BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 46|回复: 4
收起左侧

[蓝光原盘] 正义回廊 [REMUX无损版] The Sparring Partner 2022 CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1-FGT 44.14GB

[复制链接]

9221

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
516 枚
体力
13188 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-3-22 19:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
/ R" A, c( B9 h- b3 q
( C' U3 B4 Z& ?' u; |4 {◎译 名 正义回廊
9 h, ?! v- c# |◎片 名 正義迴廊 / The Sparring Partner / The Cloister of Justice 8 n2 P6 L6 [$ w0 N
◎年 代 2022" j5 k" Z9 a3 T7 h
◎产 地 中国香港
1 n, z: |8 A5 o◎类 别 剧情/犯罪" s0 K& _3 H' q- }4 ~- S3 S
◎语 言 粤语/英语/德语6 w& O6 j  X  ~. ~
◎上映日期 2022-08-30(香港国际电影节)/2022-10-27(中国香港)7 k8 m1 W. {2 \( N. e
◎IMDb评分  7.3/10 from 856 users
& ~' t/ `: m5 x+ j◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt21867590/
+ C' \5 N% l9 m7 D' t3 \◎豆瓣评分 7.6/10 from 52,419 users2 _8 B2 O2 d$ D) s! }! P
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35311878/
1 f4 C+ P2 }, X3 N9 B, C◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD  
' J& o5 m8 W$ K% V) K◎视频尺寸 1920 x 1080! z) q8 q  B7 d; D  o* d' R
◎文件大小 1DVD 44.14 GiB0 G/ Z- _& I% `8 a
◎片 长 2 h 17 min) J8 D! u4 L' P0 o# ~; K
◎导 演 何爵天 Cheuk-tin Ho4 l' \3 N3 b" O6 v  C- ?7 P  ~
◎编 剧 谭广源 Frankie Tam
1 F) L. B5 d0 a5 o9 w# l+ _' C" y     叶伟平 Oliver Yip
5 u! \) s! K8 A     梁永豪 Thomas Leung
" d: P6 l6 v3 G0 f◎主 演 杨伟伦 Alan Yeung3 r8 m, D5 L# O
     麦沛东 Pui Tung Mak
+ d0 D! a& S3 ~     苏玉华 Yuk-Wah So# v/ j& D9 d8 ^- W) c, H0 B8 Q. Z0 n
     周文健 Michael Chow Man-Kin
! m6 \/ W) y+ W' X: G5 s+ p. e* P- r     林海峰 Jan Lamb
2 j$ q, k. F$ ^9 c* c     叶蕴仪 Gloria Yip
" S! K: U4 \7 v     龙小菌 Siu-Kwan Lung; X* F: @7 Q: s! I. t5 d
     蔡紫晴 Choi Ching
6 m& O6 [) n# V% a& F! m; \     邵仲衡 David Siu
- \3 p; P+ D& ~  k* \     朱柏谦 Chu Pak-Him
# Z' N/ o" i$ I  s; C     杨诗敏 Harriet Yeung9 U( B/ K" S7 B6 k
     庄韵澄 Xenia Chong
6 [: @3 x) n0 p* }0 C5 l/ M2 z2 |% R     陈桂芬 Brenda Chan
: F! |% |( a2 w3 N& N     区焯文 Cheuk Man Au
" @3 H" W( |( ]5 l4 P- X3 x     黄宇诗 Ursule Wong
, A# j- p1 Z# Z9 O: X7 x* ]0 C7 U     钟雪莹 Chung Said
2 }0 Q- {1 Y9 ~" W) Z     邱万城 Samuel Yau* t( r  s6 J4 Q
     林林善 Lam Sen
) s: E4 B1 W: D6 b     黄华和 Wah Wo Wong
5 {  p5 k3 \; w5 e. h+ B* W( y' P     张凯娸 Kiki Cheung$ T0 r: s3 }( P  d3 W
     柯驿谊 Myth Or
3 s8 N  A: e" `  ^1 C     梁雍婷 Rachel Leung/ C3 @6 x1 P- h% L, c& h# H2 s/ a
     区绍熙 Au Shiu Hee James% z( o5 I: P9 U
     邹凯光 Matt Chow
! R& ?1 \1 ]5 y; w     何启南 Kai-Nam Ho- Y7 S4 K3 f0 g# |/ j
     刘锡贤 Shek Yin Lau
. G! Z" w  t* A% M+ V4 L0 [     郭慧 Crystal Kwok
9 V! @& `( D/ x$ d( c) A% b7 u, n     许素莹 So-ying Hui
' R( x- `/ m( z  g3 P1 _, F     区嘉雯 Patra Au
2 C! G* _  x3 G4 e# X! I     利沙华 Courtney Wu
: w8 P5 S/ l* v* N' Y( j  N: F     梁永豪 Thomas Leung
/ p% A0 s7 j6 S, n+ O+ k+ q; k. q) q     叶叶伟平 Oliver Yip. m! s0 h* v. }0 C. _
     孫禾頤 Jenny Suen
/ O& B/ u' V, M- Q
0 H! a3 c- o1 o◎简 介   ' o- x/ o1 a. k" x; J8 U

