BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 14|回复: 3
收起左侧

[4K极清电影] 酷宝:魔弦传说 [4K REMUX无损版] Kubo and the Two Strings 2016 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 70.58GB

[复制链接]

8418

主题

172

回帖

8万

积分

Post Share

金币
1741 枚
体力
26049 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2023-3-28 00:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
A young boy named Kubo must locate a magical suit of armour worn by his late father in order to defeat a vengeful spirit from the past.
; c+ B) j1 i/ ^, f1 ?
0 S. r& S# D2 [ 01.jpg * I0 W( @/ {3 _7 C8 q& \

7 u4 s  [( P6 j6 I8 T+ C' j◎译 名 魔弦传说/酷宝:魔弦传说(台)/捉妖敢死队(港)/久保与二弦琴/久保与二胡
2 c& g: o0 [8 n# V9 M6 ^! p◎片 名 Kubo and the Two Strings5 M( C* T' c8 b. m! J- m
◎年 代 2016
+ y0 ~8 \; U% a/ \. w0 [4 L; O  c( U◎产 地 美国
" E7 W; M0 m4 v- S* [" S% J◎类 别 动画/冒险/奇幻
/ X/ c6 W. m  k6 n◎语 言 英语
; J6 z) R( ]  U7 u! N◎上映日期 2016-08-19(美国)/2017-01-13(中国大陆)
0 L/ N# y/ i+ q◎IMDb评分  7.7/10 from 132,356 users
7 L1 ]* e0 n' Q) }8 r& ]◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4302938/
2 Q( t1 E" X! t' u◎豆瓣评分 7.4/10 from 77,974 users
# |: x& d6 X" o( H- k: u7 Q◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26287884/. v& e8 b: N" j) \6 d* g
◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD  
/ v! S. v( U0 q◎视频尺寸 3840 x 2160
, Z/ A' H9 L9 e& r$ r, j◎文件大小 1DVD 70.58 GiB6 [8 }" {' }5 s" d8 v
◎片 长 1 h 41 min/ L: ?+ i4 ~- s! @' |$ q; t! S
◎导 演 特拉维斯·奈特 Travis Knight, n* ^3 b( J- x- \2 a7 j
◎编 剧 马克·海姆斯 Marc Haimes5 I" s/ c2 N# C' t
     克里斯·巴特勒 Chris Butler
& K3 Q& H8 g. B7 D2 M. m& x     珊农·廷德尔 Shannon Tindle
9 B3 j  P7 l8 ]: v1 M9 b% R◎主 演 查理兹·塞隆 Charlize Theron
' f! q1 N' N6 ?     马修·麦康纳 Matthew McConaughey8 x" _% n% `; S8 `* o5 K& z
     拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes3 _# ~, }0 @! s& [7 ]" W+ J  m, f! n
     阿特·帕金森 Art Parkinson( I; e1 y$ L" y
     鲁妮·玛拉 Rooney Mara
" U  R/ x) G! @6 Z     武井乔治 George Takei
. m, ]. e* H/ T0 a) E     田川洋行 Cary-Hiroyuki Tagawa3 U2 {: E, Z6 |/ O1 y$ Y
     野路美苗 Minae Noji+ E4 G0 ~5 L9 l: I0 W1 b
     布伦达·瓦卡罗 Brenda Vaccaro
; J9 I* p0 V0 W     肯·竹本 Ken Takemoto4 V3 q6 L0 \* @$ e
     瑞金娜·斯派克特 Regina Spektor
7 S7 m6 e; \* z4 f3 }; Y" F: C     艾德文·瑞丁 Edvin Ryding
  _0 h, W* C4 N( S( _( J, E
" p1 ]: c+ Q2 H5 ]0 k◎标 签 动画 | 美国 | 奇幻 | 定格 | 冒险 | 日本 | 2016 | 成长
4 E! Z, l% I) w( T% T% W" y& o6 R4 Z0 i% _$ o8 |
◎简 介   
8 R  C+ f& z- \" I2 c
% W0 ?' E; b- h3 ?5 w: [6 S 独眼男孩久保(阿特·帕金森 Art Parkinson 配音)和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天,久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱,天一黑,他就必须回到家中照顾母亲。一天,久保回家晚了,曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音)来到久保家,企图夺走他的另一只眼睛。在混战中,久保的母亲死去了,死里逃生的久保被迫离开村庄,在外流亡。
- O5 e5 Y6 }/ \: k3 b( U  w& Q( z5 g3 s5 a
 久保得知父亲去世之前留下了一副能够保护久保不受到邪恶姐妹和其父亲月神(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 配音)侵害的盔甲,于是决定启程寻找它。路上久保偶遇了失忆巫师甲壳虫(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 配音),甲壳虫也加入了久保的队伍中。( ^4 C& U3 C; ?7 K- e8 A
! y8 m( s- ~3 u
 Kubo lives a quiet, normal life in a small shoreside village until a spirit from the past turns his life upside down by re-igniting an age-old vendetta. This causes all sorts of havoc as gods and monsters chase Kubo who, in order to survive, must locate a magical suit of armor once worn by his late father, a legendary Samurai warrior." _! G  G6 u# b: j% L

