BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12|回复: 0
收起左侧

[剧情悬疑] 亡命徒 The Quarry 2020 1080p BluRaycd x264-YOL0W 11.55GB

[复制链接]

3897

主题

4271

帖子

3万

积分

Post Share

金币
7316 枚
体力
6584 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-9-9 21:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

8 l, l+ W( o7 V, V/ N  i7 f& u7 ]. X: s* W5 a9 H, N6 X6 [& j: R
◎译 名 亡命徒3 C! T7 A: t5 Q- U, i/ m
◎片 名 The Quarry
0 r0 m/ R0 U+ a- @6 O8 x◎年 代 2020
" r( @+ _$ w4 n$ z' g6 w: y% R◎产 地 美国7 P2 x" F  C9 r1 k; d3 p
◎类 别 悬疑/惊悚/犯罪
" u6 X9 N5 [5 o5 S" G2 p2 c0 {0 ]- |◎语 言 英语- M4 {! j3 D8 F( }; `
◎上映日期 2020-04-17(美国)1 q& s7 f2 g; {: z
◎IMDb评分  5.2/10 from 1,461 users
  V2 t% }# u7 b3 A4 s: E◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10151054/8 d$ N4 {  m& \
◎豆瓣评分 5.1/10 from 185 users
! I/ v  U0 ?8 N# a% `, j, I◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/33458692/
! R7 P3 }! ?1 E6 ~8 R" m◎片 长 1 h 43 min
$ l( p- f) T  d% i! y9 W: K/ x◎导 演 斯科特·泰姆斯 Scott Teems: D; o# f5 V7 l1 m0 }4 l. K
◎编 剧 斯科特·泰姆斯 Scott Teems 8 A1 K  q0 j3 _# j. ~, r
     Andrew Brotzman + f- c. T' a+ x: r
     Damon Galgut  X% O  y0 j! a5 Y  O6 X
◎主 演 谢伊·惠格姆 Shea Whigham
- L* y3 j3 ?" j' O. Y     迈克尔·珊农 Michael Shannon) |$ f: E" X( d1 U' j; @% I' S; ?
     卡塔利娜·桑迪诺·莫雷诺 Catalina Sandino Moreno3 k4 T, h, b: n. B" c
     鲍比·索托 Bobby Soto) V& i- H) M$ d. `
     布鲁诺·庇屈 Bruno Bichir5 ?' K6 e- G" P( \5 g
     Alvaro Martinez
6 e3 v! a% ?( B5 x     吉米·冈萨雷斯 Jimmy Gonzales3 |$ \" A: S: x. b! X3 Y8 L$ B' `$ D7 c
     阿贝尔·百色拉 Abel Becerra
1 w! E/ @. Y' y, h7 v     安东尼·雷诺兹 Anthony Reynolds) m( x8 U; U9 h$ ]9 E- h4 F7 o
     Rose Bianco3 \2 C( ?% O& }. u; E; L/ _2 X
     朱莉娅·维拉 Julia Vera
$ L6 v! E4 D$ R6 ]     大卫·詹森 David Jensen& C9 o( H3 `) I& U1 A( B
     Gordon Dexheimer
) S' k2 v" C& P+ U3 l  O
* e: p7 J: V. k$ G  N1 t# b) W◎标 签 2020 | 美国 | 美国电影 | 犯罪 | SheaWhigham | 惊悚 | MichaelShannon | 悬疑, {( E3 e9 M" x! F+ g1 ?0 t# E

