BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 119|回复: 8
收起左侧

[4K极清电影] 极乐空间/极乐帝国 [4K REMUX无损版 自带中字] Elysium 2013 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 68.25GB

[复制链接]

5216

主题

5389

帖子

6万

积分

Post Share

金币
11202 枚
体力
18364 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-2-7 03:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
In the year 2154, the very wealthy live on a man-made space station while the rest of the population resides on a ruined Earth. A man takes on a mission that could bring equality to the polarized worlds.
5 M3 s0 z( {' u
: r/ J( H6 h' J# j" z 01.jpg   q& o) j9 H7 D7 r

6 U0 ?$ U$ W, Q6 ?% g4 U& N◎译 名 极乐空间/极乐帝国2154(港)/极乐世界(台)/极乐园# z& c& J+ _6 ~9 M4 F4 D
◎片 名 Elysium  A9 A7 w; Q' E5 V3 _& F
◎年 代 2013
& ^3 K4 B0 m) L5 Q# B% d◎国 家 美国* k. F; I  o4 c4 ?: C& o
◎类 别 剧情/动作/科幻5 p4 r$ @: N: n  f! s5 I
◎语 言 英语/法语/西班牙语/南非语
! ^. C$ [% X* @◎上映日期 2013-09-05(中国大陆)/2013-08-09(美国)' ~* Q- E1 Y" M2 A
◎IMDb评分  6.6/10 from 419,442 users: q# F, f! M4 z5 i  ^+ P
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1535108/& A/ R3 T$ ^6 X' G2 v
◎豆瓣评分 6.4/10 from 88,084 users' F5 t# G( y8 c( e! g; n: r) B! H
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/4116481/  ?) ~; a& d( o
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
$ ]- P+ }  ~, H9 g7 O: m2 B' T3 L# V◎视频尺寸 3840 x 21606 B4 @/ ]- ^/ i3 z# k& y. g
◎文件大小 1DVD 68.25 GiB/ e' o9 G  D, j8 D7 s# d
◎片 长 1 h 49 min+ F6 ]7 a1 N6 T3 ?2 n) v
◎导 演 尼尔·布洛姆坎普 Neill Blomkamp
" u' p5 r4 f. t2 H2 x" K◎编 剧 尼尔·布洛姆坎普 Neill Blomkamp
- D$ ~& A1 D% A◎主 演 马特·达蒙 Matt Damon! G! ]' c; y6 D5 M$ Y
     朱迪·福斯特 Jodie Foster
  W9 l/ j' m- O. @% d, z     沙尔托·科普雷 Sharlto Copley
2 R& L3 u6 u+ d. l     艾莉丝·布拉加 Alice Braga/ S1 i  \& {5 A2 G. D
     迭戈·鲁纳 Diego Luna
1 q( C6 M1 {: m     瓦格纳·马拉 Wagner Moura: E- [* b  r) D) `7 C; A
     威廉·菲德内尔 William Fichtner
3 l) y; O/ X3 C/ D     布兰登·奥雷 Brandon Auret; _/ J# |% v. x$ T. }. A
     乔希·布莱克 Josh Blacker: Q4 f( ]( \; H( i0 [1 m
     艾玛·特伦布莱 Emma Tremblay
  s6 }0 H3 W. f" f$ X" V
5 i6 J5 t) j. M# r◎简 介
" s6 [8 A2 n5 F! @- z1 J( A4 }" e! A/ Z+ a
 22世纪中叶,地球并未借助文明和科技的进步变得更加美好,反而在各种贪欲荼毒之下变成毫无希望的废墟荒原。少数极度富有之人抛弃生身故乡,在漂浮于地球之上的空间站上建立了宛若天堂般美好的乐土,继续过着享乐奢靡的幸福生活。而绝大多数的穷苦人不得不留在千疮百孔的地球上,在绝望的混乱之中苟延残喘,同时被迫忍受各种严苛可笑的联邦法规的压迫。他们在富人建立起来的工业系统下努力赚取稀薄的营生,时而仰望苍穹,幻想着早日移民空间站开始新的生活。无奈在政府官员德拉库特(朱迪·福斯特 Jodie Foster 饰)的铁腕掌控下,偷渡者一次次化作宇宙中的碎片。
) U6 Q% p1 o+ v
2 c) t. a$ q7 W+ G( D' S 工作中受到强辐射的普通人麦克斯(马特·达蒙 Matt Damon 饰),除非借助空间站先进的医疗系统,否则五天后将一命呜呼。纵使仅有一线生机,也要朝着极乐世界挺进……' b- ~. [. z& R

