BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 31|回复: 1
收起左侧

[动漫动画] 疯狂外星人/好家在一起/无敌安乐窝 [内封中字] Home 2015 Bluraycd 1080p DTS-HD 7.1 x264-Grym 14.27GB & 6.30GB & 4.38GB

[复制链接]

3656

主题

4019

帖子

3万

积分

Post Share

金币
6556 枚
体力
5990 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-4-10 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 v- y( e! @. X% y: E8 B3 E

4 @" ~5 K0 S: V: x9 }. y. r◎译 名 疯狂外星人/好家在一起(台)/家园/斯麦克节快乐/无敌安乐窝(港)
% g  ?7 \2 {, l* I. L5 u◎片 名 Home / Happy Smekday! / The True Meaning of Smekday
, N: |) w" J, {" T- _3 E/ r/ C◎年 代 2015
# E. C* z5 o! u  L- e3 ~◎产 地 美国# x7 W. v8 i: U1 V
◎类 别 喜剧/科幻/动画/冒险' c+ O- Z' K& e5 h% A
◎语 言 英语  |7 D  {! {" \: X+ l
◎上映日期 2015-03-07(博尔德电影节)/2015-03-27(美国)/2015-04-24(中国大陆)
6 d: S2 I6 J+ ]& p6 [4 U1 U* h◎IMDb评分 6.6/10 from 86579 users
2 q5 R, ~3 D+ s' z◎IMDb链接 http://www.imdb.com/title/tt2224026
/ _( L0 |$ G4 i0 Z◎豆瓣评分 7.3/10 from 56513 users
9 @' y* {! I' X$ a: q. C◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/10827341/9 C3 w; I- `: i9 x, ?
◎片 长 1 h 33 min. ~# _0 N- {! L3 v( g- h4 G
◎导 演 蒂姆·约翰逊 Tim Johnson% f0 U! E: ]/ E) _
◎编 剧 汤姆·J·阿瑟尔 Tom J. Astle
* W: K- r6 o8 h   马特·恩贝尔 Matt Ember
0 x; z  W4 j# J8 z+ H6 d5 G   Adam Rex' k( C5 u& U; j( ?" [% S
◎主 演 吉姆·帕森斯 Jim Parsons) x0 x/ H  S/ e
   蕾哈娜 Rihanna
$ b" O0 G, f4 o. o' Z" T# {   史蒂夫·马丁 Steve Martin( K1 V8 m6 D# [5 P- _) M
   詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez
. b! A, s, c- O/ Z6 S   马特·琼斯 Matt Jones+ `) G  Z: e" w/ \) G# x" q
   布赖恩·斯特帕尼克 Brian Stepanek
4 C' l. N$ m( b4 r  Q" Q   阿普里尔·劳伦斯 April Lawrence
- |4 n. B  o+ p. V- a. P   斯蒂芬·凯林 Stephen Kearin" x; v: Y4 P) p1 _$ ^& G
   丽莎·斯图尔特 Lisa Stewart
4 g% o3 f- j7 B6 _9 B6 W7 a1 p   艾普尔·温切尔 April Winchell- B( a, I) c6 }* N
, n3 s) m/ i* w6 o9 t, w8 {
◎标 签 动画 | 梦工厂 | 美国 | 喜剧 | 2015 | 科幻 | 搞笑 | 谢耳朵' G" c# A5 }9 M7 M/ T
* E$ B' U" o+ C( }
◎简 介; t4 [% p9 f+ h  ?; n

) c/ ^6 S. m9 o- B4 I1 ~5 z& s 远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠,于是举族远迁,将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下,波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点,还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂?图奇是城市中唯一的落网者,她思念被抓走的母亲,于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧,小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在,他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请,谁知其中一条群发给了瓜星人,他由此被同类视作叛徒遭到追捕。
2 ]4 ]8 O+ C# ~6 t, W  b* @& L, b
6 E' V4 @: H2 ~& R 类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车,他们由此踏上惊险的旅程,期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因……
" F0 N- m- W2 e% b5 D" G! W: ?' J; M9 K
◎获奖情况/ ]; f2 T! u( s" f

