BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 50|回复: 0
收起左侧

[动漫动画] 魔弦传说 [3D左右格式] Kubo and the Two Strings 2016 1080p 3D BluRaycd Half-SBS x264 DTS-HD MA 5.1-FGT 15.20GB & 7.94GB

[复制链接]

9242

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
541 枚
体力
13254 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-3-3 21:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

7 Z6 w# ?: @8 A# r6 j9 c8 D) K( g7 N# j5 x6 O5 ], d5 q2 C7 Y
◎片 名 Kubo and the Two Strings2 M2 C+ l4 R8 z- J! {
◎译 名 魔弦传说/久保与二弦琴/酷宝:魔弦传说(台)/捉妖敢死队(港)/久保与二胡
) n4 y9 e& ]/ O7 t3 _) c0 n# O◎年 代 2016* O1 }- `4 i- M$ z
◎产 地 美国
) S$ `7 ~  F5 C% T/ h0 Y# g◎类 别 动画/奇幻/冒险* E/ y" S. j/ B& W
◎语 言 英语4 q8 X" F) K, u/ |0 \
◎上映日期 2016-08-19(美国)/2017-01-13(中国大陆)& z" j  c5 x7 W! R
◎IMDb评分  7.7/10 from 131,789 users" x4 m! w2 I3 {1 m2 C& e% v
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4302938/
% w, k9 A" v: p3 K$ U9 V◎豆瓣评分 7.4/10 from 77,853 users6 k7 b2 @6 P( q- H- Z8 Y
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26287884/) I/ }+ n5 M) o: @, ]
◎片 长 1 h 41 min7 S: i$ c% T& B9 u, J
◎导 演 特拉维斯·奈特 Travis Knight
: `1 U4 h- U9 T3 O# X- A: B' [8 n◎编 剧 马克·海姆斯 Marc Haimes
3 i4 K* q" ~% o) v& z+ N     克里斯·巴特勒 Chris Butler
# N: q( m) R3 V' _     珊农·廷德尔 Shannon Tindle
: u6 d8 ^3 p, a# p# O◎主 演 查理兹·塞隆 Charlize Theron
- _8 z- r4 ~& m* b8 _     马修·麦康纳 Matthew McConaughey$ X, N( O, Y9 ]
     拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes
( ^# T& E0 X8 \; h4 N9 C" ~# b     阿特·帕金森 Art Parkinson
- y$ n" G$ h% h. x     鲁妮·玛拉 Rooney Mara
0 k3 U' i7 a' v3 L- b% j) b     武井乔治 George Takei
8 B1 T5 m4 E+ i( g. h. ]0 n     田川洋行 Cary-Hiroyuki Tagawa
3 y! o+ y5 ]0 W* X8 k/ J3 K1 `     野路美苗 Minae Noji1 ?0 b9 b$ O% M/ Q4 E
     布伦达·瓦卡罗 Brenda Vaccaro
/ T  S3 Z! A$ y- h     肯·竹本 Ken Takemoto5 X# |& r/ T3 B; w; h5 b
     瑞金娜·斯派克特 Regina Spektor. B2 z  Z, v" T1 L: c1 I

" C, c, }/ i/ \/ \◎标 签 动画 | 美国 | 奇幻 | 定格 | 冒险 | 日本 | 2016 | 成长
% x, u  ~0 ?) [+ {- n, E  e0 l& K9 S. J9 D; s+ Y
◎简 介
- H! S8 d( q+ \4 v. E* U0 T+ `; b4 T/ O0 a" w
 独眼男孩久保(阿特·帕金森 Art Parkinson 配音)和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天,久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱,天一黑,他就必须回到家中照顾母亲。一天,久保回家晚了,曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音)来到久保家,企图夺走他的另一只眼睛。在混战中,久保的母亲死去了,死里逃生的久保被迫离开村庄,在外流亡。, a2 h$ J" p3 q3 B# L1 O
( X4 b9 w5 T! q5 ?6 B+ s
 久保得知父亲去世之前留下了一副能够保护久保不受到邪恶姐妹和其父亲月神(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 配音)侵害的盔甲,于是决定启程寻找它。路上久保偶遇了失忆巫师甲壳虫(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 配音),甲壳虫也加入了久保的队伍中。, H3 }& Z7 K# F+ M, s
7 b+ N! R- J) |) U
 Kubo lives a quiet, normal life in a small shoreside village until a spirit from the past turns his life upside down by re-igniting an age-old vendetta. This causes all sorts of havoc as gods and monsters chase Kubo who, in order to survive, must locate a magical suit of armor once worn by his late father, a legendary Samurai warrior.- M$ r+ H2 W' S" e" g7 s: V1 [
Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRayCD.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT 15.20 GB
% m* T/ I% U9 n3 e/ D) M
6 G- U& C1 v3 ]- K3 gVideo4 l1 l; w$ `/ @  [$ I9 _5 O% M3 N
ID                                       : 1
, A7 G$ j% D, w+ J8 NFormat                                   : AVC$ {2 c+ y. C$ H* R5 A; t
Format/Info                              : Advanced Video Codec( O# K6 X  m7 }, F7 Q  o3 T
Format profile                           : High@L4.1; V6 R% C& ^* t. M4 ]
Format settings, CABAC                   : Yes; {6 Y+ P  V: Q
Format settings, ReFrames                : 2 frames; I7 Y6 u/ ?1 y
