BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 100|回复: 10
收起左侧

[蓝光原盘] 阿拉丁真人版 [REMUX原盘 外挂中文字幕] Aladdin 2019 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 33.40GB & 28.40GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  奋斗
  5 天前
 • 签到天数: 187 天

  [LV.7]以坛为家

  7421

  主题

  7607

  帖子

  5万

  积分

  Forum Moderator

  金币
  9300 枚
  体力
  8669 点

  卓越贡献勋章

  24小时 发表于 2020-3-4 20:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  01.jpg 4 k: U: E2 A) v  i7 ?$ x( f+ q. s9 E

  6 G- _/ f; _9 n7 B. A/ c◎译 名 阿拉丁/阿拉丁真人版/ D, F9 @+ k+ |) h* B: H
  ◎片 名 Aladdin
  , |4 T9 f; w# q; G- z. e◎年 代 2019
  8 r4 H7 n0 }$ n0 o- U/ n1 ]◎产 地 美国
  # l9 M9 C4 `  m" _- ~/ U9 \3 Z◎类 别 爱情/歌舞/奇幻/冒险6 R0 y" O5 i" V) E# D
  ◎语 言 英语
  , h% {+ c2 P7 A+ z% e* b! ]◎上映日期 2019-05-24(美国/中国大陆)6 \+ \- `1 ~  m; M* _6 v
  ◎IMDb评分 7.0/10 from 188,730 users
  9 m  L! Q* h: `◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt6139732/6 V& _8 u: y! d1 s
  ◎豆瓣评分 7.5/10 from 227,357 users8 ?- O3 H4 M5 f
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26891256/
  : `6 t; \# t9 {8 r◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD" V& M) j$ P# ^3 D6 w* c
  ◎视频尺寸 1920 x 1080  & N% p4 ~1 M/ a" `7 I
  ◎文件大小 1DVD 33.41 GiB & 28.42 GiB8 U; b& F. R$ h" d, Q9 v1 h
  ◎片 长 2 h 7 min
  + Y6 ]: b3 w2 i! U4 r, n  Z% Q◎导 演 盖·里奇 Guy Ritchie$ m# y- Y. h% F) a: V! v9 M
  ◎编 剧 盖·里奇 Guy Ritchie% @% h' A* ~/ e, @( k
       约翰·奥古斯特 John August
  8 q5 a' m) e3 d3 q% j) t3 N" c◎主 演 梅纳·玛索德 Mena Massoud5 |& L8 q/ z5 w* M& g
       娜奥米·斯科特 Naomi Scott4 t* a, m2 x9 `
       威尔·史密斯 Will Smith9 G* d% Q/ e  O/ q' A# ~2 v' v
       马尔万·肯扎里 Marwan Kenzari  d, o$ t2 q. S  g
       纳维德·内加班 Navid Negahban! W6 h! z2 ^( @2 P7 Y
       纽曼·阿卡 Numan Acar
  & r) R* i8 M" Y9 z' }: P% N4 e     艾伦·图代克 Alan Tudyk5 {5 N) s2 X- y# h2 U7 B! Y
       比利·马格努森 Billy Magnussen
  % [4 w$ F) a8 k$ P( |' z4 S- Q0 J     纳西姆·帕杜雷德 Nasim Pedrad+ M5 g$ N( `) T
       卡米尔·雷米泽斯基 Kamil Lemieszewski
  0 O& X! C. i$ }: U8 m     乔伊·安沙 Joey Ansah7 o1 Q( [0 M' D4 \9 |2 O6 t3 j
       贾格·帕特尔 Jag Patel: |6 F1 K& ~, G6 n
       贝恩·科拉科 Bern Colla?o
  # _. ~, E  t3 r2 r1 m2 p     凯西·克莱尔 Cassie Clare$ X: a( [1 _, B5 F+ R" f- u& }
       威尔·布拉格罗夫 Will Blagrove
  ; `' t) m; f* t5 C$ p4 k" j     哈廷·帕特尔 Hiten Patel
  ' ?$ w9 h: K! D' t8 v3 Z8 X7 V     阿米尔鲍特罗斯 Amir Boutrous
  0 q7 n. E* t" E     埃里克·可可 Eric Coco
  5 }1 ^. |9 Z9 E/ h: z     弗兰·塔格 Fran Targ
  ) \0 R( {& Y. U. S/ `9 w- _     阿玛尔·阿达蒂亚 Amar Adatia2 m- ]' u! i8 E$ w/ }. M6 j* G
       乔丹·A·纳什 Jordan A. Nash
  3 e7 D/ K, F2 b     通恰伊·古奈什 Tuncay Gunes
  . c7 V2 z: I# D4 z, |& h     塞尔哈特·梅汀 Serhat Metin0 E4 |: E" W* X" }
       凯文·马塔迪恩 Kevin Matadeen
  - m, L3 Y1 ?; Z7 {+ V# J     保利娜·博内瓦 Paulina Boneva
  2 f" S, [% B6 h' p! x     塔希尔·布尔汉 Tahir Burhan- F5 y/ ~* l6 ^
       亚当·柯林斯 Adam Collins
  ) r$ h  U$ c2 B) w- W6 q
  9 Z9 C  {$ E: ?◎简 介  1 P4 Y% R9 V7 v8 q3 a

