BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 12|回复: 0
收起左侧

[动漫动画] 坏蛋联盟/大坏蛋/坏家伙 The Bad Guys 2022 REPACK 1080p BluRaycd x264-KNiVES 15.45GB & 15.76GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

10万

积分

Post Share

金币
171 枚
体力
26702 点

卓越贡献勋章VIP黄金勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2022-5-23 03:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  j3 z& x2 e* c9 N% D# e
' o) T& ~$ W8 C, F; ?' }
◎译 名 坏蛋联盟/大坏蛋/坏家伙
7 n4 ~( B/ N  U4 v' e3 F◎片 名 The Bad Guys / Bad Guys# U1 A6 p4 s' r. C2 o1 ?
◎年 代 2022
% {. `# O9 W. V8 L◎产 地 美国& U+ u" J9 H2 w! p9 e
◎类 别 喜剧/动画/冒险
0 @, I1 _  a$ ]+ f* J' U◎语 言 英语
. p0 [& c9 r+ m! _◎上映日期 2022-04-29(中国大陆)/2022-03-17(阿根廷)/2022-04-22(美国)5 ^" z- ], ^9 w7 \% p4 P
◎IMDb评分  6.9/10 from 15,323 users" ]/ T' G) d) ?5 i9 z& u
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8115900/
- ?8 N. ^( O8 n# Y◎豆瓣评分 7.3/10 from 62,623 users3 c1 L1 v$ o. c& h/ e3 D
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30165311/! E4 M+ j4 V4 T) i+ s3 k2 x
◎片 长 1 h 40 min
9 L: c7 d  j! Z- l$ r- C- k' A2 v" b◎导 演 彼埃尔·佩里菲尔 Pierre Perifel" [+ y1 i/ y; q7 Z
◎编 剧 艾伦·布拉培 Aaron Blabey9 W& Y0 Z9 T! m. i2 e  n
     伊坦·柯亨 Etan Cohen% ^! o2 u& p  r1 k/ i
     尤尼·布伦纳 Yoni Brenner
' }0 q) g" _) Z. {/ n6 Y1 W5 x     希拉里·温斯顿 Hilary Winston
' h4 i5 w( |0 t6 O' m! a9 G◎演 员 山姆·洛克威尔 Sam Rockwell! U" h& K6 K; ]0 M' Q' S
     马克·马龙 Marc Maron' j# b. U9 C! o; ?# X
     奥卡菲娜 Awkwafina5 S6 X( i* Z4 v# X: K  _' ^: b' {2 k6 \
     克雷格·罗宾森 Craig Robinson
) u& r5 D- f! \+ `* [) z     安东尼·拉莫斯 Anthony Ramos
8 c' a; V# U5 f; d     理查德·艾欧阿德 Richard Ayoade
( g# h8 D5 c7 T5 K9 _+ i2 m+ u     莎姬·贝兹 Zazie Beetz
/ M1 ^% ]( ], z) J5 [: L! x( y     艾利克斯·布诺斯町 Alex Borstein2 x/ g, T0 m# ^" a- W' }! p: r, E
     莉莉·辛格 Lilly Singh
$ R# w2 h9 r& Q9 p0 d7 k     芭芭拉·古德森 Barbara Goodson7 l9 o4 D9 U8 R1 a# k
     迪娜·莫罗 Dina Morrone  
! T: o. h7 u+ s5 J1 k, }     迈克尔·高德尔 Michael Godere  j/ B$ W. }0 @3 w4 k
     凯莉·库尼 Kelly Cooney% G* ?5 ]7 q* e8 B3 O
     沃尔特·道恩 Walt Dohrn
" H8 R5 R4 ]" L4 U* ^) b( t) g     戴维·P·史密斯 David P. Smith4 m5 g) B7 S) c1 J% f& s. Q

