BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 49|回复: 2
收起左侧

[2160P极清] 古墓丽影1/盗墓者罗拉 [4K SDR高码版 自带中字] Lara Croft Tomb Raider 2001 2160p BluRaycd x265 10bit & 8bit SDR DTS-HD MA 5.1-SWTYBLZ 43.04GB & 50.94GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-5-24 20:30
 • 签到天数: 368 天

  [LV.9]蓝盘精灵

  4227

  主题

  4373

  帖子

  5万

  积分

  Post Share

  金币
  7748 枚
  体力
  15947 点

  卓越贡献勋章

  黄金嫖客 发表于 2020-5-5 10:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  01.jpg 2 c/ x# N( e  H) V1 k- ~( G
  9 c2 W6 r2 C, l+ ^; I, O- p
  ◎片 名 Lara Croft: Tomb Raider
  $ L" t) O! @. _2 T◎译 名 古墓丽影/古墓奇兵/盗墓者罗拉* A/ W$ T% I2 @
  ◎年 代 2001
  ' Q0 u3 ^: k0 d: T4 b* @! F◎产 地 美国/英国/德国/日本
  9 A! V+ b$ i- W0 k$ h( |◎类 别 动作/冒险4 R  I- P4 Z" j* j" Y7 J' y' C
  ◎语 言 英语
  ' k: T+ m$ p+ W- `8 E) ]6 F7 }$ ^◎上映日期 2001-06-15(美国)
  7 \. m/ u: }' O  m* u◎IMDb评分 5.8/10 from 192,864 users8 G: W3 r. s4 a3 i
  ◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0146316/5 Y7 |1 g' U: R2 {; z
  ◎豆瓣评分  7.1/10 from 111,681 users4 C; A4 H& e. a2 B# o
  ◎豆瓣链接  https://movie.douban.com/subject/1293173/
  5 K2 d  K3 Z3 x) ?' W  O" `◎片 长 1 h 40 min
  1 U) S0 a! h. z9 Y, G◎导 演 西蒙·韦斯特 Simon West4 A: s. F4 o# V7 O" x7 W# L
  ◎编 剧 Sara B. Cooper
  + s6 F+ D+ Z8 ~$ [) V4 X6 G( o3 R& h   麦克·韦柏 Mike Werb2 O( A$ l5 ~6 k2 v) M
  ◎主 演 安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie, r+ f1 ?3 n- H# g) ~$ x
     强·沃特 Jon Voight
  7 l* I, i7 L* i/ e5 U   伊恩·格雷 Iain Glen" z8 @/ n6 g% Z( n: K
     诺亚·泰勒 Noah Taylor
  ) Z' P8 v8 d% f& Y+ F   丹尼尔·克雷格 Daniel Craig# E  t7 |4 ?5 @
     理查德·约翰逊 Richard Johnson
  & C, M; o, n4 G& m# a# q   克里斯·巴里 Chris Barrie  U1 S- B* |8 [) r
     朱利安·林希德-图特 Julian Rhind-Tutt( i3 Z9 X4 q& d) K. g1 i8 t# @
     莱斯利·菲利普斯 Leslie Phillips
  $ l6 @7 F. }+ K9 e# |0 H# J3 r7 n6 S, I8 J& C
  ◎简 介
  - u; u7 h4 a( w- X' I9 s0 j: D( Z6 v$ q5 A# h; d1 T, j+ m
   20年前罗拉(安吉丽娜·朱莉 饰)的父亲(乔恩·沃伊特 饰)挖掘古墓得到的一个箱子里收藏了一个神秘的钟。罗拉从父亲那里知道,这个钟与一个神秘组织有关。这个叫光明会的组织相信当他们找到这个古钟后,便有了把时间与空间打开的钥匙,一把三角形的金属钥匙。多年来该组织一直在苦苦寻觅。 光明会希望通过这把钥匙让他们的组织始祖复活。但首先要找到钥匙。而且时间紧迫,两天后将出现日全蚀。这个时候三角钥匙内在的力量便会达到最大。光明会不想错过这个大好机会。罗拉扛上了这个艰巨的任务,在重重困难中寻找拯救宇宙的三角钥匙。5 s3 M9 ~/ q0 s& H( _
  & z: ]% N, z& o2 l# ?
    Video game adventurer Lara Croft comes to life in a movie where she races against time and villains to recover powerful ancient artifacts. % h3 X/ ]# |; C
  : t& y: \2 H- a
  SWEATY BALLZ presents
  * X' }% `$ p8 J0 y; e4 R" \( I! _
  Lara.Croft.Tomb.Raider.2001.2160p.BluRayCD.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ. @. q+ p$ k: A3 c3 F
  Converted from 10 bit HDR to 10 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm4 u. ^0 Q& w  ?9 L  o8 P, [' x
  Screenshots are 8bit SDR because browsers dont support HDR or 10bit files
  8 j# E9 x4 g: M- `9 w0 G( D. X+ a0 X
  Video
  4 J3 W  {0 \& Y- jID                                       : 1
  3 ~/ a) \3 a8 Q0 V( j2 ^$ sFormat                                   : HEVC5 Q* M) F5 c$ I, S
  Format/Info                              : High Efficiency Video Coding9 _6 W9 a0 n5 j8 ~9 c% M/ C
  Format profile                           : Main 10@L5.1@High; s) J5 D2 n) L8 B
  Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
  0 P- ~- D8 s' u0 c1 @Duration                                 : 1 h 40 min0 I& o4 p' F; U6 i$ R+ y( |+ {
  Bit rate                                 : 56.3 Mb/s- x6 \* |$ I2 R; c& `& i% b
  Width                                    : 3 840 pixels6 y3 p' q# f  B' D  H4 l" {4 K
  Height                                   : 1 634 pixels
  1 b% l. k+ t$ U1 X1 [) O( |# ODisplay aspect ratio                     : 2.35:1# b! S  |% x0 a, C8 F' u+ `
  Frame rate mode                          : Constant
  0 O1 |7 T0 G3 gFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
  0 W5 m* \$ X# g- T8 M# ?8 vColor space                              : YUV
  2 u* Y) k* F7 Y5 Q9 d0 UChroma subsampling                       : 4:2:0, t7 I' s5 e* D$ t
  Bit depth                                : 10 bits
  + W) {5 I( {; n1 A' d3 G) A) GBits/(Pixel*Frame)                       : 0.374% `' T- x6 D& P( @: e6 L
  Stream size                              : 39.5GB (92%)
  : r( k3 {" h& L# o. @Title                                    : Lara.Croft.Tomb.Raider.2001.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ) M  O" W+ e( p" H
  Writing library                          : x265 2.5+4-b4a5bcfe29c7:[Windows][GCC 4.9.3][64 bit] 10bit
  $ O+ E  |0 z3 V* \# L1 \Encoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=16 / numa-pools=24,24,24,24 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1634 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0
  0 G, h" z* J3 Y4 s6 tLanguage                                 : English
    c. v, X' m, A7 [( u% _Default                                  : Yes
  + r& }7 t. z* x/ L/ O: TForced                                   : No! h6 J, F1 ~6 ?) [! b* R5 o8 k
  % n5 R4 l- v+ P7 X
  Audio #1
  9 \. H- e  ]8 k% J0 k! |1 zID                                       : 2
  , o9 M7 P& _! W% jFormat                                   : DTS- {; k* I% C6 S
  Format/Info                              : Digital Theater Systems
  0 z% Z) \% v$ q( c  U! SFormat profile                           : MA / Core
    E4 _3 \# W$ Q5 l* b( GCodec ID                                 : A_DTS' x3 Z$ I( l( s4 O6 @
  Duration                                 : 1 h 40 min, u( M* r: k2 e0 L
  Bit rate mode                            : Variable / Constant8 P( v, Y& X3 w
  Bit rate                                 : 4 044 kb/s / 1 509 kb/s6 V3 @+ C3 `3 L
  Channel(s)                               : 6 channels9 k% _# S! Z( i6 B* P; ~, x* Q
  Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE% i% l5 t& P; @9 `& G: u( u: u& C6 Y. H
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  0 i3 G0 m9 u: K* L4 lFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)+ x+ ]; [- v6 m" j" |, D  U1 a
  Bit depth                                : 24 bits8 k) y) t1 j6 W" C8 A! V
  Compression mode                         : Lossless / Lossy8 P/ H9 T* j& U9 z# `4 R' {; k
  Stream size                              : 2.84GB (7%). H( c6 l4 P; P% O$ i5 q
  Title                                    : Lara.Croft.Tomb.Raider.2001.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ; H6 j# E6 @, T) T. E2 f8 s, T
  Language                                 : English
  3 e8 o2 @5 J( N* K9 l- UDefault                                  : Yes
  5 p7 T0 z/ h% H/ Y9 B: kForced                                   : No1 L# w3 L! u+ |. Q3 K0 w/ c, _6 ~
  - i! u4 m, N, q4 |9 ?+ h) Y; r! {
  Audio #2+ K( ~3 I5 e" J0 h: G9 r
  ID                                       : 3$ }9 V5 k& |9 k7 E1 M( [# @- N
  Format                                   : AC-3( T) E( [  d1 [; D7 V$ u" q
  Format/Info                              : Audio Coding 3! L5 P3 @/ Y2 u- n: G
  Codec ID                                 : A_AC3# W7 w$ |! H: u5 M5 l
  Duration                                 : 1 h 40 min6 e3 {7 f1 c. {# @- C9 e% `
  Bit rate mode                            : Constant
  5 m# F) R8 K4 h. z" l2 x) PBit rate                                 : 640 kb/s
  " t. T! I3 T& O% Z) {) i' p" aChannel(s)                               : 6 channels
  8 J: L0 }7 v8 IChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
  & {/ V  z" q7 b1 xSampling rate                            : 48.0 kHz
  ; v. X3 k: t, D) P5 ?) c# y0 tFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)" L. n8 }. |( H
  Bit depth                                : 16 bits
  8 g; \7 ^4 @4 o( N0 x1 Z( ~9 L' cCompression mode                         : Lossy4 @2 f1 y& R1 E" p- _- Q& k
  Stream size                              : 460 MiB (1%)
  - Z: k$ F5 d- R$ z  ]- A0 yTitle                                    : Lara.Croft.Tomb.Raider.2001.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
  : d. Y; x: q% wLanguage                                 : English
  ; ^  M" R  {6 l2 V, zService kind                             : Complete Main! W7 C6 u% C# M0 m
  Default                                  : No$ I) V1 q3 r% a5 }6 n) w- S
  Forced                                   : No
  $ r4 P$ Z1 \; R7 o  I+ i
  6 R! ]- T6 x& s1 K; l- W( O4 }' r) Y2 rText #1
  $ a+ x* m" Y! _: a9 FID                                       : 4/ c, ?: c0 L7 Z. Q+ B2 Y' L" `
  Format                                   : UTF-81 S# ]) s5 K2 l; r* v& p
  Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  $ F! M$ y* e6 T: Z1 j: v0 u" w2 v; ^Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" h" H  B) q4 a5 D
  Duration                                 : 1 h 27 min
  : @- n( u. V( [6 fBit rate                                 : 30 b/s, }3 H8 G' p: X8 [" l0 e( G
  Count of elements                        : 6351 e5 \  g  j+ D
  Stream size                              : 19.5 KiB (0%)" [6 ?0 {& @. l: N* e7 V
  Title                                    : English-SRT
  ( E5 E2 T' s, D1 t- L& a# GLanguage                                 : English3 ~0 G% f8 |/ a8 D6 q
  Default                                  : Yes
  1 [3 L; P% ?& w: S3 E* ?Forced                                   : No
    t* t! B4 ~& _. B" p" Z2 L; v$ M6 X. q" \" X5 |" s; @  _
  Text #2( C! z$ ?" i: g1 L1 V0 c: T  B' k
  ID                                       : 5
  4 R5 j) `$ o7 YFormat                                   : PGS
  * Y/ \! V+ p# ]- S1 ]Muxing mode                              : zlib( F* U2 \0 F) q5 l' u
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 L3 Y+ R; N/ s/ k
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  3 k/ Z6 q% z6 y0 u: K9 {Duration                                 : 1 h 27 min, m- N5 i% S# A
  Bit rate                                 : 19.4 kb/s
  : a6 o# X/ {8 n* i$ qCount of elements                        : 12694 i9 \2 s5 h* q0 r! p' W
  Stream size                              : 12.1 MiB (0%)
  ! D; T, R: v' KTitle                                    : English-PGS+ n7 L0 ^4 t7 G/ E  B; w4 s- I* u( w
  Language                                 : English, z" ^+ }" v3 ]  g8 A" o4 d+ k
  Default                                  : No
  5 M! u: `, R7 l/ U$ [" R' TForced                                   : No4 U. B- n9 P( j/ |
  & O  R$ `! z' i+ D3 \5 f
  Text #3, X) n# Y( f, A! L/ _
  ID                                       : 6
  % A. k1 o' y) w& |3 U" c! L% ?/ VFormat                                   : PGS7 z( L% q5 }9 p7 W6 y# c& G4 g
  Muxing mode                              : zlib& w3 u6 f+ T8 M$ j
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  . Y' Z& ?, I# [3 v& ]+ yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  4 K2 L; W1 ^$ B/ \& RDuration                                 : 1 h 30 min! R0 m$ a9 b7 I( r5 l* H. Z/ p
  Bit rate                                 : 20.5 kb/s
  ; f  o8 z1 Z; @2 gCount of elements                        : 1423
  , s0 B1 g" c. GStream size                              : 13.2 MiB (0%)3 m/ @2 S0 U9 ]8 o5 j
  Title                                    : English-SDH-PGS3 h% d3 H) x# A
  Language                                 : English) A2 Y' V. g( P. r) i
  Default                                  : No
  / ]' k. J. B: m4 @0 k3 bForced                                   : No7 m$ E) R. o6 U

