BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 86|回复: 2
收起左侧

[科幻恐怖] 透明人1/透明人魔/隐形人 Hollow Man 2000 DC 1080p BluRaycd x264-DEFiNiTE 7.95GB & 10.0GB

[复制链接]

8923

主题

9117

帖子

7万

积分

Forum Moderator

金币
13305 枚
体力
12412 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2018-9-30 04:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg . T9 N5 a9 E: K8 o

/ M; Z; A2 f2 f  x' Q" o- x◎译 名 透明人/透明人魔/隐形人' X+ v$ \4 ]- u  r2 k
◎片 名 Hollow Man
$ a2 p& F4 j% ~( S◎年 代 20000 ]5 y7 P' X# a
◎国 家 美国/德国' `2 g  O+ x5 G0 G/ ?' ~1 l8 F# t" ]
◎类 别 动作/科幻/惊悚* N9 l$ U+ U$ p4 |: Y9 H7 R
◎语 言 英语3 B  b5 H3 f/ A6 q; Y
◎上映日期 2000-08-048 T* n/ G6 \# B. k% ?
◎IMDb评分  5.7/10 from 111,751 users
; M6 R4 u4 Y3 k1 F5 {# ]◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0164052/
5 |$ B7 w+ `( v) K$ V◎豆瓣评分 6.6/10 from 37,695 users
+ w# _3 d* `& Y9 k- _) h◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1293470/9 P4 n8 a% e7 u- V: i5 F" w
◎片 长 1 h 59 min0 Z- E" [  A) u) d: b7 @& u) O
◎导 演 保罗·范霍文 Paul Verhoeven
) Y$ \$ o3 T0 B! t◎编 剧 安德鲁·W·马洛 Andrew W. Marlowe
  L" X0 |# M! T. V  d     盖瑞·斯科特·汤普森 Gary Scott Thompson1 M* s: n; f9 F& R" I/ ?& K/ [; y# p# q
◎主 演 凯文·贝肯 Kevin Bacon  U2 h4 O" p; e, H
     伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue
7 [. n1 _1 N! y3 [# t' t4 b1 ~     乔什·布洛林 Josh Brolin
- u, M3 f/ D6 t0 _     金·迪肯斯 Kim Dickens9 b% I3 t- Z. r9 n
     格雷戈·格伦伯格 Greg Grunberg! {3 ]  E6 C; U' X1 z
     罗娜·迈特拉 Rhona Mitra
: ]7 K/ H) x9 [+ {: p& v5 L) l- P, W, q% {+ M! V$ b/ V
◎简 介     2 S  _- X8 [1 O$ F
/ a* p" M% ?5 E( [; a
 隶属于美国军方的某神秘机构,正在进行着一项隐形技术的研究。科学家塞巴斯蒂安·凯恩(凯文·培根 Kevin Bacon 饰)是这支小组的主要负责人,经过多年的努力,他们的研究在动物身上已经初见成效。急功近利的塞巴斯蒂安无视药物的不稳定性,执意在自己身上尝试。该药物的隐形效果非常出色,但是塞巴斯蒂安却无法恢复正常。为此,他的搭档琳达·福斯特(伊莉莎白·舒尔 Elisabeth Shue 饰)和马特·肯辛顿(乔希·布鲁林 Josh Brolin饰)抓紧解药的开发,而塞巴斯蒂安却越来越喜欢隐形的感觉,透明的状态让他可以为所欲为。为了保持现有状态,他变得丧心病狂……+ A" [5 b. [! N
" C7 b) g+ H2 C6 L* L5 V# ^
 本片荣获2001年美国科幻恐怖电影学院最佳特效奖、2000年洛迦诺国际电影节观众奖。6 d3 f# w4 @6 ^

/ Z7 `& _4 Q1 i+ E0 e5 G) V1 g6 E When the leader of a team of scientists volunteers to be the test subject for their experiment in human invisibility he slowly unravels and turns against them with horrific consequences.  }8 m; X$ z) O

