BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 41|回复: 1
收起左侧

[2160P极清] 古墓丽影1/古墓奇兵/盗墓者罗拉 [4K HDR高码版 自带中字] Lara Croft Tomb Raider 2001 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR DTS-HD MA 5.1-TERMiNAL 26.08GB & 25.36GB

[复制链接]

4322

主题

4481

帖子

5万

积分

Post Share

金币
8018 枚
体力
16188 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-4-1 22:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 g* e- P9 ?# R% i2 s

5 q6 F$ l  y  i4 |( W◎片 名 Lara Croft: Tomb Raider2 ~, E: \  k$ C3 C( o
◎译 名 古墓丽影/古墓奇兵/盗墓者罗拉8 _, }, \  |; J* l
◎年 代 2001
- x' s" w# Q. u$ x7 O. x+ p2 ~4 ]" U◎产 地 美国/英国/德国/日本/ z: f* M( c7 w6 G+ b
◎类 别 动作/冒险
/ M& ~( f) O2 l◎语 言 英语
: u0 l2 r  K2 l9 M◎上映日期 2001-06-15(美国)
0 P  s- h' `: J◎IMDb评分 5.8/10 from 191,814 users' P1 p) f9 w8 I2 }
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0146316/
, s7 s$ p: `* r3 ~/ y* w◎豆瓣评分 7.1/10 from 110,503 users- n( Q* d; j+ c' ~& Z
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1293173/
5 F0 w" s4 J( O* q9 b4 [& {9 y◎片 长 1 h 40 min
) s# @/ c( J+ {! k: d8 Q  X◎导 演 西蒙·韦斯特 Simon West
( u1 O5 v) D" x' n) w◎编 剧 Sara B. Cooper
& B2 W6 E( r/ p3 L$ Z; T3 m   麦克·韦柏 Mike Werb3 q3 P8 A/ J: N. Q
◎主 演 安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie
  P9 _0 q5 g4 b% ]1 w% O7 X   强·沃特 Jon Voight
$ ~4 ?2 X. M2 q4 O+ u2 b   伊恩·格雷 Iain Glen8 N4 e& p* ^+ q& |
   诺亚·泰勒 Noah Taylor
& c. t& T; b  S! T   丹尼尔·克雷格 Daniel Craig
8 ]7 c$ Q# B0 g; I7 U* s4 o6 w   理查德·约翰逊 Richard Johnson
. a; [' _/ K9 G   克里斯·巴里 Chris Barrie/ T) q# {8 v- b' k% D- l1 U
   朱利安·林希德-图特 Julian Rhind-Tutt
% j6 i, A. R; f( `+ t   莱斯利·菲利普斯 Leslie Phillips
9 Z" f5 j+ u1 l+ f, w) S5 _4 v5 j7 ^
◎简 介( r* x2 \9 [# g" g8 R& o) Y0 ~5 r
  k6 X' R4 {: i. D4 ?# K, [
 20年前罗拉(安吉丽娜?朱莉 饰)的父亲(乔恩?沃伊特 饰)挖掘古墓得到的一个箱里收藏了一个神秘的钟。罗拉从父亲那里知道,这个钟被一个神秘的组织有关。这个叫光明会的组织相信当他们找到这个古钟后便是把时间与空间打开的钥匙,一把三角形的金属钥匙,多年来组织一直苦苦寻觅。
  i) V2 K) x" M/ w! {
( Y+ e. d1 c; m+ S6 q3 b 光明会希望通过这把钥匙让他们的组织始祖复活,但首先要找到钥匙。而且时间紧迫,两天后将出现日全蚀的景观,这个时候的三角内在的力量便会到达最大,光明会的不想错过这个大好机会。罗拉扛上了这个艰巨的任务,在重重困难中寻找拯救宇宙的三角。* v" r; m" R3 c+ |
0 s/ U; x% `5 ?; w
 Video game adventurer Lara Croft comes to life in a movie where she races against time and villains to recover powerful ancient artifacts. ' C4 \7 x6 z1 t; v) m
5 l4 o1 ]; A1 P1 p0 \
Lara.Croft.Tomb.Raider.2001.2160p.UHD.BluRayCD.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-TERMiNAL 26.08 GB
- k" Q$ |7 U+ L7 P3 _6 L1 o( Y4 |
, }4 w  S3 f: ~. kVideo
: l- H  i; ]1 x/ h  r0 M3 fID                                       : 1
3 |7 y4 D. Y" F3 d3 S8 N/ G& t# `4 jFormat                                   : HEVC2 `% z5 {5 T9 [- E
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
4 Z" w. q: E$ Z1 p7 S, p& K4 zFormat profile                           : Main 10@L5.1@High* O" ?1 A9 u* `$ i) @
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC; H/ b8 q! S1 L+ `$ j1 P
Duration                                 : 1 h 40 min  S1 n- o9 {5 o0 E/ k; R) [
Bit rate                                 : 32.3 Mb/s- Z' o  w$ c; i# u; A8 K2 K. Y* W
Width                                    : 3 840 pixels- u  U/ X9 |* C9 k
Height                                   : 1 632 pixels* \( m5 c6 ]0 z5 b5 _6 h# C7 l2 o( ^! C
Display aspect ratio                     : 2.35:1
# f+ g5 C, z: `Frame rate mode                          : Constant
& U0 G4 Q6 B0 k1 zFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS& y. N- w9 P6 N/ L8 w* w* w% X
Color space                              : YUV; B; j) t, k  r; H9 \; l+ U
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
3 G( Y7 L, G' ^' X( r0 P& @Bit depth                                : 10 bits
9 Q! F/ c# v  i+ M# t  p1 PBits/(Pixel*Frame)                       : 0.215
' M, Z, m3 r, d8 C; ^Stream size                              : 22.7GB (88%)0 r7 |9 h3 D; D& `5 W
Writing library                          : x265 2.6+31-3712d13c09bf:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit8 N2 W  V! F: v+ G' i5 n( h" h
Encoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1632 / interlace=0 / total-frames=144620 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,50) / max-cll=1000,603 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=17 R  L9 P+ B) B+ s0 G
Default                                  : Yes
- _5 ]+ a+ B, V3 M8 w  z* `Forced                                   : No
( P% e9 \( R- g: pColor range                              : Limited
& L, Z3 |5 M+ E1 E- T$ @/ k8 l- aColor primaries                          : BT.2020
% g' W+ P6 U; lTransfer characteristics                 : PQ1 e9 t9 V1 i5 P/ j+ N3 q. g
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
. C( h0 p$ [) G8 N! c1 n7 kMastering display color primaries        : Display P3
2 ]  O$ Q! A, l* _* M8 l; hMastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
+ s" S9 }0 Q7 I( w& eMaximum Content Light Level              : 1000 cd/m2
0 B# U- `) G! Z' YMaximum Frame-Average Light Level        : 603 cd/m2
( c0 d" t6 a7 H6 S9 F' K  f' ?: |0 x  D! U( u, u7 i
Audio #1# y4 _+ {8 I! c' }+ o
ID                                       : 2# L8 {. @" b7 B/ y
Format                                   : DTS' r* T+ D; v$ k  I* @8 p* w' c0 A
Format/Info                              : Digital Theater Systems
; R& H0 @  N9 L# e8 b- r. B* H4 rFormat profile                           : MA / Core
" I4 D  C0 H. Y* B( O5 q. ZCodec ID                                 : A_DTS2 C2 D+ E. O; m6 B
Duration                                 : 1 h 40 min5 K; t; K: C2 ?3 x1 H8 e) w2 s
Bit rate mode                            : Variable / Constant* m  n9 e. V% i& z. ^6 c
Bit rate                                 : 4 044 kb/s / 1 509 kb/s
  ~* ~5 ^0 a% P' p+ U1 fChannel(s)                               : 6 channels
: {" Q; x. Z+ Q6 t5 r4 UChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE" u6 |$ I; d" S/ V5 {5 x) |
Sampling rate                            : 48.0 kHz4 V1 b5 t- q" G: a
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
: i0 l% x% _3 O& h2 }Bit depth                                : 24 bits. V  J) M8 N7 {% k
Compression mode                         : Lossless / Lossy( G& r( h! k% l/ h6 _
Stream size                              : 2.84GB (11%)
. R4 F4 p: B# N+ b8 }, ?Language                                 : English( E" [, A( k% E# a9 d( M
Default                                  : Yes
! Q% m( c# Y* y+ z4 eForced                                   : No! N/ l$ e3 p4 v. u+ J( N. x

