BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 278|回复: 14
收起左侧

[4K极清电影] 失控玩家/脱稿玩家 [4K REMUX无损版] Free Guy 2021 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 57.58GB

[复制链接]

5627

主题

5975

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4583 枚
体力
25985 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2021-10-12 06:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
A bank teller discovers that he's actually a player inside a Video game.
  S9 Z" @4 N& d9 b* A9 ~4 y) o
4 G3 h2 e( a! `+ Q+ }! l( Y 01.jpg
# K( M, J6 ]# [; q9 H1 P1 u$ |. f; s
◎译 名 失控玩家/脱稿玩家(台)/爆机自由仁(港)/自由之人/自由人/分身人
5 x6 `3 r7 p0 ~, n: B◎片 名 Free Guy
+ R3 O, A9 f- p◎年 代 2021$ j4 }8 j* t% Q' p0 y9 d: O3 {% u
◎产 地 美国/加拿大) }7 T0 J- o4 L5 R8 A
◎类 别 喜剧/动作/科幻
# x3 [2 y* g& j) [' `3 w◎语 言 英语
3 \2 E0 y+ H6 ]! A2 ~◎上映日期 2021-08-27(中国大陆)/2021-08-10(洛迦诺电影节)/2021-08-13(美国)
7 O6 M6 ]( [) R% m5 v  p# w! O, z◎IMDb评分  7.3/10 from 138,275 users
9 i) q; u  A0 n4 L8 k- t6 }6 L5 F◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6264654/2 V7 U7 H4 X, ?
◎豆瓣评分 7.6/10 from 430,980 users" H. d; c5 q3 t# u' _1 n7 I
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30337388/: L- ~: G5 C0 E4 R. D
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD) E8 n: x! o2 |( q  {
◎视频尺寸 3840 x 21605 m* m" v* e9 ?3 ~- u6 V( B' p
◎文件大小 1DVD 57.58 GiB
0 n7 Q8 ^4 f! \9 N! }◎片 长 1 h 54 min' w1 j+ b' V8 @' ~6 Q& f
◎导 演 肖恩·利维 Shawn Levy
( f- I0 @0 N  `9 i◎编 剧 马特·利伯曼 Matt Lieberman% h3 ]8 Y% u1 F; d+ y5 Z
     扎克·佩恩 Zak Penn
  D% Y7 J( ?' I" t$ z◎主 演 瑞安·雷诺兹 Ryan Reynolds$ [: N; a% A6 X- h( n1 t
     朱迪·科默 Jodie Comer
3 f/ C/ D2 x, U) D  ?9 a% M     乔·基瑞 Joe Keery! W! B- z% U+ a* C
     里尔·莱尔·哈瓦瑞 Lil Rel Howery
. I5 D& y% _; R9 {" G     塔伊加·维迪提 Taika Waititi
1 T; O7 ~1 Q+ m     乌特卡什·安邦德卡尔 Utkarsh Ambudkar1 c: ?; v% |: v
     查宁·塔图姆 Channing Tatum
# ?+ o! ?" L! {6 j     休·杰克曼 Hugh Jackman
# X. {- B) p8 g) _! d) J# B     道恩·强森 Dwayne Johnson
" k* {) }  h# A2 E0 l. y     克里斯·埃文斯 Chris Evans
/ v; g: Y2 c, [7 ]. h3 m) B7 w     约翰·卡拉辛斯基 John Krasinski+ _8 `  r! S7 {1 T' E$ y
     蒂娜·菲 Tina Fey
, U9 T4 b8 P5 |7 W  f! z     卡米尔·科斯塔克 Camille Kostek, j& L1 t/ }1 O' ]
     布丽特妮·欧德福特 Britne Oldford
- g" l) v4 B9 V# o  o     肯尼斯·以色列 Kenneth Israel, l4 A' e$ Y6 I. E' }" ?& u5 {( v* C
     亚历克斯·崔贝克 Alex Trebek
1 I3 C+ }* z; z, w. |* |9 D     劳拉·斯宾塞 Lara Spencer( u0 K( E0 b- K: d5 ~  j
     马修·卡德罗普 Matthew Cardarople
) i) I8 f0 m2 x9 q3 S: z: h8 v     迈克尔·陶 Michael Tow5 m2 J- U. {4 L+ S' }5 V3 t
     野村祐人 Eugene Nomura
$ r1 F  z# _- K$ I8 @, l. R, @1 ?  I6 M/ Y     Raj Jawa Raj Jawa  h- N4 {2 }# M6 E  {5 `
     何塞·冈斯·阿尔维斯 Jose Guns Alves
4 Q9 W- r: p& h( w% ^2 q( \     欧文·伯克 Owen Burke
- U+ R6 r6 q) O$ h! Q     加布里埃尔·洛莱斯 Gabrielle Lorthe
' H$ u, \4 Y; P1 O6 Z4 Q+ s+ v" O     雷吉纳·托芬 Regina Taufen0 @; V7 E9 w: S( J2 U% @/ S
     珍妮尔·费格利 Janelle Feigley
' p, ~& f! _4 }! Z     泰特·弗莱彻 Tait Fletcher7 W! j, {2 H- f2 a+ V
     香农·哈特曼 Shannon Hartman
, z+ w. L4 G( {  `7 a     金伯利·豪威 Kimberly Howe+ R. L% W/ ?2 ^9 R# j5 H' L
     亚伦·W·里德 Aaron W Reed
# o0 R0 ]# z  N0 g" p( \. ]     阿纳斯塔西亚·齐卡那瓦 Anastasia Tsikhanava' \/ z( ]" a8 Z( X5 K2 [
     大卫·莫威克 David Morwick
" d1 e: U. R( V( q0 r# M3 j$ ]' O. W     阿德里安·M·蒙波因特 Adrian M. Mompoint  `% y, X7 f2 G! [1 ?
     多梅尼克·阿尔迪诺 Domenic Arduino
  `/ U: G' `' n1 N8 P8 K9 u( _
" c( g4 S# Q# `  I) ^) K. [( H& j◎标 签 科幻 | 游戏 | 喜剧 | 搞笑 | 美国 | 奇异 | 2021 | 冒险
4 G8 o4 X$ u6 f8 x
# Z( M1 [" I4 t; ]◎简 介   
& j7 p7 @0 X2 e3 B. K' k- [; W; w- I3 E- y# x# U; \: @  @5 x) ~9 R
 银行出纳员盖(瑞安·雷诺兹 饰)发现自己其实是开放世界电子游戏中的背景角色,于是决定成为英雄,并改写自己的故事。现在,在一个没有限制的世界里,他决心以自己的方式拯救他的世界,以免为时过晚。) I' N  W, O0 \! M