- p5 _8 ]8 q) A% l 张显宗(杨伟伦 饰)联同友人唐文奇 (麦沛东 饰) 于寓所内杀害父母,并进行肢解。案件进入法庭审讯程序,二人皆否认谋杀罪名,两位资深大律师吴冠峰(林海峰 饰)和游嘉莉(苏玉华 饰)分别代表二人上庭辩护,检控官朱爱伦(周文健 饰)却质疑二人早已部署杀人计划,为财谋命似是毋庸置疑。然而在攻守互换后,吴和游两位大律师施展各自辩才,揭露出案情中更为扑朔迷离之处,而唐文奇出庭自辩时更把一切指控推得一干二净。在一幕幕激烈的法庭辩论下,两位被告上演出“天才”与“白痴”的戏码,真相似乎越辩越模糊。九位不同背景的陪审员在休息室展开话语权的角力,同时陷入对与错的正义思辩中。0 d% O7 M3 e5 R7 I1 D- b" Q# E( W

, d6 x) {, P6 w0 X; Y; S, Z& b Based on a shocking case in real life, a young man partners with his friend to murder and dismember his parents. Pleading not guilty to the crime, defense attorneys face each other as nine jurors grapple with the truth.
3 t! K$ {- v/ E! B5 W: l
1 h+ B% H: V9 Y. C4 w9 j0 m' d7 u* I◎获奖情况   
- _; X9 X1 L) _# \$ U
$ D" n) u8 {% K* t 第41届香港电影金像奖(2023)5 i4 Q/ `& L/ ]0 Y; E" K+ B
 最佳电影(提名)/ P. y( T8 k7 ^/ W  R# T9 p2 T
 最佳导演(提名)
9 F; O$ J5 R0 d2 o$ V+ N+ U8 T1 q 最佳编剧(提名)
- W5 P. V8 e) L/ p/ _9 F% w 最佳男主角(提名)- s" B- L, T$ s' S. K
 最佳女主角(提名)/ I) M' m6 U! e8 U! a5 j6 D
 最佳男配角(提名)
0 M" P% d# M% e. n# f' g+ F 最佳女配角(提名)
6 k. B9 V! g' P* @- I! P. }2 x9 l 最佳摄影(提名)4 T  B1 c# e: i
 最佳剪接(提名)
8 v; F6 r0 l3 d4 H 最佳美术指导(提名)
# h2 f6 x' V3 o( ? 最佳原创电影音乐(提名)
& @( y5 d/ p8 N9 E0 Z 最佳原创电影歌曲(提名)- }8 x* E: z. `3 G  }" b& z1 Y
 最佳音响效果(提名)& p8 H8 M4 ], V
 最佳视觉效果(提名)
- d$ c3 x6 B( S  E  I 新晋导演(提名)
+ m: {7 H7 H9 G4 w% M( e: _
: g# v' j3 O* k* t 第16届亚洲电影大奖(2023)
/ I6 A( U2 C+ v" m! \' k 最佳新演员(提名)6 r* N/ E+ e' }* Z$ s" A# Q2 t9 Q
  W0 |1 O) X6 o) u! {( L  k
 第46届香港国际电影节(2022)
. N5 V! _1 {% u; H  m1 C 新秀电影竞赛 火鸟电影大奖(华语)(提名)
% o& k% f' w; m- G; C 新秀电影竞赛 最佳男演员(华语)
2 d: ^2 H! N/ C  [
The.Sparring.Partner.2022.CHINESE.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1-FGT( }$ r. q' X0 |

