BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 31|回复: 3
收起左侧

[4K极清电影] 酷宝:魔弦传说 [4K REMUX无损版] Kubo and the Two Strings 2016 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 70.58GB

[复制链接]

9152

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
3036 枚
体力
28084 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2023-3-28 00:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
A young boy named Kubo must locate a magical suit of armour worn by his late father in order to defeat a vengeful spirit from the past.
4 g6 t8 r# Y7 p' y$ o$ h5 ]7 {: K: `/ K9 y$ s0 i; M+ [
01.jpg ! t9 [' W( a8 D# G, r$ W' L

" }5 l# D" r3 A* x$ {# S◎译 名 魔弦传说/酷宝:魔弦传说(台)/捉妖敢死队(港)/久保与二弦琴/久保与二胡% K, l( W+ U+ d5 \) b0 \
◎片 名 Kubo and the Two Strings2 W) K0 K  s7 C
◎年 代 2016# f+ n: h5 J/ @" Y/ @
◎产 地 美国2 |* g' f; t2 O/ ?& w8 U! M
◎类 别 动画/冒险/奇幻
* m7 G. ?& y% J◎语 言 英语* G: L4 P$ j; @: _
◎上映日期 2016-08-19(美国)/2017-01-13(中国大陆)
6 ^' Z, m" g* n. B: V+ R! |; ]" m9 S◎IMDb评分  7.7/10 from 132,356 users
$ z2 N0 |( Z# }0 f+ c, h' o+ W  n0 f◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4302938/* |9 q% S) r# n. e# b
◎豆瓣评分 7.4/10 from 77,974 users
! @8 o5 x9 f- c+ ]# X2 i◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26287884/
- A, g0 M8 g( D2 i+ g◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD  
1 F6 s: `* I1 k( n◎视频尺寸 3840 x 2160
! W1 }( D) T9 [, V* @◎文件大小 1DVD 70.58 GiB9 Z7 [. p3 s* W) d
◎片 长 1 h 41 min
, q) _* \' V) s. @# Q! e7 W) O◎导 演 特拉维斯·奈特 Travis Knight2 I/ s& V1 J7 e" N! A$ X% `
◎编 剧 马克·海姆斯 Marc Haimes
. O% e. F- }& x, Z% C/ i     克里斯·巴特勒 Chris Butler
* h0 m5 d9 W6 a3 T0 p     珊农·廷德尔 Shannon Tindle
1 J+ j! M# @) a◎主 演 查理兹·塞隆 Charlize Theron& i9 Y; z( g4 S8 ~  f
     马修·麦康纳 Matthew McConaughey
  O1 j' m  N% A9 O$ E/ F1 J     拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes  `% D0 O; J" A! z* L
     阿特·帕金森 Art Parkinson" W- V  U1 c, K. _9 F+ @4 s, I
     鲁妮·玛拉 Rooney Mara
" n; n! l" K# ^) Y; [     武井乔治 George Takei
" ^, f( P/ E, j& A     田川洋行 Cary-Hiroyuki Tagawa" ?( D* M) s! k% R# l
     野路美苗 Minae Noji
& o. a4 n  j0 ~# s0 I3 g- O- [+ F     布伦达·瓦卡罗 Brenda Vaccaro! Y0 [9 q+ i  h/ _) f9 P; `% R
     肯·竹本 Ken Takemoto) Q# a/ {- Q/ k2 x+ J2 I  E9 B+ R
     瑞金娜·斯派克特 Regina Spektor& H9 ]/ h: Z! A( _0 e) R- t7 \
     艾德文·瑞丁 Edvin Ryding# X; w* v  k: g2 L" E- {

/ s- [* j9 y" U* z: ^0 q1 ^8 X◎标 签 动画 | 美国 | 奇幻 | 定格 | 冒险 | 日本 | 2016 | 成长
  _8 m  h2 W3 z& [7 d& O: z3 C& L& g. J6 w
◎简 介   9 H; e2 R" y8 S# E2 J( a7 n

