BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 24|回复: 1
收起左侧

[剧情悬疑] 正义回廊 The Sparring Partner 2022 CHINESE 1080p BluRaycd x264 DD5.1-iKiW 12.99GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3604 枚
体力
31831 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-3-19 03:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
' K5 r! G) E% L
/ e- x1 @* Y' X0 Y% e
◎译 名 正义回廊 6 z: C" r" U2 n: w
◎片 名 正義迴廊 / The Cloister of Justice / The Sparring Partner4 T# m1 F2 T( ^$ B2 E
◎年 代 20229 S: G3 L  X2 F/ L1 w
◎产 地 中国香港
4 m( p# Q/ X# k& L$ z: k, f/ r◎类 别 剧情/犯罪; P6 u: F* _7 l4 K# i7 C- Y+ K
◎语 言 粤语/汉语普通话7 A4 c2 d" @- ^. v
◎上映日期 2022-10-27(中国香港)/2022-08-30(香港国际电影节)  e5 C) {( K. L
◎IMDb评分  7.3/10 from 836 users
) L0 _# ]/ {& C3 w: [  b$ b3 C◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt21867590/
7 u: m& L" a/ {4 B# R◎豆瓣评分 7.6/10 from 50,315 users
& P" {1 v3 x3 r! }7 F◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35311878/5 ^0 v7 W9 P5 }
◎片 长 2 h 17 min
  W  w$ b. G+ e* e! U◎导 演 何爵天 Cheuk-tin Ho0 V& f4 w4 y/ T4 o4 z$ V4 d
◎编 剧 谭广源 Frankie Tam, m7 l) f" O% e* Q8 L
     叶伟平 Oliver Yip
$ m8 S4 q' ^' j, R7 A8 f& e" `     梁永豪 Thomas Leung
+ ~8 _( K3 d& s' Y◎主 演 杨伟伦 Alan Yeung2 K: ^, E" D" a* J+ M
     麦沛东 Pui Tung Mak0 j; p, ~& r* b( U! D4 c: z" q
     苏玉华 Yuk-Wah So1 L4 j' h# p( p2 D: C
     周文健 Michael Chow Man-Kin# D/ i' s& ~' I1 f
     林海峰 Jan Lamb# o8 h' l( X# |2 |
     叶蕴仪 Gloria Yip
+ o( H# B1 B, E* M7 N9 u     龙小菌 Siu-Kwan Lung
6 D7 k, c& T1 v* n$ U! j; Y% }& w     蔡紫晴 Choi Ching
& k5 s" K8 r$ O5 W; {     邵仲衡 David Siu
2 p/ T3 I" h! r6 _' |8 _     朱柏谦 Chu Pak-Him
2 b& s1 f5 ~/ F( I. f) m     杨诗敏 Harriet Yeung" H! h% M6 j& `1 t
     庄韵澄 Xenia Chong! @* s3 \& {6 \. G: U2 i+ |: G3 M
     陈桂芬 Brenda Chan
% O8 r6 C$ I. C     区焯文 Cheuk Man Au3 O' f/ G; [& F5 g$ A- ^* X
     黄宇诗 Ursule Wong
; h5 B+ H; \0 o" g$ p0 |     钟雪莹 Chung Said
" [% x3 N, I' i/ \6 x     邱万城 Samuel Yau
% L0 I- W' r4 b1 e: i8 r7 |     林林善 Lam Sen
( j$ {3 T% c" G2 e2 y$ h     黄华和 Wah Wo Wong
9 {$ _1 ]2 V, E     张凯娸 Kiki Cheung: i; b6 F5 ]6 u' m$ m
     柯驿谊 Myth Or
; L3 g9 R# W' @$ f0 u5 n     梁雍婷 Rachel Leung
7 N+ F6 x& D3 W; }, \     区绍熙 Au Shiu Hee James' Z+ u, C, A7 f1 c7 V  o. p
     邹凯光 Matt Chow6 @: ]& B" F* G1 O( W* R+ M& @1 V4 U
     何启南 Kai-Nam Ho) \4 @' D" ~' y: V* W3 T1 q
     刘锡贤 Shek Yin Lau
( \( _) E9 g4 U  T8 a1 b  N     郭慧 Crystal Kwok: H9 t9 `8 q( X8 O/ r! v
     许素莹 So-ying Hui
, S" w9 f/ v4 T     区嘉雯 Patra Au
( U1 }9 W4 V- O/ G& c3 f     利沙华 Courtney Wu
2 g& o( K! {0 R! V     梁永豪 Thomas Leung
3 K7 O1 W( d- s) ~% H! f  l     叶叶伟平 Oliver Yip
  y8 y- y* u" d5 ^; g     孫禾頤 Jenny Suen1 G+ u& X$ \% `/ E1 F5 q# S

