BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12|回复: 2
收起左侧

[动漫动画] 疯狂外星人/好家在一起 [3D上下格式 内封国语中字] Home 2015 1080p 3D BluRaycd Half-OU x264 DTS-HD MA 7.1-RARBG 17.20GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-4-12 08:11
 • 签到天数: 194 天

  [LV.7]以坛为家

  7613

  主题

  7807

  帖子

  6万

  积分

  Forum Moderator

  金币
  10075 枚
  体力
  9174 点

  卓越贡献勋章

  24小时 发表于 2020-5-20 16:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

  0 k+ j: _7 Y( T1 E8 r; A' F- l7 k6 m5 K" x
  ◎片 名 Home / Happy Smekday! / The True Meaning of Smekday
  / C. ?% c; \9 l0 {9 [◎译 名 疯狂外星人/家园/无敌安乐窝(港)/好家在一起(台)/斯麦克节快乐
  " _& ]/ V: c* \# V◎年 代 2015
  3 ]  g  O3 S/ |# s4 |! `◎产 地 美国7 W1 i8 @  C" u" E
  ◎类 别 喜剧/科幻/动画/冒险
  , L; O+ Q" H. P# l& e6 [◎语 言 英语
  1 `4 n( e' A' l; |% S) I( K8 H◎上映日期 2015-04-24(中国大陆)/2015-03-07(博尔德电影节)/2015-03-27(美国)
    u, a. Z/ ~8 d! a0 J6 A, Y8 x◎IMDb评分 6.6/10 from 89,259 users
  3 [1 @& `* X8 `' p& V◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt2224026/$ g' i5 s1 H; y  B3 g$ p
  ◎豆瓣评分 7.4/10 from 62,752 users
  7 a0 ~5 z: A" Y" P. m, x◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/10827341/( Y- o2 S+ J0 X; k
  ◎片 长 1 h 33 min
  4 n6 l( _& Z( z  g7 Q# {2 w9 l◎导 演 蒂姆·约翰逊 Tim Johnson
  5 |; G' Y7 U  [; f" s◎编 剧 汤姆·J·阿瑟尔 Tom J. Astle
  6 A. C8 ^% D5 \1 S+ N) K9 F   马特·恩贝尔 Matt Ember
    D9 s' w/ m5 f+ W   亚当·雷克斯 Adam Rex
  0 R/ L4 U/ t0 a7 g2 }2 R: C& M◎主 演 吉姆·帕森斯 Jim Parsons" ^& A, {1 B+ L. ^
     蕾哈娜 Rihanna. j* b$ b3 \+ Z6 n( Z* J- p
     史蒂夫·马丁 Steve Martin. I% T% V  C! b3 ?' v
     詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez
  ( f. ?6 m7 D/ X- n3 n   马特·琼斯 Matt Jones
  3 @5 H2 c; Y( x# d& `! f" t: q. v   布赖恩·斯特帕尼克 Brian Stepanek
  " F& F8 f" o) G( p; @+ [   阿普里尔·劳伦斯 April Lawrence/ m+ r7 `. J2 y& ~* U
     斯蒂芬·凯林 Stephen Kearin
  1 c' d' X- S: r( k   丽莎·斯图尔特 Lisa Stewart0 t/ m2 }' w% [* {
     艾普尔·温切尔 April Winchell
  , e# n( q" a$ S) k$ k7 z# {& G0 Q6 C/ a, n, i$ l
  ◎简 介   
  6 G) h! _( h0 P+ s" L  _3 l1 @% C/ ?% A
   远在宇宙另一端的波波星人因为不堪忍受瓜星人的侵掠,于是举族远迁,将蔚蓝的地球视为他们新的定居点。在颟顸的领袖的指挥下,波波星人将人类驱逐到澳大利亚一处专门修建的定居点,还美其名曰与人类和平共处。绰号“小费”的女孩格莱图蒂·图奇是城市中唯一的落网者,她思念被抓走的母亲,于是带着爱猫驱车寻找母亲的下落。半路上小费遭遇了一名波波星人小欧,小欧是一个令同族人唯恐避之不及的麻烦所在,他不久前用手中的仪器发送了乔迁派对的邀请,谁知其中一条群发给了瓜星人,他由此被同类视作叛徒遭到追捕。: z( w' V, V$ Y% o4 Z  a
  & C% R: K! \! z' M, k
   类似的遭遇让小费和小欧坐上同一辆车,他们由此踏上惊险的旅程,期间则得知瓜星人追逐波波星人的原因……
  - {" i; c" |6 ~2 g# o5 S4 U
  " U$ J# K& F& r& H) w. u An alien on the run from his own people makes friends with a girl. He tries to help her on her quest, but can be an interference. 9 N7 l9 S" D7 N1 O" m8 o4 }

