BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 27|回复: 0
收起左侧

[2160P极清] 魔弦传说/久保与二胡 [4K HDR高码版] Kubo and the Two Strings 2016 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR TrueHD 7.1 Atmos-STRiKES 17.25GB

[复制链接]

9226

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
3152 枚
体力
28292 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2023-3-18 04:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

/ E8 A  x2 q* o7 ~0 T" H, f5 H$ j. q4 X% r
◎片 名 Kubo and the Two Strings/ l6 T2 J1 s9 A7 W) B  l  \2 u
◎译 名 魔弦传说/久保与二胡/久保与二弦琴/酷宝:魔弦传说(台)/捉妖敢死队(港)
& o9 B+ }+ x. P& I. j6 m- g◎年 代 2016  X* V5 t! I, K+ L# F, y
◎产 地 美国$ g7 p6 I5 ^. Q. t
◎类 别 动画/奇幻/冒险4 D' a; ?2 V4 `
◎语 言 英语
3 t9 z" s- S: j. A7 J◎上映日期 2017-01-13(中国大陆)/2016-08-19(美国)5 G  [$ @2 `/ k& C4 h& ]' g2 c
◎IMDb评分  7.7/10 from 132,093 users7 q8 |- O* Q# L
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4302938/
( I% Y! a( p: k# @4 l◎豆瓣评分 7.4/10 from 77,940 users8 F9 h  j* @3 b  n  Y+ E1 y
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26287884/
3 I: y9 G2 o  _◎片 长 1 h 41 min
8 b; w, O0 d, X◎导 演 特拉维斯·奈特 Travis Knight3 b3 Z" m9 p" M$ {% `5 _1 N
◎编 剧 马克·海姆斯 Marc Haimes  ^+ T* M3 j2 @! a
     克里斯·巴特勒 Chris Butler3 P& q8 I. I) X3 A6 M% q! M4 E
     珊农·廷德尔 Shannon Tindle; a7 J5 |+ W% X0 d, C' P; f8 w
◎主 演 查理兹·塞隆 Charlize Theron
- O, |9 N" K8 Z3 u6 w# F5 Z     马修·麦康纳 Matthew McConaughey7 }4 h+ i: R- |% I* H
     拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes% k8 y8 S6 I0 H* }9 S
     阿特·帕金森 Art Parkinson
# M$ g, G4 b4 b, I     鲁妮·玛拉 Rooney Mara
  Q3 Z0 z  n. j+ q3 L! X     武井乔治 George Takei0 |) e) _0 r8 ?
     田川洋行 Cary-Hiroyuki Tagawa
5 m1 v$ L2 y; Z$ B. W2 T* C     野路美苗 Minae Noji
/ u* a6 r' A$ x. |8 H+ U     布伦达·瓦卡罗 Brenda Vaccaro0 ^  V) k4 o3 N9 O, U
     肯·竹本 Ken Takemoto
0 S/ u( X" V$ D! }  a     瑞金娜·斯派克特 Regina Spektor
5 P+ l( y2 Y3 W( R) P2 P+ S# V; C# a; @! z6 ^; ?& }6 U
◎标 签 动画 | 美国 | 奇幻 | 定格 | 冒险 | 日本 | 2016 | 成长
- i( N* g  M! {$ h, l6 \7 C* {/ l6 I2 X: j! N- M
◎简 介
" V2 C- V$ {8 P4 M6 u! f# \& B2 ~
 独眼男孩久保(阿特·帕金森 Art Parkinson 配音)和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天,久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱,天一黑,他就必须回到家中照顾母亲。一天,久保回家晚了,曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音)来到久保家,企图夺走他的另一只眼睛。在混战中,久保的母亲死去了,死里逃生的久保被迫离开村庄,在外流亡。
1 X, C; |) J3 L4 `9 l
; U. B: \' Q9 N4 [- l 久保得知父亲去世之前留下了一副能够保护久保不受到邪恶姐妹和其父亲月神(拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 配音)侵害的盔甲,于是决定启程寻找它。路上久保偶遇了失忆巫师甲壳虫(马修·麦康纳 Matthew McConaughey 配音),甲壳虫也加入了久保的队伍中。, B# `' K" f" g: o

