BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 38|回复: 4
收起左侧

[蓝光原盘] 正义回廊 [REMUX无损版] The Sparring Partner 2022 CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1-FGT 44.14GB

[复制链接]

9209

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
494 枚
体力
13140 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-3-22 19:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg & x; p: u: h! F. A) b2 n9 Y
4 f* y2 g: `, ^. y& S' Z
◎译 名 正义回廊
9 C5 J" C& w8 p5 x4 c0 y: l8 q◎片 名 正義迴廊 / The Sparring Partner / The Cloister of Justice
( I! _# Q. J3 \( A8 P9 F9 x◎年 代 2022. P. F/ ^3 z. `
◎产 地 中国香港
6 g7 G) F- j9 _" C% ?◎类 别 剧情/犯罪
' C# t) M" O$ D3 {◎语 言 粤语/英语/德语* W4 L* e) v1 D0 q. c& I5 C
◎上映日期 2022-08-30(香港国际电影节)/2022-10-27(中国香港)) V6 G& W! J( w
◎IMDb评分  7.3/10 from 856 users
# W5 x8 Y7 u8 \$ a; V1 a◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt21867590/+ u# q8 O8 R$ f* Y+ i7 f
◎豆瓣评分 7.6/10 from 52,419 users( F, w- @- P$ n! r
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35311878/
, S( U. K" u. t9 N: [◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD  : P; A- A1 B$ n, D( w; [
◎视频尺寸 1920 x 1080# P! g9 J# o8 y0 D: P! L" m
◎文件大小 1DVD 44.14 GiB
0 D3 L* Y! r" `* a5 Q◎片 长 2 h 17 min2 T) i4 z4 b# \. p7 l) F
◎导 演 何爵天 Cheuk-tin Ho
5 u1 V$ m& p2 p◎编 剧 谭广源 Frankie Tam3 u& p0 S( G5 A" L4 p7 |+ p
     叶伟平 Oliver Yip3 Q- Y' p, o- M4 O$ v/ W
     梁永豪 Thomas Leung
) r" I( |  m* Z* z' d◎主 演 杨伟伦 Alan Yeung
  ?5 b; |/ j' ^     麦沛东 Pui Tung Mak9 z$ @! i: S0 q7 @
     苏玉华 Yuk-Wah So
& S, u; V6 d# ~. v     周文健 Michael Chow Man-Kin
! J8 S0 C5 w/ `9 t6 f4 x0 w1 c     林海峰 Jan Lamb
6 B1 j/ S, f1 K/ P& l) X' X1 s     叶蕴仪 Gloria Yip
$ m9 J, D0 j% Y* A     龙小菌 Siu-Kwan Lung) |- g1 q$ r3 b: f
     蔡紫晴 Choi Ching6 }" P& \+ l  [0 T, k' f: T0 S
     邵仲衡 David Siu
$ G1 |7 T9 ]# h     朱柏谦 Chu Pak-Him
! _( f/ j  a: Y+ v) ^     杨诗敏 Harriet Yeung5 ^; c5 p! A0 o( ~7 _* [, s  _
     庄韵澄 Xenia Chong' _! ]3 j2 q% F) g" g
     陈桂芬 Brenda Chan8 l$ X$ W+ ~+ I! s4 X' O
     区焯文 Cheuk Man Au
+ z6 g; r0 C* B% a     黄宇诗 Ursule Wong
* \/ L7 ^: v% {8 q/ ]/ p) D! a     钟雪莹 Chung Said+ ?$ @/ D, z* H" h( e1 F
     邱万城 Samuel Yau
* ]9 b4 w- s+ J% t! a9 {     林林善 Lam Sen4 k" r* s% P1 \" E8 Y) I. b
     黄华和 Wah Wo Wong% P1 |/ X3 ], E3 Y& \
     张凯娸 Kiki Cheung
% }3 O1 K& p1 e4 s, J/ l# m2 K     柯驿谊 Myth Or
0 y: u6 M- k. o     梁雍婷 Rachel Leung. J- H! Y0 B; K4 J. R
     区绍熙 Au Shiu Hee James* H9 K6 D1 n- }" l( t
     邹凯光 Matt Chow! R" U& ^+ C9 P' S$ p6 h
     何启南 Kai-Nam Ho" E) }6 L4 _+ T0 j  a$ B
     刘锡贤 Shek Yin Lau
8 [  P& }/ W- ]# ^     郭慧 Crystal Kwok4 F8 \# K7 O. m2 t( D- y" ]+ j
     许素莹 So-ying Hui( Q. A( L; ^& H1 f9 A& M$ M6 O0 n
     区嘉雯 Patra Au9 J) @9 Y, _) d
     利沙华 Courtney Wu
- [3 r4 ]0 |, o% S( r     梁永豪 Thomas Leung
6 Q( Y$ x+ z7 Z+ u1 b: ?     叶叶伟平 Oliver Yip
' ?1 H; l! l/ @6 L) q- q     孫禾頤 Jenny Suen
5 T$ N9 B, o; T7 L% S( ^" K6 [) L* ?2 G9 a4 C1 w9 F" P) Y
◎简 介   : m0 X) I" d& q$ \$ ?& c