  . J* k. ]+ m$ D* H2 `Text #4
  0 b+ {: C; T+ J$ S/ h; VID                                       : 7
  ' N5 F, t: b3 i( G) tFormat                                   : PGS
  ) O5 ]" P8 k. {3 V; K% m+ lMuxing mode                              : zlib
  9 U* p+ R% b/ a7 M. t: ^. T# ^Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  4 X" \: u9 W6 }: R- j/ yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ' p% v8 c  g9 s7 I+ RDuration                                 : 1 h 39 min
  % S7 K9 C/ W9 t, U; r; |Bit rate                                 : 12.0 kb/s* B( W3 o3 P7 B, J5 M+ L/ E
  Count of elements                        : 14132 z7 _4 v& W- K: j
  Stream size                              : 8.55 MiB (0%)
  * Z9 g8 Y. ^& Q% w/ X7 fTitle                                    : Chinese-PGS
  / ?) V( `; A" _Language                                 : Chinese
  6 B. H7 f* }" ^; q. o0 }8 r& RDefault                                  : No
  3 B2 |+ P/ i; |- x" U3 \+ Q8 IForced                                   : No
  $ U& r2 b& _6 ^; s; K1 O
  ) m( z, a2 f1 s7 U9 Z. \3 ^Text #5
  4 [' A$ t+ j$ o0 c& FID                                       : 84 R$ a4 c, ?0 p; `- s5 w
  Format                                   : PGS
  5 o: S! y6 p4 N7 N% |) n8 ~Muxing mode                              : zlib: n+ ]( A1 B. n' I  e' g
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  / l! \1 J# Z6 K! UCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  * d" z7 |: k/ [5 B7 c- EDuration                                 : 1 h 35 min
  6 M' _4 N& M  `Bit rate                                 : 16.0 kb/s
  ! H- ^) e$ x! J2 G$ [. W1 b. iCount of elements                        : 10664 V4 b6 I# k, M( u
  Stream size                              : 11.0 MiB (0%)
  ' X9 I. Y, h* LTitle                                    : Danish-PGS, n& h5 J+ ?9 h7 ]$ S- K" n4 e
  Language                                 : Danish8 k; @0 L$ i3 m, ^0 `: q) w  n
  Default                                  : No
  / i5 Q9 g2 Z( X3 ^, {( r; J6 KForced                                   : No
  ; ~' [3 N" s4 g
  4 w, o1 ^# P& e3 b& L4 oText #6
  ! n+ S# m& n& s: fID                                       : 9
  7 F' ^+ B1 ?/ EFormat                                   : PGS
  ) g& S6 u7 j+ T7 H. p. O6 r+ d) a9 uMuxing mode                              : zlib1 a. U' o. ^# O8 _: o- g2 H
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS% K. |4 f& y8 t2 T$ N, e9 p- h
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& D+ ^* Q8 f% a, s
  Duration                                 : 1 h 35 min  l$ {2 W% u7 v) ?
  Bit rate                                 : 18.4 kb/s
  6 D' u. T+ i6 W+ y$ S# nCount of elements                        : 1095
  2 {8 V+ N" A: b4 oStream size                              : 12.6 MiB (0%)
  , z9 a+ G2 ^& A/ q& pTitle                                    : Spanish-PGS9 b. `/ C# [& s% E3 f4 _3 Z& H6 i
  Language                                 : Spanish
  6 ]% f4 J8 |: L1 y/ {& i; [5 bDefault                                  : No
  & I5 f$ {. h& m: ]$ T5 sForced                                   : No0 t' a' {9 R$ x8 \& p. W! M

  / j3 G* m7 O4 D9 NText #7
  6 Q" M5 w* Q2 }7 |# HID                                       : 10, k3 E! y# `/ ]% }0 V
  Format                                   : PGS
  ( {4 R, Z$ Y7 P" s  N: {Muxing mode                              : zlib5 e6 A# X" ~* V% p
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 ^  Y2 x: k4 v7 T! T& A
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, p& e+ q4 ]2 {1 e" y) t
  Duration                                 : 1 h 35 min- z* I( E( S/ q8 [) ?: g; U. w
  Bit rate                                 : 17.8 kb/s
  $ w5 u3 D1 M4 Q7 ^; cCount of elements                        : 1298. j' ~& [# T' X
  Stream size                              : 12.2 MiB (0%)% ?$ u, _/ i) U. _) h
  Title                                    : Spanish-PGS
  3 Y/ F  k; Q+ ~% H4 j: qLanguage                                 : Spanish6 y+ ~8 t8 p0 ]+ B! Y8 S$ I
  Default                                  : No
  ) q9 D, {. A% Q% t6 `7 RForced                                   : No
  1 C* ]* _0 C& u( x" g$ ]
  : }' ^* t, h* _, h3 S" k% w5 ]Text #8
  / [  @% I! ^5 U. pID                                       : 119 G3 I8 A/ N: ?( y+ F& j* Z2 h; L7 L9 M- Q
  Format                                   : PGS: T% \: t; d& R) F; i( _
  Muxing mode                              : zlib, Z2 F3 Q4 j$ B) f
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  - E6 D8 {& I0 u9 I' E  v* |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  " K5 `& t/ \$ X2 N5 R+ A9 v* y  CDuration                                 : 1 h 35 min  ]' b2 l( d9 b, \
  Bit rate                                 : 15.4 kb/s" w$ V# |: _4 v9 b' d. w
  Count of elements                        : 12222 x* W" P: S" m" A1 m+ }& {
  Stream size                              : 10.5 MiB (0%)
  , ^8 E8 l6 ?3 a: g1 e6 ]' ETitle                                    : French-PGS
  % O) A: m9 r! [2 D; O0 k0 \Language                                 : French& |6 ?& G6 J. v2 b' c
  Default                                  : No
  * @$ B7 R' }- |5 \) @. B' UForced                                   : No+ y2 \5 A4 S. [( M9 s. h
  9 B0 [! }1 g* h) a  Z& V
  Text #9; s$ s4 c3 A( x9 y8 |( r8 R9 B
  ID                                       : 12; C: m/ C) e$ K% e# `+ [
  Format                                   : PGS
  ( F; U: V4 i/ v% QMuxing mode                              : zlib
  # ~5 K- Y, O' W9 ECodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  8 m! D$ S* Y2 n- M. k. P( ?5 PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  . y2 [! v8 {0 x5 s- v/ rDuration                                 : 1 h 35 min/ E7 W; `- I* T
  Bit rate                                 : 15.3 kb/s& p& B9 I' @5 R, }# C1 o1 O
  Count of elements                        : 1231: ?2 X5 _$ ~& T0 [" `1 d, E
  Stream size                              : 10.5 MiB (0%)
  3 P/ F% }7 d7 {. B6 C2 pTitle                                    : French-PGS
  ; d/ e1 \' a7 e3 WLanguage                                 : French
    f0 w( j" Z' z2 P5 g0 {' ]Default                                  : No
  + Y$ B! o; J/ B( c' M3 P) ~/ B, rForced                                   : No% `  o# u1 e8 I' q: p8 j2 e% X: I