  " u! M( {, `. o% x# u4 s◎获奖情况
  , m$ K, [. O, L& \/ _
  " E: b/ Y1 A& G6 B+ ?) u$ V& f 第43届动画安妮奖(2016)
  " {# i4 `( B% k7 k3 j& _+ X! H 最佳艺术指导(提名)  n1 u$ X) J" X9 A$ @
   最佳动画角色(提名)
  ! c2 ]* O+ Y) J% d( K 最佳动画效果(提名)% `) u6 C3 h3 Y) \4 R' [# m5 a& n
  # R6 A! W8 v4 ^# V+ n5 r
   第14届美国视觉效果协会奖(2016)
    Y! B% C6 \% s3 M* ^% \0 Y 最佳动画电影模拟动画效果(提名). U0 X( ~( S8 `4 X2 m
  Video
  ; b. ?. j. o" i. g. yID                                       : 1
  + K$ b1 R7 N6 X8 b7 ~# cFormat                                   : AVC2 G# f, u. N5 R0 b
  Format/Info                              : Advanced Video Codec$ o4 `  n; A) n5 D' x  N& _
  Format profile                           : High@L4.1
  2 ^7 ^- h. C: }- o3 t2 e5 O8 tFormat settings, CABAC                   : Yes
  * k% R! |4 T% C7 K& Z- v  h' UFormat settings, ReFrames                : 2 frames1 e7 g& I& C( Q
  Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  , e. I/ _& n1 Q5 C( jDuration                                 : 1h 33mn
  % G% o; H2 S, g" j, C: c5 y+ NNominal bit rate                         : 16.0 Mbps
  , ?; p4 z+ L2 v, K2 hWidth                                    : 1 920 pixels; a) Z) R5 d. \
  Height                                   : 1 080 pixels
  1 n8 ^  G4 J+ D. W1 nDisplay aspect ratio                     : 16:9. B- v% p) o! c* L8 S+ i/ W( P6 ~
  Frame rate mode                          : Constant- L- s1 {4 j6 E% _) D; w4 [
  Frame rate                               : 23.976 fps5 X' S4 ]* e( o/ q7 x
  Color space                              : YUV8 _0 y3 Q. ^5 U) ^
  Chroma subsampling                       : 4:2:0. H% a; |: ~% d$ J( [! a
  Bit depth                                : 8 bits
  ' |7 C/ a# h2 U$ Q3 w" dScan type                                : Progressive( D2 X* z, ]- }2 S, E, {  N
  Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.322, m. |# u. S2 A
  Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRayCD.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG: ~0 W$ L% A) c7 o  i/ [
  Writing library                          : x264 core 142
    m1 e" S/ R  O5 {/ zEncoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=abr / mbtree=0 / bitrate=16000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
  5 l5 j: L4 p' M) h, n1 _Default                                  : Yes5 ?! P# i5 I  `: g3 n' S
  Forced                                   : No. i# q! @: x) u; H! V( ^  j8 a
  Color range                              : Limited
  $ B. ]& N! h0 V& A9 \1 s/ EColor primaries                          : BT.709
  2 o5 e! B: y+ v7 k0 _Transfer characteristics                 : BT.709! ^& h6 f: p  _" m* R
  Matrix coefficients                      : BT.709
  9 h$ U; b, t+ s$ ]: O' o) jAudio #17 L, d0 d- i# \, n) `
  ID                                       : 2# g* |! i: Z7 `, U+ W1 D/ x( H
  Format                                   : DTS$ s/ f0 S" a2 D/ F8 Z. U
  Format/Info                              : Digital Theater Systems
  9 k0 k9 x+ `! B& {Format profile                           : MA / Core
  3 {, v2 m8 {: Y2 y7 u; k( YMode                                     : 16
  - S+ }6 s3 O& cFormat settings, Endianness              : Big( d; j& `9 x  ?
  Codec ID                                 : A_DTS
  & G' j8 n6 Q$ U" M* U4 x! nDuration                                 : 1h 33mn
  * M8 g7 Q8 b5 d: rBit rate mode                            : Variable
  ( M; r* p; E" I- M# TBit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps
  3 C# D: }" ]. y% F: RChannel(s)                               : 8 channels / 6 channels