% T7 C' f* h' i2 C1 h  O1 r  w A bank teller discovers that he's actually an NPC inside a brutal, open world video game./ W8 Q  ?0 u* F* |% D, t
Free.Guy.2021.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 57.58 GB
" q5 r+ M( z/ r1 ]6 c/ G! J1 Y' J0 n; I
Video6 k% Z+ M. T8 {( O+ U2 h
ID                                       : 1" f/ T. o. n) q1 Y4 h$ `' ~( Z# B
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
1 [( d  w( m) q: V- uFormat                                   : HEVC
! t# u, U8 n# B8 [- a& V6 A/ kFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
+ d6 u8 B, N" O. c; p# G. K8 [Format profile                           : Main [email protected]@High
0 v3 j, c. h8 y" }& X9 n: `# R0 bHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible" v* F+ i, ~5 m. u
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC: j' h6 X" u7 n  o
Duration                                 : 1 h 54 min
- @6 S0 h4 Q4 o6 L. t4 d' d1 R" gBit rate                                 : 49.9 Mb/s
* h% n3 e4 m# W2 i1 oWidth                                    : 3 840 pixels
* v7 _: q" ^6 N5 j. _) [Height                                   : 2 160 pixels3 t' V3 a$ t" A$ ]& X; ]
Display aspect ratio                     : 16:9+ M  C  h1 e0 R: v* B$ R, N
Frame rate mode                          : Constant4 q! Y9 ~) N# }* ]; Y: _
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
, p  M$ t' _6 l3 j) m; ^5 ~: M& FColor space                              : YUV" V* r! B! t( s  [* V- A# x. K3 V
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)3 ^& R1 i" q  {3 s8 \
Bit depth                                : 10 bits! w7 Y  j1 _0 a7 a8 r( e
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.251
7 L; t+ G) f' iStream size                              : 40.1 GiB (70%)* d8 M! h0 J+ L$ W, D" @
Writing library                          : ATEME Titan File 3.9.6 (4.9.6.2)        
; Q2 y+ }3 v# [2 O5 h  h( K1 RLanguage                                 : English
  V( z+ h, }& d8 b: e& pDefault                                  : No
; }1 j0 w& `- w  C2 ?' hForced                                   : No2 t' L/ G' O, {  T& I5 P
Color range                              : Limited/ W% `! Q4 h2 v
Color primaries                          : BT.20209 B' n+ s- _( }
Transfer characteristics                 : PQ
7 C# w$ E$ d/ a% NMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
0 }/ s+ D- m; [/ _0 J1 f7 ^( ~Mastering display color primaries        : Display P3
5 k) l8 J" H% {, cMastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
- T9 R5 H$ N( TOriginal source medium                   : Blu-ray
1 @2 R6 t* k& |" M! O& m3 I' c0 T! }6 z$ f3 W. `
Audio #1
) b/ c! {* a( h9 f& x2 rID                                       : 2' Y2 W% B2 T; X& q/ p5 _
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
8 N& F$ I" [3 M/ q8 AFormat                                   : MLP FBA 16-ch
1 D  `7 y! Z2 [2 X! PFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation5 C& y) h. Z4 k) N
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
9 w+ Z5 w: h+ K$ cCodec ID                                 : A_TRUEHD6 q; y( a4 ]. K& H( A. C
Duration                                 : 1 h 54 min  Z0 V$ E/ \; j) A8 ^6 z2 g- P1 {. \, A
Bit rate mode                            : Variable
" p# N0 L( {1 I7 L0 P' xBit rate                                 : 7 912 kb/s
( T  x1 m, r& C$ w7 a7 A: [Maximum bit rate                         : 12.9 Mb/s; B1 j3 w. Q* r: V! h! X; k( L
Channel(s)                               : 8 channels
* W7 A( A9 z( Z8 V( M. MChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
  B2 q1 ?$ F4 s' L3 mSampling rate                            : 48.0 kHz
. }( F' B# m4 K3 r: t% f% _Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)4 T! x; c. I( F# G
Bit depth                                : 24 bits
% e! m! g. V, h' X% w6 p3 g! cCompression mode                         : Lossless
! _6 r5 Z! z: z/ @. N! K6 @Stream size                              : 6.35 GiB (11%)
& T. k1 ~( L) r0 h$ _, A0 QTitle                                    : TrueHD 7.1 Atmos0 T1 C6 @) v0 l. U/ Q' D6 @% Z3 E
Language                                 : English$ s/ v3 |5 ]) m% e/ P' U
Default                                  : Yes, p9 _8 g# H, Q4 p
Forced                                   : No- ?0 q6 c0 o# i" G) C
Original source medium                   : Blu-ray
2 L- X  i* ]* O4 D" `8 {8 LNumber of dynamic objects                : 13  @6 v3 {, G! h3 N. Q
Bed channel count                        : 1 channel
, `8 ]$ f& v8 j: D6 N6 pBed channel configuration                : LFE
, x/ u. E9 o- c! t) @: [6 B: |- w4 a. {/ \
Audio #2
: x3 q% a' i/ S  X; u# T& AID                                       : 3
7 P- v: J$ o" ^$ G+ iFormat                                   : DTS XLL# _+ I6 x5 x* P, K+ M7 j
Format/Info                              : Digital Theater Systems
# G4 f. A/ I6 K! uCommercial name                          : DTS-HD Master Audio2 V: B' w8 P! Q' `# W* O9 Q
Codec ID                                 : A_DTS+ r! R5 U' I4 m4 k$ b8 c
Duration                                 : 1 h 54 min
5 i1 i- N2 ]8 U0 u" \( [6 qBit rate mode                            : Variable
  ?+ g8 P# [& f: u# gBit rate                                 : 4 040 kb/s$ R0 G# ~7 L' w* z2 Q
Channel(s)                               : 8 channels
% x# ]4 D  ]# U7 K+ vChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  Z. d9 @* W, dSampling rate                            : 48.0 kHz
. Q, s; @+ ^: W6 _3 t5 R* iFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
( Y; c9 ^" I: e$ M& a0 c6 s& OBit depth                                : 24 bits$ X$ _# X2 x4 Q
Compression mode                         : Lossless) J, q3 E; H, H: X1 [9 t
Stream size                              : 3.24 GiB (6%). n1 \6 F. P8 v# s, ?/ ]% ]$ j
Title                                    : DTS-HD MA 7.18 X6 j  J/ N2 E$ q3 x" j) z
Language                                 : English2 S- M! \! h$ L: I( f  k0 w  ]! [
Default                                  : No& A( p4 w1 `  H# N  P6 q  \
Forced                                   : No2 y8 a( V) J2 c' u/ I