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
( c$ {( W8 b( }) _Duration                                 : 1h 41mn* k4 Q0 b) j# @, y; w
Nominal bit rate                         : 15.0 Mbps. R% O6 a" z$ |9 [
Width                                    : 1 920 pixels
7 {# o! e7 Z+ g( JHeight                                   : 1 080 pixels
4 J  J- x) B* Y/ G. N! M6 Z' D( NDisplay aspect ratio                     : 16:9
: y* p* {+ s1 H- f/ M0 F! H: ]Frame rate mode                          : Constant
# A5 S; z' x, _5 DFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps
* h% d1 T) r$ XColor space                              : YUV# g8 L# \1 ]& v6 ^
Chroma subsampling                       : 4:2:0) f2 k3 g6 V  {( ]. f
Bit depth                                : 8 bits& m( Z+ k' }8 g  {: [. \
Scan type                                : Progressive' t! Q8 X3 G! w, Q, Q; @- l: @
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.302
) J$ |% t$ _- FTitle                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
. u8 ^# v: d% ^1 mWriting library                          : x264 core 142% e; z4 x7 ?2 a/ H, N, J' e
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=abr / mbtree=0 / bitrate=15000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00( R0 X6 Q" v2 }" v! E
Default                                  : Yes" L5 ^5 K7 C1 E+ L
Forced                                   : No
. U% X$ G0 \' ^, {# P9 HColor range                              : Limited$ I4 Q/ B0 o8 ]- d
Color primaries                          : BT.709. O1 g4 v0 v* U( w1 S3 P
Transfer characteristics                 : BT.7095 ]& d9 x) J/ f
Matrix coefficients                      : BT.709: L7 r2 ^! Z( |1 K

/ Q# u- l8 o, y& C2 K" nAudio #18 M' h+ m2 ~! L  L+ m: G
ID                                       : 2' \( d. J1 R0 Z0 x5 h4 u
Format                                   : DTS
9 b2 O8 X  U! B+ p, ^Format/Info                              : Digital Theater Systems
% @) G, K. `- q& A8 Y& Y# _: eFormat profile                           : MA / Core4 _6 G" f# |; F$ Q" `" F6 v
Mode                                     : 16% c( C! l) m" N, _! f
Format settings, Endianness              : Big/ J9 s1 ?: v9 Y( V1 k0 ]
Codec ID                                 : A_DTS& W4 ]4 V" a; E& y! {
Duration                                 : 1h 41mn
( Y/ k) H+ b: {* dBit rate mode                            : Variable / Constant0 ~# \6 N4 ?  V# O/ \
Bit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps
+ l! b$ b* ^( PChannel(s)                               : 6 channels
) q) e. [4 V$ L. T. ]Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
# d# b. g* A+ p& i% G9 J' e+ USampling rate                            : 48.0 KHz: \1 M( m* \- m8 F# Q3 |% \4 v3 E
Frame rate                               : 93.750 fps (512 spf)1 {) A$ T) N& i! V" t0 {8 x
Bit depth                                : 24 bits
( [% k4 N9 a" t- ?. n% eCompression mode                         : Lossless / Lossy  h( C9 J/ o) N5 Z4 _# \
Title                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
! m/ G* K; V; f0 o& W2 aLanguage                                 : English
  Y* f- G2 q) a7 o. K, jDefault                                  : Yes
4 w: b; [1 ^. n1 X, k: ^6 Y* J9 ~! TForced                                   : No
+ F: y  c: C6 n/ P0 O' y% E8 X3 e3 j% K: h: p
Audio #2
* @( @$ V) ^2 RID                                       : 3$ @: S2 a. l1 c7 j1 O0 T# i
Format                                   : DTS; Z* }& [. V3 k* ]$ ?