- y! \! [. [; J/ XVideo/ Z8 X5 |, }5 e9 e
ID                                       : 1: V0 l5 c: `# D4 P$ e9 M
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
4 @5 M. U: J( x, B4 L" wFormat                                   : AVC+ `6 d3 }( U* u6 B5 _* J
Format/Info                              : Advanced Video Codec
7 P/ f# d' S; @" eFormat profile                           : High@L4.1
. b0 |, O% y% gFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames3 X5 P& V; {$ m$ v
Format settings, CABAC                   : Yes( q6 A0 g8 H- E% P  B1 I+ G
Format settings, Reference frames        : 4 frames0 Q3 [  _3 e) ^3 m5 n' ?" r4 P
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC: F8 x2 S1 `1 e. O2 R/ Q! L
Duration                                 : 2 h 17 min- V& f8 r+ W# W4 @: a: Z7 {
Bit rate mode                            : Variable
% g, {9 y+ s* ?% S) WBit rate                                 : 25.5 Mb/s1 t% I3 o: T) n' m
Maximum bit rate                         : 31.0 Mb/s: R3 w1 D( S3 i
Width                                    : 1 920 pixels) \' L$ K/ K, w
Height                                   : 1 080 pixels
$ A  L. l" N  o8 U, z6 ]2 SDisplay aspect ratio                     : 16:9
6 N6 S, j. Z6 sFrame rate mode                          : Constant0 x: C0 C3 X) H; U/ W; _3 u
Frame rate                               : 24.000 FPS; p+ q3 P8 e) @: C4 P
Color space                              : YUV
* d/ c% Z+ P; D- _& K" tChroma subsampling                       : 4:2:0; K0 q* h) y' F! h4 z
Bit depth                                : 8 bits, ^$ o$ \" r" X$ K4 ^5 i
Scan type                                : Progressive
' j- z5 O# H: ~/ ~Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.512$ J9 t2 y2 b% i- h5 s
Stream size                              : 24.5 GiB (55%); l' L" t* j# ]- X/ |) W' x
Language                                 : English
% R) r& q+ ?: E5 n! ~3 ?  eDefault                                  : No  n8 {2 n7 |$ T
Forced                                   : No+ ?! E* F- n0 i; A' y/ M8 R: `
Original source medium                   : Blu-ray
! m. R4 N. |. i! J0 f+ R8 N2 }: g/ @9 N8 J9 ?
Audio #1
7 `& H, I' N, E; Q7 _, }9 ]ID                                       : 2
2 a1 T+ B- H8 y  i* LID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
( u0 h6 z/ V: H  r& M7 d' i8 s: M* FFormat                                   : MLP FBA
1 E8 R% ~" Y5 \5 ]Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA0 e5 r2 ~6 w4 e
Commercial name                          : Dolby TrueHD9 |, }( d( F6 v/ o
Codec ID                                 : A_TRUEHD0 U7 {% M7 I( t4 r
Duration                                 : 2 h 17 min8 D% Y# _3 s# c% I
Bit rate mode                            : Variable( V/ x& H! e0 @
Bit rate                                 : 3 269 kb/s
) V  _3 y2 h: T3 r3 s7 }Maximum bit rate                         : 5 100 kb/s' @% ^2 Z" p2 S  ^, ^
Channel(s)                               : 8 channels# S- t. L. W! N' T% M
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb5 W. p5 I* P3 K$ q, x9 Z
Sampling rate                            : 96.0 kHz
1 r# P7 s4 ?: u+ E4 JFrame rate                               : 1 200.000 FPS (80 SPF)
" s# _4 r) h0 {0 _+ kBit depth                                : 24 bits
: c7 m  d% f9 Y* @  p- PCompression mode                         : Lossless
' b" X* f' s/ z( x, SStream size                              : 3.14 GiB (7%)
9 j) b5 o2 x. F0 R% L# m% t0 `Title                                    : TrueHD 7.17 l! r$ a, ~2 z4 E5 v+ _( [
Language                                 : Chinese7 q2 a8 C' C) v* L1 z$ m& C$ A
Default                                  : Yes0 b# x- t8 W5 V! t8 \
Forced                                   : No
' ?) n; L; l' Z6 z( l# u1 [Original source medium                   : Blu-ray
/ W- ^2 h( X+ r( e, }0 O, p5 \/ d  W) _& O6 u
Audio #2
8 p; X7 C, \! r$ L  QID                                       : 3
; \8 ?; M$ \( y* W/ OFormat                                   : DTS XLL
' z' |) i1 T- z' g7 P/ e" LFormat/Info                              : Digital Theater Systems
, d# j9 f' C! U, |. z! OCommercial name                          : DTS-HD Master Audio3 M4 P$ V  a' x
Codec ID                                 : A_DTS
# {7 }* v# b* `8 l) C' yDuration                                 : 2 h 17 min- H5 m. |) j6 h0 d+ ^  U) P3 N3 h
Bit rate mode                            : Variable1 S. t) y6 E5 T3 Y# H
Bit rate                                 : 5 676 kb/s+ Z8 A! U. q& l4 t5 q
Channel(s)                               : 8 channels( s+ X6 q& R5 T+ G1 k: ?5 n
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss1 w0 ^  b) `9 G7 G0 n6 C
Sampling rate                            : 96.0 kHz
5 O' F+ C  [9 I% J3 j- [Frame rate                               : 187.500 FPS (512 SPF)
9 _$ z; m3 @% ]& ?+ ZBit depth                                : 24 bits
  s( G- B" i" g8 M: YCompression mode                         : Lossless
5 T, g+ y1 s" g7 G% I8 mStream size                              : 5.45 GiB (12%)( e+ B' V3 J: b5 H7 L- O# c7 S
Title                                    : DTS-HD MA 7.1
4 q$ ~6 N- a& @9 `Language                                 : Chinese
1 d& O3 `6 j9 a; SDefault                                  : No
/ ~' K' ]4 y$ A/ r! WForced                                   : No0 W# y0 Z% T% j2 `9 ]* D

