodigy 2019 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 5.1-FGT 8.86GB & 7.45GB

[复制链接]

4016

主题

4391

帖子

3万

积分

Post Share

金币
7658 枚
体力
6878 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-10-21 00:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg ( t+ `1 E- w  g0 u! h' t: }) |$ Y

7 D. o0 t4 \$ C5 {8 `. ?◎译 名 神童/后裔/鬼裔(台)/魔诡怪胎(港)' m& J, Z& S; R
◎片 名 The Prodigy / Descendant
! h5 q+ i) e4 m0 k& Q  V◎年 代 2019
8 P0 K) D4 ?- T◎产 地 美国/加拿大
$ w" d( Y# l- P' R% }' x◎类 别 惊悚/恐怖; D5 e" {& o3 g
◎语 言 英语2 q( i" n/ N6 w
◎上映日期 2019-02-08(美国)6 q9 U9 S6 e& r, r
◎IMDb评分  5.8/10 from 22,439 users
8 d: @$ `! D; v& Y- e& I1 L◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4504044/2 X+ G% V0 l( W, L, v: W
◎豆瓣评分 6.1/10 from 6,395 users
  }$ ^$ x; g: y* {; {/ e* m& @6 B; E◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30143939/
, _# v! `& s6 a. J: `0 V' t◎片 长 1 h 31 min: H  {8 M! M5 ?$ e
◎导 演 尼古拉斯·麦卡锡 Nicholas McCarthy* z* B9 i: C: M) U) K
◎编 剧 杰夫·布勒 Jeff Buhler. D' N/ T2 S; O8 C  A1 ]1 T
◎主 演 泰勒·席林 Taylor Schilling
5 }) J1 }; u& S     布列塔尼·艾伦 Brittany Allen% N* z  f  |$ ]8 g5 Y# V
     杰克逊·罗伯特·斯科特 Jackson Robert Scott6 ]5 _, {2 e  q. u3 Y1 r. D, F
     科鲁姆·费奥瑞 Colm Feore1 ~5 L+ o. @3 \9 ], a! s+ e
     彼得·穆尼 Peter Mooney
+ ^5 {& m  z0 F6 h     奥妮克·阿德莉 Olunike Adeliyi
/ F0 H# q4 ]* B. Q4 T     艾丽莎·莫勒切里 Elisa Moolecherry) }! I$ r# A* J  |
     宝拉·布德罗 Paula Boudreau8 ^. N6 J4 d& o% O
     保罗·福托 Paul Fauteux
6 g! t8 ^: [0 [/ o5 `' o/ M     戴维·科赫史密斯 David Kohlsmith
9 H* ?+ p- @, E     马克·史派克 Mark Sparks
, h- c2 p/ P9 A, _2 T4 D) [     迈克尔·戴森 Michael Dyson
8 f3 j& {8 I% c# T2 Z8 z6 f/ q3 u% R+ z) T' G' X
◎标 签 惊悚 | 恐怖 | 美国 | 灵异 | 儿童 | 2019 | 恐怖片 | 超自然
! R5 t( z1 \" O8 G+ |+ _- j# _1 V2 t" d% Y% ~
◎简 介  + I% c! b; V) H) L/ Z

8 s- B2 |0 s& c0 H, v 在一个弥漫着不祥气息的夜晚,约翰(彼得·穆尼 Peter Mooney 饰)和莎拉(泰勒·席林 Taylor Schilling 饰)迎来了家庭的新成员,与此同时在世界的另一个角落,某个冷血杀人狂遭受警方枪击,倒在血泊之中。此后不久,莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧,她为此兴奋不已,一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大,种种异相接二连三在迈尔斯的身上发生。他会在梦中用匈牙利语咒骂他人,会以残酷凶狠的手段殴打同学,他眼神中透露出来的冷酷凶残令约翰、莎拉夫妇站立不安。% n& N/ c4 O. E" ^7 A- {2 k+ s

