BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 83|回复: 0
收起左侧

[2160P极清] 维克多·弗兰肯斯坦/怪物 [4K高清版 内嵌中字] Victor Frankenstein 2015 2160p DSNP WEB-DL x265 10bit HDR DTS-HD MA 7.1-SWTYBLZ 16.81GB

[复制链接]

8441

主题

8635

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
12564 枚
体力
11238 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2018-12-15 08:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
, }* e: |0 |- _5 P" {8 T" O6 G

  @! R9 h  t$ `% p% g( y2 g◎译 名 维克多·弗兰肯斯坦/怪物(台)/科学怪人:创生之父(港)8 ]. c; b1 t: B' M
◎片 名 Victor Frankenstein! K4 ^/ \1 X2 }# E) E" @' z; m: k1 b
◎年 代 2015! }: m7 f7 W: P- U
◎产 地 美国
% n5 Z) z' Q  I4 i* v◎类 别 剧情/科幻/恐怖" p+ f2 T3 C0 i0 e1 K  _* o
◎语 言 英语
$ b$ ]2 j9 l7 C$ A; G2 C6 k◎上映日期 2015-11-25(美国)
* c' |4 N' G& z◎IMDb评分  6.0/10 from 53,946 users
7 l2 _( n2 ~, y, u5 u. h4 C◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6317656/* w0 `5 e, k9 i1 F8 b
◎豆瓣评分 6.2/10 from 13,274 users
- A; s/ v% q# z% I, X* g◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/10466836/
/ E0 ~: J0 ~: D" ^( R, R◎片 长 1 h 49 min* q) d- [# L$ Y' q
◎导 演 保罗·麦圭根 Paul McGuigan2 H$ i& n2 S! b0 X
◎编 剧 马克斯·兰迪斯 Max Landis ! A& k2 E4 Y0 y% x
     玛丽·雪莱 Mary Shelley
/ Q2 C7 R/ m3 D* K7 x◎主 演 詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy
4 }! b" q: a, }& x! B" B! b     丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe
6 n# t' H6 ~/ F4 C     杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findlay
+ q! N9 h1 v2 w& a* N7 b% p     安德鲁·斯科特 Andrew Scott( O; W: Z7 X' s( Q5 u& R; m
     马克·加蒂斯 Mark Gatiss3 e4 W  x0 _+ v
     露易丝·布瑞丽 Louise Brealey& g, q9 z; X# u* T1 A; v/ B
     丹尼尔·梅斯 Daniel Mays4 V, t# a4 g; q
     弗莱迪·福克斯 Freddie Fox' i4 ?& b) H2 ~* i: O% w
     布隆森·韦伯 Bronson Webb& ~6 N( A$ W- Q# E3 g# \, Y
     埃利斯戴尔·皮特里 Alistair Petrie
( z( b6 H7 s1 `: m! ^3 y     斯宾塞·怀尔丁 Spencer Wilding
# u+ ?% m& j9 J2 A8 M: J6 j4 M     卡勒姆·特纳 Callum Turner
. ~5 }/ u' Q9 l& q+ k; {% c     迪·波特切尔 Di Botcher" U( x9 I; @0 f
     查尔斯·丹斯 Charles Dance$ w6 s; D/ a, x/ h* S
     亚当·邦德 Adam Bond
" @: h6 {" H4 l' |+ _- v4 l! c     Eve Ponsonby Eve Ponsonby0 A) C$ g' b7 ^. z. X- ]
( N) s, z, O# Q/ G
◎标 签 科幻 | 美国 | 科学怪人 | 惊悚 | 2015 | 名著改编 | 剧情 | 恐怖; j& B& Z- ~' F1 A  X+ }2 E

