BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 120|回复: 16
收起左侧

[科幻恐怖] 失控玩家/分身人/爆机自由仁/脱稿玩家/自由之人/自由人 Free Guy 2021 1080p BluRaycd x264 DTS-FGT 10.45GB & 16.90GB

[复制链接]

7010

主题

7389

帖子

7万

积分

Post Share

金币
17296 枚
体力
13703 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-9-24 05:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
( J, u- ^2 X& q$ B. e) `* a  F. b, j

3 s* I) u& Q6 ~6 s◎译 名 失控玩家/分身人/爆机自由仁(港)/脱稿玩家(台)/自由之人/自由人  Z! c/ S$ Y. L. K$ O( w8 I2 ?
◎片 名 Free Guy , ]1 O# {  j! J, c; ?( G
◎年 代 2021
+ i- @( j5 z, M. E◎产 地 美国/加拿大$ R" e  U% ]. d2 h& x0 E% x
◎类 别 喜剧/动作/科幻
; v- ]2 x( V  n& n! F# A5 k3 u$ n◎语 言 英语
# ~% H0 W4 y: k2 _+ N. B◎上映日期 2021-08-27(中国大陆)/2021-08-10(洛迦诺电影节)/2021-08-13(美国)% _9 B3 O3 H, E
◎IMDb评分  7.6/10 from 59,182 users6 e& b/ y& o7 G" Q5 J
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6264654/
7 t% f/ Z9 t) `◎豆瓣评分 7.7/10 from 351,417 users4 o7 k/ O7 T2 {
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30337388/0 l! v9 T- x$ L  f; h2 ]* _
◎片 长 1 h 54 min* z1 b" z$ l- b1 Q0 T
◎导 演 肖恩·利维 Shawn Levy
" S2 r' o* \# Y! T7 A◎编 剧 马特·利伯曼 Matt Lieberman5 W& y+ t" N! Q' q, c) ?6 H/ C
     扎克·佩恩 Zak Penn
  c- k% V- a; @◎主 演 瑞安·雷诺兹 Ryan Reynolds
6 d: |# @7 }, }! V* A0 P     朱迪·科默 Jodie Comer0 U7 x& l% x0 K8 S" j8 v
     乔·基瑞 Joe Keery4 B! [6 K% H7 @, {  R4 Y- E) t
     里尔·莱尔·哈瓦瑞 Lil Rel Howery
8 `# L+ q  V  u' _     塔伊加·维迪提 Taika Waititi( g5 t/ c) @5 b) K+ ~1 e* b+ L
     乌特卡什·安邦德卡尔 Utkarsh Ambudkar
7 w# g5 A5 w/ ~( ~& U+ s0 |     查宁·塔图姆 Channing Tatum% j- v4 A6 F, ?) n* t" F( x6 C8 q
     休·杰克曼 Hugh Jackman( q+ B# |( M9 g- e7 E  z
     道恩·强森 Dwayne Johnson5 y* ~. F) @- w% u) `# A$ j
     克里斯·埃文斯 Chris Evans9 f; K" [* g* v- o6 t# h+ U" ]
     约翰·卡拉辛斯基 John Krasinski
& E6 m9 {  n. G/ A, }" i     蒂娜·菲 Tina Fey6 Z) S( `* W4 l$ [% ~
     卡米尔·科斯塔克 Camille Kostek. M( L( o" P$ r! M
     布丽特妮·欧德福特 Britne Oldford, `* v' \& k$ h- j
     肯尼斯·以色列 Kenneth Israel" Z2 [; s( O, a4 e* g) e! l/ R
     亚历克斯·崔贝克 Alex Trebek) l# h% |% ~% |# P8 A/ b
     劳拉·斯宾塞 Lara Spencer3 Z3 ~' X1 n8 ^# Q9 ]6 Z8 G" N
     马修·卡德罗普 Matthew Cardarople& ?& H, B/ O; s# S5 d! M
     迈克尔·陶 Michael Tow
4 x6 ~8 Z( {9 b     野村祐人 Eugene Nomura
6 g4 b/ c' M4 L1 {5 e8 A% N4 Z     Raj Jawa8 E1 {: {. W- {1 U) f
     何塞·冈斯·阿尔维斯 Jose Guns Alves
7 K" q4 w1 M! Y" u% l' S5 I; `     欧文·伯克 Owen Burke4 U! e: N* K1 F4 }0 U8 x
     加布里埃尔·洛莱斯 Gabrielle Lorthe. n" o4 b! I- D0 O8 G* _4 R1 B
     雷吉纳·托芬 Regina Taufen
# O7 X( ?! B' o  b# V     珍妮尔·费格利 Janelle Feigley1 J5 r" ^3 F  }3 ]& m1 S5 G
     泰特·弗莱彻 Tait Fletcher
2 U$ z* R6 n1 t" {  O     香农·哈特曼 Shannon Hartman2 d0 b' x: E9 y: D; C  ]: d  J
     金伯利·豪威 Kimberly Howe
" B" o5 ?' [2 l5 Z     Mark Lainer
" |3 N# h+ x- _2 A8 `     Mike Devine" s6 ~6 j4 O. N% n
     亚伦·W·里德 Aaron W Reed
4 Z" w9 @! S" v     Sophie Levy' }) }0 Z) b/ q& d
     Vernon Scott; d/ k& |" V1 W
     Naheem Garcia# a2 K' Q) p  I. m
( o, i/ W9 S+ d6 n6 Q2 N
◎标 签 科幻 | 游戏 | 喜剧 | 搞笑 | 美国 | 奇异 | 2021 | 冒险4 Z6 `  q! S$ b: X7 \" ]  o
) H9 E& |7 G. S  Z7 t# w
◎简 介   1 X! \8 c/ l' o1 r/ O5 `
: O: q7 B& B  M1 `) x$ k
 银行出纳员盖(瑞安·雷诺兹 饰)发现自己其实是开放世界电子游戏中的背景角色,于是决定成为英雄,并改写自己的故事。现在,在一个没有限制的世界里,他决心以自己的方式拯救他的世界,以免为时过晚。
7 v+ ?# ?& h3 g' Y# ?$ Z4 z' a. v2 y* @; ^) w* I0 I+ ~
 A bank teller discovers that he's actually an NPC inside a brutal, open world Video game.
; c) G$ M2 B" i& W# B4 R
Video( p8 z% j8 x1 x* S: V( B. e
ID                                       : 1
* ]$ q  ?. f5 X( @. x9 Z/ |Format                                   : AVC% P! r5 i7 V. r0 ]
Format/Info                              : Advanced Video Codec
2 e6 X" @- i" U4 S& K* w+ E) P& _Format profile                           : [email protected]
+ o- X8 f" s+ W' OFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
9 d. b4 d$ K8 I, S- l- i! u0 yFormat settings, CABAC                   : Yes1 t  U9 }( Q& s; y8 b
Format settings, Reference frames        : 4 frames# ~* i' p- o" n7 l/ c; ~+ o2 F/ R
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC8 u+ w. }3 s. s1 _
Duration                                 : 1 h 54 min