# ]. J* @6 R) H6 G) N Set in the year 2159, where the very wealthy live on a man-made space station while the rest of the population resides on a ruined Earth, a man takes on a mission that could bring equality to the polarized worlds.
  S& l: ^. J7 Z
  r1 K: U2 d5 z/ }◎获奖情况" ~* R# @* `! n* |
3 `8 X% w/ E, h/ L1 A: g4 U- p
 第12届美国视觉效果协会奖 (2014)
& j2 z9 r/ }9 M" H2 D6 K 最佳真人电影CG背景(提名) Joshua Ong* p6 n* W3 g( U. b" g( V& ?3 x
 最佳电影视觉效果合成(提名) Janeen Elliott / Jean Lapointe / Jordan Benwick- N/ O# I* w5 [( [+ P; v2 D# k

+ U7 A; A& R2 D" w. }8 [, s 第18届金卫星奖 (2014)
# s, C+ J) v( Y 电影部门 最佳音效(提名) Dave Whitehead / Christopher Scarabosio / David Husby / Craig Berkey
+ J1 K& b: H4 d5 z
, e! P* R( Z, X. ~4 i' C 第17届好莱坞电影奖 (2013)
: \; _' S4 W. U0 B. E8 c* C! m4 a 年度电影(提名) 尼尔·布洛姆坎普+ V) \7 K: m& Q$ B. u: P  o& r$ u
! _9 L7 f! j5 W1 E" B) h8 w; [
 第4届豆瓣电影鑫像奖 (2014)
! N# Z* e/ k8 J, i, P5 L 豆渣单元 最渣影片(外语)(提名)/ V0 g$ Y' |3 y: f
 豆渣单元 最渣导演(外语)(提名) 尼尔·布洛姆坎普
( V* a6 p: m; J3 }8 u" `3 D& b- G& V* T3 L) ]
Video #1, T9 ~: k4 o$ ^5 B: O+ Q4 Y
ID : 1
: A! X8 e! A9 a1 ~, RID in the original source medium : 4113 (0x1011)  ?' X. y$ r, L/ @
Format : HEVC
- W, i& @. m) V" B4 b* n1 \Format/Info : High Efficiency Video Coding! a& y  i4 K& [  g$ |4 {
Format profile : Main 10@L5.1@High
# y( n+ A: O1 q- ^4 UHDR format : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible
) a$ m' `- [$ D% @Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC* ]- u, D, f9 B; `
Duration : 1 h 49 min% i- n' D! G, u4 e% `& S8 q
Bit rate : 73.2 Mb/s; Z# {5 m4 m5 v5 y5 w
Width : 3 840 pixels5 S- q. y4 f  s; G' I+ }
Height : 2 160 pixels
6 F$ q1 K3 U- V5 G# [Display aspect ratio : 16:9$ h1 W9 C3 O- F( X8 D, o8 F
Frame rate mode : Constant
' w* @4 h5 d" v* n! gFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS. R. @4 d$ e# S- k6 X- P
Color space : YUV
' G; a6 y- G, aChroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)& O; x# P9 g! l: \% T5 `7 W6 _+ G
Bit depth : 10 bits7 M, s& ]4 e* a1 ~7 `
Bits/(Pixel*Frame) : 0.368
9 N# c% J/ ?1 p3 F# S* G: U* ^- hStream size : 59.3 GiB (82%)
# Y: h8 z7 b9 Y$ N' J4 N* {0 OTitle : Elysium.2013.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT  f" r6 k/ w' v$ h7 E
Language : English
$ w9 X) V& k) l0 dDefault : Yes
6 p) l$ c, @' G4 D  oForced : No- \! o) C: x& h3 L4 l7 f  d
Color range : Limited
$ `9 l3 b$ I. EColor primaries : BT.2020
6 \$ m) N: d2 _5 i+ n) X; HTransfer characteristics : PQ
9 i2 K5 R; n) Y8 WMatrix coefficients : BT.2020 non-constant7 T) ]7 {8 _3 |% X+ [7 {: W
Mastering display color primaries : Display P3  X- s: n+ S; v9 A$ N
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2' f3 }/ m! X: |$ A
Maximum Content Light Level : 1000 cd/m2
5 d  o! x4 }% z6 i9 ]Maximum Frame-Average Light Level : 755 cd/m2
& D% Q4 H0 _- XOriginal source medium : Blu-ray4 b, f' w% I# p; g8 Y6 B  Y0 S

