BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 72|回复: 10
收起左侧

[2160P极清] 卧虎藏龙 [4K HDR高码版] Crouching Tiger Hidden Dragon 2000 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR TrueHD 7.1 Atmos-DEPTH 35.35GB

[复制链接]

5024

主题

5197

帖子

6万

积分

Post Share

金币
10320 枚
体力
17926 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-12-19 08:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

5 X9 \$ v- M# N" B  ?& H/ |7 w- M$ W3 h! W0 \6 ~' m
◎片 名 Crouching Tiger, Hidden Dragon
& o  @5 V% t9 r% s# q( D+ ?' l& B( [8 o◎译 名 卧虎藏龙/臥虎藏龍
4 r9 q! a0 F/ @◎年 代 2000
* L2 e& R% D8 r9 F◎国 家 中国台湾/中国香港/美国/中国大陆) j) Q: d; Y$ E% ]8 H; n
◎类 别 剧情/爱情/武侠0 w! s0 o6 j6 _' q7 {
◎语 言 汉语普通话1 \1 ^4 p; A5 X/ J+ d$ F5 B: ?
◎上映日期 2000-07-07(中国台湾)/2000-10-13(中国大陆)/2000-05-16(戛纳电影节)& b! k) h  x# G7 \6 b1 }+ [
◎IMDb评分  7.8/10 from 251,667 users+ H+ R3 m+ k/ n1 }3 ]' s. ^: i) n6 c
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0190332/
8 b- p) F; ?4 w% g9 c4 H◎豆瓣评分 8.3/10 from 345,609 users
5 ?5 b) t4 _( M1 ?* P+ ^◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1301168/: p, F9 r" l4 L) u2 [
◎片 长 2 h 0 min
$ u! [5 @) d' a◎导 演 李安 Ang Lee8 L! E+ Q7 g! \$ u( \
◎编 剧 王蕙玲 Hui-Ling Wang
: g' I2 q: M3 w1 D% p     詹姆斯·夏慕斯 James Schamus, b, ^! q7 z; P: X( R/ @! h5 `
     蔡国荣 Kuo Jung Tsai! d( G* Q& z" `# \1 |
◎主 演 周润发 Yun-Fat Chow0 F- F4 q/ Z( g* Q
     杨紫琼 Michelle Yeoh. t! [! H( C$ L) n0 s
     章子怡 Ziyi Zhang
- ?4 s5 ]7 Z" @+ V: V7 \     张震 Chen Chang
$ R" p  Z) V; W3 M2 j# b2 a0 ?& r     郑佩佩 Pei-pei Cheng
: s" \- e5 F9 M+ ~& U6 H: D     郎雄 Sihung Lung
4 [5 z, b3 y! |' D2 K# j     郑佩佩 Pei-pei Cheng
3 ~1 v- Y* t) W9 r3 |     李法曾 Fazeng Li5 p- \! S3 j% E! W
     高西安 Xi'an Gao' Q  g) ^2 Q3 n: C
     海燕 Yan Hai
, y- {# w: C+ G, e# ?     王德明 De Ming Wang
9 J' K7 [2 N  v2 i& q- a4 z     李黎 Li Li  X3 u- V/ Z% T' j: o: B
     黄素影 Suying Huang
* Q6 ^$ T9 j; d     张金庭 Jin Ting Zhang
: ~( ^7 o/ o2 U( W7 W& Y! G  T7 S     杨蕊 Rui Yang/ b, i( h/ ^6 Y2 ~/ P
     李凯 Kai Li4 l1 n5 c) d; M  k$ @
     冯建华 Jian Hua Feng
' g* I! B# X2 f     杜振西 Zhen Xi Du  k* B8 B6 B1 ]: a# x0 `5 q+ m
     徐成林 Chenglin Xu) F5 k4 g8 w1 a% A) i
     林峰 Feng Lin
" G" D+ ^- c1 @: `$ t     王文升 Wensheng Wang: e' ]/ m! y6 b
     宋东 Dong Song) \  B7 J4 O, i( z" |5 o" W
     马中轩 Zhongxuan Ma' [  K5 \9 e$ ~
     李保成 Baocheng Li% [4 R$ q$ S$ l0 ]# N
     杨永德 Yong De Yang
. _& H  ]  f% {9 u     张少军 Shao Jun Zhang6 x/ M2 K6 v( J$ i
     马宁 Ning Ma
% l8 Y# }) \6 ~# u     褚建民 Jian Min Zhu
, |1 e  [6 u6 L8 l0 l     董长生 Chang Cheng Dong
+ q& D# q+ o* `9 Q: x7 P6 w" N  u     徐怡 Yi Shih. {( p) G5 N: k8 d' t. @
     陈兵 Bin Chen8 T: L% s7 W2 ?5 w
     张少成 Sao Chen Chang9 E6 _7 D' ^1 V+ b
; Z; }5 l* U4 B0 s
◎简 介& X, e. k" W5 r4 S. o8 z
1 q5 T/ q( k! w- t
 一代大侠李慕白(周润发饰)有退出江湖之意,托付红颜知己俞秀莲(杨紫琼饰)将青冥剑转交给贝勒爷(郎雄饰)收藏,不料当夜遭玉娇龙(章子怡)窃取。俞秀莲暗中查访也大约知道是玉府小姐玉蛟龙所为,她想办法迫使玉蛟龙归还宝剑,免伤和气。但李慕白发现了害死师傅的碧眼狐狸(郑佩佩饰)的踪迹,她隐匿于玉府并收玉蛟龙为弟子。而玉蛟龙欲以青冥剑来斩断阻碍罗小虎(张震饰)的枷锁,他们私定终身。关系变得错综复杂,俞秀莲和李慕白爱惜玉蛟龙人才难得,苦心引导,但玉蛟龙却使性任气不听劝阻……5 `% [! b; A) m  J) C4 \
; |7 B  `! K4 B. i# q2 Z' k2 k2 c
 A young Chinese warrior steals a sword from a famed swordsman and then escapes into a world of romantic adventure with a mysterious man in the frontier of the nation.+ E+ R% a5 X4 j8 V3 T6 v
; Z/ l. o, Q' W% o. e0 j
◎获奖情况  v, V2 o  P5 _9 @: S; F7 S0 U6 S8 b

