BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 34|回复: 7
收起左侧

[2160P极清] 雷神4:爱与雷霆 [4K HDR高码版] Thor Love and Thunder 2022 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-SWTYBLZ 20.18GB & 13.43GB

[复制链接]

7486

主题

7658

帖子

7万

积分

Post Share

金币
133 枚
体力
23720 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2022-11-8 05:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

8 t  C' R4 X7 n4 o
' w; U! d/ U- a9 [◎片 名 Thor: Love and Thunder
6 Y, ]" z7 W# J; U8 Z" J◎译 名 雷神4:爱与雷霆/雷神4/雷神奇侠4:爱与雷霆(港)/雷神索尔:爱与雷霆(台)
/ a+ W$ f$ T# r◎年 代 2022
2 R: |+ z3 {* |◎产 地 澳大利亚/美国
2 ?$ q, G0 m6 |  B◎类 别 喜剧/动作/爱情/科幻/奇幻/冒险8 O& O$ B/ M( ]8 M6 _
◎语 言 英语5 Y/ ]! Q2 J5 R; P! f
◎上映日期 2022-07-06(中国香港)/2022-07-08(美国)/2022-09-08(美国网络)1 u& Y+ A# o( p3 e: l
◎IMDb评分  6.4/10 from 302,335 users- F  K7 L2 E! E; B
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10648342/
, d/ X8 ^4 |/ c+ e4 ~◎豆瓣评分 5.4/10 from 104,486 users
1 k5 g# f1 E$ f! F◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34477861/" D/ V: C( b$ Y7 q" \* J, E
◎片 长 1 h 58 min7 F. [+ g' J' L* l: J* P+ Y6 x# C, P
◎导 演 塔伊加·维迪提 Taika Waititi
3 }7 ?8 G/ a( D5 \◎编 剧 塔伊加·维迪提 Taika Waititi  V9 J, z! C5 {
     詹尼弗·凯廷·罗宾逊 Jennifer Kaytin Robinson8 u; [3 V& Z( j2 G+ K" x% {: b
     斯坦·李 Stan Lee9 h' y& i0 F" e3 P1 q! R
◎演 员 克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth
* G5 b, ^6 e) r+ w     娜塔莉·波特曼 Natalie Portman/ a0 ?; f$ X, F, U) J7 T" H, ^0 O* i
     克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale  F* c; K& k$ Y- ]. W+ e( m
     泰莎·汤普森 Tessa Thompson
" Y3 x) \+ k# O; X% C     塔伊加·维迪提 Taika Waititi
- c; ~1 X+ P5 T7 Z     罗素·克劳 Russell Crowe4 A# z2 E! o: W1 K0 U# k
     杰米·亚历山大 Jaimie Alexander3 s3 p( n# R, i- p- ~' a
     克里斯·帕拉特 Chris Pratt$ X2 s1 z- H( M# g+ ?) a
     戴夫·巴蒂斯塔 Dave Bautista
7 t: b3 V, G& K1 A: C/ |     凯伦·吉兰 Karen Gillan
( |* M/ i9 L$ q* ]9 C! {     庞·克莱门捷夫 Pom Klementieff$ Y7 R& I$ d. o) Z" I3 L/ Z& l
     肖恩·古恩 Sean Gunn
; P3 f- R4 f! p5 ]* R7 C% x9 w4 O( r- m     范·迪塞尔 Vin Diesel& i$ }+ l! x8 Z  k; z
     布莱德利·库珀 Bradley Cooper
/ u# T2 g& T0 i/ |5 \, Q8 w8 Y     本·法尔科内 Ben Falcone( {$ L+ k6 S; w9 w$ s/ N! O
     史蒂芬·库里 Stephen Curry
  h+ K7 T1 D" B* V     鲍比·霍兰德·汉顿 Bobby Holland Hanton
0 s' ?( w( o2 J8 C     戴利·皮尔森 Daley Pearson
' j) G3 k) U& i! D+ [' X: S     西蒙·拉塞尔·比尔 Simon Russell Beale
1 u' k; u% U. M$ M0 V: O7 {9 o     乔尼·布鲁 Jonny Brugh- Y* {5 X( G0 ^4 Y0 F  `% n
     布鲁克·斯塔奇威尔 Brooke Satchwell) Y4 u4 a3 k8 P" h8 \1 a
     埃尔莎·帕塔奇 Elsa Pataky
1 x, v1 r1 J! R  @- T     埃莉扎·德苏扎 Eliza D'Souza
: a2 p% ?. h- Z" O     卡恩·古尔杜尔 Kaan Guldur9 F4 j, _* T+ ~' P  ?( R6 M. y
     普里西拉·道伊西 Priscilla Doueihy
/ I* I' N# Q9 ?4 s; s& X     斯蒂芬·亨特 Stephen Hunter' ?7 V) o: [9 [- j- M
     印第安娜·伊万斯 Indiana Evans$ O- Y% D6 W! g: w4 Q5 c
     艾娃·卡约菲丽斯 Ava Caryofyllis; e- t1 l1 d3 D( z
     本·辛克莱尔 Ben Sinclair2 o7 Y+ H. R; |7 D* o" S$ F2 b
     博特·高登斯汀 Brett Goldstein/ E3 o' }3 t$ B; ]! q
     卢克·海姆斯沃斯 Luke Hemsworth
