BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 58|回复: 2
收起左侧

[动漫动画] 疯狂外星人/好家在一起 [3D上下格式 内封国语中字] Home 2015 1080p 3D BluRaycd Half-OU x264 DTS-HD MA 7.1-RARBG 17.20GB

[复制链接]

7843

主题

8037

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10771 枚
体力
9772 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-5-20 16:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 ]/ X% Y$ j# ^+ j: ~
/ D2 e2 o3 y! I& X; X" G
◎片 名 Home / Happy Smekday! / The True Meaning of Smekday+ Y/ w" m' X# K& f
◎译 名 疯狂外星人/家园/无敌安乐窝(港)/好家在一起(台)/斯麦克节快乐
8 F6 \9 f" j& i4 i7 P& e) o◎年 代 20153 O1 \# V$ [, y4 C) T
◎产 地 美国
" ?2 f# `. K" C" G7 ~- N# s3 M◎类 别 喜剧/科幻/动画/冒险, y8 }% U: e1 [. u: H+ y( v  P
◎语 言 英语
7 N; I# ~- e5 v5 b◎上映日期 2015-04-24(中国大陆)/2015-03-07(博尔德电影节)/2015-03-27(美国)# U8 S" A: r. E8 w3 O6 y" B
◎IMDb评分 6.6/10 from 89,259 users
3 q- a" v* Q6 l1 n+ {. p9 y◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt2224026/
/ q+ R& i4 N5 E◎豆瓣评分 7.4/10 from 62,752 users
& Q9 o. T, ]' n3 a4 Y; N◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/10827341/4 x! e( Q7 v8 d2 A' d# H9 E
◎片 长 1 h 33 min
1 a- ~% X2 J  z! n◎导 演 蒂姆·约翰逊 Tim Johnson
. U: L9 Q3 R. n* m9 T◎编 剧 汤姆·J·阿瑟尔 Tom J. Astle- d- F1 J- h1 f: p4 S
   马特·恩贝尔 Matt Ember% I. s, `2 {: u3 f8 C- A
   亚当·雷克斯 Adam Rex
* S8 Q3 P) j: A' s2 p◎主 演 吉姆·帕森斯 Jim Parsons* o; m3 X( c1 u% t* e0 q
   蕾哈娜 Rihanna+ }8 W% b  j$ Q' X
   史蒂夫·马丁 Steve Martin
, J: ~+ c) a* s. D% w1 H   詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez
* j& g  Y) f$ A3 g   马特·琼斯 Matt Jones
& C; b7 s; D1 f8 ?  X. S   布赖恩·斯特帕尼克 Brian Stepanek
( r0 w( |; d& N! I* L2 |6 f& N! V   阿普里尔·劳伦斯 April Lawrence
3 ^9 ?8 L6 o% P1 O6 T% X1 w   斯蒂芬·凯林 Stephen Kearin
% s* d+ {* ~) J8 T6 G( @   丽莎·斯图尔特 Lisa Stewart$ z0 Q  Z# `% ]7 q7 r
   艾普尔·温切尔 April Winchell
8 K1 @- ?# W) U/ I2 @3 p1 d
* r! Y3 S, R! Z( B◎简 介     Y: n' X9 n1 C* q1 O! d

+ u* {( P5 n+ K 远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠,于是举族远迁,将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下,波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点,还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂·图奇是城市中唯一的落网者,她思念被抓走的母亲,于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧,小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在,他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请,谁知其中一条群发给了瓜星人,他由此被同类视作叛徒遭到追捕。
) R  W# b' X8 f1 n
. M1 m# D, T9 g; M: V 类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车,他们由此踏上惊险的旅程,期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因…… 5 H) O# r$ T4 G# B6 o- N
% R: `5 R" F/ A& Q
 An alien on the run from his own people makes friends with a girl. He tries to help her on her quest, but can be an interference. 0 }, f- b/ Y7 E8 Y  i0 ?% r- A