5 I$ f+ w: J% O+ R 第43届动画安妮奖(2016)% Z# O8 t* H; J4 v9 w3 L! d5 t! k
 最佳艺术指导(提名)
; t& a6 K8 d7 V# O' u# x/ l, H 最佳动画角色(提名)
0 T5 Q0 v1 M; m9 o5 L$ S; o 最佳动画效果(提名)3 i+ y$ @/ _. l. p; Y2 y
8 G. X  Q6 G  Z+ {( c6 F
 第14届美国视觉效果协会奖(2016)2 h3 R+ \, X5 o+ q5 B
 最佳动画电影模拟动画效果(提名)
2 w3 `" [' L, U1 \# {9 p
Video1 {: t4 y: j* M7 e3 P5 f+ R  }
ID                                       : 1
: A, g( m. Q1 m- QFormat                                   : AVC
, b; k5 w" d6 D% EFormat/Info                              : Advanced Video Codec
# Y. T# Q) k$ L) v* xFormat profile                           : High@L4.19 }3 b( U0 y3 K( [5 H  J5 f
Format settings, CABAC                   : Yes+ D: z3 i5 G: V" y! K1 \1 Z& \
Format settings, ReFrames                : 4 frames. h: y0 K4 L8 ], \8 p+ V
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC8 ^- Q' |) j* b' Y7 j/ @
Duration                                 : 1h 33mn0 G: x3 s+ E/ b  }1 A/ k
Nominal bit rate                         : 5 160 Kbps
. ?& X' E8 K3 X1 _' y; eWidth                                    : 1 920 pixels
9 z9 {) l3 }" F9 n2 h; _Height                                   : 1 040 pixels& U% V9 z8 C3 _# }" Y0 N
Display aspect ratio                     : 1.85:1
+ @* C  E9 [, _Frame rate mode                          : Constant+ C$ S# W8 }" t. ^0 J" O% Q
Frame rate                               : 23.976 fps3 H6 _" R: Y# W: a0 H) @2 X
Color space                              : YUV0 f! c' `# N1 Z8 Z
Chroma subsampling                       : 4:2:0  k/ b& a* M* G  g! r( ]5 N
Bit depth                                : 8 bits
! r8 `, I. u$ e9 ]Scan type                                : Progressive
: B1 e. F5 u' I$ A3 A0 ^6 kBits/(Pixel*Frame)                       : 0.108
# E& X9 A# K1 w/ B8 B: wTitle                                    : Home.2015.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG  S3 E( W  W& L/ u
Writing library                          : x264 core 146 r2538 121396c
, q7 ^' d% y9 ?# F2 c, b0 g& [4 |Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5160 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
4 g, J& X% j% j  I3 yLanguage                                 : English
# g$ T  @- x8 QDefault                                  : Yes
' L: V- s$ K9 gForced                                   : No; m0 _5 J5 e" Z/ F1 J% e
Audio1 ]. `; S) l2 X9 v
ID                                       : 2
" \- R- P4 T. K. h' ZFormat                                   : DTS; Z% m2 D6 i; Q
Format/Info                              : Digital Theater Systems
+ B5 a3 N  _4 Q" ?Format profile                           : MA / Core1 q/ {* G* `' b5 G8 Q; `! j9 |" M
Mode                                     : 16
3 I+ S9 N% n* i1 }+ j% hFormat settings, Endianness              : Big9 ?) F4 q' f- d& _
Codec ID                                 : A_DTS: O( S, p/ {1 v* v( y, u: e
Duration                                 : 1h 33mn
' J; _+ U$ O7 V4 b1 u5 W9 ?& KBit rate mode                            : Variable2 _( P: U3 s+ l+ j+ Z% _' [
Bit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps
$ t% X) i0 K1 ^& HChannel(s)                               : 8 channels / 6 channels( ~! {9 N, A2 ]3 O# J
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE6 S5 P3 X0 I9 y7 ?) q
Sampling rate                            : 48.0 KHz8 }6 |( ?3 L7 U2 e8 n
Bit depth                                : 24 bits
8 Y% Y/ p' Q/ k& T5 rCompression mode                         : Lossless / Lossy# L0 |* s  ?; b/ G4 ~, {
Title                                    : Home.2015.1080p.BluRaycd.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
. v6 p# e6 j6 \/ u4 [Language                                 : English
: x, n" I+ ~/ iDefault                                  : Yes
! `5 o& F5 k, GForced                                   : No
3 C1 ]) L2 a8 A' S5 [) IText
) t& x6 P1 p" Q& F. r- s) A( ^+ M* DID                                       : 3% g; Y& U* E' h* K0 B
Format                                   : UTF-8
1 ?4 h; e( ]6 P7 v- g) P4 e% W8 yCodec ID                                 : S_TEXT/UTF83 T: q  |4 l( L) `, Q
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
9 L) J; S* @. R0 ^) R2 \0 qLanguage                                 : English
+ L9 }3 O6 s; Z6 `0 D7 g  }7 \Default                                  : No+ s/ O4 f4 |4 o0 C6 y) d
Forced                                   : No; U- h" ]$ T8 c3 |* `+ E/ [8 h6 Y
Menu
( r) [) j. T" h8 n00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
' Z6 i/ N' m; e2 U0 d" h9 {& w00:03:43.723                             : en:00:03:43.723: K% M" ^, d* ^
00:07:28.406                             : en:00:07:28.406
$ K1 f( T. S$ H/ v0 |. C4 H00:11:19.470                             : en:00:11:19.470! H6 S, X( R8 g' `8 G
00:14:26.949                             : en:00:14:26.949) s0 M: L, o  i4 H8 D. W# d
00:17:58.953                             : en:00:17:58.9538 G+ F& {" N* O
00:21:05.639                             : en:00:21:05.6390 i3 \8 ?* c; i# O- D
00:25:18.851                             : en:00:25:18.851
1 z1 R+ K6 @, c; L8 u- b00:29:07.079                             : en:00:29:07.079; f4 o8 k" p2 f
00:33:14.618                             : en:00:33:14.618( p. O$ K) V; C. R8 ^& P; d. j$ j
00:38:58.962                             : en:00:38:58.962
8 C2 @" ?* r$ @3 [% w00:41:31.155                             : en:00:41:31.155. D. E1 J( U1 G! |( G
00:44:27.540                             : en:00:44:27.540% _1 ^9 `5 g+ C) I( A) v# K- o
00:46:50.933                             : en:00:46:50.933
8 {- ]: P& g+ K  [4 a1 d' k00:51:34.758                             : en:00:51:34.758
( ^# M+ O. _* f7 Q3 ?/ A00:56:25.924                             : en:00:56:25.924
+ w" b" B! h1 o2 Q/ k7 |01:00:43.682                             : en:01:00:43.682
4 J0 U6 y& K, d2 R2 g  G9 m, M9 X01:03:53.496                             : en:01:03:53.496
# v9 I! j3 {7 q; H4 P01:06:57.722                             : en:01:06:57.722
$ ]* N/ t- k- Y: R01:09:44.180                             : en:01:09:44.180
9 B+ K0 z8 T/ v01:13:55.765                             : en:01:13:55.765
, C; k4 B+ I! O; n* H8 [8 q01:18:11.770                             : en:01:18:11.770  n$ F6 P. w, ?7 z: o
01:21:55.369                             : en:01:21:55.369% x6 M" ?$ }* G; _: v! a
01:23:56.031                             : en:01:23:56.031