1 v3 U7 o6 W7 C( t$ @     马特·达蒙 Matt Damon  y( {4 ]! T. ^* Q5 `7 T0 m
     梅丽莎·麦卡西 Melissa McCarthy5 V3 \  M3 v! x9 ?6 B
     山姆·尼尔 Sam Neill
! B) Q, L! w( A! }     马克·卡西米尔·戴妮奇斯 Mark Casimir Dyniewicz
2 W' x+ c! r* Y: V: C0 w  r     凯文·费奇 Kevin Feige/ G; e+ r! k" x2 d# h
     马克·马瑟斯鲍夫 Mark Mothersbaugh
' K& o* p0 Y8 F4 a3 c( q0 X     玛耶斯·C·鲁贝奥 Mayes C. Rubeo
% _, Q" s/ }3 ~6 s9 x& w
# m/ }/ a6 x  j◎简 介   
! E5 D3 a* O2 \3 v1 [( x& X7 }6 r) O; t8 _/ H) n" B2 i8 L3 p
 影片故事发在在《复仇者联盟4:终局之战》事件之后,雷神索尔(克里斯·海姆斯沃斯 饰)踏上了一段他从未经历过的旅程:找回自我。但索尔的退休计划却被企图消灭众神的屠神者格尔(克里斯蒂安·贝尔 饰)打断,他只好与女武神瓦尔基里(泰莎·汤普森 饰)和寇格(塔伊加·维迪提 饰)再次联手,其间更发现自己八年未见的前女友简·福斯特(娜塔莉·波特曼 饰)获得了雷神之力、挥舞着多年前在自己面前毁灭的雷神之锤,令索尔惊讶不已。他们一起踏上了星际冒险,以揭开格尔的复仇之谜,并在为时已晚之前阻止他。( {) t% Y' ?; @. o  a0 s" }
5 e% y2 ]4 a  C( _
 Thor enlists the help of Valkyrie, Korg and ex-girlfriend Jane Foster to fight Gorr the God Butcher, who intends to make the gods extinct.
5 N5 M6 d/ b& u- p
! w: }% M, m9 @* a+ P. S0 ~9 o
SWEATY BALLZ presents
2 H9 G2 h! T9 l  h" g
$ D, B! h# Y6 D$ A( w4 d; BThor.Love.and.Thunder.2022.2160p.UHD.BluRayCD.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ 20.18 GB
% \! I, A- Q4 \* |Screenshots are 8bit SDR
2 S& R* b+ Y' J" V1 d, L' k" f# ?$ U: m. [5 Y
Video% j% i4 j$ r6 U! y
ID                                       : 1
: p) o/ c( Q/ \! c0 X( oFormat                                   : HEVC9 a- O$ Y" q% H# U
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
9 u# @4 X+ w! R) z- VFormat profile                           : Main [email protected]@High
; [* r3 a5 F$ |HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
0 k) q" }  Z( ]$ ]# i. V$ \Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
' m* u9 {0 l0 @) u) @+ w9 `Duration                                 : 1 h 58 min
- X" R! k: U9 L  IBit rate                                 : 14.8 Mb/s+ ~3 B4 d4 b' y3 h
Width                                    : 3 840 pixels' h7 S6 P% B( {3 W* v: ?3 L
Height                                   : 1 608 pixels5 f1 h* \/ T$ c0 f. y5 h
Display aspect ratio                     : 2.40:1
5 m7 S7 t  R4 @$ U  d6 W5 M4 j' U+ E2 cFrame rate mode                          : Constant
6 n( I& p" Z- ]6 z# f- O" N/ DFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS. O2 k/ Z4 {- a
Color space                              : YUV
! W0 s# O# h; Z0 T. W# xChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
* f2 z6 e  q- RBit depth                                : 10 bits9 d/ H* l- l& }- Z9 r. m
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.1008 @6 S' w# n7 y2 p; |1 ], S9 Q% e  k% k: u
Stream size                              : 12.3 GiB (61%)
0 I1 S& p( v& y" a" zWriting library                          : x265 3.0_Au72af837053:[Windows][GCC 8.2.0][64 bit] 10bit
' ]5 W1 Z( U& t- UEncoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / numa-pools=40 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1608 / interlace=0 / total-frames=170817 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.003 u% p; L$ ^7 y9 e6 F! ?