Format/Info                              : Digital Theater Systems/ _  B% o2 X7 ]% Q+ J
Mode                                     : 16" k! @  j, T1 |7 B1 j
Format settings, Endianness              : Big
5 a/ F! \7 J& a& m9 a, JCodec ID                                 : A_DTS
# [7 ]" p$ i: [; ADuration                                 : 1h 41mn
& Z! V' ~* S# G& PBit rate mode                            : Constant
5 `' ?! x! I  T  T9 [6 ]% cBit rate                                 : 1 509 Kbps7 u! y" l; _8 ]4 J/ S
Channel(s)                               : 6 channels& w& V/ o( r" @7 E
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
/ P8 v' {9 R# U% iSampling rate                            : 48.0 KHz6 _5 l/ s' u2 m2 w) s
Frame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
+ o3 Q6 z: N6 a' h. E* W) OBit depth                                : 24 bits
& Z, {8 D$ z% M7 _( N3 DCompression mode                         : Lossy1 Q! h: I* \+ e* J; e. D
Stream size                              : 1.07 GiB (7%)
9 h; z7 p, g+ i+ h9 nTitle                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT; W- r+ Z- G6 V' s2 I6 i* u( p
Language                                 : English  M  ?. Y" \- N) b# ]
Default                                  : No
) F% m5 s+ j9 @) sForced                                   : No. ?# g7 B0 ~: S3 d
; L8 Y2 B2 H  u* A9 h) R
Audio #33 o5 D' X: K0 O
ID                                       : 48 B+ H& `, z/ c% W! r
Format                                   : DTS5 i  F- Q* |! i. Z: Q
Format/Info                              : Digital Theater Systems
1 S- O* K) l2 P7 Q1 d2 [Mode                                     : 16
8 Y7 D, d+ x8 r# i. r% X! z1 t. MFormat settings, Endianness              : Big
8 n1 F- D5 x/ Q8 i# g- x6 X1 YCodec ID                                 : A_DTS
  D4 |) i; Q" r% m+ j. r* L1 eDuration                                 : 1h 41mn
/ P& b* `2 Z+ y- a: f3 `; M5 zBit rate mode                            : Constant
# f; M$ i$ t) s' O, y- y& xBit rate                                 : 768 Kbps
% d0 x( U6 U, {/ EChannel(s)                               : 6 channels
; z' T( i) b+ t+ ~Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE: Q/ ^0 e, R* G# m6 x; |9 t# t) j
Sampling rate                            : 48.0 KHz
/ `9 k' f. l, h/ MFrame rate                               : 93.750 fps (512 spf)2 f. M# a8 ^1 ^% g/ k+ a
Bit depth                                : 24 bits& S! c/ l, P7 C5 g: P% d7 }) y, w
Compression mode                         : Lossy/ S) K4 b: v. z
Stream size                              : 558 MiB (4%)4 k" Q$ z/ B, I6 o& i  ]
Title                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT  s  k. h' O# w6 R7 ?
