BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 26|回复: 4
收起左侧

[科幻恐怖] 修女2/鬼修女Ⅱ/诡修女Ⅱ [内封中字] The Nun II 2023 HYBRID BluRaycd 1080p DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos.x264-MgB 10.61GB & 7.34GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3947 枚
体力
32369 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-12-3 03:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 h6 h# b1 O  j( d8 w  j

0 i7 T7 M3 n  X0 {  ?* m6 B3 X◎译 名 修女2/鬼修女Ⅱ(台)/诡修女Ⅱ(港)/鬼修女2/诡修女26 g/ n* M; |! l, j3 H' @+ _
◎片 名 The Nun II
" m% A+ Z' G5 {. a* k◎年 代 2023
3 [( Q2 z7 Z4 _7 Z4 f$ r◎产 地 美国7 A7 _1 D9 A' B- E: l4 P, [
◎类 别 悬疑/惊悚/恐怖* ?5 i0 e8 \( p5 B+ u1 m5 A
◎语 言 英语/法语/意大利语/罗马尼亚语8 O1 j/ `8 A6 q- g9 M. |
◎上映日期 2023-09-08(美国)/2023-09-07(中国香港)7 r: G7 o' Y0 h4 ?6 `8 K: l6 V# F
◎IMDb评分  5.6/10 from 49,268 users
3 L- X% [3 m2 q( K' B* O7 n◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10160976/0 E3 t: V. v5 C# [8 _; l
◎豆瓣评分 5.7/10 from 12,364 users! j! a8 [! L4 m! F( b. ]5 M
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/33406478/
; [4 V) Q. l  J◎片 长 1 h 49 min2 N& J( W+ D1 H5 @
◎导 演 迈克尔·查维斯 Michael Chaves
' V" Q1 a. m% W0 \2 V! C◎编 剧 伊恩·戈德堡 Ian Goldberg
( N8 a/ D9 J! |3 _5 W. \, a     理查德·纳英 Richard Naing) K9 `0 C) A! ~" j! I# a+ b$ y0 q  I
     阿克拉·库珀 Akela Cooper9 `* z6 j; v* T, A' f
     温子仁 James Wan2 d) @; x9 ]8 I, h$ C, E
     加里·多伯曼 Gary Dauberman
) N+ s. ~( y3 s; Q◎制  片  人 温子仁 James Wan" E  v; u0 C8 X0 |
     彼得·萨夫兰 Peter Safran
' K- ^8 u+ E0 i8 U5 u' I◎演 员 泰莎·法米加 Taissa Farmiga5 g( {0 z) j; s. j. b( _6 k2 a; u
     乔纳斯·布洛凯 Jonas Bloquet
4 j! i8 v3 {+ ~     斯托姆·瑞德 Storm Reid  5 z: p" @' S2 z( A2 h# g
     安娜·帕波维尔 Anna Popplewell
. J0 S: Y8 ~: S. q0 H     邦妮·阿伦斯 Bonnie Aarons) c8 `# F9 {* }+ J  x2 y8 O) L
     凯特琳·罗斯·道尼 Katelyn Rose Downey: @0 A/ _6 F2 r) w+ [: |
     苏珊娜·伯蒂什 Suzanne Bertish  / S7 ^, Z/ V# r8 U% }
     莱昂廷·翁西厄 Léontine d'Oncieu
7 X; T! x6 F1 V     阿努克·达尔文·霍梅伍德 Anouk Darwin Homewood. A* P5 t6 d( n
     彼得·哈德森 Peter Hudson" x* x: n# d- \2 P) ^# ^
     塔玛尔·巴鲁克 Tamar Baruch
/ ]  o2 G- E2 B. a6 j' j* s     娜塔莉·萨福兰 Natalia Safran# ]2 J# A0 T2 G8 x; |% G
     马克西姆·伊莱亚斯-梅内特 Maxime Elias-Menet
. J4 \7 [; c9 o# c- x2 m% G     帕斯卡·欧贝 Pascal Aubert
+ G# f: g9 m8 h+ J# Z     亚历山德拉·詹蒂尔 Alexandra Gentil
/ j! ]7 T1 [3 c( Y3 g# B     弗洛伦斯·梅斯泰 Florence Mestais  5 Y- ?% ?# @- H2 ]
     玛歌·波莱尔 Margaux Borel
- v, b& a. Q, U     维维安娜·莫因 Viviana Moin. m, R3 p  S2 J. P5 P
     雷纳塔·帕尔米涅洛 Renata Palminiello
5 `6 ^/ f9 [4 {3 V2 S     富尔维娅·帕特里齐亚·奥利维埃里 Fulvia Patrizia Olivieri
7 f. k* H6 m/ ?     玛格特·莫里斯 Margot Morris  
2 m2 c2 |9 A7 H* r* ^1 Z& l     大卫·霍罗维奇 David Horovitch  
% @. T5 C4 h, e* y. z  b  ?; ^     保罗·斯佩拉 Paul Spera2 z- G5 P/ t2 j( n" \( H4 r
     凯特·科尔布鲁克 Kate Colebrook8 F! }2 t8 A6 J9 w9 \
     安德鲁·莫尔加多 Andrew Morgado
2 N9 K7 e: t8 g7 b     艾伦-乔恩·诺斯 Aaron-Jon North
% q+ o; [: x1 u  A     帕特里克·威尔森 Patrick Wilson
2 R( _- D2 s3 u5 h     维拉·法米加 Vera Farmiga
2 @5 e. D. {$ Y- o
0 S( p, c. O5 D5 A3 ~◎简 介 * U  r) ^2 [% M& @3 `0 f