9 V% E2 v( e: I6 b1 j$ M1 P 独眼男孩久保(阿特·帕金森 Art Parkinson 配音)和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天,久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱,天一黑,他就必须回到家中照顾母亲。一天,久保回家晚了,曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音)来到久保家,企图夺走他的另一只眼睛。在混战中,久保的母亲死去了,死里逃生的久保被迫离开村庄,在外流亡。
/ k6 {8 d8 A1 N- v, b
7 j& L6 @( ]2 k# i 久保得知父亲去世之前留下了一副能够保护久保不受到邪恶姐妹和其父亲月神(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 配音)侵害的盔甲,于是决定启程寻找它。路上久保偶遇了失忆巫师甲壳虫(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 配音),甲壳虫也加入了久保的队伍中。- s, S* d( E! a* u1 w. \- `

$ A  O: `4 {( R' K" y Kubo lives a quiet, normal life in a small shoreside village until a spirit from the past turns his life upside down by re-igniting an age-old vendetta. This causes all sorts of havoc as gods and monsters chase Kubo who, in order to survive, must locate a magical suit of armor once worn by his late father, a legendary Samurai warrior.5 G/ U# z9 s3 A: q' S+ l! V
8 X6 j6 I# f8 Y% {0 _$ G+ h
Kubo.and.the.Two.Strings.2016.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT, |3 W/ r# D: C  ~" a1 d

