BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 39|回复: 1
收起左侧

[动漫动画] 疯狂外星人/好家在一起/无敌安乐窝 [内封中字] Home 2015 Bluraycd 1080p DTS-HD 7.1 x264-Grym 14.27GB & 6.30GB & 4.38GB

[复制链接]

4187

主题

4562

帖子

4万

积分

Post Share

金币
8181 枚
体力
7289 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-4-10 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
- t, N- c9 H% j; W4 {
7 Y9 U9 Q& }9 f/ r
◎译 名 疯狂外星人/好家在一起(台)/家园/斯麦克节快乐/无敌安乐窝(港)! j5 X$ n  ]6 O' V# {# B. d
◎片 名 Home / Happy Smekday! / The True Meaning of Smekday
, B9 V, ~/ x" N" ~7 s- R5 G" Z◎年 代 2015
+ M6 J2 Q) _* U3 }* n( O- C◎产 地 美国
; |& j6 K' `& v◎类 别 喜剧/科幻/动画/冒险
8 ]$ }7 U( g# h4 {# t/ W" ?◎语 言 英语5 X; L+ U: _# O  `( x+ y+ y* I
◎上映日期 2015-03-07(博尔德电影节)/2015-03-27(美国)/2015-04-24(中国大陆)4 [: |) d: s. }$ p
◎IMDb评分 6.6/10 from 86579 users) f! Q5 F+ j) ?% ^
◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt2224026
9 }0 ~' c6 O8 u1 R4 ~0 ^2 k/ }◎豆瓣评分 7.3/10 from 56513 users) M% H- J6 @+ t
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/10827341// h: I4 b4 e( s' m6 |' H* v
◎片 长 1 h 33 min
$ c. q3 a* z: A2 W/ j! _8 ~& V◎导 演 蒂姆·约翰逊 Tim Johnson& ?6 K: w8 e2 P8 V9 X, _
◎编 剧 汤姆·J·阿瑟尔 Tom J. Astle( [1 q/ k" ?: L+ U4 g4 v: E
   马特·恩贝尔 Matt Ember  U+ `+ B% p' |) l
   Adam Rex
0 Y9 [( e! F; j2 q) M4 y7 T6 s◎主 演 吉姆·帕森斯 Jim Parsons! A. Z& a1 V1 G  @6 H
   蕾哈娜 Rihanna5 I, e0 q. r/ n
   史蒂夫·马丁 Steve Martin
% Q! W+ T$ v+ t7 K8 X; g   詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez
- _0 ]0 D0 K  L' j0 W7 Y$ p$ U' m   马特·琼斯 Matt Jones
& Z. R* f8 H& U: Z  ?1 r) ^   布赖恩·斯特帕尼克 Brian Stepanek
( {* B, U/ l; C+ J! G+ b   阿普里尔·劳伦斯 April Lawrence
1 T6 a. f2 P2 E1 B3 L* G& x% C   斯蒂芬·凯林 Stephen Kearin
9 Y' A+ K3 c8 D8 Q& ~   丽莎·斯图尔特 Lisa Stewart
% n# m+ m, C2 y: }7 n" ~3 L0 l   艾普尔·温切尔 April Winchell
" p% d; W: ^* n. X
2 U& D8 ^; U, u% V& L, ~◎标 签 动画 | 梦工厂 | 美国 | 喜剧 | 2015 | 科幻 | 搞笑 | 谢耳朵
3 u: ?. ?/ R+ r. d+ f
0 |- D: G, y) c! k* A& T2 W) e◎简 介  u; ~- \7 O. }4 I' x
8 I- {* C& V/ h% x8 A0 u
 远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠,于是举族远迁,将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下,波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点,还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂?图奇是城市中唯一的落网者,她思念被抓走的母亲,于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧,小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在,他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请,谁知其中一条群发给了瓜星人,他由此被同类视作叛徒遭到追捕。' d4 W: T) _* P  ]" n4 l1 V
' P0 f* U0 v- X+ m/ |; C! j! K
 类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车,他们由此踏上惊险的旅程,期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因……) a1 N( N8 l% k0 A

