BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 19|回复: 1
收起左侧

[剧情悬疑] 三个基督 Three Christs 2017 720p BluRaycd x264-YOL0W 7.86GB

[复制链接]

3885

主题

4259

帖子

3万

积分

Post Share

金币
7277 枚
体力
6557 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-9-9 22:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
6 D# e& k  F! g4 }5 E' m# c  k8 Z4 E. N9 o7 u4 N/ q2 X
◎译 名 三个基督3 T; ]! g4 T1 B7 ]# Y
◎片 名 Three Christs / The Three Christs of Ypsilanti, |* m6 O: `5 N$ ]0 o6 K' P6 L
◎年 代 20178 B; h- n4 x4 k
◎产 地 美国
. V: u/ w! a+ H' l◎类 别 剧情  a( j1 d$ g$ _* ]7 V
◎语 言 英语
7 r, l$ H. G+ T6 y( J0 n7 {◎上映日期 2017-09-12(多伦多电影节)/2020-01-03(美国)
. l9 s+ |1 M* n◎IMDb评分  5.8/10 from 905 users, v2 z+ a8 x& M1 K- ]# k' G& }
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5706370/9 z4 S, H+ X+ U3 _
◎豆瓣评分 6.7/10 from 205 users
3 `$ o* d* C  m◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26823846/& ^. D" i8 W" M) x) k* L
◎片 长 1 h 48 min
6 F1 i. m' Q' @% K◎导 演 乔恩·阿维奈 Jon Avnet
% j4 R, q7 d6 Z' M  Z0 N◎编 剧 乔恩·阿维奈 Jon Avnet * z9 }7 _& }# ^1 |( l
     Milton Rokeach   K. I  |9 `1 G8 L
     Eric Nazarian, T* N8 N  @+ j) i# w4 ~- ?
◎主 演 理查·基尔 Richard Gere
7 I& g1 V9 U9 W1 Y: z+ E% s     彼特·丁拉基 Peter Dinklage
8 t* c) |- p2 Z4 g2 m, ]5 A7 k     沃尔顿·戈金斯 Walton Goggins9 Z' i; p5 a4 j/ t4 F
     布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford
, b8 n2 c& p& N2 v$ @4 K" t  `     夏洛特·霍普 Charlotte Hope
7 z) G* Z- |, q- P* l" u5 l% ?4 T     朱丽安娜· 玛格丽丝 Julianna Margulies6 C, Q& @2 c/ @, \+ x( p# u
     凯文·波拉克 Kevin Pollak
0 h" g- [4 }2 |0 x     詹姆斯·门罗·伊格尔哈特 James Monroe Iglehart
3 e5 O" M8 t7 i* J* G" D$ W     斯蒂芬·鲁特 Stephen Root
" w! W  Z  V- h* K, C  f$ n     简·亚历山大 Jane Alexander
4 z) H0 D4 p4 [     朱丽安·阿科斯塔 Julian Acosta
( f. Y* E9 D+ r. l+ I) _     凯瑟琳·利·斯科特 Kathryn Leigh Scott
' u( o0 _- {* p( W: A8 E0 G0 l     克里斯蒂娜·谢勒 Christina Scherer- B- U( f" R4 s0 F
     利普丽·索博 Ripley Sobo+ i  G5 g6 z/ u& w9 @; v
     谢德·鲁佩 Shade Rupe0 K! Y1 ?5 N5 g7 ^0 r
     Danny Deferrari4 O& u+ t5 l% {( u
     Chris Bannow
9 x1 C3 M3 @9 D- m6 V$ U, {, P5 ?
◎标 签 美国 | 2017TIFF | 多伦多电影节 | 传记 | 心理 | 2018 | 2017 | 美(加)国电影
: b* Z9 k( {9 G3 V. h; i/ a% z7 p: o7 i1 p" w
◎简 介  0 P% W2 a' A- K
0 B4 i$ d' J' d4 ^! @- U
 影片根据1959年发生在密歇根州一家精神病院的真实故事改编:精神科医生米尔顿·罗克奇(理查·基尔饰)在3名认为自己是耶稣·基督的精神分裂症患者身上实施了一项充满争议的实验。朱莉安娜将饰演医生的妻子;而3位精神病患者将分别由“小恶魔”彼得·丁克拉奇、布莱德利·惠特福德和沃尔顿·戈金斯扮演。
7 U: h& ~2 g8 J2 N
Video
( a8 n( |% t. H' O6 fID                                       : 1* Z1 \3 S2 ]! l% W3 g& o6 s" \) h
Format                                   : AVC$ T: a* D- E& w8 C( q3 A5 H$ [
Format/Info                              : Advanced Video Codec+ f3 I: d# F! s- j, i9 o, W$ `  i: k
Format profile                           : High@L4.1. A& f% p! D+ h; x4 l! q; j1 A+ i1 p
Format settings                          : CABAC / 8 Ref Frames
# E3 h  ^- @( v* AFormat settings, CABAC                   : Yes  U! l- }0 L) Y, e! w( ~
Format settings, Reference frames        : 8 frames1 a2 }' P/ V6 r. G
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC5 N- b7 ?5 f1 k( V
Duration                                 : 1 h 48 min1 ]+ _2 b  x8 Y$ H! ?
Bit rate                                 : 9 654 kb/s
% S  s8 m4 s$ `3 x. gWidth                                    : 1 280 pixels
* j, @# o5 z0 bHeight                                   : 690 pixels4 \( Y2 S+ J; p# N! i5 g
Display aspect ratio                     : 1.85:1
, M* Q& |8 ~) s, @Frame rate mode                          : Constant
3 l2 B; M7 H) F" v; X, R0 ~" {Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
: R  d( M, H* }, x% z" h) CColor space                              : YUV; A9 u& D) v  F, f
Chroma subsampling                       : 4:2:0
* S  _* |% l9 x, B7 Q5 A) ^3 U, cBit depth                                : 8 bits
+ B, {+ i& U/ T* b4 f) ^+ rScan type                                : Progressive
" ~$ v* @/ k  |) Z' `Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.456
, r: ^/ O" n4 I% y7 LStream size                              : 7.34 GiB (93%)
" n0 E0 y% v8 m5 }: T; R8 LWriting library                          : x264 core 160 r3000 33f9e143 @. L( j% `* w9 o5 r: z
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=22 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:0.880 c* X3 F9 N6 x* W' e3 k
Default                                  : Yes
) ?2 F9 `5 X" D2 r) P+ ?% [Forced                                   : No# y1 y' ]2 g9 O: |/ [2 m% e2 \, P
Color range                              : Limited, B' ]9 z3 f/ i
Matrix coefficients                      : BT.709
: A" a( m7 s* A. K; {. QAudio
* |" U; |/ {+ {) v+ }ID                                       : 2" C6 i+ G1 R: h) n7 ^7 }2 D( p