% T1 x; F* [; L2 h 张显宗(杨伟伦 饰)联同友人唐文奇 (麦沛东 饰) 于寓所内杀害父母,并进行肢解。案件进入法庭审讯程序,二人皆否认谋杀罪名,两位资深大律师吴冠峰(林海峰 饰)和游嘉莉(苏玉华 饰)分别代表二人上庭辩护,检控官朱爱伦(周文健 饰)却质疑二人早已部署杀人计划,为财谋命似是毋庸置疑。然而在攻守互换后,吴和游两位大律师施展各自辩才,揭露出案情中更为扑朔迷离之处,而唐文奇出庭自辩时更把一切指控推得一干二净。在一幕幕激烈的法庭辩论下,两位被告上演出“天才”与“白痴”的戏码,真相似乎越辩越模糊。九位不同背景的陪审员在休息室展开话语权的角力,同时陷入对与错的正义思辩中。
& p: n7 H; H2 I' O5 W4 v6 o8 G
& i1 k! O4 b6 K1 a' m" Y2 q Based on a shocking case in real life, a young man partners with his friend to murder and dismember his parents. Pleading not guilty to the crime, defense attorneys face each other as nine jurors grapple with the truth.
- P6 M( I/ L) g4 f5 D7 ]
6 a1 h3 m1 v$ p4 _3 ^◎获奖情况   
3 V& b3 O9 E3 ?& s+ r; }
5 l$ u2 B8 b" }: X) e/ h& f+ w, T 第41届香港电影金像奖(2023)
2 a1 ^* _5 d/ V* c" j 最佳电影(提名)9 _* f7 I7 ?! D; ]3 Y: ]
 最佳导演(提名)$ g: D; j4 Y* w% N
 最佳编剧(提名)5 K6 V% w& z& w8 ?# S
 最佳男主角(提名)& k3 q2 A' t3 f& X! N7 N
 最佳女主角(提名)$ V3 _5 P5 E9 J8 A/ }9 p! R; m  x- u
 最佳男配角(提名)
: R+ a  h, R. {, B 最佳女配角(提名)
; I& z) i3 H, c1 x" e; m 最佳摄影(提名)
, P: a& R# c' H' N 最佳剪接(提名)! ?% v& ~) [8 l% W& g% O
 最佳美术指导(提名)4 Z! ?8 l5 C6 O/ H; B$ f
 最佳原创电影音乐(提名)( j5 W, h, \8 P- V" m
 最佳原创电影歌曲(提名)
1 |2 c+ G8 c7 B/ w/ r5 ^5 C0 T% z6 ] 最佳音响效果(提名)
0 |  y, [$ C: i% \ 最佳视觉效果(提名)# G. y5 k  o4 z! i
 新晋导演(提名)
6 m4 k2 h4 f: P0 O1 ^( o3 T* t) F2 M1 V% }& N7 k3 K1 ^
 第16届亚洲电影大奖(2023)6 x- n: [: q& w. }+ [
 最佳新演员(提名)
/ f# c& C) k9 T3 H7 L5 i: |* l8 p; e; T/ p: o; P. t1 G
 第46届香港国际电影节(2022)
* x- q' c9 E- l 新秀电影竞赛 火鸟电影大奖(华语)(提名)' K$ ~# j$ ^0 s: x/ _' B
 新秀电影竞赛 最佳男演员(华语)9 V0 V* ~' ?4 K& l$ k
The.Sparring.Partner.2022.CHINESE.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1-FGT
( p& m3 @/ s1 g+ u  f6 R2 @- k! ?4 z3 Q
Video( I: C+ |& t; x3 v0 _9 l( d
ID                                       : 1; B) `8 o3 F2 O5 K
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
: r6 H/ R' E8 `5 j  f6 q, C- f4 OFormat                                   : AVC2 V1 j( J6 ~3 D$ [) e6 z3 h2 K
Format/Info                              : Advanced Video Codec
+ q6 M1 s' T7 I7 gFormat profile                           : High@L4.1  o7 ~" t' f/ J6 D' v1 F
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
5 u% _; S  t0 O0 C4 S6 V( v! vFormat settings, CABAC                   : Yes
- T' T( @$ H% x7 i  ?0 v! x) iFormat settings, Reference frames        : 4 frames
: Q0 z: e. V5 N! OCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
( o7 i/ e% Z3 ]$ f- E/ B2 l8 y2 |Duration                                 : 2 h 17 min! R  Q$ w* @; h: \( z2 U! @
Bit rate mode                            : Variable. U$ f4 g" Q9 O4 u
Bit rate                                 : 25.5 Mb/s
6 i1 |, _, }$ [1 r4 t# A( eMaximum bit rate                         : 31.0 Mb/s
( {2 b" t* `" Q% O# m0 l( H% ^Width                                    : 1 920 pixels
" u8 j; f8 z5 z, |0 qHeight                                   : 1 080 pixels
* Z8 @# t% W+ SDisplay aspect ratio                     : 16:9
, l9 x( s4 M) W0 k8 H7 y5 wFrame rate mode                          : Constant7 U$ z* }, \: e4 {0 ^
Frame rate                               : 24.000 FPS. i5 K/ J2 a& I
Color space                              : YUV' u: Q( n( k# i/ @* ~2 s
Chroma subsampling                       : 4:2:05 A* ?- Y+ ?7 I/ ~, L: U! r; K
Bit depth                                : 8 bits
# z7 S4 @( H7 z9 ?0 [! kScan type                                : Progressive
& o$ M# m8 m7 p( F3 nBits/(Pixel*Frame)                       : 0.512
3 X" @6 h! D0 `1 x- WStream size                              : 24.5 GiB (55%)7 g0 O( J+ g/ s
Language                                 : English
3 b- D* N- V/ J8 {3 KDefault                                  : No
' k/ t5 i1 N- I( b. @# EForced                                   : No0 B$ D$ e% W, ]. c$ p' W% A
Original source medium                   : Blu-ray1 ?( b# s  x7 ~. e) |$ s

