BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 21|回复: 0
收起左侧

[动漫动画] 魔弦传说 [3D左右格式] Kubo and the Two Strings 2016 1080p 3D BluRaycd Half-SBS x264 DTS-HD MA 5.1-FGT 15.20GB & 7.94GB

[复制链接]

9216

主题

194

回帖

6万

积分

Post Share

金币
507 枚
体力
13166 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2023-3-3 21:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

7 o9 s! b. i/ _0 q1 W: d& o* ~9 `1 B. @& L- m1 @" n# Z8 Q9 k# M
◎片 名 Kubo and the Two Strings) a6 J9 B3 I" q% \
◎译 名 魔弦传说/久保与二弦琴/酷宝:魔弦传说(台)/捉妖敢死队(港)/久保与二胡
3 q" R9 @: ]' h+ X  {" a◎年 代 2016# v6 e! K5 B! P
◎产 地 美国
8 Y& n9 @$ T+ `9 u  J7 Z1 P◎类 别 动画/奇幻/冒险
" k8 f" w1 N6 p8 D◎语 言 英语
. Z) S2 d6 s% x! l5 s2 }' O◎上映日期 2016-08-19(美国)/2017-01-13(中国大陆)
  |( O! P$ ~+ L8 C◎IMDb评分  7.7/10 from 131,789 users) H% M* S$ R8 V* u/ \' v7 M. V
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4302938/
: x- N) S. @! _/ q" x9 M◎豆瓣评分 7.4/10 from 77,853 users
, z+ S1 _( A9 \) P$ Q◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26287884/
" t+ E; ]0 ~! W1 H' v4 _" j: a: z6 @  I◎片 长 1 h 41 min) h9 [  W$ }% j$ N/ W9 `) p
◎导 演 特拉维斯·奈特 Travis Knight
8 Z% r; h* x1 h1 F" F2 J! d8 X% y◎编 剧 马克·海姆斯 Marc Haimes5 ]) m  v' F$ X: |; j6 _
     克里斯·巴特勒 Chris Butler
2 a2 B$ e+ P2 ]" g     珊农·廷德尔 Shannon Tindle- [3 g' O8 y5 Q4 u; ?* Y' ^: q4 Y
◎主 演 查理兹·塞隆 Charlize Theron
- y5 X- u- x( I0 H/ K3 H7 ~     马修·麦康纳 Matthew McConaughey* f0 b* \; m. b: F9 o* Z' S
     拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes# K+ a7 g- E, r5 z' H8 |
     阿特·帕金森 Art Parkinson
, X1 J3 p) @3 {# d3 c" v     鲁妮·玛拉 Rooney Mara
' |! u; i2 j' _; z7 l     武井乔治 George Takei
1 {5 @; @2 ~. B$ f/ s     田川洋行 Cary-Hiroyuki Tagawa8 N9 F& _, M1 {, K4 u2 @
     野路美苗 Minae Noji
- _2 k; B& R5 Z4 S. f( r1 U+ A     布伦达·瓦卡罗 Brenda Vaccaro4 k5 M5 J0 }. u) J- B
     肯·竹本 Ken Takemoto- R" |9 Z- w9 x
     瑞金娜·斯派克特 Regina Spektor
* B: f/ \! e) N9 o* ?- ]7 ^! y
4 P1 w+ U: ~' I5 a◎标 签 动画 | 美国 | 奇幻 | 定格 | 冒险 | 日本 | 2016 | 成长! h, Q9 T9 \, q; D0 U8 Y0 y7 Z8 ~

