BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 28|回复: 0
收起左侧

[动漫动画] 坏蛋联盟/大坏蛋/坏家伙 The Bad Guys 2022 REPACK 1080p BluRaycd x264-KNiVES 15.45GB & 15.76GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3860 枚
体力
32219 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2022-5-23 03:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
' X# e+ ~9 [6 C' Y: g
+ P6 M& n, E  j% H
◎译 名 坏蛋联盟/大坏蛋/坏家伙
5 l6 q9 S+ S+ P' m3 L! D9 ]  d◎片 名 The Bad Guys / Bad Guys
. ~# B- r$ h& m+ a7 n8 d◎年 代 2022
0 [+ T5 z7 H1 h+ }◎产 地 美国( g: ]: n9 g- s7 r% h
◎类 别 喜剧/动画/冒险4 ~& [! ^2 G& l
◎语 言 英语
( g. n. |' r" H6 @. e◎上映日期 2022-04-29(中国大陆)/2022-03-17(阿根廷)/2022-04-22(美国)
, T6 w1 Y7 X* m- ]5 e◎IMDb评分  6.9/10 from 15,323 users7 Y9 |, u9 X! m2 Q; L7 p) U$ |, j
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8115900/: R8 O$ g* W( J0 j' ]
◎豆瓣评分 7.3/10 from 62,623 users$ [+ |, s7 n1 Y, e
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30165311/( u8 `; t, o7 a( f1 H6 k
◎片 长 1 h 40 min- |% G/ r( k( p; ^; S
◎导 演 彼埃尔·佩里菲尔 Pierre Perifel
6 o" w  o' N! h( @" y2 Z3 ~/ q◎编 剧 艾伦·布拉培 Aaron Blabey' f& G5 `% m- l; ?  g
     伊坦·柯亨 Etan Cohen9 A: F  c( e: C+ @9 E4 z! ]' g7 W0 D
     尤尼·布伦纳 Yoni Brenner
. h* o" x  b# z, q% F- I% O& f     希拉里·温斯顿 Hilary Winston- s! n, z. |; v5 j" T
◎演 员 山姆·洛克威尔 Sam Rockwell" b) O2 c$ q& r! F5 n
     马克·马龙 Marc Maron
* I0 P) f% M7 D9 z: ]1 H8 ]2 m% Z     奥卡菲娜 Awkwafina
6 l& D% V1 F" E! _9 C  h" e     克雷格·罗宾森 Craig Robinson
6 r+ g5 e, B) w2 j     安东尼·拉莫斯 Anthony Ramos' S! e/ l' b1 p6 ^$ }( J  Q: S
     理查德·艾欧阿德 Richard Ayoade
: q% E* `# M: M+ H' G; D     莎姬·贝兹 Zazie Beetz/ n" {1 v  t; W8 }5 J3 |
     艾利克斯·布诺斯町 Alex Borstein
  C7 Q3 ?$ V% M( V! [+ O4 S  d     莉莉·辛格 Lilly Singh
7 k6 O( S0 b8 O     芭芭拉·古德森 Barbara Goodson
  m; t% ]5 w2 t. F) b/ d     迪娜·莫罗 Dina Morrone  
% K& {8 J9 _. a0 ~+ M5 O     迈克尔·高德尔 Michael Godere9 _) _0 [5 u9 D# U4 D
     凯莉·库尼 Kelly Cooney
! u( e9 Y7 V$ x/ A/ ^     沃尔特·道恩 Walt Dohrn7 X8 p. ~- W. |. b
     戴维·P·史密斯 David P. Smith- I9 A0 F# s* y; e8 u

5 [, {3 A* q+ g: Q6 @+ N◎简 介
6 W7 u- M/ o  s* Z- j/ Y; ^- U. [6 n7 [$ D
 故事的主角是五个无恶不作的坏蛋——风度翩翩的扒手“大坏狼”、见多识广的保险箱窃贼“贪心蛇”、冷静沉稳的伪装大师“美肚鲨”、暴躁易怒的打手“食人鱼”、伶牙俐齿的黑客专家“骇客蛛”闪亮登场,他们是最臭名昭著的“坏蛋联盟”。他们平时威风八面,四处作案,令人闻风丧胆。直到某一天,他们突然想成为模范公民,然而转型路途甚是艰难,且意外层出不穷,令人啼笑皆非。
, r0 Y8 s2 [, U/ v! ?* I6 t" G, r% {9 ]0 \6 c
 Several reformed yet misunderstood criminal animals attempt to become good, with some disastrous results along the way.