9 T- l7 ^7 j5 T" R◎获奖情况
+ W. e5 m# s6 V; T) K$ s$ _/ B, `/ V5 w: r
 第43届动画安妮奖(2016)% z( q  s4 w( b2 q( c; ^$ l4 T
 最佳艺术指导(提名)
& ]  _8 v. j, A! A  i% [ 最佳动画角色(提名); V6 ^) ~- Y$ _( O# W* g$ c
 最佳动画效果(提名)  ~( N- Y- b) K3 {, |7 g$ D
0 }) Z# C% |5 B
 第14届美国视觉效果协会奖(2016)! Z6 q4 _- h3 o7 M" c- M
 最佳动画电影模拟动画效果(提名), k8 ^; [( F, {- \
Video0 y7 z6 v8 c2 U/ |- z
ID                                       : 1. [3 t, P# d" N: I) z0 _
Format                                   : AVC
, B& }7 a1 E5 @( \8 D# xFormat/Info                              : Advanced Video Codec- J. r" U& P0 R
Format profile                           : High@L4.1: K. V- Q" Q9 ~" [" E! F8 B, ^
Format settings, CABAC                   : Yes
& M2 Q* k, Q/ R, B8 W* n/ mFormat settings, ReFrames                : 2 frames- h. ^& O4 r& C6 M! m# X
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC  ?0 l! O% R: B! @! I- n: s. c
Duration                                 : 1h 33mn! @4 x8 F- j8 m0 R+ r+ b9 H' V
Nominal bit rate                         : 16.0 Mbps/ y5 W# @; [; b; ]
Width                                    : 1 920 pixels+ B3 Q; w/ U& m& `! v0 a
Height                                   : 1 080 pixels
7 @! ]& k6 I8 Y' _, n, aDisplay aspect ratio                     : 16:9
2 R2 l2 C4 M6 f# ^+ @Frame rate mode                          : Constant; v: O$ c8 ?1 U6 M$ T# @6 b
Frame rate                               : 23.976 fps
, u% `  Z$ V( d  k7 N) \Color space                              : YUV
3 r1 {* A: K/ f! Y) t2 E" Q0 |. VChroma subsampling                       : 4:2:0
8 @4 W8 K2 _# c: \% R/ H* OBit depth                                : 8 bits
/ _; {, O: o% o. H. O- dScan type                                : Progressive/ I2 Y: O, I6 }' @! G  Y- P
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.322( j2 L) e( R+ m4 j; w: e$ k/ u
Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRayCD.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
, Z# L6 `9 t+ _1 I1 Q# _3 pWriting library                          : x264 core 142% y: B+ m: @9 n  Z  |& l- O
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=abr / mbtree=0 / bitrate=16000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00, |. E6 y5 q9 \8 f: b6 H7 _) M! S  I
Default                                  : Yes
  Q. k3 R( |) I+ L5 GForced                                   : No% m6 m' y: f& F* `4 u. E8 R; x
Color range                              : Limited2 {9 J: A3 U5 D  K
Color primaries                          : BT.7090 P! l/ ~% B$ |! C: j6 f. ~
Transfer characteristics                 : BT.709
: h2 z" C1 T! C% l% e1 m7 n; UMatrix coefficients                      : BT.709. w5 ~' I; v- ~; ~  V# X
Audio #12 d8 M/ `$ `" C4 z  |: f6 W7 a
ID                                       : 2: e7 \1 T; }( I3 q4 @2 |
Format                                   : DTS9 z' K, U# d; H4 c7 {" m& w
Format/Info                              : Digital Theater Systems
5 _! X3 u5 X: ~Format profile                           : MA / Core3 Y1 Q" D( V/ l
Mode                                     : 16/ T9 F" P- y* }' V1 s7 d* G( _
Format settings, Endianness              : Big1 G, Z: V. ?% q, L: l
Codec ID                                 : A_DTS
9 |+ P# f. \- \7 x3 ?Duration                                 : 1h 33mn- E& K1 d  f3 N) t
Bit rate mode                            : Variable7 n; ~# \" T9 [
Bit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps/ L: t- M: O* r) a# q/ O
