BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 2|回复: 0
收起左侧

[科幻恐怖] 圣诞男孩 A Boy Called Christmas 2021 1080p BluRaycd x264-GETiT 9.22GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

10万

积分

Post Share

金币
171 枚
体力
26702 点

卓越贡献勋章VIP黄金勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 q; v( u4 ~6 S: Y0 W+ W

1 K  K9 g5 ^9 i& Z1 P* d◎译 名 圣诞男孩1 [: ^4 V, n3 A1 G: s" d1 r) ]- U7 @
◎片 名 A Boy Called Christmas7 c+ f1 H2 E$ t8 d( L4 a4 I
◎年 代 2021* V; _8 j$ ^# _7 p- ^) w/ {+ ^9 ?; {
◎产 地 英国
! v; X5 r, T# n, V3 Z◎类 别 剧情/家庭/奇幻/冒险. d  E! _7 I* ^! G* n% d
◎语 言 英语4 ^! }4 }5 P" P% H3 i
◎上映日期 2021-11-24(美国网络)
( h. L9 F& X3 l2 t◎IMDb评分  6.7/10 from 21,696 users6 t4 k2 T& [0 n( X* I1 }6 T, {: \
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10187208/% g) X8 N- x/ o; d; h: i2 h
◎豆瓣评分 6.4/10 from 1,095 users
7 D! r; T, O! c* J◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/33411411/
1 F- N& w& k% H0 b1 r◎片 长 1 h 43 min/ }! K1 |3 y7 r2 p/ {3 Y
◎导 演 吉尔·克兰 Gil Kenan+ x& \8 J- ]+ U* H
◎编 剧 欧·帕克 Ol Parker
: K& I% i* P$ s3 e  z     吉尔·克兰 Gil Kenan
* h* E) U9 Y9 l# w4 V◎演 员 玛吉·史密斯 Maggie Smith
/ p! o( _, I( W0 I% X     亨利·劳福 Henry Lawfull6 `2 R" k# l! X; F3 j
     莎莉·霍金斯 Sally Hawkins
8 H) N% T# E6 y" L& h. W+ _. `  I/ {     克里斯汀·韦格 Kristen Wiig
8 a: F4 ~! U# P* ^7 |4 q3 @     米希尔·赫伊斯曼 Michiel Huisman, @, ~- n+ p- T; M1 V" p
     托比·琼斯 Toby Jones% h1 q( R" ~" f7 d/ a# ]
     斯戴芬·莫昌特 Stephen Merchant
; @* \8 r* t9 J0 e+ W) X     吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent
  p+ R" ]* ~. o& J# T9 ?& ?     佐伊·玛格丽特·科莱蒂 Zoe Margaret Colletti
  p: B0 ?7 g; L, C& |) a- Y     鲁内·泰特 Rune Temte6 i: T$ j: d, t7 V
     印迪卡·沃森 Indica Watson
( v; O, [0 q) _( }  B; U; j, [9 ^     彼得·霍斯金 Peter Hosking" |6 K# j# `+ ~. v5 Z. F0 p
     肯德里克·昂 Kendrick Ong
4 w4 p% G- x2 f6 {     崔西·奥斯蒙德 Trish Osmond
* r, I9 S/ M' c! @) k8 v$ @' e     达里奥·马里安奈利 Dario Marianelli
7 T: m7 O/ }+ q7 {- W" E- y
7 S& a  I/ ]* H! g6 r◎标 签 奇幻 | 圣诞 | 英国 | 2021 | 冒险 | 英国电影 | 玛吉·史密斯 | 电影) }! m% b- m! O# O

4 ?' q( \$ \: Y9 Q, V/ ~◎简 介   
& t/ x) L6 d5 h9 t4 V
. U/ n/ Z2 w  X1 Y$ T% f" c+ q1 i1 n 吉姆·布劳德本特、克里斯汀·韦格、莎莉·霍金斯、玛吉·史密斯加盟影片[圣诞男孩](A Boy Called Christmas,暂译),其他卡司包括佐伊·玛格丽特·科莱蒂([狂野生活])、托比·琼斯([金发缪斯])、米契尔·哈思曼(《鬼入侵》)等。吉尔·克兰([怪兽屋])执导,吉尔与欧·帕克([涉外大饭店])共同操刀剧本。
+ J( w3 L4 Y5 s* z$ ^! f8 W
5 Z7 d# D+ V% ~5 _0 j8 B 故事改编自马特·海格同名畅销书,讲述11岁的尼古拉斯和父亲住在一起,尼古拉斯最好的伙伴是一只小老鼠。有一天,父亲接到一项神秘的任务,不得不离家远行。姑妈来到家里照顾尼古拉斯。姑妈并不喜欢他,而且把尼古拉斯妈妈留下的唯一的玩具毁掉了。尼古拉斯和小老鼠离家出走,去寻找父亲。他在路上认识了一头驯鹿,彼此成为了朋友。他骑着驯鹿,开始了寻找“妖精堡”的奇幻之旅。3 S3 h6 }4 z, W( J8 r' u