3 [! r9 p) a3 i, HAudio #2, l6 W, m& o+ Y" j; {
ID                                       : 35 }; j5 V% b  i
Format                                   : AC-3" {) y% d( Y4 l# g* |1 y
Format/Info                              : Audio Coding 33 ?' j# P0 _: z! @
Codec ID                                 : A_AC33 i0 F2 o9 N/ h# `8 h6 G
Duration                                 : 1 h 40 min
5 b. e, S% I. U  Y* L6 gBit rate mode                            : Constant
7 G+ M% L- x) N- lBit rate                                 : 192 kb/s
4 @5 d" a) J+ a7 tChannel(s)                               : 2 channels
/ {) k7 s+ {( |6 w5 PChannel positions                        : Front: L R
9 P$ j" [/ d* k2 J3 A. I) USampling rate                            : 48.0 kHz
$ M' A; Q; b: b; A( IFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)# d5 ]# p6 Y  y& C: {4 P0 M7 G
Bit depth                                : 16 bits
7 `$ s1 _1 W) p. y, g3 S0 JCompression mode                         : Lossy; j4 W: n& w$ n
Stream size                              : 138 MiB (1%)6 y) V4 }4 a* p0 o" y4 N
Language                                 : English
, D7 A( \1 V6 U0 o2 u1 D" i# YService kind                             : Complete Main
& w5 a; |* A/ C: H' TDefault                                  : No5 o" n: |; F. I$ k  m
Forced                                   : No7 L" X2 @4 F! J4 M% O. U
, K5 {2 ?, B  z
Text #1
1 U! m" B/ S& nID                                       : 4
. K; @" P, U$ s, sFormat                                   : PGS  _# p* p* a' ~$ `
Muxing mode                              : zlib+ Y5 \/ E( \& ?" H8 g
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 @  S% U$ r1 w2 H- \: }
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ K# i6 Y/ q7 WDuration                                 : 1 h 27 min  x4 m; }4 l+ G3 l7 Y$ s  h: |4 N
Bit rate                                 : 19.4 kb/s) k3 c, V  n4 [* B! c
Count of elements                        : 12697 Y1 O. }: S2 A
Stream size                              : 12.1 MiB (0%)+ _7 b) z  f. v" j- w
Language                                 : English: W. }3 d! M7 @0 T
Default                                  : No
5 j- s9 h* L4 s3 fForced                                   : No
; W) N+ i* E" V  l/ F1 w5 l
) q4 f, [; O1 e) SText #2  n2 ]( j7 X7 f( @2 o
ID                                       : 50 s) J% n) j0 v+ \
Format                                   : PGS+ N; e! p& [# a" z
Muxing mode                              : zlib+ H" {- e9 U+ Z, N7 K' l/ ^: e
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
& I9 R) ~* c8 B" {% J: o$ K7 d; GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  u7 G, f2 y) A; Z2 M& r* H5 _- ?Duration                                 : 1 h 30 min
2 Q. A% G7 I2 E  s. TBit rate                                 : 20.5 kb/s2 ?/ L6 b9 c! t) W# [( H
Count of elements                        : 14231 q: R* b' r5 l$ z# K% K* o) E
Stream size                              : 13.2 MiB (0%)
( t$ l) u) {' f6 S& h* C5 UTitle                                    : English SDH
- B( r, R3 w$ A3 O/ O* e7 [7 _( [) QLanguage                                 : English
! @: N3 i# ?6 L' r) |# B; ?( tDefault                                  : No
( w5 x" _. {0 xForced                                   : No( t$ K7 }- e* {: x% q+ e

3 u" t4 e3 f0 n0 H0 k# N1 U. R4 SText #3
3 y5 l5 r: D0 ^0 H6 z& {( mID                                       : 6  _! H/ E! r: _  S( H
Format                                   : PGS
8 d: t  ]9 l0 H& FMuxing mode                              : zlib/ i$ ~8 ^0 V0 R& Y) I; j
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 P+ A1 q# t4 s* w. qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* w$ z0 e( h' }% Z% k0 |, J+ k
Duration                                 : 1 h 39 min
. x9 R2 ~8 j1 f$ j; @& `1 kBit rate                                 : 12.0 kb/s
5 v. f; f: }% I' C* k- ~: B3 V  UCount of elements                        : 1413" |* d  o% T; \+ c, |
Stream size                              : 8.55 MiB (0%)
1 s+ B, d+ M1 h: N, RLanguage                                 : Chinese
( j4 e+ u# O! s- I% [. {Default                                  : No3 v, u8 K1 a8 _* D
Forced                                   : No
% M% Y5 t# T8 F% n  d2 m& r: O" b- H0 J
Text #46 w/ c3 E+ y/ A: a0 M8 y. l0 ]
ID                                       : 7
* s: w5 g! P" O4 HFormat                                   : PGS
) U8 T  D9 [. z8 S$ Q) H0 qMuxing mode                              : zlib
4 Z/ }8 O6 r* a9 t. F. F! oCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 Y# h9 x! _4 x  bCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& `3 H' m2 z! Y% B0 K; v$ P3 S( {Duration                                 : 1 h 35 min
) B) @% U) G8 Z/ E6 [: BBit rate                                 : 16.0 kb/s( X1 z2 i5 ~% B% |6 U
Count of elements                        : 1066
  N; v; K) C  q! QStream size                              : 11.0 MiB (0%)
  E' w7 b4 J% I+ g$ C: ALanguage                                 : Danish
: F; P% [1 r. U! oDefault                                  : No
* ^! `% k' z" w5 ?3 k' {) v( Y: gForced                                   : No$ x, I3 y9 L! l) Z1 r2 r! \

" G* C% |/ b1 m/ w0 _Text #5
; S$ L9 M. a" c; o$ F  [9 bID                                       : 8
( m. M+ d/ }3 HFormat                                   : PGS5 Y- k% }. d( ]1 R( c4 I, m* P
Muxing mode                              : zlib
/ u' `& d$ N+ FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( g+ F8 ?5 u/ z6 J" P0 RCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 a! h' L! J0 f# o8 Q" Y+ g6 X
Duration                                 : 1 h 35 min
% `3 f0 k& `1 [. e  H2 \Bit rate                                 : 18.4 kb/s
2 u/ K7 M) t1 CCount of elements                        : 1095
8 l, [+ G% n3 V$ PStream size                              : 12.6 MiB (0%)
/ q) u! l8 w: m9 t* [+ P; [' ULanguage                                 : Spanish/ ~" L" v1 A( e& J) L
Default                                  : No
( E2 Y8 ]) v) g. `- X+ FForced                                   : No
6 F* t7 k: k& K3 N% p' G
+ |+ L# k$ p4 E% S$ T0 VText #6
& @) P; W6 F% d$ W/ U6 ~/ M# ^! KID                                       : 9  Z$ v' A2 ^2 ~  i
Format                                   : PGS) i( n- ~3 v# v) W! g
Muxing mode                              : zlib
7 h) |$ J2 x+ N3 ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ ^+ X$ z5 l  O( Z1 F7 z( {4 z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 ~( |! s- X3 G6 t' d1 e, d
Duration                                 : 1 h 35 min
, }' T0 c% l6 L' w! }7 {/ X/ t, aBit rate                                 : 17.8 kb/s5 R  Q% @! x  j5 T
Count of elements                        : 1298
/ b7 ]( X0 ]/ H3 x( g3 XStream size                              : 12.2 MiB (0%)1 i6 e6 o# U/ {7 n# S
Language                                 : Spanish2 s) B3 n, X- w( l
Default                                  : No$ o( f% t( n4 j5 t+ b5 m: e
Forced                                   : No2 |6 D& a0 c, G$ N6 t

/ [$ k% v+ |( G- W8 f* FText #7
$ g9 j) a: L' {  C$ T4 _% A1 f0 c7 T5 bID                                       : 10
: [7 V- e) O: a7 ^5 M% u3 |Format                                   : PGS
! K  W  i5 Q) ^/ c$ ]Muxing mode                              : zlib9 o/ a" @" j! A# C: c) t( }
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' Z" n9 j% N+ J# Q$ p* Z: W! T$ H& f
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 x% q+ h1 c- V" z' `! y/ Q2 _Duration                                 : 1 h 35 min
, m/ N/ _2 n! f6 i" o" p* dBit rate                                 : 15.4 kb/s
5 H3 W) K+ u9 L$ S4 T  cCount of elements                        : 1222: e# Q% {9 |& {% s/ a
Stream size                              : 10.5 MiB (0%)
5 Y. v* y+ ]( ?0 _4 `Language                                 : French0 ^& O. b$ o& q# d  g
Default                                  : No
& X* z* b& I" iForced                                   : No
/ E: ?2 L: E- R8 ?7 D
1 I# J6 Q+ ^5 D5 V& eText #8* f5 U2 F1 [. l1 H( r# M# O$ D; q3 }
ID                                       : 11/ X. _) E4 [+ {( u
Format                                   : PGS# y8 j4 s7 \5 t7 Z1 j  i4 W
Muxing mode                              : zlib
) j5 L; `( O+ t# Z; t. SCodec ID                                 : S_HDMV/PGS; C) t* h- q) o: l
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% ]7 U! M; V. S! s2 o: u- g+ n5 p
Duration                                 : 1 h 35 min" G2 [3 q) ~2 r' N0 S& r
Bit rate                                 : 15.3 kb/s3 j: I( `- s4 p7 u- @; B
Count of elements                        : 12315 B8 ^& C. K8 _( a* A, U2 M
Stream size                              : 10.5 MiB (0%)
1 G6 q5 m3 d) K$ c* u: p6 m3 nLanguage                                 : French2 W! g# e& n" D9 M) i. x& Q
Default                                  : No7 q6 V( T) A3 b1 z& d* M
Forced                                   : No, V- W4 P3 {: U2 m

