BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 122|回复: 9
收起左侧

[蓝光原盘] 雷神4:爱与雷霆 [REMUX无损版] Thor Love and Thunder 2022 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 36.95GB

[复制链接]

9707

主题

1万

帖子

9万

积分

Super moderators

金币
943 枚
体力
46196 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2022-9-27 07:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Thor reunites with Valkyrie, Korg and his ex-girlfriend Jane Foster to fight the threat of Gorr, The God Butcher.2 x4 H/ G/ ?% c6 F( F8 n

! r4 T, _5 r. g% D- A7 R. N5 o 01.jpg & O% [4 G9 r, R* Y; A, ^  ~/ N

' d/ @1 u3 e2 f2 J+ @) I+ @% H◎译 名 雷神4:爱与雷霆//雷神索尔:爱与雷霆(台)雷神奇侠4:爱与雷霆(港)! D& {8 [! i- d: p$ L; M
◎片 名 Thor: Love and Thunder: V( b, q: `* {, q5 E" f
◎年 代 2022
3 d7 U* I* B5 r◎产 地 澳大利亚/美国
. G; l8 V! j' c7 @2 P) m◎类 别 喜剧/动作/爱情/科幻/奇幻/冒险
% N# w1 U1 o! x+ V: O◎语 言 英语
* x9 i# f! @$ ?4 E6 t3 r9 R◎上映日期 2022-07-06(中国香港)/2022-09-08(美国网络)/2022-07-08(美国)0 d: X# a. M* ^- A" I. T# R
◎IMDb评分  6.4/10 from 261,965 users4 c% k& T% j8 p, D6 s( m3 ]& D! G
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10648342/( \/ d# {9 ]2 v3 f2 |( r1 W0 _
◎豆瓣评分 5.4/10 from 85,256 users6 G. A2 P' W% W4 K+ o' p+ L
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34477861/! y" B  s6 N* r; z
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD
6 f6 z4 U6 V% ?+ ?$ R: p: [◎视频尺寸 1920 x 10801 ~% w; S: a8 G; D/ J; S6 f$ C
◎文件大小 1DVD 36.95 GiB2 G/ Z1 f3 y5 I8 z! X& K
◎片 长 1 h 58 min" b! u4 M; i" o, A9 ~6 }5 o
◎导 演 塔伊加·维迪提 Taika Waititi
; O/ }1 L5 J( L& {2 m2 J◎编 剧 塔伊加·维迪提 Taika Waititi
* D- n  `* j7 ^7 C7 X* W     詹尼弗·凯廷·罗宾逊 Jennifer Kaytin Robinson
) j; O) l9 l6 h+ v0 |' f/ y     斯坦·李 Stan Lee
$ f+ @. f* O: x9 Q: m6 f  _     杰森·亚伦 Jason Aaron" L  U% o. p; A( u4 C' E
◎演 员 克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth7 l2 C( A4 h  t7 W) J
     娜塔莉·波特曼 Natalie Portman, M& v% B! N" X9 V! p
     克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale
2 ?4 k! E5 M4 v$ v. l. W5 f, \3 d     泰莎·汤普森 Tessa Thompson0 V, G* @" T0 U' d: _
     塔伊加·维迪提 Taika Waititi/ ~8 H; [- e7 N# U- y
     罗素·克劳 Russell Crowe. }9 G8 x# [# q- J- {  I- N4 Z! _
     杰米·亚历山大 Jaimie Alexander
8 B4 n: F, ^% v! O5 X5 ^     克里斯·帕拉特 Chris Pratt) T5 O% y  P& w$ V  F7 M  G, E
     戴夫·巴蒂斯塔 Dave Bautista& x9 y; A* S3 _! k, f6 w! q6 Y7 ]7 X
     凯伦·吉兰 Karen Gillan' R6 r3 {2 C6 T) h  ^
     庞·克莱门捷夫 Pom Klementieff; Y! Q6 f: {# Q1 ~4 i: q) |
     肖恩·古恩 Sean Gunn
2 `- }  U3 B' z/ `- K, p9 C     范·迪塞尔 Vin Diesel% a) E3 D2 f( \% p" T4 @8 N9 e
     布莱德利·库珀 Bradley Cooper
$ _+ _& A! b0 h3 D- G0 D     本·法尔科内 Ben Falcone4 p5 |1 r6 ]: ^" g6 V$ k; z
     史蒂芬·库里 Stephen Curry) \4 E: _1 s2 v  [3 ]) D* p( B
     鲍比·霍兰德·汉顿 Bobby Holland Hanton4 t3 z- L' D+ H* b
     戴利·皮尔森 Daley Pearson4 M' v/ {! _1 s; N9 `- {
     西蒙·拉塞尔·比尔 Simon Russell Beale
- I' ^, @  h6 V$ ?1 N& L  k, l     乔尼·布鲁 Jonny Brugh
6 k! c) G; I" w0 `     布鲁克·斯塔奇威尔 Brooke Satchwell# d7 l& Y3 s9 T2 f, {
     埃尔莎·帕塔奇 Elsa Pataky
/ N  n& @6 |$ \! n% |8 V8 z     埃莉扎·德苏扎 Eliza D'Souza
5 Q: w: Y2 L9 X     卡恩·古尔杜尔 Kaan Guldur: s* S' h7 d2 \* t+ w
     普里西拉·道伊西 Priscilla Doueihy% f8 e; y- }' i- \* ]; C
     斯蒂芬·亨特 Stephen Hunter
3 Q+ w9 v0 v: }6 Q3 w5 M3 Z     印第安娜·伊万斯 Indiana Evans7 N* k9 {. A0 R. u, y! Q; g
     艾娃·卡约菲丽斯 Ava Caryofyllis
+ b8 s2 K! }/ u9 K8 L( f: B     本·辛克莱尔 Ben Sinclair' R6 d8 r0 ]" |0 u
     博特·高登斯汀 Brett Goldstein5 w2 n2 F$ W" X0 A1 X' U, \
     卢克·海姆斯沃斯 Luke Hemsworth
0 P  e3 T4 I% G7 j. O     马特·达蒙 Matt Damon
8 L7 b1 V9 B6 _) s/ Y     梅丽莎·麦卡西 Melissa McCarthy
5 d1 C3 l% H- @3 g( J, B! [     山姆·尼尔 Sam Neill
6 H" R' J+ R% B; f! U; K% ]     马克·卡西米尔·戴妮奇斯 Mark Casimir Dyniewicz! z3 R6 A1 O/ n' ]) }! K  m
     凯文·费奇 Kevin Feige
8 f0 z+ V, S- x1 Y& t     马克·马瑟斯鲍夫 Mark Mothersbaugh
( }6 g( F* f& Q) ~% }     玛耶斯·C·鲁贝奥 Mayes C. Rubeo
2 J9 d8 U) l0 H; N( ]1 B. b8 H$ n( e% l& g
◎简 介   
: C6 A' C& z" B$ X
) _) m- q4 C( h# h1 y- Y 影片故事发在在《复仇者联盟4:终局之战》事件之后,雷神索尔(克里斯·海姆斯沃斯 饰)踏上了一段他从未经历过的旅程:找回自我。但索尔的退休计划却被企图消灭众神的屠神者格尔(克里斯蒂安·贝尔 饰)打断,他只好与女武神瓦尔基里(泰莎·汤普森 饰)和寇格(塔伊加·维迪提 饰)再次联手,其间更发现自己八年未见的前女友简·福斯特(娜塔莉·波特曼 饰)获得了雷神之力、挥舞着多年前在自己面前毁灭的雷神之锤,令索尔惊讶不已。他们一起踏上了星际冒险,以揭开格尔的复仇之谜,并在为时已晚之前阻止他。
$ O  J( p& R: o4 B, F6 H0 E9 r+ l& T0 m( W  [
 Thor enlists the help of Valkyrie, Korg and ex-girlfriend Jane Foster to fight Gorr the God Butcher, who intends to make the gods extinct.
/ m/ R6 a  S! L+ S
Thor.Love.and.Thunder.2022.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
9 U6 R  `# X0 F. r! X  Y! l  P# `1 F* _, [/ K- r
Video4 _: Q$ p+ A9 V
ID                                       : 12 a; n0 j9 }, _6 c- A- x
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
* o3 m! d" n1 y$ B( G- q" pFormat                                   : AVC
0 o. F  `: Z7 OFormat/Info                              : Advanced Video Codec: k4 A8 J3 ~* U5 E- p) [. F
Format profile                           : [email protected]
* ?0 l' q  q5 oFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames: o( v8 {: f; D
Format settings, CABAC                   : Yes& Y8 p/ N- k4 r& i
Format settings, Reference frames        : 4 frames% F7 U/ U; m; q# K' B, A, t7 q( v
Format settings, GOP                     : M=3, N=12
. B$ S3 v; _4 o& w7 u% ~) ]Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
- D) l7 G7 R5 D# S: `! oDuration                                 : 1 h 58 min
6 `' a( Z* K2 A: t3 A% cBit rate mode                            : Variable/ \' C3 ]' l6 E9 J
Bit rate                                 : 31.8 Mb/s  C: i9 j6 }  k3 Y2 t
Maximum bit rate                         : 35.2 Mb/s
6 r4 y$ n6 U9 B' K& C$ FWidth                                    : 1 920 pixels* y4 E! x. ^! X# m& v5 M8 D6 F9 y
Height                                   : 1 080 pixels) X  f$ S) d8 V) I
Display aspect ratio                     : 16:9
! ~. x5 w$ o& b" G8 c1 G5 v8 `. ]Frame rate mode                          : Constant. r% J: M) R* o, p, j# c
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS4 z& b7 \6 T; \( G9 V
Color space                              : YUV
- o, w' N/ n+ D' T+ B4 CChroma subsampling                       : 4:2:04 q) L6 f, L7 ~, R5 t5 E
Bit depth                                : 8 bits! I; q/ \* g7 C8 V# ~8 Z
Scan type                                : Progressive
2 s, y$ y0 O5 p/ I1 `  u0 `Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.639% ?9 P( i' q) f- A$ {9 d
Stream size                              : 26.4 GiB (71%)
# x5 @0 z- ]' o! ?2 S  `- D  _; ~Language                                 : English( O+ e" V  f! f
Default                                  : No( B! k  |5 u) B* z1 t  H8 p
Forced                                   : No, s; T3 y$ t7 ?4 ~. K" j) |
Original source medium                   : Blu-ray! B" w+ x; b0 [: \3 E& O! H