/ S" m! Q" R$ A3 D2 e A young boy named Kubo must locate a magical suit of armour worn by his late father in order to defeat a vengeful spirit from the past.
( ]3 _) q" a2 i5 D- F) S5 v
& O7 Q) C5 n% D) Y# ]0 z
Kubo.and.the.Two.Strings.2016.2160p.UHD.BluRayCD.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos-STRiKES 17.25 GB
( Q" |2 v! y# O* z# @- [
: a2 g* i7 E% X5 TVideo- A" a  t3 f* `' l. M0 s  o$ l
ID                                       : 1
, A  f4 g4 B7 H$ V$ G& i& K- E0 D" LFormat                                   : HEVC
/ |6 t" O$ p& P- I: ^2 xFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding& t% u# |: T) ~
Format profile                           : Main 10@L5.1@High) _7 Z2 m: l+ V& W: E- [5 b; o: o
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU, HDR10 compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
; v/ M6 J8 Z! W2 @' c' {Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
# B8 w  ]( b) iDuration                                 : 1 h 41 min
% Q' |6 r/ A7 E; N/ S8 R8 sBit rate                                 : 19.6 Mb/s* H3 E! Q7 K* X+ T; n0 o- ?2 }
Width                                    : 3 840 pixels" ]4 f/ I/ \: G
Height                                   : 1 604 pixels
% k& n5 P$ ?( e! J0 TDisplay aspect ratio                     : 2.40:1# t/ q' d5 P1 p  D
Frame rate mode                          : Constant5 B5 f3 @% l( t/ D2 a2 o. v
Frame rate                               : 24.000 FPS+ @& T! S. |% V! Y5 O
Color space                              : YUV" a3 h, |( U5 Z0 a( Z0 t
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)5 g4 ]# y3 H, l2 Y7 \. ~
Bit depth                                : 10 bits; F. U+ \& a; ~& l
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.132, |4 ]3 q$ m. o  \$ U7 o
Stream size                              : 13.9 GiB (81%)
0 d2 ]' P- x4 ]* V2 c" B7 V. `Writing library                          : x265 3.5+86-6da609e41:[Windows][GCC 12.2.0][64 bit] 10bit4 v4 w' N% w1 w% V& x- X
Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=5 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1604 / interlace=0 / total-frames=146189 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / no-eob / no-eos / hrd / info / hash=0 / temporal-layers=0 / no-open-gop / min-keyint=24 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=13.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / min-vbv-fullness=50.0 / max-vbv-fullness=80.0 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,01) / cll=4057,321 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass / no-mcstf / no-sbrc
0 i" j: w% w9 [Default                                  : Yes
) \1 w/ o6 |' Z% Z$ [Forced                                   : No
9 v+ U% v! ?: J, ^" IColor range                              : Limited& `: t  V8 W$ f) B( v. q! N+ ^3 A
Color primaries                          : BT.2020
  S) \4 N8 @1 \, V, HTransfer characteristics                 : PQ
! C  n0 a7 K* {Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
' N+ g+ w& k5 `3 T1 q: o7 `Mastering display color primaries        : Display P3: J8 R3 R, d* K/ g* e
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2+ `% L& D# R4 w8 ~& N8 y
Maximum Content Light Level              : 4057 cd/m2) H3 b8 q+ F- {: W0 m  f
Maximum Frame-Average Light Level        : 321 cd/m2, b/ ~0 G( p, B3 s7 T: |3 ~: J
8 [1 A. {- }9 W
Audio #1) t# Q4 ~5 f, S* R3 x+ }
ID                                       : 27 \5 a0 {8 A) c) [
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
7 s' \( c6 `+ v, g" @5 K; \Format                                   : MLP FBA 16-ch( t; k% {& f7 n- S$ s
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation/ ?2 [7 U: E# K, y
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos7 w) K. C" o! _- ~( h# i
Codec ID                                 : A_TRUEHD
% V/ p- W8 E& C: u# QDuration                                 : 1 h 41 min5 [3 E! ^+ y1 q
Bit rate mode                            : Variable" c4 e( R0 R4 f" \
Bit rate                                 : 3 882 kb/s% l6 ^; H" p% h4 U& P( J
Maximum bit rate                         : 6 432 kb/s. a4 l' o. I( |7 b1 @% [
Channel(s)                               : 8 channels
2 T$ n' P* S: y- H& Z& ~, JChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
' Q: d" p. j5 ]  p0 f6 x& _Sampling rate                            : 48.0 kHz
6 j2 W5 w  A0 R& Q# V/ `Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)9 _' Q- Z8 B# P4 [* t
Bit depth                                : 24 bits
, i. `3 H# i$ {$ \7 u+ a( J6 X# SCompression mode                         : Lossless: O& V2 Z( q1 k" h( p# W
Stream size                              : 2.75 GiB (16%)
7 g# }( D1 T" f& QTitle                                    : Surround 7.1  a' D; C$ j9 k2 z0 q8 C5 h
Language                                 : English
7 S4 ^" U" i. q* \2 oDefault                                  : Yes4 f; }( b: E/ C6 O0 \; i# f
Forced                                   : No
/ O" f. j6 V) q2 c. z* K- LOriginal source medium                   : Blu-ray7 N2 ^( B- _2 ]8 b2 O' a
Number of dynamic objects                : 11) s5 }" i: h: U$ z7 l
Bed channel count                        : 1 channel: g0 `1 Z) W& q% K1 E' P
Bed channel configuration                : LFE: x, q/ f( E% @  W

