BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 475|回复: 2
收起左侧

[经典影片] 绝地战警2/重案梦幻组2/坏小子2 Bad Boys II 2003 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 5.1-RARBG 15.18GB

[复制链接]

9518

主题

9919

帖子

9万

积分

Super moderators

金币
649 枚
体力
45754 点

最高荣誉勋章

24xs 发表于 2009-11-10 06:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ C# t! s8 y% a9 p8 X3 x" h

4 o9 a. R  I1 t5 x! @& T◎译 名 绝地战警2/重案梦幻组2/坏小子2
+ O5 w' H7 O" [* A1 |8 ~◎片 名 Bad Boys II
' P# N0 l/ k* \) W◎年 代 2003/ T' x. A: m2 }1 f
◎国 家 美国
: V& ?+ L( P( @1 i, h8 f: u" e% {◎类 别 动作/喜剧/犯罪/惊悚
6 h3 G; g2 [9 F( s8 m9 q- h◎语 言 英语/葡萄牙语
4 I! [1 Y. F  a$ P◎上映日期 2003-07-18(美国)0 n4 S" z- c3 l+ Y* Z2 e9 v; f
◎IMDb评分  6.6/10 from 198,913 users
! U9 w5 M+ C6 r◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0172156/  h( W, u0 L: N" i. e. |
◎豆瓣评分 7.4/10 from 21,436 users5 O3 t" s' Q! P" t: y( J
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1307917/% D  ~: g( f* w/ v9 N
◎片 长 2h 26mn' n, f/ g9 `1 \5 |1 l3 ~
◎导 演 迈克尔·贝 Michael Bay- w( @8 K! O( ^
◎主 演 威尔·史密斯 Will Smith
0 D! Z" J. l: v0 L     马丁·劳伦斯 Martin Lawrence$ U' p+ x% K% R9 b4 @4 V
     特里萨·兰德尔 Theresa Randle) y, U& o" U$ A- H
     迈克尔·珊农 Michael Shannon$ T1 f/ u  Z, O
     詹迪·莫拉 Jordi Mollà. B2 d9 ]( A& P$ x) z8 U( V