" [7 [4 [& H: v1 f' w 影片目前已开拍。Studiocanal负责影片澳大利亚、中国、法国、新西兰、英国发行。Netflix负责其他国家和地区发行。/ s4 z/ T2 Z/ Y, ?/ B9 J
9 x" U$ @8 Q0 [, \
 In this origin story of Father Christmas, an ordinary boy (with a loyal pet mouse and a reindeer at his side) sets out on an extraordinary adventure to find his father who is on a quest to discover the fabled village of Elfhelm.8 z/ q/ }* e  f+ ?
Video
) I+ S0 f% [$ ~! Z2 s2 {ID                                       : 1
* }3 W1 Y" j8 a# G2 A' w' jFormat                                   : AVC
3 {+ [' o5 R+ l, j5 z$ ~Format/Info                              : Advanced Video Codec
# ^# A& F2 f! _7 R2 h3 oFormat profile                           : [email protected]
* @, l+ o' a# r9 p) n6 cFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames- D1 g& w  B. i8 B
Format settings, CABAC                   : Yes
  F; G& ?/ X( r. ^% l" f8 L1 |Format settings, Reference frames        : 5 frames3 o" a6 X0 i' _$ Y
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
+ m9 D( o5 f( @; ~6 J2 ODuration                                 : 1 h 43 min2 v( _4 w% \$ H7 J4 i6 D. L4 _
Bit rate                                 : 8 099 kb/s
9 P1 i* g4 w. a7 S6 oWidth                                    : 1 920 pixels: O9 F7 R( ^1 n
Height                                   : 802 pixels# v& c% ?4 X4 }. @2 H3 E6 N6 O* p0 n
Display aspect ratio                     : 2.40:1
; Z' q0 B! B4 |  o. wFrame rate mode                          : Constant0 c2 N! \5 A- V9 M2 d
Frame rate                               : 24.000 FPS$ A! b: n, t  O
Color space                              : YUV
7 N: T! j- k& ^$ J8 g* o  M2 A$ e& wChroma subsampling                       : 4:2:05 ]5 [) d" l/ z
Bit depth                                : 8 bits9 j( z- ]$ n1 n" {
Scan type                                : Progressive" M( e; a  `# h! z
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2190 t( ]7 K- Y  w# f, q3 Q! `7 Z  |
Stream size                              : 5.87 GiB (64%)
$ c# F9 X( f6 ]7 r5 H/ GWriting library                          : x264 core 164 r3101 b093bbe
! e+ d& ~* m6 [1 [& l% ^1 e- fEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.80) ~9 v5 G: l4 l3 }* n% q
Language                                 : English
0 z( s4 o- d0 [% HDefault                                  : Yes( m- D$ z' a  I6 U
Forced                                   : No3 G1 f$ W* u9 f5 {2 k- n
+ M' _: G5 H" t. w
Audio
8 J* S- @; s3 H" g( K% j+ ZID                                       : 2* G7 o$ w+ X" o' \( W( b
Format                                   : DTS XLL, E: m% {0 Q1 _' M, v" w; }
Format/Info                              : Digital Theater Systems; f/ o! x8 S) F& }5 e$ ]) {$ |
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
2 `6 ?5 i' n7 m1 }: a* P- SCodec ID                                 : A_DTS% ^# ^* O% s, X6 P- [% x: r: k2 M+ W
Duration                                 : 1 h 43 min
4 I5 n( {, d3 m: X: E3 QBit rate mode                            : Variable2 U  ]0 k  E( |3 F) x; v
Bit rate                                 : 4 600 kb/s
2 j: {( D. {" Q, c% |# K$ r$ \) Y. JChannel(s)                               : 8 channels
! f1 }3 e3 n2 [* a  KChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss4 n- q/ L9 N/ Z; L
Sampling rate                            : 48.0 kHz
! i! S4 t/ n7 T8 c' E& Y. ]0 nFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
4 s3 C7 w4 N1 ^$ i  F% z7 U# JBit depth                                : 24 bits
1 I! F# D, u) s4 A9 P9 i$ BCompression mode                         : Lossless
, o6 S& U* [% I/ K0 N) k/ l( UStream size                              : 3.34 GiB (36%)* z# E, T2 I3 Q# E% v
Title                                    : dtshd# X1 o9 l% I8 t  O9 j2 S; P
Language                                 : English( l+ X5 S, g% C. l  z& |, ~
Default                                  : Yes: W, a" K, z4 G4 k9 ]
Forced                                   : No2 P, e" p* a, ~2 Y& y2 F
5 o8 A% L) x$ N: g' @9 J9 l: M+ z" x
Text& e. ?  G: {0 C% s
ID                                       : 3
2 I" W* U2 v" n8 a  _9 fFormat                                   : PGS
2 c% x) N$ o5 m* f7 WMuxing mode                              : zlib% J9 c6 l* h4 n: `8 }# n
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 }$ t/ \4 w& E. g* g
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 E2 J/ o! }, {1 B
Duration                                 : 1 h 41 min
  S9 u' v! W& ~) y8 V& }/ H$ TBit rate                                 : 14.8 kb/s2 _& |  R! n* O0 l& [' f/ \3 K
Count of elements                        : 2523
$ m+ Q- a& Q& G5 V5 L  _, h9 Q; M; TStream size                              : 10.8 MiB (0%)
+ ]7 ^" B) x! Y' g& L$ z% |Title                                    : sub, u0 _! ?% C$ z/ n) B
Language                                 : German
. W; i  r! k/ b9 P4 [. aDefault                                  : No
3 Q2 a6 Y+ n. cForced                                   : No
) W, W/ {' g9 C/ v3 @" y* ?1 A, \8 y0 |$ R
Menu+ R. j& e9 S( L+ u( `
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000: b0 O# b  h0 M  Q8 ~
00:09:15.542                             : en:00:09:15.542" E1 \) |' S7 b2 n6 W* y
00:19:40.667                             : en:00:19:40.6673 O& T6 T3 ^: m4 w% ^
00:30:06.708                             : en:00:30:06.708
7 ^; c, H* y/ `00:37:51.333                             : en:00:37:51.333+ R* s: l: @, Q9 s
00:47:05.583                             : en:00:47:05.583" P7 [3 |+ V+ ?# E' L! B2 s
00:56:37.333                             : en:00:56:37.333/ S, D* k" A9 ^8 `- e- X3 N2 Z0 G
01:08:19.708                             : en:01:08:19.708( m5 p5 p9 ], |& z$ p! o& [
01:18:14.750                             : en:01:18:14.7504 \# t& O# w9 v( O" R1 p
01:27:39.708                             : en:01:27:39.708( @& g3 [0 H% ?7 t' M! I) n
01:36:33.000                             : en:01:36:33.000
' l* W8 s, T4 N1 k3 p
7 R+ z3 ?7 O) E3 A" c( D* WA.Boy.Called.Christmas.2021.10800p.BluRayCD.x264-GETiT 9.22 GB  e( e8 C4 v$ H' d7 L3 W