* r: N1 j0 e+ W 第73届奥斯卡金像奖  (2001). i1 i1 ?2 N; @, P2 Y! r0 F  o
 最佳影片(提名) 徐立功 / 李安 / 江志强
6 N/ V) v* A5 x/ L9 e# F. r0 y 最佳导演(提名) 李安
- B+ C$ W+ \7 h6 ^ 最佳改编剧本(提名) 蔡国荣 / 詹姆斯·夏慕斯 / 王蕙玲
5 T- J  A2 @& }' P 最佳外语片
  x. m/ R2 l0 \) o4 ~8 ?% f 最佳摄影 鲍德熹1 ^3 p) U2 `8 |) A4 t5 j; u: d
 最佳剪辑(提名) 蒂姆·斯奎尔斯% Q( s" V+ `0 U/ ?' H' L
 最佳美术指导 叶锦添
: w% [, ?; ?- c 最佳服装设计(提名) 叶锦添
2 I5 S/ L5 P" F, J1 n' r 最佳原创配乐 谭盾
5 A9 _0 B" q  S, A( F& a 最佳原创歌曲(提名) 詹姆斯·夏慕斯 / 谭盾 / Jorge Calandrelli5 R# \0 Y& S6 |
( D; [9 a8 f7 r, m
 第20届香港电影金像奖  (2001)$ j5 \$ x& s2 e8 g/ `$ x
 最佳电影3 l  R) u, [2 D: s2 c. g5 e- G, x
 最佳导演 李安
0 E; ~6 S% Z9 Q8 Z- t/ n( t# I, w 最佳编剧(提名) 蔡国荣 / 詹姆斯·夏慕斯 / 王蕙玲
2 O3 q* Z: ~* u5 P, u 最佳男主角(提名) 周润发0 c9 F  G: J( p6 ?
 最佳女主角(提名) 杨紫琼 / 章子怡1 a: u& ?% e' b3 M0 q" W$ r
 最佳男配角(提名) 张震' p2 E% V4 o% T! w6 b7 \
 最佳女配角 郑佩佩( u/ k7 }2 o6 y3 Q6 w3 y. r7 w; \6 T
 最佳摄影 鲍德熹7 z+ P9 s1 m7 K9 Q5 E- }: B
 最佳剪接(提名) 蒂姆·斯奎尔斯% r% L+ v0 }3 P# `9 @
 最佳美术指导(提名) 叶锦添
: e' [2 P5 {/ `( [: `" l- b, J 最佳服装造型设计(提名) 叶锦添
: @0 b9 b% W5 G  ~' \3 T; S+ P 最佳动作设计 袁和平
5 b; Z9 ?% Q* B8 \ 最佳原创电影音乐 谭盾: p. ^1 p% e; f3 L$ ]1 ^
 最佳原创电影歌曲 李玟! N. V" N  }/ c) Z
 最佳音响效果 Eugene Gearty
9 r9 B( U  h( G2 D! [+ n% B. x5 u7 F9 e  A# z4 j
Video
3 X# M3 q- e, N4 G/ L9 {. w% t+ B: EID                                       : 1
0 V9 c; N$ N8 @" ZFormat                                   : HEVC: f! @3 j" f3 R+ @/ u8 X
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
9 d% h1 R) g6 u+ \Format profile                           : Main 10@L5.1@High  B( u( ]/ y. _, E8 d& F5 o0 V
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
% Q' H" V7 }8 YDuration                                 : 2 h 0 min
/ C7 L. f2 `9 w0 o5 _Bit rate                                 : 34.3 Mb/s
; |7 R" h/ a& R# u+ q! nWidth                                    : 3 840 pixels
. M$ Q) S! O/ j; |1 R; p0 _! o! FHeight                                   : 1 600 pixels
+ m& C! ^3 q9 E3 cDisplay aspect ratio                     : 2.40:19 U  G" q! l! O8 X+ b6 A
Frame rate mode                          : Constant
+ |# G  [/ ]% S' ^. `5 V6 U9 aFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
1 _! v3 A- P8 V' V6 ^& b  E7 ^Color space                              : YUV- q$ P) I- W/ v8 Q& x( p& n2 r
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)# l! G7 o+ D* ^3 n5 n' G* a' n
Bit depth                                : 10 bits1 k4 E: _* \. i  X+ v5 m. g
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.233
" y" K5 }4 w0 |# G0 EStream size                              : 28.8GB (81%)
. M0 M  ?* @0 g$ f# ^8 GWriting library                          : x265 2.5+58-06979c042350:[Windows][GCC 6.2.1][64 bit] 10bit
6 a: A' S7 u* ~0 }/ ]# T* aEncoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=172920 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / max-cll=8985,215 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=19 {8 i* g) r1 K8 R9 H- {
Default                                  : Yes
; X  H0 X, @6 U* Y; H, {Forced                                   : No
1 N& ?1 i$ c4 U- MColor range                              : Limited+ h! t4 |9 v+ W
Color primaries                          : BT.2020! j" V/ `& i9 n! W: e6 E4 Y
Transfer characteristics                 : PQ
8 K, l% ?. Z- t$ r  x, ~7 K1 MMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
, ]0 c$ K& e' z8 bMastering display color primaries        : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000& D5 c; J4 w/ Q! }& I* w) k
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000.0000 cd/m2
  H0 s4 F. w& o. F4 Y" Q" n& |3 fMaximum Content Light Level              : 8985 cd/m2
- K% U- f+ A7 B2 j" ~. _& y" l: N% cMaximum Frame-Average Light Level        : 215 cd/m2
: c- V, s- w! F, F. G7 `' L8 u/ @  C; S. Y3 |2 P
Audio #1: }6 Z1 r, v# \! ?- [* f
ID                                       : 2
( ^( j5 `% _) J, BFormat                                   : TrueHD
# A" I  H( K$ c1 i, H! ?Format profile                           : TrueHD+Atmos / TrueHD9 q  c6 U7 r  X5 j# @
Codec ID                                 : A_TRUEHD
/ Z3 c  c! c/ dDuration                                 : 2 h 0 min7 F4 z/ x. L# `- C; t) B, L+ m2 ?7 o! }5 l& [
Bit rate mode                            : Variable: c) t5 U& ^, q. l+ o6 H% {4 I
Bit rate                                 : 4 357 kb/s
, w+ d  S5 a# P: lMaximum bit rate                         : 6 057 kb/s
& A- V+ a6 }: W! w$ cChannel(s)                               : Object Based / 8 channels) V4 j/ X* o! b) }+ Q
Channel positions                        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
  O: ?4 m% q3 O. u6 FSampling rate                            :  / 48.0 kHz
8 N: Z2 R* O; v6 ?( _( ^Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)9 [' O& S1 i; U
Compression mode                         : Lossless7 Q; K5 D  c  {6 }' i; N4 w: B' s
Stream size                              : 3.66GB (10%)" {* M0 m+ \* n! g% U! L
Language                                 : Chinese
1 O# d% u, _; g* d( H4 I/ V& eDefault                                  : Yes
/ ^! |4 h! ]6 h- u" h: f0 N: \) }( rForced                                   : No+ L& F3 U" c5 @3 h1 v% H
# Z' J2 H6 y1 ]1 d8 B2 j
Audio #2' Q7 i7 f6 |6 T. }9 n$ ^& B
ID                                       : 3
9 v) b* y) G& G. {) D7 nFormat                                   : AC-3' l; Z$ A) x" }3 N5 X7 F, v
Format/Info                              : Audio Coding 3
% T1 T1 T6 Z& o$ vCodec ID                                 : A_AC3
! d6 L. i2 L  P" hDuration                                 : 2 h 0 min
( ]# l% O3 v5 ^# YBit rate mode                            : Constant
. ^8 P6 f3 g9 c' E  c) C, mBit rate                                 : 640 kb/s2 f& J7 Q& f/ }: }% e; x. W8 E
Channel(s)                               : 6 channels
: G, s- d2 g# }: u% Q; h0 RChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE2 C& B5 l) }1 p- j& i0 N. z
Sampling rate                            : 48.0 kHz3 V: x; Y, s- @7 e/ \
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  z; u, P/ ~5 ]* X. o
Bit depth                                : 16 bits
8 j5 B% O% c+ D5 K; K( [Compression mode                         : Lossy
$ R* e3 X6 ~5 M- `+ IStream size                              : 550 MiB (2%)
; y6 E* J# @( ^4 j: \" u4 }Language                                 : Chinese
9 f$ n9 l5 {7 |; \Service kind                             : Complete Main- k/ l! Q1 r# v2 `" |
Default                                  : No4 v3 p5 _% J+ _* ~3 Q( {
Forced                                   : No" \3 ]( r! j8 M- c