6 F" m# U+ M2 Q◎简 介   
4 W+ A4 \+ A% m8 f5 w3 t( N1 p2 s, n" B$ N! Z
 正驻扎于伦敦的马戏团内,生活着自幼驼背的青年(丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰)。他的丑样子只能供人家取乐,而青年独独热爱医学,尤其擅长解剖学。在某次演出事故中,青年用自己的学识救下了摔成骨折命悬一线的女演员罗蕾莱(杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findlay 饰)。他的学问得到疯狂科学家维克多·弗兰肯斯坦(詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰)的赏识,于是后者想方设法将其劫了出来,还为其起名伊戈尔。在此之前,弗兰肯斯坦曾经做出盗取动物园死亡动物尸体的事情,而他这一系列的做法只为进行一项疯狂大胆的实验,那就是缝缝补补创造出来人造的生物。  ^8 |, a  Z9 O) f7 l
; a; c& l6 P; P% q3 ?6 s
 疯狂之旅就此展开……& P; N( o1 o8 B
) q# k. Z: G1 k' U$ D2 Y
 Told from Igor's perspective, we see the troubled young assistant's dark origins, his redemptive friendship with the young medical student Viktor Von Frankenstein, and become eyewitnesses to the emergence of how Frankenstein became the man - and the legend - we know today.
0 n6 h6 x+ a& o) D" C3 H
: P6 t3 ?: U' x# T/ J1 E$ \
Video; A+ n8 E1 G; z2 J) g4 R1 y' B
ID                                       : 1
" h/ c- }- O" T8 k1 x9 SFormat                                   : HEVC* D7 p: Y5 P$ e' `+ K
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
  I+ J$ S% O' y' ^" x; k0 f: @Format profile                           : Main [email protected]@High
( z" N# R0 v9 O2 @$ SHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible/ B# `, V6 ?5 L- \
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
8 S. Q; v: X7 J& }8 g$ O( ?7 vDuration                                 : 1 h 49 min$ w( b# ]1 |  n$ p, b: h
Bit rate                                 : 16.5 Mb/s
$ x7 A- s! m! V5 f# `Width                                    : 3 840 pixels* s: `4 n" c0 w, M
Height                                   : 2 160 pixels
; L# r# v5 h; f% ~Display aspect ratio                     : 16:9
& D: Z0 o7 P6 W+ D% @Frame rate mode                          : Constant# [7 a$ ^0 t, F+ f, R: q
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
' H4 ?6 I& o! B9 t$ gColor space                              : YUV& i, a+ {6 ^6 ]6 w' D: k, S
Chroma subsampling                       : 4:2:0
3 A2 O9 b2 ^, X% v) v( d7 J+ c/ tBit depth                                : 10 bits) M2 \9 v# ^. d
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.083- Y- E, _9 B! k" g! ?% a
Stream size                              : 12.7 GiB (75%)
# f4 X* r' W8 W; _5 F1 @! tDefault                                  : Yes
) Y% j- t- H6 T5 O( I' QForced                                   : No
; {, g1 z0 h5 J1 I: x1 K. rColor range                              : Limited
$ @5 g7 L1 Y7 s& ]4 H- yColor primaries                          : BT.2020
! k, O, w1 _: N0 V0 }Transfer characteristics                 : PQ1 a  y1 A* z% A' y* w9 Y; B8 R
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant, u  `' q/ h3 G
Mastering display color primaries        : Display P3' ]! v/ Q3 I" W1 j( P, y% w! x
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m24 m. D, i8 m; m7 p% Y: G
; w3 o, A4 E3 O
Audio #1
. Q; @  |( E+ |  T" E: {ID                                       : 29 W! s) E4 m8 l0 v* d' F
Format                                   : DTS ES XLL
( e" U5 E# Q2 a7 tFormat/Info                              : Digital Theater Systems
2 r3 u' D+ d. P/ K7 `# bCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
* U, y! K5 Y2 A1 [- DCodec ID                                 : A_DTS
, y3 {# r& U' \- O+ w% p3 s% j0 uDuration                                 : 1 h 49 min
7 J5 S# [0 q* qBit rate mode                            : Variable9 I+ t# s6 n& r, G4 F9 x
Bit rate                                 : 4 984 kb/s& u" D9 d3 z$ g0 N0 T! [
Channel(s)                               : 8 channels
+ C; @1 B( f9 x* q" K5 F: dChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE Lb Rb+ U4 h4 v6 T1 y* Z- _- N
Sampling rate                            : 48.0 kHz9 n0 O! K) ]5 G7 _
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)) |: ?, C/ ]' Z% X4 w9 m
Bit depth                                : 24 bits
2 W- ]3 B  a: o9 |- z' D2 dCompression mode                         : Lossless
" a0 x, m* ]# ~  z2 r- q. T7 ]" iStream size                              : 3.82 GiB (23%)
. \% E* q0 Z3 A9 uTitle                                    : DTS-HD MA 7.1% l3 c/ P" c' P2 S6 L
Language                                 : English
+ X. j6 }+ p0 N- y* T. |/ _! MDefault                                  : Yes
9 G3 P4 S+ J# L( X$ Q2 sForced                                   : No
' U  y! ]9 e- O0 Y8 P; M5 V, p# C9 A  r4 q) C
Audio #2
0 Z, L# c6 ^1 XID                                       : 3
! t2 D# s' V& t$ kFormat                                   : E-AC-3
5 m6 u: ?; H- l3 J* f. I- |Format/Info                              : Enhanced AC-34 o2 z" Z' N+ D: N, v( L
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
0 l- i; ^5 F1 G$ N9 DCodec ID                                 : A_EAC3
- w2 B+ d/ u5 B* Q) I2 SDuration                                 : 1 h 49 min2 Q7 s8 [5 e( D6 K
Bit rate mode                            : Constant
! X4 n2 |2 s: h* SBit rate                                 : 256 kb/s: N, @. P& Z/ G
Channel(s)                               : 6 channels! }7 _% C' j7 m* v: X
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs! v$ p/ |$ ^' G( y8 L
Sampling rate                            : 48.0 kHz& r/ n6 T0 j  |! ]- n& P
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)- Q, T  _6 {& a
Compression mode                         : Lossy& c1 b1 K& H- A& _6 {
Stream size                              : 201 MiB (1%)
; L" P; o: t7 U7 a. \Language                                 : English$ i+ O7 |3 }4 g5 ?% g4 `$ e- a
Service kind                             : Complete Main% e/ s* ~4 L$ S" s6 E1 j4 A
Default                                  : No6 u; A4 n1 ~( ~" w" b% T
Forced                                   : No
/ k( h) B, V( r8 I  t
8 H0 n; s3 E/ bText #1
/ f4 V) c; s$ T' RID                                       : 4
% \) T6 y2 w* x9 Z3 ]; S! e/ M2 aFormat                                   : UTF-8
, Q( ~9 m$ c3 T3 y! {3 dCodec ID                                 : S_TEXT/UTF81 P3 K/ ?- e3 z3 O, V! o. Z4 x
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& N% |2 h8 j# a1 ?6 B6 L
Duration                                 : 1 h 43 min
$ X4 Y0 f7 K& b# uBit rate                                 : 55 b/s
5 v, P3 J2 o% }' x, v$ p5 rCount of elements                        : 1520
/ `/ m- V* B* S& C$ U3 k8 D3 H7 x, zStream size                              : 41.9 KiB (0%)) a" t# y- ^$ L! p0 `. _$ h% U
Title                                    : English
% n& w/ V, P# ]& XLanguage                                 : English; p9 v: E8 K9 J; |1 T! x
Default                                  : Yes
3 Q7 f5 V" [# O* S4 |7 gForced                                   : No1 m4 ~# G; T5 }# b
. K+ ^! X2 A7 ^9 J5 S
Text #2
9 Z* o. U! T9 C5 MID                                       : 5: ]8 i, G8 N7 v: c8 A
Format                                   : UTF-88 ~6 ]+ F9 K, H$ m/ R! h# T9 T- n
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! \  G5 Z3 r5 R' Y# kCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% q, k% R9 I& R& G
Duration                                 : 1 h 48 min6 ?, Z' N2 A( b2 T6 N
Bit rate                                 : 46 b/s
$ P" q* H  D0 G! b0 L5 g/ X  J  RCount of elements                        : 1001: f/ Z- C/ u1 z
Stream size                              : 37.0 KiB (0%)
# r) O9 a8 q% C  v/ i2 q3 G3 pTitle                                    : Dansk" w( w: M& T6 A" t; X$ i
Language                                 : Danish$ d, k& e2 R# S* i: t% \& M
Default                                  : No1 m* }+ x: j. L2 j6 V% _8 ^
Forced                                   : No
# j7 _" \0 o6 I1 I5 E3 k
4 N8 \- E% f' W( w/ l- A9 vText #3
5 n" z: }3 T) |% c5 a6 `; N. ?+ bID                                       : 6$ o% \' T2 H" z9 _  I6 c
Format                                   : UTF-8
+ K" D+ U0 x2 @7 m! _& o( NCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
4 H, g# N1 I: F& o4 s  @Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) Y+ G0 \, Q0 F0 |+ ~5 l8 [( |
Duration                                 : 1 h 49 min
1 K( t* M! P% V" [% _* ~% CBit rate                                 : 49 b/s4 A- z! C3 H/ \1 f# C6 S% }9 y) ^$ `
Count of elements                        : 11668 F% N0 z0 m/ U6 e( h
Stream size                              : 39.6 KiB (0%)
8 j) k9 T! a, t3 K1 s: F* h& I6 }/ k; l* pTitle                                    : Deutsch" F+ H% [+ T4 U
Language                                 : German% p& m* U8 t+ V( s/ `: L5 b! J
Default                                  : No1 z. A8 w3 M# Q# @
Forced                                   : No
( i4 V0 J) S0 g& R, ]8 B- x4 q, v) E1 g6 h/ X0 N+ W/ `
Text #44 n* t! O3 L0 M' T' D. F; h
ID                                       : 77 Q: _& m" z3 p* m% ~
Format                                   : UTF-87 h/ o. Z3 T) Z2 X) r
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" S7 k, w. {$ @: OCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
, j  L: d5 Y1 c3 P; l9 B, A/ Y4 gDuration                                 : 1 h 49 min
* O( w& d3 c2 wBit rate                                 : 44 b/s
4 y0 O7 l8 k* U. M! o* F8 OCount of elements                        : 1177# u7 s- j( c" y, O7 }* a" V7 K
Stream size                              : 35.2 KiB (0%)6 w9 O4 Y) Z5 q! _# m
Title                                    : Espa?ol7 J3 C* o+ C+ k4 d: @0 z
Language                                 : Spanish) T% d0 v0 ?; v3 c) r9 D
Default                                  : No0 h. C5 L% z4 z' T: I3 Z7 m0 F- G
Forced                                   : No+ ?0 b( Y* [) U% i

