BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 10|回复: 1
收起左侧

[蓝光原盘] 星尘/大卫宝儿:无尽星麈 [REMUX无损版] Stardust 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 23.17GB

[复制链接]

5622

主题

5796

帖子

6万

积分

Post Share

金币
12801 枚
体力
19306 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 前天 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Stardust will chronicle the young David Bowie's first visit to the US in 1971 - a trip that inspired the invention of his iconic alter ego Ziggy Stardust.* e' i6 F0 Q* u

, m, {7 i' X) `" T% N$ @ 01.jpg
& B, g, \/ ]+ s
9 F) x, P9 N5 e+ B, E, e◎译 名 星尘/大卫宝儿:无尽星麈(港)/摇滚变色龙:大卫鲍伊(台)& E2 Q1 s% B* l, F
◎片 名 Stardust0 q/ @: Q- D9 O; \) J: K
◎年 代 2020
1 I8 l7 {3 \# r◎产 地 英国- Y/ @1 K$ B6 U2 c7 Z
◎类 别 剧情/传记/音乐
& S9 J# g# s+ R! T8 X/ m0 Y- V◎语 言 英语& s* ?! N0 J2 |
◎上映日期 2021-01-15(英国)/2020-04-15(翠贝卡电影节)/2020-11-25(美国)$ g- d. L: {- a3 t: J
◎IMDb评分  4.1/10 from 1,085 users
: ]1 Q3 f" n' S- l- ^- B◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9694312/
- T) l9 U! s( [. D; o+ r◎豆瓣评分 3.8/10 from 153 users& z8 ^! p& H1 n; c: {! d2 Z* o
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30450250/
7 j& E) a" j1 b◎文件格式 x264 + DTS
5 ^3 x2 v8 z& z) L% A◎视频尺寸 1920 x 1080
8 _2 \5 e" F# d  ^◎文件大小 1DVD 23.17 GiB/ p8 d5 ]  J3 ]* w; c+ a1 O7 g" x
◎片 长 1 h 48 min3 R6 L3 Z# i. y4 `: N2 U( j: w# J
◎导 演 加布里埃尔·兰格 Gabriel Range, `2 b3 D" G( t. r: u
◎编 剧 加布里埃尔·兰格 Gabriel Range7 r, w0 r2 l1 s6 W
◎主 演 强尼·弗林 Johnny Flynn, w. K& @0 [0 O4 J8 ?, x6 C! P
     吉娜·马隆 Jena Malone" {3 W2 J4 j0 F
     马克·马龙 Marc Maron
' b3 p. w) X( W( |     亚伦·普尔 Aaron Poole5 k0 h0 v4 u* w1 K4 N
     保利诺·努内斯 Paulino Nunes
' {1 V" N; q: A( Q  K* ^1 J     安东尼·弗拉纳根 Anthony Flanagan
( \2 t- G6 C, ^% Z     吉米·斯达 Jimmy Star
/ r) S+ `) o; E$ @. y. j  r$ ^( Y- P/ R     瑞恩·布雷克利 Ryan Blakely8 }: X# f$ z, c9 }: z# ]# @, l/ [6 ?
     杰瑞米·勒加特 Jeremy Legat" F; ]2 K6 Y; H' f9 ^9 |& a