  $ h/ X$ Z+ m( g# A  A kind-hearted street urchin and a power-hungry Grand Vizier vie for a magic lamp that has the power to make their deepest wishes come true. 4 U- j3 e6 r! W, ^& Z7 N3 r2 {
  9 d: z, ~1 `: u* {1 {% |
   在充满异域风情的古代阿拉伯王国,善良的穷小子阿拉丁(莫纳·马苏德 饰)和勇敢的茉莉公主(娜奥米·斯科特 饰)浪漫邂逅,在可以满足主人三个愿望的神灯精灵(威尔·史密斯 饰)的帮助下,两人踏上了一次寻找真爱和自我的魔幻冒险。 # M# q0 T; Y5 E6 k& X' B- _
  & @. [: a* H! t. _
   A street rat frees a genie from a lamp, granting all of his wishes and transforming himself into a charming prince in order to marry a beautiful princess. But soon, an evil sorcerer becomes hell-bent on securing the lamp for his own sinister purposes.! p. e9 e& q5 O$ ^6 _& Q
  Video  C* T. V! |  H: M
  ID                                       : 1
  3 s& O; U+ q" g5 p6 BFormat                                   : AVC) u  r8 |2 a* p
  Format/Info                              : Advanced Video Codec
  - r  }9 ^- _- p+ `$ C% c( Z& oFormat profile                           : [email protected]
  9 _0 H; h4 a+ p+ h; S+ ^Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
  / v4 r( {% T8 E8 R8 Z2 lFormat settings, CABAC                   : Yes
  $ w" Z0 ?- |: |. H4 YFormat settings, Reference frames        : 4 frames
  ( C0 p$ e" N5 M7 j4 z: L0 G9 V  u, TCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC0 ]4 _! `9 [4 [7 Z+ G7 E
  Duration                                 : 2 h 7 min, T( P* o3 @, i
  Bit rate mode                            : Variable
  ; D3 m! |7 j0 O# DBit rate                                 : 24.8 Mb/s
  % g: P) r4 G* B4 O+ t, p+ {Maximum bit rate                         : 31.5 Mb/s
  / H% ^) Y0 e* d$ t6 n) ^  J. mWidth                                    : 1 920 pixels2 D1 H- ~. F- K- p( w" @% V
  Height                                   : 1 080 pixels1 A0 w! J. v( g
  Display aspect ratio                     : 16:95 B' V/ S+ ]& K6 m" T: Z* L9 ?
  Frame rate mode                          : Constant) M2 w, w& b6 h5 G% P& Q& o
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS4 W! P4 f* e/ ~% V$ G2 z
  Color space                              : YUV" X* @& d1 T% J8 @! r
  Chroma subsampling                       : 4:2:0: M% e6 `/ H5 o6 o
  Bit depth                                : 8 bits! G& `* O9 R7 y9 U
  Scan type                                : Progressive
  6 s7 b' N7 w) p: F8 RBits/(Pixel*Frame)                       : 0.500
  . N. d2 l( }5 U" J2 aStream size                              : 22.2 GiB (66%)2 e* t6 X2 ]% D* r% Y( Y
  Title                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT$ L( |4 P& U9 L8 \5 a
  Language                                 : English
  * t+ n4 I1 ~! c% |5 s% MDefault                                  : No, g, m9 |1 f/ q4 j) g. b! B
  Forced                                   : No8 K% ^$ b. B! H0 q! S# r

  * E6 P/ h7 m7 U5 V+ pAudio #1
  + @1 ^% ]& u% ]& ^3 M2 ^ID                                       : 2
  ) l7 m  s: K3 v1 H5 {Format                                   : MLP FBA 16-ch
  % U6 m! \$ P- E* xFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
  / D4 A6 C5 U7 {7 d' z  x7 nCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos4 l+ w: j! u& i# i! D
  Codec ID                                 : A_TRUEHD
  * X: b6 Q& H; ^! J! S# }6 U$ TDuration                                 : 2 h 7 min
  5 [# L, [. M6 \" Y4 N+ l. D, QBit rate mode                            : Variable" w( m/ }% A8 J' L# L( a; b
  Bit rate                                 : 4 877 kb/s# o+ n$ D4 ^1 f/ P% w
  Maximum bit rate                         : 9 060 kb/s, H3 F% P7 }' G1 l% F) c- N9 E' g
  Channel(s)                               : 8 channels1 P8 N, t. }  [& U5 |
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb$ |$ Q4 h6 j# R* {
  Sampling rate                            : 48.0 kHz! s6 A! H2 J) n# s6 q" A
  Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)  p) g+ ]0 k3 s1 W+ [: M3 C7 \
  Compression mode                         : Lossless
  & C5 `( v' E: i8 A2 |! }# IStream size                              : 4.36 GiB (13%)
  ' f9 @% E1 B! N! s1 m) BTitle                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT2 s/ r) a8 S* l: Z
  Language                                 : English" [4 o8 m* L7 T
  Default                                  : Yes
  / _% Q0 \: J5 J, |" e- uForced                                   : No
  3 E0 @5 M9 i: x& T3 jNumber of dynamic objects                : 13
  1 I  f9 ]1 D1 s" o  a3 P5 \5 bBed channel count                        : 1 channel8 Z/ e) m+ H# |6 s* G7 l
  Bed channel configuration                : LFE: ?3 g1 M% t! D: m