0 m( ?- o; X- a" ~0 LText #9
2 l0 E+ L  {* BID                                       : 12
/ W* Q/ ], B. ?. b, m! D% CFormat                                   : PGS
( j3 x1 q, _1 o5 r: U6 `, W. s/ AMuxing mode                              : zlib
4 }# d: r8 u* @5 y+ fCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. K" T) U& g/ \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 b: R+ T% Q* T3 r/ E7 jDuration                                 : 1 h 35 min
: w6 n, v4 C. ~Bit rate                                 : 14.2 kb/s
" d1 W5 ~" ?! f0 oCount of elements                        : 897
8 f0 r  [/ w8 z/ i* IStream size                              : 9.72 MiB (0%)
7 ]# w+ k$ M: ^5 qLanguage                                 : Dutch# R8 s' m' ?1 W8 U
Default                                  : No2 g& V6 z. [; F- T
Forced                                   : No
4 S0 M" c5 D6 U2 V$ W$ Y3 M  R
Text #106 M  i2 S5 S" X
ID                                       : 13
# f4 s1 \4 G5 T/ h% U& c  JFormat                                   : PGS* h, V2 E! m' \3 e: R, p7 B  Z8 ^8 Z* r
Muxing mode                              : zlib# w8 S( q  P6 s1 v: A8 g
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* Q2 v" z6 J1 A  D( A( w& j
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 D6 f1 @4 `, \5 kDuration                                 : 1 h 35 min
8 `0 B+ m$ X5 oBit rate                                 : 14.6 kb/s
8 |- d7 g# H9 M& s8 Z0 S: qCount of elements                        : 1075
( N( O& _0 h2 ?Stream size                              : 10.00 MiB (0%)9 J7 G6 }8 Z5 {5 x" R9 @
Language                                 : Norwegian
3 G# ], ^) t7 s; H4 m+ U( yDefault                                  : No
# T( m! i( w2 A( u% Z" `7 IForced                                   : No$ d, n, N( x$ L

, ?1 H1 x$ G) P" Z  o! P; TText #110 C% f0 Y# ]& [3 }5 {- e) p- O# y
ID                                       : 14
9 w" c' f. X! V2 AFormat                                   : PGS
2 c9 H% m* t+ _/ Y# I% dMuxing mode                              : zlib
. [4 W% X1 J. QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 h  d5 K( N& b' T7 w1 n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 T* I- d4 v0 C3 g3 _" sDuration                                 : 1 h 35 min3 n7 h3 U4 U, I3 V. G* H
Bit rate                                 : 16.9 kb/s
5 P$ m1 U5 b) B, j& xCount of elements                        : 1264
- D# E( ~9 S5 J* Y+ d1 C$ ?* yStream size                              : 11.6 MiB (0%)6 ?; o% c" Q" a" P" o
Language                                 : Portuguese) M' ~. o) r7 {+ |# u" J
Default                                  : No
' K* H# D+ f3 q  _8 c" }9 m- s7 RForced                                   : No1 m' k9 n5 h9 J

$ E+ w# x' ~1 I. ^Text #12
2 {3 y6 U5 `  t% ZID                                       : 158 [. E. U9 w9 n1 i0 S0 D2 K
Format                                   : PGS
) t5 G& O' [0 s6 RMuxing mode                              : zlib
7 W4 C" Q% a4 M! x3 U- w: i! E2 PCodec ID                                 : S_HDMV/PGS, d; N# m# \4 j) t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ E+ X0 x' Y% s6 d7 ODuration                                 : 1 h 35 min8 v+ G% f: Y: Q- y
Bit rate                                 : 17.7 kb/s
2 X1 U8 e1 d* _* k1 E) W5 s/ K$ \Count of elements                        : 1274
" l1 s) m5 R; @Stream size                              : 12.1 MiB (0%)
2 W8 b6 @6 Z: I3 `7 H2 F8 ALanguage                                 : Russian7 L9 ~% }2 A% g  |
Default                                  : No' G" F+ P1 c& |% D5 `
Forced                                   : No! M; v/ {4 h9 w$ d! q
% U+ n2 R2 H" K' I! k2 h6 C3 _  O
Text #13) d8 u7 i! b9 ?' z9 Z6 H
ID                                       : 16
. H0 B) u6 k5 n5 k7 \0 Q' G# _Format                                   : PGS
# b( M3 u2 W: ~- y1 {3 F6 J" F0 l9 MMuxing mode                              : zlib7 F1 ?" U9 A6 y' r# y. P/ C  L
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! [" }7 ^2 T" bCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, o: D! Z2 D! `" N7 e' h9 K
Duration                                 : 1 h 39 min
1 M+ \; m# ~9 t4 t7 ZBit rate                                 : 11.9 kb/s: G% v. M* w- l  X( c5 ]/ R  G
Count of elements                        : 1344+ `' a% `" F1 W6 n. |
Stream size                              : 8.49 MiB (0%), ~+ P- T8 D" @# e3 Q
Language                                 : Chinese% X- G1 x9 m, H- c8 }
Default                                  : No
0 k; Y% h/ y  X1 ~Forced                                   : No! }& J0 ?$ A/ d  L

