BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 380|回复: 0
收起左侧

[动漫动画] 疯狂外星人/无敌安乐窝/好家在一起 [国台粤英四语 简繁英字幕] Home 2015 720p BluRay x264-WiKi

[复制链接]

4187

主题

4562

帖子

4万

积分

Post Share

金币
8181 枚
体力
7289 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2015-7-10 03:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
- h& I6 t6 J2 V" D1 a! G- t. r& ^* }* D
! r9 F+ |/ j/ p/ j( D
◎译 名 疯狂外星人/家园/无敌安乐窝(港)/好家在一起(台)/斯麦克节快乐
7 f1 \7 ?* a% w, C5 W◎片 名 Home
2 _  d4 B; o9 w" Y- F0 u( a- B◎年 代 2015. o# ~% c0 l5 `1 e  _
◎国 家 美国2 K' c5 s  W9 X" v
◎类 别 喜剧/科幻/动画/冒险
1 d* P0 Q) X" ~3 Z1 B◎语 言 英语/国语/粤语◎上映日期 2015-03-07(博尔德电影节)/2015-03-27(美国)/2015-04-24(中国大陆)2 x: a. M% k/ O& M! E: L4 Y
◎IMDb评分  6.8/10 from 23,730 users& f& c4 i6 X: O3 q& h
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt2224026/0 ]1 O1 {7 q' a# \  G( h. _
◎豆瓣评分 7.3/10 from 21,337 users
: s2 z- m( c# j( Q◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/10827341/
9 s7 y& {1 V3 m. _◎片 长 94分钟
, m; N6 W# d) a7 _- R( |◎导 演 蒂姆·约翰逊 Tim Johnson$ C8 s0 H7 }6 n0 E, V
◎主 演 吉姆·帕森斯 Jim Parsons; b! N6 G9 ]* U& s1 |
   蕾哈娜 Rihanna
, A8 @5 D4 X- M% V   史蒂夫·马丁 Steve Martin
6 I" T4 @& j/ c) q/ A   詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez
. c: V- S6 p) u9 |. u7 n$ z+ {$ x   马特·琼斯 Matt Jones* K( R7 R1 L. [3 ?
   布赖恩·斯特帕尼克 Brian Stepanek1 a. D* y. b. ], q) j
   阿普里尔·劳伦斯 April Lawrence0 a* G) ?" ]" s9 c, Z! w- e3 R# ~! C
   斯蒂芬·凯林 Stephen Kearin
1 y+ x! n  U' |3 i   丽莎·斯图尔特 Lisa Stewart7 d% K- c; l7 R, k; l) A0 ^
   艾普尔·温切尔 April Winchell6 f" h: @6 z' G
" x6 i6 W* e1 d% v4 }: N* H$ P) O
◎简 介" v. B+ P: D0 b! Z