  # S( T7 Z5 t- wAudio #2
  & s# N+ t: |; F( O$ q0 O. H' M! ]ID                                       : 32 o+ p4 ?5 T( K8 I% {
  Format                                   : DTS XLL
  ) U8 n1 x9 E- `Format/Info                              : Digital Theater Systems
  3 F" Y( T& B) W9 W' k/ u$ X$ OCommercial name                          : DTS-HD Master Audio+ |/ T( R# a3 M7 k7 H7 U) T. L& j
  Codec ID                                 : A_DTS! b  A1 ?) o: ^! w8 V7 J8 u# {5 o  }
  Duration                                 : 2 h 7 min) d/ t9 G3 A5 p! ?8 P
  Bit rate mode                            : Variable
  . f* y# u- z; T6 Q- ]! {; a" X7 sBit rate                                 : 5 316 kb/s
  . \: E2 [2 i* @# s6 g& eChannel(s)                               : 8 channels$ \5 L: q7 w/ o5 p
  Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss" `/ B1 e" o# }) X
  Sampling rate                            : 48.0 kHz$ ~+ ]+ y* v! v" V
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)) ~6 ?" `. u3 \' @
  Bit depth                                : 24 bits
  8 i( p$ N8 @" S3 b! {+ v( O! WCompression mode                         : Lossless
  9 U8 e$ }/ z8 SStream size                              : 4.75 GiB (14%)
  8 i% M6 n- h  x# v; pTitle                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  ; X; O9 k. A+ j  k3 n  J1 hLanguage                                 : English* B) q8 S$ _6 w  [" r/ r
  Default                                  : No
  # r5 o' i8 T. BForced                                   : No5 H# R7 e: ?" t8 e
  # i4 b0 i6 I" w' r( ^$ O
  Audio #3
  3 T. s1 h# j: k: h2 `ID                                       : 4
  5 }. E' j/ b0 m' O! _Format                                   : AC-3
  6 M8 v9 x( j' o* n$ E9 a8 ]Format/Info                              : Audio Coding 3
  2 m7 m2 T( J, B: a5 P" rCommercial name                          : Dolby Digital( n2 K) X$ U. Q, v3 D3 E. O, Z
  Codec ID                                 : A_AC3
  " V1 P! q' d0 M+ E" s% \( yDuration                                 : 2 h 7 min' |5 U2 L, \# Z. a$ q" ?
  Bit rate mode                            : Constant1 j3 ~6 b2 D3 {% R" ~* k6 g+ x
  Bit rate                                 : 640 kb/s& G3 x% B% S$ M( U) [
  Channel(s)                               : 6 channels
  1 A6 g  x; B$ G& I! R$ ZChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs1 s4 a" d; O( e& ], v# G4 Q
  Sampling rate                            : 48.0 kHz4 I4 r9 g3 q& x! n
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  {8 F. D7 m2 G& P4 a
  Bit depth                                : 16 bits4 b' e7 N8 s. u' A1 z' X( z; P
  Compression mode                         : Lossy
  4 r; Z* [  e; _Stream size                              : 586 MiB (2%)
  3 F& w: W9 l0 C1 g% {Title                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  4 _! \: H( @7 v7 m% ]; NLanguage                                 : English
  9 B9 ^6 u# C3 v1 @2 mService kind                             : Complete Main
  " u, p8 z% m8 G" w7 ]& j9 h8 m0 d- H2 xDefault                                  : No. d  N& ~. P7 _, q
  Forced                                   : No9 n/ b5 o  \2 M' W4 [3 l