Language                                 : Spanish
& E1 W+ y0 z- y$ V+ r& sDefault                                  : No
3 h0 L( ?% p* Q0 ~Forced                                   : No
( B2 k# U% W7 E
; w) u# {% B" c" e0 _% _. sAudio #41 q+ `5 a4 m: K2 l7 C$ h+ y
ID                                       : 5+ u; z5 F% a/ @3 x7 o, M: |
Format                                   : AC-3
/ Q# S2 N+ Z) b  C- ^Format/Info                              : Audio Coding 3% R! |' ^9 ]4 ?& w
Format profile                           : Dolby Digital) q$ F5 h% K2 s5 |( u. U- b& w
Mode extension                           : CM (complete main)
  U8 M( o& F- |& H, m6 w, z1 N! JFormat settings, Endianness              : Big
9 k, F: f* r* |- h9 T/ XCodec ID                                 : A_AC3( }: Y4 D) `: t' \2 s$ Y# [. l
Duration                                 : 1h 41mn
* O, j) c* Z5 U8 [1 B/ gBit rate mode                            : Constant
6 v1 l) ~5 M# ^8 ABit rate                                 : 192 Kbps
  {% G- K+ Y( R1 e; J( h2 iChannel(s)                               : 2 channels
  _! o  F& }' [, y, K2 E, lChannel positions                        : Front: L R. t- r3 C" b. Z) k) ~) G
Sampling rate                            : 48.0 KHz
! W( [  `. J( k" `8 ~* T# N/ FFrame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)9 i8 U# |/ H$ L: o
Compression mode                         : Lossy- b8 {$ a& a- ]9 l7 W
Stream size                              : 140 MiB (1%)4 K; g' d+ Y' j- Z3 `) i- {
Title                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
( s5 m$ z; _+ Y& x. X- M& wLanguage                                 : English
9 c- l: ?' X& k4 R8 qDefault                                  : No
3 l: B" W2 i5 D3 L8 FForced                                   : No
* f; Y0 p) F; l
" S/ C- t6 v7 WAudio #5
2 x! q9 T" i7 Q( O5 u! sID                                       : 6! v$ j" d+ Z: K& ]% X& o  M- r
Format                                   : AC-39 L7 S) [- }7 n7 {0 ]* T: H
Format/Info                              : Audio Coding 36 `7 k" ^# K# G; H
Format profile                           : Dolby Digital
$ _! ?" Z/ \- Q% J8 h" pMode extension                           : CM (complete main)
$ s5 |" i( {' D$ f7 }Format settings, Endianness              : Big! F( Q& X; s4 T7 e; P* l
Codec ID                                 : A_AC32 q7 w( e% q* g/ W. h
Duration                                 : 1h 41mn
+ Q6 k4 d! a- p9 h0 BBit rate mode                            : Constant4 ~% S& d' [, Q- I1 m; R7 j
Bit rate                                 : 192 Kbps4 l" U: w2 O) Y7 J
Channel(s)                               : 2 channels
9 L: M# g9 q! k% b3 u9 UChannel positions                        : Front: L R$ U0 g' @8 p" G$ }
Sampling rate                            : 48.0 KHz0 j: ^# L  E" J6 U5 X# O; o
Frame rate                               : 31.250 fps (1536 spf): L' v3 z; M, t! \) ?( f1 V
Compression mode                         : Lossy
9 ?% \- ~/ B2 L: V% YStream size                              : 140 MiB (1%)
0 N5 q  K& o3 m3 k8 y  ]6 ^Title                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
. }1 I2 L" ]9 S" D5 S% q/ {Language                                 : English
) G! d8 n6 i+ ^  JDefault                                  : No( _3 i! |* B  |& u& o* f
Forced                                   : No# s- [3 u4 X7 J2 v- o1 Q
& ]" z+ U2 t0 z+ C+ m( P& e
Text #1
) `3 G! H1 w6 f  g' Q5 tID                                       : 7
) Z1 Y% y  a# @% N4 VFormat                                   : PGS
( G7 H0 p  {8 f3 B: aMuxing mode                              : zlib
- D. X: N' i* M: }+ G% `. OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 a) V5 \" [. U: Y: t# \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* h6 j- h. u# X, H7 BTitle                                    : English-PGS2 w$ h* r* X- t5 ?7 E$ ?
