BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 104|回复: 7
收起左侧

[4K极清电影] 绝地战警2/重案梦幻组2/坏小子2 [4K REMUX原盘/自带中文字幕] Bad Boys II 2003 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 80.0GB & 71.20GB

[复制链接]

5588

主题

5937

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
4529 枚
体力
25890 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

迅雷电影 发表于 2018-9-6 21:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg ; G6 j6 _8 M) L

) U, {1 ]' r, }- F◎译 名 绝地战警2/重案梦幻组2/坏小子2
$ U4 ]- o8 h9 v( X◎片 名 Bad Boys II
. P$ r) I) R0 n! ~◎年 代 2003
* l% O% X3 W1 ?3 Q  b4 j. A◎产 地 美国
6 P2 W/ `8 E0 N$ c  `# _◎类 别 喜剧/动作/犯罪% P  e& R8 y" Z1 U: d3 o
◎语 言 英语/葡萄牙语
$ w9 L# I+ m/ F, j5 g, V9 P- o◎上映日期 2003-07-18(美国)6 Y0 d# U2 I( o- T8 `$ o
◎IMDb评分  6.6/10 from 198,913 users8 d: I9 m5 m' v! v/ U4 y+ X1 v9 S
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0172156/7 y" Q9 }0 I9 v7 w6 A, A( w
◎豆瓣评分 7.4/10 from 21,436 users; Q/ c% m/ \9 V% N
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1307917/5 m' Z- }! v1 }& g( h$ q/ r
◎文件格式 x265 + DTS0 q, ^  p( c- R% c" P
◎视频尺寸 3840 x 2160
% Q5 O  U% u+ N+ @◎文件大小 1DVD 80.07 GiB & 71.2 GiB
6 K' l: n( U/ H7 Z4 N8 t◎片 长 2 h 26 min2 `" Y8 g/ q+ B- j9 Y
◎导 演 迈克尔·贝 Michael Bay, `! `  B% ~* T8 ?6 |2 d# }
◎编 剧 罗恩·谢尔顿 Ron Shelton( {6 \6 W; f% v( Z7 F
     杰里·斯塔尔 Jerry Stahl8 k' @- H' Y4 b" o
     乔治·加洛 George Gallo
6 s& @( y: {/ b◎主 演 马丁·劳伦斯 Martin Lawrence
7 @6 \" n1 V- r( [" o0 A     威尔·史密斯 Will Smith3 z! ?/ l: h% {# v# l0 V
     詹迪·莫拉 Jordi Mollà
- B  G2 X8 v- S5 _     加布里埃尔·尤尼恩 Gabrielle Union
3 j5 ^9 l9 u; e6 \; _( e     彼得·斯特曼 Peter Stormare4 V5 k4 _0 A  w/ H
     特里萨·兰德尔 Theresa Randle4 d; C+ r5 ], f4 n. y6 F' m
     乔·潘托里亚诺 Joe Pantoliano
# z8 V- T1 H' A8 F9 o     迈克尔·珊农 Michael Shannon& F9 N: C3 E, b8 W
     乔恩·塞达 Jon Seda* F$ V" t- U4 o" Y
     尤尔·瓦斯克斯 Yul Vazquez  E& l/ L* q2 s
     贾森·曼努尔·奥拉扎巴尔 Jason Manuel Olazabal! k, C* ^: y! q( [
     奥托·桑切斯 Otto Sanchez
) P  f0 b; s" _, i0 G4 d) G     亨利·罗林斯 Henry Rollins
4 x9 l2 j0 i: \& |# q& h     安东尼·科隆 Antoni Corone
! M9 i7 S! P2 Y/ B& ]6 T" K     Gary Nickens
' h% H$ a* ^, t$ ]* I0 B& r% }! f# C* I. b
◎简 介   
) u# R1 O: U8 ]9 Y" W( o( t9 n; A
" n. h% I  E6 K: y/ M8 Y Two loose-cannon narcotics cops investigate the flow of Ecstasy into Florida from a Cuban drug cartel.* {- w6 `& F% ?  l, T) K

$ ~6 E5 R% D" y6 Y 本片是《坏小子》的续篇,故事仍发生在迈阿密。迈阿密的毒品交易于一夜之间变得异常猖獗泛滥,各个贩毒集团之间的火拼也接连不断,为了调查贩毒集团内部的重重矛盾,迈阿密警局的一对“黄金”搭档,潇洒的劳瑞(威尔·史密斯)和神叨的宾纳(马丁·劳伦斯)再度临危授命,很快,两人摸清事情的来龙去脉:一股外来的贩毒势力正在侵入迈阿密的毒品市场,为首的毒枭野心勃勃,意图控制整个美国乃至欧洲的毒品交易,建立贩毒王国。2 O* D1 ^- w/ T' s  {
4 ^" v  e' U7 r
 警方展开行动围剿贩毒集团时,一位DEA的女卧底西德妮(盖布瑞亚·尤妮恩)被毒贩劫持,对方开出的条件是,劳瑞和宾纳必须去干违法的事,这可难倒了两人,因为漂亮的西德妮不但是宾纳的亲妹妹,还是劳瑞的情人。6 n- `2 {$ l) R/ A2 D
5 O/ `; \- {* v' t/ G& x) C: H
 Narcotics detectives Mike Lowrey and Marcus Burnett have been assigned to a high-tech task force investigating the flow of designer ecstasy into Miami. Their inquiries inadvertently lead them to a major conspiracy involving a vicious kingpin, whose ambitions to take over the city's drug trade have ignited a bloody turf war. But Mike and Marcus's friendship and working relationship is threatened when Mike begins to develop feelings for Marcus' sister Syd. Unless they can separate the personal from the professional, the bad boys are in danger of blowing the case and endangering Syd's life in the process.0 H- b2 t6 G  J1 l; X6 z
Video
# B" _$ o) W+ {+ u! |9 g: lID : 1+ p/ Q, M. q* I3 |6 y7 d. X/ U
Format : HEVC
# \: `, Z- t/ P( l4 U& o/ `5 BFormat/Info : High Efficiency Video Coding
. y0 X3 d: _3 D) ~Commercial name : HDR10
% U: T1 l" ]0 {, j$ O0 X6 tFormat profile : Main 10@L5.1@High. }, T, ]+ ]/ g% u3 h
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC) N% V& Q2 h: g9 Z/ A) Z+ s
Duration : 2 h 26 min- ~4 j0 a$ |; Y  M0 R
Bit rate : 51.0 Mb/s
' K- h! C0 S. U# |9 ?Width : 3 840 pixels5 c" W6 R8 w5 Z) t
Height : 2 160 pixels: f4 E8 j9 V/ w/ `0 e0 {6 |7 a
Display aspect ratio : 16:9
1 k: K: ~) `- Y$ m/ p! TFrame rate mode : Constant/ p# ]9 t& I! P
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
) e3 G5 y0 A5 f7 M, t% @Color space : YUV" n6 Q6 s6 p- D5 d; ~* h+ w5 q
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)5 E8 i4 c/ J) V* X8 v) B
Bit depth : 10 bits5 Z# D6 x% P% W# U2 k
Bits/(Pixel*Frame) : 0.256
; ~( B$ J4 x; ~. a& F& |Stream size : 52.2 GiB (65%)3 [: H  U% _6 z5 n$ [2 L' _
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
+ e; T, z5 g7 M. O5 f$ [, H" s0 hDefault : Yes0 G$ d" h' |  `( M" n8 b5 D5 ~% q, K
Forced : No
4 B7 u3 w- J) m6 J/ s& O! t. e2 nColor range : Limited
+ [/ z+ R8 M- |2 y+ X' {, ]' q, cColor primaries : BT.2020
" Z( u4 B) U$ Z+ L8 g. eTransfer characteristics : PQ
  d0 p& A7 G4 q3 s4 [Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
/ {) R/ j2 V) J# CMastering display color primaries : Display P34 W* O; V7 {9 A9 Y/ G9 [# W- C
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2; j1 v# z4 l+ Q, a( l3 S0 A
Maximum Content Light Level : 10000 cd/m2
) f" d# _" \( o/ d0 vMaximum Frame-Average Light Level : 1367 cd/m2$ D6 W; C9 M+ G