# h- a" n2 [; g" i+ ^Audio #1* ~5 {3 x) _4 p- ?9 a* D7 t' L
ID                                       : 27 B1 y, Y0 n( E% T8 k9 |
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
( {' n' {" ^, a* N& g% Q6 PFormat                                   : MLP FBA5 i5 S8 M( l" L* c
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA
. j9 P' I2 b9 }1 Y6 Y  ICommercial name                          : Dolby TrueHD/ l4 T1 r9 d. t7 r% p/ j# i0 h: N0 i! n( U! c
Codec ID                                 : A_TRUEHD' N6 M" a3 N' F7 m% ?# D% O$ X
Duration                                 : 2 h 17 min
. P- z2 h- D8 {$ d: uBit rate mode                            : Variable
6 h" {6 f/ j' A1 ]Bit rate                                 : 3 269 kb/s
: j  }$ E' I& H6 lMaximum bit rate                         : 5 100 kb/s( Y) u$ @: S1 `7 S  \( W" }
Channel(s)                               : 8 channels2 ]4 ^: h% t; Z& \1 @! [" W
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb5 }+ M7 m9 T$ ]( }
Sampling rate                            : 96.0 kHz
, w8 _. ^) }8 _6 ?( c7 LFrame rate                               : 1 200.000 FPS (80 SPF)
# e" a3 ^# T$ C9 `  M/ HBit depth                                : 24 bits9 R' C& s$ x+ p: Y' j4 i5 y
Compression mode                         : Lossless4 L! M. I/ `$ D) W3 U7 `2 ~
Stream size                              : 3.14 GiB (7%)$ z1 m9 x4 J' v4 g- ~( r
Title                                    : TrueHD 7.1
! f" h$ d2 K* ]+ ]/ ELanguage                                 : Chinese
3 i9 w  ~" i" _, B! EDefault                                  : Yes; [; O4 g8 @# {/ o
Forced                                   : No
3 K0 T, N, R* \. r$ ~: ?- Y) r. POriginal source medium                   : Blu-ray0 R& t) O2 J" @% I; k, ~
7 ^& `' G' k8 H# V
Audio #2  @/ ]4 u% U* c6 n& q
ID                                       : 3( ~( R3 B# F. W5 g' C9 |7 a6 N
Format                                   : DTS XLL7 T* n2 W+ j/ O# T+ H8 _
Format/Info                              : Digital Theater Systems
; A' ]; l$ b4 F' l) `Commercial name                          : DTS-HD Master Audio. L  v- N4 k, B3 S2 i* F) Y5 L' y
Codec ID                                 : A_DTS, y. ]: K1 z9 ~7 o# s: X
Duration                                 : 2 h 17 min6 J) I! T1 {/ y% K9 b$ Q, H. ]
Bit rate mode                            : Variable" g1 i0 N2 V7 `& |9 h/ N
Bit rate                                 : 5 676 kb/s( x) _7 J) P5 n5 E3 B8 V
Channel(s)                               : 8 channels
  i* A8 P& ~/ R  {2 e3 t8 Z8 qChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss% k, A- T6 U) J1 T0 I; Y9 i
Sampling rate                            : 96.0 kHz
$ L8 ~1 g- C9 Z& q; mFrame rate                               : 187.500 FPS (512 SPF): x1 S. \' O$ F4 ~6 a' v& y4 X
Bit depth                                : 24 bits
6 k: K9 }5 A& V: }( oCompression mode                         : Lossless
! e* f0 ^5 _# ^; }* O4 {* gStream size                              : 5.45 GiB (12%)
+ P/ |- I0 a3 s# k0 [1 x1 HTitle                                    : DTS-HD MA 7.11 D: h" f% \' r" j
Language                                 : Chinese6 J8 T4 }; t! o# [' D
Default                                  : No
; C- d4 G2 T6 a3 t9 U. i3 u$ J+ L, bForced                                   : No* E) x- q* ?& `, r' p7 z3 J# \2 B