Language                                 : English
/ c5 h0 ~) H& g% b1 EDefault                                  : No& u( {3 x' U, ^( i4 P
Forced                                   : No
: H4 b1 ?, X2 G! X0 Z  Z# q2 i
1 k4 U4 n" T8 x& u8 TText #2! J: r8 h) R9 m0 j0 w
ID                                       : 8- i0 m2 B6 ^) l% e# @' v9 L+ x& i# C
Format                                   : PGS) e2 i: Z' b) t4 R3 \# U) g
Muxing mode                              : zlib9 `, e- F) r% O% Y: D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 P8 W) v/ b3 N# P2 K6 S- z+ Q% WCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 Y3 Z  @/ J* DTitle                                    : Spanish-PGS
8 A& X% A$ x, ^9 c( M3 DLanguage                                 : Spanish0 ]. A5 P$ |8 s$ k& ^# K8 Z
Default                                  : No
$ e$ w% _' ^: f. H% }Forced                                   : No% X. @" |0 B* {; u; P

3 D' k- [- W' C2 n$ XText #3
4 L7 @7 M1 b' O) J: L$ FID                                       : 9+ t) C- s. p7 a. D
Format                                   : PGS
/ ]% n: p4 i, \. K4 G- eMuxing mode                              : zlib: W4 s6 c7 f# w* n
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( U2 i" ]+ U* E1 E: y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) F6 ]! M! P- Y  dTitle                                    : French-PGS6 {) d) x) S4 h) o7 A3 j
Language                                 : French
1 N) ~7 N. [3 z- }Default                                  : No. o9 E& j8 X% I( z; m; o% n
Forced                                   : No
, H' }) r+ i3 }$ @7 b7 C
# N5 E) y0 q( q, W* J3 ?Text #4
# p( t0 C: t, @& o) `+ ^ID                                       : 104 Q3 k2 j! ?, Y( p' T' j
Format                                   : PGS
0 Z0 v/ h; u, ]% [* p& z9 hMuxing mode                              : zlib
# s+ l# s5 m5 u+ W9 ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS1 Q' J. |' l, l2 u) b& L* b+ i
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ Q& L$ a6 Z0 ?2 x3 A8 i, kTitle                                    : Spanish-FORCED-PGS$ ~+ I, ?4 e; |, y( B3 h
Language                                 : Spanish* z: d: ?& `5 t0 h
Default                                  : No' |- Y- V# E/ |
Forced                                   : No
/ D4 w+ h/ p1 }1 V  _
9 z. J: P' `/ A) R8 m5 oMenu
# ?! o' e6 E+ z% Z6 m$ k00:00:00.000                             : en:(01)00:00:00:000
: E1 A. x' h# k00:02:56.509                             : en:(02)00:02:56:5098 w, i# m; h+ t+ ]/ ~
00:07:10.638                             : en:(03)00:07:10:638
7 @) ~  F6 u1 f3 R3 x. n! o& ~00:12:08.894                             : en:(04)00:12:08:894" {) D; a9 {1 R1 [6 O. G( P% q
00:17:19.955                             : en:(05)00:17:19:955
! K4 Y3 `1 k. T00:21:40.799                             : en:(06)00:21:40:799
- ?. |9 x0 Y2 j00:25:58.390                             : en:(07)00:25:58:3906 o* \$ L% V! I
00:32:11.554                             : en:(08)00:32:11:554
- r3 C1 b9 M% f3 G% k. h00:36:58.049                             : en:(09)00:36:58:049
' E1 i' P  y% w, E00:42:33.509                             : en:(10)00:42:33:509% K& J8 T: N0 n9 X
00:47:48.657                             : en:(11)00:47:48:6572 X* {# H! e4 e% K' E' A9 r