8 y- q, J8 R+ UBit rate                                 : 11.5 Mb/s
) E$ ]. d- @; M; m: ~Width                                    : 1 920 pixels! k1 _. j( ^7 s& j2 h; Z1 Z
Height                                   : 804 pixels5 D+ q$ _0 f, X/ R& F! ?. s! A5 G6 z
Display aspect ratio                     : 2.40:1
! ^! ?- j; S. R& A2 u+ M; LFrame rate mode                          : Constant6 g5 ~/ D+ m7 k9 p6 I* H
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS- n% v( e& O& u" X8 y$ \' l
Color space                              : YUV
; [, r1 [1 Q' y3 n" ]/ u. oChroma subsampling                       : 4:2:0
, G; \+ k& _& s" cBit depth                                : 8 bits
' s2 i) J0 u" s8 T0 pScan type                                : Progressive) O* l" b. O+ n6 W
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.311
/ f, T! e6 Y! Z8 G: p6 J/ QStream size                              : 9.23 GiB (88%)
) W9 I, T  o: R3 f9 L) @0 D8 rWriting library                          : x264 core 148 r2795M aaa9aa8
2 t5 C: N/ u# V" F2 wEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=72 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=11500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
! T6 t2 M- }( }/ B9 ?( c4 RLanguage                                 : English
: ^/ c& s& D+ A8 S- @: z, xDefault                                  : Yes
+ p6 Z4 r$ r6 E( p" YForced                                   : No* |8 X1 q( _! w$ Y" e) y; A
! ]* N7 W0 i, O) t( u7 x+ U
Audio
2 X, N' e3 d8 z- L" EID                                       : 23 D' [5 t( O  D& \, V& n
Format                                   : DTS ES
1 a5 Z% H. m3 G! A+ x4 n6 {Format/Info                              : Digital Theater Systems
$ r% |, }0 L6 M# e; q: {Commercial name                          : DTS-ES Matrix
( ?. B- h2 R8 e; u" A( w3 N4 F" rCodec ID                                 : A_DTS! u/ N, q9 [( \% P! I
Duration                                 : 1 h 54 min9 i( F3 C! d/ v2 @- K. f' N9 J
Bit rate mode                            : Constant9 s3 n4 \; r1 D# J7 j) m
Bit rate                                 : 1 509 kb/s
, B" ^2 i' j+ l8 bChannel(s)                               : 6 channels
' i6 X7 w8 u+ k/ lChannel(s)_Original                      : 7 channels  k) i6 g: k6 T  M3 w$ i: _
ChannelLayout_Original                   : C L R Ls Rs Cs LFE
6 t6 _  o/ O" m7 T$ s$ i) hSampling rate                            : 48.0 kHz& f; z1 y$ V% V; k- c' }& T9 n, T
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)' L6 C0 [; t. V6 z
Bit depth                                : 24 bits
, }/ h/ R! a4 l; bCompression mode                         : Lossy# n- l4 Z2 l: w& S& x& u
Stream size                              : 1.21 GiB (12%)
! h$ M! @/ `" r& b( gLanguage                                 : English6 N: B, ^6 C, Z6 b; R7 }
Default                                  : Yes1 c. e  x' m0 P  G
Forced                                   : No
( X" t- ]) e$ G) N. W7 D, x% D- G5 L* }
Text #1
/ d* a8 O' N" t  Q3 x' }ID                                       : 3
( b$ D* q. W) q$ M! f) ZFormat                                   : UTF-8- ~. A! o3 S7 b4 l$ n: w0 Y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* A; _2 G, @+ s3 jCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' x0 l) F, A; I" y7 b% d
Duration                                 : 13 s 597 ms* i! e3 |, h, D- Z
Bit rate                                 : 98 b/s, W/ W6 x# H, i' O( N: \/ {0 N0 o
Count of elements                        : 63 ^2 M5 L: R% {4 `
Stream size                              : 168 Bytes (0%)
7 e7 _0 `" Q0 y3 R; g' B# }Title                                    : FORCED- U) k  m* _6 `9 {2 Z( f9 a
Language                                 : English0 F) r, u# {, Y4 A6 ?
Default                                  : No9 L1 X6 T5 h7 w
Forced                                   : Yes, V& X7 `9 V/ G, W# T
% t- r! _! q: x8 W
Text #2
4 A3 y4 n- O- ^  s  OID                                       : 4- K; j2 ?' `! o
