BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 59|回复: 13
收起左侧

[4K极清电影] 蓝白红三部曲之白 [4K REMUX无损版] Three Colors White 1994 FRENCH 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 5.1-FGT 43.81GB

[复制链接]

6573

主题

6746

帖子

8万

积分

Post Share

金币
15239 枚
体力
21516 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-12-20 05:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

' P0 h. G6 e9 O2 i2 u$ b
3 O6 [1 \" H* t1 q4 r. t  B1 S, X9 u◎译 名 蓝白红三部曲之白/三色:白/三色之白色篇/白/白色/白色情迷(台)
( H* G  m$ Z8 Z' H$ Z, q# z◎片 名 Trois couleurs: Blanc / Three Colors: White" J8 e  a& [) `( x9 `) h+ K% A
◎年 代 1994
& \+ l/ F' d  Z◎国 家 法国/波兰/瑞士
& n5 |2 n1 g# @◎类 别 剧情/喜剧/爱情/悬疑
' `; ?4 ]) s& r◎语 言 法语/波兰语; w7 A/ x" S" J; q# M; R( \
◎上映日期 1994-01-26(法国)/1994-02-25(波兰)
/ }  @& e$ B3 n8 U* d, D6 a* P7 x◎IMDb评分  7.6/10 from 70,531 users
- y3 y+ s' @3 r1 e1 U# D4 P* ?◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0111507/  [0 k  B& U4 k3 a
◎豆瓣评分 8.4/10 from 89,501 users
5 I9 H3 a6 H% ^◎豆瓣链接 http://movie.douban.com/subject/1292049/" H$ S& H4 U, @, z
◎文件格式 x265 + DTS  / G6 A( l; J/ o/ [  s. h
◎视频尺寸 3840 x 21607 u* |8 m, @( t; m- g- p% u: e
◎文件大小 1DVD 43.81 GiB
/ s7 a, A" \8 u- w" R" @; d◎片 长 1 h 31 min
/ w# T: g* {0 v3 \◎导 演 克日什托夫·基耶斯洛夫斯基 Krzysztof Kieślowski
  J3 D3 t+ ]7 c2 Z$ O: s◎编 剧 克日什托夫·基耶斯洛夫斯基 Krzysztof Kieślowski. Q, L  d9 e2 p9 l6 E1 Y0 k4 l
     克日什托夫·皮耶谢维奇 Krzysztof Piesiewicz
' P& f9 c, Z- ^5 {7 n     阿格涅丝卡·霍兰 Agnieszka Holland
1 Z$ p. J2 A* T9 z" Q/ z( b) I! U     爱德华·布罗夫斯基 Edward Zebrowski
; \" N% k, E0 V! T  T. G     爱德华·克罗西斯基 Edward Klosinski4 Y  A7 ~  s( Q
     马辛·拉塔洛 Marcin Latallo( s) |* O% D& V2 o4 V
◎主 演 泽比纽·扎马洲斯基 Zbigniew Zamachowski! F3 ?* D9 u. g7 u6 e
     朱莉·德尔佩 Julie Delpy
3 d- n1 M$ `( P     扬努斯·加约斯 Janusz Gajos
8 x2 U( E' B3 }; V& H     杰基·斯图尔 Jerzy Stuhr, b) g7 @' v0 N
     亚历山大·巴尔迪尼 Aleksander Bardini8 z& p; {0 X2 B" u4 k# Z
     格热戈日·瓦寇 Grzegorz Warchol
1 L% i. o3 f# e" {$ I* [     采扎里·哈拉西摩威奇 Cezary Harasimowicz
5 p2 n: O' m  j+ A1 d' W. h     耶日·诺瓦克 Jerzy Nowak) ]# U' a2 _6 A, C5 W
     杰吉·特雷拉 Jerzy Trela3 i- M2 x" h' M. S8 S, G( ]
     采扎里·帕祖拉 Cezary Pazura. D, d" j, c; N5 W- |9 b) Z
     菲利普·莫里尔-热努 Philippe Morier-Genoud  f% V' j1 M! b- U' P
     比奥迪·玛查里卡 Piotr Machalica$ j4 R  M# m+ R
     弗朗西斯·科菲内 Francis Coffinet
$ q6 v. H; Y/ h# U* p     芭芭拉·杰坎 Barbara Dziekan
0 H% d) B' S- a& Q& w$ @9 e1 D! Z     马尔泽娜·泰巴拉 Marzena Trybala
9 @  i! p9 D. w  N; c2 @     特蕾莎·布齐什-克日扎诺夫斯卡 Teresa Budzisz-Krzyzanowska; E& _4 p( U3 |
     朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche  O* X! Z9 \3 B3 x2 j; v