6 d, ^, e& [- x& l* E/ l  K$ ]4 U
4 o5 d& H1 R6 A$ ?# D; ^: ?* kVideo #2
% d" ]) ~( i* U0 M! ^5 {- K* RID : 2
. O# |, {- w3 ?; Y. y! OID in the original source medium : 4117 (0x1015)
& w0 |2 H% z  _3 }, a8 Y/ i( BFormat : HEVC* l# m8 K( Q* D' o
Format/Info : High Efficiency Video Coding( c5 U+ P1 ?0 _  a- e9 G# h
Format profile : Main 10@L5.1@High
" }  b' f& u: o8 SHDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible5 S1 L" C6 I" ?, a7 U+ T
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
1 I6 z/ N' U$ G& n) jDuration : 1 h 49 min% H7 z: h% r) l, H) e1 m' K
Bit rate : 5 242 kb/s9 p" g: C8 b  U1 X! _
Width : 1 920 pixels
; a( C/ U1 y. h& z( nHeight : 1 080 pixels1 z8 j1 Y; S7 T5 [1 n
Display aspect ratio : 16:99 h+ }6 c' d7 x
Frame rate mode : Constant( C! _8 k9 y5 P1 x7 T) F7 u# C
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS: g3 M9 ]& E) ~+ T/ i% l
Color space : YUV
. Q$ K+ \4 Z/ [  e) e; zChroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
1 v* ^9 j& o6 m5 A, zBit depth : 10 bits
6 r3 J5 k# Z& k8 J7 T+ `& |Bits/(Pixel*Frame) : 0.1053 C0 h" ]/ }- O" H% ^$ V1 J
Stream size : 4.25 GiB (6%)) u5 f, S2 u" M- G9 x
Title : Elysium.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT4 L0 T3 a9 \" K4 W
Language : English0 d+ m' B5 d7 W* W& ]$ w  M3 y$ j
Default : No
4 Y$ [& D3 k9 C5 R* B3 u) Y# M* \; {Forced : No
5 {3 U" ^* r1 D0 D1 E0 MColor range : Limited
7 ~! t; _# j3 fColor primaries : BT.2020
& [* i" G: L* s" X% n' nTransfer characteristics : PQ; s- w3 Z* @6 a6 B( ]2 w
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant5 V' D+ u0 k. M$ g- l
Mastering display color primaries : Display P3  \3 _* G; k1 k6 l3 p9 b
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2, Z. x! k4 M% Q$ q3 ]( T# |& \  M
Original source medium : Blu-ray; j; d; n# w( @  O$ ]9 g

7 b- F& V, P! M2 n; m/ eAudio #1; e+ o. k: d6 s4 ?2 z4 n
ID : 3( U  X; I/ V& o
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)" }# [3 L* a& j/ U5 ~
Format : MLP FBA 16-ch8 v1 N' E& ~, w6 l# h: e2 [5 `" v
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
2 e1 o: H* ^* V* h  WCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
, d# |6 O# n1 F/ @$ m' MCodec ID : A_TRUEHD1 D6 W% J+ L8 F) K$ Q+ }' h4 |
Duration : 1 h 49 min
) M* ~: P6 X4 s( `+ wBit rate mode : Variable
( G' p; u* ?& K# _Bit rate : 4 213 kb/s
! k! r6 Q+ L1 u2 o" X8 m$ rMaximum bit rate : 7 626 kb/s9 i9 \: F, x7 c% k$ v
Channel(s) : 8 channels
# n! S5 L, _" H6 O7 y7 M6 E! a/ c1 mChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb1 \( w5 n: h7 l7 {2 ^# ^
Sampling rate : 48.0 kHz) T6 J# Y" `* R! [( h! d; i- q
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
9 V$ b- O( M/ zCompression mode : Lossless2 Q! j6 A  n2 s! P7 D! F
Stream size : 3.41 GiB (5%)  Y# i% L0 T- E" s/ W$ e
Title : Elysium.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
4 q' D5 r/ ^2 {' n% U5 Z3 v/ BLanguage : English) k3 X$ i+ i9 }, L
Default : Yes, f$ {) J( e+ D4 l1 s) c, @
Forced : No
7 w; D! }, w" S3 r5 |; KOriginal source medium : Blu-ray$ ~/ C, |+ C& \, i
Number of dynamic objects : 11
9 C4 T- }, C! L0 \+ e3 j: vBed channel count : 1 channel' A; x. d) E" `& K4 c- J. ^5 v/ J) K
Bed channel configuration : LFE, k( a' V2 }" i# m" @