- f9 i: g0 D6 X3 o* aAudio #2( H. |. S0 e( ]) T1 W
ID                                       : 3
. H" r# d. w  I0 o0 WID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
) J  {: z+ B: z, oFormat                                   : AC-3/ d# R/ E7 J0 K" ?" Z
Format/Info                              : Audio Coding 3) _+ t9 I% {+ S  N3 e
Commercial name                          : Dolby Digital0 h* f7 i& Y2 f% O. S
Codec ID                                 : A_AC3; X1 \9 q) A0 X# {% \; J: `
Duration                                 : 1 h 41 min
' R4 ]: E$ `1 g6 C# T2 n6 @8 i% NBit rate mode                            : Constant
! m3 m# {0 R$ |2 V6 ]1 p  ABit rate                                 : 384 kb/s
" V$ ]% k, O; u5 |Channel(s)                               : 6 channels) l- S( w3 c% g. s$ k- i( c
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs3 e9 h4 x1 N" v' ]
Sampling rate                            : 48.0 kHz- Z2 ?, p1 b2 i) _) J' I0 l
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! h- K  S$ u6 `& r% BCompression mode                         : Lossy1 v$ z+ p* _/ \1 n
Stream size                              : 279 MiB (2%)) L+ R& y9 k3 u" w# r* H( `# r
Title                                    : Surround 5.13 s" y; a, p2 v" z/ a6 q  L
Language                                 : English/ _; J: Q7 u6 m
Service kind                             : Complete Main+ w* |+ P: X, q2 U# ~/ O9 j9 X
Default                                  : No
$ @2 V) g- |3 \& m# x6 a# mForced                                   : No+ [$ `9 H* p3 K9 d9 |
Original source medium                   : Blu-ray9 Z  m6 Z: {1 f. ]" e6 Y
' u, f2 ]! w! x" p/ P5 ~
Audio #3
; c, J2 _; l; O* N! }# rID                                       : 4, P, ]" g( \' Y7 l
Format                                   : AAC LC
: V. o+ V+ N6 IFormat/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
) K- R* p# x! v: e+ u( A, \Codec ID                                 : A_AAC-2. ^' `/ b" I( l
Duration                                 : 1 h 41 min+ G. P* p1 e# }. d6 b, f7 n/ u  k
Bit rate                                 : 110 kb/s
7 ]/ G7 G& B7 \2 xChannel(s)                               : 2 channels& [+ C& y+ S: f1 J  f
Channel layout                           : L R
( o) D5 s6 s0 o! `Sampling rate                            : 48.0 kHz" @2 l) S4 ~* Y  ?# S# J
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)" s! F0 m# K4 w5 G
Compression mode                         : Lossy9 P/ t  w* x9 E* g. C0 j
Delay relative to video                  : 9 ms4 f# V+ E. J  P* X+ M
Stream size                              : 79.7 MiB (0%)2 f$ _: F8 ~1 Z% e5 `- n1 b, J0 l
Title                                    : commentary
+ f' h, i" k' p6 u' {Language                                 : English
& h4 c, {! y) \$ h* TDefault                                  : No
- M+ d; I- r1 Q4 n, r5 IForced                                   : No
5 _8 }, Z3 s/ D+ k" G# {
  L7 \; f! X5 {9 p5 j% [/ sText #1
: }  c# A- T- {- s, d7 JID                                       : 5" j  l+ t0 C8 Y% H7 ^# O) a
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
! r8 J8 r; `) D+ x& N- d! kFormat                                   : PGS
1 H. |. @& O6 H0 n# MMuxing mode                              : zlib9 N. i4 l- y1 O; m0 b* o: ^  V2 S& l
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  Y. w- A$ z, d  a: o& t9 C
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% f1 O& k( p4 ?* b% ~+ e  `
Duration                                 : 1 h 37 min  O8 H- k3 ]9 h0 T
Bit rate                                 : 31.9 kb/s
9 X7 M4 q# v) O7 v+ C9 mFrame rate                               : 0.478 FPS
# y" c2 H3 O7 H) o4 G2 \! V; C" zCount of elements                        : 2808
" Y8 |2 O) Q# Q5 K& D4 S6 a- CStream size                              : 22.3 MiB (0%)( }" p' K) P1 B# R2 M
Language                                 : English
* i" a3 z8 f( GDefault                                  : No/ [$ t/ L* Q/ _) d) C* P& v
Forced                                   : No
7 Q: C  S: M$ y& j9 N5 y3 hOriginal source medium                   : Blu-ray
! f% A9 k: U0 y5 _0 }
- L6 ~& o) [  QText #2
/ L+ w) A$ \% A- H- {' j- G* q  eID                                       : 6
  ^0 S6 x0 x  l  k5 OID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
0 ~% R9 B3 I$ n5 F) U7 rFormat                                   : PGS: P$ L$ O, `8 Y& g1 @8 s& z. [) R