1 O# U$ N5 @2 g, XText #5/ u- U% z9 f6 q6 N' b2 ^! a' {
ID                                       : 8
0 m  _' S* s$ J. x5 u6 zFormat                                   : UTF-8
0 s. W+ d1 ?. e1 [Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 e9 f& _4 W1 wCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' @7 g! {) ~, ?2 O" t: EDuration                                 : 1 h 49 min1 C6 k" e1 B7 Q- t5 p- l- R
Bit rate                                 : 47 b/s* n, l1 v+ R" I* y% N+ [
Count of elements                        : 1169+ ?+ E% _8 n  x/ M
Stream size                              : 37.7 KiB (0%). X0 U& h9 i% u9 y
Title                                    : Espa?ol (Latinoamericano)- q( L  k) \9 P- S* J' G8 e
Language                                 : Spanish
9 |) @6 l+ ~& L8 \4 R& {( w8 z! `Default                                  : No( v; ?& x8 r, p4 m9 [2 ~  m
Forced                                   : No
( C9 G) E9 A3 C7 R" q7 h; G5 D# h( a4 ^# {: K9 q6 p. _/ \4 D9 p% k
Text #6
' A8 O" _$ q/ ~' p  _ID                                       : 9
9 V: k" o7 `+ Y. Q- {* z+ I3 S9 mFormat                                   : UTF-8, S% ?5 {$ r" X% @" Y0 A1 ~( O
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
0 a4 M  N# q5 |, T! F/ i4 p. BCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text3 |1 E9 L; d8 |0 f
Duration                                 : 1 h 49 min5 V4 j1 S, j' x
Bit rate                                 : 41 b/s1 Z  j3 E. J- I5 j1 _2 E$ r% ]9 ^# l
Count of elements                        : 1259
/ I2 W  d: b) Y) DStream size                              : 33.1 KiB (0%)3 J  ?0 B: d% C& l% M6 Q' d' C
Title                                    : Fran?ais5 l- N! O* p& _" a: L+ G+ l
Language                                 : French
/ a4 \. R/ u/ ^Default                                  : No
" N# p$ A" ]/ {& h: SForced                                   : No
2 N$ q7 X1 M' y6 Z0 p+ G
  }5 k4 L$ A5 L" E& b) BText #7- l) n& @5 F, y5 @% k# M  Y$ R! e
ID                                       : 101 C) D2 w8 X' O! v% k) q
Format                                   : UTF-8% z1 O+ W; B6 o9 w
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
6 B+ n: x( e, H8 cCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' Z% F/ D% X. X7 [
Duration                                 : 1 h 49 min
* H, Q* \+ ^1 P; I2 ABit rate                                 : 49 b/s
6 k- T8 P6 O3 K6 A- cCount of elements                        : 11585 m5 W) c& D7 z+ ]6 r
Stream size                              : 39.2 KiB (0%)' r, A  H$ F  C; i( Z. g1 v1 t
Title                                    : Fran?ais (Canadien)
, l" I6 Y  G- Z" V+ gLanguage                                 : French
4 m2 C) K! v. G, n8 T7 f9 @3 LDefault                                  : No
5 @- I6 X' ^0 [7 _Forced                                   : No5 Q  j0 C' T% y( x' ]  L1 C+ f/ P7 |& O