% e1 E8 M2 v' d◎标 签 法国 | 文艺 | 爱情 | 波兰 | 1994 | 剧情 | 经典 | 人性8 z* ]' `3 C" r/ s

1 a9 ^6 e/ m0 n* I◎简 介   / r% e& y" y. h* k

+ f/ Q% N2 }2 F; I. a7 q: ^. ` 卡罗尔(泽比纽·扎马洲斯基 Zbigniew Zamachowski饰)藏在妻子多明尼(朱丽·德尔比 Julie Delpy饰)的行李箱中,从波兰偷渡到了法国。天堂般的生活并没有如愿展开,换来的是卡罗尔心中巨大的生活压力。他甚至失去了性能力,被多明尼赶出家门。带着妻子有了外遇的惨痛心情,还有一张美发师证书。卡罗尔决心回到波兰经营事业,再卷土重来。% p. U( g9 v$ n4 S9 o- a

# M- U6 v, h  _, b0 T, @3 i 历尽波折的卡罗尔终于回到自己的国土。他积极上进,忙于谋生,竟在房地产生意中打了漂亮的翻身仗,一举成为百万富翁。此时的他,以为可以让多明尼回到身边,然而妻子的拒绝却令他的自尊大为受伤。于是,卡罗尔决定用一场阴险的计谋,狠狠给妻子一个报复。然而当卡罗尔得逞后,他又能换来什么呢?
# J$ Q0 a* _: [: N
- J* ]3 Z  h; E1 @ After his wife divorces him, a Polish immigrant plots to get even with her.$ `# ?" C  m; P( C0 ^1 I  V
, M7 g! E" D8 S: i" Y
◎获奖情况   0 k$ t! E3 U5 r$ w( {