# m4 w/ C/ a; X; D1 y! vAudio #3
( f: p7 B# p2 g/ p. z/ DID                                       : 4
9 ]6 n" |$ [1 w0 A# r- sID in the original source medium         : 4352 (0x1100)8 J/ p/ o- l) v9 ]! T( n
Format                                   : AC-3
" Q- a3 a$ N0 \/ V; ]9 |Format/Info                              : Audio Coding 3
( L, j( m8 T7 P' J9 O9 ^2 P! QCommercial name                          : Dolby Digital5 g! B: P+ m/ }& u
Codec ID                                 : A_AC3' E/ n% z) p2 d/ b8 n( Y- @' V8 T* G
Duration                                 : 1 h 54 min
) E/ L5 B! \5 {6 eBit rate mode                            : Constant4 V# R2 U8 r( e4 c+ K7 n" ?0 ]
Bit rate                                 : 640 kb/s9 B, E; [$ s! e1 a2 l
Channel(s)                               : 6 channels
  D2 g, h% h5 u8 ?7 v/ A; YChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs! Y1 |8 e1 a5 N  e  q+ [7 C
Sampling rate                            : 48.0 kHz) r8 y- R! e: s( Q* G( A
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); ]2 D1 l! n: ^" c5 _( S  {
Compression mode                         : Lossy5 ]1 O& D6 L, P! f4 h3 E& ], [' h/ n
Stream size                              : 526 MiB (1%)+ r0 K' C( U  c
Title                                    : DD 5.1) l6 [  x5 I: M' b
Language                                 : English9 N+ u) h: |. |/ v
Service kind                             : Complete Main5 ?) B+ J; \/ f# b* X& v& h6 F
Default                                  : No
/ u! E" w: g& I% eForced                                   : No  T* d9 I  K' b* c' M
Original source medium                   : Blu-ray0 {* a( ]! q. P% }; U% S
  O/ s' F% e+ m( i1 e
Audio #48 x# Q. |# M: `& W+ F7 y3 t
ID                                       : 5
7 w1 V4 f9 a4 FID in the original source medium         : 4353 (0x1101)% Q! L' Z/ C/ L: Z( e! ^/ w! \  M
Format                                   : AC-3# |9 h. o" a+ T5 |
Format/Info                              : Audio Coding 36 |& c* T( P* d7 ]" F/ r
Commercial name                          : Dolby Digital! O: S3 z8 \" ~% l' U
Codec ID                                 : A_AC3
: m6 F( @  ~6 N0 V% o, Z- \. tDuration                                 : 1 h 54 min
) o( Q& Q" N; k' g, ]4 w: s5 c) \Bit rate mode                            : Constant
$ d5 ^" z1 b: A- g0 T) z5 X" ^7 p( dBit rate                                 : 320 kb/s
: \* ^" \5 e' S3 oChannel(s)                               : 2 channels: y. K  i; ]" z8 u
Channel layout                           : L R
0 E; y: T1 p$ j1 w* \; iSampling rate                            : 48.0 kHz: b$ B+ X) w9 z  [: c
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& `+ Y* h# l: P; V+ x; _Compression mode                         : Lossy
5 q: ]  H+ S7 `0 ?- I; S, ^7 j, CStream size                              : 263 MiB (0%)4 \, }4 o( A  X' ?9 S1 @
Title                                    : Stereo
* G9 G. Y( ^% s0 s7 @; pLanguage                                 : English; I* b9 O# k9 w8 i7 r
Service kind                             : Complete Main& R4 L( @0 X' }% h5 w* a
Default                                  : No
9 A  F) Y% i' u$ R# {) uForced                                   : No
0 I: `( ]+ o" j6 ZOriginal source medium                   : Blu-ray  I. V9 t; ]  ^- s$ {/ E; O
: s' n8 U+ b, r6 ^
Audio #5
( ~8 `* R- G0 T) N3 C+ X1 p5 I. ?ID                                       : 64 |$ _  y0 B; X. F4 ?
Format                                   : E-AC-3) ?, G6 [# j' S5 P- X
Format/Info                              : Enhanced AC-3$ t% a7 c7 \' S! w1 E
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
) _! T: s8 v' k$ ^2 q6 \- kFormat profile                           : Blu-ray Disc
5 N# [4 E( L* T/ ^7 d; rCodec ID                                 : A_EAC3
( N/ C1 A  Q6 ^0 E0 l6 BDuration                                 : 1 h 54 min$ V/ `6 r$ n. s* h
Bit rate mode                            : Constant6 P! Y4 m' _0 c5 h
Bit rate                                 : 1 024 kb/s
, ?7 v. l, r. m4 B6 ZChannel(s)                               : 8 channels
% L) n2 ^: w- P8 L( P+ {Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb0 W' Y% b0 D5 P6 M4 C5 b' [
Sampling rate                            : 48.0 kHz
6 [  X4 z1 ~& K& q  R# t# GFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)0 P( k4 \9 G) e" A1 m% p1 I
Compression mode                         : Lossy0 z: }$ V* ^+ Y) F6 a! {2 m3 H& h
Stream size                              : 842 MiB (1%)* s. U& ]6 g+ ]8 z9 U# o9 E5 r4 {# z
Title                                    : DDP 7.1
5 @  E* }# V2 T5 @1 S3 \& eLanguage                                 : French% h& {0 \/ F& N/ |
Service kind                             : Complete Main
5 L5 W) D+ }& BDefault                                  : No% t% p. V4 o  ?8 u7 D: V
Forced                                   : No
) }' A1 E3 N# K+ g" `& `7 x2 u1 q1 t1 ]
Audio #6
6 N9 P! N: q/ {" y8 N4 SID                                       : 7
1 }. {& z9 `/ ~) f/ T1 lID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
" d. J, v! {! Y  X( l2 {* D2 gFormat                                   : AC-3  @; I0 m, F2 k% P+ I) s$ T- h
Format/Info                              : Audio Coding 34 p& e) A+ {% B8 T! Q1 J
Commercial name                          : Dolby Digital
1 N+ Z2 _9 q: x$ ~! c! D, PCodec ID                                 : A_AC3
9 w  ]# \" U9 m# i. ]Duration                                 : 1 h 54 min6 V  N1 y' b: h7 h8 U
Bit rate mode                            : Constant
& u# K4 K' _, RBit rate                                 : 576 kb/s
2 q6 W4 k/ E  u& e: iChannel(s)                               : 6 channels$ w0 V+ p2 G) x; e# P+ P
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs$ _" |8 ^& z( E, S7 k$ w
Sampling rate                            : 48.0 kHz2 L' m9 K, P) q: {: k4 r. L3 _9 q
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)! t; y! [4 g2 ~8 P
Compression mode                         : Lossy
. o) K  O, |# B6 [5 HStream size                              : 474 MiB (1%)1 a1 w+ a/ c2 L  Y, }& [# j
Title                                    : DD 5.1% A' Z5 Y, ?7 b. |# N, `
Language                                 : French! r5 g+ h" f# W5 O) l, g1 @
Service kind                             : Complete Main- n# L6 A$ h5 c/ C9 @1 r6 |' h
Default                                  : No
; P5 r* i& _+ l5 f) w9 w! dForced                                   : No
3 _. c7 ]/ ]3 D& h6 b  {* o6 HOriginal source medium                   : Blu-ray% l2 e4 Y8 Q! n  ?% p, L8 g: H