( R6 l+ s9 W+ g4 B) c& xText #8
$ F1 |) B! |! i( g0 X, DID                                       : 11
. H( _1 a9 _4 H1 G/ H* T- K: j* H9 s; XFormat                                   : UTF-86 S0 a: ^  Y9 r* C! x9 ?
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF84 P* p; S. S* I5 q
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 N2 Z6 B' V0 b
Duration                                 : 1 h 49 min$ `+ ^. l& m7 P7 a! c3 Z# f' F* A
Bit rate                                 : 46 b/s
; D7 o3 p& H( I! S2 ]0 mCount of elements                        : 1163
6 x7 D- `' ?( w) {# ?$ JStream size                              : 36.9 KiB (0%)
- o. H9 X% Q5 TTitle                                    : Italiano
( k7 x0 C$ j) i$ T3 A: l6 u* WLanguage                                 : Italian
, |) |3 v( I) V0 ^4 v3 }8 RDefault                                  : No8 e; c5 b9 ~5 i& o; m, w
Forced                                   : No* t- Y; d6 e6 y. Q# ?
* A0 k: L5 o; P9 @. W
Text #9
/ z2 T" T% R7 iID                                       : 12
, V4 [: s% ?7 a) j: a# rFormat                                   : UTF-8
5 @4 x9 ~: C; UCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8; I# ?- z6 C  O1 T0 x* q
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 X) s; ^9 m$ f! r3 s
Duration                                 : 1 h 49 min
* a8 Z( y% W4 z0 e# U3 }/ lBit rate                                 : 40 b/s$ @" Q8 N8 H& D' G1 ?
Count of elements                        : 1098
- ~' \5 X: z& a$ vStream size                              : 32.7 KiB (0%)
3 ?7 Q9 F5 B$ U. z% W! a" |Title                                    : Nederlands2 N" C! g2 R5 A+ I  c
Language                                 : Dutch9 |* N5 S3 T3 p) ^' c5 Z2 q9 R
Default                                  : No9 z& Z% I  B, R4 B
Forced                                   : No7 f& W& T2 H& e1 b

  C+ \0 q5 r+ N- S6 d, SText #10; j6 Q4 x6 N; W# H
ID                                       : 13
: H. H- |. P; s  r* IFormat                                   : UTF-8
  G; d! q4 B, p  J: YCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8- q9 z0 ~; Z1 E3 o( e( W
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  k9 p- G' B4 T" hDuration                                 : 1 h 48 min
0 B  S4 w' n# _7 h8 K7 C, `Bit rate                                 : 43 b/s
) Z+ l. N3 i% V! a1 YCount of elements                        : 1159/ N0 l8 x1 N  L; g7 a7 C
Stream size                              : 34.3 KiB (0%)
3 p* ?2 F. S: w# m7 ~Title                                    : Norsk
0 z+ o+ l. u; g; S% c  ^( TLanguage                                 : Norwegian
& p  U7 W% |4 H) i8 RDefault                                  : No: J" v, E8 W% @, u5 l+ I
Forced                                   : No) o4 y! T' h' W