: o( ^& R# @6 A1 u0 ^0 I; U; eText #14* X* ^4 i1 {, S
ID                                       : 17' n7 N  {8 a& _' t* i5 N
Format                                   : PGS% T8 g/ T  N, u. t6 `5 l/ n5 p
Muxing mode                              : zlib- m8 q% x9 A) H7 s; v( j
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS: Z0 Y( d1 n. ^5 n% M4 r
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. S" \: D7 B& Q% J$ ^Duration                                 : 1 h 35 min' r9 V3 R5 U  S% o7 y! i
Bit rate                                 : 15.8 kb/s6 K8 V6 G+ U9 W% t2 j
Count of elements                        : 10802 d" F+ R! u# L& o8 _& i
Stream size                              : 10.8 MiB (0%)! F$ X9 v0 n- p: g& k, i, X' |
Language                                 : Finnish$ U, }9 }* q! d! u% X
Default                                  : No% S" W" H8 Y( Q. _9 ]- q3 |2 x
Forced                                   : No
) m, \. X! z- Y1 J8 o
6 Q5 o( B. W! ]9 GText #15
- o9 N1 A% X  U' S; eID                                       : 18
9 Q' M  C/ Y" z! PFormat                                   : PGS
' t/ ^2 E: l" U$ N  g' IMuxing mode                              : zlib
+ \, S6 X1 [- v3 ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 ]- _) W/ ?4 i' `$ f) kCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( o4 e( Y' y! J2 R& ~0 VDuration                                 : 1 h 35 min) \% b" {4 I( i( x: K3 q( B6 S
Bit rate                                 : 16.1 kb/s
3 d- }5 F9 O  m, r0 p/ _Count of elements                        : 1037
$ f. E9 K- m2 B& `+ z/ P" YStream size                              : 11.0 MiB (0%)5 L: g/ n5 `9 f% b8 S0 _
Language                                 : Swedish! A2 P2 X4 K2 C8 X( M# r5 \3 n0 D
Default                                  : No6 e, x3 X0 C9 f' q
Forced                                   : No
* f' @: Y. L/ j$ h# S& Y; L& H; f: ^% i& ?' T# W1 g% d
Text #16# w. n  B5 c4 [  A' ]# d
ID                                       : 19
8 f3 E( X+ j1 g2 {! H$ h9 N9 LFormat                                   : PGS
& w" }9 P7 N* U7 _# t; S  ^3 wMuxing mode                              : zlib
% C5 D! _6 u& A9 j9 S; |& D: f# [3 d5 NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 O& i8 \' y  j) [. V. t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 o" H. d6 A$ fDuration                                 : 1 h 39 min
- Z1 d: L; y& FBit rate                                 : 45.6 kb/s" r4 Z  x, S$ V1 K6 d
Count of elements                        : 2133
" `& A+ I$ i. h: N3 u3 ]/ `" qStream size                              : 32.4 MiB (0%)- B) \1 y  N1 c/ Z) L6 ]: _9 R: F
Title                                    : Commentary
  p5 V- C. u0 ~7 x' z$ r) L% DLanguage                                 : English& g7 {! K8 ~- i
Default                                  : No
" e9 l" [3 u( Y4 z6 {Forced                                   : No
% M! T( X8 W- s5 C5 N; Q) }
3 V$ c8 N, c8 i# s9 wText #17
& X+ @3 S5 a0 M* U  FID                                       : 20
5 _/ q9 \$ W4 ?- LFormat                                   : PGS
7 W, W$ S8 Z0 |# F/ R1 I2 K' AMuxing mode                              : zlib
* [+ Q) e) g8 k) q' A& @; iCodec ID                                 : S_HDMV/PGS( d4 L% ~  `+ R
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' I7 N8 c- {1 w. q; U' Q$ N3 {3 yDuration                                 : 1 h 39 min
* w& \: m" @( u0 jBit rate                                 : 38.3 kb/s4 q8 p$ S0 R; I' n3 l; M/ {5 N
Count of elements                        : 1791' E' F$ p1 B$ u* A
Stream size                              : 27.2 MiB (0%)1 h0 ?; E* Y! I7 j7 M
Title                                    : Commentary
$ \5 w. v8 s) b* M0 qLanguage                                 : Spanish
% }* o5 u: h/ \% h9 t) Z' MDefault                                  : No
& I" ]( \, N" qForced                                   : No
' T; K# _9 j- L3 k: Y
) b. |4 i9 X" xText #18# x; X# K: v5 s) m9 i  i3 n; x
ID                                       : 21
) M) i. Z( U* C0 d8 Q1 cFormat                                   : PGS
+ N" P/ ^' n/ d# {& ]Muxing mode                              : zlib
4 ]6 t7 E/ S* z+ T5 E7 ?4 NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, U8 f/ K: ?1 t0 U+ aCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  Q8 g: E0 N$ o/ h( M
Duration                                 : 1 h 39 min4 N8 ^- }$ N& [0 K: h7 D) r
Bit rate                                 : 40.6 kb/s
* }  O$ G/ v- JCount of elements                        : 21330 D) T* D' {5 D4 |# x
Stream size                              : 28.9 MiB (0%)2 n7 j1 W' `9 w* w! i, y
Title                                    : Commentary: l' h2 F% G) k9 s2 _
Language                                 : Spanish2 v4 @9 C/ m7 _( y  V7 d
Default                                  : No" E7 }8 L/ f# ~" I) D  \' ~% m' {
Forced                                   : No) x# N4 I5 Q8 Y' ], A3 K
  f4 E" i, Y9 s9 S5 d: p
Text #19
7 A1 c+ f2 q- y4 n, f4 TID                                       : 22
4 P; F9 L1 V# y1 @9 w0 ^3 jFormat                                   : PGS
! d- j$ T: d. C4 ?Muxing mode                              : zlib
% t& ]; t. X9 v$ t0 s, Y: HCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
; U7 h; b2 z3 }# K, S8 _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 l8 K% e; z4 P- N2 tDuration                                 : 1 h 39 min
1 Q" n6 g5 {3 A; H) N8 }Bit rate                                 : 43.7 kb/s8 r6 P8 Z, C# \. l! ~
Count of elements                        : 2133
2 K! G! i$ K) E6 B( s3 JStream size                              : 31.1 MiB (0%)
3 u1 R/ n3 q& G0 ?0 DTitle                                    : Commentary' ^/ e4 _2 V  W4 X- ?
Language                                 : French
- L9 y7 c9 L! O; t/ S% Y; l  |Default                                  : No
) u+ H5 B, q% ]% `Forced                                   : No
6 \; ]5 c9 m9 F8 c+ H& c/ v
1 T2 ~: S, L- `/ s% z+ v5 m& nText #20/ D( {" z/ w1 v; D
ID                                       : 23
+ f" x9 \2 X# ~' Q( [2 H& E7 d9 B3 fFormat                                   : PGS0 C) ]+ \% Z- |5 X% }
Muxing mode                              : zlib
$ \9 L( F, z) YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ x. W: |$ K5 G# N. o8 f  u' S
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  K8 ?* V( a. fDuration                                 : 1 h 39 min5 q- W9 V8 B- v
Bit rate                                 : 38.8 kb/s
8 }8 W2 [* c* E9 o9 @- U* k) VCount of elements                        : 1967% @5 \  A) Z2 o& r4 Y* d! a
Stream size                              : 27.6 MiB (0%)0 Y2 |* r7 E, B- \2 C
Title                                    : Commentary/ Y. b, c" V9 J7 `! N% Z
Language                                 : French/ t! W4 A0 {9 E
Default                                  : No# f: W) e. U, _0 ^& g0 u
Forced                                   : No4 Q  }" [/ u7 m
9 O! K2 X2 X8 ?0 u1 i
Text #218 x6 P9 A2 [( n- P7 `  K
ID                                       : 248 \) R4 B0 R, h1 X1 G( d
Format                                   : PGS5 `! z: Y0 X: }1 a+ c: l8 u8 _+ x
Muxing mode                              : zlib9 t( G" g$ r7 N5 X' d
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! X, E" U! y7 n! ?3 Q7 |
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! f+ m0 V$ w* L! j1 A( b9 K$ M
Duration                                 : 1 h 39 min
1 D2 w: r, c. mBit rate                                 : 45.3 kb/s" ^4 R; Y% j" j1 @2 Q+ r
Count of elements                        : 2133
/ Q4 c- G0 i2 P+ Z% g6 WStream size                              : 32.2 MiB (0%)
: o: p# N  C/ W1 X3 o; A6 p  ZTitle                                    : Commentary, ?3 E3 Y2 q" |$ _
Language                                 : Portuguese
0 J5 N1 v+ n. K& s& V$ v* T8 qDefault                                  : No4 g; V' j5 h+ P. w% F4 g; m
Forced                                   : No& x8 I1 n$ _! U+ n+ G

, g3 y( U/ v- b/ [6 A. qMenu  @+ r" N) O' Y1 ^
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
: r  f* R$ `9 d# K8 N( X  h$ r00:07:22.859                             : en:00:07:22.859, E7 q! y' Z' ~# n
00:15:04.403                             : en:00:15:04.4038 s9 |" Z1 n1 _4 u- ^
00:23:16.395                             : en:00:23:16.395
) k3 b" F3 C: b, w9 I00:34:45.709                             : en:00:34:45.709
8 R5 A! e5 |2 b, \4 p0 X00:43:10.588                             : en:00:43:10.588
0 v$ T( j- U) v2 _  }) p0 E$ M8 f00:50:03.876                             : en:00:50:03.8768 |5 `, I8 M) D% S8 o" v
00:59:46.166                             : en:00:59:46.166* b: n- g) c# I$ k  v
01:07:53.695                             : en:01:07:53.6958 ]6 j8 {; k% _1 z
01:15:58.888                             : en:01:15:58.888* t1 _" p! O7 ]0 A; v
01:22:32.322                             : en:01:22:32.322
* t' f  s1 m1 p; D0 R5 }01:31:22.852                             : en:01:31:22.852

+ `, B+ V0 h7 {
Lara.Croft.Tomb.Raider.2001.INTERNAL.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-IAMABLE 25.36 GB
+ d, E2 B; ^! ~2 n- R; Y1 t1 w' V) {: J; ~
Video
; H# t% Y/ f: bID                                       : 1* @+ U5 s2 O* i6 Q! F
Format                                   : HEVC6 K9 \! ]6 g2 k4 y0 b
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
+ Y7 D1 z: u. K% O7 f. }4 E- vFormat profile                           : Main 10@L5.1@High
5 j6 T$ Q& r: [% }Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
/ D. u5 N, q9 F9 c1 YDuration                                 : 1 h 40 min
) k  d6 X, _1 c+ y, _( w: K4 g; [Width                                    : 3 840 pixels
- Q, c( R; Q, K# u, \& y6 G# cHeight                                   : 1 634 pixels
( r5 m  S8 W, [: i/ A! @& Y- cDisplay aspect ratio                     : 2.35:1
. s/ r$ }! f' Y0 bFrame rate mode                          : Constant
0 `3 N  [  c. @' a; gFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS6 a! D% k/ y8 l  w& @& x
Color space                              : YUV  f1 Z  d9 C" |& C* P+ y
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
8 N8 F" v. S+ z7 @5 _6 ^4 qBit depth                                : 10 bits
) O* e0 }8 v, R* r" oWriting library                          : x265 2.6+37-1949157705ce:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit. J6 b' o! C9 ]: }
Encoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=5 / numa-pools=16,16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1634 / interlace=0 / total-frames=144620 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 /  gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,50) / max-cll=1000,603 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1
$ ?5 ?4 b. A- e% TDefault                                  : Yes; X+ b. t! t, X  ]0 r
Forced                                   : No
  J9 @1 F; D$ W/ F9 iColor range                              : Limited
' p  j# ?" S" RColor primaries                          : BT.2020
* P3 I) v! }2 v. q* eTransfer characteristics                 : PQ' h: Q  ]: C# E5 }
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant" R! r9 L, H5 {1 v; J
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
2 `& r9 y3 X3 P# xFromStats_BitRate                        : 31402210
1 H" g+ P6 c9 d5 B  o( vFromStats_Duration                       : 01:40:31.859000000
% S2 F9 o6 c$ T5 Y" k$ T  @FromStats_FrameCount                     : 144620" G6 ]0 D5 f$ c4 r5 j( g
FromStats_StreamSize                     : 236767131537 m( \5 b; f/ U: d
Mastering display color primaries        : Display P3
' W4 G! j1 t5 ^9 XMastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2+ O$ b. ~. {" V- q' k* o
Maximum Content Light Level              : 1000 cd/m2( q  G+ F  a) x8 N; L$ |
Maximum Frame-Average Light Level        : 603 cd/m2( r- n4 T  P  [3 D