! H4 b2 i' D* C8 {
Kubo.and.the.Two.Strings.2016.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
6 \  N1 B1 `( g* |7 \& Y
' [7 t4 w1 Y+ p0 lVideo
, q  t  U/ G/ g1 UID                                       : 1
6 c# c7 w' V  f/ O1 `ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
& M9 @0 z# ^% U7 j9 B+ kFormat                                   : HEVC' j" ~9 ~+ f; `* n) c5 C4 I' z
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
, q% Y7 `$ B, ~4 ~' RFormat profile                           : Main 10@L5.1@High, D) f0 D! _; J) T
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible- M) P; C/ _* \* `0 M
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC! v# L4 Y; T5 I- r0 G
Duration                                 : 1 h 41 min
+ ~5 _% d* G9 U3 cBit rate                                 : 85.0 Mb/s) w  z! @( e; I( p# s$ j
Width                                    : 3 840 pixels
& M) r# D% e) O+ ~( \0 N3 l! BHeight                                   : 2 160 pixels
7 i7 N  \3 l, s. ^3 iDisplay aspect ratio                     : 16:9) ^% |( S& ]  d7 x1 n. {5 C% w
Frame rate mode                          : Constant: V; K9 p8 A1 N
Frame rate                               : 24.000 FPS
7 t8 s( r" t- D1 i1 ?Color space                              : YUV: W! j4 N  b/ e4 u6 M6 i# G7 @
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)0 t) W1 X/ M2 F6 ]- R' ~
Bit depth                                : 10 bits# @8 x. }. T9 z, Y0 M
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.4274 G0 K/ U8 o1 Z$ ?
Stream size                              : 60.3 GiB (85%)
$ y8 g3 \# U( N3 ~$ S' j: K# jLanguage                                 : English% ?7 h, |8 W! J. V8 T
Default                                  : No
& {5 ]+ W" m+ K  Y! ]0 o! K/ D+ wForced                                   : No
+ e- ?& a( }4 B4 jColor range                              : Limited) o4 M9 [5 K# B1 J; D' F
Color primaries                          : BT.2020
$ r/ v2 ~, h3 X& S# KTransfer characteristics                 : PQ
4 {) J' \' a* K0 F2 W+ V. [Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
/ s+ z% w, Y) g8 x' `9 S  tMastering display color primaries        : Display P3
9 u4 S9 S5 u/ D1 m3 rMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2  n7 @1 g" r5 t9 F, K
Maximum Content Light Level              : 4057 cd/m2, ]! ~" r6 v, j" y
Maximum Frame-Average Light Level        : 321 cd/m2) P6 O: P4 i$ W' B
Original source medium                   : Blu-ray
( s7 P7 ]- e' _+ [
0 R" E" c: }9 Y: o! }  j& dAudio #1
& s" }8 h- h' X# t- ]+ sID                                       : 2
: U" w. D6 N% F6 w; YID in the original source medium         : 4352 (0x1100)3 Q* ?) ]; a: x. d5 z
Format                                   : MLP FBA 16-ch
6 [( n$ z9 |, ~6 C& S" g" bFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
1 q1 ]3 Z# M$ c; ]7 F' l1 c: T- eCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos$ P) ]( X( h7 s: k
Codec ID                                 : A_TRUEHD
2 F' N: Y6 S8 _/ t8 Y1 p! cDuration                                 : 1 h 41 min
' h8 p0 `5 Z% r& p8 I- D! {& XBit rate mode                            : Variable, `- {4 ?4 H$ w4 ]
Bit rate                                 : 3 882 kb/s
8 q% A) }! |8 \3 {/ L( A. m  O5 E6 WMaximum bit rate                         : 6 432 kb/s. m" J1 m( _# m& U
Channel(s)                               : 8 channels
2 E9 |0 X) {6 {1 I3 p4 `& EChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
$ Y* i0 U# J6 h3 l# FSampling rate                            : 48.0 kHz- U$ E2 f% ~0 |  S
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)6 K3 b1 W9 D9 E3 L
Bit depth                                : 24 bits
4 I, m& r3 e: W. T" @$ I9 kCompression mode                         : Lossless6 W/ M  H9 \* k9 i; C# D2 p
Stream size                              : 2.75 GiB (4%)
6 ~' c$ U" E2 U8 \5 y+ KTitle                                    : TrueHD 7.1 Atmos7 b7 t! F+ l9 X6 c3 j* U
Language                                 : English
9 d' y' r7 ~. Q, @9 ADefault                                  : Yes
  u! ]. E1 h/ @( \* f( {Forced                                   : No( h. D$ ]$ B1 m0 J
Original source medium                   : Blu-ray
