BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 27|回复: 1
收起左侧

[动作战争] 狩猎/猎逃生死战/恶猎游戏/猎捕 [内封中字] The Hunt 2020 BluRaycd 1080p DTS-HD MA 7.1 x264-CHD 11.30GB & 9.44GB

[复制链接]

3897

主题

4271

帖子

3万

积分

Post Share

金币
7316 枚
体力
6584 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-9-8 22:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

! r2 T7 D( j) y. O1 E* j: H5 \, J( B8 q
◎译 名 狩猎/猎逃生死战(港)/恶猎游戏(台)/猎捕/追捕) q5 I5 u% y, T6 L: z$ q/ z
◎片 名 The Hunt8 K, K! H' F2 C  g
◎年 代 2020- \: g0 [. S/ s  Z1 l% m3 |" J
◎产 地 美国7 p4 O$ I, j! R0 A6 s/ @
◎类 别 动作/惊悚
: B6 `" U9 _6 o% A◎语 言 英语: c7 O/ Z8 d& m% J
◎上映日期 2020-03-13(美国)7 J8 D- ]% a) A
◎IMDb评分  6.5/10 from 53,317 users0 ~! i& Y! ?+ r, ?# G2 E' J
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8244784/; X; _+ B: E) [7 X+ {
◎豆瓣评分 7.3/10 from 98,472 users9 e; B) x' D0 L* I* U9 O
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/photos/photo/2571144170/
  U9 ^/ ~9 L' u" ]1 _# g! g# N! t◎片 长 1 h 30 min+ @+ Z5 x8 g" H" u& D
◎导 演 克雷格·卓贝 Craig Zobel
5 E$ t' _; I- p  `0 b◎编 剧 尼克·库斯 Nick Cuse % j7 b! H# G) g8 n1 ]
     达蒙·林德洛夫 Damon Lindelof
- t1 B. Q5 e; O◎主 演 贝蒂·吉尔平 Betty Gilpin# l. S/ q( u: ?9 P) f
     希拉里·斯万克 Hilary Swank
* ^! i1 k, u: }) _     艾玛·罗伯茨 Emma Roberts
' [& k" ?8 m5 n2 o! ]) ^     贾斯汀·哈特雷 Justin Hartley; T2 H+ h' g5 M2 r  \
     伊克·巴里霍尔兹 Ike Barinholtz7 m$ m' ]9 A5 Y# w" o4 Q, n' ~
     格伦·豪尔顿 Glenn Howerton% t3 v4 y: @3 |/ J+ j, S! R  K8 B
     埃米·马迪根 Amy Madigan
; w. c/ r6 _, ^& w     梅肯·布莱尔 Macon Blair4 q7 [$ s# e. H. c4 L
     特瑞·韦伯 Teri Wyble
5 k+ H8 S( I  V$ d7 [( e. T' w: a     斯蒂芬·考特尔 Steve Coulter/ j. T2 \! |' h2 @$ h2 K; \
     韦恩·杜瓦尔 Wayne Duvall
1 _0 u2 k4 _2 H3 ~" \; m     J.C.麦肯泽 J.C. MacKenzie
# d6 ]5 ~) `. I) g     里德·伯尼 Reed Birney4 Y9 |' i$ E) K' d+ A% O* l0 h
     汉斯·马雷罗 Hans Marrero
1 }) |0 d! I# p     胡安·贾斯帕 Juan Gaspard
: ]2 L/ t6 ^) F  f/ N     汉娜·艾琳 Hannah Alline
0 e# r5 y) P( F     吉姆·克洛克 Jim Klock' x! T2 K3 P. `, \+ v- N
     西尔维娅·格雷丝·克里姆 Sylvia Grace Crim
+ V! ?& S0 d( t, @! w     迪恩·J·韦斯特 Dean J. West( H* H2 b# j. _8 ~, s
     内德·尤瑟夫 Ned Yousef
$ n0 u' {0 X& O9 u, m0 ]1 @     伊桑·苏普利 Ethan Suplee( g6 R* j. y  w$ P
( y6 @* y, E, s# E, u, a* i: H+ `
◎标 签 血腥 | 黑色幽默 | 美国 | 暴力 | 动作 | 惊悚 | 犯罪 | 2020& S6 C& p5 }' N% v9 h: p
3 k1 w7 A3 C' E" {
◎简 介  1 }% F( n( S/ r) k, u6 c