  }# v& b7 `& C, p7 HAudio #3( J# \3 x! _9 s/ h
ID                                       : 4
3 D# m2 H8 E1 n. ~* G$ @6 B( iFormat                                   : DTS
4 [2 x' a; s* F7 q! lFormat/Info                              : Digital Theater Systems
( W3 L5 b; g7 r: J4 @* a+ \Format profile                           : MA / Core/ v+ I& M; F( l7 B; _( p
Codec ID                                 : A_DTS  }# U. L, E6 A3 F0 @) c. k( [
Duration                                 : 2 h 0 min# a0 W  b0 B- Z: [
Bit rate mode                            : Variable / Constant
! ]: ^/ H4 a) ?+ n* n1 |# y. ]Bit rate                                 : 2 148 kb/s / 1 509 kb/s
1 g9 d* {) O, F1 pChannel(s)                               : 6 channels; g7 M4 h. C7 }8 `1 y" `$ i
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
( v  P! ]& w. cSampling rate                            : 48.0 kHz+ s* q1 U$ ^3 {/ w7 A
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)$ j3 `; {7 G1 f5 u5 p' k( q
Bit depth                                : 16 bits
% Z' J5 s( B5 ?/ G0 GCompression mode                         : Lossless / Lossy/ s$ H7 ~7 p- o5 z3 ^
Stream size                              : 1.80GB (5%)
& j0 f9 v0 g- M. m  a  Z9 h1 S5 lLanguage                                 : English6 Y% `; g; J; h$ ^6 [+ ~
Default                                  : No
+ U' N/ W- Y1 i5 t) r7 ~# o& }* ~- gForced                                   : No
. d. z6 M% A, s: {5 d1 \7 T9 q' U% E
Audio #42 G* ]+ V0 ~4 Z9 O" w
ID                                       : 5* T, }! E6 o/ d5 u9 x/ P3 a! r
Format                                   : AC-3
  X5 I4 \' d) ^% g) {  aFormat/Info                              : Audio Coding 3
7 L6 ~8 v/ w, X9 b1 |/ e8 dCodec ID                                 : A_AC39 w8 z4 R" J& K
Duration                                 : 2 h 0 min1 v* u  R9 w3 a; o5 A9 Q* k
Bit rate mode                            : Constant' q& N' z: u/ }: K  h  |
Bit rate                                 : 192 kb/s0 y5 @1 E  Y- P. N9 e9 I
Channel(s)                               : 2 channels
, k3 \: ~0 {/ d) ~  nChannel positions                        : Front: L R
+ p3 z# g' H: v- b$ g$ bSampling rate                            : 48.0 kHz! l7 f( ]) q' f/ @# u" s$ s& F
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
- f& k: P1 N6 [( c: OBit depth                                : 16 bits& V/ n+ K& [3 H
Compression mode                         : Lossy
4 s' M, L+ N4 B, [6 a. t( x1 {7 pStream size                              : 165 MiB (0%)& s& U2 ]; e$ D4 N% f9 z9 V1 y3 T
Title                                    : Commentary 1 with director/producer Ang Lee, and screenwriter/executive producer James Schamus: d: V% g# P2 w% \" U
Language                                 : English
* e+ I8 ?. Y3 d' n, {Service kind                             : Complete Main
' Z. a) l) Z: YDefault                                  : No9 C) Q' l# n% a, n6 }% ?9 y
Forced                                   : No
6 X! [- Q& S# g; c: r8 O$ ^
$ K- ]( J6 W  i9 IAudio #5- G6 q, L% O' `5 b- k
ID                                       : 6. O( J0 E# x" a; S0 }
Format                                   : AC-3* M1 x- j% W& R6 I5 k( ~6 ]
Format/Info                              : Audio Coding 38 f/ o/ h1 i# F! }. ^
Codec ID                                 : A_AC3+ E4 C! q# R4 o5 T/ |
Duration                                 : 2 h 0 min7 H1 `2 ^; @, l/ k' y# W
Bit rate mode                            : Constant
; i/ Z: `. L$ ?Bit rate                                 : 192 kb/s
  t0 e3 ?" Y& e, ^) S7 ~  D' p" QChannel(s)                               : 2 channels9 B* Z# h" z; Y
Channel positions                        : Front: L R0 ~! k" x7 n& R4 p% i
Sampling rate                            : 48.0 kHz) w& O* L3 I& U4 X5 ^
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)0 h' ]3 ^, G( \( i  J
Bit depth                                : 16 bits
) h8 {- v) E; o% \! @6 V( PCompression mode                         : Lossy
7 ^5 D' P$ t( j1 d, uStream size                              : 165 MiB (0%)
, ?+ y% q) |& r% GTitle                                    : Commentary 2 with cinematographer Peter Pau
0 `( d2 I8 H) K$ ^Language                                 : English
5 h$ u. x" f+ Y. e( h! BService kind                             : Complete Main
8 ^; Q( r- W7 j; l3 iDefault                                  : No
: I+ V: [/ c. x  j/ `% j/ [/ v* YForced                                   : No0 s! u# q: W7 p0 X) b3 I& E& ^