5 y" t# K1 H% E8 F2 a4 P7 w◎简 介     K7 D" j1 H) k' t$ W" j

' d6 S2 D& Z+ a. H* [ 张显宗(杨伟伦 饰)联同友人唐文奇 (麦沛东 饰) 于寓所内杀害父母,并进行肢解。案件进入法庭审讯程序,二人皆否认谋杀罪名,两位资深大律师吴冠峰(林海峰 饰)和游嘉莉(苏玉华 饰)分别代表二人上庭辩护,检控官朱爱伦(周文健 饰)却质疑二人早已部署杀人计划,为财谋命似是毋庸置疑。然而在攻守互换后,吴和游两位大律师施展各自辩才,揭露出案情中更为扑朔迷离之处,而唐文奇出庭自辩时更把一切指控推得一干二净。在一幕幕激烈的法庭辩论下,两位被告上演出“天才”与“白痴”的戏码,真相似乎越辩越模糊。九位不同背景的陪审员在休息室展开话语权的角力,同时陷入对与错的正义思辩中。& \* w, Q% M2 i# A7 j5 a

* d, |5 W, O$ \" j; U Based on a shocking case in real life, a young man partners with his friend to murder and dismember his parents. Pleading not guilty to the crime, defense attorneys face each other as nine jurors grapple with the truth.
" q. @; I- x9 R* I) g
4 g& k9 ~8 {8 N: B* K9 I6 I+ v◎获奖情况   
- E; m! g0 {3 i! L7 i; T3 x, _1 P0 q3 j# }- H& e! q/ f# o4 q
 第41届香港电影金像奖(2023)7 Q; G& w3 m5 i
 最佳电影(提名)& ^/ N7 g/ U3 W# `$ ~1 P
 最佳导演(提名)% d# G  Q" m: f2 r' A; V  x* k) ~
 最佳编剧(提名)6 M/ k2 Y0 z, G+ N! Z  g. g( i
 最佳男主角(提名)9 J7 G/ L# b# d5 \( l. m- H
 最佳女主角(提名)
$ f3 A+ Q' X$ \5 k: W( d 最佳男配角(提名)& G1 L$ L7 Q! a, F" k; L
 最佳女配角(提名)3 @6 e7 A2 _* u% B
 最佳摄影(提名): `' h( h% s# L0 ^
 最佳剪接(提名)
9 _6 W9 e: C! \* @+ j7 P 最佳美术指导(提名)9 q+ W- u% N* V! i
 最佳原创电影音乐(提名)" O2 U1 x& m2 d2 R
 最佳原创电影歌曲(提名), ?1 U$ O0 \0 ^6 N9 l
 最佳音响效果(提名)
: l% s7 |" b3 [; g+ z& s 最佳视觉效果(提名)
. b1 l; c/ i! v3 W, ]" {* Q5 {" k 新晋导演(提名). ^# W5 A$ c) }: o$ y$ o0 @$ ^- f

