BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 18|回复: 3
收起左侧

[科幻恐怖] 疯狂外星人/无敌安乐窝 [3D左右格式 内封国语中字] Home 2015 1080p 3D BluRaycd Half-SBS x264 DTS-HD MA 7.1-RARBG 16.89GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-4-12 08:11
 • 签到天数: 194 天

  [LV.7]以坛为家

  7613

  主题

  7807

  帖子

  6万

  积分

  Forum Moderator

  金币
  10075 枚
  体力
  9174 点

  卓越贡献勋章

  24小时 发表于 2020-5-20 16:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  02.jpg & ]! @; [$ x3 b4 \! N* n5 d

  + O& S: z+ Y* R- U7 e◎片 名 Home / Happy Smekday! / The True Meaning of Smekday2 b, R! }+ V7 `
  ◎译 名 疯狂外星人/家园/无敌安乐窝(港)/好家在一起(台)/斯麦克节快乐% c% r2 v7 J2 S
  ◎年 代 2015
  . E" P5 F3 g. [  q◎产 地 美国  v$ S2 z7 ]8 v6 p4 X
  ◎类 别 喜剧/科幻/动画/冒险
  8 N. j+ f. f: @+ ], `( s◎语 言 英语2 m/ [7 j. {/ F; H9 T; Q
  ◎上映日期 2015-04-24(中国大陆)/2015-03-07(博尔德电影节)/2015-03-27(美国): z; ?: t8 t' V8 o
  ◎IMDb评分 6.6/10 from 89,259 users
  ' b" z, F! ^2 K◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt2224026/
  ; u% A0 e: e& a+ \3 ^◎豆瓣评分 7.4/10 from 62,752 users
  $ P1 Q, {0 ~0 \6 Z$ D◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/10827341/
  ; Y3 B2 Z9 E3 U* b7 D8 S2 `◎片 长 1 h 33 min# m% y: c/ j# s9 r1 U- l# S
  ◎导 演 蒂姆·约翰逊 Tim Johnson  y  v+ a$ Q) a
  ◎编 剧 汤姆·J·阿瑟尔 Tom J. Astle8 }, d4 @6 D: u: Z, c' c
     马特·恩贝尔 Matt Ember7 c5 @8 O! X8 N* x: a
     亚当·雷克斯 Adam Rex$ U9 c" |" s  R) _
  ◎主 演 吉姆·帕森斯 Jim Parsons3 G6 t, J6 e' T! W7 x- }, ^7 O" U
     蕾哈娜 Rihanna
  3 P' I. N3 }/ L. i   史蒂夫·马丁 Steve Martin
  , [6 Y' K# u% ?4 l, G/ \1 y+ F   詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez/ k# U* b/ W+ q0 i) @
     马特·琼斯 Matt Jones
  ( O2 X2 O, J" V3 s. d( x+ q   布赖恩·斯特帕尼克 Brian Stepanek/ ~8 T4 T0 m, a( U: g
     阿普里尔·劳伦斯 April Lawrence
  4 p/ R' z! v2 p$ C  Y& {   斯蒂芬·凯林 Stephen Kearin/ W' u0 A: H7 R' a
     丽莎·斯图尔特 Lisa Stewart
  , \+ A- [8 K1 X% y2 y, B3 G" }   艾普尔·温切尔 April Winchell* z  K6 g0 q. o- O8 A
  " S$ w- _( C1 g8 u8 n
  ◎简 介   
  9 _( C$ e" d2 ~+ G7 _! b: t/ L
  ' j5 N6 T( K9 R9 N+ ]4 z9 m 远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠,于是举族远迁,将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下,波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点,还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂·图奇是城市中唯一的落网者,她思念被抓走的母亲,于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧,小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在,他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请,谁知其中一条群发给了瓜星人,他由此被同类视作叛徒遭到追捕。
  # Y0 w6 v4 }7 f5 y0 `$ I2 ~2 H
   类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车,他们由此踏上惊险的旅程,期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因…… , U2 P7 i4 d$ I5 e8 Q1 [