  ( e! A: Z1 ?" v9 o! HChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE' a% x1 [/ Z* i$ t
  Sampling rate                            : 48.0 KHz& K& h: l( A0 X7 r5 t
  Bit depth                                : 24 bits0 {' b, v% m2 z0 v+ h% \
  Compression mode                         : Lossless / Lossy
  7 p1 B7 s) s/ ]2 S, f  D7 T; Q2 VTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG, k1 T: M; A- t; w3 C
  Language                                 : English! d# C3 L, l4 a; x/ e( `; T
  Default                                  : Yes
  . i1 t. U$ d1 U: U3 ?  |9 OForced                                   : No
  ; _  a4 ]7 w% y7 N' E: QAudio #2+ t% [+ X  ~) @" i4 W/ a
  ID                                       : 3
  * m: Z" T. H8 N6 M$ R; S+ EFormat                                   : DTS
  1 k' P6 b! _: F) e$ xFormat/Info                              : Digital Theater Systems
  % k6 q/ T( i/ J0 D1 H9 t9 UFormat profile                           : ES
  1 Z7 _& E1 c4 WMode                                     : 16* G4 @: u/ P7 ?! d( n7 y/ l2 l" d
  Format settings, Endianness              : Big+ M- ~5 h5 ?) q# n, V
  Codec ID                                 : A_DTS
  + L" c; z: D0 M' YDuration                                 : 1h 33mn
  : ]7 q7 S" v; H+ `. v$ J8 sBit rate mode                            : Constant
  9 f( L7 {' }9 E+ P! ^8 ]* HBit rate                                 : 1 509 Kbps. s  k* L% i; _% r4 b- J& J' u
  Channel(s)                               : 6 channels
  ' H) o% E( B8 S  a2 _Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
  1 v2 i# O: e: P* c. U( ^Sampling rate                            : 48.0 KHz8 X; q; j$ y* g  ?" e
  Bit depth                                : 24 bits4 p6 N; ^* C: Y% f. a; a5 A
  Compression mode                         : Lossy) Y0 D# i; y3 e$ B6 z$ G
  Stream size                              : 1 012 MiB (6%)2 f5 Y3 l5 K! F5 |' J1 F7 e
  Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
  7 d/ ]2 \8 L1 K0 n% W7 T. QLanguage                                 : English1 B; j! v% @, V% B  P% a/ q
  Default                                  : No
  , j7 _3 S, @0 u% kForced                                   : No
  5 Y- x' p1 h$ o" KAudio #3
  : K8 X: f0 J& R( A! j# jID                                       : 4% G! t" r9 a# ?1 a( c
  Format                                   : DTS
  * n5 w/ R$ M% R1 _Format/Info                              : Digital Theater Systems- K5 P' f1 w/ w! u0 t' G
  Mode                                     : 16
  5 e* j! B5 X% I: A/ Q9 K  `4 fFormat settings, Endianness              : Big6 x% E5 F; V  g1 y5 U
  Codec ID                                 : A_DTS
  4 V( Q4 B, R' Z3 y' MDuration                                 : 1h 33mn* Z) v( m; G( k
  Bit rate mode                            : Constant  {2 {8 ^7 y; C# ?* b3 X
  Bit rate                                 : 768 Kbps$ v$ W/ ]+ j1 p) `; J$ I- G
  Channel(s)                               : 6 channels
  # H: t* d& g1 lChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE! P8 n& Z7 D6 [5 w* Y0 d( o1 u
  Sampling rate                            : 48.0 KHz/ ]2 ]* B5 G* T# d4 M
  Bit depth                                : 24 bits) u5 Q) ~1 w% c  n. ]" ?6 ^
  Compression mode                         : Lossy
  4 S/ u+ S. f8 }0 y" m# \% qStream size                              : 515 MiB (3%)
  0 W0 v4 q0 D- r) y4 S6 |6 ~Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