8 x$ B) k# B, q' `: ^6 w6 DAudio #3, }( Q/ e# q/ a2 u/ M8 r$ c, R
ID                                       : 4
: X$ L) x  P) R7 [8 W. Y$ ]# rID in the original source medium         : 4352 (0x1100)3 p9 a% n8 Z7 w/ H5 T; k8 R6 j
Format                                   : AC-35 `$ R6 ?( {# |4 A
Format/Info                              : Audio Coding 3. L; g0 R# T2 B+ r' c3 X. R
Commercial name                          : Dolby Digital
- O5 O7 L. s6 I/ S! @Format settings                          : Dolby Surround EX) ^# X7 P7 e* I# h5 w- `
Codec ID                                 : A_AC34 a/ @- T2 h9 y' ?7 X! b
Duration                                 : 2 h 17 min
# q* Y  U3 S+ r$ |8 J8 BBit rate mode                            : Constant( J/ h9 t# k6 W
Bit rate                                 : 640 kb/s
( h" d) N3 v3 XChannel(s)                               : 6 channels8 }$ O; [5 c6 {
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
# ]- Y9 y# s7 L( u/ C% D5 a" jSampling rate                            : 48.0 kHz
) Y2 f1 z; p  XFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)) e$ `& ^9 ?! [, c, e/ q, q
Compression mode                         : Lossy
* S4 O. _3 l3 mStream size                              : 629 MiB (1%)0 ?, P+ P- C! k( s  T7 r
Title                                    : DD 5.1
+ a+ z! M8 D, d: sLanguage                                 : Chinese
  C' y; `$ o" N* p; {Service kind                             : Complete Main
: M8 y4 D+ y, ~/ _+ qDefault                                  : No" v" _' I* e- B7 y: Y# U$ q2 k1 Y
Forced                                   : No
7 g% a  b  [/ g# n, lOriginal source medium                   : Blu-ray
, `" A' U% K: T2 V- r
4 u: m+ I/ p0 p2 p, r* X  OAudio #4
6 A! G: T% D# ~ID                                       : 5
; Z) r. }6 Y! q+ N5 g& AID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
6 a# Y: m' j% xFormat                                   : MLP FBA
* x, Z/ q- i" b/ w; VFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA/ a" F$ l0 {0 m9 t
Commercial name                          : Dolby TrueHD1 g! p) J3 H) \! I1 B( B: `7 C6 O$ m/ E
Codec ID                                 : A_TRUEHD! W$ D; D- `9 [7 v  E
Duration                                 : 2 h 17 min, Q, C& ~* o3 W# E
Bit rate mode                            : Variable
; U' d$ f8 \* i5 H* s% ?Bit rate                                 : 3 283 kb/s
% w9 I8 m, c- w" jMaximum bit rate                         : 5 094 kb/s
/ T! o6 v" Y, \& f. @Channel(s)                               : 8 channels& O& p$ A$ d6 m3 `- H. r
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
& S8 |, [: i0 Q2 a1 I  iSampling rate                            : 96.0 kHz. w( w- T0 \3 P; D
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (80 SPF)
5 X) A' }* |7 N* uBit depth                                : 24 bits/ v% H. S% ?9 q: I
Compression mode                         : Lossless: x$ \- B" }7 }: j
Stream size                              : 3.15 GiB (7%)8 B! @+ S( e7 A0 W. G3 m4 V* F
Title                                    : TrueHD 7.1& W/ j$ H# |( V. c4 j" z9 w4 u* F8 E
Language                                 : Chinese
: ~1 P# ^* K" q3 O5 o$ kDefault                                  : No
$ _& p' J7 ~& V3 f: `' R  X+ TForced                                   : No
: s! X# ~2 S; I/ W8 m$ i1 \7 V+ _Original source medium                   : Blu-ray# b2 v/ I3 X  O5 j3 }; s+ h  o
3 v4 `. b8 k" O
Audio #5
: o" `8 ?3 ^! I! GID                                       : 6
, `- T+ e6 o% m0 J8 S1 y3 gFormat                                   : DTS XLL! ]1 j9 R1 E( \' Y/ H
Format/Info                              : Digital Theater Systems6 o) R0 c* V! w7 ^& `, r  g! j
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
. Y; }5 E$ L% mCodec ID                                 : A_DTS
* y( E* N. ?1 eDuration                                 : 2 h 17 min
/ c" E+ z" p# `. @% A2 mBit rate mode                            : Variable
+ g* D% N3 y, j) @2 QBit rate                                 : 5 689 kb/s
* L% i/ l& l& XChannel(s)                               : 8 channels
2 C* W& X& x, p# p' `4 ?7 B4 lChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
+ {, v% [9 k* A0 BSampling rate                            : 96.0 kHz
5 U' O% }8 M2 {$ b, XFrame rate                               : 187.500 FPS (512 SPF)" ?$ X  x" ?6 U, t
Bit depth                                : 24 bits3 L! Q+ P' X) y
Compression mode                         : Lossless; {5 O8 p+ |9 `0 l! ?# q9 k& q
Stream size                              : 5.46 GiB (12%)
- k8 i4 i( @& U! L/ j- _+ B9 dTitle                                    : DTS-HD MA 7.1
# n( V/ z& W* O; T2 oLanguage                                 : Chinese
4 T: Q0 X1 c. EDefault                                  : No, O$ P& _4 s! V. O
Forced                                   : No" P" I9 a% @7 |# K
. E9 t6 r) A2 P
Audio #6" p/ \1 r, W0 d7 ^
ID                                       : 7* K% W, ?" s5 q4 E3 ^% z
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
- r! i; S  L4 n& mFormat                                   : AC-3
% E5 D* R- S( J; Z3 HFormat/Info                              : Audio Coding 3& T$ ~" d; N$ r  k  E* M
Commercial name                          : Dolby Digital
& ~) o3 a9 x, Y- NFormat settings                          : Dolby Surround EX
( L7 s# M/ r2 _, K; FCodec ID                                 : A_AC3$ ]9 a3 ?' l- `8 i5 O
Duration                                 : 2 h 17 min
/ M2 V, I2 \2 i5 L0 ?Bit rate mode                            : Constant% N- ~( p1 E2 ]* s+ X) u
Bit rate                                 : 640 kb/s
( Q) J9 ]) z$ v8 E9 v5 EChannel(s)                               : 6 channels! \# f( l! Z- K
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
7 K6 k1 H4 O9 w/ \8 K; s4 g! ^Sampling rate                            : 48.0 kHz+ N( R9 r. a) K, k& f8 g% }
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)! n# Q3 H* i& W& K% v5 ~
Compression mode                         : Lossy6 X4 ~5 Y& }1 M; J$ r
Stream size                              : 629 MiB (1%)0 n) _6 v7 w/ M& P; U# S* @
Title                                    : DD 5.1
: l" q. o; D4 b1 W6 QLanguage                                 : Chinese
- m8 ^' V3 E5 m- ~7 jService kind                             : Complete Main
, _$ N2 u9 V, ^  `8 EDefault                                  : No
0 t. J5 K2 y( w9 P& o1 kForced                                   : No
: D  v/ z; ]& K4 S$ C0 ~( tOriginal source medium                   : Blu-ray
2 K# ?2 U7 ~  H, J$ Y( ~& Q
, a5 x; @4 Q' U" K6 c* g7 SAudio #7
" f7 |  S9 Z8 K6 ]ID                                       : 8
% e( w* \8 h1 BID in the original source medium         : 4354 (0x1102). {% Z9 j" d8 I. ?
Format                                   : AC-3
; H& L9 Z! Z' b$ HFormat/Info                              : Audio Coding 3
; @4 v; X" w  V: ?3 _" aCommercial name                          : Dolby Digital3 J& s/ r& T2 H! Y, F
Codec ID                                 : A_AC3
3 Q" @: l" f4 g8 |3 S0 lDuration                                 : 2 h 17 min; G' c2 P4 x- _! S. @' {& s
Bit rate mode                            : Constant2 Z$ n$ X- d5 G$ {2 B3 N
Bit rate                                 : 384 kb/s+ U0 w! c' S% C
Channel(s)                               : 2 channels; |) A: M9 B0 U9 c# L6 i
Channel layout                           : L R" B2 I5 N; n) X% R. n; J
Sampling rate                            : 48.0 kHz" a# ?  d, m3 k4 b+ l3 H- F
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 T+ K% Y! f: g
Compression mode                         : Lossy1 b" `5 C* O4 \, S" j
Stream size                              : 378 MiB (1%)
! H& i2 N/ I, @# D3 s  v- VTitle                                    : Stereo7 g( |$ }+ J! u
Language                                 : Chinese. ]1 r  j. D2 _; m5 d
Service kind                             : Complete Main
/ `, ^( N9 u( \Default                                  : No
' N2 t4 ~, V- k4 ]Forced                                   : No  }' O- N* f9 g' Z, }) u
Original source medium                   : Blu-ray- n5 A' S9 n* u% h3 z