1 V; k' r( c; M6 s/ q' v; f+ v. r◎简 介9 x& K0 ]6 v$ _" |) W, a4 l
3 [/ N+ I% p# H6 K0 D; K! u
 独眼男孩久保(阿特·帕金森 Art Parkinson 配音)和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天,久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱,天一黑,他就必须回到家中照顾母亲。一天,久保回家晚了,曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音)来到久保家,企图夺走他的另一只眼睛。在混战中,久保的母亲死去了,死里逃生的久保被迫离开村庄,在外流亡。6 s! k7 @' |1 @: M8 `
9 Q% G; J2 @# s* g  u, d/ ?/ K# E
 久保得知父亲去世之前留下了一副能够保护久保不受到邪恶姐妹和其父亲月神(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 配音)侵害的盔甲,于是决定启程寻找它。路上久保偶遇了失忆巫师甲壳虫(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 配音),甲壳虫也加入了久保的队伍中。
3 T% a  l" R1 b$ X6 m" s1 O5 _' g; ?: Y' k  k7 @
 Kubo lives a quiet, normal life in a small shoreside village until a spirit from the past turns his life upside down by re-igniting an age-old vendetta. This causes all sorts of havoc as gods and monsters chase Kubo who, in order to survive, must locate a magical suit of armor once worn by his late father, a legendary Samurai warrior.
, d7 m: @, r' O8 c# \) @8 v
Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRayCD.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT 15.20 GB
5 D" T! M' F+ I" w, S
; |) K" F2 B* z6 A9 P6 e3 bVideo
" I* A9 X# t1 h; d6 E& r' h9 T# RID                                       : 13 k/ R& L$ M  |1 y+ W- b& n( F$ d
Format                                   : AVC
1 _/ L8 a) C; yFormat/Info                              : Advanced Video Codec. N4 }; T3 I  Y: e* o" |1 B
Format profile                           : High@L4.14 R7 C  \" D  C; G! A' W- D
Format settings, CABAC                   : Yes
& O. ^" i) g3 ~" O  T4 pFormat settings, ReFrames                : 2 frames
! j: |" G. S0 W0 S/ O+ m2 yCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
3 ?0 r9 d+ A% l6 ^, {. MDuration                                 : 1h 41mn5 n; c* K( J# B3 Z5 ]
Nominal bit rate                         : 15.0 Mbps2 A, y3 w6 x0 j- _
Width                                    : 1 920 pixels" z1 r& e; q  }  U2 j6 F
Height                                   : 1 080 pixels
2 `8 `. l8 T# N; U7 S3 IDisplay aspect ratio                     : 16:9* g0 K3 w7 j  G- [8 Q, `# h( G
Frame rate mode                          : Constant
7 d* o9 x0 }. @1 \# WFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) fps
  @+ _; q+ f, \Color space                              : YUV* T& O5 p) L  V
Chroma subsampling                       : 4:2:0; I  h! _4 n4 P4 e4 G& w5 D) [
Bit depth                                : 8 bits* t! t$ M! z" ]. y  B
Scan type                                : Progressive3 k- G, }) _# M1 G
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.302' p! O. b/ K5 ?6 L+ i1 @
Title                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT* |3 @3 S2 U1 k; `$ T
Writing library                          : x264 core 142
! T7 Q- p" m  Y; P+ \* W) V  \Encoding settings                        : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0 / me=hex / subme=5 / psy=0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=8 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=2 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=13 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=abr / mbtree=0 / bitrate=15000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00- k9 C# P. L2 H& b
Default                                  : Yes! u+ h( P9 }. n
Forced                                   : No
* Z3 e+ t& A# J/ q) aColor range                              : Limited
, G0 h2 B4 X- H+ w! j4 UColor primaries                          : BT.709
, ]9 J5 ~1 H2 O# B% K. R  \" m( Q* M9 OTransfer characteristics                 : BT.709( D- A, p7 g3 v2 [
Matrix coefficients                      : BT.709
0 a, J4 J2 y7 w* l  d; Q$ X+ [: x# U$ }" R/ s( V
Audio #18 ^: J$ ]4 p3 o7 F6 t
ID                                       : 29 Z' t4 U1 E  c9 E8 n
Format                                   : DTS) N+ Q) x# H5 ~( H! `: K8 N* ]
Format/Info                              : Digital Theater Systems! O7 Z4 X5 i+ {  P
Format profile                           : MA / Core7 F5 R* s; C5 t) e; N+ q
Mode                                     : 16$ |! V- x% d, X! X9 X; ?3 p* T
Format settings, Endianness              : Big
4 X  P7 e0 R& C' xCodec ID                                 : A_DTS
3 C3 y) D2 D* V: u: v) G4 yDuration                                 : 1h 41mn
! i9 `9 T7 |% `9 r9 p1 ?) o  mBit rate mode                            : Variable / Constant
5 }' B# V! e$ [Bit rate                                 : Unknown / 1 509 Kbps
, @7 i: P9 z* J6 [! \: {- a5 jChannel(s)                               : 6 channels
5 ]1 a5 u0 H1 c! U& O1 o1 wChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE  Z; O- ^" v9 S: f! J4 `
Sampling rate                            : 48.0 KHz, O: f' c# ~( ]# m; V. U8 Z
Frame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
9 X( g" B1 p/ h  z- @Bit depth                                : 24 bits
5 g$ `% z' Z, D+ e* sCompression mode                         : Lossless / Lossy7 {+ r5 r" U: X: O6 w6 |
Title                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT# f% t' _4 Y% H, |7 O2 s5 V
Language                                 : English
+ n# X7 G' ]2 l/ ^/ m) NDefault                                  : Yes# {, Z/ B4 U: e+ {
Forced                                   : No
+ l) N  Y2 {. W7 Q( z
4 ~$ W$ a* ?% G' P$ H9 eAudio #2
" q3 H$ a$ m& c# ]* f: nID                                       : 3
+ L* R, G( M& C) I3 b2 ]6 T' G# Z, lFormat                                   : DTS& ~4 {* g1 J- D
Format/Info                              : Digital Theater Systems  z% g% A" O" l, k) _  d- ^1 B
Mode                                     : 16
5 K" d! D6 D* Y) B' dFormat settings, Endianness              : Big
$ @2 g/ {) x* D+ _/ VCodec ID                                 : A_DTS
& h- w9 V* P$ @" \# TDuration                                 : 1h 41mn9 X" C! o- q' c: ~
Bit rate mode                            : Constant
: S$ S2 L) l" gBit rate                                 : 1 509 Kbps: m. U4 D# }1 i' X
Channel(s)                               : 6 channels$ [$ ^! y' O' r6 b% I$ o+ e
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE7 w- D  @! H8 q( b& i  T0 }3 w- k
Sampling rate                            : 48.0 KHz
9 `: J8 o4 E% {7 l/ t2 NFrame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
+ _+ [* s9 {2 `  \Bit depth                                : 24 bits, N% r  N. A$ s$ Q8 k
Compression mode                         : Lossy4 F; a" n5 i4 C7 G. C9 n
Stream size                              : 1.07 GiB (7%)
( O# Z) R' x2 y1 k; Z8 `  mTitle                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
: g4 {3 Q( M0 a" iLanguage                                 : English2 l8 s0 f5 k( Z: J2 v
Default                                  : No. x, w; U' T  n/ `8 f: v3 I
Forced                                   : No) t- a7 X: v7 O2 Z