5 M0 S& d( G- m; R2 k2 y
Video
" L% h. ^! ?6 aID                                       : 1* {- H5 z6 O4 ^7 y6 f  L
Format                                   : AVC
% T9 K- A4 ]' ~& pFormat/Info                              : Advanced Video Codec8 M* m% N: G! [( P6 Q' A2 B
Format profile                           : [email protected]
* [! R3 n* o- s) F' Q$ C. tFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames7 e  e+ A+ j, _0 x& {# y
Format settings, CABAC                   : Yes
* _3 i, A# g" QFormat settings, Reference frames        : 5 frames
2 V7 G* x( `+ L. i7 r  M0 XCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
: o, q1 M, z6 C" aDuration                                 : 1 h 40 min
" B# {( U5 J% R$ I" p/ qBit rate                                 : 18.2 Mb/s
6 @) T6 |6 j+ ~Width                                    : 1 920 pixels
( {0 V2 j9 F8 H' \$ [$ i) n+ YHeight                                   : 804 pixels" l2 X" @6 k; }( _: g5 C
Display aspect ratio                     : 2.40:1. G, Q8 \- |' \6 @9 ?
Frame rate mode                          : Constant7 A! U, G$ j* g. d' j
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS" j! q/ {" C2 P7 q+ h+ d
Color space                              : YUV3 h: z4 V: b3 s2 J6 E/ z
Chroma subsampling                       : 4:2:03 |: b! ^8 v4 Z! G) ^; l( _
Bit depth                                : 8 bits
/ t; p+ w& F3 |2 {" H+ dScan type                                : Progressive
9 I$ T2 p$ J& j: @1 tBits/(Pixel*Frame)                       : 0.4916 C/ P% y% v# G; @  Z
Stream size                              : 12.7 GiB (82%)
1 W/ ?9 }) N1 `. M& DWriting library                          : x264 core 164 r3094 bfc87b7
6 i) q/ }' e2 F" x6 u( P( J' TEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.6 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
9 C, _: w! h7 |' VLanguage                                 : English
6 h9 C) B# A8 t# C% l6 Q. G4 gDefault                                  : Yes
) U3 c9 }: z, z9 a7 o% p: |Forced                                   : No
) v# N( P  B& ?  j% v+ U$ e* i
$ P6 h; r; |+ }5 R  D$ e, O8 k: OAudio #10 b, h7 P. [4 M4 D1 S+ |
ID                                       : 2
1 O' @3 Z2 ?! ~$ H5 ~5 I3 {8 f8 rFormat                                   : MLP FBA 16-ch
" v0 E  a( G! A3 r* ~1 ?; AFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation" d; V5 Q. O' ?* B' T2 _1 \" `9 Z
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
- b9 F7 k$ n' f# a, c9 nCodec ID                                 : A_TRUEHD
4 E1 K' d  l7 B2 l' i' h* ODuration                                 : 1 h 40 min+ w) G8 f! Q2 x) o: A* p
Bit rate mode                            : Variable
% U. k) ]1 B4 i8 C& [- L8 ?Bit rate                                 : 3 166 kb/s
# B) Z2 j$ x5 F& ~7 ^, }Maximum bit rate                         : 4 686 kb/s& x4 O! S! j# A2 ?5 P% i$ c1 K
Channel(s)                               : 8 channels/ B, k6 }& v# S
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb8 K% h. P' i8 [% }  a/ d
Sampling rate                            : 48.0 kHz
4 k' e! J! v) Q/ cFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)& Q5 s  X) \# \2 M8 S! `
Compression mode                         : Lossless, `8 `. d8 _; T' k& @7 j, h1 O
Stream size                              : 2.21 GiB (14%)
- D% P% w1 S! F( qLanguage                                 : English2 {* O; l6 B& U3 d; \8 t2 m
Default                                  : Yes  T8 ?+ K. j, F; s( k
Forced                                   : No
7 x' D! {1 {. F, l: SNumber of dynamic objects                : 11
' W# z( i) D. ~' ABed channel count                        : 1 channel4 k$ F0 I7 |7 {$ W! g. n# t: \* p
Bed channel configuration                : LFE
  B/ f! m' r8 N. p4 e% p- s0 D5 o( q6 g9 K
Audio #2% \) t5 W! E. q+ m0 F
ID                                       : 3
8 N# ]- G4 Y2 t. ?Format                                   : AC-3
; U" N+ H! k8 _  RFormat/Info                              : Audio Coding 3$ _- a' |- `- x. F" \$ l