Muxing mode                              : zlib
1 P/ x. l0 v* _% E6 n7 e, sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 r! c. a3 ^5 k  d  k
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& z" o  x) i0 d1 P  Q' K0 dDuration                                 : 1 h 41 min! k3 }, e5 p: Z  c: m+ x
Bit rate                                 : 23.4 kb/s+ P+ P- G7 o$ @1 y
Frame rate                               : 0.349 FPS
4 x' k/ Z2 I6 ~& E9 a. SCount of elements                        : 21141 M( _# B2 E+ E/ m& K
Stream size                              : 17.0 MiB (0%)
* W) b# f9 O9 l2 D! ^Language                                 : Spanish
  f! g3 K1 S, Q9 m- ~. ]1 ^Default                                  : No) i- V6 N2 F* m9 ^8 W, l3 e6 W
Forced                                   : No
* F+ V3 R4 y$ ?' Y( WOriginal source medium                   : Blu-ray# k" @5 H4 c6 B  L" d
' _2 c2 K+ O. X
Text #3
5 N; s' e, Y+ E0 L' wID                                       : 7
8 H# l0 {% x% Z  a; NID in the original source medium         : 4770 (0x12A2); D" n% z% }+ K8 Z
Format                                   : PGS( X* B# p+ m2 |# b' t! R
Muxing mode                              : zlib
' z2 e) H9 y( K9 MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS; w9 |, B5 W& y. I* W/ a$ V
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 L- ?. M0 A# G. v+ `& aDuration                                 : 1 h 40 min# T# M/ T# z8 R. B3 ?$ B1 g
Bit rate                                 : 22.3 kb/s
: D2 n( l' j) ]3 H; mFrame rate                               : 0.336 FPS
: ]7 i; G4 O, w( w9 ECount of elements                        : 2034! O& }0 G) @  n% |5 x
Stream size                              : 16.1 MiB (0%)
. u  d: c3 g2 f, k% Y+ _Language                                 : French! @' K: V$ V/ b, t
Default                                  : No
3 E7 y4 l- Z/ G/ jForced                                   : No
  K0 \. i8 n7 s$ MOriginal source medium                   : Blu-ray
& W' F+ t9 o- I/ M3 ~4 l% q
7 }' [4 a, @5 _1 l1 B% l& dText #4
  g5 N' S$ I& w# l9 @1 U7 \/ I/ eID                                       : 8
+ L( A# }2 {- F2 p- _- gID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)
/ A3 x/ W* ^7 C' b3 bFormat                                   : PGS' r- i+ {0 |1 B2 d
Muxing mode                              : zlib
8 N+ M* ]  S( p1 J7 @1 vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 i6 F4 _# u7 ~% I& W) ~$ B+ c, E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 o. _% a9 y! U# O, w' x& Q0 Z7 tDuration                                 : 7 s 0 ms$ Z' P+ e& {9 s
Bit rate                                 : 24.7 kb/s
' y/ w7 O1 W# j# {Frame rate                               : 0.286 FPS6 f" W' d5 \. L
Count of elements                        : 2
! R  |& M0 ?6 X3 ^; ^$ b) uStream size                              : 21.1 KiB (0%)
8 ~7 s8 n, `9 O2 f$ f; w! J) M  OLanguage                                 : Spanish
, O8 @/ Z, S; I# KDefault                                  : No0 U2 X, `1 D1 _1 N
Forced                                   : No
/ H( w( B* t7 pOriginal source medium                   : Blu-ray
; u0 f0 G8 q( C7 I( u; a* g; b, `# q9 f' P
Text #57 T7 h: [" c6 X, x. E( [+ ?! ^
ID                                       : 9
' {9 `- n: ]$ j: b. f" X2 V8 ?ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)
6 @. n, _: t2 r5 u' z! O4 t! hFormat                                   : PGS
; ?) u- p! Q! d% K8 d! [Muxing mode                              : zlib: l0 w. j7 R3 x" u$ o; a3 ~, f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS! A& P1 t* }* q% E: h2 \4 s
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! @0 i( O# _0 g! D# G5 k: v
Duration                                 : 7 s 0 ms2 o) K& A' K# L+ P) A
Bit rate                                 : 22.2 kb/s
# _- j0 c& O1 s' r1 x- U# PFrame rate                               : 0.286 FPS
) l9 r+ U9 k. }, y, X) O. n! Z( cCount of elements                        : 22 i% _) p  `7 a' V6 G$ J. j  x
Stream size                              : 19.0 KiB (0%)$ V8 b" y3 ^/ j! O2 w' Y6 z& t
Language                                 : French
  z  q: _" i/ c' ?Default                                  : No
% m/ Y& v# Y0 N. o+ [* ZForced                                   : No" ^) W1 x. w4 r9 Z3 X
Original source medium                   : Blu-ray5 o5 t  ?0 [+ w9 f# D. ~& W& F