* W  ^8 o2 W2 X' S5 q2 ]4 uAudio #1
& t* Z2 X$ S5 h7 P/ U  E& ?ID                                       : 2- n/ `. Y7 i* W( M) ?/ T
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)6 r8 P3 f- o2 H5 c$ P* P5 a: P
Format                                   : MLP FBA 16-ch
$ G3 F& f- U0 X* AFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation# V/ P' u. j% t6 u
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos4 k1 d% W. Z3 E* |; G5 I9 c
Codec ID                                 : A_TRUEHD
  {8 q2 O( Z; o1 gDuration                                 : 1 h 58 min* G) P. U- y, e' p9 w& Q! L7 q
Bit rate mode                            : Variable. v6 Y4 A1 P0 K
Bit rate                                 : 4 691 kb/s& }8 v6 @2 Q" |( N6 b7 x& c
Maximum bit rate                         : 8 409 kb/s( \- o8 y% {; c% T
Channel(s)                               : 8 channels
( ]5 o2 S& d$ o* F4 UChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb  D* {& }3 z+ J5 }9 T' i
Sampling rate                            : 48.0 kHz
" |. ], I% G: y* @$ l6 ~6 PFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
4 l0 a, A4 i; Z2 \, s4 s' t$ ^+ T" S8 KBit depth                                : 24 bits1 S/ R3 {3 _2 ~3 B
Compression mode                         : Lossless5 ]  Q9 }' G0 {  p9 P7 w# Q
Stream size                              : 3.89 GiB (11%)) }" p: P9 K' J. Q
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos
1 v  R4 S! Z  \# e" r0 \$ x( vLanguage                                 : English' n8 _+ M; e- F$ ]
Default                                  : Yes! C8 x3 G7 E- p$ n
Forced                                   : No
$ `* F& I6 [0 K4 F: W- Z- pOriginal source medium                   : Blu-ray; w4 o  v- @3 s2 z) {9 B  h' s
Number of dynamic objects                : 13
$ q7 I4 f1 I( m4 V( o2 nBed channel count                        : 1 channel
8 ^/ d3 w5 ^8 A* eBed channel configuration                : LFE1 T. {( x6 M; T; `0 J, W