  ' g. g( t. f* T- l  When Earth is taken over by the overly-confident Boov, an alien race in search of a new place to call home, all humans are promptly relocated, while all Boov get busy reorganizing the planet. But when one resourceful girl, Tip, manages to avoid capture, she finds herself the accidental accomplice of a banished Boov named Oh. The two fugitives realize there’s a lot more at stake than intergalactic relations as they embark on the road trip of a lifetime.
  ( c( W; R$ @0 F3 Z: k( V
  . r4 o1 N' f# W( `! D& T7 a  c% G◎获奖情况2 w& k1 ^2 e: U7 ?
  + Y# k- g" y& H6 p
   第43届动画安妮奖(2016)
  * O7 q! K1 `7 ~. ?, Y 最佳艺术指导(提名)( G. Z( ^. e' B8 X. w
   最佳动画角色(提名)- c3 H9 H) l* t0 V* X, K
   最佳动画效果(提名)
  6 j9 U* p2 l5 o+ q1 i9 T6 j& v( ]" x
   第14届美国视觉效果协会奖(2016)
  7 S6 x# k+ V. y; f2 y& S* `: S 最佳动画电影模拟动画效果(提名)
  ) j* _; g. r- y6 V
  Video- x9 w8 ]6 J/ j, z: R9 e: q
  ID                                       : 1; N0 O3 d8 V: @2 H; z3 N
  Format                                   : AVC
  , H" w+ D1 F! G+ y- B: K; S0 f+ LFormat/Info                              : Advanced Video Codec
  2 E4 x' L4 v6 x; P2 oFormat profile                           : High@L4.15 d2 n/ L. Y7 S( P2 z. [) i9 o
  Format settings, CABAC                   : Yes' U. s$ ~( Y# y. Q* p
  Format settings, ReFrames                : 2 frames
  , P, h: L7 w( t# y' i7 n- y3 NCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  5 {4 R4 F, s. g" mDuration                                 : 1h 33mn4 C6 N  o! U/ t  X& T" [
  Nominal bit rate                         : 15.5 Mbps
  7 ?# M! x6 ~" d) c/ e8 oWidth                                    : 1 920 pixels
  ) a+ l" H, l% h% w: j+ k2 @/ THeight                                   : 1 080 pixels. W( @4 Q- S" {  Z  X+ s
  Display aspect ratio                     : 16:9
  # g, m, U2 x( X' XFrame rate mode                          : Constant
  6 `: a3 }8 v0 P: ^4 |& A- W9 JFrame rate                               : 23.976 fps
  4 t* G3 J  F: q) C3 h3 a. B, xColor space                              : YUV9 U# F. }' x& N$ v
  Chroma subsampling                       : 4:2:0
  $ B/ @4 z7 J8 mBit depth                                : 8 bits9 {2 [' m' P; j
  Scan type                                : Progressive
  2 S# t3 r4 v  @Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.312
  ' X8 u/ E5 Y2 X9 E0 GTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRayCD.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
  ( C% {1 U( l2 l& b/ H/ ~Writing library                          : x264 core 142
  $ u5 {8 H/ [1 x9 [7 ~Encoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=abr / mbtree=0 / bitrate=15500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
  0 w' k5 T  z' N" ?  fDefault                                  : Yes% m* @2 w. L2 h7 Y+ v( M/ E) G- |( u
  Forced                                   : No4 g+ j$ ~) S, A7 n% R+ n9 {
  Color range                              : Limited
  $ {  l/ U# Z7 Z* z# ?Color primaries                          : BT.709
  6 I  ]( D  k) A. b/ i7 qTransfer characteristics                 : BT.709
  " q3 [: d9 ?  \0 c) U  J& L2 v, V9 TMatrix coefficients                      : BT.709
  ; Z5 h6 v/ _/ L& aAudio #1
  1 i1 v( O* c9 V" v- y2 _4 t( C% n6 dID                                       : 2
  - W6 y- y9 [" }$ G0 Z" \Format                                   : DTS
    B2 h% \& S9 |1 qFormat/Info                              : Digital Theater Systems
  - w" `% H. G3 ?! [9 x0 t8 g& KFormat profile                           : MA / Core
  6 m* s3 T) z, y: T9 O  `" kMode                                     : 16! |% q' ^# U3 h  w