; y; r  R+ h5 [6 a' f! S" f* F. iAudio #2
% Z& q% w5 c0 cID : 4% G7 v+ P  N% d8 [- m
Format : DTS XLL. I0 ]  F0 d( {5 s0 J
Format/Info : Digital Theater Systems
' u0 U' f) U) K. G6 fCommercial name : DTS-HD Master Audio! ^' h, ]5 w; H, M1 h. `" v* b; T
Codec ID : A_DTS& O1 ]+ ^; v8 I2 ]1 B8 F
Duration : 1 h 49 min; R8 Z/ j1 ]$ z
Bit rate mode : Variable5 _; n0 D# o( N, m* _
Bit rate : 4 268 kb/s
& w- b; w. H9 X, r1 {7 h& M5 |: VChannel(s) : 8 channels3 C, J- V( p8 a# n2 ?
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss- U( z$ M" o( ^  e$ P6 A! J
Sampling rate : 48.0 kHz* h* j" P" K( |0 L3 z
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF), t8 x6 H1 ?/ N3 z
Bit depth : 24 bits
# B9 R$ |) H% v+ c7 l% _3 RCompression mode : Lossless
' v3 y1 }+ z) V0 F' Z7 YStream size : 3.46 GiB (5%)
! U% Q4 `, D2 `* N, O: jTitle : Elysium.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT3 ?8 C" E% o; _
Language : English
  X9 f) M* g% T9 W; x2 v. uDefault : No
# k  N& Z. B4 ~" ~Forced : No; n) l9 J% V! e3 H$ x; P+ k/ s. J
' m; N- G* U. b8 S, }7 x/ w
Audio #3; N. Z. t* C5 Z# A. y( z
ID : 5' k9 h) n* A4 a5 {  V
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)
$ w& r) I6 C9 P( [3 ^Format : AC-3
0 ^$ J3 j. \7 ?/ ^1 `; _* \  t4 VFormat/Info : Audio Coding 31 H% b5 p5 G# E* ?" A% L
Commercial name : Dolby Digital
7 ?0 j! `: Q: q/ s9 oCodec ID : A_AC3! u" Y, i8 l6 H5 N& h8 u
Duration : 1 h 49 min
# s# ?1 o. _/ V+ M( O- ^, dBit rate mode : Constant
: [- P- b# p; I! k' O$ NBit rate : 448 kb/s
& C# D: t1 a/ ]& S! I- ZChannel(s) : 6 channels0 X) L. }% T5 C/ O
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
% h) r) f3 d. E/ |" p- RSampling rate : 48.0 kHz2 f6 O5 _9 x3 v2 F1 h5 {
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
' \$ X! ^' g7 ^% u. ~* hCompression mode : Lossy
; K9 }3 ?' a* n# J9 i! P  H- C1 EStream size : 372 MiB (1%)+ H9 X; N. K' {
Title : Elysium.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT. V. H: ^+ O. L+ J
Language : English8 X" m. ]/ s" l% w/ X" `
Service kind : Complete Main
$ {: ~8 u9 J# _; t5 ]5 Q; cDefault : No
; O( c) F3 S3 o/ }+ \- ]9 G- U. x- `2 ZForced : No) L; Y1 j2 o& d: V( o' K. N1 g
Original source medium : Blu-ray4 b1 L5 X2 c/ Z# s* u
6 U, G$ |2 b' r% p, Z! U1 }1 l4 p
Audio #4
0 n4 f1 n/ g; T! G9 dID : 6( m* X( y6 \  c! i5 }
ID in the original source medium : 4353 (0x1101)* }7 a$ Z; t- o4 e
Format : DTS
) x& N0 E; K, ^8 y; @Format/Info : Digital Theater Systems2 P+ \" f/ O" z/ u
Codec ID : A_DTS
& O3 }' V" g+ ODuration : 1 h 49 min9 Y; O. v* a4 _
Bit rate mode : Constant9 d5 G; b* P% I9 I- P0 U1 R
Bit rate : 768 kb/s
, q$ \3 X- \5 b8 f% VChannel(s) : 6 channels
$ d$ p7 O, I  O9 jChannel layout : C L R Ls Rs LFE3 t) x2 t& v6 W1 S0 W6 P3 [4 U
Sampling rate : 48.0 kHz
0 p9 A. M4 n" h2 s2 B6 T; cFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)$ K$ h* w3 v: P+ _& ~/ r
Bit depth : 24 bits
! Z2 |, x  K. }9 f  l, H  F/ |/ oCompression mode : Lossy! N' |1 B/ \1 n% y7 U" v
Stream size : 637 MiB (1%)5 U8 ^- {- v8 w+ {: j% \
Title : Elysium.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
& ~5 p) p3 J' N6 L3 wLanguage : Spanish( i) v" e, }8 B9 c9 Y+ x6 V$ f
Default : No
/ u! u! g( u. B# [0 s$ A  U3 XForced : No+ k+ ^( c# ^2 }
Original source medium : Blu-ray
8 e4 \$ p# x9 e/ A& {1 q
& }8 n* z% t( K/ L2 E* ^" SAudio #5) H; ^. C8 y+ m: `" m) x
ID : 7
: L( |8 D) T' M1 ~ID in the original source medium : 4354 (0x1102)