+ q1 c& N/ m' j9 U5 F; A# j* g/ _Audio #1) M6 g7 x  c# J* Z" K1 c
ID                                       : 2
+ j  G& U3 }1 E9 UFormat                                   : DTS; y1 J% i$ Z2 R7 \4 l' s4 p" Q
Format/Info                              : Digital Theater Systems
  k( F" F( q5 S$ B: H* k8 L& VFormat profile                           : MA / Core
* [" M4 Z% y7 Q% m- p: B- n2 CCodec ID                                 : A_DTS: ?8 z  ?: E* Q/ \" z- v+ N
Duration                                 : 1 h 40 min
7 W0 K8 I. W, b; g' O! x3 pBit rate mode                            : Variable / Constant
! o/ E  [) b4 G2 @$ E, V$ G* B$ i0 xBit rate                                 : Unknown / 1 509 kb/s
. }$ y6 i/ f! h5 p" z! ^/ wChannel(s)                               : 6 channels  S& _* z8 u) e0 @% H
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE9 N7 V# ?- N6 w
Sampling rate                            : 48.0 kHz
# ?2 l# ]" Z# D/ i2 Y* OFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)+ @& s8 `% x8 A# A2 n
Bit depth                                : 24 bits0 N! R  u7 d$ Z2 P; f* P
Compression mode                         : Lossless / Lossy
) {5 H* m8 U* K7 _) A: MLanguage                                 : English$ ~3 t; I6 U+ f$ y
Default                                  : Yes5 n  ]0 R  s: ~8 f
Forced                                   : No3 b+ G" l9 _# e9 P
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
$ [# u- _3 Q9 _/ WFromStats_BitRate                        : 4043764$ L. e1 b: i8 y8 ?* S
FromStats_Duration                       : 01:40:31.862000000
, D7 G9 S6 g) t. lFromStats_FrameCount                     : 565487* R' [# C  h8 l
FromStats_StreamSize                     : 3048929032
9 G6 u# F7 W- O" y- L) ]
  ^" S2 o4 Z# X, b# x8 U" yAudio #2- l+ ]6 H. Y/ F+ G
ID                                       : 31 g: r# P8 a4 L
Format                                   : AC-3
, D7 {9 E* j4 XFormat/Info                              : Audio Coding 3" q7 F6 H) F: w9 z3 o( s
Codec ID                                 : A_AC3! i5 ^+ R6 p) ]1 n: g
Duration                                 : 1 h 40 min
6 f! ~: J. h/ D+ W+ v' mBit rate mode                            : Constant
( [( I- S  D! A" I& L7 S0 lBit rate                                 : 192 kb/s
% [; ^* G$ R/ [Channel(s)                               : 2 channels
& u4 v8 O3 e5 F( p2 a9 ?: U  HChannel positions                        : Front: L R. o" l# B, ?" w6 G* X( u$ B- ^
Sampling rate                            : 48.0 kHz
0 Q* e! j- d! J3 b% t% f# d* jFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)7 K/ {4 G: Y# C, K) q7 I
Bit depth                                : 16 bits2 {8 I0 E6 f$ g+ i; t
Compression mode                         : Lossy
8 T! ]8 m! x7 D) FStream size                              : 138 MiB (1%)9 ?9 j5 k9 V$ {! G- ?9 X7 O
Title                                    : Commentary by director Simon West- z$ f7 i6 t$ b5 x- c) r
Language                                 : English
! J0 j! }/ V7 O1 t% `& e" VService kind                             : Complete Main# r3 L- [# c& L2 s9 h
Default                                  : No7 d6 {" R1 F+ V" R$ g* \
Forced                                   : No
% Q% I. F% t7 P& `Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
, }/ S& K* K# S+ G& v: oFromStats_BitRate                        : 192000
& e3 S5 K1 Z! p; j* ^FromStats_Duration                       : 01:40:31.872000000
  i9 [, \$ l: }FromStats_FrameCount                     : 1884968 [( R0 I# Y7 x2 V4 O+ {* E
FromStats_StreamSize                     : 144764928
9 d$ T( H' P, A& X) J- k4 |
1 y% p4 J" O7 gText #1- M% E0 [4 n. i1 P; |2 ^9 @* }
ID                                       : 40 M' v  e6 \7 i# c/ a1 _
Format                                   : UTF-8
9 O( B2 l$ I4 ~4 wCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, w5 W! A) l0 {- {" L' w" CCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! `2 v9 j, B6 p, d
Title                                    : Forced SRT
. e2 v2 S  i# T4 x' qLanguage                                 : English! l9 Q( m  E" @3 ^. ^
Default                                  : Yes
- N, X: Q3 T( c& k( P5 |Forced                                   : Yes
  ^# A! {# V' s3 f; S5 m% c# ?8 [Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29( \! [* U1 s7 p5 m( p
FromStats_BitRate                        : 23 ]/ v4 R) E! R
FromStats_Duration                       : 00:12:22.992000000! J- t$ v# O$ h# [4 k2 S! o( T
FromStats_FrameCount                     : 6
5 ~! r$ I& C" ]0 [' h; P# |FromStats_StreamSize                     : 215
# b; c1 v* E+ R. M6 P
4 @8 J& w( `1 W1 J1 PText #2
) ^! H; [; b6 M1 X. x8 g$ fID                                       : 5; b( x" M/ w& E7 X
Format                                   : PGS3 L1 i+ i( ?. `! ?, s
Muxing mode                              : zlib
" R1 V7 ~5 g2 Z8 U9 nCodec ID                                 : S_HDMV/PGS' z: c* _" r2 W# N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  f2 J, T8 t9 M: wTitle                                    : Forced8 b. F0 y2 O8 }3 H5 N' j
Language                                 : English
% _: O# w6 \. a9 G+ VDefault                                  : No& K( V$ V, V. k2 A  O& {
Forced                                   : No
- v6 b! t2 G7 L2 ~: P, N& ?Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
* G( E3 h1 [3 U/ x0 _" V5 ]FromStats_BitRate                        : 1114& ?4 @( g. L1 s; R
FromStats_Duration                       : 00:12:22.9920000000 x# N6 p8 }8 d/ w; ^
FromStats_FrameCount                     : 10
, T% o) R0 V; c4 L0 c2 eFromStats_StreamSize                     : 103530
: r, B% x& X3 l5 t: S! ]" {% ?, Y* L/ q( y/ V* c
Text #38 O& t4 O& A' U% v: h! Y8 L# D8 z0 l
ID                                       : 6
6 J" {- ]8 e7 O( ~- R) HFormat                                   : UTF-8. c# F5 ]+ Z5 ?% D5 e/ V9 N
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
3 E) L7 Q$ \! j. S# Z4 UCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text- k1 j& ?( A0 b' |$ B! k
Title                                    : Stripped SRT
; w- p& h* u5 V* u3 S# x$ bLanguage                                 : English
9 H- s) F0 H& h* L* I; G. pDefault                                  : No
* [4 @* q+ G% C! P* \Forced                                   : No
$ Y! f8 o) Z! F( e/ nStatistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29+ f' v' z1 q, E
FromStats_BitRate                        : 31
, y# h( `; j$ f4 v' I$ ]% U" W3 x  `FromStats_Duration                       : 01:27:30.120000000
" o1 _7 H1 ^& \. UFromStats_FrameCount                     : 649
: O7 f) h/ O" g6 L1 _+ n$ IFromStats_StreamSize                     : 20532
! }8 r' V9 g1 A% Q- q0 V. U$ G4 k, }# e0 l% I" F5 [( b) k7 O
Text #4
: p1 }  B7 C/ g+ m  a1 G" ]  ?ID                                       : 7
; U' ~6 C& H' K6 @Format                                   : UTF-8
6 X0 T. q3 \2 u* R) r( dCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8/ r2 h) y6 N2 s  n4 @# |
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text: w7 s7 w' x$ K
Title                                    : Full SRT: \6 C8 x* R, Y  z% z, g# K) `
Language                                 : English1 n. z. z9 T9 \; v  B3 Z
Default                                  : No0 I9 r6 H# N$ t( d
Forced                                   : No
# j1 A* a1 q6 ~Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
; X* @' B0 ]/ r; n! V6 h' n6 C# s2 [FromStats_BitRate                        : 31
3 \$ Z7 g. I% [- }  AFromStats_Duration                       : 01:27:20.193000000( i' Y. v) r$ H7 A) {4 r7 u' @. X* b
FromStats_FrameCount                     : 635) e# H; u  t6 D4 j" @
FromStats_StreamSize                     : 204213 E* g: E& B# b$ ]2 O+ V
$ l( s( o$ {9 y  T% `/ y
Text #5
, h7 g' r$ L- k/ `# z4 f1 AID                                       : 8, u- C5 t2 g( g9 @
Format                                   : PGS
) A) ~- c( M9 |7 V. c6 sMuxing mode                              : zlib
: \* G% J# S8 p  Q9 fCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 g" f, a7 l+ A& iCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! y( x7 q& D, S6 G+ H5 z' T
Title                                    : Full! Q! q2 q9 C" [: L, H
Language                                 : English1 l1 G, l+ x. R0 H
Default                                  : No( r1 w0 K9 u* C
Forced                                   : No& g  {; t, H3 t/ S+ r( h* b0 X
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
( M# S2 d/ l3 A- S5 @FromStats_BitRate                        : 19373' m3 E  b. I- j
FromStats_Duration                       : 01:27:20.193000000
  K& d4 z4 K4 a/ b: ?/ G) z8 yFromStats_FrameCount                     : 1269
/ R  C6 G1 R# N8 X4 l6 {FromStats_StreamSize                     : 12690056& @% n( r; `: y; x9 L0 `8 J6 G$ s