; V! ]1 Z  T7 I" }) Q/ t5 b 从他人口中得知,迈尔斯体内有可能住着另一个人的灵魂,而那个灵魂以残杀嗜血为乐……! c  a- c+ X' v+ k# D5 v( E6 t7 s

% M2 s6 v1 ^5 g# m: X' H A mother concerned about her young son's disturbing behavior thinks something supernatural may be affecting him.1 j4 ?: ]6 u& u6 \
Video
# X1 m0 B( X! u) ]$ F8 DID                                       : 19 S- m; b/ Q8 I: L, T" y
Format                                   : AVC1 ^, ?/ G9 K/ Q$ }9 L
Format/Info                              : Advanced Video Codec
5 E( B: N1 Y# @' dFormat profile                           : High@L4.1
! \! v3 v" Y  P" bFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames1 l( c  t1 Q9 L+ V
Format settings, CABAC                   : Yes- B9 k3 z" u  n5 I, I8 g3 ~  H% F
Format settings, ReFrames                : 5 frames
0 \" Q* ]3 p/ j( C3 {Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
' i; X* y& }& gDuration                                 : 1 h 31 min0 n% X1 m* b9 S  ~1 }4 j; X4 `- g
Bit rate                                 : 10.4 Mb/s: M. n; c3 _: J; }8 i
Width                                    : 1 920 pixels
' I7 _4 \1 L- y5 ~Height                                   : 808 pixels) G/ S- A* _. \1 K
Display aspect ratio                     : 2.40:1
4 C2 L% B6 K. z" v$ xFrame rate mode                          : Constant, r: ]% g( n2 t
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS6 j! @4 j) f0 _
Color space                              : YUV0 ^+ W0 s8 d: @) h
Chroma subsampling                       : 4:2:0
$ j( Q/ B3 n$ r6 s/ |5 O) h4 iBit depth                                : 8 bits: M  R$ {7 {" d. a) k5 O$ k
Scan type                                : Progressive2 Q5 B! d  U7 V
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.280
" D3 B1 T& T% Y9 i  q: GStream size                              : 6.68 GiB (75%)
4 E# u, ^; g2 O" K2 w; s; |4 BTitle                                    : The.Prodigy.2019.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT3 f  D& }4 q1 _+ B/ c5 v( ^
Writing library                          : x264 core 157 r2969 d4099dd
% g9 ]8 G2 C7 o4 m& b# ^Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10427 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.005 \7 c) ?* }% l, }! Y8 S) ~
Language                                 : English* \5 P$ D. M& E3 X. J4 D
Default                                  : Yes8 e: U1 Z, l9 T- \- u% c$ S
Forced                                   : No
% H% n0 T# |& N' T  p% y! ~( R* r$ f& C
Audio  {3 \/ z6 J, G4 a) Y% l
ID                                       : 29 n( [# ?: Z6 K9 w
Format                                   : DTS XLL
; ]; N+ ]' ~) {$ W  Q9 Q' o' oFormat/Info                              : Digital Theater Systems' [8 k/ p7 a4 a( p! D
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio5 Z/ Q2 h& c4 n9 }, {
Codec ID                                 : A_DTS
1 \2 q! `$ p- D2 yDuration                                 : 1 h 31 min, A. T9 B7 g( `" {1 j- |
Bit rate mode                            : Variable2 H' P; \9 e& Q% u5 H+ j" w9 I
Bit rate                                 : 3 366 kb/s
5 f/ {3 v' b# z9 q" l5 JChannel(s)                               : 6 channels! O- u# `. w( n7 T% Y
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
4 k: f; m5 [$ N$ xSampling rate                            : 48.0 kHz
) f* X* x9 g% ~% m8 {Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)( i5 H0 n( S0 M
Bit depth                                : 24 bits
3 X$ g2 t0 W- _. b; `& rCompression mode                         : Lossless0 e% a4 A5 C2 |; f
Stream size                              : 2.16 GiB (24%)
( l( t6 S6 s7 C9 `( x) A0 z; L& wTitle                                    : The.Prodigy.2019.1080p.BluRaycd.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT4 {- b: U+ D! G7 b
Language                                 : English# G3 K) H4 Y3 O4 x7 j. F1 A! ]
Default                                  : Yes/ a% U  B& Z& a  @
Forced                                   : No# H) O% q/ B/ a' U# P) `