, s7 s, ?  w6 hVideo
9 q, ?5 V$ z, k; A& ZID                                       : 1" c; [4 n2 l( ~7 E8 ?: Q
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011): C/ t% ?7 [  a. U# O# g
Format                                   : HEVC# h& g# u. V, [" n0 Z9 p) B5 C" m
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding; Q9 _4 A! h3 a9 p! m! J) e4 V6 \
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
  P& m% G7 _/ k7 a5 g' uHDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
9 f- J+ m5 I4 l7 f" ACodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC0 w2 i: u+ @7 w
Duration                                 : 1 h 41 min
' g1 p+ `8 C( O" ~Bit rate                                 : 85.0 Mb/s5 D/ P" U  a3 ^; E
Width                                    : 3 840 pixels0 b; {1 t' k% h0 u/ y$ H! d. _
Height                                   : 2 160 pixels$ C: S/ ~8 X( B
Display aspect ratio                     : 16:9: m: a- H/ B$ M
Frame rate mode                          : Constant
( ]4 q* N; L8 q: O* p( W: V- v; SFrame rate                               : 24.000 FPS
' @2 w6 s. i9 Z& c/ s* K/ fColor space                              : YUV
8 u8 c' C! S3 z" I8 \: Q4 _8 `Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)5 C1 N  C& m% O+ g6 `
Bit depth                                : 10 bits
9 _) O' ?$ k1 T6 r2 @' k2 aBits/(Pixel*Frame)                       : 0.4274 N8 y) f% b2 C/ B/ ]3 G4 |
Stream size                              : 60.3 GiB (85%)
4 R; N1 j  q( ?! o7 E; GLanguage                                 : English
( H: ^+ F; W$ I% j0 t/ @Default                                  : No
8 b/ X- {* }- ?! lForced                                   : No; R- g0 H! I7 `& S/ F& [
Color range                              : Limited# @$ L8 y2 J" U" E  ]
Color primaries                          : BT.20202 }% }  _, d8 n% F1 @" W% {
Transfer characteristics                 : PQ7 v8 H* E4 t+ b" _  _& B
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant/ C! C$ T. s: K& Z7 V) m; ~; @
Mastering display color primaries        : Display P31 j5 z& e3 n% }9 }9 }3 P: ~' ^" I1 _
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2# l8 X* \2 _4 l
Maximum Content Light Level              : 4057 cd/m2
: y$ J3 l3 f6 Q. vMaximum Frame-Average Light Level        : 321 cd/m2
& F; ^9 Q; v. a. a+ g7 yOriginal source medium                   : Blu-ray
9 R  j- m4 l% j2 L; b' e
* B. G9 q, h% L' U) x! j  M0 VAudio #1
$ A5 u1 o" C; \* d: l% TID                                       : 20 z2 W4 G" A2 U, F3 W& M8 P
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
7 L; x/ W0 `) L9 C, xFormat                                   : MLP FBA 16-ch2 i/ m; N$ ?1 _: M" X0 j. m
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
& y8 e1 s' Q9 a5 B* [: p% k" U. mCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos+ s, I5 |. S5 d, V. z& C3 {% Q" ]
Codec ID                                 : A_TRUEHD
8 k* t: B7 u# A# L; |) y9 @# }Duration                                 : 1 h 41 min: @( i* V$ E0 \; [
Bit rate mode                            : Variable' B" a& X- K" _' }& F8 {5 _
Bit rate                                 : 3 882 kb/s2 |5 [6 e) T! d
Maximum bit rate                         : 6 432 kb/s2 }( l+ ~1 y' ]! W+ g
Channel(s)                               : 8 channels3 s5 D1 V1 e% Q7 `& t! E; S
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb# H" L9 `( I" p
Sampling rate                            : 48.0 kHz
* M1 O# K" \# g, `7 {, DFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
  f6 C( x' _! v0 U/ kBit depth                                : 24 bits$ `, U" _. O4 @5 u( z1 G: ?7 S
Compression mode                         : Lossless# ?; r% e, {/ r& I
Stream size                              : 2.75 GiB (4%), c! A2 o1 O# @' L
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos
& h' c% J# L' Y7 kLanguage                                 : English
( y+ F, O( j8 w* j. X& H+ v, j, sDefault                                  : Yes0 h7 F6 n9 q' @% `7 G  C/ C# \
Forced                                   : No; P! N' q$ U+ T% v! |" A
Original source medium                   : Blu-ray
, X2 v: k4 U6 A1 P6 y& e, ?Number of dynamic objects                : 111 Z, P1 j* a( J# S2 ?
Bed channel count                        : 1 channel( G2 I. g+ n: v
Bed channel configuration                : LFE
4 J3 y8 ~" z) L& B
% s& x; d) i3 P/ J% B. DAudio #20 V9 B  r7 @( r8 k, P6 {$ m
ID                                       : 3, F) A& }% z+ F! i5 H, q. J
Format                                   : DTS XLL5 t& {$ C! B4 N( t$ z  `6 n
Format/Info                              : Digital Theater Systems, R: E  ^% z6 J% P; p
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
# o& V, Y( M9 Q; A. S- L3 V* c/ [: PCodec ID                                 : A_DTS: N+ |. F" E# ~+ M, V
Duration                                 : 1 h 41 min: s  C$ t  n) G; L
Bit rate mode                            : Variable
* H" \# R0 v" Z; X  K; }Bit rate                                 : 3 883 kb/s
2 x. `; S% J( |Channel(s)                               : 8 channels, x0 |+ u  n( m& @9 F$ Z$ O/ C
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss1 D+ a% ?5 o' X; d$ |
Sampling rate                            : 48.0 kHz3 R- a% h" H% B1 K& d" G
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
4 P8 U4 \- U$ P* z4 l$ |* VBit depth                                : 24 bits2 d, V2 }% Q! D
Compression mode                         : Lossless; ^& w' i8 b# ]
Stream size                              : 2.75 GiB (4%)/ r1 q5 N- R# O" Z5 D0 j
Title                                    : DTS-HD MA 7.1
( D9 u' e% m& V' p2 c2 QLanguage                                 : English
9 B. i# a2 I, @. b+ R, _Default                                  : No' g4 J9 u# g1 T0 |7 ]
Forced                                   : No  s: x( b: b" F