  $ D  |: z8 l/ |( l* GText #10
  8 g8 A$ K. y) Q1 j5 xID                                       : 135 E: U# t2 P6 \4 q% U
  Format                                   : PGS7 K/ `. t) Y- g
  Muxing mode                              : zlib( }+ I; P6 t% A/ x  s. {
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ M' p* F4 o- [; H5 L
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 @( @% V: m' O( `
  Duration                                 : 1 h 35 min) V7 T* I0 V1 d8 y+ E
  Bit rate                                 : 14.2 kb/s
  7 B, F6 M( h3 n2 x$ m9 NCount of elements                        : 897
  0 L. H' e0 X" P& X% z: K* nStream size                              : 9.72 MiB (0%)) H5 ?/ c) b1 G, t& ]9 q4 v
  Title                                    : Dutch-PGS2 a4 o+ G, o7 v) y  R0 z5 A* ~' T
  Language                                 : Dutch! b+ ?0 c/ t" `9 v9 b: G1 _0 p! A5 I; R2 R
  Default                                  : No9 ]" A1 V4 D) v+ s
  Forced                                   : No9 `% [' w7 x% E% x) Q
  & g6 U& k8 e  h4 l
  Text #11
  5 B* _  c& a( ]7 `ID                                       : 14
  7 H6 |3 G0 c+ r8 F4 m# U1 B, ?; H& EFormat                                   : PGS
  0 k8 G( ?0 i% }) G+ l9 ^% rMuxing mode                              : zlib2 V) a: f9 B7 v
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  0 r& K3 q* M2 T; |5 Q& t4 V, j/ ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( V- }4 h; H+ x% f* p
  Duration                                 : 1 h 35 min) K4 m& A+ Q3 A7 S- p9 d* F! S* R
  Bit rate                                 : 14.6 kb/s/ Y/ m- N+ Z( |, c
  Count of elements                        : 1075$ J/ @9 ^% l# r  e: v$ _; g! r
  Stream size                              : 10.00 MiB (0%)
    k. R# Z$ y. _0 {9 u* iTitle                                    : Norwegian-PGS
  " P( C& Q; r9 K4 Y$ r# KLanguage                                 : Norwegian- P! y7 T0 J, w5 U. r$ V6 Q+ e
  Default                                  : No* z2 {# f0 k- t( r  y: Z6 j6 g
  Forced                                   : No* s3 Y$ z9 A+ q# v! z+ b' a5 z
  . H' k$ w% ]# x) {
  Text #12
  , o$ p5 R9 z6 PID                                       : 15
  ! o. N' H) g3 G5 E* u1 f: S3 `7 V1 A1 `Format                                   : PGS
  0 Y: L/ L/ t- [& T; g# _: F/ FMuxing mode                              : zlib
  ; N9 \6 U: j' z6 g6 J) FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ' U: K1 `. J+ X" s  ?Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& U8 I2 ^) ~% s, C9 o
  Duration                                 : 1 h 35 min
  . \+ F& ?) |9 I- T( ]Bit rate                                 : 16.9 kb/s
  " ?5 K& a1 ?/ J8 X7 [& |9 NCount of elements                        : 1264* H) b2 @* ~3 O4 S5 [
  Stream size                              : 11.6 MiB (0%)
  % v# ?( W# H  ~+ c3 H. iTitle                                    : Portuguese-PGS
  . m" q" C9 f( LLanguage                                 : Portuguese6 x# ?1 c/ ^9 Z+ R4 u& d- C
  Default                                  : No
  . h( f' ]1 X  F4 RForced                                   : No
  & q/ ~7 j* a7 [5 ~4 s& i& M9 {$ b+ u( \) ?3 v: E
  Text #13
  1 o1 Q0 o9 f" O2 A- p1 P: f/ t$ cID                                       : 16
  ) J# u; O9 {/ k; @4 n1 Z# t8 `# TFormat                                   : PGS
  4 Y1 H* {) a* ^) E' [Muxing mode                              : zlib8 r: T& o* _5 b0 f( o* |$ j
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ( W: m1 w$ L" OCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ r& @/ s# M% e4 O( ^- U) e, Z( W
  Duration                                 : 1 h 35 min
  4 n: t. B, {2 g1 y7 u6 PBit rate                                 : 17.7 kb/s
  / D4 A. I( w4 q: ], z6 r) RCount of elements                        : 1274
  . o: r2 ]4 q: I) O0 o. J2 mStream size                              : 12.1 MiB (0%)3 r8 @4 N9 d  F& F# N8 }0 n* V  A. \
  Title                                    : Russian-PGS. ?6 e$ g: T$ `( G
  Language                                 : Russian, c* T+ [2 ~1 }0 ]
  Default                                  : No
  : p8 s; t5 t/ }Forced                                   : No
  0 R6 \5 {6 E  H1 k* s- A* |8 R9 A, ^/ }3 C2 ]8 |
  Text #14+ x% P' G% l* j
  ID                                       : 17
  0 L. @8 a* K4 z3 S7 CFormat                                   : PGS
  . b7 G6 M' X* a& S/ a- A8 c6 WMuxing mode                              : zlib
  1 Y- _- l4 F  v$ vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 j+ F/ K6 ?; K; S
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  . b* V* _1 Z/ U; P3 zDuration                                 : 1 h 39 min
  6 }' c# l- i) E$ lBit rate                                 : 11.9 kb/s
  8 w# ]! H4 J" [" g. u' E9 ?; HCount of elements                        : 1344  b7 ^5 ?2 F4 A* Z9 q, L7 s" R  Q3 ~
  Stream size                              : 8.49 MiB (0%)) r' e+ F# ]8 I0 [$ t$ i1 y$ L
  Title                                    : Chinese-PGS
  , w7 V5 }) ]/ Q: o; u4 p$ j9 T& j6 vLanguage                                 : Chinese5 D2 x/ a% v. S- B" D, P
  Default                                  : No( J) w1 l6 U) t. C; A5 n4 U8 f
  Forced                                   : No9 x$ Z6 O: {' ^6 j- N: x% @
  ! f, l' y! c1 X2 R* K
  Text #15
  8 i5 s8 O, n; i& R8 UID                                       : 18, q! f0 R& [$ {& e" p, D' P
  Format                                   : PGS) `4 H- F' H% }8 @# r- A
  Muxing mode                              : zlib, Y( `3 w% V! t" o
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 I' ]; ^- h/ k, u: f% K' a
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" h: @! ~+ `- h; v: V+ x
  Duration                                 : 1 h 35 min0 O4 }4 X1 v  f2 v! c
  Bit rate                                 : 15.8 kb/s
  6 N4 }6 E9 b4 rCount of elements                        : 1080+ E" d4 j7 c8 `) x7 `# _5 |+ u
  Stream size                              : 10.8 MiB (0%)
  ' V( N3 i) O- T# bTitle                                    : Finnish-PGS( S) k1 l0 ?. T
  Language                                 : Finnish, ~+ W4 G, z+ p! z
  Default                                  : No$ p! N% L! `) }# U; L1 g* A* K
  Forced                                   : No
  # q$ j7 s1 R1 N% h
  6 W& q4 w, U! t& q  Q4 D1 VText #16" C% J7 e" d% O; o' p/ j$ o; _
  ID                                       : 19: W, k5 U( C* ?( I0 t
  Format                                   : PGS& m4 J3 t% A. h) {8 n% u9 F4 `
  Muxing mode                              : zlib. p: ^% H' S. c3 `* l1 t
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 H; k5 T3 B# z; O# s. m  u  {
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  6 H+ j& ^/ J+ o; |Duration                                 : 1 h 35 min$ H/ w% W- l- v1 ~; n' W6 K1 h. m
  Bit rate                                 : 16.1 kb/s6 Y0 t; E  U/ C$ i% m0 e
  Count of elements                        : 1037# v  i8 E2 o) c
  Stream size                              : 11.0 MiB (0%). a( v7 m  m9 g/ r4 K
  Title                                    : Swedish-PGS
  + T' W1 d1 _5 h% P4 XLanguage                                 : Swedish
  & W, S2 a" Q5 s; k9 q8 i! [* QDefault                                  : No- Q6 Z5 d3 h: G8 X) ?! W
  Forced                                   : No7 l" O5 o7 l3 |/ Z