4 Z, p6 `0 Y* t# r% u◎获奖情况
" [  f/ P( {  j! L6 s  Z& Y% ]+ C9 x2 f2 O
 第73届奥斯卡金像奖 (2001)% b% t& T$ p# N- R4 h' u* t
 最佳视觉效果(提名) 斯科特·E·安德森 / 斯科特·斯多克迪克 / 克雷格·海斯 / 斯坦·帕克斯1 d9 A' q2 A3 n/ p
" U% k1 `  e3 y5 G
( r2 V5 w. }8 h8 a5 R* }0 b
6 V# ?+ E5 [# O' p+ X: K3 r8 \
! P; C7 J" N+ n, Y
Video; t+ _: o2 Z4 U1 L3 \( P% o+ _
ID                                       : 1
5 O% P8 Q! F8 j, b, CFormat                                   : AVC. V( c7 A8 |% ~+ X3 ?  p
Format/Info                              : Advanced Video Codec1 i4 t9 I; {5 P9 v8 D
Format profile                           : High@L4.1
! G3 T3 {6 @4 C3 B3 G$ R! U2 mFormat settings, CABAC                   : Yes
% r* @" ^: [2 NFormat settings, ReFrames                : 4 frames
7 q" k' ]0 _1 Y3 p1 G7 b$ FCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC) K6 A# i) ~4 x* ]# b) W( k8 z
Duration                                 : 1h 59mn
9 o& j2 \# J( uBit rate mode                            : Variable# D& D9 K$ V; h. [  X" N7 I
Bit rate                                 : 12.2 Mbps0 n/ C0 a. {' F( Q3 x; l* `
Maximum bit rate                         : 40.0 Mbps
0 l* E5 V( _8 z1 C& U5 ?Width                                    : 1 920 pixels
8 a, Z- @) c6 o$ N5 P* I8 RHeight                                   : 1 040 pixels
1 B3 k* S1 Q; U% c6 p. w2 o" oDisplay aspect ratio                     : 1.85:1
, g+ Q/ X+ t8 M7 Y3 ~" HFrame rate mode                          : Constant
) c' Y5 b, J. \* X/ qFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps& D; R4 @4 A  x3 S$ Q  Q
Color space                              : YUV4 [/ w# |0 ]2 c% w( A
Chroma subsampling                       : 4:2:0
* o, a1 D2 e( y( t1 I& I% C# d4 bBit depth                                : 8 bits7 x3 R- E3 h2 V7 j! J
Scan type                                : Progressive
  ^9 z! h; w6 c$ R& L) w1 aBits/(Pixel*Frame)                       : 0.256
2 B7 j' O( l5 T) G4 T: [Stream size                              : 10.2 GiB (93%)
, s# Z; j* P, n: d4 C) g# wWriting library                          : x264 core 80 r1376 3feaec2
# A1 m2 {% s# ?Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=0.7:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=6,6 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=4 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / rc_lookahead=80 / rc=crf / mbtree=1 / crf=19.5 / qcomp=0.70 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=62500 / ip_ratio=1.10 / aq=1:0.9" d3 H6 g: u% u- i8 R' l1 r
Language                                 : English# x" h# O9 S  i9 g5 s
Default                                  : Yes
/ m& g* j9 x* M; ?; TForced                                   : No$ m- h& K) X) b; [5 Y6 U& |
Color range                              : Limited
! q  [+ W! F# d$ B" F6 vMatrix coefficients                      : BT.709
% f( X" d% \! ^! T1 a
) S8 |0 O: {+ I; H4 P% dAudio
0 r( ?0 K! r5 v  @ID                                       : 2
' d: G+ o$ A2 YFormat                                   : AC-3
: _  W( {+ u1 mFormat/Info                              : Audio Coding 3; `  @4 i, n/ ^9 P+ h
Mode extension                           : CM (complete main)
8 d. U( J3 ?2 H& h6 x) pFormat settings, Endianness              : Big, F9 y: t# U3 i2 m+ j5 D
Codec ID                                 : A_AC36 ?/ X! u4 J- K7 Y6 a7 m
Duration                                 : 1h 59mn