: u' W5 l' n0 S0 n8 NAudio #7
4 s0 V- K) s8 v# f: n- _ID                                       : 8# H: K- ^, f- X
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
0 t$ I. i' n* P( ]2 q  ~) JFormat                                   : AC-3# d9 C+ h- {* S/ g4 J6 `, i
Format/Info                              : Audio Coding 3
- v, N( ?5 H: w) nCommercial name                          : Dolby Digital
7 ]1 \! Q5 L" u3 z- O- g1 P3 WCodec ID                                 : A_AC3
8 Y' Q- N% v% |, oDuration                                 : 1 h 54 min: v3 R& D; @+ D/ `
Bit rate mode                            : Constant
; Z" `: ]9 L$ g7 f3 h5 k1 I( |Bit rate                                 : 640 kb/s
5 R2 |1 R$ ]0 C% C! t  [Channel(s)                               : 6 channels; E, T' O. O% C3 L) z" a, O3 U
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs! P9 R& {) R) _8 Z# e, {8 r
Sampling rate                            : 48.0 kHz
" }, e6 ^4 B: n. T( ~, N. W2 `. NFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
# ]2 Z/ {6 B: K" h( jCompression mode                         : Lossy" p/ N- ^. m4 X/ ^
Stream size                              : 526 MiB (1%)2 e# P- `" f) o
Title                                    : DD 5.18 I4 P& p' q& m6 L, T
Language                                 : French4 o8 W1 ~: S( Q& y: f
Service kind                             : Complete Main
6 T9 Y+ O. _7 R- Q( w$ ~Default                                  : No
% G6 L7 R$ P% O# X! `Forced                                   : No1 `! s/ H/ v' Y1 `; ^2 n0 [) ?9 X# @3 l
Original source medium                   : Blu-ray6 ^# d/ M/ |/ ?" |9 z$ P
7 A( U( \- N  i$ v+ ?
Audio #8+ O3 u# r6 d, q! F' u$ Z
ID                                       : 99 x! W  H! \- M$ J+ T$ I" u% @* R9 y
Format                                   : E-AC-3
- \4 R% C! q" P9 I3 P4 EFormat/Info                              : Enhanced AC-37 Q* `# Y, h* v4 [$ [. |! q
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
. Z- @5 _- K+ b& V# Z; z7 y7 y; QFormat profile                           : Blu-ray Disc4 j5 [4 _$ m( y9 ]
Codec ID                                 : A_EAC3
) }$ t# H* T5 }8 \# |( ]Duration                                 : 1 h 54 min
- I: J# x5 s% M0 i* _, P# mBit rate mode                            : Constant
6 q4 y+ B% U9 X  }/ gBit rate                                 : 1 024 kb/s
4 t- }" Y8 P( [! w, ~Channel(s)                               : 8 channels
. `' @6 {! T5 K( W& l6 f  eChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb9 `9 c, y4 r/ k2 p# `/ i; P
Sampling rate                            : 48.0 kHz
! }( s) I+ L* j) B/ @Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
" T! w! p. K( {: cCompression mode                         : Lossy! D: d, C! k4 {( }
Stream size                              : 842 MiB (1%)/ f6 `- C5 g) M0 x
Title                                    : DDP 7.1
! y  a& h( c- c8 V; P& t1 E& M# SLanguage                                 : Spanish
$ _. P" D3 d; P+ h2 f9 W8 @2 L; mService kind                             : Complete Main
3 w* V/ m0 J+ {' _% WDefault                                  : No
( v( b- `9 f) y' Z2 E1 tForced                                   : No
/ |  c) L+ W8 }7 j, |% I" ?* _( q( T$ O4 E& O4 S# S& S3 _* e
Audio #9
, N" Q* z8 l7 e5 |% e8 }( h+ d. C# O( h! EID                                       : 107 N9 f7 Y" _4 ?5 }& M
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)# ^+ o, M) U% _# E5 N, L
Format                                   : AC-3
# S1 d0 G3 |7 I! ?8 hFormat/Info                              : Audio Coding 31 B; R; t) D1 r/ w5 D
Commercial name                          : Dolby Digital
" S2 H+ W$ C) T/ V7 {) @. OCodec ID                                 : A_AC31 w# a: e/ D! r  _0 w) Z
Duration                                 : 1 h 54 min
4 p, M+ E& b  r) W, T7 m( BBit rate mode                            : Constant9 ]/ O; m% c) f
Bit rate                                 : 576 kb/s
9 I; ]: A& b+ K9 P/ X- vChannel(s)                               : 6 channels+ u) m( j6 T! G, s# d, y
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
5 X$ |2 }7 W% B2 B3 W# b) M; TSampling rate                            : 48.0 kHz
; d; k( S' @! |5 k" C$ UFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); s& C' {( V1 a8 F# w
Compression mode                         : Lossy
% u/ L+ C0 I% O$ ^Stream size                              : 474 MiB (1%)1 E7 M) r0 d2 n1 @2 v  D
Title                                    : DD 5.1& Z$ _% h: g& ^6 R( G
Language                                 : Spanish
! Q2 P1 {% W9 ]  x; _Service kind                             : Complete Main
4 N& K0 L3 ~& i+ ADefault                                  : No3 J( M2 v" Q5 x  k1 h
Forced                                   : No
+ h" x9 w& p6 f  h- ZOriginal source medium                   : Blu-ray
1 K% ^9 b3 K3 G( I0 \/ I4 @; R: U) a/ ?2 T8 r3 p
Audio #10
8 H" T4 q9 T9 E0 B' IID                                       : 11% G! O; e  r: A" @& f% ~) \6 f0 h
Format                                   : E-AC-3; ?2 R4 L* y9 `  i: [4 E4 N
Format/Info                              : Enhanced AC-31 }  J* E# P' r4 m* j- E
Commercial name                          : Dolby Digital Plus  D' A# I: N, m
Format profile                           : Blu-ray Disc
5 }; s' C* j2 w- ~: [( ECodec ID                                 : A_EAC3
# s/ S4 X, l/ p: o0 j! t6 QDuration                                 : 1 h 54 min2 ~/ B& `0 w; \" J+ x
Bit rate mode                            : Constant( K5 Q6 [- i3 \7 M' w8 E
Bit rate                                 : 1 024 kb/s  K- w6 S" {+ C
Channel(s)                               : 8 channels, |% c' P' I7 Z. g+ I' c8 K
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb1 m9 w  g1 e- K3 u' U7 A( N
Sampling rate                            : 48.0 kHz0 b5 G- V6 C2 N6 h4 x
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF). x- |8 @5 Z* \2 ^
Compression mode                         : Lossy
  _4 {! k+ W/ gStream size                              : 842 MiB (1%)3 P5 E7 n  v2 A/ o/ d2 e
Title                                    : DDP 7.1
) |2 |* w+ [% K, U+ RLanguage                                 : German9 t. F5 U+ \* c3 l9 b1 {& ?
Service kind                             : Complete Main
  V, {1 h5 l; l8 m( ]$ p+ U6 uDefault                                  : No1 u! I% Y* H: r8 I
Forced                                   : No5 Y; g, W! R; y* t! ~7 i) {
- t0 N; b% N9 G" v. ]
Audio #11! H. ?# u9 e; A; _9 |" W+ q
ID                                       : 12
" S6 B- i% z; c9 jID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
: V# ?* b: `  x  r4 [Format                                   : AC-3
6 S: P3 \0 s' U2 X7 r- `8 A, vFormat/Info                              : Audio Coding 3! u+ `1 B3 B* G6 P$ J0 J7 H
Commercial name                          : Dolby Digital
9 a2 R& K0 I5 M% X6 w4 UCodec ID                                 : A_AC31 w, @$ Q( z' ~" {9 O9 ~# N8 X
Duration                                 : 1 h 54 min
0 G; j6 K" A* i: B7 MBit rate mode                            : Constant+ E) b  I) Z, K
Bit rate                                 : 576 kb/s6 h$ Q! D% @4 T' c: u8 w% T. A
Channel(s)                               : 6 channels
% K* k9 l1 K- u. o# L* d% P- TChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
/ K& d" s% E4 l7 }1 x. vSampling rate                            : 48.0 kHz' A2 ]+ Z2 J5 ?7 L) N& A! g
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
( p* u( A% i# j$ k8 ?) i" ?Compression mode                         : Lossy& Y3 y2 w8 k( V& _( |" G9 Y
Stream size                              : 474 MiB (1%)
; u# J  r6 X: S$ g  \Title                                    : DD 5.1
4 ]* Z. w7 e: A* S2 jLanguage                                 : German+ _2 }$ {( _; b+ I
Service kind                             : Complete Main
0 }3 z! O( Q3 P. a: ?8 R2 sDefault                                  : No
* z* R. M- x$ u2 V* cForced                                   : No3 c' u% g0 Z' D  }$ F
Original source medium                   : Blu-ray
2 k8 l% V8 q/ e7 N$ e
8 q, f6 n0 i. l$ V% ?Audio #12. ]9 `1 k" p6 y
ID                                       : 132 H; i7 I0 s& j( u% Y* l9 g
Format                                   : E-AC-3( v# T% R1 Z8 i* o
Format/Info                              : Enhanced AC-33 D; s, f) a  @' q  e- F) i
Commercial name                          : Dolby Digital Plus' y/ @: X# u) Q( J  ?4 _( [- S
Format profile                           : Blu-ray Disc
; y  J1 Q% h+ b0 U4 ?Codec ID                                 : A_EAC3
0 V# a7 I* Q5 h& @  k% mDuration                                 : 1 h 54 min
+ A; I# B# P1 R9 y& s' c# BBit rate mode                            : Constant
7 Y$ R7 ]2 w- _/ G4 @0 |Bit rate                                 : 1 024 kb/s
" ^% {; Y* C9 c) t1 CChannel(s)                               : 8 channels& K4 o1 h5 B' l
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
+ H$ _$ K! w) g4 h& Y9 ^Sampling rate                            : 48.0 kHz- v' y# P* {# r$ A
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
2 d8 |0 c$ {+ C$ pCompression mode                         : Lossy
% T+ s( U8 ~  q& `8 F% |# m* zStream size                              : 842 MiB (1%)
7 B6 a) R, n( C, p: y+ qTitle                                    : DDP 7.1
6 X" |5 s, ~! F6 c. j) sLanguage                                 : Italian- O5 r; ^% y! O! u
Service kind                             : Complete Main8 N% @0 }/ l- j8 p6 L9 B) w9 P/ b% B
Default                                  : No
( y9 e, D7 y5 D. dForced                                   : No
8 Z( i  K# k  a! w- @- V, h; J$ t7 W% [$ c" G* u5 j0 C
Audio #135 W" I* K6 {! `8 \9 o1 R
ID                                       : 145 X* W/ o' n4 p3 R% J
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106)
% V8 j2 n, v" r5 RFormat                                   : AC-3
" Y9 m. j- B* h- G* W! T3 {, k& e% yFormat/Info                              : Audio Coding 39 \/ L* u- s, \7 w: v
Commercial name                          : Dolby Digital' J. L& B5 o. p+ f
Codec ID                                 : A_AC3  z0 N- N& B3 J% P& |" Y) {" l: w
Duration                                 : 1 h 54 min
. O- k, t$ z3 T7 n0 M6 oBit rate mode                            : Constant" _' z$ i5 `! K# z# v" S
Bit rate                                 : 576 kb/s9 V/ ~1 `5 v/ ~7 e
Channel(s)                               : 6 channels
( x4 u+ `( U+ S: L1 R  uChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs5 x" Q- G8 E* d- I4 M0 M* u
Sampling rate                            : 48.0 kHz
7 N# j7 s! M( L" W5 IFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)/ e( g, C6 r' |) i# ?$ ]
Compression mode                         : Lossy) ~! ^+ B* J2 q# U1 s$ e" f  J# y
Stream size                              : 474 MiB (1%)& A6 [! z( e( s
Title                                    : DD 5.1
+ W0 I; y9 w# x( y8 wLanguage                                 : Italian
/ J8 P! x6 b/ L' i' RService kind                             : Complete Main9 B0 P/ E; k5 x) T! }  I" x
Default                                  : No4 r4 a) c! o8 R% G9 I
Forced                                   : No% w& m3 C" y# I! c1 L
Original source medium                   : Blu-ray
9 ?" w1 c3 n4 [, r2 J5 n. v
6 a$ T; {# C5 _+ F) jAudio #14
5 t, x7 W+ l' h9 zID                                       : 15  k9 O9 u! y7 t- W& j( H0 N
Format                                   : E-AC-3
' @3 i+ ~6 B- u+ `8 eFormat/Info                              : Enhanced AC-35 U$ |6 w6 u  Q& }
Commercial name                          : Dolby Digital Plus; L  T2 E1 @% y) W$ d& F8 Z
Format profile                           : Blu-ray Disc
1 A: `2 h2 _3 Y6 f# lCodec ID                                 : A_EAC3
4 u1 [% [0 R) S8 T* a' IDuration                                 : 1 h 54 min
8 Q; U$ o" |6 A, {Bit rate mode                            : Constant  e" x& d9 q& i
Bit rate                                 : 1 024 kb/s
; O( U, m, p# u- k  x6 H0 yChannel(s)                               : 8 channels  G- J/ O) _2 ]- X2 M# \! c
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb" ]8 H+ Y9 P$ \8 k2 E! K% n
Sampling rate                            : 48.0 kHz( Y: [5 r+ g1 k8 J4 o
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)6 J$ [. d$ c8 c1 q
Compression mode                         : Lossy  J9 s$ a9 r% D. l' H' |" {
Stream size                              : 842 MiB (1%)
$ m0 s/ w% u& V' m! L6 G/ GTitle                                    : DDP 7.1
& N4 x+ t4 x0 h* H6 X' dLanguage                                 : Japanese
8 y3 J; Q6 V. t2 \8 V# OService kind                             : Complete Main
1 w4 U2 o  V/ A; J  `& |- [) aDefault                                  : No
5 L% i3 z# V; `: I+ BForced                                   : No0 n" ^0 C; A* x2 v. y
3 J8 r2 J: m/ C/ o% a
Audio #15
# h# u+ D7 v' s0 ~6 fID                                       : 16
6 x6 ^+ ^* p$ s6 w2 TID in the original source medium         : 4359 (0x1107)
  T' |1 _! G4 B6 j/ M1 HFormat                                   : AC-32 T$ |2 Y3 a6 |5 B3 H( J  r' j
Format/Info                              : Audio Coding 3
* k  H; R8 _' Q7 |0 \Commercial name                          : Dolby Digital
5 i& e4 p4 k1 {4 V- ICodec ID                                 : A_AC3
) k" ~" \2 m6 N1 i# _( h& vDuration                                 : 1 h 54 min7 r. O3 |: t, E! N3 c$ s6 l
Bit rate mode                            : Constant
: C$ I0 O4 w/ JBit rate                                 : 576 kb/s( w% V* U, e/ c
Channel(s)                               : 6 channels- m- Z9 u; K( F* L
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs& R/ D$ Y4 e% V+ a8 a$ u% l" e
Sampling rate                            : 48.0 kHz1 S  W$ X3 G3 Y8 M: e$ H
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF): A  p4 s# }) C# ]1 ?
Compression mode                         : Lossy4 c: N+ o5 i9 G2 U, G% Y4 J
Stream size                              : 474 MiB (1%)2 P4 G6 W/ W$ s) R0 {% V
Title                                    : DD 5.1
6 ~, T. P0 R) E) j9 D$ X" BLanguage                                 : Japanese3 W; L1 Q8 _$ k2 f: h
Service kind                             : Complete Main
% t0 n" Z; Z9 E7 G6 |8 F4 PDefault                                  : No
- x) c+ ]; ?' [$ p1 oForced                                   : No
/ @" L% h# l9 h/ k1 mOriginal source medium                   : Blu-ray+ d" Z! y) q& n% P
# c" o( I- n: p1 n
Text #1
, X5 J% F" U4 r/ T' b& l1 d+ {% vID                                       : 17
: H; B3 y+ D; PFormat                                   : UTF-8
) p4 d( X( m& h7 t( SCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" c, o5 T" k+ {6 U0 w9 S9 lCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! `7 B6 {1 z' S. k( }( _Duration                                 : 13 s 597 ms
1 Y8 C; z& R" G+ Q6 b7 wBit rate                                 : 98 b/s/ ]4 ?% n, B3 ~1 b: r
Count of elements                        : 6( L5 _/ D) |3 }! T+ V
Stream size                              : 168 Bytes (0%)
; l5 H4 B7 S. {6 DTitle                                    : FORCED5 [# B  s6 g! ]; Y" X) g
Language                                 : English+ `$ e$ Q. U$ d- ?# u/ _
Default                                  : No
( E& i7 T% Y9 P( W9 M  C* D- i' BForced                                   : Yes
7 b9 [8 X$ q7 e0 Q7 f' Q" r5 D# z* u" @, X( x% X+ X; n/ j) {; Y
Text #24 J1 e" ?$ Q7 k1 ]9 N0 X
ID                                       : 183 R* L( N9 r; L( L$ @) r& p# t
Format                                   : UTF-8
0 S1 |4 s3 H2 v8 P$ |# mCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
: D$ }+ @2 F& s5 ~* PCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
7 S9 z3 ~) x  O0 b, o7 c5 @& e  f8 yDuration                                 : 1 h 45 min* X# |' U# [* a) ?9 T( v
Bit rate                                 : 80 b/s
1 F2 \. b9 M, oCount of elements                        : 1902
* v2 j; Z6 D1 Q) \  T0 w5 `Stream size                              : 62.4 KiB (0%)+ E% I6 g+ p# K' u# w/ S
Language                                 : English
! r% J. q2 n: A3 e. lDefault                                  : No
' C* i3 V% B* c* R4 L5 fForced                                   : No5 R6 T2 x) ?' E) W2 R  \$ @7 I