4 W  o5 ^* H7 C7 w6 n 12个陌生人在空地上醒来。他们不知道自己在哪里,或者是如何到达这里的。他们不知道他们已经被选中,为了一个非常特殊的目的——捕猎。9 }8 S8 `, y* s, y" W: R4 p
) L, |- W* L( p, w: U6 W
 Twelve strangers wake up in a clearing. They don't know where they are, or how they got there. They don't know they've been chosen - for a very specific purpose - The Hunt.
5 N7 u, t' }! j
The.Hunt.2020.BluRayCD.1080p.DTS-HD.MA.7.1.x264-CHD6 p0 K# U, A) D

# B9 \% M% m; m. D5 q$ n- MRELEASE DATE....: 05/31/2020
2 G2 v; t: h: v, K9 @THEATRE DATE....: 2020
( R( Y' g! b9 E9 Y% riMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt8244784/+ i7 k5 |7 R2 m: Q; x
iMDB RATiNG.....: 6.4/10   34,868 votes
$ d- P8 p: \7 p* i) [" o. EGENRE...........: Action, Horror, Thriller: G7 K  w  b1 n& N
SOURCE .........: The.Hunt.2020.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA7.1-CHDBits
  u" d0 j% d! _, O3 xVideo BiTRATE...: x264 L4.1 High @ 13.0 Mbps
% P( u5 x2 N3 F! t9 W' }& ?FRAME RATE......: 23.976 fps, G% y6 ~! A6 {$ f6 M* q! {
AUDiO...........: English DTS-HDMA@ 4949 Kbps / 1509 Kbps
  {1 U8 u2 W4 ^; ARUNTiME.........: 01:30:02.027 (h:m:s)
; }9 g! B. A; T6 H0 {1 E. {5 N9 BASPECT RATiO....: 2.40 : 16 e3 W  f5 u& p1 r2 b
RESOLUTiON......: 1920 x 804
/ A0 V' y6 v( w( M2 m/ m, ^; sSUBTiTLES.......: Chinese(CHS)|Chinese(CHT)|Chinese(CHS/ENG)|Chinese(CHT/ENG)|English(ENG)
7 t6 j5 f* X+ [/ `Chapters........: 20
. L* |5 E9 s* a: v7 n+ k# K4 LFilE SiZE.......: 11.33 G
- ~0 U& |, J, X" ?" p; b, r9 PENCODER.........: Anonymous @ CHD  F& t5 d  q. y( Q3 ^
8 D9 R: m1 \( x' {9 M
x264 [info]: frame I:1023  Avg QP:10.47  size:253123
! n7 b' L! M- `& N. E5 xx264 [info]: frame P:31861 Avg QP:12.33  size:1266805 d0 k1 ~* ?; F) j7 }) T
x264 [info]: frame B:96635 Avg QP:13.58  size: 46351
Video2 f8 S/ i  Y" x
ID                                       : 1
7 `- i+ k( g2 U% VFormat                                   : AVC& D% Y+ U% h, H7 o" G
Format/Info                              : Advanced Video Codec2 c" ^3 S- w6 J+ A7 o! ^
Format profile                           : High@L4.1
$ f& ^4 s! a8 O+ Y) D8 K0 mFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
: y% ?* [  E4 v) {/ ~4 Q& H+ n5 MFormat settings, CABAC                   : Yes
: x" I$ B% X& w8 TFormat settings, Reference frames        : 5 frames# c7 L+ t) k- h3 C& K9 N8 y1 p
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
; l+ \3 K" d( zDuration                                 : 1 h 30 min
' E+ H  M/ n3 F$ ?Bit rate                                 : 10.0 Mb/s
. r( `' N0 M* N( yWidth                                    : 1 920 pixels# F; q6 |7 X3 G& S8 o
Height                                   : 804 pixels
% o2 V) f" ^4 X0 N  D9 k/ f& o& H  ?Display aspect ratio                     : 2.40:1
0 Y# r9 m4 z6 U; A& o6 I( XFrame rate mode                          : Constant
; i) C- v* X- _* y- M  S1 QFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS- N8 [0 r# e# c2 L# l
Color space                              : YUV
4 U4 _, L* ~+ w% ?# p8 e$ \Chroma subsampling                       : 4:2:0- Z5 P  H! C" Z, b( Z9 s
Bit depth                                : 8 bits% Z* E" l8 O) @" L1 `
Scan type                                : Progressive- i$ \: E) j; j$ v9 w* T6 H
