BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 28|回复: 0
收起左侧

[剧情悬疑] 狼与狮子/小狮与灰狼的梦想日记/小狮与灰狼 The Wolf and the Lion 2021 1080p WEBRip DD5.1 x264-NOGRP 4.86GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

11万

积分

Post Share

金币
2403 枚
体力
30239 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2022-2-11 22:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

8 t% N; u& u3 }- [/ d  {
! n- q" L5 }, S; r& M◎译 名 狼与狮子/小狮与灰狼的梦想日记(港/台)/小狮与灰狼! h4 h9 y# S# o) W9 i: J! i; A! K* Q
◎片 名 Le loup et le lion / The Wolf and the Lion
( b' F4 y( |$ m3 q, z3 v$ M( U  \◎年 代 2021
* t. {+ X: x3 a; a$ Z$ I9 t◎产 地 法国/加拿大0 N+ T8 M" k* L. [8 V  L: x" H
◎类 别 家庭/冒险- H3 P, E; S( r5 O6 m: f
◎语 言 法语/英语1 z; N, a: f  G. p9 Q
◎上映日期 2021-10-13(法国)/2022-02-04(美国)
/ k9 t9 Z7 H& Z" f◎IMDb评分  6.0/10 from 314 users$ j( a5 ?3 C7 y+ ~) Y) ~
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10945288/, s2 c2 w( X$ y2 X6 p
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
3 J$ v3 P7 ~( U7 V% @* Y- P◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34954372/
9 T( h8 _. y% x0 o# y" J( K! b◎片 长 1 h 39 min4 N6 g  p& B( {* z3 T2 Q, n% S
◎导 演 吉勒斯·戴·迈斯特 Gilles de Maistre
4 Q8 W' G* V- B) r& q- r◎编 剧 吉勒斯·戴·迈斯特 Gilles de Maistre + e$ _! D5 T0 C: ]8 ~
     普兰·德梅斯特 Prune de Maistre
' y9 L$ [. s' Y- S% g◎演 员 莫利·库斯 Molly Kunz
- @/ L4 x+ ~  Z( @5 O! b" I     格雷厄姆·格林 Graham Greene
8 m4 z8 N9 k0 `: x  v     查理·卡里克 Charlie Carrick ' V2 ]5 }' S( C* `. f/ S
     瑞斯·斯莱克 Rhys Slack
9 F* z) n% O8 l; ?1 i) Q  Z4 S     丹尼尔·布罗克 Daniel Brochu
8 l' Z! l7 D6 t# P( V: m     普兰·德梅斯特 Prune de Maistre # {$ @. ]1 g9 e; c! |
     玛丽莲·迪恩-罗比齐 Mylène Dinh-Robic   z+ |. T9 D( @5 p* D5 B
     弗兰克·萧宾 Frank Schorpion
- L& q% S! O' G; C, N: M! a  @     贝莉·塞恩 Bailey Thain
* y- |  V1 s# {6 G) j8 R4 K     埃文·布林 Evan Buliung  3 c/ _7 z$ |; L
     德雷克·约翰斯 Derek Johns  ) W. J* O$ i$ y
     丽贝卡·克罗尔 Rebecca Croll  
% I$ J: J2 W  G' s. Y- S
7 ~( _* r9 g1 m  p7 t% ~6 Y; d◎简 介
6 k9 P2 u5 p' ^; }$ C4 N0 b) O& P; F$ u" }  N' r' `" L6 u$ o
 年轻钢琴家艾玛(莫利·库斯 饰)在祖父过世后回到祖父的小屋,意外和幼狮、小灰狼成为好朋友。想不到这件事被发现后,狮子和灰狼被送到马戏团和科学家那做研究。他们该怎么回到彼此身边?
+ [+ [7 x2 _8 V( a" k+ ~0 J7 e/ }' T' ]" Y$ J1 \. v
 A wolf pup and a lost lion cub are rescued by a girl in the heart of the Canadian wilderness. Their friendship will change their lives forever.
7 [' r7 _. z( E5 Q* F
Video$ H8 Y1 L1 ]) `9 T2 C- T2 g3 u  h
ID : 1