& E) k1 G4 g: l& ~% P: fFormat : DTS! \; F$ u$ ?0 O' f3 ~8 H
Format/Info : Digital Theater Systems
. V$ z8 W/ ^9 B) a1 n- R5 ]" `Codec ID : A_DTS. h! I2 I  y# M1 w
Duration : 1 h 49 min: W0 R$ Z4 G. k2 q
Bit rate mode : Constant
$ c; e3 {4 T: A8 e9 o$ P3 V3 \Bit rate : 768 kb/s: ^! f( m4 m. C/ U1 A
Channel(s) : 6 channels* {6 [/ J( T, C
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
2 b. U4 H& n, [! b+ v5 HSampling rate : 48.0 kHz$ J# i$ d3 o& u; L
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)  e3 c6 s: h$ u' E
Bit depth : 24 bits$ d, Y/ _* U' S' t3 N
Compression mode : Lossy' E9 ^" |2 q5 t5 k0 H4 [; o
Stream size : 637 MiB (1%)
" E' h) v* ~2 U5 u9 S8 J8 VTitle : Elysium.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT% W- Z  g$ E7 D- ?- [( [" o; X6 S7 M/ r& H
Language : French) g9 s! |& N( |; M4 q2 `( k- `% o, @) h
Default : No
" Y; o7 Z" W. E$ I8 q  fForced : No
+ c6 {* n. G7 W1 SOriginal source medium : Blu-ray
( k; H1 ~. {& v" X; M  ^9 a+ z
- L$ A8 k- f4 l! EAudio #6
; d4 W8 e5 G- O7 b8 k; b& w7 c4 p% NID : 8$ ?+ L! l" [2 u0 h& e) b
ID in the original source medium : 4355 (0x1103)
0 o6 D9 b+ J+ ?  B: `' |. yFormat : AC-3
/ S5 T; [! o4 v6 m& u  P) _Format/Info : Audio Coding 3
$ m5 O1 d5 D$ N8 }8 qCommercial name : Dolby Digital1 K- t: Z) Y; _9 g7 J& r) Q
Codec ID : A_AC3/ K- Y0 G6 H+ y) G
Duration : 1 h 49 min
# I0 i5 v; ?( D* H$ @" T; |Bit rate mode : Constant9 U' _- U& @: @6 I+ H
Bit rate : 192 kb/s5 g# S4 i5 I' q  {1 y
Channel(s) : 2 channels
; ~# k* ~1 ]. I) F: Z7 M1 xChannel layout : L R0 b& g& R1 y5 m) H  F) P+ K+ E- I
Sampling rate : 48.0 kHz
- W0 h& G( `; b% b2 c& J9 Q# @Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF): \! {6 a9 M: B: h0 P, p+ X
Compression mode : Lossy( R7 O- S3 f- [( @; |; E
Stream size : 159 MiB (0%)
3 a: }& C' v8 E, ^) V& LTitle : Elysium.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT# `0 S* @2 r' j, {
Language : English6 p& `% E) K; E, Q" b1 x- t/ L2 v
Service kind : Complete Main
& l3 x' b% Z) R% N, A# qDefault : No2 G% k; [8 H( f2 r% C
Forced : No
7 A& k7 E" y: H1 q% b3 b1 p6 ?( m4 _Original source medium : Blu-ray
1 U7 P" S) X$ A$ I
+ k2 A& {+ P3 r/ ?Audio #7
- u6 _8 d9 N8 s6 e" r9 BID : 9
  w4 ]9 `. P; B2 |1 V# uID in the original source medium : 4356 (0x1104)) t# O# r3 \5 {! Y) u
Format : AC-3
5 P  s8 z: C3 sFormat/Info : Audio Coding 3) b0 c- x! {8 T" l, F0 A
Commercial name : Dolby Digital2 ?8 l6 ?4 x  z6 M" y* `; b3 f
Codec ID : A_AC3
8 M4 i1 ~2 z. ]+ QDuration : 1 h 49 min) Y0 N  j0 c5 |! Q) [7 O
Bit rate mode : Constant1 T1 g9 ~( J' d- b9 B
Bit rate : 192 kb/s
5 b; L6 ~4 o* B8 c) HChannel(s) : 2 channels0 V0 I  [+ P8 r
Channel layout : L R
3 Q3 h$ ~) t! F- }  r# H+ ~Sampling rate : 48.0 kHz
$ F( t$ X# K9 F  o; V  yFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
5 a8 J: q' \0 lCompression mode : Lossy% [' W4 b3 B) N( Y, w* B5 @/ Z
Stream size : 159 MiB (0%)8 c" w3 D; `4 c9 e. T
Title : Elysium.2013.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
3 [2 x$ t% b2 Q+ j% k0 @% m; m; o; gLanguage : English
# {4 F; B/ x2 V! e7 E. cService kind : Complete Main0 A3 i2 e9 z$ P: j2 F
Default : No4 W1 T- R% j0 E. ]$ d1 B+ |
Forced : No
( m% i9 X1 R# [) C; T: @9 HOriginal source medium : Blu-ray
7 r( i' |2 J/ Q  ]% |; S8 l9 G
. ?8 ]! [& v5 D# CText #1
/ y2 w3 n- A& B, I$ MID : 10
( E) L$ Z4 Z% R" v! j9 T; ^Format : UTF-81 V) y  k& q" Z6 z
Codec ID : S_TEXT/UTF86 u. c! R+ t3 K+ c, p
