BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 49|回复: 3
收起左侧

[2160P极清] 狩猎/猎捕/猎逃生死战/追捕 [4K版] The Hunt 2020 iNTERNAL 2160p WEB x265-NTROPiC 10.17GB

[复制链接]

611

主题

2010

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1774 枚
体力
4576 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-9-11 07:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 w, r  m: Y+ Y

( N1 W  W3 R0 V$ @4 I& u◎译 名 狩猎/猎捕/猎逃生死战(港)/追捕4 u7 z& p- }* w! q9 X8 K+ }
◎片 名 The Hunt
  ~- j; ^; c" k$ c7 H6 F◎年 代 2020$ e( q& U! \8 N! \
◎产 地 美国' j( E, y+ g' N
◎类 别 动作/惊悚4 v: m8 B* ]8 p$ N! u
◎语 言 英语
# X1 u" a  o" _1 K: h9 s' f3 m◎上映日期 2020-03-13(美国)
( f& `( }" ^5 m+ G5 S% c: |◎IMDb评分  6.4/10 from 20,733 users
8 W9 g$ M3 u* V- S, J, |0 i◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8244784/
+ a' G/ j/ X' v4 _7 o5 F; i2 p◎豆瓣评分 7.2/10 from 40,586 users
) N( d# T/ W, Q# N◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30182726/5 ?8 }8 F* Q2 x  H
◎片 长 89分钟
8 g7 G' {( q5 f% R0 e, e◎导 演 克雷格·卓贝 Craig Zobel
; n1 J5 g2 [! O5 i; M( L$ n$ z◎编 剧 尼克·库斯 Nick Cuse / 达蒙·林德洛夫 Damon Lindelof$ H" U& i- X2 p2 G9 |/ v
◎主 演 贝蒂·吉尔平 Betty Gilpin
$ }3 V4 v' y- B     希拉里·斯万克 Hilary Swank+ I/ e- g% h: j# s2 ?4 v( N
     艾玛·罗伯茨 Emma Roberts
2 ?' `2 ?$ ^/ P2 E- Z( K     贾斯汀·哈特雷 Justin Hartley5 N( i! K3 E+ g( K0 i
     伊克·巴里霍尔兹 Ike Barinholtz+ O% C7 q: I, u# C, f& {3 E  P
     格伦·豪尔顿 Glenn Howerton7 ]0 Z" R8 ~' }. R
     埃米·马迪根 Amy Madigan
5 ~* {9 V! B& V0 @     梅肯·布莱尔 Macon Blair
1 S2 f  v' R% K, t$ h7 ?     特瑞·韦伯 Teri Wyble
/ r8 u8 Z$ o* Q! o$ S; D6 N% @     斯蒂芬·考特尔 Steve Coulter2 d2 I" M. t  Q! S* b
     韦恩·杜瓦尔 Wayne Duvall4 V- V2 U$ B2 {- E8 H* j5 y5 \
     J.C.麦肯泽 J.C. MacKenzie# B& {6 j3 a% j7 @( P/ ]
     里德·伯尼 Reed Birney
( L( u, c7 O. J6 b( p     汉斯·马雷罗 Hans Marrero8 V  }, O- d! ]2 G6 M. e
     胡安·贾斯帕 Juan Gaspard9 a2 R$ _2 \8 r
     汉娜·艾琳 Hannah Alline  K4 W1 E+ y5 g: v
     吉姆·克洛克 Jim Klock
# H  P( S9 p- ~7 A, _! Z& p     西尔维娅·格雷丝·克里姆 Sylvia Grace Crim9 X4 [* F( H( M
     迪恩·J·韦斯特 Dean J. West
8 V- q1 ~7 I% W+ O     内德·尤瑟夫 Ned Yousef/ r" _# V) E# h% `' ?4 e$ A8 s
     伊桑·苏普利 Ethan Suplee
3 V* y6 |' k/ J! a4 ~) o7 c" ~, K/ @
◎标 签 血腥 | 美国 | 黑色幽默 | 惊悚 | 动作 | 犯罪 | 2020 | 暴力- b, S. E) O$ l: E, j, z3 }' q
6 p" O( O8 M0 a/ L; |& c/ Z
◎简 介  
0 Y9 Z; K, Q: ^" I2 I$ j5 y( Y# g" d& o1 q9 j
 12个陌生人在空地上醒来。他们不知道自己在哪里,或者是如何到达这里的。他们不知道他们已经被选中,为了一个非常特殊的目的——捕猎。
2 f* k7 F% C" x0 U$ f! [; r5 v8 k
Video! F; |0 U- k& G8 Z" T6 O; e
ID                                       : 18 ^' A3 v4 W7 L, [
Format                                   : HEVC4 \9 S# }9 ]2 D4 [) N& L
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding' t9 g: T4 f0 f: ]/ g' i( s7 a0 }9 `
Format profile                           : Main@L5.1@Main
3 t$ }+ m$ _* F* GCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC8 y. G9 C6 S$ _, D" _" h; _
Duration                                 : 1 h 30 min) y6 Z, B+ g+ J/ ]% @/ N7 E
Bit rate                                 : 15.7 Mb/s; ?  K! P; D. g% U0 X( z& U5 N
Width                                    : 3 840 pixels
' K4 G. N4 s0 |4 [4 H+ E! l" EHeight                                   : 2 160 pixels
! B: I! ?9 y1 F& [! hDisplay aspect ratio                     : 16:9* c' [& w) ~) v9 p4 n
Frame rate mode                          : Constant/ j& J9 B+ J8 _; V2 I# D
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
! D/ Q7 f/ E- yOriginal frame rate                      : 23.976 (23976/1000/37687) FPS% J( l5 z: |7 W9 T) I
Color space                              : YUV
6 h( i! q* B" VChroma subsampling                       : 4:2:0" a2 c" g4 L7 S( I
Bit depth                                : 8 bits
8 d) D# o7 D/ _: W7 Z% NBits/(Pixel*Frame)                       : 0.079
0 w! a9 s. K+ IStream size                              : 9.89 GiB (98%): f) |% c* Z# z6 N- ?
Writing library                          : x265 3.0_RC+11-72188bd2f034:[Linux][GCC 4.9.2][64 bit] 8bit+10bit+12bit
) F& ?2 y: D0 c6 }, p$ z& D/ ~Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=3 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=48 / gop-lookahead=0 / bframes=3 / b-adapt=0 / no-b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=15 / lookahead-slices=8 / scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=2 / no-early-skip / rskip / fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=cbr / bitrate=16000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=16000 / vbv-bufsize=32000 / vbv-init=0.9 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=255 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00
4 x3 h* D3 z* ~; S6 X+ q/ N4 eDefault                                  : Yes
7 b8 n1 z: {2 e9 K1 B) }Forced                                   : No5 N8 X2 R6 k3 M, F- }- H9 y