Commercial name                          : Dolby Digital
& B  G; Y! E; I" D  ~Codec ID                                 : A_AC3
7 K8 X- @' \6 T, k0 y. V9 tDuration                                 : 1 h 40 min% N% M% B1 |7 i- w4 H
Bit rate mode                            : Constant; H/ |$ Y6 h2 z8 T0 s) T. l. k
Bit rate                                 : 448 kb/s( c: V1 `" U  r8 V
Channel(s)                               : 6 channels
4 i0 ~2 Z" Z6 W3 l3 o7 sChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs8 [+ n5 C) h, a% V. x8 b' ?; O
Sampling rate                            : 48.0 kHz
  C0 d+ ~0 O' m$ t8 lFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 i" }" V+ B; P9 L4 W* u
Compression mode                         : Lossy
* y2 b2 v- `# L( bStream size                              : 321 MiB (2%)0 J* y+ P' f4 Z; ?% Q
Language                                 : English8 ^: r& f( V, \0 T! y3 a
Service kind                             : Complete Main
  h5 P/ s' ]. W9 u. W2 c8 CDefault                                  : No: Q* i, O: d5 p
Forced                                   : No
% G, A/ G. ?# B2 @9 U' O% _% v, G% t# R
Audio #33 S6 K8 H3 I% Q! J
ID                                       : 4
5 Z0 W+ \. ]" {Format                                   : AAC LC
& t& S8 e0 t/ X1 a/ K7 `Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity4 J- U. F; ?6 _% G) G4 i
Codec ID                                 : A_AAC-2  t, W8 O2 v) y/ I7 A: C! s
Duration                                 : 1 h 40 min% L! Z& u7 ]2 t4 Z( r
Bit rate                                 : 107 kb/s
; u) t( W) @0 S9 o5 aChannel(s)                               : 2 channels
- `' V$ ]8 P+ w. `! D3 SChannel layout                           : L R7 o0 s* z; w) z8 ^  \. L
Sampling rate                            : 48.0 kHz
0 J7 E' ]. S* T. D: ~0 jFrame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)5 e2 J( ]0 ?; _  ?0 r: |5 f( _
Compression mode                         : Lossy
% b! L1 x5 Z6 L. e. f6 yDelay relative to video                  : 9 ms
  |- S* }% O8 P" S* iStream size                              : 76.8 MiB (0%)) |* }2 Q4 o  `4 I4 t- ]
Title                                    : commentary
' j# g7 ^* O( X! c: H$ L5 _Language                                 : English/ P3 J4 `' A3 |8 u: `
Default                                  : No
! }( k6 X7 M" |' e$ L4 n3 pForced                                   : No
# y. w% s8 o) ~" s/ v. {( ^8 Z0 c- m  J4 [. x
Text #18 f- ?8 L$ e  u5 {% k
ID                                       : 5) x- G2 P0 b* |' I
Format                                   : PGS
: G) i1 p9 _2 H, o$ E' A5 V7 TMuxing mode                              : zlib% {6 t& d8 e) x* Z5 P/ o
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# V8 t5 [% ~  [1 E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) W' {% ^0 s' m' T, ?" O( _$ w) [Duration                                 : 1 h 39 min
  Q9 m* b; P7 h3 r- DBit rate                                 : 57.6 kb/s5 B# ?% b6 `! j9 R1 R
Count of elements                        : 3934( d- X* O  D; q. K7 H# A4 T
Stream size                              : 40.9 MiB (0%)
& R3 E0 q4 _/ [, \1 J2 f' P& ALanguage                                 : English
- p/ Q7 I! ^" L! D6 \Default                                  : No7 _  s: f6 A2 @  `5 O
Forced                                   : No, B1 M0 w1 D  |# F+ w
: h5 Z2 l/ d2 [5 e
Text #2- n' J' x* g4 P0 ?! E! A
ID                                       : 6
0 v1 F6 M+ P: c. [: ^Format                                   : PGS
) b, Y& D- `: @! |5 v8 v8 @Muxing mode                              : zlib
# F! ?$ W$ ~# T. FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
! _! Y: s: I1 ECodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& f3 e5 G1 B. N( N9 [- ]" CDuration                                 : 1 h 39 min, m; Y7 }) `) p' K8 z. T+ g
Bit rate                                 : 80.8 kb/s+ ~% z4 u. Q/ p  T: x$ t4 L5 ?