5 _- V. N8 x- T" G7 t" i+ \' fAudio #3
5 |1 S  @: n' WID                                       : 4( n$ ?  n% U' [2 H' b1 d  R
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)+ X0 Z3 ]7 a- U+ ^6 {
Format                                   : AC-3
# T4 Y, c& @+ v( T9 fFormat/Info                              : Audio Coding 3
4 y% X( d' k3 d# C( mCommercial name                          : Dolby Digital& o" ?7 }: ~( ~  P. f
Format settings                          : Dolby Surround EX3 i( l, r+ E- }% q3 C) i# ^
Codec ID                                 : A_AC3
1 `/ Y' z( Y0 l* E# k' }Duration                                 : 2 h 17 min- C8 K' n+ a8 g+ F) R
Bit rate mode                            : Constant
! u4 b% g3 g) m4 ^- }Bit rate                                 : 640 kb/s; X" U6 k# [( M/ i1 J: u
Channel(s)                               : 6 channels4 P( w2 A' i4 h1 R! G4 f# E
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs( c* [' D! r8 a7 g* n  Q5 c5 A: M( f
Sampling rate                            : 48.0 kHz3 J  Y9 Q- D  g9 e2 K! B
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
8 `  _. f) \. H9 w  c5 t1 QCompression mode                         : Lossy
+ d! P; @; t2 S4 S; z) U0 J; uStream size                              : 629 MiB (1%)
5 h1 H4 j9 t7 Q. C' Q" i; V4 vTitle                                    : DD 5.1( u- W* i5 p% w0 P- U
Language                                 : Chinese
( X& Q% `2 L! L- T! YService kind                             : Complete Main0 [* V+ `. n( }. y( q8 e* t
Default                                  : No: H& c0 ^6 m' b+ v% Y, c
Forced                                   : No
2 I% ]- e3 F2 F* z! uOriginal source medium                   : Blu-ray
* L. r3 i+ U; `! Q! Y
& s" W, e( ~' [- q3 |Audio #4
/ @  [0 M. Z' s0 A$ F* iID                                       : 5
* C8 r3 _; ^* M9 O1 s9 F6 \, tID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
2 h' S) c( J+ x- d! U+ aFormat                                   : MLP FBA- Q& d& p  B  Y( t
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA
7 @) b- X& J! u( P$ |Commercial name                          : Dolby TrueHD3 G6 k: o  N( M7 B/ \7 q4 p' R! ]
Codec ID                                 : A_TRUEHD
7 e: ^1 n* G& N& Z" cDuration                                 : 2 h 17 min
' U1 E6 F$ G* a: h5 hBit rate mode                            : Variable
8 J( r* p% j8 P, dBit rate                                 : 3 283 kb/s* k! E0 |5 s% @$ p7 J  y, G
Maximum bit rate                         : 5 094 kb/s
% P9 x& Q4 b- U: {2 X3 zChannel(s)                               : 8 channels$ Q  F1 V8 a$ T: w
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
' }4 {3 K1 w2 ~) L) xSampling rate                            : 96.0 kHz
" |' {! r/ l: F; o0 r: g; E+ `! z. tFrame rate                               : 1 200.000 FPS (80 SPF)
3 k: K+ @' ~+ Q/ r6 e* o& MBit depth                                : 24 bits  J: `7 U% H! {2 y" `* O. t+ k
Compression mode                         : Lossless: a3 O, N& T* |) [' i
Stream size                              : 3.15 GiB (7%)
# q& x! {3 K  J9 Z- ?Title                                    : TrueHD 7.1
4 K$ k2 N! t  J3 x4 mLanguage                                 : Chinese, e' K% d0 p2 V' @8 A
Default                                  : No
: t! f. i% K1 e3 ^& V+ P5 ^Forced                                   : No
- X# i5 n1 q4 i$ ~! O8 l; t9 bOriginal source medium                   : Blu-ray
6 u; J7 q4 B& I" u7 {4 g8 K- a
5 d, J3 i8 D+ l+ a, [, Z' sAudio #5* @% b8 K; P$ c2 E" j  u6 }$ n
ID                                       : 6
' z: L! }' A2 ~, ~: Z) BFormat                                   : DTS XLL  l, H8 j: t1 ?; I' j" F2 J
Format/Info                              : Digital Theater Systems
2 K" z" R9 t! I1 lCommercial name                          : DTS-HD Master Audio4 y" M4 F4 P! i
Codec ID                                 : A_DTS5 d( J$ |6 X3 Y4 u. e- z3 S
Duration                                 : 2 h 17 min
2 _1 T5 V) R- Z+ p( m" IBit rate mode                            : Variable5 k8 i+ k0 A6 w) i6 O
Bit rate                                 : 5 689 kb/s
+ J3 f. A$ A# ~Channel(s)                               : 8 channels
- Y8 a8 f6 V7 Q* }4 ?- [: q2 |! T: QChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss# n3 v5 K; x, \
Sampling rate                            : 96.0 kHz
8 Y0 b6 B8 s6 L/ W, }Frame rate                               : 187.500 FPS (512 SPF)
3 q' z" D# B0 i, c7 Y4 kBit depth                                : 24 bits! J- P* i/ M& k& _7 Z2 A
Compression mode                         : Lossless
3 m3 E9 s4 G* W. |Stream size                              : 5.46 GiB (12%)1 Y! G$ y8 m6 |6 }+ g
Title                                    : DTS-HD MA 7.1( p( U  i- E+ K( O/ r, ]* P# h
Language                                 : Chinese
0 o% \0 z1 l1 x. S( TDefault                                  : No
# V% l6 O% f+ i7 n& ^Forced                                   : No
( f- f' R! s9 l8 `; ?; W" T' I4 _$ I. [' T6 H+ F& k5 p3 h