6 _* ^# H9 W8 a  V2 t◎获奖情况
* W7 x" `" }8 H' N( x$ k6 j) d
% V% b; O; B) h, T7 | 第43届动画安妮奖(2016)
0 W; b/ L6 X6 N6 k, `9 L 最佳艺术指导(提名)5 c  b1 x8 z' @
 最佳动画角色(提名)
/ q, K, h+ W! Q2 ~5 F% L 最佳动画效果(提名)
8 C) L& j4 ^& x% I! Q
3 A" O6 K# [" b% S 第14届美国视觉效果协会奖(2016)
7 E1 [$ Y$ t- H3 L9 T 最佳动画电影模拟动画效果(提名). o  T' O, w! N* E' s/ a
Video$ ?& p6 z( n/ K8 b1 s
ID                                       : 1
" I$ f' `0 ?% p, q  IFormat                                   : AVC
* }$ ~  {5 s! H8 L0 H, A, r- gFormat/Info                              : Advanced Video Codec$ k( A' j  Y6 e
Format profile                           : High@L4.10 p* ?# m* B4 }* C; k$ G
Format settings, CABAC                   : Yes
" s/ ?+ H" Y. }8 o) s$ sFormat settings, ReFrames                : 4 frames
$ V6 H6 x; C7 A4 cCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC6 n/ r' z: r  D3 ~
Duration                                 : 1h 33mn
0 R  I/ G% v1 ?* \, ~; RNominal bit rate                         : 5 160 Kbps
8 ~6 J3 v- W8 z2 @, j; N: D. cWidth                                    : 1 920 pixels" Y0 F" \7 l# j5 e9 I' g) d
Height                                   : 1 040 pixels$ k6 n4 a: b& o+ }0 Y
Display aspect ratio                     : 1.85:1
8 r" p  g4 V6 |- ?7 I1 Y* EFrame rate mode                          : Constant, _3 X! j9 Z! K2 h
Frame rate                               : 23.976 fps
: \2 g1 D8 C% Z* K% _Color space                              : YUV
1 Y' R" y" n' Z- RChroma subsampling                       : 4:2:0
# w% C" d+ K" W) YBit depth                                : 8 bits  o! ]$ m/ q+ G8 X
Scan type                                : Progressive
5 A; T- q" F" P+ I* a: MBits/(Pixel*Frame)                       : 0.108
  g& A4 v- N) `) W5 HTitle                                    : Home.2015.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
7 q7 Z. Y+ D' a+ D- [Writing library                          : x264 core 146 r2538 121396c
5 K% v7 ]  B" ^% }2 h6 v. PEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5160 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00: i$ ?. _7 |  S& B# {$ y
Language                                 : English3 W9 I& y7 d) N5 N9 ]4 L' b
Default                                  : Yes
" V0 p& u: |8 q2 D+ l6 WForced                                   : No; V4 P9 h: G9 v& ^. ]+ V5 i) t
Audio7 q7 ?9 ~. y( C- V% a; U1 J
ID                                       : 2  E; T) k! n, q
Format                                   : DTS. ^" F7 B" a& k  [$ H, v
Format/Info                              : Digital Theater Systems/ R! Q" @$ u7 P5 O' H* j
Format profile                           : MA / Core$ E; R3 _+ w6 x) v+ N* s! B. a
Mode                                     : 16  Z6 b: i7 b* |  l0 R3 S) u' x2 R
Format settings, Endianness              : Big- ?4 o2 m: t4 {# a! a
Codec ID                                 : A_DTS& s5 B6 G% d1 \" C; R; W- Q
Duration                                 : 1h 33mn8 S6 V7 p5 ^. r
Bit rate mode                            : Variable
0 y1 l  M: B: i- TBit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps
6 G9 k5 i; |  VChannel(s)                               : 8 channels / 6 channels! T- {+ _- O6 B7 P2 w! T+ x
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE6 j. _: c( _9 M! ]3 P+ _
Sampling rate                            : 48.0 KHz
9 _) J- ]  ]& k! U2 ~Bit depth                                : 24 bits
" [! U8 j1 W/ ^) c4 O# cCompression mode                         : Lossless / Lossy1 E0 `6 C0 W9 U6 _. z' I7 k
Title                                    : Home.2015.1080p.BluRaycd.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
8 @) K9 B9 _, y8 f4 \5 ~& BLanguage                                 : English
% I8 K& R  B& ]: s2 CDefault                                  : Yes
0 F: d; t  k/ T8 P" i+ j, cForced                                   : No& w$ ~, S8 Q% m) E( ?
Text
0 B) X2 ?2 q" ~( }4 T! J( c8 X' VID                                       : 39 E3 h: S! t& e% e( I! i- F9 }
Format                                   : UTF-8) F  q* E9 k' P
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 j5 J( Y) C* S  ?0 lCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! o7 d$ Z8 e4 S! k8 ^8 q5 D
Language                                 : English
6 s3 D! D; N/ IDefault                                  : No# H) A/ \" u& q+ l9 j4 }
Forced                                   : No  B. S. S( \1 q0 T) \/ T
Menu3 Y5 c7 R7 c/ T: ]
00:00:00.000                             : en:00:00:00.000! o+ y; h2 N( s9 g" H" C/ C
00:03:43.723                             : en:00:03:43.723$ @9 j# {8 d% g
00:07:28.406                             : en:00:07:28.406
0 P5 I, a) h, ]0 t( D/ U8 U00:11:19.470                             : en:00:11:19.470- Y  l/ E# }) B; Z+ o0 n
00:14:26.949                             : en:00:14:26.949
  J1 p5 k/ X2 C00:17:58.953                             : en:00:17:58.953* [' \% P1 l- F+ X- D- i) h
00:21:05.639                             : en:00:21:05.6394 ~- ~* O' @& R3 c$ ~
00:25:18.851                             : en:00:25:18.851
0 k5 i. l) _; M7 t* Y# Z00:29:07.079                             : en:00:29:07.079
* E- o$ K) b% b/ b* J) Z00:33:14.618                             : en:00:33:14.6186 m, N! R! C3 e$ b/ M9 O
00:38:58.962                             : en:00:38:58.962
5 k4 U5 D# r0 M% _% J6 H. _( U00:41:31.155                             : en:00:41:31.1553 H2 ^8 M, v& [5 [
00:44:27.540                             : en:00:44:27.5401 i3 i7 X, o1 {/ V
00:46:50.933                             : en:00:46:50.933
7 n: O$ J4 }" W- V' ?# ]& @9 _0 m# K00:51:34.758                             : en:00:51:34.758( ]; `/ n0 |, y. P  z: L- T
00:56:25.924                             : en:00:56:25.9249 I8 H$ A' ]" R8 O. Q2 |% Q9 u( M% X
01:00:43.682                             : en:01:00:43.682  G  q2 ?  @# h$ J* D
01:03:53.496                             : en:01:03:53.496
" ^% o: E5 Q9 H9 i1 \# ]* C8 f01:06:57.722                             : en:01:06:57.722
% U& {' B2 B. p+ f2 U' q01:09:44.180                             : en:01:09:44.180
( u- r% t( |2 U3 Y01:13:55.765                             : en:01:13:55.765
3 X3 K8 i; ?, L, @3 [; i# H01:18:11.770                             : en:01:18:11.7703 W1 C6 ]6 {+ I7 t
01:21:55.369                             : en:01:21:55.3699 T8 T+ {7 m' \- N: w3 q
01:23:56.031                             : en:01:23:56.031

