BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 31|回复: 0
收起左侧

[动作战争] 狩猎/猎逃生死战(港)/恶猎游戏(台)/猎捕/追捕 The Hunt 2020 720p BluRaycd x264-WUTANG 3.45GB

[复制链接]

3897

主题

4271

帖子

3万

积分

Post Share

金币
7316 枚
体力
6584 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-9-8 22:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg ! t9 K3 x8 Z9 D; d* E
1 m( w& e" Y0 W* H
◎译 名 狩猎/猎逃生死战(港)/恶猎游戏(台)/猎捕/追捕
" W7 z+ D4 n* Q) P6 j◎片 名 The Hunt. \0 f) a5 k1 V4 N
◎年 代 2020. c- b: n1 Y0 n" A' j
◎产 地 美国
5 B: [) D9 p1 j! c6 R# W◎类 别 动作/惊悚
) [" e$ T# n2 R7 N" e+ ?◎语 言 英语6 M- ?0 [, @5 i& }# M
◎上映日期 2020-03-13(美国)
9 I( ]* \$ [: s/ h2 i1 l◎IMDb评分  6.5/10 from 53,317 users
  E  T, q3 ^: r( c' k' B& I: E+ _; l) A◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8244784/
/ y; x( t9 L7 V0 `! ^4 R' E: ?◎豆瓣评分 7.3/10 from 98,472 users  ]/ O3 {% r- w: x* M# [( |
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/photos/photo/2571144170/, F4 F5 j% H. p) E
◎片 长 1 h 30 min
  `8 j$ R: @: b$ q- _& E2 Y# |◎导 演 克雷格·卓贝 Craig Zobel  X. y6 F4 N. ~* p3 b. X- @4 u' ?
◎编 剧 尼克·库斯 Nick Cuse 6 r  n/ I8 z, _# C
     达蒙·林德洛夫 Damon Lindelof
$ m0 C' Y, S/ |& I9 |: u6 F◎主 演 贝蒂·吉尔平 Betty Gilpin% H: Y: D) K+ D
     希拉里·斯万克 Hilary Swank
1 G* G5 x7 i4 g/ [, d0 l     艾玛·罗伯茨 Emma Roberts; e1 y; z' Q# [( T/ G
     贾斯汀·哈特雷 Justin Hartley% e; O& J, r. g7 {
     伊克·巴里霍尔兹 Ike Barinholtz
- n% v2 g' _9 j. x) @     格伦·豪尔顿 Glenn Howerton
- p: i: F% N( _6 |' x9 p     埃米·马迪根 Amy Madigan% |9 f  y- A9 s/ H9 Z
     梅肯·布莱尔 Macon Blair
7 j1 \! q( d8 }7 ^/ v3 X# H+ B, H7 V     特瑞·韦伯 Teri Wyble, J& S* a: l$ u( Q
     斯蒂芬·考特尔 Steve Coulter
( L, ?2 V9 ^! I; ], {     韦恩·杜瓦尔 Wayne Duvall% H7 Z# h' n( c; Y6 ?6 E
     J.C.麦肯泽 J.C. MacKenzie7 p4 @$ X  v4 Z
     里德·伯尼 Reed Birney6 T8 R/ @* A* @
     汉斯·马雷罗 Hans Marrero
9 G% {2 `2 c1 \     胡安·贾斯帕 Juan Gaspard
: B( m- W. n/ t: e8 O' [) Z5 c6 T     汉娜·艾琳 Hannah Alline
1 P. Z, W0 ~  Z  F4 k" Y# k/ a     吉姆·克洛克 Jim Klock  b: P( e: i# x
     西尔维娅·格雷丝·克里姆 Sylvia Grace Crim
2 h; r: W! |5 [: D! }$ v0 a     迪恩·J·韦斯特 Dean J. West
1 }9 \3 q0 ]  v& k0 a- h     内德·尤瑟夫 Ned Yousef' d+ _  S, s: E" b: B& U( U+ e
     伊桑·苏普利 Ethan Suplee+ @* [/ [0 H# F6 e. S# k) L; S
2 J% H, L0 C6 u$ a- V0 }: v
◎标 签 血腥 | 黑色幽默 | 美国 | 暴力 | 动作 | 惊悚 | 犯罪 | 2020
* u# ]4 G0 |% t! \; W; |4 _( W5 K: M) }2 R/ y; [
◎简 介  
1 r2 E& X0 z9 r$ ?5 [3 {+ O6 i8 p2 M8 T9 R
 12个陌生人在空地上醒来。他们不知道自己在哪里,或者是如何到达这里的。他们不知道他们已经被选中,为了一个非常特殊的目的——捕猎。7 z3 d5 e  G9 X" M
Video: Y6 M7 E3 G% d0 S) z. n8 `
ID                                       : 1$ W9 Z0 n6 t) N8 `# o
Format                                   : AVC' p( J2 w' w* x. n
Format/Info                              : Advanced Video Codec
: Y1 y' b. \8 E9 x7 v2 B6 o+ Y  o# tFormat profile                           : High@L4.1
* y1 L+ o5 [! B* n; O! M: V% I& Z: ^" S* OFormat settings                          : CABAC / 8 Ref Frames5 |# Z4 n7 }' J, m; K
Format settings, CABAC                   : Yes, m" B" g& c# x( Q0 _& w
Format settings, Reference frames        : 8 frames
( i+ E! i& s3 S+ X' E8 vCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
- z* y/ R0 |2 u; K' b" C& SDuration                                 : 1 h 30 min0 _  n' n# O- O, F3 c% y
Bit rate                                 : 4 795 kb/s5 w/ r+ |) H  L5 \0 U+ o+ j
Width                                    : 1 280 pixels4 V4 H% C- y: U
Height                                   : 536 pixels