5 P4 P8 N9 ~) gText #11
5 k. C/ x4 L: E- V, G+ Z4 K; \$ [ID                                       : 14
) S3 ?8 A3 n5 n* s1 q2 UFormat                                   : UTF-8- @) I; `* c. k, y4 `# ^$ S% P
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# d& ~( E7 }  V! W6 mCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ [7 Q! x2 S6 {+ oDuration                                 : 1 h 49 min
! ^1 j7 r; [- S9 _Bit rate                                 : 37 b/s3 H% e* `3 ?3 ]  t, l
Count of elements                        : 1121
/ q/ z2 l7 W( s3 FStream size                              : 29.8 KiB (0%); y) X  C9 Z6 e! U3 ~
Title                                    : Polski3 w! i7 d$ ]+ @  G. m
Language                                 : Polish. x) A+ A  Q# M
Default                                  : No
, X) ]5 Y. R/ K8 l4 m/ SForced                                   : No
0 @  m" W# M0 Z: q, P- ^5 d2 `- {+ ?
Text #12* [6 e4 ?  `- X/ D5 m
ID                                       : 157 X1 ]" Z- Q, k! i  J
Format                                   : UTF-8
3 Y+ v3 t9 M! l0 h3 a9 aCodec ID                                 : S_TEXT/UTF83 C7 P3 W7 R6 o& d* S. [1 W- O
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, U1 K/ O  q" `6 c
Duration                                 : 1 h 49 min, s! h6 [' F& o  K  Q+ p
Bit rate                                 : 49 b/s
0 A$ H' X6 H: v1 v4 H5 l: F' WCount of elements                        : 1178' [! \% d% \7 r" J
Stream size                              : 39.6 KiB (0%)# Q* Q% Z7 r; b; X, O, x
Title                                    : Português
/ r; l7 X0 b9 FLanguage                                 : Portuguese
- u, K- d- o3 q- {2 V4 I7 ~' Y) sDefault                                  : No, H# [" m2 X. \, @
Forced                                   : No
& d" o: v& i( \1 q- f1 {4 t
' p6 R7 G7 U8 k/ KText #13' M6 K% F: k2 s- |% h
ID                                       : 163 M7 Z! m. h8 W- m
Format                                   : UTF-8
# |5 O) |/ ]- z! T! Q0 jCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! X/ f: Y3 e/ r2 k/ z* BCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. D, }( Y% G( g' j; [( gDuration                                 : 1 h 48 min
3 Z( t  Y, j4 C' r; YBit rate                                 : 42 b/s
  @. V/ U6 r4 y5 a# X0 a9 ACount of elements                        : 1165
$ f* ^# M+ X# l6 nStream size                              : 33.8 KiB (0%)
7 m( K' n$ M) |+ J- j5 A% x& KTitle                                    : Português (Brasil)# R; S+ B4 m6 S/ E, g
Language                                 : Portuguese
& @0 V0 H; K5 f  {* F6 O9 [Default                                  : No. O+ ]9 \/ j: f/ B
Forced                                   : No
5 v' m% I2 x  M" P' z3 i2 a, e
+ R4 c- j& E+ D2 n3 pText #14
, Q8 O+ b# ]- ?7 g' HID                                       : 17
* j' y6 F& s6 i$ ~$ @5 MFormat                                   : UTF-8& F! Q' K1 |+ c6 O& B! j6 ]
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8% d; b7 y' D( o" l3 |
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 L* Y( Q: U' y8 H; O; ]' m! U
Duration                                 : 1 h 49 min
$ E9 N( J0 j* ^! Q7 y4 e% E4 MBit rate                                 : 37 b/s
( D- z4 H1 O/ {) ]Count of elements                        : 1159
( Z$ X, v/ c, m+ A/ {4 CStream size                              : 30.0 KiB (0%)- }3 W/ p7 S6 G% A1 C
Title                                    : Suomi
* t0 N+ W' W; e  a0 zLanguage                                 : Finnish
3 p& h5 |) v9 w2 ^, d+ T2 T& E( HDefault                                  : No$ z/ @# T1 H6 }* d+ E
Forced                                   : No
0 o( C. t0 Y0 `) ^: k
& N: U- T$ v) w# J  K& b( H) F" }9 pText #15; z0 P( R! ^: @
ID                                       : 18
( U, T3 n. N+ T+ ?5 K1 o' eFormat                                   : UTF-82 s1 ?. U: ]' `* O: F) k
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" h) T% w; I0 t& P# O+ E% ?8 fCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! E$ p" C, }# }Duration                                 : 1 h 48 min
9 Q6 U% `. E: F/ f, wBit rate                                 : 42 b/s
  P( C3 y  H" H( `2 J7 i# N/ u. k# XCount of elements                        : 1160- g6 B) l8 \! f  G
Stream size                              : 34.0 KiB (0%): V  b, D2 @1 x4 I5 I( i+ T
Title                                    : Svenska! t9 `1 L1 m  S2 d+ m& m* i
Language                                 : Swedish
6 [8 K. v3 R+ O7 q3 g4 S8 E4 Q5 fDefault                                  : No8 ?* D' [4 U9 p0 n1 \* b
Forced                                   : No
; S" Z5 a' |6 h5 \5 R4 r: B
8 D9 D8 x6 p8 T$ f" {9 RText #16# e: D3 M4 s- c4 a2 k  ~
ID                                       : 191 l7 @/ A1 [. {2 U- w9 Q
Format                                   : UTF-8. P( l0 T. v5 p1 M+ u& R$ b
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8' m6 @  y+ m. B! e( D
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
/ f/ v1 F' S  J5 b# RDuration                                 : 1 h 49 min
* u  L. F  s: p, W3 FBit rate                                 : 49 b/s
2 u; J! q# ^; r5 G( \8 }) ^Count of elements                        : 11235 F7 I# l: I3 P% t
Stream size                              : 39.2 KiB (0%)( g9 u& K0 I2 k# Z9 q' C
Title                                    : íslenska
" g$ {4 [& |- ^2 n$ ^# ELanguage                                 : Icelandic( _- z# k# j% |* x! @
Default                                  : No
) }% [- O0 H! CForced                                   : No
! {9 r/ v) R+ R/ I8 e
6 n4 l0 z3 ~, @2 F6 _Text #17
, M$ D: E# d$ t  k8 x; ?ID                                       : 20' i/ e0 E" K" `1 |+ V! ?
Format                                   : PGS- R( J) f3 \( W1 P, c5 d7 C" J
Muxing mode                              : zlib/ V5 T* a" E) l  ]$ z# v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 G& I3 w# o# R; C$ S- I( Z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! p4 l* @2 _0 i2 ~5 ^* K! GDuration                                 : 1 h 43 min
; |5 o. m9 u7 {0 }: }/ yBit rate                                 : 38.0 kb/s/ m- q6 A% j! J6 U/ a9 k
Count of elements                        : 3092
, D' c& u  z+ U& DStream size                              : 28.0 MiB (0%)& @/ A% @& [8 v
Title                                    : (SDH)7 V: k2 j9 q2 h' ]3 l# v
Language                                 : English
. g+ Q4 |: m; `Default                                  : No% D# M' g  t0 D# L- K5 H4 ^
Forced                                   : No
- V/ g$ q# z+ b: A1 t5 W: n
$ @' @0 I: Q; e, g# h) h1 z( PText #18
) u. u5 K* S' _0 HID                                       : 21
! @& z! k* J- U0 `: s* GFormat                                   : PGS
' P0 I+ A5 f* [4 Z4 ]4 bMuxing mode                              : zlib
/ P7 m8 d7 ^. y8 [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; n8 b' ?1 A' w* hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 p6 H! \( }5 p+ y( ]2 x5 W0 i
Duration                                 : 1 h 49 min5 z/ f6 [/ D2 X! h$ n& J
Bit rate                                 : 21.1 kb/s# K( k% S4 E. `6 w* i  m2 g9 y* x
Count of elements                        : 2332  U! E  b) y0 X# C3 G, U) T
Stream size                              : 16.4 MiB (0%)- ^  U) p3 N1 u' H/ _4 p
Language                                 : Chinese
1 P2 y; \0 s" L8 U8 m, ]Default                                  : No
- D; F* c0 w& g: eForced                                   : No
9 g8 O7 c/ M, C8 I4 C' T7 G) [. i: m, W
Text #19
3 }+ Y" O, ^4 {ID                                       : 22) @! {& s$ i( v: j& \
Format                                   : PGS; G8 Z, l: J7 w+ x. Q: S
Muxing mode                              : zlib
2 I6 W9 w% T$ W0 B+ FCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ ~  N9 b0 J' o( W5 h6 i* _0 u0 E- FCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 s1 `: j9 p# O, E3 Q
Duration                                 : 1 h 49 min
, S2 I3 }8 t+ N# x9 ^! D- cBit rate                                 : 25.9 kb/s
+ b4 U  G4 k* Z' ECount of elements                        : 2196( U  Z. N# j9 _7 j3 F9 l9 d- H
Stream size                              : 20.2 MiB (0%)  C1 m: z( N1 o0 j
Language                                 : Dutch
& }$ i& u/ Z& A; LDefault                                  : No
9 Q% H  M" `8 k5 c4 H8 VForced                                   : No* V' `/ Z, G! |