- e, U' r3 _: dText #3
) ^5 y; S. {  f6 gID                                       : 19( y/ K, s5 u! q" U6 J( Y7 G$ H
Format                                   : UTF-8* O  }& x" C9 `; v- l8 v8 U
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8) ?, `5 q# m" X4 B0 h1 ]
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
% p" ]3 r1 x0 h/ O* J+ g: k- u' cDuration                                 : 1 h 45 min. L% N9 A  C/ a  g/ t: ^1 i# ~
Bit rate                                 : 90 b/s; g9 }+ o; y, c) |3 ~5 G- J
Count of elements                        : 21352 t. S' C* L3 e5 @/ O
Stream size                              : 70.0 KiB (0%)
. s; k' R' d7 X6 @0 K6 _/ DTitle                                    : SDH2 p1 w& B* A/ @5 P4 W  G5 y
Language                                 : English% g9 r( X7 D: f2 K
Default                                  : No
8 a5 e2 F: J- {* r4 u1 [1 |Forced                                   : No1 A3 T4 d0 L7 F+ s& k

7 }! Z4 ~* \0 x3 L: `& Q& ?Text #4
$ h& E" c8 [& w8 ?1 dID                                       : 20) _# u1 \4 @- s% p1 y
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
0 I1 P$ {) H9 N6 P3 f* s/ mFormat                                   : PGS
: W% o) m" p, w7 \- bMuxing mode                              : zlib, q+ B# k+ J' V, U
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 o3 C6 f: O! H. w, W7 eCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 j; a7 Z( A; d; T8 D* t' [2 \$ ?Duration                                 : 1 h 45 min
5 V) U# M1 a: v5 zBit rate                                 : 57.7 kb/s
% S) C# e% H' W$ C. T$ ECount of elements                        : 4270% J5 u( ^$ e" r% P+ y+ c
Stream size                              : 43.6 MiB (0%)
9 S! C0 ^5 k0 \& T0 vLanguage                                 : English
  v7 K: u7 p& w2 TDefault                                  : No
1 C; Y9 c4 `6 }( M! K$ R* S; Y& W: GForced                                   : No
5 `; X/ c4 ]$ n" ]* y8 u/ pOriginal source medium                   : Blu-ray
- q: V0 E0 H% B1 f" i3 m
' ^* p( b" k) `( A% _+ |, tText #5! z8 J5 U+ G  T0 c# W4 I4 j/ ~
ID                                       : 21
% T# C: z, r- f% m& E, r5 O9 k6 {ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)" G! Q/ j: b6 r) Y" e1 G& C
Format                                   : PGS  ^- l8 \/ ]5 \6 V
Muxing mode                              : zlib
" I6 i$ C. z9 P. qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' K5 A! }8 {/ q( Q  o# Q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" D/ ?& T9 o( S5 _, D) a& |Duration                                 : 1 h 53 min
9 K. M4 R0 k$ z) F0 ?Bit rate                                 : 33.8 kb/s
/ F# z6 S% J' h+ z6 l  QCount of elements                        : 3396; L, a/ n% z4 z
Stream size                              : 27.5 MiB (0%)
; t6 L: S5 M% Y. S4 l  o1 z* GLanguage                                 : French
6 c1 K/ K; Y7 d" D: WDefault                                  : No3 h' c' ]0 d( ^7 B  ^2 U' q# B: T
Forced                                   : No; j( I8 V) f6 k
Original source medium                   : Blu-ray4 V* G$ W* g5 a! a