/ x1 |# q& Q& c 第16届亚洲电影大奖(2023)  U" M6 Q, Y0 G1 h' J/ v6 z! S$ N' ?
 最佳新演员(提名)
: |2 I$ S5 u2 X9 s. j, |1 G* f% X  _9 s1 N3 T8 E* C
 第46届香港国际电影节(2022)
: C6 R* n) [' L3 ~ 新秀电影竞赛 火鸟电影大奖(华语)(提名)
' [# S4 i. q; w( w" u+ s 新秀电影竞赛 最佳男演员(华语)/ h5 z5 Q. p" x; z6 j2 v
The.Sparring.Partner.2022.CHINESE.1080p.BluRayCD.x264.DD5.1-iKiW 12.99 GB
5 |, U" q9 x1 H! x% V0 V9 {( f
. A" B* A$ t. r; K4 T; o. ~Video
, ~6 {* n, I& ]- P/ g6 s; _/ Q% H8 mID                                       : 1
8 Z! D* }( s: r' l0 @) j# oFormat                                   : AVC/ d" J5 S! ]" e( {; G2 s
Format/Info                              : Advanced Video Codec5 U. N9 B5 U+ ]" m: _; Y
Format profile                           : High@L4.1) q3 }  B- c! S& r) x8 N
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
4 q4 ?' h8 `, P* ~Format settings, CABAC                   : Yes
, \# V) e& O: ~$ w( `Format settings, Reference frames        : 5 frames* p, a' [8 k, U4 r$ V. _/ h( {
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC0 P6 w' I3 Z" X
Duration                                 : 2 h 17 min
$ {9 I- t4 v8 x+ v9 |. MBit rate                                 : 12.3 Mb/s8 ~2 o  E$ L5 j; }
Width                                    : 1 920 pixels
+ k6 E0 c5 q0 u0 [0 O  t$ qHeight                                   : 804 pixels% I# ~  d/ m# b' X
Display aspect ratio                     : 2.40:1
% [* I+ n+ L+ _# kFrame rate mode                          : Constant
6 d8 Y) [& M2 z. WFrame rate                               : 24.000 FPS  X# v# e  q# J
Color space                              : YUV; h- {4 B8 v( y7 ~) a* c7 Y; a6 s. ~
Chroma subsampling                       : 4:2:0
/ h/ H; M, H* v7 fBit depth                                : 8 bits9 Z# h. t. N) W/ F7 G% X
Scan type                                : Progressive
- J. n* M- i. u$ ^$ f% T* y9 v4 ZBits/(Pixel*Frame)                       : 0.331
7 Q- J5 h2 i6 V- A3 xStream size                              : 11.8 GiB (91%)
" r1 E2 j+ F, b  HWriting library                          : x264 core 129 r2245 bc13772
1 c4 |, e; `4 z$ V9 sEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.05 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=12256 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
6 |! P% J- i$ h8 @# }8 `1 GLanguage                                 : English! _" U- U. q$ d) x6 m
Default                                  : Yes4 A2 x- D. e( Q/ P8 u
Forced                                   : No# k' H: }; S7 f/ c, W