  # t* X7 x7 V, M3 y  YLanguage                                 : French' W2 ?; Z: G4 L' o* [* v. L
  Default                                  : No
  2 @1 _5 |) @6 T/ F( |Forced                                   : No% i8 F/ [$ \) L. r- R% }$ Z
  Audio #4
  $ P0 x2 w* a8 b$ i# t- P5 l  ^& o  OID                                       : 54 L7 k2 P' _' I) \' S) E9 {0 G
  Format                                   : DTS
  " E! j) p: _9 d7 IFormat/Info                              : Digital Theater Systems
  + _! N: W  l* I7 c  _( GMode                                     : 16
  5 M" Z8 ~& w' J! E6 l1 D8 h9 xFormat settings, Endianness              : Big
  & V2 O  V$ q) G8 r  U2 N9 W2 u( FCodec ID                                 : A_DTS" T9 r) z5 ~  e' f" ?, d3 j
  Duration                                 : 1h 33mn" G+ R. {" v$ M
  Bit rate mode                            : Constant
    J2 @9 I. P7 ]7 o7 z+ vBit rate                                 : 768 Kbps
  : h) v8 u' D8 a2 qChannel(s)                               : 6 channels
  ; Y9 @6 M  p$ u8 v3 \Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE! c6 Q2 [4 u* t' `$ V8 ]+ A
  Sampling rate                            : 48.0 KHz
  ; E& V3 P% x7 ABit depth                                : 24 bits
  0 B/ p. L& c0 vCompression mode                         : Lossy& h5 V1 \2 {# D* ^" o0 D) B
  Stream size                              : 515 MiB (3%)
    }0 j8 m( u, l8 \Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG, J0 }3 J3 Y! G' X
  Language                                 : Dutch
  & X& G8 s3 S+ ~  f. TDefault                                  : No; g6 J2 ~) q  O% a
  Forced                                   : No
  / p: _* ^! a# a/ EAudio #5
  ' ^7 p* f; I$ M9 C" F' nID                                       : 69 w% }: b) T5 |) t# M0 q$ b
  Format                                   : DTS  L: G: {6 t0 ~. n' F1 V
  Format/Info                              : Digital Theater Systems
  + z+ x, q5 `4 F0 V/ J# y; XMode                                     : 16' l0 Y8 S! d% D7 N3 s# n$ s/ W' v
  Format settings, Endianness              : Big/ j1 D2 H1 B) h; b; S' _
  Codec ID                                 : A_DTS7 U8 @+ n% }2 u9 G2 o0 c; U
  Duration                                 : 1h 33mn/ q+ z- g! G$ X8 r
  Bit rate mode                            : Constant7 O; O6 ]2 p( Q
  Bit rate                                 : 768 Kbps6 G; H% R5 |5 J5 x0 O0 x
  Channel(s)                               : 6 channels
  * a$ A/ _2 p' X) Q4 M" b1 v3 q+ cChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE- R1 T8 e* c- N: U
  Sampling rate                            : 48.0 KHz# z9 d! K8 n$ V0 c4 y8 v
  Bit depth                                : 24 bits( Y2 S, C; W9 v7 z; U$ k
  Compression mode                         : Lossy
  ( _0 f6 X8 y8 Y8 c+ X$ mStream size                              : 515 MiB (3%)/ _2 b/ M9 G: t$ J9 X% w
  Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG0 I' q* m/ ^. E8 U
  Language                                 : German
  6 _3 p, T- E% ~, Z5 x  {Default                                  : No
  ; O* K& x0 ]/ X6 p6 i, q$ R7 hForced                                   : No; ~! U& M7 l( O1 T% K# d/ e
  Audio #6$ V+ q6 T% G; T6 U: {' F
  ID                                       : 7  W  b8 {; j) ~1 [1 [) J
  Format                                   : DTS
  3 F# u9 \1 O' z+ P% S# ^2 YFormat/Info                              : Digital Theater Systems9 d- @! q0 c5 s& l; A$ ~) o
  Mode                                     : 16