  9 r) I  W+ T5 f) K7 sAudio #47 P- \* z3 ?+ y* ~; v) O# X
  ID                                       : 5
  " r( S- {; F' c# vFormat                                   : AC-3
  ! h; Q  c# k/ C6 i, m& }- nFormat/Info                              : Audio Coding 3
  . t6 _3 `4 y# t  o, TCommercial name                          : Dolby Digital
  5 E4 V4 d/ D3 W6 V* @: qCodec ID                                 : A_AC3( I4 V7 t1 \6 A6 B" C$ y# m# j
  Duration                                 : 2 h 7 min
  % q; X& y( ~4 P" T8 U) mBit rate mode                            : Constant5 ]3 u% j& m6 L7 e' [) ~( L! T
  Bit rate                                 : 320 kb/s; A7 J' [  a: j; |: Z, K
  Channel(s)                               : 2 channels
  & `2 G. T+ e4 E7 hChannel layout                           : L R+ e. Z+ D0 ^- M7 U. E
  Sampling rate                            : 48.0 kHz* J& F9 n1 n* Q! B1 O6 w
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)1 {# _" Y  k0 Q
  Bit depth                                : 16 bits0 A. f  [6 e% e1 C2 p! b' l5 B
  Compression mode                         : Lossy# k' t" x- {* l" i9 x: w
  Stream size                              : 293 MiB (1%)
  ; I6 _0 i0 }9 w8 ~1 H) N$ xTitle                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT0 F/ m2 [4 Q0 p& R) @1 l* R
  Language                                 : English: U8 |( }4 _% g& p+ c
  Service kind                             : Complete Main
  1 }# D4 \2 g2 r8 C5 @- n- G1 S/ WDefault                                  : No
  7 v, e- @0 S# GForced                                   : No; I$ U( P) s; p. z$ }/ ?
  - f. n; |6 H- Q( `: u
  Audio #5
  # j' T) K4 S% _. n3 Z; h3 r/ {ID                                       : 6
  1 g" y8 T( m" p2 O+ Q2 aFormat                                   : AC-3) z, z) g% H2 x8 J
  Format/Info                              : Audio Coding 3) a/ y$ Z% @8 ?* ]* Y
  Commercial name                          : Dolby Digital
  4 @0 w0 f8 C3 w5 jCodec ID                                 : A_AC3
  7 H0 c( a1 \3 G1 o) J1 O$ j$ hDuration                                 : 2 h 7 min. b1 T7 {+ y" u# T1 k
  Bit rate mode                            : Constant" L% E: V, q6 ~+ F8 D4 r' x9 x
  Bit rate                                 : 640 kb/s
    t2 n- n' G! m/ J$ W9 }Channel(s)                               : 6 channels# @$ G) Z' r/ f6 o7 |7 U. {
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs# s$ P# }. t9 Q- d
  Sampling rate                            : 48.0 kHz- J4 d! p  x1 q& s: L5 C
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  , g7 w* h1 Z* hBit depth                                : 16 bits( R9 g1 i/ X' w3 u5 v' h
  Compression mode                         : Lossy% q, ~$ p) }% o3 ^  p# Z' j# ^" }
  Stream size                              : 586 MiB (2%)
  . _8 h, T2 a7 ]/ ?& JTitle                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT# @* I# E+ O8 J7 [% Q
  Language                                 : French
  ! N2 ^. l- k1 t+ vService kind                             : Complete Main
  & r" K" D( A5 R- [Default                                  : No
  $ O" i5 Q  M- `8 A+ vForced                                   : No. l2 y; d9 q8 ]8 o# C/ ]" w2 g$ E
  ; S. q1 j( j4 j! Y  C& d- s5 G
  Audio #6
  ) D8 R7 V! V( o/ t# e- zID                                       : 76 G4 R0 y) m" |
  Format                                   : AC-3) h" u0 d) _" \' V" @; E
  Format/Info                              : Audio Coding 3. Q, l* R3 G2 }6 i" A+ h' `/ m0 P, z
  Commercial name                          : Dolby Digital# o4 B6 _; r: W( f/ c7 L. X8 Y: L: P
  Codec ID                                 : A_AC3
  . a  O; M" N( YDuration                                 : 2 h 7 min
  ! y9 i4 {7 f) K2 n; z' cBit rate mode                            : Constant
  ! a% g  |( G. R* M2 ^% g. v' ZBit rate                                 : 640 kb/s' j3 F' P5 j4 A2 ]% X( k; a% ]; y
  Channel(s)                               : 6 channels2 O3 ^  `3 i8 E; _7 R' C
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  8 ~4 h$ y- b4 a; M- _1 x" c4 E% B- oSampling rate                            : 48.0 kHz
  ! c+ J+ K  ?8 J5 T: m+ bFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  & g2 S" ?( ^8 QBit depth                                : 16 bits
  ; \' @4 \4 S( h( kCompression mode                         : Lossy' @6 N9 A$ H' F, \+ {3 C5 q
  Stream size                              : 586 MiB (2%)4 h5 t$ ~8 q& y' V1 F# f! a
  Title                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT6 T; t( v: t6 C% s. c/ }5 H
  Language                                 : Spanish, g, B5 S2 C9 Y  K% D3 C
  Service kind                             : Complete Main& @! u6 s) F" B: o
  Default                                  : No
  5 O  h6 P( R/ M$ P, J; rForced                                   : No
  # x& ^6 }, s  f1 A$ {5 H2 i$ |$ n/ q5 ?7 U+ y
  Text #1- U$ ~# _1 S, N* p/ Y
  ID                                       : 8& }" M/ o# [6 y" c
  Format                                   : UTF-8( F+ ^) X3 `9 C& D& \0 \
  Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  - `) N  M- E; ~0 f* bCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
    z3 X8 i9 [8 {/ U! J! IDuration                                 : 2 h 6 min/ J# P1 K# q* {
  Bit rate                                 : 63 b/s
  7 x! w$ a! ?2 z9 t8 L5 V' MCount of elements                        : 2111
  # |! h) d! x8 bStream size                              : 59.1 KiB (0%)2 U1 K) {" X+ a# x$ @
  Title                                    : English-SRT$ r$ A  g+ ?. {7 a; Q! z' [, G
  Language                                 : English
  8 e; H- @) v3 R$ L8 \1 m9 zDefault                                  : Yes
  # f5 S( d- w- h6 L9 X  E+ PForced                                   : No& d. X& i2 B4 r8 a% j7 c9 a
  * ^* a- [' C' f$ @) [6 M" g
  Text #2
  $ O, f( Y% A' J8 [: T# _ID                                       : 95 Y8 r  Y* Q  x: F6 x$ ^) A
  Format                                   : PGS
  9 _, o3 T$ g/ B' `0 a, ~Muxing mode                              : zlib
  , z: T, r: e9 w$ F; |0 @# gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 U5 I7 i! `: H. T2 D6 j
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  4 b. V) Z8 K9 C2 E9 ZDuration                                 : 2 h 7 min
  & {0 a1 s0 K0 H; R; ]- {' hBit rate                                 : 47.1 kb/s- Y; T! _- Z  f7 V1 z' |3 W
  Count of elements                        : 4858: |8 h8 o0 Q  r8 P+ [+ P+ O% r
  Stream size                              : 42.8 MiB (0%)
  , q9 I0 T4 m% u- k5 }( rTitle                                    : English-PGS# c( a2 D0 N. a" j3 E9 ?
  Language                                 : English
  % p' H' H/ |  b9 h2 k- qDefault                                  : No. N! K- p7 x% ~- R
  Forced                                   : No
  / N  i" U0 I( w5 `" ]  Z
  % @5 u' Z0 ?0 O4 Z5 `: k; w( _) IText #37 H' [8 `4 g" {6 u+ Q
  ID                                       : 10+ i# a$ E, q/ X) p9 [
  Format                                   : PGS
  & I5 x: M' M! H; D& W, _5 OMuxing mode                              : zlib5 f- L8 C$ Z8 L% C# L$ b
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( r" R- j; G7 d
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  , f1 w% c; c% m# wDuration                                 : 2 h 6 min
  2 v- p- S4 u8 Y4 E1 L. o( ~6 d$ MBit rate                                 : 36.2 kb/s8 j$ W% B/ R5 j4 e
  Count of elements                        : 3600
  6 m/ C9 P' ~7 r% E& j; o4 `7 HStream size                              : 32.9 MiB (0%)
  # U7 ~, v, r- m1 v$ ]7 aTitle                                    : French-PGS7 f1 T2 p6 @- @8 k' {( ~4 g7 |0 N* ]
  Language                                 : French7 N) `$ {1 ?2 @& R$ H  X! s) n
  Default                                  : No( v6 Y% ~/ k. f+ `, Z  `4 T
  Forced                                   : No
  9 j* a. W) n- G. u$ [% Z  m- Y& W" k
  Text #4% Q. ]& X" E, Q- d1 ~3 Q* Q" c
  ID                                       : 117 a5 ?, \4 I* `& y- v  H
  Format                                   : PGS
  ( [6 d2 ~- h9 tMuxing mode                              : zlib
  ! u: m) `7 H4 A( o4 L5 z# ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; |) @, \5 H- l1 y
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: m, S% m! U# z0 {  {7 W
  Duration                                 : 2 h 0 min3 _. K% d( X/ H4 C. W& H& b1 `! ]
  Bit rate                                 : 38.0 kb/s% `; Q. |( k, ~6 ~1 V$ j) I
  Count of elements                        : 3570( s+ ?' g# ^" B0 X6 w: N
  Stream size                              : 32.7 MiB (0%)% w4 P; S  T" X
  Title                                    : Spanish-PGS% Y4 d0 R+ @" B1 S
  Language                                 : Spanish! E* ?- s: }, B7 s" X- Z  J
  Default                                  : No
  # l5 V" R1 q) C3 fForced                                   : No
  / M) j* i, O+ Y& \8 g
  3 x0 t; K' F; q1 RText #5) \9 D: S1 S! E: f( ]7 _! e
  ID                                       : 12
  * v* i  u5 j8 H$ K$ e- HFormat                                   : PGS
  . J9 Z' p: p  Y' n' _( E# pMuxing mode                              : zlib
  $ ^4 E; N3 @& h# _5 lCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  2 y$ m8 K$ K) aCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  . v3 Y. @& I* n$ D# D6 eDuration                                 : 1 h 58 min
  5 t) V+ d: y7 X$ x/ TBit rate                                 : 610 b/s
  4 i8 ~( k4 p8 T  M& ?; q2 X) x% D9 cCount of elements                        : 82
  9 w, z' Z" L/ D$ b$ ~6 L( T0 nStream size                              : 529 KiB (0%)
  ( y9 G5 f; h9 V" I- p( jTitle                                    : French-FORCED-PGS
  ! \( ~4 y5 g; P# P2 R" rLanguage                                 : French3 g( `% f6 ]1 C+ A
  Default                                  : No7 ^' }: q" y+ k# J7 f' U
  Forced                                   : No! C# i8 v3 c0 V+ s% B8 }- C
  ; j" \# u8 ]0 d) X
  Text #6
  . ~9 t2 }% F$ p: J1 b" _ID                                       : 13/ s  M7 W3 L& a
  Format                                   : PGS6 o1 C) _& i# m; f# G) f3 h
  Muxing mode                              : zlib" e& \# `$ B) b, N: j. L3 [
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ' j% Y; T' G' j( `, ]' vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# E3 C) e2 L& O( B! z
  Duration                                 : 1 h 11 min/ C5 W. `  r- K1 T
  Bit rate                                 : 41 b/s
  / S( _; V0 R8 \- ~5 A) jCount of elements                        : 4
  " v7 y! b1 R! ~4 NStream size                              : 21.4 KiB (0%)8 O$ `6 k0 Z3 W1 X
  Title                                    : Spanish-FORCED-PGS4 S' M; ?! t0 R5 b
  Language                                 : Spanish
  + Y4 `6 z- A. D! k, \% {" |Default                                  : No& M. I% C' C& ^9 p
  Forced                                   : No
  4 u4 C  G6 b. L, p- u
  ' ^: S2 G0 @9 a4 {Menu7 g6 I$ z5 B  k2 o! S% M8 J' I  x
  00:00:00.000                             : en:Chapter 01/ p6 K- l& O/ m7 S' h0 L
  00:04:49.372                             : en:Chapter 02# X/ u% @  P  w: C
  00:13:04.658                             : en:Chapter 03
  / S/ l6 b- k( h& M! B00:18:55.759                             : en:Chapter 049 o  P+ a4 E6 L  b
  00:26:18.410                             : en:Chapter 05
  + M4 y' @1 m: Z/ C00:30:26.324                             : en:Chapter 06/ c0 ^* d! R8 g7 n/ U4 i
  00:39:51.889                             : en:Chapter 07) V2 o5 Z" ]  P, g
  00:54:50.161                             : en:Chapter 08
  - @* K) k( A: m4 z7 A' e01:02:18.651                             : en:Chapter 09
  7 T) `2 k  A3 _  `01:09:19.488                             : en:Chapter 10
  % `( N: x- ?: d8 }5 C& d01:21:53.033                             : en:Chapter 11/ _6 Y! t# s! \* ]; p* t1 A2 G
  01:33:51.417                             : en:Chapter 12) V: t& @' X$ D/ H
  01:38:48.380                             : en:Chapter 13% [9 A$ a3 S* s. a0 h- I: N& A4 e/ q' k9 M: w
  01:45:19.396                             : en:Chapter 14
  & L* l# y; ]1 x7 p# V  R2 R01:53:07.030                             : en:Chapter 15) B: P4 V, c/ m4 H  k
  01:59:38.462                             : en:Chapter 16
  Video
  ) S3 m+ j* V) z" K" o& o5 d: V# KID                                       : 1
  5 s( m& u4 H8 J% ZFormat                                   : AVC* w9 X( ]2 I& h0 U+ V# o/ R9 s
  Format/Info                              : Advanced Video Codec/ `( k* S0 \5 k+ v  x
  Format profile                           : [email protected], _9 B7 |' K1 O( _* v4 X; @
  Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames) C) F$ V4 w4 c3 Z8 L
  Format settings, CABAC                   : Yes" ?1 c& |/ I3 A
  Format settings, Reference frames        : 4 frames  ?% G( Z- Q; M5 w9 {+ ]/ J* z
  Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC' L2 d. o2 F) F8 ?8 Y' D
  Duration                                 : 2 h 7 min
  & f/ T: o7 ~! J+ rBit rate mode                            : Variable
  ) p  f4 j# V6 l# w: {Bit rate                                 : 24.8 Mb/s
  2 L0 ]7 a, c& |9 ^6 [. X, k6 q" WMaximum bit rate                         : 31.5 Mb/s
  . i; j% ~# K: ~# S" i' iWidth                                    : 1 920 pixels
  $ ]) U! g" v* l) _8 k6 @9 m4 K' HHeight                                   : 1 080 pixels
  : u& N4 S* G' [5 W# m, P% ?Display aspect ratio                     : 16:9& K* ~8 K; I  `# K' I: b) D! C
  Frame rate mode                          : Constant7 ?# M" `  c, W; [
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS6 }" U( u# a( D1 W3 L9 V
  Color space                              : YUV
  $ ]* e& p& B- m8 q5 B( v! Z( lChroma subsampling                       : 4:2:0
    x! T! W+ K7 ?/ z1 i- }Bit depth                                : 8 bits% c4 m8 |& C, d0 r6 a+ }
  Scan type                                : Progressive: Q  _- \7 F# Q9 P& z
  Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.500! Y7 \' w5 Q. H5 S' `1 d- e2 F
  Stream size                              : 22.2 GiB (78%)
  9 p) d3 O! ?( O0 uTitle                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT: C2 U% S  ^1 e! }9 n) N) Z, A
  Language                                 : English0 H( [$ d' P8 s& p5 d
  Default                                  : No: M8 B: J3 @* @: y  x2 N) x
  Forced                                   : No
  ! g4 }, W. y0 ^" S; l% C! j; y8 [3 f9 Z3 I* U
  Audio #1" Q, B" U) I* o
  ID                                       : 2/ f3 m+ V8 o5 [7 s7 f( m# u
  Format                                   : DTS XLL+ F+ i( Q4 C$ J- g* ?- D  }; r
  Format/Info                              : Digital Theater Systems
  8 W; n; D; h) Y- TCommercial name                          : DTS-HD Master Audio/ C5 p: o4 z6 H4 ?1 |
  Codec ID                                 : A_DTS# K# S9 l! ]/ f7 D8 d0 i
  Duration                                 : 2 h 7 min/ ~1 d' R* l1 Z5 G
  Bit rate mode                            : Variable
  3 U' ^! N" Y- W, x7 ^Bit rate                                 : 5 316 kb/s4 i! A5 m# b+ V) I
  Channel(s)                               : 8 channels
  . B4 w: o8 X# v% |: lChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  & Q! x" V6 f  L6 X! q/ H" GSampling rate                            : 48.0 kHz
  8 ]$ I, b  M% U; Z8 q& bFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  5 R& z! z# ]3 S6 A# c* TBit depth                                : 24 bits
  ; n% o3 }) Q1 H% |6 K" OCompression mode                         : Lossless: q4 J+ J) a, Q* G- X  s
  Stream size                              : 4.75 GiB (17%)) i8 }% L8 s3 ~& x! X+ ~$ a
  Title                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT  y1 Q% L/ Z( l2 T$ _: B
  Language                                 : English
  9 U# `% M( @! L+ ?$ Z9 X8 ^1 V# hDefault                                  : Yes
  & P. Q4 P" O" wForced                                   : No
  ( Y3 `9 I& t1 b- R* B: J, j
  / F# n6 t2 G8 u$ m6 m" g9 @9 MAudio #2
    ?4 z  K% P- g  J$ l3 o* ?5 DID                                       : 3
  - _& o7 n  v: L7 W  h" q" l) nFormat                                   : AC-3
  7 t) v  O+ x5 _, u' VFormat/Info                              : Audio Coding 3
  $ A) q" r  |( S- W9 ?' Q' Z. hCommercial name                          : Dolby Digital  |5 a: s0 u' E$ h
  Codec ID                                 : A_AC3
  7 t" c3 a$ R1 Z9 _/ iDuration                                 : 2 h 7 min
  - O4 U  p; v% b2 \Bit rate mode                            : Constant+ M% }) ]  N; V  X) @# t( F
  Bit rate                                 : 320 kb/s
  $ L9 k: L. \1 yChannel(s)                               : 2 channels
  3 \3 M6 \8 N( Z# G" _8 R& L) @/ v$ E; YChannel layout                           : L R
  ) N8 y4 p( Z% X7 TSampling rate                            : 48.0 kHz0 l- t* m2 w& T% Y
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  0 r8 g0 t  ^3 J6 \& b' gBit depth                                : 16 bits
  3 @4 e# I1 T7 y/ N" {Compression mode                         : Lossy+ e1 @6 f4 F+ g' p& N
  Stream size                              : 293 MiB (1%)
  7 I0 N* W) \+ h7 ITitle                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT
    |5 ?' E3 t, H4 c' pLanguage                                 : English
  " P2 R# g$ r& _! Z! V% M5 }Service kind                             : Complete Main
  1 y' B9 k3 _# O) K6 RDefault                                  : No
  9 `/ [6 t2 c& @; n. NForced                                   : No! d. o) C5 t1 x) j! R; R1 W
  5 q4 k# S0 J0 J) X6 @  k# [
  Audio #3& D9 j  w# A8 H4 ]# H, J
  ID                                       : 4
  1 \- Y, m. L1 ^6 R$ E3 DFormat                                   : AC-3+ N  @, q6 W% A$ h
  Format/Info                              : Audio Coding 32 O3 v3 Q5 K( v+ o
  Commercial name                          : Dolby Digital- ]/ |7 _1 W' c3 E1 [
  Codec ID                                 : A_AC3
  % s) x% E% x/ i* U0 z9 T) q- DDuration                                 : 2 h 7 min; @2 i9 w3 T* N- o$ v- s
  Bit rate mode                            : Constant
  6 ~" L  T: [+ U/ K; L+ x, h' Z; HBit rate                                 : 640 kb/s
  / a: o) A/ O. |Channel(s)                               : 6 channels
  % W  g# r( [/ R7 n, kChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  3 J& T! p6 }1 [Sampling rate                            : 48.0 kHz- C- I& N# c7 T! p  X$ {2 K
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)( y% D; v' N6 s4 `; k3 Y9 I0 k
  Bit depth                                : 16 bits% K+ S# {0 w" m" z7 h5 [: p& n
  Compression mode                         : Lossy& T- U9 _5 y# N3 D3 W0 d1 O4 B$ d
  Stream size                              : 586 MiB (2%), |: y+ {! B: \- |5 j
  Title                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT  V$ o( t: ~+ q4 V% X
  Language                                 : French
  - ?' s9 x4 S4 h2 \! Z& |  @2 ?Service kind                             : Complete Main
  5 X. s6 x' [2 u( ?Default                                  : No. z. e  b! G) U$ t
  Forced                                   : No& `: M, b' J8 j7 D/ g' C8 V