  4 \, ]. Q1 Y0 I& S3 W! dMenu8 L6 A, A. Z  f# J% I
  00:00:00.000                             : en:Chapter 1( _  W+ E3 m0 i# g1 [
  00:07:22.859                             : en:Chapter 2" M4 z1 R2 i9 h- F- e9 [
  00:15:04.403                             : en:Chapter 3# g8 k. \! v. s* ]; L" V2 v0 m
  00:23:16.395                             : en:Chapter 4
  0 {8 B1 V5 G9 E* @. {00:34:45.708                             : en:Chapter 5
  ; m/ y" T( s8 h0 r  p5 K- I' Q! U) R00:43:10.588                             : en:Chapter 6
  : o- }. u2 ?6 d8 y% Q00:50:03.875                             : en:Chapter 7# c; ^8 B" `9 y. V7 z" ~8 t' r
  00:59:46.165                             : en:Chapter 8# g" x$ l/ z6 u6 |% I1 v+ \
  01:07:53.694                             : en:Chapter 9; v. \+ S2 p. q' G- H
  01:15:58.887                             : en:Chapter 10
  9 @6 k$ d8 e8 w$ w( l4 O: |( w; S! b01:22:32.322                             : en:Chapter 11
  9 o( j! C0 G6 n2 I' m01:31:22.852                             : en:Chapter 12
  SWEATY BALLZ presents % ^  g/ e2 \% Q# I4 j
  1 y/ }8 p3 E: t* `
  Lara.Croft.Tomb.Raider.2001.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
  + V/ I# u6 r; X0 W- k" NConverted from 10 bit HDR to 8 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm
  0 J) w3 L. T; O
  / z8 E: P; F4 {4 W2 x2 l; ]Video
    w2 ?  P9 q* @/ ]: L. X& i5 dID                                       : 16 V5 I# o1 }7 [4 `, P2 z
  Format                                   : AVC
  6 z( K1 d- n) [; TFormat/Info                              : Advanced Video Codec
  " ]* Y. F" y% ^3 F* X- bFormat profile                           : High@L5.1
  - j1 H+ w# Y# jFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames1 j) I5 J+ b, o
  Format settings, CABAC                   : Yes
  6 ?, ~* W8 a2 _6 _: R# X, G+ B) YFormat settings, RefFrames               : 5 frames3 V5 q, J2 ]% d* A0 g# j: d) B& G
  Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC) h# u+ h; q8 x( K
  Duration                                 : 1 h 40 min9 K1 Z! M* Q9 q
  Bit rate                                 : 67.4 Mb/s$ p" O8 u; ]9 l
  Width                                    : 3 840 pixels" y8 L0 S+ B3 j/ W4 {$ C3 I( n
  Height                                   : 1 634 pixels- e9 T4 a3 n  Z
  Display aspect ratio                     : 2.35:1
  ; _- Y# n# O9 k0 [/ C6 p) ZFrame rate mode                          : Constant- [% b) c6 C$ g' b6 C
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
  , {0 Y' G/ g, K9 A# F3 kColor space                              : YUV
  9 x- L3 N: l- [& gChroma subsampling                       : 4:2:08 {; w% `- t+ a  Z; v' V) x9 _* v) Z
  Bit depth                                : 8 bits
  3 Y" q5 N9 r, Z2 [Scan type                                : Progressive
  ; ]8 c  w4 ]4 u: w' v' s& d7 uBits/(Pixel*Frame)                       : 0.448; [& F* A; t/ F4 v) o
  Stream size                              : 47.3GB (93%)4 ], T& G: W" y  R+ D$ B7 m+ A6 p
  Title                                    : Lara.Croft.Tomb.Raider.2001.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ) Z6 W7 q( k3 X3 F) r1 g- T" t
  Writing library                          : x264 core 148 r2748 97eaef2: p- I9 A. x9 @9 J- u+ p0 {
  Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=51 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00+ q, l) G: ]/ f: d: L' ~7 X
  Language                                 : English: ?6 E8 @, A( b4 f) O
  Default                                  : Yes# p4 \/ g$ j# x7 U! e
  Forced                                   : No6 ?, A. W% _2 T# A* K! Y