# ?0 \+ w* N. ]" z8 tText #1
: I* m2 ~5 K0 e  QID                                       : 7% E. F1 k) e. b6 V/ Z  S
Format                                   : PGS% v9 J. j$ ~/ u: @; C! i
Muxing mode                              : zlib
& N+ z4 P. s4 l- i( ^2 cCodec ID                                 : S_HDMV/PGS- ~9 ]( D& g7 Y* l- s7 T
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, @3 r8 I' {  D( R
Duration                                 : 1 h 57 min
- {7 z7 D3 B' p) i! s) MBit rate                                 : 21.8 kb/s; _: V( r, v- u7 B
Count of elements                        : 1777! j8 S; v9 ^" q% n  X
Stream size                              : 18.3 MiB (0%)
/ s3 _. ^  w3 [: s. ^& m( z7 g: NLanguage                                 : English
0 k4 q* t1 f6 u+ {Default                                  : Yes2 O. ~4 g) Z# D2 ^! L2 l- L0 [, y
Forced                                   : No; v$ T( |$ w; j9 u' \& O+ h) P
# H' }% _' e, b
Text #28 o: I4 g3 |, V; j
ID                                       : 8
5 y, J: H' i7 L! g1 R1 tFormat                                   : PGS
7 U2 k3 y5 i4 _/ }$ E9 M( c7 M1 kMuxing mode                              : zlib
3 W9 E2 e3 F$ h2 H3 KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
# ?+ X$ [7 s* I! H3 ACodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ |& _/ m+ `. c5 o% \4 u, cDuration                                 : 1 h 57 min
" N6 }3 j/ N1 b( m: u2 @Bit rate                                 : 25.5 kb/s
7 D) V7 u3 q" ICount of elements                        : 2213
5 t9 W' n, J* \' AStream size                              : 21.4 MiB (0%)9 Y. M+ z, N) I( u
Title                                    : SDH
* @9 f! V. P* K' c4 JLanguage                                 : English
# A* K. N8 l7 gDefault                                  : No
) G: C0 O* X$ G  k% O8 X' xForced                                   : No/ r, I: s7 h3 F* w3 o1 g5 [
! M+ A  v2 a' [
Text #3
1 ^. F# @  v) v9 P2 |5 PID                                       : 94 Y' |* b! Z1 q0 G, C
Format                                   : PGS
: G" V6 l4 X' t  `2 x3 {Muxing mode                              : zlib
6 U" q) B4 X- a6 k- GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
! G: c, w" b/ {7 v( H0 fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  t5 j. |1 Z% M& o; {! ^Duration                                 : 10 min 49 s7 k+ y, M' H- r/ K5 m- C
Bit rate                                 : 358 b/s5 u# H. i6 }! p. H5 n& ^8 Y3 g9 T0 r
Count of elements                        : 4
1 X$ f" R5 X9 @5 }+ \7 }2 qStream size                              : 28.4 KiB (0%)4 o6 e9 a3 n& h* n( Q
Title                                    : Forced (for English audio)
# B2 |8 w: T9 uLanguage                                 : English$ m/ ]0 G1 }+ h+ V/ F% p
Default                                  : No
4 G$ `6 c5 j* W. X0 [" MForced                                   : No& V/ q3 L$ d, |) w, u& ]5 s
' j4 B+ H( `5 H5 I- a+ u6 A0 x
Text #4
2 ]( L+ C8 r. t' B6 [ID                                       : 10
7 I) O1 P& x9 E) n5 A0 ^# r9 ~6 SFormat                                   : PGS6 c7 ]4 \# N1 i2 X
Muxing mode                              : zlib
6 P+ `+ X4 y- DCodec ID                                 : S_HDMV/PGS& H2 t: R* [0 |; r, P, \, c
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: v+ V6 W7 |% j* ^, M; S; qDuration                                 : 1 h 57 min
6 \/ @. S" g# R7 B/ [Bit rate                                 : 11.6 kb/s8 c3 r7 t. C5 ~" @: ?
Count of elements                        : 1777
) n- o3 V8 y9 P* j" g3 C4 TStream size                              : 9.74 MiB (0%)
7 l4 D3 o' d. I) C1 L+ tLanguage                                 : Arabic
9 @! Y/ B& t& a2 MDefault                                  : No
7 ]' r% K* y. U. T. A/ lForced                                   : No
! i' `" ]) f% a* K% G" Y0 u3 z7 s5 ^
; h9 g2 ^: L. |# y4 JText #51 u$ [' |4 P4 c3 g( Q2 n1 ^! X
ID                                       : 114 M8 r! R( a* J8 u
Format                                   : PGS% Z; a- A4 G6 a1 P, n: p- E  `7 s
Muxing mode                              : zlib1 x- R+ D5 z  z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' A$ x3 }3 `: H7 e8 ]8 E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& C6 J+ J( |: P3 Y
Duration                                 : 1 h 57 min# t4 |7 [: Q; v* R
Bit rate                                 : 19.9 kb/s, k+ x, r& p. ?& y3 h% C* b
Count of elements                        : 1775
! {) |1 x6 W* S0 c' o) DStream size                              : 16.7 MiB (0%)
. z# \0 ]# I# E6 cLanguage                                 : Bulgarian) I2 X! D4 K9 Z9 T: H! k, ~' u: G
Default                                  : No
1 z% x4 f, }5 O% o( G+ N! }+ {Forced                                   : No0 O. C: y  W6 [/ [8 u; ]
. @! z; h/ E* n( ~7 X' K; U
Text #6
4 f, R  ?' D, {: mID                                       : 12& N# I( `; A# L1 b
Format                                   : PGS
9 d1 ~0 Z7 k) M; J! |4 P; pMuxing mode                              : zlib' |2 d, L' m& y" z* }
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' d8 X3 l* h8 a% s% _% E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' \, n( X% d. J+ `+ U4 ^Duration                                 : 1 h 57 min( ^0 Z4 M5 d  r, p1 q4 D- H
Bit rate                                 : 19.8 kb/s% `- f  n: k' @9 \3 V
Count of elements                        : 1777. d5 F9 f$ `. {
Stream size                              : 16.6 MiB (0%)4 t% h* ~# q5 e4 H* _
Language                                 : Chinese" W2 i+ w) G5 w  X( L
Default                                  : No, F+ y- X$ n" f1 v% C
Forced                                   : No
. I4 V+ q8 }+ T5 `4 o
) m, [7 |8 }7 |# U+ c+ CText #77 d4 ~( ]' L% M7 B: p
ID                                       : 136 q; `7 v4 G, G2 J; o- ]
Format                                   : PGS& h" {0 ~9 n; r4 I9 @7 S& q  C# g
Muxing mode                              : zlib9 K1 Z* b, [6 p0 u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! A% ?9 I# ]; l- iCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 J( G1 m+ g6 v1 K& ZDuration                                 : 1 h 57 min4 L5 \0 B9 [+ c6 i' y: }
Bit rate                                 : 20.8 kb/s( j. N8 X; P9 Y! S5 y4 n- {
Count of elements                        : 1775
/ L" _" q+ D$ W$ r9 h: xStream size                              : 17.5 MiB (0%)2 m; _5 N, u0 K- ]+ N# @
Language                                 : Croatian
0 i, U) E4 f: P8 a2 w2 p+ \1 xDefault                                  : No
4 o, D" l* z  @: c) ^  Z% X, qForced                                   : No. N3 T! E1 f( l8 t$ S2 n1 r* ~- g' B/ w
$ s0 f6 X4 }, [4 |, g' L
Text #8
2 L- ~& Z; y; F# K7 EID                                       : 14
' G, z& Z3 S. L9 J5 ], XFormat                                   : PGS
0 O. D. t$ d  Q* ], ?' @Muxing mode                              : zlib8 F/ N; ?" M* \5 J7 ]5 L
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 L2 n( M1 W% j0 J$ E: jCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 ?/ Y: t3 [; l! lDuration                                 : 1 h 57 min9 U& c- ^8 N+ V6 ~3 ~, u' [
Bit rate                                 : 20.1 kb/s" O* t1 I5 ]; m6 u
Count of elements                        : 1777
. `! [9 A% C1 P% l3 h$ l$ CStream size                              : 16.9 MiB (0%)! i$ o/ {7 W% V7 q* E: w7 Q
Language                                 : Czech5 h& V8 ^* k* A4 Z. I, P
Default                                  : No+ u+ e( \  x% A4 N8 T; R% }5 g. B
Forced                                   : No1 E$ T' R& f) b6 u- M8 e. {