Format                                   : UTF-8
/ V7 L4 v# f* H) UCodec ID                                 : S_TEXT/UTF89 X. W. v5 I; Z, Y3 W  x% c5 r6 g
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% s; N. G) a. O" d$ r
Duration                                 : 1 h 45 min
3 ?9 Y7 ?  m3 C5 LBit rate                                 : 80 b/s
0 K2 D% z. i" U, {Count of elements                        : 1902
. I1 |3 ^3 k( F& O) W0 E! jStream size                              : 62.4 KiB (0%)
% `" M/ [+ T1 t8 {Language                                 : English
+ Z6 }6 r: m" T7 uDefault                                  : No" @1 W% K7 @& U. c, P/ y+ x+ m
Forced                                   : No& x0 r1 ~! g& g+ Y
% I6 z8 b4 C; X* y$ p/ m3 v" r
Text #3" l1 _2 V& l* Q- E6 K! ^0 s" C
ID                                       : 5) W4 y4 }  m3 `/ g4 `
Format                                   : UTF-8
& m( O9 F: l3 A8 y! k6 A8 oCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8% {% y2 C8 c9 R  W7 u
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" r( b. J, G( g' S# g6 SDuration                                 : 1 h 45 min% T( T' C5 ^' ^  J2 H1 N% ~
Bit rate                                 : 90 b/s2 y: o% {$ [% D6 U& {
Count of elements                        : 2135
" B* P7 s+ U* J  a# yStream size                              : 70.0 KiB (0%)
( {% K1 c# c$ n* DTitle                                    : SDH
4 |! p$ I( w8 E& [2 K9 TLanguage                                 : English0 d9 l! L: v% Q' w% ^, _
Default                                  : No
- o" f( t4 Z2 LForced                                   : No
0 q; \: q  Q! W# ?4 t  `
7 O2 M9 w; t6 C& e# f6 ~Menu8 ^, ~- u, Q, \0 M
00:00:00.000                             : Chapter 01, A) J' \4 I( k
00:05:09.100                             : Chapter 023 T4 B1 P+ O2 U' w; y1 S
00:08:43.814                             : Chapter 03
7 l' k: z2 k; O00:14:29.702                             : Chapter 04
. j5 @; x# j/ }/ m0 `- G, t- a00:21:25.701                             : Chapter 05
% R) W3 H: x# W$ j5 B, n5 m00:24:06.027                             : Chapter 06
' b* ?1 |! T3 C7 w. W5 P$ X+ [- I00:28:25.245                             : Chapter 07
6 T" ~# Q' b1 H' B  J00:34:21.809                             : Chapter 08" Y# @9 o' m+ S( v3 S+ A6 V* s
00:39:40.836                             : Chapter 09
& e* |) ~. |( }  P( P00:44:10.731                             : Chapter 10
& h1 w2 y* X; L3 s/ d5 L+ f00:48:47.966                             : Chapter 11
% \5 j7 O( C' U3 R00:52:47.747                             : Chapter 12
/ u  x6 [; A4 ]' v( K; {" l$ j" c00:56:18.375                             : Chapter 13
! `7 e5 t& }' j6 e, A; J) X01:00:17.739                             : Chapter 14
- ~, v, c* Q3 ]) Q& }01:04:41.919                             : Chapter 15
8 t0 [' |$ }. O! {01:09:13.816                             : Chapter 16. i. `6 ~% D+ D) s+ r7 Y- p
01:15:13.300                             : Chapter 17* X. [3 a2 o6 ]' `) G
01:19:14.082                             : Chapter 18
/ V! W7 Q/ V9 K/ |0 V01:23:59.325                             : Chapter 19+ s6 t& r8 s% I
01:28:06.406                             : Chapter 20
. ^6 c. \9 U0 F, @# S01:33:07.415                             : Chapter 218 H6 d1 ^2 S5 B: @0 ?
01:39:19.954                             : Chapter 223 R/ q* V& N5 E# R( t" i3 X
01:44:22.506                             : Chapter 23
3 T5 D; g8 u5 c; V" k7 j$ h8 a' J) G  M01:46:13.992                             : Chapter 24
Video, G  g& D* R6 i9 R- ?+ M! M  m  {: m
ID                                       : 1" [) o7 j1 k6 P5 a7 H
Format                                   : AVC% X/ {0 ?, C. D) l" t* `
Format/Info                              : Advanced Video Codec
1 v- Y: p( K/ Y6 Q# \Format profile                           : [email protected]' {- c( Q2 E9 X
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
6 G' P3 }5 }! Q- \; d; hFormat settings, CABAC                   : Yes