8 W2 ]9 O3 y4 h0 e# u: dRelease Type .......: x264 CRF17
0 c9 ^3 n+ @# d% Q+ @; ?6 r0 MVideo Bitrate ......: 1920x802  @ 8.099 kbps
# ?* e& |/ I  w7 m# _! ?1 cSource..............: 31,3 MB/s. W9 Q- R4 Y. C$ `0 j2 v) u1 U
Audio Bitrate ......: English DTS XLL 5.1 @ 4600 kbps (DTS-HD)
* o1 s7 U) q' @; q- ]$ |Subtitles .........:  German  E' G! ~7 i, ?0 v9 c. F) _3 }% J( n
6 ?7 d: Z. u% j8 A7 J
Release Date .......: 10.11.2022
' Z: E/ Y# Z# b& w; y# i. mSize ...............: 9441 MB
) A$ m5 s2 j" l% nNotes ..............: Not Yet!% {. k% N8 `- H7 y3 A9 W" }

# G8 u1 U/ q2 q; D1 J1 L! Xhttps://www.imdb.com/title/tt10187208/
7 M( g3 @! w& J4 e- e. X/ P5 U# w9 L! H3 O  V% w/ F$ b
UNiVERSUM (Big Thanks!) - iTWASNTME - GUACAMOLE9 P2 x  Q' `' u
( [6 O' w4 C$ y; X3 y/ M
... and not to forgot our nice NFO GUY!9 y: r$ p( U+ M5 Y
# c; S: Y+ L4 \. Z- q
THANKS!
+ J5 i# u' K1 L  e( J' y! R0 P0 N9 z
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2022-11-27 00:08

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表