9 u# t5 _6 s( D6 q( q◎简 介1 e7 ]0 M# S8 g: a/ a
% p. y& Y/ `: O0 O. r: l$ t
 本片是《坏小子》的续篇,故事仍发生在迈阿密。迈阿密的毒品交易于一夜之间变得异常猖獗泛滥,各个贩毒集团之间的火拼也接连不断,为了调查贩毒集团内部的重重矛盾,迈阿密警局的一对“黄金”搭档,潇洒的劳瑞(威尔•史密斯)和神叨的宾纳(马丁•劳伦斯)再度临危授命,很快,两人摸清事情的来龙去脉:一股外来的贩毒势力正在侵入迈阿密的毒品市场,为首的毒枭野心勃勃,意图控制整个美国乃至欧洲的毒品交易,建立贩毒王国。
. j6 ~2 n3 ^$ R7 C5 C0 c5 g3 ^4 X* v( ?8 k( r# G
 警方展开行动围剿贩毒集团时,一位DEA的女卧底西德妮(盖布瑞亚•尤妮恩)被毒贩劫持,对方开出的条件是,劳瑞和宾纳必须去干违法的事,这可难倒了两人,因为漂亮的西德妮不但是宾纳的亲妹妹,还是劳瑞的情人。
/ r( o% }# D; a/ o3 t& x1 V2 |9 q3 m- x$ p) F+ a# }/ n) Y2 N
 Two loose-cannon narcotics cops investigate the flow of Ecstasy into Florida from a Cuban drug cartel.
( a6 C6 ?* K& i+ q
Video
. n- P$ Q% ~) O/ p3 ?5 z& H8 CID                                       : 1+ s9 n& K* l! _8 `$ I: z' J
Format                                   : AVC- j8 z' o9 p- d6 n* A8 [' m* x
Format/Info                              : Advanced Video Codec0 ~. y, l- B  N3 q, `! R
Format profile                           : High@L4.1$ f1 ?) P8 Q) T) k1 R) A( T
Format settings, CABAC                   : Yes
( w4 a% \- Y' EFormat settings, ReFrames                : 5 frames
, }8 e/ {+ W$ ?1 c. |7 rCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC5 M7 E4 o1 b; M' y
Duration                                 : 2h 26mn' d; f/ j: W7 f
Nominal bit rate                         : 12.4 Mbps
, I- T% @# _' Q" E& Y# wWidth                                    : 1 920 pixels7 F1 a% D3 Q0 y* B
Height                                   : 808 pixels( b* c  @, n! n# X- O: x! `9 F8 g
Display aspect ratio                     : 2.40:1
4 W0 j' g3 g# t" _4 E" N- ?& aFrame rate mode                          : Constant
$ m* @5 x3 N2 n* ~, y1 eFrame rate                               : 23.976 fps
  q% J0 m9 P9 \1 ~3 V1 WColor space                              : YUV& x4 U. x' ~+ _; ^& k3 [
Chroma subsampling                       : 4:2:0
0 ?6 U7 {$ E5 B  X3 T; t, _Bit depth                                : 8 bits
- J8 F5 Y; S7 Y" J* ^! IScan type                                : Progressive, ^4 f8 c4 o, j) T
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.3325 P; [4 j& {0 P
Title                                    : Bad.Boys.II.2003.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.5.1-RARBG) K/ h9 i0 b# g% q( }
Writing library                          : x264 core 148 r2638 7599210) }, M5 e+ P: A5 R0 _" H
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.10:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=12355 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.80
7 q7 l) a0 o* ^' U2 q6 r7 ALanguage                                 : English; N" f8 `+ p6 ^; C8 C; o
Default                                  : Yes: r. Q/ o- W7 S! d1 R. \3 j6 P2 \
Forced                                   : No/ B2 z4 V( a1 R0 H; [  |
' f5 T1 J" Y. \7 G3 w
Audio
- u/ n3 U8 Z6 J8 sID                                       : 29 P( I1 S6 ^8 h6 d( F' k: _
Format                                   : DTS
7 U: M: P0 E" T/ k0 q! j* dFormat/Info                              : Digital Theater Systems
; b$ b1 b8 ^5 Z, H/ y# TFormat profile                           : MA / Core# W! g( ^( b7 e8 U) C
Mode                                     : 16
: ^, B! I! X& |/ ?3 |Format settings, Endianness              : Big' P1 s9 a* a7 {  n1 ^
Codec ID                                 : A_DTS, o( u' i: o: i- r: M9 s
Duration                                 : 2h 26mn  }& q% o; u0 K+ z
Bit rate mode                            : Variable% W' k- ]+ R" N! P
Bit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps
. k6 I8 j' f$ r( bChannel(s)                               : 6 channels) j, f  c% D0 R1 e  q( C5 ]
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE- `2 m0 ?! x8 g, H0 L# B
Sampling rate                            : 48.0 KHz$ {9 j! k% l7 z( E3 C& r* J; q0 [
Bit depth                                : 16 bits# `* |, w* m3 Q* q# X5 ?
Compression mode                         : Lossless / Lossy/ L  M! N% c$ \- r3 @
Title                                    : Bad.Boys.II.2003.1080p.BluRaycd.x264.DTS-HD.MA.5.1-RARBG
7 Z. C1 X1 ~, ^4 U! \Language                                 : English
# h3 e2 Q+ c3 _* o0 E1 gDefault                                  : Yes5 \& y- s$ a3 a+ M7 N: w" P
Forced                                   : No4 s: `5 L) e6 C/ Y0 q: q