8 y! I1 s7 I/ L; sBit rate mode                            : Constant
+ M2 [$ m2 W9 L3 M5 f2 PBit rate                                 : 640 Kbps, F2 d  v& O+ O4 m1 Q4 e
Channel(s)                               : 6 channels
* x& L1 b5 \( L  z& ?/ R7 }Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
3 M: ]" J" u4 Q9 }5 gSampling rate                            : 48.0 KHz
& E: |: A' I& i  Y0 j) l6 |Frame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)* m7 C# C7 l3 S' i
Compression mode                         : Lossy' j! C; N2 ]8 Y" u
Stream size                              : 546 MiB (5%)5 Q* c3 P( z8 U1 {& k
Language                                 : English" C6 ?7 N' |# C- U6 S1 {  u
Default                                  : Yes. G1 J: N& M* |) q% j* T  S$ ^+ I
Forced                                   : No4 C3 E  `( H% z6 u: d0 m: s
! h* H; U+ x1 e  h: H4 o8 n2 M
Text( A3 ^  j" t) J/ N) Y% U. N) Q
ID                                       : 3
; f$ Q- v+ D. OFormat                                   : UTF-8
$ g: q0 j( m: L7 O& E( \. g6 fCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" A& N9 S7 @* i4 p% ACodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( C' e& p5 |7 Q# }5 x
Title                                    : English
- t! X$ b* S3 v6 ?& y8 dLanguage                                 : English
+ L1 j7 f* t- Y: g2 M$ qDefault                                  : No6 A6 k( Y' D+ u8 G- |/ W
Forced                                   : No
/ S- @. l7 ~6 p1 i2 w& O8 h: ]7 m1 ?* b/ z/ B3 ^  d
Menu( P) H( F. l) K8 ~3 U" G/ v7 d& P0 P
00:00:00.000                             : :00:00:00.000
. |* C( X* p7 d- I00:08:56.494                             : :00:08:56.4948 A2 x5 V4 w4 {8 V( |# A
00:12:55.149                             : :00:12:55.149
. G& N8 T7 U1 y00:22:41.068                             : :00:22:41.0683 T# J% K/ f4 F  D
00:28:52.105                             : :00:28:52.105; C" r2 {4 t) N- H. k: Y
00:36:02.243                             : :00:36:02.243: H. u+ f" _1 Q8 U3 q" l
00:47:28.262                             : :00:47:28.262
0 u. _. z& T7 Q- O00:50:47.628                             : :00:50:47.628. U: r* ?: P1 D& H" Y+ Z
00:59:09.963                             : :00:59:09.963: _8 m( b% c4 E7 Z: W/ U. G3 {5 |
01:09:29.874                             : :01:09:29.874
; R) J5 G6 s7 E, @01:12:29.971                             : :01:12:29.971" q$ f! _+ ]8 n1 T( S* ^
01:23:45.979                             : :01:23:45.979
) \" W/ ^0 {! _% J4 s% z( K01:29:45.797                             : :01:29:45.797% Z  _$ s, L! x
01:36:08.972                             : :01:36:08.972% s) o5 x8 p2 v0 E
01:42:31.937                             : :01:42:31.937
/ [( I3 w' a; G9 e) t01:46:36.473                             : :01:46:36.473

8 H# E* }# B8 m8 B2 M) O; e; ^! ~( F; q/ ^; l

( W& z: Q, I2 g6 e3 Q, B
9 r% T; o+ Y8 v6 }* D# c( S
) Z* B0 k/ C1 K4 a; W
% {7 d, m# v  x6 x  v
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

相关帖子

0

主题

655

帖子

3327

积分

Sponsor

金币
35 枚
体力
1932 点
xpg050811 发表于 2018-9-30 11:39:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

918

帖子

3586

积分

Sponsor

金币
59 枚
体力
1856 点
BlueCharlie 发表于 2018-10-3 10:40:40 | 显示全部楼层
感谢楼主无私的分享!

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-10-1 06:51

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表