6 [5 n, }8 f) \& ]3 p9 FText #1. L6 K2 G& C# A/ g0 e
ID                                       : 35 V) R& Y% d  x
Format                                   : UTF-8% B, R6 H9 ]  x4 I, x
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8! j6 i8 W% p* j9 f
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
7 Q; [! n) |' @+ l- }Duration                                 : 1 h 24 min
5 G; k, E1 E5 ^+ ^7 h8 |6 _. E$ rBit rate                                 : 39 b/s0 C: }" }* M* y, f- [# @4 t2 E
Count of elements                        : 960
/ |" H. m+ T2 \Stream size                              : 24.7 KiB (0%); W' |$ c& K8 W# Y8 G- U0 }
Title                                    : English-SRT1 t. p8 G' F, ~2 m. L8 G8 f
Language                                 : English
3 f. l1 C8 Q3 H% ]7 ~Default                                  : Yes- Z- w4 ~( M& X4 e& v0 c) t' X
Forced                                   : No
2 H% e/ N) _9 L* F
' z- G& a, ?% v, d" B. {: y; dText #29 D5 O; f; R( c" z( \- C
ID                                       : 4
# I6 U6 F! N+ c0 J  F2 xFormat                                   : PGS% }- V* N4 W1 [. |8 [5 m0 Z. P
Muxing mode                              : zlib+ L5 L9 [+ L* ~
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 }; G6 n) r8 X: a5 L- s
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: d  _$ g+ U; j! l
Duration                                 : 1 h 31 min6 j: t3 _# r& ~) F0 k) t1 {$ n2 o
Bit rate                                 : 30.5 kb/s
! c- t$ W- H& L1 N9 J. d  hCount of elements                        : 22848 h  b4 N# G  I
Stream size                              : 19.9 MiB (0%)
+ \+ U* N3 P* w& O* T5 J8 R! PTitle                                    : English-PGS
* I8 t7 i9 Y& v' ^$ j- DLanguage                                 : English
* A$ j8 H: _, U# ~! B4 d/ I; b$ nDefault                                  : No: [. a* [) A3 [, `  \
Forced                                   : No
' f2 {* x& d5 G7 `0 b7 |  F
+ q  O  ]; p! H  |, v( P' wText #3
7 Q# u/ h, x* p& k' W; `ID                                       : 5
5 a" B+ ?, _" c% @Format                                   : PGS
6 h, F  @0 `: j3 p+ ]Muxing mode                              : zlib1 I( u6 n" y8 U8 ?9 q, _
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 _3 d( \3 F9 \9 `% _7 ^  O. x
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  r& m, v$ G6 n: }, D3 V/ V" h: l
Duration                                 : 1 h 31 min
6 c0 g: p7 G5 z* uBit rate                                 : 21.0 kb/s  c) p7 F& x# F% t
Count of elements                        : 1802
; B: t& b7 z/ g( G8 m* m* CStream size                              : 13.7 MiB (0%)
+ [$ M( F  q6 h3 E4 VTitle                                    : Spanish-PGS" x+ x* @/ ~$ \9 W; A- ]. l- r/ ?5 {
Language                                 : Spanish
& C( q! I5 T$ k' b8 o$ e/ ODefault                                  : No
9 |% |- s* C7 \7 e: l/ W. x. D* eForced                                   : No% h) Q# ~' S- E" ?
5 Z3 k- k' Z9 n- p. r
Text #4
7 K  }3 \" X; J$ H+ U; _ID                                       : 6; s5 U; k) }# c
Format                                   : PGS
" ^$ F+ {0 {7 D4 h9 L4 @+ PMuxing mode                              : zlib& |0 I% `3 _- v* A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 d& m5 T& n1 M9 O# G, J+ W
