BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10|回复: 0
收起左侧

[喜剧爱情] 美版触不可及/闪亮人生/活个精彩 [内嵌中字] The Upside 2017 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 5.1-FGT 11.78GB & 13.94GB

[复制链接]

4917

主题

5293

帖子

5万

积分

Post Share

金币
11104 枚
体力
9011 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-4-8 00:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
" p8 H8 O" Y* t' k: n: E+ A& Q4 R

7 P6 o( [, u* h2 L* F) t◎译 名 触不可及(美版)/上升/上行/活个精彩(台)/美版触不可及/闪亮人生(港): M7 z+ ]) \- R
◎片 名 The Upside / Untouchable$ q+ a8 _' ?2 _1 K; z1 g
◎年 代 2017
9 h3 Z6 j* S! g# F5 s  G- Y3 M◎产 地 美国
% h+ i" o, @  Z( G◎类 别 剧情/喜剧: k. ^- v: a" U0 N: U' D* l" Y
◎语 言 英语
) Y, U: @' c* I6 t7 A6 |◎上映日期 2017-09-08(多伦多电影节)/2019-01-11(美国)/2019-11-22(中国大陆), o- D" ]* B6 \) {* u
◎IMDb评分  7.0/10 from 47,110 users5 f) \" I# S( x' X
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1987680/! ~0 S3 F2 G9 I& I  B1 S! T; l) t
◎豆瓣评分 7.7/10 from 70,328 users; ]) Z5 K7 @% S' @2 F/ w9 p; [
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26061679// i4 K) ~9 W) G4 m
◎片 长 2 h 5 min
5 s8 F; `$ _& r5 b( i# {◎导 演 尼尔·博格 Neil Burger& |, `; J4 `1 ]7 n3 G5 H% F0 ]
◎编 剧 乔恩·哈特米尔 Jon Hartmere $ C1 E8 C: s, k$ L4 w
     埃里克·托莱达诺 Eric Toledano $ d) A1 g9 y& n9 W7 D6 l: L
     奥利维埃·纳卡什 Olivier Nakache1 I6 N% }) m& {. N- ]. x+ F" J3 T
◎主 演 凯文·哈特 Kevin Hart; R' p0 T- D! m6 I2 ]' S9 U- ]
     布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston
# P3 E7 [" n/ C  ~     妮可·基德曼 Nicole Kidman
! B' I9 `/ E- s/ u     阿雅·娜奥米·金 Aja Naomi King
) \; e" A+ d$ y4 q, `     贾西·迪阿洛·温斯顿 Jahi Di'Allo Winston
: P9 g2 h6 n3 d6 _+ u     吉纳维芙·安吉森 Genevieve Angelson4 G: Z0 Y3 L& x7 H0 ?
     格什菲·法拉哈尼 Golshifteh Farahani5 G# s$ f5 K* l9 M/ r) K. e4 ]
     泰特·多诺万 Tate Donovan$ D& b; k2 {; |% b% z
     朱丽安娜· 玛格丽丝 Julianna Margulies
+ [6 |5 Q' ~3 T$ ?2 w' a# e     克里斯蒂娜·张 Christine Chang, ?- y8 ]( P2 i. o6 y3 J
     皮亚·梅切勒 Pia Mechler+ w9 G: [- l" _$ S
     罗伯特·比齐克 Robert Bizik
2 f! A1 K0 f* j0 _     大卫·尼尔里姆 David Kneeream
0 V- Q& l9 A' F- m, i8 y# L! t     迈克尔·J·莱昂斯 Michael J. Lyons: m  Y4 F! C; l% N# h
     桃乐丝·麦卡锡 Doris McCarthy
* {: K) L, h. y6 e* j     苏珊·萨瓦 Suzanne Savoy2 w  v; a& N. _
     布莱恩·加拉格尔 Brian Gallagher6 n3 N$ c/ f0 `9 ?2 J9 |
     泰隆·米切尔·亨德森 Tyrone Mitchell Henderson) k  J$ _) \" a8 N
     英德拉·A·托马斯 Indra A. Thomas
: _4 Z4 ~; x3 o. g& w     简·摩尔 Jane Moore# [( M+ I+ N/ H
     莱曼·陈 Lyman Chen
5 h/ q7 p# a! v4 f4 `3 T# B     柯克·凯利 Kirk Kelly% J+ [" S( g' _& d
4 n" [- S3 |/ i5 \: B
◎标 签 治愈 | 温情 | 美国 | 人性 | 喜剧 | 温馨 | 真实事件改编 | 剧情
9 X  x: V% h! g1 b1 E3 M) r& R9 T+ i' Y3 y
◎简 介
7 u% V# @- x+ D1 A6 F$ J( \" r# A, K1 L, s: u! F6 Z& ]1 U# w* g
 菲利普(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)是一位腰缠万贯的富翁,在一场滑翔伞事故中,他伤及了颈椎,导致全身瘫痪。如今,他隐居在自己豪华的别墅中,凭借着雄厚的资金过着离群索居的日子。在好友的建议下,菲利普决定招聘一名贴身助理来照顾自己的生活起居,在招聘启事发出去不久之后,一位名叫戴尔(凯文·哈特 Kevin Hart 饰)的年轻人出现在了他的面前。- I2 U& E9 v2 \# C" C

