BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 411|回复: 0
收起左侧

[经典影片] 秘密与谎言 Secrets and Lies 1996 CRITERION 1080p BluRaycd x264 FLAC 2.0-HANDJOB 11.52 GB & 9.83GB

[复制链接]

9642

主题

1万

帖子

9万

积分

Super moderators

金币
837 枚
体力
46036 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2011-9-7 13:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg ! N; B7 p, I/ F% X4 Q( f# h

/ c5 o7 m; b; I! l, j6 E3 H5 e$ _◎译 名 秘密与谎言5 N' ^9 G6 _. \
◎片 名 Secrets & Lies
: T. ]3 h0 ]' W/ m0 _4 O$ ^◎年 代 1996
; _  y: z8 l: A/ }6 s. ^: \) M◎产 地 英国/法国
; s" U4 _3 {3 R5 Q◎类 别 剧情/喜剧/家庭
0 i7 ], m! X& `" o1 A◎语 言 英语# W) B  q( \& D$ t8 \  z
◎上映日期 1996-05-24(英国)$ O' l, X( K+ _3 O  g, F& Y- a
◎IMDb评分  8.0/10 from 38,303 users
$ Y9 Y' x7 I$ V$ g/ \* w2 r◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0117589/% [- J/ m  F- L- K* _" c
◎豆瓣评分 8.2/10 from 4,217 users( j) k4 M% A7 c
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1294477/
$ V4 w+ K$ T: _! p8 }* j5 T◎片 长 2 h 21 min0 R1 \2 F( q. v# L5 A+ ]/ @, P
◎导 演 迈克·李 Mike Leigh
# I5 x9 O) H. Y◎编 剧 迈克·李 Mike Leigh" R: ~- L, x9 ^$ o' h
◎主 演 蒂莫西·斯波 Timothy Spall
" S% O$ \5 n8 @# v8 G! `7 H* X     菲利斯·洛根 Phyllis Logan6 P$ D0 q, O* ?( B* p& t. X
     布兰达·布莱斯 Brenda Blethyn5 [5 s8 |0 v8 s, x6 Z1 Y
     克莱尔·拉什布鲁克 Claire Rushbrook
) r0 J4 |5 N( a& _" n2 F5 i, F& ?! B6 G& P     玛丽安娜·琼-巴普蒂斯特 Marianne Jean-Baptiste5 l9 d: k, {6 o7 ?! M6 W
     伊丽莎白·贝林顿 Elizabeth Berrington
9 W& q: N5 B8 V) M     米歇尔·奥斯丁 Michele Austin
) k$ ~7 M- H' v4 F     李·罗斯 Lee Ross/ q, V* \; e$ E. K& |# q
     莱丝利·曼维尔 Lesley Manville
' @* f: g( J$ j- W6 @     罗恩·库克 Ron Cook# W: C) |7 H9 u: k8 K8 m* r
     埃玛·阿莫斯 Emma Amos  o. N$ J* H  u* p# V
     布莱恩·博维尔 Brian Bovell; z, q$ I- h- v* Y; z0 |; J+ T
     汉娜·戴维斯 Hannah Davis
0 N- e! \5 T. ]% W4 W7 |" z4 |     Keylee Jade Flanders
. d; _: m: i! }9 Z     鲁斯·西恩 Ruth Sheen
* d, V) {3 E/ |/ Z$ b     Nitin Ganatra( D4 n; H; b1 f* S" M6 \
     菲尔·戴维斯 Phil Davis
0 l, k- \6 F0 J
2 M6 c5 ^4 V6 C# ?/ p2 G◎标 签 英国 | 迈克·李 | 英国电影 | 金棕榈 | 家庭 | 1996 | MikeLeigh | 剧情+ G% t- }; ^% S5 M( b2 F9 A
, ]/ u7 j. v+ h' r. j; G' B
◎简 介
( f$ w9 |: M( F) n. F
4 N' ]5 y9 H- {$ d) m 大胡子莫里斯(蒂莫西·斯波 Timothy Spall ....Maurice Purley 饰)是一个出色的摄影师。他的妻子莫妮卡劝他为当清洁工的侄女罗克珊举办一个派对,庆祝她的21岁的生日,因为罗克珊的母亲辛西娅(布伦达·布莱西恩 Brenda Blethyn 饰)手头没什么钱。所以,弟弟莫里斯愿意为姐姐出点力。9 X  ^1 L; m# C$ s2 k; M
( ~! z3 v- d' l0 D
 在筹备生日宴会的过程中,辛西娅突然接到了一个神秘的黑人女子霍顿斯(玛丽安·吉恩·巴普迪斯特 Marianne Jean-Baptiste 饰)的电话,经过攀谈,她得知霍顿斯是生活在伦敦的黑人配镜师,并且母亲刚刚去世。两人见面后,霍顿斯跟辛西娅讲述自己的身世,这个隐私直接影响到了罗克珊的生日派对……1 n; N: B5 x6 F
$ X1 b# e6 m# @( l* q: K
 本片获得第49届戛纳电影节最佳影片金棕榈大奖,布伦达·布莱西恩获最佳女演员奖。2 _2 x6 p" R9 n" n# k2 @' {