Count of elements                        : 41450 ]5 W$ q$ u" a4 `4 I5 x  ]
Stream size                              : 57.6 MiB (0%)
4 H+ y( t8 J6 y& ILanguage                                 : English! j# I, }+ I6 ~7 D$ K
Default                                  : No# ?! k4 F! D% O: l( v! J
Forced                                   : No+ Y5 H! }. [) F# s" S/ i6 o
; @6 _2 g7 Q( \
Text #3
' w, y4 o6 f4 c' ?$ uID                                       : 7- C  w* e) |; s+ h. F
Format                                   : PGS( Z( L3 I( @" @3 u! V. u7 R
Muxing mode                              : zlib
0 S3 c9 N# K/ z5 \9 Y$ mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 [: v8 @- i# p5 K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 i5 M5 x& h6 {5 IDuration                                 : 1 h 39 min
) ^% j& q6 [# d0 b$ SBit rate                                 : 45.3 kb/s# q  N$ R% m$ U' _: x
Count of elements                        : 2780
& u" e# d! U5 FStream size                              : 32.2 MiB (0%)
! k# ]/ `1 T; l5 D% RLanguage                                 : Italian, D# p. w5 e. O' D/ }# K
Default                                  : No
% e9 q" }* K6 KForced                                   : No
' [" @2 G5 x- G4 t$ @, u/ }% y& l
Text #4
7 {: S; o$ u% eID                                       : 8
8 |1 |, V! H& O/ TFormat                                   : PGS! F* [6 T9 D" [: L
Muxing mode                              : zlib
2 k: y# L9 N2 ]9 V! KCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
# ]6 [* }( X9 O# D# [5 O' ?) K, fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ p8 D' Z. a- N9 S
Duration                                 : 1 h 39 min- Y. B, Z/ Z$ ^; H  o" i
Bit rate                                 : 792 b/s
5 D9 d' h1 g( a& S  z2 hCount of elements                        : 44( d( T% z& B! ?  @/ D/ K0 U, R6 @
Stream size                              : 576 KiB (0%)
/ P, `7 S% W: j* a. r$ i6 RLanguage                                 : Italian1 i) i  |& F& S9 R* U5 a4 U7 m
Default                                  : No
6 u% J7 y% V4 \  S' K- X: m! xForced                                   : No; g$ ^2 M( q! f8 j

! d& {# S4 @6 d( v( @2 _Text #5
4 v: ^; @; c' V: l# n: CID                                       : 96 Z5 v# H9 k' ?. d* T
Format                                   : PGS
! m8 L; H, p/ [9 C* J% oMuxing mode                              : zlib
( _, l, d7 |7 z" vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
' d% N; W" e! V' z' k% sCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# o* v6 [% P" K' }6 f0 G" e1 B4 zDuration                                 : 1 h 39 min( _! y# z9 J. T1 K" }! P8 g
Bit rate                                 : 48.9 kb/s
% F, q* A* t; V3 S% A2 |Count of elements                        : 3282% }0 N+ H& g, i7 h; j) F
Stream size                              : 34.8 MiB (0%)4 P% A- b& e  r6 Y8 u2 x
Language                                 : German" o5 T" O. }+ z1 d: f+ N% X
Default                                  : No. i0 P" a5 Z* T+ E- y4 T
Forced                                   : No6 z3 C. Y6 o$ \. q# Z3 Z

8 b& \2 [, K  k* |9 ?, F) MText #6$ @' E) \" S3 m% Q1 g) \