: O2 l" o8 H0 t  o& [& ~Audio #2
* B5 x3 Z! J! N/ [ID                                       : 30 J2 Y2 a0 o: m& ~
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
. }1 G# G3 C. o" D: I; ?% VFormat                                   : DTS XLL: D+ R" Z) o+ \) `1 j3 V2 z0 p
Format/Info                              : Digital Theater Systems4 h6 }5 W3 T& p8 X6 [
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio7 \& M" P. ]$ n, n% N- U
Codec ID                                 : A_DTS
1 I* a& o' Q+ S, aDuration                                 : 1 h 58 min0 O/ n4 l; R, V5 N: V
Bit rate mode                            : Variable
/ I* w2 d& ^6 X4 ]% S$ c  }  K5 xBit rate                                 : 4 873 kb/s/ `& V) Y9 Z, |( a1 I
Channel(s)                               : 8 channels2 S, m, k, ?- Z$ o, \! Y# i
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
4 m0 Z% _6 b3 u! u" A* W; R& pSampling rate                            : 48.0 kHz
# x+ j) P# c: l) n/ j% V' U" ZFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)9 v& }/ g. c6 F' S" q: G$ u
Bit depth                                : 24 bits
/ t0 v+ a! \' n: G0 ]- u% U5 |. A) wCompression mode                         : Lossless
8 K" g" d( ?  }; {  d) J6 {Stream size                              : 4.04 GiB (11%)
$ l3 U7 }: @. |$ ATitle                                    : DTS-HD MA 7.1# {$ ^$ J3 T1 i- v0 P# w! f. i- I
Language                                 : English
) a; |( f/ F# G6 x$ Q# w) m3 PDefault                                  : No7 v- w: Z5 T8 b1 q3 `( |
Forced                                   : No& O1 U' `- l5 d) R5 H+ z
Original source medium                   : Blu-ray0 p# i6 F: j$ _  E6 |) K
: {* p, C% e; ]. B8 H0 Y3 }" L3 j
Audio #3
' e1 C7 n* ^/ UID                                       : 4
: a4 M+ r: X" r4 e# ?& |" u# ZID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
3 b# R; i6 F% \, fFormat                                   : AC-3
! X( ^1 R% F* s: KFormat/Info                              : Audio Coding 31 Q" ^) n5 X' z6 D3 o2 t, a
Commercial name                          : Dolby Digital3 L( w* ]0 g+ O- L8 u
Codec ID                                 : A_AC3. _6 x0 l4 Q  f; B
Duration                                 : 1 h 58 min* ]) ]- K( I, v  r
Bit rate mode                            : Constant
) V6 l8 I/ ~6 j& _Bit rate                                 : 640 kb/s
5 o( R) [% \7 \; W9 W4 WChannel(s)                               : 6 channels
7 l  q) [6 x% h6 B7 q  t# }% h6 K2 EChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs% N9 d' S) O$ p+ T) N, |
Sampling rate                            : 48.0 kHz' O! m! {. T' C* W  d0 ?
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)7 `9 X' X2 j5 V/ ]* y
Compression mode                         : Lossy
6 n$ M1 E; P# Q9 M# m/ \Stream size                              : 544 MiB (1%)
+ R# Z( d/ A/ U) K  Y( Z7 fTitle                                    : DD 5.10 r5 c9 ~) ^  `3 O9 S
Language                                 : English4 Y3 {. S$ {6 f5 t
Service kind                             : Complete Main
) T$ d' \% R" H2 W5 P5 hDefault                                  : No5 o3 Q/ ^( q, R
Forced                                   : No; t9 a$ h$ K" p
Original source medium                   : Blu-ray
$ G; w+ L7 s8 r' M0 p- T6 Q1 ^
: ]9 X; E( D4 K: a: C0 w  ZAudio #4$ B6 N2 H& ~+ J) B' ?' J, U
ID                                       : 5
% t( T5 U3 a5 E# I8 IID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
& a% u% n. _! X+ C1 y$ `Format                                   : AC-37 i: Y4 [% Q$ C5 A9 P% d
Format/Info                              : Audio Coding 3/ g8 g/ E( b2 L) v' Z5 a/ X
Commercial name                          : Dolby Digital' ^* I" z$ _/ C# Z! M$ |2 ]) [
Codec ID                                 : A_AC3) J$ K! `8 _2 T3 ^8 Q
Duration                                 : 1 h 58 min
' o7 C; v! g; X5 s$ yBit rate mode                            : Constant- p( l6 q7 w* Q, i" w
Bit rate                                 : 320 kb/s
1 o! r# K: N/ j7 }1 lChannel(s)                               : 2 channels
% W( Y9 H( W6 |( h  kChannel layout                           : L R
; H# e6 f! t( _% ~3 ~$ p1 w3 oSampling rate                            : 48.0 kHz
* y. L; w1 `+ N; t' H# sFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
9 t( d2 X" J, G: N& OCompression mode                         : Lossy
9 i5 h3 ]4 w  `. o+ l2 N# c7 h7 p& qStream size                              : 272 MiB (1%)5 y2 g8 l* C% G8 X' L
Title                                    : DD 2.0
- H" m) r2 X( ?. E6 j1 _$ B9 @Language                                 : English& G  k8 w; c5 k/ O- |1 s  z7 ^
Service kind                             : Complete Main7 v" s1 t4 G# K+ ]3 ?) t  O
Default                                  : No
$ d' v9 Y$ m- i7 p* t$ ]7 LForced                                   : No6 p  _$ T( T, C) T
Original source medium                   : Blu-ray- K9 ]5 p7 u, }5 M9 T1 D/ ]