6 G7 P% p# a  S! V1 n. o7 YAudio #3& X  M6 H0 G6 Q  `- E& {
ID                                       : 4, [6 M; ]( E( I& I0 i0 j7 T
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
7 o1 I0 |7 e4 s$ d2 R7 D; VFormat                                   : AC-3& {$ z  K% R- [% Y: ]
Format/Info                              : Audio Coding 3
9 V4 s6 W. p: w2 B! t) G- _# fCommercial name                          : Dolby Digital
, g3 j/ ?) n9 y$ VCodec ID                                 : A_AC3
! J4 g7 E0 ~- F+ SDuration                                 : 1 h 41 min
9 @# P( I( A- V- T6 T. h: n/ dBit rate mode                            : Constant
% Z5 s/ c) p; q8 A, u: |Bit rate                                 : 384 kb/s3 `( [3 c$ H* j* q
Channel(s)                               : 6 channels
0 Q$ i. W) N7 C1 V3 d1 _Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs; z3 Q1 O# T# P0 R
Sampling rate                            : 48.0 kHz
( M; |( g6 \/ D/ @6 ~% ]Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
6 M6 {6 H+ D% N" N# k; bCompression mode                         : Lossy5 h6 j  @  R: \( q3 c
Stream size                              : 279 MiB (0%)! r1 S3 Q) W+ j8 h6 H
Title                                    : DD 5.12 _4 B* E5 q- j: {9 V) v3 O
Language                                 : English* B8 A+ I5 f/ }2 h% u
Service kind                             : Complete Main
/ o) l6 V5 y. J( jDefault                                  : No* x7 l& t* n3 z, j$ S$ F0 Y- m7 X
Forced                                   : No
: R" R' J$ B7 V8 @5 B& U' z3 ]Original source medium                   : Blu-ray0 T. n- h+ J+ R
4 o6 m$ O5 z* p4 Q: L# Z& ?9 j3 i
Audio #4
/ V, X7 o$ n! ]5 S' ?& P& a$ WID                                       : 5' O( {! M. P. Y2 r7 L, D
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101). t2 _+ P- w! [9 i; Y1 X) v
Format                                   : DTS) |$ }0 j6 N- j. l2 i  \
Format/Info                              : Digital Theater Systems
3 w( a5 a$ a' @9 oCodec ID                                 : A_DTS
# @8 u6 `. d( Q  k2 M* G$ nDuration                                 : 1 h 41 min
" K6 @$ k3 h( ]# f2 M& [; o+ iBit rate mode                            : Constant/ ?! r7 ~. }! x
Bit rate                                 : 1 509 kb/s
% C2 s  o4 M* p5 c4 GChannel(s)                               : 6 channels/ A; ]$ B! S. m4 U' q
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
4 Q  Q) i' b& W% ^8 USampling rate                            : 48.0 kHz2 s. A5 t* M) d; I9 P, k" x
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
; y0 |# P& K2 a( j+ ]Bit depth                                : 24 bits
" P; v0 p  ]. m' T. e5 l/ ~0 g9 g9 zCompression mode                         : Lossy
5 C9 \* _5 V5 k1 I5 yStream size                              : 1.07 GiB (2%)
7 ]' x! e% d. R) N5 e- r) CTitle                                    : DTS 5.18 n4 g3 Y. `5 K- O+ b" @; A* a' j3 H
Language                                 : Spanish" o2 o$ n0 H: C* S  [  k; g! o# m
Default                                  : No
8 c, d9 t& s% a$ z# Z: fForced                                   : No
# V3 W; j/ o0 }. xOriginal source medium                   : Blu-ray( K* ?& M4 M6 P, t# `1 A* S