  1 B  d# R5 I: \$ p0 \# {Audio #4& d& |; w8 e6 C5 m6 F. V' J7 k4 P% u
  ID                                       : 5
  8 Z2 ?9 y1 P( A, [/ VFormat                                   : AC-3
  / O# C, X  w( _) nFormat/Info                              : Audio Coding 37 r3 h7 l  u" b$ ?9 }1 B
  Commercial name                          : Dolby Digital
  * S% Q( M4 E2 K, T5 rCodec ID                                 : A_AC3
  : ]" O3 d' U$ {5 j# w; sDuration                                 : 2 h 7 min) l; y4 ^" u- G, p* @8 ^
  Bit rate mode                            : Constant
  " H9 x2 }& P* b7 J  O8 k! cBit rate                                 : 640 kb/s
  ! S. k8 J$ U& p9 I1 VChannel(s)                               : 6 channels
    d7 u! B* h4 U" C7 R! q2 QChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  : \& U( t5 t, m' Y, c( vSampling rate                            : 48.0 kHz
  % y  d6 i3 N# f( n  a6 g+ d$ QFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)" n% I0 T' D: a$ a2 q2 G3 f
  Bit depth                                : 16 bits
  & e6 W, B9 D  O* Y9 u3 v) tCompression mode                         : Lossy+ m3 R1 i# [4 d; W; j; G
  Stream size                              : 586 MiB (2%)
  / y9 s# D& d/ [, H1 E/ w6 \3 a2 l* x8 ~Title                                    : Aladdin.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT0 @1 ?" f: e3 I5 k# j# [9 W7 v
  Language                                 : Spanish
  # h: _+ Y8 h& w  m' h8 JService kind                             : Complete Main
  0 }  f5 F, x. }  V; G% ?/ P. UDefault                                  : No! \1 E" Y+ J2 w# k8 k( X5 D
  Forced                                   : No9 v( R% C! F( }
  6 _# d) L4 z. S3 s5 t
  Text #1
  + w; S# |1 F- a  |0 A; g! ?! nID                                       : 6: i3 @) h" ?0 \6 D2 Z3 D. h; S
  Format                                   : UTF-8' _- c2 w8 R; f( G
  Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  & d9 a9 V8 ^' R1 s# FCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. W& c) ]/ X, N7 Z) z; K; A
  Duration                                 : 2 h 6 min
  4 y* u0 b% j  F/ |- w0 I' N' r! _* A$ NBit rate                                 : 63 b/s
  " x. j0 L7 K( R. ?4 c. j; `) LCount of elements                        : 2111% D8 U% E5 v8 G- i% p
  Stream size                              : 59.1 KiB (0%)
  9 k. [$ B; ~$ r8 y" d2 D* f' Z. HTitle                                    : English-SRT+ q/ |9 M2 @/ k' l1 c* q6 ?+ E
  Language                                 : English# m2 {% D" b& o! J+ l9 {
  Default                                  : Yes
  1 G. g! O' @8 E& d$ ?" uForced                                   : No$ u' |- U5 ?" z