Format                                   : AC-3
- y3 [/ M0 D/ U) }  |, bFormat/Info                              : Audio Coding 3
+ T+ s$ F% r4 i5 E/ yCommercial name                          : Dolby Digital/ C/ w) i4 f) _8 c7 N5 o% Y/ |
Codec ID                                 : A_AC3
) P7 F: f. c! F& s/ e. z& rDuration                                 : 1 h 48 min
* V8 Z$ ?/ j" N/ a+ ?Bit rate mode                            : Constant8 A$ d* h$ H4 u# ^7 H1 K
Bit rate                                 : 640 kb/s
( J+ |7 n- |3 M4 T0 [: xChannel(s)                               : 6 channels
+ {/ H5 g/ F- H: yChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs4 m7 l+ F) }4 W0 `6 Q
Sampling rate                            : 48.0 kHz# ^# H4 ~' b$ q4 }
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 p! C& D  \8 R: Z; H, QBit depth                                : 16 bits
5 ?9 k4 G( x' [8 F9 [4 }Compression mode                         : Lossy
; r/ }( L0 p4 r5 G  p/ [Stream size                              : 498 MiB (6%)! V# N2 ]3 v$ K
Title                                    : English# h* @$ x2 ?: @# Q8 @& y( G. }
Language                                 : English
0 T6 r/ m% E/ w4 KService kind                             : Complete Main
% L; i' `1 K& D+ t8 ~# Y! oDefault                                  : No" A$ j! \, O. }+ b/ I
Forced                                   : No
# h& ^" m3 y) tText #1
- D/ D1 o5 f3 C2 N' ]0 _ID                                       : 3
% N  Z; J9 o; jFormat                                   : PGS
4 B: s8 f" F" QMuxing mode                              : zlib5 Z! w! N/ r. h# b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 M9 {- ~2 M6 Z$ I. D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ J) Q6 [6 F" P$ n8 u, l
Duration                                 : 1 h 47 min) E- `4 f' y. g% h
Bit rate                                 : 39.2 kb/s
7 I! j) b- m# E/ HCount of elements                        : 2611# K! g, v. X( L% y/ P, R' C
Stream size                              : 30.1 MiB (0%)7 k% }1 P! k( I& B% F
Title                                    : English SDH
( ?0 F( J* {" V9 t5 q3 n" PLanguage                                 : English, f( y# |7 Q: q5 L# I2 E0 j$ y4 q
Default                                  : No7 ]0 {$ u3 T4 t. ^' {0 F
Forced                                   : No
4 A# ^$ H$ P8 @2 M$ b7 l+ OText #2
( L2 A; F- e2 j/ ~  A' G2 uID                                       : 4. b' N% J" w# W
Format                                   : PGS6 E9 Q4 e$ _- f% h; `4 b
Muxing mode                              : zlib
5 ~, L5 M. `5 oCodec ID                                 : S_HDMV/PGS- Q+ d/ e$ C" E: C# o
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& E9 j$ I8 I" ]2 ~  o; [Duration                                 : 1 h 43 min
' y7 r) S6 b0 J% R6 o3 [$ ^$ |3 e; sBit rate                                 : 39.8 kb/s1 o) X2 h! I$ i& f
Count of elements                        : 2533! w. d: }  ]4 i% k3 r
Stream size                              : 29.4 MiB (0%)
( g4 p/ k" l8 `6 D/ \Title                                    : Spanish
2 Z- k+ A( M8 Z; _1 F) fLanguage                                 : Spanish
0 C6 J' r  a& _  V: I( nDefault                                  : No
, I. p; T( ^! sForced                                   : No
. t5 P6 E: U& S7 g9 ]- s! QMenu
: |0 F% k% Z, r00:00:00.000                             : en:Chapter 016 j' k6 r$ C! U1 _$ @
00:08:32.303                             : en:Chapter 02
6 z  e' s  Y7 b' |" J) P00:17:48.359                             : en:Chapter 03: T/ x1 F; ~* D
00:26:47.564                             : en:Chapter 04
' d! _1 I7 P" I$ N00:36:35.944                             : en:Chapter 05
: L0 j6 A; T5 A1 c00:47:26.427                             : en:Chapter 06
1 _2 s8 S2 ~+ l- v3 ~/ ~00:56:49.281                             : en:Chapter 076 I& S* P6 H7 z, n
01:06:00.665                             : en:Chapter 08' K: a) i( K) f: d
01:17:05.538                             : en:Chapter 09
4 O. m3 E6 T+ D- S6 i01:29:21.523                             : en:Chapter 102 s$ x. h" L: g2 m" k; {
01:39:23.666                             : en:Chapter 11
% Z5 L% ]% e- M5 l5 X01:44:18.335                             : en:Chapter 12
0 a' E) P2 n1 V
0 f; Q9 Q5 x+ t7 ^" }, l# _! [7 \Three.Christs.2017.720p.BluRayCD.x264-YOL0W& Y/ @7 x6 A# b" r: [
- K( O+ y! _0 [; Q5 A2 i) d
Date........: 2020/06/06
$ B$ g" N' A; b* k; ISource......: BluRay
$ V0 q5 p7 t: j: X1 ~Runtime.....: 01:48:54;05. ?+ }) h' i. E" @- U: ]5 V9 \