6 s/ g1 w. L1 ]: r& K; k6 e- |Audio #1
3 W: j5 N& E) c8 TID : 22 a8 M  w5 q) f0 l$ k
Format : TrueHD
# f1 Q6 f5 O$ z/ R% ~0 rFormat profile : TrueHD+Atmos / TrueHD
) K) k& W' m8 F0 n3 z- ]Codec ID : A_TRUEHD( c3 v' n* L- T# j5 X& g
Duration : 2 h 26 min
- `6 J5 y' l" x2 a1 {Bit rate mode : Variable4 C5 q+ \* f4 k% _. F: u( Z
Bit rate : 5 774 kb/s$ m* O" ^  `9 u5 ]
Maximum bit rate : 8 961 kb/s
, |  K4 D$ i9 m6 }! d4 \9 S/ k! QChannel(s) : Object Based / 8 channels9 z: S/ [4 o" J# |6 J
Channel positions : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE. R* A& A2 \; m" U2 |$ \5 e* \
Sampling rate : / 48.0 kHz& M8 _5 |6 L2 N2 {
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
, e' L4 i- A1 ~1 v9 E% ~! Z! mCompression mode : Lossless/ W# j5 e: E4 I9 s; |4 y0 I1 _
Stream size : 5.92 GiB (7%)9 q! s/ L( q' Q3 p1 s3 a
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
) }" v8 E2 e7 m: ^. i9 A) s& s6 |Language : English
, ]* w5 B1 H- j' O9 {* [Default : Yes( f. _4 V8 u  e& z
Forced : No
) |* B) O2 }7 _+ W. l" q* v! h8 J: _7 p
Audio #2; ?9 W8 s; p6 ]7 N( w7 E
ID : 3
! U1 S; @6 l, I8 u* G5 w- {Format : DTS' ^- l% J! \9 F% `& E' U* `- W3 T
Format/Info : Digital Theater Systems
: C5 P: f4 p6 z4 X" s5 fFormat profile : MA / Core
+ c9 o7 q/ d; C: p- uCodec ID : A_DTS
1 K+ |8 C# z) j; p8 v. t6 R; H5 CDuration : 2 h 26 min, w/ K" I* ~8 j- ~4 r7 N
Bit rate mode : Variable / Constant
+ R% z8 x  F+ Z" \% g! ?Bit rate : 4 644 kb/s / 1 509 kb/s
7 o. r8 m* y, g, y# vChannel(s) : 8 channels / 6 channels" F& ?# {: o7 P; d2 A. C
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE, m9 _: @0 |1 ]* _% Z$ x
Sampling rate : 48.0 kHz
( [* S. k$ S2 j5 F' F, wFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)8 m5 O1 c: P& x/ R
Bit depth : 24 bits
" A' H# i$ Q& g9 }Compression mode : Lossless / Lossy) C) s! f1 O3 d; ]4 _! p9 C0 S  m
Stream size : 4.76 GiB (6%)
! e* }  ~$ g! ]' g. j+ ^! J- v7 ITitle : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT6 @+ n9 g! c/ f" V( g0 j
Language : English6 D5 ]1 S/ P$ N1 B0 T" P
Default : No; q& n& t/ s8 y# f+ s
Forced : No
1 x0 Q+ V5 ]5 s+ p2 h
6 i! X& J3 K' T, R: c3 I( \; u- aAudio #3
" q- D# ]0 n; z9 }# l$ P9 B! `" R, SID : 4
2 s* L& ]& r- X1 N' g  L1 h1 mFormat : AC-3
& H. D6 t6 H1 B1 l( m- F- qFormat/Info : Audio Coding 3; P; }$ r" i5 `/ r: x
Codec ID : A_AC3! f" _" L' z3 a$ V  Z# Z) D
Duration : 2 h 26 min
) W+ k5 g1 F6 GBit rate mode : Constant
* F- V7 j' v9 _Bit rate : 640 kb/s
: p4 b6 H' @+ s: d, jChannel(s) : 6 channels
& i: u, ~- S7 d& AChannel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE- j+ w% \  b* j7 c$ o8 A
Sampling rate : 48.0 kHz# Q  C2 R& w* @+ E0 O: n
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF), g. ^/ k+ S9 T/ H3 k! @8 h
Bit depth : 16 bits9 F6 n' H- b. B! `, }  b
Compression mode : Lossy
5 H0 |+ v4 {5 IStream size : 672 MiB (1%)& V6 k6 L7 K! Z6 a- e0 E; P
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
' E$ W: v& j% K" g6 y9 hLanguage : English* p2 O# H9 O+ L$ [: m- x- i1 P
Service kind : Complete Main% G: k* Y* |1 B9 L2 n( V
Default : No4 B% S4 }7 [: a# O0 M
Forced : No
: P% `7 j  v- [1 A4 o* P4 W5 X( y( |6 i3 z7 y6 T
Audio #4
2 p' ]/ V" s3 U; R4 TID : 5* s; H: k  E0 |! @# j1 L
Format : AC-33 ?5 s9 h2 ?. @6 u1 h
Format/Info : Audio Coding 3. s  U! m' g" h5 F
Codec ID : A_AC3
  X: Z$ U* D- L- n! cDuration : 2 h 26 min
- d' A: U$ q1 C" j" i' f- ABit rate mode : Constant
$ ?0 f& g0 e7 fBit rate : 640 kb/s
! h+ d  ^7 o5 h* AChannel(s) : 6 channels0 W# y& J& B7 U
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE( f6 L  x8 x5 b. q+ _% s
Sampling rate : 48.0 kHz8 Z) T7 j5 [/ _3 l5 M/ b# ~
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)# O- g; t/ |7 q
Bit depth : 16 bits$ C7 G! Q, d4 d4 K$ d" K8 j
Compression mode : Lossy$ A2 V# Q! w6 n, [4 F( H- p

8 ~& P8 O7 q$ p; aStream size : 672 MiB (1%)
2 u- q3 Z) C3 N5 ~4 OTitle : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT7 I& X, f* m- d4 _/ d8 g+ Y
Language : Czech) d: A5 U+ [( u/ o& {! c
Service kind : Complete Main
# z; B9 ~  P2 E- x7 r1 nDefault : No
5 K% f7 I/ I3 C( \8 f, TForced : No
, X' g- P! s1 O% v( s$ ~5 k+ r. s6 _
Audio #5
7 M! ]0 ?8 o% a2 _ID : 6
. ^- D& m" O& {5 v: wFormat : AC-3
9 V+ j7 k0 c: S" HFormat/Info : Audio Coding 3* Y% x; V5 ~/ c8 F( P4 K7 T% ~& x& y
Codec ID : A_AC3! X. _% p' f3 |
Duration : 2 h 26 min
1 D7 B" E' i/ _& h$ f$ ABit rate mode : Constant3 ~% M5 D2 K4 y$ i5 d
Bit rate : 640 kb/s; v/ |: g+ M+ ?
Channel(s) : 6 channels* \! k2 r+ B* P2 t2 v5 h* a
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
5 Y+ `1 G! o2 x( m6 T% hSampling rate : 48.0 kHz
9 r9 b: L/ q. {! _* CFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
& d  ]2 W# l6 l5 ~3 }) zBit depth : 16 bits
6 k" ~4 k2 j3 ]: M5 P/ [3 W3 H" @! HCompression mode : Lossy( u+ h' A" v# Q: u
  y6 }2 c4 ~$ P% ^" d! O
Stream size : 672 MiB (1%)+ q) E, O- x/ [  `4 A# p% D
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT+ v+ Y$ X4 s. P  ?% V: p
Language : French' R) _# N3 P9 X' O- y2 Q
Service kind : Complete Main
" ^6 b3 x/ J, M$ h: fDefault : No8 v4 J* `9 t. g) r
Forced : No
  m0 W& [; V9 ]' K+ g2 D6 J% d) r( S" w  F, x& r" j5 |) ]: z
Audio #6: b: J; S7 g9 J2 l; b; t
ID : 7
4 f  t9 y$ T# {% E6 v: @) gFormat : DTS
' J1 j, K; R# kFormat/Info : Digital Theater Systems
* G" Y. `! r2 a( t- ^Format profile : MA / Core
! c8 G) e: j! J! MCodec ID : A_DTS8 [3 k. e  L3 A$ q, B% b5 X
Duration : 2 h 26 min- r0 y" w! f0 W7 X4 W" ^2 g
Bit rate mode : Variable / Constant
0 `' }$ u# h3 L9 k( XBit rate : 2 357 kb/s / 1 509 kb/s
. V8 ~# R) \9 q& X* `2 {: PChannel(s) : 6 channels
6 l, n% \) R$ M) L6 t7 cChannel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE  p5 R" U% r6 l! L
Sampling rate : 48.0 kHz, I' Y. E) A9 X& c
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF). N  r7 m5 W# R7 P3 |; _  v
Bit depth : 16 bits
6 F8 A3 m, {/ RCompression mode : Lossless / Lossy
- R- c! r8 `, _% a" r' Y! K5 }Stream size : 2.42 GiB (3%)
; b- x. l8 k, r" {2 eTitle : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
! N4 a3 R1 @- m; g# @) ALanguage : French
4 t; ]4 F8 S' s- L/ S2 P: t9 GDefault : No
, s) }8 n3 s- ?: P3 Y' {0 RForced : No3 O2 t) z' U) }4 s

$ B$ r7 e/ Y( @/ q6 ZAudio #77 {: u0 N1 P4 [8 N) y
ID : 8" s# `: q' T4 B( P
Format : DTS
& V) n8 g7 W# L" A6 u" M) eFormat/Info : Digital Theater Systems
3 Y/ o' J$ \0 W+ t- L4 rFormat profile : MA / Core+ V* q) G9 F7 M& Z( |4 u' u  K3 h* O
Codec ID : A_DTS+ l, D( c5 m. ]2 f. N! _, w
Duration : 2 h 26 min
' h" _0 m/ q9 B% c( eBit rate mode : Variable / Constant
! h) ~* S$ a5 ]/ l' Z% [Bit rate : 2 318 kb/s / 1 509 kb/s
; k3 X& ^! i* H& T: Z. z* {Channel(s) : 6 channels
' y1 d7 I( q. D8 Q. ]: T7 s, `Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
  u6 _% j: f# E8 rSampling rate : 48.0 kHz. B. M6 Y2 X5 o4 \
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
, h6 {! v9 T0 H1 PBit depth : 16 bits) v4 |; z2 |. R/ C, o
Compression mode : Lossless / Lossy6 ]7 j/ c3 v0 {* C2 u
Stream size : 2.38 GiB (3%)- s1 B0 E7 b7 C% Z0 T4 I
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT& w7 l1 S+ y- {7 ^! G! L2 Y- _
Language : German
5 R: d/ \$ D' @$ G5 GDefault : No0 \& C. G( S' j  A
Forced : No, G5 |; w# b- z/ I9 I; O