# q& J' C/ B( |  d# \: x7 M+ l2 nText #9
' P" C4 @  t3 h( U) G2 P* VID                                       : 15
, P8 D  v* s* E$ bFormat                                   : PGS: z: q2 E7 X! Z9 k
Muxing mode                              : zlib
) r! S! ], a& j. p- WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! z5 |) t. P9 E  W4 O
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 V1 M! {( E2 {' x3 C
Duration                                 : 1 h 59 min! [9 k- J0 n" \$ [: L* p+ Y4 _3 I5 P2 E
Bit rate                                 : 21.4 kb/s
( m" K7 Y; R, uCount of elements                        : 1777
' a& P/ \% F" Q( nStream size                              : 18.4 MiB (0%)! J" R9 }3 \7 `6 }: Y- m
Language                                 : French; U( I# H$ e0 {: Y. F; K
Default                                  : No8 E1 I( A& z2 W8 q3 f, z# o
Forced                                   : No
3 |- n% |* r% z/ d  z4 G2 |/ Q1 t4 B+ f% c! V1 `) D6 y
Text #10* Q$ t. X* b( D4 E7 L& I9 w
ID                                       : 16# ?' P5 j* M! a$ D
Format                                   : PGS& c. a. R: ~1 b$ S) F
Muxing mode                              : zlib. Y: O+ u8 ], C6 p- m) o6 u2 P# V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 O/ p6 H& L7 R5 @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 i$ X% s! G7 I" x
Duration                                 : 1 h 59 min
" x8 K9 Y& @( k1 K: H8 xBit rate                                 : 24.3 kb/s
# x: p% w' q2 ^  ?8 KCount of elements                        : 1775
- A8 {9 }: Z8 c7 O$ h  A; r, `' JStream size                              : 20.8 MiB (0%), a0 A  O$ \8 m! o' }8 ^
Language                                 : Greek
( e# O/ @0 L% F$ xDefault                                  : No: l2 u2 ?5 U( z4 ~2 |  z) h4 I3 D6 y4 @3 ?! N
Forced                                   : No, n& ~& x* B& \2 g  H9 c/ R- Q
; h* X4 {" w$ @$ y& z
Text #11
- k+ R2 ]# c+ c: a% Z7 w* oID                                       : 172 ~$ e7 y1 z. m% R. A
Format                                   : PGS- e& d5 W3 v  E( J7 k
Muxing mode                              : zlib- v5 y9 ~: L/ e! M! L
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 I: p* D5 Z# k, k' d& O, vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 ^7 e' z+ J1 W8 l. C, o! V0 eDuration                                 : 1 h 57 min: w: H' s5 q; E& `& z
Bit rate                                 : 15.1 kb/s% w: D# x7 s/ W  I
Count of elements                        : 1777
* c/ m# |1 j9 V/ h: q0 z2 m$ wStream size                              : 12.7 MiB (0%)7 k2 \" q) P' Q1 u  V
Language                                 : Hebrew
) v/ z# w' p! u* Z) I  ZDefault                                  : No
4 d: j, j0 U6 I, \1 JForced                                   : No
; m7 }/ E* p6 |: t$ ~. s  f
7 k4 A8 h- I9 l, r( w! iText #128 I5 C; a  m; J3 {# e9 A0 \
ID                                       : 18( c' d* I, z6 E
Format                                   : PGS
/ [' ^0 I+ I5 T+ dMuxing mode                              : zlib. I/ b2 |/ b+ v9 a
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. t0 K9 [- G+ v( _7 \* ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 }$ `2 B" Y- X# M& e/ z
Duration                                 : 1 h 57 min
( U* r( w  ~$ u' m9 z9 ?0 x- Y/ b4 ]Bit rate                                 : 22.7 kb/s
$ _2 K( g, p- D" j% kCount of elements                        : 1777
! H  z, ~1 G) [8 `Stream size                              : 19.1 MiB (0%)6 G0 F2 O# M, p! j
Language                                 : Hungarian
0 d6 \3 |7 t- ?; zDefault                                  : No- X, E) M4 C, N2 l* Z6 y
Forced                                   : No" M% ]* ^! [; d