! a9 I& K4 k. T& k: _Number of dynamic objects                : 119 N7 O2 }$ K" ^7 w% P
Bed channel count                        : 1 channel
% o! _. K# J5 I9 e) f% J; L. qBed channel configuration                : LFE4 I0 j7 r) N3 J0 f' ~  o  e
$ O# ~* Y1 A- G' q5 R
Audio #2: n+ n$ H& l4 b, R# H+ D  L0 B
ID                                       : 33 y2 B7 F: e" r. }+ _
Format                                   : DTS XLL
6 j  s/ ]  a& v/ k/ N/ |Format/Info                              : Digital Theater Systems
) V1 o- S5 c( U: dCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
5 i5 P+ e- e, Y3 z" T) uCodec ID                                 : A_DTS
1 v' v( g8 V6 L( ~8 @8 kDuration                                 : 1 h 41 min2 g) J2 ~! x: A6 [' O
Bit rate mode                            : Variable
. u( C. i  H' I! }Bit rate                                 : 3 883 kb/s- ~5 @3 q9 ^! J- O
Channel(s)                               : 8 channels! M9 X4 R- c0 Y2 h8 f5 n) N
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss4 D' }9 M* E8 H& S! {
Sampling rate                            : 48.0 kHz) j5 v9 V) o$ y2 d0 v
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)3 ~+ w# R; G5 m3 G$ b
Bit depth                                : 24 bits
" C; j/ Y, z9 _; A' a6 oCompression mode                         : Lossless
& Y* ~, g6 ]0 A' I; M9 L; \0 vStream size                              : 2.75 GiB (4%)
) O, D6 M& ^, s5 MTitle                                    : DTS-HD MA 7.1' [2 x3 e7 n+ d7 Q# K8 n3 y7 K
Language                                 : English
- o' q& M& I' D. D. K, b, X  N9 ?Default                                  : No3 t+ @2 a3 g$ p
Forced                                   : No7 X) ~; w" n* {; P! K' f
0 f- Y  M% e/ |3 M* C' p3 l: U
Audio #3: g. \, m6 j+ K
ID                                       : 4# M/ A' U' t4 _  H, N7 E! Q' C
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)- G3 r( m8 S3 J
Format                                   : AC-3; q  O$ ~. e5 |" \: ?6 g
Format/Info                              : Audio Coding 3) ]4 n' U! q/ F' a9 P4 h$ Q# c
Commercial name                          : Dolby Digital3 M. k5 e$ Z! ^1 j5 w
Codec ID                                 : A_AC3' C7 ?0 c2 s" e0 {) s1 }9 Z% J
Duration                                 : 1 h 41 min
+ P: d. C! Y2 i/ A  S/ C  c( c9 OBit rate mode                            : Constant1 r8 q2 `6 I+ z8 K/ k
Bit rate                                 : 384 kb/s
7 D/ K5 q+ L1 Z# oChannel(s)                               : 6 channels2 ?$ t1 i) y# _6 k3 D4 Q4 Q9 y. @
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
9 O; s, M  @# L/ zSampling rate                            : 48.0 kHz
; Q; @: L' Q% E: fFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)+ G! D! f, _3 ]" J: S% ?5 `8 j+ l, f
Compression mode                         : Lossy
. e2 G2 Z- o( J7 w" t: ^( ~* jStream size                              : 279 MiB (0%)& Z7 N" w, s7 m) z) [
Title                                    : DD 5.1
" b, Y- q% v* o$ q8 n+ jLanguage                                 : English
0 ~0 F- s3 A( B4 v& g, IService kind                             : Complete Main
$ f6 c: H5 d9 ^, YDefault                                  : No
: |3 i2 E9 C( W2 KForced                                   : No0 D) P1 `8 k% e& x6 z( z
Original source medium                   : Blu-ray
  D6 ~" w) d5 `' T3 u: m/ w7 x0 a$ C( V$ q$ j- U
Audio #4; X1 x* m, k5 D$ _
ID                                       : 5
) ?0 a5 d$ {3 K! b" \ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
- P" V( o: g' z9 mFormat                                   : DTS
3 l4 F" B" |: I( c8 }Format/Info                              : Digital Theater Systems
. q6 W* w2 {% x8 h- QCodec ID                                 : A_DTS
/ M, c4 k$ f. [$ m9 k; IDuration                                 : 1 h 41 min
+ W* E) `, L& d9 F9 U+ @7 tBit rate mode                            : Constant% ]- D  I3 z8 i; l$ r% ], T
Bit rate                                 : 1 509 kb/s& Z3 D" j5 W4 j( f* q
Channel(s)                               : 6 channels
0 M; ?0 x" I  h) mChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE$ a6 i3 [& s* \1 [! ^+ Y( X% |