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% h4 j3 m" u  A1 f! R: h- MDuration                                 : 1 h 31 min
$ }/ o" _: }) BBit rate                                 : 24.3 kb/s
7 a6 ~8 A2 D8 sCount of elements                        : 1818
6 u( b6 p# M, E8 j' F/ GStream size                              : 15.9 MiB (0%)% E1 E6 b5 f9 D& T7 B  X
Title                                    : French-PGS) z  a0 j/ w( U! D5 `* }
Language                                 : French# Z  o* \5 `- q) E+ y. y  P; o8 z
Default                                  : No
! {- Q$ R  w3 [' P* T' z7 z1 h: HForced                                   : No
/ p( J! @4 S4 p( l# Q7 D4 h4 B# M& q) r
Menu
  G$ Z9 E% b1 h/ J" W& |00:00:00.000                             : en:Chapter 01+ `7 h, F) }1 p3 [) P
00:04:05.703                             : en:Chapter 02# M8 i' n7 ~" L" A/ `0 _: v
00:09:53.384                             : en:Chapter 03) @- A% Q+ K4 r' O  ~
00:12:55.441                             : en:Chapter 04- }; G0 `& o; p2 x! o
00:18:32.528                             : en:Chapter 051 T& }( l5 V) F" m
00:24:20.625                             : en:Chapter 06/ L" E9 b: C+ y9 y1 ^/ U- R/ k
00:28:53.773                             : en:Chapter 07
* g+ i, V! P# ~* I/ E- K( ?00:33:59.912                             : en:Chapter 08
7 ]5 b1 y7 r# o00:38:33.936                             : en:Chapter 09+ z: D1 t( A$ F! R* M) {3 f
00:42:10.027                             : en:Chapter 10
( ~3 A, o& @/ R5 ~2 G4 Q1 h/ g# w. A00:46:54.895                             : en:Chapter 11
' [1 b' s1 i/ Z* K  W00:50:15.429                             : en:Chapter 12
, X4 c% x7 Q' ~00:56:20.919                             : en:Chapter 13
# ]9 t- i- w# r" Q  m01:01:39.278                             : en:Chapter 14
/ o( g7 K. E2 |) \) u$ B/ G. U01:05:14.911                             : en:Chapter 15. r. Y! @  v( U0 o
01:09:53.522                             : en:Chapter 16
$ ~. z$ ]2 c; ]( c) L; e  T3 n01:13:42.501                             : en:Chapter 17
; @/ Z+ y# P) L* {* m01:21:23.670                             : en:Chapter 18
) F* ?6 m2 i% s/ K, B, X01:25:20.907                             : en:Chapter 19
* G( D1 f% A0 n! a& u4 i$ T01:26:46.367                             : en:Chapter 20
Video" M: `" L- {& r0 V1 P+ p% d1 H
ID                                       : 17 l# ?6 B; T1 ]" ]+ E' O7 I/ F; ?
Format                                   : AVC
2 W. H" _9 @2 L0 B% u0 |Format/Info                              : Advanced Video Codec0 M: z* C  ]' p- f5 `5 w4 {0 j
Format profile                           : High@L4.1
7 P' F$ a% w0 i2 g. ^- h0 g- iFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
$ b- V( U. z1 C4 |3 o1 v8 hFormat settings, CABAC                   : Yes
' p4 z5 d/ \* W1 G# ?Format settings, ReFrames                : 5 frames
. @; t0 V& i& F4 [+ d& pCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
7 ^4 ~. M' b$ o8 u$ |Duration                                 : 1 h 31 min! ]8 y. q7 ~0 E' Q6 z, K: C% M
Bit rate                                 : 10.4 Mb/s6 }! S6 W: {* G5 b5 |
Width                                    : 1 920 pixels1 ^1 o9 t& d: x, D9 L/ G