: q( I  V* T% IText #134 M% J. p, s6 ]8 \
ID                                       : 19
+ Z8 z1 m& E9 B) T& iFormat                                   : PGS
' U: }- l7 q# v2 ^, Z# M1 bMuxing mode                              : zlib
. [4 n% J. Y6 x; j# wCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
) E9 T) y8 h0 C+ b1 U4 F2 e, NCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) O% d4 \8 [1 M# ?. O+ d: bDuration                                 : 1 h 57 min( Q! ^$ i+ _% e! a
Bit rate                                 : 15.0 kb/s
0 _4 {/ J. z2 B9 R4 H- C; UCount of elements                        : 1830
* T! w# ~% c/ W( q6 C; O# @Stream size                              : 12.6 MiB (0%)
" t9 H# m% v3 ^$ CLanguage                                 : Japanese
, i- w( V  g8 B* r9 v  LDefault                                  : No( t4 z+ T9 Q1 H3 x! x" Z" e
Forced                                   : No
) l6 C6 ]$ j& N
; l& @) \% ^; t, A9 Q: H5 I& C0 a  PText #149 s# u) @0 A& s4 H* z
ID                                       : 209 v( ?6 |5 P5 K7 H% N8 z9 z
Format                                   : PGS9 |1 B6 W( Y5 e) ~
Muxing mode                              : zlib, k# t" L+ h2 s  n! N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- W1 {' I8 Q0 f& {* q9 ]Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 y/ L) S+ e: Q( i! E8 e2 tDuration                                 : 1 h 57 min
" v  A6 g6 l1 G" L) R% y' j0 _1 EBit rate                                 : 15.8 kb/s
0 [, p9 ?% e: a" ZCount of elements                        : 1777
9 ~/ k$ X7 |4 u, {Stream size                              : 13.2 MiB (0%)
, s: N* F: P$ y! CLanguage                                 : Korean; E& P3 G- f% e& k
Default                                  : No
- U7 o% Q3 b% }" _* R6 T2 h: p3 ], gForced                                   : No
$ i: s2 Z! w# r/ a' L* d+ R% F
2 ^4 O1 V$ M  e) U' RText #15, ?2 ~1 u6 }  N- c5 i) A. P7 u8 t
ID                                       : 21% g* T/ c4 Z4 L5 G& r$ F1 O$ Z' p
Format                                   : PGS% y3 r# ~4 p7 b( a# W9 {
Muxing mode                              : zlib
, Q' }: M' t5 tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' P) w" `+ P4 E5 z: }
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- g* i6 P2 J4 [" i/ R3 ^Duration                                 : 1 h 59 min9 s" }7 K/ T* T/ N1 a1 y3 T6 I
Bit rate                                 : 22.3 kb/s+ `' s9 r0 {9 X
Count of elements                        : 1767+ F# i$ y' \2 s. I% }7 x) i6 G8 I
Stream size                              : 19.2 MiB (0%)8 \" V; Q! {  i4 W1 e
Language                                 : Polish
  [- f9 Y+ a9 X" F# \Default                                  : No0 T1 H# M, t) @" t
Forced                                   : No2 A; y) M" a* T# E: l" ~
3 H- T7 }  I! I5 o7 j% }4 D7 j
Text #16* Q* m# `: Q# X% H5 x& Z
ID                                       : 22$ [' {& x  T. @8 S( c
Format                                   : PGS2 s9 N# ~8 ?5 ]4 Y; q
Muxing mode                              : zlib' ?; [; P; g' i4 t/ Y2 a" ?7 R
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS: K' h' i3 n, g, ^
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 ?/ t5 b+ @. n; q* p1 vDuration                                 : 1 h 57 min3 E7 H, _, k  g$ Y' f9 H
Bit rate                                 : 23.4 kb/s4 B5 L  u, q( Y& k0 ~2 [
Count of elements                        : 1777: X: ?3 ]4 l% g4 R( s: e3 |
Stream size                              : 19.6 MiB (0%)
( w- i/ ]3 F) ?3 y# }Language                                 : Portuguese
4 Q2 }0 n& N' A. BDefault                                  : No
% g5 v, C8 d. M( [) IForced                                   : No
4 r" \. g5 a4 Q4 s. S4 ^2 ?5 p& o- z& ]$ x
Text #179 o# N. H/ u5 ]
ID                                       : 23
5 G$ y6 {- w% I& _Format                                   : PGS
1 n' _% P3 N: c# H" N$ kMuxing mode                              : zlib) ?( N  O' a# H$ C$ d0 y3 h7 v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS: ^. w) m: u$ W! {3 N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( u: B8 Q2 @) F3 j- p  ~Duration                                 : 1 h 59 min4 }: r0 s+ n- F6 p
Bit rate                                 : 22.6 kb/s
$ W; w( b& s  t1 W* v0 q4 I4 V0 c" vCount of elements                        : 1777* w; n: m4 N; O+ s. m/ S
Stream size                              : 19.3 MiB (0%)
! \! R7 E- ?0 TLanguage                                 : Portuguese
. a4 S* k2 m% y% ADefault                                  : No
, i4 w/ R: p7 a) G. vForced                                   : No  F3 o: r) U  ]7 c* K; a

3 J1 M4 B( i3 p$ ~" y& SText #18
8 I- S, s0 ~8 ]. hID                                       : 24# D; y& _2 o6 z# G8 t/ \( B0 \3 D
Format                                   : PGS
+ `$ N' S1 R) Z& k4 i2 ]Muxing mode                              : zlib
  L" I; P) t* Y6 v2 tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ U. w, K, L( @$ ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 e; }+ Q8 Q* A2 K9 I, x7 k0 IDuration                                 : 1 h 57 min* W* q+ M& ]5 a5 i+ q( s+ F
Bit rate                                 : 21.9 kb/s
3 o5 N1 e: r& |4 uCount of elements                        : 1775( E( S! N7 G% O6 T
Stream size                              : 18.3 MiB (0%)$ U4 }* M' Y5 i3 M0 j
Language                                 : Romanian
) n( ~7 D' {9 d$ N8 k; tDefault                                  : No
6 x& |7 C9 C+ I  NForced                                   : No
( S. L: w# s/ X, N: W
& m& V4 R2 d  r4 u, _Text #198 |* H, d+ h; ~: _: @0 P, A* G
ID                                       : 25, n& N9 h. V4 G; J8 P4 v) s( s
Format                                   : PGS
- x" u3 [: G6 S( j" I: S' q) DMuxing mode                              : zlib
' [, [$ Q/ |. X+ H- Y/ zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
! D2 b/ U- ^5 q3 y3 z. ?7 q8 JCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* b5 [4 {2 n9 u: }Duration                                 : 1 h 57 min3 r4 A- B8 @7 v7 i# I
Bit rate                                 : 23.5 kb/s
4 ^9 k0 Y& Q3 pCount of elements                        : 1777
0 G+ J% E8 [- j5 mStream size                              : 19.7 MiB (0%)7 S) P7 v0 @% q9 |: O4 b
Language                                 : Russian: J5 \. T/ ]8 u
Default                                  : No
* ~/ \9 l4 Q" p2 U) l( pForced                                   : No) Y% a& u" ^- c# B1 K! A