Audio #64 Z( ]6 m7 L- i' I$ F0 i+ A
ID                                       : 78 `/ R" R& Y1 B3 p+ X, F
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)3 ~& x2 |( T# c& {0 J
Format                                   : AC-38 {1 c/ v. G8 o  {% ?8 _! x
Format/Info                              : Audio Coding 32 @2 u8 T9 n0 t
Commercial name                          : Dolby Digital
" a- r; ^7 k1 ^3 l: g+ L3 a% kFormat settings                          : Dolby Surround EX2 \3 W. G; Z: C4 p, e6 o
Codec ID                                 : A_AC3
$ }3 d0 i) ?; t* y( iDuration                                 : 2 h 17 min1 @/ |) b: `/ ~# L
Bit rate mode                            : Constant
$ `* ~/ @1 X" n3 H, x9 f, OBit rate                                 : 640 kb/s" |# m7 |1 d3 I! k& P( e* y9 F
Channel(s)                               : 6 channels
) s, h/ o! m# j, ?. G0 QChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs# R! J% o2 b- p+ b7 F7 N# a
Sampling rate                            : 48.0 kHz
8 p. @1 ?. b: ~0 I: n, V/ |. mFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)& G; Q4 {3 j- Z6 E( i
Compression mode                         : Lossy/ `2 a* L' V$ o0 a( \) U
Stream size                              : 629 MiB (1%)
* P0 H. b1 j& e8 l! Y( R9 k& LTitle                                    : DD 5.1( C# c- p6 f9 I' F/ U% C+ `
Language                                 : Chinese( r! F4 G! s$ L# @6 o! u0 w+ ^' V
Service kind                             : Complete Main
) t: f6 e6 n! p+ qDefault                                  : No
* M. G8 ~( _: {5 IForced                                   : No, U4 i$ Y/ e8 }# G0 u
Original source medium                   : Blu-ray
" N" N3 L/ c( m! J: X4 f" X5 N0 s9 n% k5 k, _. Z( B) |
Audio #7  @) ]( r' b2 c- @5 Y
ID                                       : 8; _% W) \0 F  v$ ]* m$ P
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)$ F5 n8 l7 B/ w! E2 H/ a$ o+ n
Format                                   : AC-3' e+ \& l5 C; l
Format/Info                              : Audio Coding 3) f1 w' J5 g) Y# f1 N! k
Commercial name                          : Dolby Digital8 {2 n6 S/ p+ Y$ S- Z$ y8 K" \
Codec ID                                 : A_AC3
- K5 s$ N3 A( C" P6 c' YDuration                                 : 2 h 17 min
$ ^, s$ T9 ?& r) e% RBit rate mode                            : Constant
. Q, v; _; c. P5 J; j. Y' X# h# GBit rate                                 : 384 kb/s3 _7 C6 y1 ^  s. q& N
Channel(s)                               : 2 channels; z* X. S2 T% I
Channel layout                           : L R. _' w& H; O: B# ~/ X! k" k
Sampling rate                            : 48.0 kHz
& w. K2 ^4 A1 Q9 j& d- fFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
. I6 a* [5 C6 R) f, cCompression mode                         : Lossy
; f% A; J9 ^1 T" b' OStream size                              : 378 MiB (1%)/ b' K- r# Y: N. h: _
Title                                    : Stereo
/ J: a7 O% Z4 c/ M3 J0 yLanguage                                 : Chinese3 @. b" H* i7 o! O# J' f7 z+ _/ U
Service kind                             : Complete Main- X) K# S3 b( L# X& D" R
Default                                  : No1 n0 C* [5 |! V3 J  w
Forced                                   : No
- O5 Y2 {5 X5 w) \) r5 g; Q0 _Original source medium                   : Blu-ray$ s: ]3 o) e5 J; |
& ?+ K; j9 o5 L6 D0 r1 E; u8 x6 D
Audio #8% S/ {8 }: a7 J
ID                                       : 9+ v( [7 |. V( k* G2 W) S8 I  K
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)5 n( M. [8 Z% ]% V4 d) f
Format                                   : AC-35 F0 V7 @7 u& `1 f2 n5 i; I
Format/Info                              : Audio Coding 3% q- u9 A  Y' b& E
Commercial name                          : Dolby Digital5 o2 D; p2 n" \
Codec ID                                 : A_AC3
8 S9 a9 Q$ _+ g3 a8 ]. Y% ]Duration                                 : 2 h 17 min
. N# m1 X6 f: }. k. G9 x  ^# HBit rate mode                            : Constant; M. a  w: k: W6 e. f; {7 m
Bit rate                                 : 640 kb/s
  X% s, G3 ^! ^; y, d) f  zChannel(s)                               : 6 channels
$ M/ T  Q% a* s+ g: m2 X$ d/ u+ rChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs: T' A- L/ a7 {2 n6 |
Sampling rate                            : 48.0 kHz
: F' z4 D; S- |& i" S0 Q" G4 WFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
6 Y8 z- n( T2 R2 eCompression mode                         : Lossy
( m) w* M, t. u/ K9 w0 ?' f+ @, OStream size                              : 629 MiB (1%)% ?- @8 {/ m( S3 ]" F3 l( _  Z! q& Y
Title                                    : DD 5.1: i* Q! L# Q% T& F$ {
Language                                 : Chinese
* ^9 E, e& f5 X: K, IService kind                             : Complete Main; g1 R* ]: c( E4 Y; U. o
Default                                  : No
6 O( s' n5 ~& pForced                                   : No
! `6 L# C  Z! XOriginal source medium                   : Blu-ray* J  ]' X+ {' K! ~* b. h2 y' d' `7 \