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 `& H* j- u9 G6 L! X4 x! A
Duration : 1 h 49 min
6 u! }) S; J# y  pBit rate : 62 b/s
2 Z7 E! K) `! eCount of elements : 1573
7 v# G, o+ l4 d6 m% e/ mStream size : 50.1 KiB (0%)( R' H& t0 b. O6 I
Title : English-SRT
& e+ W. [% E6 i; I0 i2 uLanguage : English2 O' E4 A4 _3 V$ p8 @9 f
Default : Yes
5 D1 v) i* L. E) b0 _8 }Forced : No
" a+ U3 J! V3 q0 ~: Y
1 P2 b* n  A+ B9 RText #2
2 n  o8 X' c( zID : 11
. ^4 |! D2 u8 Q4 Y' p1 F' s2 [ID in the original source medium : 4768 (0x12A0)% C$ D) ]5 H( T" x
Format : PGS
' Q& d: \) F% E/ \* @" [% [/ cMuxing mode : zlib
2 L9 u4 y' s! cCodec ID : S_HDMV/PGS
' Y2 |$ ^2 S9 {2 H1 H: _9 \1 K( vCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 }% x1 f2 i% c5 R1 O: s  L: wDuration : 1 h 49 min
. K2 N; N6 X8 x* l5 k2 \Bit rate : 44.1 kb/s5 _  {: ~# b  Q6 v. T, v
Count of elements : 3555! V- R4 V: `5 C# k, K- N2 W% r
Stream size : 35.1 MiB (0%)
/ x5 ^# L+ j9 dTitle : English-PGS2 q' k$ A: \3 H# O, J2 q' ]. j
Language : English/ K: I0 y! ]6 L1 j2 G: A' C
Default : No
0 e$ p9 F  E/ w% `/ R8 r0 Y& |Forced : No( }7 g+ f+ _% f3 O
Original source medium : Blu-ray% b5 Q( [$ b2 C) X2 e
  i+ s8 X2 Z: u
Text #3- s0 [: Q' d' C
ID : 123 ~: d+ w8 K1 W( D; i" B9 i9 W
ID in the original source medium : 4769 (0x12A1)
/ H/ a7 ?- D  n& g" A% WFormat : PGS2 x2 H6 i# d3 ~# F
Muxing mode : zlib
$ S7 ~; X4 M* b% M- v0 W' j9 k" [Codec ID : S_HDMV/PGS- M2 s/ }1 u4 C& _# D+ @
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ ^8 S: D( D  U' O, P& J& SDuration : 1 h 49 min
$ ]( m$ g' g/ b' NBit rate : 26.2 kb/s% l  j. e* u+ @
Count of elements : 2207
! ?3 w; t4 _7 j4 d/ C# nStream size : 20.7 MiB (0%): }- x0 z+ f5 x9 M
Title : Spanish-PGS; W0 r) N$ S, i* S4 [
Language : Spanish, j/ x( b' t: D) X2 ^" V0 F4 j+ A
Default : No
$ G5 @& R$ |3 v, T2 aForced : No+ C* A0 Z3 `; t" }" Q) v
Original source medium : Blu-ray
/ ^# e) K3 S: x" S" S6 B
! n) T: H3 n. t8 P9 j/ ~Text #4& n$ o$ ?) p. Z* @1 |1 N
ID : 13# V$ s. `9 F3 K# S/ N
ID in the original source medium : 4770 (0x12A2)
9 t$ _9 V" O- i4 \& r2 AFormat : PGS. m* A% z) r6 z; E' H- a
Muxing mode : zlib
# [+ p+ m5 |3 Y7 k4 @3 M6 u3 J; LCodec ID : S_HDMV/PGS
3 ^  z. `* e6 r2 _6 CCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% w2 c" f+ }1 ^$ ]  @Duration : 1 h 49 min
: _# r! y! @0 _# U2 {* u. VBit rate : 36.7 kb/s- B# v6 T8 H1 ]- T$ v  V  b
Count of elements : 2604
& g3 H* l% w$ B% S* gStream size : 29.0 MiB (0%). y: U3 p1 e  Y, a6 k1 h' o9 c$ d
Title : French-PGS
% R4 D3 ?' I! `Language : French
  {. |3 Q% B& K! mDefault : No
5 F2 @: }8 x0 S; aForced : No3 @& |( K1 I* p/ S( A3 O. N' L
Original source medium : Blu-ray
$ A& i# o0 [6 l" U) v# \* s8 f% M& }. k/ r" R5 m0 T
Text #5* r( c- F& E) }& ]' X7 a: ~' y
ID : 14
7 o/ Y, @) n( n- S, mID in the original source medium : 4771 (0x12A3)' u! G& f5 f6 ?+ m& ~
Format : PGS5 e: u6 J0 w" t8 Q
Muxing mode : zlib5 h0 T" b2 R  F$ C, X/ M8 @
Codec ID : S_HDMV/PGS
3 K2 ?4 ?/ _7 L) j4 h# {Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. L4 |# \5 N' O$ V& ?1 P0 ~
Duration : 1 h 49 min
2 s) F. l' m; }$ ~$ t' \) _Bit rate : 374 b/s
/ R( E8 a% e0 h5 M* YCount of elements : 34
0 E. {: {6 g& W9 R: J4 R. bStream size : 295 KiB (0%)& l+ m5 u3 b3 q$ Y- U7 S6 P1 ^( v- V8 B
Title : Spanish-FORCED-PGS
& _5 e: w$ V$ [% X" S7 x9 r) kLanguage : Spanish, a+ g1 H6 o& f1 \" I
Default : No
) m, A7 w0 H  v4 ~# tForced : No
% D4 m9 k$ i% R; hOriginal source medium : Blu-ray$ o' D( j- m! t