$ V) T# h# D- A; Z6 wAudio #5- C- ~8 E1 A* W4 z  `
ID                                       : 6
, L% J' _4 ~$ ^Format                                   : E-AC-3- F( z) n$ i+ Y& p; b
Format/Info                              : Enhanced AC-3
* L4 H1 }" b+ Q* q) \: h+ t! m. Q9 oCommercial name                          : Dolby Digital Plus9 {% }$ S7 }* s9 |
Format profile                           : Blu-ray Disc9 l" y; R: Z" C9 r8 X; x$ i
Codec ID                                 : A_EAC3
! j6 @0 N4 k; H7 W1 m( E1 ADuration                                 : 1 h 58 min! a( F8 ~9 R& @
Bit rate mode                            : Constant2 w* q: V# B; m
Bit rate                                 : 896 kb/s
2 K  ]7 Q7 C0 \! f; |" vChannel(s)                               : 8 channels" i  V; B/ h) H9 R
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
: i3 F6 l' q0 S3 n2 V% RSampling rate                            : 48.0 kHz% C5 ?- d0 w: v6 I
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)7 o. b& K; J3 N) _  D1 X+ G$ `$ H
Compression mode                         : Lossy( v5 U5 `$ [4 l/ A: U0 }
Stream size                              : 761 MiB (2%)
$ H1 _9 e; w* VTitle                                    : DDP 7.1" \  ?- _  Y, {6 Q! k; i. I1 r7 d
Language                                 : French; U' q5 Z: _1 A3 f
Service kind                             : Complete Main
: e; F2 i* c) ^/ ~Default                                  : No
. m( e+ z7 A( I3 \. N7 n; r5 DForced                                   : No
. X8 `% C3 e% T# j
* n& m! z* Q; q; t0 ~* y; \% u" uAudio #60 ]. i( H. m- P& [: r
ID                                       : 7# H* @5 @$ w' b: W& k
Format                                   : E-AC-33 L% Z$ ^* S0 h
Format/Info                              : Enhanced AC-30 f, ]9 s; _$ s; U0 o* g
Commercial name                          : Dolby Digital Plus0 B2 r7 E9 z, |1 p! ~  a' ?  |
Format profile                           : Blu-ray Disc
- ^4 H9 n  s* B9 K  qCodec ID                                 : A_EAC3) z$ v; O% B; j* b
Duration                                 : 1 h 58 min+ N4 P6 w/ u3 d
Bit rate mode                            : Constant7 X% T- \0 }: N9 c2 ~: H7 R# Y
Bit rate                                 : 896 kb/s* S! t9 \& r1 l% j7 y5 J
Channel(s)                               : 8 channels
% a% W* ^/ [4 K0 _& D  pChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
1 w3 f# R2 {6 \# ?/ H$ U5 M9 MSampling rate                            : 48.0 kHz% Z. N' Q! W) F: a; W4 ]$ F: v, \
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); N) O* c: X% `2 Q1 {& N
Compression mode                         : Lossy
2 Z# X4 D. N8 e5 tStream size                              : 761 MiB (2%)
2 X0 j; e$ Z) `/ A. RTitle                                    : DDP 7.1
! R- j4 s4 Q1 ~9 T: y8 ]4 NLanguage                                 : German
) K! F6 I" o, b: e  V* p% bService kind                             : Complete Main0 I% ~3 K6 j1 ~- v
Default                                  : No5 O" O: n  R; s, s* y: W
Forced                                   : No- N& y. |- ]; @0 T! [6 A  Z5 m1 O
0 M! Q( W' Z2 s3 p: {
Audio #7! Y+ O0 U% c/ r
ID                                       : 8% Q" C. u" }9 a& L( s4 l1 {% V
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
9 Z9 k9 k3 K2 {+ ~9 x, HFormat                                   : AC-31 q! i. v- e4 B9 W
Format/Info                              : Audio Coding 3
; N9 ~5 g; c3 w% B6 y0 SCommercial name                          : Dolby Digital' N1 B: ?' G# O& j1 e; i
Codec ID                                 : A_AC3' m6 T" h7 Q: |  f
Duration                                 : 1 h 58 min, y! m3 E# Q8 m4 Y
Bit rate mode                            : Constant, N4 ~4 y' Z, _& l* T4 ~- @
Bit rate                                 : 192 kb/s
/ R& |! ~  k$ |1 D; nChannel(s)                               : 2 channels% W) A, R* B+ i+ W% }; }. Z3 k# N
Channel layout                           : L R8 a, D2 G  |" I
Sampling rate                            : 48.0 kHz7 Y+ W6 j2 u- o) d; c6 V9 a5 i' f. \
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 A& D8 z5 d' s5 A$ \Compression mode                         : Lossy7 }: j: R  s. F6 ]
Stream size                              : 163 MiB (0%)1 V* @' n: I8 q% L2 M( P3 V
Title                                    : DD 2.0! ~8 z) h: U% o( W
Language                                 : English
' ]6 B$ v- n# y' u2 B2 l% EService kind                             : Complete Main3 A2 m, }  t4 a, ^
Default                                  : No
" W$ Z! _8 Q/ h( Q5 OForced                                   : No8 K8 _9 F6 f. ^% H: x) e) x
Original source medium                   : Blu-ray
' d( m# _1 x5 j" D/ e
0 w5 S8 v# F, \  T7 T. QText #1: e& I+ O! H3 T2 S( y
ID                                       : 99 E# a& @1 g& L* U
Format                                   : UTF-8+ U) w% }; c8 p
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
0 ^( f1 t# U) c" N2 S) M# {, YCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ A  O; a) r( ]0 \
Duration                                 : 1 h 57 min
! Q5 ^. |4 Z# g' S2 e! {# V5 ^Bit rate                                 : 56 b/s% H. w7 z2 P. I8 S9 f# f
Frame rate                               : 0.252 FPS9 L" H( n; G; P! g6 M. }* R
Count of elements                        : 1782) a) o' Z. [: J& h
Stream size                              : 48.8 KiB (0%); N) V( ]% F" l& z" F4 ]
Language                                 : English& U! l- s9 D3 ]! j, \5 p
Default                                  : Yes6 n, j5 g; {( w0 q; k0 v
Forced                                   : No1 H6 @$ [9 y7 \
' _, S  J  T; j( b4 Z
Text #2
1 x0 r/ x9 r4 D4 G+ h  u0 AID                                       : 107 F: z9 B; A3 X1 K* I7 H/ F" w
Format                                   : UTF-8
& j5 \$ T2 H0 \7 H* RCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
) P3 o& o" R; o0 \3 J: s9 [$ vCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ y- V; a/ h2 R6 P4 _) B
Duration                                 : 1 h 58 min
- [& i3 R4 T7 o0 }3 p6 l. JBit rate                                 : 69 b/s
$ j8 A$ e2 v% r* ~! NFrame rate                               : 0.319 FPS! ]( \( y/ p9 f7 k
Count of elements                        : 2262! h6 [9 G- g0 J3 l' Z
Stream size                              : 60.2 KiB (0%)4 x. b& g1 r: R' C6 [* n1 H. C" H; S! Q
Title                                    : SDH
) T1 o- S, g; nLanguage                                 : English
' d  `9 B! r% v' x1 HDefault                                  : No
+ B* j* v# S+ B: @5 @4 tForced                                   : No: P3 ?0 @+ u" V+ @! k. R5 g3 Q$ l0 W
4 A4 {8 @7 X" T# [
Text #3
. F! @* I: l- V8 h9 Q. ~4 eID                                       : 11  Y) f! F4 A. R, R1 G
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)1 q2 x# n2 p+ V: N7 n
Format                                   : PGS* p: _9 {5 ~% {: T
Muxing mode                              : zlib
$ z! W4 v1 b( u- x! ^5 v# zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 n- b- A9 e" {& n" J) ECodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( g9 O, N9 g) h+ }4 _1 @
Duration                                 : 1 h 58 min
3 g; d- t7 Z( h+ O6 Q* ^* E' @) y- FBit rate                                 : 52.5 kb/s
( z- z. v: `" @8 ^6 P( qFrame rate                               : 0.641 FPS: S& {! E# ^4 i: K" O) @
Count of elements                        : 4548# G, Z" t6 u2 P2 ?" p4 Z2 u
Stream size                              : 44.4 MiB (0%); V7 t9 s" h. i- x* u
Language                                 : English
5 ~. z( H% ~& C, t7 w- a2 SDefault                                  : No
! m; F8 G+ U9 `. `% |( YForced                                   : No
+ ~/ O; S& V7 U9 K! `% a: WOriginal source medium                   : Blu-ray2 O9 C5 j# x8 s8 g& C
4 _& k: b% w1 y7 }
Text #4
: O/ p1 \. R! LID                                       : 125 E# U& Q+ U  h, c5 s2 l; ~
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
  S+ J9 c% w- M: j$ i9 tFormat                                   : PGS
- F3 a, M: z2 c4 W6 a3 xMuxing mode                              : zlib
7 {' r6 z( E  D) ^Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 q+ [& o# c, N% ^' T0 U
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 K* X# K3 p0 y- ~; X/ [
Duration                                 : 1 h 57 min
. c; G( F& E5 z, ABit rate                                 : 30.5 kb/s
8 O" b* w$ w9 y! G2 A4 i0 UFrame rate                               : 0.425 FPS
& G; y$ `: |* t* u+ ^" ]2 ECount of elements                        : 30061 _; l% m0 l! ~' H4 T# P  r
Stream size                              : 25.7 MiB (0%)$ ]- x  ?. B+ J- o% `
Language                                 : French1 K/ d) q+ R; u  t" T3 O
Default                                  : No
/ c) i5 w7 Y+ ~Forced                                   : No! W* _2 R: r, R' t. n- ]) a# Z
Original source medium                   : Blu-ray
: l! S# _8 y: m- K. t1 T  i  m2 G2 C
Text #5( U* |1 G3 U& l! u, q+ h
ID                                       : 13# A6 w' l$ x2 ^
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
! L$ Z8 z; Q5 a9 c( F+ _Format                                   : PGS
! R3 f6 d* K" a. @; B2 EMuxing mode                              : zlib
1 s, m" Y  y3 Q* j! ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 P/ P8 C  ~7 B2 W. E' dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( C6 x% A: P* F: b0 H4 J
Duration                                 : 1 h 57 min
' E! F2 N6 g; B5 h0 n% n1 {Bit rate                                 : 33.6 kb/s
8 `9 r, ?. A8 E2 N6 z+ T  ^  t1 K9 tFrame rate                               : 0.416 FPS( F1 e! ^1 Y; o; H$ r, s4 W
Count of elements                        : 29405 _% @+ e- t6 o: y
Stream size                              : 28.3 MiB (0%)
5 z, P6 A# V7 z# ?; B1 T3 ^Language                                 : German
" `3 J/ T3 l& ]6 S- tDefault                                  : No- ~: T# L, V  Z% X+ z/ r5 Y7 p
Forced                                   : No: ~- N  x5 h; L
Original source medium                   : Blu-ray
. Y/ s  n3 t; d) K) n* D
2 V: G6 r# L0 \+ ~Text #65 K. U$ p) D: j" O( a
ID                                       : 14- b3 J) ]6 K8 t9 ^
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)$ O5 o; g% A, ~: s* G  U' {) u
Format                                   : PGS
  h" d( z& x% {" t' h9 X$ oMuxing mode                              : zlib
$ D/ D  n! X9 m* M+ c( ~+ g6 UCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ y3 A( C) D3 w/ W2 `+ D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' T/ \1 |% Z' K- P. @3 T/ X; S
Duration                                 : 1 h 57 min
: R0 Q. U1 K8 B* x2 {9 LBit rate                                 : 34.7 kb/s8 z6 J4 {1 U/ v, W$ `: k: h6 x: b. d
Frame rate                               : 0.393 FPS- D$ O' L% ~; F# K: j
Count of elements                        : 27761 W3 J+ h* c! c$ ]
Stream size                              : 29.3 MiB (0%)3 H, c: e( T# Q% \7 p8 B, {' ?% p5 ]
Language                                 : Dutch+ t" I7 x6 f% }* Q$ Q
Default                                  : No
: p9 E5 t+ W" v. w1 VForced                                   : No
  r2 \0 o+ d& aOriginal source medium                   : Blu-ray
) u. b% k; ]  \( y0 l
( B: X  w2 I$ [! {, ~Text #70 g8 f) z, ]! g  a2 I$ o
ID                                       : 15
- ~5 }& T$ v- g3 GID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
: `3 s) Q, }2 A7 bFormat                                   : PGS
; ]3 P2 u3 [' T! BMuxing mode                              : zlib; k, a1 g  p& O
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# p1 b1 ]( `/ E+ W9 o( f
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ N7 `) v7 z, a, ]4 _$ f" F: PDuration                                 : 1 h 57 min1 ~4 Q, N/ D. P) p
Bit rate                                 : 29.9 kb/s
9 v) P7 d) |- Z+ A2 o! EFrame rate                               : 0.280 FPS
  o4 P8 l- p' J; H# R: gCount of elements                        : 1982
% l6 }5 S+ c+ `( \4 h/ UStream size                              : 25.2 MiB (0%)
. ]1 L# Y$ X$ V9 z% NLanguage                                 : Danish
, q0 }, Z2 r, H$ _3 d1 IDefault                                  : No& Q2 T8 C5 w. r
Forced                                   : No9 f* L" Z/ y- O
Original source medium                   : Blu-ray/ q/ F0 F8 b2 _5 T

