BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 5|回复: 0
收起左侧

[2160P极清] 魔弦传说/久保与二胡 [4K HDR高码版] Kubo and the Two Strings 2016 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR TrueHD 7.1 Atmos-STRiKES 17.25GB

[复制链接]

8099

主题

172

回帖

8万

积分

Post Share

金币
1131 枚
体力
25186 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2023-3-18 04:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
, v' i; P9 a* Z+ K

. `! A( U2 Q* S◎片 名 Kubo and the Two Strings
% [  o! k+ m" i2 k8 `" G5 ?" H4 h◎译 名 魔弦传说/久保与二胡/久保与二弦琴/酷宝:魔弦传说(台)/捉妖敢死队(港)
* ]/ C0 e: P2 O: g+ t! f! G◎年 代 2016
' g3 a9 b1 M1 Q; {) Z, B◎产 地 美国9 |) S8 M7 ^8 j( I6 R# S
◎类 别 动画/奇幻/冒险
& ~* I3 g! B7 P3 M0 s◎语 言 英语
8 O$ b& j# L9 C* a◎上映日期 2017-01-13(中国大陆)/2016-08-19(美国)
- L5 C' m* w1 t* G◎IMDb评分  7.7/10 from 132,093 users% X6 S( ~8 X4 U; Q9 m5 d
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4302938/
: j/ t# ?) r1 {* @◎豆瓣评分 7.4/10 from 77,940 users. D8 ]! N9 N1 A" M! S+ i; R
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26287884// Y$ @& P  e3 z/ Q% [6 z
◎片 长 1 h 41 min, w4 P- e% v8 Y  `
◎导 演 特拉维斯·奈特 Travis Knight
9 |4 L: N) Q) a' S7 y# P7 V4 t◎编 剧 马克·海姆斯 Marc Haimes5 H$ p' @* G, N5 S( S. e: E
     克里斯·巴特勒 Chris Butler, M; ]* L% s8 f
     珊农·廷德尔 Shannon Tindle9 a4 @" H3 J3 s0 _# S: O2 [
◎主 演 查理兹·塞隆 Charlize Theron6 w; @1 L" p! a/ p
     马修·麦康纳 Matthew McConaughey
/ n/ A' |) ]+ ?/ j! Y     拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes" O: V& Z6 _) c4 |) R/ Y
     阿特·帕金森 Art Parkinson
4 o( p- s" v9 k$ p+ K1 O' v     鲁妮·玛拉 Rooney Mara
0 k' v) M% }$ p% g     武井乔治 George Takei
3 g/ R5 s4 s* t8 h9 D     田川洋行 Cary-Hiroyuki Tagawa1 U' n. D2 Q7 L( |; M/ V8 y
     野路美苗 Minae Noji
: A5 C6 B' I  Y% @6 i  X9 h4 K     布伦达·瓦卡罗 Brenda Vaccaro
$ ^: s# Q& x  n6 N, }2 `. h     肯·竹本 Ken Takemoto, Y' W; X9 q  O+ \
     瑞金娜·斯派克特 Regina Spektor/ ^7 L1 H* S5 i& a* C$ M; Z# L6 e

3 |3 ]6 g3 |+ L8 P% }0 I: k◎标 签 动画 | 美国 | 奇幻 | 定格 | 冒险 | 日本 | 2016 | 成长
2 j# U6 u) D) x# W/ I+ s- Q! Z* L6 H3 K% x8 b$ f
◎简 介
+ s+ n3 i: N  b. c$ t
& p& _1 U" `- S  y! M8 @$ a( D 独眼男孩久保(阿特·帕金森 Art Parkinson 配音)和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天,久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱,天一黑,他就必须回到家中照顾母亲。一天,久保回家晚了,曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音)来到久保家,企图夺走他的另一只眼睛。在混战中,久保的母亲死去了,死里逃生的久保被迫离开村庄,在外流亡。6 ^/ m0 c) [, C% c8 n! Z# N9 o