4 W; g0 a0 e2 ?% f; cText #1
* m. A8 ?+ m1 W! }0 W: ZID                                       : 3
8 c3 v* e( U1 l; k5 Q, X5 yFormat                                   : UTF-8
" |$ [; C( I1 {" @/ F9 f' aCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! C  k, o6 i7 M& w0 ]6 e) ECodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% L; ]% R. C5 j. z4 y
Title                                    : FORCED
: d! Z7 B( F9 L$ J, q9 V) MLanguage                                 : English
! N, J5 C( z7 m1 s: B' hDefault                                  : Yes
: b5 x. q0 E6 C1 mForced                                   : Yes- i4 n9 r! f3 }4 u
. i$ B$ A; R- ?+ s/ @
Text #24 _7 v* r* r6 b( Q# Q; R
ID                                       : 4* u) C' _0 \: l; u
Format                                   : UTF-8
) ?) _% d# A! [Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  r- L. a5 C1 s' E1 L* A$ j# XCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! E4 \& }+ j: f% K
Language                                 : English7 E- _: Q; e0 l6 |9 p* }( q$ ^8 `
Default                                  : No+ ^; m* U" C5 N& A/ y4 W
Forced                                   : No
" E& J6 w& V) T2 f! M' d& u' ^) f4 Z' Q
Text #3- r! {3 F7 A; `" F4 N1 g9 u* j4 @$ B' Q
ID                                       : 50 M* t3 @, W% [. D; S  `# p# E) y
Format                                   : UTF-8
) g$ x* q6 y% Y5 _% o/ z  YCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8" S* Z* ~! ~, V) ~6 ]
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( @3 F* p2 X. }. i" G# v5 w( H
Title                                    : SDH
$ H; ^% f9 L9 i4 l/ o( b  h. VLanguage                                 : English% d  {% }1 Q: {) `3 a) d0 a" b, @7 A
Default                                  : No
0 G7 a2 D& v- x0 Y* L* YForced                                   : No& j( h; M) \2 s! r4 P. s: F$ X

# d6 K/ B! [8 d& e9 S" DText #4
& t8 V( J" v; J1 |ID                                       : 6" y. L& ~: ?" D3 x# l
Format                                   : PGS
& S. i9 |7 E% o& s8 OMuxing mode                              : zlib
; s5 N) a3 P. ^) ?2 lCodec ID                                 : S_HDMV/PGS  l. A8 C  X; P; G( R0 v4 j$ D
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. x7 Z) N" a9 [' y  O/ r$ R. cLanguage                                 : English8 p% ~8 h5 U4 w: v6 L
Default                                  : No
4 z" _  P; K' ?& F9 ?! aForced                                   : No. o  Y) K8 t& u! {6 i8 k$ T, \
0 d6 ?, y8 ]0 z. L, i
Text #5* s" ~( P* D( K( Y6 I% L2 V
ID                                       : 7) P) z6 Z& M8 X8 {
Format                                   : PGS
) N5 W6 I! p# r' K6 x: @% _0 iMuxing mode                              : zlib
( W6 z. L. {" I) w  Q( }  Q8 i# U9 a! ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS" f6 j! C$ O( d7 K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; }/ q" B1 H" ?' V4 e( ^' |: B; t
Language                                 : English3 Z& o, q2 R: Q* V& m8 y% Q
Default                                  : No
' X; r' r" a' CForced                                   : No* j7 g* W+ c8 l" C1 r1 V2 W1 T
8 o8 J' f" v( ^# b2 L- ^% P! \& ?7 ~
Text #6
( \) }' R, e6 W. S1 j& p6 D( P0 \ID                                       : 8! ~/ U4 d0 a7 P; \0 B( E$ G2 E9 V
Format                                   : PGS
7 U* w: X  L. \9 h9 ]  w8 S+ z% R. \Muxing mode                              : zlib
# F7 b' Y, N3 L/ ~" M! [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 _) `% f) k* j+ L% A. ]
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" l) u( {# q$ O/ G4 y- j+ u: lLanguage                                 : English
8 H5 p1 U7 t- J+ k6 ]0 L4 F5 cDefault                                  : No
8 p4 g$ K1 C+ n  I3 vForced                                   : No  j2 y+ p' r/ \- r+ U/ W% a' F$ T