) }6 F+ d  L2 G◎简 介# W+ f6 \! m8 y% U8 Z) @
4 v. P" X$ l9 q4 K9 e8 [
 故事的主角是五个无恶不作的坏蛋——风度翩翩的扒手“大坏狼”、见多识广的保险箱窃贼“贪心蛇”、冷静沉稳的伪装大师“美肚鲨”、暴躁易怒的打手“食人鱼”、伶牙俐齿的黑客专家“骇客蛛”闪亮登场,他们是最臭名昭著的“坏蛋联盟”。他们平时威风八面,四处作案,令人闻风丧胆。直到某一天,他们突然想成为模范公民,然而转型路途甚是艰难,且意外层出不穷,令人啼笑皆非。, i1 d" c8 M6 l0 O
. ?' `: U5 A# h' Y
 Several reformed yet misunderstood criminal animals attempt to become good, with some disastrous results along the way.' H1 Z2 p. D! I9 \. h6 J
Video
- g6 R2 h7 T7 t* o& r: U& v, NID                                       : 16 |2 [2 C4 }! ~
Format                                   : AVC
0 K  x* ^$ Q- aFormat/Info                              : Advanced Video Codec
) V$ R( I+ N8 E" Z+ v+ l: U4 {, gFormat profile                           : [email protected]0 q0 u( H9 ~/ A7 I, g
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames  `3 ~4 k: h) F5 q$ I" l. e% t  @
Format settings, CABAC                   : Yes' M& R! g+ ]4 `& ?% c
Format settings, Reference frames        : 5 frames9 ]+ b* y6 N6 _
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC% w% |; v2 R5 Q, \2 n- G% y. ~
Duration                                 : 1 h 40 min/ r/ F5 ^) S, k1 Q% T
Bit rate                                 : 18.2 Mb/s  e! a; n" f3 M
Width                                    : 1 920 pixels5 a9 h8 f$ I, `+ V: O2 @. X, p
Height                                   : 804 pixels6 Y( d4 R7 X3 q  b
Display aspect ratio                     : 2.40:18 O% T& \+ v4 T* z! X/ X
Frame rate mode                          : Constant
$ `5 e! {& {; n* O( @: O) jFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
: a4 o: `" [2 D9 @$ _+ AColor space                              : YUV
& D- ], }. P9 @! LChroma subsampling                       : 4:2:00 r0 m8 R8 |) E, j' a9 s2 `& y
Bit depth                                : 8 bits
$ y* K$ j+ S4 O& XScan type                                : Progressive
3 T2 e9 Z4 C( R/ RBits/(Pixel*Frame)                       : 0.491
8 q0 u; g% b- q0 mStream size                              : 12.7 GiB (82%)/ W: J  X2 `! F6 t2 p7 H
Writing library                          : x264 core 164 r3094 bfc87b7
- ~9 s' F+ y# |9 D+ V3 l2 t: _7 ~Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.6 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
( q) k& Q/ J  l, f6 A/ [Language                                 : English/ W6 Z7 s5 }) o1 m
Default                                  : Yes2 s% l* `- [$ D+ K) f$ x  j2 p
Forced                                   : No3 i; D  R# I5 O( e# s, L1 L
  s) {+ A, h& h) H
Audio #13 N0 V. R1 L2 g+ G/ \
ID                                       : 2
" Q$ `; r7 R! c) q+ D$ f8 NFormat                                   : MLP FBA 16-ch7 \; k; n5 K6 g) i" q7 o! Q
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
2 \5 E3 q3 a3 W$ bCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
$ _- G$ I4 g% @Codec ID                                 : A_TRUEHD
" Q& e8 P/ E, l: f8 M* GDuration                                 : 1 h 40 min* r4 J) B% t% z1 V# F* ^' Y8 R" U! y
Bit rate mode                            : Variable; S' Z; N0 m$ y( p8 W  W
Bit rate                                 : 3 166 kb/s
+ H: h/ {/ \5 G  I! u* |Maximum bit rate                         : 4 686 kb/s
9 R# i2 ~, }/ u# E) q9 q) DChannel(s)                               : 8 channels- P: Y3 I4 Z- H! }  H) o
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
8 \* O. a% O4 s3 Y! OSampling rate                            : 48.0 kHz$ G& B8 s2 @/ M+ l
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)- M: e& X& u  F7 I2 h
Compression mode                         : Lossless: Y5 g- f- r; t! y
Stream size                              : 2.21 GiB (14%)
$ j# {) p; \  U; B! J% @5 ?Language                                 : English
8 y# z+ g) @9 N  T3 IDefault                                  : Yes
' F6 U/ G/ X% @' Y$ ZForced                                   : No
' z' J' v8 h! Q! `4 O+ UNumber of dynamic objects                : 11
, H( o& N0 T& Q# uBed channel count                        : 1 channel; {- G# p5 R& S8 w8 X
Bed channel configuration                : LFE
; T( S! }2 F, ~8 d. Q  Y4 z6 I" v( d8 K6 M
Audio #2
  B! l! I6 U4 ZID                                       : 3
' ^; k! A$ v4 L1 `# A2 O9 n6 {Format                                   : AC-3
* m. S/ J5 d% A: y, F2 T' k$ oFormat/Info                              : Audio Coding 35 m2 `: V4 l6 L! O2 L
Commercial name                          : Dolby Digital8 W: s: R# u0 T7 H4 G7 j
Codec ID                                 : A_AC3  g/ C6 d1 @9 g7 O8 G# [
Duration                                 : 1 h 40 min
% Z: t/ i5 Q  [; EBit rate mode                            : Constant  ~& A5 r" h1 m
Bit rate                                 : 448 kb/s
' g6 h9 k; A9 f# g+ W) p: L! MChannel(s)                               : 6 channels# g9 G2 c! T. }
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
' r- v. q- v; p8 e/ a% @Sampling rate                            : 48.0 kHz5 Y3 h' ~6 O- `3 `; c
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
" @- w( L. r( l& j4 [Compression mode                         : Lossy, c; K7 t# [$ K7 q5 v: {, E
Stream size                              : 321 MiB (2%)
* H1 i- E/ D; q: h/ \7 F; P  ]Language                                 : English
( M( O+ y1 c, R6 S+ V3 DService kind                             : Complete Main0 r. q# T8 b" R3 M" Q
Default                                  : No
' b: K- h+ o2 o; iForced                                   : No4 g5 T" c4 _9 E/ d; i