; g- M6 c* @8 S6 ^$ E# j+ lAudio #8
8 f! |9 \8 @7 s# H' ^) ]& |ID                                       : 9, A7 f" |) M, A& j; b) J1 O
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)5 J9 G) g6 X/ V- }1 N  g8 D* Y
Format                                   : AC-31 [6 u/ g( ~! p6 _; T; u
Format/Info                              : Audio Coding 3
' f- M/ U* F+ ~: e% }Commercial name                          : Dolby Digital
5 `: I  d& b9 nCodec ID                                 : A_AC3
" U! }1 C2 C7 c" ZDuration                                 : 2 h 17 min
: p, D, ]" S. ^Bit rate mode                            : Constant* R. U4 M: r5 Q$ A- V+ Z. u) y
Bit rate                                 : 640 kb/s
( O/ T& }7 V, a& ^Channel(s)                               : 6 channels6 `' O' N7 a# i6 ^
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs0 t0 F' {4 v9 t* Y' n1 U2 k* v
Sampling rate                            : 48.0 kHz
* x5 i1 v; I: Z/ iFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF). D7 z7 F% ~. I* s2 O! G! y
Compression mode                         : Lossy
- \& x, x6 z0 x5 C2 j* gStream size                              : 629 MiB (1%)$ G8 I9 i" U+ `9 E3 {
Title                                    : DD 5.1
% i- e/ ~# T& l5 ~, a5 lLanguage                                 : Chinese
) l3 {1 z/ y- K, g. n* p2 ~* `Service kind                             : Complete Main8 B5 @2 z4 `" ^9 D. s! `1 m5 p
Default                                  : No! c4 r. ]' q7 k
Forced                                   : No
- Z  \" O. W. ~! ?4 c; ~; HOriginal source medium                   : Blu-ray0 G# d# t/ G6 [. ^- R5 B( X