9 U! F, \1 g5 u6 s, b  J. GAudio #3
* i" K' K$ a3 VID                                       : 4
/ e  Y  d+ M& H' OFormat                                   : DTS" s; @# O6 D2 J# K& Y7 M# h
Format/Info                              : Digital Theater Systems* i4 `4 U/ s+ _5 h5 K
Mode                                     : 16! x0 K& }# u, N( z- U  y
Format settings, Endianness              : Big
+ ]7 Y4 _4 \# ]& H8 I8 a5 p* x/ SCodec ID                                 : A_DTS9 W1 q* S* W, h0 Y' F
Duration                                 : 1h 41mn
) _0 C; }/ s" RBit rate mode                            : Constant3 H4 i/ _  w& V& Y
Bit rate                                 : 768 Kbps
. R$ B" m+ N, r/ Q$ Y/ `Channel(s)                               : 6 channels, {) N, ]+ |' V# U* U! a* m. h4 }
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE' V6 H4 c0 H4 \. o
Sampling rate                            : 48.0 KHz, q) R4 _$ j( ?1 I# U6 z+ w3 H1 V
Frame rate                               : 93.750 fps (512 spf)
: F- z0 n- s$ z$ v# [5 iBit depth                                : 24 bits3 a( K) b& }3 |. w  R9 p
Compression mode                         : Lossy+ X! B& R9 i  L2 k# R
Stream size                              : 558 MiB (4%)
) p; G( ~. w1 o& a+ lTitle                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
# y0 R5 n- @  S$ Q$ dLanguage                                 : Spanish# a, O7 }5 b& k' Z" Y/ G
Default                                  : No
. Q% q+ g4 O: ~( `7 B0 @4 w0 U, KForced                                   : No
- c# X5 N. L! Z7 m  D! ]" ?# U, |( |; u+ L# k1 i: I
Audio #44 r5 T" k% L7 }; E) I4 z- p6 e8 N
ID                                       : 5* v0 V3 Z2 }& B
Format                                   : AC-3
/ z; ?6 |7 \6 NFormat/Info                              : Audio Coding 3
2 J$ x/ ~' Z9 F& Q$ w/ kFormat profile                           : Dolby Digital; W; j$ D$ `! F6 B0 g+ n
Mode extension                           : CM (complete main)
0 q9 k8 \+ Y9 X" K' M8 ]Format settings, Endianness              : Big& E3 y( ^6 v  [, D6 I* [& y' q
Codec ID                                 : A_AC3
9 s4 F2 a: h6 C5 [$ E+ KDuration                                 : 1h 41mn
" Y2 ]4 L6 u5 V# I4 zBit rate mode                            : Constant
2 @) u: T1 C5 l  Y0 cBit rate                                 : 192 Kbps4 g5 M8 G1 o5 i8 S) T
Channel(s)                               : 2 channels
! {& S" v/ D5 m; s( M- K! G+ kChannel positions                        : Front: L R
. m0 E' G3 U& fSampling rate                            : 48.0 KHz
+ X5 k) ^& ]' T0 |* yFrame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)  t* R" [6 o1 Y/ q
Compression mode                         : Lossy
% _, {4 @1 k" _- qStream size                              : 140 MiB (1%)8 s% t- {2 J, C  q3 D$ W
Title                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT0 p1 P8 \. n- f; K( z5 w+ ^
Language                                 : English/ a5 z! ]0 [7 l# x- `4 K( L' K
Default                                  : No
. R* S* a0 S! D; XForced                                   : No
( z  O3 B% B) q/ _* S8 p6 H% L6 P7 m# c: }; Z1 i( ?
Audio #5
  e7 p( y& q5 v; L8 a0 y% d* GID                                       : 6
9 u% n- u0 @6 {, fFormat                                   : AC-3  Y8 T/ i6 N) p5 U& c
Format/Info                              : Audio Coding 3
3 U5 }! C% o) Y" K, J4 TFormat profile                           : Dolby Digital