( T+ I9 e* i' z+ q8 F- gAudio #5
  _( X0 Q- G& {' ]7 O0 J. EID                                       : 6
& b4 d9 V/ z# w3 R. qID in the original source medium         : 4354 (0x1102)% u# Z  C$ M5 ?& b
Format                                   : DTS/ U0 I' a, v+ L; t! e! K
Format/Info                              : Digital Theater Systems- ]; p* R3 n! d1 h1 Z
Codec ID                                 : A_DTS) J2 R2 X' H5 _; J/ O" ?
Duration                                 : 1 h 41 min; I. G7 {1 s5 O. i1 }/ \& g7 a
Bit rate mode                            : Constant
1 y( C$ _# o% V" rBit rate                                 : 1 509 kb/s
- @% u0 T3 Z+ S' c* j& OChannel(s)                               : 6 channels
4 B/ E1 v7 u4 g2 DChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
* Y( o/ F0 O: @9 p$ PSampling rate                            : 48.0 kHz
& E$ f8 G3 T6 dFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
, w9 a+ ~+ c  e0 T% MBit depth                                : 24 bits" \0 \1 F4 u3 m$ P
Compression mode                         : Lossy) i/ ~2 V' {# a) Z. u  z! H
Stream size                              : 1.07 GiB (2%)
. l0 \3 a$ l% b+ J+ S& a$ K: M0 \" e& tTitle                                    : DTS 5.1% |, v  `  c6 ]# S7 X
Language                                 : French
& ^! i/ r7 ~5 k0 S$ S+ wDefault                                  : No
# O( c& v$ Q/ q' _* O8 [/ p$ SForced                                   : No: J9 [0 l% x, R" `' K
Original source medium                   : Blu-ray# `6 J0 a, A0 X/ ~3 c
' ]1 m$ f3 d/ O; e3 j
Audio #6
, k& k6 m. C2 U' d) _ID                                       : 7
; `5 n2 C' A8 ~; t$ R* I! DID in the original source medium         : 4355 (0x1103)" h" `3 W" v8 v) u. n, Z: F0 v0 T) [
Format                                   : DTS7 F/ h% f& r% L6 j) R0 @, k
Format/Info                              : Digital Theater Systems8 X  x' D/ t2 D) r/ ^" F5 {
Codec ID                                 : A_DTS0 F) }- k9 h  a
Duration                                 : 1 h 41 min
' P: E" c: |2 N: N# YBit rate mode                            : Constant
" m) v3 }, G$ l2 j$ D( I6 u! bBit rate                                 : 1 509 kb/s
1 V4 O# y+ L; k7 YChannel(s)                               : 6 channels
" U  D% Z$ \: L, z1 r8 A/ HChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
# D: y0 A' U( |8 k, YSampling rate                            : 48.0 kHz
/ j# m! O: Z& K# N% k' MFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
" O6 ^( G) p$ m9 Q4 [/ vBit depth                                : 24 bits! \5 x$ \6 E7 x& N
Compression mode                         : Lossy, g) ~! B" B/ P' ^0 e
Stream size                              : 1.07 GiB (2%)  Y. J& M' b! E, H* O
Title                                    : DTS 5.1
! K6 O! Q+ M: X- x8 K  {' w" |Language                                 : Japanese
3 j+ b0 b& L/ ?, i% e$ K! c) JDefault                                  : No
& \* b7 B3 X  U1 J) X" K' z/ i& TForced                                   : No
" Q) B4 A' z& f) rOriginal source medium                   : Blu-ray
* q, {; ?3 h! |/ L2 ~
4 o' F0 z, M' u6 B) Y5 ~! V9 kAudio #7
; Z0 h+ ~& z' u# w' H5 P# y9 R+ Z) mID                                       : 89 e, b* X9 U( x8 }! R
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)8 ]4 l$ H% I) T
Format                                   : DTS
2 }6 m* N0 a$ BFormat/Info                              : Digital Theater Systems
. y! F& J/ |/ Y% H( zCodec ID                                 : A_DTS5 R+ n; D4 Y: g8 l3 \
Duration                                 : 1 h 41 min. d( j; Q  H7 m9 Y8 {; ~  l
Bit rate mode                            : Constant
1 e+ T2 {) S* k1 F# r" cBit rate                                 : 1 509 kb/s
/ U. T  i' S7 U) A# @6 \; hChannel(s)                               : 2 channels- R  K# _3 n- g
Channel layout                           : L R
" ]5 w" f; i# f& x. K' eSampling rate                            : 48.0 kHz: [  J) s) O0 o) x/ @
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
$ b* _- E7 {  BBit depth                                : 24 bits1 o" a1 d; R8 L( ]/ M) Q7 ]- u: s