ID                                       : 10
1 I( f& }9 o7 b* {: X& nFormat                                   : PGS
" F6 q8 a* P! }0 uMuxing mode                              : zlib
' A9 q+ Z. v$ b! G5 o9 Y% ~9 N: U! {Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 ~- W  e, l7 K5 N+ `5 n( P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 E7 H) M( f1 @& g$ bDuration                                 : 1 h 39 min4 {0 Q  B. E/ T  U' D$ o
Bit rate                                 : 193 b/s# Z4 G# c' ^; \' {+ e( Q8 D8 W
Count of elements                        : 12  B* J. H  O* q0 F$ I- h! g1 [
Stream size                              : 141 KiB (0%); O) Z& D0 G- T6 A
Language                                 : German
: Y" P3 l. e( W7 |0 @' }) UDefault                                  : No
) y1 m& k6 {3 V2 j3 k9 ^. h7 U& I3 gForced                                   : No
! g0 i3 J+ z( E5 w% ~. L2 f! i! k% D: e8 u
Menu7 \+ u3 l  X, b& |: K2 ?  y2 D
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
* W) Z2 I# Z0 P% L6 D" y00:03:09.439                             : en:Chapter 02
! k" d* e4 z% ~4 R7 o00:09:08.965                             : en:Chapter 03( n% s8 G) ]9 Z( p
00:14:07.847                             : en:Chapter 040 |5 Q0 X* }; J, q9 g
00:20:35.484                             : en:Chapter 05
& f4 e5 i/ a* k00:27:24.977                             : en:Chapter 06
6 E( Q" l# B. Q3 w00:32:08.927                             : en:Chapter 07
/ h* I0 t, ^# k: r5 L. x* T- x; R00:36:16.549                             : en:Chapter 08
! O1 Z  ]. g9 U! V00:41:26.776                             : en:Chapter 09
3 a! V$ V6 L: z+ ?% @( B; w, [00:45:50.164                             : en:Chapter 10
! ~. ^6 y* o4 R/ m/ j00:49:08.821                             : en:Chapter 11, W% r/ f% Y, m2 I4 f
00:55:01.089                             : en:Chapter 125 N: Y, R0 N3 m/ O
00:58:38.890                             : en:Chapter 13
. {% S. b! s- O' L3 W01:05:41.020                             : en:Chapter 14
# j+ i3 l4 f, a2 }5 J. b1 [01:10:36.232                             : en:Chapter 15
" b  `0 F1 D+ S0 `+ V7 N7 o" M" q6 J; @01:12:40.439                             : en:Chapter 16
: O0 _6 i; @% c4 Z01:15:45.166                             : en:Chapter 17
( u# W# ?: E+ S1 ]01:20:25.195                             : en:Chapter 18
3 M8 A9 W6 V3 x. [$ \01:25:28.832                             : en:Chapter 19
3 b3 {8 l# J5 Q+ U2 i- s01:30:56.326                             : en:Chapter 20. \# @0 U) H! z. j/ I; V7 `

* F1 d8 a" j/ jKNiVES cuts you with* w2 t$ e0 z! ~$ d+ q  g

9 f' O. |4 l* q# j6 LThe.Bad.Guys.2022.REPACK.1080p.BluRayCD.x264-KNiVES 15.45 GB
! ^7 k6 r% M5 l& F, g( W9 t
! B5 T6 Y( U) N8 k9 w4 g, M6 B( [date.......: today5 c8 E7 S$ M* G; O
Reso.......: 1920*804px
% m* ]6 O' [. H# _2 ^: cBiterate...: 18,17 Mb/s
# D6 P! e+ u' _+ {6 U  YSource.....: 30,3 Mb/s
, e1 O5 a: C4 n) y. G& a7 Tsound......: True-HD
- J: ^8 k! r# echeck......: https://www.imdb.com/title/tt8115900/: Q( m! h+ C7 [( s) ^
notes......: subtitles.fixed
Video2 t* e% e6 o' k+ A  d2 n: \4 i7 r
ID : 1# k* e1 N8 D# ~; ^9 c) v4 n
Format : AVC
% s. Q3 r4 r3 i/ V+ Z$ \) M; S$ b9 AFormat/Info : Advanced Video Codec