, e! F' K4 y) m 久保得知父亲去世之前留下了一副能够保护久保不受到邪恶姐妹和其父亲月神(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 配音)侵害的盔甲,于是决定启程寻找它。路上久保偶遇了失忆巫师甲壳虫(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 配音),甲壳虫也加入了久保的队伍中。
* w, ~" y" j2 l. a9 K
4 ^* D( B' w$ c9 I8 @# w A young boy named Kubo must locate a magical suit of armour worn by his late father in order to defeat a vengeful spirit from the past.) i' ~9 O/ ]4 S6 P* E! t  Y9 d

  u, X5 }1 R* z  T8 N
Kubo.and.the.Two.Strings.2016.2160p.UHD.BluRayCD.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos-STRiKES 17.25 GB
: }; e2 w; t: t  [% @  p% L0 ~& r6 k9 P
Video, u) H0 a% t3 A
ID                                       : 1
& X5 N/ z0 Q# s9 W1 jFormat                                   : HEVC
# h+ Q$ c3 i# P- D1 |) p7 nFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding1 T  M5 z7 h5 [- U6 I2 }
Format profile                           : Main 10@L5.1@High
1 w8 K$ }# [3 {HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU, HDR10 compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
; F' \7 K. }8 p) K$ C; r/ {* p2 {Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
8 |. {8 _  J+ b) P, b$ N8 e; ZDuration                                 : 1 h 41 min2 Y) f1 a6 m1 W, e) t$ P
Bit rate                                 : 19.6 Mb/s
3 S* |2 D' e. Y2 V8 U/ V: J: tWidth                                    : 3 840 pixels
. V4 B$ Y5 N4 V7 ?# p/ g, C" m" M( KHeight                                   : 1 604 pixels- A* Q% C5 N4 T" r7 w  h* x* ~
Display aspect ratio                     : 2.40:1
6 P" A- g: {- r8 _Frame rate mode                          : Constant4 k: S/ Q7 s- ?1 n- `1 s0 j* G, m
Frame rate                               : 24.000 FPS* R8 V; g- `+ [' s1 r- U* m. q
Color space                              : YUV3 r3 ^: w2 ]$ L  C* U$ N
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
+ x: [( Z) U* U( Y, n) y5 q5 VBit depth                                : 10 bits* d/ b% Q; X# A) F: Q. ]) \* }# v
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.132' _/ u6 ^& D1 \3 d
Stream size                              : 13.9 GiB (81%)
/ k  e- A$ B% q* a; x: h; p0 i$ hWriting library                          : x265 3.5+86-6da609e41:[Windows][GCC 12.2.0][64 bit] 10bit6 s+ G1 c2 Z7 y* ?
Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=5 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1604 / interlace=0 / total-frames=146189 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / no-eob / no-eos / hrd / info / hash=0 / temporal-layers=0 / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=13.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,01) / cll=4057,321 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass / no-mcstf / no-sbrc
1 T* D# ^" p5 x* PDefault                                  : Yes( X! t( L+ k3 N* ~
Forced                                   : No/ S8 C9 Z9 O4 A: w# h5 ]: n, j; m
Color range                              : Limited$ l3 _# V- |& L/ O2 ~% g
Color primaries                          : BT.2020
" M' H/ K, O4 f! J: \Transfer characteristics                 : PQ
5 t' A! P, E" R# y+ a/ x$ g& ]( wMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant& n; w; x7 n' Z- s
Mastering display color primaries        : Display P38 J3 W) S4 I6 I  l# Y( T
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
  |: a6 G& e# y* I" qMaximum Content Light Level              : 4057 cd/m2
# X) Y5 n# I& q1 I: _: O/ fMaximum Frame-Average Light Level        : 321 cd/m2
/ p; _2 X* T, c9 b" t3 N& i( s3 }& q) t% z