( F, B; o0 n6 b% B: k
Video
* V: A7 H# a4 a& F. @" pID : 1
* G$ M" ^8 Q: v9 j* a' d, ?Format : AVC
% f$ J7 s" x  ?5 E. N+ V2 t& ^Format/Info : Advanced Video Codec$ E4 Y9 ]" L1 k# S; s7 P
Format profile : High@L4.1
/ Z9 Q1 S# y8 o. vFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
; e& I) m0 `3 i" f) }! A# x! GFormat settings, CABAC : Yes  y  r+ D( m  J# d/ a
Format settings, Reference frames : 4 frames3 k/ C# P5 x5 K. @$ J/ O
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC* S( ~) q& e8 O. F# O
Duration : 1 h 33 min
2 F- i1 m- Q: @* d6 F6 wBit rate : 5 160 kb/s
5 x) r* }2 l7 DWidth : 1 920 pixels' F2 w3 D* \4 s& l3 `
Height : 1 040 pixels) o* e3 Z8 e) W7 y% }2 ?6 w0 L
Display aspect ratio : 1.85:1
( o- I' `* F- RFrame rate mode : Constant8 k- [# k- \: M& L5 ~7 e$ J
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS2 s$ }% f1 ?6 R- [% x* G3 G, ]- S
Color space : YUV
: n/ I; K/ T0 v  E% w# v/ }5 vChroma subsampling : 4:2:0
5 D1 V) A) P8 `4 a$ MBit depth : 8 bits6 ~8 P4 h2 m7 n& @# V: C
Scan type : Progressive
8 d# P; O5 N) ~Bits/(Pixel*Frame) : 0.108
4 C1 t4 r* T/ PStream size : 3.38 GiB (77%)0 s- y6 c: F  b$ R
Writing library : x264 core 146 r2538 121396c! ]% Q- K' b3 {/ ]" ]' V
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5160 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00* q+ l9 A  `* U" i$ |
Default : Yes
4 l; ?. A. Y9 N1 b% BForced : No
2 Q3 I; {0 H( n; ~0 Z3 E
+ C; ?6 G4 s; LAudio
4 I2 }6 h4 @' r$ _ID : 2
  R( n8 H. w* G6 s! K5 qFormat : DTS ES
. v5 X) G, z2 R+ e" e) ]" ]3 B# _Format/Info : Digital Theater Systems% m2 P- _* g, a  S8 _" ], u
Commercial name : DTS-ES Matrix
- r% o( V$ o0 e: u: b9 J* oCodec ID : A_DTS
3 S% o- q9 k1 |, IDuration : 1 h 33 min) V" ^3 w6 D. t0 K
Bit rate mode : Constant
& u' L" u  M& D# q8 N. _Bit rate : 1 509 kb/s
- N! b, S7 E0 F0 B' F" Z0 lChannel(s) : 6 channels
7 S: P$ Q$ F' z. l# e$ oChannel(s)_Original : 7 channels- Y7 y. f  y. B
Channel layout : C L R Ls Rs Cb LFE
/ ~1 L, e& N9 C1 w6 `, ?; e- nSampling rate : 48.0 kHz
! N3 B4 U1 o( m9 B0 Y8 z: DFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
/ r' p. s  I! q/ w! WBit depth : 24 bits
9 u7 |( }9 r* g0 m6 q* mCompression mode : Lossy
3 A8 M3 c" K  f8 ^$ S# ZStream size : 1 012 MiB (23%)
% F% j# [& V6 q' f+ a# D% u- ~( N' sTitle : English
! O9 W6 _! r4 mLanguage : English, M0 t7 t* T7 J/ \# M! B. i
Default : Yes+ b& }" B% s/ l# H
Forced : No
& p$ i+ A1 G4 q* @8 T, W: H' A) V
Text6 I4 I+ o& G; O& p
ID : 3. Y8 c" D8 B  K' ]0 o
Format : UTF-8- \  x6 a* R& D. ~( ?: \1 X
Codec ID : S_TEXT/UTF8
; L4 V+ ?( U/ o; m9 F. GCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
. V4 G, y* |3 W  }0 _Duration : 1 h 23 min! r3 x! y) W* h5 J
Bit rate : 51 b/s, o! H. g( `, e& n
Count of elements : 1139
4 U# O& z5 r' ?$ _5 O8 `4 A( MStream size : 31.3 KiB (0%)9 _5 a0 z6 x8 Y5 @0 K# [  ~& h7 n
Title : English
1 Y1 |) w: u+ d1 i% j- _: lLanguage : English
9 K) b5 h" C5 |/ pDefault : No
* P7 y- ?- h$ O: R8 f6 CForced : No, U* |7 Q. a' k2 x, W