: t7 `3 H% X7 V4 ^% uAudio #8
0 F* l* s& W& P8 Z7 t0 QID : 9# t& W; u7 d" D* M# D2 @
Format : AC-3* F- n3 s# j0 `9 ]) E
Format/Info : Audio Coding 3& u6 d' ^) W2 Z1 l2 z* I
Codec ID : A_AC3
4 r) D1 h, G; M. ~Duration : 2 h 26 min
, m7 {) i5 q! |( D) x1 h, C" fBit rate mode : Constant
$ _- c8 U+ F' }/ J4 yBit rate : 640 kb/s1 h9 s3 T: }. y* ^# M# m2 C% D
Channel(s) : 6 channels- ^- X1 }5 V6 |
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE$ j' ]. B2 b- M$ a3 g! P* d
Sampling rate : 48.0 kHz
% C0 ?( v9 q9 Q7 ^" G3 vFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)  L; K4 k: u# X+ }
Bit depth : 16 bits
, b/ Y0 V. \" V9 W1 dCompression mode : Lossy
5 y* e# s( ?2 a9 e  Z6 r0 J' z- h- M
, Z7 S9 }+ p( {2 }' G7 |Stream size : 672 MiB (1%)+ f- ^$ K3 h- Z& B  s( q' N5 h6 z
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT' \' r9 R. A& a. [5 |" C- U
Language : Hungarian( d1 S" t" q- L
Service kind : Complete Main' _* [4 _# S) m: S9 P
Default : No
7 |- ^% F1 _! I4 `Forced : No
* }; o" M# X& M) f3 Z' C1 Q  @. f2 f- R& [+ k
Audio #9
$ ~$ p  Z2 z- U0 A6 ]' c: _4 [% wID : 10
0 i! c) N3 P6 ^" @' ~3 IFormat : DTS6 g& H+ w2 v9 z7 U8 S
Format/Info : Digital Theater Systems
" x4 n* T: `1 ZFormat profile : MA / Core
% P2 L: G7 E" }# O5 m! i# k- rCodec ID : A_DTS
, {0 ]1 B4 [+ K+ }" r# u! s* tDuration : 2 h 26 min
, I* S) e  o1 O2 ]Bit rate mode : Variable / Constant
9 s2 E2 @6 H; j; H3 c. h8 {Bit rate : 2 369 kb/s / 1 509 kb/s
- X; V$ l$ M/ [6 B3 S) q; VChannel(s) : 6 channels
2 R7 C: R- G, l  dChannel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
. Y/ I2 b) g( d, ~( b9 ZSampling rate : 48.0 kHz
1 r9 J) q: X! `Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)0 U) H# x8 ~; G' S* _
Bit depth : 16 bits
  `  a/ q4 z, c, d2 r  bCompression mode : Lossless / Lossy
1 j/ _4 s. {) h- n' sStream size : 2.43 GiB (3%)
  [+ U( l' J1 W5 U  b' G; aTitle : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
" d; E* {1 ~8 Q9 R  i" h+ @Language : Italian
* T2 L) o7 l# `  ^: ^' w, WDefault : No
- n: m% g( L6 [% ZForced : No
9 z  [3 J  L! d* D& Z, J" |+ C+ d. ]+ ?
Audio #10$ ~) m8 D1 O9 a7 u
ID : 11+ v. g' g. n7 J2 R0 Q" U
Format : DTS5 k: s; x+ _' I0 M- O
Format/Info : Digital Theater Systems
8 v0 B, s# a) {' [7 T! ?Format profile : MA / Core6 y! K! P4 W- D8 `1 u9 x
Codec ID : A_DTS4 \+ A) \# s$ B9 e) L" \! B, v" o
Duration : 2 h 26 min9 G5 y. [7 Q' J
Bit rate mode : Variable / Constant8 C4 X' }* x; p
Bit rate : 2 393 kb/s / 1 509 kb/s
/ b; l* g6 M$ e" ^, k7 w' z% L& QChannel(s) : 6 channels" t2 {8 A0 q5 ^& k7 q. L, j
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE2 b* G: Q1 W& X$ [$ L
Sampling rate : 48.0 kHz
0 w. K. I6 C1 C8 GFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)( \- G7 ^# ~- u6 V- Z
Bit depth : 16 bits9 p* {1 y" J1 u  t% S
Compression mode : Lossless / Lossy
7 l2 _3 C) A9 ~. {9 W. g6 aStream size : 2.45 GiB (3%)
  U# N) H2 n: W7 @1 JTitle : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT  y5 _! M8 ~' \; x4 I
Language : Japanese9 }; x+ U& U' I7 d5 o" K2 W7 e$ q
Default : No( a7 r7 M$ g, t; w
Forced : No! n6 E6 j1 {( T( V, j
+ k" B9 l9 x! S
Audio #11, S- m. h0 H4 O+ |' P
ID : 12
$ I* |5 J8 W% I: c, YFormat : AC-39 U6 {" p% X0 e! a
Format/Info : Audio Coding 30 F5 _4 J& o1 z1 J/ ^0 Z
Codec ID : A_AC3
* ]0 B( q1 I9 i9 \( gDuration : 2 h 26 min& S  ]8 U) }- @
Bit rate mode : Constant! M0 M6 T+ m  O- Q2 U0 z9 p
Bit rate : 640 kb/s
& P% x; D7 ]9 x8 \4 \( V0 `Channel(s) : 6 channels& N; J4 a% |" x1 ^
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
0 B( p( c9 X: a+ G- Q  _Sampling rate : 48.0 kHz; ^) n& }. N; V7 `) F( \
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)) U: K4 Y: y* U3 o  D
Bit depth : 16 bits: J9 n0 a5 Y, e# u- ?( [* Z* H
Compression mode : Lossy
6 V- k! Z5 [0 _2 @) N! p6 z. M: N3 `5 M
Stream size : 672 MiB (1%)3 {6 c. ^6 i: ^: G- d! T' E
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
0 p3 ~/ l* d) b# z1 o- HLanguage : Polish  \) m' N2 [% m' M  M) I, a1 o
Service kind : Complete Main. e5 C. \% \& C; ^% F1 ^9 [/ }
Default : No
% ]& y# [% h0 L' M! d" LForced : No8 t( [4 z2 o, P/ T' \' x! b7 E

9 w- C% f$ N  R! M( y' D  ?/ {4 zAudio #12
3 \4 M& P2 n" V2 jID : 13( B( K' W4 Q% T) l: h0 z
Format : AC-3& O& `9 D# K& |% q% E! Z4 E
Format/Info : Audio Coding 3
+ L* {( @5 F& O0 F1 }1 }# uCodec ID : A_AC38 V! u/ g! W7 o9 G7 K0 q
Duration : 2 h 26 min
4 u& B2 @5 D2 W) `. u$ y0 z5 jBit rate mode : Constant) j% ^- R5 @. L6 F4 `
Bit rate : 640 kb/s" {. J3 o  ]- D& e
Channel(s) : 6 channels  J% F& ]: Z9 K" ?$ D
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE$ [, L! g) s: f1 W
Sampling rate : 48.0 kHz
( {7 K# p& H4 f/ zFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)1 l  L2 @5 j% p9 y# b8 {; ]8 t
Bit depth : 16 bits
9 B" \1 N8 X8 l0 |; ]# b* MCompression mode : Lossy
) N) o+ ~! O8 U/ d; c" p7 ?
7 Z% v: b  `' g, C3 `- NStream size : 672 MiB (1%)8 A$ G8 K, M% r+ n
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
% O. ~* R7 {# _: WLanguage : Portuguese  f# t# S) D3 `' T3 G
Service kind : Complete Main
) g) N' A3 Z' `6 l# [5 ^: NDefault : No
1 G( k* S6 `: R9 @5 dForced : No3 Y$ w( x" h& ]$ ~7 T
7 T3 N* {6 _. ], X! z4 g, r( k
Audio #13  \# Z/ e, u' j$ g) n% G
ID : 140 l3 u# h  ?6 J
Format : AC-33 B% c5 s- w  z1 s* u  j8 a3 c
Format/Info : Audio Coding 3
) O7 E' s1 _2 p( @5 ^, q8 sCodec ID : A_AC36 I7 C6 V! g2 b) c  E  `
Duration : 2 h 26 min) [# A  i* a: D4 c1 L5 ~: L0 `
Bit rate mode : Constant5 h7 J" n1 }8 M, O+ B# c
Bit rate : 640 kb/s
6 ?( v) `5 ~6 f% r' o. iChannel(s) : 6 channels
5 k5 [* A* u& v8 a0 oChannel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE$ q+ N. q& K6 [1 [6 @' r
Sampling rate : 48.0 kHz
9 Q. X+ g; k* {6 R. |' I* w4 vFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)" c/ u5 C! C7 E; T, r
Bit depth : 16 bits
6 D; D0 }6 ~; P1 Q3 l6 o; }Compression mode : Lossy
9 v& X, S9 _7 m* x0 j" h' d( @; X* X0 l; U( a/ Y$ y" O% I" {
Stream size : 672 MiB (1%)
+ V, G4 ~+ r6 K' Z( v+ WTitle : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
1 F+ I5 |1 J" j$ t4 g! F& TLanguage : Russian
: a5 a! P& j1 W% {Service kind : Complete Main
9 q9 _: X2 c9 m$ Q/ XDefault : No/ a* r: h$ i/ n2 W9 S
Forced : No
) C, z, _# L# {" P8 [
* G6 F* F1 b: h* A; X8 A- Q. [Audio #14
' {/ M  C9 {, C1 g- HID : 157 V9 p2 Q6 z9 [$ z7 f5 S* u+ h+ [
Format : AC-3/ ?/ V) V" X7 G
Format/Info : Audio Coding 3
, o1 x2 h; G+ @9 I: F6 B) e6 yCodec ID : A_AC3! e$ v' C1 Z& d0 d
Duration : 2 h 26 min- c7 L% ]$ Y: W2 O* X: e  m
Bit rate mode : Constant* k7 U0 G- N1 r' k' |7 R5 N
Bit rate : 640 kb/s1 J. U) S. p4 {- B8 U
Channel(s) : 6 channels) V2 o  f/ m2 w8 u1 J* `
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE( A* e; ^3 H  Z) v1 [3 ]6 R
Sampling rate : 48.0 kHz1 F" M+ s0 ~8 V& K. x* i
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)! Z8 p4 ^. G; v  e( }9 z5 j3 t
Bit depth : 16 bits( b, b7 y, ^! b: O
Compression mode : Lossy6 N! G8 q8 J6 S" q$ g/ K6 @" x
9 c  R* s- n( l6 e3 |! T/ H. H. F, [
Stream size : 672 MiB (1%)) }. B* e0 N& L6 p) W9 h
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
# v) A8 Z, U$ m3 V3 X) KLanguage : Spanish' U# N$ ?' i1 L5 X1 A
Service kind : Complete Main
4 M; A' K' n3 c5 S* y. KDefault : No
7 _  @0 q6 x, ]Forced : No# R, [( o) V7 K% n( H