Default                                  : Yes/ T* G9 C' ~1 {9 F; Q& x, \; P
Forced                                   : No! S9 h8 j+ H5 M. S/ h
$ M" o  Y/ r6 F
Audio #1& M/ K' X* \) m. ~( X
ID                                       : 2) f# x- S9 N7 j3 p
Format                                   : MLP FBA 16-ch  L( s! S5 T4 H% g1 G4 J
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation4 G+ u& R- s0 `6 T6 a8 i9 t# G
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
$ t. r+ M2 x! h' ]) e1 X$ n! C+ @Codec ID                                 : A_TRUEHD: [6 k! j  \9 Q6 P1 t$ A1 n1 E
Duration                                 : 1 h 58 min( _( }. O  R" R/ W
Bit rate mode                            : Variable+ F2 p* D+ U/ G' M
Bit rate                                 : 4 691 kb/s
7 e1 F5 p1 H5 p% HMaximum bit rate                         : 8 409 kb/s
, X* C, \* M) I& ~8 }( h$ GChannel(s)                               : 8 channels* z. l3 j# }! d( w/ O3 H) z/ @
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb% L, v" u, r6 ^1 ^/ \: s
Sampling rate                            : 48.0 kHz: {2 B1 u9 a0 \& J" @& t
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
- \2 }) U) s3 M4 C# V* OCompression mode                         : Lossless
$ U2 ^: t9 k! v' }; r& UStream size                              : 3.89 GiB (15%)
* u# F6 r1 G& Z8 ?* z6 JTitle                                    : TrueHD 7.1 Atmos
2 z. N) r; Y5 |+ O( ULanguage                                 : English8 `, r) J$ ]2 \3 ?; t
Default                                  : Yes( K4 u* V" r9 X# A
Forced                                   : No
9 f& [$ D7 B5 s4 _' F+ pNumber of dynamic objects                : 13# M8 E& i7 t0 G2 R: F! i8 _6 A
Bed channel count                        : 1 channel
) U$ n' R9 n. {$ [. Z+ S' J. XBed channel configuration                : LFE
; X3 k- W, P, L% W' r3 ]$ u+ ?6 R% Z4 Q8 a/ L; n
Audio #2
# F* g5 L. h# j' J5 T1 |/ z7 jID                                       : 3
% I8 |+ H* O4 IFormat                                   : DTS XLL
+ D% w+ ?4 v+ V+ O# WFormat/Info                              : Digital Theater Systems
; P9 o( S) F. W; O0 l  C4 pCommercial name                          : DTS-HD Master Audio5 f+ b; u' X2 e: x8 J! e# T( j
Codec ID                                 : A_DTS" {0 B/ @$ ^) b* f
Duration                                 : 1 h 58 min
# o; M8 G) P) }Bit rate mode                            : Variable! u  [9 m; ~  f
Bit rate                                 : 3 921 kb/s
* U; [+ q  p  Q1 c+ S# CChannel(s)                               : 8 channels
( C  S  p+ O& SChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss0 C; b- Y5 P! x9 u6 v
Sampling rate                            : 48.0 kHz7 F5 r' a' P  N& R" F& v# [
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF), h8 I% ~& K3 S) g0 z