- v' \; V0 X" g, h◎简 介  
/ H/ S/ x) z; t7 c$ S0 d% Z- b/ q$ o# A1 z  z7 t4 X3 B9 o% Q
 一个从自己的自家自家的辛纳中逃跑的男子,发现自己在得克萨斯州的一个小边境小镇,冒充牧师。小镇很快被这名男子非正统的布道所吸引,但一位有怀疑的警察局长也是如此。
3 R/ z, J8 P2 e6 c; z  T3 T' B7 B) }) z9 h" e
 A drifter (Shea Whigham) kills a traveling preacher and takes his place at a small-town church, but the police chief (Michael Shannon) suspects foul play.
. ?1 B/ C( Z5 r% \
Video/ o" X" T  m% O* j
ID                                       : 1! q. }* m( I5 j' J
Format                                   : AVC
  c* r0 H& q$ KFormat/Info                              : Advanced Video Codec- V( B( P& q- n
Format profile                           : High@L4.1. V1 K6 i/ D, }) W5 T6 f0 ]* c
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames6 P" A% H- f( b2 k' A; Y
Format settings, CABAC                   : Yes
9 t$ n" l! b) a% [' [Format settings, Reference frames        : 5 frames
' K8 l( u+ ?" r+ {- B- F- _6 x' mCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
7 O, s% C# r/ d2 j# z  g- h: X( EDuration                                 : 1 h 43 min
' t1 D" J% y; ^0 S- q# C* ZBit rate                                 : 12.8 Mb/s
7 n( @5 w5 \; K4 j$ _/ SWidth                                    : 1 920 pixels
, m3 u' k6 y& @" pHeight                                   : 800 pixels
. b2 S& W0 q8 y( m8 t' R6 fDisplay aspect ratio                     : 2.40:1/ W) t$ q8 i$ x) a: \9 |
Frame rate mode                          : Constant
8 u* H' q9 y" M; a  bFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS6 z+ |. m3 i. G* m6 Y6 {$ H5 D
Color space                              : YUV5 x* l% j, `* g0 f$ O
Chroma subsampling                       : 4:2:0
7 F, D% G$ H7 m8 V$ x' x3 ]Bit depth                                : 8 bits
1 z+ s+ _# o# H6 C+ EScan type                                : Progressive
& s, w5 g5 Z4 r! o4 n- HBits/(Pixel*Frame)                       : 0.348, M2 j' p1 n) s9 M9 {3 t5 L9 r
Stream size                              : 9.23 GiB (80%)- t- f  r1 o' X* F4 C0 R# u6 ^
Writing library                          : x264 core 160 r3000 33f9e14
* @$ L; t6 Z( z* S" D6 G4 JEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=16 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.705 z: k# n0 F5 K, ^6 C9 M6 ^
Language                                 : English5 O" d4 _! c* f1 A- ]
Default                                  : Yes
. {! b' f2 O% s0 wForced                                   : No8 p, S2 g& x! k
Color range                              : Limited
% Z5 N& g# B$ h- C' N# V0 sMatrix coefficients                      : BT.709' @3 f3 u) U" Q6 J
Audio #1
8 j: b" C" r- f/ E3 [& a; u& xID                                       : 20 X7 m) o0 O, p; Q  t
Format                                   : DTS XLL* e( v+ D: ]+ ]2 {
Format/Info                              : Digital Theater Systems
  D1 |# ]6 Q% N0 qCommercial name                          : DTS-HD Master Audio/ j% t" K# @$ O0 Y& a
Codec ID                                 : A_DTS" A% ?$ v3 K  d3 c3 k+ o- S
Duration                                 : 1 h 43 min
# [. h( Y0 D$ Q% e4 A: l2 T) ^Bit rate mode                            : Variable
7 N2 n. Q* C% N, [% X& B% kBit rate                                 : 3 093 kb/s
! Y7 S& e& a7 T. B4 wChannel(s)                               : 6 channels9 o0 J8 P6 a' c" B4 T' x
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
: Q4 r  r; i- E. J. `& kSampling rate                            : 48.0 kHz( n  @1 M( ?% @8 H7 j
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF): Z: r6 T' _0 t$ c; c+ [
Bit depth                                : 24 bits
- H0 p/ F& g: r2 N. s( e) o9 JCompression mode                         : Lossless7 V9 D, v$ c9 b; ]
Stream size                              : 2.23 GiB (19%)1 M  S2 Y1 E5 j2 @& d
Title                                    : English/ `$ l6 f& e* B1 g: x* [0 U" h
Language                                 : English
+ _; z$ g7 w( |4 dDefault                                  : Yes- K& P+ `+ ?* x0 ?. }, o+ |
Forced                                   : No: x* _6 ]" F: Q; }" Q
Audio #2
/ c2 [& f- Z. m  q& dID                                       : 3: @* B' q7 |- e3 b# |7 I- {  G0 W% o
Format                                   : AAC LC$ B) i3 r3 B, Y5 w, [4 f0 ~$ `, [' w
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
) ~+ b4 u! j7 d! d  |+ S0 rCodec ID                                 : A_AAC-2