/ A" f" d8 C! h2 R* M7 HAudio #155 \; u1 Q- j. D, j5 @8 S6 o5 O
ID : 16
. u0 V4 t3 o# p; i" R7 K3 [7 wFormat : AC-3, ]7 n. b  ^7 l' P/ N
Format/Info : Audio Coding 3
% d3 `2 Z" z- @! K0 ICodec ID : A_AC38 u, ^' b; y5 C( b; [
Duration : 2 h 26 min
9 y# d) o# W* Y+ V+ DBit rate mode : Constant
* H2 `% y2 b5 g. C0 ?, G! B) iBit rate : 640 kb/s
" k1 `" g0 |3 k  tChannel(s) : 6 channels2 p  y& N6 g* B/ I0 X" Q
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
( S+ y# L$ E$ E9 y; GSampling rate : 48.0 kHz) x) g1 i: d1 O3 ?8 w
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)0 g$ T, D) t- m/ e1 V! W$ u7 L
Bit depth : 16 bits
) Z$ G+ r8 x  R& q: F; @Compression mode : Lossy
9 C+ B( c" m2 ^& n/ f/ S  R: k( S9 U; z# }+ z5 J1 \
Stream size : 672 MiB (1%)9 G9 E1 ^, l; }" L/ ~
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
6 q8 w+ s+ n# r5 U: e* SLanguage : Spanish0 \2 s" N* i/ ], q
Service kind : Complete Main, G3 z. N2 \3 E5 o! a8 f: _; G
Default : No
! u4 E# d) p0 w6 s0 gForced : No
" B! T% H: G! M/ e* ]  w4 p# X. \/ K; \) A/ j$ `
Audio #16
# R) k& P: F4 T- `# s' tID : 17
- F: W5 N) u. |; CFormat : AC-3
2 g+ f/ J5 a5 }- P+ C8 X* kFormat/Info : Audio Coding 3
: K' t# B1 y( D+ ]Codec ID : A_AC3
1 _0 M( p" _4 V* ~Duration : 2 h 26 min
2 o, W& N  Y- O7 Q# wBit rate mode : Constant! v+ c; z) T% D$ M$ ^: x# n
Bit rate : 192 kb/s
: U- V9 \0 F3 E4 V5 [1 EChannel(s) : 2 channels
. c* M, |8 @" zChannel positions : Front: L R0 m. T+ v* L: k. q# m! ^  C
Sampling rate : 48.0 kHz
8 f2 k6 ]- ?# o' EFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)$ g0 ^3 L; j  |& C* \5 v8 V
Bit depth : 16 bits( x6 h  S4 E0 g, ~; T
Compression mode : Lossy# P1 K3 G1 V# h3 T) u, p: c
* q1 m7 [+ t( ]/ l$ |6 g7 H/ `9 M$ H
Stream size : 202 MiB (0%)( }2 ~; ]' o7 D* m/ O
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT; u  b0 d! r, M4 y& G* K) w2 Q
Language : Tamil
1 B; F3 D/ T3 F0 y6 |- {Service kind : Complete Main
( U1 }$ r  L$ N. R& EDefault : No7 I  h+ r1 H. n- E+ G
Forced : No2 P& _! \7 y! P& E" g

" L; N' i$ ]" s- ]* ?Audio #17
& \/ h% s" o) I9 b6 u. p' z# LID : 18$ {" j# w8 R2 B- _) z7 U) e  L9 [: J
Format : AC-37 Q$ r1 [4 O8 Y: I; f7 G/ d
Format/Info : Audio Coding 3
' A' \" y! H4 W1 W/ E* K% n2 vCodec ID : A_AC3: [8 N8 E% m: r, @8 X# V( U/ r' m
Duration : 2 h 26 min
% m: `# }/ }5 {4 k" cBit rate mode : Constant! v% `5 S3 Y6 o1 f9 ]0 R
Bit rate : 192 kb/s$ {6 z8 y: d( i* X& B7 K
Channel(s) : 2 channels
. p/ N4 [, a0 X7 q3 H% lChannel positions : Front: L R
# P: W5 ~+ c  ?5 tSampling rate : 48.0 kHz
3 h% ]  W, E9 D  W0 G3 u! \Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ _# p$ _/ n7 rBit depth : 16 bits# q% |0 R+ X4 l' i1 A& E5 Z1 |1 o, N
Compression mode : Lossy- _) w; V2 n0 [& A% l

1 y3 @" @) _" _6 V) p* j5 bStream size : 202 MiB (0%)( F, A1 a' |: v; p+ J
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ P  K# G* b" I7 D8 eLanguage : Telugu/ ?: q6 J3 S6 N! J$ @* t% I8 c
Service kind : Complete Main# X. [, ~  Z# d8 x/ R- l* J
Default : No
" b3 |1 T- R  W& kForced : No: l0 w" J9 P3 X* {4 H3 B+ Y) h

. \  t$ ?+ [& l0 _0 OAudio #18
1 o5 z5 Y  t: ^9 F% }ID : 19
# |" y% p- E# F& {' YFormat : AC-3
6 H! A; e1 [+ G' d3 e! }Format/Info : Audio Coding 30 J. x# N. k8 w6 ~9 b) N6 `
Codec ID : A_AC3
- H$ T0 z$ i$ y0 fDuration : 2 h 26 min- f, E. k' n5 q- f
Bit rate mode : Constant
$ W" H$ S  v3 |! M3 h3 y' B, ^  mBit rate : 640 kb/s
3 z. b+ |* \5 T% j( E0 j" d4 qChannel(s) : 6 channels
6 ?9 H3 n% V8 S1 _Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
! W! C# u+ o# _4 _; v1 ySampling rate : 48.0 kHz$ \( O7 Q* P- `8 Y+ \* Q$ G
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 `( V5 {/ {5 S1 x: ABit depth : 16 bits
- Y. H9 W& q6 y+ cCompression mode : Lossy
. x/ F9 ~! t& f3 K; n+ N1 Q' I, x. p3 m9 ^! C% R
Stream size : 672 MiB (1%)0 ?# J6 p0 Z9 }& y. _% Q
Title : Bad.Boys.II.2003.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT6 F7 H; e" j; d
Language : Thai
9 e8 |: A8 ]- h, ^' F) X5 M4 zService kind : Complete Main& `( k, I7 j' ?* ?1 {5 \
Default : No
5 _; z5 b0 a' c% T: bForced : No5 d) o3 R. r/ w2 M; V( W

% g0 h; D3 u! B: G0 C# f. \- n9 F* MText #1
9 T6 E+ R. D" K, hID : 20: d$ N8 \" Z6 a$ i) ^/ X; {/ F
Format : PGS
- r+ P: g) ^* S; m8 J2 @Muxing mode : zlib, U% X% Q! C+ O, Z7 [& ]4 ], n/ Z
Codec ID : S_HDMV/PGS
; c) ?2 I. q3 i0 q* hCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 @# O) g3 j# m
Duration : 2 h 20 min
0 {  K  \4 S  n3 n; v1 r4 A" pBit rate : 40.2 kb/s4 T1 x- _# m$ u5 @2 u
Count of elements : 3824
5 W6 g$ H$ R# l0 NStream size : 40.3 MiB (0%)
0 Y' P  V# J1 \2 d' nTitle : English-PGS) E* J6 y% X+ ^; P" @. X
Language : English9 }- y' i5 @: b, b1 p
Default : Yes
  r3 ~2 K2 a& f* [2 e/ i2 Z+ VForced : No0 m; `" i. p6 C( g

( m. C3 ~. I* W/ o! H( lText #2+ H7 ^- Q& u( l* x% h4 ?! l
ID : 21, J2 |; a" N2 B' s0 @( V
Format : PGS% ^; |3 `) d+ A% z! ?
Muxing mode : zlib
3 Z2 c# T" A! \* E8 HCodec ID : S_HDMV/PGS
4 X: B/ r; G2 z/ G6 [3 MCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 k8 f. U/ r; Q$ ]# f
Duration : 2 h 25 min. S' W9 z, @9 f" N$ N# _" \, u
Bit rate : 45.3 kb/s
2 l3 U( [4 ^  o1 i- ZCount of elements : 4518' e  ?% H! G  n. W' {
Stream size : 47.0 MiB (0%)/ k7 d- d8 Q/ H6 i' L3 n1 n: x
Title : English-SDH-PGS
- S3 w$ `& Q$ T7 ULanguage : English" r0 n8 @% t0 o0 n+ p1 Z1 V- d' c8 }
Default : No8 q9 ]% s, k7 g0 a
Forced : No
# R4 _- u( K# J/ x: I6 S3 H; h; u" P$ @
Text #3
5 `( r: K* Y- @6 {% |/ q1 ~& HID : 221 r5 J8 s; \" @0 F
Format : PGS, j6 u4 Y& h3 r& v: }
Muxing mode : zlib
+ M7 S! @+ X; Q* u: zCodec ID : S_HDMV/PGS( ?8 _7 f3 b3 q
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 e, r# g! w: x6 n# |1 E' R& @
Duration : 2 h 20 min" O0 }9 g' S3 c! W! y
Bit rate : 40.2 kb/s. P8 u8 z' }6 t, \5 Y6 N$ e7 |
Count of elements : 3832
9 K' O. l3 g' v+ nStream size : 40.3 MiB (0%)
5 p  ~: W' ?, P; ZTitle : English-PGS
1 l+ i/ E* ]; M1 d, H8 Y( c/ O# T1 eLanguage : English+ m! m- X; Z# m
Default : No
1 Y+ U0 A" J( m1 ~Forced : No- m. B1 @& n& e/ D