Sampling rate                            : 48.0 kHz. I9 D. R0 f  h* {: T$ F' r1 A
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
% k9 j$ D9 x9 I3 E8 w: A* GBit depth                                : 24 bits
) \) Z6 H) Z6 Y) nCompression mode                         : Lossy2 n. o9 X' O; E9 R3 Z- C" e" Z
Stream size                              : 1.07 GiB (2%)$ ^% W7 N( V9 t& x
Title                                    : DTS 5.1
. j. v: I; F* z2 y6 ZLanguage                                 : Spanish
+ W% m  r; G& |5 D& [. n0 B6 y# PDefault                                  : No
- {% l3 X# ^1 N5 G0 T0 L0 l  v" qForced                                   : No
% f4 z& b/ T4 }, o- c' nOriginal source medium                   : Blu-ray
7 ?- E6 v9 Z, s: s: N. |) I8 k2 F/ ]$ R5 f+ q
Audio #5
+ z4 w1 p# C* o4 t( KID                                       : 6% B& o' y! Q" a( C! O5 t# ?
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102). T3 J9 j4 K8 z* x3 I- J
Format                                   : DTS" Y+ W! Z8 r1 @1 M" w) J& P  k' i
Format/Info                              : Digital Theater Systems* ]$ T4 `1 ^- ~2 p- q
Codec ID                                 : A_DTS
% K& I' I# P! D8 x% dDuration                                 : 1 h 41 min3 u- T( V- ^8 L. T2 j
Bit rate mode                            : Constant3 p1 |1 a6 J) u9 g5 t0 M
Bit rate                                 : 1 509 kb/s( z: [4 @; ~. E8 E; i
Channel(s)                               : 6 channels+ D$ v5 U! {* B: N% N$ Q/ V
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
- X% A5 ?% [! M1 {% u+ kSampling rate                            : 48.0 kHz5 L2 p! `2 x/ o0 j3 ^4 T
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)0 d# Z6 ]7 w0 Y/ U
Bit depth                                : 24 bits: i( r; [, q6 |7 ^1 b& y
Compression mode                         : Lossy
" _4 W8 R- @' D$ p6 s: j8 BStream size                              : 1.07 GiB (2%)
" m" Y' G" G" r# s+ tTitle                                    : DTS 5.1
3 j6 Q) |% W" n7 w0 [$ SLanguage                                 : French
2 {: `0 ]3 V+ N' M* `Default                                  : No/ o* c& Y4 v* }/ o$ C0 p4 p
Forced                                   : No
! j6 B3 e& R1 }8 a, DOriginal source medium                   : Blu-ray
6 ]9 l3 m2 z; F+ J3 M% f. S1 ~: n' P! S$ `7 p  w
Audio #6
# f* i# c% Y" MID                                       : 7; t) E; v: z8 O- N: G
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)0 s5 P+ j2 t1 Y* h  ^7 p
Format                                   : DTS1 ~( G( h+ O0 g5 g/ Z
Format/Info                              : Digital Theater Systems8 M, F  Z/ p' _* k; N) l3 R: q( ~5 p% `
Codec ID                                 : A_DTS
+ P8 T/ q+ G+ o; t% V# b2 cDuration                                 : 1 h 41 min# D. y# g$ \& k
Bit rate mode                            : Constant
* U7 P+ B1 C/ MBit rate                                 : 1 509 kb/s
& h" ^% t) E- _. nChannel(s)                               : 6 channels- {; [2 J% ~& @' `. h' _% s( D! D0 T/ ^
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
  K: s: B. A% {6 c- q4 {( ZSampling rate                            : 48.0 kHz2 z  E% G4 p, w- |' `9 M
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)1 `7 E! q( T/ ~, a1 w2 U$ R  g
Bit depth                                : 24 bits1 C% `  _/ Q7 f- V  I( `- r) ?
Compression mode                         : Lossy# |/ K7 E* w/ G. U5 R- a
Stream size                              : 1.07 GiB (2%)
# g  T/ z, A$ H! R8 }) g! rTitle                                    : DTS 5.1
) c& Q  b6 j8 V1 HLanguage                                 : Japanese
# M* v4 D+ b4 Q! O. H2 O$ E7 j/ w/ XDefault                                  : No
# [6 J0 ~  D0 f# \6 Q9 hForced                                   : No/ x# h$ |3 J( M! `6 X0 x" L% }' c  [& N
Original source medium                   : Blu-ray
& S& h' r1 Z1 i& |7 a2 y5 \% o8 f3 }* k
Audio #7! H5 v$ E! P; i- {" b% D3 V. V% k
ID                                       : 8' U3 r% h+ V* g
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)& ^  C! v! Z8 F- k6 f1 {
Format                                   : DTS; q  e+ N6 @4 d9 n