5 ~: p, i, P- D" bAudio #3
4 J" |* v- z) e  {( sID                                       : 4# Y0 r: ^' W4 ?) E  |( t' V' q3 o& v* l
Format                                   : AAC LC
+ g+ |, a- e1 ~. X2 i. l, P5 L5 U1 JFormat/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
7 Z2 A2 k7 r$ f' y+ k& n/ aCodec ID                                 : A_AAC-25 e6 @- v' V4 F8 M9 C! c/ c
Duration                                 : 1 h 40 min
& n$ i+ i9 G. F- ?/ v( \Bit rate                                 : 107 kb/s1 M7 P- i- d* E: f& e) H
Channel(s)                               : 2 channels
; \' k1 T2 b  w5 C: x1 `  DChannel layout                           : L R, }3 L9 H3 t2 f! @7 `
Sampling rate                            : 48.0 kHz6 ]! k( ]7 o8 v. B# p
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)
6 A  G, Q1 z# G* S: J" oCompression mode                         : Lossy4 Y8 e' L8 ?+ J7 o0 t8 w1 i
Delay relative to video                  : 9 ms! D9 s9 U+ ?) x" b
Stream size                              : 76.8 MiB (0%)- u/ S+ o$ F; p& F/ |: T
Title                                    : commentary
( c% U$ [. ~2 n* s/ WLanguage                                 : English1 ~2 E' m: v6 g7 v+ I* ~7 T
Default                                  : No
# M$ G) ~' N4 L# BForced                                   : No6 q* v: x# y4 Z# F) C/ S7 K1 U

6 e4 G9 \# j& b: x5 y) n7 J4 g" kText #1
/ k  G# ?. {, TID                                       : 5# @; {: ^+ s# Y+ j1 f' j% K
Format                                   : PGS1 \. g; r4 R. L* z: O" N5 k( A7 v
Muxing mode                              : zlib  {6 m/ h7 |2 f1 Q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 z3 o1 }# a) V9 |$ x7 \" |- FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ d0 H( A% y9 U8 X- wDuration                                 : 1 h 39 min, T, O+ k: r! U, W+ U; I! p, o
Bit rate                                 : 57.6 kb/s. x* L# O: a" D% Q& e
Count of elements                        : 39343 C7 s/ l6 ^4 g* ?/ b8 s
Stream size                              : 40.9 MiB (0%)
% O" u! Z* d+ \* o# U& DLanguage                                 : English3 Q& I, ^6 u7 g4 z' j1 W, m2 `
Default                                  : No. g/ U; R6 |2 G! M5 @- ^
Forced                                   : No' F7 D" C) I# X5 F9 }( Q