6 D* `% d9 T3 Y Following the death of her adoptive parents, a successful young black optometrist establishes contact with her biological mother -- a lonely white factory worker living in poverty in East London.+ H7 i/ M9 i2 M+ t4 U& a
3 q- ]1 `; H( j8 j! X
◎获奖情况" k0 }+ G; O9 E1 a

% T. y0 C+ H/ ] 第69届奥斯卡金像奖 (1997)
, o: e. i& e! q, t/ r 最佳影片(提名) 西蒙·钱宁·威廉姆斯1 z0 x: h6 g0 X" U8 ]8 V
 最佳导演(提名) 迈克·李
5 r1 n. i! z5 e: M) \" t( ~8 h5 ?9 m 最佳女主角(提名) 布兰达·布莱斯
$ X0 a" i8 ^! B! ?9 x* R 最佳女配角(提名) 玛丽安娜·琼-巴普蒂斯特
4 H7 y, Q* W; T, m, u1 x0 r 最佳原创剧本(提名) 迈克·李
0 {/ T2 t( O* k9 a 
( R4 [' j7 a9 c7 M9 H  ~! w 第49届戛纳电影节 (1996)+ X) Z1 h4 H1 d/ h6 l: E1 p
 主竞赛单元金棕榈奖 迈克·李
8 b( {! ]9 G/ t7 L: U2 [# {6 I 主竞赛单元最佳女演员 布兰达·布莱斯+ |% p) e) o$ Y, E9 d
 天主教人道精神奖 迈克·李
% F, Q' |2 E8 v9 G2 ~* Z9 v1 }( J% r% X( S) }
Video2 ?5 J, F$ K+ D4 ^& H
ID : 1
) s1 Y; o, i7 s# d* UFormat : AVC
+ y3 \) h/ q- ^" ~7 tFormat/Info : Advanced Video Codec
# h5 \2 c- C7 ^* mFormat profile : High@L4.1$ [! T2 Y. Z% W& f& m
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames8 g) R$ s; L- z# P
Format settings, CABAC : Yes( A8 c( R, O2 H$ S8 S
Format settings, Reference frames : 4 frames
1 ?! t7 z1 C& wCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
" J( `' N9 R) M3 Q# A+ {% l( J, g* U9 LDuration : 2 h 21 min
7 T6 F9 V0 \  o$ w7 e/ F2 nBit rate : 9 285 kb/s
% ?% q! d, W. K' G3 MWidth : 1 920 pixels
$ J- J9 O& _# nHeight : 1 040 pixels
; A, s' F5 P& ]( J! \Display aspect ratio : 1.85:1. r% ?: D+ A$ \" G; v/ _4 h! O' t
Frame rate mode : Constant1 ~5 }) R/ r! _
Frame rate : 24.000 FPS
* i" N2 H! J2 j: f. RColor space : YUV
. s8 i( R: ]2 V, a5 z9 j* \Chroma subsampling : 4:2:0
9 }& f2 L- `8 }Bit depth : 8 bits$ A, a& \& U( U& O& Q& ^
Scan type : Progressive
5 p6 T* O' l$ PBits/(Pixel*Frame) : 0.194
: k0 |& X' Y8 i. b* LStream size : 9.00 GiB (92%)5 U1 l% t0 \/ j; o$ E
Writing library : x264 core 144 r2525 40bb568
5 B1 v- d# U! vEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9285 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.008 x- f7 y* O6 L
Language : English
+ P' k% n# N8 b* ]Default : Yes: S- k: }: _# M3 |- A3 @2 s
Forced : No
' R0 Z+ E! g7 o: H  B$ ?+ V  [
3 B/ Z. X; y! HAudio& h" K( E) f9 g+ |
ID : 2
: b0 V; f9 @( U1 Q) EFormat : AC-3
+ F! W1 {  P; A  Y1 fFormat/Info : Audio Coding 3; E+ S  H$ A; W9 Y( s) j2 |
Commercial name : Dolby Digital
; W4 Y# D9 N9 K* _" p$ H0 BCodec ID : A_AC3, {9 u9 w2 }4 J9 D; |+ p9 p4 b6 M5 q
Duration : 2 h 21 min
3 Z& [& c7 m, NBit rate mode : Constant2 S  p( G7 [# y- l) m
Bit rate : 640 kb/s% k" Z4 {# |' L" X% N5 ~6 U& L
Channel(s) : 2 channels& W& s* o+ w! o/ h  x+ Q  z+ o9 H
Channel layout : L R
6 R3 I9 D5 S, @* \7 k4 M4 D8 d6 vSampling rate : 48.0 kHz# B, W9 S; j% P9 a( H' i7 m2 |+ \
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)$ U4 V0 i  D1 B& p# J8 o
Compression mode : Lossy
, O) ~  ]3 ^* y( j: ^9 ]Stream size : 649 MiB (6%)0 x. C' Z$ h; w! f! r) ^
Language : English: b6 |2 N9 g. K6 i" X
Service kind : Complete Main8 F/ h" @' b9 H8 P, d
Default : Yes7 T9 G4 F7 w3 k8 s
Forced : No
" s3 ~# ?. }) K6 K+ a+ ]! @. C$ J0 M4 V  Q- R' S2 p! C) Z; i) U. S
Text #1
- @8 P8 C4 X- v- P  y& [ID : 3
1 G! N. U' e; B! D, ?3 w' m# ~Format : UTF-8
6 P6 p5 p/ |4 N% k2 J. H/ @4 ]. pCodec ID : S_TEXT/UTF89 `: R% V) t# Y! g
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 M& }  I) J3 V2 |
Title : SDH
- Z7 H, [. D9 J/ l% S- w  a* |Language : English; a# i( ~7 G: e' s" q1 H
Default : No' E' J% T  b; S& g7 w6 B# f
Forced : No6 h- I# V" _5 g0 N- c0 j" E