Bit depth                                : 24 bits
4 Q9 V; I1 @# w* Q2 `Compression mode                         : Lossless: P* T& s* o# q7 f# a) b  l1 w
Stream size                              : 3.25 GiB (12%)
! C- d8 ]/ y9 V4 ~Title                                    : DTS-HD MA 7.1! r5 u2 K5 f% V2 H0 {
Language                                 : English( O  j% n$ F, `. Z; @
Default                                  : No
" ?7 C7 ]# b( RForced                                   : No
% M3 v1 o2 k0 S" R& Z: W; t! p. g. V+ [8 q% ?7 D
Audio #3
9 _( C- \7 k' G0 FID                                       : 4
% x5 A( q( M1 V2 K, K3 ~6 j$ B' nFormat                                   : AC-37 y8 D+ h& E1 n! ~: r4 N
Format/Info                              : Audio Coding 3/ f( k5 l9 F0 A& k7 s0 z' Z# k
Commercial name                          : Dolby Digital% b6 e$ n9 o; C1 h
Codec ID                                 : A_AC3
( T* {, A9 P' c; p* B; i3 pDuration                                 : 1 h 58 min
) c1 w' ]( l0 }1 R  {Bit rate mode                            : Constant9 J9 `. F2 L# ~6 K7 Y2 x( @
Bit rate                                 : 640 kb/s
5 _% D9 n- k6 k2 A. R$ h) QChannel(s)                               : 6 channels. s8 J/ V* a" W4 B' C/ I, A" K
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
- B2 J/ n2 c. V" I: o. j4 O  h6 W% VSampling rate                            : 48.0 kHz5 I3 g1 c, ]5 E( e/ R4 I% F# {: u
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  H7 K& [0 j7 C- I9 L2 X0 g7 }
Compression mode                         : Lossy/ O2 K. {4 K5 H9 ^9 K
Stream size                              : 544 MiB (2%)% \( U) m8 w$ y# b! T. {7 }  W4 ~' {
Title                                    : DD 5.1" z7 `  f4 D% N2 I+ a# k
Language                                 : English7 |7 E# r( Y. q! l
Service kind                             : Complete Main
/ z; Q9 B' \$ N  |Default                                  : No- w- n- t$ ?. c" \0 x
Forced                                   : No6 r  p% J1 A  E  n
! v0 S. ~$ `9 ^
Text #1
/ E2 k- B9 D* \ID                                       : 57 K' e& u) _0 w( Y7 p4 {
Format                                   : UTF-8, b! L. \% f2 q( G1 T6 U; }
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; S2 I$ \6 e1 l) K' `$ nCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
0 i; K0 g) T( A- t+ g) bDuration                                 : 1 h 57 min
4 O+ q; F+ o  F4 O5 N) [, }Bit rate                                 : 56 b/s5 u* W  l3 R% X
Frame rate                               : 0.252 FPS1 b) @1 Q" _: Y* v' V9 g
Count of elements                        : 1782, W0 d) v2 s4 |
Stream size                              : 48.8 KiB (0%)
; T- g. p  W  ?Language                                 : English$ ^: R  [3 F# o. h* A2 M
Default                                  : Yes
% J* I3 L0 m7 e& a% \& oForced                                   : No% _$ k% t( A, O# |1 c7 Y