1 K2 Q: r. f5 oText #6
# z/ @* O3 |0 c7 |6 D8 OID                                       : 22
6 L9 B$ l0 y3 t- nID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
* q8 B6 g5 E$ s" r4 x3 I, DFormat                                   : PGS
& J7 C( A, H5 v, ^' H+ XMuxing mode                              : zlib
" h. ?" ^  S! }' j2 GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
' v7 n# D, O- e0 KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* ?, q; i  o( U5 H# ]# L9 \Duration                                 : 1 h 53 min2 s( R% ]! E2 j! F
Bit rate                                 : 47.2 kb/s$ N: J6 m) U# K( I' H
Count of elements                        : 3796
# B! S! X1 I7 G, aStream size                              : 38.5 MiB (0%)5 r) o8 ~8 f0 q) y
Language                                 : French
6 z8 J" o0 \) x6 m% QDefault                                  : No
. \* e" d$ u0 qForced                                   : No
4 h# F: J; d0 tOriginal source medium                   : Blu-ray( }" }' p% Q# R2 _% i5 z6 c
5 M; f# |1 y1 m% [
Text #7
3 v+ X0 T. L/ ?; e7 C# _& B. g, MID                                       : 23# n0 g& \* w; L0 h) n3 H8 M6 y
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)" z, D* y' p6 t: G0 U$ n# y1 e
Format                                   : PGS/ t8 t. ?1 x+ Q  Y
Muxing mode                              : zlib0 P1 O; u( u8 _0 v5 s: E8 B4 w9 Q( C
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 E% i5 ^! m8 M+ `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 k1 A+ q  C$ J0 _- j, [7 T( S3 JDuration                                 : 1 h 45 min
7 \" F8 ~3 `* w9 A+ }Bit rate                                 : 50.0 kb/s
- z5 f8 b( Y" E) E' @1 m) K$ [Count of elements                        : 3780
, [( ]1 @; D# f) q, r+ ZStream size                              : 37.7 MiB (0%)
& N! {) r7 {1 @* j) qLanguage                                 : Spanish( e% r& @6 @- ^3 k  S
Default                                  : No3 v7 s5 w* t# t
Forced                                   : No# f2 j$ I( r  o  @: Z$ e( m: |
Original source medium                   : Blu-ray
' H6 T/ E! x4 M
& \- q2 l4 ?. p6 b* _3 tText #8( `( T; v5 l0 y1 p+ z
ID                                       : 24% u+ h' Y$ Q& U1 A) [- U
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)$ J- h+ R; `# L' v# E9 p
Format                                   : PGS/ V+ V7 z5 B7 B7 {8 M
Muxing mode                              : zlib  m4 O* g5 s1 }% T/ X
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ k5 Y9 |( g5 u
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* `/ y+ a4 Q4 j2 h- b, L4 QDuration                                 : 1 h 53 min
. r! I' l6 }% h0 e7 x- rBit rate                                 : 39.0 kb/s* h; `6 j# k8 @: }/ j1 B4 W' C
Count of elements                        : 3696  V3 P6 r: U. ]# {' V1 y' Z1 z  x
Stream size                              : 31.8 MiB (0%)
; ~9 @3 m9 `; R+ K# aLanguage                                 : German
5 [% Y0 b! V/ u$ Y, _Default                                  : No
% |/ A  u% S7 nForced                                   : No/ q( \# j+ h5 F
Original source medium                   : Blu-ray
: G, b. y0 u2 c. t% L3 P. s
  E; _) t- ]1 ?Text #98 [5 m5 ]1 F8 a; N3 c3 W. J: ?
ID                                       : 25  k& O8 {3 a: B8 s# e) ?8 q
ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5)
% N6 R3 S" |# D1 @& T+ VFormat                                   : PGS
2 U& }- @3 x& z& u8 xMuxing mode                              : zlib
( U! E9 m6 @0 \, c8 q3 YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
: H3 J6 e" r. T5 I0 a$ f; |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ g" b$ ~! i4 v  K( O% `Duration                                 : 1 h 53 min
" O" s! s% P8 u+ L* P( zBit rate                                 : 37.7 kb/s
2 l1 C5 a1 c4 A! y+ f' ?3 iCount of elements                        : 37325 }8 t& j  z0 ?1 l; I0 [; y7 F
Stream size                              : 30.7 MiB (0%). O6 x9 x1 S7 K( H3 D
Language                                 : Italian
: W: K, {1 q2 t$ K- ^0 fDefault                                  : No9 v' l% c# C; w5 K$ r/ i
Forced                                   : No
& T& N. h+ T6 M: b. L1 f: WOriginal source medium                   : Blu-ray
" j: I% ^/ j4 u; c) A. L8 ?. y  d* Q6 Q
Text #10
( p  Y' p7 Q. O% ]# t$ l  c) p) ?  K+ WID                                       : 26. [6 o% ?; B/ [" M' d$ q. j3 E3 k+ x! [
ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)- H$ I( f4 y2 x6 u2 V% V
Format                                   : PGS
  S4 C2 l% p' W0 o7 BMuxing mode                              : zlib% y0 h; `, L. v+ j2 ]$ D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# ?+ K/ E3 W/ g% d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' k0 U% r! R# V6 y  w
Duration                                 : 1 h 53 min
/ B1 |* g5 L2 J6 _+ A& WBit rate                                 : 30.6 kb/s5 f4 ^. ^- d& t1 ]7 b/ o1 x1 k% @
Count of elements                        : 3605
* f/ C7 U% g& I. G" RStream size                              : 25.0 MiB (0%)
- d8 q& C/ A$ u( {; t( ~- _- j. o# gLanguage                                 : Japanese
- C* }2 q$ c, v$ xDefault                                  : No
) i6 m+ W. L, a* wForced                                   : No
# j5 g) R5 |+ G+ q1 COriginal source medium                   : Blu-ray
6 _. ~" t3 T- x" Q8 }
+ L  ^4 n+ j: z! t! }Text #11
, G  R1 g3 d& }5 Y/ ?ID                                       : 27
0 I4 Q  i: L( AID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)
) D2 g; F, s2 C- U, v- QFormat                                   : PGS- k4 |' n( J7 A7 c7 g% g& }
Muxing mode                              : zlib
8 E: i1 K* V  |- J  Q6 TCodec ID                                 : S_HDMV/PGS% e/ X* l/ k# @# W7 o
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# J8 f7 ?, g, X" uDuration                                 : 1 h 53 min! a8 n2 V, h3 S+ A
Bit rate                                 : 34.1 kb/s
7 \/ U# p* i" n4 ~! I6 N. J3 ^1 aCount of elements                        : 2300
( L9 [" r' c( [. K+ {7 `* NStream size                              : 27.7 MiB (0%): e0 r; X$ Z; n" g: y
Language                                 : Danish8 T; Z7 A" r: \
Default                                  : No
6 ?9 o4 J" \# [Forced                                   : No+ P. r) \* |* R& d- K
Original source medium                   : Blu-ray
/ f; f) o2 p8 m2 w- Q* M
9 C* V$ g. Q0 x/ l% ^8 p$ j6 vText #12. f% Y4 V- B, e) F, K' w( L- G7 t
ID                                       : 28( K6 ]; @& {; |/ r& y* c% H: R
ID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
' Q' a4 n* r& S- K4 l' CFormat                                   : PGS
- d' ]9 s+ X5 C6 w* qMuxing mode                              : zlib
1 @) }( Z& y1 D7 m) z8 NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
- r: p8 w" g5 k  \  P  |( |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 v6 k# G- P: d* |( a  K) `
Duration                                 : 1 h 53 min
" _4 O3 c+ R6 tBit rate                                 : 44.2 kb/s
9 Q# U& V: f5 H# m* m* [9 ?Count of elements                        : 3758
0 T- |2 P: K) M8 \1 uStream size                              : 36.0 MiB (0%)
, k! r' i4 v0 a9 XLanguage                                 : Finnish; o, P) p5 L" U& p
Default                                  : No
( y) n" i! v; D, ?2 uForced                                   : No# ]7 t' y1 s; F- p4 o. A
Original source medium                   : Blu-ray
/ R4 c6 J9 T/ n2 ^9 l  U* J$ s
Text #130 u6 }$ ]; W" O. H% P
ID                                       : 29
, L, M3 |& w' Q- j: I5 E& uID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)
2 a) g2 q6 G+ E9 u( D3 o5 j0 e: WFormat                                   : PGS% a) q8 B0 I. J. q) j4 `7 A
Muxing mode                              : zlib
3 B: p0 @& }+ n+ p) m! }Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; b- s- Q' b  C+ i" c7 FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' I- u; G& n" \# r/ ~Duration                                 : 1 h 53 min+ @% z( F* Z* t, ]5 O0 L8 _
Bit rate                                 : 38.6 kb/s
: D3 }* j4 [  F* n$ T% Z% {) O+ TCount of elements                        : 3780' `( Q6 z# {% j$ Z' N
Stream size                              : 31.5 MiB (0%)
. I$ g! G0 ^7 B. TLanguage                                 : Norwegian% |+ o/ D- ]3 ?" f9 n) y
Default                                  : No
% f6 v' k0 ?# J1 o* R  lForced                                   : No
- p# `: ~: S. g: _8 T8 p2 ]Original source medium                   : Blu-ray! ?7 ?0 Q0 I; K, v- l8 n- n
& K; {: }, j- i1 _$ h0 U
Text #14
+ R- U3 ^* P; J. jID                                       : 30
! f1 c9 m: I0 [ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA), [* E2 _7 ?# ^# ~, S: |  v# I* E
Format                                   : PGS
+ G$ [0 Z5 o& h. @" w: Q8 C$ XMuxing mode                              : zlib5 H, _  J0 o. @+ i. g. U) z, j' n; B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ O" }! m6 K8 l& Z% N- j. s# iCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 ^% d2 V3 q9 l
Duration                                 : 1 h 53 min
8 U/ s6 ?5 @+ x: V  {Bit rate                                 : 30.8 kb/s
' G9 n2 M; k5 f: G7 W' KCount of elements                        : 2110
! L% Y4 v6 q0 x5 iStream size                              : 25.1 MiB (0%)) a9 r7 z# x$ S
Language                                 : Swedish
9 {0 k; N+ u5 J0 M: qDefault                                  : No' Q7 S2 _  W7 Z6 \; ~- J: Y
Forced                                   : No( u9 W) P" A& V$ T# t4 ~7 l2 c
Original source medium                   : Blu-ray
+ \# P) I9 ^7 t, u& |; S3 s8 V
8 x" j& c1 l% j  |4 YText #15
2 y# T3 L2 V5 L% FID                                       : 31
& z  M1 u) W4 `# y. g: K7 cID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)
8 B. T  w/ B) \& u- ]2 o/ }Format                                   : PGS
) q; T1 E  R$ a& nMuxing mode                              : zlib
4 @8 `6 @$ _% F9 M/ \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 D, e5 m: J/ J* S5 ?4 w0 K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: _/ q0 S9 o( T/ n+ g. ]+ }  r
Duration                                 : 13 s 618 ms/ |" ~: ?' f- P# @$ }
Bit rate                                 : 64.1 kb/s1 W. g/ \; @4 a8 ?* S/ _+ y$ p' ?* O
Count of elements                        : 12  m2 P/ z  m  }1 T
Stream size                              : 107 KiB (0%)$ G" `8 F* [$ @  m
Language                                 : English+ \  A. L7 k# x0 S; J8 @) J" o
Default                                  : No
. S. N1 F; i0 l- `) @Forced                                   : No6 Q: y+ f& V; C- a( h* C
Original source medium                   : Blu-ray8 c+ L( {3 b- k+ U* m