  A% Z8 g6 D9 h! [Mode extension                           : CM (complete main)' I* P, w9 L0 P- ^; A
Format settings, Endianness              : Big% m: K$ E5 ^1 O' H$ J7 r
Codec ID                                 : A_AC3' S6 O6 K& b4 a, }* T' n
Duration                                 : 1h 41mn5 y! W4 Z* X6 W) B. p) z7 a
Bit rate mode                            : Constant
$ g6 Z9 @% m, ~1 X- H% P, n$ @Bit rate                                 : 192 Kbps- y6 [9 V- v9 y* H( E7 ^  `
Channel(s)                               : 2 channels6 r7 X$ o5 L+ \- j& v) H/ N% k! w8 A; \7 z
Channel positions                        : Front: L R
' h+ U9 i# k& g3 m$ i( P# b3 {Sampling rate                            : 48.0 KHz
0 ~/ x  _4 h% M, e8 R) N9 J" AFrame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)$ {7 R' h3 d8 G1 x& P8 v# M7 o
Compression mode                         : Lossy" v. j7 q' j0 t/ Y' S- G# W
Stream size                              : 140 MiB (1%)0 V; |/ W, ^+ _
Title                                    : Kubo.and.the.Two.Strings.2016.1080p.3D.BluRaycd.Half-SBS.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
$ _, L8 R# o4 Y1 _3 KLanguage                                 : English( T  i1 B4 q. b  g) t! ?+ e
Default                                  : No
/ Z$ S  @8 B) d1 p' {; RForced                                   : No
4 ~$ f7 G: d6 D8 S4 i
0 O" I8 j! r! [+ T+ x  z9 iText #1' _0 {2 I8 V+ E9 V
ID                                       : 74 I1 y; m, o  L3 V
Format                                   : PGS' G; {; ^" A5 }) y* O
Muxing mode                              : zlib
% f2 q. ^$ g0 |" \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# ^/ }9 P" d4 T* s5 m
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) J* |" q. ]4 nTitle                                    : English-PGS! W4 Z. y! t- e. a, E2 e- t
Language                                 : English! {, n* ?, ~2 F, e1 F1 ~
Default                                  : No
; \: F5 m3 f. @# pForced                                   : No
) v% P) O- H$ {* k1 \5 C! r/ n; u) I; `, \- s6 [
Text #2
( p9 Z9 h3 l* K6 F; l5 b! xID                                       : 8+ v1 G" t0 P+ R2 D: |! }+ |
Format                                   : PGS
1 q  U- E4 D& l0 h0 a" p% [% q' QMuxing mode                              : zlib0 @, S% t2 a. ~: @, T
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 R9 o1 L$ @, p3 G1 M; r  GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; }5 {6 L7 _8 E3 c) Z1 ]5 M
Title                                    : Spanish-PGS/ }4 J& q# j/ v- \  t. ^( ^1 {
Language                                 : Spanish
" b5 N- i- E3 L  W$ D- \Default                                  : No
' l& A+ F$ V( c" q+ }Forced                                   : No
# A; f) q, E1 X6 o0 X+ Z8 ?9 D3 H, B! m$ h6 }$ k
Text #3( ~$ _2 q8 Z! V
ID                                       : 9
: D  O: P$ g" K" u2 t3 P5 }Format                                   : PGS$ Y- [! E8 ^, b# W
Muxing mode                              : zlib
1 V7 F3 p# |( R, Y% H/ A0 U; ^Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; E  y5 P, u& |. K3 yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  x7 A# T# x& t* t( d, t8 t
Title                                    : French-PGS
& B2 F7 U1 r) k; R. @) F+ J0 PLanguage                                 : French
& L& G8 v1 H. J# f6 TDefault                                  : No
$ j" L: U: a- S/ q1 N3 I1 ^Forced                                   : No8 m# {2 b- n: M- G- A