4 g8 e3 H! a0 s 戴尔并不算一个底细非常干净的人,他因为无法向前妻付清赡养费而即将面临失去孩子探视权的糟糕状况。大大咧咧口吐芬芳的戴尔很快就吸引了菲利普的注意,尽管所有人都觉得这个年轻人不靠谱,但菲利普还是决定就是他了。
+ C! L/ Z4 r! C. l% Q4 w
2 G: Y6 n0 c9 ]# H  p A comedic look at the relationship between a wealthy man with quadriplegia and an unemployed man with a criminal record who's hired to help him.  E+ I$ L* Y% E1 s! i2 b! M
Video
0 X$ Z, `! r6 M4 V% Q1 K# |" `ID : 1
& q& P% w1 `7 fFormat : AVC
; ?* D" p4 D+ s5 eFormat/Info : Advanced Video Codec' C$ x  _; Y8 \+ Z$ w- d' i
Format profile : High@L4.10 w6 T2 H: ?  e9 d6 _
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames: D, ^2 M/ }  ?) ~2 U/ y! z; |
Format settings, CABAC : Yes: B/ J: a( L7 O7 [: R0 ?6 ]
Format settings, Reference frames : 4 frames* T0 V% b% U5 y4 b5 e2 f3 c
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
+ Q* y2 t6 w: a1 p3 VDuration : 2 h 5 min
, X3 i0 [/ ~) l. L1 b0 q6 P: yWidth : 1 920 pixels
9 p1 r- g& T5 C" U1 Q8 F# M& BHeight : 1 038 pixels
6 h: q3 u! ]: TDisplay aspect ratio : 1.85:1
6 A9 J, p/ S$ q1 e) KFrame rate mode : Constant
2 R& X; O9 ~6 Z( m, C" fFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS: Z. F$ ?" z2 Z; t& S, G, V
Color space : YUV7 Q* B8 _6 M' q# l2 a
Chroma subsampling : 4:2:0
( i1 h7 o! h! D6 QBit depth : 8 bits2 C: v4 W/ {/ N3 A5 s8 e+ }/ @
Scan type : Progressive
, Y8 _; e5 I  rWriting library : x264 core 157 r2970 5493be8( [8 B/ R! A% d# f
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.90:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=32 / lookahead_threads=8 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.70
2 H& R5 I! i( S* ~& @Language : English& e5 I, u( B1 y6 p3 }9 Y
Default : Yes6 O, T  M6 D5 T  d6 {
Forced : No
) Q6 B, H% Y- F" D# Z' x9 [1 I8 UStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:299 y$ t5 [% Q" i9 L" Z& n
FromStats_BitRate : 12236117
, l( ^$ D" w4 E* A4 N3 _8 j. NFromStats_Duration : 02:05:49.3340000005 R, Y2 |) a2 M9 U
FromStats_FrameCount : 181003
4 t3 V3 T# n9 xFromStats_StreamSize : 11546816849' F) A4 n: F  Q# i' U. n- m