  2 n+ F% b) G% j- K! A4 ?Text #2
  2 G  Z0 l; U+ c: g3 ?* KID                                       : 7
  ( h) R  u( x5 a! |' F) |' T0 IFormat                                   : PGS4 Y# |& ]3 o' P% d& l* F. |9 B# y
  Muxing mode                              : zlib
  # O! T2 M; V! D* D- g9 p/ I4 ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  5 W) D2 @: l1 [3 u' GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( A0 X0 Q, P% ?( D8 {+ `, [8 Y2 K
  Duration                                 : 2 h 7 min
  ' q3 }# v4 x8 [1 k& H# N! Y9 B% OBit rate                                 : 47.1 kb/s
  + J7 ]! ?  K. ICount of elements                        : 4858- R; }  Z' A* E" e) e5 `
  Stream size                              : 42.8 MiB (0%)
    ^9 X+ B; ?% F# S1 lTitle                                    : English-PGS
  0 s) B+ x: q( v6 ?3 c# qLanguage                                 : English) `, B, l/ S8 K# N& V
  Default                                  : No
  + H9 z% S6 T( g' I# E# T9 AForced                                   : No3 O. y$ d% p- W' G
  $ u9 p7 U( }/ x' _4 t5 y! B
  Text #3
  2 M& w: C( x7 ^& O" a* IID                                       : 8$ o( ^* j9 ^9 {/ J! H
  Format                                   : PGS6 g0 C) f! Y3 e( Q  k2 A: J( D
  Muxing mode                              : zlib
  ) a$ B/ [6 R$ q- ^4 Q( \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) y. d  d; v2 `, C* {( ~4 c
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ g% V& y7 H6 }. L, ^2 x$ R5 G
  Duration                                 : 2 h 6 min0 z0 a* h+ W% F/ i: p2 n
  Bit rate                                 : 36.2 kb/s# h4 N) y+ I, D( C2 R" P. g
  Count of elements                        : 3600& r- X7 T! C; Q# o' G' p
  Stream size                              : 32.9 MiB (0%)
  # ], a  p, v. d/ N3 ]0 V. O: X% fTitle                                    : French-PGS. n' T" \0 A6 y' G/ C# ~, y  b
  Language                                 : French1 h9 d, k3 h/ v
  Default                                  : No
  ) W2 g9 d1 M0 A" g1 eForced                                   : No1 G( ^8 `9 N/ V