" y. y9 U! E1 C4 F1 X/ MText #2" U# w; w$ P) U6 v, f
ID : 42 t4 s- }; F( ^& r; C3 s* L/ c
Format : UTF-85 A' f( _; W, X; ]6 I1 N
Codec ID : S_TEXT/UTF8
# @! N4 Q4 O1 |" w( ]2 wCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
3 ?- T' H5 W, t9 }% ?; i# _Language : English$ t3 ~( i+ c) D; |1 A
Default : No) z! q) D# b' o8 v% t9 p3 I+ D
Forced : No
' ~' @8 x( a5 u9 f- H3 j- _! \
; Z$ O+ K9 Z9 m8 @: S( ~, yMenu( @1 l3 ]- |! p2 ~  j3 j2 b
00:00:00.000 : en:00:00:00.0006 b8 U& x0 h. V% f4 L, [
00:12:04.750 : en:00:12:04.750
/ K3 K* D8 ^- S$ k% v' C00:20:30.333 : en:00:20:30.333; `; Z$ L% v2 ]  I* y# i: L7 a
00:34:13.250 : en:00:34:13.2504 ?% a+ |- J* J4 l' |5 r+ ?
00:45:56.250 : en:00:45:56.250) C+ X0 C& x$ a% G5 @  D6 P
00:57:23.333 : en:00:57:23.333: z% g, ?) a# w- ~5 E0 V+ n
01:08:02.708 : en:01:08:02.708
# }" q; Q( w0 p  ^& H& M; W5 E01:21:12.417 : en:01:21:12.417
& @6 K  z: G9 g' b! I01:33:01.583 : en:01:33:01.5837 e$ b! c& h0 |6 k- a' j. x9 W
01:44:25.000 : en:01:44:25.0005 K# G: s* E# t; V6 c
01:54:02.000 : en:01:54:02.000
6 Y8 H2 c* ^+ S; o* ~8 {6 g; Y0 T02:08:12.750 : en:02:08:12.750
# B0 Z0 D! c/ N7 M4 A
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-10 01:57

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表