+ G" w1 d) o4 h$ a! OText #8
2 E% s. R! d. l/ c0 r7 @: h; mID                                       : 16
; k9 h! O7 V4 [9 FID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
5 T  {- v- l( r; r" W9 D" tFormat                                   : PGS7 a8 R, S- x  R' n/ F
Muxing mode                              : zlib
7 O& T$ O5 G7 r3 J0 q- OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 o1 ?9 d6 |% h% K$ a2 @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 W+ i( }$ {3 L' q7 cDuration                                 : 1 h 57 min! u5 M8 w& q' Y. [
Bit rate                                 : 38.5 kb/s
3 C& `/ }2 U9 `* U0 M( LFrame rate                               : 0.454 FPS' e- n6 w( g3 [: @: s/ s2 J" [) ~
Count of elements                        : 32122 D9 F: T, m2 [! F
Stream size                              : 32.5 MiB (0%)2 j- O9 r  l9 P) Z/ z3 s
Language                                 : Finnish
; l0 ~1 t3 h3 D$ ]2 wDefault                                  : No
& z* N* @6 l* M: @5 G/ TForced                                   : No* w" b! S0 u9 q
Original source medium                   : Blu-ray9 P4 \, i# Y, J) R) t# u
' d0 P2 M3 ^3 U, @+ ?, I
Text #9% i! L$ c  X0 O' S4 P7 W
ID                                       : 17. {# K7 E; I( E+ R
ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)
- m8 C' T3 p" ~- ^( p$ {Format                                   : PGS
3 L9 X; ~9 ~! W, r  d% bMuxing mode                              : zlib  x  ^/ p3 E8 J+ _
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 C* S" {, j3 b- ]% r* \- x
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 E7 K" `6 C9 @; e, v3 u& A/ S3 k
Duration                                 : 1 h 57 min
  ^5 I8 }- [( TBit rate                                 : 32.9 kb/s
/ {2 M* u) ~" y8 TFrame rate                               : 0.456 FPS
" Y9 K% @4 n4 C$ I2 }! y: U3 SCount of elements                        : 3224
# k  r  y# \7 p! ~4 P% `Stream size                              : 27.7 MiB (0%)
+ M8 Q/ B' r% G2 {& k, g: oLanguage                                 : Norwegian
  A; {. \6 w! T5 v5 E5 RDefault                                  : No
: E( a8 J( k" S; ?/ N0 L5 f, z7 x3 ]4 kForced                                   : No% s9 N- F. c7 i/ N3 b
Original source medium                   : Blu-ray
. U% a' [0 @2 b% O0 o# d
: t. G; u: D  [7 x0 _: Q) MText #10
4 d. K' J. V6 K: ^ID                                       : 18/ v7 i# j: p* O4 K7 f: t$ t
ID in the original source medium         : 4615 (0x1207)
7 t/ N! ^6 U# r$ b, L9 AFormat                                   : PGS! J) ]- c) I0 S: t3 r
Muxing mode                              : zlib( y% r& f, r$ H) h/ @
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
) c) l/ h4 _7 X3 K; @" K" q4 ACodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, I. r# n7 N- O
Duration                                 : 1 h 57 min$ q; P* y& J) ?. M' N8 O0 f; k
Bit rate                                 : 31.7 kb/s8 X8 _' f0 K: F
Frame rate                               : 0.331 FPS
2 F3 C7 X$ Q& ~# c7 ~' lCount of elements                        : 23389 F/ V% W: R( }# q4 E: H! q
Stream size                              : 26.7 MiB (0%)
( m. b9 v" ~8 D" y$ c* G/ q  iLanguage                                 : Swedish; Q2 {6 ]+ M- s. Z8 U6 X7 Q
Default                                  : No
+ Q) g$ ]4 R. v" }$ k* XForced                                   : No
3 W) h: `; @6 o$ m& R8 {Original source medium                   : Blu-ray, l/ {0 @6 n4 |9 D0 V8 T