Channel(s)                               : 8 channels / 6 channels
' ~$ @; F( O0 b6 Y2 YChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE) H/ ~, N! t, R( _9 X. N% e
Sampling rate                            : 48.0 KHz
* R2 I9 k- w" A+ e0 BBit depth                                : 24 bits
# [8 w& P' D3 z4 F4 j, }+ g8 s) u1 oCompression mode                         : Lossless / Lossy5 i+ }# C( @' M7 @1 c3 Q  i
Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG) J  e: q% i, B
Language                                 : English
7 K9 A/ }+ I, h5 ?Default                                  : Yes! m& Z  a' `. L" P
Forced                                   : No
6 [0 S- W# {9 S7 U: [: ZAudio #2, |, q0 |# |* g! N. t
ID                                       : 3
- q8 X4 M( b6 f2 X/ k$ wFormat                                   : DTS
$ I7 D3 \9 i- GFormat/Info                              : Digital Theater Systems9 m2 z# i: y' x, L4 s
Format profile                           : ES
4 ~/ `, ~, {* i; Y% w& A: L5 P* hMode                                     : 16
( n- c7 _* P5 ], p* j. x2 \Format settings, Endianness              : Big; M7 Y& \3 b: n
Codec ID                                 : A_DTS
4 Z4 d. n7 M7 ^% a" EDuration                                 : 1h 33mn
) k+ h4 ?. P3 g  s3 @  G8 SBit rate mode                            : Constant
' k" s6 }; g1 ^* N0 Q4 QBit rate                                 : 1 509 Kbps
$ d% P7 S6 I# [3 a& b0 _  dChannel(s)                               : 6 channels
' F: Y3 F% o6 g9 x! M% FChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
# \9 \) x; Z- X8 Q7 Z( ]  Q3 {Sampling rate                            : 48.0 KHz2 L" Z( C; t, u  V6 c
Bit depth                                : 24 bits1 I+ N7 K: g; D
Compression mode                         : Lossy
# [: d6 \2 Y8 L! `* \) Z! u9 ]Stream size                              : 1 012 MiB (6%)
  {. \# U  N( i7 ^Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
% ^! [4 h4 l7 M% nLanguage                                 : English; A' I% d; i" L! i$ E
Default                                  : No: ?) a+ h: M% O# J+ `1 ^0 x& |6 J
Forced                                   : No
! p3 r8 o, s4 j( ~. WAudio #3
6 E# S- i& ^" ^% WID                                       : 4
8 c  u4 l( }1 c% r: X' e# k8 fFormat                                   : DTS
5 A# F4 i$ v% e; `Format/Info                              : Digital Theater Systems
( [6 T2 Z0 ^* A6 q9 u8 J% ]0 o1 AMode                                     : 16. Y: R* D& b7 @  c/ I4 ]
Format settings, Endianness              : Big( L0 N4 _4 e% U' q0 E+ c3 T+ u
Codec ID                                 : A_DTS
1 I" z9 m! A3 j7 H6 V2 `( Z7 sDuration                                 : 1h 33mn* @4 ]5 E$ B* v# S7 `
Bit rate mode                            : Constant
# {) G  O& i& n$ e7 `Bit rate                                 : 768 Kbps+ F) G# }2 \- J. N
Channel(s)                               : 6 channels" E4 u4 f) H6 ]$ S) [9 P" Q
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
! Z  ?- [: V4 E0 tSampling rate                            : 48.0 KHz
/ }" V3 g" i. u; q7 XBit depth                                : 24 bits
7 G# s- ]! U: a; PCompression mode                         : Lossy7 {, a& z0 R& u# R9 q0 y/ |
Stream size                              : 515 MiB (3%)/ U* \& w3 T0 n' b+ L. P
Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG4 H. W9 M$ O! z# n2 E/ f4 B