  Format settings, Endianness              : Big
  % r8 s$ r3 ^3 F  ~1 zCodec ID                                 : A_DTS/ W* W% v- K' c3 Z5 o
  Duration                                 : 1h 33mn
  6 V7 s$ f  c8 M2 h% \. [: h( y, lBit rate mode                            : Variable
  / @5 N5 T" w2 z. }$ |Bit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps3 q: y- v. \; _4 I
  Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels! a/ Q4 r# |% \: S
  Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
  6 r" T* ^( j4 uSampling rate                            : 48.0 KHz- h. K/ b* S+ l! j5 W
  Bit depth                                : 24 bits
  / b  p* ?0 e% ~! k6 u8 a) i2 Q) qCompression mode                         : Lossless / Lossy6 y: N/ K8 B( G, H
  Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG7 b# V' g4 I; ]" c
  Language                                 : English! a7 P' Q4 d+ X" D3 \1 P; q
  Default                                  : Yes; w! u$ ?2 j$ t
  Forced                                   : No
  + M* q) h* A9 y7 o# ?* v! ?Audio #2- b% `$ ^4 ]) {+ R1 \  b
  ID                                       : 30 ^* [- ?; U/ H6 T8 Y3 M
  Format                                   : DTS! B& L* O, b' J7 p+ o% e5 V
  Format/Info                              : Digital Theater Systems5 Z- O# G8 x( i
  Format profile                           : ES
  ) |0 |" t) F' [9 jMode                                     : 16. S9 g+ Y* u- U: j
  Format settings, Endianness              : Big
  7 s7 A% E1 c) _0 G1 wCodec ID                                 : A_DTS& X6 l# W* K7 B7 |/ M
  Duration                                 : 1h 33mn, w! f$ j- N8 f+ W- L3 C
  Bit rate mode                            : Constant
  ! S3 k  N- T& z4 P7 c- U' [! F. SBit rate                                 : 1 509 Kbps" ?: o; N4 O, M) {9 k! q
  Channel(s)                               : 6 channels
  " a1 d( V9 W% s% I- r9 ~6 \* uChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE! w5 V; z8 y" }% Y/ J8 }7 f
  Sampling rate                            : 48.0 KHz
  ( ]6 C) V. K5 Y! ~# PBit depth                                : 24 bits$ B8 U4 m  j& `/ M! W+ v
  Compression mode                         : Lossy% D! o& }( f% S7 X
  Stream size                              : 1 012 MiB (6%): q& X3 D% T& ]6 y! j6 p7 s/ @' R, L% e
  Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG* {- c1 y. F; B4 F5 ?4 n* ~  \
  Language                                 : English
  , D! L. A; |  T, u6 Y7 y% S4 }Default                                  : No
  . `$ S; |8 L; D- M2 wForced                                   : No
  . A* d) m0 W6 i! s% v" B' gAudio #3- `( h3 r: X7 w3 Y
  ID                                       : 4& {! `3 l; A( M2 Z" i
  Format                                   : DTS
  9 u4 J: p/ c! _- {$ o% pFormat/Info                              : Digital Theater Systems, j  [; p: \. k7 a) m5 {
  Mode                                     : 163 b8 m7 i6 d' u: X/ |4 h7 `
  Format settings, Endianness              : Big. T9 A, ^& ]' n# n' b
  Codec ID                                 : A_DTS
  $ T8 G/ \' F1 T$ tDuration                                 : 1h 33mn
  , Z3 F- Y/ X* D) I$ ~Bit rate mode                            : Constant- i5 f% q+ H4 \  a0 p+ B0 d) ?6 }
  Bit rate                                 : 768 Kbps0 C* W% N! G/ g2 H
  Channel(s)                               : 6 channels$ H5 T$ a3 I- Q9 N# w$ U9 `
  Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE. f9 f) V/ J8 R3 r& R* p: ?$ t
  Sampling rate                            : 48.0 KHz
  7 G" I/ [# d$ \3 G( C6 j9 BBit depth                                : 24 bits