5 V) B: f7 S" n: D# G* h- bText #6, ~# x/ m! y' S1 `' U# ~4 E
ID                                       : 9
5 @; q# A( I4 P; j9 e  {9 T$ `Format                                   : UTF-8
& \% l3 V& W" k% B) B' OCodec ID                                 : S_TEXT/UTF86 n4 I" v( d/ S
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' x7 O3 {' x+ B% ^% x+ {Title                                    : SDH SRT) t0 N' c( _9 {- ^+ I
Language                                 : English
/ b: \2 B% B% N2 j0 _5 N: hDefault                                  : No
' A& h( [- d- H: z% ~Forced                                   : No# p& w9 X1 u) V* X
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
. n  `+ a7 g; [# G- P6 {! JFromStats_BitRate                        : 32
2 }0 O7 A, }$ c' d1 p4 lFromStats_Duration                       : 01:30:16.161000000, Q1 ~& S; Q5 c) C5 h. j
FromStats_FrameCount                     : 712
$ a2 L! K0 E; A$ f* a$ g8 W4 ZFromStats_StreamSize                     : 21813* `% T/ E. {7 e- r

  [9 E6 C: r1 u# f  \/ J5 tText #7
! i. j, T9 V6 u, O3 `ID                                       : 10- _& M& ^( \  n
Format                                   : PGS. g) t3 g  W- Q! U+ X5 d# s9 _" Z
Muxing mode                              : zlib+ x( U* L9 A4 B! S, Z" @
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' O7 o+ w' U" j" Q% H2 ?Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" m. q' A/ I1 z6 B! Q: G- m+ \# ]
Title                                    : SDH5 S. O2 c) X, G# }# F
Language                                 : English
  H! b2 L- ^7 d7 |Default                                  : No! r( @3 D$ e; H" B  B7 `2 x! K! S
Forced                                   : No
  I* L: h4 t0 i) D( UStatistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29* G6 L- D- X  Q7 S1 D4 N
FromStats_BitRate                        : 20515' I7 V/ M. L. _8 S
FromStats_Duration                       : 01:30:16.160000000
4 A! g- _/ b: a% X  v/ ?FromStats_FrameCount                     : 1423) x" W/ N8 A7 ~
FromStats_StreamSize                     : 13889464
1 b6 i( |2 [3 j6 r* m
- t+ ~; R/ |, S2 x3 {* \$ T1 I% tText #8+ W0 [1 A8 D, u- Z5 f: T
ID                                       : 11
$ G  ~* b* Z: y3 K( uFormat                                   : PGS) Y! p# L0 M/ W- R( i% a
Muxing mode                              : zlib% f9 D0 F4 o9 ?9 E
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
) A0 b# T; W# m$ t8 ^Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: D4 }6 k  k1 r" _
Title                                    : Commentary by director Simon West
" i. J8 ~' n' cLanguage                                 : English
# a. L/ u7 k+ E# W. n- a0 iDefault                                  : No
0 V2 N; d. o% ~  Z% f" @; R& dForced                                   : No
' s" e& s6 |. p* vStatistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
9 [/ B% O% S  J0 tFromStats_BitRate                        : 455924 r% n# ?6 B6 P. a/ v
FromStats_Duration                       : 01:39:24.167000000
# ~: l. X! A$ A3 X; n& hFromStats_FrameCount                     : 2133/ Z2 Y4 m' Q: h( r8 L
FromStats_StreamSize                     : 33989951
3 `/ j& s9 b, P3 F+ p! ^% S4 Z  Y/ V8 H. J# ?# M& F+ R8 M
Text #9
& Z% w/ O1 ~  V( [, P; HID                                       : 12
) C5 t- k- Y# b* Q+ g; s1 @  xFormat                                   : PGS- [2 j, [& B# Y* M/ @  i& L3 z
Muxing mode                              : zlib; E5 I! D7 \- d' x  Q" L( p% I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 J3 P% c! h; ]+ R
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& q. X/ r2 Y+ ~  S& Z/ m+ H% ~/ xTitle                                    : EU
5 e3 E) o- `! zLanguage                                 : French. Z0 u, O' {+ ~9 P! F4 `
Default                                  : No/ [! J$ v/ L$ o2 m) r3 y
Forced                                   : No' S: G/ o9 T3 y# c7 i' ~
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
- ]$ ?0 h5 F) A- \2 kFromStats_BitRate                        : 15285. j6 Z) A, n9 Q8 G# ?2 U
FromStats_Duration                       : 01:35:38.816000000
0 ~2 y5 X/ _; l/ AFromStats_FrameCount                     : 1231: E: b3 ], C& S( U: b* q5 L) \
FromStats_StreamSize                     : 10964951. J1 u! f/ I. I2 v
; n# M- |) t7 f; A5 W
Text #10
) a$ K% K' k5 W( F% O3 u+ OID                                       : 132 N, x' k5 Q1 M7 U
Format                                   : PGS4 M0 }: _" v! G* K7 A
Muxing mode                              : zlib
: [$ k1 \3 [* w: T5 b# MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 ~% p2 o. E' h8 `  a' e( i  qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; C0 N9 u' I- ~5 X# U. @- N5 v
Title                                    : CA% j4 s0 G5 [& j7 g9 ^3 t
Language                                 : French6 c5 d; B" A8 T8 Q# ~2 b: h+ |
Default                                  : No, W. c8 t( M. u1 G7 M" R; G" ?& `
Forced                                   : No5 L( P# }2 T, u! z2 t9 @+ g
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
. o4 G2 |1 i# o2 L8 n9 FFromStats_BitRate                        : 153852 l- x+ i+ P' ~$ Y% v) [$ _
FromStats_Duration                       : 01:35:38.899000000% `# \/ y( j1 [
FromStats_FrameCount                     : 1222( b8 _% B( x6 N3 \7 Y6 B# B
FromStats_StreamSize                     : 11037006
# ]) T5 i) K: c4 [4 Z8 o
$ M& Q; _  q  s) cText #11( q, @* A) Y2 q4 f. T( V" R2 \5 H
ID                                       : 14& z3 V" G8 V1 w+ D. ]" N. X' f  w
Format                                   : PGS
/ v% Y, W' ^, q" Y# j/ l3 {# zMuxing mode                              : zlib$ p8 C) c# L% A. X
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- m' C( v7 I' {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) Q8 m5 O! ]' x: p1 o% p" e: kTitle                                    : Commentary by director Simon West (EU)  b* k% e/ w# \0 I9 ^  w
Language                                 : French
5 H) A' R. z! @5 u4 T0 mDefault                                  : No
) V/ u1 Z8 N/ ~# C7 a6 bForced                                   : No
$ [8 F+ o% H( @! O5 n- F# Y; h7 lStatistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
" `- o' h. \( }0 z1 qFromStats_BitRate                        : 38820$ z* n% y! d& S0 t
FromStats_Duration                       : 01:39:20.371000000
& Y" M* a# b7 |0 `3 cFromStats_FrameCount                     : 1967, }4 N7 Z& r; b4 Y1 V6 a6 Y+ O" l
FromStats_StreamSize                     : 28923230
& M$ A4 d9 _2 k3 b2 p. C7 Y+ K* M, e+ Z3 l! ^+ O
Text #12  W6 g4 v3 X- d6 `7 {, P
ID                                       : 15
1 f# s+ m* c( ]6 fFormat                                   : PGS1 A, L" }* b* a, b3 @+ Z
Muxing mode                              : zlib
6 B1 W6 v. Q! S& k: TCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 I) M. S/ Q7 F* g
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: x$ K. l" v8 K* zTitle                                    : Commentary by director Simon West (CA); D4 `) G7 |9 E
Language                                 : French$ x' y3 w& T5 g& U7 W) H
Default                                  : No
3 z; B6 D9 S& T; K# |Forced                                   : No: c* L+ Z: h, o0 A
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
3 ?! b& H' ~9 |1 |( b( k: O- UFromStats_BitRate                        : 43692
9 N5 h: T4 j) e( g+ h7 A5 xFromStats_Duration                       : 01:39:24.1670000004 D- d" F# v( T" A
FromStats_FrameCount                     : 2133
7 F5 z5 k! F/ e$ dFromStats_StreamSize                     : 32573906
: z5 m. V" W% A8 \* X! z7 e5 @" ~$ z% [+ L7 b' l
Text #13
$ E. ~+ a/ @: n3 t% O6 U$ DID                                       : 16
( x, ~/ c* g* `$ rFormat                                   : PGS$ z1 f- `) Y9 }
Muxing mode                              : zlib  ?' c% T2 v- X$ u6 T& H
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! q% N& k9 y* l+ x& C8 ?
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& l( B* N/ p/ }( ~& S1 Y
Title                                    : EU: g+ d5 |" V! [4 N# I
Language                                 : Spanish
! S! `7 M& B4 R4 _& @Default                                  : No
% l2 a  c( l/ U) {Forced                                   : No
/ J6 z" w) L4 Z" D' RStatistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
" z  ~% Y/ w1 h) J  q% Z2 }FromStats_BitRate                        : 18365& a" c" A% n7 J! V. Z/ {
FromStats_Duration                       : 01:35:38.816000000
/ P& S+ ^$ L, w" Z* f5 RFromStats_FrameCount                     : 1095) S4 x# M' R, q3 J
FromStats_StreamSize                     : 13174362
0 V& `/ g" u6 |# D. |2 ~) A; _3 O8 K, A& m! {+ v
Text #14
, Y, |/ A0 w6 ]7 CID                                       : 17
, K/ J& f' b4 {. b4 m3 _6 uFormat                                   : PGS
* G- _. q) w" W+ e: |Muxing mode                              : zlib
$ Y+ ~6 J" ^" x( s1 @! KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
: f$ y8 y( L5 p; m6 sCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! q0 O* f/ N8 C4 f8 X7 A4 b3 O
Title                                    : Latin
: J  X8 N3 D; V; v- {9 pLanguage                                 : Spanish+ x2 \4 N5 U2 [  `2 c& M1 n/ ^4 k3 w
Default                                  : No9 P' S$ W* @& E- k
Forced                                   : No6 y% y) H) m: r+ |2 K/ Q
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:299 C" T8 S) t- L4 w
FromStats_BitRate                        : 17826
' s4 F% R6 w, c8 _FromStats_Duration                       : 01:35:38.8990000004 E: o) T2 Y3 V/ @  W- C
FromStats_FrameCount                     : 1298
" \+ q7 Y8 A& X2 J# m: {3 iFromStats_StreamSize                     : 127881397 w* m9 s, K5 p, I- T
3 G6 F( P6 Q$ ~% E- [
Text #15
8 D; a8 b1 x% M3 w- `7 I$ {ID                                       : 18
5 O  R6 ?& ?' C8 I4 EFormat                                   : PGS" s1 o% h! J0 L4 h
Muxing mode                              : zlib7 l% Z8 t6 s  f2 }2 b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 D1 V/ Y/ ?& ?9 ^$ m' S
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 }8 O% F8 M" `, {8 kTitle                                    : Commentary by director Simon West (EU)( h3 u9 Q6 S# [9 k! Q, w
Language                                 : Spanish
7 `4 a/ v; ~; E2 `& sDefault                                  : No7 R+ A: Y5 |2 \, h0 ]9 v7 }
Forced                                   : No3 s* ^4 _" T+ ~' q) }! ^3 a
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29" q8 z6 ?# ?% F
FromStats_BitRate                        : 38324
3 H4 x% ?- P" a+ ?2 N9 IFromStats_Duration                       : 01:39:20.371000000
+ H: q. b& v0 o( dFromStats_FrameCount                     : 1791
, M! q- N* O! S, [% L+ WFromStats_StreamSize                     : 28553161
0 t2 V! |/ O  M+ h& A8 H! o- A* y: s! q& h- y7 D
Text #16. ]5 B: P# {6 {" n
ID                                       : 195 X# l; Q) C5 r$ m/ f
Format                                   : PGS. A4 }7 Y9 G% _2 C* G9 ]0 g* k
Muxing mode                              : zlib. w+ _1 Q% }! _4 }# B3 j5 G
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  O: x5 M, Q2 q# R# f$ S7 T3 }
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- P# @! @: n* F: a% C
Title                                    : Commentary by director Simon West (Latin)
8 f0 K6 [2 N, j6 R- VLanguage                                 : Spanish
7 {1 ~: K* J3 g) U2 EDefault                                  : No  s5 V! n$ [8 v4 a. ^3 K$ |" P6 L
Forced                                   : No
$ u" W4 a. @: IStatistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
; H/ v4 @) t. D* tFromStats_BitRate                        : 40583
6 B3 L" ~% x  q/ v/ fFromStats_Duration                       : 01:39:24.167000000
: O) p  a3 g7 KFromStats_FrameCount                     : 2133
0 `/ c5 h7 ?5 t, M3 s: S1 O' EFromStats_StreamSize                     : 302557797 V& F9 }, U. u. r  A* a: ~$ f5 x7 }