2 u. [: @: k/ }' }( M, i! H' RText #20
, @) j' H9 K; V- v) u9 SID                                       : 26
# Z" W4 i4 w3 c9 N7 J# k- I% HFormat                                   : PGS
# D- Q$ Y0 y% z+ L) D+ A' pMuxing mode                              : zlib
& ], ]0 M5 f: ^7 Y  L. J" e/ dCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 @- t& [) M$ u# c8 K' yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! ~0 I( y- ^# VDuration                                 : 1 h 57 min
7 J3 ?4 h4 i4 a0 r" KBit rate                                 : 21.7 kb/s
% W3 J/ N* G: [5 w/ GCount of elements                        : 1777
: W( [0 P2 D+ w& g0 tStream size                              : 18.3 MiB (0%)/ Z7 L2 R4 }; b9 i3 X
Language                                 : Slovak; ?/ i5 A% ]6 T4 C9 j# u4 k- I
Default                                  : No
5 X* j4 p8 F, }# j% S7 SForced                                   : No; V5 Z, C5 T. R2 }+ n+ Q# F
0 S7 F$ U7 T! z4 J* h
Text #21
% h) V& b7 e# ?& j& Q! EID                                       : 27
6 g# ?; n2 ?1 o9 F7 \6 wFormat                                   : PGS
0 E; _. q& u& g$ T$ gMuxing mode                              : zlib1 n7 ^7 F& H& M% g- u! O
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( {) G' f; b9 o* f- X6 H8 k) J/ e
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 T# }3 a# x6 Y; x3 IDuration                                 : 1 h 57 min
  {% F$ y+ k7 K$ EBit rate                                 : 20.6 kb/s: ?- V0 X+ D( r5 C
Count of elements                        : 1773
' G. i+ P5 ?4 DStream size                              : 17.3 MiB (0%)
! h+ g8 n$ u; o3 M3 u6 S: `Language                                 : Slovenian2 _% m7 G$ Q& Y# |" p
Default                                  : No
5 h; S) u% k% x' ?# F! t* V8 M3 yForced                                   : No  p4 m7 I1 ~% p6 ]: J! h/ H4 e- g
0 Y# V  s- w1 A2 l/ I
Text #22
2 \1 B% A1 _$ X: aID                                       : 28
) H+ I$ C# U3 N6 q9 oFormat                                   : PGS
6 I" ^* u! ~9 UMuxing mode                              : zlib
  }- a( a: ?! M2 c( s6 S& P2 o9 D, ~Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 B5 k0 l' a$ f. C* e; wCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" u. q0 O% r6 g
Duration                                 : 1 h 57 min
/ U5 V+ j" a" _% p4 `- z7 ]Bit rate                                 : 24.7 kb/s
2 ?9 p3 r( A4 y' m8 L0 TCount of elements                        : 1771' i+ \3 B3 u/ s8 r* A
Stream size                              : 20.7 MiB (0%)2 T0 G2 W$ I2 V, v
Language                                 : Spanish: A+ D5 W7 H, v" @6 S
Default                                  : No. I" j6 h* U; [+ e- Z+ D# g
Forced                                   : No
! }$ I/ {  E& R$ r, s' {' _+ e) f9 ?7 n$ I
Text #23
6 n$ g' C  u+ J" X* b) QID                                       : 29
7 P  i# c# e1 H4 c* U5 V$ \, lFormat                                   : PGS6 [$ R$ o1 G# C6 |  ~
Muxing mode                              : zlib+ m, `: G; Z% r( ?0 m$ `, B' |) X0 W
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) h1 u0 ~/ T5 G1 ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. q0 ?2 N1 C3 d* O  b( C7 f6 w* b
Duration                                 : 1 h 57 min3 P. s; L- A- j( Q
Bit rate                                 : 17.5 kb/s
- z; ]3 y* [' b- }( jCount of elements                        : 1777# ?8 f4 x7 F' j
Stream size                              : 14.7 MiB (0%)
' m; |# t5 c9 c0 O$ hLanguage                                 : Thai
) ~, h) Z0 P( K9 Y4 U1 BDefault                                  : No2 m4 Q5 @! M0 S1 V- G
Forced                                   : No* g/ F: Q1 s) _: f2 d) l' C

3 q% R" P: j& z0 N; xText #24
* O( g% d7 c; R$ L0 ^) @! w' eID                                       : 30  a) B) x3 M# w5 K4 s; R
Format                                   : PGS: [, @/ v, h' R; K& G) k0 _' m7 j
Muxing mode                              : zlib, [' M8 g0 D: N  f; X) e
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  R* F8 ]' q: p! T1 [% PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! e0 P+ W2 Y5 }- @" TDuration                                 : 1 h 57 min- L5 ]8 H, z& n0 |6 J+ L9 }; O
Bit rate                                 : 22.9 kb/s* q8 }% R  M; N$ O- `4 b; z
Count of elements                        : 1777
' \5 q" T) m& D0 X& K6 M0 qStream size                              : 19.2 MiB (0%)/ Z* R6 C5 @5 t
Language                                 : Turkish
3 d9 N9 f; F) z7 O+ v  EDefault                                  : No9 B8 q. ]- B( j
Forced                                   : No
( L: ?  _0 V0 }3 F' T6 X: `: }) Z0 Z' e, G
Text #25/ ~6 q0 |7 f1 A! U' ~5 W& u
ID                                       : 31
* S8 ~6 k1 F; w$ ^Format                                   : PGS. B* u7 l; T6 _8 `
Muxing mode                              : zlib6 b( F4 x* f/ T7 V; ]! F3 o
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  ]/ d: r- e: r: h, M
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( q  l8 ?/ M- F7 Q: f9 e9 ~7 Z
Duration                                 : 1 h 57 min3 J- Z" u/ Y* \3 X% o" q
Bit rate                                 : 59.8 kb/s5 \/ `  O$ u$ x8 s9 X( Z1 K
Count of elements                        : 3499
/ v: j5 A8 o, u' @. F& x! xStream size                              : 50.1 MiB (0%)
2 l0 U; ~% A: i0 M' zTitle                                    : Commentary 10 H6 K  @) l  n: x9 n( k# k
Language                                 : English* X3 H* K; O/ }" q3 G8 @
Default                                  : No
; d/ |( I, O! oForced                                   : No2 I" C) M8 N. X* @7 O
5 ^! Y2 K+ Q: f' o' n
Text #26
2 d! L% N1 o5 {0 q" v3 HID                                       : 32# u; l6 `3 z4 j9 s1 m
Format                                   : PGS' C* [; j3 U6 c& e( }# C& C
Muxing mode                              : zlib7 j% ^; d( r3 H  i/ K+ b  ?, j
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# S/ C3 D7 y0 T3 X# A" k
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; s+ t5 G# _2 J9 @Duration                                 : 1 h 57 min( |/ `0 S/ W& S' ]/ U
Bit rate                                 : 34.4 kb/s
& E9 M; K0 o3 ?) `0 V+ y6 S8 eCount of elements                        : 2460; L! T# ^# F1 P2 v) O% j
Stream size                              : 28.8 MiB (0%)
6 [; ?& p4 V2 I# @( rTitle                                    : Commentary 1( V+ t, f2 g  j* l* L
Language                                 : Japanese8 C/ t. Z8 y! A
Default                                  : No; I  C2 a3 ?% o: [# v+ D
Forced                                   : No! K. ^: b! i% j9 g. e7 H7 M
2 L! C" s% g$ n- t9 j: c7 u
Text #270 Q4 K0 }" n( q& Z  j( {+ A2 k4 F# m
ID                                       : 33
" p. G9 S: s3 J. {' G/ x, s, Y8 }0 B/ dFormat                                   : PGS! G( H  K# t2 a8 g: }) `% v1 p
Muxing mode                              : zlib
: k, G( [' D* ]; O8 uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ d% x3 E  y5 pCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 K9 G9 y" {! a+ o) ~Duration                                 : 1 h 59 min
* t3 \/ Z6 V8 X4 j( d8 wBit rate                                 : 36.1 kb/s
+ N+ D8 _3 E6 t" Z8 O* ^( ECount of elements                        : 3109; F6 Y# u3 N, }$ e, p* J
Stream size                              : 30.9 MiB (0%)3 G" `2 w0 z) y  l
Title                                    : Commentary 1
4 Y$ @( I1 S2 R. C* w3 j; JLanguage                                 : Korean
' \& B; z1 N- sDefault                                  : No" ^- \6 v7 [- V* I6 F- t4 f
Forced                                   : No
: H1 @5 u0 V  @& Z2 b% n
$ i% Z. T7 g! oText #28
  a$ D" }# S/ h. x, s4 |ID                                       : 34! g8 P& f/ v1 ~6 C& R" n
Format                                   : PGS! M3 [/ I7 N1 h. _
Muxing mode                              : zlib
+ ?; C2 f$ W; pCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( y! U( Z( S5 i1 M: ACodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, [- o8 Y$ K5 o/ H& ^3 V
Duration                                 : 1 h 57 min
% \% r7 }- w0 e6 ^: dBit rate                                 : 43.1 kb/s; @3 L% j/ W, S4 G! J
Count of elements                        : 27764 H& L2 |8 h- _
Stream size                              : 36.2 MiB (0%), Z4 [. ]8 e; d& O0 H0 ]3 p8 a) I
Title                                    : Commentary 2
3 J# R0 ^  z% u$ d2 ELanguage                                 : English
( D$ y1 e7 v( S" lDefault                                  : No
& Q, B5 M2 }7 a. HForced                                   : No' H8 T, k8 v6 c8 C. s! z0 j# K$ X
5 a% ~6 }; h: N. I
Text #29) y1 Y( ?$ Y: ~! Z% n8 u
ID                                       : 35
+ b1 g* L+ Y1 W( `/ [Format                                   : PGS3 x1 \& {1 U+ B; y" N& L& Q+ _
Muxing mode                              : zlib
8 I/ e# r" z) K9 T3 A9 c. r+ jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
; t: K) K+ w4 E! L, F9 A9 ICodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ z7 h- @3 @- y- jDuration                                 : 1 h 57 min5 Z& ?7 G5 ^$ D+ F- G2 s9 a
Bit rate                                 : 39.5 kb/s
( k7 L. B+ ~7 e4 ]: p: q* SCount of elements                        : 2737
  }" z5 ]8 Z0 f; t4 s3 d( vStream size                              : 33.2 MiB (0%)
- |4 Q0 l0 J, rTitle                                    : Commentary 2# y# s, Z# w  e# O' h+ u
Language                                 : Japanese9 t1 t7 Q4 ^# l  z9 R
Default                                  : No! [8 D0 g4 P0 J6 m0 M+ P
Forced                                   : No9 H( }! I7 y% D1 z