Format/Info                              : Digital Theater Systems$ W" R7 \" A. Z( I% @! B1 w/ E
Codec ID                                 : A_DTS
2 t7 U+ v9 f2 m4 n& aDuration                                 : 1 h 41 min
( m3 G5 H1 l, `' o  t: ?  \Bit rate mode                            : Constant4 t3 m# }0 J: m0 Q5 ?$ m/ F
Bit rate                                 : 1 509 kb/s0 M% `- E  u; h( Q  Z
Channel(s)                               : 2 channels4 z& O, h$ F! U, g. W. ^
Channel layout                           : L R
( @2 ?( j6 e$ @8 I+ H. H' {" d: ]Sampling rate                            : 48.0 kHz1 b' S6 ^8 d+ G0 I( o
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)) x( p- A1 `9 W% ]5 V  x8 Z
Bit depth                                : 24 bits/ I& d$ U7 x- o; d: ?
Compression mode                         : Lossy! ]" k: O2 Q# \* w6 W
Stream size                              : 1.07 GiB (2%)
- O6 G- {1 }* |: L# O9 O% ^Title                                    : DD 2.0! I( h' |! N0 r
Language                                 : English
+ J7 C5 u" H1 ]* qDefault                                  : No
$ @3 j4 k2 K2 FForced                                   : No
% q) i( y# z- o* w7 a& e; [$ AOriginal source medium                   : Blu-ray
2 R* v2 C- M& B0 f3 S! e  b" f1 e& g/ n$ H
Audio #8
* i, a" V& A  g- BID                                       : 9
7 L" @1 A' }  W/ A& IID in the original source medium         : 4357 (0x1105)8 d5 G8 Y0 r# }( o1 _) K* s  m
Format                                   : AC-3
, M) e/ A# f; C; KFormat/Info                              : Audio Coding 3
! {  l9 B4 m( i. }' z/ W: WCommercial name                          : Dolby Digital/ O* z* g5 k& B5 Y* ^
Codec ID                                 : A_AC3% f9 x! G$ v7 F8 @: H
Duration                                 : 1 h 41 min- D! X& E, e8 E* Y" D5 q. G
Bit rate mode                            : Constant# I% f" |' }9 f2 ?0 k
Bit rate                                 : 192 kb/s; Q' V5 g! v4 R- K, N
Channel(s)                               : 2 channels
: U& F9 F( Z5 \- ~Channel layout                           : L R4 _* P) |4 X. j! c2 Z/ s
Sampling rate                            : 48.0 kHz8 J: n' F7 n; R% [
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
+ t6 c- J' r5 w: m" P2 sCompression mode                         : Lossy
6 q3 o3 y8 p: u9 R; G" C; _5 @" S4 DStream size                              : 139 MiB (0%)
7 N( |( y6 @  `+ z+ r- W' gTitle                                    : DD 2.0
; _" W) W4 t" v! ]4 q7 b- xLanguage                                 : English
* Y. S' C! I2 r1 [" fService kind                             : Complete Main
1 {$ G1 N: J+ R, J4 G" T0 iDefault                                  : No
( u: F2 R* c" \Forced                                   : No; z+ y& [: L: r& x/ @7 P1 x# n' a3 {0 n: W
Original source medium                   : Blu-ray
* m: N/ f. N2 P; o' Y: u/ E& w2 a9 @: y! A0 q4 Z
Text #1; Y1 H* C5 {/ l, X+ d( d3 i3 q- O
ID                                       : 10, g4 V' C( a. K, ~3 s7 \' r. q% Z3 }
Format                                   : UTF-8
1 d3 ~1 h& g4 H3 Q# l5 c7 OCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
3 v. @( m& W( UCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
) c% F! w# J1 D* N5 fDuration                                 : 1 h 32 min' l; ~7 I: v8 W" x9 D. o
Bit rate                                 : 41 b/s
: }' r, s) K8 P7 L. T& {$ A; n' `Frame rate                               : 0.185 FPS' r" D6 H9 U5 d4 T0 i
Count of elements                        : 1023* \3 U# G! m( |$ F: v
Stream size                              : 28.3 KiB (0%)+ `+ `3 ?' J4 ~  ]) G* |0 A0 H
Language                                 : English! N! ?8 u/ _1 B' h; u
Default                                  : Yes
) X- U* Q9 i2 ]& {1 _7 U& dForced                                   : No
: M$ ?! [! a3 ~9 G% L3 e3 G$ d4 o0 J9 f7 F. A
Text #2, u# S3 j( m) `- C( s5 B- F/ _1 K
ID                                       : 11
3 r* B2 N9 ^" ?. J4 VFormat                                   : UTF-83 R& N6 r0 H: m
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
6 \. u5 U1 |3 i* F( Q$ u* f/ pCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 G8 T( c( K9 V# M8 a# ~, {- ?4 j