/ \+ U8 @% w5 z& _Text #4  Q( ^0 k) ?" ^% ~* Y, ]
ID                                       : 106 U' m5 e" a* H+ K
Format                                   : PGS
& {; K( e' ?  y! z. W/ E% sMuxing mode                              : zlib) F2 s2 }) b1 K* h) l2 J, A
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 H! F7 }7 @0 C  Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. o7 Y" M2 S6 d# C  j  K
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS
( M0 \5 N/ a$ O/ ELanguage                                 : Spanish# _% R* q: d0 n) m
Default                                  : No
0 U% R' p& w9 X; U. }$ UForced                                   : No
0 F2 v- e" B. ^0 |) ^1 J
$ {& S2 t1 [: o* l1 l8 Y2 v. zMenu- ]/ t" c8 W4 H) w& f
00:00:00.000                             : en:(01)00:00:00:0001 f$ ~5 l: R  z2 j& O
00:02:56.509                             : en:(02)00:02:56:5093 f1 h* R* _; l) _3 F. N1 _
00:07:10.638                             : en:(03)00:07:10:638
, ]+ K8 R2 B; ]00:12:08.894                             : en:(04)00:12:08:894
, {4 g' e6 S! `( ^% A4 j4 t00:17:19.955                             : en:(05)00:17:19:955) M5 u( H$ P- Q' w
00:21:40.799                             : en:(06)00:21:40:799/ i( _; s3 i! y* q# w' N1 m, |
00:25:58.390                             : en:(07)00:25:58:390
& P. ~/ c& d1 H6 ~00:32:11.554                             : en:(08)00:32:11:5548 `/ ^: y" k' E  L9 i, |: @8 R
00:36:58.049                             : en:(09)00:36:58:049
* h  y1 h* U8 a+ }+ T00:42:33.509                             : en:(10)00:42:33:5099 x% D5 K4 V: s4 J5 s% A
00:47:48.657                             : en:(11)00:47:48:657
, T, d1 L- I$ d& }00:50:47.669                             : en:(12)00:50:47:669
* ^$ q3 H3 o& c! S# n3 Z0 b00:56:48.947                             : en:(13)00:56:48:947" F7 t2 @* u+ Z4 l
01:02:56.314                             : en:(14)01:02:56:314( @' S: i' ]) \# p3 o& g
01:08:28.270                             : en:(15)01:08:28:270
7 W8 }( N0 S' K! Q! f) f9 t$ ~01:12:40.606                             : en:(16)01:12:40:606- h& t9 @: x# i4 [
01:20:00.629                             : en:(17)01:20:00:629
3 C: _! A" R' e' a# w01:24:22.265                             : en:(18)01:24:22:265
* F9 t! k# M6 m* _  q! t8 {01:28:46.070                             : en:(19)01:28:46:070/ t) Z6 U- T6 m& ?: v# m4 n
01:32:49.563                             : en:(20)01:32:49:5633 h, a" L6 M# X3 [' H
01:41:36.006                             : en:(21)01:41:36:006
Video
3 U9 L$ u$ }# Y! d8 q! C. j& hID             : 1
, e8 x$ ^( x6 [$ _Format           : AVC
: _( K7 _7 C4 rFormat/Info          : Advanced Video Codec% m/ W7 s. z- b. Z+ B
Format profile         : High@L4.1" h- }% j4 j% D1 v9 P5 R$ c
MultiView_Count        : 2- f; b# `- M% ?- d# C. V5 H/ A
MultiView_Layout         : Side by Side (left eye first)3 {# M; g: K/ g7 p5 Q
Format settings, CABAC       : Yes% q( f2 X% a6 j7 c: [
Format settings, ReFrames      : 5 frames
- q, Z% I* _% O. K& KCodec ID           : V_MPEG4/ISO/AVC) ], o! Z1 J6 \