! g) `0 m8 j* U7 y6 u% e1 tText #2
: w* e0 R) c+ y  xID                                       : 63 P8 f# d8 h) l) v3 S! H
Format                                   : UTF-8: G) z5 \0 M0 x2 E5 ?4 s
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF83 O! x( h' l$ j) v+ s+ D7 S
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 S- m. y. B: f) {Duration                                 : 1 h 58 min( e8 t4 ^; C- z4 p5 S% y$ O
Bit rate                                 : 69 b/s  A' V0 ?6 q8 ~0 E& @+ Y
Frame rate                               : 0.319 FPS  L4 f/ }' A2 h! s/ r9 `
Count of elements                        : 2262
0 g4 q/ }% @# i, t: ~6 [& [$ FStream size                              : 60.2 KiB (0%)! F+ F. X, g+ O- T  l
Title                                    : SDH
" s8 `& J3 T" FLanguage                                 : English: U3 e1 k- T5 l- s  p9 p
Default                                  : No2 x, z% v; _: O5 y5 v+ ]- _
Forced                                   : No+ ~5 o( K& T2 Z% Q9 G

/ p% r: x3 U3 V4 m. j9 B+ }5 g  NText #3
0 Y8 v3 ^4 Q1 r8 p/ AID                                       : 7
& V7 b0 Y, X' U2 a* VFormat                                   : PGS
; n( F0 B% K( F! v0 ?5 LMuxing mode                              : zlib
& C: @+ r9 }! ]* ?. \+ I5 d4 \! J6 cCodec ID                                 : S_HDMV/PGS" C% q! f3 @7 H6 @, s" B6 N% u% ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) ]4 t4 \" a7 R1 l  A5 vDuration                                 : 1 h 58 min
  p4 R3 b( Q8 U1 ?2 @+ i2 n( S( iBit rate                                 : 52.5 kb/s
8 G/ w( U1 V  O" I- B1 x  MFrame rate                               : 0.641 FPS
. I9 J2 A! G) g9 iCount of elements                        : 45487 Y7 n) b$ ~! _! K2 Q
Stream size                              : 44.4 MiB (0%)
2 V$ Z0 d: n8 w2 b: uTitle                                    : SDH
$ ~# k/ @3 c8 f1 Q' N; Q4 }4 e+ D# i* GLanguage                                 : English8 u' A8 w+ \% a5 J- a
Default                                  : No
6 `- N# |. l( ^5 ^  S. RForced                                   : No1 v& ]7 i. S% t# a
0 e+ s8 j' d3 S, e
Text #4
- X( f2 O5 t9 O- r  j( e* f& i" TID                                       : 8+ f# [* Y6 F* r' i' B2 I+ G
Format                                   : PGS
' h! ?5 Q, `3 sMuxing mode                              : zlib
- a' s, n2 M% d6 NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
% \6 G5 H8 d9 t1 B! {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 P9 }* g0 A' C2 b  F
Duration                                 : 1 h 57 min
+ S& l9 _9 Q' l$ A- h) ?Bit rate                                 : 27.2 kb/s
9 G. k9 Z' y! B& x/ LFrame rate                               : 0.280 FPS
1 y" F+ Z, G( I" m3 F/ G7 oCount of elements                        : 19809 t, D7 N8 v8 I' T9 K
Stream size                              : 22.9 MiB (0%)
: P; o; C: V" g- [% `Language                                 : Danish
+ t5 E% w% w, [1 l3 U3 h$ HDefault                                  : No& W: K& c( K2 _. o, R
Forced                                   : No1 S0 |1 D% g/ V9 E% p7 L