  2 B- N3 Z; x$ a. aAudio #1
  . k- b; U9 Z3 P. GID                                       : 2
  . v/ a& J7 e. S: X+ o7 d) Q, F8 b- {Format                                   : DTS
  7 o' ?; ~" {. n5 S9 Q3 ~Format/Info                              : Digital Theater Systems! V) h8 o7 ]$ S& V$ W
  Format profile                           : MA / Core4 F- E2 o& s& e0 w/ J& v1 H
  Codec ID                                 : A_DTS
  3 a/ `2 v: Z' {$ |# @- ADuration                                 : 1 h 40 min
    U: _. H8 V! C' LBit rate mode                            : Variable / Constant
  ; Z5 m4 z$ T% Z* z  M0 c5 \6 F5 bBit rate                                 : 4 044 kb/s / 1 509 kb/s: G$ x2 k7 z; H3 R8 p* E" U0 H, D
  Channel(s)                               : 6 channels
  8 r2 k2 A  f, p6 ~% j  hChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE& Y- b+ J; T4 q8 c4 N: q
  Sampling rate                            : 48.0 kHz$ E: [7 L6 q! w" v. N+ |
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  3 l9 y6 I; P7 l1 z$ d( a' e( RBit depth                                : 24 bits
  ( o, `/ F3 |) n. h2 N9 |: e7 E" HCompression mode                         : Lossless / Lossy
  , ]& M5 f$ E( `( NStream size                              : 2.84GB (6%)
  & B. T# |( Q( h0 |Title                                    : Lara.Croft.Tomb.Raider.2001.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
  ; A1 j6 }3 m$ `& E- G1 o0 b* LLanguage                                 : English
  0 |4 Q0 g$ t, {8 ~* B  iDefault                                  : Yes
  ; M4 ]  V$ j9 o# s& e" e$ ~( lForced                                   : No
  " \+ w( o& b4 q$ T
  0 Y- O& _& I; t5 P  AAudio #2; _5 f* ?) B7 g& O) u9 ]5 l# z
  ID                                       : 3
  5 M, b1 ?9 y) A1 [+ RFormat                                   : AC-3; b  A  z$ ]; }7 @( H+ w4 b
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  5 k# F! i* N( W( `; l  x' \Codec ID                                 : A_AC31 o& B$ B9 C$ K4 s
  Duration                                 : 1 h 40 min- j! V1 K- T4 }' x, f
  Bit rate mode                            : Constant
  + @. Z2 C5 g, \Bit rate                                 : 640 kb/s! E+ u; c: W* f. L
  Channel(s)                               : 6 channels
    U& J6 J8 E% N. t/ q% S, @5 `Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE" a# J9 g! v8 [
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  8 v/ P" \% \( P9 fFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 c, u$ \3 f) M& w) }
  Bit depth                                : 16 bits
  , X3 Q2 M$ e* G& OCompression mode                         : Lossy
  5 g) N6 Q# b* g* M1 YStream size                              : 460 MiB (1%)
  9 e5 N4 m7 t4 W1 x# a7 ATitle                                    : Lara.Croft.Tomb.Raider.2001.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
  6 M& c" V5 l+ q2 K9 H( Q( Q7 q$ fLanguage                                 : English
  9 ?$ n+ B5 s! Q  Q9 WService kind                             : Complete Main4 t! h, _* `  h9 Z! [( P
  Default                                  : No
  4 p" z  t7 j! SForced                                   : No
  0 k! c$ U1 Q7 m( V6 H7 h! l/ D6 z4 W/ S
  Text #1
  & g6 t8 e- [) h% ~8 VID                                       : 48 L/ a  {& A1 o3 s( s
  Format                                   : UTF-8
  ; A3 }! j5 F* D" n" [, ^Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8: T% t5 A7 e' _8 N% Q2 N. C
  Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 }* y0 L) ?# o7 y: a
  Duration                                 : 1 h 27 min
  1 I. K3 q* X7 Y4 E; e2 n% F) D% |3 gBit rate                                 : 30 b/s6 f1 M5 h4 Q  Z- Y2 r, D+ k0 R7 M
  Count of elements                        : 635; T9 w! S2 _! d+ R& m
  Stream size                              : 19.5 KiB (0%)
  2 y$ [+ c. G& O7 e7 OTitle                                    : English-SRT
  - y3 D) J' h0 {- i. SLanguage                                 : English
  ( d" ~5 p. ]0 vDefault                                  : Yes: }5 I+ r4 i4 ^# ^- \# x' d* q
  Forced                                   : No
  5 l5 H6 V- E  P: x2 M1 @- H) G
  6 W+ t8 J7 ~% [# }Text #2
  1 G/ ~8 i& y* ^" J  B$ bID                                       : 5
  3 r" b/ @- |: s7 x, ^: vFormat                                   : PGS& m7 u/ L( T8 k; m- e$ X
  Muxing mode                              : zlib
  ' P, f+ C* U. e5 Y8 x$ z, hCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  9 k5 ]" X4 ~6 l" \" u3 g! \) uCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 ?" A3 N$ c% w5 i: C
  Duration                                 : 1 h 27 min8 T  r6 K3 s. y# P- @- `7 P* {
  Bit rate                                 : 19.4 kb/s
  : G; C7 N' K. ^% A' S& }2 ACount of elements                        : 1269
  " l, K- N: _/ \% E) IStream size                              : 12.1 MiB (0%)
  , L$ a% a6 T. ?- n" o1 mTitle                                    : English-PGS
  ! b! e, @: E, K0 d* a$ A) H& yLanguage                                 : English
  % v: f! @5 i) Q9 l! X  sDefault                                  : No
  ( W! _% G# ]2 V6 G( K6 l9 X8 |  AForced                                   : No
  : O$ [/ k( b, B8 q1 H4 G" C6 d5 ~& J' D. J8 x' @. n
  Text #3) p5 j& T/ U3 O; e9 ?: V
  ID                                       : 6! e) `7 |) z6 }- n5 O  K
  Format                                   : PGS
  , o& c! R6 T' H0 [: ~  AMuxing mode                              : zlib
  ; {  d$ N- O; ~8 VCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  0 k2 d* s( a! Y/ q! VCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% @. j5 T5 p8 d- O( F- f
  Duration                                 : 1 h 30 min7 ?$ u8 p7 q# ]) d0 \
  Bit rate                                 : 20.5 kb/s
  : z; O. _) c" _' ?# |% eCount of elements                        : 1423* O0 w- U7 v, q' s5 r
  Stream size                              : 13.2 MiB (0%)- X3 p; u/ h! V/ _9 j  Y; K( G. |  d
  Title                                    : English-SDH-PGS
  ' E% |( j/ }& d* a% hLanguage                                 : English7 `, A# _0 A" E) {3 p
  Default                                  : No
  2 M! L4 w! i4 [: z) s3 T% k, K' K/ ?Forced                                   : No
  5 @* s- }- e1 j" y8 V- n6 ]7 ?5 B$ X6 J" f2 T$ {
  Text #4
  6 Y' n0 @* M5 }- M9 GID                                       : 7* T* M4 F  E& Z5 A
  Format                                   : PGS
  8 a+ q1 E, o7 e$ M- oMuxing mode                              : zlib- P# @2 ?5 T! `/ V0 W3 |
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  % J3 e% i/ A: T0 c: \0 |! S, SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  # X; M5 h' @% c% |3 I' g4 F2 dDuration                                 : 1 h 39 min( e, D' `0 Z7 r4 |
  Bit rate                                 : 12.0 kb/s
  ' p4 Q9 }  b3 }, PCount of elements                        : 1413
  # A! {* ]/ T& @/ ?0 g9 U  }Stream size                              : 8.55 MiB (0%)  m3 ]% g8 _" [' A& |1 r
  Title                                    : Chinese-PGS
  - s# V: i2 z+ \' G& sLanguage                                 : Chinese
  0 ^/ M+ D$ |8 UDefault                                  : No
  $ l: \$ N2 ^; f0 ]1 RForced                                   : No: F. U. W- W, W
  8 }- R, l5 x4 P% R' h5 O/ ~4 R
  Text #5; x: i, g0 ~/ U: f9 H8 q
  ID                                       : 8: x' ]1 T: t. U' `
  Format                                   : PGS6 O1 U: r. b- X8 M1 A. i
  Muxing mode                              : zlib5 Z) |3 `7 U5 i" k+ W+ b
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' k) F1 g0 }( v3 W
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  9 L8 |$ [" X! V0 z+ A7 hDuration                                 : 1 h 35 min) @. K6 p. j) r( L
  Bit rate                                 : 16.0 kb/s( X8 H% F% _" d; u! y
  Count of elements                        : 10661 V' M; N2 O  G
  Stream size                              : 11.0 MiB (0%)
  - w9 H5 v; O  @. `: ]9 QTitle                                    : Danish-PGS" u4 V- e. o" M& |' Q4 {- t6 L
  Language                                 : Danish
  - ^& h& V+ U3 L4 S3 w( vDefault                                  : No' A9 F: Y/ M) i* \
  Forced                                   : No& W7 Z  ~% |) h! X
  4 [4 C0 y  t3 w9 k2 I
  Text #6
  . U) G# \& {$ S! H5 }/ I( HID                                       : 95 m+ f/ e% H8 ^: u3 K% a
  Format                                   : PGS4 X; }; a* N( l! }
  Muxing mode                              : zlib
  ) Q6 C! W+ `1 ^; yCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ) [$ ^" n$ \1 w0 t) L3 n3 {# ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  1 n; _' u7 H- dDuration                                 : 1 h 35 min
  ; U$ g: G0 F5 |1 e  e4 V3 VBit rate                                 : 18.4 kb/s
  + p  d! M1 U5 {. a7 }; yCount of elements                        : 1095
  ( Z& f4 W$ I+ q/ B, nStream size                              : 12.6 MiB (0%)
  ' m. D4 o4 ]' F3 {Title                                    : Spanish-PGS
  ' |( D* M1 Q9 }( J  HLanguage                                 : Spanish! B/ ^9 v7 y. [- p6 g4 H; l
  Default                                  : No6 K' m* u, m; G8 R' V
  Forced                                   : No8 w6 ]& H- r( X. m
  / _* p5 E+ W9 o: b. f
  Text #7
  8 |: [( Q: h3 E' w8 X: |$ ^2 yID                                       : 10
  ; r9 P; m6 k* j% O, K; g; F( J+ S7 ]Format                                   : PGS
  5 T. a* C- D4 f4 @0 m2 ~% VMuxing mode                              : zlib
  ) t, F! K8 ?" oCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 J" d* r$ N9 g$ f
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 D$ {0 t( A4 q/ P/ Q( L
  Duration                                 : 1 h 35 min/ I, J. {  g! g3 @3 K4 |
  Bit rate                                 : 17.8 kb/s
  ) Z1 C4 O9 w0 dCount of elements                        : 1298  g' s) l- B$ b# W; i$ G: c1 W5 d9 U% B
  Stream size                              : 12.2 MiB (0%)
  9 b2 Q0 a/ o( B& ~1 eTitle                                    : Spanish-PGS* P* V$ W! Y' o$ J- b
  Language                                 : Spanish+ N0 C3 w) }6 b! I  i( F/ P
  Default                                  : No2 {1 ~) n# @3 G  r9 T
  Forced                                   : No
  2 F3 Q  _  [9 T( C% d% {. S. ?  A$ |2 c9 E( n+ Q2 U  D
  Text #8
  5 c! X0 E' }0 q/ g7 ]9 f2 u+ e9 HID                                       : 11; T0 A' ^. t, V
  Format                                   : PGS
  : n1 c5 n; w% U0 l4 KMuxing mode                              : zlib
  % h6 Y+ Y& C: [5 }. ?  ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 ~9 }: g# }  x& f; [5 C% q& T
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! P1 c8 }$ v; V
  Duration                                 : 1 h 35 min
    z/ `) H6 @2 {/ ZBit rate                                 : 15.4 kb/s
  - Z, Q& P1 r, Z: T! W( ICount of elements                        : 12223 J8 e5 F& c/ d3 M: S5 x
  Stream size                              : 10.5 MiB (0%)
  ! z: W! }% v: s5 CTitle                                    : French-PGS
  # P' g( y: V  ~/ d& z, n; bLanguage                                 : French& S/ ?: H' s# U9 H
  Default                                  : No+ @$ f, F/ z  s8 h! U; z
  Forced                                   : No8 u% P5 p9 r9 j/ X1 K, _1 |

