BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 21|回复: 4
收起左侧

[科教记录] 大熊猫/熊猫们/熊猫 [4K原盘压制版] Pandas 2018 DOCU 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 5.1-SWTYBLZ 6.71GB & 6.0GB

[复制链接]

7777

主题

7971

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10563 枚
体力
9607 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-9-11 22:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

& }( b. q8 z! T* h9 I. p0 }
' ^& L3 f0 c# ~1 R◎译 名 大熊猫/熊猫们/熊猫
! a% h) k2 y. f3 [, C4 V◎片 名 Pandas7 R; r, L1 L) x2 h
◎年 代 2018
8 [! p. H; C4 q5 m4 `◎产 地 美国
  \3 k# x  K8 S! D◎类 别 纪录片
- H/ w6 m2 v" ?6 F( Q2 t◎语 言 英语) ]5 }1 w! @' X3 q3 e
◎上映日期 2018-04-06(美国)/2020-07-25(上海国际电影节)
3 b: |4 v* ]( \2 N, C% S◎IMDb评分  7.4/10 from 500 users
" ^. N7 }: L5 ^# J◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7860270/
% _5 @7 _6 G# f! K% L, I◎豆瓣评分 7.8/10 from 229 users/ z; r6 m$ x4 p- x; W5 o- \2 H
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27666581/3 [8 n1 E0 D8 j. t
◎片 长 42 min 17 s5 B- V2 G" t/ G; U6 {& b* Z; T5 v
◎导 演 David Douglas
9 ~  I! w: s1 @, X3 Y8 n6 N     德鲁·菲尔曼 Drew Fellman/ ]7 s6 ~- o2 D  C! [
◎编 剧 德鲁·菲尔曼 Drew Fellman& Y5 Y, D% i6 a" u7 j
◎主 演 克里斯汀·贝尔 Kristen Bell
8 Y; l( Y" r. f* W2 \% j" l     李冰冰 Bingbing Li* a4 V1 a: W' Y( M. W& C1 q
     Wen Lei Bi3 z$ {  x7 d1 ]& w) I" D: m
     Rong Hou
7 Z2 }6 j, Y5 x% w: w' I3 G     Jacob Owens  _0 O- z3 s) x0 f8 t
0 r3 C4 @# F) w. G4 f: S8 f
◎简 介  9 {. E. P% G1 T* J+ x: b

  i9 A+ R7 s" a% y* d  m% S/ a) o IMAX打造的原创纪录片
  U- E$ V- J5 ^$ E; C0 q2 q, `) G# s5 O$ r 在中国成都熊猫基地,科学家们致力于让成年熊猫繁殖,将幼崽引入野外。6 x/ _6 o7 i1 ]  U' e, X
 该片聚焦一位充满热情的研究人员,她开发了一项新技术,灵感来自于美国新罕布什尔州农村的黑熊计划。一名美国生物学家跨国而来,一名来自内蒙的科学家,以及一名圈养出生、非常有好奇心的雌性熊猫幼崽“倩倩”,展开跨国合作,踏上了改变熊猫生/人生的旅程。
7 Q* J5 x8 B: a5 _ 该片以IMAX摄像机拍摄,全程捕捉倩倩的刺激新旅程,她将踏出保护栖息地,进入四川山区,发现动物的本性,即使会面临前途未知的挑战。
( C: U+ h# _4 S 大卫·道格拉斯&德鲁·费尔曼(《天生狂野》《马达加斯加:狐猴之岛》)执导,费尔曼编写剧本并制片,道格拉斯同时担任摄影指导,Donald Kushner、Steve Ransohoff制片,Li Gen Xiong&Elie Samaha执行制片, Neal Allen担任线上制片人。
) Z0 a( @# r% V; o* l7 `  L 该片分级为G,将于2018年4月6日起登陆北美特定IMAX和IMAX3D影院。+ ~& l  o, `( _* U: d