3 W7 `- Z, `0 Y* vAudio
: E2 P* |* w6 A( ?  B& TID : 28 J3 ~1 c3 G! o* l
Format : DTS XLL  h! R' e" {# \
Format/Info : Digital Theater Systems
" j5 I, x) }6 R3 n4 l* q$ b- G: ACommercial name : DTS-HD Master Audio5 c$ K9 J1 u. S& Q7 b9 ?/ k
Codec ID : A_DTS) }7 s  [5 q" J( X! o" V
Duration : 2 h 5 min+ x3 a9 H- U1 ^0 u3 s, v
Bit rate mode : Variable
( i* [* c2 ?, P) G0 N  YChannel(s) : 6 channels
, a) `0 c" w8 {" @) \  KChannel layout : C L R Ls Rs LFE7 q3 k" i  |0 g: o2 J
Sampling rate : 48.0 kHz
2 J  ~0 ?; T7 AFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)5 y% T0 I- C7 |$ X) M
Bit depth : 24 bits* z* s; r  d* X5 V+ x8 }
Compression mode : Lossless. G2 y+ o  N3 y5 n- A
Title : DTS-HD MA 5.1! E/ d. C$ C/ |, E2 @, |
Language : English. k6 l5 }% i3 s- i) \
Default : Yes3 m! D+ B7 y  U& _
Forced : No* f- Y1 X" p( n$ @
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:297 O/ p5 u. P$ j1 N* k. y5 D
FromStats_BitRate : 3564690- A. h/ k; v  L* s
FromStats_Duration : 02:05:48.320000000$ V4 A1 z, O# J3 v' g
FromStats_FrameCount : 707655
/ x2 q+ A8 G8 I" ~& NFromStats_StreamSize : 3363428204
# ^5 Y+ W4 p$ s$ w, E
) t( {# I" h  C( d$ @' tText #1" b9 E: j1 t2 t+ s3 C" U. z, n
ID : 35 F3 ?# o. h6 U! M8 ^3 B  N% p6 c% D
Format : UTF-8
! M  F, U; M7 S8 H) [# N/ y; ^Codec ID : S_TEXT/UTF8! D0 V- D1 ^. T" D. Q# o
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
# a; b* ]& \  @Title : Stripped
; @& s: c% r! S. o/ c( O6 ?" tLanguage : English
8 z! N, t+ k0 D" Y3 yDefault : No
: U; g0 ]5 B) L. QForced : No: V3 n0 @5 `% A  U$ f
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
9 P7 H9 o1 u" {4 p* {FromStats_BitRate : 60
$ O5 s, m. a1 o: J% yFromStats_Duration : 01:59:51.402000000
  ~+ G$ X- B% k* c' hFromStats_FrameCount : 1762
' b) c5 i0 [) EFromStats_StreamSize : 54348* g0 Y7 K- R, ^$ N
4 L2 R3 i6 P1 l, u, P
Text #2
5 g7 D! s/ d8 e8 QID : 4& {1 S' N/ h4 G$ L* q; X/ T
Format : UTF-8
7 {  t- ]9 g" c2 lCodec ID : S_TEXT/UTF8
/ S; n3 J! O& \9 b9 g% J/ fCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text& M8 I! j3 K6 a& p2 v0 x/ z! I% M
Title : SDH! b1 ^  [8 B! a; h
Language : English
/ N& i' B/ O% p* DDefault : No
3 p& X' d, p; `! Z7 W/ o( h8 _& yForced : No- \% K8 L9 r  }$ W( z- U
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
9 o% D. z! v+ o4 N$ VFromStats_BitRate : 645 N/ K4 h* t6 x9 J6 @
FromStats_Duration : 02:02:35.131000000
$ O, P/ u: G2 mFromStats_FrameCount : 1950
7 G- a1 e5 f# H# M: t  ?FromStats_StreamSize : 59017
' t9 @) _# ~4 D1 x! q% L$ l# E& H" L; F  ?2 Z
Text #38 Y5 o. d8 a- c1 l; c
ID : 5
5 c( h+ ?$ \* `Format : UTF-86 B- ]$ ?5 |; h7 ?3 x8 N, ~1 Q. ^
Codec ID : S_TEXT/UTF87 u4 p% m5 r3 K+ l( g2 U, D
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
( m- ?& V( \2 _# Y0 RLanguage : French% N( j/ o4 ~2 u% W9 A
Default : No
0 w5 e2 b( k! ^- D+ ]/ [4 ^2 MForced : No
5 }. ]" X) J7 }' Q% b- g& WStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29! D! K# t: E" p2 q, Y( O9 B
FromStats_BitRate : 49
2 e: |' P, z( w5 ?& r( L, p* U/ `0 iFromStats_Duration : 02:04:41.849000000. w1 h) {9 D; p- }
FromStats_FrameCount : 1487- G) h; ^. Q" _/ J( w* T7 t
FromStats_StreamSize : 46698# y* ~) A8 x; P/ L* C5 L
0 k' @, L& d  K* |
Text #4
  l8 {7 H9 Z$ [  fID : 6
9 P( S) @8 N; J/ AFormat : UTF-8
" B# p6 J* I) }7 \5 ~- c4 jCodec ID : S_TEXT/UTF83 u: {; U# p* r1 P
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
5 T" d& N5 `2 j: @  l- q& bLanguage : Spanish6 T5 H/ G& I# K9 M& e
Default : No8 |0 K9 o/ L- l4 ^* Q3 z
Forced : No9 O* }8 k5 N2 W( R( Z
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:292 P8 Q5 U' i( c# _) w
FromStats_BitRate : 49
8 O6 \* j! C! x6 |FromStats_Duration : 02:04:42.391000000
' p, ~6 Z' P% `6 w, n* L  KFromStats_FrameCount : 1535% a! Q. {$ @3 |- q( g; B" v. z1 S
FromStats_StreamSize : 46399
& O' H3 W6 m7 b7 b( Q- Q" i! e$ ]4 A  b! h1 m4 ~' }
Text #5
+ t- }5 t+ @* r9 m; T$ P" `ID : 7
8 L. G" F  U" pFormat : UTF-84 k; A3 D0 Y% y: E# v  s0 J
Codec ID : S_TEXT/UTF86 @( M9 [7 _8 p0 w$ g
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
! X, {, j4 S6 A/ e1 _% f4 ELanguage : Spanish1 {) }" ?/ U( u: P1 b1 {
Default : No; A6 I) x* \9 w5 e' a  ~
Forced : No
) Z/ w9 w. G7 E4 CStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29# L5 ^1 J4 K: k; t
FromStats_BitRate : 473 O. z$ ?& U9 A" R+ X( `4 v+ E, e
FromStats_Duration : 02:04:42.391000000% |- c$ F# D1 \5 m' T4 h
FromStats_FrameCount : 1522
9 n% u$ K2 }6 @( D8 NFromStats_StreamSize : 447932 a$ G' ?$ L4 V2 i: z1 s