Compression mode                         : Lossy3 A1 A. n& w1 i1 S2 X. {5 ~7 D
Stream size                              : 1.07 GiB (2%)
; w$ c" p1 Z& V" W2 X( U+ V- yTitle                                    : DD 2.0& H7 R, W! V2 f) [% P
Language                                 : English
# W* ~1 e, E% b0 jDefault                                  : No0 }1 @2 y; N3 W  I
Forced                                   : No
  m: T7 d5 J! p0 Y0 z1 n( AOriginal source medium                   : Blu-ray
2 f: P8 J1 G  O: N# m" D
! ^; F; @1 ]% yAudio #8, T7 w+ S  Q0 `: f
ID                                       : 9! ^2 _; U6 A3 P
ID in the original source medium         : 4357 (0x1105)4 X# I9 q: S/ p3 |7 f* s; ?
Format                                   : AC-32 x! v% ?, c' l4 `1 ^
Format/Info                              : Audio Coding 30 s6 f; I; ~: w% A+ @5 Y8 L. ^
Commercial name                          : Dolby Digital: H1 B) r( D- \$ ]
Codec ID                                 : A_AC3- o" G7 @5 o2 N
Duration                                 : 1 h 41 min& V3 x2 u2 e' A# _# z% J" \
Bit rate mode                            : Constant* [; t5 c7 t6 W' p+ J% G- N
Bit rate                                 : 192 kb/s' q1 {" C0 T4 g/ B! {& [1 t6 i
Channel(s)                               : 2 channels/ G& B& j5 k, {: J9 F" t' q2 d
Channel layout                           : L R
% m; U% h5 t/ T5 N. |8 pSampling rate                            : 48.0 kHz& c. E% N; i  J* F/ k
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)9 `; W6 U6 z5 p) ?/ _
Compression mode                         : Lossy/ A! X; |" U# |
Stream size                              : 139 MiB (0%)7 D4 G/ ^* C# ]- c0 ]$ n" R, V
Title                                    : DD 2.0
1 i0 I' j# c" b8 r7 b" ALanguage                                 : English
3 R$ P. `2 }+ n$ {, E' MService kind                             : Complete Main
* o+ ]$ g. v* U9 M1 d" P* IDefault                                  : No
: i2 q& N1 o& S( J8 gForced                                   : No5 P0 B" E+ v* H/ |$ |: z# v! c
Original source medium                   : Blu-ray
! J& D& p, k0 b6 L) i( [# a* }+ b) ^) L% d. T2 R
Text #1
% L8 }  n8 k: r- l! a9 H2 OID                                       : 10  j* y, n4 ^8 j5 E$ p3 s
Format                                   : UTF-81 c; M' ~3 O( ]5 _/ R3 h
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8" \& P+ S+ W0 {/ y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
1 u. o. k7 \* w! ]3 i4 k6 I$ I9 x! JDuration                                 : 1 h 32 min9 _2 ]9 `% t9 O# ~8 P7 j- ^3 G& j8 e
Bit rate                                 : 41 b/s
  D9 V2 [# N. P- ^8 n1 jFrame rate                               : 0.185 FPS
* _0 o& w' X; P* }: z1 M3 T& L1 uCount of elements                        : 1023
3 u$ ^7 O$ z+ v1 ~9 V! w1 \Stream size                              : 28.3 KiB (0%)) I' L2 \* C; n5 i% _! r# R
Language                                 : English! x5 w5 U# g( X) P; q
Default                                  : Yes
/ i9 a8 f' \7 y& i7 J9 nForced                                   : No5 r$ K- i9 d9 |0 K, P
( f' R& T6 g* w4 W  T' ~
Text #2
2 l! V2 ?' ~$ m5 Y) LID                                       : 119 I. @1 ]6 A% J' ^* M  M
Format                                   : UTF-8
4 e9 c" d5 q+ E" D) GCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ J5 G" T+ d% Y5 p; F5 aCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 H; y  Q4 c* k+ i( O6 vDuration                                 : 1 h 37 min, j1 O, y& x8 ?4 q7 k
Bit rate                                 : 49 b/s; p# u  m/ s) {2 S- R0 n. n4 Q" J
Frame rate                               : 0.237 FPS
; B, D* |( e/ Y/ ICount of elements                        : 1392
2 S3 r# Y; o1 Y% e0 F1 ]3 \Stream size                              : 35.7 KiB (0%): `+ G  G" q. W
Title                                    : SDH
5 t# l4 d. G: VLanguage                                 : English
, l, q9 m7 o) Q6 k& ?1 q* ~Default                                  : No
" e! C+ f2 m7 U  h! oForced                                   : No2 q7 v0 H$ X; P: c2 e8 ^