' j) w; z6 b' f# v4 z. }! h 第44届柏林国际电影节 (1994)1 R7 r% r2 V! q
 金熊奖最佳影片(提名) 克日什托夫·基耶斯洛夫斯基' B/ S5 J3 M! [( E7 ^3 E/ m8 m6 P
 银熊奖最佳导演 克日什托夫·基耶斯洛夫斯基
. t7 g0 N* t( [/ d, \
4 R, y' W5 q! n
Three.Colors.White.1994.FRENCH.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
! i: c; f- p2 p+ e/ m" D2 y3 F/ f! G
Video
" c* X- y) @# \% K2 f% p0 I/ t7 l- rID                                       : 1
4 d7 l/ N# p8 N% CID in the original source medium         : 4113 (0x1011)3 P8 _0 N9 Y$ ^8 U* C5 V
Format                                   : HEVC
4 s& {* f; A! L, Y+ WFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
: v& e  _! @6 F; v6 }/ WFormat profile                           : Main [email protected]@High' E! U  b$ K! D9 M8 w
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible9 y3 {& s: P7 F) B' @' c( y5 p
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC3 Z( Y# i! w, E5 ~. x% O2 P. U
Duration                                 : 1 h 31 min) m, ]$ l, L/ @% h5 R# }
Bit rate                                 : 60.1 Mb/s
3 V( Y5 {2 s  B: O9 \% e9 U+ K9 QWidth                                    : 3 840 pixels
+ q( P& T8 k2 n: CHeight                                   : 2 160 pixels0 w$ }( C* E, O0 R) K
Display aspect ratio                     : 16:9
2 J: i% i/ S8 w1 W! L! P5 u) q3 eFrame rate mode                          : Constant
9 \) m* v3 f# C( G8 ~Frame rate                               : 24.000 FPS  N% B3 w4 u$ e7 s3 H$ N2 r
Color space                              : YUV
: q) g6 b0 m% U" e: P+ B4 h$ VChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
( d; r: B" W& s! e5 X; pBit depth                                : 10 bits
0 R4 x5 R/ V$ m; B+ ?5 `; D( PBits/(Pixel*Frame)                       : 0.302" ^) t" C4 l" ?- z; d* m
Stream size                              : 38.4 GiB (88%)
  e7 d3 H* a. \Language                                 : English
5 Q$ Q- g! R  i$ T! }6 H/ R$ PDefault                                  : No: B, n5 Y) L7 q% L& Y
Forced                                   : No
" J1 e1 I+ `0 jColor range                              : Limited
& {' Z2 G) G' g$ PColor primaries                          : BT.2020
9 l* d# n9 Q& n4 ]Transfer characteristics                 : PQ
8 W) [1 k8 P1 mMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
$ @3 E1 u" d9 v2 o; p  |Mastering display color primaries        : Display P3
1 h+ ]7 R  n! }! u% b: R9 h  ZMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2% E3 ]" c/ h9 q5 u+ w2 w/ V
Original source medium                   : Blu-ray
' Q1 d. v3 b  m- H* P  ?( B. S( a/ K
Audio #19 ^# e& A6 H# m$ ]; R. m7 I) N' z
ID                                       : 2
/ E5 F0 a9 ]+ t; o& {2 S0 ?ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)% D. g. U) G9 o7 y
Format                                   : DTS XLL
1 p( K! i) |4 D" E1 O1 ^; i1 |Format/Info                              : Digital Theater Systems
9 V6 d! O7 e& Z' J. f9 |: x) \" {" @Commercial name                          : DTS-HD Master Audio$ P  }1 O  H4 o: q- G0 X
Codec ID                                 : A_DTS% r4 d% H& _+ }. n
Duration                                 : 1 h 31 min
7 P. R# a: P: _; V$ U* X: yBit rate mode                            : Variable
5 v; n1 ^/ C& o1 r# U$ A! iBit rate                                 : 3 512 kb/s
0 ^+ }0 m+ [9 Q( LChannel(s)                               : 6 channels
" J, ~9 Y/ d/ m4 y$ U9 ~Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE! w) C) w1 j, c" U% Q
Sampling rate                            : 48.0 kHz: ?3 q) V6 b1 s' l8 L, U/ F, z
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF), e( i8 E4 `9 s. k6 Y4 R
Bit depth                                : 24 bits
4 A. L4 \: I* `* R$ _" z! j2 rCompression mode                         : Lossless/ F7 k1 m) g! r/ d6 a' i
Stream size                              : 2.25 GiB (5%)
" w" }4 H( c2 RTitle                                    : DTS-HD MA 5.11 X/ \1 \% u! s4 `( @
Language                                 : French, o- W: Q, V3 U  I
Default                                  : Yes
. U7 i! f5 e  bForced                                   : No
: @) d/ D3 V/ Q, y8 _Original source medium                   : Blu-ray- z5 ~8 B7 M3 h# ?