( r0 e  L9 @: v3 a# U, {/ b, G+ lText #1/ P6 h8 V6 M5 t5 u' w3 I0 s+ T
ID                                       : 100 T4 h" z8 b" e+ z4 ], O- n- n
Format                                   : UTF-8
4 G8 s. r2 l) T4 y1 U$ DCodec ID                                 : S_TEXT/UTF86 k- {# B- E6 v' Z  ~
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 P0 s0 |! s2 Q9 D; O
Duration                                 : 2 h 10 min
% u$ W2 t8 l, o; u% u2 i3 IBit rate                                 : 74 b/s) b: d, y9 }/ b" \
Frame rate                               : 0.296 FPS5 [4 ?! O' m" e. @/ |! }0 C3 \$ U
Count of elements                        : 23139 R5 U2 Z, }5 e* u& M- Z5 n' a# c
Stream size                              : 71.1 KiB (0%)
7 u! F6 ^8 S- |3 tLanguage                                 : English
- u4 r3 w2 g) w# o( u+ @) RDefault                                  : Yes8 g! U! T% X6 p9 L0 d
Forced                                   : No
8 }+ m1 _4 a3 w1 \5 f; ]+ q2 u; C3 O3 G! m
Text #2" ?% g' R- Y8 ?2 U# b; T! W1 o+ G
ID                                       : 11
0 W- r1 S" a: b' o2 O2 `Format                                   : UTF-83 Q3 a& x6 \- ~; v7 o
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF86 r8 [& y2 }8 o& w3 `
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
, z) l2 p# G" b$ L6 {* S$ RDuration                                 : 2 h 10 min/ Q9 i  `" H1 E! _6 _5 K) c
Bit rate                                 : 75 b/s) g# z; I. i5 z
Frame rate                               : 0.298 FPS& {3 n7 w) o9 L. v! E
Count of elements                        : 2336
9 G$ x: a+ ~6 ^' G* ~Stream size                              : 72.4 KiB (0%): P9 k7 J  D  ^! q8 ^1 {, P
Title                                    : SDH1 Q1 ^  |- [* ?# m) Z$ S
Language                                 : English0 g: U/ Q' j7 d5 U) Q9 Y/ K
Default                                  : No
3 E7 p7 G( r/ ^- L( y, R# W, E6 @( qForced                                   : No% \; V; l3 U, C5 ]9 F' M) I