. i6 u, f) U# k' A. x◎标 签 传记 | 大卫鲍伊 | DavidBowie | 音乐 | 英国 | 2020 | Bowie | 剧情
: w+ L( a7 F3 s" @  b) o" K, E- ]) L/ O  R0 f( R5 J1 f. k' s+ u
◎简 介    % Q; Q' S% Z  X9 }5 f( u* X# k
; [# e3 ?3 {8 g; S# I+ q
 大卫·鲍伊的传记片真的来了。一部名为《星尘》(Stardust)的影片已在运作中,聚焦1971年,年轻的鲍伊第一次去往美国,激励了他创作出举世闻名的专辑和音乐形象“Ziggy Stardust”。定由歌手兼演员约翰尼·弗林(《野兽》)饰演鲍伊。
5 U/ ]1 U2 ^- F, B) s
$ [1 ]0 z% V, a) Y$ n# ` 还有吉娜·马隆(《饥饿游戏》)饰演鲍伊的第一任妻子Angie,马克·马隆(《美女摔角联盟》)饰演他的唱片公司宣传。导演则宣布为Gabriel Range(《我是奴隶》),今年6月开拍。
% Z' j6 z) e! e: @
/ O0 `* D7 ~, T) s( H+ m2 _6 H Stardust will chronicle the young David Bowie's first visit to the US in 1971 - a trip that inspired the invention of his iconic alter ego Ziggy Stardust.6 g' ]' [- Q) j: w" X1 m6 R
# M  |4 G) l' E: S) c1 W; t+ ]
Video# W6 }, Q* @; T- R% A
ID                                       : 1
0 L  U7 ~, L2 _& T8 tID in the original source medium         : 4113 (0x1011)% s( a& Y  a+ J1 J" w
Format                                   : AVC/ d4 I0 j3 u& c
Format/Info                              : Advanced Video Codec7 j) O; H; `' K7 ?
Format profile                           : [email protected]7 M0 {/ o- O" v5 G1 N8 V( O. |
Format settings                          : CABAC / 3 Ref Frames' U! K! M0 |/ g5 N
Format settings, CABAC                   : Yes
1 ^# d5 d( k, z% {/ \% I% vFormat settings, Reference frames        : 3 frames
- E" h5 Q- ^6 d" w# k. X6 JCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC5 n( J" d% u# ]+ Y4 O
Duration                                 : 1 h 48 min
1 J6 H% _. X% ]5 g+ J+ U4 u4 xBit rate mode                            : Variable& e1 `. E6 G# P: E0 P
Bit rate                                 : 27.1 Mb/s
: K1 z0 u& `, q+ E/ {, c/ UMaximum bit rate                         : 35.0 Mb/s! T0 t5 c- A# C5 q
Width                                    : 1 920 pixels( i3 B$ B$ c/ V& C$ X! f
Height                                   : 1 080 pixels+ o2 k, Y9 z9 A9 p4 q1 }
Display aspect ratio                     : 16:9
- }2 `6 K7 B6 j& M- lFrame rate mode                          : Constant
6 A; Z! H9 u# z+ @( w4 hFrame rate                               : 24.000 FPS( M4 d6 N7 U% o2 ]9 H. L
Standard                                 : NTSC
- W2 C0 W7 M% v7 pColor space                              : YUV
; p/ y" D3 q! d4 R" _0 ?6 R& P- |Chroma subsampling                       : 4:2:0
4 K3 r. z) O% X, rBit depth                                : 8 bits) n( D; D9 ?" T: A( V
Scan type                                : Progressive
  Z, {* [6 Y' e! u9 v: R- `Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.544
0 ?1 c1 q' q) r1 `Stream size                              : 20.6 GiB (89%)( p' p4 d/ A6 V$ K9 Z1 {' m( f
Title                                    : Stardust.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT6 f! \/ f' F2 r/ w2 P' m: U- q
Language                                 : English
6 j; ^2 j! }3 ]# [# F+ XDefault                                  : No! }2 U& U: N0 D7 F/ {
Forced                                   : No
( z5 J& d1 L# J# A$ K' K1 h& sColor range                              : Limited& d( X0 ?2 D- H, \; @& r
Color primaries                          : BT.709) U5 i' s" n( t/ ~# e7 N5 ]
Transfer characteristics                 : BT.709# i- G/ d, j9 t" n  t
Matrix coefficients                      : BT.7090 q* P% i5 g- d/ T
Original source medium                   : Blu-ray
, ]6 f; ], `( B! |6 U3 \- {
* p) e; ]. |3 N* n, T2 gAudio
7 ~! }1 z& {; i" Q5 {# ?5 P: q( [ID                                       : 28 ]( @' O! f, y
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)& a8 R9 u# k2 D) ^; V- m7 ~, K
Format                                   : DTS XLL0 r% X! `7 [' I, e, ?) s! {
Format/Info                              : Digital Theater Systems5 }) s% W) |% ]( M5 Q5 D7 ~