Height                                   : 808 pixels
! c" i* t5 n1 v: m3 pDisplay aspect ratio                     : 2.40:18 }2 J- \3 w/ E5 s3 b- R  x9 l% b% v
Frame rate mode                          : Constant: q/ d3 H$ o9 Q* K4 b- ~
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
! A5 y) C5 b  I* g3 ~( S5 ^- \Color space                              : YUV9 }& z7 P$ }% R8 e- `
Chroma subsampling                       : 4:2:0
* G2 h) _( m* K# yBit depth                                : 8 bits2 j* |; ?; }! h+ q
Scan type                                : Progressive
6 @- u( V1 Y. I8 TBits/(Pixel*Frame)                       : 0.2805 W" E; I0 d+ }9 i( P
Stream size                              : 6.68 GiB (87%)
( O% D9 C) @: XWriting library                          : x264 core 157 r2969 d4099dd
, h; X; j" w4 \3 Y1 A& M9 ^3 Q/ P. zEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10427 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
. C  l. E) |6 z8 R! |3 w0 r  eLanguage                                 : English
1 C% \# i% E/ v/ n; {Default                                  : Yes
9 j' F+ d. ]2 `  KForced                                   : No
1 w4 }, M4 O) e4 q9 \Audio$ P  m* D& J" i9 v1 S
ID                                       : 29 c  g1 p4 o/ |  X0 E6 ~  |
Format                                   : DTS
; X+ {, ^7 _& I6 wFormat/Info                              : Digital Theater Systems
, K/ e# l  y, |6 [4 WCodec ID                                 : A_DTS
# u9 j$ j( X% H0 b) tDuration                                 : 1 h 31 min
9 i( S" b+ t$ vBit rate mode                            : Constant
# Q3 M: {6 D5 H0 D2 IBit rate                                 : 1 509 kb/s# m' j' j9 n$ \7 P: n, u& _0 g
Channel(s)                               : 6 channels9 z* ~, T& G# W! M/ ~
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE$ h- R% I! i/ R5 r2 N
Sampling rate                            : 48.0 kHz
/ P3 K9 n" ^5 _/ }7 iFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
2 y% x9 S# n6 c0 e# L# s: M, ^Bit depth                                : 24 bits% J5 T* F$ K9 ?5 f) _
Compression mode                         : Lossy
  C2 b* @  F& vStream size                              : 991 MiB (13%)3 R) }+ ^! `) E3 e: D
Language                                 : English
3 B, X: r- q; tDefault                                  : Yes
9 M4 `1 T. y( I" N' V' o  aForced                                   : No0 J" M- U) k2 i4 E  J
, i+ k' p1 v  c# u
The.Prodigy.2019.1080p.BluRaycd.x264-GECKOS
/ Q' P4 C6 I9 u2 @; g: \% eDate         : 07.05.2019+ u& Q! Q& `9 A' u( Y3 @
URL          : https://www.imdb.com/title/tt45040441 ^2 h8 w% K* g3 g1 C$ a
X264 bitrate : 10427kbps2 t, U3 M5 [/ L' f
Resolution   : 1920x808
: }. M6 e& c6 f" _2 xSize         : 7833MB (8213294882 Bytes)
* K8 @- z& X" J, J! zAudio        : DTS 1509kbps 6ch$ B4 z% @! S' B" s' X7 Q* I- M
Language     : English
$ N0 d$ ^! |4 _; W  iSubtitles    : English SDH
3 I, ~+ }/ {4 k* t& yRuntime      : 1h 32mn( M. z( U( a  ?$ ^1 m
Notes
) b& C# g. v/ }
SPECS
8 i' g3 ~3 s+ h5 w  m7 i! w. f, ^# I$ E# u# D4 L4 Q. E9 C4 g
Source : FHD Bluraycd
  d9 Y# h. j" u) T
' ?# X: N+ n$ u' i! z0 A3 HFormat                                   : Matroska" E/ X) {5 Q3 X) N, @; n