+ i2 |+ S  O  a5 N6 h6 MText #6) o- n# Q; F  k( L, ?& C7 W( o* h
ID : 15; C- \" P6 v& ?" M/ \. g. y
ID in the original source medium : 4772 (0x12A4)
$ U2 \: w; q, t6 G% [: K  H9 s7 gFormat : PGS
% k1 d5 T* _, w7 H6 H; hMuxing mode : zlib' g- ]* k  g7 A: t/ p
Codec ID : S_HDMV/PGS
7 D: P/ ]( G' `, F- S4 a1 TCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 G; w# V1 J1 `Duration : 1 h 49 min6 t6 d  G$ U& ^; G" D3 q
Bit rate : 1 376 b/s& S8 _' T2 O0 o& R( l
Count of elements : 95- |5 @! D  n; \  O: y: k
Stream size : 1.08 MiB (0%)& n% e8 S+ D9 ^
Title : French-FORCED-PGS- c6 m( T; {8 T$ X
Language : French
$ ], T: z3 E* z" s' t7 l3 zDefault : No
9 D! B, l9 P; L( t/ N# e' f& t5 |' JForced : No
5 H+ H' r! V5 p: ?9 TOriginal source medium : Blu-ray4 d% Z4 [# v/ v  B

; @, G, `0 m3 F& ^1 E% D1 v$ YMenu
8 @. c$ \5 B  T00:00:00.000 : en:Chapter 01" v! u3 v; c( L& H4 f  o
00:04:13.211 : en:Chapter 02
! {) W3 t4 u$ w3 V' V# h00:06:47.281 : en:Chapter 03
) A7 S8 z  U- e: w+ S00:11:44.870 : en:Chapter 04
5 v% b2 O" w9 ?! @; A4 j00:18:04.166 : en:Chapter 05
& \2 E9 o5 t6 x1 }( W00:28:12.273 : en:Chapter 06
: {2 a, f3 V# Q4 Z$ G2 I00:31:30.597 : en:Chapter 07
4 x6 T  Q# X/ M" E( C0 V00:38:40.568 : en:Chapter 08$ t% W! r. }, N
00:41:21.979 : en:Chapter 096 N6 f2 }6 G( d" e( J& {
00:47:53.370 : en:Chapter 10
( s9 P# \' H  }+ }' H  i. u1 j  h0 ~00:55:53.058 : en:Chapter 11
6 [# Q3 g( f3 w00:58:49.859 : en:Chapter 12
6 a$ n3 F) Q* P2 V01:05:16.746 : en:Chapter 13
9 Z0 u! |0 ]! E01:16:40.304 : en:Chapter 14
1 J. y3 F( y) c1 B6 Q$ T01:20:14.309 : en:Chapter 152 x! W* c8 H5 O1 T) e7 n: h
01:27:23.321 : en:Chapter 16
" j! B+ Q/ c; J. t8 _$ ?01:31:11.841 : en:Chapter 17# H% R8 c6 x; i+ ^
01:41:40.552 : en:Chapter 18
/ x1 _5 x; Y; F. x/ g& O& o5 Q2 {01:46:41.436 : en:Chapter 19" i- P4 A0 K0 r, b0 S
01:51:24.511 : en:Chapter 20
) `& _: Q  v. L, C) Y) m0 D0 p% X
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