- V- Q* m& F- w  A6 n" |6 F8 HText #5
7 M+ y, I; D2 B* E. q  H* G3 MID                                       : 9
  V; T6 s7 ~4 U) t0 p1 x' XFormat                                   : PGS% x, Z, E$ N8 {) h% x" K
Muxing mode                              : zlib* i4 M4 [/ c8 y# {1 a
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 E( s& e' \) d8 A6 A/ K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, Y, D3 \+ h1 {; [) }* B
Duration                                 : 1 h 57 min: a( x1 @0 a7 j( }% I+ s
Bit rate                                 : 31.6 kb/s; }7 c1 [! p) X$ H/ T
Frame rate                               : 0.392 FPS4 w* e. }: t% @, \& ]( p! O
Count of elements                        : 2772
2 ^$ V' D- D" h* d' a5 ?: H0 dStream size                              : 26.6 MiB (0%)/ u5 F) o& P1 V( V9 ?
Language                                 : Dutch* V& d% t6 k  y* `+ a% V
Default                                  : No; r3 L* m, A7 D) p) a( g
Forced                                   : No
1 O/ x) p& J( n$ X+ k! `: E7 E5 |6 s3 ^7 X0 K* q8 ^, Q$ P: i
Text #6
0 ?- D+ G% u3 w" o! m, M2 Z4 M7 p4 p2 zID                                       : 10
2 s8 ?7 D0 {: i4 k( }# L, ?. ^Format                                   : PGS% Y3 C+ ]  q4 s# J! `4 B
Muxing mode                              : zlib
& D7 B0 ?) j0 }+ i$ @. ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 c: L& ?1 y+ ]! C  w
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! s$ j1 |! ?# y$ F% @6 e
Duration                                 : 1 h 57 min
: Y* F; @! r3 N9 |  Y- F. Z! Y6 e# iBit rate                                 : 35.0 kb/s
/ h: w  n" b7 Q9 A" \1 V$ m% ZFrame rate                               : 0.453 FPS7 S! ]4 o! a9 f* e' ~9 s0 q  |
Count of elements                        : 32066 X3 Z! M) q/ B
Stream size                              : 29.5 MiB (0%)4 R0 M: L7 Y  |' k6 a, ~  `
Language                                 : Finnish
  y' J- @% y; ~! G& D( y* @Default                                  : No4 U7 O& \% a9 v. r( C
Forced                                   : No
% {: O& I0 C* B# N' F' n6 p$ C1 S7 K2 ^
Text #7
$ `2 C0 Q* Y. f, ?1 J) F) v: S! b; o+ mID                                       : 11
$ c) T8 o. o6 d4 F2 FFormat                                   : PGS
( N+ j9 J0 i/ U, U. Y: T$ DMuxing mode                              : zlib
8 J2 e2 M: D, Q( h  CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
- ]3 I) L$ U5 w! q% [Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# \6 ]3 Z0 N; S2 |$ n6 u/ \# g# ODuration                                 : 1 h 57 min
, a! O, y7 \1 _  D4 Q) j8 VBit rate                                 : 27.5 kb/s7 g* R- K- r/ P# C9 [
Frame rate                               : 0.425 FPS
' y9 i) a$ I$ GCount of elements                        : 3006
# S9 k; Q; Y7 q6 Q: p5 \Stream size                              : 23.2 MiB (0%)
3 L4 _! }3 F- v* S0 Q6 zTitle                                    : Parisian
1 l5 U- v2 x$ D& ~+ `' LLanguage                                 : French4 s( j& y9 X, |2 o; H3 i
Default                                  : No% o$ }" t/ M6 g+ K* r2 i
Forced                                   : No$ C9 g% p7 I; M* t$ ~4 l
+ X: b* B4 Y+ q( F7 g
Text #8; o$ r& X9 P; C4 \. w# T  J  k  K
ID                                       : 12
$ {& b* _: c% O2 }& [! aFormat                                   : PGS% S: ?" l0 e) |# H
Muxing mode                              : zlib
$ {# Z0 i# D1 P& w/ G6 f: x: fCodec ID                                 : S_HDMV/PGS& L5 @3 J" L+ [& `8 P- x/ j1 p
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# ^/ q1 q+ T, q; ]. S% X) F
Duration                                 : 1 h 57 min
  Z$ C+ M/ v; Y' mBit rate                                 : 38.7 kb/s( e# Y) Q# C' ^. [9 l
Frame rate                               : 0.462 FPS6 X8 m% M% U2 G: \- P
Count of elements                        : 3270
0 ~5 n! {2 u5 `  U3 ]Stream size                              : 32.6 MiB (0%)# {7 V% t2 s- z
Language                                 : French6 M0 D3 }7 v* z4 g! D
Default                                  : No
' s- T) r' j8 T0 N* ZForced                                   : No* h/ j' _, \  @7 J5 X! K# b
( A8 m5 F& {# {& @, A
Text #97 ~* A( c2 H7 W7 {/ F
ID                                       : 13( |. m0 j( o9 W5 w$ C% W
Format                                   : PGS! L  t3 X# F; b% N& P, u
Muxing mode                              : zlib8 ~6 w; \4 v6 F* C
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! g, I; d' e  v0 t7 Y8 J1 UCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, @; R& a, s# U' Q
Duration                                 : 1 h 57 min+ y( s  i. r$ s- S$ W& f0 p% N# T7 O
Bit rate                                 : 30.5 kb/s" w" J7 e. v; ~
Frame rate                               : 0.416 FPS
1 }* r7 l/ @6 x6 d7 M5 uCount of elements                        : 29404 y& v: D* I7 G' ~" s; z6 T
Stream size                              : 25.7 MiB (0%)7 u4 G; D6 ?: }
Language                                 : German
' P: i) t1 o2 n6 PDefault                                  : No
( _5 |3 t  ]! y! W, q9 uForced                                   : No  L0 P1 `$ e' H9 A+ M) v