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
* I/ U$ C8 p& [8 H' SCodec ID                                 : A_DTS
' O$ z9 T8 C/ ]: }  k5 |Duration                                 : 1 h 48 min
7 U1 v5 q. H: \6 s' uBit rate mode                            : Variable
5 g& `7 I) U% b) D5 QBit rate                                 : 3 426 kb/s
, S9 \% u/ j  {: A* G; y$ n: T& A& VChannel(s)                               : 6 channels( K: \. i4 j4 h& p. y
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE% c6 g8 g# [' @
Sampling rate                            : 48.0 kHz
5 o/ P0 V9 c: Z9 iFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
- h( z$ p. b% ]+ f0 p' QBit depth                                : 24 bits
5 u# t# \) D+ \  J* U- `; E( `1 gCompression mode                         : Lossless. Z" z/ v: o; n5 ^" Z
Stream size                              : 2.60 GiB (11%)
# d: z7 l( C/ E" hTitle                                    : Stardust.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
- f( C" T& p2 Y! `4 o) {/ n' L$ L6 jLanguage                                 : English) I3 k; S* D& _
Default                                  : Yes
; O4 |& W1 F! ]3 BForced                                   : No
, V8 F$ @: @4 z# WOriginal source medium                   : Blu-ray3 M% h7 x1 v+ a( e  p" G7 N! u
' l8 ]# d) M- {& U
Text
8 k* ?4 k1 Q8 _! B' XID                                       : 3
# [5 \# W" B% Y& r! CFormat                                   : UTF-8# `( y" @) l/ G
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" ~! r+ l: k8 W& [9 h/ oCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
5 |& v: p, }9 H' C- pDuration                                 : 1 h 44 min$ p. ~) y9 r& ]: V% j# B
Bit rate                                 : 63 b/s
; v8 o. n2 I1 v% b2 P$ S! G' l3 pCount of elements                        : 1709  B( ^6 K! `1 T+ [8 n
Stream size                              : 48.7 KiB (0%)
* {9 U0 \+ P, }1 M& a8 @Language                                 : English$ @5 P7 A1 Q( R
Default                                  : Yes
9 v7 x/ w0 V% R) H* ]Forced                                   : No
* K9 t: D1 s+ j% N7 m' u
; t( F+ w% k. y/ g3 XMenu' S; V& j3 a( c8 U
00:00:00.000                             : Chapter 01
+ g9 Q# E+ Y. r% n! M9 ?9 W& r00:09:00.291                             : Chapter 02! j; ~. H( y- w% z, u/ f* w
00:16:11.125                             : Chapter 03! D" W5 h' E: Y5 G
00:25:08.041                             : Chapter 04
, c% k1 x5 m' W! E% U3 d00:33:09.625                             : Chapter 05, j8 Y; b( J0 o3 j5 O5 ?; Q! Y
00:41:51.333                             : Chapter 06
. J* r: @/ G# Q" ^! p0 X00:52:18.333                             : Chapter 07
! X7 B$ E7 Y# L5 n. ]00:59:27.708                             : Chapter 080 d3 c/ Q0 w, [7 O& B( L# {
01:08:08.625                             : Chapter 09
4 w& s) D5 n- i5 Q( ?01:17:33.708                             : Chapter 10- x# O7 ^/ B2 S8 a4 u
01:23:44.625                             : Chapter 11* G3 L  S" P  |- H, n0 L$ v
01:33:17.375                             : Chapter 12
- _: o0 I. Y4 n! F' {01:41:54.458                             : Chapter 13
- A6 D' N+ w. \# S2 B) s/ S, T8 ^01:45:32.958                             : Chapter 14

0 X  k. j" t5 Q8 u4 k
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

199

帖子

1052

积分

Sponsor

金币
244 枚
体力
454 点
QQ
ccfys888 发表于 前天 20:09 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!0 P3 F. a  U& n* D" b- f5 r( F
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!% k( Z# t% o3 [1 F& B; c

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-6-12 19:11

快速回复 返回顶部 返回列表