0 U' i0 G* j& Y+ ^) Y, GFormat profile : High@L4.1
+ g9 Z6 _$ z) N+ i2 v1 iFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames
; l2 J3 ?5 G2 M6 o' QFormat settings, CABAC : Yes! t9 d! O8 P2 `! {) \2 R6 Z# T4 Z
Format settings, Reference frames : 5 frames
8 ~  a2 ]) S: L3 F3 G9 Y& eCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC5 @0 |8 n8 b' F5 \8 L3 z; {0 w
Duration : 1 h 40 min% L  I( R' H" f7 z. E; H* M( m/ Y
Bit rate : 18.6 Mb/s! F2 D  |: G6 `
Width : 1 920 pixels
* A+ N  z# f! m- I) i7 pHeight : 804 pixels
: j# V& L$ W* {  c8 B( B$ O" o5 BDisplay aspect ratio : 2.40:1
/ d* u% ^- S2 O8 r3 uFrame rate mode : Constant
5 `; ?! }. O. l" _3 B0 R  Y: g, H4 iFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
0 L. u/ I9 r0 T# p% M$ `' JColor space : YUV
) W+ E% M/ d" D+ J9 b+ x+ MChroma subsampling : 4:2:0: K4 s! O- x% Y7 d
Bit depth : 8 bits# x9 G5 F! I% ]) X9 d
Scan type : Progressive
/ ~* `0 M$ _0 u9 D& x& ~! vBits/(Pixel*Frame) : 0.503
. k$ d% [: H: f2 JStream size : 13.0 GiB (83%)" R7 I3 [$ z# ^1 h% }7 `, |
Writing library : x264 core 164 r3094 bfc87b7
* ], |/ W* [& r- f1 a2 S; b# \5 ?Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.004 w- |$ v: ^& p( \
Language : English
3 g! v+ t5 r" M6 yDefault : Yes5 w: V& G  i8 `; K; ^
Forced : No2 l3 H! d5 k2 n" g$ q
; C: m6 M& _) S1 Z# N) F8 U
Audio #1
; L0 ?0 l" m/ n4 d7 p7 ]ID : 2
6 {" u8 y; W1 h) u' w+ h  [Format : MLP FBA 16-ch
  ~+ s: L' e( m! i: z: j. r7 PFormat/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
3 [/ M) f& z9 PCommercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
) L6 c% l+ L0 f  `/ E, E! p! |Codec ID : A_TRUEHD
4 v# \7 b# V" x# ~# a6 S( sDuration : 1 h 40 min6 C( y% x/ b& h' e
Bit rate mode : Variable* H- L# m: P* C' {2 @# _/ t; b
Bit rate : 3 166 kb/s) P! N* S% i" t2 r' K# `
Maximum bit rate : 4 686 kb/s
4 K( u/ x) a$ l7 O2 @1 n6 l+ jChannel(s) : 8 channels
! u4 Q; u& [: C7 VChannel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
, {: s0 ?3 D% A$ ^" D; L, BSampling rate : 48.0 kHz; C- X# u1 n$ E% I: j; @
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)5 E( [! K! \, z! f2 j; r( {
Compression mode : Lossless9 L# A$ ~4 T$ I
Stream size : 2.21 GiB (14%)5 w) |, W  a! v% w
Language : English
/ v! I& k& E7 A2 A9 |Default : Yes# Y0 I5 X0 S  g& x3 N' {2 G
Forced : No
* ~$ K, p7 C7 J+ vNumber of dynamic objects : 11$ k0 A9 P+ s& I8 T9 E
Bed channel count : 1 channel9 Q# Q( J2 E* j8 x
Bed channel configuration : LFE
7 v" J) n) m6 e$ j
! r9 G( O0 [0 s/ u' N9 ~Audio #29 i7 P% ^$ b& s$ m7 h* K* f
ID : 3
  B& x. i0 v+ U1 p; O, q7 fFormat : AC-38 d7 h# p) h5 j( m
Format/Info : Audio Coding 3
( E+ d! }, ~) D( N) jCommercial name : Dolby Digital0 n6 y9 l: v9 A1 z. V5 M
Codec ID : A_AC38 i; ~( X1 E  `
Duration : 1 h 40 min
2 B* z) K. p  b- z) eBit rate mode : Constant+ U& G! E6 v; M, k2 A- ^9 a
Bit rate : 448 kb/s- ^7 A. T2 K6 ^( c6 w* x" y  n. ?* |
Channel(s) : 6 channels
' n7 x. r2 G+ w! t( x9 T' A3 jChannel layout : L R C LFE Ls Rs5 H5 n: ~; k7 c# g
Sampling rate : 48.0 kHz
, q; k0 S- w* i" I, s4 E# zFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
0 T8 K2 E5 A4 Q3 Q$ u' C; FCompression mode : Lossy
& R# _0 M6 c& a& r5 @1 y$ b+ SStream size : 321 MiB (2%)