( a/ t9 E% D1 M% y7 Z- @4 wText #6# t/ G  v9 L' v( a
ID : 8/ K  f6 C* r8 N2 v$ ?. u
Format : UTF-82 t; @- j* [, d4 i3 G/ L( x
Codec ID : S_TEXT/UTF8
7 ^/ y) s% d5 g7 c* S2 ECodec ID/Info : UTF-8 Plain Text% p: J0 s! S( i+ K0 M
Language : Portuguese& X, P& H" O. g" c0 c. k
Default : No
1 l! ^7 P7 A% C* x7 _, t; QForced : No
" v# |6 M- T* X- H- p- gStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
! U! w. @$ X; d3 g5 O8 s0 v4 [! H% r$ DFromStats_BitRate : 46
6 Q6 \9 D0 J, d$ z2 UFromStats_Duration : 02:04:41.849000000
( b) H; I- I0 J4 v, s4 t  T- rFromStats_FrameCount : 1528% c9 w( L$ E$ L1 O; X$ I7 ]
FromStats_StreamSize : 43887
) Q  \1 A# P. P4 K& B; Z5 V5 f6 k4 N" F6 N
Text #7  R  f6 X1 Z  L+ v2 q
ID : 9. x# I. r6 [  f5 T) k
Format : UTF-8& a& ~. h. x+ ^2 t# @- E* \
Codec ID : S_TEXT/UTF8
8 K8 q" C3 d9 V) \+ ]Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text5 Z+ T$ ^) p$ t4 B
Language : Italian) S$ P3 z2 M( A( ?! j* u
Default : No' M/ _& n0 L/ K% D, E2 Q
Forced : No8 d0 c3 T- P( Y6 b$ X# ]; }
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
$ J* l* E! G" YFromStats_BitRate : 49( x7 K9 d# m; Y+ {
FromStats_Duration : 01:57:16.988000000
5 D% n0 @5 p' W- S) YFromStats_FrameCount : 1430
8 Z% e6 F! J$ W, Y% r* H! R6 _: bFromStats_StreamSize : 43307
: N$ f: i3 e! U; g1 t; l* _9 f; f$ q: x+ d4 B8 N
Text #8
2 h4 q5 ]! r+ |$ q5 ]8 C8 {% `, CID : 10, T# G3 W8 a3 n8 l
Format : UTF-8
8 A: A6 h# m% OCodec ID : S_TEXT/UTF8/ I, }% t" G+ [  x! o
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 V8 W3 V3 u! W; _$ {+ D
Language : Dutch
8 l: R: `; W, `4 B& e- H! y! p$ UDefault : No
1 U+ N3 z+ |9 `4 e' N- \Forced : No( K4 u! c. N" n  z1 L$ w' _! Q0 Y
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29- @  S% M: u& l- x1 Z
FromStats_BitRate : 40
- e# p! g9 T: O1 Q5 gFromStats_Duration : 02:04:42.433000000
7 e" O- }/ V& R; G5 y1 PFromStats_FrameCount : 1199
! N  p9 T8 t! c' KFromStats_StreamSize : 376062 t4 p$ ~9 ~, h0 Z" `9 w
, Q" A- H  t5 m9 \; n$ t) {
Text #9
8 J. B: ^  r+ x/ A3 ^6 E$ `ID : 11% z( d$ M" j( M$ `
Format : UTF-8
. M3 \% i0 o2 \: VCodec ID : S_TEXT/UTF8+ m1 m  x: g6 G1 ]4 D2 _" @
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) g0 v0 _. M% ~" }1 h; W! ~
Title : SRT
1 k3 @$ d) J& x# @3 jLanguage : Swedish! H6 D% H0 }- O4 d& D# ~; d
Default : No
. i+ _, `2 R( k! w0 S9 zForced : No
: C/ g( J; D6 y" z( R2 \+ W0 H2 BStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:296 M; ~# B4 a7 w/ S- Q# m4 E
FromStats_BitRate : 49
" j# {5 e7 K) r, l9 pFromStats_Duration : 01:59:18.860000000/ E  k- H( ]* d& P0 q( i7 z
FromStats_FrameCount : 1439
+ x/ R5 I, R% F  ~) Q) X! t, wFromStats_StreamSize : 44666( K9 e# o) \# f
! n" ^/ \/ @) @2 L
Text #10. z- j9 s* m: B8 |) E& ]4 t
ID : 121 j5 G  y4 a3 \6 F! Y+ M  G
Format : PGS9 q. p* Z6 T* [# N  m4 M$ R
Muxing mode : zlib* Y) h- i# v& \; N
Codec ID : S_HDMV/PGS$ r& G, X% J# t7 U, V
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 T( t' _( e! H9 ]
Title : SUP
' Q6 H' Y/ y: U( ELanguage : Swedish
( v3 t* y: B3 \Default : No
: L8 y  s) F  y0 P+ dForced : No8 }  w9 Z/ E8 O5 b2 s* ^  D
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
7 b# w% }& N. {0 t' w+ bFromStats_BitRate : 24901
4 |% M. t  A# t# ZFromStats_Duration : 02:04:46.980000000% e0 M1 c2 T# r! a) ]' X# u
FromStats_FrameCount : 2056
, u+ b/ w& `- b& e1 l  G* r- nFromStats_StreamSize : 23304871' Y/ x0 I9 S$ [" _
4 x$ g" }! N+ Y
Text #11; f/ H) v+ S5 }1 y$ A2 c+ M; x4 c
ID : 13
2 T# {4 O( I5 X" IFormat : UTF-8
  J6 ~/ j% r: U- }% V1 r! QCodec ID : S_TEXT/UTF89 W" s6 b# K& v, @9 X
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text. z% ~) p5 I% h% S" g
Title : SRT
6 q$ s1 V3 J( q$ o4 T& y: _Language : Norwegian
- h% K$ r: k$ G, \Default : No) [- `5 `( W8 g# T
Forced : No
& S2 O# ~- s8 @Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:298 w) t+ z1 z/ m0 J3 G0 M9 r- h
FromStats_BitRate : 47$ K: X  U7 q: I# R# U2 ^
FromStats_Duration : 01:59:18.860000000
: ^+ U/ H" E7 q+ [! h+ Z9 CFromStats_FrameCount : 1278
) ^& v; Q1 c# y+ l; BFromStats_StreamSize : 42225
8 R5 d: c$ y/ c( t2 \9 q4 q9 M8 o5 A. N
% z& V. {4 P3 A. j$ Z# HText #125 o4 K4 F- Z9 _2 d
ID : 14
: L! w1 \+ u- f9 f* r' a' ~: ~+ eFormat : PGS