, C7 v5 a0 T5 z+ \' |Text #10 x2 u/ [0 d" t- |
ID                                       : 107 q1 a4 r( m+ q5 c1 ]% @& d
Format                                   : UTF-87 P4 L$ L) K" E  g/ d. P* ]
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ G  h. @( x$ R; P% [/ u, w' W4 ZCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ l  z  [- y1 p9 n: X+ i
Duration                                 : 2 h 10 min! D2 e+ D4 p% A
Bit rate                                 : 74 b/s
# t0 d1 ]0 [/ |0 ]# }4 wFrame rate                               : 0.296 FPS8 g% J' }* ]- |4 ]! ?# K& J$ Q
Count of elements                        : 2313( d( l3 ~+ L2 r8 Z5 F0 K% v1 l
Stream size                              : 71.1 KiB (0%)) q  O/ }* X7 F& z
Language                                 : English4 {1 a4 R4 F" @
Default                                  : Yes
3 v# V" V+ G8 v& X  Q& _Forced                                   : No$ ~. ^. u; N3 T6 H1 N

* v9 w- x; x6 W: k; {- R/ t9 oText #2
" m- S0 O. d! J6 ~. s8 hID                                       : 11
7 [: U, j1 g. L" oFormat                                   : UTF-8/ R/ m  z, v& E
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 M$ j5 a3 E; s, A6 |, t
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text- S, w/ @5 a& ~3 J* `0 `7 y1 `5 m
Duration                                 : 2 h 10 min
9 H+ v+ }4 h8 H8 g& J& V, ^Bit rate                                 : 75 b/s
. ~& O' \6 ~+ ?) h+ VFrame rate                               : 0.298 FPS' |0 x4 r6 c+ X" |& c  W  q
Count of elements                        : 2336$ ]# `! C$ v* O% B/ f, r7 L
Stream size                              : 72.4 KiB (0%)# U* l9 q( {* |9 h/ R% O; T
Title                                    : SDH
4 i* L! z- P5 M4 a+ R# K9 D% k+ \) wLanguage                                 : English
! a  y" f  D9 M6 S8 _Default                                  : No5 q% u6 D: ~, D% w% @
Forced                                   : No% r" o/ I5 ~5 y( r# y2 [3 X% c! V8 f
! ~  e) k' Q. u+ p6 l
Text #3
* V* y# w( v) o( s: o4 qID                                       : 12
1 g' H% u9 {- Q0 j5 qID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
0 }& W/ S" b2 f" j4 P; w; HFormat                                   : PGS0 ^" d# z$ @3 G. B: g+ ?6 G1 `9 c! t
Muxing mode                              : zlib
* Q( M! R6 b6 ^/ qCodec ID                                 : S_HDMV/PGS/ ~+ g  z; G; u' I, B  S* n4 ?
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  J9 h; H5 W. |7 eDuration                                 : 2 h 10 min; F% X7 _( f, S# r) E8 Q
Bit rate                                 : 48.2 kb/s
3 E! y8 X; T) A4 T% T* e/ g- \! fFrame rate                               : 0.456 FPS6 w* O! d5 J* r# X9 D6 B
Count of elements                        : 3569
2 F" A* d* N, y3 D+ EStream size                              : 45.0 MiB (0%)+ l1 L6 k9 T% A  R8 c' q+ {# \% |
Language                                 : Chinese% }, ^$ P( ^8 _* U+ q: a! j  j' m. f7 `
Default                                  : No' u" m0 X/ [! \& X" Q4 r/ E
Forced                                   : No5 r/ a. V" `- i4 u2 @/ m! A; w3 j$ J5 Q* ?
Original source medium                   : Blu-ray
& J/ V' _. ^2 g% V7 M5 F0 U. v; r( S+ s# M% k3 W
Text #4
9 R% z4 S' ]2 z$ M* l; ~ID                                       : 13+ p8 H5 q* U4 R* X
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
: F$ h6 u/ J' n3 U6 s6 Q& r& qFormat                                   : PGS; y, d( U* v( `: u& @
Muxing mode                              : zlib: ~2 l1 `# Z2 c( k7 D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; ?( f: b- B2 O2 B6 ?) N5 d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  k9 K2 e: @# ], T$ T4 \
Duration                                 : 2 h 10 min
, W0 D+ y7 u" [7 B! ~; L: GBit rate                                 : 44.6 kb/s
) D; _; p! W( Q/ L5 cFrame rate                               : 0.456 FPS
% ]# t" o; _. l* E7 W1 }) a/ YCount of elements                        : 3569
0 D5 x* `9 Z% }Stream size                              : 41.7 MiB (0%): _) q8 z+ K" ^8 i0 Y% }4 {7 q
Language                                 : Chinese- i: [+ X2 E4 N' ]
Default                                  : No0 q# q2 F  t7 V
Forced                                   : No
& `6 `( l8 a: ?: mOriginal source medium                   : Blu-ray  B& n% E0 H9 P
+ ^( j! r" Z7 I2 t0 L+ Z: ?! h
Text #5
( D  i! b4 g+ wID                                       : 140 m/ W  j& ?2 t
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
& m; J( v/ j) ?6 V& f; Z0 f" i3 B. rFormat                                   : PGS9 j) i/ R: j/ c0 b! V3 a
Muxing mode                              : zlib
# o  e9 X; o5 ?/ z- ]3 MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) f& T, M# d$ }! \, I' h5 n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 G8 r! G6 A% Z! lDuration                                 : 2 h 10 min1 k, ]) H8 J2 d& v& j
Bit rate                                 : 51.4 kb/s
- K, Y# ?& w+ JFrame rate                               : 0.456 FPS- y# a1 l" s4 V; u; f$ j) k
Count of elements                        : 3569
3 q5 b/ r$ a" {: M( W/ G5 wStream size                              : 48.0 MiB (0%)8 N5 Q$ |% J" j1 K
Language                                 : English
( T6 C. M; S2 A/ [! X  x0 ZDefault                                  : No$ s4 E" _! M' f& k9 X4 v
Forced                                   : No
# N& U& ~  Y/ [6 XOriginal source medium                   : Blu-ray  L- u+ }: q1 N- I! I% {
! P& p' W, d- K
Text #6! d( O& t  K2 w1 P8 Y+ x
ID                                       : 15, u, B: s" q8 k7 ?* Y
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)) }9 J! [* ~. U# S5 `: w
Format                                   : PGS+ b- t0 F: A$ m5 v( A' L
Muxing mode                              : zlib% R/ ~5 w% Z( D" E' n1 V# E: A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* C) X6 a( F) D  w4 xCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 D" Y: ?, K! s: X; f* o( ]Duration                                 : 2 h 10 min
4 M" o/ t+ n' w. k* eBit rate                                 : 49.1 kb/s( s! t4 x9 F$ F5 i" D
Frame rate                               : 0.463 FPS: U6 Z0 z- U4 X% q; E
Count of elements                        : 36232 Q" X) j+ V- b4 t+ x7 f
Stream size                              : 45.8 MiB (0%)
- t; ~! ]. m0 ~" BLanguage                                 : Chinese
: X7 E5 R" Z0 j3 `9 ]. j) X3 Z/ wDefault                                  : No# ?  k5 U/ B# q! q. c+ @1 j5 g! u
Forced                                   : No4 {, D! B! U/ ]% f6 B! Q7 a$ m- v
Original source medium                   : Blu-ray
- H& {- f1 U4 a/ W" B6 D5 j5 r$ r" ]4 U  X- H4 ?$ U5 ]) _
Text #7, K1 J2 A+ L. Y/ i
ID                                       : 163 Y% a/ T1 ~% [) Q/ i
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
0 L2 m8 |- |; A, N) Q9 O# k$ GFormat                                   : PGS  ^: D: X/ r& ]! ^# n
Muxing mode                              : zlib
# m9 ~% f3 M( f3 j) r* NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
% @9 C; J/ W0 }/ G# D7 DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 R( {. N8 m7 [0 b) X* B( S0 H$ t' r
Duration                                 : 2 h 10 min
7 }" K1 u* }  {5 F) N4 `Bit rate                                 : 45.1 kb/s
! n0 S6 s" ?  ~6 E( s3 @) lFrame rate                               : 0.463 FPS0 f4 L4 y& {3 s# ?3 m: c. w
Count of elements                        : 3623
5 O& c* D4 g6 i( I& l2 O# @Stream size                              : 42.1 MiB (0%)
  O/ ]2 T4 I% x! d6 L. OLanguage                                 : Chinese7 W- B$ `  }$ Z  k
Default                                  : No
; z. O8 B" \. Z# m! M* ^Forced                                   : No
/ m: V1 H0 X, e& m, M3 B. {& y: WOriginal source medium                   : Blu-ray: E1 H( {8 Z, v3 g$ D4 Q: Z

