BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 1|回复: 0
收起左侧

[科幻恐怖] 圣诞男孩 A Boy Called Christmas 2021 720p BluRaycd x264-GETiT 3.21GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

10万

积分

Post Share

金币
171 枚
体力
26702 点

卓越贡献勋章VIP黄金勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 前天 04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

* ]2 Z% G  o8 n( j8 c' k( ?: K/ M$ _: w
◎译 名 圣诞男孩
. s; K1 ~6 e9 ^$ H: F; \9 v◎片 名 A Boy Called Christmas
- G' Q" r" t  j- m- n" H* ?◎年 代 2021
/ K9 d2 k; C  ~3 _: ~1 S' J0 Z◎产 地 英国: p$ O9 G: ?& K& _, A
◎类 别 剧情/家庭/奇幻/冒险
3 }5 W( F9 S' a. R/ W; j◎语 言 英语
# M" i- I5 e, h) L) V+ u& a1 q◎上映日期 2021-11-24(美国网络), G( L+ z1 i: j$ p6 X0 B
◎IMDb评分  6.7/10 from 21,696 users
2 b% Y" ?9 Y$ k: i$ z. E/ E, u◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10187208/, c3 j+ A% }5 _& K8 f+ l
◎豆瓣评分 6.4/10 from 1,095 users& Y, a  @! i7 h, M
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/33411411/
% x2 L* s; X- L' _; q$ {  {◎片 长 1 h 43 min( ?. R, K! g( K% V- s
◎导 演 吉尔·克兰 Gil Kenan, X6 a* z  _+ e8 ?. W4 ?9 K+ H" }
◎编 剧 欧·帕克 Ol Parker
* D$ ^  ]2 n6 M' U6 o5 _" U     吉尔·克兰 Gil Kenan
- S- {& q4 d" @6 [◎演 员 玛吉·史密斯 Maggie Smith1 a# _+ w7 c: M$ v
     亨利·劳福 Henry Lawfull' O6 N4 G( G- X: a1 Z5 x) J
     莎莉·霍金斯 Sally Hawkins
: ]) X- w3 P3 z8 U+ V: }- M6 _     克里斯汀·韦格 Kristen Wiig
! O0 f7 G! [* F, l" Y     米希尔·赫伊斯曼 Michiel Huisman9 {, H, G1 J. p$ |( P# N
     托比·琼斯 Toby Jones6 h  B1 x+ B' H' k5 `- j
     斯戴芬·莫昌特 Stephen Merchant
" i" a7 r% i: {1 N9 E3 M8 G, q( q     吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent0 t+ k' X# z' h1 [
     佐伊·玛格丽特·科莱蒂 Zoe Margaret Colletti
4 Z* F4 M% P) N+ M" [     鲁内·泰特 Rune Temte
, E+ N/ o/ Z+ G     印迪卡·沃森 Indica Watson0 H$ A" t" |- t, O: @0 I/ Q
     彼得·霍斯金 Peter Hosking& M0 ~1 z, r+ {. `: N% S& `% z
     肯德里克·昂 Kendrick Ong
$ c3 p  G+ _& V5 j2 C8 n, _' \     崔西·奥斯蒙德 Trish Osmond
6 t6 |+ l6 K/ \% g+ ]     达里奥·马里安奈利 Dario Marianelli
  {5 ]; _3 P6 e2 P9 Z  P
* O8 ^$ C8 D# P" V. p" O◎标 签 奇幻 | 圣诞 | 英国 | 2021 | 冒险 | 英国电影 | 玛吉·史密斯 | 电影' ?/ `2 F6 i" e6 i
7 t  H1 }% H: x! `5 x+ X
◎简 介   7 D1 u  J1 M9 E! K9 `/ N
, w" x  h# Y6 S1 G
 吉姆·布劳德本特、克里斯汀·韦格、莎莉·霍金斯、玛吉·史密斯加盟影片[圣诞男孩](A Boy Called Christmas,暂译),其他卡司包括佐伊·玛格丽特·科莱蒂([狂野生活])、托比·琼斯([金发缪斯])、米契尔·哈思曼(《鬼入侵》)等。吉尔·克兰([怪兽屋])执导,吉尔与欧·帕克([涉外大饭店])共同操刀剧本。
+ q$ q2 X! p  R. e; e
  ~9 |% ]  e5 [" p 故事改编自马特·海格同名畅销书,讲述11岁的尼古拉斯和父亲住在一起,尼古拉斯最好的伙伴是一只小老鼠。有一天,父亲接到一项神秘的任务,不得不离家远行。姑妈来到家里照顾尼古拉斯。姑妈并不喜欢他,而且把尼古拉斯妈妈留下的唯一的玩具毁掉了。尼古拉斯和小老鼠离家出走,去寻找父亲。他在路上认识了一头驯鹿,彼此成为了朋友。他骑着驯鹿,开始了寻找“妖精堡”的奇幻之旅。6 ]4 h) c1 H9 A8 A6 ]( W
& t, l9 O" N8 q) L6 t9 W
 影片目前已开拍。Studiocanal负责影片澳大利亚、中国、法国、新西兰、英国发行。Netflix负责其他国家和地区发行。
( I) R, e* z' R! H
4 ~1 z3 _" Q/ P, u. m" V In this origin story of Father Christmas, an ordinary boy (with a loyal pet mouse and a reindeer at his side) sets out on an extraordinary adventure to find his father who is on a quest to discover the fabled village of Elfhelm.+ r/ O% K- s" R' d. |* j. I
Video
9 R1 a& z1 V+ _! v/ CID                                       : 1% j% m( g2 D- {  C6 m" |7 c: E
Format                                   : AVC
2 Q  K  M$ D' `  H* kFormat/Info                              : Advanced Video Codec
4 f% H  M1 d% Z, W; r! B$ Y+ YFormat profile                           : [email protected]
$ I% c) G/ \" t5 hFormat settings                          : CABAC / 8 Ref Frames
2 L2 H! g8 h8 x* g' M! ^8 e- M$ bFormat settings, CABAC                   : Yes
! G, n% j8 n! i, w# Q. [Format settings, Reference frames        : 8 frames/ K1 d1 T, t& @6 p) V/ o1 F; O
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
( I; N, L- n/ l- p' I& j0 b: w. k" CDuration                                 : 1 h 43 min
/ ^7 z# l& L* B: uBit rate                                 : 3 768 kb/s
. M6 d/ N0 v0 a7 eWidth                                    : 1 280 pixels
6 @( n7 \' H( A0 ~# D/ sHeight                                   : 534 pixels$ K- Z; E/ d4 f% X- a9 q6 ?  A
Display aspect ratio                     : 2.40:15 A9 F0 ~) p, H# o% E
Frame rate mode                          : Constant
" M2 _: y1 c: I9 a( F" x, z" KFrame rate                               : 24.000 FPS# f; B& b! z! q3 {  Z. a
Color space                              : YUV' X7 X) R8 D9 U7 j6 Q* P1 A
Chroma subsampling                       : 4:2:0