. D3 `6 K& w& W. S# @Display aspect ratio                     : 2.40:1/ j; i1 u& p$ [% M1 p' \
Frame rate mode                          : Constant4 u5 D9 ], j  }; e( G4 U
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS" y# X$ S3 i/ t1 @+ X9 p% s
Color space                              : YUV
, W( Y# R' G# C' P  xChroma subsampling                       : 4:2:0+ O1 s% w6 j; J8 K3 |/ D/ d8 |& I
Bit depth                                : 8 bits
7 j1 m/ P! I1 e4 c4 |* K7 PScan type                                : Progressive
* ?* @3 a. a; _5 {Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.292
' j/ A$ N5 C2 F2 YStream size                              : 3.02 GiB (87%)
% {; Q* ~) c+ _Writing library                          : x264 core 160 r3000 33f9e14
  T8 v( B. ^! H6 iEncoding settings                        : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=16 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=14.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.35 / pb_ratio=1.25 / aq=3:0.850 B0 Z8 H" x$ t' u( H* t1 B
Language                                 : English/ X/ a* W: A" T3 ~6 }' Y( L
Default                                  : Yes8 ]0 r# O# g" F' I
Forced                                   : No
# v+ v1 `! P, aColor range                              : Limited/ |+ |7 R0 P6 D! {0 ]4 c. Q; \
Matrix coefficients                      : BT.709. c6 [+ K( l5 q4 @0 z" O
Audio
9 ?# M4 q- Z  H  YID                                       : 2
4 S" f5 X6 W1 j4 V$ D6 j( GFormat                                   : AC-3
* _" l5 ]/ B- ?Format/Info                              : Audio Coding 3' C- O0 S- D  n3 l9 _/ d/ `7 V! _% f
Commercial name                          : Dolby Digital5 K; V; T; R& U+ C3 c8 e
Codec ID                                 : A_AC3/ N1 V. F1 p6 t0 }/ I
Duration                                 : 1 h 30 min
- G, q6 v; {, j! `# b4 gBit rate mode                            : Constant3 }9 A, R7 r4 m3 X$ T$ A7 Y$ ?# m
Bit rate                                 : 640 kb/s0 g* P4 F! d+ q" C
Channel(s)                               : 6 channels) r0 C' k. l! `6 v- L( s- E5 A9 Y
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
9 p7 W7 S5 u5 L$ D9 A1 aSampling rate                            : 48.0 kHz
& z" J+ R& X4 E* G8 U$ d$ xFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
$ w! p! z( P5 Y& k( O( w' UBit depth                                : 16 bits) H# g# r# \# m! @
Compression mode                         : Lossy' q  R9 \/ Q  O4 T  a
Stream size                              : 412 MiB (12%)# @0 B. J0 s" E( p' l
Title                                    : English& f' J' k/ y: F8 w$ s% D. p  W
Language                                 : English
: `0 B& ~7 [) I9 [0 {) QService kind                             : Complete Main
9 X! e3 W: @8 YDefault                                  : Yes
* m  i1 k4 w$ q9 rForced                                   : No
9 _% g& ]$ e  q4 w  f" w/ H- S) P, yText #1
9 }6 `- w: Y9 V* mID                                       : 3
, t+ i, x+ Y: m) a- @9 \Format                                   : PGS: m2 }% }3 g/ G3 c7 Z! S0 ]
Muxing mode                              : zlib
, [2 F$ `/ j" f- }9 jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
' i# o) B; ~) y; \5 X: {$ x% i  xCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 v# O; r9 n+ o; V