& z" q& h! T- J* x0 ZAudio #2
% A& {) m1 M+ q/ J! d; GID                                       : 36 x) J) N* @4 `, N/ ?& t9 J
Format                                   : AC-3+ f3 r1 ]! e" |1 \* y; j
Format/Info                              : Audio Coding 3- w( ~6 J( ]: Y8 G( k: P
Commercial name                          : Dolby Digital. y, C& q9 {/ e& P* {% w) `
Codec ID                                 : A_AC31 N" N! C3 h; P* S
Duration                                 : 1 h 31 min( r' D6 Y# Q2 B2 G6 T  k; _7 q
Bit rate mode                            : Constant& I$ U2 E3 B6 s5 T% _- k3 o3 ~
Bit rate                                 : 640 kb/s
0 O( y9 z. f3 C& h- jChannel(s)                               : 6 channels
' \: O+ }1 H1 w* L0 pChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs* m! U2 F4 J( V7 w9 k! @4 {% x1 [
Sampling rate                            : 48.0 kHz
. |; p- B4 J. b2 D/ w6 e+ nFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)$ Y. p, N: i# a# h
Compression mode                         : Lossy# q$ v) r. ]4 j+ O1 i
Stream size                              : 419 MiB (1%)
) i& |2 R# E8 ^1 O8 l7 r+ U+ NTitle                                    : DD 5.1
  U& e; z2 c# m+ f" t# DLanguage                                 : French
( d1 @* R  Y4 z) z; t8 T3 }Service kind                             : Complete Main
' h) c1 b9 o  Q5 |! B# r/ nDefault                                  : No1 ^4 B: N9 N) b: b: I
Forced                                   : No
/ g4 f4 @0 E$ H; w& w* c. ?. V, F
1 [' Z; u: y8 b  z% KAudio #35 ^* B5 Q, f' \* [
ID                                       : 4
, P0 S- y4 `: c0 q/ w0 VID in the original source medium         : 4353 (0x1101); r3 D. b. h1 O. v) I
Format                                   : DTS XLL% P5 a! v( H9 P
Format/Info                              : Digital Theater Systems
* I* Q4 W3 [& \6 ZCommercial name                          : DTS-HD Master Audio) x2 u1 c, r6 u1 w* F2 G
Codec ID                                 : A_DTS) }+ Q/ v, w' o! E
Duration                                 : 1 h 31 min
$ A5 q/ i: J7 j$ ABit rate mode                            : Variable
1 {* r( _0 Y6 v% H' CBit rate                                 : 2 122 kb/s1 o: x9 ^  C: b  D- ~3 r: o2 c* ^
Channel(s)                               : 2 channels
6 G/ w6 F' D8 o) G) s5 ?2 g, JChannel layout                           : L R+ D4 Q; `0 E2 i) p
Sampling rate                            : 48.0 kHz  m: D' I/ K3 G% @' b. j6 {  ?) _- z
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
% [' ?5 m+ a; K0 KBit depth                                : 24 bits
( q  i1 L+ O' A, F, ?  Z( l" s% _Compression mode                         : Lossless" _7 v  [2 A  b7 _" K
Stream size                              : 1.36 GiB (3%)* u# [+ @5 ~; _
Title                                    : DTS-HD MA 2.0
* Q5 q( E! Q# ?" l7 E0 fLanguage                                 : French6 C& o0 K  m% T4 k- s
Default                                  : No
- T6 T% e% Y( i4 L& R/ GForced                                   : No
3 ?) n% Q" O  r2 h: UOriginal source medium                   : Blu-ray4 U9 ~* O, F! T: c: G- `
! c* J5 D) S) {3 b! c
Audio #4
* W3 o+ ]! n+ a3 nID                                       : 5
7 |7 O) j' D3 j4 b+ D6 x6 d& rID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