  4 d; F. n: `( mCompression mode                         : Lossy# l+ Y9 A2 q& W- H$ ]1 S
  Stream size                              : 515 MiB (3%)
  ! ^  }4 \2 F# v7 U: fTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG: A& ]" S: ~! b
  Language                                 : French% y  x: ^# G. h7 J/ _
  Default                                  : No
  0 V; ?: _- a( T1 y9 rForced                                   : No
  ! G! M" H* ~9 H7 K$ m: }, Z; h9 WAudio #4
  ! H4 x$ X- _1 B& G/ q) l, DID                                       : 5
  $ `7 j; A# i/ y6 [7 e7 ZFormat                                   : DTS
  # A' b, b3 _' Z$ b3 VFormat/Info                              : Digital Theater Systems1 k5 L) S  q8 ?* y0 l/ A/ D) i3 e
  Mode                                     : 16
  3 F: `: |) W5 w; d! u0 ^Format settings, Endianness              : Big
  7 \+ q  U$ \1 t1 o& Z9 h1 T- ZCodec ID                                 : A_DTS
  4 [' [9 D! S: e6 rDuration                                 : 1h 33mn3 l; g/ q/ H9 H( s% U! B- a0 E- Z& i
  Bit rate mode                            : Constant( I. r# R' M& N; R; {
  Bit rate                                 : 768 Kbps
  " [4 n" X, {/ k# Q4 c* x( N3 tChannel(s)                               : 6 channels# V( W/ K2 s5 s5 y) b" F
  Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE7 }, f: v- Y+ G: X5 D; _8 R. j6 b
  Sampling rate                            : 48.0 KHz
  " J% `, ^2 e+ [- R0 E$ w1 dBit depth                                : 24 bits
  ; T& k% l( i, y+ _* \Compression mode                         : Lossy5 [1 `: `( T* P9 j6 H/ S
  Stream size                              : 515 MiB (3%)$ W, A# w# M2 J5 T
  Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
  6 @! N3 \5 }# R+ nLanguage                                 : Dutch
  & f  C  B! y" ]7 |# PDefault                                  : No
    H) W" i! H' r8 K' }Forced                                   : No- b* B5 L! u% r8 k& E  J
  Audio #5: k) ]" w2 C$ s8 [1 s1 _' m
  ID                                       : 67 y2 `1 Z0 ?. v7 J' N7 v
  Format                                   : DTS
  1 G& {* d* \; QFormat/Info                              : Digital Theater Systems
  0 ^5 P+ l# p: k- W) q9 M1 C" U  mMode                                     : 16
  : `- o) L9 e) C" a+ ^. E' f% rFormat settings, Endianness              : Big
  7 j. A2 C, q' L1 v6 ^Codec ID                                 : A_DTS
  2 k% P5 }+ v. S  [Duration                                 : 1h 33mn
    E6 F& ?$ y' p0 W) Z4 h5 S* OBit rate mode                            : Constant. q7 S5 n  I% k
  Bit rate                                 : 768 Kbps. f) `( Z! Y3 l  o9 b; N
  Channel(s)                               : 6 channels
  4 v- q2 g3 `, R( nChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE% W5 v: }' A, X$ J5 u4 L0 ?
  Sampling rate                            : 48.0 KHz
  5 i. O" _$ _- p! u+ }Bit depth                                : 24 bits! ~: D. n  W2 m
  Compression mode                         : Lossy
  4 |; T; ?1 L6 o. A1 G% QStream size                              : 515 MiB (3%)# G+ z; l9 G8 Q  n2 v6 m
  Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG9 i/ m- B! [" g- v! u
  Language                                 : German, J/ g" X! W% v1 {) w* h; {' k% D
  Default                                  : No
  + Y3 \5 H% x0 IForced                                   : No
  - n  A2 l9 M. `& J2 ]9 g/ ]' dAudio #6
  & p% ^' {- H2 ^ID                                       : 7
  , t- B0 d! c# L1 XFormat                                   : DTS