0 T* b* q5 C. T2 b! e/ DText #20
3 V9 t5 u! G5 cID                                       : 234 U# H% s0 _% Q1 n
Format                                   : PGS- M- c) x4 H  D2 Q# U6 w4 {
Muxing mode                              : zlib6 f6 k) M+ x. m0 S
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; S# h6 O8 k) G) t+ m; k$ d0 h
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 F/ R, {/ ?2 T/ T0 r" P6 nDuration                                 : 1 h 49 min2 T! b" f" s1 i
Bit rate                                 : 30.1 kb/s
+ y1 j; C8 Y8 n3 Q) r& tCount of elements                        : 2330' }5 |# L- N0 B
Stream size                              : 23.5 MiB (0%)8 ?' a( p5 B1 t' \  K; W# n
Language                                 : Estonian
' g7 v% P$ w2 G5 U) V1 JDefault                                  : No
, T8 c# b6 U- F; ~Forced                                   : No& ?" c$ D# ?: Y+ u/ z, v

8 s2 |: O' e  i# _4 A$ C! mText #21( Y* b( S8 f' B9 F6 r+ j
ID                                       : 24
; Q0 z9 r3 M0 e0 h* hFormat                                   : PGS
  I5 X$ N2 q  I4 o  dMuxing mode                              : zlib
# \& `; c  U2 m% @. I8 ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 A+ {5 ~: w8 R, ^. D. B+ r
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 @$ z8 r; R; u8 g  W% X4 O7 e& U% eDuration                                 : 1 h 49 min
% A$ k( Z  H9 `4 m0 `Bit rate                                 : 32.0 kb/s
  u/ Q3 k/ h1 I: GCount of elements                        : 2320+ E7 j7 D% w& V+ \5 A- C
Stream size                              : 25.0 MiB (0%)7 }. y& M9 b3 o% w9 [5 Q
Language                                 : German
& S) c% h- M& ODefault                                  : No
4 [! `; b9 T' F, g  YForced                                   : No: ^% H/ ?, U- [) W; x# V+ a
' W" b( L6 ?% O. v
Text #22# M  y& f' Q1 @# T: u& S
ID                                       : 25
; Y. K. B( a( \& s7 m+ PFormat                                   : PGS1 z/ x/ `1 V; o8 b! W
Muxing mode                              : zlib, r2 P1 I+ v/ s" F8 M  U5 G  X& w
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
: Z; \8 W( V7 ?) l' @* HCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 K' r7 m) G; J) s8 ]# h
Duration                                 : 1 h 49 min
0 U1 S: c- ]) f% X) }Bit rate                                 : 25.5 kb/s
' I/ K/ p( E+ s$ U: hCount of elements                        : 2518
! H( j9 V+ J! D& P, h1 r; T% v0 LStream size                              : 19.9 MiB (0%)
, g4 ], G8 N' ^5 XLanguage                                 : French
# T( I3 i6 \' V2 ]Default                                  : No6 Z9 {+ D: A2 w) q# }2 L
Forced                                   : No% f# v3 ]& R5 z0 q  k6 c

  P" ]6 |. q" rText #23, d8 ?5 C, |) W% d- [" ^) P5 j3 F
ID                                       : 26
+ d( I& x% [- j7 C2 `: P# lFormat                                   : PGS8 ~* m) e5 [4 J/ c: q: ^
Muxing mode                              : zlib
" H& a4 k- @  f* J: _Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  K* E1 i* ]; c! A# X% w- H( {
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 Q5 w& I* v; H/ e, P
Duration                                 : 1 h 49 min) g  w2 K. Y& |, m
Bit rate                                 : 28.8 kb/s
7 E' K/ e$ ~- x/ ~/ R6 HCount of elements                        : 2326/ S) @' p" i: J+ O. n1 E
Stream size                              : 22.4 MiB (0%)
7 n/ A" ]! b4 s2 m+ C: b! Z7 pLanguage                                 : Italian, P, |. k% S3 q, {9 H$ r
Default                                  : No
, L' t0 w- I% P7 b: U- U$ GForced                                   : No9 \+ [& U- F: ?! E