# a) h' \* n) Y8 ? 故事发生在1956年的法国,一名牧师惨遭谋杀,某种邪恶正在散播,艾琳修女(泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰)将再次与鬼修女瓦拉克(邦妮·阿伦斯 Bonnie Aarons 饰)展开正面对决。+ j! v/ ~' i7 C% E1 `# h
/ n. y* v5 ~" {% c  o! y5 v
 1956 - France. A priest is murdered. An evil is spreading. The sequel to the worldwide smash hit The Nun follows Sister Irene as she once again comes face to face with the demonic force Valak -- The Demon Nun.
- u" K" A8 F/ J0 f0 ~
The.Nun.II.2023.HYBRID.BluRayCD.1080p.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos.x264-MgB 10.61 GB
; |3 K0 q1 Y, ?' U* c/ L( v
# \" m7 ?* H% F) X& N" z0 hVideo:
/ R# A" c# a& i% U4 v+ X, y2 OFormat : Matroska (Mkv)/ i) f( ~2 u9 f3 h( y* r+ M- v
Encoded/Profile/Level : 2 pass/High/Level 4.1
6 Q! a5 v* S9 ?4 X# J( _Type/Codec/Writing Library : AVC/H264/x2645 C1 I2 y/ i/ r* w
Duration : 1 Hour 49 mins 42 secs
0 o; y4 Z: I/ a( d% U- QBitrate : 6300 Kbps- W& o- [" K: M  o; S) M. ?0 j4 j  `, }
Resolution=Width/Height : 1920x802 pixels
* A0 J: u1 L6 [+ V- n& K* @Frame Rate : 23.976 fps$ o) _+ u9 s) Y3 {  O/ A/ v
% d! G0 z/ D: w4 L! q( L
Audio:
9 z- E. \$ F: Q6 `, ~3 O/ m% v. {9 g: \TRACK 1 (Default) :  * H/ c% D" R. d* A( ~8 |7 M6 L5 L
Format : TrueHD Atmos 7.1 (Original), `  U& J0 K% t# I
Bitrate : 4557 kbps4 O- Y4 W7 k4 D+ \* c5 q* j6 z
Channels : 8 Channels
8 L/ |  F. \* I& W, qChannel Positions : C L R Ls Rs LFE Lb Rb
8 h3 F" b/ J+ ~* NSample Rate : 48.0 KHz
$ ]1 H- v% g' s9 TBit Depth : 24 bits
: e, v, C8 H6 d: z! NLanguage : English
/ L/ }( S* g3 ~! S  _/ R! ]  z9 x1 Z4 m9 @# h
TRACK 1 :  
) b( |6 Q8 h+ P) r  nFormat : DTS-HD MA 5.1 (Original)/ L9 g8 b$ k0 [4 _  C9 S) M! o
Bitrate : 3825 kbps
% ?& _+ K; R0 D1 W; a/ NChannels : 8 Channels9 C. n* A# M0 O1 z
Channel Positions : C L R Ls Rs LFE Lb Rb
; K. @& Y# W. T& B, o; Q6 L1 ISample Rate : 48.0 KHz
, R) r4 I' A* |7 D2 K$ m) vBit Depth : 24 bits$ }5 G9 c! {* i& ~9 N
Language : English  Q1 ~- J# h0 i! k, H. K0 P- D
  i, z: R5 [1 l9 O
TRACK 2 :  
# ~( U) O; A9 M+ s4 b) oFormat : AC3 5.1 (Original)
! ~. F' D* \7 f* o# PBitrate : 640 kbps
- D  U+ L' i, U( V6 |1 k, \Channels : 6 Channels
) i% n* q9 g3 G& n) `" l% U2 c4 U1 J/ TChannel Positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
$ g) b( x: ?, x* q; `) t( D% ySample Rate : 48.0 KHz
1 s* p# v) F# G7 I& l4 JBit Depth : 24 bits
& y2 Z9 \% A8 s+ m, d4 p4 u& \Language : English
3 p& o9 ]. g- s/ A" q5 q& i* b* W; A2 Q
Release info:
+ ?+ z- f6 c4 I) g; [5 EEncoded/Released By : MgB# Q  _7 o  \4 c; ]( J
Title/Year : The Nun II / 2023
$ Q& Q! A# j  r2 K9 }$ U! o/ }  QFile Size : 10.4 GB
" F- l" d4 B, Y; MGenre :  Horror,Mystery,Thriller/ x0 i: {0 F& N4 }& _
Source :  1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos ...Thanks!!. v2 y: P1 R& f8 F( E3 `" t9 v
Chapters : Yes4 p# x+ R  L- f9 |& A" ]- G
Sample : Yes
# |6 O$ p) `7 X  @1 k& iSubtitles (Muxed) : English,Arabic,Bulgarian,Chinese,Croatian,Czech,Danish,Dutch,Turkish.1 U9 r7 H, m2 T5 e& B
Subtitles (Muxed) : Estonian,French,Finnish,German,Greek,Hebrew,Hungarian,Icelandic.
! K6 X  D. G3 \' g; ]. ~Subtitles (Muxed) : Indonesian,Italian,Japanese,Korean,Latvian,Lithuanian,Malay,Swedish.9 I! T; \' c8 w, O& s# V( j0 _
Subtitles (Muxed) : Norwegian,Polish,Portuguese,Iberian,Russian,Slovak,Slovenian,Spanish.
) ~0 O. E0 G' n/ d: B* ^  n3 D6 XSubtitles External(SubRip): N/A.