  * j- d# P& ]* `4 [Format/Info                              : Digital Theater Systems
  ( @& g5 x' F" oMode                                     : 162 p6 W0 e/ U3 h, ?% E# h' a! t
  Format settings, Endianness              : Big: n9 A, K, q8 m9 e2 c
  Codec ID                                 : A_DTS
  * d5 K4 U4 M( _2 n+ eDuration                                 : 1h 33mn* m' C2 z# b* W, m1 }0 p
  Bit rate mode                            : Constant2 u, n; [; K) C  w, m2 ]
  Bit rate                                 : 768 Kbps" [6 B8 U4 ]* j% b- H! D/ e! ^, w
  Channel(s)                               : 6 channels0 c* C/ E, a2 x+ w& V
  Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE! Z3 T6 }. K) k* G- l* Q9 N9 i
  Sampling rate                            : 48.0 KHz
  0 X% e+ l2 V8 h, C, F- A: tBit depth                                : 24 bits
  " {% C) y. r5 b& A4 L/ m$ ~: I7 XCompression mode                         : Lossy3 Z! I3 B2 s3 ]' Y* ]6 ?: M" I' J
  Stream size                              : 515 MiB (3%)
  # e! z. J3 |  H( x/ s5 B  n* XTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
  8 }4 ?0 {$ m0 r% o6 ALanguage                                 : Italian/ _. A, b8 k# v# i, h1 N, L; |- D
  Default                                  : No
    _$ V7 b6 K/ R+ H/ C0 EForced                                   : No. \7 V- I9 U$ h& V4 z
  Audio #7
  1 n; [% M4 n" r$ GID                                       : 8, ~: f& k% D! i/ w
  Format                                   : DTS9 @5 @5 {, K6 U: D
  Format/Info                              : Digital Theater Systems
  ) g& l* u( g- l- d3 a& WMode                                     : 16- r4 P( I( K! }, _: V! ?
  Format settings, Endianness              : Big% ^, L9 v6 `8 J: o6 v4 t% i* y  f( D
  Codec ID                                 : A_DTS
  ! H7 E) A9 y* @& b/ QDuration                                 : 1h 33mn4 f- c9 y5 V2 v9 u2 ^/ Z
  Bit rate mode                            : Constant
  4 ]- u# M: m, D, }8 jBit rate                                 : 768 Kbps
  . K1 f- b( S: L1 U# x7 fChannel(s)                               : 6 channels0 [3 P5 D" e+ J1 I: P0 r
  Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE8 r3 q) o: K' E0 n
  Sampling rate                            : 48.0 KHz* f/ P$ i- G. k# {- y8 }" i+ M
  Bit depth                                : 24 bits' w  [4 a0 p% ]/ ?5 K
  Compression mode                         : Lossy
    k+ D2 X4 P$ P2 uStream size                              : 515 MiB (3%)  T: j# R" a1 {9 B; o
  Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG, Z/ H- X7 S7 K: ~. Y( s1 V
  Language                                 : Dutch0 ^& V8 Q# e% d; R0 T
  Default                                  : No
    O: d. P1 d2 m" N; }( k2 tForced                                   : No" V3 \* }# g0 T8 _" f7 x
  Audio #8
  : c: ?6 {1 a( F3 k& wID                                       : 98 U# m6 _+ J. }) d0 ^
  Format                                   : AC-3* g% r3 i# ~: \" u8 ?
  Format/Info                              : Audio Coding 3, {$ h& p/ _  _" Q0 y6 L7 m
  Mode extension                           : CM (complete main)
  3 K7 W( N8 n- H2 ]' KFormat settings, Endianness              : Big- ?  e  `) L/ b) z5 k/ A  N/ E
  Codec ID                                 : A_AC3! i- P, \# h2 U
  Duration                                 : 1h 33mn
  1 J! a" ^4 x7 l* fBit rate mode                            : Constant" {3 ^3 l2 P: h9 _1 ~/ e* |
  Bit rate                                 : 448 Kbps
  1 J! g3 I% A" rChannel(s)                               : 6 channels+ o1 z7 Q$ h7 ^/ V7 ^( n: Q4 v1 p
  Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE0 M, p; |  D- t7 U1 o* ]
  Sampling rate                            : 48.0 KHz
  7 {: r- F3 l+ @Bit depth                                : 16 bits
  # l- D/ O  e0 F4 @& B' m# f) d1 cCompression mode                         : Lossy, }  v' i# u4 t6 L
  Stream size                              : 301 MiB (2%)
  6 w5 f$ W+ o; I) t! Q9 DTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG6 M3 F' Q# h, B
  Language                                 : Chinese
  ' X  a$ l1 Q" ~3 z7 G( _/ U5 j; s" LDefault                                  : No# Q6 R. b9 A2 v8 C9 n
  Forced                                   : No4 N, ?# Y2 v% l8 c* {- _3 V
  Text #1% W& T0 r; G/ _
  ID                                       : 10
  % h1 {" a7 B( c  WFormat                                   : PGS1 H2 j+ a2 x  j: q
  Muxing mode                              : zlib8 h6 j  o' f! I$ }) s
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  / o* m" Z" t* m' C( j( `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 p& u" f4 [/ X3 D3 }
  Language                                 : English
  / v+ A2 N+ t" p; u1 _9 q: d* VDefault                                  : No
  " F3 f8 U( i' BForced                                   : No0 t. N& t) a' i+ d. T0 l6 G! W
  Text #2. G1 s- \7 R5 i$ M  j5 x4 U
  ID                                       : 11
  9 h7 x: v4 k4 _& E; NFormat                                   : PGS
  , L/ O8 e% y. ^3 GMuxing mode                              : zlib
  ' @! p% n) M; bCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  + S7 W$ ]* @3 y, |5 _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  3 q4 k0 s- \  O  a: R8 ELanguage                                 : French5 J8 f) @! h, E
  Default                                  : No( U& P0 o7 S* l2 o
  Forced                                   : No$ U- M1 h( D0 q7 h5 y! v. `
  Text #3/ n8 ?& t7 o1 p: {
  ID                                       : 12
  8 q# U1 q! M2 a# k; TFormat                                   : PGS
  ! p( \' M' M  e/ Q+ C- E' HMuxing mode                              : zlib) F# X* V# y1 F
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  * ]6 t0 S2 B! m6 E# f3 mCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  / [" d3 L: v5 b3 F5 G: gLanguage                                 : Dutch
  , N: H# Z0 |9 e4 Y- s8 D( GDefault                                  : No; H% }1 _/ I/ g: O6 Q0 }% \/ }( {# t
  Forced                                   : No
  ; A5 J; d* T1 A2 c  J- iText #4
  ( y# i3 i; @" e' h, V1 gID                                       : 13. f5 T7 Y8 U" @( S( z* |
  Format                                   : PGS+ M/ P  d) p; H, F# i
  Muxing mode                              : zlib( }8 B( \' b$ [+ k) [- k
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 V5 S/ Y' Y; N% q! X+ N5 a
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  + I! N  l! t, o9 FLanguage                                 : German
  ) @, g6 H. `! ~' K3 A3 B0 EDefault                                  : No
  + a% z8 D) R$ BForced                                   : No2 T  l5 z; P* f. s/ s5 K8 z( m
  Text #5
  ! u- s- \7 k& ^7 A- fID                                       : 14; F; m$ d8 s  U) w5 }: G7 q
  Format                                   : PGS
  $ U" a9 y$ F4 d  }6 c4 JMuxing mode                              : zlib
  . K4 l$ t1 u4 X5 r7 x) M: ^Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 u* b+ F2 Y  e* ~& L4 I1 s
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( B" u- F2 b, H
  Language                                 : Italian
