BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 58|回复: 3
收起左侧

[科幻恐怖] 疯狂外星人/无敌安乐窝 [3D左右格式 内封国语中字] Home 2015 1080p 3D BluRaycd Half-SBS x264 DTS-HD MA 7.1-RARBG 16.89GB

[复制链接]

7923

主题

8117

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11032 枚
体力
9968 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-20 16:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
02.jpg
6 t: S1 x( Z+ [9 s4 _" T  Z6 H8 y4 X+ j9 M" N
◎片 名 Home / Happy Smekday! / The True Meaning of Smekday2 g1 n: i! n+ i- d2 V: K/ r( K
◎译 名 疯狂外星人/家园/无敌安乐窝(港)/好家在一起(台)/斯麦克节快乐
5 L. Z) F$ c2 J* V* O◎年 代 2015' s4 j7 r0 q! ]/ n
◎产 地 美国+ L/ t9 ~8 I8 z
◎类 别 喜剧/科幻/动画/冒险
  |  z; q# i3 s9 n; P& b; I◎语 言 英语
3 f) t3 Q! s2 a4 M" a$ |9 q◎上映日期 2015-04-24(中国大陆)/2015-03-07(博尔德电影节)/2015-03-27(美国)  B( \: p& l) z6 S' H
◎IMDb评分 6.6/10 from 89,259 users3 B! P4 Y( W7 U
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt2224026/! z* `' K# F0 v; z1 P1 Y& ?
◎豆瓣评分 7.4/10 from 62,752 users
# B" M# X& X9 d# R/ h1 ]/ k& e◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/10827341/
5 N& T* ?, {; L: ?$ J◎片 长 1 h 33 min
( c0 S( @' m" k) T◎导 演 蒂姆·约翰逊 Tim Johnson
. k7 I( D( M: A4 @" F" U◎编 剧 汤姆·J·阿瑟尔 Tom J. Astle
5 B' X; O, u# w   马特·恩贝尔 Matt Ember
) z8 `) v+ h' H   亚当·雷克斯 Adam Rex- s3 _+ A. G# t6 E1 @8 V
◎主 演 吉姆·帕森斯 Jim Parsons
5 A8 P9 B( V. t. X0 [2 A; e   蕾哈娜 Rihanna
( Z% v# d) d9 I, ^1 x   史蒂夫·马丁 Steve Martin2 S0 v6 O  _5 h4 v! N
   詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez6 t+ G" k3 t& C
   马特·琼斯 Matt Jones
. M8 r* }1 L( H' V  c   布赖恩·斯特帕尼克 Brian Stepanek9 |  [( b& U  s! n$ j
   阿普里尔·劳伦斯 April Lawrence) s, h: {1 m: ]; N& a
   斯蒂芬·凯林 Stephen Kearin* ~& o3 N$ Z7 G, E* \
   丽莎·斯图尔特 Lisa Stewart
2 B3 C0 Q1 G) ^4 i4 k, D# X   艾普尔·温切尔 April Winchell
7 x5 [- e* {% |) y) ^3 j& _: I, e6 [& P+ L- X* |( i3 ~! [; v
◎简 介   
- k# ?* g2 {. z+ p& X! c3 B! |) C2 z: \! o
 远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠,于是举族远迁,将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下,波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点,还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂·图奇是城市中唯一的落网者,她思念被抓走的母亲,于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧,小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在,他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请,谁知其中一条群发给了瓜星人,他由此被同类视作叛徒遭到追捕。
1 T8 Q- ]# R6 z( l/ F. I8 z* n
$ E& m/ e; K: K! s  p8 t 类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车,他们由此踏上惊险的旅程,期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因…… ; g  _+ g9 \$ O% x) X+ q