" _* ~- M# {( ]* WFormat settings, Reference frames        : 5 frames9 \$ B$ ~( O, V2 a$ l
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC  m, E& E; k% [! `6 `
Duration                                 : 1 h 54 min0 V0 w) U! x. j
Bit rate                                 : 15.9 Mb/s
* b$ l- [- G$ Y$ x' f2 yWidth                                    : 1 920 pixels  P; h" |- v. S* }8 B
Height                                   : 804 pixels
% ^% r5 O; d& SDisplay aspect ratio                     : 2.40:1
& o) E6 f) {0 B; _Frame rate mode                          : Constant
. v0 h, c) u4 nFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS2 ]0 B& ^" l/ K, z9 u
Color space                              : YUV1 o, u& O' y/ p. U, u  u8 [
Chroma subsampling                       : 4:2:01 \/ \+ u/ n" g; I% _4 i
Bit depth                                : 8 bits
/ V6 T% q% v# v" N1 u9 G2 e" nScan type                                : Progressive
1 t5 E3 g( f5 A& l! P2 ZBits/(Pixel*Frame)                       : 0.429
, d5 X3 \% u% |  JStream size                              : 12.8 GiB (75%)' s2 [/ J" x' ^) m" \  Q
Writing library                          : x264 core 164 r3065 ae03d92
" v0 E4 d8 S+ y8 [( a" ~Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.70
7 i/ q* J5 E' F/ w: dLanguage                                 : English
& O$ W; S0 ?, y3 R; Y6 C& A- e  |Default                                  : Yes9 p9 `+ ?/ v6 p. n+ _0 x
Forced                                   : No* |3 r) c' w$ E6 ]$ t  J
Color range                              : Limited
5 d# H& o" L  O* qMatrix coefficients                      : BT.709) ^! t3 F! D/ M5 v  o9 ?' B$ o
0 G: U  j# w/ W5 c; h5 H6 X# O1 S
Audio
7 m+ I, h9 B: VID                                       : 2
( p6 {2 D# a' r% |0 O7 X. X0 a3 hFormat                                   : DTS ES XLL
9 p* r+ \; s! C. v/ `- oFormat/Info                              : Digital Theater Systems
- r- I) m+ H: B2 r8 D9 i" x- RCommercial name                          : DTS-HD Master Audio7 X- R. I/ q2 s% K% f
Codec ID                                 : A_DTS
. C. m; Z6 Q: f+ _( d& @# z# YDuration                                 : 1 h 54 min
' ]: S( T% y4 e' v7 XBit rate mode                            : Variable" B) k2 W0 ]4 x
Bit rate                                 : 5 071 kb/s2 o! x& A0 n, U3 c) `$ a  ]1 O
Channel(s)                               : 8 channels# D# o9 b% L5 w0 U( k/ v+ u
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE Lb Rb! _! E0 V  Z) t
Sampling rate                            : 48.0 kHz/ A0 d- v* f( p4 _9 B9 t# e! Y
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)4 H9 W/ ]. l3 X& J/ u7 H
Bit depth                                : 24 bits
# k( k2 e% J- SCompression mode                         : Lossless
* c7 z# @1 j- LStream size                              : 4.07 GiB (24%)8 k! U* O5 q& L9 m1 v" ?
Language                                 : English
! t  u4 Z8 a1 D7 x% V1 ODefault                                  : Yes' b& d/ A0 @4 ^' d
Forced                                   : No
! e6 h. k( U$ f' R  O% j, o# b( q( S) N& @$ T' c. ?1 v' I
Text #1
; H$ L+ b+ B0 O* F9 m2 bID                                       : 3
' h" Q; {. ?% D: j0 wFormat                                   : UTF-8# f* f! G9 A4 N6 z' x
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
4 k: j  Q9 [, S' zCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 i6 C0 H; N6 a# C$ u& ~( j
Duration                                 : 1 h 45 min& A" E& w2 ^* V* @: Z
Bit rate                                 : 80 b/s
8 ]- l" ^5 m0 d6 |& {$ p' d- QCount of elements                        : 19029 f( @6 H' f4 l
Stream size                              : 62.4 KiB (0%)6 |# Q/ w7 C) Y0 d3 D9 O
Title                                    : English (SRT)9 T" f% S" N6 t9 G# P1 p
Language                                 : English
, r! q# y1 z, S  v1 }/ P1 z6 |Default                                  : No1 w$ h7 n( w2 {
Forced                                   : No# L% w% r7 {. T1 |9 y