  e  M1 I" i% }. d: ?Text #4) ~0 w# \2 c" r* G& x$ D* J) ?. a
ID : 236 }4 F8 u' ~: p: I2 m- W& |5 d
Format : PGS
/ f7 x* F; K" u1 TMuxing mode : zlib- m2 B, G7 z; u8 v. ?
Codec ID : S_HDMV/PGS, K# r5 y2 g' g1 |5 R
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: s& P+ c; @9 n+ N* e& ?" @Duration : 2 h 25 min) e  R  _) A4 U, p! T4 v+ `( F4 ]% m
Bit rate : 45.3 kb/s
/ ?& ]7 G3 A- U+ T5 L; \& Q8 xCount of elements : 45184 \" B! n. _. s
Stream size : 47.0 MiB (0%)* K8 V2 i  D1 [( A0 ]" @: Q0 K0 M
Title : English-SDH-PGS) i* m: U5 q$ G; B5 s
Language : English
% ?$ _! `9 m  g! I( f# xDefault : No
, X3 }% p& m8 M& EForced : No
! B/ S2 v* `; {' A% X2 \' Y( w: N- |- H8 M8 I3 T
Text #54 w1 Y* }% a- I) D( Z/ d
ID : 24
+ N4 Z$ ]0 N" y9 a( x- wFormat : PGS
: e, W8 o3 d3 Z; {, B9 LMuxing mode : zlib
# e) ~. `$ o* ^. PCodec ID : S_HDMV/PGS
+ N' Z( M, x+ a' D/ _( ~0 KCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, I/ @$ E7 H/ \4 \% E
Duration : 2 h 21 min
" f/ R) @9 m; C" `' M& gBit rate : 19.2 kb/s
  F  i: I, X3 q$ z, {  S0 X7 u6 GCount of elements : 3844
3 x; ~6 p4 p; e. iStream size : 19.4 MiB (0%)
" r$ ^# c% {7 c: f; MTitle : Arabic-PGS0 q/ z* E7 }/ v# B
Language : Arabic- b: z- P) a- J+ P  ]
Default : No
; S1 N) M% V8 V2 C9 }Forced : No1 t4 ]  [8 U# k3 ~
- {( d& U8 i3 x. s
Text #6
- Q/ X) z; J. k! pID : 25: G: j% O, y5 d0 e- J) m& V8 ~
Format : PGS
# n" W9 J+ ]! \% c) TMuxing mode : zlib
" c6 [# A" g8 ?Codec ID : S_HDMV/PGS
7 ^, C9 r! T. J& l9 Q" wCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: ]$ L6 z) }; k: k$ C4 w
Duration : 2 h 21 min. ~5 w6 W( ?2 z4 u
Bit rate : 26.9 kb/s( m# [3 [9 O# \+ X2 F4 \
Count of elements : 38805 O5 Z. R3 x5 T
Stream size : 27.1 MiB (0%)& i% j7 I1 i2 V: y- d" D, ~
Title : Chinese-PGS
* R' \5 @- M! F0 P1 R0 }6 [Language : Chinese# b2 j1 }* `0 ?6 `8 F' z2 l! ?
Default : No9 ]& o6 Y. N9 {4 Z  k. ?
Forced : No9 P/ c: R8 V" @, Z* X: K+ l

7 n4 F& `" v' m/ H8 Q1 x7 rText #7/ ]" J2 `, B: C" y% |. Q/ w, y
ID : 26# Y; F8 r* T' y
Format : PGS! h. F7 _8 i5 V6 k& R; V
Muxing mode : zlib
# T6 A0 L( L  d" _0 dCodec ID : S_HDMV/PGS+ Q$ y" e$ t0 ?
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 w) S, F+ o* }
Duration : 2 h 21 min
0 ^: Q0 ~1 T7 Q3 j! q# JBit rate : 28.2 kb/s
! C) ^. }& M; h' [* f, _Count of elements : 3822$ ~7 A& [$ R6 Z
Stream size : 28.5 MiB (0%): Z, T  P+ N/ H% Z9 K" Y/ I$ |- z
Title : Croatian-PGS% A4 {4 s  I: `3 B# p
Language : Croatian
& r6 l8 B% U. s0 y8 X% c- ?2 KDefault : No
3 ?9 X9 F9 M- Y( JForced : No
" @" q! }& p2 u) b4 w
) X$ P: ?% Q2 y2 tText #8
2 c  q0 {2 \- ]. |ID : 27# w3 L! o2 Q0 }" V9 @
Format : PGS
1 l' X! s( ^  A3 m; r3 d' s4 tMuxing mode : zlib
1 ^* p1 w4 D& u  [Codec ID : S_HDMV/PGS
* A$ \0 l  C2 w9 r  N; hCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ s$ |+ H2 u# s
Duration : 2 h 21 min* E4 ^- j' L, ~5 [4 Z! o5 n1 g1 ?+ e
Bit rate : 31.6 kb/s% G# T1 O: S( m
Count of elements : 3782
2 j  e; [$ C; C- R  kStream size : 31.9 MiB (0%)  E% E# Z/ [2 i( q% N! j
Title : Czech-PGS
/ a# Z. M! N- @7 [$ NLanguage : Czech
; u2 s/ O: B  l$ I+ XDefault : No5 S8 h3 x* {2 w  L3 r+ ?- D, U
Forced : No
. q2 R; l, Z/ J' S7 J- z4 W4 U1 B$ _5 U9 s* [; h
Text #92 Y+ N" q5 W5 C9 f3 I6 m- }- p, u
ID : 288 R: X& T: c' E
Format : PGS
% j1 I" Q7 d, j9 ^/ n# W# H% GMuxing mode : zlib$ H- M$ o/ Q, z2 v" k
Codec ID : S_HDMV/PGS
* Z# X5 T* c( f9 C. _% s( ?Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& z7 D1 b; O; m& sDuration : 2 h 21 min
6 w) j: n# {. y8 q7 ZBit rate : 31.3 kb/s
. @; l3 Q: ?1 NCount of elements : 32862 U  c: G0 f: Q- P( ]
Stream size : 31.6 MiB (0%)
; a) Q. K4 E! F8 v+ Y" ]6 GTitle : Danish-PGS
3 G7 g, w+ u) [6 S6 tLanguage : Danish% L5 I( ~3 H" R' r* `3 Y
Default : No( z9 V0 d0 P% T5 u; e# `
Forced : No
$ {0 g+ Q- b* I0 S9 z) ?' p& S0 ~
2 w0 Y/ @9 i; P. ~. \1 a4 pText #108 o5 J1 r8 N9 I4 }
ID : 29
; ]; c  R- L+ j& S. T# f; AFormat : PGS
5 |; J6 U; \2 l' l4 m& ^8 JMuxing mode : zlib0 a0 q' a6 ^, `/ r' s
Codec ID : S_HDMV/PGS8 _( m, X6 Q: ]/ M- F' Z
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ U; l! e2 m7 G' C4 O. S
Duration : 2 h 20 min
3 e9 b! z4 f# X7 \. ^Bit rate : 30.7 kb/s
" d& @/ P, P+ W) G* L. f; w) xCount of elements : 2647( L: G& b4 P  ]) b+ B
Stream size : 30.9 MiB (0%)
5 k! a+ E% n8 m4 |* @2 DTitle : Dutch-PGS
4 ^  d, B$ j# x4 O# {Language : Dutch
0 A! {; |/ |1 p1 v* Y  ADefault : No
# c) j: @2 c; P$ f! IForced : No3 y4 b$ s2 r* U7 m0 `0 ]