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.270" g( r) L2 k! I( M5 j5 N, k" I
Stream size                              : 6.29 GiB (67%)+ R6 q! B' F. f: ~) t
Writing library                          : x264 core 160 r3000 33f9e14& P5 X. P3 d1 g# Y1 k6 i
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=16 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=15.6 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.35 / pb_ratio=1.25 / aq=3:0.85# J' G8 [) }: x9 @$ O1 Z) y9 \
Language                                 : English
9 S6 u5 g  `4 b) r7 ADefault                                  : Yes
8 h/ e! w5 ~& H: @( L: }Forced                                   : No
7 ~) k- e. W) L. K9 QColor range                              : Limited- y2 J: @9 I! L* R! t
Matrix coefficients                      : BT.709
% A& d" x  j( X- ~6 N# sAudio
. b* }, Z' N) z* j5 c: m8 _ID                                       : 2
2 d3 E7 _3 T% C9 LFormat                                   : DTS XLL2 M" `- W$ C6 X( U/ N
Format/Info                              : Digital Theater Systems
  N$ E6 s1 R7 O$ D& O. {9 P- M& }Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
1 l  `# y9 D" e8 e" K7 lCodec ID                                 : A_DTS  F6 c. C/ P$ b2 ]! v; s. }$ X
Duration                                 : 1 h 30 min# C  r" r" h8 G' Q8 r! f+ c
Bit rate mode                            : Variable
- d* j8 o" Y) ~8 K1 ^! o6 r& IBit rate                                 : 4 949 kb/s
# W$ b7 Y+ E: N) Z# O7 FChannel(s)                               : 8 channels- ~$ F4 |3 A/ L: |% `8 f5 ~: j; p
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss& ~. p2 t- J2 q$ R* v* h5 P
Sampling rate                            : 48.0 kHz6 J' Z+ l( b/ n1 ]* F% l8 I
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)2 ?$ Q* P7 Z# u
Bit depth                                : 24 bits) J! n( c  a9 I; ?/ U  u& K2 G
Compression mode                         : Lossless
$ T; [2 G  ^) x! ]3 F8 NStream size                              : 3.11 GiB (33%)
% p8 o9 @; f: r' F6 f) M% _Title                                    : English
6 d- ^9 O% C7 ?4 P$ s: L; ?) hLanguage                                 : English
! o8 \3 w& t* {" `/ y% jDefault                                  : Yes, L; I9 p. x: X# s( @3 f
Forced                                   : No" e& p/ C7 F  d# a4 J. m
Text #15 @7 r, w5 n3 k) \
ID                                       : 3
6 r5 i, R6 v! U! bFormat                                   : PGS
& w* C, m: P% y$ _1 o" a* lMuxing mode                              : zlib0 ]1 A( u: b& u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 d' n, _0 d/ i7 z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 J( s% C$ _; t. q( m2 p# e
Duration                                 : 1 h 23 min
  q! S$ F1 n; xBit rate                                 : 41.2 kb/s7 \$ ]5 M  A, R6 L! ^8 c, x
Count of elements                        : 2460. x3 B" K2 W, r) Z) e9 ]% B& `* T
Stream size                              : 24.8 MiB (0%)
6 @6 t, f1 B- ]6 w, b; V8 N9 S+ s' l- vLanguage                                 : English6 {  b# v- J; c  s, {  M6 p
Default                                  : No# S( O0 [, G; i% c