  $ _% k& X7 }) h$ ^! L3 L- nText #4
  ; L: y2 i5 [- [" R) u3 v) f2 g7 g% j! xID                                       : 92 ]1 p/ C) Y2 q: F4 J5 @4 R* ~
  Format                                   : PGS
  3 F& Q% z) g- ~Muxing mode                              : zlib" f+ i) ^  M. _& W) i. A& g, H
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! |! A0 T0 C: K% C
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) Z* D) K6 A- v) M0 V; }
  Duration                                 : 2 h 0 min0 w- e" w) F; Q; N6 [
  Bit rate                                 : 38.0 kb/s0 R3 X& E5 q  Z& ?( l
  Count of elements                        : 3570
  1 p3 j; G0 F# J' HStream size                              : 32.7 MiB (0%)
  4 P! n& K0 t. r+ ]0 j) aTitle                                    : Spanish-PGS5 o$ Q7 |7 s4 V! O  `9 N7 f% O% K$ t
  Language                                 : Spanish7 F$ X" r/ h* z7 e% A2 D. @
  Default                                  : No
  6 c) y0 t" w* F: c% nForced                                   : No
  ; Y" f/ Y  ^7 b2 y2 e$ A% R% i& T1 z0 y' w
  Text #5
  ; x: m2 r/ {" A0 B7 YID                                       : 10
  5 z0 S& H0 q! t5 x, _Format                                   : PGS2 J9 Y$ Q1 H3 t
  Muxing mode                              : zlib/ [2 o0 m' I, e! \5 e( b' `$ a
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  9 N4 M  N5 ?4 g2 qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  + {, @/ }. b! e: }8 R/ ~* nDuration                                 : 1 h 58 min
  4 e' o% h3 j6 `9 Z$ T+ tBit rate                                 : 610 b/s5 i4 j# E0 A8 K3 r. X% W, ?
  Count of elements                        : 82# _. p/ [; i6 L* j
  Stream size                              : 529 KiB (0%)2 U+ y, s9 j! X
  Title                                    : French-FORCED-PGS6 Y9 {0 F: x) j4 f
  Language                                 : French. _" x6 l8 f5 y, L- P# ]6 S% v
  Default                                  : No
  ; n0 s; Q+ \) iForced                                   : No$ B1 x, ]7 R1 e( O7 I& {
  7 x. b6 l# j- t3 c# [
  Text #65 h1 u7 R" o& r5 \, {, c; y0 o
  ID                                       : 11) A! |% R! y7 L7 |5 H( Y- H5 ~8 l
  Format                                   : PGS. s( G& Y! {8 x0 h" l
  Muxing mode                              : zlib
  * T8 H& F3 N6 D8 ^. VCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ( V/ v5 _7 s' t$ B0 S& OCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ |' E) d5 E! m% {8 L# d; `7 R
  Duration                                 : 1 h 11 min
  : q3 P3 E  g9 ~( a/ O* d4 S& uBit rate                                 : 41 b/s
  2 r% G6 s% A" H# a1 t/ W. fCount of elements                        : 4- Y4 \% j2 D+ Y: o8 [( N9 L8 Q
  Stream size                              : 21.4 KiB (0%), _. e! g+ c/ V. h
  Title                                    : Spanish-FORCED-PGS
  2 J  Z  s# P5 Z" xLanguage                                 : Spanish- U: ?7 s- G. q
  Default                                  : No
  2 C' u- K/ ^' NForced                                   : No1 H$ M8 q8 q& T/ H9 h0 W. R- l+ O9 Q# Z