& c: D  n, T; uText #7. i5 h! `- a/ d( \0 @$ }8 E1 ?
ID                                       : 9
! l' A3 z' R  C/ O( ]5 mFormat                                   : PGS
, A+ D8 N) Y; v; G2 RMuxing mode                              : zlib
. v: V( _% a" R# WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS- m' T& W6 r2 J+ k4 E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ B9 |" _" }6 z0 y- K
Language                                 : French
* l2 S6 g" X) Z% G4 ^, r# ~* jDefault                                  : No$ D2 k) }: r' G/ X; P4 R& S
Forced                                   : No
( K$ {2 ?0 \( S/ J5 I
" W4 k8 k$ |6 J$ U! {Text #8
: q2 q% ]; @* Z, k8 s- VID                                       : 10
, l: ^0 U2 b! M$ |4 I5 ~8 K& SFormat                                   : PGS2 u" C# H8 a) e  J8 N$ T# [
Muxing mode                              : zlib0 s6 y6 D5 m: ~3 |5 ?( z" e, `$ C. k
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' L+ R+ P  M$ H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( F9 b& c% q; f5 L4 {; GLanguage                                 : Portuguese% m# a/ R! M$ W& t) [
Default                                  : No5 a# V- r" y/ ^8 t, C
Forced                                   : No
& Y( C8 Y. T! s# ]2 t8 Q( ~& K+ G& A5 e" [2 A  K# x
Text #9  n! |. a/ q1 _9 K1 `' y
ID                                       : 11
/ n7 H$ s: W7 qFormat                                   : PGS, [4 y/ H8 N0 G5 i
Muxing mode                              : zlib  k6 x( @  m8 e6 ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  K6 L+ |3 w1 d  S2 Q$ ^# W) v6 R
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 O* H4 E" J# k  O7 p
Language                                 : Portuguese
$ l7 x$ V' G$ m6 {/ o5 RDefault                                  : No
$ T1 u% A3 S  `3 ]5 I/ R# i# H. SForced                                   : No' K9 w7 [$ ~* B# O) v' s7 m7 y
, f' C, w' d2 @7 W
Text #10" t- v$ O! `9 z' O3 |' r
ID                                       : 12
* N5 c6 \3 n5 s: Q; ^% VFormat                                   : PGS
6 ?* q) X5 @# v/ X( lMuxing mode                              : zlib
& d8 H* y2 N/ M, T& r1 A. a# lCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
& {4 }- C" H1 U: s, DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- A. n" ?; j2 k+ [1 J. h' vLanguage                                 : Spanish' d. \: c' q7 `" {& d( Q
Default                                  : No
! w& o/ i) f2 S9 iForced                                   : No1 t7 K, u) w3 D: [

) V2 @; t8 T: ^, M; s+ cText #11
% U; k3 l3 n3 FID                                       : 13' G  m2 J, w) X; O
Format                                   : PGS& y+ v. N2 [" @2 f
Muxing mode                              : zlib  g- s, q, y1 m7 W1 V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 K0 I. {" f# Z/ k- Q4 q% w: {  M
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. f: x+ z3 r/ {/ u3 ]# J
Language                                 : Spanish
9 u( l8 T% r! c4 TDefault                                  : No
, g+ y$ N* I# o- M% T7 K, c' jForced                                   : No' h5 o3 {( O2 ]