; b! ]5 S8 ]% e+ l5 i( O  When Earth is taken over by the overly-confident Boov, an alien race in search of a new place to call home, all humans are promptly relocated, while all Boov get busy reorganizing the planet. But when one resourceful girl, Tip, manages to avoid capture, she finds herself the accidental accomplice of a banished Boov named Oh. The two fugitives realize there’s a lot more at stake than intergalactic relations as they embark on the road trip of a lifetime.: b, _: Y2 y& M

! U( h: o  ]% N6 L1 e9 U* j◎获奖情况6 M, ^0 I; {4 G) I: e: n
8 ]/ F4 V) _" h  b, K, `
 第43届动画安妮奖(2016)# ?0 m+ f, k! _- y+ y7 ^( J7 I
 最佳艺术指导(提名)7 f3 u! v2 s7 Q# f) ~
 最佳动画角色(提名); e& O" v7 h- c9 a
 最佳动画效果(提名)
2 X6 ~) D; h% _" A/ T, U+ W/ I0 Y; c; E
 第14届美国视觉效果协会奖(2016)( Y- u8 R* y5 S6 [. G
 最佳动画电影模拟动画效果(提名)3 X9 |/ Z, a5 T! F
Video% ]+ b4 Z7 \3 A# w! Q; E
ID                                       : 19 y+ s" T% s' X
Format                                   : AVC
4 r# Q! x/ O4 DFormat/Info                              : Advanced Video Codec" v1 T& T+ a; r' d8 e
Format profile                           : High@L4.16 a3 Q) k2 `' {4 M9 p$ R
Format settings, CABAC                   : Yes
1 \1 E! _' \1 |  b& sFormat settings, ReFrames                : 2 frames
, g+ c5 `7 O% cCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
7 c1 |1 `9 Z+ t; w5 z( `3 M3 vDuration                                 : 1h 33mn
' S0 G6 O5 T* _5 Q& d. P0 VNominal bit rate                         : 15.5 Mbps
6 }- d$ k/ _) i$ eWidth                                    : 1 920 pixels/ Q; d0 M" _0 G1 _* `. ?
Height                                   : 1 080 pixels  M0 K5 w& Q' x2 S& o- m
Display aspect ratio                     : 16:9
3 d7 S. W2 k% u7 }/ [/ zFrame rate mode                          : Constant" [5 A6 u& s- d2 s2 C: E
Frame rate                               : 23.976 fps$ O3 g  U0 r$ O& v- k) S7 `& d
Color space                              : YUV
0 P6 r* m8 G) H0 h9 C$ j* R5 fChroma subsampling                       : 4:2:0/ q& [" @, L& }! M
Bit depth                                : 8 bits8 \5 t0 Z7 X9 J8 T) A+ D
Scan type                                : Progressive: v0 Q2 |; U6 W9 |6 P
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.3126 x- n: g# F0 A! H- m/ ^. t
Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRayCD.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
0 }  y" z- G; l- ?! H) q* KWriting library                          : x264 core 142* @. B9 ?# s7 A: W9 h
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=abr / mbtree=0 / bitrate=15500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.009 A! m6 Z! C9 M/ y- ?
Default                                  : Yes
' Q3 Q: N  m9 B  k; T6 v! ?Forced                                   : No# `7 |9 B& C6 b. J
Color range                              : Limited, g  m3 Q6 l8 w3 z* N
Color primaries                          : BT.7090 Q2 J5 {6 B! c( q% Y  r3 h
Transfer characteristics                 : BT.709! ?6 c: O# B, D8 U+ z
Matrix coefficients                      : BT.709: n$ D( L! T8 Z1 x! j
Audio #1
# T, \+ X# o" E) c1 s" SID                                       : 23 \  a  ~5 l: X/ ]: z2 ^
Format                                   : DTS& n2 y4 b, P7 X6 c) s
Format/Info                              : Digital Theater Systems7 A- S5 }. H# ]9 M  b1 H
Format profile                           : MA / Core. M; _2 m5 G6 t5 L0 R
Mode                                     : 164 x7 P9 l& K, s  A6 T
Format settings, Endianness              : Big