2 Y" h) {* t0 @. x% I: nText #33 r& e% v' O% h
ID                                       : 12
* A# [1 ^4 b, O0 Q3 LID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
0 i6 P8 u$ C" o2 K7 H: \Format                                   : PGS
4 c! j; M2 i; n4 lMuxing mode                              : zlib
9 C$ ^1 O+ @1 g( C% @Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ ?& v) u/ k, K, w
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 I5 O) e+ y" _3 ?  A8 T+ I6 O3 C8 ]Duration                                 : 2 h 10 min7 X( e7 i$ |' \: `: i$ _
Bit rate                                 : 48.2 kb/s7 {6 U  ~; I$ o
Frame rate                               : 0.456 FPS
9 l$ c( U+ v& D7 R8 HCount of elements                        : 35691 `) _& z# A% k. t& a# L
Stream size                              : 45.0 MiB (0%)
0 R( Q( x& l8 l0 OLanguage                                 : Chinese3 a1 Z7 R: y2 t& M
Default                                  : No5 ?+ ]3 i+ h( I; C
Forced                                   : No
. H7 f; S, Y  Z* u4 H' zOriginal source medium                   : Blu-ray! R( W4 p- i& k' |
+ r" f: _4 k3 T1 g0 V& H
Text #4
% H8 ?2 y7 _/ k+ X8 h5 j7 z/ c! ^/ vID                                       : 13/ s" {, k9 v( t: R" L
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)! z, a9 j3 ^: u$ J/ L
Format                                   : PGS
. \1 z" A% |+ P, N# A7 _6 dMuxing mode                              : zlib, a; p! G0 K. u  S
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
" H+ }8 C4 {3 n( L" _; a- }* cCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: Y) z6 C  L5 t- a6 E
Duration                                 : 2 h 10 min
. H2 d0 M7 `2 k' [0 B& D5 xBit rate                                 : 44.6 kb/s) F$ C3 T' ~4 H
Frame rate                               : 0.456 FPS
; [, c& e0 ^7 l' h/ c/ ^Count of elements                        : 3569
- ^0 }+ a9 o8 H' ]" e3 rStream size                              : 41.7 MiB (0%)1 r5 ^8 N' R& O8 u
Language                                 : Chinese) u2 w6 U: v& k" `/ X
Default                                  : No& G9 K; @; S% |( t" E4 ]! ], |
Forced                                   : No3 x9 n5 r, A" d; C; |
Original source medium                   : Blu-ray5 m( U4 {7 U* g7 n4 I* O8 R! b, m

/ b4 P3 e: s; X* yText #5
% f! z6 i% q5 H- qID                                       : 14* k3 u. h2 C6 A( N) x
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
' B- G( U/ A& m/ \" k' k& M+ h4 P6 d9 TFormat                                   : PGS7 u; l( B+ q4 O4 k
Muxing mode                              : zlib
' {0 ]/ s7 f+ Z( n2 e# ~Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ L% q' R  g0 Q6 C5 G5 y" g6 {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 b  j2 `: S" O1 t4 h5 |! xDuration                                 : 2 h 10 min
* J' l  e( l6 Z8 Y$ wBit rate                                 : 51.4 kb/s
" v+ N$ F0 \' L. F, B+ MFrame rate                               : 0.456 FPS
5 m. T. p; Y9 h8 R5 z6 @Count of elements                        : 3569) |# E2 C& {* m1 @" j
Stream size                              : 48.0 MiB (0%)
( v) {- t2 e/ ~. E4 ~  @Language                                 : English$ I% G: j6 v) s7 L, T( g8 [
Default                                  : No
: t4 N; b0 z. D7 L# N, _/ QForced                                   : No: J4 {, @; n: a. t/ Y6 y6 `5 }% o
Original source medium                   : Blu-ray/ ]/ ^' ~" f6 p8 j4 N1 Z- {$ d