  7 g7 N$ f+ n2 q$ G0 m+ oMenu0 @4 V+ h7 B8 J/ j. j" Q2 S
  00:00:00.000                             : en:Chapter 01; M. `7 F$ [7 Y! `& Y" U: G
  00:04:49.372                             : en:Chapter 02
  " C! t$ R  v& [( N00:13:04.658                             : en:Chapter 03
  ; o2 v! A8 D3 g7 Q% f2 K1 M2 _) \. C3 l00:18:55.759                             : en:Chapter 04+ ]3 S! a/ m# N( X; D
  00:26:18.410                             : en:Chapter 05
  " ^2 h/ p5 M; d$ R00:30:26.324                             : en:Chapter 065 X/ {$ n& q4 N5 H- x; A
  00:39:51.889                             : en:Chapter 070 ?. y0 P9 r/ T" \
  00:54:50.161                             : en:Chapter 08$ D; Q$ _) Z- [7 {8 }
  01:02:18.651                             : en:Chapter 09) f% t) T" B% w( `- Y
  01:09:19.488                             : en:Chapter 10
  3 m5 s2 f: r! o' d01:21:53.033                             : en:Chapter 11
  . U; B. d6 P  U  x* Q+ `; G8 A$ S01:33:51.417                             : en:Chapter 12
  / e2 h8 A1 k9 p  F1 S01:38:48.380                             : en:Chapter 136 g: H* n9 c* m/ @! x$ ~8 X: c% M
  01:45:19.396                             : en:Chapter 14) f, z7 U$ K4 [
  01:53:07.030                             : en:Chapter 15
  : }/ j7 Y' a0 q( Y, D01:59:38.462                             : en:Chapter 16
  # E. J5 t7 h( E8 v" D  p4 @" a
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

  相关帖子

 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-3-6 18:59
 • 签到天数: 5 天

  [LV.2]路过蓝盘

  30

  主题

  560

  帖子

  2077

  积分

  Sponsor

  金币
  150 枚
  体力
  746 点
  lanpanshuma 发表于 2020-3-6 19:35:19 | 显示全部楼层
  楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!, E- y4 K( f/ b, G! E4 _
  Your resources, well, I am very satisfied!
  7 W/ Q; y4 z( B/ E1 |
  该会员没有 ...

  该用户从未签到

  0

  主题

  25

  帖子

  207

  积分

  Sponsor

  金币
  83 枚
  体力
  68 点
  端亲励担生 发表于 2020-3-8 01:01:25 | 显示全部楼层
  每天都来云通蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
  6 q6 E7 k/ o1 E' P: KBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!
 • TA的每日心情
  无聊
  2017-7-3 12:26
 • 签到天数: 87 天

  [LV.6]常住蓝盘

  547

  主题

  1418

  帖子

  1万

  积分

  VIP advanced

  金币
  999 枚
  体力
  3557 点

  公主勋章卓越贡献勋章

  21cn 发表于 2020-3-14 00:58:00 | 显示全部楼层
  啥也不说了,楼主就是给力!6 ^. w8 x. F) z, V# |! L
  Blu-ray Film Forum is now my home!
  4 r) }. Z) R& v( E9 ~1 I
 • TA的每日心情
  开心
  2020-1-25 13:12
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来蓝盘

  1

  主题

  248

  帖子

  908

  积分

  Sponsor

  金币
  37 枚
  体力
  400 点
  firendzhon 发表于 2020-3-14 23:13:53 | 显示全部楼层
  阿拉丁真人版  谢谢分享
  2020第一天 ...
 • TA的每日心情

  1585104932
 • 签到天数: 1 天

  0

  主题

  9

  帖子

  1万

  积分

  Sponsor

  金币
  133 枚
  体力
  10015 点
  老瞄 发表于 2020-3-19 12:59:40 | 显示全部楼层
  阿拉丁真人版 好看吗
 • TA的每日心情

  1585104932
 • 签到天数: 1 天

  0

  主题

  9

  帖子

  1万

  积分

  Sponsor

  金币
  133 枚
  体力
  10015 点
  老瞄 发表于 2020-3-19 12:59:55 | 显示全部楼层
  阿拉丁真人版 好看吗
 • TA的每日心情
  开心
  3 天前
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来蓝盘

  0

  主题

  56

  帖子

  313

  积分

  Sponsor

  金币
  96 枚
  体力
  87 点
  wyyo 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
  每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
  2 J/ c# h/ t1 J# R* xBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-3-28 16:17

  快速回复 返回顶部 返回列表