# s7 Y: }7 E; S$ @% \9 e9 u
Video! ?: t; @7 |1 p) ]2 U( H
ID : 1
# N; I  j' P) ]! x1 ^Format : AVC  h# _0 V9 y% b" b# r
Format/Info : Advanced Video Codec) `- {/ T* r' t
Format profile : High@L4.1
: u5 r( {$ a' I8 p! w2 SFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
3 {6 |1 `- N9 }- TFormat settings, CABAC : Yes
2 R* B5 {- b1 S+ f# r) MFormat settings, Reference frames : 4 frames! d. I+ L# L1 ?5 J# i7 H- o
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC7 ~7 p$ O3 s0 u% P( v8 n- h
Duration : 1 h 33 min
1 `" v6 k# f' J3 o4 T6 u, eBit rate : 5 160 kb/s1 |/ g9 z' _1 o/ v
Width : 1 920 pixels
8 h' G0 f+ r8 Y* j5 ]0 k5 z9 dHeight : 1 040 pixels% A9 s3 \( W' A" [
Display aspect ratio : 1.85:1
: C3 F) C: I7 gFrame rate mode : Constant
9 F/ p  U- A, }+ l, mFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS8 x  n, a0 l* J; I- G# W7 Y; a
Color space : YUV
1 V6 O3 v. N6 ^4 F4 V, C, o8 ^( tChroma subsampling : 4:2:09 i: p0 e% C6 [/ G; P
Bit depth : 8 bits
' Q8 ]: ~8 A( ^" p4 Q+ ]Scan type : Progressive$ R. X4 p- H" h' r6 ~. }# C
Bits/(Pixel*Frame) : 0.1085 J) h% x/ g; Z6 [" Q5 {
Stream size : 3.38 GiB (77%)  u" a$ S* P0 |# Q3 C: d
Writing library : x264 core 146 r2538 121396c
' e  s/ G# Q1 q5 V; ]: w8 gEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5160 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
/ i) m' H0 N5 j& q, \Default : Yes
! y; V7 q1 B" Q/ |8 c5 eForced : No' G1 R  y8 }8 s& B$ F4 [
. I% S7 T. h) g* W9 r" [9 V
Audio
$ z( e- u0 e1 ^6 O, RID : 21 b$ |( v+ K, E1 e( V: R! D
Format : DTS ES6 u  P9 b& u0 J5 @7 P) K$ ]
Format/Info : Digital Theater Systems
0 N1 F! h4 u5 J  m! m+ UCommercial name : DTS-ES Matrix, _: i7 K4 G" p0 T% t1 W
Codec ID : A_DTS
! |& I* P% G5 Q+ H$ J( lDuration : 1 h 33 min
& P$ K" r( S' M) S2 N% [" ?Bit rate mode : Constant
( @' j+ m! k2 y$ s0 VBit rate : 1 509 kb/s
' v& O- V8 u& j2 F+ p! m* Q2 G; eChannel(s) : 6 channels" g1 t8 e( x' z4 S8 T6 @
Channel(s)_Original : 7 channels
- {, h2 Y. l: B& }$ A/ n! IChannel layout : C L R Ls Rs Cb LFE
% m. v% P' f3 x1 m) s# k6 ESampling rate : 48.0 kHz
; a+ t' j5 _2 o5 d' X3 Z- YFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
- S! Q1 d% V: f7 SBit depth : 24 bits) Y# @/ c1 e' i9 y
Compression mode : Lossy- d: m  g7 \+ w( w; r
Stream size : 1 012 MiB (23%)  V* i: n! C0 f
Title : English
; Y* g8 u+ k3 eLanguage : English7 \; X, h+ K7 w- ]# f4 Q
Default : Yes
1 v! e$ h/ \/ w, R% XForced : No$ S, {' a( q/ J  k2 o