# ]9 P* |1 c3 K4 \' B0 j- p1 HLanguage : English
/ o6 ~/ u' [+ K3 g* ^Service kind : Complete Main
3 C. `* U6 w8 r- j* ]# V, UDefault : Yes
4 v) p9 [" B$ l" F$ Y/ nForced : No/ r! i9 G/ g9 C5 ?3 ^

) W$ o. I& c$ z3 HAudio #39 s: i; f* L' E. n3 Q
ID : 4
3 ]7 s5 n3 g+ l4 y' [6 F' xFormat : AAC LC
3 f) D1 Q& K) ?' Q& r: ?1 @5 KFormat/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
9 I) v4 p3 K9 `Codec ID : A_AAC-2
0 f( n7 n! E" G* h0 n' {Duration : 1 h 40 min
- K; q- i8 T4 p! \( D' H9 r$ E- D3 uBit rate : 107 kb/s
% |* ^# w) C* Z( M$ L' k0 @Channel(s) : 2 channels
- H" o  E8 P0 g, X/ ]& L+ IChannel layout : L R
4 x) ~8 I6 J! l( W+ P& V; F8 uSampling rate : 48.0 kHz" ^1 a& c- Y7 e, a' t
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
; |, Y4 `/ I* y2 y9 |Compression mode : Lossy* X5 S( z" ^* i# ^; L% C+ @
Delay relative to video : 9 ms9 o" Z& o$ l5 ~4 ^7 N8 k8 K. c
Stream size : 76.8 MiB (0%)) t4 Y+ b: A0 S6 k
Title : commentary* z2 L0 P2 v6 \% x; C+ R
Language : English
! e8 v: _3 n% ^. Q; ^1 P4 kDefault : No
5 V  V" S: {& d/ a: W: I7 kForced : No
- `9 I, N' M8 Y/ m8 W, e) }) U1 m- X. Z* P6 F) c* W7 S0 u
Text #16 m5 r' t) I) f: Q1 t
ID : 5
4 G2 K  Z# ?) z+ E' x* QFormat : PGS8 ]+ t# m! u! z. y& Q* K/ [
Muxing mode : zlib( F0 p9 z% Z, B) W/ [8 n
Codec ID : S_HDMV/PGS$ F; {9 Z3 l; {& U+ \6 w
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 ]4 s4 Y1 v" `3 d( l8 U6 z$ L
Duration : 1 h 39 min: y! U7 S6 }3 y  m
Bit rate : 57.6 kb/s" h2 J8 `* [7 t9 k: Z1 N. z
Count of elements : 3934' ?: {# W* x+ o+ w
Stream size : 40.9 MiB (0%)
  Y* s5 w( W& z! H2 e/ |7 j7 u: dLanguage : English6 K& a# }4 A1 [; N! Q
Default : Yes
& A' i. @/ @1 xForced : No6 C& }% {! X$ r; Y: o/ f7 X

1 ^/ M2 U6 ^: ]7 j. }Text #2
% T" J1 G  F/ F5 n( ]ID : 6
0 X+ e& {8 g# k3 E" V0 T- lFormat : PGS* K: O4 B- G) m
Muxing mode : zlib
6 j( g* ~3 B8 q8 r( CCodec ID : S_HDMV/PGS
/ k" O: |* Y+ y. h: P9 hCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 V3 A0 R0 s+ fDuration : 1 h 39 min
  R3 Z' U+ g0 e2 {* K/ L0 hBit rate : 80.8 kb/s
+ T8 G) x8 G* X4 U% fCount of elements : 4145. v/ N! M0 B! w( b
Stream size : 57.6 MiB (0%)
" m* h+ ~; R( `7 [Language : English: ~; c' F6 J/ I/ r& }: z
Default : Yes
9 Z2 u, O2 j8 c8 Y3 DForced : No- }5 j9 ~0 H* _$ |; v
; U( B! G. Y/ e% S3 w4 k, a1 J
Text #3% E: a6 ^% [  l  k8 l  A1 i' V
ID : 7
0 ?4 Q: L$ C0 u! o0 dFormat : PGS
# L6 T! @8 e  {; V( v+ t/ LMuxing mode : zlib8 B% Z: R) }2 v, T/ v! y9 u( H2 ?
Codec ID : S_HDMV/PGS9 m5 c$ c8 p5 S" E+ {
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( ]" \3 C7 m. o) U% h* x1 HDuration : 1 h 39 min* F8 _5 B( ^$ |. p- V
Bit rate : 45.3 kb/s
6 E6 O5 @& y# p6 N0 N' N' {Count of elements : 2780
/ y" S& S7 O6 k' f' AStream size : 32.2 MiB (0%)
" n; \# d! v8 u5 s+ i& GLanguage : Italian/ M: [& n- ~' f$ u! F( C- g- d
Default : Yes
! |& z; I0 g( @# \/ q, @Forced : No9 s5 I8 Q* c* _: O: {
4 S/ ?. w3 R' v* I; B
Text #48 `& I0 ~) U( B8 b& g+ E
ID : 85 r" h- B! r& b
Format : PGS
: W7 u# L2 |. Y# BMuxing mode : zlib. m: k% v( `/ _6 ^( p
Codec ID : S_HDMV/PGS
- a% E' A. T5 w. B# I7 ~; V5 hCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ t7 J0 @* F( L3 ?3 a
Duration : 1 h 39 min