" I1 z* W+ F6 D' p1 Z5 j( k8 qText #16
' y" s- C% B( k% K/ \; q9 fID                                       : 32
; g+ T+ `& P3 u3 lID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)
9 {: ^  R4 L0 }. {Format                                   : PGS4 u/ l$ T4 o) F4 d- t5 n5 D% O
Muxing mode                              : zlib
) I2 q* G+ s8 I" g8 b: n) P1 xCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 f6 e+ d; D/ ~+ w4 \+ e* \3 a2 I
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, s+ O5 k: Y1 C! WDuration                                 : 13 s 618 ms; a4 Y; g: p3 o& `# h) l$ t# z5 M
Bit rate                                 : 57.4 kb/s# }3 g9 A; V' Y) v  d$ E
Count of elements                        : 12
$ J" j# L: J+ @- ?5 fStream size                              : 95.4 KiB (0%)
0 N: B/ @" ]2 }: Z+ D7 `Language                                 : French
/ J) E5 ?/ C# A: N$ U6 }2 \Default                                  : No  Y. ~' }1 E3 x& P! M$ B' Y+ F" s
Forced                                   : No% z; @* {/ z- F- H* ]
Original source medium                   : Blu-ray
/ n, V+ W3 P) p$ C+ p- Z6 P) a+ |5 d, N3 d
Text #173 C) d. t7 |/ n; O; i# V! J
ID                                       : 33; A0 e# T2 z' E
ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD)9 g. e5 y( g; }; @8 T5 D* z% p8 R3 I# a
Format                                   : PGS* y8 N5 N2 i' D
Muxing mode                              : zlib
. Q" q$ d0 x) A2 I6 Y  _6 R* MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! t& h8 Z' y9 f+ K+ d& X
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 c  @. f$ ]2 aDuration                                 : 1 h 47 min0 Y% [9 f( F* i+ T+ {, T
Bit rate                                 : 414 b/s
* z0 D6 G, F6 T& R! UCount of elements                        : 521 g1 @# |7 m1 w
Stream size                              : 325 KiB (0%)
- k' I. o7 {, H2 e9 |# rLanguage                                 : French0 Y1 L1 _- ?+ ?6 I8 X& \
Default                                  : No
( t" C  U# E- f$ |( u% V/ F! vForced                                   : No
( ^: q" D9 F/ G0 Z+ X0 }Original source medium                   : Blu-ray
/ M* q7 s! s3 W  `0 `9 O9 i6 {+ M6 v
Text #18, k( c% T4 X- \, [3 Z0 F
ID                                       : 348 N1 e1 Y9 W; q/ ]+ r1 v
ID in the original source medium         : 4782 (0x12AE), }  y7 H5 \' S6 S9 |$ W
Format                                   : PGS' s6 R& b1 r5 `$ w
Muxing mode                              : zlib
1 c! U( i( P1 h2 ?, UCodec ID                                 : S_HDMV/PGS# ]) u& z- s( ^1 P9 Q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" I- v& z  _+ |( a) @0 F2 `. ]" vDuration                                 : 1 h 27 min
& J, v+ V. z. K! K+ H$ fBit rate                                 : 912 b/s$ ^# s5 _, ]* v) X
Count of elements                        : 62
9 n) [& ^. C/ r$ SStream size                              : 583 KiB (0%). |4 S: A, _% ^; m- {0 I
Language                                 : Spanish1 S/ n9 W1 R: v
Default                                  : No
* n/ G, a% i/ a* ^0 _, hForced                                   : No
' w3 w! E% n! Z+ zOriginal source medium                   : Blu-ray, }# ^2 q4 F! \. G5 i6 k