; d$ O6 `/ o; v- ]" q2 r8 n# EMenu+ |5 F" w  j8 m
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
5 t" U  K0 t- v& z00:03:43.723 : en:00:03:43.723, ~7 W- h, g; J/ ~
00:07:28.406 : en:00:07:28.406: k, E8 C0 N' P6 U( z
00:11:19.470 : en:00:11:19.470
1 H; M# X5 u2 w$ P# t) U00:14:26.949 : en:00:14:26.949, L0 a6 c0 T* q* _, r3 F
00:17:58.953 : en:00:17:58.9530 a- Q+ O3 O* M  D0 ~* h6 Y% I7 S
00:21:05.639 : en:00:21:05.639
& x' E; J& P7 X% ]: E00:25:18.851 : en:00:25:18.851
* R* j$ b% q9 D6 f" ^00:29:07.079 : en:00:29:07.079
  p+ g& b6 Z. R+ F9 ^00:33:14.618 : en:00:33:14.6182 h' Q$ \8 P; \) Q7 m6 \
00:38:58.962 : en:00:38:58.9620 z8 x+ X/ q" |& z
00:41:31.155 : en:00:41:31.155# X& a( d* S6 _, b9 p+ M2 v7 E. C
00:44:27.540 : en:00:44:27.5409 U" I, H* z7 ?" Q. H
00:46:50.933 : en:00:46:50.933( |+ q* `4 @6 W
00:51:34.758 : en:00:51:34.7580 W$ A& W7 q% W/ @; L7 n. R
00:56:25.924 : en:00:56:25.924
' M4 N6 |/ W" b# ^/ p3 \2 K) K01:00:43.682 : en:01:00:43.682! G8 ]+ G; V5 |& Z2 l8 l& {, [7 O
01:03:53.496 : en:01:03:53.496
: O: t6 C; U+ C) C01:06:57.722 : en:01:06:57.722# ], t' ~1 G6 W$ {7 u
01:09:44.180 : en:01:09:44.1805 g  i( u. _( e+ ^/ H; M
01:13:55.765 : en:01:13:55.765
2 s; K0 ?* X& |2 `01:18:11.770 : en:01:18:11.770
+ b  N' g) o& C& N0 [01:21:55.369 : en:01:21:55.3693 O5 p( ]& A( s  o% l
01:23:56.031 : en:01:23:56.031
7 M5 [3 _! ^9 O* l, F8 G% E
3 M/ G; Y0 g" _" K3 mHome.2015.1080p.BluRaycd.x264-SECTOR7) j5 f  x+ _: X  y& F5 z1 \  `! t; k