  7 U( n+ I2 J* F) e3 c9 P1 pFormat settings, Endianness              : Big
  7 K0 ]: J8 v& z7 A) h6 n* s, T' m$ @Codec ID                                 : A_DTS
  * s8 h' x1 h8 _5 S% ]Duration                                 : 1h 33mn% T7 L$ v" j! u# z( g( t
  Bit rate mode                            : Constant
  6 ^5 w% l; Z" j- gBit rate                                 : 768 Kbps
  : |6 i7 c) `0 a: q: U6 z$ XChannel(s)                               : 6 channels
  ; l5 O  E2 F2 _1 G( d$ aChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE6 n+ Y2 B8 [% r4 I( [) g6 i4 K
  Sampling rate                            : 48.0 KHz# c* x8 m( h; }; b5 r. d
  Bit depth                                : 24 bits! I3 p" A/ i9 p" R0 e
  Compression mode                         : Lossy- x- l7 h+ t) b1 D7 z
  Stream size                              : 515 MiB (3%)
  9 S) W: m( {( `: l6 @% P+ `Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
  0 `. @1 q( y' O# O' @: Y& cLanguage                                 : Italian: q( Z7 d6 r4 h
  Default                                  : No7 y( H2 x' W- N- g
  Forced                                   : No0 t+ A" ?& V; T) ]  p
  Audio #7, o$ F* z+ y3 D9 [0 m4 z6 q; U. o
  ID                                       : 8
  2 v$ o! i' i4 V& H  KFormat                                   : DTS
  ' h$ e/ V3 }: eFormat/Info                              : Digital Theater Systems- v& E1 Z% e3 H6 l- c
  Mode                                     : 168 j( k; {* F. e. V0 n) W
  Format settings, Endianness              : Big
  : E5 H: g* w! _8 j5 lCodec ID                                 : A_DTS6 d8 [/ r# v# F  p. Z5 o- j
  Duration                                 : 1h 33mn
  4 y( c8 l4 X) ^7 {2 i8 mBit rate mode                            : Constant
  , Y0 F' o( a6 J) A5 EBit rate                                 : 768 Kbps% Z  N$ t% C9 M
  Channel(s)                               : 6 channels
  $ m; w, c% Z. R: C+ ~Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE# Q, Y, m, f: m+ T8 l
  Sampling rate                            : 48.0 KHz
  8 d$ z( w/ q9 }/ x! i2 IBit depth                                : 24 bits
  / S" c, [# B7 c- V6 T' Z" y- s- TCompression mode                         : Lossy
  6 q: E4 j' e- V: ~! UStream size                              : 515 MiB (3%)$ R0 U, }$ p4 x
  Title                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG$ A9 X6 |5 [5 W" E) y6 B
  Language                                 : Dutch9 q$ `" D6 F2 c; _# z- ?
  Default                                  : No
    ^1 }! m5 [" R$ b5 e$ q6 LForced                                   : No
  $ O8 c7 O9 I/ HAudio #8
  & {, ^! k7 W) m4 g0 BID                                       : 9
  5 F( s5 n% R( x# u# }Format                                   : AC-3
  - F; |( a0 w, qFormat/Info                              : Audio Coding 3
  . }& R/ _6 ]& h9 I  a5 mMode extension                           : CM (complete main)
  - I# z0 J( ?8 U0 H% NFormat settings, Endianness              : Big: R# T  y" ~/ @' C5 B+ e
  Codec ID                                 : A_AC3( S, s' |' Y. `; x
  Duration                                 : 1h 33mn, w6 m8 Q0 s- V
  Bit rate mode                            : Constant
  ! a- o, v3 e9 N7 p- a0 uBit rate                                 : 448 Kbps; D& V+ T+ c2 g, R1 D
  Channel(s)                               : 6 channels
  3 A- Q. h0 `, T  d$ b/ `Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE1 }% y! G# b% o  k$ L% R5 V