/ N3 _8 W; I! i2 d! c4 QText #8% ]" h) v. {3 \6 C/ Y8 T5 i
ID                                       : 17
6 w$ |* q. b6 W6 a6 E9 rID in the original source medium         : 4613 (0x1205)8 C4 Z. K& ]% ]% i
Format                                   : PGS$ W' A1 k; K1 M
Muxing mode                              : zlib
; \& w) `, `& B: ECodec ID                                 : S_HDMV/PGS
" [' B. ^! w- B; \4 R" Y/ f/ Q' KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# K* F- ^- b6 y! q! vDuration                                 : 2 h 10 min. n5 F) c  V) Y0 w
Bit rate                                 : 52.0 kb/s
1 ]. u; l* I3 gFrame rate                               : 0.464 FPS
6 V+ p  R  r/ MCount of elements                        : 3633$ @' M1 g# ~" Z# a( `
Stream size                              : 48.6 MiB (0%)
  I9 M6 t1 y3 q3 hLanguage                                 : English
0 l1 d  }3 p, h' Y$ VDefault                                  : No1 C9 F8 v$ j  I+ w# W3 S) B" h
Forced                                   : No
. @/ N( g7 h9 `" q9 ?1 qOriginal source medium                   : Blu-ray6 V9 d2 M" b0 d' E1 m