Forced                                   : No
/ r) k8 ]4 U3 E; CText #2
7 B1 r. a4 g$ G* jID                                       : 4
7 P% y2 M* q; l+ a/ w$ Y* X/ LFormat                                   : PGS7 K4 q) [/ i% Q- N9 @, M6 W9 Z
Muxing mode                              : zlib
; L, `7 n* t" n" K# bCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) W  G$ F9 M0 L
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" D: y% M. J) |8 W
Duration                                 : 1 h 28 min
" \: @: D" g, QBit rate                                 : 32.7 kb/s" @+ c; `  t9 \
Count of elements                        : 2306
$ n7 G8 v& \; C, eStream size                              : 20.8 MiB (0%)
& U( J* ^+ k0 I& Q3 Q8 i( JLanguage                                 : Spanish
9 A. n- |; D2 ^3 w! P% RDefault                                  : No5 Z9 M8 Z+ [& H+ ~9 |; y
Forced                                   : No2 Z7 Y: Z* l4 c3 @& n
Text #38 w/ z- c8 i$ S. `- X
ID                                       : 5. j, I4 C) D1 \: _; C' \
Format                                   : PGS" O& |7 B8 p) ~7 m3 f' U, z
Muxing mode                              : zlib4 R8 r3 P  s  N% `% g/ i3 t' j
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ p/ l( n" A: G9 I4 vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( F" ]& H2 Z# @' ~Duration                                 : 1 h 28 min) V! [* ?, Y9 w
Bit rate                                 : 34.0 kb/s$ F" M! e3 W3 o
Count of elements                        : 2134( F% l& x/ L, g) w
Stream size                              : 21.6 MiB (0%)
0 a. \5 F) K9 O7 a6 T. x$ }8 s1 ILanguage                                 : French' j; A6 k! m% J+ j! h
Default                                  : No: Z* D3 H6 R2 C9 ~5 }$ n- v
Forced                                   : No
0 m( q- e7 A8 E5 K$ CText #4
4 N2 o7 D0 C* j) zID                                       : 65 D% m9 V2 A& e0 F! N5 V  J
Format                                   : PGS) t6 m* R; u* U9 ]
Muxing mode                              : zlib+ q' \) W, @" f7 m) m. s# w/ X
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' f' k- y' t* ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, H) ?3 Y* [) l' u- d
Duration                                 : 1 h 28 min
# B; x: ?6 u5 E+ U5 RBit rate                                 : 819 b/s
, G% V4 F5 m1 b$ D6 d9 ]Count of elements                        : 521 T2 g4 e* s5 n$ j6 e
Stream size                              : 534 KiB (0%)
9 h( j$ v. J8 Y2 \Language                                 : Spanish
# e9 Z5 B6 j0 M& RDefault                                  : No
$ p5 H$ ?1 H  W. Z- d3 DForced                                   : No8 g/ X& k9 b1 Z& L6 w' }
Text #5
/ P5 f1 l8 ^( {& @+ r2 \ID                                       : 7( `9 Q5 C8 d) i
Format                                   : PGS# ~, H' H1 H5 L/ j$ X
Muxing mode                              : zlib' e4 B) H& n; c) r& H4 |7 Z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 Q9 O+ k; M1 J# M: i
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' M1 j. M# h9 P" e
Duration                                 : 1 h 28 min
+ y; z+ a% m) @- V  W* z0 w2 HBit rate                                 : 972 b/s