! ?! X0 |# u& ~' n: S: eText #11
1 j8 j, P5 l' j' s' ?ID : 30: Z* M( e3 c# L- g4 [: x( ~) v+ n+ l
Format : PGS
' w# q; w+ O' Z" N* Z. fMuxing mode : zlib$ T, s; W) m# b/ D: L; o
Codec ID : S_HDMV/PGS
. z+ t- d' X! u2 J1 n7 g0 u! A/ yCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. ~* ?; h1 r% l& P
Duration : 2 h 21 min. ]1 B4 k3 ?5 k2 X/ k1 `6 X1 P; r
Bit rate : 30.1 kb/s9 m0 {$ d5 f, ]
Count of elements : 2982" ^" z. M! I4 t) U
Stream size : 30.4 MiB (0%)
% r. \, ?; S2 |. O2 K! c9 BTitle : Finnish-PGS
+ z- R" u% N% b) g2 ~- b" nLanguage : Finnish
2 b3 z+ D+ m" t( _. w- QDefault : No9 N8 N' u6 }0 c0 ~' A
Forced : No
% L1 A4 t0 L4 e  K  S! r& s( `4 j2 h) }, @' n% I' [( Z
Text #12
" w9 ?8 Q1 X+ t; n% UID : 31: d1 j- Q( J& {
Format : PGS
* u. Y; t" M; Q9 j; o3 c6 dMuxing mode : zlib6 ?" L, m) D7 N8 d, F. `$ m) z1 i
Codec ID : S_HDMV/PGS
7 ^# U3 b" l+ H& j2 r' lCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ B) u0 Z' s4 y
Duration : 2 h 25 min. ~2 a3 x  x. Z0 i
Bit rate : 27.0 kb/s
" G# q7 u6 R6 @+ K( H# TCount of elements : 35864 A7 t" i8 B- Y" ?3 m
Stream size : 28.1 MiB (0%)& D' T, d) T, p* N' t4 _
Title : French-PGS
1 J  s4 X3 N1 a  P3 F" l9 TLanguage : French
% M8 j9 @; k% rDefault : No
/ y. U! X; \5 B( f: UForced : No
0 b& G1 I9 ]7 g% n5 b8 n4 i) P0 o' E: j' @% S( D, ], T6 E# A
Text #139 P1 K; e; T' T! g0 E4 W
ID : 32& S& S) Z4 ?/ }  ~* Q1 k8 B) P5 a5 U
Format : PGS
# J& K) z& l: L  z5 s! _" ^: ZMuxing mode : zlib. c  B8 h. h$ B/ d/ s- `
Codec ID : S_HDMV/PGS
6 l( X* K7 E) M1 u, \2 q! \, ICodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 f1 R) i$ g- y7 c8 @) w
Duration : 2 h 21 min- Q) F5 ~1 b# J7 H6 H8 _; C, u; X
Bit rate : 44.1 kb/s
( X* R) {6 V& p# W4 dCount of elements : 39510 R# ^- z# J4 Y9 M* E' k- L' o
Stream size : 44.5 MiB (0%)
6 w. ]9 ?# c: J7 ?Title : German-PGS
# Q" W7 p  {( ]# H( HLanguage : German
* N  S6 P* _! ]9 w0 Z/ s5 U& U3 }Default : No
: D; L. }$ K; Q+ ]Forced : No
# B/ D" p& Z0 I. F5 t/ M3 ~( e& T& B# K
Text #14
% g( s1 k3 x7 T  E% }1 T1 lID : 332 ^) f6 N. g) z6 m
Format : PGS1 Q  i' t6 K5 u
Muxing mode : zlib# D9 J: i6 m- w6 c' j9 y1 T* z
Codec ID : S_HDMV/PGS
1 Y, c& Z0 q. `' J2 v% UCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* L  O+ n3 @& [+ t+ b6 Z4 ]
Duration : 2 h 21 min! A$ ?# m# Z% X% _
Bit rate : 35.3 kb/s
9 [, J' j3 \7 o& ~  YCount of elements : 3738
9 i# q" @3 p2 `# d/ ~9 B% k( ]Stream size : 35.6 MiB (0%)
1 ~2 k! s0 t7 f6 L' yTitle : Greek-PGS5 Z& W2 X' L- x
Language : Greek4 A' Z$ s1 ^- R
Default : No
- ^( |& S& z1 o. @  Q6 m# J5 [Forced : No
. I6 l1 j' y' A6 W3 W. q. ?' \$ N( Z* b9 {# P+ r
Text #15: _8 b2 U7 N* h1 _- r" e# v) \
ID : 34
% l3 w! x1 u8 T! c0 eFormat : PGS0 ~) O4 _0 p. |& b  Z
Muxing mode : zlib# b+ B* Y  x  e% D# Q1 r
Codec ID : S_HDMV/PGS
+ m9 m* p* _; ~& p9 E2 v" P2 `: qCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: Z$ F$ W. H$ K4 x/ rDuration : 2 h 20 min# O) H' N, F3 v) f& V
Bit rate : 29.4 kb/s
& Y  R/ k" t# h& j3 R# J0 \* V! Q$ cCount of elements : 38381 _2 Z3 H6 V) l& ?7 h, I
Stream size : 29.6 MiB (0%)7 V9 ~: _5 B5 k8 t1 W% t2 Z4 d; w- `9 K
Title : Hebrew-PGS, Q  v. C& P/ `5 t( d
Language : Hebrew
5 W9 w$ o5 L. h9 J) |Default : No! w3 k3 N/ `% ?1 L3 U
Forced : No
1 r* N: d' k/ H4 I9 z4 j, M7 n2 k" P$ d0 z! H5 F
Text #16
0 M/ f" C! j1 J, \3 A/ F; aID : 35+ f  `# g8 E! E" D/ {. W! m1 N
Format : PGS5 v1 L! C1 Y( k4 G
Muxing mode : zlib: f) x. f/ I2 m  o3 L8 N+ p" l* R
Codec ID : S_HDMV/PGS
# @0 p# ^3 R8 L5 [Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ W  n5 B; f+ }$ zDuration : 2 h 21 min
$ Y" J  r7 l4 s) m: B) OBit rate : 27.6 kb/s$ ^0 o8 O7 c: ?2 L
Count of elements : 3846' I# S# T& N) L2 F5 V0 W
Stream size : 27.8 MiB (0%)
. P6 w8 d% W+ i* h. KTitle : Hungarian-PGS
, |$ b/ N& {0 n) i$ _Language : Hungarian
4 R& {) ~2 r) \9 _) \+ ^4 `Default : No$ H5 D' k% l( V: ^: X9 p
Forced : No
9 `# G9 N! o" d2 ]  [/ Q5 f
& I$ }  P5 S# U/ B# V: M: nText #17
8 j# D) |- w6 V2 c' cID : 36
. _  J" W/ `8 K3 y2 _Format : PGS
6 C* }$ z/ b9 v( K8 AMuxing mode : zlib
4 Y; V' \8 \1 j% P/ qCodec ID : S_HDMV/PGS$ p0 s- R7 `6 v2 S0 s- C
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. e8 z$ E' l- G1 s! T6 Y9 C! v2 M; dDuration : 2 h 20 min* b7 n% O. F* q; @- s6 G
Bit rate : 36.5 kb/s
9 G- p2 J* ?( B: C- {) {Count of elements : 3822
) t4 Q: t; h8 j$ o  v3 V/ H7 L9 m$ I' YStream size : 36.8 MiB (0%)+ B  V$ q  G% s1 Q/ ~* W
Title : Italian-PGS4 ]5 I9 G! Y2 Z2 n/ K
Language : Italian1 Q2 Q/ {3 i, j* }
Default : No  o6 h2 R6 X3 M4 S0 b9 Q" p+ _
Forced : No
0 J& w3 T3 |( c5 P" y. Z9 I& O; t$ M+ M" f" Y! {/ k# a
Text #18
+ Q2 y. ^& I1 i) wID : 37, q. b7 z6 z" L+ v( i' x
Format : PGS
& |5 u# q; ~( M  v+ _3 l' aMuxing mode : zlib% }( U: x6 U) D5 [$ X* T
Codec ID : S_HDMV/PGS! P& M! a! j5 G8 f: O" J
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 T% @: y7 n1 q- f; F2 bDuration : 2 h 20 min6 c, e0 Z* K! e( e* h4 z
Bit rate : 27.2 kb/s% X0 e! j, x# v& Y9 T
Count of elements : 4193, J! r3 P0 R2 z6 @5 r7 n
Stream size : 27.4 MiB (0%)0 ]* K* b& z/ ]" O& G
Title : Japanese-pGS
3 c: t1 A) D/ ^; D/ e) J; LLanguage : Japanese; E: x: G+ G2 U- Y3 Q+ ^* v
Default : No
# j5 C% f( `! s& F* X( n* J3 XForced : No
2 j! i9 w, n- I" j3 u# i7 f, b% j9 \: l+ {* {, A
Text #19
4 ^1 n$ m% K3 Q2 T  E/ M) P8 HID : 38
5 e; r6 i3 m2 g6 dFormat : PGS% l! f$ E0 |9 g& w/ x( a2 j
Muxing mode : zlib
: L& k+ I! }. D% L; N. DCodec ID : S_HDMV/PGS
: I6 Q- C4 c$ l: mCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 r0 Z# A6 a1 ?( ?
Duration : 2 h 21 min
- ?$ i- q3 N* u; B9 T* |" X% \) mBit rate : 27.2 kb/s
6 P3 J( F+ u! ]# o+ ?: F+ @' tCount of elements : 3874
) l  C  o1 q" g% [( |* aStream size : 27.5 MiB (0%): J3 D8 U, J/ B) c
Title : Korean-PGS! o5 E" d. Y+ n3 y4 x; j
Language : Korean
  v8 A/ W% |9 C1 F# bDefault : No/ I+ ^7 j* C' [9 w
Forced : No
" z2 R; y# i! c
8 I4 c# A, v$ _" o5 i, [Text #208 F) v: a% ~4 j& g  u: G
ID : 39# m) H- B) m; y+ N
Format : PGS
& ^! v2 U  b$ M0 u. ?Muxing mode : zlib) w; `3 a2 t* H2 ~' q) G
Codec ID : S_HDMV/PGS0 \$ B3 a6 W! R9 M4 U
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 H* t% }8 o* c7 E
Duration : 2 h 26 min8 m: s/ w+ `- D5 h9 Z
Bit rate : 27.7 kb/s. W. A7 d0 u% Q4 r
Count of elements : 3518
- e7 e( s5 u. v1 [* }; M! zStream size : 28.9 MiB (0%)! Y; M; S+ U, m' w9 u/ h/ O0 ]
Title : Norwegian-PGS+ ~! f' d1 ?8 P6 o8 h7 ]- o8 n
Language : Norwegian
* s& [' S; d' B6 d% _# eDefault : No
6 B& a. A) G; i8 @- C2 ?Forced : No/ y  I) T: W4 J) U3 B! W5 ]2 S
/ b% l5 C/ P+ @, v5 q! I/ M
Text #21
. x9 ]( C  L* V# hID : 405 k% `6 u% a3 w
Format : PGS
+ b9 g4 Y3 s2 @' {Muxing mode : zlib
* \7 h, P7 o: k8 m% l$ U# m  aCodec ID : S_HDMV/PGS
& q" N+ _' y& @* c) wCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; M) [: O" v; r9 |5 v
Duration : 2 h 21 min
! v+ L$ U/ I/ R: m% [Bit rate : 31.3 kb/s
& x3 g; |: h8 p% h. LCount of elements : 3764
5 r9 w4 m+ L% tStream size : 31.6 MiB (0%)
) W7 {* b0 O$ j# y7 W8 c" H, ]0 STitle : Polish-PGS6 N" I0 a/ d0 Q
Language : Polish* w5 b$ R8 s1 r  ^
Default : No1 K5 W5 H3 n* g% D4 [& e3 i
Forced : No
2 Q8 s7 X( S% `$ E" V* T5 g% k% n0 n7 b
Text #22
+ g; c1 B8 g& N3 ~+ X$ L2 a6 G$ z+ bID : 41
, S2 R) u& `9 G# UFormat : PGS, e" o% w9 S/ k; F) W2 F+ [, G
Muxing mode : zlib- i! u5 b/ i5 x& Z
Codec ID : S_HDMV/PGS
: C$ F1 `: f% L: P: k* ECodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( _' d# B& _& V* i% E' |Duration : 2 h 21 min
# a2 a. G- p. ?! i" Z' s+ h2 U5 `Bit rate : 31.0 kb/s
. A& F6 M, y' Y1 P) @Count of elements : 3738  m% T9 @" w$ r
Stream size : 31.3 MiB (0%)$ y7 }1 R; C& S+ r+ g
Title : Portuguese-PGS
0 c0 \9 U' o. A- \& y  BLanguage : Portuguese, c6 Q  r. B5 l# V$ |
Default : No3 _  N+ I% a( r; B; i& O
Forced : No* l) U# @9 F. u6 M