5 [! @+ G+ @6 O9 m9 [; [Text #17
7 Q; b9 j8 v0 gID                                       : 20+ y, `6 g7 X4 F; G) X  F& |
Format                                   : PGS/ V" V  I" w1 M
Muxing mode                              : zlib# m7 P* C1 O, O2 `7 R+ s/ S/ \' [
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
: n; U& H# l& m) G/ V$ DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# c+ R7 c  T" E/ ?7 a' U; i
Language                                 : Portuguese% p5 r& a* p* `* Q6 t
Default                                  : No' o% y, _/ W2 }0 c2 T5 T' T* r
Forced                                   : No( ^" q+ z" l. ^
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29; }0 a( K6 [) I2 @  y: J
FromStats_BitRate                        : 16896
! l0 c3 J3 v6 y/ U! d* X* nFromStats_Duration                       : 01:35:38.899000000
0 m5 [1 ^- [  n6 Z' lFromStats_FrameCount                     : 1264
1 q4 E0 @" }, u4 |. [, O! CFromStats_StreamSize                     : 12121262
, t" O, X. Q1 @9 V
6 k" u2 F* K0 r5 T$ z9 p& W; UText #181 v9 ^; e, `* x# d
ID                                       : 218 E* r! ~' e' G- U, X( p
Format                                   : PGS
9 ]! Q7 A) i+ {5 G  UMuxing mode                              : zlib
+ {6 I( b( ?; {/ KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
' \% G0 V2 X* d7 p& E0 _7 N9 ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 n1 P. K" ^/ {0 h
Title                                    : Commentary by director Simon West
- H: E9 \3 V* r. Y/ CLanguage                                 : Portuguese$ j8 |. T, G9 E$ C% j) e% w
Default                                  : No
6 ^* z8 [# Z- w: [5 hForced                                   : No/ ^5 x5 B  U8 O, b9 S) `
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29# q3 r6 v5 T8 ~/ l0 a& e0 w3 \/ d
FromStats_BitRate                        : 45275! e: m% @: Z: [8 U7 v: Q! I: V! r
FromStats_Duration                       : 01:39:24.167000000
. }2 v) k" M  v+ I7 V/ ^: d/ NFromStats_FrameCount                     : 2133
* p5 a1 ?. R  @* Y: _! f! kFromStats_StreamSize                     : 33754107- Z+ a& U) Q5 w6 W, A! q, t6 r

4 H9 ~9 z/ T5 o5 G( DText #190 ^# v! }1 U) F' y# E5 V
ID                                       : 22
) q) r8 L# C6 D6 vFormat                                   : PGS
, B0 T% A1 t3 O' j1 n6 G+ S+ f2 B3 ]Muxing mode                              : zlib
& Y, p. l" _3 N) `! F# t5 nCodec ID                                 : S_HDMV/PGS$ ^( T0 Q3 t/ U+ e
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: \- m" U! u9 S5 v/ c! ]
Language                                 : Dutch' |& l% G& M* G
Default                                  : No& B& f1 c1 Z) @; r5 U  G
Forced                                   : No
9 H7 q  |6 `" t8 t  K" I; v) z0 uStatistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
; }6 O+ S3 Z7 o; O% dFromStats_BitRate                        : 14231
8 p0 f+ I- r( R! t& ~2 w/ h- oFromStats_Duration                       : 01:35:30.057000000
. _# J5 U1 K* B1 G6 f! f% b$ hFromStats_FrameCount                     : 897
# |8 ?* [0 h- NFromStats_StreamSize                     : 10193136
. N, c5 _" }: u! q4 r, f5 v- R; I6 k4 |
Text #20
/ n! [7 h% G+ J' ~% O$ MID                                       : 23( j& y" p- k8 F, u6 \2 U
Format                                   : PGS% A  r/ w) G2 M; y
Muxing mode                              : zlib
; A# h0 f4 W* ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS' M/ \1 I& q8 X% L3 t4 I, M$ {. {" N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 q+ q2 Z3 `9 l0 uLanguage                                 : Swedish
! D! M4 Z: @1 ~/ r  a) T2 _3 S2 O2 WDefault                                  : No
. W0 A. T/ e" Y2 @2 H+ O+ [% FForced                                   : No
/ s  P8 Y: O9 r2 u( K1 UStatistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
6 x8 {8 e2 N3 @- qFromStats_BitRate                        : 16108
6 v7 L3 A4 _  {6 i2 `FromStats_Duration                       : 01:35:38.899000000' ?" d2 k4 w# z6 q1 H. N- {
FromStats_FrameCount                     : 1037( k: l$ S9 I" M% p! }
FromStats_StreamSize                     : 115557950 l, p" x$ F! t) s0 L. n