! c: }% w* _. \; C9 r, M" z) H( HText #11
$ L- I  u) F4 }4 HID                                       : 19
* c" n  Q$ c* ~0 A7 ~8 e5 GID in the original source medium         : 4616 (0x1208)
/ r$ P: e" B; e( l- B1 @" uFormat                                   : PGS( N, x) g* ^7 E  ^
Muxing mode                              : zlib3 z$ J6 ?9 U6 l  f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 ?( [) _& h" [" g; B0 V' v& A/ B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 v2 h7 p. `6 C' B: K4 ?Duration                                 : 1 h 58 min  T; P7 S5 B- e
Bit rate                                 : 67.9 kb/s6 ^+ S6 W2 d, e" h" q
Frame rate                               : 0.628 FPS1 {2 p% y; I& `- B. P! V( m9 e
Count of elements                        : 4454+ \9 Y( w3 p4 |' b  x+ e* H" K
Stream size                              : 57.4 MiB (0%)
! R& N# B( k- W8 x, T+ J' ?. DTitle                                    : COMMENTARY
1 W1 U, \" l0 J) ]" n2 x4 QLanguage                                 : English7 O1 w# p! q5 f" Z1 P: d- F
Default                                  : No: t9 k+ O/ \7 g7 a/ I. @
Forced                                   : No
' w/ D. s4 p9 w7 T( v! t5 ]& `) _Original source medium                   : Blu-ray
' L% }. `; E  C. _; {3 c3 ~
% f" `! x: D/ {: @9 dText #12% u% R' L% {1 o  y$ n$ u0 l- S
ID                                       : 20) o5 y4 g. y- e5 \# K& T; @3 }
ID in the original source medium         : 4617 (0x1209)) {+ ?# e0 e% _& G
Format                                   : PGS
$ I8 j+ M( w, m5 b; i5 n9 cMuxing mode                              : zlib
+ n7 ?9 s! C' z- U9 H1 T. P8 YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 x7 {* H2 Y. f/ l5 N% A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* x. y& l3 U9 d: p. ?. r0 U0 TDuration                                 : 1 h 58 min* {/ v* B7 }, H* g( [8 v7 h
Bit rate                                 : 49.3 kb/s
) x* U: M- F: c1 `/ P' Q% z. ZFrame rate                               : 0.554 FPS
3 x) l" z/ e0 u' }+ hCount of elements                        : 39344 [3 c+ F% a1 P) y
Stream size                              : 41.7 MiB (0%)7 L* |% b" G; @! N1 n9 [0 _
Title                                    : COMMENTARY& w) i$ C% i) _( k& d
Language                                 : French4 c% i# F7 ^  k0 \2 u
Default                                  : No
8 u3 [1 Y& v) Q6 S0 @3 YForced                                   : No
5 y$ `0 u; _0 l* |2 \- mOriginal source medium                   : Blu-ray" g1 X6 v: H" N# h
6 Z0 D6 y& D  Q' m# p) Y
Text #13* M5 x* w5 L9 [: q! k
ID                                       : 21
3 q3 k# i& T1 R( e$ _  {! ^ID in the original source medium         : 4618 (0x120A)* B: [: y$ g# n: q3 x9 C/ ?+ E, |5 @
Format                                   : PGS
0 s& n" J" C" j( f7 |3 ^Muxing mode                              : zlib% B* `  U% v9 ^+ C; U" B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
: k6 O8 P% F- Q; U; b. ICodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 N/ f) H/ @$ C/ {7 A3 g; yDuration                                 : 1 h 58 min
% B1 z0 n# G6 x7 a9 d$ X; q& C8 ^8 aBit rate                                 : 52.7 kb/s1 a  X4 q) k5 y* s6 X0 U
Frame rate                               : 0.524 FPS6 D9 w$ C8 e0 I7 q4 ?+ C
Count of elements                        : 3720+ b# p- }& ~0 w4 s/ k' P( W- K
Stream size                              : 44.6 MiB (0%)5 K# }/ S* P4 _  s' l
Title                                    : COMMENTARY4 r; v8 Z: j# B$ f0 Y8 _% c
Language                                 : German
$ c0 z8 j4 ]* ZDefault                                  : No
% A" Y  a, y4 T! T8 {% ?. m* l- FForced                                   : No
# S# C3 s! W5 @/ S$ `, }- COriginal source medium                   : Blu-ray4 I0 T8 A  W7 n2 }6 ~+ H: E