) r* W1 J, q( I7 a. X2 i( EBit depth                                : 8 bits
9 ]# l) O8 A7 E: M' P% D$ aScan type                                : Progressive
1 ~% Y. i/ E& V; _8 I9 P* tBits/(Pixel*Frame)                       : 0.230
! K! h9 O0 G5 m7 g0 w3 LStream size                              : 2.73 GiB (85%)
% R) m. p' J" R0 t; L6 {$ s" v/ \+ QWriting library                          : x264 core 164 r3101 b093bbe
3 t$ Q5 T+ ^7 cEncoding settings                        : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=17 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.80
4 i1 ]$ p" I9 C1 C& y! r& hLanguage                                 : English
( Z+ i. F  X% m. w: KDefault                                  : Yes- N8 v8 S$ R! l# w$ k/ j
Forced                                   : No$ \( J! H5 t7 x/ x+ G" N
. {* H1 O4 k* D& Z, k, I& {# X
Audio7 n% G' m0 W' t* h2 n% f
ID                                       : 26 P$ a- ^/ A2 p3 I! H
Format                                   : AC-3- Q" y/ C% f) n- C  U& [) D
Format/Info                              : Audio Coding 3- Q$ M+ i/ h& Y2 |5 J% {  w+ z
Commercial name                          : Dolby Digital8 e) V5 t  i4 N
Codec ID                                 : A_AC3; E( v& {5 s. P, I: j# u/ ^
Duration                                 : 1 h 43 min
7 _0 `/ G9 `% q+ T( v7 yBit rate mode                            : Constant/ ]+ k  w7 p* [- q! p2 s
Bit rate                                 : 640 kb/s# _4 S) ], P6 d0 ~
Channel(s)                               : 6 channels
( g- E$ F1 j! zChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs' X7 V2 l  w  X
Sampling rate                            : 48.0 kHz
- j6 y4 F. `+ I2 w2 m" kFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& P, O2 f8 N5 o$ ]' zCompression mode                         : Lossy
) w8 S5 J/ R- G& B7 q$ q* n0 FStream size                              : 475 MiB (14%)
1 ^3 P: h* u: g; e( P/ l2 cTitle                                    : ac3
" a: b$ T8 f) V& j: yLanguage                                 : English
* Z' j( X& F, D; x9 S) bService kind                             : Complete Main
4 b' b9 ?- h% }) x6 q. n8 vDefault                                  : Yes
5 s0 r8 q# O6 H7 S- u0 y& _. |Forced                                   : No) B$ H" Y, H4 y2 F  J) h$ D; m
: _4 v8 u; t  ]) P# |  `" I
Text
4 I3 ]. V' ^; J  b7 F% wID                                       : 3! ~8 y, A6 o* A8 Y5 {. F! b: U
Format                                   : PGS
* M+ d& b. W: r: W6 a9 s1 CMuxing mode                              : zlib+ P1 i& Q; M3 L1 Z( X1 j
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. E6 s* @6 {  U$ m$ \, D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ ?( d: ?# I4 C) L, r1 w/ ]8 `
Duration                                 : 1 h 41 min
- {* z* B3 G' j9 CBit rate                                 : 14.8 kb/s
" \* t% u0 M7 {: _5 O  gCount of elements                        : 2523$ u: W. ?; w4 L5 f0 P, S" _
Stream size                              : 10.8 MiB (0%)6 m" W) e0 Y) O0 \% H. m9 V
Title                                    : sub1 t& W' K' Q$ ~
Language                                 : German
5 t5 {' ^0 N: |1 f$ |: a" dDefault                                  : No
/ g/ z; V' v) P' t7 B  tForced                                   : No
: S' N( s5 A7 ~, {* O* I. Y8 M  Q
Menu
8 Z9 f  h5 Q' O0 u# J0 o  e% q00:00:00.000                             : en:00:00:00.000& J0 |* I7 p, q; B+ b
00:09:15.542                             : en:00:09:15.542
5 k9 ?0 p& Y7 g! A5 d00:19:40.667                             : en:00:19:40.667- P9 o& s1 {& L! h3 Y
00:30:06.708                             : en:00:30:06.708
% ^( C1 x5 J) Y00:37:51.333                             : en:00:37:51.333+ K( V# _0 n8 }* a5 ~( R6 x9 _
00:47:05.583                             : en:00:47:05.5833 R) B0 h1 q# p: `1 V
00:56:37.333                             : en:00:56:37.333
3 a+ A4 c: _& a7 t01:08:19.708                             : en:01:08:19.708' b% e- b4 I! P. ^% H' m1 Y
01:18:14.750                             : en:01:18:14.750
9 r% m8 R* J3 H; Q0 X5 w& h01:27:39.708                             : en:01:27:39.708( ^/ g, s: x) K/ C+ W
01:36:33.000                             : en:01:36:33.000' g7 S$ ^1 T; Q8 T& y8 q/ C