Language                                 : French
* X5 L+ L/ S" |1 d+ V; A8 ]2 rDefault                                  : No, ~" V4 Y# s5 |5 V
Forced                                   : No, Y3 ^; Z9 s, T. b- O# g+ N
Audio #4
" _" f/ D4 Q& x. EID                                       : 59 D5 d: d: k3 T
Format                                   : DTS
5 u2 }! y( H) i8 P" A" y4 t/ j9 c8 iFormat/Info                              : Digital Theater Systems
$ Z: W/ J0 F. N2 K2 `4 y4 KMode                                     : 16
1 d3 j+ Z8 a7 K4 X" l- u& FFormat settings, Endianness              : Big
. _0 V4 o3 \! ]2 z" c% C4 uCodec ID                                 : A_DTS2 E0 C" n6 K" m; r
Duration                                 : 1h 33mn) E9 y- Q0 P1 S1 W
Bit rate mode                            : Constant
- I0 }8 B* {8 I4 v  ?, YBit rate                                 : 768 Kbps
9 e" J7 d4 B6 Q0 @+ v& V1 @9 W, d1 aChannel(s)                               : 6 channels
; \8 B9 T% [# M& P% b! B* ]( N% G! @Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
6 L/ ^. @; j3 Q' ?Sampling rate                            : 48.0 KHz
2 Q' W( E  P/ o1 MBit depth                                : 24 bits
6 @$ t+ p/ \3 Y1 b+ i  O2 z& OCompression mode                         : Lossy: b1 V& ~" B9 R
Stream size                              : 515 MiB (3%)
1 e2 i: C* @4 UTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
3 o' H# L& C" }+ T# lLanguage                                 : Dutch8 P6 R* H- D& L& a+ I9 B
Default                                  : No1 ~5 @( y- ~4 D- L3 z" C' k
Forced                                   : No% w! d  u, a) L2 W1 o3 F
Audio #59 t' w0 y" k0 b* R' g3 O9 g
ID                                       : 6
8 ~+ I6 \7 J' ~0 P# AFormat                                   : DTS
5 G. j5 g) ~5 U) W9 C. G; I; }) n) p, wFormat/Info                              : Digital Theater Systems
5 Q. r4 o" \7 l: I5 A2 GMode                                     : 16
" V" W" ~" K% V& L; S/ l5 U0 m+ n7 [Format settings, Endianness              : Big, r& R/ }  v; n6 F. H* j
Codec ID                                 : A_DTS
4 u1 x# U$ j# o! ~/ sDuration                                 : 1h 33mn
+ C- I3 P9 m, E6 M- s7 S0 \- l* B1 YBit rate mode                            : Constant
3 \7 |! C9 w8 B$ y' N, N2 M2 J5 lBit rate                                 : 768 Kbps
+ k: ?/ k* H# u6 rChannel(s)                               : 6 channels
4 |8 ^3 m  ^* b5 |. b& t4 g2 lChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
$ u" f# j' L  R$ A; \Sampling rate                            : 48.0 KHz
- N( G6 @! P. v% V: aBit depth                                : 24 bits
( L: h$ L6 o/ J2 |0 X& `Compression mode                         : Lossy( _# E1 f, @; n6 W0 I2 D( `5 ~
Stream size                              : 515 MiB (3%)
9 f4 z7 n2 X/ g. s3 O# CTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
- _; h& B2 @4 ]! B% M) Q8 TLanguage                                 : German
/ o; c4 p; ]; B- t1 eDefault                                  : No
! z3 ?& W2 D. b) i' vForced                                   : No
: p( o2 I1 C0 [% {" nAudio #6
, A' {9 @- H6 P4 l1 Z3 F- U4 r# JID                                       : 7% V8 |6 A- \& m" G# g! v  r
Format                                   : DTS! O  d; z& C3 J+ U* d
Format/Info                              : Digital Theater Systems) J3 Z# z4 O- a- Q+ |' d% b