5 n0 A0 ~! C  u
 1. The.Nun.II.2023.BluRaycd.1080p.TrueHD.7.1.x264-MTeam 7.34 GB
  6 O7 X5 m, V% c: [/ i6 U( H

 2. 1 \- v/ G8 c5 f9 |: z7 R
 3. RELEASE DATE....: 2023-11-070 g# w$ }+ M- K/ t. h: C
 4. THEATRE DATE....: 08 Sep 2023
  + g) H  k# T: v7 }& i6 C6 W. r9 k
 5. iMDB URL........: https://www.imdb.com/title/tt10160976/
  & Y; q) v% \1 u1 g8 Z* P
 6. iMDB RATiNG.....: 5.7/10, 33,976 votes2 n4 s+ t% D' }! M3 R, K
 7. GENRE...........: Horror, Mystery, Thriller
  ' `4 t: J9 L0 g# `; p
 8. SOURCE..........: MTeam
  ; C! c" k/ Q* J. E$ V# i
 9. ViDEO BiTRATE...: 6724 Kbps
  ! C* U% H5 N$ X$ I6 T: f* t
 10. FRAME RATE......: 23.976Fps
  ) N: O( h! v. p2 R3 B
 11. AUDIO...........: English 8 Channels @ 2783 Kbps4 @" G% v/ l' Z, p- o& a
 12. RUNTIME.........: 109.0 min
  4 q5 h# g- B/ {# \7 T5 N
 13. ASPECT RATIO....: 2.35:1
  0 D, \+ D: g+ Q7 h5 b7 z- [( ~8 p
 14. RESOLUTiON......: 1884x8021 X# T9 o1 m' O: h( x# m; Z
 15. FilE SiZE.......: 7.34 GiB! D, t  k- V8 B/ H+ ?
 16. ENCODER By......: Anonymous
复制代码

* ^) A6 Y# t$ m1 f3 ^$ i. m4 p
0 e% u1 I0 n6 r$ k6 y8 o
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

4039

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3038 枚
体力
9696 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-12-3 09:04:43 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

31

主题

4039

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3038 枚
体力
9696 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-12-3 09:06:10 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
0 I( q- Q* @3 J2 x4 R+ BIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!5 G  N' A" e. M7 T

0

主题

252

回帖

973

积分

Sponsor

金币
99 枚
体力
397 点
haijijn_y 发表于 2023-12-7 23:43:23 | 显示全部楼层
经典恐怖片续集

0

主题

170

回帖

2166

积分

Sponsor

金币
375 枚
体力
1374 点
marttn 发表于 2023-12-31 13:38:41 | 显示全部楼层
谢谢大神分享

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-3-2 22:07

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表