8 g9 a) G  e- n; q0 G% {Format                                   : DTS XLL% m8 _& U4 R/ }+ s( @1 r3 z
Format/Info                              : Digital Theater Systems$ b* r. I+ g6 F  U; E
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
8 R% `* S- j. [7 ^# VCodec ID                                 : A_DTS1 C" v0 Z0 ]# A
Duration                                 : 1 h 31 min5 I6 f, S7 l& L( I3 M
Bit rate mode                            : Variable$ \. ?5 E3 a$ |- v
Bit rate                                 : 2 122 kb/s
. \* W3 P+ }8 T# ]Channel(s)                               : 2 channels5 A7 x3 i6 Y, _6 ?
Channel layout                           : L R4 h5 _; u. O( S6 ?
Sampling rate                            : 48.0 kHz+ p* Q3 G! h- G1 J2 U2 Z" m
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
0 ]6 }/ y5 t( L" uBit depth                                : 24 bits
& a: H6 r! H" j; p" XCompression mode                         : Lossless
. D2 T. g7 ?2 e& Q6 X' N5 fStream size                              : 1.36 GiB (3%)  d" }/ o& I4 |5 I, }/ D* h% J
Title                                    : DTS-HD MA 2.0
6 A  r3 B# k( C0 f: [; YLanguage                                 : French& e. }  |4 a# u# R
Default                                  : No4 `* X0 ^8 y/ B) S+ p
Forced                                   : No0 p7 K9 u. H+ o4 J
Original source medium                   : Blu-ray# ]5 K$ m: g* Z$ ?8 C
0 M, S+ P5 z3 B" F
Text #1
$ |4 @3 F1 B5 {" ^4 u3 s/ I% {ID                                       : 6
! G% M8 k" M5 F0 yFormat                                   : UTF-8
- U. C) e' }" s2 D0 r$ eCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 h, O1 d" o% I0 r. HCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 w$ y: C, p1 N6 v. p
Duration                                 : 1 h 24 min
1 h, q% ~" w; v  B0 @- u. P3 {$ kBit rate                                 : 23 b/s
9 X; I7 h0 ~" W" j9 Q1 R# H8 i( x. iCount of elements                        : 610
) W8 N9 m, t! x2 X; }: eStream size                              : 14.8 KiB (0%)8 i' X% V; B  {7 H* ]
Language                                 : English
! N4 s8 W$ y9 c  R* rDefault                                  : Yes$ @$ z/ E7 D0 s# p& X# s* {% t
Forced                                   : No
3 U: |/ A$ k5 c4 X/ Y" d. W$ @4 x; {' \; ]2 P# N- k
Text #23 N  x- x' F, B
ID                                       : 7+ b4 r. w  ]) ?& U
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
! L- F# l; v, GFormat                                   : PGS
5 ?! [. f3 Q3 X1 r% [( y" YMuxing mode                              : zlib* A4 P( L4 E  n+ K. I2 W: `( Z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 y7 _( v- {' v
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 {7 Q1 \4 Q  _/ VDuration                                 : 1 h 25 min
' h/ Z9 k; K  j- a7 ^6 p) p2 G+ CBit rate                                 : 8 289 b/s0 d9 f% C+ N/ {5 ^* f3 Q1 s
Count of elements                        : 956
" }$ k: U# R2 Q2 oStream size                              : 5.04 MiB (0%)
) T% m2 z( N* {( a9 J! GLanguage                                 : French
1 s- F+ D2 P( I# x4 ]Default                                  : No2 s& p9 c, a9 D( H. H8 B' R( m
Forced                                   : No
) ], b2 i& S$ T% l7 R9 ROriginal source medium                   : Blu-ray2 y% h6 c" @0 J' @# [4 N3 p# O( N