' m" {- r# v5 t( DText #23: a& ]6 Z7 l/ `* v# k/ m
ID : 42, n$ I0 s, m# Z; \
Format : PGS% K, A1 h5 k" {' q  s+ ~( P
Muxing mode : zlib6 H  n5 S8 |" ]  `2 Z4 p
Codec ID : S_HDMV/PGS
5 F0 ^5 R: a# e6 L# |; O5 vCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- L( T& `6 B% O2 t
Duration : 2 h 26 min. t! l- N7 h  n- n: J
Bit rate : 38.2 kb/s
( T* e; n1 e. GCount of elements : 3792+ N: \, M1 v3 m  B+ q
Stream size : 39.9 MiB (0%)
& G! H8 q; j7 X; xTitle : Portuguese-PGS
* E; {& z; ^2 B8 s  jLanguage : Portuguese& }: [9 w' E4 v/ ]9 `; V
Default : No% S: G5 O% e% q5 N5 d. Y
Forced : No* {' l4 Y6 ~' Q2 T

1 |. x; h0 \7 i. WText #24; \: P5 I' o) ]% l: E
ID : 43
1 D. x$ ]0 {$ u: i' u; i: RFormat : PGS
4 m0 o+ \) x4 D6 B. n. VMuxing mode : zlib
! X3 ~+ N$ C& l* l1 r0 E' r6 OCodec ID : S_HDMV/PGS+ I& V$ |& R; u& [' ~$ l
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* l6 w1 Y, ~- y# R  c: g  q' O
Duration : 2 h 21 min; y0 I, r7 K, a: V7 P$ B
Bit rate : 31.0 kb/s, J# D4 z. U3 r
Count of elements : 3554/ Y1 f+ E7 {9 z1 v
Stream size : 31.3 MiB (0%)
' R5 r6 I; L' J$ QTitle : Romanian-PGS
8 b! v- C- n3 E1 O( n2 lLanguage : Romanian
$ @' y$ I! N: D1 b  F; ~Default : No8 }% f  @, D& a: p0 e- m
Forced : No& ^) {) J7 w- b$ b; Z' o

; y0 d$ J- R/ d. Q: a  @Text #25
4 ]2 E, \0 j" m3 Z1 M% c7 {ID : 44
8 w3 V% n5 C% i% }# f' ^Format : PGS
) x7 s: \7 B' Y6 z+ V# lMuxing mode : zlib- x: X$ L$ K8 i$ V+ h
Codec ID : S_HDMV/PGS! ?  B* o7 `  N; B
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 \2 ~5 b; A- b/ m* a/ lDuration : 2 h 21 min* n) T: h! V8 o3 J! w
Bit rate : 41.9 kb/s
. c' u) [  Z* ^. D5 v8 mCount of elements : 3964
' G: ]7 v: k1 a! v- F& G- cStream size : 42.3 MiB (0%)5 K0 ~5 F5 f" G, E
Title : Russian-PGS: O6 ?# X: `# e2 h& F
Language : Russian
9 d) y' t1 Q2 g1 ~( RDefault : No) B" q3 P9 e* R0 ~# g
Forced : No
4 Z. W/ o1 t6 M# ?7 B; Q7 o. @* k* Y1 J+ t+ S
Text #26! H! _- r' [+ A5 U0 ]+ _; @
ID : 452 L  f/ N* r( J
Format : PGS6 u! C' ?, {( U3 x3 X
Muxing mode : zlib
/ @" j5 x+ G" fCodec ID : S_HDMV/PGS
  f6 O5 J" O: z+ k& G9 OCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 C6 l) q7 {* p2 u) _( b, LDuration : 2 h 21 min0 l& }# K7 q/ {2 p+ d
Bit rate : 34.3 kb/s1 O  L) y; {+ H6 S( s5 m
Count of elements : 3952
! m. R2 u2 _1 W8 `+ B; G# {* g. b( wStream size : 34.6 MiB (0%)
+ i9 P1 V( X9 M# K! `7 d( z9 yTitle : Spanish-PGS
- `6 Z! o0 ~6 w* j' h( X) |% TLanguage : Spanish
- U  a$ O6 a' U3 J, Z; JDefault : No6 x2 M. |4 j  @  S6 p2 T9 V
Forced : No% x8 k3 F- C: M; m" Z
9 O* i# F7 ]2 M& b
Text #27
% ]+ j+ ^  P3 C6 V6 r. AID : 46
: q6 }. X' s/ V! }5 Z& w8 WFormat : PGS. Y, |0 u2 a- B1 Q# E& O6 }
Muxing mode : zlib
$ [9 C3 |8 Y2 j5 F, ACodec ID : S_HDMV/PGS+ m6 X% d1 V. l# l. G
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  N& K0 f, U! E4 q* e1 M' H. NDuration : 2 h 21 min& J! ], g8 Y! a" [5 ~" p. [) X8 ^) |
Bit rate : 37.3 kb/s
) k  P1 ]0 U1 s1 x1 u$ [* Q$ ^Count of elements : 3904
1 L  T# U0 p9 \8 uStream size : 37.6 MiB (0%)
$ r; q* D3 h3 |# I" p$ ]Title : Spanish-PGS
5 k) d' h3 L7 l8 iLanguage : Spanish
- P& I6 q# {3 aDefault : No$ `" g: f/ X7 o5 X5 U  d" k
Forced : No1 t8 [( e( z( I% q! j6 m7 w

5 N( m  \1 Y3 nText #28
; f* ^+ P8 R+ EID : 47
" s- l/ t+ ~% E$ |; r8 FFormat : PGS$ G4 G& c& [3 J$ s8 {( F
Muxing mode : zlib. P$ Z: G. a9 g0 a) r/ k
Codec ID : S_HDMV/PGS
$ @6 ?0 A( l  C' [+ x3 M0 C% dCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- d% [( m5 w* O3 |Duration : 2 h 25 min5 @% k3 c3 u! D  E; A
Bit rate : 29.1 kb/s
. c( R" D  i* hCount of elements : 33916 c8 z0 l$ M$ I+ F# j
Stream size : 30.3 MiB (0%)5 V4 a1 ~+ O, T1 ?" O5 ^. a) s
Title : Swedish-PGS9 e7 L: t- B' Q; `$ D) e
Language : Swedish& t% H. c% {% K6 `1 k0 @
Default : No
  ]1 k5 t1 P2 q7 C; c9 EForced : No
; H1 m# [8 k: z9 L0 w& W9 K4 H0 e* z! Y% t) ?
Text #29$ l4 f' w8 z( \$ j. B3 {5 _" @
ID : 48
. R) |- M8 V; o8 S3 g8 qFormat : PGS
% f2 f0 `3 b3 Z5 t  h: y6 {0 u6 p: m) ~0 sMuxing mode : zlib5 ?" y- z7 j4 T  s1 @
Codec ID : S_HDMV/PGS$ a- z# z& F4 E6 @
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 m* Z1 f9 q9 c" k/ n8 e& m. ~Duration : 2 h 21 min
/ T1 h' A& {4 z+ n9 y4 m/ J( l8 P: GBit rate : 34.0 kb/s
$ O3 v& K/ o9 k- n% h7 eCount of elements : 3874
. A8 R2 j5 X5 I. a* E9 }' zStream size : 34.3 MiB (0%)) p$ w0 U  @  f6 d' j- y' q
Title : Thai-PGS  b& z4 a) M* W; u, D% D, i; g# V
Language : Thai
+ B3 M* P6 c$ _: G$ cDefault : No
  c3 U- d, d4 Z+ M) gForced : No
4 P6 u- W  l, y/ ]* u
" O: }1 C  v& u. \6 g6 c6 n; {! ^Text #30( q9 t+ K3 U0 \( k! H/ q
ID : 49
1 @9 t* H; D- k4 pFormat : PGS
2 Q( @, p7 p) u2 `Muxing mode : zlib
# P2 o1 C# l6 g2 R, H+ [Codec ID : S_HDMV/PGS
( X! l+ Z  E5 w, \5 A! ^" pCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, u0 u% H, h& c1 ~1 b( B$ O
Duration : 2 h 21 min
: L! z; N6 e  B) \( KBit rate : 38.0 kb/s& Z. K/ l% N+ a; H+ r) ?
Count of elements : 3868& A4 m7 h) u8 g$ x; \+ M
Stream size : 38.4 MiB (0%)
6 R1 c: e- M' n1 {2 YTitle : Turkish-PGS
0 l# B1 b# \) w# q- y7 ELanguage : Turkish' C, R. l3 H# T% n
Default : No
/ N; I% T: D- e# ^Forced : No
9 s- h4 U7 s! a- k; ]! d
; x. W! |$ d2 N% z6 @( p' EText #31
3 _. t7 @: C: V/ OID : 50
. _1 ]$ ]7 g' w" ]3 uFormat : PGS
' ^; p5 w8 s& K7 s: m# rMuxing mode : zlib
" F: f) `7 A" s6 D: t/ K) PCodec ID : S_HDMV/PGS) m9 w+ c' B7 ^
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 F& H/ F; T8 @1 UDuration : 57 min 30 s7 B/ n& {; e7 G; k. P) G# \$ j/ m
Bit rate : 239 b/s
  K8 \# H: d, |9 Y5 aCount of elements : 14
/ C: j1 i4 n) K9 j; B( G* W' }Stream size : 101 KiB (0%)
& H+ ~9 V) d# ?Title : French-FORCED-PGS* H& ~8 P6 l9 s! r1 e) a+ g
Language : French
% A/ ^: W/ P6 Y# b8 T" EDefault : No- H9 i/ q) `+ ]3 h' L
Forced : No4 C3 m% @- g& c) U