: I1 T; }9 m; O' F9 ~" l1 ~( sText #2
  o6 {$ q  S5 w# Y! _! yID                                       : 60 J2 r& b2 g1 ~. e. ]2 Y
Format                                   : PGS
) v; [6 ]+ e( A9 s& P& CMuxing mode                              : zlib
& s, K2 O8 ^1 j; Z5 x, ECodec ID                                 : S_HDMV/PGS
& d$ Z" q+ i9 o2 K7 q& MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- M/ N9 l7 k: X7 q. ?
Duration                                 : 1 h 39 min9 l3 @' C+ r7 O) X: q4 ?( Z
Bit rate                                 : 80.8 kb/s4 q3 F7 Q" Z0 W
Count of elements                        : 41455 U( J; J5 w  h$ a- {" I% U) [4 ?
Stream size                              : 57.6 MiB (0%)+ k3 u* j" M& p: w- K# F
Language                                 : English
8 n% B. I7 J6 E8 |$ T! A. y! X; A5 tDefault                                  : No# ]9 u/ g8 _: `5 d* d
Forced                                   : No
* q9 @) \% T* O3 O
7 h) j* B* Q5 `) w& g& i' QText #3
3 p6 y$ ^# F$ Y* ~+ M: xID                                       : 7) t# _7 s+ x' o5 S2 K" }% y8 x( d3 Z
Format                                   : PGS
* W# A3 c6 E3 e7 v' ]2 rMuxing mode                              : zlib
! L& j6 w! v* a9 W. XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
% x8 s1 ?. B* p* PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ y) [. v/ @& ?! k% p9 R5 DDuration                                 : 1 h 39 min! _6 \- T1 l4 B( T. T$ E
Bit rate                                 : 45.3 kb/s; L: V) X) i6 v6 v7 l
Count of elements                        : 2780' G: p6 o7 |  G4 X; l
Stream size                              : 32.2 MiB (0%): U( g3 F$ l5 v" F3 J
Language                                 : Italian
; B/ m) V. g- xDefault                                  : No8 V1 z3 c( S0 i' A) U* T
Forced                                   : No
) n2 L9 j0 n4 [+ S3 L2 V) S3 Z- J# ^. W( e1 C- g1 m
Text #4
) v% [* d& H: _  xID                                       : 8
: m! x2 H) a3 ]6 ~/ Q$ V" EFormat                                   : PGS. o9 b; C# q% t% R# m! B
Muxing mode                              : zlib
# I6 ?. Q: L* l# @Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 Z9 K, w, ^7 v/ q7 Z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ T+ a  a/ F( w3 BDuration                                 : 1 h 39 min0 r1 s0 @, m* |4 D! }8 }$ c; D
Bit rate                                 : 792 b/s
0 s2 [' Q, u, k5 NCount of elements                        : 44# r1 i& p* x5 J( @  [
Stream size                              : 576 KiB (0%)
; D7 c6 P' y8 N! N/ V, d9 Z; PLanguage                                 : Italian* d% H, t* v' m; y
Default                                  : No
# {/ `! ?& |  ?& R* @Forced                                   : No& K; ?, P, D, \1 P; t

' ^6 y( M8 \% ~6 LText #5' [" B' ^+ U; M8 V+ H  l
ID                                       : 9
! c6 _2 C+ ?3 o% jFormat                                   : PGS
3 j( U9 M  ], m" z: g3 XMuxing mode                              : zlib  Z% m2 s2 ^% n; i" I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  }2 f3 e0 z9 l+ v3 Z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' ~$ D# j* V1 ]  p: }" cDuration                                 : 1 h 39 min
' W4 D! e' O# k* K; ^- T  CBit rate                                 : 48.9 kb/s
( }% J1 E5 M; ^- [Count of elements                        : 3282
7 t+ X+ t; d, h' ]. j) m4 TStream size                              : 34.8 MiB (0%)0 _1 s, n& L* x' j
Language                                 : German
* T' m& X9 w2 t# o. xDefault                                  : No
7 M& ?" G' _$ J, y5 DForced                                   : No- E' |. A6 s$ u& O4 a3 J. o
' N% l  w3 D! Y) [1 Y3 C1 c4 z- d
Text #6; s6 S6 v4 V& ]5 c
ID                                       : 10) O2 A; x% Y" a! k# _7 G
Format                                   : PGS$ O- x6 R: D* z& n/ E
Muxing mode                              : zlib
6 I+ h* s/ W" gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 Z; w5 D, e$ |) t9 M/ G
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: D8 F8 k: u# t0 ], ?Duration                                 : 1 h 39 min; A; G7 ~! x& w9 e; [( T
Bit rate                                 : 193 b/s
$ |. e, L' T$ n; G: rCount of elements                        : 12
3 e$ c- F* S1 y7 B" B7 P# q+ a, AStream size                              : 141 KiB (0%)' e* j5 l% I4 o2 b" @( t( m
Language                                 : German
# M. P7 j6 q  ?& {0 vDefault                                  : No
+ y  g: c7 G+ T. _$ }1 F9 x) i0 KForced                                   : No; m: V/ D( m( |& j) j6 f- K+ M
1 E4 R+ e( J% C9 {
Menu
2 J! B: R+ n8 H: L. r00:00:00.000                             : en:Chapter 015 Y* p+ {! _3 x1 k; i
00:03:09.439                             : en:Chapter 026 e! X: k" z6 t2 b/ S& C
00:09:08.965                             : en:Chapter 03
) ]3 G. T; T' v3 c, f0 b00:14:07.847                             : en:Chapter 04
1 z6 L% ?& \* C  u00:20:35.484                             : en:Chapter 05
* _" A  P7 z# [3 W: ]' }  N00:27:24.977                             : en:Chapter 06
9 A" C5 H1 {; x' M9 B9 B7 L: n00:32:08.927                             : en:Chapter 07
6 X' T  K' I( w' [" c& p3 ]00:36:16.549                             : en:Chapter 08
# {! h2 }. v, z5 V  k4 [4 k00:41:26.776                             : en:Chapter 09
- k9 v6 B2 v' [00:45:50.164                             : en:Chapter 10
; Y$ A# t8 b* k00:49:08.821                             : en:Chapter 11
9 o: Z9 Z3 `: ^; e00:55:01.089                             : en:Chapter 12; r+ T# V* Y2 S
00:58:38.890                             : en:Chapter 13- d; ?& o# R  [( l
01:05:41.020                             : en:Chapter 14; l5 c# }- ?) s9 i8 B3 F9 F
01:10:36.232                             : en:Chapter 15' B( a" u! D* K
01:12:40.439                             : en:Chapter 16$ N1 Q" b; l& V1 S
01:15:45.166                             : en:Chapter 178 w! e) j- y  j3 C) Q
01:20:25.195                             : en:Chapter 18. N- Z, U' `6 y1 o
01:25:28.832                             : en:Chapter 19
% R+ h; k6 |" O) C6 R( a01:30:56.326                             : en:Chapter 20
! S8 q  u/ ?* F0 W9 ]
% V% W# G3 S* T0 o& tKNiVES cuts you with" f( |8 v, b- P' l$ O% v& L$ w