Mode                                     : 16
7 u: T& U( Q. T# f; MFormat settings, Endianness              : Big9 R3 P3 Z. ~8 _1 w
Codec ID                                 : A_DTS
; Q2 a( d: [+ k! ?/ fDuration                                 : 1h 33mn( Z9 l5 ~) [, z5 {# d( N0 S5 v
Bit rate mode                            : Constant
1 A' E2 A7 E  ~Bit rate                                 : 768 Kbps
$ ^* n# Z8 v1 J. MChannel(s)                               : 6 channels3 G* A+ [3 Q4 r" s6 L* ?, i
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
$ H4 \- L$ }# ^/ wSampling rate                            : 48.0 KHz4 g1 Z' S; h6 _1 I' k
Bit depth                                : 24 bits/ {8 G6 W6 \2 O) h; n
Compression mode                         : Lossy
& q: l; s9 n* T* J6 Q/ R6 u* AStream size                              : 515 MiB (3%)
9 ?3 r$ W, d& g1 d' ^% J0 hTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG+ l) g" i0 s" [
Language                                 : Italian
. G9 v6 T% F: K$ g- q" O& m: \3 fDefault                                  : No4 v. v7 l, N8 I4 U2 [0 j4 T; z
Forced                                   : No
4 H0 \# E4 P2 v* S$ [+ q( t: sAudio #7
  J, G' Q/ c* A. j: _+ LID                                       : 8' k3 f* C- @" P
Format                                   : DTS
. U' C7 x& v  o5 O5 g- ?/ b4 cFormat/Info                              : Digital Theater Systems
4 Z' w  A% l* L. r0 X5 yMode                                     : 16
* X! f$ j1 R! s, Y4 g( rFormat settings, Endianness              : Big; ^3 [' B  A1 y3 b2 h( l& x" `* \4 L
Codec ID                                 : A_DTS
" j$ c8 B- }  |; |" aDuration                                 : 1h 33mn
. K  N8 }: y5 c1 e1 c# lBit rate mode                            : Constant
( f; h4 [! h3 w( g" bBit rate                                 : 768 Kbps
: G% O- E3 q2 T: NChannel(s)                               : 6 channels
5 y. O, Y+ A( D2 o' J  d* QChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE& Y  ?2 \' X& V3 V- \# q8 G+ {
Sampling rate                            : 48.0 KHz
; ]! y3 H) z% M. CBit depth                                : 24 bits2 a. H8 n( o/ V" S( w; h
Compression mode                         : Lossy
, h1 Z, h/ X* LStream size                              : 515 MiB (3%)2 d7 B4 v1 v7 N4 z1 u  f9 e" r
Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
& q0 u# |7 X: H' S2 h" x) j" fLanguage                                 : Dutch
5 g! w' a. c7 u) m5 Z+ BDefault                                  : No7 o9 q4 F" z$ N, e  k, z7 j% n8 O
Forced                                   : No. W' G1 Z4 ?2 T+ x# D9 u& `! t& Y$ @/ E
Audio #8
2 h9 }! F$ I% {1 D/ q" EID                                       : 9
7 e7 s6 Q* E5 Z% G) T9 w! zFormat                                   : AC-3
: V' p4 y6 P0 _1 x& a$ hFormat/Info                              : Audio Coding 3" F$ H* `! \4 u% g) J
Mode extension                           : CM (complete main)
) ~) p# N5 h, U2 \Format settings, Endianness              : Big5 @" s4 p9 R# P3 E% D2 k$ Q
Codec ID                                 : A_AC3; S; m0 F- G( q4 D
Duration                                 : 1h 33mn1 a- _% g( @  l; {7 C+ ~* F6 y
Bit rate mode                            : Constant
5 T7 {7 S. j& s, QBit rate                                 : 448 Kbps" p* L7 d  n: P, O! w% d8 {/ s