, m5 W+ S8 U( PMuxing mode : zlib- j/ ]) i/ `! Q) W: b; @0 z5 A
Codec ID : S_HDMV/PGS
( A7 w) F! z( S& i9 B/ j6 oCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. b' H0 D: ?6 I0 ]$ j$ hTitle : SUP
; a: J: K; W2 n* X& GLanguage : Norwegian
! Y; O+ B" Q, v; [6 J4 xDefault : No
; ]( u) U& }# h1 N+ [* SForced : No; Z% M( V! |/ U
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
: w7 R$ G" H7 M( ]7 ]- u, ]9 Y4 cFromStats_BitRate : 23202% A% S: k1 ~7 h* G' l/ `0 O
FromStats_Duration : 02:04:43.685000000% m9 T" D; b9 C! t
FromStats_FrameCount : 2054, n, j3 v/ T" g3 j3 V+ ~6 f
FromStats_StreamSize : 21704697
4 c( {& d7 J7 b8 Z! j* p
4 Y8 e- d3 A  k2 HText #13  A, g' ]2 B7 k) Z  a
ID : 15
' N4 q, y9 t* H1 C& R2 gFormat : UTF-8% @1 z$ V9 P6 h" r4 S% ~0 b
Codec ID : S_TEXT/UTF8, L3 l5 ~% A4 f3 `* \; F& @4 a
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text" g4 p* L" z! [+ v( X
Title : SRT
7 h7 _/ k/ D  r0 d# W& k$ ~Language : Danish
& E* h* \; W. Q" h, B  p+ HDefault : No
0 k' x, }) U7 D2 v7 VForced : No
" X1 s, x* @$ ]5 r6 ?4 l# }8 pStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
: J, \) c/ x. V. ^FromStats_BitRate : 45
/ x7 {) o! G! d- g2 eFromStats_Duration : 01:59:18.8600000006 E& K7 l9 N3 E) t! b, p( ?: Q7 R, V
FromStats_FrameCount : 1705
& f4 c+ z; R) g9 v( C0 sFromStats_StreamSize : 40954
6 w: I$ K2 g* s" _1 e  H( V! X3 _$ s
Text #14
: X+ \4 U8 s. n/ ^* jID : 169 b; {7 e% h) h- N5 P
Format : PGS
" n; {9 Y$ L( \' r+ ?, TMuxing mode : zlib
" D+ ?0 i+ D' R+ PCodec ID : S_HDMV/PGS
: D& O9 ~- }/ q0 M9 cCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- @+ I5 U; N$ N; ~3 D
Title : SUP! G! H5 c) z" E. S! j* P6 w) W; U) d
Language : Danish
; L3 J( j- w3 @; x! b: yDefault : No
5 u8 \0 d2 p  H* y* ZForced : No9 I% _6 ]2 k2 Z& X
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
2 s: M" U. h, K5 bFromStats_BitRate : 244052 E' c7 n" d+ b7 z$ n
FromStats_Duration : 02:04:43.685000000* u( j! f- L! x+ d! d  y. y# F7 o' s
FromStats_FrameCount : 20549 |+ q2 e  `; \# {2 g6 z
FromStats_StreamSize : 22830630
- U% F3 w+ C$ v( r& N7 l4 Y$ I& l  f# O6 B7 {8 H
Text #15
9 w' G. F! E9 c8 _, X" H7 AID : 17( n6 L; ^- {) _4 E; T
Format : UTF-8
1 f' n/ m" s  i& u# \$ G$ eCodec ID : S_TEXT/UTF8- P% Z5 S. W1 J; }
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
  ]+ m9 j( A6 Q7 A$ Y+ {: Z) B2 cTitle : SRT2 v9 R$ Q  N( [, ^% m- ~
Language : Finnish% P; H* C; }* x  e5 q: ?: Q
Default : No
' F5 z' B- P1 JForced : No
' D5 `2 u% l. `Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29  U& y9 ^: W2 p6 }+ {; C
FromStats_BitRate : 48+ o5 P; g& L1 ?/ g# D
FromStats_Duration : 01:59:18.860000000
% P% h( k( M( z5 W/ @9 E$ LFromStats_FrameCount : 1587) U. U8 t* o5 M( I0 f" R6 [, c/ j
FromStats_StreamSize : 437378 i6 [+ q) [) k
; l3 Q* `% l  y- N2 ?
Text #16/ o1 V& {( I. x, ]- Z% j
ID : 18
% M5 o) r6 R' F; ZFormat : PGS' [& D/ x6 i8 m2 l* G
Muxing mode : zlib
/ g. {+ s+ t' T) ^- lCodec ID : S_HDMV/PGS
( U5 u$ Z8 v+ v, c# @Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 c" c* B: H) V6 r# P, D5 y
Title : SUP. d: O+ }, ~0 g' ^+ b6 o, u2 c
Language : Finnish" d+ i/ {7 ~; x' ?& p) f' {
Default : No$ G) e8 G  O5 |/ ~. P
Forced : No
! |$ ^5 u$ }! S# f  p& @7 jStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:292 ^3 q8 O) ?* }, i# g
FromStats_BitRate : 22100
1 S: ?9 A" J+ ^) \/ d; k& V" S' I- B9 pFromStats_Duration : 02:04:43.685000000. L! H4 @5 Z; s6 o6 P# y! ]
FromStats_FrameCount : 20549 I  L0 _+ T, V) s0 `2 e
FromStats_StreamSize : 20674022
2 \9 f# D) _0 X  |: l6 \
) {6 C5 X4 w9 k0 E6 Z/ AText #17
8 i! e; p; k' N; Z: J# h; |: FID : 19
$ m0 j3 {1 [1 \8 E) B5 O# j( IFormat : UTF-8: v" Y5 A& p; ?7 S) k/ N
Codec ID : S_TEXT/UTF8
; r) h/ y1 }) F1 X. Y4 N+ c- ICodec ID/Info : UTF-8 Plain Text! F0 D2 o0 [5 W5 U) g
Language : Russian& U& W: i# |, h9 T! G0 J
Default : No
3 P1 J- r  h: XForced : No' o% X) P  E* ]0 F! |! M/ q( F$ Z
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29! f% M: M$ [& w4 j  x7 P/ c9 |
FromStats_BitRate : 69
  n0 @% B9 O7 {; K7 N1 y* HFromStats_Duration : 02:04:42.391000000
) k( X' C4 S6 f8 E! e5 mFromStats_FrameCount : 1540
2 C+ Y. ~% w5 O) ]$ q3 L9 CFromStats_StreamSize : 64728: {. ~* h6 l2 P' B; o