2 X  J8 Q  z% N& w# W5 EText #2
- C5 e4 f$ l+ U7 p9 X3 sID                                       : 4
+ Y2 d3 _$ o! V$ A4 ~% i& _Format                                   : UTF-8
7 Q; l# b- V+ U9 gCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; F4 [9 {( q- W  C7 M& qCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" U  Z! }; ]" g4 {  I% l' K- X  ~Duration                                 : 1 h 45 min
- J$ Z5 X# {3 O! |, z0 rBit rate                                 : 90 b/s
: A, G8 k0 X- F0 r7 c& b) }" d% GCount of elements                        : 2135
: r* x% P3 A2 R: z0 R3 [+ ^7 VStream size                              : 70.0 KiB (0%)/ g  F: s* U* v7 |+ h: A! V# d# L) Q/ j4 u
Title                                    : English (SDH SRT)
& o& o( s" j7 nLanguage                                 : English
& W4 d8 P+ w# F4 c3 CDefault                                  : No
' l' c: P2 W; g: W. E3 fForced                                   : No
0 Q7 E* n9 X5 @( V
, E2 @/ a% o( m1 TText #3
8 f; \9 E) s3 ?8 K6 h* \ID                                       : 5
9 c% T) U9 g6 ^7 K! M: t9 vFormat                                   : UTF-8+ x& ^% }  D- }" c- c0 Y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 `& U9 b0 G; y3 A' Y0 y8 NCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  {( i8 [8 g4 N! z3 t4 T' }) eDuration                                 : 13 s 597 ms% [) J/ C$ N4 R. b3 a1 ^
Bit rate                                 : 98 b/s3 g$ x1 o- W0 g& X; O, p( q
Count of elements                        : 63 A/ k2 Q2 j8 Q& K
Stream size                              : 168 Bytes (0%)
" e2 [- B# N+ |9 x* b4 w$ A# _Title                                    : English (FORCED SRT)
! I8 H. x, |  A# E9 r- j( v) a; f! ALanguage                                 : English2 R$ Y  i, q" X9 U
Default                                  : Yes, F' i  n2 N' z) ~" Q
Forced                                   : Yes
7 W* [6 M( J/ q0 i  c# y
2 [2 Y2 e1 i# oText #4
! W0 b9 L5 B$ e/ QID                                       : 6( ~% ~: L/ c" z1 b& I# N0 K' {* \! v- b
Format                                   : PGS/ O4 T) R- C) o6 D! a3 j1 Y
Muxing mode                              : zlib
: q# X; h' |, E. F! X; f* ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 {) D  ]& c; VCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) R% d; E" f6 z! D% D3 pDuration                                 : 1 h 45 min
# ~: h& R3 T% wBit rate                                 : 58.5 kb/s
7 Q2 A& h* R# ^0 b( k% o+ LCount of elements                        : 4270
& W% t7 m) c5 e; YStream size                              : 44.2 MiB (0%)* \) k" e/ X* }, S. h
Title                                    : English (SDH)
( ?4 o0 g1 {& b9 q; H9 F$ kLanguage                                 : English
4 w& Q- R% w/ W; X- w, x5 h) SDefault                                  : No
3 j7 o  s0 V9 P5 y, |% k, b/ oForced                                   : No. y* |1 H6 [# P* n" ^
; T9 K: [# }9 q! C9 A
Text #55 `5 F# L- f- W- d$ g; R
ID                                       : 7
  j% {0 {  N! Q/ l* |Format                                   : PGS' ]- _7 t# s" }; F2 k
Muxing mode                              : zlib
4 w2 z& }9 b& o6 W$ X3 Z5 dCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
* q9 f: l! y! S& BCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 \& ~- `( Y. k6 O2 D
Duration                                 : 13 s 597 ms$ _  }0 I; [; t# Y) J2 H) X* C
Bit rate                                 : 64.5 kb/s
& R' B# j# x% x# F: J7 z5 TCount of elements                        : 12
8 ?3 @/ Q- l1 e; Y2 z6 m2 v& vStream size                              : 107 KiB (0%), N% ~; q4 [. L4 ^
Title                                    : English Forced# P' j  r, Z2 l1 G& f: p
Language                                 : English6 k) w& t1 d6 E9 j; }1 ?
Default                                  : No( d$ q6 Z) `, Z: K# d$ r9 w
Forced                                   : No4 d, C; t* S( i6 z6 U