' i* ]3 \* H  N4 c* F' R9 mThe.Bad.Guys.2022.REPACK.1080p.BluRayCD.x264-KNiVES 15.45 GB
8 Y5 }+ K  o% }2 f2 ^# [' H- ?9 m; q6 s  Y6 Z
date.......: today
, s* A) g3 ~8 b7 MReso.......: 1920*804px7 l. w# O' ^( |( Z! W3 B  U
Biterate...: 18,17 Mb/s0 y4 n: U7 w" m* W2 M4 y1 b
Source.....: 30,3 Mb/s% |: S3 L& s& L& p3 u) x+ ^4 ]
sound......: True-HD' A, \6 D) g4 C+ ?9 O  y) C6 k7 X
check......: https://www.imdb.com/title/tt8115900/, e8 x: X. L9 k$ j% D% m
notes......: subtitles.fixed
Video/ G- Z* _$ s& \
ID : 1* ~( l+ @9 w5 k9 z8 w; W
Format : AVC4 Z. |) I+ E* M! \% T" f! U8 P4 X
Format/Info : Advanced Video Codec! O& S4 w  ^0 u# X& c& O
Format profile : High@L4.1$ y1 w( g& ?& C( F% Y1 S: F1 X# z( Y
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames+ b+ [; o, C" V1 {# l2 [; E
Format settings, CABAC : Yes( p; ?/ v" d; j# U/ ~5 [' O' g5 o
Format settings, Reference frames : 5 frames
/ R6 t: S! f) I0 {: CCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
5 e5 r9 b9 f6 o# C8 Y; |. Z4 YDuration : 1 h 40 min
6 o0 e0 K9 N* B) ^' B- nBit rate : 18.6 Mb/s) H' ?$ c. |* ?) ]: W; F
Width : 1 920 pixels# e9 ~- v& i, i) g% U% b
Height : 804 pixels. l& M/ w  x$ B- M8 e
Display aspect ratio : 2.40:19 ]: G' C( `! }/ o& m
Frame rate mode : Constant2 b4 [( W: w0 `, r: o9 D5 g3 t
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS8 u( ]1 E- Q1 e% [/ r0 q
Color space : YUV
  M3 |; T/ l% f! h7 x; HChroma subsampling : 4:2:0
" y( h0 Y, M3 x  Q! PBit depth : 8 bits" J& M8 d8 ?( G, W7 n
Scan type : Progressive8 y* n# u7 }& d! `1 {; w
Bits/(Pixel*Frame) : 0.503, `9 Q* d, V  p: K8 Z
Stream size : 13.0 GiB (83%)* f7 ?1 g. J* w  C/ @. m" o, t
Writing library : x264 core 164 r3094 bfc87b7
5 T* [2 h4 B# |% M; S& _$ mEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.003 e+ s- D; w, _8 o: a
Language : English
" C6 f4 x: s8 X9 Y3 Z( [Default : Yes
8 x8 o2 g# X! K9 oForced : No2 [5 i4 ~1 A! d3 W
4 }+ T( ]( f9 y
Audio #1
2 k" e6 f! p2 b( TID : 2
! k: t: r' N9 T& oFormat : MLP FBA 16-ch
# N* ?7 W6 d! @* |2 e8 J0 }Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
' e9 c$ k0 \- n/ {0 \Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
0 q8 i$ ?9 ^/ NCodec ID : A_TRUEHD
# y( }# Y" o! J& d- x$ wDuration : 1 h 40 min
: L+ ^+ y+ g* U6 J7 Y: C# z& eBit rate mode : Variable) l1 V6 s' m0 d( }5 Y5 \
Bit rate : 3 166 kb/s# N9 }7 H) Y( E. g. Q3 m( M8 `" @- O  h' e
Maximum bit rate : 4 686 kb/s3 q: l& C5 R; l' n' I
Channel(s) : 8 channels* L7 Q. {% t4 C
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb& C  _3 Y- T( V/ ^