00:50:47.669                             : en:(12)00:50:47:669
& h- _1 C/ H' m" X4 }2 `1 `00:56:48.947                             : en:(13)00:56:48:9471 H. z6 Q3 O) K2 r+ |
01:02:56.314                             : en:(14)01:02:56:314
& c! ^* u4 A4 l01:08:28.270                             : en:(15)01:08:28:270& B" j2 x4 q+ Q) I& s
01:12:40.606                             : en:(16)01:12:40:606
7 @: s1 b# g' ~3 B4 W7 m5 s! D3 n01:20:00.629                             : en:(17)01:20:00:629
7 j& S! a, y/ n01:24:22.265                             : en:(18)01:24:22:265* X# g3 Q( }: x# N$ c" L  Z  Q
01:28:46.070                             : en:(19)01:28:46:070
/ q- B8 L8 }/ P7 r' m" d" b01:32:49.563                             : en:(20)01:32:49:563
, h$ o; e/ h2 U+ ]& A* Q01:41:36.006                             : en:(21)01:41:36:006
Video
! H& o$ @7 X; U' M; D7 M3 lID             : 16 l- _5 _3 `  e8 _
Format           : AVC7 f  J4 o1 ?$ d$ w7 N3 t5 o, }
Format/Info          : Advanced Video Codec
- l9 A3 j3 N# J6 Y& lFormat profile         : High@L4.1
0 k. c! M7 \/ D5 {' V) k! U. i8 IMultiView_Count        : 2
( S9 e$ ]& p- G( O8 X5 k. F! ~MultiView_Layout         : Side by Side (left eye first)
, l1 d6 {& P1 s- Q3 QFormat settings, CABAC       : Yes% k9 c, z1 a4 ?) d) y6 F) {
Format settings, ReFrames      : 5 frames6 {$ c0 u. _/ p6 L0 c5 R
Codec ID           : V_MPEG4/ISO/AVC
4 s3 j3 g) O& w+ _3 bDuration           : 1h 42mn0 ?0 e6 m/ |( N) c2 j
Bit rate           : 9 638 Kbps
: o5 i( t: e5 DWidth            : 1 920 pixels
0 b4 A$ a4 q" E! ^* g$ y5 b, KHeight           : 808 pixels
/ w6 W  m! R9 l/ ]( J* DDisplay aspect ratio       : 2.40:1
3 ~5 j" m, A# f$ V% @Frame rate mode        : Constant
; a; I1 Y2 I, |7 z# `5 w2 ?( K9 J* zFrame rate           : 23.976 (24000/1001) fps1 c, \: R- y6 L# f1 J* }
Color space          : YUV! Y& O; c" Q! @
Chroma subsampling       : 4:2:0
: p" y/ y; Q1 `) V2 d& |3 e+ eBit depth          : 8 bits
5 N! F# P5 M3 y* x' Q- A" EScan type          : Progressive' F5 B* `5 C/ R3 Y1 ]+ ~. u
Bits/(Pixel*Frame)       : 0.259
& m% B0 ~, Z0 J' N4 p% `Stream size          : 6.71GB (84%)
# n8 V* m- g: @& f! z+ u- ]+ L4 iWriting library        : x264 core 148 r2744 b97ae06* {# }' [" X4 F( ]
Encoding settings        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9638 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / frame-packing=3 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.80# Z$ [' ]9 M+ n& k: y, L
Default            : Yes% ]7 Z4 n- P! u( L2 l) c$ M5 G" a
Forced           : No9 Z! h+ |: L, P/ n; L
Color range          : Limited6 y+ J7 @) E3 M: A0 E7 X5 v; a0 w
Matrix coefficients        : BT.709! z2 Y1 w, N0 v5 q0 l) {/ y: E
Statistics Tags Issue      : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
6 W0 ]. D; o3 fFromStats_BitRate        : 9638619
# p- \9 U+ l* b7 C* ^& \: ?" B8 RFromStats_Duration       : 01:42:00.3230000007 f! S& y: N. ]7 u, `* t! z' A2 V
FromStats_FrameCount       : 146741) o9 F( G% h( D( J: w0 Z
FromStats_StreamSize       : 7373933142" s$ S0 b5 O' H
% o9 y- q4 C; n; p
Audio
" `5 `- f4 R" Z, a1 U- S- UID             : 2
5 x! I4 @" n) \) z' fFormat           : DTS
3 |: \3 x) ]3 h" I) _5 D" j8 IFormat/Info          : Digital Theater Systems