* \; z2 C: S1 B$ I* h/ v( [Format : AVC
3 O8 Y* o$ ?5 g  @" q! T* TFormat/Info : Advanced Video Codec
# _6 a5 T$ {" r, ]2 z' f& xFormat profile : High@L4. Q; p3 G7 C7 o; u+ E/ _
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
6 U$ O4 _+ F/ ]5 O4 f' u8 Y' FFormat settings, CABAC : Yes$ M) V' s9 [$ [0 _6 t5 I( B
Format settings, Reference frames : 5 frames$ S; b) m3 ?% T! N# p- t/ u6 ^/ C
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
6 p) K4 a* M2 [- z$ FDuration : 1 h 39 min
3 M  \0 @* E, c7 \' jBit rate : 6 571 kb/s3 F% i( W, m: W" O" e) a( w: ^
Width : 1 920 pixels( ?. ?' l# |) x. C+ J/ O8 I
Height : 802 pixels
9 _' R! v" e" r% j7 c8 ZDisplay aspect ratio : 2.40:1
, d7 l' Q1 d1 RFrame rate mode : Constant
5 D! ~& c6 G* ^* t1 O% wFrame rate : 24.000 FPS
2 H2 {* o$ m4 ^2 W: S, B5 m3 XColor space : YUV
8 ~3 y% t- u; G& @, d# yChroma subsampling : 4:2:03 z6 B% E' `. l6 ?2 }
Bit depth : 8 bits4 I! X% L& j! d
Scan type : Progressive5 Z+ ^  r5 N1 g- Y& Q, i2 p- W
Bits/(Pixel*Frame) : 0.178
# P1 I$ i  `; P+ zStream size : 4.59 GiB (94%)
- g0 F( U$ M5 m# A! ~* uDefault : Yes
; D- d, [) d4 ?3 P+ z& t6 vForced : No
( |. Z; ^! C% j4 X  zColor range : Limited
6 l' I- k4 v3 W" V# f* e  T! aColor primaries : BT.709
2 R- k; z; ?' X8 @7 QTransfer characteristics : BT.7093 ]9 `9 G4 v- {/ I4 X& d
Matrix coefficients : BT.709
: l4 h  P" S; B, e
2 z8 v3 L) u. B/ @( p4 t# uAudio) q# a2 }8 `& _+ M) c2 l" v
ID : 2# W: H. @6 {6 E
Format : AC-3
3 S7 F7 o3 N, s2 EFormat/Info : Audio Coding 3* P% P/ t# D6 v1 q: |5 H
Commercial name : Dolby Digital$ u: ]" c$ @, P
Codec ID : A_AC3
) b2 j% V1 N5 r2 pDuration : 1 h 39 min$ N+ ~9 b' U+ ?' M
Bit rate mode : Constant
0 T: `/ o9 r8 |  e: D, T9 r* nBit rate : 384 kb/s! _- A# ^; j9 [% B6 ]
Channel(s) : 6 channels( [( v& p) R+ O) V* P( Z
Channel layout : L R C LFE Ls Rs: ^: N9 P" D. F5 b
Sampling rate : 48.0 kHz
  T$ ~, {/ E/ ^+ WFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)9 `7 r0 f4 o+ N" f* A7 Y+ U6 k
Compression mode : Lossy
$ a' z, K& V" ]/ d- `4 kStream size : 274 MiB (6%)% v) u) a4 |& X
Language : English+ w' i7 J; K; u3 k9 ?. |* ?
Service kind : Complete Main$ L7 s- s3 X; ]" j7 r
Default : Yes* O$ w* y& F1 B9 }" {& o
Forced : No
' V, }/ B9 Y- ], M4 u. X' H' ~
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-6-10 08:07

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表