3 I! Z" ~; |2 Z  m0 y1 U2 [Codec ID                                 : A_DTS+ W6 u. N+ D. E, m  i9 i$ D
Duration                                 : 1h 33mn5 W( f' m9 z' j/ \7 B, D  {. T
Bit rate mode                            : Variable
2 ]$ ^' z8 K5 b+ H) M) l- @+ oBit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps
5 }# `* }# N: tChannel(s)                               : 8 channels / 6 channels6 n2 b1 Z# }$ u
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
" U6 x7 k8 K+ x& G1 mSampling rate                            : 48.0 KHz
+ c5 b' P2 T0 k4 z' gBit depth                                : 24 bits  }9 w$ {/ M3 ?; j5 @( u
Compression mode                         : Lossless / Lossy
3 K3 Z6 c# v9 v5 vTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG+ |5 G/ z2 i0 k- R- g, g! i  D
Language                                 : English% z5 p/ o4 [! R4 d" o. X! N
Default                                  : Yes* ], l% |4 b  o( A9 ?
Forced                                   : No
. j$ l! R% k! y7 i+ lAudio #2, M% l* q; B1 E) ^
ID                                       : 3
; }! b" k: z# |5 m7 h0 d: w' TFormat                                   : DTS0 y! G. ~: I# O9 l' i+ r+ m
Format/Info                              : Digital Theater Systems6 Y% z" [: M) ]3 ?. B3 ]) Q$ s
Format profile                           : ES8 J) ^7 J" \" y3 x( Y( @
Mode                                     : 16, Z' O- y3 N2 \6 Y- m1 a; E
Format settings, Endianness              : Big5 L: U! ?1 D8 a/ L" _
Codec ID                                 : A_DTS
# e' u, \6 u( LDuration                                 : 1h 33mn) H  l8 E2 ~" \. k# d7 D0 y
Bit rate mode                            : Constant
* e8 s, d+ N/ M  I2 \6 N! qBit rate                                 : 1 509 Kbps
$ E+ j" X2 p$ A' E5 {, g  T) fChannel(s)                               : 6 channels, H  i% A/ H2 U; S
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE- X/ E* `9 y6 u
Sampling rate                            : 48.0 KHz
& H- a/ o- |1 Y( P) y  T% fBit depth                                : 24 bits6 K0 O* F( n9 t' J% r( t, p& y( k
Compression mode                         : Lossy: H: Q* Z3 ^' b1 n1 F! B
Stream size                              : 1 012 MiB (6%)( m% B0 Y# O1 Y$ l: T$ I1 q
Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG4 }! [9 Q5 M" D* F  w6 }
Language                                 : English
7 b+ n3 E& e) r# t' ^Default                                  : No, ?4 j) u, U5 z2 @) `9 G
Forced                                   : No0 k0 j3 M2 X1 X1 n) h  ?
Audio #3
+ m' M! d2 G" H+ \. lID                                       : 4
/ O# m+ h+ C9 f8 a; rFormat                                   : DTS
' M) O8 s# y+ ?6 P& ^) LFormat/Info                              : Digital Theater Systems
+ Z9 p, c! ]8 S7 @1 ?Mode                                     : 16/ [- a+ \% h8 c  J5 O- [
Format settings, Endianness              : Big
+ h9 B! c* D$ s2 G3 V+ m6 E, fCodec ID                                 : A_DTS+ ~! S3 c3 w3 V$ j
Duration                                 : 1h 33mn6 g! N3 v$ b) f! e0 d9 r' P
Bit rate mode                            : Constant( @3 P& N4 C5 G! z
Bit rate                                 : 768 Kbps
( F% u" F/ w9 t1 Y9 ~, y; OChannel(s)                               : 6 channels# h$ ~  f# B8 o5 I4 ]# Z
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE& g* I. l% B6 l" Q0 e  W2 g! N
Sampling rate                            : 48.0 KHz3 ~! w" ^1 s7 z$ W