: k+ `. e2 `8 c6 c9 \: NText #3
- @; y" A7 @$ W# ~6 M" \: j$ [  NID                                       : 12! K# ]/ \& O4 D% O9 J3 N/ \
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)( ]& G1 P9 L- f! f( c
Format                                   : PGS$ q' f3 m: @8 t3 d0 {- A: D: H
Muxing mode                              : zlib
( \- H' x9 [% sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  U/ ]! O2 p8 yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% N6 u* `# b5 a& g' N( _Duration                                 : 1 h 37 min
9 z" \% T2 l4 |( ?" @3 KBit rate                                 : 31.9 kb/s5 Y6 _2 J2 Z$ i# {: N
Frame rate                               : 0.478 FPS3 f% g9 E/ y% h
Count of elements                        : 28089 \( @1 K' k& H' P
Stream size                              : 22.3 MiB (0%)
% O) S% g! h# X! u  F  G0 I" Y2 @Language                                 : English2 W- T% s3 e; |5 e% `
Default                                  : No
( @. n2 ?# x5 ^: dForced                                   : No3 m! L: h( O* e9 q- a$ u
Original source medium                   : Blu-ray
0 X* k. Q+ t0 `% \  k- `# ^3 t) D
( M0 S* k- c6 E+ D* e, y+ TText #4
6 b3 k. V% |) L% ?2 \ID                                       : 13
  N* }$ I: A( D% R  kID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
  T- f% q; x9 A, ?8 T, _+ R. d6 wFormat                                   : PGS* ?& F* F+ o! M6 z! K4 u' W( j, W
Muxing mode                              : zlib7 Q! j; ^9 I' P9 b- ]' M
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ F" a# q5 n* ]$ W8 [  @
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 w  i/ R/ g% v+ S8 x; oDuration                                 : 1 h 41 min) ~- F, ?6 A% J
Bit rate                                 : 23.4 kb/s* A7 Z  z& g' @8 K' b/ c* k" B
Frame rate                               : 0.349 FPS* t( u- @4 S1 K7 G1 K* a
Count of elements                        : 2114
9 d! k% H( x( S6 q- FStream size                              : 17.0 MiB (0%)
7 ?+ Y$ t9 r/ _% p% @+ t! ELanguage                                 : Spanish3 [) b7 ]* O( _) J8 o( M# i! y
Default                                  : No7 Z& m+ |1 t3 v: F3 y; z6 g' A. u
Forced                                   : No8 X; {: r  q. R% N- |) C
Original source medium                   : Blu-ray4 E7 b7 O# s4 O# T, ?) m6 W