Duration                                 : 1 h 37 min
( w& A# {" c; _- H  cBit rate                                 : 49 b/s$ \; I- T. w* ]9 M7 x9 `/ k& `
Frame rate                               : 0.237 FPS& x$ Q& O- w- ~7 G
Count of elements                        : 1392  s7 Y% Z% y& L1 X5 r* L
Stream size                              : 35.7 KiB (0%), D, O# M3 o/ _+ Z8 d8 S
Title                                    : SDH% }6 k6 ^$ D1 p' M% [& f
Language                                 : English
+ D2 J4 u9 r' I+ V/ fDefault                                  : No
4 O1 `: z% `! A, KForced                                   : No
/ v4 O4 R& [, m% @- N) C: ^, o! }5 E0 c1 u0 {4 k  [
Text #33 h" W) j; t5 L! x8 k6 \
ID                                       : 12
( k# G* ]7 M6 B7 j' w5 Z! iID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
4 O2 T; s6 a" j& a- z. MFormat                                   : PGS, U; J, \/ y% I0 }
Muxing mode                              : zlib
: j" Y# q1 G+ oCodec ID                                 : S_HDMV/PGS2 {4 o- L, Z5 ^
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' }8 `" ?, s. ^! |: C
Duration                                 : 1 h 37 min
- ^7 R& A* Z# r% X- lBit rate                                 : 31.9 kb/s
* f0 j& L, R2 L* _8 L  rFrame rate                               : 0.478 FPS
' ~+ d- N/ B& H1 [6 tCount of elements                        : 28082 q  t6 n: P- z
Stream size                              : 22.3 MiB (0%)( F3 f+ d5 O/ Q+ ]' {- Z- l3 e5 e( T
Language                                 : English
( n4 I( x6 Q2 x: y* C, rDefault                                  : No! h8 }- C2 j* [  @& R) H  @
Forced                                   : No
8 l0 y6 ^  \& c" z% |+ wOriginal source medium                   : Blu-ray' u( Z& a; E7 d
/ }# {: C) q6 V0 j& n6 I
Text #4
  S! ]* b2 }& e7 k) P( eID                                       : 13& f* _2 X; }+ _/ v& o: j8 ]) G6 M
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)8 r! l" ~# A) n* P% |7 B
Format                                   : PGS
/ w7 \; I/ ~2 W3 g# G& Z5 hMuxing mode                              : zlib
9 f' K1 l" v/ K( W, f$ h# QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
" [  r$ c" z8 y* GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 Q4 p3 z, I! ]- v) pDuration                                 : 1 h 41 min" l- f! \6 d* g8 `/ h0 h
Bit rate                                 : 23.4 kb/s- ]! m' l) F7 v9 s6 K* H. q& w
Frame rate                               : 0.349 FPS
0 Y& ^! \( r  ]Count of elements                        : 2114
# P  Q3 }% f* O. B" [Stream size                              : 17.0 MiB (0%)
, I5 w: M8 O( i6 n7 P7 DLanguage                                 : Spanish- w* L5 j( G/ ^8 g& L; u7 @6 L
Default                                  : No6 p& A4 d+ q  q
Forced                                   : No
3 |- x* ^3 t: I- uOriginal source medium                   : Blu-ray
8 z1 d2 W  U7 N7 O5 V2 _
* h5 c4 k( T2 c: \. V* d4 KText #5
# Y9 ]' u" A" V: W  Q; s# b2 Z7 e* [% vID                                       : 14! M, R/ _. j/ N+ l2 O
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)' C& V( ~. k, e* s
Format                                   : PGS
: a5 u& J: _; m4 CMuxing mode                              : zlib
. ]8 }! {, ^8 S4 H2 ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS  Y+ ?9 l$ G% `1 y* K: S# \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( k* U+ j/ C. q" O& j
Duration                                 : 1 h 40 min
! e2 A* n  {3 }' u; LBit rate                                 : 22.3 kb/s, p0 H6 N. V+ z0 X7 ]  j
Frame rate                               : 0.336 FPS& {% x. s3 ?' w7 R* x0 v0 a/ F7 [
Count of elements                        : 2034, |( }/ H  o* i0 G6 v! n
Stream size                              : 16.1 MiB (0%)
9 Z7 m% M- `" x% A) j# yLanguage                                 : French
( D! s7 V+ \& t+ DDefault                                  : No3 E& x! u/ Q( Y- J: a. M
Forced                                   : No
$ E* G( l! \+ E5 H* B" JOriginal source medium                   : Blu-ray, l  r1 P% C! m7 ^0 |% q6 U