6 ~9 E. E, Y! e$ I0 ~7 r" WCount of elements                        : 74
  x5 f/ \& X! j, mStream size                              : 634 KiB (0%)
2 V7 |  \$ _) |! b, C  M. O+ @  ELanguage                                 : French
) k$ M) p# g1 m6 d: S- yDefault                                  : No
' l) q' F5 ~6 t$ R# zForced                                   : No. t" N: V! h6 Q" C
Menu  F# r  _7 H6 `9 {- b0 F
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
0 i+ L+ P: H, S) P* M) z00:02:13.550                             : en:Chapter 02
! n& G* K9 N9 y" o' Y00:06:57.083                             : en:Chapter 03: m+ N) D7 Z% Y
00:10:44.644                             : en:Chapter 045 g& D/ g1 y- J" ]% M" j
00:15:34.725                             : en:Chapter 05
" z3 _) }, ~/ m& m& f- z00:18:05.668                             : en:Chapter 06
* s* @/ i, k# D% v* @$ H) P00:22:32.268                             : en:Chapter 07
- _% M: t  ]8 O: W- {- u4 J# E% ~00:25:22.229                             : en:Chapter 08
  K6 V. T) y, x7 D5 s* C" b00:31:54.579                             : en:Chapter 095 i: y, H. O* s6 h3 f( i9 ^7 S# P: J
00:38:49.869                             : en:Chapter 106 H: v6 ^2 h. G  }
00:43:11.881                             : en:Chapter 11% Y! q0 `" A+ }4 l- s
00:49:48.444                             : en:Chapter 121 Z5 I# z# S6 I: D0 k
00:52:26.185                             : en:Chapter 137 U. w9 ~9 i! I; x" l& }+ j
00:56:58.081                             : en:Chapter 14. g6 ~4 A& g# L" I# `& o- I
01:00:44.432                             : en:Chapter 152 W/ ]: f8 e6 r3 ~  C
01:05:08.655                             : en:Chapter 16
/ V! w+ Q# A, R9 s$ S01:08:11.337                             : en:Chapter 17
$ D: k4 p5 z  L$ |8 O01:14:47.817                             : en:Chapter 18
4 w* ^2 |$ q" ]01:22:04.837                             : en:Chapter 192 S* f. E* G$ x! \+ W. E' g0 l
01:24:55.048                             : en:Chapter 201 e, X# P+ m" m+ Z5 L
8 x! N* X# y0 O
The.Hunt.2020.1080p.BluRaycd.x264-WUTANG  c3 S* Z- t7 O- a% E
1 I9 M6 x3 U9 Y( E
Date_______: Fri 05/29/2020
  f8 L, b/ L4 D: N4 T% qSource_____: BluRay
2 B' D) |5 Q4 }! d9 mRipper_____: 4th Disciple
! z( F7 {$ ]. ~0 i6 g  W) ]# LiMDB_______: https://www.imdb.com/title/tt8244784/; X: L( n$ W" Y6 u+ q% p
7 j% q4 _' }/ M) n/ O# m
Video______: x264 10006 Kb/s @ CRF 15.6 - 1920x804 - 23.976 FPS
& ]- a6 Q0 z9 E; S2 ~" lSource_____: 27268 Kb/s  C& T! [1 e6 M
Audio______: English DTS-HD MA  7.1
+ v0 o! @) Q$ U# ]
9 q8 m* m2 O9 pSubtitles__: English Spanish French+ {& @) N; K, I2 R
1 F1 C1 U5 Q5 [" ]) V" E
Duration___: 01:30:02.027
2 C. i$ |% Y! q  X& BSize_______: 9668 MB
  g% t- a; Q! a9 A. {" @* y4 A. m
9 M3 \( u* P8 T3 {Compresses nicely, digital film with almost no noise.
, i  D' M: Y2 R
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

366

帖子

1881

积分

Sponsor

金币
20 枚
体力
1187 点
QQ
sunday_119 发表于 2020-10-11 19:06:19 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
3 S2 q+ C/ s0 B: D/ rBlu-ray Film Forum is now my home!
& ?1 {8 M/ J: I- F( l, j; i

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-29 12:07

快速回复 返回顶部 返回列表