! \: X; ~- n( F. A: Q8 C3 |/ dText #6
# D$ O0 E; H/ ]7 p: GID                                       : 8
3 Z& r2 V: m/ L- l8 V7 M4 jFormat                                   : PGS
6 i% l. m. j# ?# N6 u4 J1 tMuxing mode                              : zlib1 Z0 p2 i& w( I# }8 f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. w8 }: ^6 r+ [% |* x
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 a/ P' u0 b. X
Duration                                 : 1 h 53 min8 D5 r3 k* y" L# e0 f
Bit rate                                 : 33.7 kb/s3 L$ e0 r+ B5 p! [
Count of elements                        : 3396
- ]% t  ^" \- ?! M! IStream size                              : 27.5 MiB (0%)
3 x" O1 E- d! a& V$ A9 FTitle                                    : French. r" `- u6 A9 Y" R
Language                                 : French: y0 `7 }% L4 z! d: W0 u
Default                                  : No
' r  [7 p3 W3 e. L) J0 k' ~Forced                                   : No
5 m% N3 Z2 ?( [1 ~0 X/ ]3 ?
% K2 T2 R/ Y) M: r, v& SText #7
8 U5 O6 j! ]% k* P$ ]. j9 `# N, rID                                       : 9$ ?; @$ i5 m( i& n
Format                                   : PGS
0 ^9 x4 }. Y7 Z" r) u- U7 O% dMuxing mode                              : zlib6 P+ u5 V( o4 l$ P' e+ R
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 ^4 Y5 X; U7 Q6 s7 j% U2 ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 w$ V! Y; ~; v' I0 ^; d! }* LDuration                                 : 1 h 53 min
9 ~) a! J. D) O3 d9 E. a! LBit rate                                 : 39.1 kb/s
& ]' W9 \- P5 q8 |Count of elements                        : 3696
- X' S, f  r4 r! I, zStream size                              : 31.9 MiB (0%)
3 c, X# h, A$ E7 I  |* ITitle                                    : German0 o1 c! d7 P. I% F+ {6 H
Language                                 : German" j. v; c. H4 M8 f& M6 ?: P
Default                                  : No2 O: ?1 `9 ~: @" R4 F
Forced                                   : No1 h7 y3 y2 M- U
/ s' S! ]# Q+ _# c* i
Text #8
, e- \9 t0 J5 S+ o" [ID                                       : 104 |( i# R3 X: V
Format                                   : PGS
& R! A0 l& E" ~Muxing mode                              : zlib* M7 l+ J+ ~: c2 P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 V' G9 s$ q  c) `: o/ P4 V
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 R) ?2 e; N) x$ D9 Y1 w
Duration                                 : 1 h 53 min
! P( g; y" J# x8 l, A3 U8 y* h5 g  C+ rBit rate                                 : 34.1 kb/s' \* M# X2 b1 ^; N" ]1 R. n0 a
Count of elements                        : 27444 X7 d! ^( S1 ]/ u$ q9 `
Stream size                              : 27.8 MiB (0%)
1 \  E% B  ]4 R# y3 v+ LTitle                                    : Dutch
+ L& q0 C7 v4 P' ^8 q% ELanguage                                 : Dutch
+ w3 q  Y" n5 r& SDefault                                  : No
* b8 E. [% G1 d; z1 c3 I# c8 ]Forced                                   : No
- l' \$ V9 p! ?% v. G3 I; n
9 _5 R9 O2 P' b9 OText #9
5 ?: |- d( {+ O' V- u! pID                                       : 11# p6 J+ x: P) w, G& O- v5 ?0 y  j
Format                                   : PGS
1 k/ X' N/ H+ D1 Y# v1 \( _Muxing mode                              : zlib
1 v: z- t/ O; F; t8 QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
) L+ r8 M  n. j1 T* t4 aCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  j5 J. o% V0 A9 C. p) b
Duration                                 : 1 h 53 min! c' K# {! `! W+ O1 H
Bit rate                                 : 34.6 kb/s
3 E$ m$ w2 w+ L' X) x7 gCount of elements                        : 2300- k& e# f9 l3 y
Stream size                              : 28.2 MiB (0%)
; l; n: V+ W; R  |Title                                    : Danish  n; K, I3 q0 ~8 R5 {; f: [
Language                                 : Danish% R+ Z0 O. ^6 x+ e1 r
Default                                  : No
: [; K: z: r- W+ L: MForced                                   : No
; |4 y7 r( T# X( }* D% c; w) w8 q; g( q2 `0 w
Text #108 N& l3 [1 I2 U
ID                                       : 12
3 \* c8 W& d9 h5 q& o' lFormat                                   : PGS+ _  {0 h$ `2 v. m- x8 ^$ [6 l" ]/ K& r
Muxing mode                              : zlib' A0 \/ J' M4 |4 S% k
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# K* G" F  W: ]' z9 W
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 Z( [: k2 g- [. n. CDuration                                 : 1 h 53 min
4 R/ I4 c0 p* P6 p! @$ T3 E4 qBit rate                                 : 44.4 kb/s