  Sampling rate                            : 48.0 KHz
  3 y  ]  C1 Q. k! b: v: DBit depth                                : 16 bits2 F& `2 O+ M" K8 U; r! v
  Compression mode                         : Lossy0 S" W# Z4 E  M" d4 C* K+ i
  Stream size                              : 301 MiB (2%)
  ; t0 o9 o7 }# v& v& N( V, cTitle                                    : Home.2015.1080p.3D.BluRaycd.Half-OU.x264.DTS-HD.MA.7.1-RARBG
  ! _! q1 X2 s) l5 h1 |Language                                 : Chinese
  ; F$ ?% E  ^+ d$ ]Default                                  : No( N* m* N% p+ \% U3 A- G
  Forced                                   : No
    |' F  Y/ D) _0 @# CText #1  |0 _) J, v- H+ y; Q  l$ l
  ID                                       : 10
  / j: |% f* T) d5 ]0 K7 O. aFormat                                   : PGS8 v! [8 Q9 N* i* ?
  Muxing mode                              : zlib
  - U1 S6 U7 F& Y& u4 F0 GCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ; O5 m* L$ I( S9 |1 UCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 w9 o# z: }. U" L
  Language                                 : English; T5 @; M1 ~* g1 z, ]. q4 @& z
  Default                                  : No- B/ _4 y* G. k* d1 d
  Forced                                   : No
  5 _8 V  V( c! uText #2
  ( q+ K8 ?( H( ?( A2 R# S) uID                                       : 115 z! i% k; Q/ O- q3 ~) O- D
  Format                                   : PGS
  # W0 ~' J. ^, yMuxing mode                              : zlib6 s* b" ~$ E1 s/ c0 h8 N
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) A  s2 g3 C) e' O' o( |
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  9 S, a- P! e" F9 f+ T% \( oLanguage                                 : French
  & ]# ?: P2 F% A; YDefault                                  : No
  1 o, A! n! h5 w( A+ c; ZForced                                   : No6 h" U; ^1 s! S5 t5 S
  Text #3
  6 T* r, W$ o5 b, G  i; Z$ {ID                                       : 12' P4 T6 e. {# y; ]
  Format                                   : PGS, Z; L# m% C8 {4 o
  Muxing mode                              : zlib
  / e5 i3 ~! v0 [0 QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  * t9 T% C: g! s4 |$ c4 sCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, {* Z; @( O0 \# j: s
  Language                                 : Dutch7 L) X/ p/ {& Q6 Y) T8 t. G4 y
  Default                                  : No0 ?$ m( A( x+ b& h+ `8 G% O
  Forced                                   : No
  : W- b2 @" E- x7 P6 A3 MText #4: M. Y/ F& r1 z2 y+ ]) Z/ r- _
  ID                                       : 13% V' p% b, q' z0 r/ y
  Format                                   : PGS3 @- p, \8 q9 v' Z+ N6 w9 d. I
  Muxing mode                              : zlib8 A. Q1 w" Q! Y: M' {
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# Y( K$ z& _1 G8 c' K* Z7 S5 u
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ( L6 }% p# T/ @0 n6 C$ {- MLanguage                                 : German
  7 A* n0 A' i% I) D* RDefault                                  : No
  3 B& Y! c5 V% v8 m' v9 ]  [Forced                                   : No
  % U4 U  R+ B! R$ yText #5
  - p, q1 A  u/ B- M2 KID                                       : 14
  4 [+ x5 V& a' S" |Format                                   : PGS, M2 }3 a) C3 F3 c8 k
  Muxing mode                              : zlib* |/ F/ d8 [% w% V% w* j0 M
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& r& W9 v- N- @1 m: ~
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 ]1 _+ s# d, M