" H2 K4 Z: o3 q6 G7 e7 h% D  _Text #6
) R+ Q$ \+ z$ W; HID                                       : 15
, S. Z' {. `- {/ o; }! z. @ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
' ]1 \) [" |7 v3 w2 u% YFormat                                   : PGS* `$ r+ K# U8 B# e; V( J5 d
Muxing mode                              : zlib) i& X' ?) `3 q+ ^+ ^) s# f/ `: _
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; \) V" q8 D! s) b, rCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 l- \3 C, T& v7 [Duration                                 : 2 h 10 min
7 u" b1 N6 `& T. K- KBit rate                                 : 49.1 kb/s
) Z6 d9 e% R; M  sFrame rate                               : 0.463 FPS
! H" g9 f9 r4 R1 \8 H( h0 ]Count of elements                        : 3623
, e# H; Y2 o( uStream size                              : 45.8 MiB (0%)& V# I7 p" {( {# {0 V. A
Language                                 : Chinese6 N& X6 e7 `3 I, H8 ^6 o
Default                                  : No
- g9 m& p3 `* G  KForced                                   : No3 {; ]7 e% W7 A4 @& C8 }6 w8 {
Original source medium                   : Blu-ray
5 U, o0 M/ M) R, g9 K: o! \0 N
/ r2 G' r6 q* l" d" Y" _2 XText #7
1 `9 D/ k3 T4 R4 jID                                       : 16  m! _) l. \0 p& f. p
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)  m6 u5 p$ m) h9 I0 `8 @+ k
Format                                   : PGS  m  R8 @( ?- g6 v: h6 C3 @
Muxing mode                              : zlib1 \( Y4 E: O5 k
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* a) i- ]' m. f3 z  ]4 t5 fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 g4 R! I" Z( U, }3 j( e6 K4 c
Duration                                 : 2 h 10 min. s. }2 C6 `* y' i
Bit rate                                 : 45.1 kb/s
1 s( F% n5 e9 |, L1 S5 aFrame rate                               : 0.463 FPS
; F5 q% I' W3 H  w9 n0 hCount of elements                        : 3623* ^! x6 l" S  `2 r* F6 V# y( I0 H/ A# i* r
Stream size                              : 42.1 MiB (0%)' P8 W5 C# n" ^( }$ Y3 k5 Y" Y8 {' J
Language                                 : Chinese
. s! T, T* h  J5 ]- ZDefault                                  : No
8 w- |7 W( N3 W$ Q  {& l& h  mForced                                   : No
; k; t% q3 B, Q- M' nOriginal source medium                   : Blu-ray
$ ~& o2 q5 p! s+ r
" ?3 B, v, y0 ]1 ^+ |9 \, z* FText #88 x0 |# C. h9 F, [" j' P0 w
ID                                       : 17
6 i& u3 _( K# b2 u8 H$ }ID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
  [1 @; Z% I3 E3 o3 ]" H- S1 z" L4 yFormat                                   : PGS2 d. h( D6 f% N7 K
Muxing mode                              : zlib
, D# R, D* [2 I8 [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 q- m8 u. b+ G+ Y2 K( {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. @2 W7 n# b% S# z0 @( c' n/ FDuration                                 : 2 h 10 min
( }% @* N5 r( Q! [Bit rate                                 : 52.0 kb/s* q5 v3 E7 I+ A2 v) u8 O
Frame rate                               : 0.464 FPS
) b1 x7 \2 |' j  ]" N8 MCount of elements                        : 3633
! L) N3 z; T! V, d7 L# BStream size                              : 48.6 MiB (0%)4 e0 T1 X1 M% |' ~3 z3 {, |5 b
Language                                 : English  H! x& D; q# z8 g: C, o1 \: H3 H% _
Default                                  : No
1 k" l: N; G" C, j3 ?) J$ \$ P0 @8 H( [/ @Forced                                   : No2 z+ P& Y1 B5 M1 Q& A
Original source medium                   : Blu-ray
  F- ?2 J9 E% |9 c. j- J5 ~( h( M+ o- |7 k. z1 O/ F( n4 d+ N+ F, j
Menu
7 r0 y1 n1 Y$ ?( K! a" \- ~" u. G8 \00:00:00.000                             : en:Chapter 01
+ S' w/ z' ?% I! m/ V0 {00:07:21.916                             : en:Chapter 02( w; {' e+ P9 p# E
00:13:48.625                             : en:Chapter 03
, O( `; M/ J1 v, n) P; x7 f00:22:44.250                             : en:Chapter 04* i: w1 I; s+ ]
00:31:49.166                             : en:Chapter 05
3 z; d0 Q" z/ t0 J00:41:16.125                             : en:Chapter 061 P) F1 V$ g! u. G  Y: o
00:49:49.250                             : en:Chapter 07
% y: I/ g8 {1 I4 W. S00:57:00.750                             : en:Chapter 08
6 {$ s0 s# D% r7 v  Z01:02:08.333                             : en:Chapter 09% W2 h3 [' ~" {6 R, o# ^  D- I" A
01:06:41.208                             : en:Chapter 101 n% x8 x( A6 [7 Q- z
01:12:11.958                             : en:Chapter 11' s& d, Y9 D, X! ^# k' G% t
01:22:42.750                             : en:Chapter 120 T* h3 x4 `- R* U5 N7 \  c
01:31:24.500                             : en:Chapter 13
& n( p3 L, [# Y9 h+ c3 x5 I/ U0 ?+ K01:40:45.416                             : en:Chapter 14$ Z9 N8 ]( f5 x% {6 \
01:45:35.208                             : en:Chapter 15  e3 O& g$ |* U, @3 m6 A4 x/ t/ X& \
01:57:01.458                             : en:Chapter 16
7 g' N; G0 s. w8 R02:03:06.083                             : en:Chapter 173 E" f0 x  J" G) K! ^% K( o
02:12:13.708                             : en:Chapter 18
$ Y% S' k! ^9 @5 V
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

609

回帖

2633

积分

Sponsor

金币
28 枚
体力
1426 点
luyife 发表于 2023-3-24 11:07:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

31

主题

4102

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3077 枚
体力
9887 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-3-24 11:59:04 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
, m! K/ I/ C$ G$ A至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!, ~8 }2 W1 g- i4 R& r/ [1 u9 v

1

主题

98

回帖

1075

积分

Sponsor

金币
197 枚
体力
657 点
wuyan7734 发表于 2023-3-24 21:46:41 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
- R$ ]0 l7 K) d1 @/ C# v" M& [; l; Q至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!  g- I3 s- B* s9 \8 U( p

114

主题

4342

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2528 枚
体力
6454 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2023-3-27 10:15:44 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!, g/ M( [2 w% J; {& V8 P9 D
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
. P9 L# n" z8 a% K) t

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-15 14:05

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表