6 @: ?5 d# \$ q& w$ }Count of elements                        : 3758
# u, D2 x9 T; c- N4 ~: F) B% IStream size                              : 36.2 MiB (0%)
8 F; c; t  ?7 R9 C1 d- [4 hTitle                                    : Finnish6 ?4 L  x0 A8 W. E0 P( B, b
Language                                 : Finnish
: T6 ], H& I% I8 r* o, F- ZDefault                                  : No3 k. q* ~' c+ F' U9 t
Forced                                   : No
4 l+ m7 ?/ b0 B6 g2 N- o+ a
! L/ e$ n5 w" C) S/ e2 `2 FText #11
! W1 D9 M9 \  W- O: i/ x3 A/ wID                                       : 13
% [/ a# b! p, B- m, V7 W# O8 RFormat                                   : PGS+ g+ G& O8 q# O; f& H. J
Muxing mode                              : zlib& H" a  A" S8 s, V9 w
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ J0 u% g* }# _$ N$ J
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 F8 k7 d. w6 S2 x; \% Y, G8 T
Duration                                 : 1 h 53 min
- J5 ?& c6 p$ K1 b: P! H5 B+ sBit rate                                 : 38.7 kb/s
3 U, X( F$ g5 a7 k2 C: n$ ECount of elements                        : 37808 t( V; `0 P6 N! `) K6 e
Stream size                              : 31.5 MiB (0%)8 S$ M3 n, C* b+ L4 x+ @' I
Title                                    : Norwegian
7 `' X  k2 Z& `; z1 QLanguage                                 : Norwegian
( L1 x- O: m  y. f% Z1 t" g# y% RDefault                                  : No+ b* V" q; A7 L
Forced                                   : No
8 @' n9 ^6 k9 j, h6 i4 \2 H6 M) o% s
Text #127 {3 J0 T% p- b6 A- @
ID                                       : 14
, F% {6 W* Q; r5 K* jFormat                                   : PGS' R0 B4 w$ u7 k# G8 U! e
Muxing mode                              : zlib" W& j  M- e8 ~4 b+ l( I3 ]
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 g0 D% A- T* X$ c' f' }Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 C! [$ i' z) tDuration                                 : 1 h 53 min' v5 [/ N- B7 g; r3 E
Bit rate                                 : 31.3 kb/s0 Z0 u/ W# b$ H- e$ y
Count of elements                        : 2110
2 n; i$ k1 t) I/ j4 XStream size                              : 25.5 MiB (0%): ?4 Z( ^  h2 Q* e
Title                                    : Swedish4 H( R" B& [# v8 r5 H- z8 Y2 ^
Language                                 : Swedish" ?# Z- ]4 v0 L3 A, z4 ~
Default                                  : No$ e$ B, _" A  z8 G& \( Y% }
Forced                                   : No
: z0 |8 X/ K9 D3 P1 _* k; Q" k  D  s3 n3 m3 \3 M+ f) k
Menu
1 Z* {3 p" _& Q- s' _0 a% S& y$ D$ p00:00:00.000                             : Chapter 01
. l& K( h' `& J0 Y: h00:05:09.100                             : Chapter 025 Z, D/ d) Y: K7 Y$ V# v- `& V
00:08:43.815                             : Chapter 03, x% B) I  n' ~1 S- J3 L* @7 T; h
00:14:29.702                             : Chapter 04
* y% W) [$ |' X6 F0 j7 u& F* A00:21:25.701                             : Chapter 05% M& X- |+ w6 _. t# Z
00:24:06.028                             : Chapter 06
6 J3 o+ h0 ^8 r/ u- C00:28:25.245                             : Chapter 07
& t( t0 e9 x, ]3 O6 ]2 t4 w00:34:21.810                             : Chapter 08
3 e. K2 s; h. Y! D8 k' R' f3 v00:39:40.837                             : Chapter 09
5 H1 |  G; ~2 x" A! f00:44:10.731                             : Chapter 10
# D3 X! x0 Q1 S- w0 W00:48:47.967                             : Chapter 11
% x, W' l9 T+ X: \5 _00:52:47.748                             : Chapter 12
: q/ r# F, f' W00:56:18.375                             : Chapter 13
1 u9 i+ w* M% h% q1 ?- s01:00:17.739                             : Chapter 14
. u8 J0 o' X( |! j01:04:41.920                             : Chapter 15- e: e1 ^; O* G: x- o; N( D4 I
01:09:13.816                             : Chapter 16
% ~+ {1 `! K; H' T, j) u6 r6 h01:15:13.300                             : Chapter 17
; O, s/ Y) W) Y! @0 f1 o01:19:14.083                             : Chapter 18
' p6 I4 a3 o( C1 [01:23:59.326                             : Chapter 19
( s4 ]1 i! S7 s) ~% w# a. c01:28:06.406                             : Chapter 20
* @: X& a1 }. N2 A% }8 g! s- x01:33:07.415                             : Chapter 21; L! E! i1 S" [: X0 R& a& x
01:39:19.954                             : Chapter 22
* p" D/ g% o; i( g1 D01:44:22.506                             : Chapter 235 p1 q$ M: ^" v$ {. K/ V
01:46:13.993                             : Chapter 24
1 P% y4 U( q: \3 [3 {" F
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