+ I5 A4 f3 i1 g- U" F* {3 m: ?Audio #1, U/ Z, m& H- m% D) `0 i% E
ID                                       : 2
/ @* H$ X$ J8 X: m* gFormat                                   : AC-3
5 Y' D8 L) [; {4 D8 X  UFormat/Info                              : Audio Coding 34 @" |! |2 Y4 K: K
Commercial name                          : Dolby Digital5 _" U# U. j0 v% z
Format settings                          : Dolby Surround EX; G; s% C/ v/ W& X. l  X
Codec ID                                 : A_AC3
2 k3 c% f* [, D/ v7 j( `2 c! uDuration                                 : 2 h 17 min$ E. @7 I  K1 q# L, x3 o0 H
Bit rate mode                            : Constant
8 f  {$ J; R9 z! b* yBit rate                                 : 640 kb/s- H6 w0 |9 b/ @6 ^* Y) r3 ~8 R
Channel(s)                               : 6 channels
* ^7 c  n7 s; o/ X% EChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs0 c+ [$ E  |8 m; S, A+ ~  U8 g! L9 r& o$ G
Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 @( p+ u- a0 a' DFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
6 w! Y' T) Q$ G' O4 S. t; _3 \2 ZCompression mode                         : Lossy5 S$ |& }' c  C
Stream size                              : 629 MiB (5%)
: u) ?2 ]; [" r; m2 D# lTitle                                    : 粤语- b5 V) t8 n- P  g0 p
Language                                 : Chinese
: t, v9 s. X- m, nService kind                             : Complete Main: ~# y7 d/ V" q/ S5 E5 u
Default                                  : Yes
# w4 i3 I9 j$ s, t5 AForced                                   : No8 V" {# |4 q1 R' {$ o* H$ {
3 y/ q( U3 L0 q
Audio #2
* w( u: V. x. e. qID                                       : 34 O. x5 S8 K% p9 r
Format                                   : AC-33 B; T9 Q4 K% N' i2 D+ f1 j7 s
Format/Info                              : Audio Coding 3  k: O" f5 s* J: I
Commercial name                          : Dolby Digital& B) k; [' C6 c+ m$ E. B; L) L
Format settings                          : Dolby Surround EX
# {$ y$ N. @2 gCodec ID                                 : A_AC3
! B! _4 ~, K. {4 X" kDuration                                 : 2 h 17 min
7 {' q4 U# e! ]& p# ]* g+ wBit rate mode                            : Constant# m1 I& a3 D$ B9 I1 R
Bit rate                                 : 640 kb/s2 o$ x4 B: w% }( p* q
Channel(s)                               : 6 channels8 v6 t1 ]1 G! x
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
$ L+ g/ D& s/ b" J# Z2 USampling rate                            : 48.0 kHz
% `0 t5 L# Z$ XFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% |5 h/ B6 ~  _1 I1 p8 i2 X
Compression mode                         : Lossy: b' Z. n. X) c! ^
Stream size                              : 629 MiB (5%), S6 d( D& C- O) I5 t" B# L+ u
Title                                    : 国语8 p0 L  l- F) y+ i: u3 a: B
Language                                 : Chinese
8 u4 x5 f9 w+ S* rService kind                             : Complete Main5 b# K8 X6 \3 E! N8 U1 K( A
Default                                  : Yes
  R( N( k9 x6 J5 E. l3 V- T4 TForced                                   : No1 ~9 n. Q; a- D# B