$ i7 N* l; E' hText #24
; Z5 S: x# R7 I4 J, eID                                       : 27
4 C9 _" u3 t; p. PFormat                                   : PGS8 A" v; l7 W. Q% }. p5 w
Muxing mode                              : zlib3 W  {% W; {  f' e: ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' o, h7 i! H$ N/ V) rCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  G* W1 b1 }4 u, L4 w$ ^
Duration                                 : 1 h 49 min
( J. N* _* W- q& g" d: U/ C' mBit rate                                 : 20.0 kb/s
: F2 I, y9 x* V: {2 V$ yCount of elements                        : 2342
% C; T  H9 z) Q9 q) BStream size                              : 15.6 MiB (0%)' ]  S9 W/ n2 B  C& [0 u
Language                                 : Japanese
* k7 l% A' [( R' i. x* b6 N7 F' iDefault                                  : No2 x# [3 i% W0 n. A0 P, W" g
Forced                                   : No
+ g" x6 }1 ]$ V7 g6 I0 e. X0 Q0 s0 y
& f& ~3 U  H! K# h& F! k/ J1 yText #25, b, S- ^: A; U
ID                                       : 28
1 G" O1 G& g4 x% i9 @* X% f" iFormat                                   : PGS
/ _, I' g9 l& p. O7 t* }; KMuxing mode                              : zlib
; P8 E' I' h0 a+ q/ wCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
" e5 U1 t1 E; ~5 gCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; v- ?: k9 a( m) d  W; ]
Duration                                 : 1 h 49 min6 i  O; S( \5 e8 @6 }% T
Bit rate                                 : 31.1 kb/s
" \/ G9 I9 l  h/ k9 t- X' Z3 \Count of elements                        : 23124 j2 w% _4 }. C2 b" l/ m* A6 L6 O
Stream size                              : 24.3 MiB (0%)
& \! d$ U4 F- NLanguage                                 : Indonesian
; g+ Q& y, U1 b& k' j' g' b# j( V7 KDefault                                  : No6 `; X) P1 P( t% E; `) F
Forced                                   : No9 ^: W% W* h+ ]. }( K0 |
5 Q6 C) y  q) q7 l) e( Q2 e
Text #263 K" m8 m3 v( t
ID                                       : 29
* u' y9 ?' d, Z, K% G' H( G$ RFormat                                   : PGS4 Z5 {6 e$ L( a0 Q8 o
Muxing mode                              : zlib
8 E  `2 d  n2 G# \( ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS, Y9 ]: c6 m' |* x& x5 B
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) n! K9 C* p" R* ?8 R( n5 s* i! Y! A5 X
Duration                                 : 1 h 49 min
) d- k( O# @0 V7 `Bit rate                                 : 18.0 kb/s
3 w5 T7 G0 e, G; u! N% PCount of elements                        : 23263 ~* F5 \$ D. _
Stream size                              : 14.0 MiB (0%)! V6 O7 J( L$ W. C
Language                                 : Korean
8 @7 ], }6 t4 L- q# N6 aDefault                                  : No
0 k, D- s7 q  }7 VForced                                   : No8 x0 F- F+ ]" u2 l1 C
$ K( Q) [3 W- C& T2 O3 E
Text #27
( K' T" N8 }+ |& QID                                       : 308 ?" w! R+ g- Z/ B: S+ d
Format                                   : PGS
8 Y; t+ L& q5 {/ H) jMuxing mode                              : zlib! K( O3 u7 o& P) e4 ?8 S
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 Z5 }# P5 t' `4 t" f
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 M# e# a$ _+ ]4 Z" K, l
Duration                                 : 1 h 49 min
, B0 u2 z4 Z' F! p+ Y& `' A5 V+ gBit rate                                 : 28.9 kb/s
* k5 \( S0 v" N) ^Count of elements                        : 2326  @  x/ U+ _' {9 Q1 p, Z9 S
Stream size                              : 22.6 MiB (0%)' ?' `2 }3 M1 Z
Language                                 : Latvian$ Z6 V$ j# j% `# |
Default                                  : No
/ g; D. P/ u, x: j; DForced                                   : No
3 u2 g3 R2 r/ j4 L8 N1 W% `
: H" i: L# H  G" k4 j% Z1 ]. @Text #285 w1 L/ H5 i+ I/ r
ID                                       : 31
" t2 ]/ |: Z/ |6 u8 i4 xFormat                                   : PGS# k# x, h  U5 g5 L+ q% M9 `
Muxing mode                              : zlib+ n* Z% c. L* ~  j1 {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! \4 B3 W, d& {' k
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) G! J4 X$ j' R( w0 b' y- P) }
Duration                                 : 1 h 49 min
4 n, i/ [6 X2 Y6 Y( d7 G% u  SBit rate                                 : 28.1 kb/s
+ s0 F; c* n' m! F+ c/ jCount of elements                        : 2326
, b4 }$ Q( R3 u: XStream size                              : 21.9 MiB (0%)4 W9 N5 g' p  L2 Y  Z7 w* L
Language                                 : Lithuanian* u1 y4 w9 _8 h* z* F) b. r
Default                                  : No! Y- \+ _/ l& G$ |! P) S5 ]
Forced                                   : No
' s+ G( W  t  A9 _" {
8 O6 h1 N/ {5 ]' OText #29. i8 i$ \( U; O/ e" [3 A9 u: O
ID                                       : 32$ }6 i# C( `& [; g+ J
Format                                   : PGS7 I/ c5 Y; @- N( a; |2 |% S/ }
Muxing mode                              : zlib
% u5 [% O1 S' R* Q5 m9 q4 z9 CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 L# l/ ]! e7 M
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( b5 t5 v. I% X9 _9 B) `: O
Duration                                 : 1 h 49 min
  Q' @& B0 O0 w, i" _2 M/ \$ p1 MBit rate                                 : 33.8 kb/s
  ^9 L8 d/ o& {9 O+ J% _. ~! wCount of elements                        : 2356
& D6 o( Q& I- V8 m% uStream size                              : 26.4 MiB (0%)" X6 H4 G2 D  Z; h! z7 e
Language                                 : Malay
9 H0 \4 Y7 f1 n4 v# _Default                                  : No
7 ^, q4 P: A& E2 E, q- n& nForced                                   : No$ s# x/ ~2 D$ P; x/ a) G& S6 y
; c) u6 v( }+ F% _, d
Text #30- f% H% ~' P2 \
ID                                       : 33
; y, g9 n+ @% u- zFormat                                   : PGS" _* i3 V/ _# H" N
Muxing mode                              : zlib9 j5 t3 @- h3 i0 i. _
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS" t; ?1 }1 d8 ^! H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# p" W7 t9 z* I( n5 o  t. nDuration                                 : 1 h 49 min" K, `& |& F$ J2 c& ?8 V( U. U7 a3 ]
Bit rate                                 : 29.6 kb/s, @$ [* ^* ~: e# J+ \9 j
Count of elements                        : 2330
( r/ N+ L6 V3 z' ]$ MStream size                              : 23.1 MiB (0%)2 v6 g9 H2 z% Z$ y' F) S, _
Language                                 : Russian4 ^/ z$ S) }( G  U% s9 A
Default                                  : No
, P0 w8 d0 s. v1 Q4 q1 z8 G" m4 _Forced                                   : No/ G  t% M' I# L, Q, ^% @6 Q9 ^- R

* k. O+ z  d1 Y' _Text #31" H: E; F+ K  |6 [: c
ID                                       : 34
0 `7 I+ l) y+ g, u5 P( L! y" cFormat                                   : PGS3 C1 E9 ~( B( B3 y- }7 q
Muxing mode                              : zlib
( g( u4 P) W% _& `& X7 X* UCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) c% v. z# t5 _5 k, s, c; J
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 }# k  |1 y7 P* C5 e
Duration                                 : 1 h 49 min
4 @! Q" f3 q/ k8 j, |" ZBit rate                                 : 28.0 kb/s* `8 a: p6 x) g- N7 \; N% A
Count of elements                        : 2326
' H# L3 f+ S) W, |/ l( G" yStream size                              : 21.8 MiB (0%), S5 N" b% a+ |+ t
Language                                 : Thai
# N& E' D8 x$ [: h; T% u, T* hDefault                                  : No
; D* A4 |$ X( ]' h1 y2 `5 d8 UForced                                   : No! F- {5 @, J$ r1 D, S5 d0 B