Duration                                 : 1 h 23 min
/ x4 x; {) V, N& `% C6 Z5 \Bit rate                                 : 41.2 kb/s
# {" r% k0 q0 y# S' y1 B' r/ ZCount of elements                        : 2460
* z- F0 w5 G- A) p, L3 MStream size                              : 24.8 MiB (1%)* E' x  h# O4 U9 [9 V- z) k4 }$ m
Language                                 : English9 e! I+ l, N5 b1 C) G3 K
Default                                  : No) G4 _/ v2 U5 S( n
Forced                                   : No; A! C1 u& [& `1 R9 W7 ~" }
Text #26 z" ?' @2 @! O3 ^
ID                                       : 4* ]2 V1 q+ `6 }/ A3 P, Q
Format                                   : PGS! Y, W) U; L/ X' J( @
Muxing mode                              : zlib
, H' J( `) k( MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( h0 z/ x6 ?7 n, s- s8 x7 gCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: {8 f- A0 s1 U
Duration                                 : 1 h 28 min/ b3 s, t* T8 v+ E1 g+ ]; U4 q
Bit rate                                 : 32.7 kb/s+ h( `  _8 c' c) G& p
Count of elements                        : 2306
  I" z* D) K" y3 c+ ?4 v, Y3 KStream size                              : 20.8 MiB (1%)
3 \; N$ f$ m8 t' o9 C2 |3 c5 s; uLanguage                                 : Spanish
; P& L! e/ J0 NDefault                                  : No) y" z: C" I. t7 P9 z$ E- y
Forced                                   : No
5 p: d0 x0 w% p: Y/ E* JText #3
( k- I& R) [1 d% U$ n; |' z, ]ID                                       : 5( W# @4 q0 u8 g, H) i# c
Format                                   : PGS
  A+ o/ c' R' q, X% w3 ?/ r7 zMuxing mode                              : zlib+ ?! V$ ^3 m* o* @" ]+ j
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 H; r1 u) `0 r, k/ e( n) `8 N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( x; S1 j4 h; i8 hDuration                                 : 1 h 28 min
4 E" M- _- N1 b' T1 z2 [Bit rate                                 : 34.0 kb/s
( e" V$ E' d, p- V# m% Y0 n1 WCount of elements                        : 2134
3 _+ T& @# a) V: Q; D9 E' F( F$ sStream size                              : 21.6 MiB (1%)( @# ?; Y# F; [& @8 [
Language                                 : French+ K$ s" `& f6 Z) Y$ U9 ~8 c
Default                                  : No3 k; T& L: a8 m! Z3 b6 v
Forced                                   : No
" R6 q" n! Z" qText #4
7 [+ [1 ]1 c6 Q& T' ?4 P) JID                                       : 6
' Y+ g, t/ G! eFormat                                   : PGS
" O6 _$ \2 w; u' JMuxing mode                              : zlib+ n% h& [& D7 S8 ]9 ^# Z9 {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 m& k  h" E8 f1 J' pCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: V, |0 e1 P3 d$ ^8 Z$ sDuration                                 : 1 h 28 min# R' P- l3 f( j, a; `- O5 A+ ~
Bit rate                                 : 819 b/s
" h4 t" c6 l9 |0 WCount of elements                        : 52. Q. ]  o" h; m" }6 O! X" m
Stream size                              : 534 KiB (0%)
* L  O! N* y" l. ^Language                                 : Spanish
# n. ~: P2 o7 Y6 f4 }4 ADefault                                  : No2 G; G7 N1 M& N1 i
Forced                                   : No& U* \9 Q3 `  [7 e
Text #57 A3 E# t" v3 w
ID                                       : 74 f- q2 |) b2 g+ z8 c! k" \
Format                                   : PGS