) Q, Q# `" l* s; Z0 [, SText #6
5 K; ^0 y% I2 U; j" O. @6 C+ p/ q7 XID                                       : 15
6 X5 y, _( t4 t- W* P: u* S* N; [ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)
) z0 c7 `- V9 [Format                                   : PGS
; ?# f0 G  a, g9 G: i% HMuxing mode                              : zlib/ _' u' Q9 _1 g( B+ z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 Q" Y9 b, R" i
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( d% `* I9 o% @
Duration                                 : 7 s 21 ms
; h! U3 h8 p. ^: yBit rate                                 : 24.6 kb/s: c2 `' c! k$ O" }3 ^0 m! g
Frame rate                               : 0.285 FPS" B0 ~/ y5 c9 L$ _# S
Count of elements                        : 2  D" K  X- h/ a1 Z0 p" _$ I
Stream size                              : 21.1 KiB (0%): w+ Q& O7 A$ p
Title                                    : FORCED8 _0 [4 K, N7 I: L1 b/ g
Language                                 : Spanish' I" N2 A0 Z, C4 ]
Default                                  : No
1 v9 N; |- S5 K6 l. `. E2 VForced                                   : No2 R- X" u5 e9 H! u
Original source medium                   : Blu-ray7 i' a9 O- b' {0 i