% G' y' {2 a$ w8 DMode             : 16+ w% m; T9 V5 Y
Format settings, Endianness    : Big
4 U; G$ W5 M6 [6 w5 `Codec ID           : A_DTS, I$ m8 P, S$ z* }
Duration           : 1h 42mn! Q, @5 p0 b% a$ e; G8 C
Bit rate mode          : Constant
+ p) J5 P% _4 |Bit rate           : 1 509 Kbps
% b7 c, N+ y% J) g; ]Channel(s)           : 6 channels3 W& Z8 d7 Z9 N8 I
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE! A6 J  u( v: [3 G$ x. w
Sampling rate          : 48.0 KHz8 r$ o% I( w2 b
Frame rate           : 93.750 fps (512 spf)* c& G# ?* o( H! H+ o
Bit depth          : 24 bits$ G- E* U$ F% b6 f2 U8 h
Compression mode         : Lossy- m/ n4 s) C- R7 k. X( {+ x" {# m
Stream size          : 1.08GB (14%)
7 r9 X* I8 @% ]  h/ v  Y; j- ZLanguage           : English
2 F$ K1 h) B9 S0 JDefault            : Yes
5 @/ Z+ r( i! \7 I' E5 UForced           : No2 k+ ?: {- Y/ d* _
Statistics Tags Issue      : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
- X; v; Z+ Z0 ?0 \) [7 LFromStats_BitRate        : 1509000% H) Z% s. K! B
FromStats_Duration       : 01:42:00.331000000: W! u9 L! S7 `  Q! @
FromStats_FrameCount       : 573781
. {4 h$ N8 P7 s9 ?) IFromStats_StreamSize       : 1154447440
0 J# B; |/ u) k
- f& x6 c4 Q3 U' {Menu
- R: K+ H! a7 k0 Y9 Z% E- w00:00:00.000         : en:00:00:00.000/ y  r3 l( K2 x
00:03:20.575         : en:00:03:20.575
: m! k% t8 V  D* M00:07:34.704         : en:00:07:34.704
6 Q2 S8 n5 I* l% b1 ?00:12:32.960         : en:00:12:32.960% a) O0 a! P6 V" u+ d
00:17:44.021         : en:00:17:44.021# v0 ?6 m6 y8 Z9 e
00:22:04.865         : en:00:22:04.865' f  Q- g4 W3 y7 h4 R* q' f  n
00:26:22.455         : en:00:26:22.455, o3 r) P. h* Z+ S0 e
00:32:35.620         : en:00:32:35.620% Z( I! |8 d/ R0 j
00:37:22.114         : en:00:37:22.1149 h- y$ y9 h9 L% E5 ]
00:42:57.574         : en:00:42:57.574
4 o8 c- d' M" x8 H00:48:12.723         : en:00:48:12.7236 ~3 x  Y5 j, i8 S  M3 I$ v
00:51:11.735         : en:00:51:11.735
2 d- b0 O  J% E5 x  A00:57:13.012         : en:00:57:13.012  Q, j: B3 L  ^9 ~# u- @
01:03:20.379         : en:01:03:20.379
6 C2 A, k9 E( t8 t, _! j% b* l& o01:08:52.336         : en:01:08:52.336! d0 a% p! S" A% T' T- s
01:13:04.671         : en:01:13:04.671
: V/ a3 u( V2 I+ p: R* A5 V01:20:24.694         : en:01:20:24.694
3 k" Z1 i2 C; U9 n$ y( P01:24:46.331         : en:01:24:46.331
7 F" r6 E: [5 w5 B01:29:10.136         : en:01:29:10.136! f: k! I& s# ?$ v6 S# f, D
01:33:13.629         : en:01:33:13.629
3 b. }3 I: s  p* ^# r; e6 ~01:42:00.072         : en:01:42:00.072
3 ?( S  I6 b; D4 N
$ A& j( T. K- P) }; m* I' Y1 b+ D/ [Kubo.and.the.Two.Strings.2016.3D.1080p.BluRaycd.x264-PSYCHD 7.94 GB
0 R. U. u( |1 Y1 D* C3 q" j
0 |0 A$ z6 G( n, e+ j. yDate..............: 01/2017" F7 d$ d; N9 J3 L' R% ^
IMDB..............: https://www.imdb.com/title/tt4302938/
7 y  ^/ ^# o6 [5 uRatings...........: 7.9/10   51,678 votes
' h& @! H  ^0 X% Z" NRuntime...........: 01:42:00( t# q9 i* d1 q( F! `) d; I+ s( M# V
Video.............: 1920x080 (SBS) / 23.976fps# B1 S4 Z$ T% P1 ?8 Y, ~0 R
Audio.............: DTS 1509Kbps
6 _. S: b( U' q! r" b" K
1 t* P% i0 ?: e# s6 s# p\"Your worst inhibitions tend to psych you out in the end.\"
2 G9 ~! M3 c# J; W
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-6-21 08:22

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表