3 ?4 U' Y- ~7 h4 s: w. [2 R: Y" CDuration                                 : 1 h 43 min
$ x+ X/ y+ x% Z1 g2 RBit rate                                 : 96.0 kb/s3 W( ^/ z, }* |7 F- ]: ^
Channel(s)                               : 2 channels
5 X. ?/ z5 q( l6 lChannel layout                           : L R, q7 F* J7 A% Q% o! c, T; ~2 i9 f9 W% W
Sampling rate                            : 48.0 kHz
/ E$ y. }+ ?7 C# F/ Y& k( P' JFrame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)
" o7 K- Q$ ~' ]  i& J/ XCompression mode                         : Lossy! F7 K% N, c' B. p
Delay relative to video                  : 9 ms, C3 R$ a9 i' C* m' f9 O
Stream size                              : 70.2 MiB (1%)6 P8 i' P) {# w$ n9 q
Title                                    : Commentary With Director Scott Teems/ F0 r6 j8 u" O3 g0 f% X% E
Language                                 : English
* s  b4 S3 \- N( V6 {2 j* p5 DDefault                                  : No6 A, D1 k' w; o5 x4 k
Forced                                   : No
9 ?% q5 q+ A# ?0 k9 ~Text #1" f  |6 l) H( d( w) W8 w) u0 [. s
ID                                       : 4
6 Q$ |/ l7 w9 A: C6 ~Format                                   : UTF-8
: o( {( ^$ W. K4 q& v3 Z7 b; M& z2 [Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
: a: {; e. I% a' A) W. x2 ICodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, x. X- t% {% J5 i' J/ q
Duration                                 : 1 h 32 min. _" d5 R* J* X' _  O/ w
Bit rate                                 : 2 b/s
* @# m$ {& O# Y' PCount of elements                        : 89
# x+ P: K% ]# E; s8 CStream size                              : 1.89 KiB (0%)
& N- Z3 Y  F8 i/ A3 C$ S$ WTitle                                    : English Forced
- \9 m0 f4 |6 k5 C8 l8 E) HLanguage                                 : English, v5 t/ B$ ]  @" p
Default                                  : Yes" ~2 W4 `! m+ F9 p5 A
Forced                                   : Yes
0 R# c' D. a8 Z" }Text #2
7 m* b7 Q. G* `  p2 \% @+ KID                                       : 59 \( g8 A, J% p! _7 f
Format                                   : PGS9 D8 U/ E8 l% F5 P. [
Muxing mode                              : zlib9 H7 l1 R$ i+ v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 l- Z+ y2 t: f' L. |7 D$ }. {) E. p6 o
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 C$ k  D3 y. ]: O( JDuration                                 : 1 h 40 min
3 i: j, y4 v3 A1 tBit rate                                 : 21.5 kb/s
2 I% c) G5 R: R* d$ Z2 GCount of elements                        : 1936
7 p$ e& f0 E% L) G' l' h3 g2 y3 ?Stream size                              : 15.5 MiB (0%)
9 ]" Q6 G" n3 n+ P: P! cLanguage                                 : English
0 |* @) Q3 B9 Q5 G* `( s7 q4 \Default                                  : No3 S1 v* S5 E& \' ?( c
Forced                                   : No: u5 O7 f* Y; P: n! ]; h
Text #3
5 p( M) |. U% s9 f& xID                                       : 69 M0 o! y" C$ K1 }7 ?
Format                                   : PGS
3 l9 ^9 c2 A% X6 F6 s( J$ ZMuxing mode                              : zlib
7 S+ a+ M. w* [- MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ \+ z  ^6 L# t! t3 e
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! T! j9 L& {9 t  s7 Q3 u5 o% S' SDuration                                 : 1 h 34 min
4 f9 i5 Y7 p( a( V2 j6 k4 U9 CBit rate                                 : 17.3 kb/s
& f( k+ d3 x* E" F4 |3 p3 iCount of elements                        : 1402: y6 |1 b$ W% W" ]6 O1 Q
Stream size                              : 11.7 MiB (0%)
3 i3 ^% F: B  FLanguage                                 : Spanish
& h- V6 s/ ?1 e9 N- ~Default                                  : No
" ]- T7 v# o" ^- H$ D0 K" A1 w: sForced                                   : No
4 I& Y2 z& L: h# t; Q9 Z, OText #4* g+ f' N) K! {* x7 `
ID                                       : 7
7 e, {+ f7 [, i% I* VFormat                                   : PGS
) d- k+ d. p. o6 \Muxing mode                              : zlib  U; [2 [. T0 F  h# r
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. t9 S5 M3 \  H: U' f1 ~3 P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, ?% z3 @9 T0 d
Duration                                 : 1 h 37 min* i8 f7 k: M0 v/ t
Bit rate                                 : 18.0 kb/s- C. r0 v+ M; T4 }/ a
Count of elements                        : 1476
' v* ~7 j0 m' B  `$ ^Stream size                              : 12.6 MiB (0%)