Duration           : 1h 42mn
/ u6 l. i6 L3 ^" n  G# a9 p4 e& [Bit rate           : 9 638 Kbps
! U1 l/ v5 i+ \6 g# eWidth            : 1 920 pixels- V- C  B7 `; D' [3 |
Height           : 808 pixels
' P" s6 U' X$ @Display aspect ratio       : 2.40:1  o/ \+ u* B4 j+ T8 @
Frame rate mode        : Constant' P: M2 R+ c( m, [8 I
Frame rate           : 23.976 (24000/1001) fps, X7 G! ~* E4 h  W4 Y8 }
Color space          : YUV8 i0 l9 T8 v3 l& B( q3 i6 s8 Y
Chroma subsampling       : 4:2:0
6 M0 h# b" M5 h) n$ jBit depth          : 8 bits
! Q* G1 @) R, k4 j( f/ s1 MScan type          : Progressive+ x2 n5 w* b/ G7 c  [
Bits/(Pixel*Frame)       : 0.259
5 W$ }( b. y& b9 o# WStream size          : 6.71GB (84%)+ O5 z- Q' y) r% y% v3 M
Writing library        : x264 core 148 r2744 b97ae06
; x& u1 k/ l3 R7 f0 V' b! C8 jEncoding settings        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9638 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / frame-packing=3 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.802 G; r( L. U& A* U5 U
Default            : Yes
# @* p8 G9 L, r- Y/ MForced           : No
9 U; |% N" `8 P0 w8 PColor range          : Limited
5 Q5 ]  W4 C' V' bMatrix coefficients        : BT.709% W' I% X: t& \3 s
Statistics Tags Issue      : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29$ \; s+ Q$ y, {( t4 K
FromStats_BitRate        : 9638619
- v9 J, T4 ]! ~FromStats_Duration       : 01:42:00.323000000- `; ]% Z) }% S+ {( u& O: b
FromStats_FrameCount       : 146741
, `+ g7 e1 t! a) U( aFromStats_StreamSize       : 7373933142
+ v( W: ]; @. |" Y1 a' z* D+ z; K# j2 E: O9 Z3 v, b# ~9 q
Audio8 k7 Q1 P2 ^" f1 f: r& ^
ID             : 2
% B& \. [- Y% F* JFormat           : DTS% L3 s1 t" g$ b, {* d
Format/Info          : Digital Theater Systems
  B; R% t; v5 i& M# R& u, {Mode             : 16  ~. A+ }/ F$ }) v; A  f
Format settings, Endianness    : Big
2 B3 m4 K+ A1 @" M$ b  [& w1 ~Codec ID           : A_DTS+ ]% _9 q5 V2 [1 S# v' I! E
Duration           : 1h 42mn0 c  F6 l: t% m' u% m0 W5 ]
Bit rate mode          : Constant
9 E/ j$ F! T% W& u! J5 `Bit rate           : 1 509 Kbps
8 e, {$ h/ _1 k: C( w. TChannel(s)           : 6 channels) j$ M: ]( s: D1 `9 Z& {6 J* x
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE; H2 l" }8 S# M3 Z
Sampling rate          : 48.0 KHz: f. i' h% g4 S8 [+ Z
Frame rate           : 93.750 fps (512 spf)+ D$ R9 M, f* ~6 z2 ]- R
Bit depth          : 24 bits
3 e/ o8 {& X' X, N% Y2 G1 }$ SCompression mode         : Lossy
9 @5 H7 y# v" D: [; S& [$ Z- WStream size          : 1.08GB (14%)
( U  p9 F) `5 h, gLanguage           : English
! J" Z" k8 |- r4 IDefault            : Yes
! L; U3 ?! h- c3 k2 k2 N9 c5 k# T7 t* D' FForced           : No
; W) t6 W! R% B# GStatistics Tags Issue      : no_variable_data 1970-01-01 00:00:00 / no_variable_data 2010-02-22 21:41:29
1 f$ A. y0 P0 r1 A) W  ^FromStats_BitRate        : 15090009 E8 x+ @$ K8 Z
FromStats_Duration       : 01:42:00.331000000' p" p" {9 E7 P8 x9 E
FromStats_FrameCount       : 573781
5 ~2 }$ I1 F5 G0 v5 g8 Y) cFromStats_StreamSize       : 1154447440* L0 R7 w+ O+ W+ c& E& `