Sampling rate : 48.0 kHz5 Q0 ^$ Q* K" {) e: r0 E! {+ }
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)% e7 s: A0 J- y
Compression mode : Lossless+ N( G- A4 @' n2 R
Stream size : 2.21 GiB (14%)
4 R0 n$ ]6 e2 r' HLanguage : English
7 Y, Z! U6 Y) ~) y# O( g" zDefault : Yes
" @1 f9 Z' c( ~, z7 hForced : No. _5 d6 g0 [- m+ |9 f% a
Number of dynamic objects : 117 J2 c) O+ A3 z$ M. O; \- P
Bed channel count : 1 channel! K$ k; Z$ ]- M- \' D+ x! K, t. a
Bed channel configuration : LFE
, M+ T2 U4 u6 ~% K0 W% k  X2 C+ O9 Q* J" `
Audio #2
9 `+ ?" ^) |# JID : 3
/ I& L) _/ W& f; MFormat : AC-3% e2 A; h4 A0 i! H2 n( F6 o
Format/Info : Audio Coding 3& p; }1 R& ]0 q% ]) d
Commercial name : Dolby Digital
% ~  a, I; l+ w7 ]: o! mCodec ID : A_AC3
/ ?2 d& a8 a/ ~9 iDuration : 1 h 40 min
% |% b" }- u5 }% q- x0 SBit rate mode : Constant0 ~( M9 G0 Y) T$ E
Bit rate : 448 kb/s
" ?, g, [# O  X! \% F4 eChannel(s) : 6 channels/ Q8 a' m1 @6 t/ L: x8 k
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  M+ Y. z' V) E: j" E+ h& C+ M* a" VSampling rate : 48.0 kHz6 a9 f  ~2 @) D& T6 I# O" `
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
& D6 a; d- `/ z% nCompression mode : Lossy
2 }5 J# \( E3 O$ I2 ZStream size : 321 MiB (2%)1 S' s& Z4 w- a* G% g; u
Language : English1 v6 v" F6 ~1 {' p9 ^- q4 \
Service kind : Complete Main
  a2 Z6 H7 Z; D, `, C0 LDefault : Yes/ g) s+ R6 {8 B! K: h$ W5 H
Forced : No
. p6 N- d( j) D6 I& v7 z3 l1 n, Z/ W, R/ b
Audio #3
$ z8 \9 k1 l' P: P, l$ e: iID : 4
! w# l: N6 }9 |9 W2 y0 l$ y4 l( qFormat : AAC LC
- D  N& n4 ]5 @4 J  o' fFormat/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity) o0 @: |) K2 O2 o# M
Codec ID : A_AAC-2$ C( U  ]' X' ?' y1 a
Duration : 1 h 40 min
- G6 I& G5 D4 p( u: SBit rate : 107 kb/s
, E" x/ z0 `% Y: h" kChannel(s) : 2 channels0 [: |; X" T' y
Channel layout : L R
/ P4 T8 N4 x' s2 d3 G. JSampling rate : 48.0 kHz
% x& c6 |( r& G5 @, e2 s+ tFrame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
* H+ y/ F! b5 @2 c. t, UCompression mode : Lossy
1 J' p% B8 _$ D0 j$ eDelay relative to video : 9 ms* Z6 I3 o. m$ u8 i
Stream size : 76.8 MiB (0%)
9 t+ r9 P: e) e$ v/ ?Title : commentary
* K, I! ~( t2 ], N9 yLanguage : English
/ z0 E# A; \' y. J3 `Default : No5 `  S  j  k' c$ n" h
Forced : No
: M: E. h& i5 P/ a5 k. V0 ]! r6 y( {" A5 x$ L0 U  |. g
Text #1. h2 T! x2 y) A
ID : 52 x9 n! h" _+ j2 \% g& M
Format : PGS
- W# L" \* p% |- z  DMuxing mode : zlib5 p/ W6 @- f/ t( a8 r7 g
Codec ID : S_HDMV/PGS