$ c7 L6 z0 z; o! Q! I) \Text
5 E$ n# w  ?7 |ID : 3: G0 I/ l& f+ H. C" k+ R
Format : UTF-8' N3 H3 s, M. e5 P/ ]
Codec ID : S_TEXT/UTF80 D' y  I, l# t: [1 Z
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 Y9 l) T2 n, x" ?: R4 n+ x& F
Duration : 1 h 23 min* l$ v' U+ A5 d2 ~1 I0 o; r
Bit rate : 51 b/s
" F0 ]* h. N' @% W, A: G  VCount of elements : 11395 ?% t3 w" N, d5 |/ u5 s0 N' D+ s
Stream size : 31.3 KiB (0%): X# q) d! k# q; C, x
Title : English
; {' w- E  v4 I; B8 ]5 @Language : English
0 W) `$ k. [' g4 b0 R# U) VDefault : No
' X* p7 [* w" g# E4 {Forced : No
  ~0 S2 G& r& |; l
/ b( ~# q4 d% b0 m1 zMenu
4 b) L9 H* k) [00:00:00.000 : en:00:00:00.000
, B) O8 _  {8 L2 q  L8 \00:03:43.723 : en:00:03:43.723! @  s  @. E! }. v% V
00:07:28.406 : en:00:07:28.406
' V0 X: W7 u5 `00:11:19.470 : en:00:11:19.470. `, m; Y# i, T4 {9 q+ F7 t- X
00:14:26.949 : en:00:14:26.949
% f( @/ o# A3 P3 G" b$ z$ C00:17:58.953 : en:00:17:58.953
* y; e0 _4 y* m/ |00:21:05.639 : en:00:21:05.639
, C" D2 t  P+ A$ |00:25:18.851 : en:00:25:18.851
. q$ D6 g" a5 D00:29:07.079 : en:00:29:07.079
5 A) F9 S$ Y9 l2 y6 v5 ~00:33:14.618 : en:00:33:14.618
6 e% S! O$ f$ c00:38:58.962 : en:00:38:58.9621 S4 D* l5 y* @/ [  T
00:41:31.155 : en:00:41:31.1554 U/ w& E. X. I6 r% p% M+ [
00:44:27.540 : en:00:44:27.5409 a1 `0 ?" o5 ]5 k" E0 Z$ R# V6 |
00:46:50.933 : en:00:46:50.933
- p* e/ _7 z" m. I' B% j6 t00:51:34.758 : en:00:51:34.758; k6 i- f' v8 p1 x/ d
00:56:25.924 : en:00:56:25.9245 n& ^8 x& u5 R! f$ }) ^0 H
01:00:43.682 : en:01:00:43.682
' s3 |- N% H; g- X9 e% d' R01:03:53.496 : en:01:03:53.4969 X& `0 V% Q* o, J1 b, `* _  ?0 d
01:06:57.722 : en:01:06:57.7228 q1 ?. C% S# I' N6 \
01:09:44.180 : en:01:09:44.1809 t, Q1 w8 S9 {! Z% w
01:13:55.765 : en:01:13:55.765; g: H4 i: l8 P9 D: g
01:18:11.770 : en:01:18:11.770
" _( i( K" C# N- P01:21:55.369 : en:01:21:55.369( d- w% k( }* t+ {$ q" l$ b! l
01:23:56.031 : en:01:23:56.031& d1 K) b, ?( v  k; n) _: d
. ~5 J3 ~9 U+ y7 z9 r8 _
Home.2015.1080p.BluRaycd.x264-SECTOR71 R& Z. C+ I! E# V$ |, u; b# Y9 x3 w