, f# Q- r8 s/ y7 u4 t/ ]* k! tText #18
) I7 h! Y3 }; k7 L6 UID : 20
+ m+ u+ F- j' W! B8 K( HFormat : UTF-8( {6 h% \2 ~. a1 L( }
Codec ID : S_TEXT/UTF8
6 T1 X2 |* Y0 N: u% mCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text! Q( p# m5 o" E  t) W' V4 m
Language : Polish/ \  Y+ X- l* ]1 v0 Q
Default : No
2 H  S, n  N  g) HForced : No# T3 q/ H3 K) k$ p' q
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29- y" M1 l8 W! j
FromStats_BitRate : 445 n" ]; d8 |  M1 D6 |
FromStats_Duration : 02:04:41.766000000
! K. t  a6 Z$ q* WFromStats_FrameCount : 14293 f4 b" B  |. W! D4 C9 F5 B6 X7 s
FromStats_StreamSize : 41707+ U, Y9 `! T$ X5 H6 C0 x0 N/ j$ X8 n

  }& Q" C% |) W. G, M$ IText #19
. }  @; \7 Q3 j, e  qID : 21. s# H! u- @2 |- G' G
Format : UTF-8) a* L- ^# v, K, [5 {3 z
Codec ID : S_TEXT/UTF8
% C5 K" Y6 M5 L9 hCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text! k. t7 J, p6 ]* h
Language : Turkish
9 o1 f$ R* U+ G6 X% UDefault : No  ^7 [2 ^  o4 R9 I& K- S( w
Forced : No
. O/ t4 O5 k9 r4 Y, O7 P1 FStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:298 U/ M- W' y6 H
FromStats_BitRate : 51
2 J+ q6 o$ P# ]# TFromStats_Duration : 02:04:42.391000000' X; t% z( v4 `! W7 a
FromStats_FrameCount : 1507
4 J+ }' G0 Q# j. p- }2 }FromStats_StreamSize : 485563 C. w; \9 D$ k; e, p& m1 i1 `
0 c' N! q9 h3 B8 ]9 J
Text #20
6 c3 ^! o7 \& M- O8 k& @$ U& LID : 22/ U. E( _' w, N3 u8 w. p# T
Format : UTF-8" S' x9 ^+ w* P+ j
Codec ID : S_TEXT/UTF80 l) d$ b+ d2 G' U
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
+ E, ~5 i3 H( g% H6 Y& C& cLanguage : Arabic
1 p, T" N) i" g/ u; E3 cDefault : No
7 y; f. U5 u; T# ~* ZForced : No
* K, c, i9 X6 M% dStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29- J3 s( s( i% w: W
FromStats_BitRate : 72
5 o9 M" Q. V" X4 TFromStats_Duration : 02:04:41.432000000
, G* i' u# c! p; p/ fFromStats_FrameCount : 1540; u3 D* }3 a) o3 A! r
FromStats_StreamSize : 673395 y5 U; W4 }; X) A
2 A% r: o# F9 }5 ]6 ?- x+ B5 \( _
Text #21
) ?" ?1 M& A4 s0 _6 jID : 238 n0 @' T% z& I. [4 Y
Format : UTF-8+ P( D5 A. _/ A
Codec ID : S_TEXT/UTF84 {5 v) G4 Y  ?* ~% w, o
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text* L  S) I# ]( f( [) [
Language : Chinese
& M- S" ^  ^" ]1 u' {8 @Default : No% Q! B. @0 Q' T, n  ~
Forced : No
  ?) W; {: t+ N2 G& y" wStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29/ W  N& r' h' Y% @
FromStats_BitRate : 44! J+ p- W8 ?, {1 c; R
FromStats_Duration : 02:04:41.849000000
" X6 S& |) G8 s9 CFromStats_FrameCount : 1541
! v  V9 q3 o" {" DFromStats_StreamSize : 41181* }: I) s# B7 W5 N6 t- l
; U( }, L( M- q
Text #226 S4 f% `$ }3 X) Z2 J% V
ID : 24# v! b, `& J' I5 D$ t
Format : UTF-8# e; ]/ q$ x6 u5 u% `  f
Codec ID : S_TEXT/UTF8
4 l7 K; s; Y% M7 q7 QCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
# k) s+ g2 \6 \5 p4 nLanguage : Chinese
, \3 r9 n2 x- d8 d' Z/ l7 T% bDefault : No
2 J" I/ p7 S8 G1 ~4 JForced : No