1 y+ Y8 D' Q& t7 ?1 T/ x1 f In the mountains of Sichuan, China, a researcher forms a bond with Qian Qian, a panda who is about to experience nature for the first time.$ f, K1 h/ ]& ~5 g
Video
$ v2 X3 s' B. P' L4 {ID                                       : 1
' f9 d. N9 L2 B, U8 n" G/ RFormat                                   : AVC. X; e. o: ?4 a. \. i
Format/Info                              : Advanced Video Codec
# M0 k0 h3 R, e! FFormat profile                           : High@L4.1
& ~# _' `% k# pFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames! D  f5 `$ _+ G
Format settings, CABAC                   : Yes: a/ P0 w/ d: Y/ ?2 @
Format settings, Reference frames        : 4 frames
* {. @0 E' L. QCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
: O+ D8 V, Z$ I2 Q: iDuration                                 : 42 min 17 s
& ?! R9 e0 @) G1 B, I! w' \Bit rate                                 : 18.8 Mb/s' n6 l7 w( F# J9 D9 n9 O
Width                                    : 1 920 pixels( r  ~  @9 V0 R8 R! F% E
Height                                   : 1 080 pixels2 g$ a" f* b% q4 H
Display aspect ratio                     : 16:93 q- X! b. i; G* z# H# ]
Frame rate mode                          : Constant/ q( g/ U0 k# R' V
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
0 Y1 s# P% t7 X3 j* K) z8 A/ T7 {Color space                              : YUV1 N* _: }, g* q+ X( `0 I
Chroma subsampling                       : 4:2:03 J( q. i) @3 q2 Y& y
Bit depth                                : 8 bits* I5 ]9 q: `. g% r+ R
Scan type                                : Progressive
7 [  z+ @# E! r: i; x& kBits/(Pixel*Frame)                       : 0.3786 ]0 H5 V$ B! I' {/ A. m
Stream size                              : 5.55 GiB (83%)1 W' U) L2 w, }: T' y  v' I5 }5 L
Title                                    : Pandas.2018.DOCU.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
% T) |& T* G" C& HWriting library                          : x264 core 157 r2935 545de2f
3 {: n0 C, z* o: M7 j7 d6 V4 SEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=34 / lookahead_threads=5 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
8 h  w& t5 h* Z" s/ H$ @" JDefault                                  : Yes& @3 w0 A! x- D, N5 G
Forced                                   : No
5 I( ?; F) \, H* Q! A' x4 l" |
2 S6 R  x1 k) n6 `. yAudio* a1 |4 Q8 l  o! e+ Q
ID                                       : 2
& S0 r2 {% d% h( E" s- FID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
4 d) q& P/ a0 KFormat                                   : DTS XLL
9 _0 j# P. A9 f% rFormat/Info                              : Digital Theater Systems
- A% A3 A; d4 v5 V  r5 D# UCommercial name                          : DTS-HD Master Audio5 y! A8 s0 f8 F9 o7 m
Codec ID                                 : A_DTS2 W8 C! [. u. g+ p. D2 |) I
Duration                                 : 42 min 17 s
% P$ L, f& M  |8 U: RBit rate mode                            : Variable
$ ^) r- p' C) ]0 @Bit rate                                 : 3 881 kb/s
3 m5 x& F% q6 U3 J1 mChannel(s)                               : 6 channels+ b1 M, L8 @+ O4 H: @$ Q9 G! `
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE* G( _- X. o; Z' D1 q! `
Sampling rate                            : 48.0 kHz6 \( ~+ c) Z/ w* X- V; l' N9 j
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)1 Y0 s) q3 M) I+ Q  Z* O; ~8 U
Bit depth                                : 24 bits
! C- N* e. e' R: j4 P7 M/ |Compression mode                         : Lossless8 X% S, l0 T; p+ s2 q4 s0 c1 a% l" U
Stream size                              : 1.15 GiB (17%)
! M* t8 e; C: q. R! aTitle                                    : Pandas.2018.DOCU.1080p.BluRaycd.x264.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ: a: S9 x8 f! ~  K
Language                                 : English1 E: c9 S3 u- E% \/ D+ G
Default                                  : Yes0 z2 n+ i9 J; a& x* Y
Forced                                   : No
: j. O3 I8 G( ^& o; K$ Q0 O4 q/ UOriginal source medium                   : Blu-ray
- u! P: \% k5 |
# b: n9 b+ N% y3 GText #18 @0 V) d3 ~1 f- ?$ B7 e3 k* s
ID                                       : 3( N( ?; a% d; q+ J0 a( ]* L* N
Format                                   : UTF-8" m: M# B+ Y/ o4 W2 G8 v
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 s' S% K$ C7 s: g- V4 x' `Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
1 P9 K4 H, ?# U; B- V0 r3 h* c9 JDuration                                 : 38 min 21 s# i$ e! Z5 I1 v
Bit rate                                 : 42 b/s
: J, H3 F( u! M/ _- sCount of elements                        : 337
9 Q3 N" O  ]0 b9 ^9 ~" f9 `Stream size                              : 11.8 KiB (0%)8 [3 A/ @/ j% f0 H
Title                                    : English-SRT" L) |7 A' y4 L! K1 h+ i! s
Language                                 : English
8 Q5 w4 t: a+ P6 L+ N% e/ N, C$ ]Default                                  : Yes
1 K- }# v7 b! a: b7 V' cForced                                   : No
( M( ~& U9 u$ F- p3 N( @( \) ~) b5 `; N1 i7 X+ a/ I% A4 Z+ F
Text #2' I$ n9 y) H! g  ~
ID                                       : 4
/ U+ w7 `' D( S$ |& G& z$ ~: O& o' ZID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)8 q5 _1 _. _/ A# ~% `
Format                                   : PGS4 p7 t+ M8 [8 O1 ]4 P2 p
Muxing mode                              : zlib
8 r- n" ?* v. p3 {  ECodec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 C+ ^+ ^, N9 G5 Q; LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 D& _3 ~' I& f" D- k& mDuration                                 : 39 min 27 s
1 {- t* G3 N( |/ g9 xBit rate                                 : 28.3 kb/s- E2 g, U: g5 K& C# r; Y
Count of elements                        : 736
" T. _, }( v6 z6 _2 D2 iStream size                              : 7.98 MiB (0%)
) H( h* L6 [  [$ i1 YTitle                                    : English-PGS
, ?3 B1 K$ i) z9 P2 U4 J6 E% WLanguage                                 : English
: _% p6 w. t  r4 P6 ADefault                                  : No
" c! V6 _6 D5 [Forced                                   : No
8 U- F. g* r; |Original source medium                   : Blu-ray) u4 H" u7 f8 [' m
  o1 u+ M  ?# ~( c% o4 q% B
Text #39 T3 i6 Z3 W0 @1 t+ D
ID                                       : 5
& m' q4 I  F  B- @! NID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
1 I8 M' I4 u1 T3 ZFormat                                   : PGS
4 g+ S0 k+ [" eMuxing mode                              : zlib& s' W% U0 @: f3 f/ N( {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 w1 s5 N9 Q- }) ~* y: VCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 m6 P) ]9 N% p( e& H! J* H6 \Duration                                 : 40 min 22 s
' q+ a$ W) i1 f! }4 v' l1 iBit rate                                 : 25.8 kb/s8 `- p# Q4 x0 I+ {- O9 T
Count of elements                        : 6523 `& |- ^) j& v! d) r& K2 F% a: N
Stream size                              : 7.46 MiB (0%)* G% \, e) |# h( F
Title                                    : French-PGS  Y1 x" j8 @- ?; H: U* T
Language                                 : French
4 e; {4 x$ a2 y+ S0 T: ODefault                                  : No
" B- f' q# o4 a  L# z5 g" Y9 IForced                                   : No
9 X! q, ]" q& y3 v# p8 A( ROriginal source medium                   : Blu-ray* e: y4 A$ D$ U9 V
8 L/ z( b+ i& r! d8 `" T& [
Text #4) l7 W2 |$ L1 V9 o' _8 D
ID                                       : 6
/ W& _& o. E2 lID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)% y; z4 m5 g7 l* @
Format                                   : PGS
' b* J1 ~$ \) U4 z9 E" Q* c* v# _Muxing mode                              : zlib
+ v1 w7 x6 P. E! Y, wCodec ID                                 : S_HDMV/PGS" o8 A% @; _4 s, l9 \; N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, R* v& G. H: T6 c
Duration                                 : 40 min 22 s% X+ Z. ]% n$ z6 a- j
Bit rate                                 : 25.2 kb/s  T. q% _9 X" j: ]2 X: g5 b$ }+ ^7 W
Count of elements                        : 652
  d4 h, M/ ^% o  W3 mStream size                              : 7.29 MiB (0%)
- L3 w, L! j& n! s* O* LTitle                                    : Spanish-PGS
. g' h9 E* r8 {) D. H( X3 n6 L- QLanguage                                 : Spanish5 ~: ~3 L9 J+ `" C. W6 b
Default                                  : No- j* i/ u, A4 m/ u2 i
Forced                                   : No
, v2 y# {' Y5 I3 a, wOriginal source medium                   : Blu-ray
% d; ]3 a- w9 I" }- I0 U5 T6 T) f* T# L2 {) c
Menu
: O) Y6 N3 x) G00:00:00.000                             : en:Chapter 01
% |' M3 ]' K  r" o; W1 ?( n00:09:56.846                             : en:Chapter 02/ g6 P' _3 |0 M
00:20:53.835                             : en:Chapter 03
: E! T7 `8 k3 G6 K* y3 _* ?6 s* }00:30:53.268                             : en:Chapter 04
0 W5 D# G1 c3 z! W00:39:53.974                             : en:Chapter 05