: ?5 l8 d7 M( L3 G4 Y+ \8 F; C6 f# bText #7$ ?7 q% i1 Z5 k. ?, t+ ]. n3 L
ID                                       : 16/ r: K0 Z: \% u3 P8 C
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)+ M- K8 W  R0 M
Format                                   : PGS- e, D  ^$ D  d2 h5 F& h  T
Muxing mode                              : zlib
9 X7 |2 f/ e  o. N0 mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
: B# b/ T( k" i( BCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: x+ s* j' }, K" V. t& h! c. pDuration                                 : 7 s 21 ms2 h/ H: O# k) G% X4 |1 L+ p
Bit rate                                 : 22.1 kb/s/ ]$ ~& w) K) M7 n- C
Frame rate                               : 0.285 FPS* F2 l) g- Z8 |2 G0 Y- X. f3 n
Count of elements                        : 2
, X5 o( j* z6 E- |  H( G+ ]$ ^Stream size                              : 19.0 KiB (0%)
& r6 M9 f5 S3 c% _Title                                    : FORCED. f5 Z" u; {5 I4 r4 J, z6 z6 E
Language                                 : French
: L" J( G3 }* s0 L: Y9 X6 p$ EDefault                                  : No
6 ~) l# Z7 N- Q* j: a* n2 uForced                                   : No
4 r) {& U* P- w- M) }/ E/ u5 m/ KOriginal source medium                   : Blu-ray
& S+ N7 `* ]9 f& h1 n1 J& o5 c: h1 Z% z. q4 o' c" v
Menu/ \/ s0 i% w7 q: q* N) u4 n: r3 K
00:00:00.000                             : en:Chapter 01( r& u0 E6 `3 z4 Y9 a! `
00:08:10.416                             : en:Chapter 02! z! a, ^) Z; H
00:16:18.166                             : en:Chapter 03
1 [7 b5 T( ^4 g4 {: y- D  G00:25:55.791                             : en:Chapter 04: j4 W' Z) `7 }$ e' s  ~1 L
00:32:11.583                             : en:Chapter 05
( L: |/ I; ^% e4 T00:41:37.458                             : en:Chapter 06" F' K9 H2 m1 w' a
00:47:46.791                             : en:Chapter 07
9 O3 y+ p$ O- O. {' u00:56:18.375                             : en:Chapter 089 s7 x& h" u" U% u3 v! L0 P1 f& @
01:04:03.041                             : en:Chapter 09
' x# G4 Z* M. \8 q% D: h01:11:58.333                             : en:Chapter 10) U- B; N& H* {, q3 E
01:19:56.833                             : en:Chapter 119 d" T" ^- }  Q: A* a& J) D7 Y
01:28:41.625                             : en:Chapter 12

2 e8 W$ r) [7 B3 z, f9 h7 H* B# ^7 m: J
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

788

主题

1826

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2830 枚
体力
5930 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2023-3-28 07:56:11 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
* O, ^+ J; |# s( w/ n0 EBlu-ray movies Community: my favorite!
% t+ V# c: G  V+ K

0

主题

1843

回帖

6738

积分

Sponsor

金币
178 枚
体力
2991 点
QQ
fangfang789 发表于 2023-3-28 11:33:34 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
* k$ r0 }3 t! HYour resources, well, I am very satisfied!
0 D! e6 J( {6 E9 L

0

主题

718

回帖

3653

积分

Sponsor

金币
843 枚
体力
1350 点
sawas 发表于 2023-4-1 04:04:56 | 显示全部楼层
That is awesome!

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-9-28 22:05

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表