16

帖子

205

积分

Sponsor

金币
123 枚
体力
47 点
xiaoshatao 发表于 2021-9-26 19:12:45 | 显示全部楼层
失控玩家/分身人/爆机自由仁/脱稿玩家/自由之人/自由人 Free Guy 2021 1080p BluRaycd x264-VETO 16.90GB [修改]

2

主题

314

帖子

1778

积分

Sponsor

金币
337 枚
体力
861 点
QQ
ccfys888 发表于 2021-9-28 21:19:01 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!( D9 m: ~4 N. M0 @% z  s
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
5 A5 U* j9 T* E! S/ v2 _& D) Q

0

主题

44

帖子

332

积分

Sponsor

金币
75 枚
体力
158 点
xingfu 发表于 2021-9-28 21:09:11 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!% s4 Q: S$ n; P( ~. t3 G" I' \
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
3 \- M& @, }! j# t9 B

0

主题

55

帖子

611

积分

Sponsor

金币
109 枚
体力
361 点
winter0110 发表于 2021-9-24 10:15:15 | 显示全部楼层
多谢楼主分享

0

主题

49

帖子

434

积分

Sponsor

金币
65 枚
体力
267 点
wuziwen 发表于 2021-9-25 11:06:49 | 显示全部楼层
多谢楼主分享

0

主题

7

帖子

173

积分

Sponsor

金币
136 枚
体力
21 点
cg3725 发表于 2021-9-25 16:05:59 | 显示全部楼层
11111111111111

0

主题

86

帖子

620

积分

Sponsor

金币
195 枚
体力
249 点
aacq 发表于 2021-9-25 23:35:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享精彩片子

3

主题

588

帖子

2843

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1560 点
myg0123 发表于 2021-9-26 11:33:09 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
蓝光论坛里 ...

0

主题

101

帖子

863

积分

Sponsor

金币
434 枚
体力
227 点
defend 发表于 2021-9-26 22:09:13 | 显示全部楼层
Good!谢谢版主资源!

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-10-21 23:38

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表