File size                                : 7.45 GiB
2 [1 P% `! l* G  ^Duration                                 : 1 h 31 min5 k# r) _! ~) y* b& }4 |: R
Overall bit rate mode                    : Variable  `4 h; d0 X: |/ C# R* {. j
Overall bit rate                         : 11.6 Mb/s
8 m& u+ G6 H& n9 v  o! @4 _  l+ Y: F: u/ O
Video4 P: n( p# H- q0 G1 C0 ?
Format                                   : HEVC0 U$ _* L# C# t3 B" A
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding% x3 a/ a( b  w+ n: Q
Format profile                           : Main 10@L4.1@High$ s) d0 H+ w- I
Bit rate                                 : 6 829 kb/s( U, U/ |; X% P, u# ~+ o
Width                                    : 1 920 pixels% u) x5 P( m# v7 e
Height                                   : 800 pixels
5 }9 m0 M, A; D, _Bit depth                                : 10 bits/ Z& H9 J( Q0 o0 }, B: h8 T
Color primaries                          : BT.709
1 M  z  K6 f% I5 T) d! ~  H7 R  G0 x
: c- Y$ _; _" _
Audio #19 S  L) y$ r. n2 P$ A! l
Format                                   : DTS XLL! @0 n4 X# `% f) J
Format/Info                              : Digital Theater Systems) a- s7 f, `- o' k
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio4 D, n1 }" P! \# N
Bit rate                                 : 3 366 kb/s4 q/ l* f# A) M- j5 Y$ j6 N
Channel(s)                               : 6 channels
4 w  m7 r: b- b: E  aLanguage                                 : English4 c( _8 e# @2 g( o5 l
, {9 Z9 V2 N' A
Audio #22 s+ G4 ~. f' E% I3 m
Format                                   : AC-3
1 M! T. R3 H( d, M0 ^0 oBit rate                                 : 448 kb/s3 e0 c* }3 ]* L0 s
Channel(s)                               : 6 channels
2 h# B6 [) M" O; H* sLanguage                                 : English
9 ~8 _7 f4 ]0 Z1 y" u: I# g7 u& {% T  Q( S& Q9 U
Audio #3; `/ |; ]5 d' J. D+ P; ]
Format                                   : AC-3* |% \7 h! U3 e+ `: t
Bit rate                                 : 448 kb/s4 V1 Z$ a- [" ~- R7 J
Channel(s)                               : 6 channels
4 x. z* i& L4 {! a! T: yLanguage                                 : Spanish
' b/ Y$ z  \$ e+ u2 k- N% d5 w/ A2 i( L3 F8 M# E7 ^# z6 \7 ?4 K
Audio #4
1 v2 E9 \  R. u2 |Format                                   : AC-36 t, A2 r! A& K4 h
Bit rate                                 : 448 kb/s
; d/ P- T9 g7 \( |& aChannel(s)                               : 6 channels" @8 `( j9 [5 ]$ A8 y7 n9 Z
Language                                 : French
7 s- l/ G, s  S
' Y( [! ~7 I1 {8 B1 t9 [Subs:
1 q* z% K6 W/ N# i) q; HEn Fr Sp
) s- A3 r5 d% \6 D( X: U  H
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

618

主题

2086

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1848 枚
体力
4752 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-10-21 00:19:18 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
' U) ~; H5 }+ U; p$ aAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!* R4 ^. ~* N: m# W( M2 C& a

67

主题

1708

帖子

6370

积分

Sponsor

金币
508 枚
体力
2353 点
lanpanshuma 发表于 2020-10-21 09:34:04 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!; K1 d, n4 ~* Q6 v5 }1 l# V
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
! w2 f2 [* f! G' t2 T
该会员没有 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-12-2 14:29

快速回复 返回顶部 返回列表