8 m6 Z" t+ J/ x  [7 F0 w. L% MText #32
. e" O+ M; d+ c3 a; ?! y. M; a  GID                                       : 35
8 R' j) f' W' v/ s/ h2 J( G3 A; lFormat                                   : PGS
, D' o( s0 B, X8 S3 [) z& kMuxing mode                              : zlib9 F4 U  M% C( ]$ P" l9 [( S3 m
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 n  Z% ~' c  L" t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' p% w# \/ @" J. c/ ^' D& [Duration                                 : 1 h 49 min
- E1 F# e9 u. H  lBit rate                                 : 27.9 kb/s% t5 u8 o0 V9 o- n- [4 r
Count of elements                        : 23569 s1 f5 W2 g  ?/ _
Stream size                              : 21.8 MiB (0%)
4 f2 J5 i% J* tLanguage                                 : Spanish  T# `: x6 g5 W" Z6 t% X7 b& m
Default                                  : No
- C8 D# M( O0 n/ X1 f! ~Forced                                   : No+ X2 Z# \6 P4 ~% h, V1 S

8 k  \2 B2 w) {; OText #33
. E' |9 C4 \; r9 q! \ID                                       : 36
0 f  I) t( g; NFormat                                   : PGS% X% S' n4 O/ Y+ `0 E" Z
Muxing mode                              : zlib
4 [& N- c* |1 o" bCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 m! m; r9 Y& L9 E) A1 D* T- z/ d- DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# R. V8 {: p+ u2 QDuration                                 : 1 h 49 min
; A- j1 n  d- \( K+ i/ I7 p* fBit rate                                 : 30.1 kb/s, g; R! E, ~, O7 }2 p% ^
Count of elements                        : 2346. w! g7 I: E( b# P. x
Stream size                              : 23.5 MiB (0%)
) D( K" h7 u( p; ~/ pLanguage                                 : Vietnamese
2 L2 h  l$ p5 @8 D3 tDefault                                  : No
' M! L, L$ R" ~4 e" q% `$ G1 Q. p. ?Forced                                   : No
6 L3 W5 s; V) w( \
& Y. U- `% z8 g( nText #34( w4 S* J, F& E! u' z, E
ID                                       : 37
) V# B  U+ T' d0 e% M9 J2 V$ J# _Format                                   : PGS# w( w1 ]3 R  _: V; t. |
Muxing mode                              : zlib
$ u1 m0 j" X# w# z3 fCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 ^* C' A& d4 L6 B  k
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 ?- q( m! o+ G0 l, ^( c0 m: S
Duration                                 : 1 h 49 min
) w0 p2 O  u9 z2 L& N8 z1 VBit rate                                 : 29.0 kb/s
. E& M! _# ]1 f2 ZCount of elements                        : 2330- m$ b- g& v6 \  m  Z) b; m% S
Stream size                              : 22.7 MiB (0%)
7 B! X, N  |; q* L# b; ?4 i8 M* FLanguage                                 : Ukrainian0 y6 p0 o6 ^% Z$ G% j
Default                                  : No" R( i5 {; m/ I; e1 Y
Forced                                   : No6 C( r8 y" K! _1 n, {

' {8 ?' p7 r0 H$ p) d3 d0 zMenu" ^0 j" {! @" v, {
00:00:00.000                             : :Chapter 1
* s9 T9 b8 h5 |$ t5 \& v00:04:07.372                             : :Chapter 2& [" Z- w2 a  W: l1 o
00:08:06.903                             : :Chapter 3
. P) H6 d* L' {# g" X00:11:14.674                             : :Chapter 4
% W& T% W0 i1 y+ j% }00:15:20.378                             : :Chapter 5
; H6 l# E5 d; N6 e/ N. ~00:18:58.554                             : :Chapter 6
1 K$ R- s' `5 B! Y3 t, l+ k00:22:27.263                             : :Chapter 7) K0 b- A4 j' C3 ?, X/ L
00:26:06.857                             : :Chapter 8- H9 }& T* S7 z/ D# i# n
00:28:59.237                             : :Chapter 9
5 u! k! T* \+ p4 U* r' e" C! f00:32:02.379                             : :Chapter 108 Y/ X. v& |; q, l1 ?+ y# l( k
00:36:01.451                             : :Chapter 11
. w- V1 V$ s2 Z# S# u) B2 C& a00:41:11.427                             : :Chapter 12
5 H$ R- ~% T2 B- U: ?5 t00:46:17.692                             : :Chapter 13, T- D) c) u* w4 q# F# P
00:51:48.480                             : :Chapter 14& b. V3 e5 |2 [. |
00:56:42.691                             : :Chapter 154 l8 [* N/ p) ~8 c$ v; ?8 d! V4 H1 ~" q
00:59:55.509                             : :Chapter 16
  f4 A# h  l2 g; `. I01:02:37.587                             : :Chapter 17
2 f) S7 S5 n0 C, ~01:06:57.180                             : :Chapter 18% i2 o7 q& O* x5 {8 J4 t, W
01:11:25.198                             : :Chapter 19, l9 W; V. M! S
01:15:14.051                             : :Chapter 208 T0 J8 O/ B% H- U8 u6 g2 F. E
01:18:10.352                             : :Chapter 21
& e- e2 _- U6 s1 d3 ~01:21:06.278                             : :Chapter 22! e1 L7 b$ l* U# R* b, j1 x
01:25:20.490                             : :Chapter 23
9 x+ W0 ~( c5 n" [- i% Y5 `5 R01:28:17.542                             : :Chapter 24. y. t+ \5 v* [1 Y( A. s( L& J
01:33:35.276                             : :Chapter 25
' Q- h  k! I$ ]. Z% W. ^01:37:51.783                             : :Chapter 26
- [/ W1 Q1 J6 }01:41:32.920                             : :Chapter 270 j2 V0 v. N" H* x: a" s( _" \% `0 h
01:43:34.375                             : :Chapter 28

& l: s8 X0 n" v" _4 K1 e
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-12-3 00:36

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表