. C0 b0 I" ]( O2 E, ICodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  \, \3 t& a3 b9 c# S1 n6 LDuration : 1 h 39 min; q6 Q: ?( U& ^# M. i& b2 Y0 ]2 K" ]; E
Bit rate : 57.6 kb/s
& D6 X* b: |6 j# L# m. jCount of elements : 3934
. e3 r% U# s& e; @0 Q; gStream size : 40.9 MiB (0%)2 w4 h1 H. Q. K' C, a$ C
Language : English, U" ?$ {0 R5 I& X$ ?5 h
Default : Yes
! d$ f' y. @# Z2 x- G* w  r# ]Forced : No, B6 J" y6 P6 m5 {2 p* ?' q" C- V
3 [7 `7 p. ]+ b! n
Text #29 E5 D9 U" D/ L2 W! |
ID : 6
8 e! R& {6 M  V& U0 G; [Format : PGS
; [1 f/ Q; ?9 q6 P% q8 y& LMuxing mode : zlib
5 g1 B* S/ w9 c& ]& LCodec ID : S_HDMV/PGS# c# g5 t1 E* e, Z5 ?4 c
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ l! y  _, L; BDuration : 1 h 39 min
9 j* u) O" Q' y# R" sBit rate : 80.8 kb/s
7 y6 c7 d) K% u' ]+ Y. v  l+ e4 TCount of elements : 4145
. i9 h5 \- ]' TStream size : 57.6 MiB (0%)3 l* R( d9 X9 w' s0 g( e9 L* B
Language : English9 v4 Y+ N% [6 E, ^0 {, ^# d$ m. d
Default : Yes3 `: q6 b$ I( ^3 V
Forced : No
. I1 v- D+ V; d5 B: M7 r) [# U. {, Z! ?$ S
Text #3# i1 H" k9 c# y4 F
ID : 79 p9 w& k8 S4 d% Q
Format : PGS
# P7 x; r! V) y* c% P# OMuxing mode : zlib( r. u; P# Q. t) F- {! r$ s4 `
Codec ID : S_HDMV/PGS
. Z( b" }% F& m5 A' g, qCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 \* @4 a3 e! B8 w7 C
Duration : 1 h 39 min
6 _% y7 e" a1 |4 g0 e: @) J( @$ @Bit rate : 45.3 kb/s4 Q) D  J' y: @2 }% ^0 O9 b
Count of elements : 27809 ~" H) E/ S! R: k2 s
Stream size : 32.2 MiB (0%)+ J, f3 v' x, D% g
Language : Italian
7 ~) C, S; g3 r/ l/ jDefault : Yes
5 y  u. ]5 A8 a) }Forced : No
3 h0 Z; V! q" r9 q+ {2 H5 q% y5 E
" T) B) D4 W; P9 z: m  D4 w% T$ Y+ DText #4& N/ X# F. T- S( q4 a' h  Z) V
ID : 8$ {0 u' q$ R4 e. e6 Z& u7 `
Format : PGS
/ a( j. z% v1 SMuxing mode : zlib
% h7 {7 ]: {. Z, Z/ ^Codec ID : S_HDMV/PGS
: `& w: d7 M7 t3 a! N* r% Y5 YCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' B& D0 w: H1 A" k, ?
Duration : 1 h 39 min! P0 p! Q% D! j
Bit rate : 792 b/s1 q' V. y/ g  C3 K8 d, F/ q
Count of elements : 44+ b0 W9 `1 a; e. L& x" ^+ B" d
Stream size : 576 KiB (0%)
5 U) \# B( l& I7 m: uLanguage : Italian
. H& {( {, N- ]5 {& \; i. |Default : Yes
3 l3 ]( w( r8 p( F) Z" i* D, SForced : No1 A/ T* n1 H0 y
6 k2 B" f+ Q* n
Text #5/ A) z: m9 e! @4 ]/ p# J2 @% \
ID : 9# k! O# T0 u( Y( g
Format : PGS
8 o- D$ i4 E; u1 E+ {Muxing mode : zlib# ], k; t5 g, ?4 ~' _0 Z% i
Codec ID : S_HDMV/PGS
/ S  h) f4 L1 D  m6 y* E# zCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 z' s6 D, N4 ^+ a- z2 @- v9 ], JDuration : 1 h 39 min4 Z8 M# w. D5 R& L- x1 |
Bit rate : 48.9 kb/s( b6 u$ B: Y3 s