1 o0 N) A+ Y! fDate     03/07/2015
+ X6 W; Y" V1 q! PSource   1080P BluRay
5 N0 {, k( i4 _9 dVideo    1920*1040 / 5xxx kbps
$ r+ o  G9 p0 m1 _' [, lAudio    1509 kbps dts
& B0 U1 _0 w% i$ g) r4 pSubs     English srt+idx. O( H4 d/ D, D0 J4 S
IMDB    6.8/10 from 23,601 users
; w) Q+ u; z- L: w8 LIMDB    https://www.imdb.com/title/tt2224026/' s9 L" m% ^/ P0 R8 r* j& R$ o
. n3 t7 J( x- U
\"Alea iacta est\"
9 o7 h5 x% f2 x7 \$ }3 i! F
) v4 p) o9 K/ ?* H# x8 {  {6 ~It\'s Better to burn out, than to fade away!

) i$ E8 U, t8 B9 b5 r: n. s5 Y
Home.2015.Bluraycd.1080p.DTS-HD-7.1.x264-Grym: o' E8 o4 [9 m+ }0 M  s" D0 Q+ r, l
5 }, c; S$ }; l
Oh, an alien on the run from his own people, lands on Earth and makes friends with the adventurous Tip, who is on a quest of her own.) p% c& e- @! n' M
- k) w. o$ \& `6 \
Director..........: Tim Johnson
4 N# o$ s. j& ]9 t) h+ W: sWriters...........: Matt Ember & Tom J. Astle (Screenplay) 8 s" {2 f- q6 d4 I5 t" Y9 P
Starring..........: Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin  Y4 ?* s8 Z4 P; c+ G8 X3 G7 A* a3 |
iMDB URL..........: http://www.imdb.com/title/tt2224026
7 W3 M5 k+ @6 R  DSOURCE TYPE.......: Retail Blu-ray 26,0 GB Movie @ 28081 kbps / 42,4 GB Full
  E' _8 E) R2 C8 J: A" T8 N# GViDEO SPECS.......: x264 2PASS @ 14000+ Kbps (High@L4.1) - 23.976 fps) y, H3 F- g0 `$ c: f
AUDiO SPECS.......: English DTS-HD Master 7.1 4451 kbps 48 kHz 24 bit
" z+ `' N5 S& D$ n" M. y' URUNTiME...........: 1h 33 min
1 v# a$ s) Z: C9 g9 X+ ~MOViE CROPPED.....: No
; q& G: P9 y  _) X7 [FiLM ASPECT RATiO.: 1.85:1 - W% y! u% }% h% L/ i( b! i6 ~, Y4 C
RESOLUTiON........: 1920 X 1080p
7 v  D# a, O" ^) Q( k" T& l& oEXTRAS............: Yes - 2,09 GB ! Q* O% z) \' ^* c( i9 l
SUBTiTLES.........: English, German, Russian, Chinese, Estonian, Indonesian, Thai6 O' ^% L% p1 \& l4 E. w$ z# x
Latvian, Lithuanian, Malay, Ukranian
& t) R6 T! L. F" a9 G5 ?, BSUBTiTLES.........: German, Russian, Chinese, Thai
- Z  J; ?3 C# }5 f; ?2 c* Y9 K
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
6 [* {5 z' {& N# ?: ]  `$ d8 d
8 S1 e4 @) R: B' k8 T: j

2

主题

715

帖子

3295

积分

Sponsor

金币
586 枚
体力
1356 点
tto138 发表于 2020-4-10 21:12:59 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!  i+ @. F/ u6 b- k* u6 }0 a
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-1-23 12:06

快速回复 返回顶部 返回列表