# V, W2 K, l. n+ y: ~: dMenu5 h+ @: ^8 A5 s( F. a; s. B( A- c6 E
00:00:00.000         : en:00:00:00.000
  X9 f0 l; F  R2 f9 e00:03:20.575         : en:00:03:20.575; r0 f# R" e/ Q( H/ F" I* o9 ]
00:07:34.704         : en:00:07:34.704+ P" W6 V7 Q& {$ A3 R" h8 g/ M
00:12:32.960         : en:00:12:32.960
0 r. Q0 F) g, w0 E3 ^$ a00:17:44.021         : en:00:17:44.021
6 n6 I7 z$ a7 m3 c+ R" H00:22:04.865         : en:00:22:04.865
3 w, t. g- i# Z4 \0 m! G) y7 F4 o00:26:22.455         : en:00:26:22.455
9 ^* W$ o1 M, |00:32:35.620         : en:00:32:35.620( d1 A+ {; z1 M* L$ {
00:37:22.114         : en:00:37:22.114; s3 b$ H/ ^+ s+ E7 Q
00:42:57.574         : en:00:42:57.574! v3 R# ~2 B1 u1 _/ `
00:48:12.723         : en:00:48:12.723
$ l7 y4 t1 \5 D: t# {6 G00:51:11.735         : en:00:51:11.7357 x7 T+ y) q9 P3 f5 [! [( Q6 A
00:57:13.012         : en:00:57:13.012
4 `, R  ]7 }- e5 `01:03:20.379         : en:01:03:20.3799 l4 |9 `' }7 K/ @
01:08:52.336         : en:01:08:52.336
) |) B$ {; g! f9 U- b$ f4 n2 I01:13:04.671         : en:01:13:04.671: y8 l$ _2 A- l
01:20:24.694         : en:01:20:24.6942 R: r; F1 S, p) i9 ]& Q
01:24:46.331         : en:01:24:46.331
- Q+ r+ e, p8 W+ C- e" \% E( E  S01:29:10.136         : en:01:29:10.136
+ g$ h9 P; u, V9 N' G01:33:13.629         : en:01:33:13.629
2 Y. ]6 ^) p( i$ T01:42:00.072         : en:01:42:00.072
. D8 u5 y% m; s( J/ Z/ B$ n. c. M0 L# r# s- F# R
Kubo.and.the.Two.Strings.2016.3D.1080p.BluRaycd.x264-PSYCHD 7.94 GB4 w) e% {, a" D1 U3 U- s

9 K/ D: ~& I! |* ~/ s$ s: A4 z7 nDate..............: 01/2017& P- m3 C8 o7 Z3 L4 ^7 x/ J, R2 P. J( D
IMDB..............: https://www.imdb.com/title/tt4302938/. z  j8 A# X- x" k# B
Ratings...........: 7.9/10   51,678 votes
* B' f5 E* Y2 v. p0 HRuntime...........: 01:42:00  I( D# J+ n" ~" i+ w
Video.............: 1920x080 (SBS) / 23.976fps
5 ]0 m5 P! V2 KAudio.............: DTS 1509Kbps
7 o: l; J9 U7 J! _
# x) V. ]1 @  h\"Your worst inhibitions tend to psych you out in the end.\"

8 i. u6 T4 M, q( K, g
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-9-28 21:41

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表