# g7 O8 Z' L! n! Q% {& f3 yVideo.......: x264 @ CRF 16.5' h: Y1 y' w* Z5 _
Resolution..: 1280x690 [1.85:1]0 e. ?& J, t. \
Bitrate.....: 9653 kb/s' l' L1 F- t& h( a
FPS.........: 23.976
; z0 u5 A) ^6 [0 P9 ~Source......: 33693 kb/s
8 o! w# ]$ A/ `, T2 w1 U9 u0 [) L# o2 Y4 P4 L3 D- Q: J
Audio.......: English AC-3 640kb/s
3 O/ r+ H4 X0 I/ L" m/ lSubtitles...: English SDH (PGS)  Spanish (PGS)
1 b* I5 w6 x* e6 b# eSize........: 7.86GB
3 e/ |4 m- E9 O( k/ `' q! l" L: ]$ b0 B/ s  B, N, n8 Y
Link........: https://www.imdb.com/title/tt5706370/2 H$ x' e) h4 f9 a3 \5 j: ?

: B0 s0 j- \  S; q7 n& |0 x. U, ONote........:
; G1 z8 G( j6 f: v
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

186

帖子

993

积分

Sponsor

金币
152 枚
体力
482 点
2475017 发表于 2020-10-5 22:20:20 | 显示全部楼层
多謝師兄分享
该会员没有 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-23 02:22

快速回复 返回顶部 返回列表