  Language                                 : Italian' o; Y) ^: P# \! j
  Default                                  : No2 o* ]9 z& u; p4 j7 n
  Forced                                   : No
  6 F: O- b8 [# `! NText #6* R9 W9 y' t, M2 }9 G7 b/ G# {$ K  t
  ID                                       : 15" j1 j) Z7 ^3 X. h
  Format                                   : PGS5 D1 O2 G4 ]; G% d1 v8 H% z: |
  Muxing mode                              : zlib$ F7 _3 ]! g  y  J
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  2 ]. t0 D# A. @! p1 p4 M/ HCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  # J1 c! _/ a5 X  M( ULanguage                                 : Chinese1 j) p9 X$ c9 k7 X7 w4 }! S! V; o5 j
  Default                                  : No
  " Q7 z. t' z2 @" T, _$ ?" d; LForced                                   : No1 L6 [. B2 z6 M5 `
  Menu6 e$ e! @- B9 x& `* l
  00:00:00.000                             : en01)00:00:00:000
  / U# d# y. i: M00:03:43.806                             : en02)00:03:43:806/ }; _5 j6 F- Z3 A5 c
  00:07:28.406                             : en03)00:07:28:4068 _! z% X+ }" e3 p1 |' a
  00:11:19.470                             : en04)00:11:19:470. o4 U6 U0 g- P" D  u
  00:14:26.949                             : en05)00:14:26:949
  4 i2 i6 I9 o* p% k4 ~. n: {00:17:58.952                             : en06)00:17:58:952
  8 ~8 ^  @# P% a2 v00:21:05.639                             : en07)00:21:05:639
  2 ^/ [2 J5 v5 a00:25:18.850                             : en000:25:18:850
  9 M8 U2 v2 t7 o00:29:07.078                             : en09)00:29:07:078. f0 ]; |) }; T' n8 ~6 Y
  00:33:14.617                             : en10)00:33:14:617
  5 l7 \- m$ }. S* h: M5 h00:38:58.961                             : en11)00:38:58:9613 `1 M) j' c4 X- r: {) }* j4 W" z
  00:41:31.155                             : en12)00:41:31:155
  & E+ u7 `$ r% a$ E00:44:27.539                             : en13)00:44:27:5398 J2 G* O! @; J; p) q# ~' j; z
  00:46:50.933                             : en14)00:46:50:933
  + T) a( F" N8 ^- l- F00:51:34.758                             : en15)00:51:34:758
  2 i% ]/ j1 t7 |- w) f& }' R- a00:56:25.924                             : en16)00:56:25:924! C" v& H' |! Y% x) x/ G
  01:00:43.681                             : en17)01:00:43:681
  + z3 E% x0 S' c0 w, {) ^01:03:53.496                             : en101:03:53:496: l4 m0 s8 z+ e" I
  01:06:57.722                             : en19)01:06:57:722
  4 G" w" R8 K& `$ S01:09:44.180                             : en20)01:09:44:180- y6 h; r" e- G. \$ l* s; q1 I
  01:13:55.764                             : en21)01:13:55:764
  ) |! ^0 r! y; U$ f01:18:11.770                             : en22)01:18:11:770
  ! {+ G, C; _+ F1 r! o01:21:55.368                             : en23)01:21:55:368. L9 j5 L! F. |! M
  01:23:56.031                             : en24)01:23:56:031
  : S  a% ~; `( G/ l  f, ]
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 • TA的每日心情
  开心
  4 天前
 • 签到天数: 56 天

  [LV.5]暂住蓝盘

  2

  主题

  558

  帖子

  2339

  积分

  Sponsor

  金币
  537 枚
  体力
  756 点
  tto138 发表于 2020-5-21 20:22:16 | 显示全部楼层
  这么好的帖子不回对不起自己!- c. _- X, T+ F. ?6 z, K
  I love your Blu-ray movies Forum!
  2 Z2 N2 z+ e, I& U8 e; o4 @
 • TA的每日心情
  开心
  3 天前
 • 签到天数: 27 天

  [LV.4]打酱油的

  0

  主题

  107

  帖子

  462

  积分

  Sponsor

  金币
  61 枚
  体力
  204 点
  90years 发表于 2020-5-23 21:08:43 | 显示全部楼层
  可以看看这个片子

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-6-2 13:57

  快速回复 返回顶部 返回列表