Audio #1( p2 K0 A% O0 f* ?4 f2 @
ID                                       : 2
0 W" g* h! ?' K1 H' u, MID in the original source medium         : 4352 (0x1100)/ s  J' p1 ]2 K! m  B
Format                                   : MLP FBA 16-ch5 A8 f* ~) C+ g& f
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
, J3 \  Y4 L. a/ c, d, [+ DCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos/ k2 R* V9 N% Y1 X
Codec ID                                 : A_TRUEHD5 N0 \9 o) F8 {2 w" |
Duration                                 : 1 h 41 min4 A+ a9 q5 g7 E% w' \  \
Bit rate mode                            : Variable/ g- z0 o3 E* |; U4 {0 Q
Bit rate                                 : 3 882 kb/s
7 i( n3 N- g% B* O% `Maximum bit rate                         : 6 432 kb/s9 s3 s' @! {. H- u- f- a
Channel(s)                               : 8 channels! O' E3 S- @: {
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
5 I* f. Y- I% u! g$ VSampling rate                            : 48.0 kHz9 @0 V$ e6 T/ O( e
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)! s8 |; M: `  s6 W* C
Bit depth                                : 24 bits
% z) t8 Y: G; S9 UCompression mode                         : Lossless$ o: ]8 O& b7 U! t
Stream size                              : 2.75 GiB (16%)
- c/ T4 g' u3 nTitle                                    : Surround 7.11 J0 n. q+ T& K: k$ f# O; V
Language                                 : English
$ e$ Y% ^# L& c8 d6 Q2 ~Default                                  : Yes% x+ b- z" {* b; Y  D# l2 Z
Forced                                   : No7 c$ a. H, x3 V" Y' j. T- `8 x
Original source medium                   : Blu-ray
' I3 O0 s1 ^5 B) H5 PNumber of dynamic objects                : 11
, [  ~, z: h2 bBed channel count                        : 1 channel
9 k3 u& P2 p& L0 H/ `Bed channel configuration                : LFE
( h" k9 r/ [& ^+ m% s: X0 q# ~0 h" m+ ]% O. a
Audio #2/ \6 ^7 y. T! Y9 h' H
ID                                       : 3
8 l! M( u/ ?' EID in the original source medium         : 4352 (0x1100). {* E& D, j: y, F4 M0 q% m( U
Format                                   : AC-3) j! r8 H& W& x- k
Format/Info                              : Audio Coding 38 L" `- b% P+ g! v: ~8 Y! P
Commercial name                          : Dolby Digital
; M/ V0 c7 J7 X  O7 }Codec ID                                 : A_AC3
" p, l. L2 |" X: {( [0 D; a# zDuration                                 : 1 h 41 min% N: x3 y: H" L6 N4 {+ p% z3 ]
Bit rate mode                            : Constant
% f! S9 P) e4 i/ \. i& eBit rate                                 : 384 kb/s( O4 o3 q) L, o" q3 O5 R. s
Channel(s)                               : 6 channels+ J; b( A. G6 {3 M( l1 A
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
1 ?0 Z2 A& u  y6 |Sampling rate                            : 48.0 kHz
( r. U( q' X9 @8 T4 mFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
2 a7 w: s  Y6 ~3 H6 {- f4 xCompression mode                         : Lossy
" w+ M1 i9 w, c) G: R3 h2 R9 CStream size                              : 279 MiB (2%)
; u% W* I/ {- J8 g; W, {Title                                    : Surround 5.1# Z% r; s. _2 Z
Language                                 : English  W! J& w: F7 \5 N
Service kind                             : Complete Main3 g' w  q0 ^4 a9 G! J
Default                                  : No6 A6 ]$ R; I+ G: \" ]
Forced                                   : No9 z. e7 y' Y: ^- V( w
Original source medium                   : Blu-ray1 l0 t9 F/ s9 v% A+ l% T5 [& X$ V