Bit depth                                : 24 bits
( j- u3 Z+ ^: s3 MCompression mode                         : Lossy
) r) v4 q" W" Y: IStream size                              : 515 MiB (3%)& l1 Q0 w$ s2 {5 C  S, F4 L0 U
Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
2 X/ l8 m4 Q: n7 {; GLanguage                                 : French
! H- ?" e% L: o# Q' p1 sDefault                                  : No
2 X; n+ ^2 K0 a) \4 [+ l; S$ SForced                                   : No7 V  l/ z* [: X! Y5 w' n
Audio #4
* N9 A9 ?0 m3 N0 }6 D; x& KID                                       : 5
" [1 {, z1 L" v6 sFormat                                   : DTS
) j* ^; T) P; O, bFormat/Info                              : Digital Theater Systems
9 i; p- Z0 L6 b1 w) Y0 E) G7 JMode                                     : 16
6 H8 G2 y1 g% gFormat settings, Endianness              : Big
5 M; f5 B3 O7 jCodec ID                                 : A_DTS
' H- [6 I, m9 m0 e( a9 i3 kDuration                                 : 1h 33mn, e* M# g5 Q6 R0 o$ D7 v' @* B
Bit rate mode                            : Constant$ D0 V) u/ d; c" B8 r
Bit rate                                 : 768 Kbps& o% r  w+ x3 U, I
Channel(s)                               : 6 channels4 p! }: G  S+ C8 t7 H
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
$ x9 ^! }( o0 n5 _Sampling rate                            : 48.0 KHz
2 U6 I8 b; b. B$ @! n7 G1 f4 ]Bit depth                                : 24 bits- Y- O: I1 S0 K, |
Compression mode                         : Lossy+ n0 a4 h7 o6 A8 n
Stream size                              : 515 MiB (3%)
4 {- u7 [/ X# JTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
  E+ M" n2 e0 }/ L" BLanguage                                 : Dutch4 p& ^# [* {7 N) s
Default                                  : No8 Q$ ?$ `9 c1 u! s* e
Forced                                   : No
. ^) B$ K# M; WAudio #5
+ A0 c$ G: Q; ]) R; k3 MID                                       : 6
' k9 {+ h( |" V( }- qFormat                                   : DTS
' y- H2 H3 t7 |: b4 h& g/ QFormat/Info                              : Digital Theater Systems
3 p+ [5 R* D1 }Mode                                     : 16
* b" ?* V6 d! [9 u. N  w* r$ gFormat settings, Endianness              : Big% X  [1 O4 g4 h" C/ E  Z: W( F( R: L
Codec ID                                 : A_DTS
! X0 y  @" v% u' p1 |$ aDuration                                 : 1h 33mn
' M3 v9 j6 ~9 JBit rate mode                            : Constant
1 X- @$ K4 L3 G8 v! Y3 C, }Bit rate                                 : 768 Kbps7 A1 c1 O  u. ^% P9 n% g
Channel(s)                               : 6 channels' d3 z# W! U9 S% |! o! h; P
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
4 r) M8 R! n( j3 l. C/ t, XSampling rate                            : 48.0 KHz
) q, z2 A2 I& d) }+ M- UBit depth                                : 24 bits- ~* k* q% l- I8 Z$ `* Q
Compression mode                         : Lossy8 ~* E3 t9 ]4 K; j! h6 m
Stream size                              : 515 MiB (3%)
$ Y, g( s, c! B0 N2 {& ?Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
# n8 X: k% B- P7 a0 @Language                                 : German
) D! J% g* Q" {0 L( w) C; d% eDefault                                  : No
' q# C+ ^" B6 r9 y2 PForced                                   : No! L% h* Q  q5 m. G( W0 {  N
Audio #6) H& P  j: F( ~$ k3 }2 _
ID                                       : 75 c9 x1 P0 q# f0 y  A
Format                                   : DTS( M9 T' _5 f! o( W" _% ]; n