' a4 z& W6 q; _' f- |Date     03/07/20154 x, t: r( _2 v- N- e' o! `0 g
Source   1080P BluRay
% X3 \/ v4 _( X, P0 r  F; QVideo    1920*1040 / 5xxx kbps0 g$ g0 Q3 T, X$ z& }( Q
Audio    1509 kbps dts1 X3 t$ s" L% p1 u% o! {$ d
Subs     English srt+idx
! |1 ]! z- n0 I( j# r; tIMDB    6.8/10 from 23,601 users
6 E6 L" z0 R. d3 l6 lIMDB    https://www.imdb.com/title/tt2224026/+ q. t3 V" I! f7 d( |

) \& L5 ?% }. Q6 q\"Alea iacta est\"
3 ?# w+ d/ v* a4 I& e5 M! L0 o* h
3 T0 V, Y5 |0 S& d8 OIt\'s Better to burn out, than to fade away!

+ G% [: b( L! _0 ^& V& Z
Home.2015.Bluraycd.1080p.DTS-HD-7.1.x264-Grym& W/ k7 r6 P9 E. L
# R: d* X, @5 n" u2 W$ v6 u/ {
Oh, an alien on the run from his own people, lands on Earth and makes friends with the adventurous Tip, who is on a quest of her own.% N6 j, _; f9 h7 d( q: ?1 |/ L
5 l: |$ h. w/ d0 H$ `
Director..........: Tim Johnson) |0 Q. X9 m9 o( x% G
Writers...........: Matt Ember & Tom J. Astle (Screenplay)
1 e7 G3 I# b: `! aStarring..........: Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin
, R( t# R' @0 p' T' |* Y. riMDB URL..........: http://www.imdb.com/title/tt2224026. l1 E. w' |: C/ X; D/ S) {
SOURCE TYPE.......: Retail Blu-ray 26,0 GB Movie @ 28081 kbps / 42,4 GB Full 3 o; B$ U7 E4 n4 b9 F, R/ h, J
ViDEO SPECS.......: x264 2PASS @ 14000+ Kbps (High@L4.1) - 23.976 fps
4 B% O4 m# o9 D0 {& I/ gAUDiO SPECS.......: English DTS-HD Master 7.1 4451 kbps 48 kHz 24 bit; P% q: f# @& f
RUNTiME...........: 1h 33 min
* L5 V2 _; c! @+ ^6 m& p  kMOViE CROPPED.....: No1 P0 n# d6 W- H5 ?6 L6 Q
FiLM ASPECT RATiO.: 1.85:1
9 u+ l5 w4 a- V# _RESOLUTiON........: 1920 X 1080p% V/ u7 t7 q) |$ d) @0 z- C
EXTRAS............: Yes - 2,09 GB ( @3 P3 d8 L% r- q/ \. d
SUBTiTLES.........: English, German, Russian, Chinese, Estonian, Indonesian, Thai6 n; ]6 @$ N2 ]/ [- E
Latvian, Lithuanian, Malay, Ukranian
4 P5 W8 R* b4 bSUBTiTLES.........: German, Russian, Chinese, Thai
* q7 s. J" S# ~+ }! ]' a, G0 t' h
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
6 l2 o1 n1 u8 p% h6 I: A; X
2 Z6 A1 Y1 Y7 n3 K3 |

2

主题

644

帖子

2763

积分

Sponsor

金币
598 枚
体力
951 点
tto138 发表于 2020-4-10 21:12:59 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
) m. ?8 ]# `. k1 {Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-16 21:05

快速回复 返回顶部 返回列表