* v3 b6 E0 T: K" K. x# P9 _Text #21
' s+ [" M0 G' S" l! ZID                                       : 24
2 B. ?! j; l6 ^8 c9 HFormat                                   : PGS
9 A* z$ i( `. g$ JMuxing mode                              : zlib8 x) L1 z4 p& W8 t  B1 G. o
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
& q  ?  r1 j0 m8 s8 ]+ QCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 `, J" Z- _) a$ ^: @' t
Language                                 : Norwegian5 C$ I. L% @2 y
Default                                  : No
: c" `$ V$ J3 ^7 }4 eForced                                   : No0 m7 @3 l: p4 D  A5 m! ^2 c% F( ~
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
! X/ \8 u9 l; A3 V& V* S! YFromStats_BitRate                        : 14610. ?" G) X* ^! ^: M. r
FromStats_Duration                       : 01:35:38.899000000
8 O& ?( Y/ H" cFromStats_FrameCount                     : 1075/ k! O9 U+ t4 o) b) ~4 i
FromStats_StreamSize                     : 10481189
/ @! H, C1 j  R8 t# \4 ]: _% F$ ?  s0 `% ?  V- Q6 f+ I8 O
Text #22
+ D' |  I  B$ rID                                       : 25
7 O$ B) _4 s, S. W9 PFormat                                   : PGS4 j# q# u' c& @2 l4 N% P* B
Muxing mode                              : zlib
# t: E9 o1 \# T& a* J. ]: iCodec ID                                 : S_HDMV/PGS! R5 H; l- ?3 {
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 H" U! n! `$ P
Language                                 : Danish* s1 [2 t7 z+ J& J" C
Default                                  : No
2 W8 |, A& B6 j/ N1 R4 GForced                                   : No( @/ f( ^* e- x) X+ [; y1 d
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29' L, b) A. S( L: L! @1 q
FromStats_BitRate                        : 16038! `$ U" ?! x5 l/ y
FromStats_Duration                       : 01:35:38.899000000
& f7 t- \" a* ]( D- wFromStats_FrameCount                     : 1066
* Z4 l0 J, p0 d# e3 e! YFromStats_StreamSize                     : 11505474- `( y: ?1 h; s" O# d( m
) h. v) L, j7 b) A8 M7 B
Text #23# P- H0 j7 {1 M
ID                                       : 263 o1 M; S1 ]2 p/ M8 q7 k
Format                                   : PGS) @) F. c6 E- n* f( z) r
Muxing mode                              : zlib
$ m( j- A8 w! R1 q( j6 S) ECodec ID                                 : S_HDMV/PGS
. P0 _# ^. M# t9 H' K( Q" OCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% R7 y7 Q# w1 K3 C5 pLanguage                                 : Finnish
7 j+ D2 o9 L* X9 eDefault                                  : No
" v0 T% P: u  bForced                                   : No
. e$ B- n, t- o, R$ }Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
* G+ c) r0 |- ^7 P1 p9 n6 AFromStats_BitRate                        : 15767
! b! \  @1 I& l( q9 M2 K1 }; ZFromStats_Duration                       : 01:35:38.899000000
- J, v& b, e. P8 [' VFromStats_FrameCount                     : 1080
% t  _5 |6 T- sFromStats_StreamSize                     : 11311338% q* E5 C; u" |# y4 f
' L3 C% L8 k5 V& H2 [) m$ c( `4 O
Text #24% R+ a- K5 G7 t$ D' t4 U
ID                                       : 27
2 {: B+ {! [% x! g/ o$ w( ~. R, `Format                                   : PGS$ ?' H* J7 o* r
Muxing mode                              : zlib
3 F/ s2 B! W7 Q8 vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
* A3 m, Y$ Y# W- c* ACodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 d! d7 P# ^7 k5 z7 @& ]7 L; n
Language                                 : Russian4 H1 R7 |, X8 f; I* ^
Default                                  : No6 ^* L5 F/ D+ }! e! ?
Forced                                   : No2 q7 G. l2 v  w2 \- s0 _1 B# A1 g
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29: y$ r7 v: L& D# T1 r* l, F
FromStats_BitRate                        : 17712% p3 t4 {. r3 g$ f0 k2 E
FromStats_Duration                       : 01:35:38.899000000
8 f2 z. t4 Z3 x4 ~% m! ~FromStats_FrameCount                     : 1274% a$ w9 j8 j# r" ], X# p7 c: u, ^
FromStats_StreamSize                     : 12706518
) @! m. N# ~+ j
  Q) n& o" {* B/ X7 oText #25
" ^: s/ b, ~7 k) I% g% JID                                       : 28
3 `8 [" x' v7 t) rFormat                                   : PGS
/ d+ E5 ^+ U: P, V' x  C2 }Muxing mode                              : zlib. G: Y" }0 r0 e* w  i5 ~* q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; T6 t& ^+ h& V' U$ GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 y( R) G5 P: m: q8 a0 J9 W
Title                                    : Cantonese7 A$ @+ I1 T/ M, d8 g
Language                                 : Chinese: w! y: F9 r0 H) {! f' \, j4 ]& W
Default                                  : No
3 N1 U3 u! c# \Forced                                   : No% i! ^% C& N' e( i% K. q7 W$ u! s. e
Statistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29  G: a0 ]$ E) L$ d
FromStats_BitRate                        : 119660 A) p$ S$ a. _9 K! t, x
FromStats_Duration                       : 01:39:53.362000000* D$ E2 |" T% \4 o; r' Q" M/ U
FromStats_FrameCount                     : 1413* ?6 d2 Q; P0 n9 L% u
FromStats_StreamSize                     : 89647964 V, }$ u/ X, v  d0 {

' @8 n! E! m# FText #26
+ b: a4 h2 d) L6 o# a2 sID                                       : 298 O) v' t9 |. E: k
Format                                   : PGS: c' V, L5 l9 h5 Y! T/ p9 v
Muxing mode                              : zlib
4 m6 o+ D  S6 [- J: @Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
( y# l1 \3 u9 ]( eCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ X% R( W* c4 i! D- Y9 XTitle                                    : Mandarin Simplified
- i% M: k. ^8 {6 X$ Q8 ELanguage                                 : Chinese; K- j5 `. x) T/ H# t* X: T  t# x
Default                                  : No$ Y6 @( e3 Z5 X( y9 W" I; u
Forced                                   : No
  S( T; I+ V/ Z4 b/ D- B# L  ~2 y/ iStatistics Tags Issue                    : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29) |0 k0 h, P; ]0 x+ [) K% o! y$ T
FromStats_BitRate                        : 11884
2 E* l8 o& j* Z/ C- N8 QFromStats_Duration                       : 01:39:53.362000000
+ }* S; e' a5 `: i- PFromStats_FrameCount                     : 1344
6 N- k* ?! n/ k1 ZFromStats_StreamSize                     : 8903839
0 O8 M+ s9 b& X8 y0 e% c8 R! L# i" K, _7 o0 I3 q) W  k# _3 @
Menu
( n2 ]# V; Y% e00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
5 K' c9 \1 }1 W# f00:07:22.859                             : en:00:07:22.8593 Y; U  f8 T! B
00:15:04.403                             : en:00:15:04.403; b5 O) O! {) h2 d, q" m2 o
00:23:16.395                             : en:00:23:16.395
4 W2 Z) S$ B& @3 M: }0 G6 R00:34:45.709                             : en:00:34:45.709( x/ R6 N( M; c, M1 X
00:43:10.588                             : en:00:43:10.588
2 z; _, {- t- Q' {9 E8 _+ t5 {00:50:03.876                             : en:00:50:03.876
9 d% o) _7 \# s; B00:59:46.166                             : en:00:59:46.166
, v6 {/ j+ @& Y! z9 K01:07:53.695                             : en:01:07:53.695
9 W# N) r0 h8 a+ O/ d01:15:58.888                             : en:01:15:58.888
! W- C7 E  Z- m* w' S$ o01:22:32.322                             : en:01:22:32.3227 V1 u  e: B! C: l% I% K
01:31:22.852                             : en:01:31:22.852

" B  g6 k! u+ Y" ~( i5 X
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

630

帖子

2691

积分

Sponsor

金币
589 枚
体力
916 点
tto138 发表于 2020-4-2 22:47:48 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
- z3 \8 m5 H# `7 |Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
; I& Y1 J" V. B  r' f

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-9 18:59

快速回复 返回顶部 返回列表