Format/Info                              : Digital Theater Systems
7 I( X3 R8 z) d/ E# lMode                                     : 16
) m. p$ t8 e. g, zFormat settings, Endianness              : Big9 i0 y% a$ P6 K; k8 M2 a( W. @$ H
Codec ID                                 : A_DTS. a4 s: I9 W" u$ H$ R5 z, J+ f) M/ S
Duration                                 : 1h 33mn: _& P5 Z6 `) i
Bit rate mode                            : Constant; F" N& x1 T! C
Bit rate                                 : 768 Kbps" i8 a3 |+ x, T" K. |
Channel(s)                               : 6 channels% G) G+ b# P" q  |* Z
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
4 d$ H! l+ @. r+ [" |  vSampling rate                            : 48.0 KHz7 A5 G) Z1 l, P6 ?( |" d
Bit depth                                : 24 bits8 B& ?6 e4 s9 T' N% U/ x5 e4 Z
Compression mode                         : Lossy
/ m$ l7 h: V- q  z% n1 ]Stream size                              : 515 MiB (3%)# J: I- Y0 b+ W& T' d) g, m
Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
$ F6 O. j" r: g2 \6 ~Language                                 : Italian2 e! u/ v% T+ c2 n5 P% M
Default                                  : No
: S+ z5 {5 V3 M3 C3 q0 JForced                                   : No
1 M+ u/ @) L0 T; JAudio #7
2 P* L+ G: x* ]( P7 J  \( p1 hID                                       : 8" f+ O' Q, Y2 R6 v
Format                                   : DTS5 {, J: f& O. N
Format/Info                              : Digital Theater Systems- S9 [# ]; Y  F  j9 f
Mode                                     : 16' e2 _& Z9 L+ @, E$ [1 u
Format settings, Endianness              : Big$ B4 n) l7 I. ^6 X' s, Y/ I
Codec ID                                 : A_DTS
) e2 ]0 f) j$ j: M) tDuration                                 : 1h 33mn- h9 C( T/ |1 Z
Bit rate mode                            : Constant: o# K3 ]1 O0 g% D1 W% J
Bit rate                                 : 768 Kbps
2 Z( e; N5 |0 F0 `Channel(s)                               : 6 channels6 W7 P# R1 E! l6 y% N& w5 e
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE, @9 y$ f) ~, c6 A/ f2 M
Sampling rate                            : 48.0 KHz7 ^  e: h1 q% u
Bit depth                                : 24 bits' l6 X/ U8 v/ x
Compression mode                         : Lossy- l: z, U* y1 q, D' M
Stream size                              : 515 MiB (3%)' R2 g1 d- h% J2 G! @3 [# r
Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
, i, z" i" n9 V# `3 mLanguage                                 : Dutch" q5 K1 N$ _  N
Default                                  : No
# \1 [7 B5 K1 X# b1 d& ~# G% QForced                                   : No) w# X2 {9 }1 E4 I4 g1 L( G  k! B6 C0 ]. y
Audio #8
# ]0 `) D2 |% p( e6 [0 FID                                       : 9; v# L6 \& Z3 F* _" u- }! K; ~
Format                                   : AC-3  z/ X0 u. S7 j& W, T; G5 W0 Q
Format/Info                              : Audio Coding 3( L5 [& Q8 o& ]" u
Mode extension                           : CM (complete main)& d0 A3 M% v9 T5 s! }1 z4 e: z. o
Format settings, Endianness              : Big
/ `2 H& G& L) N3 N) r; BCodec ID                                 : A_AC3
: \* S. @$ u* s8 d  G8 {% D+ ZDuration                                 : 1h 33mn# J( ]  b) G. [: p' A! ~& a# O0 b
Bit rate mode                            : Constant
2 d5 G- l5 @, W; P1 u  hBit rate                                 : 448 Kbps* C+ X% f! p# ~- T  a
Channel(s)                               : 6 channels