9 G: x9 y8 M  N. y- a0 ?8 C0 i) cStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:293 z, v3 p! x: i6 B" P' z  Q7 ?: F) k
FromStats_BitRate : 48: T3 c. a& S3 V
FromStats_Duration : 02:04:41.8490000001 }4 D# H+ e- e5 `/ m6 ^
FromStats_FrameCount : 1541% U9 m; K$ O3 u1 K1 \! [9 d' S
FromStats_StreamSize : 45243
4 N4 o2 }! T8 d# D* ^/ b
/ l# p; Z! U: P$ ^Text #23
) Y; S0 ^' f; ?" L) y3 G& w1 HID : 25- ^. `! V0 c$ i* T
Format : UTF-8
3 G- b* c  ]. C5 RCodec ID : S_TEXT/UTF8% H' G* D, `% X5 G; Z; j
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 p2 c! }& ~! A+ o) T
Language : Korean4 @# Z: h) X6 {1 Q+ Z
Default : No
6 d0 \& t  P3 V3 VForced : No+ Q) L' R6 U; T4 E# y3 [
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29" ]9 k5 [1 d+ y) P4 X: G9 W
FromStats_BitRate : 527 o3 h  q- h( A! f
FromStats_Duration : 02:04:42.3910000002 }2 E1 e" z& S
FromStats_FrameCount : 1544( |4 v! j" Z4 u$ k& l
FromStats_StreamSize : 49184  O( `$ U3 {; Y- M/ c+ x- {% U. ~
5 d5 M& I8 a! T2 M( I, z- J
Text #24+ S% r+ D) q* U' Q, @- W& P
ID : 26- ^  M9 _8 i7 M, F
Format : UTF-85 f  T/ \2 s- D; ^
Codec ID : S_TEXT/UTF8& P, f, ]0 J, ]9 V' p: h
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 K: N8 l3 }- R# ~' p6 x: q% `) k
Language : Hindi
% y4 K( a5 D9 C- o6 b+ @Default : No
+ l4 |- s3 H# x3 ^& iForced : No4 t; x! Z, U( z1 M) _+ r- y& ^
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:296 h+ j$ k, v1 H3 }9 W) ^/ Y
FromStats_BitRate : 132
2 \- X* S7 P5 q* O8 W5 QFromStats_Duration : 02:04:42.350000000) Q2 B0 X  c: U
FromStats_FrameCount : 1544
" G4 O2 W8 u% x5 wFromStats_StreamSize : 1235753 }7 Q. \& ~9 K' Z( d4 p; G: F
( G% I+ [# y) \8 l+ _( }& X7 D5 t
Text #25
/ o, ~3 _6 `5 b# d  ~0 nID : 279 L" G) O( U8 ]1 A, v; y3 I" r
Format : UTF-8
3 h5 g; w5 o9 e0 @. |8 XCodec ID : S_TEXT/UTF84 ~( V" F# S" f8 t4 }  m) p& F$ r6 ]
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text7 O2 n# p* ?. A$ o- d; l6 k
Language : Tamil
3 K6 X# A0 K- c( m% w, F1 ]$ nDefault : No
. e- M- n/ p. @' o' p- z2 u; XForced : No
, j% i- _' u% R: m! H% C9 ^- iStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29( c& \/ w0 L) l
FromStats_BitRate : 136
6 l! V1 ^, ]1 d, [' h/ wFromStats_Duration : 02:04:56.322000000
9 g( K4 q2 [! z) s/ }FromStats_FrameCount : 1782
- K  Y8 P9 F8 O/ i0 R6 sFromStats_StreamSize : 127978
+ a' Q% q% R& r5 y: A
# ^' x0 @7 c0 I% C. @/ k7 B  HText #26
% Q* e, W3 X- _7 s/ u9 oID : 28
6 U. w9 }  p. O3 @* q  WFormat : UTF-88 v+ \4 h; L: ^4 M2 C
Codec ID : S_TEXT/UTF8
! T/ v2 t: j6 h2 Q' `) ECodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
4 Y) A' [- a) [* k1 \Language : Telugu7 f( J  `! U0 R
Default : No) r0 \5 C( C; j# u
Forced : No
; B5 y. w) t1 j; i1 F6 ^7 DStatistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
* Q/ [( h1 o# YFromStats_BitRate : 139
1 s$ R' \+ u! e0 Q/ bFromStats_Duration : 02:04:49.3150000000 v& [( o% C0 N+ U) ~, c
FromStats_FrameCount : 1780) j8 B+ @4 t9 A0 b4 k
FromStats_StreamSize : 1308819 [' p) }( r0 g9 D& G4 x

