BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 8|回复: 0
收起左侧

[蓝光原盘] 爱之咒:黑色婚礼 [蓝光原盘] Dark Spell 2021 RUSSIAN 1080p BluRaycd AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 30.34GB

[复制链接]

8213

主题

8407

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11998 枚
体力
10677 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-7-22 09:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

% i$ l* K4 Q2 n: K1 A2 N) q
8 O/ e# a3 `- {/ I* {+ O* U& y◎译 名 爱之咒:黑色婚礼/爱的咒语, x8 q& \6 ^( y, Z! g. u* a& j
◎片 名 Приворот. Черное венчание / Privorot. Chernoe venchanie / Love Spell. The Black Wedding / Dark Spell
) e1 ^  y$ t7 v+ j, N. n; k) u. ?# B  N◎年 代 2020
: J. z/ X' R3 E6 h! h- ^- H◎产 地 俄罗斯
' I8 i0 ]) n8 }# V◎类 别 爱情/恐怖
* q) `+ w# k. ~, x◎语 言 俄语
/ p! p$ [+ z1 d. g- ^( P◎上映日期 2021-02-18(俄罗斯)2 ]1 r8 A- O: S6 Q" l
◎IMDb评分  4.2/10 from 197 users: ?; }! S, d# z
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt12057168/. ~/ r9 n1 {: B, F) u6 |) Q7 `3 Q
◎豆瓣评分 4.7/10 from 141 users
. q; b. d6 s7 I( `" F7 o4 S◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35138026/; P8 r) ]" g6 \% U7 H& }
◎文件格式 x264 + DTS
! Q( ]/ K, j( @/ X◎视频尺寸 1920 x 1080
+ C, f! w1 g5 f& {& y/ ]8 i◎文件大小 1DVD 30.34 GiB
6 Z- w8 V+ G; O1 S! K/ U1 ~, n+ d◎片 长 1:32:59.615 (h:m:s.ms)3 z5 `! |/ Q6 @
◎导 演 Svyatoslav Podgaevskiy
) G) D" [) ~2 `* e◎编 剧 Svyatoslav Podgaevskiy8 R- r& |- q. W' z8 W: a
     伊凡·卡普托诺夫 Ivan Kapitonov4 b, r; z% e2 j' K, @: o) B
     纳塔莉亚·杜波瓦亚 Natalya Dubovaya
' [0 G, M' g. @+ W◎主 演 亚娜·延扎耶娃 Yana Enzhaeva5 a' a, G4 l* c9 ?' e
     康斯坦丁·贝洛沙普卡 Konstantin Beloshapka
; N2 c1 c% q  S  w2 e4 I; e     Ilya Yermolov
+ w) I+ o" g+ z9 _0 T     Varvara Borodina  p# z5 Y# X5 m" S6 i$ X/ x- O
     伊格·克里普诺夫 Igor Khripunov
0 g1 _# Q  [7 B9 F     萨比娜·阿赫梅多娃 Sabina Akhmedova
1 \5 d7 o9 o$ ?# ]  P/ {$ t     Kristina Marandy
, Z2 Q/ k7 n: |3 t
) _- L) Q/ G4 q) r# K◎标 签 俄罗斯 | 恐怖片 | 爱情 | 恐怖 | 2021 | 2020
4 m2 V7 s. W! l( H, \) e; {, R/ J' D& P- ?
◎简 介     - S" w! q2 `# J6 L% F! u* A
5 a3 S; D" ~! S
 “黑暗咒语”讲述了一个名叫珍雅的女孩因爱上离开她的丈夫而痛苦不已的故事,所以她决定把他带回来。绝望的女主人公施放了一种叫做“黑色婚礼”的咒语,这是一种魔法仪式,以其强大的力量和不可逆转性而闻名。仪式结束后,她心爱的丈夫回来了,尽管他的爱变得更像是一种痴迷:他甚至准备杀死珍雅,以免把她给任何人。当疯狂的丈夫死了,咒语就不会停止:因为即使死亡也不会把那些被黑婚恶魔订婚的人分开。
& l- Y# {, F5 U; ~9 T+ B' z  ^
8 e5 A( p# {4 l5 v' }$ ^ Dark Spell is a story about the girl named Zhenya who suffers from being in love with her husband that has left her, so she decides to bring him back. Desperate heroine casts a spell called "Black Wedding", which is a magical ritual known for its great power and irreversibility. After the ritual, her beloved husband comes back, although his love becomes more like an obsession: he is even ready to kill Zhenya, so as not to give her to anyone. When the maddened husband dies, the spell does not stop: because even death will not part those who were betrothed by the demon of black wedding.
- L- l# V& k7 O+ @$ a  {
 1. DISC INFO:' b  k( k2 [% P! @$ Q* Z6 B