/ v: I+ N/ |* z% V8 P2 mText #12
3 s9 h8 B) D1 ~6 y/ C8 XID                                       : 144 J+ r, j2 ^  @0 z2 t0 v! `
Format                                   : PGS" x# J/ P* H0 m. J+ z, \+ O
Muxing mode                              : zlib" Y2 \; \' I4 `$ I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& @, Z: K- D3 B1 D, V! N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- b( ?8 u) q/ j& U9 q- {4 x: ULanguage                                 : French/ \) J; }. Y0 r! D0 |) a: [
Default                                  : No
7 m8 l$ E& ]: J& l9 v) {* RForced                                   : No- o& g# m! `6 M2 ]
- o3 b, |* b. ^5 q# U
Text #13
1 y. x: }/ E) R: @ID                                       : 15
' k+ g2 p! G6 N+ QFormat                                   : PGS7 I8 n1 Z/ g3 `0 u
Muxing mode                              : zlib. b" n, b1 m- r) i
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 `" z4 Y( t: \  A* T( R% KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: R! d9 H3 j- j$ P/ s/ b  k7 U" B. h
Language                                 : French: Q3 q- S( x" }9 X* a
Default                                  : No: ]+ K8 U: t  o( N
Forced                                   : No
. e$ I4 k: c, {! s0 u% c5 W+ q" s% `: i4 d7 U: `2 }
Menu
/ F+ b1 _$ S8 M! K" j00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
1 h5 `/ U; D( r2 ~" z+ g, h00:11:04.497                             : en:00:11:04.497# t8 t* i. d( u1 m9 x
00:21:54.396                             : en:00:21:54.396$ C. c& X: `& s$ G8 `
00:39:54.767                             : en:00:39:54.767  [" e9 @- R# |& @" V, F
00:45:27.683                             : en:00:45:27.683
4 W& ]5 N/ D4 }, K00:53:27.788                             : en:00:53:27.788% J7 _+ l8 c. w+ z8 J7 m
00:59:01.246                             : en:00:59:01.246
) O% S% M1 {/ }: n- J01:06:26.065                             : en:01:06:26.0650 E/ U( B4 e* }& B  \
01:11:28.618                             : en:01:11:28.6187 a0 k" \2 U8 K8 R# ^
01:17:53.168                             : en:01:17:53.168& E7 V8 |3 Q9 q5 k0 F; N! I
01:30:27.130                             : en:01:30:27.130! c; K+ P, X7 q. U9 A
01:37:38.227                             : en:01:37:38.227
1 ]/ s" a+ u' n* k$ @9 U" U' ^01:45:53.764                             : en:01:45:53.764
' {6 K" M7 _" e* q) m  c01:56:46.625                             : en:01:56:46.625
( R) W8 `$ \" o: y/ W- T1 [02:05:07.583                             : en:02:05:07.583
' i1 d# q( B' Y- _6 Q$ ~02:16:06.700                             : en:02:16:06.700
5 t$ W+ `  i7 q" x' N# h1 [6 P6 P% t
. G3 C/ B( }" N9 B8 u1 p9 C
  x( g9 M# n8 Z

* s$ T! S9 V+ V9 z4 G
4 P% c' P" Q4 ~* w: B. V- n  Q0 ^7 ^* R+ X

0 R) n3 {7 j1 M) v
 1. /  (  (     /  .\' )            AMIABLE presents:% {4 N1 e7 @- W( u! a3 Y( U2 B: g
 2. \'.  --,/   .---\' ,-.
  1 |% ?! ~* q1 X- N: N) h
 3. --.  / \'-, -\' .\'              CVD.ToolsRips_subsUSAbbysbb2_au1 z7 g  |" C; {. [+ k: h& }' K
 4. .==,=; -,.;--\'! {* \, o$ a$ {, q; ^- c
 5. / ,\'  _;--;                     Date .....: November 20152 H# T# U% d6 h- B( M
 6. /_...=\' you are my                Runtime ..: 02:26:44( b! b1 l; A. V, T2 {  n
 7. .==,=.              Video ....: 1920x808 (X264 @ 23.976fps)( L0 Q  J5 D- V/ J2 h* _% A# J
 8. /    \'.             Audio ....: DTS 1509K
  2 E: B" D$ Z/ E6 _* v
 9. ,\'=...__            Source ...: Retail Blu-ray
  ; c+ p6 l: w6 o3 p# {+ K8 o
 10. Lang .....: English  f2 P% a& `* H& \/ P. e+ Q" ?* ~
 11. sweetest downfall..             Subs .....: English / French / German / Dutch / Nordic / Turkish / Arabic / Hindi; B7 w% @# p4 l& Y
 12. ,                    IMDB .....: https://www.imdb.com/title/tt0172156/
  * B8 O' H' y/ V, f0 H2 I) P9 W! W
 13. Rating ...: 6.5/10   167,837 votes
  . O4 z( M* V0 o, M! c% k& ]
 14. ,                     Genre ....: Action  Comedy  Crime  Thriller
  1 o. z) z1 Z; c2 C/ i" e' n

 15. $ g$ i# I$ x! s4 a
 16. I loved you first
复制代码
Screenshots:$ d5 H7 `0 y, W( k- w

: j% F% w$ p8 H
7 K8 ?% a0 ~+ h2 I8 w/ |% b* y9 `
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

655

帖子

3327

积分

Sponsor

金币
35 枚
体力
1932 点
xpg050811 发表于 2018-9-7 10:21:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

3

主题

591

帖子

2860

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
1569 点
myg0123 发表于 2018-9-7 10:54:39 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
蓝光论坛里 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-10-25 18:27

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表