" u) Y& R4 l8 l+ B7 D) g/ CText #27, B$ x  D7 |2 \
ID : 29
/ F6 w; k# i3 n/ I/ tFormat : UTF-8
9 h' y* T+ i3 l( [; FCodec ID : S_TEXT/UTF8
$ J% w) }4 z$ M* R- y( bCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 F/ _, ?$ ?1 X3 V
Language : Indonesian1 b' B& L' i& i/ \$ X5 v0 b" l
Default : No7 X; F6 W7 {7 p# g
Forced : No0 D& r; _# Y1 l; l
Statistics Tags Issue : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
6 @' r& o/ Y1 b  P- vFromStats_BitRate : 50
7 u1 L, B( T2 J1 W! Z) E: EFromStats_Duration : 01:59:18.860000000
8 z9 E3 t" t' VFromStats_FrameCount : 1709
' i( c- m  s7 ]# _FromStats_StreamSize : 45354  R* I2 \1 {( g$ |& I
; ]+ |1 O8 h; @0 d9 U- G
Menu( }. o1 p; o4 u: y4 e
00:00:00.000 : :Chapter 01" a2 Y# N. t! p- W% P; x
00:15:32.932 : :Chapter 02
: |' _2 c: T( {. h) v* c/ q00:29:01.114 : :Chapter 03
  k. J( ?& ^* L- b+ F00:45:00.114 : :Chapter 044 o. W! ^5 q9 R$ o; n
01:00:15.654 : :Chapter 05* G8 a& T. i: |: w- s
01:15:28.524 : :Chapter 06' {6 k1 h7 I( c( h' M
01:28:39.523 : :Chapter 07
! p8 v. I, A4 J% ?  G01:45:25.277 : :Chapter 08
AMIABLE presents:
/ @  A" p! u/ j
- {! g7 i! j) d  U! J' g4 bThe.Upside.2017.INTERNAL.1080p.BluRayCD.X264-AMIABLE' U. j5 S, ?9 \- G9 D) m& \
Date .....: 05/2019
& L: i3 N4 V3 \. pRuntime ..: 02:05:49& d" M% I8 `, l
Video ....: 1920x1038 (23.976fps @ CRF 18)
" Q' i$ E5 }1 y1 i* }Audio ....: DTS-HD MA 5.1 3564kbps
) P/ h" x2 Q) N! q/ [Lang .....: English
' c0 C4 D' D8 I0 O. k7 [Subs .....: English / French / Spanish / Portuguese / Italian / Dutch / Swedish / Norwegian / Danish / Finnish / Russian / Polish / Turkish / Arabic / Chinese / Korean / Hindi / Tamil / Telugu / Indonesian5 X, x5 L' h8 ~5 G1 N
IMDB .....: https://www.imdb.com/title/tt1987680/: x; o2 ?$ M( l& p; `
BOM ......:2 y. X5 O- }6 v' t
Genre ....: Comedy, Drama9 q9 a$ y& r5 L  h! P. ?
Notes ....: Added all the subs our friend,could find on Prime Video.
8 [7 V$ Y# M* LI loved you first, V3 |' l8 |- E, a
Tomorrow\'s just your future yesterday!
$ K" V9 r8 F! q
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-4-20 18:41

快速回复 返回顶部 返回列表