6 W( l1 d! a$ G4 N4 A. OMenu
+ m" \8 i" ^3 _* U, ^00:00:00.000                             : en:Chapter 01
% f. _2 A; I1 Z6 F( y/ d9 V! O& G00:07:21.916                             : en:Chapter 02
8 u  P2 \' `/ v0 J00:13:48.625                             : en:Chapter 03
" E0 G" h, g. {5 c" t00:22:44.250                             : en:Chapter 04) n$ t# B3 M- g9 |$ F1 \. T7 S4 W
00:31:49.166                             : en:Chapter 05
: y  U" t+ h+ s& v) ?7 n# l00:41:16.125                             : en:Chapter 06
. }) m  Y' G) w; j+ X- q00:49:49.250                             : en:Chapter 07! z+ _( [( i; @; N1 e) n
00:57:00.750                             : en:Chapter 088 y* g0 M! c, j) j
01:02:08.333                             : en:Chapter 09. T# z4 [, z4 @+ ]4 ^
01:06:41.208                             : en:Chapter 10
1 q# M! W  d, E7 ]) @4 x8 ]& `: B01:12:11.958                             : en:Chapter 11, M7 P5 F1 v/ G* y5 |( v3 `8 n
01:22:42.750                             : en:Chapter 12
9 H+ U9 z6 v1 }8 Z- q- F01:31:24.500                             : en:Chapter 13. b7 {  k  B- Y7 N+ y: D
01:40:45.416                             : en:Chapter 14- F) X7 O% E* W( r3 [
01:45:35.208                             : en:Chapter 153 ]1 S5 j6 G4 k+ p+ T% c" {
01:57:01.458                             : en:Chapter 16
5 Z" x6 w  @0 D02:03:06.083                             : en:Chapter 17
0 r( t: V: u0 R8 J02:12:13.708                             : en:Chapter 18
8 s; O) [: p6 F: m) {+ D" u
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

590

回帖

2522

积分

Sponsor

金币
47 枚
体力
1335 点
luyife 发表于 2023-3-24 11:07:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

31

主题

3018

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2188 枚
体力
7899 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-3-24 11:59:04 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
0 [5 N5 a9 d" j4 U+ k3 X8 l至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!5 k( v( M! }# @  ?+ b; V0 ]

1

主题

94

回帖

997

积分

Sponsor

金币
199 枚
体力
587 点
wuyan7734 发表于 2023-3-24 21:46:41 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!1 A; z0 I* _5 u6 j  g; E
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!3 L4 |2 O7 F8 ?5 U, Z+ c

80

主题

4309

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2489 枚
体力
6297 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2023-3-27 10:15:44 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
2 r; j2 O( m, N" i! F要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!- W% \, F4 |# \1 I* d! x; c& w

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-6-10 08:53

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表