8 W5 F8 y: f! n  C% G# i* yChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE1 O: Q- k4 N# p5 W: G
Sampling rate                            : 48.0 KHz7 t0 v# A& ]0 C# k
Bit depth                                : 16 bits
3 Q3 K; z+ G0 u8 e  L" N. Y8 ZCompression mode                         : Lossy
& Q% C' O! b/ s8 d$ l! CStream size                              : 301 MiB (2%)
  E0 o- w3 N5 R) o3 S6 @( xTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
0 W8 d7 R6 u) E) B5 j9 c2 HLanguage                                 : Chinese
% W3 \* n, [8 L9 S7 p( u; Q. sDefault                                  : No; L  K1 _' L, t- g$ w) E) y) m
Forced                                   : No: d. p; h5 L( _4 g4 _! k2 C3 T5 _+ W
Text #1
8 z3 _3 _4 }+ S5 S8 F( w' [  mID                                       : 10
# D) c6 ^; y  B/ k2 m" iFormat                                   : PGS% G7 H* s2 W  @+ F6 w' U
Muxing mode                              : zlib" y/ ]+ L' L, T1 S5 ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ x, m& ~& o5 i( W0 O$ @8 |0 s8 cCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) k6 W; e! T, gLanguage                                 : English
! D. q! d3 Z& C% Q5 j! @8 cDefault                                  : No+ L5 \, `4 m* m
Forced                                   : No5 u- y) V: A$ j" F3 h
Text #2
* q! I. x6 W( ^* w# d5 f5 jID                                       : 11
" [$ r7 r; o6 s% dFormat                                   : PGS8 A* c! Y, ]0 a! p' C& I
Muxing mode                              : zlib
6 @! p  U( u* U2 X3 ~" YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( \5 ?: M, \3 X; _9 k. t" ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ l1 K* l: x8 Z$ f) F& D, eLanguage                                 : French
/ B, p) k4 a4 o/ Z2 x# J" |Default                                  : No$ T* s& G* k7 j# s
Forced                                   : No
9 }# ^3 P) G# i& LText #3! M6 t+ S7 f3 l$ a- X
ID                                       : 126 Z& [. m, x) h4 {* J
Format                                   : PGS
4 x3 I: V0 Y* c2 lMuxing mode                              : zlib
0 X  G: y% q7 N0 q  p% J7 ^% LCodec ID                                 : S_HDMV/PGS6 n- g, \# r! d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 Z- m! t+ T3 t1 N" u" Y4 N8 k
Language                                 : Dutch
1 K* R+ J8 s+ z3 F+ b. qDefault                                  : No
2 `" D$ d% j" C& AForced                                   : No
  J7 u" N/ Q" C- x; ]9 Q1 r' F& zText #4
1 j, k4 Y9 j4 ~9 m! kID                                       : 13# u/ E+ ]6 s" r: y# ?
Format                                   : PGS, b% @' x1 B- I
Muxing mode                              : zlib
! |, I! T2 v" h) p. ~6 K' zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ ~, t( G( a$ W2 qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 o# M4 Q& ]  r4 ]Language                                 : German  X6 I# a+ A1 \% j6 z! r
Default                                  : No
6 {3 i$ |2 D+ i. b% L% n" ?Forced                                   : No' i1 N- x8 _6 D/ i1 h
Text #55 R9 F8 [- S( D
ID                                       : 146 _; k7 u5 E0 Y6 W  B9 l
Format                                   : PGS* O$ C1 Y/ G4 x8 t& }2 v
Muxing mode                              : zlib
% U9 ^8 e1 q2 H( i# CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. V# u# p: {  d1 ~* B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# m# h. L. o! W& t- T$ v