  + u0 O; |2 G& [3 z& M. b  |7 X; u. OText #9: t7 u$ S# G. K: W+ K+ A: Q/ D3 v/ w
  ID                                       : 12$ t# m: K  S$ V0 R& e, b) Q
  Format                                   : PGS" k1 u) y& P/ _1 W( j' Q
  Muxing mode                              : zlib
  " r) H. n4 l, s, R( ~Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  / t: u! U* k! z% SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  , a4 }* [4 v& LDuration                                 : 1 h 35 min1 b! b% g9 ?; d! p6 Q
  Bit rate                                 : 15.3 kb/s
  2 ]& p+ L& |  f6 F7 L) oCount of elements                        : 1231" m, _% S5 ~7 h! W8 Z! f8 b$ j
  Stream size                              : 10.5 MiB (0%)  ~. T; H8 F% H- Y6 d. b
  Title                                    : French-PGS
  * m+ q- _- J3 e: Z1 g6 _- ELanguage                                 : French1 |( A: X" P5 u8 O
  Default                                  : No
  1 g, h. j# N  K4 ]; f- YForced                                   : No* k% [& I! v% N" n

  ! L- d9 q+ s3 p6 qText #10
  4 E6 V$ e- I' j8 b7 L5 u" h$ hID                                       : 13
    y3 |3 d. v4 f7 N) C% N/ K$ AFormat                                   : PGS0 A  {' a2 d* t( e$ s
  Muxing mode                              : zlib. ]/ T4 `3 m) t  i9 H. x! t
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  3 A6 x: b5 ^- fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, A6 N4 X8 J, H$ b5 k# N
  Duration                                 : 1 h 35 min
  : B$ c% V' L" f/ [Bit rate                                 : 14.2 kb/s
  + O- A& z0 i7 O  YCount of elements                        : 897, m! e" j8 i: j
  Stream size                              : 9.72 MiB (0%)
  7 D/ e( e6 w6 ?  aTitle                                    : Dutch-PGS
  # K/ F; ]& ?" o2 H) v6 yLanguage                                 : Dutch) g6 Y: H7 ~; b! n0 I1 }# J7 T
  Default                                  : No' }6 _5 C% e0 o; y/ ^* }$ c* B- s
  Forced                                   : No
  , J1 @" ]2 _  y  y2 Y1 o0 X% w
  7 Z5 s6 v3 Z3 Z+ r  ?7 bText #111 Q8 D5 I0 m& R' m
  ID                                       : 14% r" H# p0 y! a1 @' t7 {0 ^
  Format                                   : PGS& {; s0 u) `. `
  Muxing mode                              : zlib
  5 A' I4 ^  V4 }" _Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( r) q' ?, [) V% G
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  6 T: K+ f8 L* d- zDuration                                 : 1 h 35 min% b5 `" C$ |1 a
  Bit rate                                 : 14.6 kb/s0 L( {' l2 I, S' H! s( D
  Count of elements                        : 1075" s- k6 L2 z8 H1 p( f
  Stream size                              : 10.00 MiB (0%)
  0 V# b: L6 I! _: ~( zTitle                                    : Norwegian-PGS; K4 n- g( ~$ W. }6 D  g2 e9 ]
  Language                                 : Norwegian7 o+ D# D/ P, p" T4 H
  Default                                  : No$ u! g4 F3 Q' n: j
  Forced                                   : No, m0 [. o% G$ F2 g( d7 l& h

  $ K4 _! R% S8 z3 R# LText #12/ s; ~4 L& n7 |) B6 ?
  ID                                       : 15
  , `" W8 ]" y' y# nFormat                                   : PGS, l2 {: _+ M/ z5 R# ~2 W9 _8 T" a) f
  Muxing mode                              : zlib
  / c( h9 b1 J' v1 }( gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 o) K8 }* q  w$ {( c2 a$ W
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  / n  i6 r. f1 w4 a2 \. M) \. ADuration                                 : 1 h 35 min
    o$ ^1 J8 n  M$ J+ Z) V. S/ y! y; jBit rate                                 : 16.9 kb/s
  : p8 d/ E* ?" k5 S4 w9 i% GCount of elements                        : 1264! e) I3 u5 v2 r7 Q- e8 c: `; F
  Stream size                              : 11.6 MiB (0%)# u5 g5 l" q% U- H$ x7 P
  Title                                    : Portuguese-PGS8 J: E/ w9 [+ n! E: P
  Language                                 : Portuguese% k3 l& v( ^0 k6 b# z7 }8 Q
  Default                                  : No' m3 s( B' Y" ?! O
  Forced                                   : No7 ]. }4 X/ l2 o) |; h  J