, \: r3 k! `( _% {5 \Text #15 A7 e4 G! l" b/ m. E6 Z9 L( x
ID                                       : 4
$ m  s8 D& F3 }( sFormat                                   : UTF-86 _# L/ d3 |1 }8 L1 S
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8! D  o2 D/ K) b5 p
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
7 z: z, T. L! p. Y0 w1 VDuration                                 : 2 h 10 min& Y2 {4 _9 [# a
Bit rate                                 : 75 b/s
( W# B" n3 x$ {; ]Frame rate                               : 0.299 FPS
. f* k, y  C4 E/ P% V  s8 uCount of elements                        : 2340
) s* `: w' B' P- \  F0 qStream size                              : 72.1 KiB (0%)
- ~8 s$ x: E$ ~$ {1 f$ p9 X# ILanguage                                 : English/ O# g( a' I9 D
Default                                  : Yes( S! P: X- C: o$ z5 ^# h3 b  c
Forced                                   : No$ G1 W2 U+ n' i* G. n
# ?8 L* \* ^- T( P: E9 m5 T% s
Text #2
9 |/ u9 L+ p. d  T2 i5 C1 @* NID                                       : 5
0 b7 Q. Z) Z: n3 e. jFormat                                   : UTF-8( X* g) W+ n  l. t( K+ D
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8! s3 h3 Z, f' q1 Y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
: S- z6 `6 I6 v& E5 u& Y0 l1 P" oDuration                                 : 2 h 10 min
- {2 n  P7 ?! ^4 B' B+ p) hBit rate                                 : 69 b/s
: S8 U1 a! i7 j) }, V5 R) SFrame rate                               : 0.305 FPS  a" t8 @  O+ [7 r. [* A; ^
Count of elements                        : 23809 k! i; A9 x# V. S+ y
Stream size                              : 66.5 KiB (0%)
( g- A( `3 H2 u2 q! }Title                                    : 繁体
& @6 s0 b+ s5 H0 L8 xLanguage                                 : Chinese1 Q6 J  X6 M. H3 R, y
Default                                  : No
: \- g& K1 n1 H' `2 G, MForced                                   : No
8 Y6 i- E+ R. m) L
) H2 U$ b+ j& l; k; d5 F, b2 JText #3) D9 Q1 b7 }: x/ z1 W
ID                                       : 6
4 f7 W/ C6 _; K9 IFormat                                   : UTF-8
* Z6 v8 g- ?+ n! z  m! |8 y0 yCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
: H3 L  p" I% G0 O' h1 m) gCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text; X5 j; u) g8 m1 S, \
Duration                                 : 2 h 10 min5 C* A, I) U9 H0 m; ?, B% N
Bit rate                                 : 69 b/s$ W" C) H) U% R6 g
Frame rate                               : 0.305 FPS
1 B& L: E3 x. {/ `3 ~& pCount of elements                        : 2380
, N; L9 T6 O, g: o6 ~/ }" NStream size                              : 66.5 KiB (0%)4 {9 x: X4 y0 N8 t+ \  M
Title                                    : 简体
% g" D: E+ M1 Z% CLanguage                                 : Chinese7 z( m- t5 t0 I# A4 r
Default                                  : No
# u3 m- k6 ?  c7 E$ L; D6 J5 }Forced                                   : No3 J3 ^* o7 }; K' ^
. {8 [7 m  c+ T- y
Text #4
1 R( [( e5 F1 s6 o! f7 I4 x* lID                                       : 7
& w) }4 B/ t3 G! _  wFormat                                   : UTF-8; j- b; {8 Y! M* u0 V
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8. B% Z" g: v% Y$ Z) b! Q  P/ x
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
+ {$ @$ ^# |0 EDuration                                 : 2 h 10 min
9 J, w/ d4 _% V2 G" W& FBit rate                                 : 71 b/s5 M" j' J: b( B) _" z. G' W) ]
Frame rate                               : 0.307 FPS" F1 i0 _/ k$ |# B3 b" `
Count of elements                        : 2397& K6 Y$ @) T4 x0 j8 s
Stream size                              : 68.0 KiB (0%)  |1 U6 B# S0 B2 @# I
Title                                    : 繁体9 B+ \( u- v: D$ I! f5 `! X& M+ Y
Language                                 : Chinese
6 X( g+ N5 {/ F* `5 l: |& ?Default                                  : No1 A5 h6 t0 D/ B& M) f& e* [
Forced                                   : No
- m7 H+ ^, G3 p* ], s: K8 [: H7 L& P
! c9 Z- o" S( b& R0 ~Text #5
6 m2 P- k- z# I1 d3 C& _& NID                                       : 8
/ F* C3 q: a% d+ g: s& u+ dFormat                                   : UTF-8
1 g& {% z0 a+ X- }Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
% [$ u$ H5 C0 }6 W( q' z# H, a) z" e1 ECodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 J& ]0 @2 G' ?: a% p8 E* q
Duration                                 : 2 h 10 min
6 w' r% B: [3 ~* K. {Bit rate                                 : 71 b/s
7 I6 m6 `* x* ]) i; J8 y4 @4 K0 tFrame rate                               : 0.307 FPS0 i1 l5 y6 g/ \
Count of elements                        : 2397
5 d: {' a$ o% U- HStream size                              : 68.0 KiB (0%)
: Y& o  b% a# w0 bTitle                                    : 简体
5 U* M4 O# B% Y* s! \& pLanguage                                 : Chinese" Q) Q1 v1 _! `, d2 j6 ]
Default                                  : No
$ S/ c" Z& z  y5 ~& uForced                                   : No

1 L/ U: `2 s) @" Q4 n! @# y3 b0 r: @
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

18

主题

434

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
3012 枚
体力
7940 点
QQ
aodailiheiben 发表于 2023-5-11 20:49:08 | 显示全部楼层
正义回廊   2022  mkv
嬉笑怒骂, ...

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-9-28 22:13

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表