BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 205|回复: 4
收起左侧

[动作战争] 无双 [内封繁简中字] Project Gutenberg 2018 CHINESE 1080p BluRaycd x264-WiKi 17.40GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

13万

积分

Post Share

金币
4189 枚
体力
32754 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2019-2-6 19:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg 5 P/ Y8 y# Q6 J
5 C& C0 x: m7 H7 R8 K
◎译 名 无双
  Y, ?$ V0 Z, U, s! T◎片 名 無雙 / Project Gutenberg / Mo seung) o- T, c- Z' q1 n, b+ M
◎年 代 2018
6 c' F' k" [; M$ y( u◎产 地 中国大陆/香港
7 E! |  P  Z) P2 h4 x8 r% q$ o8 m◎类 别 剧情/动作/犯罪
, U6 k" ]. h+ e8 c- z  B◎语 言 汉语普通话/粤语/英语/泰语/波兰语& i4 n5 y5 n# a. k  ?4 F  `
◎上映日期 2018-09-30(中国大陆)/2018-10-04(香港)- e4 L$ x. r  s& K% m
◎IMDb评分  7.2/10 from 1,338 users
/ _% L3 K& b8 v6 ?7 _# {" r◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7183578/
! b! V0 M; w( Z: K. D# v  |◎豆瓣评分 8.1/10 from 472,982 users! r  [  B* y. a; N" F
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26425063/2 J& C6 u$ K- [% }) c
◎片 长 2 h 10 min6 h& Y" }9 V+ N% |4 d
◎导 演 庄文强 Felix Chong
( N. y$ ^7 B; A8 j" x9 Z◎编 剧 庄文强 Felix Chong% i/ K% e' R& P+ N  W1 A
◎主 演 周润发 Yun-Fat Chow# Z$ S( ]. k; ~8 C5 d" `  p: C
     郭富城 Aaron Kwok9 J7 M: e- T' a2 X0 [9 L  ?
     张静初 Jingchu Zhang! H4 d9 {" p) W# q; X& B
     冯文娟 Wenjuan Feng% c; U; r+ L' Y1 Q2 r
     廖启智 Kai Chi Liu
: [; p3 b/ X  V* _     周家怡 Catherine Chau
8 s6 \' V: Q6 o3 s# z  y( G( q     王耀庆 David Wang
/ H( E7 Y  J7 B$ B* c) X" p     方中信 Alex Fong
) [; q8 z7 F. j1 x     高捷 Jack Kao
( R+ K/ W- F7 m  s7 R( |     邢佳栋 Jiadong Xing
8 j9 _4 i! u2 R8 K     张松枝 Deno Cheung
4 j9 @' w6 T4 K- k* Y" z' {4 `     张建声 Justin Cheung
2 Q' z& x5 ]7 o! N/ }" D( E     吴嘉龙 Carl Wu
" X6 N- K! w* U  V9 m' C     孙佳君 Paulyn Sun
+ ~" [3 e8 s* q
! }+ o; R) m8 j* H/ K◎简 介       5 P# S8 o2 ]6 A& w/ U' U& ?& T6 |4 n6 j
! U, g8 D) Q- B0 j' B
 《无双》讲述了以代号“画家”(周润发 饰)为首的犯罪团伙,掌握了制造伪钞技术,难辨真伪,并在全球进行交易获取利益,引起警方高度重视。然而“画家”和其他成员的身份一直成谜,警方的破案进度遭受到了前所未有的挑战。在关键时刻,擅长绘画的李问(郭富城 饰)打开了破案的突破口,而“画家”的真实身份却让众人意想不到…… 1 r  A" W7 u7 n( |' e( W$ s- |. t
0 ~3 @8 u/ Y( _
& O' ?$ F( s% }2 p- _( _