1 m5 Q& @' D( SAudio #3: @7 |) f. L& d0 j
ID                                       : 4
2 k& n1 R5 C) X4 {8 \: `5 FFormat                                   : AAC LC
# Y. l, y1 L& D: ~2 {Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity" e; h" z2 b! j' J" a
Codec ID                                 : A_AAC-2
/ f5 I; g5 R& w) h& y- YDuration                                 : 1 h 41 min
: X  G8 }3 ?; M, F, c5 Y# d4 b: A$ fBit rate                                 : 110 kb/s
" L- Y9 P, x2 e6 `& I: TChannel(s)                               : 2 channels+ T; [$ y1 [4 j% i/ I
Channel layout                           : L R- [6 R: M/ R7 w% P
Sampling rate                            : 48.0 kHz: g5 K7 ]5 S; C/ F1 e
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)1 U5 e8 i* w! R! C  x6 m, W# }
Compression mode                         : Lossy
  _; Y- v+ R' s% ?1 d' dDelay relative to video                  : 9 ms
$ ]) \( l% e7 DStream size                              : 79.7 MiB (0%)
- ?+ m. I8 `) m4 S" N! @Title                                    : commentary
( D  l6 g! [, XLanguage                                 : English
& z6 d3 c3 r9 D0 o* rDefault                                  : No
. W9 I  c& e! hForced                                   : No% [2 v! Q, z4 X: z8 t* ~2 n
/ T) b4 s9 r4 }4 S* j1 L
Text #18 H8 ^; M' }, R3 Z+ N. m
ID                                       : 5& l1 o' i4 a5 ^. Z7 C) J# {
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)2 t) x! a2 J" w1 u  F( _
Format                                   : PGS+ f* j" T' y5 s
Muxing mode                              : zlib
0 x) J" O, c+ F3 J9 hCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
9 d3 F/ J& |1 m; S/ `Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# E7 T) w- f" D) F8 x7 U: z/ ?1 sDuration                                 : 1 h 37 min
# \2 j' h. ?  Y# |% nBit rate                                 : 31.9 kb/s
& G. f& K. X/ ]/ u- n% [Frame rate                               : 0.478 FPS
. m6 |) Z/ V" f3 U+ I& z$ @Count of elements                        : 2808
* E0 X: n3 v5 rStream size                              : 22.3 MiB (0%)/ B0 }2 j0 e  I6 @0 j, U
Language                                 : English, d1 R, x9 `% B6 Y8 [
Default                                  : No% B# ?! s6 A( x/ q
Forced                                   : No" ]9 G; L' X) D9 A  ~
Original source medium                   : Blu-ray7 F" d, z# t/ p/ A& h/ L+ O
6 ?" e1 ?( [5 E  }4 u9 a
Text #2
% M5 Q2 P9 F% I" c3 u  |% u. H9 JID                                       : 6
7 w4 H: Z3 ]* {: h* D2 t' @ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
  p6 b1 d; J, d% {Format                                   : PGS0 {- }* e4 H5 n' J8 `% M
Muxing mode                              : zlib
1 q. ~) [9 \; ]8 c. N# t! LCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
* ^+ X7 O9 }! T5 W" @' xCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* a3 U  |/ E7 I; z8 O4 UDuration                                 : 1 h 41 min4 t  x: R3 @( |2 o: u* l
Bit rate                                 : 23.4 kb/s
: p. q" r2 ^- z+ qFrame rate                               : 0.349 FPS
( p2 {& p5 y  R4 H7 w( sCount of elements                        : 2114* p5 B; S' n+ V4 O9 n
Stream size                              : 17.0 MiB (0%)" k+ T3 a( a; T+ H- w( V& _) ]- ^
Language                                 : Spanish' z; C2 p1 v9 m  Z& m6 n' x
Default                                  : No
) H) G( |5 D5 v' B: Z5 ]Forced                                   : No
( U/ `3 T/ x9 KOriginal source medium                   : Blu-ray
7 @2 L4 j& \' E8 G9 w5 e( ?6 Y1 Y) a- ~& E
Text #35 U% e! a/ a$ k  M7 a
ID                                       : 7
9 N! Q- g- S# Z6 k7 a' ~' QID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)+ h% N( U' Y( ?3 |
Format                                   : PGS8 [1 i4 i8 g+ g: U
Muxing mode                              : zlib, V" c  h2 M  P7 k0 e5 C- A5 C
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 t% A3 N+ Z, U/ n& ^0 k. y* J/ ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 p/ N  X8 R& e( d9 j" z& M