* g0 l9 ]" r# v& c5 {9 P 远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠,于是举族远迁,将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下,波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点,还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂•图奇是城市中唯一的落网者,她思念被抓走的母亲,于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧,小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在,他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请,谁知其中一条群发给了瓜星人,他由此被同类视作叛徒遭到追捕。
  G; m" s5 L" {1 L
/ P- s+ u+ V; S4 [- k7 U( F- Y 类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车,他们由此踏上惊险的旅程,期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因……  `) w( N0 C- Q/ x
9 K. m( W( S  M9 t3 x- Z' Y
 1. # ]* K4 h4 r6 W% l6 m9 t9 m% a7 U
 2.     .Plot1 ~0 ?3 U# v0 h
 3.     Oh, an alien on the run from his own people, lands on Earth and makes friends with the adventurous Tip, who is on a quest of her own.
  / `) \6 s- B8 a  u9 M2 t
 4.     TAGLINE...................: Home5 d! C' m- p5 @( v- O
 5.     GENRE.....................: Animation | Adventure | Comedy+ R( h" p5 ?/ n* X  d( d( T
 6.     IMDb RATING...............: 6.8/10 (24,213 votes)$ d( ~: }4 y$ B  p( o, W
 7.     IMDb LINK.................: https://www.imdb.com/title/tt2224026/" F+ j! }# X: l7 X
 8.     .Release.Info$ I# ~! ^) \3 `8 R2 M9 D- T
 9.     ENCODER...................: AdzsC @ WiKi
  ; w3 B* B4 K5 p) `, S; [  i
 10.     RELEASE DATE..............: 2015-07-05# c" }4 Q# ^* |8 Z2 ?
 11.     RELEASE SIZE..............: 5.56 GiB
  4 @3 b9 \6 r* G! s
 12.     SOURCE....................: 1080p 2D BluRayCD.com" target="_blank" class="relatedlink">Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-XORBiTANT# n1 M# x: E6 }1 l  f: ]
 13.     SOURCE....................: 1080p 3D Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-XORBiTANT
  3 ^- H* f* N5 s3 P' [8 P8 W
 14.     .Media.Info
  : p9 g) q! `5 B; Z' `. e9 g2 x" @
 15.     RUNTIME...................: 1h:33m:48s
  # ~! |+ m3 V: @; \9 }* ^% M
 16.     Video CODEC...............: x264 @ 6500 Kbps! `' I9 x2 s1 Z
 17.     RESOLUTION................: 1280x694 (1.84:1)
  * _( b0 A' E' m1 K- V& D3 [1 v+ H  P
 18.     FRAME RATE................: 23.976 fps1 @: @8 E( u( X
 19.     AUDiO CODEC...............: English DD 5.1 @ 640 Kbps
  % L; [, }$ X$ D5 A9 J
 20.     AUDiO CODEC...............: Mandarin DD 5.1 @ 448 Kbps
  . s; m1 n3 H2 m7 A8 i" W/ x
 21.     AUDiO CODEC...............: TW Mandarin DD 5.1 @ 448 Kbps& S9 _- m* H1 ?; U: s  r
 22.     AUDiO CODEC...............: Cantonese DD 5.1 @ 448 Kbps' t  s% S9 k. q8 t/ H8 X! T
 23.     SUBTiTLES.................: ENG CHS CHT
  $ y) O4 \; v' K
 24.     CHAPTERS..................: Yes3 R2 \' U) |+ M" R- j
 25.     .x264.Info5 g% O7 a7 H/ U0 b6 v; Q
 26.     x264 [info]: profile High, level 4.1 @ pass26 i) U) }$ U; s- p) t- e) t
 27.     x264 [info]: frame I:1240  Avg QP:12.64  size:162256: {" C( t& y) a1 C& {! E
 28.     x264 [info]: frame P:41300 Avg QP:15.35  size: 574439 z) {" S  Y; b* @8 X- p: @
 29.     x264 [info]: frame B:92401 Avg QP:17.36  size: 216357 K3 j* |/ j2 \. {6 Z+ c3 K
 30.     x264 [info]: consecutive B-frames:  7.1%  6.8% 21.3% 31.7% 16.3% 14.1%  1.3%  0.8%  0.2%  0.2%  0.2%! J/ @" O' g, B# z0 q* |4 h0 @0 Q" t( I
 31.     .Greetings
  & \5 ~$ t8 F* X/ {) F% Q
 32.     To MeGui dong1010 island wanghai9008 jubowo and all the TTGers.
复制代码
5 k6 B2 t; w/ ?- U) F! E. p! H! I1 S
; T% `# P+ f0 M4 C9 H, O
* h, b; Q3 J. x. y* l0 ]' q
/ Y! G2 S- t( o6 s0 w- H+ R7 l
3 R# z& {9 J2 S& r+ t+ m
! K, v6 F# n# ]" p( ?' Z" \& m

Home.2015.720p.BluRay.x264-WiKi.torrent

29.23 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -1 枚

疯狂外星人/家园/无敌安乐窝(港)/好家在一起(台)/斯麦克节快乐

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-1-19 14:29

快速回复 返回顶部 返回列表