' g' `& C0 M7 N1 j! o. QText #5
5 @* b/ o) b# N  ~ID                                       : 14
; x9 _, j- J1 _" x( X/ tID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)- @2 W  c3 Z) Z; _7 s. D
Format                                   : PGS
! u* c; C* C7 p5 u5 kMuxing mode                              : zlib
# l5 Q7 M# ]- I& {9 Q3 x( eCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, W9 f( r4 o& j; h9 C* {" T$ GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) I+ }% o! r" o& R9 P3 C
Duration                                 : 1 h 40 min- F) ^6 Q' W+ R- d& m4 K+ C# }
Bit rate                                 : 22.3 kb/s
  j  k6 G5 }0 N* ~3 GFrame rate                               : 0.336 FPS
' v8 T3 d. r! ZCount of elements                        : 2034
) C% @6 b7 d, f* P/ E' T6 ?! sStream size                              : 16.1 MiB (0%)
+ @# h$ g3 t# e! \7 ~1 L' XLanguage                                 : French( ~" E2 \' A! L, L& x- e
Default                                  : No+ g* K& t! v% U! w
Forced                                   : No5 F6 i2 D* T$ c) {! p1 v# e& a. m
Original source medium                   : Blu-ray
! X4 B5 f; X! m$ @/ b! i+ z5 r" z, [: B8 {7 @; o2 n
Text #6! |& ]' h+ f6 L; Q# [
ID                                       : 15) q  V$ T" Z/ l$ K) Q
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)
+ u! a* v/ |5 r$ v1 \2 ?4 x5 TFormat                                   : PGS
/ c0 F1 H1 q& t" i/ A- p2 MMuxing mode                              : zlib/ j, Q+ v' F. ]' p! p+ O/ Y' l
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 U# x$ O) l9 q" V0 T1 O& H' U5 O
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 }/ ]1 V; o; S8 X  p! U
Duration                                 : 7 s 21 ms
8 B/ D& n6 u' p  r7 Z: s* n- aBit rate                                 : 24.6 kb/s, J3 A/ C% _: ?
Frame rate                               : 0.285 FPS
: i5 Z3 f* @6 @2 R% j- [9 {Count of elements                        : 2
2 N6 G6 t+ S/ VStream size                              : 21.1 KiB (0%)5 U& k" r4 ?, j! y$ U) }
Title                                    : FORCED
! O5 _; x( B3 `- }! e0 _. D& h0 [/ ?Language                                 : Spanish( }+ u1 @2 t8 [
Default                                  : No' ?$ k+ R  \+ \% Z) [$ l, o
Forced                                   : No
, U& I6 x5 y& `; aOriginal source medium                   : Blu-ray
& r# s3 {4 D1 Y
6 {7 x0 I& Z- p5 \Text #79 p6 y$ ?% ~0 Q# C- \7 B5 M/ g
ID                                       : 16
' d! k" t6 D, l7 qID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)' f2 m7 l! s3 _2 s9 N9 A
Format                                   : PGS
, e9 Y" P3 f) X; V! k& V9 bMuxing mode                              : zlib3 a. z0 h/ a( @: n+ t
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 |. }$ c# c5 o7 A8 kCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 H6 f1 P9 E3 [7 e% [* S
Duration                                 : 7 s 21 ms
& p5 ~' T+ u- S! R+ s5 F& m3 L  SBit rate                                 : 22.1 kb/s
$ c0 Q2 M  i/ E" V/ s" T4 S5 mFrame rate                               : 0.285 FPS
- ~- f+ k( v2 Y, M' c1 MCount of elements                        : 2
! k  {2 \2 s/ |Stream size                              : 19.0 KiB (0%)* b9 V: [" y+ e2 ?: i
Title                                    : FORCED
  }$ ?8 ]7 y; s, z4 I% `: yLanguage                                 : French( _6 W( {( {, J/ f
Default                                  : No
1 t" t' [" [1 t* }& {Forced                                   : No+ |/ F# `" j! Z2 I- L! R0 F; c, k
Original source medium                   : Blu-ray
& P- d% F  u0 q2 [
, y3 P8 i: i- \/ h- f2 BMenu
7 j. Z& Z7 h% e. \  T# F7 h00:00:00.000                             : en:Chapter 01
8 l# n! t* U3 \2 \- o: T7 f00:08:10.416                             : en:Chapter 02
4 n* ~: t( y$ x* d00:16:18.166                             : en:Chapter 036 i$ n) t$ r% V
00:25:55.791                             : en:Chapter 040 Y. A) Z/ J# r0 {
00:32:11.583                             : en:Chapter 05: Y) c+ l. v& }3 Q( \
00:41:37.458                             : en:Chapter 06
$ i6 }. z) t9 @1 [00:47:46.791                             : en:Chapter 07! f) u4 \4 H& ^" C) D& O
00:56:18.375                             : en:Chapter 08
7 e3 Z& O6 k2 O2 J# m! V! W# t' {& z01:04:03.041                             : en:Chapter 09
( f4 [; n# Z# Y7 ?6 K2 {01:11:58.333                             : en:Chapter 10
. u7 m, d! ^4 Z01:19:56.833                             : en:Chapter 11. ]0 d, o) J# n0 f" e# x: ?, g
01:28:41.625                             : en:Chapter 12
  k& P4 w' c% v8 r( E
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

801

主题

1864

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2896 枚
体力
6010 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2023-3-28 07:56:11 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!"", |$ g) H$ ]! H  F
Blu-ray movies Community: my favorite!
: H4 e' k* D, |

0

主题

2582

回帖

9072

积分

Sponsor

金币
222 枚
体力
3953 点
QQ
fangfang789 发表于 2023-3-28 11:33:34 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!% f9 [& m& F  J; e9 z  G2 D
Your resources, well, I am very satisfied!% \8 J! L1 ?+ {" j2 L$ z

0

主题

843

回帖

4034

积分

Sponsor

金币
578 枚
体力
1737 点
sawas 发表于 2023-4-1 04:04:56 | 显示全部楼层
That is awesome!

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-6-21 08:48

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表