. }+ G( }6 Q/ i0 d$ Z2 l6 KMenu
# U" g9 h/ j- X) Q6 i00:00:00.000                             : en:Chapter 01
7 k7 t, a, p5 c  [9 Q. \* T00:08:10.416                             : en:Chapter 022 l7 l7 ^/ D6 @! n; f( f
00:16:18.166                             : en:Chapter 03* q* R5 [. M! d& \+ ~# R/ O7 l
00:25:55.791                             : en:Chapter 04
5 p/ a+ N& S5 N' I/ c% @00:32:11.583                             : en:Chapter 05
5 |( N! Z+ c8 E. Z( z+ z- R0 [00:41:37.458                             : en:Chapter 06; @, @* ?! l0 Y- T
00:47:46.791                             : en:Chapter 075 Q" _7 D8 y% o2 ~# L
00:56:18.375                             : en:Chapter 08
$ k1 y+ t$ m$ M, p1 U3 n% @! O01:04:03.041                             : en:Chapter 098 P2 ~  \- A; K
01:11:58.333                             : en:Chapter 10
  i& D+ R7 `. e3 W3 q01:19:56.833                             : en:Chapter 119 b$ _8 R; J+ o, n/ n# U, y
01:28:41.625                             : en:Chapter 12
6 M* L3 N8 h- i
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-7-14 06:32

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表