Channel(s)                               : 6 channels8 j5 d( Y$ |' {# X9 Y0 G6 _8 O2 C0 }
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
& L) S3 z9 I+ L% vSampling rate                            : 48.0 KHz* G7 ]* y4 w7 b5 m7 o2 J( S
Bit depth                                : 16 bits
; ?$ M; }$ Z9 b3 B2 Y( hCompression mode                         : Lossy
# D$ R) L. J( R+ ~0 Y& Z+ eStream size                              : 301 MiB (2%)
- u  U4 K& D& X/ eTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG5 e+ e8 j& B8 m/ ~
Language                                 : Chinese
6 ^8 F6 ~( Q( m& d: l4 X& f* NDefault                                  : No
5 M. V2 K* B, C1 WForced                                   : No
6 S* f" V4 }* Z& z+ |; W3 s# h" DText #1
: M7 ^, I# ~% q5 ?/ MID                                       : 10% m4 f8 d! p, v3 t# W) A1 \9 X
Format                                   : PGS9 j$ C- q! \! J' b1 E1 K9 M) h% k3 z
Muxing mode                              : zlib9 ?. I+ R! d9 S" c! ^) J4 |
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 G6 X4 E, u: I8 i6 i+ P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! @3 |! ~+ a7 i1 kLanguage                                 : English& ?8 w# n* j: t& f$ {6 d9 v) `
Default                                  : No0 @# z) i  V9 _9 p$ t! Y! V, l
Forced                                   : No
# A0 F# v# y+ ?2 G/ HText #2
0 m: D, Z/ R7 Q$ s2 a! [- lID                                       : 11
- t  T- x( ]6 @Format                                   : PGS
( t( [6 \; }4 @7 \Muxing mode                              : zlib
0 }* B" t- Q  s9 u- @8 |: FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 Y3 {& Y9 K3 \4 p5 C& W
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 j, }4 I' H9 u* M5 E8 _5 Q
Language                                 : French
# A0 ~$ H8 H' VDefault                                  : No) `8 y) D, M$ T6 r* x$ j$ @$ B# |
Forced                                   : No
0 t- N  P/ `2 @4 B0 v" pText #3+ ]9 r, F' l) _$ G
ID                                       : 12
0 U  j( H: C6 t3 f- ^  ?Format                                   : PGS
; `( n2 l9 m/ o: K, w4 qMuxing mode                              : zlib
1 r% u  Z, c* n" E1 V/ _Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
! @( Q  W7 B8 S* ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 D1 E8 c2 C! l. _Language                                 : Dutch
0 C, i& [/ M) G$ H4 {% t. rDefault                                  : No3 x" Z  c) ?* H  v2 [; P
Forced                                   : No: _! m# r: E$ O$ [
Text #4
( k3 Y; J/ \. C" c, v. OID                                       : 132 Q. L/ Z' f, X5 G
Format                                   : PGS( {/ E# Y9 R; H3 U: u: p9 @' H4 [! u
Muxing mode                              : zlib! ^% [2 ~7 r6 h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 z9 @+ \/ S6 O& N+ k- |
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" a% {( v" A- \) p' e5 n! oLanguage                                 : German
$ I4 V- t& l* a* gDefault                                  : No+ b0 U' A; @: M6 @6 V# @
Forced                                   : No
& h: a. Y0 g2 b/ s3 `: m% RText #5
) x& r: v1 e- j) l# ~6 J- \) JID                                       : 14) u# l* d* X8 ?6 \1 G1 f( `
Format                                   : PGS  g: W  s) P( d* K4 T$ ~
Muxing mode                              : zlib