6 i; Y1 G, M/ `% K9 \9 wText #10- A' r7 S  C) g+ \! v- P
ID                                       : 14
; r+ u" F: _: c* w$ I: f9 \Format                                   : PGS, s' u* d3 W6 o0 K6 c3 {
Muxing mode                              : zlib
+ a( F2 H6 U4 n- w5 x) FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 x( E( G/ h; a( ^( P0 t4 c% X
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" ^% P/ v, W1 w' ~
Duration                                 : 1 h 57 min) z0 v- ~0 P3 M2 O, A9 w1 g1 N
Bit rate                                 : 23.9 kb/s
4 x- a: L$ {9 F' Q4 {6 dFrame rate                               : 0.439 FPS% ?2 K6 [  [0 O" u
Count of elements                        : 3106
5 U# I+ N& y$ n4 u; B: z/ VStream size                              : 20.1 MiB (0%)
+ _. @% y: B$ WLanguage                                 : Japanese
3 I0 r. K- G9 K, X7 g2 O1 P0 ~. TDefault                                  : No" S2 G1 h" O- H
Forced                                   : No
! @( K+ X7 y7 c; [0 S5 i4 Z
; E$ G" L" ?; {5 O1 j  g- b, ~4 aText #11
  J; t6 S1 X3 n) y$ W% a% \ID                                       : 15  T& N2 ^5 T. O7 C) p
Format                                   : PGS4 l- c' R6 A. n
Muxing mode                              : zlib
& |, D- f; f2 W. b$ kCodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 g4 ~7 H! x# S, N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ U2 o# G# z' o$ E7 l. f! jDuration                                 : 1 h 57 min
' e/ D; N/ f" T4 J/ d7 a" N0 N# IBit rate                                 : 29.6 kb/s. }7 A: X; c- D$ L5 y9 G
Frame rate                               : 0.455 FPS. c4 t: W& t4 O% s: w: }. w
Count of elements                        : 3218* t: s" C/ c( Q" Y; ]
Stream size                              : 25.0 MiB (0%)
1 C$ l. }  o& Y8 P, }7 jLanguage                                 : Norwegian
$ y, y) M! n7 z' C! tDefault                                  : No" u4 y5 O  S$ Q4 m' a
Forced                                   : No
% i( f5 ?2 A9 m; t. ]( E! X+ C7 ?
5 I: ?8 ^0 U# F4 eText #12
7 L  I( A. l2 a+ L* \8 x* XID                                       : 16% L. ~9 A( [% f6 i! ~& j7 Y4 }' ]0 Z! h
Format                                   : PGS! e  f+ G% k& i! D+ @" K2 i
Muxing mode                              : zlib
2 \5 J' Y. p$ @7 ~# B% `. j- OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ R3 D/ q* a( SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ ]# B: F0 o1 c! c' o2 |
Duration                                 : 1 h 57 min8 h# ?0 c4 P* j* `0 u
Bit rate                                 : 38.1 kb/s" `  ?/ s# O' F; [- {
Frame rate                               : 0.456 FPS
: l9 \9 p& |6 b, o& z2 J8 wCount of elements                        : 3224
; F2 S% J5 z. |# w3 p, QStream size                              : 32.1 MiB (0%)1 i; o; g9 s! i8 b% s
Title                                    : Latin American
# V0 g& P1 y  BLanguage                                 : Spanish! y  q4 f( h6 r, O/ G
Default                                  : No$ _5 s; \" [  w, e. w
Forced                                   : No; T. S5 l4 c8 D