4 x3 s, R. _5 z6 dText #14
; ~3 L5 @4 E, w' FID                                       : 22% c3 x2 T. ~. O% F
ID in the original source medium         : 4619 (0x120B)4 m/ S4 Y6 F: M% }
Format                                   : PGS
& w: i  _5 z: G- \' s) q1 OMuxing mode                              : zlib
; J9 q6 i9 }- N1 j9 w# yCodec ID                                 : S_HDMV/PGS2 c7 z  E  O0 A: ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 j0 e/ i! \& y" o8 {; H
Duration                                 : 1 h 58 min  Q4 C* ^# J9 F% k  A
Bit rate                                 : 49.8 kb/s9 _% ]& h. ?- G2 x% Q
Frame rate                               : 0.521 FPS" g9 e: \+ y  y( m: j4 W
Count of elements                        : 3694* ^, Q! M1 P% C- b- B3 h
Stream size                              : 42.1 MiB (0%)$ r! n, P+ Y. S" {. ]& O" k
Title                                    : COMMENTARY. X1 Y) n4 k7 L* Q
Language                                 : Dutch, x, R0 o0 _: h- x8 Q/ e
Default                                  : No
' w4 T/ X$ J% S4 k( JForced                                   : No0 C) Q6 L9 _2 b1 s, K  G' L
Original source medium                   : Blu-ray4 ^3 I3 r+ q5 G  _

/ y  l6 D: ^$ e) r9 JText #15
( J  M2 ]+ V, uID                                       : 23% }, I: K3 k2 L* R0 M, J+ W1 }
ID in the original source medium         : 4620 (0x120C)3 u- V; x7 l3 f+ ?( i6 g
Format                                   : PGS
" {/ W$ M9 p( k, m3 w/ TMuxing mode                              : zlib3 T. T" j2 s2 {. c% ?- E: L8 n0 J: r3 x
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 M4 `# N5 U  M6 G0 ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 S3 m. u! V2 c( z2 Q- A3 i' mDuration                                 : 1 h 43 min8 H8 D5 p. Y& [! H0 n% N0 C9 T
Bit rate                                 : 127 b/s0 c1 P, y2 B% V) N! w  I7 c
Frame rate                               : 0.002 FPS+ ^' d9 k' j! I, T2 N6 w
Count of elements                        : 12
! H; U8 [( S1 Z% U" wStream size                              : 97.4 KiB (0%)
0 p1 @( e. u, |Title                                    : FORCED0 \6 W+ k1 }2 h' d$ u, L
Language                                 : French9 U$ Q3 _# d5 w! o( U
Default                                  : No, ~3 @  v$ C4 f$ V3 x
Forced                                   : No
1 x. ~7 k: C% _7 `; R& s$ ?Original source medium                   : Blu-ray5 X% |) I/ D! _( `2 g