8 \* S: q( S9 p) M1 C! o' q3 `Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 @$ U! u" R0 E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. M8 R* M- x  b. A: @
Language                                 : Italian
) v$ r) K- [7 ~% Y5 l1 nDefault                                  : No
% J2 u# F7 r1 c6 M) o& n* R3 HForced                                   : No$ i! j! a3 \# f+ l" C: z$ Y
Text #6
- d# L/ r0 b8 D1 L  ~ID                                       : 15% x* W+ F% y8 b; |' s
Format                                   : PGS5 Y3 g9 m" q8 E8 {. O
Muxing mode                              : zlib
7 R1 S; g* M% w  k8 s: H0 mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 O9 L; q5 b+ D0 d
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 f9 Q/ E  O, b+ o# I5 ?, VLanguage                                 : Chinese
0 V8 B7 D" k4 UDefault                                  : No  h2 Q$ b* N* N# }
Forced                                   : No$ n7 Q+ Z  \/ g' V. D9 S
Menu: B! R; l( Z# ~% u# H* K* @
00:00:00.000                             : en01)00:00:00:0005 S5 _& x$ {& @' `/ Y) e$ A( U0 N
00:03:43.806                             : en02)00:03:43:8063 S3 R# }  l& V  ]0 u1 T3 V
00:07:28.406                             : en03)00:07:28:406
/ v8 p7 w& ]! G6 f+ a00:11:19.470                             : en04)00:11:19:470
) U: e, h- `% ~0 ^! I9 i00:14:26.949                             : en05)00:14:26:949
: ]% U8 l' F: D) N" l00:17:58.952                             : en06)00:17:58:952/ N; c0 u; e; H% N
00:21:05.639                             : en07)00:21:05:639
0 k; c! h; G) w; q& o00:25:18.850                             : en000:25:18:850
7 \3 Z" @+ g' D! h( e00:29:07.078                             : en09)00:29:07:078
: c9 A, W/ g* R$ }00:33:14.617                             : en10)00:33:14:617. f: N$ S% _6 M0 U5 z+ C
00:38:58.961                             : en11)00:38:58:961
4 L! g3 l$ Q8 N: ]1 n00:41:31.155                             : en12)00:41:31:155- s' w3 d1 k9 f$ \, s$ {
00:44:27.539                             : en13)00:44:27:539
9 P6 K- r& ~2 R7 w! L00:46:50.933                             : en14)00:46:50:933- w6 s/ M5 L6 k  H7 _
00:51:34.758                             : en15)00:51:34:758) s1 \4 b4 I+ \
00:56:25.924                             : en16)00:56:25:924( O3 s7 h; [5 q1 P) C
01:00:43.681                             : en17)01:00:43:681
4 _3 |% r* ]$ |! y01:03:53.496                             : en101:03:53:496
6 a: Q% i( v! n* m1 S- v- x& t5 U: K01:06:57.722                             : en19)01:06:57:722
' ~7 x3 I# @- U, W; K( n- O# i01:09:44.180                             : en20)01:09:44:180
' t0 D( Q3 m- c" t9 Q4 W01:13:55.764                             : en21)01:13:55:764
# |: P  L5 u1 K; m& K2 N01:18:11.770                             : en22)01:18:11:7701 G- T+ q! z* h+ r9 O
01:21:55.368                             : en23)01:21:55:368
: C( U  |/ L: ^' R3 X01:23:56.031                             : en24)01:23:56:031
4 v9 g- O+ e( ]+ G% F' O2 \( r4 v
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

713

帖子

3242

积分

Sponsor

金币
590 枚
体力
1303 点
tto138 发表于 2020-5-21 20:22:16 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
- j# [# Q; F! L" A5 NI love your Blu-ray movies Forum!
) E+ |1 h5 Z2 @6 _: ~1 K

0

主题

131

帖子

530

积分

Sponsor

金币
12 枚
体力
273 点
90years 发表于 2020-5-23 21:08:43 | 显示全部楼层
可以看看这个片子

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-12-6 10:06

快速回复 返回顶部 返回列表