: z  k3 M+ E# p3 ]% ]Text #3
7 y, U* j2 [$ h( \- UID                                       : 84 \) ]: F5 R6 u! x$ Q- S0 f" ?
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)( F9 Q# S1 H0 H/ \
Format                                   : PGS' F7 \) ]7 c4 o: x1 `: O" H
Muxing mode                              : zlib
- x5 W& X7 ?& y, Q0 R" g% m( UCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
- W' e# g2 [0 B) H8 {4 VCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& u8 z# ]7 ]) d' Y1 q' C
Duration                                 : 1 h 31 min6 `9 T$ A* y& @6 _6 q
Bit rate                                 : 15.3 kb/s
# w" H" X5 \8 y, BCount of elements                        : 2152* W* b5 I  Q) f1 C  Q9 z
Stream size                              : 10.0 MiB (0%), n  v6 R' g9 L$ i3 I: ^/ f6 M5 L
Language                                 : French: c2 U* d9 W" x
Default                                  : No
/ y& @5 R! g1 C5 sForced                                   : No
( S8 `0 h* v* B7 UOriginal source medium                   : Blu-ray0 I0 ?. P. {# K$ e* v

, e& ]5 A& J8 LMenu
+ {* x8 O. M7 Z3 l4 g& v7 M00:00:00.000                             : en:Chapter 01
7 u2 Q: Z3 p. r* J00:10:03.000                             : en:Chapter 02# K! d0 O' L3 C/ n1 o4 Q$ V
00:22:29.000                             : en:Chapter 03
# I' U5 O" m( |# z# C. G. P00:33:37.916                             : en:Chapter 04/ N" F/ v/ D* r8 `# e
00:44:48.000                             : en:Chapter 05: N& [* y( [4 a# _' l4 E, b
00:54:29.583                             : en:Chapter 06
4 _& j: K; f$ j( i; l( p( n01:03:02.250                             : en:Chapter 078 J% L5 `6 v1 t9 |/ l
01:12:48.875                             : en:Chapter 08
6 B8 r7 `9 X! r6 V01:25:10.750                             : en:Chapter 09

. g0 F. E7 M+ `: |# H
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

512

帖子

2151

积分

Sponsor

金币
226 枚
体力
866 点
QQ
fangfang789 发表于 2021-12-30 11:43:48 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!! R8 F7 A) i7 p% W& b7 b1 i
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!0 a0 ~" V7 m7 K; h' s0 T

0

主题

47

帖子

328

积分

Sponsor

金币
95 枚
体力
128 点
青青翠竹 发表于 2021-12-29 10:00:55 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
' ^5 @  T2 U1 TThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!- n' o0 x# a' I8 t% R6 O4 L2 k

4

主题

1302

帖子

4188

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
1503 点
QQ
davidqin 发表于 2021-12-24 21:59:31 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!"") x1 t/ j* w9 C4 h/ h+ U0 j
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!/ U8 X$ P. Z4 k4 E7 j8 y

78

主题

3794

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2086 枚
体力
5502 点
lanpanshuma 发表于 2021-12-20 13:01:35 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
2 A" n7 D: b" ZThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
: O/ b$ ^) o! q9 f$ j

0

主题

238

帖子

1086

积分

Sponsor

金币
107 枚
体力
488 点
chnajr 发表于 2021-12-20 22:54:18 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!3 j7 m9 U. g4 ]* R* Z* s
Blu-ray Film Forum is now my home!5 D0 X6 |7 i. B0 d

4

主题

1302

帖子

4188

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
1503 点
QQ
davidqin 发表于 2021-12-24 21:44:20 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
6 o4 {, s/ O6 nI love your Blu-ray movies Forum!
* h- R, R/ R7 E% m: H  y

4

主题

1302

帖子

4188

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
1503 点
QQ
davidqin 发表于 2021-12-24 21:49:57 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
( u, i  a0 T2 E0 {  i) AThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
8 T6 g$ W, ?" W/ P( X0 U: I

4

主题

1302

帖子

4188

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
1503 点
QQ
davidqin 发表于 2021-12-24 21:52:42 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
# L2 x: \; X* S9 ]I love your Blu-ray movies Forum!
) V# W; G- a4 U4 y# W/ A  m

4

主题

1302

帖子

4188

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
1503 点
QQ
davidqin 发表于 2021-12-24 21:54:50 | 显示全部楼层
膜拜神人,后来者请保持队列……!
8 d; W3 n( \( a; c5 ^5 z: a祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!8 l0 y( f1 @  _- W& D3 N

4

主题

1302

帖子

4188

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
1503 点
QQ
davidqin 发表于 2021-12-25 13:01:59 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
* C5 Z/ i4 g2 _) p) x2 [Blu-ray movies Community: my favorite!2 j! W0 `# `% T6 `- V/ H

4

主题

1302

帖子

4188

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
1503 点
QQ
davidqin 发表于 2021-12-25 13:03:00 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!- g/ m. ^/ a) j. j$ H$ g
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!4 S1 e  y2 d: C2 f/ t6 X# j9 U

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-18 15:37

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表