' v7 }( O* S" l' l0 E2 QText #13
& x  k3 A% P1 w6 j9 j( FID                                       : 17
2 A1 p$ x9 x3 f' ?: s$ x% Y: kFormat                                   : PGS
: I9 q1 j. J5 o4 r+ lMuxing mode                              : zlib
7 W: W. [) Z( B$ ]- r3 ^( V; XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
# C. N, c1 Q6 ?9 J0 DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! U7 I, q$ ?) P( X9 G/ X2 yDuration                                 : 1 h 57 min
" e/ G2 s: \. zBit rate                                 : 28.7 kb/s
, ^$ x2 P$ d1 I3 @/ m5 TFrame rate                               : 0.331 FPS
/ t# B3 y! _/ }6 v" _: H) e" M. ECount of elements                        : 2338
$ ~8 Y. J1 v* N  {, BStream size                              : 24.2 MiB (0%)
& V  G6 }; f) o! ]5 G9 f. E$ H* P9 tLanguage                                 : Swedish
# ^, [1 @8 Y& f& C& b4 `Default                                  : No4 h+ o8 H! [% R9 E, K0 f  s
Forced                                   : No/ h4 h0 c* X% h2 ?. m/ h5 N
7 S8 O4 s: v& \8 g
Menu# U- Z1 s- e1 J2 K- p
00:00:00.000                             : en:Chapter 1
6 y) W5 k( j! [4 e, V00:06:45.154                             : en:Chapter 28 `# o* [% h0 R9 |4 t/ H1 f# m  x
00:10:11.319                             : en:Chapter 3
: i  u5 D4 ~  w4 [6 x2 l: A& f3 t3 G6 Z00:14:23.904                             : en:Chapter 4
0 B. ~, Y0 B  L/ d" a* K4 ~00:18:13.425                             : en:Chapter 5
$ B& G# m# h7 Z00:20:59.508                             : en:Chapter 6
' ~9 `1 j" x, ]" k5 u( s( W00:21:47.806                             : en:Chapter 7
  ]! V/ A3 d  ^/ `$ P& c; F. g  P00:27:00.994                             : en:Chapter 89 U8 a! f) E( Y, C5 I* @  d
00:28:16.194                             : en:Chapter 9
- P- n: _- I; P9 V3 m9 w7 I4 M00:29:52.248                             : en:Chapter 10( Q0 D& `( T: l; |! H
00:31:24.507                             : en:Chapter 11
- K" ^$ W+ L( t00:35:15.113                             : en:Chapter 12
) i, X( g& U5 q; q: e' f2 P( g/ F00:38:40.443                             : en:Chapter 13- c' |4 C0 d/ _$ E$ T: a- k
00:45:37.443                             : en:Chapter 14
; p1 ?( F+ z6 H3 k) T. J% x00:53:04.222                             : en:Chapter 15" r* l) }# i- Q! Y* X1 E
01:06:18.807                             : en:Chapter 16
5 G/ N$ ?6 Q0 _5 G" k% T01:14:16.910                             : en:Chapter 173 Z6 t2 l. X+ v6 p
01:24:35.820                             : en:Chapter 18, \- q! l; E" H6 t# \, _
01:28:31.180                             : en:Chapter 197 y# J7 U( _$ H1 }
01:30:19.622                             : en:Chapter 20  w% O6 l/ W8 \7 T. W
01:34:17.652                             : en:Chapter 21( }1 [0 u9 ~& }( u2 o- k9 I; r' j
01:38:12.678                             : en:Chapter 22, K. c" O3 d0 u4 p+ r0 ]
01:44:44.778                             : en:Chapter 23, J' Z3 Q1 f/ f3 S0 W
01:48:17.616                             : en:Chapter 24
* G" g+ r0 Y: w% _1 u01:50:03.221                             : en:Chapter 25
3 p$ p/ k- p7 V& P6 M01:51:14.542                             : en:Chapter 26
Thor.Love.and.Thunder.2022.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos-B0MBARDiERS 13.43 GB# }7 |" u5 e0 U" N8 q. e. `
! S* G/ F* r# w/ N/ _
Video
3 t# s% G+ ?6 x1 }1 uID                                       : 1* k% V! k  X- r( {# I1 F
Format                                   : HEVC9 ]  d5 f8 T- t! \! n% f& c8 u/ a, M
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding3 U- M$ z$ ~7 g2 }: [1 M
Format profile                           : Main [email protected]@High
5 p8 I2 Y4 ?2 y9 X3 C5 F: A; L0 WHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
+ H4 p. O3 t/ ACodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC# |: j) T0 W9 [6 W
Duration                                 : 1 h 58 min
: E7 V/ p- T6 c1 y) T2 T1 P  sBit rate                                 : 10.7 Mb/s
. x8 S. Q. a: n( U0 fWidth                                    : 3 840 pixels" j! n" Z6 w( D" Z2 s. n
Height                                   : 1 608 pixels! m3 K0 f3 E* B) n0 V
Display aspect ratio                     : 2.40:1
- q* n! `/ q2 K' \/ cFrame rate mode                          : Constant: l" {$ g1 B9 Q7 @3 O" j
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS! f9 ?6 E* c& k
Color space                              : YUV8 E, o! d2 {8 E& f0 `. w
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
% F2 m- V# W, VBit depth                                : 10 bits: ~  F/ x; j  L
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.073
9 \+ K/ f8 D6 L+ m, O: v% BStream size                              : 8.90 GiB (66%)
6 Y: v/ K: {3 f# m$ Q! {Writing library                          : x265 3.5

0 g8 S0 x1 _3 W0 x* s5 W
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

63

帖子

544

积分

VIP Primary

金币
204 枚
体力
210 点
dondonyoung 发表于 2022-11-13 16:51:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
8 o( B  l5 Q( f3 c7 Y8 g2 t每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
) f. ?9 T3 s4 V5 O! yBlu-ray movies Community: my favorite!
$ c" a) i4 C* D+ |( D* S

1

主题

54

帖子

363

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
243 点
baishanyang 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这个版本还不错

0

主题

112

帖子

657

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
421 点
oliceo 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享啊

0

主题

112

帖子

657

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
421 点
oliceo 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
6 z$ ^( e9 M2 D$ l! z$ V至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
. O! t1 `+ q$ r6 @

0

主题

112

帖子

657

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
421 点
oliceo 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
- e; ^* H% \- K+ @I love your Blu-ray movies Forum!& u8 p+ m1 l+ _. ]% H+ k/ I1 C

0

主题

131

帖子

730

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
461 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2022-11-26 23:08

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表