  - W9 q9 N9 ?$ H: n+ y0 @5 _# n& hText #13
  , ?( i1 s0 `3 L( {5 D) LID                                       : 16
  5 n9 ]) f( z' N5 FFormat                                   : PGS% @" c( {; D& w0 E# K( C% {( N7 e
  Muxing mode                              : zlib! U( W' x* Y' E& l, S/ b) }
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  3 C+ l0 K8 u6 f' _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  * F! s0 h, p3 N. k0 W  S4 c$ FDuration                                 : 1 h 35 min9 B4 [" Q  e+ a) `; S; S
  Bit rate                                 : 17.7 kb/s# C5 M9 h# }1 V
  Count of elements                        : 1274
  9 ~' b8 [* w5 U4 TStream size                              : 12.1 MiB (0%)
  9 l3 ]" L" R1 x0 hTitle                                    : Russian-PGS0 Z9 U7 a- e+ T6 G5 n
  Language                                 : Russian3 ?4 I, \$ g; o0 c4 K
  Default                                  : No
  # h# n& {2 O& a' }) P2 m" [Forced                                   : No
  5 O+ ~) ]5 j! R
  : c. m# _$ C8 P, zText #14
  7 a0 @" v2 j( J# J9 eID                                       : 17
  " t8 h7 b7 }, ^+ L( ]5 ?+ r/ ZFormat                                   : PGS' C& n+ w5 W3 Q) f# J
  Muxing mode                              : zlib  s" k. }9 s: a2 [1 D
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& J& k) U7 Y# u0 n" @
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 P: `' ~' W0 E
  Duration                                 : 1 h 39 min& F+ A. `% R/ e2 s0 ~0 l; {! a
  Bit rate                                 : 11.9 kb/s5 T2 t  N7 `6 d" t& \2 t" b
  Count of elements                        : 1344
    |- I4 u8 O% B* N6 jStream size                              : 8.49 MiB (0%)
  # v( j( v8 Q+ S$ I, zTitle                                    : Chinese-PGS
  9 Z! l2 x* }' I3 T; ~+ kLanguage                                 : Chinese
  $ D. A' @# ~+ `  A3 s+ R1 lDefault                                  : No
  . W1 g; t$ [" b3 u8 {Forced                                   : No/ h# ^6 S: F% N0 `% c+ }5 p

  / T; n, a$ W7 ~( E4 c6 M$ f# WText #15
  , e- P; S8 ^+ z7 D4 ^  {ID                                       : 18
  % _& j; h  t! m* z5 \Format                                   : PGS0 D0 w' W3 a. @
  Muxing mode                              : zlib
  ' u# g9 u$ c: q% xCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  5 j9 J; ~/ `' a# ^8 NCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  7 g" ^; e5 a( P) N  ?3 K  }Duration                                 : 1 h 35 min
  " y! d) F6 Q! i5 y) c2 f; L& K/ C# }3 Q1 GBit rate                                 : 15.8 kb/s8 o  m9 L7 ^9 |0 M6 r* y
  Count of elements                        : 1080) h  t: v9 L5 d: l! g
  Stream size                              : 10.8 MiB (0%), s& \9 t+ r& v
  Title                                    : Finnish-PGS7 u- k( N& w+ b) l8 z5 H
  Language                                 : Finnish
  ) ~: a, E5 z8 q- ]Default                                  : No
  . `& C# M- X. AForced                                   : No
  , ]1 |  r$ u- Q/ {, V4 g5 d' |* u. P7 @
  Text #16
  8 n- i; D: S: q' ^0 i" KID                                       : 19: r8 W- w4 e+ T( A# P' O- n. w
  Format                                   : PGS
  + H+ B4 D' V2 _6 V+ |! a/ }+ a$ b" wMuxing mode                              : zlib
  ) o* `8 q$ x, M& C( }Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. N7 _# s1 F7 u
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ! f: J2 n+ j, i5 {! V$ O" ?Duration                                 : 1 h 35 min) H8 @6 ?% R! D9 \, Z
  Bit rate                                 : 16.1 kb/s! ]. ^7 d9 Z$ X  m9 h0 I
  Count of elements                        : 1037* ^+ a) D8 b0 V( N9 v
  Stream size                              : 11.0 MiB (0%), w8 X* D9 X" O" ?- a5 N& U
  Title                                    : Swedish-PGS
  8 Y# V( K5 v, H8 u% SLanguage                                 : Swedish
  9 x4 W7 R$ s3 c& E# k& \  P  kDefault                                  : No' m; J+ w7 y# Y# r; N# |3 g' |7 Y
  Forced                                   : No
  ( @6 ?9 m( O; ~5 p  ^
  % [9 h6 R' K4 I$ X: kMenu
  # H9 [9 B4 p/ h4 J00:00:00.000                             : en:Chapter 15 d% r3 G$ u2 |9 t! P% ^, U% E2 y
  00:07:22.859                             : en:Chapter 2
    e/ _8 j+ b& O  t# B# n5 j* B' V8 H00:15:04.403                             : en:Chapter 35 ~8 v2 o- Y  P7 c, `0 a, ]2 A' t
  00:23:16.395                             : en:Chapter 4
  ( U9 f# ?+ c7 @- c  ?3 h# _00:34:45.708                             : en:Chapter 5
  % \3 q3 M6 a4 W00:43:10.588                             : en:Chapter 6
  2 F" T  T4 {/ P8 V# U& i00:50:03.875                             : en:Chapter 7
  / ~! U2 c# U% @  m5 \  e% R# f/ w00:59:46.165                             : en:Chapter 8/ i9 F! j8 L1 M5 {6 D
  01:07:53.694                             : en:Chapter 92 F( ]1 Q+ B% f9 c$ k: `
  01:15:58.887                             : en:Chapter 10
  * `* j2 b( _& [, g01:22:32.322                             : en:Chapter 11( D8 j+ D/ f# f4 U
  01:31:22.852                             : en:Chapter 12

  - L6 _  P9 ?3 f2 J
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 • TA的每日心情
  开心
  4 天前
 • 签到天数: 56 天

  [LV.5]暂住蓝盘

  2

  主题

  558

  帖子

  2339

  积分

  Sponsor

  金币
  537 枚
  体力
  756 点
  tto138 发表于 2020-5-7 22:05:00 | 显示全部楼层
  其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!6 H7 o" E; p* X' x) L7 M3 u
  祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!3 v( y+ C: A* V  S
 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-1-17 15:03
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来蓝盘

  0

  主题

  123

  帖子

  391

  积分

  Sponsor

  金币
  24 枚
  体力
  144 点
  ljf77585210 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
  每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。7 I" |# ?5 S/ g4 S% r
  Blu-ray movies Community: my favorite!9 `/ V- u! M3 g" e
  蓝光论坛里 ...

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-6-2 12:18

  快速回复 返回顶部 返回列表