* K3 Q& b$ `3 UText #32
  h% t) r  P! d: A: }0 A+ XID : 51$ k; x' }) u, u* t# `3 c- V' T
Format : PGS
( ?2 Z, ^0 o* S- G* u0 @Muxing mode : zlib
, w2 z3 m: ?$ W1 Y( x4 Q9 FCodec ID : S_HDMV/PGS7 l. \! K* a& D: g& q8 {: W# X
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 Q7 s3 s0 [: v4 ?. `
Duration : 1 h 34 min
7 O, g* s. O: |7 g  W7 MBit rate : 288 b/s% U/ @. _" S5 V5 M) r
Count of elements : 26
2 J5 J0 L% |8 z0 v  D0 |Stream size : 200 KiB (0%). O7 h. K7 _7 S
Title : Japanese-FORCED-PGS5 u8 G) }+ e# a  x" Q% T4 Q. a
Language : Japanese- c: T# U- M; H" c5 D# i
Default : No
/ W# p6 i4 V3 _% Z  h4 A7 D( cForced : No) h( r, k% X0 T* X
4 z8 C# D$ b! g# k6 m7 V
Menu
; G9 C& o6 E, N' z0 k- ]00:00:00.000 : :Chapter 1
3 E$ `- F+ Y1 S1 B" n2 p00:11:05.498 : :Chapter 2$ K! \; g7 S( e) D" }3 Q
00:21:55.397 : :Chapter 30 ]9 R# A, b6 Z$ r. c5 |- {8 J3 @
00:39:55.768 : :Chapter 48 u5 x. q  U; Y+ y8 U; J! h
00:45:28.684 : :Chapter 53 o, P! ^* f& c1 c% I
00:53:28.788 : :Chapter 6
3 Y) h$ M9 d+ J  b, k00:59:02.247 : :Chapter 72 q, [# i# n- U
01:06:27.066 : :Chapter 8
+ ]: O4 M  p; A2 ^* t01:11:29.618 : :Chapter 9
/ w4 i7 A- |; K1 f01:17:54.169 : :Chapter 10! v8 ?8 [2 n: \3 |! s3 M2 T8 w
01:30:28.131 : :Chapter 11
7 c/ y- T/ y! h+ n, I, {( A! R01:37:39.228 : :Chapter 12
2 [  o( j, F' }7 O6 }. H01:45:54.765 : :Chapter 13/ Z' w- c& H9 J6 @% m
01:56:47.625 : :Chapter 143 `/ {) l- u+ I1 H+ L
02:05:08.584 : :Chapter 15! `. W* G( P- c! ?- d3 ]% l8 J0 a
02:16:07.701 : :Chapter 16

3 x1 I$ O' Y; ?- o! @1 H. V, l' w8 @3 R7 o* H+ _

: ^/ B! E1 U5 n
8 u! X& D& {5 X$ w- V" {/ B2 T* A* H% P
1 g* \2 q4 S' F1 z% R; L+ y$ n
 1. Source : UHD Bluray
  ( d2 t6 e* |4 p. r+ i( P

 2. % e" p7 P- p, q9 B$ j
 3. https://www.imdb.com/title/tt2070717/
  ( |+ c8 I* N. t, ~2 T

 4. 3 R$ T" ~  x- i& j& ]$ H. Z
 5. Format                                  : Matroska+ ]2 t4 c+ B' g
 6. File size                                : 71.2 GiB% v7 v3 I; C/ Q  H
 7. Duration                                : 2 h 26 min
  8 P0 V0 h. U5 g6 E+ L1 v# X1 g
 8. Overall bit rate mode                    : Variable
  7 j" d. ?( {, [+ h
 9. Overall bit rate                        : 69.4 Mb/s4 a6 X- N- @! Z* q8 p2 [
 10. 8 v' `" {. K# g* b+ F# _
 11. Video
  $ x5 T" p# S7 m. r
 12. Format                                  : HEVC
  1 F/ Y6 b( A& @- ?. y- w/ v
 13. Format profile                          : Main 10@L5.1@High
  $ g3 c' O2 }. Y$ S
 14. Bit rate                                : 51.0 Mb/s& @+ D( ~+ O+ `6 J* t; j/ t
 15. Width                                    : 3 840 pixels: P: A. }% k1 d. {: U. V
 16. Height                                  : 2 160 pixels/ K! L* a, J- A1 g3 W
 17. Display aspect ratio                    : 16:98 Y1 f( O" W6 U! U$ W
 18. Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000.0000 cd/m20 e1 Y% f4 B+ P" Q  C. G3 U
 19. Maximum Content Light Level              : 10000 cd/m2
  / ?% |& q# }4 a, {! D
 20. Maximum Frame-Average Light Level        : 1367 cd/m2% A4 c, T) p6 O4 W  ]* v
 21. , [4 M& O2 r: _. z' |
 22. Audio#. J/ ?9 P8 s5 C& |. U
 23. English / Dolby TrueHD/Atmos Audio / 7.1 / 48 kHz / 5774 kbps / 24-bit
    g) G( t# ^1 z" A
 24. English / AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps)7 j) E, M% c$ k
 25. Czech / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps% s. L% E2 i" n
 26. French / DTS/ 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit): ?& j, d5 \4 h. C4 Z
 27. German / DTS/ 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)* ^, V$ x. u- }. R8 W6 w
 28. Italian / DTS/ 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
  % c- L/ E. ?1 B3 v' I0 |
 29. Japanese / DTS/ 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
    ^" R( M# T( ^- j* e! Z' s# m: l
 30. Hungarian / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps& t# l4 I; d7 i& n; t% h
 31. Polish / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps7 v) f  Z# }4 n) o, v9 n3 P
 32. Portuguese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
    N. O7 Y* r3 z3 Q3 ^) a  U# e! ^
 33. Russian / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps: O2 f5 g' ?6 T5 I
 34. Spanish / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps7 L% G0 C% |! i0 ~2 c
 35. Spanish / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps# @* z; u/ M5 ^- {$ @6 D  ]
 36. Tamil / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround; ]1 u+ D* _, h% h8 V8 }
 37. Telugu / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 192 kbps / Dolby Surround
  8 z* Y4 {& h" x
 38. Thai / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps
  % X( F4 a/ e2 ]$ w8 b$ k

 39. " v& B7 D, \2 x5 l
 40. Subs#& ~3 e1 d/ R5 E/ z$ s& v
 41. English / 44.792 kbps0 e. S5 G/ w% O) g
 42. English / 38.362 kbps
  ' G6 N/ K& v2 M1 r- _( e9 d7 P
 43. English / 44.798 kbps; o4 F* Z) M" B" _. |8 O
 44. English / 38.371 kbps8 U3 f! V. ^1 g9 L' s
 45. Arabic / 18.435 kbps6 W1 J8 q9 G6 }7 r$ l
 46. Chinese / 25.842 kbps7 n) `* Y3 `, O/ y. q9 h! X
 47. Croatian / 27.138 kbps
  4 [. g8 Q$ }: Q/ |; e' O" g) _
 48. Czech / 30.346 kbps; E  Z+ Y2 a$ v: Y8 _
 49. Danish / 30.117 kbps9 B5 M1 O/ C) f# Z! Q
 50. Dutch / 29.437 kbps$ j7 {! Z3 R6 r* i2 @! n
 51. Finnish / 28.961 kbps
  / e- ?& u3 y( A4 A# n: p# H
 52. French / 26.761 kbps
  6 |/ R6 b) q: E, d. x1 l2 ~" o
 53. German / 42.396 kbps- z( Q0 w/ O+ w* S; O
 54. Greek / 33.957 kbps
  9 B0 V1 G2 |1 w; d& n
 55. Hebrew / 28.190 kbps3 j$ A3 P, b- V9 M; {* Q1 h
 56. Hungarian / 26.484 kbps: g+ Y0 S* ]6 z+ t0 f1 m' k
 57. Italian / 35.091 kbps  b5 P3 s- i0 u$ ^
 58. Japanese / 26.113 kbps! z9 a  E7 }- m5 F
 59. Korean / 26.158 kbps7 U9 [# d# R( }7 F$ A8 b/ @
 60. Norwegian / 27.565 kbps
  . ?5 `$ Q6 s6 l0 @( E) P5 F0 H
 61. Polish / 30.081 kbps  s: q6 I7 z; ], |' {  z+ M) O& U
 62. Portuguese / 29.821 kbps  l7 ]2 F  k+ z5 S2 ~( ~: S+ J; |1 ?
 63. Portuguese / 38.047 kbps5 o0 w3 H/ Q% e0 i1 M! X* T. Q
 64. Romanian / 29.811 kbps& f) ]+ m1 m7 O7 D& N. G
 65. Russian / 40.318 kbps# {: g( H3 N. x3 ?8 ^- W6 |: y
 66. Spanish / 32.956 kbps
  6 |% H% p# q) F) r* D* X- \
 67. Spanish / 35.821 kbps0 J$ ?9 x3 n4 {' Q7 R! g% v
 68. Swedish / 28.889 kbps& H: J* ?* V, ]* Z& {
 69. Thai / 32.673 kbps& d. K1 c5 Q1 A# K( C% d
 70. Turkish / 36.557 kbps
  & \  j: J) U2 g: k6 |
 71. French / 0.094 kbps2 K4 d* ?3 w5 W0 m, D
 72. Japanese / 0.186 kbps
复制代码

+ k9 B7 M0 E% a2 [
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

25

帖子

130

积分

Sponsor

金币
59 枚
体力
45 点
QQ
123 发表于 2018-9-22 00:36:37 | 显示全部楼层
以前看过普通版的

0

主题

25

帖子

130

积分

Sponsor

金币
59 枚
体力
45 点
QQ
123 发表于 2018-9-22 00:37:58 | 显示全部楼层
以前看过普通版的

0

主题

34

帖子

213

积分

Sponsor

金币
19 枚
体力
125 点
yanjun1987 发表于 2018-12-15 11:07:46 | 显示全部楼层
好多电影没字幕。

0

主题

67

帖子

251

积分

Sponsor

金币
48 枚
体力
72 点
dpchdpch 发表于 2018-12-15 17:17:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!

0

主题

59

帖子

175

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
76 点
QQ
wen 发表于 2019-2-18 21:12:11 | 显示全部楼层
每天都来云通蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。/ J! |  s0 i8 [2 ]" ^
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
4 ~2 H2 z2 H6 z0 Y6 `1 {' y$ W2 h

0

主题

142

帖子

1151

积分

Sponsor

金币
86 枚
体力
721 点
QQ
dxymp 发表于 2020-2-20 20:14:12 | 显示全部楼层
楼主辛苦了

0

主题

81

帖子

547

积分

VIP Super

金币
8 枚
体力
371 点

VIP蓝光勋章

ton44 发表于 2020-2-20 20:28:59 | 显示全部楼层
感谢论坛 感谢楼主

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-10-25 19:38

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表