/ l3 F; [7 d+ Z$ [! u2 F1 n0 p+ \Bit rate : 792 b/s
/ @4 |% q# V1 R% R$ Y% A  d/ K9 XCount of elements : 448 V) Y& [0 p0 q
Stream size : 576 KiB (0%): v7 w. V; w$ D5 U! I
Language : Italian" X$ e- R9 z. D' B) F2 v5 L
Default : Yes
: @, K: B. v8 {' eForced : No
' T5 U/ K" @  ?% V* `
( j, R9 G, a7 p3 j% JText #5! w% `" w8 i- j4 H7 z: j9 N% q5 A
ID : 9( T" i3 L8 b) N5 V, }
Format : PGS
  c0 b3 v/ X9 s1 d6 t4 z3 }Muxing mode : zlib
% u* T( \* P. f& C% CCodec ID : S_HDMV/PGS
, c9 p: a7 n+ _+ `+ Q, n# e2 CCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 J5 m0 Z/ f& t& F9 d: s3 R" ~
Duration : 1 h 39 min1 L6 n7 E2 P' U3 j' h
Bit rate : 48.9 kb/s
5 A: i1 v( G! P; B: d  d$ qCount of elements : 3282
! h3 M" ~7 G% V( ]+ a( EStream size : 34.8 MiB (0%)- @6 O% A# i: q/ `! n
Language : German1 u- U$ [! l1 F" A# c: u
Default : Yes7 ^. a( ^7 v* C4 ]+ Z( d# K
Forced : No
5 ^; S6 e8 p" a2 v) t# V! u" C8 p4 W0 l7 a% f+ O  U/ Q$ I
Text #6! ^$ c/ D$ W7 H" n+ p
ID : 10
5 |8 K7 C5 g& h5 z4 sFormat : PGS
& m* a7 W7 X( z) dMuxing mode : zlib
! I8 d" m: m2 ]/ U# U# I9 FCodec ID : S_HDMV/PGS- j4 d7 R& e& H4 w% I/ d
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( c5 F7 r) \; ?Duration : 1 h 39 min  a  t0 K3 O% x0 F
Bit rate : 193 b/s! b' }4 s1 }, V! c4 x! w2 I
Count of elements : 12
& O2 L9 e1 W7 @2 GStream size : 141 KiB (0%)$ a* y+ \& t6 Y0 D; n8 F0 ^" |' s
Language : German* a+ S8 Y' p( X9 o4 j
Default : Yes+ _& q& Q3 G( [
Forced : No) s3 _. |$ m& ?( g

4 S! B, S. q$ V, e# AMenu
5 r  ^1 o% s2 d* Y00:00:00.000 : en:Chapter 01
; h& D& z$ H# r  l" l  b00:03:09.439 : en:Chapter 02" p( P: [8 j* l& O! k
00:09:08.965 : en:Chapter 03
5 E$ H& e& T0 B( \00:14:07.847 : en:Chapter 045 D" a! T4 ]- }! n% T2 S
00:20:35.484 : en:Chapter 053 I( u3 c) m5 o# j; [1 l+ n
00:27:24.977 : en:Chapter 06
( ?% S6 u6 z# R* [$ s4 y00:32:08.927 : en:Chapter 07
( r6 c- h. F* [$ H# a. n00:36:16.549 : en:Chapter 080 V" P) E  F( C4 f
00:41:26.776 : en:Chapter 09
: k8 A) b. H6 n' G9 r+ `00:45:50.164 : en:Chapter 10
7 ~( ~" P; c1 l; _! |- q: P% [& h00:49:08.821 : en:Chapter 11
% {0 M' J$ F! L, r) L" L( f2 m00:55:01.089 : en:Chapter 12
+ O) |4 L' T  q- K" \/ {8 |00:58:38.890 : en:Chapter 13
  M7 c; R$ P& r2 T( U01:05:41.020 : en:Chapter 14( H  d8 P  N# T+ ~( s0 P$ G
01:10:36.232 : en:Chapter 15* U. U1 j7 `9 `! m$ d3 z, S  M) Y
01:12:40.439 : en:Chapter 16
. d! ?" p9 i9 ~! }- S01:15:45.166 : en:Chapter 17
6 X  ~. W8 k; S6 k* c0 A0 D01:20:25.195 : en:Chapter 181 p3 C5 N* H* c* @, a
01:25:28.832 : en:Chapter 19
# ?9 O1 m( v$ U8 C! c01:30:56.326 : en:Chapter 207 \  t8 o% ?! j. }4 J
4 I$ J: ]; Q9 F& K9 V/ S
KNiVES cuts you with
. U( d( D& V0 ~4 G; [. Y* w* ]$ ~5 n1 \+ X: ^; K( c( u
The.Bad.Guys.2022.1080p.BluRaycd.x264-KNiVES 15.76 GB. k1 ?. n9 j* t3 V6 R3 }2 k. G

% w! b9 C$ a1 h5 h. Sdate.......: today- M6 m. M/ P% u5 ?9 k: V
Reso.......: 1920*804px# G: C  C" ?: b0 Z* Q# d
Biterate...: 18,1 Mb/s
# h$ B1 K1 ~# r' s/ D% H3 [+ lSource.....: 30,3 Mb/s
7 F& [: R5 C0 k( Y7 l) k" Zsound......: True-HD
( g2 M. A* o$ ]3 A' U* D6 ucheck......: https://www.imdb.com/title/tt8115900/
9 _' v. p, Q5 c7 a
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-12-11 11:14

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表