 2. 6 i- v6 s/ y! g5 g% A* }# f% u
 3. Disc Title:     Dark.Spell.2021.RUSSIAN.1080p.BluRayCD.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT+ H0 A: e& h: O. P% `% m
 4. Disc Size:      32,579,814,724 bytes* a( |# k, N6 ~  n" I
 5. Protection:     AACS
  + D6 h8 _$ I' |; J
 6. Extras:         BD-Java. `7 B: ~8 P4 t: |% d# M1 K
 7. BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.3.8)3 U6 S" v! |- V# ?

 8. 0 _) a/ Q" B5 H, e  w
 9. PLAYLIST REPORT:
  ) o/ K4 ]  ]( P& d. n  m

 10. 8 \8 ~& A( U2 O
 11. Name:                   01002.MPLS  - B6 O# Q2 ~) P) a# M4 }( S
 12. Length:                 1:32:59.615 (h:m:s.ms)
  # D' n6 s4 f' C
 13. Size:                   32,040,720,384 bytes$ s8 S8 p, M- Z$ _8 o
 14. Total Bitrate:          45.94 Mbps9 y+ Y/ w1 Q' U+ f

 15. $ O& c7 ^$ w/ J2 ]! T) Q
 16. Video:
  3 D) c1 R% g4 Q& I& N  s
 17. 5 I( Q& h- u+ C/ a' x: R
 18. Codec                   Bitrate             Description   
  - l# o7 k8 x- E( y+ R
 19. -----                   -------             -----------    9 L( ?9 @( f2 u* p
 20. MPEG-4 AVC Video        34000 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  / z, \4 t/ A; h  K

 21. - B; G1 M' y  d4 Z, Y( V
 22. AUDIO:
  . M2 `9 U' f' `$ U! s3 ]

 23. 3 ?* W" E1 ]0 W- ^  v/ M- y
 24. Codec                           Language        Bitrate         Description    ( }$ b9 Z% }# ?; K# X! c" x
 25. -----                           --------        -------         -----------   
  $ j7 X4 a' L+ h' Z- b! G
 26. DTS-HD Master Audio             English         2818 kbps       5.1 / 48 kHz / 2818 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)/ X1 d1 _  e) F# @2 k2 x$ B
 27. DTS-HD Master Audio             English         1643 kbps       2.0 / 48 kHz / 1643 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  " @  l* V# X9 F( t
 28. DTS-HD Master Audio             Russian         2823 kbps       5.1 / 48 kHz / 2823 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  ! m* }2 F9 a3 k9 D
 29. DTS-HD Master Audio             Russian         1695 kbps       2.0 / 48 kHz / 1695 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)0 q  a  g" w  S3 ^7 K1 k1 t

 30. $ B4 T: |: f! I" C4 U8 f1 L' X. P
 31. SUBTITLES:
  # X8 [0 S  H  R+ V/ |. K
 32. 1 ]: x9 X# c+ @, t0 e% }5 c6 l) {
 33. Codec                           Language        Bitrate         Description   
  $ v9 m/ |8 w0 t" V1 q) r
 34. -----                           --------        -------         -----------    * B$ J& \' I1 b4 p( N0 N
 35. Presentation Graphics           English         20.64 kbps                      % ^$ K3 C* ?# @# j- R* a$ Y! W
 36. Presentation Graphics           English         14.348 kbps                    " l% x  X5 |4 C/ I
 37. Presentation Graphics           English         0.02 kbps
复制代码

6 P" W+ M5 T, c% D
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-8-5 22:25

快速回复 返回顶部 返回列表