$ A+ |  n$ x; V1 |$ {Text #16
: G; a/ T8 [4 a2 v( K- B) EID                                       : 24
6 u/ E) T$ W5 ], c4 m( R" HID in the original source medium         : 4621 (0x120D), I% I  t2 C$ ]& O) Q% n( i1 W$ f
Format                                   : PGS
8 \1 D$ G2 ~1 ?0 SMuxing mode                              : zlib
& z9 e- D4 r4 X) L( E1 j& w/ z' @- w* Z1 DCodec ID                                 : S_HDMV/PGS  R$ J5 h) f9 v. l5 H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- f- L0 V* p5 bDuration                                 : 3 s 566 ms3 d6 y$ z+ k2 B, D) p& i
Bit rate                                 : 38.9 kb/s$ ~5 _$ _& V! g* R
Frame rate                               : 0.561 FPS  p. K4 V! x0 B5 F9 E- k: [( Z
Count of elements                        : 2
7 S9 k$ D2 `2 p+ gStream size                              : 16.9 KiB (0%). b3 l7 `- r$ y2 u% j% E& q
Title                                    : FORCED
  o) q* \& H% R% m* g0 {Language                                 : German
1 e! L0 X- b( D4 N5 p7 n7 gDefault                                  : No1 I% p, q/ W. j) C) r& e' t9 ?
Forced                                   : No
/ P. Z2 T. E. U2 JOriginal source medium                   : Blu-ray
: D4 ]: h! A0 B  A/ p6 F" b8 g1 H; s9 x7 Y" \* ^, b
Menu
4 ~# d! e+ N3 I00:00:00.000                             : en:Chapter 01) y! b& K$ ]8 O  F& @* x
00:06:45.488                             : en:Chapter 02: P( N+ l; j; l6 X2 k2 ]* W: _
00:10:11.319                             : en:Chapter 03
/ T) i+ i% X! m# ]3 X6 d00:14:24.113                             : en:Chapter 04
1 L" f  {( W- L, ]6 q4 l9 O; O/ p00:18:13.425                             : en:Chapter 05$ Z. t( l7 f: l6 k% \5 U( b% D
00:20:59.508                             : en:Chapter 06
9 C; g, q" M" I00:21:48.015                             : en:Chapter 07
' {- n  K2 b* U' x' u5 P9 `3 p00:27:00.994                             : en:Chapter 08
, v; m" @- J" K/ l. A00:28:16.194                             : en:Chapter 09. M2 S6 ]$ d% r: T' U1 O+ J& G
00:29:52.248                             : en:Chapter 10! a1 t" o: I0 v, I! T
00:31:24.507                             : en:Chapter 11. J  }3 i& Y6 C+ k  X( Q  M
00:35:15.113                             : en:Chapter 12
9 g( V! n! @7 J$ o# p00:38:40.443                             : en:Chapter 134 A9 j! d7 P# ^
00:45:37.443                             : en:Chapter 142 q" d+ F; R9 [- ?2 ~- C
00:53:04.222                             : en:Chapter 157 ^! _- X; x3 {
01:06:19.892                             : en:Chapter 16* P; a/ t3 B$ N+ K
01:14:16.910                             : en:Chapter 17
8 O( ^; |) u9 ~! h8 }01:24:35.820                             : en:Chapter 18
: D3 o1 ^9 W/ u, Y01:28:31.180                             : en:Chapter 19
6 m" M! P2 k: A1 ]( ^+ f2 t& S01:30:20.331                             : en:Chapter 20( h+ H4 r3 B' J- F
01:34:17.652                             : en:Chapter 219 ]$ d1 }4 e$ _( b# V
01:38:12.678                             : en:Chapter 227 @8 g- T( L) t" R8 S' t
01:44:45.237                             : en:Chapter 23
! o( b+ l% t0 G0 t. h) _3 C  H01:48:17.449                             : en:Chapter 24
' F% G0 b2 m# d01:50:03.805                             : en:Chapter 25
2 T$ @" p7 P8 k* a01:51:14.542                             : en:Chapter 26

) I; G* G- D# @, I: @' n
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

587

帖子

2745

积分

Sponsor

金币
25 枚
体力
1591 点
QQ
sunday_119 发表于 2022-9-27 21:47:33 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!! T! B/ S4 ^& r3 j& ]* r+ F
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
- z9 b, O2 C) d

3

主题

601

帖子

2565

积分

Sponsor

金币
588 枚
体力
874 点
211 发表于 2022-9-28 12:17:13 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""6 C5 G" Y  p) X4 w" S' {$ _9 A
Blu-ray movies Community: my favorite!8 Q+ @& c% ?$ g' D2 O* ~1 B

1

主题

117

帖子

632

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
388 点
QQ
qiao7101200 发表于 2022-9-28 21:31:39 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。7 L7 M/ h; G! ~; s: O
Blu-ray Film Forum: I will always support you!
( s# Z/ S' d$ U+ D: l" K
蓝光论坛里

0

主题

47

帖子

545

积分

Sponsor

金币
75 枚
体力
362 点
po64221376 发表于 2022-10-1 14:31:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

0

主题

1

帖子

173

积分

VIP Super

金币
149 枚
体力
18 点

VIP黄金勋章

emaodayu 发表于 2022-10-1 16:57:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享

1

主题

341

帖子

4013

积分

Sponsor

金币
14 枚
体力
2806 点
landsweet84117 发表于 2022-10-4 22:15:07 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
- K0 p* L; d: `Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
& m* ^* `! Y+ r
蓝光论坛里 ...

0

主题

112

帖子

660

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
424 点
oliceo 发表于 2022-10-15 23:30:47 | 显示全部楼层
谢谢分享啊

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2022-12-4 08:49

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表