71

主题

2208

帖子

8495

积分

Sponsor

金币
919 枚
体力
3072 点
lanpanshuma 发表于 2021-2-9 09:59:39 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
7 n+ ?$ K. [4 ABluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!
该会员没有 ...

0

主题

684

帖子

2308

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
925 点
QQ
dailin 发表于 2021-2-9 14:54:07 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!1 S2 ]3 Q" S2 k" j
Your resources, well, I am very satisfied!
5 B6 c$ D( b  @' i& J

0

主题

684

帖子

2308

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
925 点
QQ
dailin 发表于 2021-2-9 14:55:22 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!1 `% _* X: H8 Q4 U$ a' G7 |
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

684

帖子

2308

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
925 点
QQ
dailin 发表于 2021-2-9 14:56:57 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
, X' z/ }! o- g( ~' e& I3 H至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
& {: w- @1 o! Z( @" Q% i! O

1

主题

463

帖子

1482

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
556 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-12 12:49:10 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
, o5 {" A$ ?+ ]8 h* d5 c) f' obluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
; x) b% I6 x- ~$ a- M2 X$ V

1

主题

463

帖子

1482

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
556 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-12 12:58:11 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
/ q0 d% s: P* e0 A) zYour resources, well, I am very satisfied!+ G* ^- a  C3 y. a  A! l6 r

1

主题

463

帖子

1482

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
556 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-14 11:51:46 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!$ V1 d9 W, [" @8 {4 c
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!: M. Y' m' @' ?0 k( L' |

0

主题

145

帖子

718

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
382 点
635338999蓝光 发表于 2021-2-14 12:02:25 | 显示全部楼层
看看看看你

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-3-9 11:18

快速回复 返回顶部 返回列表