$ D5 G5 Y4 j) M* [/ ?! I: t3 y% yA.Boy.Called.Christmas.2021.720p.BluRayCD.x264-GETiT 3.21 GB$ S0 o# t$ k4 x3 p
& H' V& H8 W0 i- t  u
Release Type .......: x264 CRF17; t+ q- k; j: s# y1 z, Y
Video Bitrate ......: 1280x534  @ 3.768 kbps
% p9 s4 a) M( [. B4 c2 DSource..............: 31,3 MB/s
6 w6 }$ n" V# n! _" iAudio Bitrate ......: English AC3 5.1 @ 640 kbps
& f; W5 \0 {! [Subtitles .........:  German8 Z9 E8 x2 E/ K! s  i
& ?" l; O6 K$ v/ C3 F: {- n: [' J
Release Date .......: 09.11.20225 v( I* L, t  j  h' L$ l6 E
Size ...............: 3284 MB
9 K  D0 a. l& o2 L1 P" u8 u' DNotes ..............: Not Yet!
+ h- I8 ?, S. b: e( g4 F! U3 ?* b- A
* j6 a( w6 I# E: d( D2 L, z; ^/ Jhttps://www.imdb.com/title/tt10187208/( Z$ a% x) h6 n4 |' G7 N5 G

" K* U. @$ T6 P  R5 ?UNiVERSUM (Big Thanks!) - iTWASNTME - GUACAMOLE* H% A* }* k. A
- f& w6 Q: F$ e; n: W- N3 j
... and not to forgot our nice NFO GUY!
* p; P/ S* y& L6 n0 f! i0 A% n% o/ n0 Z! u
THANKS!
) c9 R7 L7 O& s! @3 W: F
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2022-11-26 23:39

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表