8 X: R7 G2 l6 E: b
. N$ p& q. g. c! d3 f- y3 e, QEncoded from 4k bluray.# o( B) s( H! v: E' ^0 o
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

194

帖子

1034

积分

Sponsor

金币
157 枚
体力
502 点
2475017 发表于 2020-9-12 01:23:37 | 显示全部楼层
多謝師兄分享0 @) m4 Z: D0 G3 T$ z
该会员没有 ...

0

主题

194

帖子

1034

积分

Sponsor

金币
157 枚
体力
502 点
2475017 发表于 2020-9-12 05:38:36 | 显示全部楼层
多謝師兄分享4 g) o+ {& x8 Y! i+ e( x0 N
该会员没有 ...

0

主题

194

帖子

1034

积分

Sponsor

金币
157 枚
体力
502 点
2475017 发表于 2020-9-12 16:09:09 | 显示全部楼层
多謝師兄分享8 W( P* ~2 ^- M- u, R/ C: y! X" u
该会员没有 ...

0

主题

194

帖子

1034

积分

Sponsor

金币
157 枚
体力
502 点
2475017 发表于 2020-9-12 16:13:35 | 显示全部楼层
多謝師兄分享8 ]0 \3 K# W! _- X
该会员没有 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-29 04:13

快速回复 返回顶部 返回列表