8 S; s, O: l! _( s6 a
% t& ~& [; l/ G' B, O
    Project.Gutenberg.2018.1080p.BluRayCD.x264-WiKi1 {" i+ ], G7 \

. C1 e4 @( H3 Q, S    TAGLiNE...................: Project Gutenberg (2018)
! T9 x8 h) }' T* G4 K    GENRE.....................: Action | Crime | Mystery | Thriller& P2 o2 o- W; _8 ?$ c( N
    iMDb RATiNG...............: 7.2/10 (1,225 votes), H2 z1 O; `+ i/ `; o
    iMDb LiNK.................: https://www.imdb.com/title/tt7183578/
, ?: J: L3 Q) u9 e1 u! u
& X0 q+ h8 ]& p( h& M7 P4 D    .Release.Info
% v  S: ]9 }% w2 S8 F! `    ENCODER...................: 7700k
* G, ^/ {, L# k( [3 z% o7 U    RELEASE DATE..............: 2019-02-013 N  N% h2 O9 Z/ J5 p$ x
    RELEASE SiZE..............: 17.4 GiB
: p5 [0 e  C: p" \8 f! N    SOURCE....................: Blu-ray 1080p AVC TrueHD Atmos 7.1-TTG2 j! v% A/ S" }% g. m/ N8 k! f
3 J7 R- [7 h8 G6 i8 j7 z
    .Media.Info ! e. j) H& J5 i
    RUNTiME...................: 2h:10m:40s
# R: d; A# r5 e* O" [    Video CODEC...............: x264_L4.1 @ pass2 18.5 Mbps) F! W+ W: i( a1 m" D
    RESOLUTiON................: 1920x804) W1 R* a# O. }% w. Q
    DiSPLAY ASPECT RATiO......: 2.40:1
$ \4 e  p3 |2 B/ L! f$ m    FRAME RATE................: 24.000 fps
9 f/ `) x8 \: C9 k0 l3 ^) k6 }5 A    AUDiO CODEC...............: Chinese Dolby Digital 5.1 @ 640 Kbps2 A6 M+ M/ G* _7 {8 c
    SUBTITLES.................: CHS_CHT_R3  Eng8 J5 v7 A6 s! v1 N4 ?
' s$ S6 n  y0 e: A; \
    .x264.Info+ P% Q4 J. D- q2 _  B, W
    x264 [info]: profile High, level 4.1  @pass2/ k  {9 z( l) H
    x264 [info]: frame I:1194  Avg QP:20.90  size:236009
8 c) E9 g' }/ I1 B    x264 [info]: frame P:39110 Avg QP:21.97  size:114917) D1 H0 o6 N% a5 O
    x264 [info]: frame B:147876 Avg QP:23.59  size: 89990: T5 Z) U) _8 m- b; T4 M6 ]
    x264 [info]: consecutive B-frames:  1.7%  4.1%  7.0%  7.1% 13.1% 59.6%  5.9%  1.5%
Source                                                                  WiKi
: p- q8 k" M' H& D; Q' W, I. H
2 i6 _% D% j9 f1 ^( N
% G) u0 w! u$ x/ E( |$ N3 G- H! {: r 2 A) E! E3 B4 T8 G! R3 J' e

) E, ^: W8 p7 X: E1 i' z$ c! Q) H
.More.Screens' I7 Z  M4 B# I; y. F( W9 b  B$ b+ l

$ |1 m( L! x$ J8 l1 U( }) N  F : A5 Z% f# R  U0 Q2 o5 [. R

) B5 F: E) q% _, U/ B1 h& x$ P9 s1 F . b1 ~: L: T& B

# o9 p: V$ m3 O0 F3 f# |
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

12

回帖

174

积分

Sponsor

金币
120 枚
体力
29 点
bloodkind 发表于 2019-5-3 22:37:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
- c  _# T+ n  h5 o# `$ V8 V, G

0

主题

69

回帖

507

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
362 点
Elijahl 发表于 2022-6-24 07:24:23 | 显示全部楼层
谢谢大佬!非常想看!

1

主题

186

回帖

854

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
474 点
QQ
qiao7101200 发表于 2022-6-29 14:48:27 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
# C- ~$ _$ v% ?  B- zThank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!0 O5 D( v- z" B7 w1 i2 [% x' f
蓝光论坛里

1

主题

186

回帖

854

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
474 点
QQ
qiao7101200 发表于 2022-6-29 14:49:23 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
0 C$ ]; u# ]  k- m) Z祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
5 }  [) ]# ~3 s8 S3 }5 ^# J, u这么好的帖子不回对不起自己!
1 D, w; `& G: G; a, H/ tBlu-ray Film Forum is now my home!: v! H% b7 [# X
姐顶的不是帖子,是寂寞!$ @2 P1 N2 h- X1 `5 @
I love your Blu-ray movies Forum!$ W7 s( X( _* z  _: o* B
没有看明白,我是菜鸟,不足之处先请多包涵!
/ N( {& Q5 Y; |% S* c1 iBlu-ray Film Forum is now my home!
0 }: S9 K0 L0 A1 R& i' K2 L
蓝光论坛里

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-4-24 04:34

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表