$ q4 @. D! Y# Z7 g% XLanguage                                 : French
- S$ x4 z: r" |: `; fDefault                                  : No
% ^% u! n( @: E8 dForced                                   : No
' z4 n7 X# W7 y1 iText #5
) O" I4 r$ _& P% F0 }2 Q7 rID                                       : 8
4 n2 I( _8 I+ k( y0 s( n( M' E- EFormat                                   : PGS
# _6 k, F4 g8 W: R  [$ Y1 wMuxing mode                              : zlib
+ x0 o/ a: d, ?Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' q/ w# Y& w8 Y' h( K2 w1 N" v/ }
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  _' l1 C2 G) y) n6 r  m
Duration                                 : 1 h 41 min1 \9 v$ f( ^/ ?1 B. p' h0 ~% i9 _( i
Bit rate                                 : 19.3 kb/s
4 c" z# e& x* ~, A: jCount of elements                        : 1576
4 F9 s+ Z8 l6 h7 v- C- J1 T/ D" LStream size                              : 14.0 MiB (0%)
6 {& A9 f/ Y3 h1 g) |Language                                 : Portuguese
& L9 c9 B; b1 A6 \- ~- {Default                                  : No6 r+ x$ c/ _1 L& h; }! p
Forced                                   : No
5 @- g2 O9 o/ z0 yText #6# B9 L5 V, i' s0 p
ID                                       : 9# [, t; r% X5 S1 c* U
Format                                   : PGS
5 s( q# l/ W4 [2 Y" k% R' xMuxing mode                              : zlib
7 j4 k5 B2 {3 y3 U8 F8 l9 [; TCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( q+ H# z5 ^* [" N5 G# p1 G# w; m4 z  MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 o* y% ?4 ]  s. ?  B" H( VDuration                                 : 1 h 32 min
. T1 ]# e7 @' _; _  U# d) L4 Z. @Bit rate                                 : 1 732 b/s
# o- I/ e# ?3 _Count of elements                        : 178
6 @$ f1 X2 x# F$ w, f* L# eStream size                              : 1.14 MiB (0%)/ L4 h9 E# P; m: E- g  |
Language                                 : English
3 G9 Q& i* _/ {; G7 o+ P) |' YDefault                                  : No3 `3 c# t; Q! @+ `. I# q# v
Forced                                   : No0 ?+ d9 X. T5 s
Menu! Q; T6 q$ k6 [1 C9 W+ r4 ?
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
  q- o( r% v0 o( u' }' r& x00:06:51.995                             : en:Chapter 02( i4 R* z8 X8 ^
00:14:59.398                             : en:Chapter 03
1 f" s; ?* v0 m8 ~8 D" c$ K00:20:30.438                             : en:Chapter 04& z- g9 X; U9 q* l" L
00:26:28.086                             : en:Chapter 05
( [& D! g) U* x- T7 g7 h8 X00:32:04.631                             : en:Chapter 067 a2 ~, [! Z" f7 k/ j
00:39:41.337                             : en:Chapter 07
2 X! k: S: h/ D* A; o* f00:44:08.813                             : en:Chapter 080 k0 U( e# Q9 @
00:51:33.841                             : en:Chapter 09& |- |4 Y) W: \" i' L
00:56:33.724                             : en:Chapter 10
( R: E. j; }0 E& k; {1 I01:02:27.827                             : en:Chapter 11
. m8 V* }- a; D4 ]01:09:52.605                             : en:Chapter 128 z4 i; {& `/ T( z2 S
01:17:52.167                             : en:Chapter 135 J9 v' ^: n) X& x
01:23:27.502                             : en:Chapter 14
8 {: y; @- }$ n5 j' J1 L6 G01:27:47.095                             : en:Chapter 15) K7 J1 D* L! ]3 J) L
01:36:22.777                             : en:Chapter 16" Y+ F% t6 c! I% H* U3 `
3 M7 n- ]2 I  F3 O7 ]  w
The.Quarry.2020.1080p.BluRayCD.x264-YOL0W
# N. |$ N3 L- n: R" {# g* T* A+ U
8 i) F/ U# E% Q% K5 A" ADate........: Fri 06/05/2020, I: |2 m3 Z1 q  ~6 W3 {) e& e. j
Source......: BluRay
+ b2 S) h9 U' @; URuntime.....: 01:43:05.246
$ x5 H: R6 Q, c! D! P; G( {' {0 j- s5 Y) J1 J
Video.......: x264 @ CRF 18.8, |9 l6 q+ d; h7 m: e3 H. e) W
Resolution..: 1920x800 2.40:1! F8 `5 |0 c5 Z, W9 W# V
Bitrate.....: 12816 Kb/s' X( ~- {1 L0 ~$ o  h
FPS.........: 23.976
$ M# U, J) r4 w/ S5 a# x3 ESource......: 23827  Kb/s3 R4 N- T$ f% ]" g1 ?
3 ^# k9 Q* C: Z+ {/ K
Audio.......: English DTS-HD MA 5.1) N! q0 q8 m5 `+ k' e
Commentary With Director Scott Teems AAC 2.0/ D9 y  w- r4 \+ P# a. Q4 n% y
Subtitles...: English Forced, English, Spanish, French, Portuguese
" K% k. a+ N3 B, Z6 DSize........: 11829 MB$ }5 `% \/ M2 {9 e6 q
Link........: https://www.imdb.com/title/tt10151054/
. z" E; ]) k* y- n# ~1 WNote........:

7 z( R3 ~( A; I! G
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-29 04:16

快速回复 返回顶部 返回列表