Language                                 : Italian
$ V2 c5 V( ^0 @% ?- @Default                                  : No/ X" o- \0 u) |, |
Forced                                   : No
4 L" U, ?! {. S) K' }Text #61 W7 H8 ~, X# s, Z3 N  }' C5 z( X
ID                                       : 15
) b0 }2 a9 c' ?1 uFormat                                   : PGS
0 s- I, z2 G2 V2 RMuxing mode                              : zlib1 g0 G% ~# z  J( E. [; l8 W: H
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  a. \; B7 J! R1 N( {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) `2 O6 n9 s5 d3 j5 H5 b: {
Language                                 : Chinese
5 E6 o  G' f' ]  X1 rDefault                                  : No
# ~# @* _) ]5 u( lForced                                   : No
6 Z, e, K2 I- F3 pMenu& V8 v. h) A9 \0 z2 K" s& z
00:00:00.000                             : en01)00:00:00:000
8 l+ B8 m% N& p) F) ]00:03:43.806                             : en02)00:03:43:806( }+ ]5 }4 S4 X/ |$ _8 E. q, c
00:07:28.406                             : en03)00:07:28:406
3 P6 f0 `8 d5 `' k& C00:11:19.470                             : en04)00:11:19:470! H0 \& |  y+ B9 ?3 h) W
00:14:26.949                             : en05)00:14:26:9497 {" b) i2 N9 d; t7 V! x) T, O- ]
00:17:58.952                             : en06)00:17:58:952
/ C: Z9 @% t" k00:21:05.639                             : en07)00:21:05:639" v6 g# v& A1 [3 k
00:25:18.850                             : en000:25:18:850
+ U7 {* O; ~* F9 [, s- S7 F00:29:07.078                             : en09)00:29:07:078; N+ N3 \' _  t$ h  ^* Y5 f) D
00:33:14.617                             : en10)00:33:14:617) `' r& L1 I4 w( ^* o
00:38:58.961                             : en11)00:38:58:961
4 e  @$ v4 ^+ V00:41:31.155                             : en12)00:41:31:155
( ^1 q# }  A: C, [* _# A' ~: |1 k00:44:27.539                             : en13)00:44:27:539
! X7 p7 H5 [$ H" z& W00:46:50.933                             : en14)00:46:50:933) O; [7 x. X) _
00:51:34.758                             : en15)00:51:34:758
* t" F& M, t5 ^4 h$ u* H/ g( o00:56:25.924                             : en16)00:56:25:924; w2 w+ ~' U: O/ N, V5 \
01:00:43.681                             : en17)01:00:43:681
& V" ~  D/ w' {# B- P01:03:53.496                             : en101:03:53:496
$ `/ {( R( c8 z# t& j% M1 ~01:06:57.722                             : en19)01:06:57:7229 V5 F: A: g6 O) L2 B' j. M
01:09:44.180                             : en20)01:09:44:180( N  x% \3 D9 `/ k! J( k
01:13:55.764                             : en21)01:13:55:764
3 O: W) Q9 R8 Z; P8 |1 o01:18:11.770                             : en22)01:18:11:770
! a4 s5 V8 f! {& |01:21:55.368                             : en23)01:21:55:3682 D, V- O$ Y+ J3 H7 k! ^
01:23:56.031                             : en24)01:23:56:031
6 p7 Q" ~" a/ o0 V$ s; Z; D% x
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

26

主题

1459

帖子

7810

积分

Sponsor

金币
1082 枚
体力
3840 点
QQ
shiji1973 发表于 2020-5-21 11:56:00 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

2

主题

715

帖子

3292

积分

Sponsor

金币
586 枚
体力
1353 点
tto138 发表于 2020-5-21 20:15:35 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!5 c5 H; `! o) ?" ~1 h. S8 E$ [
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!1 V1 E$ o4 O- r. X9 A4 ^

0

主题

104

帖子

693

积分

Sponsor

金币
11 枚
体力
468 点
zuiqingfeng 发表于 2020-5-24 19:06:50 | 显示全部楼层
谢谢分享好资源

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-1-16 14:08

快速回复 返回顶部 返回列表