$ k4 }% b) m  ?4 W8 ]2 `; W3 IAudio
3 r, R' v2 ~( [; ~. |7 |5 O' t/ DID                                       : 23 r7 D5 R/ q! Z+ r0 I( |7 P
Format                                   : E-AC-3/ h' O8 Y' T% M: i
Format/Info                              : Enhanced AC-3+ k& y6 Z8 ]- J+ [
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
. @8 e& k/ ?/ Z( J+ eCodec ID                                 : A_EAC3
, A8 V3 F1 l" e0 }. UDuration                                 : 1 h 30 min
+ m; g7 D! @9 I; H, @  q1 p; p1 ^Bit rate mode                            : Constant
/ R1 E' W& L8 j+ n, [' C+ PBit rate                                 : 256 kb/s* S3 a7 N) g3 X& E2 B5 p7 ^
Channel(s)                               : 6 channels
2 z& b: t2 N4 v, F- @' F6 `Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs% }% d8 Q4 r% @0 @; I: I: p) q
Sampling rate                            : 48.0 kHz
& Z( q+ O- \# q2 m/ nFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& v0 i5 {! U: j8 H/ B4 zCompression mode                         : Lossy
% ~6 F, m! v0 S- V& [* dStream size                              : 165 MiB (2%)
% @  |( J, [4 u6 T- `: r$ |6 ~* Z, k" wLanguage                                 : English
  G" b0 i2 w+ ~. m; r7 \Service kind                             : Complete Main- ?1 @  c, O! u; g$ s' d1 ?
Default                                  : Yes
% n7 }2 X# \1 @- E3 XForced                                   : Yes3 }) }: Z! U, M: \8 J* d

* Q/ a2 Z, e, i6 I) @4 S2 VText #1% H7 f2 w# R' N+ r
ID                                       : 32 G& i/ t1 @5 K  ?
Format                                   : UTF-8
) F9 |; F+ Y% {& zCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 S9 O5 y) o; N; W6 ]$ [Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  q. z! C# c% J
Duration                                 : 1 h 22 min! f$ a  p& K( D& M) u3 e
Bit rate                                 : 52 b/s
* _" i% q9 {2 ^$ `( _Count of elements                        : 1088
$ B- L5 U2 v$ j$ h7 u- y# c/ RStream size                              : 32.0 KiB (0%)1 |0 |: W3 e0 P4 i3 m
Language                                 : English
. ?% b4 h6 Y4 k0 ]& P  j# bDefault                                  : No
$ X1 r& }# l: I9 f8 o. DForced                                   : No
+ q; U8 L7 j; A) e' K5 c! u8 V+ j+ }8 n$ H, O" i
Text #2) Z0 p/ s9 A0 V* t  z3 m
ID                                       : 42 j0 l9 i3 z" I& B* z% O% Z
Format                                   : UTF-8; A  Q5 V3 G  ~0 R# Q- O: u
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
/ i+ d( ]/ A  sCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ e$ \- h( q; z6 y  D9 V0 CDuration                                 : 1 h 28 min
5 q3 S( x2 Z/ ?2 Q  rBit rate                                 : 44 b/s
# T& Z: q( ~) ^( `) l: ACount of elements                        : 1072
, d# ^& t0 F+ |7 ]3 _% OStream size                              : 28.9 KiB (0%)
1 z  d7 f! d' K$ o0 l' |% q$ e# bLanguage                                 : Italian7 o0 J3 ~2 M' `$ O& k4 j
Default                                  : No: f4 {3 S) h1 z% f8 B" H/ [1 `
Forced                                   : No

% [( Y! o& j' V0 r3 J7 g- ~
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

8

帖子

188

积分

Sponsor

金币
134 枚
体力
37 点
szhch13579 发表于 2020-9-27 15:40:19 | 显示全部楼层
看介绍应该是部不错地片子
) ]6 q- h- B5 p! o3 r

64

主题

1506

帖子

5493

积分

Sponsor

金币
308 枚
体力
2082 点
lanpanshuma 发表于 2020-10-4 09:58:08 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!, B- H6 t$ L- x' ?) m6 K
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
$ j5 A7 v7 Z$ F+ W
该会员没有 ...

0

主题

8

帖子

170

积分

Sponsor

金币
131 枚
体力
22 点
wkfrko 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
看看是什么,应该还不错

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-29 13:41

快速回复 返回顶部 返回列表