Count of elements : 3282; U  Y. i5 u# V1 C
Stream size : 34.8 MiB (0%)8 k1 a( \& {! x
Language : German
  E- T$ t: B6 ?. h; YDefault : Yes
7 o) a% a! v- I7 u/ ^; oForced : No
+ Q" ^1 ~* _" ?& O% l( B/ ^9 `1 ?: Q$ D
Text #6  X4 f# q  t' V8 @7 A
ID : 10
, Z7 ]2 I+ d' h/ _5 g5 MFormat : PGS2 ^. h& \( |8 a0 S2 `! t: A
Muxing mode : zlib: D$ B# B( _/ {; \7 s8 B
Codec ID : S_HDMV/PGS
/ y- W0 m2 I* Z3 |Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! Q) B: B# i( |2 A! t
Duration : 1 h 39 min
+ J" @) V4 A. L! {* T" s4 P' fBit rate : 193 b/s5 G3 s$ R, V& z8 Q- @
Count of elements : 12
: I6 ~' }( h% t( d! o! a, m. R# F/ sStream size : 141 KiB (0%): D3 Z0 R1 i; e: x. {# B9 i! W. \" u
Language : German
" v4 S' u. k# b* Q/ YDefault : Yes
( C) F- S2 D. e2 ?Forced : No$ F4 \9 s& o% b2 T3 a0 p  A/ l4 v
8 |. [5 E$ b6 ~/ w
Menu
+ T9 q2 D7 ^7 i: c$ A00:00:00.000 : en:Chapter 01' V+ Q* |9 ~0 J
00:03:09.439 : en:Chapter 02
4 e$ u* w2 y* Z6 o* K00:09:08.965 : en:Chapter 03
2 B. a( W9 f3 _, _" W00:14:07.847 : en:Chapter 04. ~4 a, y* `: |6 X7 m; I
00:20:35.484 : en:Chapter 05. k  N) b; Y1 Z0 C% `
00:27:24.977 : en:Chapter 06
* a% g1 u) ^1 E5 M( M, n) ?$ M00:32:08.927 : en:Chapter 07
$ x" X+ Q8 v) U+ s9 h00:36:16.549 : en:Chapter 08: s  G& s9 ~/ v: p
00:41:26.776 : en:Chapter 09
$ J3 e3 p+ v" c2 D! x8 u7 H: V00:45:50.164 : en:Chapter 10, B: C1 K2 ~6 ~- n- Q- Z3 P
00:49:08.821 : en:Chapter 113 B" \* p5 ^& G! e( M' R4 c
00:55:01.089 : en:Chapter 12
  R. Z! B6 M; L& E6 G4 V" v. ~00:58:38.890 : en:Chapter 136 U3 q1 \# `( A8 }' q- G
01:05:41.020 : en:Chapter 14
, ], a% n, b. r1 M# q) k: h, [01:10:36.232 : en:Chapter 15
4 n5 Z, o. |* q/ C. T5 S3 e% B1 Y01:12:40.439 : en:Chapter 16
! g) C  x& ]8 Z* P9 ^, E6 a01:15:45.166 : en:Chapter 17
; \7 [* y3 T$ v( {/ Q% H4 S01:20:25.195 : en:Chapter 18
3 ]& Y  u; o9 ?01:25:28.832 : en:Chapter 19# N7 O0 l7 C$ u& ~  B  k; {  v- f
01:30:56.326 : en:Chapter 20; @2 H1 s0 s0 {5 A, x

7 f+ M/ \7 K3 y1 P! ~  F3 r# i" JKNiVES cuts you with8 P5 p- L4 B, {7 X& E2 J

  ?; B; n6 A' h- UThe.Bad.Guys.2022.1080p.BluRaycd.x264-KNiVES 15.76 GB
5 }0 J0 B% Q3 S' N' i2 m
4 u$ `* m, \: Edate.......: today
; E" N  w' f2 b7 X# ZReso.......: 1920*804px2 W5 \1 f$ y7 h' R* E
Biterate...: 18,1 Mb/s# l$ A( t2 X( Z' y
Source.....: 30,3 Mb/s
6 {: p4 n9 x" p8 c0 R/ u" osound......: True-HD9 f- g5 g, ~$ T% M( a& ~9 H
check......: https://www.imdb.com/title/tt8115900/

1 n6 |9 v( k9 t5 e- g% u3 k
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2022-11-27 00:25

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表