2 C1 S4 S1 l* J& X0 g4 m3 yText #19
9 `  j7 i; }4 f6 v; gID                                       : 35) n( U0 p* |; U4 w9 N7 }$ G
ID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)6 e9 r& N2 z5 W( A$ y9 s
Format                                   : PGS( B, ~- G/ j% f* N5 [9 W
Muxing mode                              : zlib9 U8 Q- I, c4 g1 U
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 @8 u7 a; a6 _* \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 N* E8 ^" K  T$ E  }
Duration                                 : 13 min 14 s
& M3 }) r9 z$ f2 M7 ?) sBit rate                                 : 1 652 b/s$ b; P) ^( X9 t- @8 }7 a9 y
Count of elements                        : 16( h( s5 B+ [5 G
Stream size                              : 160 KiB (0%)
4 w: q  }6 Q8 Q; bLanguage                                 : German0 O/ {/ [5 ]7 [; ]4 j
Default                                  : No
# h4 E6 a6 H$ K8 J4 y. ZForced                                   : No; D5 z- ~1 D* @# q
Original source medium                   : Blu-ray; O/ t- ?3 G2 |. H0 e3 v6 B9 A
8 l* z- k; N8 G8 ]! b# ~9 _
Text #20' E& v/ Q' q* A- s
ID                                       : 36
, y; T4 r% O3 c" u% J3 {8 H3 q; |* BID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)
' ]- A9 v" A+ r8 V1 XFormat                                   : PGS6 T" _5 t3 E4 t+ Q- Y8 k( {
Muxing mode                              : zlib
& h8 k( v% z: V- tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 z% A- o$ z" b/ z2 xCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 v" D* w; Z- h3 V
Duration                                 : 30 min 27 s
$ F6 c' [0 o" B& n$ @" F- s+ U1 @4 [Bit rate                                 : 1 224 b/s3 ?/ Q$ V0 Y: R  {: N
Count of elements                        : 227 o0 Z8 g6 u8 r- q7 i
Stream size                              : 273 KiB (0%)
' s$ W/ j& p$ _. r% {. JLanguage                                 : Italian8 T( I3 b6 J/ Z7 }  c0 v. K$ m3 I
Default                                  : No
9 U: q( A7 P6 M& A7 o- _- uForced                                   : No* Z. x& q+ T' ~+ D
Original source medium                   : Blu-ray
& U) l/ m4 c+ o- S6 X  C; Y7 J/ s+ J1 Y3 e) a3 r! [
Text #21
0 e3 b# y: m  u- k( D7 I( _ID                                       : 37
; C. k4 Y( y. \! P, LID in the original source medium         : 4785 (0x12B1)
7 d3 ~6 Q) j# cFormat                                   : PGS& v4 H2 i- ~. C7 o' w, J8 ^
Muxing mode                              : zlib
* X$ N" r  ^8 Y0 b0 o6 oCodec ID                                 : S_HDMV/PGS( I! ~: n$ z; D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. m* u2 O% }' \( S9 G" hDuration                                 : 1 h 39 min
# k& E! k( T4 }& ^! k; |! m( v% QBit rate                                 : 589 b/s
1 u" [  x# q4 ]* a( Z( N, |Count of elements                        : 644 A/ o7 N, i8 Z5 @
Stream size                              : 430 KiB (0%)
' i0 V$ f' \, A/ x7 k* E+ aLanguage                                 : Japanese" J! f! S' a* U7 g! h  B
Default                                  : No; p& l/ ^0 ~+ d% s& ?
Forced                                   : No: a( W$ c* ^* q( [
Original source medium                   : Blu-ray
% y. f, \7 F/ G. S! ~# z6 U$ N5 X+ |+ g& b* c# i! B2 |$ z
Menu; ~3 \5 p! \8 j  b( {( |
00:00:00.000                             : Chapter 01
  ]  y8 a0 N! D0 r) ?4 K! q2 ~  ^+ |00:05:09.100                             : Chapter 02% ], b+ k$ G5 i; K
00:08:43.523                             : Chapter 03
1 O; O/ ?. {% h4 ?1 t5 z4 V% u00:14:29.326                             : Chapter 04  D. y3 g' q' w
00:21:25.701                             : Chapter 05  D; n/ G+ F) X# t8 t
00:24:06.027                             : Chapter 06
- D" d+ P0 Q# |8 z3 D00:28:24.911                             : Chapter 07
" ?- \7 }( E6 W& j00:34:21.809                             : Chapter 08
# J0 ]5 |! Y2 M5 J' r0 f; {00:39:40.461                             : Chapter 09
  `1 E- L7 Z( }* ~00:44:10.522                             : Chapter 10
- }. u  s7 V( E: m  N# f7 U00:48:47.758                             : Chapter 11
0 n, K7 ?/ m4 [- }/ S9 [$ V00:52:47.664                             : Chapter 12( Z! G) w# U; f7 \  b
00:56:18.249                             : Chapter 13
% M! V% [2 |" W4 l0 n& F: N01:00:17.739                             : Chapter 14
* w2 T+ k( N7 k6 k$ J01:04:41.752                             : Chapter 15
4 Y: U8 J: x9 ?9 R( g- u2 g3 {01:09:13.607                             : Chapter 16
6 U5 y& E$ h2 \% u01:15:13.217                             : Chapter 17
5 L; l" Y) j7 W6 e8 p2 j01:19:14.082                             : Chapter 186 a& A% h" _& X7 P; c( B, |0 D5 c
01:23:59.325                             : Chapter 19( @) p- _; h9 x/ m) s
01:28:06.197                             : Chapter 20
# L. }% N& c) l6 }- G01:33:07.415                             : Chapter 21
  D/ t8 c/ e+ r& W01:39:19.954                             : Chapter 22
' Y3 T$ S! J. A0 {01:44:22.506                             : Chapter 23
! ?1 ^% h8 e. u% i+ r# ^01:46:13.617                             : Chapter 24
8 N5 I& T! ~9 s' z% w, ~2 E6 {
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

307

帖子

1262

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
632 点
RadiantYu 发表于 2021-10-31 11:45:39 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!9 b) j7 d6 W) j7 C7 M0 d. a
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

77

主题

3618

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1918 枚
体力
5205 点
lanpanshuma 发表于 2021-10-12 12:57:48 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
/ T% ]' R% M. o9 nThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!0 [6 G1 |9 |5 [3 A& t1 O

4

主题

1240

帖子

3946

积分

Sponsor

金币
43 枚
体力
1426 点
QQ
davidqin 发表于 2021-10-20 11:07:13 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!9 \7 {$ z; p6 n. y
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
$ k1 S3 q; z0 L3 @1 E+ v

0

主题

26

帖子

225

积分

Sponsor

金币
108 枚
体力
65 点
海参斑点 发表于 2021-10-12 09:30:56 | 显示全部楼层
下下来看看好不好看啊

0

主题

53

帖子

720

积分

Sponsor

金币
26 枚
体力
587 点
xiaoyun1985 发表于 2021-10-12 20:19:02 | 显示全部楼层
终于等到这个了!!

0

主题

150

帖子

714

积分

Sponsor

金币
101 枚
体力
304 点
chnajr 发表于 2021-10-13 13:38:00 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!: L& y! e* v: Y8 J2 |. V
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!4 S/ Y/ U9 P5 v5 i  A3 \9 |6 m

0

主题

307

帖子

1262

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
632 点
RadiantYu 发表于 2021-10-17 20:29:06 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
+ t* _# {( |; G- J) bNot see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!" C& A$ V8 c( p4 ], k$ K

0

主题

307

帖子

1262

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
632 点
RadiantYu 发表于 2021-10-17 20:34:51 | 显示全部楼层
膜拜神人,后来者请保持队列……!" F% x3 T, N# s& s" ]
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
7 Z: z, j+ V- J8 Z

0

主题

8

帖子

182

积分

Sponsor

金币
136 枚
体力
28 点
wayahd 发表于 2021-10-17 20:37:29 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私

0

主题

108

帖子

541

积分

Sponsor

金币
61 枚
体力
259 点
zheojian 发表于 2021-10-26 10:02:21 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
  m: `# y8 f' u) R# |0 nBlu-ray movies Community: my favorite!6 W5 w3 M) V, M$ [$ }! ^

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-12-3 00:01

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表