/ s' ]0 w2 j$ M3 z) B+ ]- ?Muxing mode                              : zlib
' d- ~: |4 Z5 x1 g9 `8 E- {, N" zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 `8 U! s+ l/ ?Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 ~! l: S* }- u7 g  VDuration                                 : 1 h 28 min4 o! A4 W4 s: ?, Y
Bit rate                                 : 972 b/s( q& D  q; y' C2 s
Count of elements                        : 74
! W% g! ?" |4 @1 A& J, `Stream size                              : 634 KiB (0%)
# J, f1 K( K( ]  h+ x4 j5 m; ^% PLanguage                                 : French
/ q0 W( F* Q* |. v: hDefault                                  : No% H! M9 j( X# L9 Y! ?7 w
Forced                                   : No* ^! H! t. O; W% I% o' c0 g
Menu& r) V3 ?3 ]% e; ^5 U
00:00:00.000                             : en:Chapter 01' N5 A' W' d4 v( `( b
00:02:13.550                             : en:Chapter 02% I' f1 @2 I% ^$ i
00:06:57.083                             : en:Chapter 035 \( H; \, S+ ^( S  M
00:10:44.644                             : en:Chapter 04
8 h7 b  }! }' L1 w, i8 G" D00:15:34.725                             : en:Chapter 05% Y: \" T7 o( K/ [1 K  E
00:18:05.668                             : en:Chapter 06
( t% I% Y& n! I0 M) o8 E3 d( s00:22:32.268                             : en:Chapter 07; C$ A3 y3 E& q- F1 T% E" J4 U  C! r
00:25:22.229                             : en:Chapter 083 E8 Y0 M0 @) C2 O/ z9 C
00:31:54.579                             : en:Chapter 09
- i# T9 e7 ?. b2 A2 ^2 m00:38:49.869                             : en:Chapter 10* ^9 v3 V# x1 y3 M  i! a
00:43:11.881                             : en:Chapter 11
) v. ?2 ^( c* D# ^00:49:48.444                             : en:Chapter 124 Y  j7 k$ n+ G2 |% o
00:52:26.185                             : en:Chapter 134 m- e, x& `6 Y( I: e' B
00:56:58.081                             : en:Chapter 141 ?3 h' O9 x: \4 E
01:00:44.432                             : en:Chapter 15
- H. [; [: v# w( S- M- e01:05:08.655                             : en:Chapter 16
9 R- A* i/ z6 S$ w2 Q7 R) [' H01:08:11.337                             : en:Chapter 17
6 o) I3 G6 V1 ]0 X. Z0 z8 u1 }' W01:14:47.817                             : en:Chapter 18
9 L! A& J% V5 ^+ A9 K! ]8 F01:22:04.837                             : en:Chapter 199 u) o+ a4 d2 p' ]
01:24:55.048                             : en:Chapter 20# i! ?7 n! b& T! }# ~- p
. W: w! q* H7 J4 C
The.Hunt.2020.720p.BluRayCD.x264-WUTANG
8 t5 t6 I; `1 B8 }0 H/ x' n# @2 m5 {* A" C6 B3 y7 M
Date_______: Fri 05/29/2020
! m  b4 I$ x$ f& z- l0 lSource_____: BluRay9 Q, {7 R% Q; \! M$ E8 U( U  }/ w
Ripper_____: 4th Disciple
& H+ t- @7 Z* o$ i- h6 liMDB_______: https://www.imdb.com/title/tt8244784/
# n  I' S+ j* H, `+ m" y# x3 n0 ~3 _! a% q
Video______: x264 4795 Kb/s @ CRF 14.5 - 1280x536 - 23.976 FPS
; e' T) S& x/ W3 y) o: t8 Z5 oSource_____: 27268 Kb/s% f; @; I1 w0 h8 s7 I: u* b- V( E
Audio______: English AC3 640 kb/s 5.1
# M8 f+ t, g% i% @+ x: y/ Q/ V
% |0 N6 }# p. S4 HSubtitles__: English Spanish French2 z! x, B+ t# r8 d5 [4 o4 I3 d9 y) C
' P7 K- ~+ ~: [% `# \
Duration___: 01:30:02.048
; |4 l, b) D# ?! r9 s* gSize_______: 3536 MB
  g. N# ]$ w0 }. }: Y& P. x, m0 c6 ]$ P
Compresses nicely, digital film with almost no noise.

* L) `* p( g" K, c$ A: M$ |
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-29 04:48

快速回复 返回顶部 返回列表