  * a; U# N5 d  DDefault                                  : No/ Z  Q3 h% c7 R
  Forced                                   : No# V' e6 k! L, G) f/ A# h$ @9 |7 C
  Text #6# x" K/ R. b1 k! s% V3 o
  ID                                       : 15
  5 [/ X$ Q( i, r3 k2 CFormat                                   : PGS
  ; w2 d+ j( q; E. T/ yMuxing mode                              : zlib+ t/ I. ]  }6 ~5 G8 P* k
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 |9 S2 m- b5 u  I0 q) f
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  5 U+ U- @: L! s. e+ D5 M( Z8 pLanguage                                 : Chinese
  ; z* w. H- M5 a  V/ E6 S0 {Default                                  : No
  $ Y; G* y. t' z# EForced                                   : No0 r' u9 e7 @  A9 |. s4 B  s, E( b
  Menu0 v1 s& V+ F, W* }- L( U# E" i
  00:00:00.000                             : en01)00:00:00:0009 t3 V0 C! A) a
  00:03:43.806                             : en02)00:03:43:806
  7 t) |1 V- x' C0 A00:07:28.406                             : en03)00:07:28:406
  5 p1 F9 \5 l9 Y00:11:19.470                             : en04)00:11:19:4703 I9 W0 J$ a" [0 W1 `* }; A. p3 C9 w
  00:14:26.949                             : en05)00:14:26:949
  6 |4 p0 |6 ]1 k9 E00:17:58.952                             : en06)00:17:58:952$ k' n2 ^' K' i" t" o
  00:21:05.639                             : en07)00:21:05:639
  . X% Q; R7 B: z. Y00:25:18.850                             : en000:25:18:850
  ) M7 K6 i) ~. B, Y+ P( l' _00:29:07.078                             : en09)00:29:07:078: j: I+ N  \3 ]& B7 b
  00:33:14.617                             : en10)00:33:14:617
  * u" S/ c7 I, _# d( H: d& w0 t$ U. [00:38:58.961                             : en11)00:38:58:961
  - G( g% |! I' W( E00:41:31.155                             : en12)00:41:31:1556 F1 ?4 d9 p) E! i) g
  00:44:27.539                             : en13)00:44:27:539" G' g9 N3 ~2 s, C1 J3 N# c7 `
  00:46:50.933                             : en14)00:46:50:933* ]7 a# C+ l# n+ ^
  00:51:34.758                             : en15)00:51:34:758. U& g) w( H, T! [' E. S6 L
  00:56:25.924                             : en16)00:56:25:9248 o- t9 y$ f4 J* N" t  i
  01:00:43.681                             : en17)01:00:43:681
  7 H1 c  @' c9 w6 ^01:03:53.496                             : en101:03:53:496
  ! Q. t& u7 O. J01:06:57.722                             : en19)01:06:57:722
  ) ^* J: F" Z4 M3 ]0 ?1 y01:09:44.180                             : en20)01:09:44:180
  2 u0 X3 Z2 e5 V7 N6 w3 L# {- z01:13:55.764                             : en21)01:13:55:764* S% @4 i$ D2 y& Z' |( A4 T
  01:18:11.770                             : en22)01:18:11:770
  , z, E" w* e  Z/ ]1 X01:21:55.368                             : en23)01:21:55:3680 |, }- }/ Y- d3 }( o
  01:23:56.031                             : en24)01:23:56:031
  , e# y/ {: l' i1 c) [; S" @1 E
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 • TA的每日心情
  奋斗
  1 小时前
 • 签到天数: 73 天

  [LV.6]常住蓝盘

  6

  主题

  1131

  帖子

  6075

  积分

  Sponsor

  金币
  760 枚
  体力
  3049 点
  QQ
  shiji1973 发表于 2020-5-21 11:56:00 | 显示全部楼层
  感谢分享精彩电影
 • TA的每日心情
  开心
  4 天前
 • 签到天数: 56 天

  [LV.5]暂住蓝盘

  2

  主题

  558

  帖子

  2339

  积分

  Sponsor

  金币
  537 枚
  体力
  756 点
  tto138 发表于 2020-5-21 20:15:35 | 显示全部楼层
  果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!1 d( X% n8 x5 E
  In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
  5 o/ b( w8 a7 x

  该用户从未签到

  0

  主题

  77

  帖子

  482

  积分

  Sponsor

  金币
  4 枚
  体力
  318 点
  zuiqingfeng 发表于 2020-5-24 19:06:50 | 显示全部楼层
  谢谢分享好资源

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-6-2 13:24

  快速回复 返回顶部 返回列表