9 K2 W& b$ M. O( N* y# ?6 EText #30
6 m) k! T) N% z3 d! t% kID                                       : 36
6 b- \! L- \" s3 ]. mFormat                                   : PGS7 @( W' A$ Y, r
Muxing mode                              : zlib
8 j+ N; r. I, J9 eCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ p$ \; g; Y. ^" o5 Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 ^7 O8 G4 o. R; d% H/ m/ A! Q
Duration                                 : 1 h 57 min
! v1 C& X. y# iBit rate                                 : 21.4 kb/s
- h9 h+ y9 a1 ~& ?6 m$ g  ACount of elements                        : 2760! E* W) B" H4 j2 l% f" y$ t" M
Stream size                              : 18.0 MiB (0%)2 Q9 A0 z- n/ a% Y
Title                                    : Commentary 2- y# _, x5 i- f
Language                                 : Korean
. x! y# @/ h# @3 [+ T6 ~4 GDefault                                  : No  w5 m( x: `& s2 `/ p+ i8 H
Forced                                   : No
2 u" v) q; E9 P( a7 @) X) f8 w- N. z. A! |
Menu
! w& L5 F% S$ p% _' [: B00:00:00.000                             : en:00:00:00.0006 ~! z& b7 D" n- M& {" D" h
00:08:07.612                             : en:00:08:07.6129 _- ]: n0 V- X3 P
00:15:09.283                             : en:00:15:09.2834 d( F8 D; w# S7 N$ s% d- m( G
00:23:38.292                             : en:00:23:38.292/ d2 {7 i% ^. \
00:32:54.055                             : en:00:32:54.0559 P# I4 `6 t# D+ Q" ^, W/ b
00:36:58.508                             : en:00:36:58.508
0 o: U: ]' i) r00:42:54.322                             : en:00:42:54.322
! y, D1 m9 Y. J  r0 ]2 ]00:48:56.684                             : en:00:48:56.6846 j! [9 o+ f& J+ }* b8 Z+ a
00:53:30.874                             : en:00:53:30.874' d! S+ {: D% i8 G0 X/ P4 `
01:13:12.013                             : en:01:13:12.013% d+ y. C4 l7 `0 U* C7 O
01:20:02.089                             : en:01:20:02.089: j8 t$ g' X' y" o$ A  L4 ~
01:29:49.259                             : en:01:29:49.259
: A3 K4 s/ Y' p- \8 B01:35:09.829                             : en:01:35:09.829. E' Z. B9 h, k3 r
01:43:46.804                             : en:01:43:46.804
( G1 Z. [* P8 a( c. O! m3 ^01:47:30.277                             : en:01:47:30.2772 |7 `6 V. S% [) C6 Q
01:52:05.927                             : en:01:52:05.927

3 F& F- x! H' c  F: \/ m
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

70

主题

1995

帖子

7589

积分

Sponsor

金币
742 枚
体力
2764 点
lanpanshuma 发表于 2020-12-19 09:17:22 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!/ U9 S) ?/ m7 U% \" J
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!# P4 [: F+ B/ L; t) m
该会员没有 ...

27

主题

1469

帖子

7871

积分

Sponsor

金币
1092 枚
体力
3872 点
QQ
shiji1973 发表于 2020-12-19 09:50:19 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

0

主题

618

帖子

2085

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
832 点
QQ
dailin 发表于 2020-12-22 20:19:45 | 显示全部楼层
膜拜神人,后来者请保持队列……!4 A# h) m; H6 ^: b* c, `
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!. l# o# ]) _% [0 Z! L

0

主题

618

帖子

2085

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
832 点
QQ
dailin 发表于 2020-12-22 20:21:40 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
( k8 k3 n* ^- gYour resources, well, I am very satisfied!
' \5 y0 v8 D( u2 M( j

1

主题

229

帖子

1596

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
918 点
mlb4000 发表于 2020-12-22 20:40:01 | 显示全部楼层
好资源,楼主发贴辛苦了

0

主题

618

帖子

2085

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
832 点
QQ
dailin 发表于 2020-12-22 21:01:31 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!# {1 C  B! \/ ~8 u! g) b
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
( n" X  w+ P5 V# e- u8 M

0

主题

618

帖子

2085

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
832 点
QQ
dailin 发表于 2020-12-22 21:03:31 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!
6 Z% h3 F6 J) I/ Q" d; eBlu-ray movies Community: my favorite!
( i1 x/ H) ?2 G9 w9 Y- ^/ v

1

主题

174

帖子

602

积分

Sponsor

金币
16 枚
体力
240 点
QQ
davidqin 发表于 2020-12-24 17:22:37 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。8 V. Z1 `/ B+ i; F$ B: T' i  h7 D4 @
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!2 m% B+ F8 i) L# Y. J2 o$ R! c

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-1-26 20:06

快速回复 返回顶部 返回列表