Duration                                 : 1 h 40 min
2 m+ r: A; |7 HBit rate                                 : 22.3 kb/s
+ z7 w, |* b  G0 P3 B7 fFrame rate                               : 0.336 FPS6 o: V0 b' ?4 P8 O% C
Count of elements                        : 2034/ O& y3 I' f+ d) ?3 Q" i4 X
Stream size                              : 16.1 MiB (0%)3 l! L- \' z; p, n. ]/ f6 [, B
Language                                 : French" O  O2 u- \, u
Default                                  : No- V. m( [' a4 g* q) G3 h
Forced                                   : No
% E2 ]; X" w: R2 i# [' [- O$ M6 FOriginal source medium                   : Blu-ray
9 R: g* T! |2 [+ i: N
/ u' }$ d  Z: y* ?Text #4
- s; @  Z! a: W8 BID                                       : 8% U4 F+ H/ r3 G  W
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)" ~. n6 y0 E% Y1 }' ^+ L
Format                                   : PGS( G+ `  I! q  U) X) ~9 F
Muxing mode                              : zlib
3 C/ ~4 F# p/ X9 u6 k: f" RCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ {; ^7 C6 U2 O# {+ I* P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# U7 M) G* t7 oDuration                                 : 7 s 0 ms
" F/ u: [2 O. a6 j! S4 NBit rate                                 : 24.7 kb/s
5 c' Z0 y9 b2 @) Z  c, g+ DFrame rate                               : 0.286 FPS
: f* J1 }/ P5 u7 s. }  K5 oCount of elements                        : 2
5 x4 K: W$ t  M& UStream size                              : 21.1 KiB (0%)# B6 L# \& X  q' V9 L
Language                                 : Spanish
& g8 e! O9 Z+ h. [Default                                  : No
4 T- U8 I8 X6 B# ]/ YForced                                   : No& ?, E4 j, b- o4 j9 l) O5 D1 @& X
Original source medium                   : Blu-ray
) T' e0 v; b" M0 X1 F/ t( l& |4 l1 M1 h+ S0 W! K7 K
Text #5
1 h, V' M, o0 L! pID                                       : 95 F3 G, V  H! Z+ r
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
: V0 z) d' B# p9 U0 t& |/ F/ qFormat                                   : PGS" P2 o- a  d% W5 L6 d/ q! \
Muxing mode                              : zlib7 m/ }" V. I8 N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# z% s: [* ^1 T0 \8 hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! O: V8 p3 q6 ]( n
Duration                                 : 7 s 0 ms2 f5 _  N  z0 w) F  r; K
Bit rate                                 : 22.2 kb/s
! {6 Y9 r( ]* GFrame rate                               : 0.286 FPS4 Y4 D+ X( i/ }  W: o- O/ ?
Count of elements                        : 2: P' Z. L) ?4 [$ L( K4 T4 L  n
Stream size                              : 19.0 KiB (0%)
8 Y) O9 F- {. m  T" `8 v6 OLanguage                                 : French
) O( e7 O* r  i! ^. U5 C3 Q7 o6 \Default                                  : No/ O; j$ n2 s6 z2 m; C  i
Forced                                   : No
8 u3 ~$ U$ v+ I: M: aOriginal source medium                   : Blu-ray
* A: A; V2 f6 l! }( i8 |& `; a1 G. H1 t, U
Menu0 |  @. A( G0 f; @
00:00:00.000                             : en:Chapter 01' @! y# K% {( u& u6 [+ ^
00:08:10.416                             : en:Chapter 025 H  j9 S2 v" q0 _  ~' ~- E5 I
00:16:18.166                             : en:Chapter 03: b3 d1 z) i2 r7 n+ C3 l, s% m
00:25:55.791                             : en:Chapter 04
2 u3 }9 w7 E8 G00:32:11.583                             : en:Chapter 05
" D, Q8 {1 z# @& f: [+ V00:41:37.458                             : en:Chapter 06/ T& w. @' I8 n6 B
00:47:46.791                             : en:Chapter 07
7 t1 J5 x3 U0 c- k  I00:56:18.375                             : en:Chapter 082 ~$ t2 _/ T; I& d$ l+ |/ H8 R  E/ p
01:04:03.041                             : en:Chapter 09
4 ^$ U% S8 s7 y1 K01:11:58.333                             : en:Chapter 10; Z& ~3 E! w: Z5 a: K
01:19:56.833                             : en:Chapter 11
+ r1 _; F" i8 i! Y1 Z$ O0 J7 y2 T01:28:41.625                             : en:Chapter 12
8 d' g" X: i  M
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-5-29 13:55

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表